Kompleksie skaitļi.Komplekso skaitļu algebriskāun trigonometriskā forma
x2+1 = 0      i      1          2     • Imaginarius (lat.) -        i    1       ...
Ģeometriskā interpretācija  • Attēlo kā punktu                M(a;b)   M(a;b) koordinātu   plaknē O...
• z = 2 +3i• M(2;3)             M(2;3)• C - Kopa, kuras elementi ir kompleksi      3 skaitļi.• Komplek...
Polārās koordinātas  Kompleksā skaitļa trigonometriskā forma• r – punkta M rādiusvektora garums –           ...
Polārās koordinātas  Kompleksā skaitļa trigonometriskā forma• r – punkta M rādiusvektora garums –           ...
Polārās koordinātas     Kompleksā skaitļa trigonometriskā forma         2      2   r    a    ...
Polārās koordinātas    Kompleksā skaitļa trigonometriskā formaa bi  r cos    i sinz  2 3 cos    i sin    ...
TRIGONOMETRISKO FUNKCIJU          VĒRTĪBAS LEŅĶIEM       3 1    2 2    1  3P0 (1;0)P1 ( ; )  P2 ...
Leņķu vērtības grādos un radiānos
Kompleksā skaitļa eksponenciālā     forma      z    re      r    z   Skaitļa z modulis       ...
Vienādi kompleksie skaitļi• Divi kompleksie skaitļi• z1 = a + bi un z2 = c + di• ir vienādi tad un tikai tad, ja ir vienā...
Pretēji kompleksie skaitļi• Skaitļus• z = a + bi un -z = - a - bi• sauc par savstarpēji pretējiem kompleksiem skaitļi...
Saistītie kompleksie skaitļi• Ja z a bi un z a bi• tad skaitļus norādītos kompleksos skaitļus sauc par savstarpēji sa...
Saistītie kompleksie skaitļitrigonometriskajā un eksponenciālajāformāsz  r cos  i sinz  r cos  i sin         ...
Savstarpēji saistītu komplekso skaitļuīpašības                  2      z z  a2 b2     z   ...
Kompleksā skaitļa moduļa īpašības    z  z    z1  z2  z1  z2  z1  z2  z1    z1           z1  z...
Argumenta īpašības   arg z   arg z          arg z n  n arg zarg z1 z2   arg z1 arg z2  Ja z 0, tad arg ...
Coretta Scott King’s legacy  • http://wims.unice.fr/wims/wims.cgi?session=C08F7D   80C4.1&lang=en&module=H6%2Falgebra%2...
Darbības ar kompleksiem skaitļiem   algebriskā formāz1  a  biz2  c  di    z1  z2   a  c  b  d i     ...
Darbības ar kompleksiem skaitļiem      trigonometriskā formā z  r cos    i sin z1 r1 cos  1  i sin   1z2 r2 c...
Darbības ar kompleksiem skaitļiemeksponenciālā formā z  re iz1  r1e i   1      z1 z 2       r1 r2 e i  ...
• Kompleksos skaitļus lieto mehānikā un elektrotehnikā svārstību procesu pētījumos.• http://www.scribd.com/doc/30136807/4...
1.1.kompleksie skaitli
1.1.kompleksie skaitli
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

1.1.kompleksie skaitli

2,088 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1.1.kompleksie skaitli

 1. 1. Kompleksie skaitļi.Komplekso skaitļu algebriskāun trigonometriskā forma
 2. 2. x2+1 = 0 i 1 2 • Imaginarius (lat.) - i 1 iedomātais skaitlis • Imaginārā vienība • Kompleksais skaitlis, kur a z a bi un b reāli skaitļib=0 reālais skaitlisb≠0 imagināri skaitļia=0 tīri imagināri skaitļi
 3. 3. Ģeometriskā interpretācija • Attēlo kā punktu M(a;b) M(a;b) koordinātu plaknē Oxy; vai arī kā punkta rādiusvektoru b OM O • a – kompleksā skaitļa a z reālā daļa, a R a Re z • b – kompleksā skaitļa z imaginārā daļa, b R b Im zAbscisu ass – reālā ass (Ox), ordinātu ass – imaginārā ass (Oy).
 4. 4. • z = 2 +3i• M(2;3) M(2;3)• C - Kopa, kuras elementi ir kompleksi 3 skaitļi.• Kompleksos skaitļus attēlo ar punktiem O 2 Dekarta koordinātu plaknē, kuru šajā gadījumā sauc par komplekso plakni.
 5. 5. Polārās koordinātas Kompleksā skaitļa trigonometriskā forma• r – punkta M rādiusvektora garums – M(a;b) kompleksā skaitļa z a+bi modulis. r b• Apzīmē• - kompleksā skaitļa arguments. O a• Apzīmē Arg z
 6. 6. Polārās koordinātas Kompleksā skaitļa trigonometriskā forma• r – punkta M rādiusvektora garums – M(a;b) kompleksā skaitļa a+bi modulis. z r b• Apzīmē• - kompleksā skaitļa arguments. O a• Apzīmē Arg z
 7. 7. Polārās koordinātas Kompleksā skaitļa trigonometriskā forma 2 2 r a b z 3 3i 2 r 3 32 r 12 2 3 M 3; 3 r 3 3 Otg 3 3 6a r cos b r sina 2 3 cos b 2 3 sin 6 6
 8. 8. Polārās koordinātas Kompleksā skaitļa trigonometriskā formaa bi r cos i sinz 2 3 cos i sin 6 6 M 3; 3 r 3 O 3
 9. 9. TRIGONOMETRISKO FUNKCIJU VĒRTĪBAS LEŅĶIEM 3 1 2 2 1 3P0 (1;0)P1 ( ; ) P2 ( ; ) P3 ( ; ) P4 (0;1) 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 3 1P5 ( ; ) P6 ( ; ) P7 ( ; ) P8 ( 1;0) 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 1 3P9 ( ; ) P10 ( ; ) P11 ( ; ) P12 (0; 1) 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 3 1P13 ( ; ) P14 ( ; ) P15 ( ; ) 2 2 2 2 2 2
 10. 10. Leņķu vērtības grādos un radiānos
 11. 11. Kompleksā skaitļa eksponenciālā forma z re r z Skaitļa z modulis Skaitļa z argumentsPāreju no kompleksā skaitļa eksponenciālās formas uztrigonometrisko (algebrisko) formu veic, izmantojot Eilera formulu e cos i sin
 12. 12. Vienādi kompleksie skaitļi• Divi kompleksie skaitļi• z1 = a + bi un z2 = c + di• ir vienādi tad un tikai tad, ja ir vienādas to reālās daļas un ir vienādas arī to imaginārās daļas, t.i. a = c un b = d.
 13. 13. Pretēji kompleksie skaitļi• Skaitļus• z = a + bi un -z = - a - bi• sauc par savstarpēji pretējiem kompleksiem skaitļiem.
 14. 14. Saistītie kompleksie skaitļi• Ja z a bi un z a bi• tad skaitļus norādītos kompleksos skaitļus sauc par savstarpēji saistītiem kompleksiem skaitļiem.
 15. 15. Saistītie kompleksie skaitļitrigonometriskajā un eksponenciālajāformāsz r cos i sinz r cos i sin i z re r cos i sin i z re r cos i sin
 16. 16. Savstarpēji saistītu komplekso skaitļuīpašības 2 z z a2 b2 z z1 z2 z1 z2 z1 z 2 z1 z 2 z1 z 2 z1 z 2 z1 z1 z2 z2 n zn z
 17. 17. Kompleksā skaitļa moduļa īpašības z z z1 z2 z1 z2 z1 z2 z1 z1 z1 z2 z1 z 2 z1 z2 z2 z2 n n z z Ja z , tad zz1 z 2 z1 z 2
 18. 18. Argumenta īpašības arg z arg z arg z n n arg zarg z1 z2 arg z1 arg z2 Ja z 0, tad arg uments nav noteikts z1arg arg z1 arg z2 Ja z , tad arg uments nav definets z2
 19. 19. Coretta Scott King’s legacy • http://wims.unice.fr/wims/wims.cgi?session=C08F7D 80C4.1&lang=en&module=H6%2Falgebra%2Fcomps hoot.en
 20. 20. Darbības ar kompleksiem skaitļiem algebriskā formāz1 a biz2 c di z1 z2 a c b d i z1 z2 a c b d i z1 z 2 ac bd ad bc i z1 z1 z 2 ac bd bc ad i z2 z2 z2 c2 d 2 c2 d 2
 21. 21. Darbības ar kompleksiem skaitļiem trigonometriskā formā z r cos i sin z1 r1 cos 1 i sin 1z2 r2 cos 2 i sin 2 z1 z 2 r1 r2 cos 1 2 i sin 1 2 z1 r1 cos 1 2 i sin 1 2 z2 r2 n n Muavra r cos i sin r cos n i sin n formula n 2 k 2 k n r cos i sin r cos i sin , kur k 0,1,2,...,n 1 n n
 22. 22. Darbības ar kompleksiem skaitļiemeksponenciālā formā z re iz1 r1e i 1 z1 z 2 r1 r2 e i 1 2 iz2 r2 e 2 z1 r1 i e 1 2 z2 r2 zn r n ein 2k i n n n z re , k 0,1,2,...,n 1 ei cos i sin Eilera formula
 23. 23. • Kompleksos skaitļus lieto mehānikā un elektrotehnikā svārstību procesu pētījumos.• http://www.scribd.com/doc/30136807/48/Komplek su-plakne-un-darb%C4%ABbas-ar-kompleksiem- skait%C4%9Ciem

×