SlideShare a Scribd company logo
Tutkimusaineistojen käsittely
etäkäyttöjärjestelmässä
Tutkimusaineistojen etäkäyttö ja tietosuoja 27.2.2014
Marianne Johnson, Tutkimuspalvelut, Tilastokeskus
Tilastokeskuksen etäkäyttöjärjestelmä
 Rakennettiin 2008-2009 ja otettiin käyttöön 2010
 Rakentamisen lähtökohdat: tutkijoiden tasapuolinen kohtelu,
mikroaineistojen käytön tehostuminen sekä turvallinen ja valvottu
ympäristö
 Tutkijat ottavat yhteyden omalta työpisteeltään
etäkäyttöpalvelimelle
 Vuonna 2013 avattu mikrosimulointikäyttöliittymä
etäkäyttöjärjestelmään
 Tällä hetkellä yhteys käytössä 19 organisaatiolla ja n. 80 tutkijalla.
KE/Marianne Johnson 17.2.2014 2
Tilastokeskuksen etäkäyttöjärjestelmä –
työskentely
 Työskentely tapahtuu vastaavasti kuin tavallisella Windows
työasemalla
 Työvälineinä ovat SAS, STATA, SPSS, R, StatTransfer, Acrobat
reader, Open Office, Notepad++ ja RStudio
 Tutkijalla on käytössä Windows-työpöytä ja kansiot:
 D: Data Tilastokeskuksen toimittama aineisto/
avattu valmisaineisto
 M: Metadata sisältää aineistokuvauksia
 O:Out hakemisto tulosten siirtoa varten
 W: Work työhakemisto
 Kansiot ovat projektikohtaisia ja kaikilla projektin tutkijoilla, joille
on myönnetty käyttölupaa on pääsyä samoihin kansioihin.
 Hakemistosta otetaan varmuuskopio kerran vuorokaudessa
KE/Marianne Johnson 17.2.2014 3
TUTKIJOIDEN ETÄKÄYTTÖJÄRJESTELMÄ
KE/Marianne Johnson 17.2.2014 4
Tilastokeskuksen etäkäyttöjärjestelmä – resurssit
 Etäkäyttöjärjestelmä toimii kahdeksalla Windows-palvelimella
 Käyttäjät ohjataan kirjautumisvaiheessa sille palvelimelle, jolla on
kirjautumishetkellä vähemmän kuormaa
 Mikrosimulointimallilla omat palvelimet
 Kullekin projektille varataan levytilaa 20 GB.
 Järjestelmässä käytettävissä olevat laskenta- ja
ohjelmistoresurssit ovat rajalliset ja niiden saatavuus riippuu
muiden kirjautuneiden käyttäjien lukumäärästä
 Päällekkäisten aineistojen ja välitiedostojen tallentaminen ei
suositella.
 Yhtäaikaisia raskaita ajoja pyydetään välttämään.
 Järjestelmän käytöstä kerätään lokitietoja laskutusta,
järjestelmän ylläpitoa ja valvontaa varten
 Järjestelmän käytöstä laskutetaan tutkijapalvelun hinnaston
mukaisesti. KE/Marianne Johnson 17.2.2014 5
Tilastokeskuksen etäkäyttöjärjestelmä – aineistot
 Käyttöluvalliset mikroaineistot, joissa välillinen tunnistaminen voi
olla mahdollista
 Valmiit tutkimusaineistot:
 Hankkeelle avataan pääsy jo olevaan aineistoon
 Yritysaineistoja: Tilinpäätösaineistopaneeli, Yritysrekisterin
yritykset, Innovaatioaineisto y.m.
 http://www.tilastokeskus.fi/tup/mikroaineistot/aineistot.html
 FLEED aineisto: Työntekijä- työnantaja aineisto 1988 – 2011
 Suunnitteella henkilövalmisaineistoja
 Tilastokeskuksen aineistoista räätälöidyt tutkimushankekohtaisia
aineistot
 Mahdollista yhdistää tutkijan omiin tai muiden organisaatioiden
luovuttamiin aineistoihin
 Anonymisoituja aineistoja (välillinen tunnistaminen ei mahdollista)
on edelleen mahdollista luovuttaa tutkijalle esim DVD:llä
KE/Marianne Johnson 17.2.2014 6
Tilastokeskuksen etäkäyttöjärjestelmä –
tietosuoja
 Kirjautuminen Tilastokeskuksen tutkijapalveluiden verkkosivuilta
 Vahva tunnistautuminen
 Jotain mitä sinä tiedät – salasana
 Jotain mitä sinulla on – kännykkä, johon tulee flash
viestinä jokaisen kirjautumisen yhteydessä uusi koodi
 Tilastokeskus avaa etäyhteyden etäkäyttöjärjestelmään
asiakkaan määrittelemistä IP-osoitteista
 Aineistot pysyvät Tilastokeskuksen palvelimilla
 Aineistoa ei voi kopioida tai siirtää ulos etäkäyttöjärjestelmästä
 Tutkimustuloksia tai muuta materiaalia saa siirtää
järjestelmästä pois vain tarkistusmenettelyn kautta
 Pääsy aineistoon loppuu kuin käyttölupa umpeutuu
KE/Marianne Johnson 17.2.2014 7
Tilastokeskuksen etäkäyttöjärjestelmä – ehdot
 Järjestelmää tulee käyttää vain käyttöluvassa mainittuun
tarkoitukseen
 Etäyhteys on tarkoitettu vain asiakkaan nimeämän, käyttöluvan
saaneen, tutkijan käyttöön
 Etälaite on lukittava, jos sen äärestä poistutaan ja laite jää
valvomatta.
 Järjestelmästä tulee kirjautua ulos, kun etäyhteydellä ei enää
työskennellä
 Aineistoa on käsiteltävä siten, ettei suojattava tieto joudu
sivullisen tietoon.
 Käyttöluvallista aineistoa ei saa paljastaa millään tavalla
henkilöille, joilla ei ole aineistoon käyttölupaa.
KE/Marianne Johnson 17.2.2014 8
Tilastokeskuksen etäkäyttöjärjestelmä –
tarkistus
 Ohjelma- ja tulostiedostot kulkevat ainoastaan Tilastokeskuksen
henkilökunnan kautta sähköpostitse osoitteesta
tutkijapalvelut@tilastokeskus.fi.
 Tulosten tulee olla selkeästi tulkittavia ja solukohtaisten
havaintojen lukumäärän tulee olla näkyvissä.
 Tulostiedostojen määrä ja koko tulee pitää kohtuullisena
(enintään 2 Mb).
 Kaikki tarkistukseen viedyt tiedostot tulee täyttää samoja
kriteereitä kuin julkistaviksi tarkoitetut taulukot ja kuviot.
 Tietosuojatarkistuksen jälkeen tulokset lähetetään sähköpostina
tutkijan sähköpostiosoitteeseen
 Tarkistamiseen on varattava 1-2 päivää.
KE/Marianne Johnson 17.2.2014 9
Tilastokeskuksen etäkäyttöjärjestelmä – sopimukset
 Etäkäyttöyhteyden avaus asiakkaalle
 Sopimus tutkimusaineistojen etäkäytöstä organisaation kanssa
 Selvitys tietoturva- ja tietosuojakäytännöistä
 Tutkimusorganisaatiot vastaavat käyttäjistään ja yhteyshenkilöt
tiedotuksesta ja käyttökoulutuksesta
 Asiakas vastaa siitä, että tutkijoiden käytössä olevat työtilat
soveltuvat tutkimus- ja etäkäyttöön ja että niissä voidaan käsitellä
aineistoja siten, ettei aineistojen tietosuoja vaarannu
 Tutkimushankesopimus ja käyttölupa
 Sopimus edellyttää hankekohtaista käyttölupaa
 Käyttöluvan liitteenä kaikkien tutkijoiden allekirjoittama
salassapitositoumus
 Käyttöluvan ehtona etäkäytön sääntöjen noudattaminen
KE/Marianne Johnson 17.2.2014 10
Tilastokeskuksen etäkäyttöjärjestelmä – rikkomusten
sanktiot
 Jos tutkija tai asiakas toimii vastoin etäkäytöstä tehtyjä
sopimuksia tai ohjeita, etäkäyttöyhteys voidaan katkaista koko
organisaatiosta
 Tilastolaki:
 Salassapitovelvollisuuden rikkomisesta rangaistuksena sakkoja tai
enintään vuosi vankeutta
 Henkilötietolaissa ja rikoslaissa on sanktiot henkilötietolain
vastaisesta menettelystä
KE/Marianne Johnson 17.2.2014 11
Lopuksi
 Etäkäyttöjärjestelmä tarjoaa mahdollisuus laajojen,
yksityiskohtaisten aineistojen käsittelyyn
 Uudistettu Tilastolaki perustuu tutkijoiden luotettavuuteen
 Luottamus tarkoittaa myös vastuuta
 Tutkijayhteisön tulee tehdä työtä varmistaakseen että toimintatapa
voi jatkua
 Yksikin rikkomus voi saada suuret seuraamukset
 Tilastokeskuksen tehtävä on lisätä tutkijoiden tietämystä
 Tietämättömyys ei saa olla syy tietosuojarikkomukseen
 Tulossa koulutusta etäkäyttäjille
 Tutkijapalveluiden säännöt ja ohjeet
 http://tilastokeskus.fi/tup/mikroaineistot/tutkijapalvelun_saannot.pdf
 Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilla tietoa henkilötietojen
käsittelystä
17.2.2014KE/Marianne Johnson 12

More Related Content

Similar to Tutkimusaineistojen käsittely etäkäyttöjärjestelmässä, Johnson Marianne

Sucksdorff, Anttila ja Harju, SYKE - Ympäristö- ja luonnonvaratieto avoimeen ...
Sucksdorff, Anttila ja Harju, SYKE - Ympäristö- ja luonnonvaratieto avoimeen ...Sucksdorff, Anttila ja Harju, SYKE - Ympäristö- ja luonnonvaratieto avoimeen ...
Sucksdorff, Anttila ja Harju, SYKE - Ympäristö- ja luonnonvaratieto avoimeen ...
Maa- ja metsätalousministeriö
 
Johnson tilastokeskuksen tutkijapalveluiden esitys
Johnson tilastokeskuksen tutkijapalveluiden esitysJohnson tilastokeskuksen tutkijapalveluiden esitys
Johnson tilastokeskuksen tutkijapalveluiden esitys
Maa- ja metsätalousministeriö
 
20+ vuotta Tilastokeskuksen valmisaineistoja tutkijoille
20+ vuotta Tilastokeskuksen valmisaineistoja tutkijoille20+ vuotta Tilastokeskuksen valmisaineistoja tutkijoille
20+ vuotta Tilastokeskuksen valmisaineistoja tutkijoille
Tilastokeskus
 
Tutkijapalvelut, Sanni-Sandra Hellman
Tutkijapalvelut, Sanni-Sandra HellmanTutkijapalvelut, Sanni-Sandra Hellman
Tutkijapalvelut, Sanni-Sandra Hellman
Tilastokeskus
 
FMAS-hankekokonaisuuden esittely, Jussi Heino
FMAS-hankekokonaisuuden esittely, Jussi HeinoFMAS-hankekokonaisuuden esittely, Jussi Heino
FMAS-hankekokonaisuuden esittely, Jussi Heino
Tilastokeskus
 
Ajankohtaisia uudistuksia tutkijapalveluissa, Jussi Heino
Ajankohtaisia uudistuksia tutkijapalveluissa, Jussi HeinoAjankohtaisia uudistuksia tutkijapalveluissa, Jussi Heino
Ajankohtaisia uudistuksia tutkijapalveluissa, Jussi Heino
Tilastokeskus
 
Tutkijapalveluiden ajankohtaista, Jussi Heino
Tutkijapalveluiden ajankohtaista, Jussi HeinoTutkijapalveluiden ajankohtaista, Jussi Heino
Tutkijapalveluiden ajankohtaista, Jussi Heino
Tilastokeskus
 
IDA, esite
IDA, esiteIDA, esite
IDA, esite
AvoinTiede
 
Tutkijapalvelut - mikroaineistot tutkijoiden käyttöön, Sanni-Sandra Hellman
Tutkijapalvelut - mikroaineistot tutkijoiden käyttöön, Sanni-Sandra HellmanTutkijapalvelut - mikroaineistot tutkijoiden käyttöön, Sanni-Sandra Hellman
Tutkijapalvelut - mikroaineistot tutkijoiden käyttöön, Sanni-Sandra Hellman
Tilastokeskus
 
Yliopistojen Projekti SIG 2015
Yliopistojen Projekti SIG 2015 Yliopistojen Projekti SIG 2015
Yliopistojen Projekti SIG 2015
Tomppa Järvinen
 
Datajournalimin työpaja Apps4Finland 2011
Datajournalimin työpaja Apps4Finland 2011Datajournalimin työpaja Apps4Finland 2011
Datajournalimin työpaja Apps4Finland 2011
Louhos
 
Rpresentation
RpresentationRpresentation
Rpresentation
Leo Lahti
 
OKRoadshow Mikkeli 13.10.2014: Avoin tieto Lappeenrannassa
OKRoadshow Mikkeli 13.10.2014: Avoin tieto LappeenrannassaOKRoadshow Mikkeli 13.10.2014: Avoin tieto Lappeenrannassa
OKRoadshow Mikkeli 13.10.2014: Avoin tieto Lappeenrannassa
Digitalmikkeli
 
Avoin tiede ja tutkimus – tutkimusdatan hallinnan palvelut
Avoin tiede ja tutkimus – tutkimusdatan hallinnan palvelutAvoin tiede ja tutkimus – tutkimusdatan hallinnan palvelut
Avoin tiede ja tutkimus – tutkimusdatan hallinnan palvelut
AvoinTiede
 
Missa ollaan mihin - ollaan menossa avoimen datan kanssa - jaakko
Missa ollaan mihin - ollaan menossa avoimen datan kanssa - jaakkoMissa ollaan mihin - ollaan menossa avoimen datan kanssa - jaakko
Missa ollaan mihin - ollaan menossa avoimen datan kanssa - jaakkoJaakko J. Korhonen
 
Terkonverkkoasiakaspinta2009
Terkonverkkoasiakaspinta2009Terkonverkkoasiakaspinta2009
Terkonverkkoasiakaspinta2009
Terkon Päivittäjä
 
KPE Opetusteknologiapalkinto 2010 -esitys
KPE Opetusteknologiapalkinto 2010 -esitysKPE Opetusteknologiapalkinto 2010 -esitys
KPE Opetusteknologiapalkinto 2010 -esitys
Minna Lakkala
 
Yhteiskuntatieteen aineistot
Yhteiskuntatieteen aineistotYhteiskuntatieteen aineistot
Yhteiskuntatieteen aineistot
Jessica Parland-von Essen
 
Avoimesta datasta palveluja: Missa ollaan - mihin ollaan menossa avoimen data...
Avoimesta datasta palveluja: Missa ollaan - mihin ollaan menossa avoimen data...Avoimesta datasta palveluja: Missa ollaan - mihin ollaan menossa avoimen data...
Avoimesta datasta palveluja: Missa ollaan - mihin ollaan menossa avoimen data...
Jaakko J. Korhonen
 
Avoimen datan palvelu
Avoimen datan palveluAvoimen datan palvelu
Avoimen datan palvelu
Mikael Vakkari
 

Similar to Tutkimusaineistojen käsittely etäkäyttöjärjestelmässä, Johnson Marianne (20)

Sucksdorff, Anttila ja Harju, SYKE - Ympäristö- ja luonnonvaratieto avoimeen ...
Sucksdorff, Anttila ja Harju, SYKE - Ympäristö- ja luonnonvaratieto avoimeen ...Sucksdorff, Anttila ja Harju, SYKE - Ympäristö- ja luonnonvaratieto avoimeen ...
Sucksdorff, Anttila ja Harju, SYKE - Ympäristö- ja luonnonvaratieto avoimeen ...
 
Johnson tilastokeskuksen tutkijapalveluiden esitys
Johnson tilastokeskuksen tutkijapalveluiden esitysJohnson tilastokeskuksen tutkijapalveluiden esitys
Johnson tilastokeskuksen tutkijapalveluiden esitys
 
20+ vuotta Tilastokeskuksen valmisaineistoja tutkijoille
20+ vuotta Tilastokeskuksen valmisaineistoja tutkijoille20+ vuotta Tilastokeskuksen valmisaineistoja tutkijoille
20+ vuotta Tilastokeskuksen valmisaineistoja tutkijoille
 
Tutkijapalvelut, Sanni-Sandra Hellman
Tutkijapalvelut, Sanni-Sandra HellmanTutkijapalvelut, Sanni-Sandra Hellman
Tutkijapalvelut, Sanni-Sandra Hellman
 
FMAS-hankekokonaisuuden esittely, Jussi Heino
FMAS-hankekokonaisuuden esittely, Jussi HeinoFMAS-hankekokonaisuuden esittely, Jussi Heino
FMAS-hankekokonaisuuden esittely, Jussi Heino
 
Ajankohtaisia uudistuksia tutkijapalveluissa, Jussi Heino
Ajankohtaisia uudistuksia tutkijapalveluissa, Jussi HeinoAjankohtaisia uudistuksia tutkijapalveluissa, Jussi Heino
Ajankohtaisia uudistuksia tutkijapalveluissa, Jussi Heino
 
Tutkijapalveluiden ajankohtaista, Jussi Heino
Tutkijapalveluiden ajankohtaista, Jussi HeinoTutkijapalveluiden ajankohtaista, Jussi Heino
Tutkijapalveluiden ajankohtaista, Jussi Heino
 
IDA, esite
IDA, esiteIDA, esite
IDA, esite
 
Tutkijapalvelut - mikroaineistot tutkijoiden käyttöön, Sanni-Sandra Hellman
Tutkijapalvelut - mikroaineistot tutkijoiden käyttöön, Sanni-Sandra HellmanTutkijapalvelut - mikroaineistot tutkijoiden käyttöön, Sanni-Sandra Hellman
Tutkijapalvelut - mikroaineistot tutkijoiden käyttöön, Sanni-Sandra Hellman
 
Yliopistojen Projekti SIG 2015
Yliopistojen Projekti SIG 2015 Yliopistojen Projekti SIG 2015
Yliopistojen Projekti SIG 2015
 
Datajournalimin työpaja Apps4Finland 2011
Datajournalimin työpaja Apps4Finland 2011Datajournalimin työpaja Apps4Finland 2011
Datajournalimin työpaja Apps4Finland 2011
 
Rpresentation
RpresentationRpresentation
Rpresentation
 
OKRoadshow Mikkeli 13.10.2014: Avoin tieto Lappeenrannassa
OKRoadshow Mikkeli 13.10.2014: Avoin tieto LappeenrannassaOKRoadshow Mikkeli 13.10.2014: Avoin tieto Lappeenrannassa
OKRoadshow Mikkeli 13.10.2014: Avoin tieto Lappeenrannassa
 
Avoin tiede ja tutkimus – tutkimusdatan hallinnan palvelut
Avoin tiede ja tutkimus – tutkimusdatan hallinnan palvelutAvoin tiede ja tutkimus – tutkimusdatan hallinnan palvelut
Avoin tiede ja tutkimus – tutkimusdatan hallinnan palvelut
 
Missa ollaan mihin - ollaan menossa avoimen datan kanssa - jaakko
Missa ollaan mihin - ollaan menossa avoimen datan kanssa - jaakkoMissa ollaan mihin - ollaan menossa avoimen datan kanssa - jaakko
Missa ollaan mihin - ollaan menossa avoimen datan kanssa - jaakko
 
Terkonverkkoasiakaspinta2009
Terkonverkkoasiakaspinta2009Terkonverkkoasiakaspinta2009
Terkonverkkoasiakaspinta2009
 
KPE Opetusteknologiapalkinto 2010 -esitys
KPE Opetusteknologiapalkinto 2010 -esitysKPE Opetusteknologiapalkinto 2010 -esitys
KPE Opetusteknologiapalkinto 2010 -esitys
 
Yhteiskuntatieteen aineistot
Yhteiskuntatieteen aineistotYhteiskuntatieteen aineistot
Yhteiskuntatieteen aineistot
 
Avoimesta datasta palveluja: Missa ollaan - mihin ollaan menossa avoimen data...
Avoimesta datasta palveluja: Missa ollaan - mihin ollaan menossa avoimen data...Avoimesta datasta palveluja: Missa ollaan - mihin ollaan menossa avoimen data...
Avoimesta datasta palveluja: Missa ollaan - mihin ollaan menossa avoimen data...
 
Avoimen datan palvelu
Avoimen datan palveluAvoimen datan palvelu
Avoimen datan palvelu
 

More from Tilastokeskus

4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
Tilastokeskus
 
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusKasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Tilastokeskus
 
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusMitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 

More from Tilastokeskus (20)

4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusKasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
 
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
 
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusMitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
 
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 

Tutkimusaineistojen käsittely etäkäyttöjärjestelmässä, Johnson Marianne

 • 1. Tutkimusaineistojen käsittely etäkäyttöjärjestelmässä Tutkimusaineistojen etäkäyttö ja tietosuoja 27.2.2014 Marianne Johnson, Tutkimuspalvelut, Tilastokeskus
 • 2. Tilastokeskuksen etäkäyttöjärjestelmä  Rakennettiin 2008-2009 ja otettiin käyttöön 2010  Rakentamisen lähtökohdat: tutkijoiden tasapuolinen kohtelu, mikroaineistojen käytön tehostuminen sekä turvallinen ja valvottu ympäristö  Tutkijat ottavat yhteyden omalta työpisteeltään etäkäyttöpalvelimelle  Vuonna 2013 avattu mikrosimulointikäyttöliittymä etäkäyttöjärjestelmään  Tällä hetkellä yhteys käytössä 19 organisaatiolla ja n. 80 tutkijalla. KE/Marianne Johnson 17.2.2014 2
 • 3. Tilastokeskuksen etäkäyttöjärjestelmä – työskentely  Työskentely tapahtuu vastaavasti kuin tavallisella Windows työasemalla  Työvälineinä ovat SAS, STATA, SPSS, R, StatTransfer, Acrobat reader, Open Office, Notepad++ ja RStudio  Tutkijalla on käytössä Windows-työpöytä ja kansiot:  D: Data Tilastokeskuksen toimittama aineisto/ avattu valmisaineisto  M: Metadata sisältää aineistokuvauksia  O:Out hakemisto tulosten siirtoa varten  W: Work työhakemisto  Kansiot ovat projektikohtaisia ja kaikilla projektin tutkijoilla, joille on myönnetty käyttölupaa on pääsyä samoihin kansioihin.  Hakemistosta otetaan varmuuskopio kerran vuorokaudessa KE/Marianne Johnson 17.2.2014 3
 • 5. Tilastokeskuksen etäkäyttöjärjestelmä – resurssit  Etäkäyttöjärjestelmä toimii kahdeksalla Windows-palvelimella  Käyttäjät ohjataan kirjautumisvaiheessa sille palvelimelle, jolla on kirjautumishetkellä vähemmän kuormaa  Mikrosimulointimallilla omat palvelimet  Kullekin projektille varataan levytilaa 20 GB.  Järjestelmässä käytettävissä olevat laskenta- ja ohjelmistoresurssit ovat rajalliset ja niiden saatavuus riippuu muiden kirjautuneiden käyttäjien lukumäärästä  Päällekkäisten aineistojen ja välitiedostojen tallentaminen ei suositella.  Yhtäaikaisia raskaita ajoja pyydetään välttämään.  Järjestelmän käytöstä kerätään lokitietoja laskutusta, järjestelmän ylläpitoa ja valvontaa varten  Järjestelmän käytöstä laskutetaan tutkijapalvelun hinnaston mukaisesti. KE/Marianne Johnson 17.2.2014 5
 • 6. Tilastokeskuksen etäkäyttöjärjestelmä – aineistot  Käyttöluvalliset mikroaineistot, joissa välillinen tunnistaminen voi olla mahdollista  Valmiit tutkimusaineistot:  Hankkeelle avataan pääsy jo olevaan aineistoon  Yritysaineistoja: Tilinpäätösaineistopaneeli, Yritysrekisterin yritykset, Innovaatioaineisto y.m.  http://www.tilastokeskus.fi/tup/mikroaineistot/aineistot.html  FLEED aineisto: Työntekijä- työnantaja aineisto 1988 – 2011  Suunnitteella henkilövalmisaineistoja  Tilastokeskuksen aineistoista räätälöidyt tutkimushankekohtaisia aineistot  Mahdollista yhdistää tutkijan omiin tai muiden organisaatioiden luovuttamiin aineistoihin  Anonymisoituja aineistoja (välillinen tunnistaminen ei mahdollista) on edelleen mahdollista luovuttaa tutkijalle esim DVD:llä KE/Marianne Johnson 17.2.2014 6
 • 7. Tilastokeskuksen etäkäyttöjärjestelmä – tietosuoja  Kirjautuminen Tilastokeskuksen tutkijapalveluiden verkkosivuilta  Vahva tunnistautuminen  Jotain mitä sinä tiedät – salasana  Jotain mitä sinulla on – kännykkä, johon tulee flash viestinä jokaisen kirjautumisen yhteydessä uusi koodi  Tilastokeskus avaa etäyhteyden etäkäyttöjärjestelmään asiakkaan määrittelemistä IP-osoitteista  Aineistot pysyvät Tilastokeskuksen palvelimilla  Aineistoa ei voi kopioida tai siirtää ulos etäkäyttöjärjestelmästä  Tutkimustuloksia tai muuta materiaalia saa siirtää järjestelmästä pois vain tarkistusmenettelyn kautta  Pääsy aineistoon loppuu kuin käyttölupa umpeutuu KE/Marianne Johnson 17.2.2014 7
 • 8. Tilastokeskuksen etäkäyttöjärjestelmä – ehdot  Järjestelmää tulee käyttää vain käyttöluvassa mainittuun tarkoitukseen  Etäyhteys on tarkoitettu vain asiakkaan nimeämän, käyttöluvan saaneen, tutkijan käyttöön  Etälaite on lukittava, jos sen äärestä poistutaan ja laite jää valvomatta.  Järjestelmästä tulee kirjautua ulos, kun etäyhteydellä ei enää työskennellä  Aineistoa on käsiteltävä siten, ettei suojattava tieto joudu sivullisen tietoon.  Käyttöluvallista aineistoa ei saa paljastaa millään tavalla henkilöille, joilla ei ole aineistoon käyttölupaa. KE/Marianne Johnson 17.2.2014 8
 • 9. Tilastokeskuksen etäkäyttöjärjestelmä – tarkistus  Ohjelma- ja tulostiedostot kulkevat ainoastaan Tilastokeskuksen henkilökunnan kautta sähköpostitse osoitteesta tutkijapalvelut@tilastokeskus.fi.  Tulosten tulee olla selkeästi tulkittavia ja solukohtaisten havaintojen lukumäärän tulee olla näkyvissä.  Tulostiedostojen määrä ja koko tulee pitää kohtuullisena (enintään 2 Mb).  Kaikki tarkistukseen viedyt tiedostot tulee täyttää samoja kriteereitä kuin julkistaviksi tarkoitetut taulukot ja kuviot.  Tietosuojatarkistuksen jälkeen tulokset lähetetään sähköpostina tutkijan sähköpostiosoitteeseen  Tarkistamiseen on varattava 1-2 päivää. KE/Marianne Johnson 17.2.2014 9
 • 10. Tilastokeskuksen etäkäyttöjärjestelmä – sopimukset  Etäkäyttöyhteyden avaus asiakkaalle  Sopimus tutkimusaineistojen etäkäytöstä organisaation kanssa  Selvitys tietoturva- ja tietosuojakäytännöistä  Tutkimusorganisaatiot vastaavat käyttäjistään ja yhteyshenkilöt tiedotuksesta ja käyttökoulutuksesta  Asiakas vastaa siitä, että tutkijoiden käytössä olevat työtilat soveltuvat tutkimus- ja etäkäyttöön ja että niissä voidaan käsitellä aineistoja siten, ettei aineistojen tietosuoja vaarannu  Tutkimushankesopimus ja käyttölupa  Sopimus edellyttää hankekohtaista käyttölupaa  Käyttöluvan liitteenä kaikkien tutkijoiden allekirjoittama salassapitositoumus  Käyttöluvan ehtona etäkäytön sääntöjen noudattaminen KE/Marianne Johnson 17.2.2014 10
 • 11. Tilastokeskuksen etäkäyttöjärjestelmä – rikkomusten sanktiot  Jos tutkija tai asiakas toimii vastoin etäkäytöstä tehtyjä sopimuksia tai ohjeita, etäkäyttöyhteys voidaan katkaista koko organisaatiosta  Tilastolaki:  Salassapitovelvollisuuden rikkomisesta rangaistuksena sakkoja tai enintään vuosi vankeutta  Henkilötietolaissa ja rikoslaissa on sanktiot henkilötietolain vastaisesta menettelystä KE/Marianne Johnson 17.2.2014 11
 • 12. Lopuksi  Etäkäyttöjärjestelmä tarjoaa mahdollisuus laajojen, yksityiskohtaisten aineistojen käsittelyyn  Uudistettu Tilastolaki perustuu tutkijoiden luotettavuuteen  Luottamus tarkoittaa myös vastuuta  Tutkijayhteisön tulee tehdä työtä varmistaakseen että toimintatapa voi jatkua  Yksikin rikkomus voi saada suuret seuraamukset  Tilastokeskuksen tehtävä on lisätä tutkijoiden tietämystä  Tietämättömyys ei saa olla syy tietosuojarikkomukseen  Tulossa koulutusta etäkäyttäjille  Tutkijapalveluiden säännöt ja ohjeet  http://tilastokeskus.fi/tup/mikroaineistot/tutkijapalvelun_saannot.pdf  Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilla tietoa henkilötietojen käsittelystä 17.2.2014KE/Marianne Johnson 12