SlideShare a Scribd company logo
1 of 93
Download to read offline
Сигурно си спомняте
какво стана с iphone 6,
когато беше пуснат от
Mtel - много голям
интерес...
… но и много хора
използваха обявената
цена, за да изразят
несъгласието си с това
колко струва телефона
при пускането му на
пазара.
… някои даже го
нарекожа Mtelgate ;)
… А така изглежда сайта
на Банка ДСК в момента.
Със сигурност той може да
е по-потребителски
ориентиран, с модерна
визия, но на практика е
такъв и през 2017 г.
… А причината цените при
пускане на даден продукт на
пазара да са по-високи, да не се
преминава към нов сайт и т.н. са
свързани с множеството процеси,
ресурси и изчисление на ROI
(възвръшаемост) и множеството
участващи в процеса на вземане
на бизнес и маркетинг решения в
една организация...
… в същото време за успешно
работещи маркетинг инструменти
ресурси има, и тези маркетинг
решения се надграждат.
Например дигиталния маркетинг
на Lidl Bulgaria...
… както има и ресурси (на
фирмата, или привлечени при
нужда) за мултиплициране на
успешен модел - например
откриване на нов обект на
Фантастико…
… още един пример за
успешен маркетинг
подход, който се
мултиплицира и
повтаря…
… и въпреки това
компанията не
акцентира на развитие
на сайта си или на
лендинг страница…
… защото има отлично
работещи физически точки
на контакт с
потребителите,
независимо, че може да
има още по-добри
резултати. Или пък може
би няма да са толкова
различни, че да си
заслужават инвестицията?
Как да валидираме маркетинг
предположенията преди да направим
големите инвестиции на ресурси?
1. Защо да валидираме?
Защо да
валидираме?
Защото пари има за ЦЕННОТО
за клиента поведение на
потребителите
Защо да
валидираме?
Защото пари има за ЦЕННОТО
за клиента поведение на
потребителите
Защото нещата в света РЯДКО
са 0/1 или еднократни
Защо да
валидираме?
Защото пари има за ЦЕННОТО
за компания поведение на
потребителите
Защото нещата в света РЯДКО
са 0/1 или еднократни
Защото въпросите са много и
вие УЧАСТВАТЕ в отговорите
Защо да
валидираме?
Защото пари има за ЦЕННОТО
за компания поведение на
потребителите
Защото нещата в света РЯДКО
са 0/1 или еднократни
Защото въпросите са много и
вие участвате в отговорите,
след като сте УТОЧНИЛИ
ВЪПРОСИТЕ
MTEL
Валидирано:
1. Форумът има активни потребители
Предположения
1. Можем да измислим механика, която да
е лесна за комуникиране
2. Можем да измислим и реализираме
игровизация, от която няма да дойдат
“power играчите”
Пример как заради наградите за
1 година от създаването на
форума на Мтел (и независимо
от създадената механика, тясно
обвързана със съдържанието на
форума) - заради наградите
форумът в месеца на
активацията има предимно жени,
за разлика от стандартната си
аудитрория.
Пример за отличен
инструмент
(електронен
калкулатор за кредит),
но с геймификация,
която изкривява
поведението на
потребителите
1. Защо да валидираме?
2. Кое е предположение?
Много често
предположение е, че
потребителите ще
минат точно по
пътеката, която сме
измислила по време
на брейнсторминг ;)
… но има и реални
опашки, които са
валидирани, че се
случват…
Предположение:
Вярване
Логическа
конструкция
Непотвърден факт
Предположение:
Вярване
Логическа
конструкция
Непотвърден факт
… ето едно
предложение…
Sex or no sex
Сексът продава ли?
Предположение:
Сексът продава
… всъщност
предложението не е
“сексът продава”…
Сексът продава ли?
Предположение:
Контекстът на секс и/или
насилие на дадено
телевизионно предаване
помага при възприемането на
рекламите на продукти в тази
област
http://www.researchgate.net/publication/7624
485_Violence_and_Sex_in_Television_Program
s_Do_Not_Sell_Products_in_Advertisements
1. Защо да валидираме?
2. Кое е предположение?
3. Какви предположения?
https://www.youtube.com/watch?v=nhciJcCQNCs
… докато гледате клипа -
помислете колко
предположения са
използвани, при създаването
на концепцията на клипа. Ако
видите 0, 1 или 2 - започнете
презентацията отначало…
Видове
предположения
За потребители
За проблем
За решение
За прилагане
… нова пицария…
… предположение -
потребителите от
квартала ще имат най-
голям интерес, най-
голяма готовност да
посетят, и да развият
лоялност…
… ограничаване на
рекламата само да
квартала…
Видове
предположения
За потребители
За проблем
За решение
За прилагане
… увеличаване на
интереса (CTR)… И
увеличени посещения
в пицарията.
ВАЛИДИРАНО!
Видове
предположения
За потребители
За проблем
За решение
За прилагане
… руските туристи в
Бургас биха имали
интерес към хубав
суши ресторант…
Видове
предположения
За потребители
За проблем
За решение
За прилагане
… предположение -
руските туристи биха
реагирали
положително на
банери на руски език,
с ясни послания, защо
си заслужава да
посетят ресторанта …
… ВАЛИДИРАНО!
… Няма руска версия на
лендинг страницата
(оптимизиране на
разхода). Въпреки това
потребителите
консумират съдържание
за ресторанта (престой
на страницата)…
… рестотантът е
препълнен предимно с
руски туристи.
ВАЛИДИРАНО!
Видове
предположения
За потребители
За проблем
За решение
За прилагане
Видове
предположения
За потребители
За проблем
За решение
За прилагане
… въпреки, че е силно
препоръчително - не е
задължително за руски
туристи в Бургас да има
специална лендинг
страница - малко от тяхн
биха направили онлайн
резервация
ВАЛИДИРАНО!
1. Защо да валидираме?
2. Кое е предположение?
3. Какви предположения?
4. Как проверяваме?
… има много
инструменти… но от
тях има смисъл, ако са
в конкретната рамка
на какво защо и как
валидираме.
Подход - 1/2
Какво проверяваме
Как проверяваме
Как потвърждаваме
Подход 2/2
Какво е
предположението
Какво знаем
Какво не знаем
1. Тракинг
инструменти
Аналитични
инструменти
Настройване на
инструментите
Ретаргетиращи
инструменти
1. Микромоменти
Потребителите
Инстинктивно
Ползват устройство
За да задоволят
своя нужда
https://www.thinkwithgoogle.com/collections/micromoments.html
1. Микромоменти
Потребителите
Инстинктивно
Ползват устройство
За да задоволят
своя нужда
https://strategyzer.com/canvas/value-proposition-canvas
1. Микромоменти
Потребителите
Инстинктивно
Ползват устройство
За да задоволят
своя нужда
https://strategyzer.com/canvas/value-proposition-canvas
https://goo.gl/yQuFck
Дата на провеждане
на събитието… пример за микромомент
за потенциални
посетители на безплатно
събитие Форум
Бременност.
ВАЛИДИРАНО
предположение за
микромомент!
2. Микромоменти
Или ги печелите
Или някой друг ги
печели #КОЙ
КОИ ТРЯБВА ДА
ПЕЧЕЛИТЕ СЕГА,
КОИ ДО КРАЯ НА
ТРИМЕСЕЧИЕТО, ...
… микромоментът с
награждаването на
поведението тук е
изгубен, не просто не
е спечелен….
… real time пример за микромомент
(нищо общо с продукта), но
администраторите на страницата са
планирали да се възползват. Дали и до
каква степен този микромомент работи е
маркетинг предположение или
валидирана вече информация от тях
при предходни камапнии.
3. Потребителска
пътека за вземане
на решение
Потребителите
Имат ясно
различими
Етапи
В своето
взаимодействие с
бранда
3. Подходи по
потребителската пътека
Изграждане на
аудитории (трафик)
Изграждаане на
аудитории
(самосегментиране)
Намерение (fake door,
concierge)
Конверсии (concierge,
продажби)
… всеки от описаните
подходи може да бъде
тема на отделна
презентация. Ако е
релевантно за вас -
потърсете в интернет
конкретни примери,
има много.
… пример за
използване на подход
на самосегментиране
и на конверсии.
3. Подходи по
потребителската пътека
Изграждаане на
аудитории (трафик)
Изграждаане на
аудитории
(самосегментиране)
Намерение (fake door,
concierge)
Конверсии (concierge,
продажби)
… примери за подход при
потребителски пътеки
можете да намерите на
сайта на Xplora на
https://goo.gl/OsywDN както
и например на
https://netpeak.net/bg/blog/
1. Защо да валидираме?
2. Кое е предположение?
3. Какви предположения?
4. Как проверяваме?
5. Примери
MTEL
Предположение:
1. Потребителите в sms център са ценово
чувствителни
Какво знаем, че не знаем:
1. Пазаруват ли онлайн
2. Клиенти ли са на Мтел
… пример с оферта в
секция sms център.
MTEL
Предположение:
1. Потребителите, натиснали кошницата
знаят какво е онлайн пазаруване
Какво знаем, че не знаем:
1. Кои потребители планират да купят
телефон/да подпишат договор
… пример със
стартиране на пътека
на потребители,
натиснали кошницата
на сайта www.mtel.bg.
MTEL
Предположение:
1. Нашите таргет потребители желаят
Samsung S6
Какво знаем, че не знаем:
1. На колко хора сме придвижили пътеката
за продажба
2. Колко текущи клиенти имат интерес
3. Leads ще са качествени
… пример с кампания
за Samsung S6
MICROSOFT
BULGARIA
Предположение:
1. Нашите таргет потребители вече
познават формата на e-books и webinars
2. Знаем какво съдържание е полезно и
интересно за потребителите
Какво знаем, че не знаем:
1. Дали leads ще са качествени
2. Какво таргетиране работи най-добре … пример с кампания
за lead generation.
MICROSOFT
BULGARIA
Предположение:
1. Потребителите биха
взаимодействали
положително с по-casual
постове на Microsoft Bulgaria
Какво знаем, че не
знаем:
1. Дали haters ще highjack-
нат постовете
… пример с
engagement
съдържание.
TOYOTA
Предположение:
1. Потребителите знаят какво са
хибридните автомобили
2. Потребителите имат нужда да разберат
за основното важно за тях USP
Какво знаем, че не знаем:
1. До къде можем да придвижим
дигиталната пътека
1
2
3
4
TOYOTA
Какво знаем:
1. Знаем, че имаме успешно работеща
дигитална пътека за конверсии
2. Знаем кои рекламни канали как
работят по пътеката
3. Знаем конкретния таргет на
автомобила
4. Знаем, че е в изцяло нов сегмент
Предположение:
1. Дефинираната таргет аудитория ще
разпознае важни за тях USP
Какво знаем, че не знаем:
1. Кои аудитории в интернет от таргета
ще конвертират
2. Кои аудитории ще конвертират най-
добре
MEDIX
Предположение:
1. Потребителите харесват бранда и биха
взаимодействали с него
Какво знаем, че не знаем:
1. Колко ключов е сайт на компанията
2. Доколко ценни са потребителите, до
които можем да стигнем в интернет
3. Доколко можем да реактивираме тези
потребители
MEDIX
Предположение:
1. Потребителите, които вече сме анагжирали
могат да бъдат реангажирани по-лесно и при
по-нисък разход
Какво знаем:
1. Потребителите вече са се ангажирали с
бранда и имат позитивно отношение
2. Имаме данни за вече ангажирани
потребители
Какво знаем, че не знаем:
1. Колко потребители можем да реактивираме
2. Каква е цената за реактивиране
IUVO
Предположение:
1. Има две основни групи таргет
потребители
2. Потребителите са склонни да
инвестират в peer-to-peer продукти, при
правилното представяне на USPs
Какво знаем, че не знаем:
1. Кои USPs работят най-много
2. Кое придвижва потребителите по
пътеката
3. Колко е дълга потребителската пътека
… пример с версия 1
на pCloud transfer.
pCloud
Предположение:
1. Ако копираме наложен и успешен
модел на потребителска пътека за web
трансфер на големи файлове ще имаме
оптималната пътека
Какво знаем:
1. Услугата ни е атрактивна за нашите
таргет потребители
Какво знаем, че не знаем:
1. Дали това е оптималната пътека
2. Коя пътека работи за нашите бизнес
цели
1. Защо да валидираме?
2. Кое е предположение?
3. Какви предположения?
4. Как проверяваме?
5. Примери
6. Recap
НЯКОЛКО КОНКРЕТНИ СТЪПКИ
ПРЕПОЛОЖЕНИЕ
Вярване
Логическа конструкция
Непотвърден факт
НЯКОЛКО КОНКРЕТНИ СТЪПКИ
БИЗНЕС И МАРКЕТИНГ
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Явни и/или
недоизказани
ПРЕПОЛОЖЕНИЕ
Вярване
Логическа конструкция
Непотвърден факт
НЯКОЛКО КОНКРЕТНИ СТЪПКИ
БИЗНЕС И МАРКЕТИНГ
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Явни и/или
недоизказани
КАКВО ВАЛИДИРАМЕ
Потребители
Проблем
Решение
Прилагане
ПРЕПОЛОЖЕНИЕ
Вярване
Логическа конструкция
Непотвърден факт
НЯКОЛКО КОНКРЕТНИ СТЪПКИ
БИЗНЕС И МАРКЕТИНГ
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Явни и/или
недоизказани
КАКВО ВАЛИДИРАМЕ
Потребители
Проблем
Решение
Прилагане
КАК ПЛАНИРАМЕ
Предположение
Какво знаем
Какво знаем, че не знаем
Кое показва валидация
Консолидиране на изводите
ПРЕПОЛОЖЕНИЕ
Вярване
Логическа конструкция
Непотвърден факт
НЯКОЛКО КОНКРЕТНИ СТЪПКИ
БИЗНЕС И МАРКЕТИНГ
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Явни и/или
недоизказани
КАКВО ВАЛИДИРАМЕ
Потребители
Проблем
Решение
Прилагане
КАК ПЛАНИРАМЕ
Предположение
Какво знаем
Какво знаем, че не знаем
Кое показва валидация
Консолидиране на изводите
ПРЕПОЛОЖЕНИЕ
Вярване
Логическа конструкция
Непотвърден факт
ИНСТРУМЕНТАРИУМ
Лендинг страници
Тракинг инструменти
Изграждане на
аудитория
Микростъпки
Concierge
Фалшива врата
Продажби
НЯКОЛКО КОНКРЕТНИ СТЪПКИ
БИЗНЕС И МАРКЕТИНГ
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Явни и/или
недоизказани
КАКВО ВАЛИДИРАМЕ
Потребители
Проблем
Решение
Прилагане
КАК ПЛАНИРАМЕ
Предположение
Какво знаем
Какво знаем, че не знаем
Кое показва валидация
Консолидиране на изводите
ИЗМЕРВАНЕ И
КОНСОЛИДИРАНЕ
Кое потвърдихме
Какво направихме добре
Какво да подобрим
ПРЕПОЛОЖЕНИЕ
Вярване
Логическа конструкция
Непотвърден факт
ИНСТРУМЕНТАРИУМ
Лендинг страници
Тракинг инструменти
Изграждане на
аудитория
Микростъпки
Concierge
Фалшива врата
Продажби
Validating marketing assumptions - Online Advertising Conference 2017
Validating marketing assumptions - Online Advertising Conference 2017

More Related Content

What's hot

Μονάδες μέτρησης μήκους - μετατροπές
Μονάδες μέτρησης μήκους - μετατροπέςΜονάδες μέτρησης μήκους - μετατροπές
Μονάδες μέτρησης μήκους - μετατροπές
Γιάννης Φερεντίνος
 
υπολογιζω με πολλουσ τροπουσ το συμπληρωμα του 100 (1)
υπολογιζω με πολλουσ τροπουσ το συμπληρωμα του 100 (1)υπολογιζω με πολλουσ τροπουσ το συμπληρωμα του 100 (1)
υπολογιζω με πολλουσ τροπουσ το συμπληρωμα του 100 (1)
Nansy Tzg
 
ασυνδετο
ασυνδετοασυνδετο
ασυνδετο
Nansy Tzg
 
προπαροξυτονα αρσενικα σε ος
προπαροξυτονα αρσενικα σε οςπροπαροξυτονα αρσενικα σε ος
προπαροξυτονα αρσενικα σε ος
alexadra71
 
Λύνω σύνθετα προβλήματα των 4 πράξεων
Λύνω σύνθετα προβλήματα των 4 πράξεωνΛύνω σύνθετα προβλήματα των 4 πράξεων
Λύνω σύνθετα προβλήματα των 4 πράξεων
Γιάννης Φερεντίνος
 
1. ο φίλος μας ο άνεμος, κλίση ρημάτων α συζυγίας
1. ο φίλος μας ο άνεμος, κλίση ρημάτων α συζυγίας1. ο φίλος μας ο άνεμος, κλίση ρημάτων α συζυγίας
1. ο φίλος μας ο άνεμος, κλίση ρημάτων α συζυγίας
george papadopoulos
 
створення сайтів на платформі Google sites
створення сайтів на платформі Google sitesстворення сайтів на платформі Google sites
створення сайтів на платформі Google sites
samostrilochka
 

What's hot (20)

Μονάδες μέτρησης μήκους - μετατροπές
Μονάδες μέτρησης μήκους - μετατροπέςΜονάδες μέτρησης μήκους - μετατροπές
Μονάδες μέτρησης μήκους - μετατροπές
 
υπολογιζω με πολλουσ τροπουσ το συμπληρωμα του 100 (1)
υπολογιζω με πολλουσ τροπουσ το συμπληρωμα του 100 (1)υπολογιζω με πολλουσ τροπουσ το συμπληρωμα του 100 (1)
υπολογιζω με πολλουσ τροπουσ το συμπληρωμα του 100 (1)
 
Οικογένειες λέξεων -Χ
Οικογένειες λέξεων -ΧΟικογένειες λέξεων -Χ
Οικογένειες λέξεων -Χ
 
Το ημερολόγιο μιας ξενέρωτης
Το ημερολόγιο μιας ξενέρωτηςΤο ημερολόγιο μιας ξενέρωτης
Το ημερολόγιο μιας ξενέρωτης
 
20190621_RDBMSのVIEWを使ってRailsのデータアクセスをいい感じにする【銀座Rails#10】
20190621_RDBMSのVIEWを使ってRailsのデータアクセスをいい感じにする【銀座Rails#10】20190621_RDBMSのVIEWを使ってRailsのデータアクセスをいい感じにする【銀座Rails#10】
20190621_RDBMSのVIEWを使ってRailsのデータアクセスをいい感じにする【銀座Rails#10】
 
Γλώσσα Ε΄ - Επαναληπτικό 15ης Ενότητας:΄΄ Τηλεόραση΄΄
Γλώσσα Ε΄ - Επαναληπτικό 15ης Ενότητας:΄΄ Τηλεόραση΄΄Γλώσσα Ε΄ - Επαναληπτικό 15ης Ενότητας:΄΄ Τηλεόραση΄΄
Γλώσσα Ε΄ - Επαναληπτικό 15ης Ενότητας:΄΄ Τηλεόραση΄΄
 
Μαθηματικά Στ' Τάξη Επανάληψη Κεφάλαια 17-24
Μαθηματικά Στ' Τάξη Επανάληψη Κεφάλαια 17-24 Μαθηματικά Στ' Τάξη Επανάληψη Κεφάλαια 17-24
Μαθηματικά Στ' Τάξη Επανάληψη Κεφάλαια 17-24
 
Γλωσσικές ασκήσεις στ΄ δημοτικού α΄τεύχος
Γλωσσικές ασκήσεις στ΄ δημοτικού α΄τεύχοςΓλωσσικές ασκήσεις στ΄ δημοτικού α΄τεύχος
Γλωσσικές ασκήσεις στ΄ δημοτικού α΄τεύχος
 
ασυνδετο
ασυνδετοασυνδετο
ασυνδετο
 
Зразок заповнення Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової ор...
Зразок заповнення Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової ор...Зразок заповнення Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової ор...
Зразок заповнення Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової ор...
 
Ai №6. Експертні системи.
Ai №6. Експертні системи.Ai №6. Експертні системи.
Ai №6. Експертні системи.
 
προπαροξυτονα αρσενικα σε ος
προπαροξυτονα αρσενικα σε οςπροπαροξυτονα αρσενικα σε ος
προπαροξυτονα αρσενικα σε ος
 
Ataxifinal
AtaxifinalAtaxifinal
Ataxifinal
 
Λύνω σύνθετα προβλήματα των 4 πράξεων
Λύνω σύνθετα προβλήματα των 4 πράξεωνΛύνω σύνθετα προβλήματα των 4 πράξεων
Λύνω σύνθετα προβλήματα των 4 πράξεων
 
1. ο φίλος μας ο άνεμος, κλίση ρημάτων α συζυγίας
1. ο φίλος μας ο άνεμος, κλίση ρημάτων α συζυγίας1. ο φίλος μας ο άνεμος, κλίση ρημάτων α συζυγίας
1. ο φίλος μας ο άνεμος, κλίση ρημάτων α συζυγίας
 
Μαθηματικά Ε΄- Επαναληπτικό 9ης Ενότητας, Κεφ. 51-55
Μαθηματικά Ε΄- Επαναληπτικό 9ης Ενότητας, Κεφ. 51-55Μαθηματικά Ε΄- Επαναληπτικό 9ης Ενότητας, Κεφ. 51-55
Μαθηματικά Ε΄- Επαναληπτικό 9ης Ενότητας, Κεφ. 51-55
 
Eμβαδό γεωμετρικών σχημάτων
Eμβαδό γεωμετρικών σχημάτωνEμβαδό γεωμετρικών σχημάτων
Eμβαδό γεωμετρικών σχημάτων
 
Χρόνοι ρημάτων
Χρόνοι ρημάτωνΧρόνοι ρημάτων
Χρόνοι ρημάτων
 
6 клас урок 4
6 клас урок 46 клас урок 4
6 клас урок 4
 
створення сайтів на платформі Google sites
створення сайтів на платформі Google sitesстворення сайтів на платформі Google sites
створення сайтів на платформі Google sites
 

Similar to Validating marketing assumptions - Online Advertising Conference 2017

Ако дадеш на човек риба, ще го нахраниш за един ден, ако го научиш да ползва ...
Ако дадеш на човек риба, ще го нахраниш за един ден, ако го научиш да ползва ...Ако дадеш на човек риба, ще го нахраниш за един ден, ако го научиш да ползва ...
Ако дадеш на човек риба, ще го нахраниш за един ден, ако го научиш да ползва ...
StartUP@Plovdiv
 
Mpr lekcia 4 (1)
Mpr lekcia 4 (1)Mpr lekcia 4 (1)
Mpr lekcia 4 (1)
Ivan Ivanov
 
Стартиране на софтуерен бизнес - пътят от програмата до продукта
Стартиране на софтуерен бизнес - пътят от програмата до продуктаСтартиране на софтуерен бизнес - пътят от програмата до продукта
Стартиране на софтуерен бизнес - пътят от програмата до продукта
Neven Boyanov
 
Social Software for Business - Telko&Insurance
Social Software for Business - Telko&InsuranceSocial Software for Business - Telko&Insurance
Social Software for Business - Telko&Insurance
IBS Bulgaria
 
Как да създадем и управляваме успешен онлайн магазин?
Как да създадем и управляваме успешен онлайн магазин?Как да създадем и управляваме успешен онлайн магазин?
Как да създадем и управляваме успешен онлайн магазин?
Stefan Chorbanov
 

Similar to Validating marketing assumptions - Online Advertising Conference 2017 (20)

Ако дадеш на човек риба, ще го нахраниш за един ден, ако го научиш да ползва ...
Ако дадеш на човек риба, ще го нахраниш за един ден, ако го научиш да ползва ...Ако дадеш на човек риба, ще го нахраниш за един ден, ако го научиш да ползва ...
Ако дадеш на човек риба, ще го нахраниш за един ден, ако го научиш да ползва ...
 
AVIP Module 3 Digital marketing campaigns BG
AVIP Module 3 Digital marketing campaigns BGAVIP Module 3 Digital marketing campaigns BG
AVIP Module 3 Digital marketing campaigns BG
 
Успешната SEO стратегия за онлайн магазини днес
Успешната SEO стратегия за онлайн магазини днесУспешната SEO стратегия за онлайн магазини днес
Успешната SEO стратегия за онлайн магазини днес
 
2+ успешни кампании в социалните мрежи (и не само)
2+ успешни кампании в социалните мрежи (и не само)2+ успешни кампании в социалните мрежи (и не само)
2+ успешни кампании в социалните мрежи (и не само)
 
My success crm
My success crmMy success crm
My success crm
 
Чатботът. Точното дигитално решение за вашия ресторант - Speedflow
Чатботът. Точното дигитално решение за вашия ресторант - SpeedflowЧатботът. Точното дигитално решение за вашия ресторант - Speedflow
Чатботът. Точното дигитално решение за вашия ресторант - Speedflow
 
SEO курс 2014, лекция 10 - Линк бейт, който носи линкове, част 2
SEO курс 2014, лекция 10 - Линк бейт, който носи линкове, част 2SEO курс 2014, лекция 10 - Линк бейт, който носи линкове, част 2
SEO курс 2014, лекция 10 - Линк бейт, който носи линкове, част 2
 
Kalin Karakehayov - PBN и изтекли домейни - Black Hat 2016
Kalin Karakehayov - PBN и изтекли домейни - Black Hat 2016Kalin Karakehayov - PBN и изтекли домейни - Black Hat 2016
Kalin Karakehayov - PBN и изтекли домейни - Black Hat 2016
 
Калин Каракехайов (SEO.DOMAINS)
Калин Каракехайов (SEO.DOMAINS)Калин Каракехайов (SEO.DOMAINS)
Калин Каракехайов (SEO.DOMAINS)
 
Mpr lekcia 4 (1)
Mpr lekcia 4 (1)Mpr lekcia 4 (1)
Mpr lekcia 4 (1)
 
От какво зависи успехът в онлайн търговията? Димитър Димитров и Стефан Чорбан...
От какво зависи успехът в онлайн търговията? Димитър Димитров и Стефан Чорбан...От какво зависи успехът в онлайн търговията? Димитър Димитров и Стефан Чорбан...
От какво зависи успехът в онлайн търговията? Димитър Димитров и Стефан Чорбан...
 
Стартиране на софтуерен бизнес - пътят от програмата до продукта
Стартиране на софтуерен бизнес - пътят от програмата до продуктаСтартиране на софтуерен бизнес - пътят от програмата до продукта
Стартиране на софтуерен бизнес - пътят от програмата до продукта
 
Онлайн магазин - Как и Защо?
Онлайн магазин - Как и Защо?Онлайн магазин - Как и Защо?
Онлайн магазин - Как и Защо?
 
Силата на безплатното съдържание онлайн
Силата на безплатното съдържание онлайнСилата на безплатното съдържание онлайн
Силата на безплатното съдържание онлайн
 
Social Software for Business - Telko&Insurance
Social Software for Business - Telko&InsuranceSocial Software for Business - Telko&Insurance
Social Software for Business - Telko&Insurance
 
Как да създадем и управляваме успешен онлайн магазин?
Как да създадем и управляваме успешен онлайн магазин?Как да създадем и управляваме успешен онлайн магазин?
Как да създадем и управляваме успешен онлайн магазин?
 
Copywrite
CopywriteCopywrite
Copywrite
 
Копирайт и Социални Медии
Копирайт и Социални МедииКопирайт и Социални Медии
Копирайт и Социални Медии
 
Copy
CopyCopy
Copy
 
Предимствата на собствени платформи за онлайн магазини
Предимствата на собствени платформи за онлайн магазиниПредимствата на собствени платформи за онлайн магазини
Предимствата на собствени платформи за онлайн магазини
 

More from XploraBG

More from XploraBG (20)

Стратегическо структуриране на кампания за подбор
Стратегическо структуриране на кампания за подборСтратегическо структуриране на кампания за подбор
Стратегическо структуриране на кампания за подбор
 
Томбоу България - Дигитална кампания за карта за гориво за бизнеса
Томбоу България - Дигитална кампания за карта за гориво за бизнесаТомбоу България - Дигитална кампания за карта за гориво за бизнеса
Томбоу България - Дигитална кампания за карта за гориво за бизнеса
 
Xplora BG Global Brands Content Management
Xplora BG Global Brands Content Management Xplora BG Global Brands Content Management
Xplora BG Global Brands Content Management
 
Xplora Birthday Cocktail Menu
Xplora Birthday Cocktail MenuXplora Birthday Cocktail Menu
Xplora Birthday Cocktail Menu
 
Twitter Ads Targeting
Twitter Ads TargetingTwitter Ads Targeting
Twitter Ads Targeting
 
Как генерираме и валидираме insights в различните дигитални канали
Как генерираме и валидираме insights в различните дигитални каналиКак генерираме и валидираме insights в различните дигитални канали
Как генерираме и валидираме insights в различните дигитални канали
 
Xplora Newsletter Portfolio
Xplora Newsletter PortfolioXplora Newsletter Portfolio
Xplora Newsletter Portfolio
 
The best designs of 2019 by Xplora
The best designs of 2019 by XploraThe best designs of 2019 by Xplora
The best designs of 2019 by Xplora
 
3 препоръки от Facebook и работят ли те за България?
3 препоръки от Facebook и работят ли те за България?3 препоръки от Facebook и работят ли те за България?
3 препоръки от Facebook и работят ли те за България?
 
Xplora BG Company Presentation
Xplora BG Company Presentation Xplora BG Company Presentation
Xplora BG Company Presentation
 
Xplora BG Websites Portfolio
Xplora BG Websites PortfolioXplora BG Websites Portfolio
Xplora BG Websites Portfolio
 
Xplora BG Photo Shoots Portfolio
Xplora BG Photo Shoots Portfolio Xplora BG Photo Shoots Portfolio
Xplora BG Photo Shoots Portfolio
 
Xplora BG Instagram Portfolio
Xplora BG Instagram Portfolio Xplora BG Instagram Portfolio
Xplora BG Instagram Portfolio
 
Xplora BG Facebook Portfolio
Xplora BG Facebook Portfolio Xplora BG Facebook Portfolio
Xplora BG Facebook Portfolio
 
LinkedIn Targeting
LinkedIn Targeting LinkedIn Targeting
LinkedIn Targeting
 
Instagram (hi) story 2018
Instagram (hi) story 2018Instagram (hi) story 2018
Instagram (hi) story 2018
 
Value Proposition
Value Proposition Value Proposition
Value Proposition
 
Facebook Behavior Targeting
Facebook Behavior Targeting Facebook Behavior Targeting
Facebook Behavior Targeting
 
Xplora Company Presentation
Xplora Company PresentationXplora Company Presentation
Xplora Company Presentation
 
Facebook Targeting By The Numbers
Facebook Targeting By The NumbersFacebook Targeting By The Numbers
Facebook Targeting By The Numbers
 

Validating marketing assumptions - Online Advertising Conference 2017

 • 1. Сигурно си спомняте какво стана с iphone 6, когато беше пуснат от Mtel - много голям интерес...
 • 2. … но и много хора използваха обявената цена, за да изразят несъгласието си с това колко струва телефона при пускането му на пазара.
 • 3. … някои даже го нарекожа Mtelgate ;)
 • 4. … А така изглежда сайта на Банка ДСК в момента. Със сигурност той може да е по-потребителски ориентиран, с модерна визия, но на практика е такъв и през 2017 г.
 • 5. … А причината цените при пускане на даден продукт на пазара да са по-високи, да не се преминава към нов сайт и т.н. са свързани с множеството процеси, ресурси и изчисление на ROI (възвръшаемост) и множеството участващи в процеса на вземане на бизнес и маркетинг решения в една организация...
 • 6. … в същото време за успешно работещи маркетинг инструменти ресурси има, и тези маркетинг решения се надграждат. Например дигиталния маркетинг на Lidl Bulgaria...
 • 7. … както има и ресурси (на фирмата, или привлечени при нужда) за мултиплициране на успешен модел - например откриване на нов обект на Фантастико…
 • 8. … още един пример за успешен маркетинг подход, който се мултиплицира и повтаря…
 • 9. … и въпреки това компанията не акцентира на развитие на сайта си или на лендинг страница…
 • 10. … защото има отлично работещи физически точки на контакт с потребителите, независимо, че може да има още по-добри резултати. Или пък може би няма да са толкова различни, че да си заслужават инвестицията?
 • 11. Как да валидираме маркетинг предположенията преди да направим големите инвестиции на ресурси?
 • 12. 1. Защо да валидираме?
 • 13. Защо да валидираме? Защото пари има за ЦЕННОТО за клиента поведение на потребителите
 • 14. Защо да валидираме? Защото пари има за ЦЕННОТО за клиента поведение на потребителите Защото нещата в света РЯДКО са 0/1 или еднократни
 • 15. Защо да валидираме? Защото пари има за ЦЕННОТО за компания поведение на потребителите Защото нещата в света РЯДКО са 0/1 или еднократни Защото въпросите са много и вие УЧАСТВАТЕ в отговорите
 • 16. Защо да валидираме? Защото пари има за ЦЕННОТО за компания поведение на потребителите Защото нещата в света РЯДКО са 0/1 или еднократни Защото въпросите са много и вие участвате в отговорите, след като сте УТОЧНИЛИ ВЪПРОСИТЕ
 • 17.
 • 18. MTEL Валидирано: 1. Форумът има активни потребители Предположения 1. Можем да измислим механика, която да е лесна за комуникиране 2. Можем да измислим и реализираме игровизация, от която няма да дойдат “power играчите” Пример как заради наградите за 1 година от създаването на форума на Мтел (и независимо от създадената механика, тясно обвързана със съдържанието на форума) - заради наградите форумът в месеца на активацията има предимно жени, за разлика от стандартната си аудитрория.
 • 19. Пример за отличен инструмент (електронен калкулатор за кредит), но с геймификация, която изкривява поведението на потребителите
 • 20. 1. Защо да валидираме? 2. Кое е предположение?
 • 21. Много често предположение е, че потребителите ще минат точно по пътеката, която сме измислила по време на брейнсторминг ;)
 • 22. … но има и реални опашки, които са валидирани, че се случват…
 • 26. Sex or no sex
 • 27.
 • 28. Сексът продава ли? Предположение: Сексът продава … всъщност предложението не е “сексът продава”…
 • 29. Сексът продава ли? Предположение: Контекстът на секс и/или насилие на дадено телевизионно предаване помага при възприемането на рекламите на продукти в тази област http://www.researchgate.net/publication/7624 485_Violence_and_Sex_in_Television_Program s_Do_Not_Sell_Products_in_Advertisements
 • 30. 1. Защо да валидираме? 2. Кое е предположение? 3. Какви предположения?
 • 31.
 • 32. https://www.youtube.com/watch?v=nhciJcCQNCs … докато гледате клипа - помислете колко предположения са използвани, при създаването на концепцията на клипа. Ако видите 0, 1 или 2 - започнете презентацията отначало…
 • 35. … предположение - потребителите от квартала ще имат най- голям интерес, най- голяма готовност да посетят, и да развият лоялност…
 • 36. … ограничаване на рекламата само да квартала…
 • 37. Видове предположения За потребители За проблем За решение За прилагане … увеличаване на интереса (CTR)… И увеличени посещения в пицарията. ВАЛИДИРАНО!
 • 39. … руските туристи в Бургас биха имали интерес към хубав суши ресторант…
 • 41. … предположение - руските туристи биха реагирали положително на банери на руски език, с ясни послания, защо си заслужава да посетят ресторанта …
 • 43. … Няма руска версия на лендинг страницата (оптимизиране на разхода). Въпреки това потребителите консумират съдържание за ресторанта (престой на страницата)…
 • 44. … рестотантът е препълнен предимно с руски туристи. ВАЛИДИРАНО!
 • 46.
 • 47.
 • 48. Видове предположения За потребители За проблем За решение За прилагане … въпреки, че е силно препоръчително - не е задължително за руски туристи в Бургас да има специална лендинг страница - малко от тяхн биха направили онлайн резервация ВАЛИДИРАНО!
 • 49. 1. Защо да валидираме? 2. Кое е предположение? 3. Какви предположения? 4. Как проверяваме?
 • 50. … има много инструменти… но от тях има смисъл, ако са в конкретната рамка на какво защо и как валидираме.
 • 51. Подход - 1/2 Какво проверяваме Как проверяваме Как потвърждаваме
 • 54. 1. Микромоменти Потребителите Инстинктивно Ползват устройство За да задоволят своя нужда https://www.thinkwithgoogle.com/collections/micromoments.html
 • 55. 1. Микромоменти Потребителите Инстинктивно Ползват устройство За да задоволят своя нужда https://strategyzer.com/canvas/value-proposition-canvas
 • 56. 1. Микромоменти Потребителите Инстинктивно Ползват устройство За да задоволят своя нужда https://strategyzer.com/canvas/value-proposition-canvas
 • 58. Дата на провеждане на събитието… пример за микромомент за потенциални посетители на безплатно събитие Форум Бременност. ВАЛИДИРАНО предположение за микромомент!
 • 59. 2. Микромоменти Или ги печелите Или някой друг ги печели #КОЙ КОИ ТРЯБВА ДА ПЕЧЕЛИТЕ СЕГА, КОИ ДО КРАЯ НА ТРИМЕСЕЧИЕТО, ... … микромоментът с награждаването на поведението тук е изгубен, не просто не е спечелен….
 • 60. … real time пример за микромомент (нищо общо с продукта), но администраторите на страницата са планирали да се възползват. Дали и до каква степен този микромомент работи е маркетинг предположение или валидирана вече информация от тях при предходни камапнии.
 • 61. 3. Потребителска пътека за вземане на решение Потребителите Имат ясно различими Етапи В своето взаимодействие с бранда
 • 62.
 • 63. 3. Подходи по потребителската пътека Изграждане на аудитории (трафик) Изграждаане на аудитории (самосегментиране) Намерение (fake door, concierge) Конверсии (concierge, продажби) … всеки от описаните подходи може да бъде тема на отделна презентация. Ако е релевантно за вас - потърсете в интернет конкретни примери, има много. … пример за използване на подход на самосегментиране и на конверсии.
 • 64. 3. Подходи по потребителската пътека Изграждаане на аудитории (трафик) Изграждаане на аудитории (самосегментиране) Намерение (fake door, concierge) Конверсии (concierge, продажби) … примери за подход при потребителски пътеки можете да намерите на сайта на Xplora на https://goo.gl/OsywDN както и например на https://netpeak.net/bg/blog/
 • 65. 1. Защо да валидираме? 2. Кое е предположение? 3. Какви предположения? 4. Как проверяваме? 5. Примери
 • 66.
 • 67. MTEL Предположение: 1. Потребителите в sms център са ценово чувствителни Какво знаем, че не знаем: 1. Пазаруват ли онлайн 2. Клиенти ли са на Мтел … пример с оферта в секция sms център.
 • 68. MTEL Предположение: 1. Потребителите, натиснали кошницата знаят какво е онлайн пазаруване Какво знаем, че не знаем: 1. Кои потребители планират да купят телефон/да подпишат договор … пример със стартиране на пътека на потребители, натиснали кошницата на сайта www.mtel.bg.
 • 69. MTEL Предположение: 1. Нашите таргет потребители желаят Samsung S6 Какво знаем, че не знаем: 1. На колко хора сме придвижили пътеката за продажба 2. Колко текущи клиенти имат интерес 3. Leads ще са качествени … пример с кампания за Samsung S6
 • 70. MICROSOFT BULGARIA Предположение: 1. Нашите таргет потребители вече познават формата на e-books и webinars 2. Знаем какво съдържание е полезно и интересно за потребителите Какво знаем, че не знаем: 1. Дали leads ще са качествени 2. Какво таргетиране работи най-добре … пример с кампания за lead generation.
 • 71. MICROSOFT BULGARIA Предположение: 1. Потребителите биха взаимодействали положително с по-casual постове на Microsoft Bulgaria Какво знаем, че не знаем: 1. Дали haters ще highjack- нат постовете … пример с engagement съдържание.
 • 72. TOYOTA Предположение: 1. Потребителите знаят какво са хибридните автомобили 2. Потребителите имат нужда да разберат за основното важно за тях USP Какво знаем, че не знаем: 1. До къде можем да придвижим дигиталната пътека
 • 74. TOYOTA Какво знаем: 1. Знаем, че имаме успешно работеща дигитална пътека за конверсии 2. Знаем кои рекламни канали как работят по пътеката 3. Знаем конкретния таргет на автомобила 4. Знаем, че е в изцяло нов сегмент Предположение: 1. Дефинираната таргет аудитория ще разпознае важни за тях USP Какво знаем, че не знаем: 1. Кои аудитории в интернет от таргета ще конвертират 2. Кои аудитории ще конвертират най- добре
 • 75. MEDIX Предположение: 1. Потребителите харесват бранда и биха взаимодействали с него Какво знаем, че не знаем: 1. Колко ключов е сайт на компанията 2. Доколко ценни са потребителите, до които можем да стигнем в интернет 3. Доколко можем да реактивираме тези потребители
 • 76. MEDIX Предположение: 1. Потребителите, които вече сме анагжирали могат да бъдат реангажирани по-лесно и при по-нисък разход Какво знаем: 1. Потребителите вече са се ангажирали с бранда и имат позитивно отношение 2. Имаме данни за вече ангажирани потребители Какво знаем, че не знаем: 1. Колко потребители можем да реактивираме 2. Каква е цената за реактивиране
 • 77. IUVO Предположение: 1. Има две основни групи таргет потребители 2. Потребителите са склонни да инвестират в peer-to-peer продукти, при правилното представяне на USPs Какво знаем, че не знаем: 1. Кои USPs работят най-много 2. Кое придвижва потребителите по пътеката 3. Колко е дълга потребителската пътека
 • 78.
 • 79.
 • 80. … пример с версия 1 на pCloud transfer.
 • 81. pCloud Предположение: 1. Ако копираме наложен и успешен модел на потребителска пътека за web трансфер на големи файлове ще имаме оптималната пътека Какво знаем: 1. Услугата ни е атрактивна за нашите таргет потребители Какво знаем, че не знаем: 1. Дали това е оптималната пътека 2. Коя пътека работи за нашите бизнес цели
 • 82.
 • 83.
 • 84.
 • 85. 1. Защо да валидираме? 2. Кое е предположение? 3. Какви предположения? 4. Как проверяваме? 5. Примери 6. Recap
 • 87. НЯКОЛКО КОНКРЕТНИ СТЪПКИ БИЗНЕС И МАРКЕТИНГ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА Явни и/или недоизказани ПРЕПОЛОЖЕНИЕ Вярване Логическа конструкция Непотвърден факт
 • 88. НЯКОЛКО КОНКРЕТНИ СТЪПКИ БИЗНЕС И МАРКЕТИНГ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА Явни и/или недоизказани КАКВО ВАЛИДИРАМЕ Потребители Проблем Решение Прилагане ПРЕПОЛОЖЕНИЕ Вярване Логическа конструкция Непотвърден факт
 • 89. НЯКОЛКО КОНКРЕТНИ СТЪПКИ БИЗНЕС И МАРКЕТИНГ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА Явни и/или недоизказани КАКВО ВАЛИДИРАМЕ Потребители Проблем Решение Прилагане КАК ПЛАНИРАМЕ Предположение Какво знаем Какво знаем, че не знаем Кое показва валидация Консолидиране на изводите ПРЕПОЛОЖЕНИЕ Вярване Логическа конструкция Непотвърден факт
 • 90. НЯКОЛКО КОНКРЕТНИ СТЪПКИ БИЗНЕС И МАРКЕТИНГ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА Явни и/или недоизказани КАКВО ВАЛИДИРАМЕ Потребители Проблем Решение Прилагане КАК ПЛАНИРАМЕ Предположение Какво знаем Какво знаем, че не знаем Кое показва валидация Консолидиране на изводите ПРЕПОЛОЖЕНИЕ Вярване Логическа конструкция Непотвърден факт ИНСТРУМЕНТАРИУМ Лендинг страници Тракинг инструменти Изграждане на аудитория Микростъпки Concierge Фалшива врата Продажби
 • 91. НЯКОЛКО КОНКРЕТНИ СТЪПКИ БИЗНЕС И МАРКЕТИНГ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА Явни и/или недоизказани КАКВО ВАЛИДИРАМЕ Потребители Проблем Решение Прилагане КАК ПЛАНИРАМЕ Предположение Какво знаем Какво знаем, че не знаем Кое показва валидация Консолидиране на изводите ИЗМЕРВАНЕ И КОНСОЛИДИРАНЕ Кое потвърдихме Какво направихме добре Какво да подобрим ПРЕПОЛОЖЕНИЕ Вярване Логическа конструкция Непотвърден факт ИНСТРУМЕНТАРИУМ Лендинг страници Тракинг инструменти Изграждане на аудитория Микростъпки Concierge Фалшива врата Продажби