Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Површина квадра и коцке

Како површина квадрата и правоугаоника помаже површини коцке и квадра? ;-)

  • Login to see the comments

Површина квадра и коцке

  1. 1. ПОВРШИНА КВАДРА И КОЦКЕ
  2. 2. КВАДАР СТРАНЕ КВАДРА ЧИНИ 6 ПРАВОУГАОНИКА. НАСПРАМНИ ПРАВОУГАОНИЦИ СУ ПОДУДАРНИ. ЗНАЧИ, КВАДАР ИМА ТРИ ПАРА ПОДУДАРНИХ ПРАВОУГАОНИКА.
  3. 3. ПОВРШИНА КВАДРА ПОВРШИНУ КВАДРА ИЗРАЧУНАВАМО ФОРМУЛОМ : Р = 2∙ (a ∙ b + b ∙ c + a ∙ c )
  4. 4. КОЦКА КОЦКА ИМА 6 СТРАНА. ЊЕНЕ СТРАНЕ ЧИНЕ 6 ПОДУДАРНИХ КВАДРАТА. ТО ЗНАЧИ ДА СУ СВЕ ИВИЦЕ КОЦКЕ ИСТЕ ДУЖИНЕ.
  5. 5. ПОВРШИНА КОЦКЕ ПОВРШИНУ КОЦКЕ ИЗРАЧУНАВАМО ФОРМУЛОМ: Р = 6 ∙ а2 ИЛИ 6 ∙ а ∙ а
  6. 6. ЗАДАЦИ 1. ИЗРАЧУНАЈ ПОВРШИНУ КОЦКЕ АКО ЈЕ ДУЖИНА ЊЕНЕ ИВИЦЕ а = 8 dm. 2. ИЗРАЧУНАЈ ПОВРШИНУ КОЦКЕ АКО ЈЕ ЗБИР ДУЖИНА ЊЕНИХ ИВИЦА 108 cm. 3. АКО ЈЕ ПОВРШИНА ЈЕДНЕ СТРАНЕ КОЦКЕ 25 m2, КОЛИКА ЈЕ ПОВРШИНА ЦЕЛЕ КОЦКЕ? 4. ПОВРШИНА КОЦКЕ ЈЕ 150cm2, ОДРЕДИ ЊЕНУ ИВИЦУ.
  7. 7. 5. ИЗРАЧУНАЈ ПОВРШИНУ КВАДРА ЧИЈЕ СУ СТРАНИЦЕ а = 4cm, b = 6 cm, c = 8 cm. 6. ЗБИР ДУЖИНА СВИХ ИВИЦА КВАДРА ЈЕ 108cm. ИЗРАЧУНАЈ ВИСИНУ КВАДРА АКО ЈЕ ДУЖИНА 13cm, А ШИРИНА 10cm. 7. СТРАНИЦЕ ЈЕДНОГ КВАДРА СУ 9cm, 15cm И 6cm, А ДРУГОГ 3 ПУТА МАЊЕ. ЗА КОЛИКО СЕ РАЗЛИКУЈУ ЊИХОВЕ ПОВРШИНЕ? 8. ЗБИР ДУЖИНА СВИХ ИВИЦА ЈЕДНОГ КВАДРА ИЗНОСИ 52cm. КОЛИКА ЈЕ ЊЕГОВА ПОВРШИНА, АКО ЈЕ ДУЖИНА 6cm, А ШИРИНА 5cm.
  8. 8. САРА КАДОУР IV/3

×