SlideShare a Scribd company logo
ULIMI LWESIZULU

Ulimi lwasekhaya
IBANGA LESISHAGA LOLUNYE [GRADE 9]
{SENIOR PHASE}
KUHLE UKUBA NOLWAZI
KANYE NENZULULWAZI
UMASIHAMBISANE

ENYE
YEZINCWADI
EYAYI
SENTSHENZISWA
NAWOKHOKHO
BETHU
OKULINDELEKE ABAFUNDI BAKWAZI
EMUVA KOKUBUKEZA LOMBHALO
[OUTCOMES]
Ukuchazwa kabanzi kolimi lwesiZulu nokufundwa
kwaso
Ukubaluleka kolimi
Amakhono olimi akhona na tholakalayo
LUYINI ULWIMI
•ULIMI LUYINTO ESINIKEZA ULWAZI
NGAMA KHONO NAMAGUGU OKUMELE
LOWO OFUNDAYO, OBHALAYO NOMA
OLALELAYO AWAZUZE EKUPHELENI
KOMKHAKHA WOKUFUNDA
NOKUQEQESHA OKUQHUBEKAYO
IMIPHUMELA YOKUFUNDA YAKHA
IQOQO LEZIFUNDO
Uzinhle Primrose Nkosi wase Nyuvesi ya Kwa
Zulu Natal, ungomunye wabafundi abasa
khasayo. Lomfundi uthi ucwaningo oseluke
lwenziwa luveza ukuthi aphansi kakhulu
amazing a okufunda kubafundi base Ningizimu
Afrika. Lokhu kuyinto eyenzeka kuwo onke
amazing a emfundo, kusukela emabangeni
aphansi kuze kufike emfundweni ephakeme.
FUNDA UBE NOLWAZI
AMAKHONO OLIMI AQUKETHE

UKUFUNDA

UKUBHALA

UKULALELA

UKUkHULUMA
UKUFUNDISWA KWESIZULU NOMA KOLIMI
EMAZINGENI APHANSI YILAPHO INGANE
IQALA KHONA UKWAKHEKA
UKWANDISA NOKUFUNDISWA KOLIMI EZIKOLENI
•UKUQASHWA KOTHISHA BOLIMI EZIKOLWENI
•IKAKHULUKAZI ABAQEQESHELWE UMA KUZA ESIZULWINI
•KUTHUTHUKISWE ULWAZIMAGAMA, OKUYI [STATIMENDE
SENQUMO MGUBO]
FUNDA UJABULE
WANDISE ULWAZI LWAKHO
 Isakhiwo nesimiso sokusentshenziswa kolimi
sibamba iqhaza elikhulu nelibalulekile:

*Ekuqondeni- TO UNDERSTAND
*Ekukhiqizeni amathekesthi abhalwayo na
akhulunwayo
*Yingakho kufanele zididiyelwe nama khono
ashiwo ngenhla
Khumbulani bafundi imfundo kayi
khululelwa…lezi ezinye zezincwadi
ozidingayo nongazi sebenzinzisa uma
ungumfundi okhuluma ulwimi
lwesiZulu
UHLU LWEZINTO EZISENTSHEZISIWE [RESOURCES]
https://www.google.co.za/search?q=MASIHA
MBISANE&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei
=w_0ZU6jpE9SFhQeC34B4&ve
http://millvalleylibrary.net/kids/pleasure-forsuccess
http://www.writing.com/ramblings/yearssmart-goals/attachment/school-clipart-boywriting-1156372780
http://uwex.edu/grantcountry4h/2011/03/0
3spaekinganddemonstrationcontest/speaking
http://eagle.northwestu.edu/faculty/gary/Gillespie/active-listening-2/&docid=jpA
http://www.bretlisimmon.com/20904/thepinnaele-o
http://boschholdings.co.za/dealernew
UHLU LWEZINCWADI
[REFERENCES]
http://www.education.gov.za/LinkClick.aspx?fileticket=X%2bO14FuNr2
E%3d&tabid=420&mid=1830
Slidesshare:eminyeyemizamoeyen-130522073239-phpapp02(3).dox
NGITHANDA UKUDLULISA IZIBONGO
KUBAZISI BAM ESENGIBA BALE
NGENHLA, ABATHE BENZA
LOMSEBENZI WAYI
MPUMELELO
Lomsebenzi Niwethulelwe
{PRESENTED BY}}: Noluthando
Ndlovu
NGIYABONGA

More Related Content

What's hot

ukwakheka kolimi
ukwakheka kolimiukwakheka kolimi
ukwakheka kolimi
Phumzile Sibiya
 
Inkondlo
InkondloInkondlo
Ubuciko bomlomo
Ubuciko bomlomoUbuciko bomlomo
Izindlela zesenzo (2)
Izindlela zesenzo (2)Izindlela zesenzo (2)
Izindlela zesenzo (2)
prudence Masango
 
UBUCIKO BOMLOMO
UBUCIKO BOMLOMOUBUCIKO BOMLOMO
Ukuhluzwa kwezinkondlo
Ukuhluzwa kwezinkondloUkuhluzwa kwezinkondlo
Ukuhluzwa kwezinkondlo
Nonjabulo Sibiya
 
Umlando wemibhalo yesi zulu(1)
Umlando wemibhalo yesi zulu(1)Umlando wemibhalo yesi zulu(1)
Umlando wemibhalo yesi zulu(1)
Nhlanhla Maseko
 
Ukulwangisa
UkulwangisaUkulwangisa
Ukulwangisa
MTHOKOZISI NTOKOZO
 
Ukulumbana konkamisa 2
Ukulumbana konkamisa 2Ukulumbana konkamisa 2
Ukulumbana konkamisa 2
Themba Mphiti
 
Izinkondlo1(2)
Izinkondlo1(2)Izinkondlo1(2)
Izinkondlo1(2)
lucas Tshabalala
 
Izinkondlo1(1)
Izinkondlo1(1)Izinkondlo1(1)
Izinkondlo1(1)
nokubonga lungile
 
Ukuhluza inkondlo
Ukuhluza inkondloUkuhluza inkondlo
Ukuhluza inkondlo
THANDI NKOSI
 
Ulimi lwesizulu ulimi lwasekhaya
Ulimi lwesizulu ulimi lwasekhayaUlimi lwesizulu ulimi lwasekhaya
Ulimi lwesizulu ulimi lwasekhaya
University of johannesburg
 
Ubuciko bomlomo asandah
Ubuciko bomlomo asandahUbuciko bomlomo asandah
Ubuciko bomlomo asandah
Asandah Mashele
 
Imifanekisomqondo
ImifanekisomqondoImifanekisomqondo
Imifanekisomqondo
Bongumenzi Mtshali
 
409581744-MTSHALI-BONGUMENZI.pdf
409581744-MTSHALI-BONGUMENZI.pdf409581744-MTSHALI-BONGUMENZI.pdf
409581744-MTSHALI-BONGUMENZI.pdf
Bongumenzi Mtshali
 
Izinkondlo zika bw vilakazi
Izinkondlo zika bw vilakaziIzinkondlo zika bw vilakazi
Izinkondlo zika bw vilakazi
lebogang shakwane
 
ubuciko komlomo
ubuciko komlomoubuciko komlomo
ubuciko komlomo
Sduduzo Buthelezi
 

What's hot (20)

ukwakheka kolimi
ukwakheka kolimiukwakheka kolimi
ukwakheka kolimi
 
Inkondlo
InkondloInkondlo
Inkondlo
 
Ubuciko bomlomo
Ubuciko bomlomoUbuciko bomlomo
Ubuciko bomlomo
 
Izindlela zesenzo (2)
Izindlela zesenzo (2)Izindlela zesenzo (2)
Izindlela zesenzo (2)
 
UBUCIKO BOMLOMO
UBUCIKO BOMLOMOUBUCIKO BOMLOMO
UBUCIKO BOMLOMO
 
Ukuhluzwa kwezinkondlo
Ukuhluzwa kwezinkondloUkuhluzwa kwezinkondlo
Ukuhluzwa kwezinkondlo
 
Umlando wemibhalo yesi zulu(1)
Umlando wemibhalo yesi zulu(1)Umlando wemibhalo yesi zulu(1)
Umlando wemibhalo yesi zulu(1)
 
Ukulwangisa
UkulwangisaUkulwangisa
Ukulwangisa
 
Ukulumbana konkamisa 2
Ukulumbana konkamisa 2Ukulumbana konkamisa 2
Ukulumbana konkamisa 2
 
Izinkondlo1(2)
Izinkondlo1(2)Izinkondlo1(2)
Izinkondlo1(2)
 
Izinkondlo1(1)
Izinkondlo1(1)Izinkondlo1(1)
Izinkondlo1(1)
 
Ukuhluza inkondlo
Ukuhluza inkondloUkuhluza inkondlo
Ukuhluza inkondlo
 
Ulimi lwesizulu ulimi lwasekhaya
Ulimi lwesizulu ulimi lwasekhayaUlimi lwesizulu ulimi lwasekhaya
Ulimi lwesizulu ulimi lwasekhaya
 
Ubuciko bomlomo asandah
Ubuciko bomlomo asandahUbuciko bomlomo asandah
Ubuciko bomlomo asandah
 
Imifanekisomqondo
ImifanekisomqondoImifanekisomqondo
Imifanekisomqondo
 
ISIFUNDO isikhangisi (1) (1)
ISIFUNDO isikhangisi (1) (1)ISIFUNDO isikhangisi (1) (1)
ISIFUNDO isikhangisi (1) (1)
 
409581744-MTSHALI-BONGUMENZI.pdf
409581744-MTSHALI-BONGUMENZI.pdf409581744-MTSHALI-BONGUMENZI.pdf
409581744-MTSHALI-BONGUMENZI.pdf
 
Isilandiso
IsilandisoIsilandiso
Isilandiso
 
Izinkondlo zika bw vilakazi
Izinkondlo zika bw vilakaziIzinkondlo zika bw vilakazi
Izinkondlo zika bw vilakazi
 
ubuciko komlomo
ubuciko komlomoubuciko komlomo
ubuciko komlomo
 

Viewers also liked

Umlando wemibhalo yesi zulu
Umlando wemibhalo yesi zuluUmlando wemibhalo yesi zulu
Umlando wemibhalo yesi zulu
Ntombenhle Mlangeni
 
Izinkondlo zika bw vilakazi
Izinkondlo zika bw vilakaziIzinkondlo zika bw vilakazi
Izinkondlo zika bw vilakazi
Nsindiso Clement
 
Izinkondlo zika bw vilakazi(1)
Izinkondlo zika bw vilakazi(1)Izinkondlo zika bw vilakazi(1)
Izinkondlo zika bw vilakazi(1)
lucas Tshabalala
 
Udweshu ( conflict) Bengihi lizokuna Novel
Udweshu ( conflict) Bengihi lizokuna NovelUdweshu ( conflict) Bengihi lizokuna Novel
Udweshu ( conflict) Bengihi lizokuna Novel
Thuli Zungu
 
NDEBELE POEMS - Inkondlo zikasibeko
NDEBELE POEMS - Inkondlo zikasibekoNDEBELE POEMS - Inkondlo zikasibeko
NDEBELE POEMS - Inkondlo zikasibeko
Lovemore Malaki
 
No.134 Uthando Olungummangaliso
No.134 Uthando OlungummangalisoNo.134 Uthando Olungummangaliso
No.134 Uthando Olungummangaliso
ukristuengomeni
 
Imbongi zika zulu
Imbongi zika zuluImbongi zika zulu
Imbongi zika zulu
Lovemore Malaki
 
History of my mooc
History of my moocHistory of my mooc
History of my mooc
Celumusa Nkabinde
 
Analyzing S13 QKDC Protocol (Persian)
Analyzing S13 QKDC Protocol (Persian)Analyzing S13 QKDC Protocol (Persian)
Analyzing S13 QKDC Protocol (Persian)
Amin Saqi
 
Abongwe Strength and Conditioning coach
Abongwe Strength and Conditioning coachAbongwe Strength and Conditioning coach
Abongwe Strength and Conditioning coach
Abongwe Badi
 
Feminizimu
FeminizimuFeminizimu
LR Health Collection for Bulgaria 01|2016
 LR Health Collection for Bulgaria 01|2016 LR Health Collection for Bulgaria 01|2016
LR Health Collection for Bulgaria 01|2016
Zissis Ahladas
 
Umlando wemibhalo yesi zulu(1)
Umlando wemibhalo yesi zulu(1)Umlando wemibhalo yesi zulu(1)
Umlando wemibhalo yesi zulu(1)
Nhlanhla Maseko
 
Umlando omfishane nemisebenzi ka nyembezi
Umlando omfishane nemisebenzi ka nyembeziUmlando omfishane nemisebenzi ka nyembezi
Umlando omfishane nemisebenzi ka nyembezi
Mlando Prosperity
 
Presentation
Presentation Presentation
Presentation
Gugu Princess Mvubu
 
Ukuvezwa kwabalingiswa
Ukuvezwa kwabalingiswaUkuvezwa kwabalingiswa
Ukuvezwa kwabalingiswa
Nonhlanhla Manana
 
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare
SlideShare
 

Viewers also liked (17)

Umlando wemibhalo yesi zulu
Umlando wemibhalo yesi zuluUmlando wemibhalo yesi zulu
Umlando wemibhalo yesi zulu
 
Izinkondlo zika bw vilakazi
Izinkondlo zika bw vilakaziIzinkondlo zika bw vilakazi
Izinkondlo zika bw vilakazi
 
Izinkondlo zika bw vilakazi(1)
Izinkondlo zika bw vilakazi(1)Izinkondlo zika bw vilakazi(1)
Izinkondlo zika bw vilakazi(1)
 
Udweshu ( conflict) Bengihi lizokuna Novel
Udweshu ( conflict) Bengihi lizokuna NovelUdweshu ( conflict) Bengihi lizokuna Novel
Udweshu ( conflict) Bengihi lizokuna Novel
 
NDEBELE POEMS - Inkondlo zikasibeko
NDEBELE POEMS - Inkondlo zikasibekoNDEBELE POEMS - Inkondlo zikasibeko
NDEBELE POEMS - Inkondlo zikasibeko
 
No.134 Uthando Olungummangaliso
No.134 Uthando OlungummangalisoNo.134 Uthando Olungummangaliso
No.134 Uthando Olungummangaliso
 
Imbongi zika zulu
Imbongi zika zuluImbongi zika zulu
Imbongi zika zulu
 
History of my mooc
History of my moocHistory of my mooc
History of my mooc
 
Analyzing S13 QKDC Protocol (Persian)
Analyzing S13 QKDC Protocol (Persian)Analyzing S13 QKDC Protocol (Persian)
Analyzing S13 QKDC Protocol (Persian)
 
Abongwe Strength and Conditioning coach
Abongwe Strength and Conditioning coachAbongwe Strength and Conditioning coach
Abongwe Strength and Conditioning coach
 
Feminizimu
FeminizimuFeminizimu
Feminizimu
 
LR Health Collection for Bulgaria 01|2016
 LR Health Collection for Bulgaria 01|2016 LR Health Collection for Bulgaria 01|2016
LR Health Collection for Bulgaria 01|2016
 
Umlando wemibhalo yesi zulu(1)
Umlando wemibhalo yesi zulu(1)Umlando wemibhalo yesi zulu(1)
Umlando wemibhalo yesi zulu(1)
 
Umlando omfishane nemisebenzi ka nyembezi
Umlando omfishane nemisebenzi ka nyembeziUmlando omfishane nemisebenzi ka nyembezi
Umlando omfishane nemisebenzi ka nyembezi
 
Presentation
Presentation Presentation
Presentation
 
Ukuvezwa kwabalingiswa
Ukuvezwa kwabalingiswaUkuvezwa kwabalingiswa
Ukuvezwa kwabalingiswa
 
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare
 

Ulimi lwesizulu ulimi lwasekhaya