Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

разпределително свойство на умножението

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

разпределително свойство на умножението

  1. 1. Разпределително свойство на умножението Булвест 3 клас
  2. 2. Зад.1 Пресметнете общо броя на съдовете, поставени на витрините. Във всяка витрина има по 4 чаши и 2 чинии . Общо в три витрини са: ( 4 + 2 ) . 3 = 6 . 3 = 18 В 3 витрини – по 4 чаши. В 3 витрини – по 2 чинии. Общо са : 4 . 3 + 2 . 3 = 12 + 6 = 18
  3. 3. Внимание! Сбор може да се умножи с число по два начина: като се пресметне сборът и се умножи с числото Като се умножи всяко от събираемите и получените произведения се съберат. ( 4 + 2 ) . 3 = 4 . 3 + 2 . 3 Това е разпределително свойство на умножението спрямо събирането.
  4. 4. Зад.2 ( 3 + 4 + 2 ) . 2 Аз първо ще пресметна сбора. ( 3 + 4 + 2 ) . 2 = 9 . 2 = 18 Аз ще пресметна така: ( 3 + 4 + 2 ) . 2 = 3 . 2 + 4 . 2 + 2 . 2 = 6 + 8 + 4 = 18
  5. 5. Зад.3 Пресметнете в тетрадките си. ( 7 + 6 ) . 5 = 7 . 5 + 6 . 5 = 35 + 30 = 65 ( 10 + 3 ) . 5 = 10 . 5 + 3 . 5 = 50 + 15 = 65 ( 10 + 5 ) . 4 = 10 . 4 + 5 . 4 = 40 + 20 = 60 ( 40 + 2 ) . 2 = 40 . 2 + 2 . 2 = 80 + 4 = 84 ( 15 + 5 ) . 4 = 20 . 4 = 80 7 . ( 23 + 7 ) = 7 . 30 = 210
  6. 6. Зад.4 Обяснете решенията на децата. Галя Наско 6 м 3 м Об. = ? 2 . 3 + 2 . 6 = 6 + 12 = 18 (м) ( 3 + 6 ) . 2 = 9 . 2 = 18 (м)
  7. 7. Зад.4 Майката и бабата на Мими купили по 5 килограма ябълки от различни места.Майка й платила по 70 ст. за 1 килограм, а баба й – по 50 ст. за 1 килограм.С колко лева по – малко е заплатила бабата на Мими ? Решение : 70 . 5 = 350 ст. = 3 лв. 50 ст. е платила майката 50 . 5 = 250 ст. = 2 лв. 50 ст. е платила бабата 350 – 250 = 100 ст. = 1 лв. по – малко е платила бабата на Мими Изработил : П.Махова – ОУ “Отец Паисий” гр.Батак

×