Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

10. vienādsānu un vienādmalu trijstūri

 • Login to see the comments

10. vienādsānu un vienādmalu trijstūri

 1. 1. Vienādsānu un vienādmalu trijstūri Maija Liepa
 2. 2. Vienādsānu trijstūris • Par vienādsānu trijstūri sauc trijstūri, kuram divas malas ir vienādas. • Vienādās malas sauc par sānu malām. • Malu, kas nav vienāda ar pārējām malām sauc par pamatu. Maija Liepa
 3. 3. Vienādmalu trijstūris • Par vienādmalu trijstūri sauc trijstūri, kuram visas malas ir vienādas. Maija Liepa
 4. 4. Maija Liepa
 5. 5. Nogriežņa vidusperpendikuls (Definīcija) • Par nogriežņa vidusperpendikulu sauc taisni, kas perpendikulāra nogrieznim un iet caur tā viduspunktu. Maija Liepa
 6. 6. Nogriežņa vidusperpendikuls (Teorēma) Teorēma • Nogriežņa vidusperpendikula katrs punkts atrodas vienādā attālumā no nogriežņa galapunktiem. Nogriežņa vidusperpendikula pazīme • Ja punkts atrodas vienādā attālumā no nogriežņa galapunktiem, tad punkts pieder pie nogriežņa vidusperpendikula. Maija Liepa
 7. 7. Sakarības starp leņķiem un malām trijstūrī (teorēma) • Vienādsānu trijstūrī: – leņķi pie pamata ir vienādi; – bisektrise, kas novilkta pret pamatu, ir arī augstums un mediāna. Maija Liepa
 8. 8. Sakarības starp leņķiem un malām trijstūrī (teorēma) • Vienādsānu trijstūrī: – ABD = ACD. – AD – bisektrise, augstums un mediāna. Maija Liepa
 9. 9. Sakarības starp leņķiem un malām trijstūrī (secinājumi) • Vienādsānu trijstūrī – Virsotnes leņķa bisektrise, augstums pret pamatu un mediāna pret pamatu ir viens un tas pats nogrieznis; – pret vienādām malām atrodas vienādi leņķi. Maija Liepa
 10. 10. Vienādsānu trijstūra pazīmes: • Trijstūris ir vienādsānu, ja: – tā divi leņķi ir vienādi; – bisektrise, kas novilkta pret vienu no trijstūra malām, ir arī augstums un mediāna. Maija Liepa
 11. 11. Sakarības starp leņķiem un malām trijstūrī (secinājumi) • Vienādmalu trijstūrī – katra leņķa bisektrise ir arī augstums un mediāna; – pret vienādām malām atrodas vienādi leņķi un tie ir 60 lieli. Maija Liepa
 12. 12. Vienādmalu trijstūra pazīmes: • Trijstūris ir vienādmalu, ja: – visi tā leņķi ir vienādi; – jebkura bisektrise, kas novilkta pret vienu no trijstūra malām, ir arī augstums un mediāna. Maija Liepa
 13. 13. Paldies par uzmanību! Maija Liepa

×