Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Једначине са множењем и дељењем

Вежбамо једначине

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Једначине са множењем и дељењем

 1. 1. ЈЕДНАЧИНЕ СА МНОЖЕЊЕМ И ДЕЉЕЊЕМ
 2. 2. НЕПОЗНАТИ ЧИНИЛАЦ СЕ РАЧУНА ТАКО ШТО СЕ ПРОИЗВОД ПОДЕЛИ ПОЗНАТИМ ЧИНИОЦЕМ!
 3. 3. ПРИМЕР: X ∙ 123 = 78105 X = 78105 : 123 X = 635 ПРОВЕРА: 635 ∙ 123 = 78105
 4. 4. НЕПОЗНАТИ ДЕЉЕНИК СЕ РАЧУНА ТАКО ШТО КОЛИЧНИК ПОМНОЖИМО ДЕЛИОЦЕМ!
 5. 5. ПРИМЕР: X : 542 = 237 X = 237 ∙ 542 X = 128454 ПРОВЕРА: 128454 : 542 = 237
 6. 6. НЕПОЗНАТИ ДЕЛИЛАЦ СЕ РАЧУНА ТАКО ШТО ДЕЉЕНИК ПОДЕЛИМО КОЛИЧНИКОМ!
 7. 7. ПРИМЕР: 135462 : X = 321 X = 135462 : 321 X = 422 ПРОВЕРА: 135462 : 422 = 321
 8. 8. ЗАДАЦИ 1.РЕШИ ЈЕДНАЧИНЕ: а) X ∙36 = 24660 б) 51935 : X = 235 в) X : 200 = 384000 2. КОЈИМ БРОЈЕМ ТРЕБА ПОДЕЛИТИ БРОЈ 3255 ДА БИ СЕ ДОБИО БРОЈ 651? 3. АКО НЕКИ БРОЈ ПОМНОЖИШ БРОЈЕМ 37, ДОБИЋЕШ БРОЈ 12765. ОДРЕДИ НЕПОЗНАТИ БРОЈ. 4. КОЈИМ БРОЈЕМ ТРЕБА ПОДЕЛИТИ БРОЈ 4104, ДА БИ РЕЗУЛТАТ БИО 342 ? 5. РЕШИ ЈЕДНАЧИНЕ: а) 2382 = 6 ∙ X б) 201 = a : 33 в) 12200 : X = 488
 9. 9. САРА КАДОУР IV / 3

×