SlideShare a Scribd company logo
“ ТРЕНІНГИ І КОНСАЛТИНГ ВОЛОДИМИРА ГОРАКА” http : //trener.in.ua УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ КОМПАНІЇ Мистецтво створювати цінність з нематеріальних активів Виживання компанії можливе, якщо швидкість її навчання буде вищою або рівною темпам змін зовнішнього середовища. Організація, яка не займається підвищенням якісного рівня свого персоналу, завідомо приречена на поразку… (Рег Реванс)
ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ Носії знань в компанії Дві складові управління знаннями в компанії Етапи введення системи управління знаннями в компанії Планування роботи з акумуляції знань. Інформаційні канали для обміну знаннями в компанії Методи переведення знань в практичні інструменти управління компанією Методи навчання персоналу: тренінг, семінар, бізнес-коучінг, самоосвіта, наставництво Як ефективно використати навчання для збільшення мотивації працівників? Як провести відбір тренера (тренінгової компанії) для навчання персоналу? Кого, як і чому навчати? Методи оцінки ефективності навчання персоналу Центри знань в компанії як альтернатива зовнішнім тренінговим пропозиціям Стандарти роботи бізнес-тренера із замовником, з аудиторією. Підведення підсумків тренінгу
Визначення поняття: управління знаннями Управління знаннями це: Відбір необхідної інформації Обробка і систематизація інформації Збереження інформації Забезпечення доступу до неї всіх співробітників Прийняття рішення через швидкий доступ до важливої інформації Обробка результатів зворотного зв'язку
Дві складові управління знаннями Організаційна політика стосовно управління знаннями Кадрова політика компанії Цілі компанії Завдання відділів Стиль управління Правила і процедури Посадові обов'язки Система мотивації в компанії Делегування повноважень Технологічна схема управління знаннями Бази даних Внутрішня інформаційна мережа Ефективна звітність Навики проведення управлінських нарад CRM системи Сайт Компютерні програми
Два підходи до управління знаннями (сценарії) Кодифікація ( people-content-people ) Метод формалізації знань. Спосіб з допомогою якого цінна для управління компанією інформація кодується для подальшого опрацювання. Персоналізація ( people-to-people ) Метод передачі знань кожному співробітнику. Спосіб впливу на організацію роботи працівника.
Етапи введення системи управління знаннями Підготовка: Визначення цілі з якою вводиться система управління знаннями в компанії Формуванння системи мотивації для співробітників Підготовка форм для збору важливої інформації Пояснення працівникам мети системи управління знаннями Призначення відповідальних за роботу з інформацією Адаптація програми Розробка пілотного проекту Оцінка результатів організаційної і технологічної тактики роботи Переведення результатів в КРІ працівників Перехід компанії на системне управління знаннями Створення проектної групи Вдосконалення методів роботи із знаннями Забезпечення зворотного зв'язку на ефективність роботи нового проекту Фінансова оцінка ефективності проекту для компанії
Фактори успіху на етапі введення системи управління знаннями Керівник усвідомлює і підтримує ідею Цілі управління знаннями компанії безпосередньо пов'язані з цілями бізнесу В проект залучені авторитетні працівники Організаційна і технологічна підтримка Правильно підібрана мотивація учасників Корпоративна культура дозволяє ввести систему управління знаннями
Вигоди організації в результатів навчання персоналу: Адаптація персоналу до змін на ринку Збільшення цінності людських ресурсів Покращення керованості бізнесу Ефективне вирішення складних (системних) проблем Підвищення лояльності персоналу до компанії Навчання працівників цінностям компанії Пропаганда нових підходів і норм поведінки Створення активного кадрового резерву
Вигоди працівників від навчання: Розширення кар'єрних перспектив як в середині так і ззовні компанії Вища задоволеність результатами своєї роботи Ріст самоповаги працівників Ріст кваліфікації і компетентності Формування нового бачення свого подальшої професійної кар'єри в компанії Формування основ для корпоративної культури здатної вирішувати цілі компанії Збільшення лояльності працівників до підприємства Зменшення витрат на дублювання працівниками суміжніх функцій Збільшення самоконтролю працівниками
Навчальні центри Виділіть переваги і недоліки внутрішнього і зовнішнього навчання Внутрішнє навчання( + /-) Зовнішнє навчання:( + /-)
Види навчання Лекції Наради Семінари Тренінги Активні семінари Рольові ситуації Вирішення задач Атестація Методи навчання: Аудиторне навчання Навчання на робочому місці Навчання в роботі Дистанційне навчання Самоосвіта
Організація орієнтована на саморозвиток коли: Є зв’язок між стратегією компанії, навчанням, мотивацією, результатами бізнесу і результатами працівника. Працюють внутрішні центри якості Інформація в компанії розповсюджується “вільно” на думку самих співробітників Кожний працівник може сам собі дати чітку відповідь “в чому є його робота” Інформація в компанії раціонально організована Кожний працівник отримує всю, яка є в компанії, необхідну йому інформацію для виконання своєї роботи Співробітники готові прийняти на себе обов'язки, які перевищують їх компетентність
Виявлення потреби в навчанні персоналу Тренінгові і не тренінгові проблеми компанії: Тренінгові проблеми: Проблеми використання працівником своїх ресурсів (комунікації, цілі, стресостійкість, планування, усвідомлення проблеми) Нетренінгові проблеми: Організація праці Мотивація працівника Питання процесів компанії і системи управління ПРОБЛЕМА  ЦІЛЬ НАВЧАННЯ ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ ФОРМА НАВЧАННЯ
ОБЄКТИ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНСТРУКЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛИ СТРУКТУРА КОМПАНІЇ ПОСАДОВІ ОБОВЯЗКИ ПРАВИЛА І ПОЛОЖЕННЯ СТАНДАРТИ І ПРОЦЕДУРИ БАЧЕННЯ, МІСІЯ БАЗА КЛІЄНТІВ СПИСКИ ПАРТНЕРІВ РАЦПРОПОЗИЦІЇ, ПРОБЛЕМИ РЕЗУЛЬТАТИ УЧАСТІ У СЕМІНАРАХ ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТІВ ЗВІТИ СТРАТЕГІЯ КОМПАНІЇ Практичні завдання: виділіть якими з вищезгаданих об'єктів Ви безпосередньо управляєте ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ НАВІГАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ КАРТИ ЗНАНЬ ПОШУКОВІ МЕХАНІЗМИ БАЗИ ДАНИХ CRM – СИСТЕМИ ФОРУМИ ІНТРАНЕТ ТРЕНІНГИ БЕНЧМАРКІНГ Практичне завдання: Наведіть до кожного з вищезгаданих інструментів управління знаннями приклади з своєї компанії
ПІРАМІДА УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЯ КОМПАНІЇ (дає відповідь на питання: Навіщо нашому клієнту потрібна робота якою ми займаємося) БІЗНЕС – ПРОЦЕСИ КОМПАНІЇ (відповідає на запитання: що потрібно зробити, щоб цінність зростала) МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ (відповідає на запитання: з ким цього досягнути? )
ВИЯВЛЕННЯ ПОТРЕБИ В НАВЧАННІ ПЕРСОНАЛУ Практичне завдання: сформуйте потребу в навчанні для відділу персоналу УСВІДОМЛЕНЕ НЕЗНАННЯ УСВІДОМЛЕНЕ ЗНАННЯ вибір методу засвоєння забезпечення зворотного зв'язку нових навиків НЕУСВІДОМЛЕНЕ НЕЗНАННЯ НЕУСВІДОМЛЕНЕ ЗНАННЯ дослідження успішних моделей поведінки систематизація знань
СТИЛІ СИТУАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ СПІВРОБІТНИКАМИ Практичне завдання: в яких випадках доцільно використовувати запропоновані види ситуативного управління співробітниками. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КЕРІВНИК ДАЄ ТОЧНІ ВКАЗІВКИ ВИЗНАЧАЄ СПОСОБИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮЄ ПРОЦЕС ВІДПОВІДАЄ ЗА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ В РОБОТІ КЕРІВНИК ПОРУЧАЄ РОБОТУ ОБГОВОРЮЄ КЛЮЧОВІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПВДТРИМУЄ НАЙЕФЕКТИВНІШІ ПРОПОЗИЦІЇ КОНТРОЛЮЄ ПРОЦЕС ВІДПОВІДАЄ ЗА ВИКОНАННЯ ЗАДАЧ КОУЧІНГ (ПІДТРИМКА) КЕРІВНИК СТАВИТЬ ЗАДАЧУ ПЕРЕД СПІВРОБІТНИКОМ СУПРОВОДЖУЄ ВИКОНАННЯ ЗАДАЧІ ОБГОВОРЮЄ РЕЗУЛЬТАТИ СПІВРОБІТНИК ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА РЕЗУЛЬТАТ КОНТРОЛЬ ПРОЦЕСУ У ВИГЛЯДІ ІНФОРМАЦІЇ – КОНТРОЛІНГУ ДЕЛЕГУВАННЯ (РОЗВИТОК) КЕРІВНИК СТАВИТЬ ЗАДАЧУ-ЦІЛЬ СПІВРОБІНИК ПРОПОНУЄ ОПТИМАЛЬНІ МЕТОДИ ВИРІШЕННЯ КЕРІВНИК НА ПРОХАННЯ СПІВРОБІТНИКА УТОЧНЮЄ ПРАВИЛЬНІСТЬ ПРОЦЕСУ СПІВРОБІНИК САМОСТІЙНО КОНТРОЛЮЄ ПРОЦЕС КЕРІВНИК ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА РЕЗУЛЬТАТ КОНСАЛТИНГ (УПРАВЛІННЯ) КЕРІВНИК СТАВИТЬ ЗАДАЧУ-ЦІЛЬ СПІВРОБІТНИК РОЗРОБЛЯЄ СПЕЦИФІКАЦІЮ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛІ САМОСТІЙНО КЕРІВНИК ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА РЕЗУЛЬТАТ
Як провести нараду Короткий план наради: 1. час і місце проведення 2. тема обговорення 3. очікувані результати 4. склад учасників 5. хто ініціатор і керівник Детальний план наради: НАЗВА ГРУПИ ТЕМА НАРАДИ ХТО ІНІЦІАТОР НАРАДИ ДАТА ПРОВЕДЕННЯ ПОЧАТОК І ЗАКІНЧЕННЯ НАРАДИ МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ МЕТОДИ ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАВЦІ РІШЕНЬ ФОНОВА ІНФОРМАЦІЯ ІНШІ ВКАЗІВКИ
Що таке коучінг? Coaching – наставляти, тренувати, надихати Коли і для чого використовується коучінг: Для швидкого навчання персоналу “в дії” Мотивації персоналу Делегування повноважень Вирішення професійних проблем Вибору засобів досягнення особистих цілей Індивідуальній консультації Плануванні і перевірці Для розвитку персоналу Створення робочих груп Для роботи в групах Принципи проведення коучінгу Відповідальність за результати з боку оператора Збереження безоціночного ставлення (повага до цінностей клієнта) Викликати усвідомлення у клієнта Послідовність дій Збереження описового характеру результатів
Послідовність (структура) проведення коучінгу 1. Постановка цілей. Чого ви хочете? Яким повинен бути результат? Що потрібно досягнути? ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Аналіз ситуації. Що відбувається зараз? Яка ситуація на даний час? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Оцінка можливостей. Що потрібно зробити? Що можна зробити? Як ви пропонуєте поступити, зробити? ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Розробка плану дій. Що ви пропонуєте зробити? До чого це вас повинно привести? Яким уявляєте кінцевий результат? ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5. Зворотній зв'язок Як ситуація змінилася? Наскільки отриманий результат відповідає очікуваному? Як можна діяти по іншому? 6. Постановка нових цілей. Чого ви хочете? Яким повинен бути результат?
Вплив навчання на бізнес – процеси компанії Підтримка керівництва Якість тренінгу Здібності людей Технології Нові навики Організація роботи Ефективність праці Зовнішнє середовище Покращення бізнес показників
ЦІЛЬ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ – ВИЗНАЧИТИ ВІДПОВІДНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ І ОСОБИСТІСНО-МОТИВАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СПІВРОБІТНИКІВ СТРАТЕГІЧНОМУ РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ І РОЗВИТОК ПЛАНУВАННЯ КАРЄРИ ПРОЦЕДУРА ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ ОЦІНКА ПІДЛЕГЛОГО ОЦІНКА КЕРІВНИКА ПОСТАНОВКА ЦІЛЕЙ ПЛАНУВАННЯ ОЦІНКА ПЕРСОНАЛУ
Каскадне навчання персоналу Продукт-менеджер Продукт-менеджер Продукт-менеджер Тренінг-менеджер каскадне навчання використовується з метою: Швидкої адаптації працівників Раціонального використання коштів виділених на навчання Динамічного розвитку нового проекту Підготовки кваліфікованого внутрішнього тренерського складу
Стандарти опису програми навчання Назва курсу Резюме програми для керівника : Загальний опис виявленої потреби в навчанні Цілі програми навчання Цільова аудиторія Тривалість і розклад Методики навчання Навчальні матеріали Місце проведення і допоміжне обладнання Тренер Координатор програми Учасники від компанії Пост-тренінгові заходи Зміст програми навчання: Тема/Погодинна деталізація/Вид навчання/(методики) Які знання і навики будуть отримані Які навчальні матеріали будуть передані Які матеріали використовуються для демонстрації Методи проведення оцінки: Індивідуальна оцінка учасників (анонімно) Оцінка курсу (керівником) Оцінка тренера (відгуки і звіт) Бюджет програми Кваліфікація і опис провайдера програми навчання.
ОНЛАЙН – КУРСИ Натисніть http://is.gd/szn7wM  і  перейдіть на сторінку опису курсів. “ СЕКРЕТИ АГРЕСИВНОГО РЕКРУТИНГУ” Курс про те, як з бюджетом в “0” грн. знайти “ своїх людей”, витративши на пошук 5 годин http://is.gd/SrQ7gg “ ВІДДІЛ КАДРІВ. ЯК ПРАВИЛЬНО ВЕСТИ КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО” Єдиний практичний онлайн-курс в інтернеті, який на прикладах демонструє правильне заповнення кадрової документації http://is.gd/Hjj3kK

More Related Content

Viewers also liked

Time managment
Time managmentTime managment
Time managment
vladimir gorak
 
P1 social media products
P1 social media productsP1 social media products
P1 social media products
MrsNunn
 
P1 social media products
P1 social media productsP1 social media products
P1 social media products
MrsNunn
 
Lo2 ideas for a new social media products
Lo2 ideas for a new social media productsLo2 ideas for a new social media products
Lo2 ideas for a new social media products
MrsNunn
 
Production Plan
Production PlanProduction Plan
Production Plan
Tom Hibbert
 
UNIT 35 - LO2
UNIT 35 - LO2UNIT 35 - LO2
UNIT 35 - LO2
Tom Hibbert
 
UNIT 35 - LO3
UNIT 35 - LO3UNIT 35 - LO3
UNIT 35 - LO3
Tom Hibbert
 
UNIT 35 - LO4
UNIT 35 - LO4UNIT 35 - LO4
UNIT 35 - LO4
Tom Hibbert
 
SITE MAPS
SITE MAPSSITE MAPS
SITE MAPS
Tom Hibbert
 
UNIT 35 - LO1
UNIT 35 - LO1UNIT 35 - LO1
UNIT 35 - LO1
Tom Hibbert
 

Viewers also liked (10)

Time managment
Time managmentTime managment
Time managment
 
P1 social media products
P1 social media productsP1 social media products
P1 social media products
 
P1 social media products
P1 social media productsP1 social media products
P1 social media products
 
Lo2 ideas for a new social media products
Lo2 ideas for a new social media productsLo2 ideas for a new social media products
Lo2 ideas for a new social media products
 
Production Plan
Production PlanProduction Plan
Production Plan
 
UNIT 35 - LO2
UNIT 35 - LO2UNIT 35 - LO2
UNIT 35 - LO2
 
UNIT 35 - LO3
UNIT 35 - LO3UNIT 35 - LO3
UNIT 35 - LO3
 
UNIT 35 - LO4
UNIT 35 - LO4UNIT 35 - LO4
UNIT 35 - LO4
 
SITE MAPS
SITE MAPSSITE MAPS
SITE MAPS
 
UNIT 35 - LO1
UNIT 35 - LO1UNIT 35 - LO1
UNIT 35 - LO1
 

Similar to Upravlinnya znannyamy

Бізнес_процеси_М1_Процесна_структура_підприємства_29.pptx
Бізнес_процеси_М1_Процесна_структура_підприємства_29.pptxБізнес_процеси_М1_Процесна_структура_підприємства_29.pptx
Бізнес_процеси_М1_Процесна_структура_підприємства_29.pptx
RostyslavDmytruk
 
HR Grades: розвиток та оцінювання персоналу он-лайн.
HR Grades: розвиток та оцінювання персоналу он-лайн.HR Grades: розвиток та оцінювання персоналу он-лайн.
HR Grades: розвиток та оцінювання персоналу он-лайн.
Dmitry Vas'kovskiy
 
10 Короткі рішення топ-менеджера під час кризи.pptx
10 Короткі рішення топ-менеджера під час кризи.pptx10 Короткі рішення топ-менеджера під час кризи.pptx
10 Короткі рішення топ-менеджера під час кризи.pptx
RostyslavDmytruk
 
Тетяна Найчук: “Корпоративний тренінговий центр: коли його варто створювати і...
Тетяна Найчук: “Корпоративний тренінговий центр: коли його варто створювати і...Тетяна Найчук: “Корпоративний тренінговий центр: коли його варто створювати і...
Тетяна Найчук: “Корпоративний тренінговий центр: коли його варто створювати і...
Lviv Startup Club
 
Роль HR у налагодженні бізнес-процесів компанії
Роль HR у налагодженні бізнес-процесів компаніїРоль HR у налагодженні бізнес-процесів компанії
Роль HR у налагодженні бізнес-процесів компанії
Natasha Zaverukha
 
Автоматизація систем мотивації персоналу
Автоматизація систем мотивації персоналуАвтоматизація систем мотивації персоналу
Автоматизація систем мотивації персоналу
Виктория Кириченко
 
автоматизація систем мотивації
автоматизація систем мотиваціїавтоматизація систем мотивації
автоматизація систем мотивації
Виктория Кириченко
 
Технологія Контролінгу
Технологія Контролінгу Технологія Контролінгу
Технологія Контролінгу
DmytryLozovytskiy
 
Презентація вебінару "Моніторинг процесів: як встановити правильні KPI", 31.1...
Презентація вебінару "Моніторинг процесів: як встановити правильні KPI", 31.1...Презентація вебінару "Моніторинг процесів: як встановити правильні KPI", 31.1...
Презентація вебінару "Моніторинг процесів: як встановити правильні KPI", 31.1...
Improve Medical LLC
 
Майстер-клас “Бізнес-старт” від Forge з серії подій #Forge4Business
 Майстер-клас “Бізнес-старт” від Forge з серії подій #Forge4Business Майстер-клас “Бізнес-старт” від Forge з серії подій #Forge4Business
Майстер-клас “Бізнес-старт” від Forge з серії подій #Forge4Business
Forge Events
 
5 Організаційна ефективність бізнесу Як вимірюється і як застосовувати виміри...
5 Організаційна ефективність бізнесу Як вимірюється і як застосовувати виміри...5 Організаційна ефективність бізнесу Як вимірюється і як застосовувати виміри...
5 Організаційна ефективність бізнесу Як вимірюється і як застосовувати виміри...
RostyslavDmytruk
 
Модуль_1_Роль_та_процеси_в_компанії_Точки_контролю_та_безпеки_у.pptx
Модуль_1_Роль_та_процеси_в_компанії_Точки_контролю_та_безпеки_у.pptxМодуль_1_Роль_та_процеси_в_компанії_Точки_контролю_та_безпеки_у.pptx
Модуль_1_Роль_та_процеси_в_компанії_Точки_контролю_та_безпеки_у.pptx
RostyslavDmytruk
 
Andrii Mandrika: Product metrics framework - або як обирати метрики для вашог...
Andrii Mandrika: Product metrics framework - або як обирати метрики для вашог...Andrii Mandrika: Product metrics framework - або як обирати метрики для вашог...
Andrii Mandrika: Product metrics framework - або як обирати метрики для вашог...
Lviv Startup Club
 
Managing people - Управління людьми
Managing people - Управління людьмиManaging people - Управління людьми
Managing people - Управління людьми
Center for Health Care Studies
 
Матриця асутсорсингу.pptx
Матриця асутсорсингу.pptxМатриця асутсорсингу.pptx
Матриця асутсорсингу.pptx
RostyslavDmytruk
 
Babak
BabakBabak
Balanced Scorecard
Balanced ScorecardBalanced Scorecard
Balanced Scorecard
Natalia Okhmat
 
Модель_7_S_ефективної_організації.pptx
Модель_7_S_ефективної_організації.pptxМодель_7_S_ефективної_організації.pptx
Модель_7_S_ефективної_організації.pptx
RostyslavDmytruk
 

Similar to Upravlinnya znannyamy (20)

Бізнес_процеси_М1_Процесна_структура_підприємства_29.pptx
Бізнес_процеси_М1_Процесна_структура_підприємства_29.pptxБізнес_процеси_М1_Процесна_структура_підприємства_29.pptx
Бізнес_процеси_М1_Процесна_структура_підприємства_29.pptx
 
HR Grades: розвиток та оцінювання персоналу он-лайн.
HR Grades: розвиток та оцінювання персоналу он-лайн.HR Grades: розвиток та оцінювання персоналу он-лайн.
HR Grades: розвиток та оцінювання персоналу он-лайн.
 
10 Короткі рішення топ-менеджера під час кризи.pptx
10 Короткі рішення топ-менеджера під час кризи.pptx10 Короткі рішення топ-менеджера під час кризи.pptx
10 Короткі рішення топ-менеджера під час кризи.pptx
 
Тетяна Найчук: “Корпоративний тренінговий центр: коли його варто створювати і...
Тетяна Найчук: “Корпоративний тренінговий центр: коли його варто створювати і...Тетяна Найчук: “Корпоративний тренінговий центр: коли його варто створювати і...
Тетяна Найчук: “Корпоративний тренінговий центр: коли його варто створювати і...
 
Роль HR у налагодженні бізнес-процесів компанії
Роль HR у налагодженні бізнес-процесів компаніїРоль HR у налагодженні бізнес-процесів компанії
Роль HR у налагодженні бізнес-процесів компанії
 
Автоматизація систем мотивації персоналу
Автоматизація систем мотивації персоналуАвтоматизація систем мотивації персоналу
Автоматизація систем мотивації персоналу
 
автоматизація систем мотивації
автоматизація систем мотиваціїавтоматизація систем мотивації
автоматизація систем мотивації
 
Технологія Контролінгу
Технологія Контролінгу Технологія Контролінгу
Технологія Контролінгу
 
Презентація вебінару "Моніторинг процесів: як встановити правильні KPI", 31.1...
Презентація вебінару "Моніторинг процесів: як встановити правильні KPI", 31.1...Презентація вебінару "Моніторинг процесів: як встановити правильні KPI", 31.1...
Презентація вебінару "Моніторинг процесів: як встановити правильні KPI", 31.1...
 
Майстер-клас “Бізнес-старт” від Forge з серії подій #Forge4Business
 Майстер-клас “Бізнес-старт” від Forge з серії подій #Forge4Business Майстер-клас “Бізнес-старт” від Forge з серії подій #Forge4Business
Майстер-клас “Бізнес-старт” від Forge з серії подій #Forge4Business
 
5 Організаційна ефективність бізнесу Як вимірюється і як застосовувати виміри...
5 Організаційна ефективність бізнесу Як вимірюється і як застосовувати виміри...5 Організаційна ефективність бізнесу Як вимірюється і як застосовувати виміри...
5 Організаційна ефективність бізнесу Як вимірюється і як застосовувати виміри...
 
Модуль_1_Роль_та_процеси_в_компанії_Точки_контролю_та_безпеки_у.pptx
Модуль_1_Роль_та_процеси_в_компанії_Точки_контролю_та_безпеки_у.pptxМодуль_1_Роль_та_процеси_в_компанії_Точки_контролю_та_безпеки_у.pptx
Модуль_1_Роль_та_процеси_в_компанії_Точки_контролю_та_безпеки_у.pptx
 
Andrii Mandrika: Product metrics framework - або як обирати метрики для вашог...
Andrii Mandrika: Product metrics framework - або як обирати метрики для вашог...Andrii Mandrika: Product metrics framework - або як обирати метрики для вашог...
Andrii Mandrika: Product metrics framework - або як обирати метрики для вашог...
 
ГП
ГПГП
ГП
 
Managing people - Управління людьми
Managing people - Управління людьмиManaging people - Управління людьми
Managing people - Управління людьми
 
Матриця асутсорсингу.pptx
Матриця асутсорсингу.pptxМатриця асутсорсингу.pptx
Матриця асутсорсингу.pptx
 
Babak
BabakBabak
Babak
 
Balanced Scorecard
Balanced ScorecardBalanced Scorecard
Balanced Scorecard
 
11.
11. 11.
11.
 
Модель_7_S_ефективної_організації.pptx
Модель_7_S_ефективної_організації.pptxМодель_7_S_ефективної_організації.pptx
Модель_7_S_ефективної_організації.pptx
 

Upravlinnya znannyamy

 • 1. “ ТРЕНІНГИ І КОНСАЛТИНГ ВОЛОДИМИРА ГОРАКА” http : //trener.in.ua УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ КОМПАНІЇ Мистецтво створювати цінність з нематеріальних активів Виживання компанії можливе, якщо швидкість її навчання буде вищою або рівною темпам змін зовнішнього середовища. Організація, яка не займається підвищенням якісного рівня свого персоналу, завідомо приречена на поразку… (Рег Реванс)
 • 2. ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ Носії знань в компанії Дві складові управління знаннями в компанії Етапи введення системи управління знаннями в компанії Планування роботи з акумуляції знань. Інформаційні канали для обміну знаннями в компанії Методи переведення знань в практичні інструменти управління компанією Методи навчання персоналу: тренінг, семінар, бізнес-коучінг, самоосвіта, наставництво Як ефективно використати навчання для збільшення мотивації працівників? Як провести відбір тренера (тренінгової компанії) для навчання персоналу? Кого, як і чому навчати? Методи оцінки ефективності навчання персоналу Центри знань в компанії як альтернатива зовнішнім тренінговим пропозиціям Стандарти роботи бізнес-тренера із замовником, з аудиторією. Підведення підсумків тренінгу
 • 3. Визначення поняття: управління знаннями Управління знаннями це: Відбір необхідної інформації Обробка і систематизація інформації Збереження інформації Забезпечення доступу до неї всіх співробітників Прийняття рішення через швидкий доступ до важливої інформації Обробка результатів зворотного зв'язку
 • 4. Дві складові управління знаннями Організаційна політика стосовно управління знаннями Кадрова політика компанії Цілі компанії Завдання відділів Стиль управління Правила і процедури Посадові обов'язки Система мотивації в компанії Делегування повноважень Технологічна схема управління знаннями Бази даних Внутрішня інформаційна мережа Ефективна звітність Навики проведення управлінських нарад CRM системи Сайт Компютерні програми
 • 5. Два підходи до управління знаннями (сценарії) Кодифікація ( people-content-people ) Метод формалізації знань. Спосіб з допомогою якого цінна для управління компанією інформація кодується для подальшого опрацювання. Персоналізація ( people-to-people ) Метод передачі знань кожному співробітнику. Спосіб впливу на організацію роботи працівника.
 • 6. Етапи введення системи управління знаннями Підготовка: Визначення цілі з якою вводиться система управління знаннями в компанії Формуванння системи мотивації для співробітників Підготовка форм для збору важливої інформації Пояснення працівникам мети системи управління знаннями Призначення відповідальних за роботу з інформацією Адаптація програми Розробка пілотного проекту Оцінка результатів організаційної і технологічної тактики роботи Переведення результатів в КРІ працівників Перехід компанії на системне управління знаннями Створення проектної групи Вдосконалення методів роботи із знаннями Забезпечення зворотного зв'язку на ефективність роботи нового проекту Фінансова оцінка ефективності проекту для компанії
 • 7. Фактори успіху на етапі введення системи управління знаннями Керівник усвідомлює і підтримує ідею Цілі управління знаннями компанії безпосередньо пов'язані з цілями бізнесу В проект залучені авторитетні працівники Організаційна і технологічна підтримка Правильно підібрана мотивація учасників Корпоративна культура дозволяє ввести систему управління знаннями
 • 8. Вигоди організації в результатів навчання персоналу: Адаптація персоналу до змін на ринку Збільшення цінності людських ресурсів Покращення керованості бізнесу Ефективне вирішення складних (системних) проблем Підвищення лояльності персоналу до компанії Навчання працівників цінностям компанії Пропаганда нових підходів і норм поведінки Створення активного кадрового резерву
 • 9. Вигоди працівників від навчання: Розширення кар'єрних перспектив як в середині так і ззовні компанії Вища задоволеність результатами своєї роботи Ріст самоповаги працівників Ріст кваліфікації і компетентності Формування нового бачення свого подальшої професійної кар'єри в компанії Формування основ для корпоративної культури здатної вирішувати цілі компанії Збільшення лояльності працівників до підприємства Зменшення витрат на дублювання працівниками суміжніх функцій Збільшення самоконтролю працівниками
 • 10. Навчальні центри Виділіть переваги і недоліки внутрішнього і зовнішнього навчання Внутрішнє навчання( + /-) Зовнішнє навчання:( + /-)
 • 11. Види навчання Лекції Наради Семінари Тренінги Активні семінари Рольові ситуації Вирішення задач Атестація Методи навчання: Аудиторне навчання Навчання на робочому місці Навчання в роботі Дистанційне навчання Самоосвіта
 • 12. Організація орієнтована на саморозвиток коли: Є зв’язок між стратегією компанії, навчанням, мотивацією, результатами бізнесу і результатами працівника. Працюють внутрішні центри якості Інформація в компанії розповсюджується “вільно” на думку самих співробітників Кожний працівник може сам собі дати чітку відповідь “в чому є його робота” Інформація в компанії раціонально організована Кожний працівник отримує всю, яка є в компанії, необхідну йому інформацію для виконання своєї роботи Співробітники готові прийняти на себе обов'язки, які перевищують їх компетентність
 • 13. Виявлення потреби в навчанні персоналу Тренінгові і не тренінгові проблеми компанії: Тренінгові проблеми: Проблеми використання працівником своїх ресурсів (комунікації, цілі, стресостійкість, планування, усвідомлення проблеми) Нетренінгові проблеми: Організація праці Мотивація працівника Питання процесів компанії і системи управління ПРОБЛЕМА ЦІЛЬ НАВЧАННЯ ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ ФОРМА НАВЧАННЯ
 • 14. ОБЄКТИ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНСТРУКЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛИ СТРУКТУРА КОМПАНІЇ ПОСАДОВІ ОБОВЯЗКИ ПРАВИЛА І ПОЛОЖЕННЯ СТАНДАРТИ І ПРОЦЕДУРИ БАЧЕННЯ, МІСІЯ БАЗА КЛІЄНТІВ СПИСКИ ПАРТНЕРІВ РАЦПРОПОЗИЦІЇ, ПРОБЛЕМИ РЕЗУЛЬТАТИ УЧАСТІ У СЕМІНАРАХ ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТІВ ЗВІТИ СТРАТЕГІЯ КОМПАНІЇ Практичні завдання: виділіть якими з вищезгаданих об'єктів Ви безпосередньо управляєте ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • 15. ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ НАВІГАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ КАРТИ ЗНАНЬ ПОШУКОВІ МЕХАНІЗМИ БАЗИ ДАНИХ CRM – СИСТЕМИ ФОРУМИ ІНТРАНЕТ ТРЕНІНГИ БЕНЧМАРКІНГ Практичне завдання: Наведіть до кожного з вищезгаданих інструментів управління знаннями приклади з своєї компанії
 • 16. ПІРАМІДА УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЯ КОМПАНІЇ (дає відповідь на питання: Навіщо нашому клієнту потрібна робота якою ми займаємося) БІЗНЕС – ПРОЦЕСИ КОМПАНІЇ (відповідає на запитання: що потрібно зробити, щоб цінність зростала) МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ (відповідає на запитання: з ким цього досягнути? )
 • 17. ВИЯВЛЕННЯ ПОТРЕБИ В НАВЧАННІ ПЕРСОНАЛУ Практичне завдання: сформуйте потребу в навчанні для відділу персоналу УСВІДОМЛЕНЕ НЕЗНАННЯ УСВІДОМЛЕНЕ ЗНАННЯ вибір методу засвоєння забезпечення зворотного зв'язку нових навиків НЕУСВІДОМЛЕНЕ НЕЗНАННЯ НЕУСВІДОМЛЕНЕ ЗНАННЯ дослідження успішних моделей поведінки систематизація знань
 • 18. СТИЛІ СИТУАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ СПІВРОБІТНИКАМИ Практичне завдання: в яких випадках доцільно використовувати запропоновані види ситуативного управління співробітниками. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КЕРІВНИК ДАЄ ТОЧНІ ВКАЗІВКИ ВИЗНАЧАЄ СПОСОБИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮЄ ПРОЦЕС ВІДПОВІДАЄ ЗА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ В РОБОТІ КЕРІВНИК ПОРУЧАЄ РОБОТУ ОБГОВОРЮЄ КЛЮЧОВІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПВДТРИМУЄ НАЙЕФЕКТИВНІШІ ПРОПОЗИЦІЇ КОНТРОЛЮЄ ПРОЦЕС ВІДПОВІДАЄ ЗА ВИКОНАННЯ ЗАДАЧ КОУЧІНГ (ПІДТРИМКА) КЕРІВНИК СТАВИТЬ ЗАДАЧУ ПЕРЕД СПІВРОБІТНИКОМ СУПРОВОДЖУЄ ВИКОНАННЯ ЗАДАЧІ ОБГОВОРЮЄ РЕЗУЛЬТАТИ СПІВРОБІТНИК ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА РЕЗУЛЬТАТ КОНТРОЛЬ ПРОЦЕСУ У ВИГЛЯДІ ІНФОРМАЦІЇ – КОНТРОЛІНГУ ДЕЛЕГУВАННЯ (РОЗВИТОК) КЕРІВНИК СТАВИТЬ ЗАДАЧУ-ЦІЛЬ СПІВРОБІНИК ПРОПОНУЄ ОПТИМАЛЬНІ МЕТОДИ ВИРІШЕННЯ КЕРІВНИК НА ПРОХАННЯ СПІВРОБІТНИКА УТОЧНЮЄ ПРАВИЛЬНІСТЬ ПРОЦЕСУ СПІВРОБІНИК САМОСТІЙНО КОНТРОЛЮЄ ПРОЦЕС КЕРІВНИК ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА РЕЗУЛЬТАТ КОНСАЛТИНГ (УПРАВЛІННЯ) КЕРІВНИК СТАВИТЬ ЗАДАЧУ-ЦІЛЬ СПІВРОБІТНИК РОЗРОБЛЯЄ СПЕЦИФІКАЦІЮ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛІ САМОСТІЙНО КЕРІВНИК ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА РЕЗУЛЬТАТ
 • 19. Як провести нараду Короткий план наради: 1. час і місце проведення 2. тема обговорення 3. очікувані результати 4. склад учасників 5. хто ініціатор і керівник Детальний план наради: НАЗВА ГРУПИ ТЕМА НАРАДИ ХТО ІНІЦІАТОР НАРАДИ ДАТА ПРОВЕДЕННЯ ПОЧАТОК І ЗАКІНЧЕННЯ НАРАДИ МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ МЕТОДИ ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАВЦІ РІШЕНЬ ФОНОВА ІНФОРМАЦІЯ ІНШІ ВКАЗІВКИ
 • 20. Що таке коучінг? Coaching – наставляти, тренувати, надихати Коли і для чого використовується коучінг: Для швидкого навчання персоналу “в дії” Мотивації персоналу Делегування повноважень Вирішення професійних проблем Вибору засобів досягнення особистих цілей Індивідуальній консультації Плануванні і перевірці Для розвитку персоналу Створення робочих груп Для роботи в групах Принципи проведення коучінгу Відповідальність за результати з боку оператора Збереження безоціночного ставлення (повага до цінностей клієнта) Викликати усвідомлення у клієнта Послідовність дій Збереження описового характеру результатів
 • 21. Послідовність (структура) проведення коучінгу 1. Постановка цілей. Чого ви хочете? Яким повинен бути результат? Що потрібно досягнути? ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Аналіз ситуації. Що відбувається зараз? Яка ситуація на даний час? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Оцінка можливостей. Що потрібно зробити? Що можна зробити? Як ви пропонуєте поступити, зробити? ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Розробка плану дій. Що ви пропонуєте зробити? До чого це вас повинно привести? Яким уявляєте кінцевий результат? ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5. Зворотній зв'язок Як ситуація змінилася? Наскільки отриманий результат відповідає очікуваному? Як можна діяти по іншому? 6. Постановка нових цілей. Чого ви хочете? Яким повинен бути результат?
 • 22. Вплив навчання на бізнес – процеси компанії Підтримка керівництва Якість тренінгу Здібності людей Технології Нові навики Організація роботи Ефективність праці Зовнішнє середовище Покращення бізнес показників
 • 23. ЦІЛЬ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ – ВИЗНАЧИТИ ВІДПОВІДНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ І ОСОБИСТІСНО-МОТИВАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СПІВРОБІТНИКІВ СТРАТЕГІЧНОМУ РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ І РОЗВИТОК ПЛАНУВАННЯ КАРЄРИ ПРОЦЕДУРА ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ ОЦІНКА ПІДЛЕГЛОГО ОЦІНКА КЕРІВНИКА ПОСТАНОВКА ЦІЛЕЙ ПЛАНУВАННЯ ОЦІНКА ПЕРСОНАЛУ
 • 24. Каскадне навчання персоналу Продукт-менеджер Продукт-менеджер Продукт-менеджер Тренінг-менеджер каскадне навчання використовується з метою: Швидкої адаптації працівників Раціонального використання коштів виділених на навчання Динамічного розвитку нового проекту Підготовки кваліфікованого внутрішнього тренерського складу
 • 25. Стандарти опису програми навчання Назва курсу Резюме програми для керівника : Загальний опис виявленої потреби в навчанні Цілі програми навчання Цільова аудиторія Тривалість і розклад Методики навчання Навчальні матеріали Місце проведення і допоміжне обладнання Тренер Координатор програми Учасники від компанії Пост-тренінгові заходи Зміст програми навчання: Тема/Погодинна деталізація/Вид навчання/(методики) Які знання і навики будуть отримані Які навчальні матеріали будуть передані Які матеріали використовуються для демонстрації Методи проведення оцінки: Індивідуальна оцінка учасників (анонімно) Оцінка курсу (керівником) Оцінка тренера (відгуки і звіт) Бюджет програми Кваліфікація і опис провайдера програми навчання.
 • 26. ОНЛАЙН – КУРСИ Натисніть http://is.gd/szn7wM і перейдіть на сторінку опису курсів. “ СЕКРЕТИ АГРЕСИВНОГО РЕКРУТИНГУ” Курс про те, як з бюджетом в “0” грн. знайти “ своїх людей”, витративши на пошук 5 годин http://is.gd/SrQ7gg “ ВІДДІЛ КАДРІВ. ЯК ПРАВИЛЬНО ВЕСТИ КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО” Єдиний практичний онлайн-курс в інтернеті, який на прикладах демонструє правильне заповнення кадрової документації http://is.gd/Hjj3kK