Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pingvini i koale

Reč-dve o ovim divnim stvorenjima

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Pingvini i koale

  1. 1. Pingvini i koale
  2. 2. Primeri pingvina! ;-)
  3. 3. O pingvinima Pingvini su familija vodenih, neletećih ptica, koje žive uglavnom na južnoj hemisveri. Obuhvataju 6 rodova sa 17 ili 20 vrsta, u zavisnosti od autora. Pingvini su prilagođeni životu u vodi. Perje im je crno na leđima,dok je na stomaku belo.
  4. 4. Primeri koala! 
  5. 5. O koalama Koala je australijski torbarski biljojed, jedini živi predstavnik. Naseljava obalska područja istočne i južne Australije. Koale Australije su intezivno lovljene tokom XX veka. Na Tasmaniji i u zapadnoj Australiji nema koala.  Koale su ugožene životinje!
  6. 6. AUTOR KATARINA PUŠIĆ IV/3

×