Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

8. trijstūris

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

8. trijstūris

 1. 1. Trijstūris Trijstūris
 2. 2. Trijstūris un tā elementi • Par trijstūri sauc daudzstūri, kuram ir trīs virsotnes. • Trijstūrim ir trīs malas un trīs leņķi. Trijstūris
 3. 3. Trijstūris Trijstūris
 4. 4. Leņķa pretmala un piemala• Malu, kura atrodas pretī • Malu, uz kuras atrodas leņķim, sauc par leņķa virsotne un leņķa pretmalu. mala, sauc par piemalu. Trijstūris
 5. 5. Malas pretleņķis un pieleņķis Iezīmē malas pretleņķus un pieleņķus• Leņķi, kura virsotne ir • Leņķus, kuru virsotnes pretēja malai, sauc par atrodas uz vienas malas, šīs malas pretleņķi. sauc par šīs malas pieleņkiem. Trijstūris
 6. 6. Trijstūra malu nevienādība • Katras trijstūra malas garums ir mazāks nekā abu pārējo malu garumu summa un lielāks nekā abu pārējo malu garumu starpība.• BC < AB + AC • BC > AB – AC• AC < AB + BC • AC > AB – BC• AB < AC + BC • AB > AC – BC Trijstūris
 7. 7. Trijstūra perimetrs • Par trijstūra perimetru sauc trijstūra malu garumu summu. • P = AB + BC + AC Trijstūris
 8. 8. Trijstūru veidiTrijstūris Šaurleņķu Platleņķa TaisnleņķaDažādmaluVienādsānuVienādmalu(regulārs) Trijstūris
 9. 9. Šaurleņķu trijstūris • Par šaurleņķu trijstūri sauc trijstūri, kura visi leņķi ir šauri. Trijstūris
 10. 10. Platleņķa trijstūris • Par platleņķa trijstūri sauc trijstūri, kura viens leņķis ir plats. Trijstūris
 11. 11. Taisnleņķa trijstūris • Par taisnleņķa trijstūri sauc trijstūri, kura viens leņķis ir 90 liels. • Hipotenūza ir taisna leņķa pretmala. • Katetes ir malas, kas veido taisno leņķi. Trijstūris
 12. 12. Dažādmalu trijstūris • Par dažādmalu trijstūri, kuram visas malas ir dažāda garuma. Trijstūris
 13. 13. Vienādsānu trijstūris • Par vienādsānu trijstūri sauc trijstūri, kuram divas malas ir vienādas. • Vienādās malas sauc par sānu malām. • Malu, kas nav vienāda ar pārējām malām sauc par pamatu. Trijstūris
 14. 14. Vienādmalu trijstūris • Par vienādmalu trijstūri sauc trijstūri, kuram visas malas ir vienādas. Trijstūris
 15. 15. Trijstūra mediāna • Par trijstūra mediānu sauc nogriezni, kas savieno trijstūra virsotni ar pretējas malas viduspunktu. Trijstūris
 16. 16. Trijstūra bisektrise • Par trijstūra bisektrisi sauc trijstūra leņķu bisektrises nogriezni, kas atrodas trijstūra iekšpusē. Trijstūris
 17. 17. Trijstūra augstums • Par trijstūra augstumu sauc perpendikulu, kas novilkts no trijstūra virsotnes pret pretējo malu vai tās pagarinājumu. Trijstūris
 18. 18. Trijstūris Trijstūris
 19. 19. Kāda veida trijstūri ir bildēs? Trijstūris
 20. 20. Paldies par uzmanību! Trijstūris

×