SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Download to read offline
1
Європейський енергоринок:
як захистити
вразливих споживачів
Policy Note
2
Резюме
Країни-члени ЄС застосовують різноманітні механізми захисту вразливих споживачів.
Найчастіше використовується механізм обмежених відключень через несплату за
використані енергоресурси, який за своєю суттю не передбачає будь яку фінансову
підтримку споживача з боку держави, а має інформуючий характер та індивідуальний підхід
до споживачів.
Також поширеними є пільгові тарифи на енергоресурси та адресні соціальні виплати
вразливим категоріям громадян країни (визначається законодавством кожної країни).
Найрідше використовуються механізми захисту вразливих споживачів, такі як безкоштовні
базові пакети енергоресурсів (Греція та Ірландія) і безкоштовна заміна неефективних
базових приладів (Франція та Бельгія).
Основними механізмами захисту вразливих споживачів, які діють в Україні є пільгові ціни і
тарифи на енергоресурси, адресні соціальні виплати, безкоштовні консультації з питань
енергозбереження, пільгове кредитування на купівлю енергозберігаючих матеріалів для
утеплення будинків та енергоефективного обладнання, а також відповідних послуг.
Підвищення цін і тарифів на окремі енергоносії, зокрема газ, електроенергію і тепло, а також
водопостачання, призвели до зростання кількості отримувачів державної допомоги. У
зв’язку з цим збільшились видатки державного бюджету з 19 млрд. грн. у 2015 році до 42
млрд. грн. у 2016 році. При цьому, частка допомоги у всіх бюджетних видатках у 2015 році
становила 3,3%, а у 2016 – вже 6,3%.
Зараз в Україні частка пільговиків складає близько 12% від постійного населення, частка
домогосподарств, які отримують субсидії – 40%. Для порівняння, серед країн-членів ЄС
найбільше вразливих споживачів у Румунії, при цьому їх частка лише 11%. Зазвичай лише 5-
8% громадян країн ЄС є вразливими і потребують підтримки зі сторони держав.
Поки економічна ситуація не дозволяє говорити про швидке зменшення кількості
споживачів, які потребують підтримки зі сторони держави. Однак є позитивні результати у
напрямку зменшення споживання, що у майбутньому дозволить громадянам менше
витрачати коштів на оплату за спожиті енергоресурси і, як наслідок, зменшить частку
вразливих споживачів в Україні.
Для цього, уряду України слід якнайшвидше перейти до монетизації наданих субсидій, яка
має на меті стимулювати їх отримувачів до економії енергоресурсів, та запуску Фонду
енергоефективності, головним завданням якого стане фінансування проектів модернізації
житлового фонду.
3
Хто такі «вразливі споживачі»?
Серед країн Європи немає загальноприйнятого визначення поняття «вразливі споживачі».
Згідно статті 3 директив 72/2009/EC та 73/2009/EC, кожна країна-член ЄС самостійно
визначає права, обов’язки та групи вразливих споживачів. Традиційно, дані визначення
відображають соціально-економічні тенденції в державі, та зокрема в паливно-енергетичному
секторі. Тобто, залежно від держави, критерії, за якими визначаються категорії вразливих
споживачів енергоресурсів, можуть різнитися.
Більшість законів мають на меті врегулювання діяльності, забезпечення прав чи зобов’язань
середньостатистичних громадян, однак у цих законах переважно не враховуються потреби
«вразливих споживачів». Це категорія споживачі, які в силу проблем зі здоров’ям, віком чи
економічних обставин не можуть нарівні з іншими громадянами забезпечувати свої потреби.
В Україні Конституція визначає право кожного громадянина на соціальний захист, але
українське законодавство не має єдино визначеного для всіх законів поняття «вразливих
споживачів». Відповідно до Закону «Про ринок природного газу», такими є побутові
споживачі, які набувають право на державну допомогу в порядку, встановленому урядом1.
Також існують спеціальні закони та постанови,які визначають категорії споживачів відповідно
до яких застосовуються механізми соціального захисту. Найбільш поширеними механізмами
захисту є надання пільг та субсидій.
Право на пільги при сплаті за житлово-комунальні послуги визначає постанова Кабінету
Міністрів України «Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з
урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї»2. Умови та порядок надання субсидій
регулюються іншими постановами уряду3.
1
Закон України від 09.04.2015 № 329-VIII «Про ринок природного газу» // Законодавство України. –
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/329-19
2
Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. №389 «Про затвердження Порядку надання пільг
окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї» // Законодавство
України. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/389-2015-%D0%BF
3
Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. №848 «Про спрощення порядку надання
населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» // Законодавство України. –
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/848-95-%D0%BF; Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня
2015 р. №475 «Про спрощення порядку призначення та надання населенню житлових субсидій» //
Законодавство України. – http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/475-2015-%D0%BF
4
Практики в ЄС
Зважаючи на вищезазначені обмеження, неможливо точно порівняти кількість вразливих
споживачів по країнах, через відсутність загальноприйнятих універсальних критеріїв для їх
визначення. Нижче представлена частка вразливих споживачів енергоресурсів (електроенергії та
природного газу) серед різних країн-членів ЄС. Прослідковується тенденція, що частка
домогосподарств, які визначаються кожною з країн як вразливі, знаходиться біля позначки 10% або
менше від всього населення.
Частка вразливих споживачів електроенергії від загальної кількості домогосподарств
Джерело: Annual Report on the Results of Monitoring the Internal Electricity and Natural Gas Markets in
20144
4
Annual Report on the Results of Monitoring the Internal Electricity and Natural Gas Markets in 2014 // Agency for the
Cooperation of Energy Regulators, November 2015. –
http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER_Market_Monitoring_Report_2015.
pdf
5
Частка вразливих споживачів природного газу від загальної кількості домогосподарств
Джерело: Annual Report on the Results of Monitoring the Internal Electricity and Natural Gas Markets in
20144
Механізми підтримки таких категорій споживачів також можуть відрізнятися залежно від країни.
Найбільш популярним способом захисту вразливих споживачів серед країн ЄС є обмеження
відключень через несплату за використані енергоресурси. Даний механізм передбачає, в першу
чергу, інформування споживача про заборгованість. Якщо дані заходи не приносять результату
(погашення споживачем боргу), то в процес включаються соціальні служби, які визначають причину
несплати. На основі звіту соціальних служб про причину несплати, відповідним уповноваженим
органом приймається рішення про відключення споживача, який має заборгованість, або
застосування у його відношенні механізмів захисту вразливих споживачів, що визначені
законодавством країни.
Також досить поширеними механізмами захисту вразливих споживачів є пільгові ціни на
енергоресурси таадресні соціальні виплати. Розмір пільг тагруписпоживачів, якіотримують адресні
соціальні виплати, визначаються законодавством кожної країни окремо.
6
Найбільш поширені способи захисту вразливих споживачів
Механізми
Країни, де застосовується
Споживачі газу Споживачі електроенергії
Обмежені відключення через
несплату за використані
енергоресурси
(15) Австрія, Кіпр, Греція,
Фінляндія, Франція, Британія,
Угорщина, Ірландія, Італія,
Люксембург, Литва, Нідерланди,
Румунія, Словенія, Швеція
(14) Австрія, Болгарія, Естонія,
Греція, Фінляндія, Франція,
Угорщина, Ірландія, Італія,
Люксембург, Нідерланди,
Румунія, Словенія, Швеція
Пільгові ціни на енергоресурси (8) Бельгія, Кіпр, Греція, Іспанія,
Франція, Британія, Португалія,
Румунія
(4) Бельгія, Франція, Британія,
Португалія
Безкоштовні базові пакети
енергоресурсів
(2) Греція, Ірландія (1) Ірландія
Звільнення від сплати деяких
складових ціни на енергоресурси
(4) Австрія, Чехія, Франція, Італія (5) Австрія, Чехія, Естонія,
Франція, Італія
Додаткові соціальні виплати, в
разі не повної сплати за
використані енергоресурси
(7) Австрія, Чехія, Німеччина,
Франція, Угорщина, Норвегія,
Швеція
(7) Австрія, Чехія, Німеччина,
Франція, Угорщина, Нідерланди,
Швеція
Адресні соціальні виплати, в разі
не повної сплати за використані
енергоресурси
(9) Австрія, Німеччина, Фінляндія,
Британія, Угорщина, Ірландія,
Норвегія, Польща, Швеція
(8) Австрія, Німеччина,
Фінляндія, Британія, Угорщина,
Ірландія, Польща, Швеція
Безкоштовні консультації з
питань енергозбереження
(3) Австрія, Франція, Угорщина (3) Австрія, Франція, Угорщина
Безкоштовна заміна
неефективних базових приладів
(1) Франція (2) Франція, Бельгія
Субсидії на заміну неефективних
базових приладів
(3) Австрія, Кіпр, Франція (2) Австрія, Франція
Право відстрочення по оплаті
боргів
(4) Кіпр, Франція, Угорщина,
Литва
(2) Франція, Угорщина
Джерело: Annual Report on the Results of Monitoring the Internal Electricity and Natural Gas Markets in 2014
7
Найменш поширеними механізмами захисту вразливих споживачів серед країн ЄС є безоплатна
заміна старих неефективних приладів на нові енергоефективні та надання обмеженої кількості
безкоштовних ресурсів домогосподарствам. Безкоштовна заміна неефективних приладів
практикується тільки у Франції та Бельгії.
Надання пакетів безкоштовних ресурсів застосовуються також лише в двох країнах. Так, Греція
забезпечує деякі групи населення (визначено законодавством) безкоштовними 300 кВт*год
електроенергії на місяць. А в Ірландії незахищеним споживачам надають безкоштовно газ та
електроенергію в еквіваленті 35 євро. Як в Греції, так і в Ірландії після вичерпання безкоштовних
пакетів, всі наступні використані ресурси сплачуються за визначеними тарифами.
Серед країн Європи по кількості впроваджених способів захисту споживачів лідирують Франція та
Австрія – 8 та 6 механізмів, відповідно. Найменше механізмів захисту споживачів використовується
у Португалії, де діють тільки пільгові (регульовані) ціни на енергоресурси.
Практики в Україні
Важливим аспектом у питанні «вразливих споживачів» стала ухвалена в березні 2015 року нова
програма Extended Fund Facility фінансової підтримки України Міжнародним валютним фондом.
Однією з ключових вимог для отримання фінансової допомоги від МВФ стала реструктуризація та
припинення державної підтримки НАК «Нафтогаз України» з метою субсидування цін на газ.
Відповідно до зобов’язання, в Україні почали поступово підвищуватись ціни і тарифи на комунальні
послуги до таких, які є економічно обґрунтовані.
Одночасно, згідно Угоди про асоціацію з ЄС (статті 337, 338)5, Україна має наблизити своє
законодавство до європейського, у тому числі в сфері захисту споживачів енергоресурсів. Зокрема,
це передбачає захист споживачів від нечесних методів ціноутворення, забезпечення доступу до
енергетичних ресурсів для споживачів, а також сприяння енергоефективності та
енергозбереженню. Ці виклики ввійшли до планів уряду як на 2015, так і на 2016 роки.
До виконаного можна віднести скасування перехресного субсидування та перехід до адресних
соціальних виплат, вдосконалення системи пільг та впровадження державної підтримки
5
«Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» від 30 листопада 2015 року // Законодавство України. –
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_011/page10
8
енергозберігаючих заходів6. У планах на майбутнє ввести монетизацію субсидій7, яка має на меті
стимулювати субсидіантів до економії енергоресурсів наданих державою, та створити Фонд
енергоефективності8, головним завданням якого стане фінансування проектів енергоефективного
оновлення будинків.
Діючими механізмами захисту вразливих споживачів в Україні є: пільгові тарифи на енергоресурси;
адресні соціальні виплати; безкоштовні консультації з питань енергозбереження; пільгове
кредитування закупівлі енергозберігаючих матеріалів для утеплення будинків та
енергоефективного обладнання, а також відповідних послуг.
Щоб претендувати на отримання пільги, споживач повинен підпадати під одну з визначених
урядом9 пільгових категорій (див. Додаток). Для більшості категорій необхідною умовою є
обмеження по середньомісячному сукупному доходу на одну особу10, який не повинен
перевищувати 1930,00 грн. (станом на 2016 рік)11.
При цьому розмір знижки на оплату житлово-комунальних послуг (пільга), залежно від категорії,
може бути 100%, 75%, 50% та 25%. У 2014 році, згідно Соціальних звітів Мінсоцполітики за 201412
та 2015 роки13, таких пільговиків було більше ніж 4,7 млн. або 10,4% від постійного населення (45,4
млн осіб), а громадян, які мають право на пільгу без надання інформації про доходи – 800 тис. або
1,7%. Тобто, станом на 2015 рік, в Україні отримували пільги більше ніж 5,5 млн. громадян або 12%
від постійного населення.
6
Енергоефективність // Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України. –
http://saee.gov.ua/uk/activity/enerhoefektyvnist
7
Розенко пояснив, що таке монетизація субсидій // ua.112, 4.06.2016. – http://ua.112.ua/polityka/rozenko-poiasnyv-
shcho-take-monetyzatsiia-ekonomii-316068.html
8
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 липня 2016 р. № 489-р «Про схвалення Концепції впровадження
механізмів стабільного фінансування заходів з енергоефективності (створення Фонду енергоефективності)» //
Законодавство України. – http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/489-2016-%D1%80
9
Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015р №389 «Про затвердження Порядку надання пільг
окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї» // Законодавство України. –
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/389-2015-%D0%BF
10
До сукупного доходу сім’ї включаються нараховані: доходи від підприємницької діяльності заробітна плата;
стипендія; пенсія; соціальна допомога (крім одноразових допомог від органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування при народженні та усиновленні дитини, допомоги на поховання); інші грошові виплати, які мають
систематичний характер.
11
Податкова соціальна пільга у 2016 році // Територіальні органи ДФС у Кіровоградській області, 16.01.2016. –
http://kr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/231993.html
12
Соціальний звіт за 2014 рік від 22.05.2015 // Міністерство соціальної політики України. –
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/category?cat_id=160211
13
Соціальний звіт за 2015 рік від 12.05.2016 // Міністерство соціальної політики України. –
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/category?cat_id=160211
9
Наступним поширеним механізмом захисту вразливих споживачів послуг ЖКГ є механізм
нарахування субсидій. Сьогодні в Україні, щоб отримати субсидію громадянину потрібно надіслати
заяву та декларацію про доходи на адресу місцевого структурного підрозділу з питань соціального
захисту населення. Рішення про надання чи відмову виноситься у 10 денний період. Надається
субсидія на термін 12 місяців і розраховується в залежності від кількості осіб, що проживають в
квартирі/будинку та від середнього сукупного доходу на 1 члена домогосподарства14.
З липня 2014 року по червень 2016 плата за 1 м3 гарячої води виросла майже у 5 разів. Вартість тепла
при наявності лічильника зросла більше ніж в 5 разів і в 10 разі при його відсутності, а вартість 1
кВт/год електроенергії, залежно від її спожитої кількості, зросла від 3 до 4 разів15.
Кінцеві споживчі витрати домогосподарств на оплату житла, води, електроенергії, газу та інших
видів палива, за I квартал 2016 року
Джерело: Держстат16
14
Калькулятор розрахунку субсидії // Міністерство соціальної політики України, 13.03.2015. –
http://www.kmu.gov.ua/control/calculator
15
Як зростуть всі комунальні тарифи (Інфографіка) // Економічна правда, 11.05.2016. –
http://www.epravda.com.ua/cdn/cd1/2016/05/novi-tarifi-jkh-i-kalkulyator/
16
Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями за I квартал 2016 року // Державна служба статистики
України, – http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/vvp/kkv_vvp/kkv_vvp_u/ksv_dg0116_u_n.htm
10
При цьому, кінцеві споживчі витрати домогосподарств на оплату комунальних послуг з 2014 року
по 2016 рік (у розрізі І кварталу) зросли лише на 62% або в 1,6 рази, що свідчить про загальне
зменшення споживання енергоресурсів.
У зв’язку із збільшенням витрат на оплату житлово-комунальних послуг, у період з 2014 по 2015 рік
кількість домогосподарств, що отримує субсидії, зросла в 4 рази відповідно з 1,1 млн. до 4,6 млн.
(згідно Соціального звіту за 2015 рік7).
Станом на вересень 2016 року, кількість домогосподарств, які отримують субсидії зросла до 6 млн17
або 40% від всіх домогосподарств в Україні (15 млн). За прогнозом Мінсоцполітики після
опалювального сезону 2016-2017 років кількість отримувачів зросте ще на 3 млн. домогосподарств
до 9 млн.18 або 60% від всіх домогосподарств в Україні.
Також підтримкою вразливих категорій споживачів займається Державне агентство з
енергоефективності та енергозбереження України. Однією з функцій даного агентства є реалізація
Державної цільової економічної програми енергоефективності. Даною програмою передбачається
відшкодування державою частини кредиту на матеріали для утеплення житла та на
енергоефективне обладнання для населення, ОСББ та ЖБК (від 20% до 70%)19. Також, громадяни
можуть отримати безкоштовні консультації з енергоефективності20.
Починаючи з 2014 року і до сьогодні, попит на «теплі» кредити продовжує зростати. Від початку дії
Державної цільової економічної програми енергоефективностівидано більше ніж 120 тисяч кредитів
на суму майже 2 млрд. грн.. з яких держава компенсувала близько 435 млн. грн. Динаміка за період
квітень-липень 2016 року свідчить про активну підготовку населенням до майбутнього
опалювального сезону. За даний період вже видано більше 43 тисяч «теплих» кредитів на суму
більш ніж 700 млн. грн., при цьому компенсовано державою близько 130 млн. грн.
17
Органи соцзахисту з оформленням нових субсидіантів справляються без проблем // Міністерство соціальної
політики України, 31.08.2016. – http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=193627&cat_id=107177
18
Уряд направить максимум зусиль на підвищення соціальних стандартів // Міністерство соціальної політики
України, 26.08.2016. – http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=193376&cat_id=107177
19
Державна підтримка енергозбереження// Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України.
– http://saee.gov.ua/uk/consumers/derzh-pidtrymka-energozabespechenya
20
Інформація для споживачів // Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України. –
http://saee.gov.ua/uk/consumers
11
Динаміка попиту на державну підтримку з боку фізичних осіб та ОСББ
Джерело: Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України за даними
уповноважених банків21
Зростанню тарифів та збільшенню кількості отримувачів субсидій, відповідає збільшення і
державних видатків. Так, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та
житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг зросли з майже 8,9 млрд.
грн.. у 2014 році до 40,3 млрд. грн. у 2016 році, або у 4 рази.
Також, значно зросло фінансування Державного агентства з енергоефективності та
енергозбереження України. За два роки бюджет агентства зріс більш ніж у 27 разів з 30 млн. грн. у
2014 році до 812 млн. грн. у 2016 році. При цьому, на реалізацію Державної цільової економічної
програми енергоефективності у 2014 році було виділено 6 млн. грн, у 2015 році фінансування зросло
до 302 млн. грн, а на 2016 рік заплановано витратити на програму 790 млн. грн.
21
Попит на «теплі» кредити продовжує демонструвати позитивну динаміку // Державне агентство з
енергоефективності та енергозбереження України, 13.06.2016. – http://saee.gov.ua/uk/news/1180
12
Передбачені у Державному бюджеті витрати на підтримку вразливих споживачів
Код
видатку
2014 2015 2016
Статті витрат: Закладено, грн. Виконано, грн. Закладено, грн. Виконано, грн. Закладено, грн. Виконано, грн. *
Видатки бюджету,
всього
441,587,118,600 430,217,784,526 581,760,845,200 576,911,410,252 674,518,822,700 349,995,671,441
Коштів на підтримку,
всього
9,700,316,200 6,913,648,466 19,244,556,200 19,441,315,443 42,285,822,200 24,564,825,557
Частка видатків 2.2 % 1.6 % 3.3 % 3.4 % 6,3 % 7 %
3511150
Субвенція місцевим
бюджетам на надання
пільг та житлових
субсидій населенню на
оплату електроенергії,
природного газу, послуг
тепло-, водопостачання
і водовідведення,
квартирної плати
8,863,043,900 6,172,822,622 18,414,219,300 17,994,857,895 40,269,000,000
**
23,402,912,808
3511230
Субвенція місцевим
бюджетам на надання
пільг та житлових
субсидій населенню на
придбання твердого та
рідкого пічного
побутового палива і
скрапленого газу
807,439,700 714,692,311 806,377,300 1,121,097,908 1,205,172,800 671,251,941
1206000
(2014)
2754000
(2015-
2016)
Державне агентство з
енергоефективності та
енергозбереження
України
29,832,600 26,133,553 23,959,600 325,359,640 811,649,400 490,660,808
2754060
у т.ч. реалізація
Державної цільової
економічної програми
енергоефективності на
2010 - 2016 роки
6,000,000 2,745,708 0 301,873,654 790,402,900 478,541,970
Джерело: Закони «Про Державний бюджет України» на 2014 рік22, на 2015 рік23, на 2016 рік24; Звіт про виконання показників
розподілу видатків Державного бюджету України за 2014 рік 25 та за 2015 рік26; Звіт про виконання показників розподілу
видатків Державного бюджету України за I квартал 2016 року27
* Виконання показників розподілу видатків Державного бюджету України за січень-липень 2016 року
** У редакції Державного бюджету України на 2016 від 4 серпня 2016 року
22
Закон України від 16 січня 2014 року № 719-VII «Про Державний бюджет України на 2014 рік», Додаток №3 //
Законодавство України. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/719-18
23
Закон України від 28 грудня 2014 року № 80-VIII «Про Державний бюджет України на 2015 рік», Додаток №3 //
Законодавство України. – http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80-19
24
Закон України від 25 грудня 2015 року № 928-VIII «Про Державний бюджет України на 2016 рік», Додаток №3 //
Законодавство України. – http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/928-19
25
Звіт про виконання показників розподілу видатків Державного бюджету України за 2014 рік, Додаток №18 //
Державна казначейська служба України. – http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=217965
26
Звіт про виконання показників розподілу видатків Державного бюджету України за 2015 рік, Додаток №18 //
Державна казначейська служба України. – http://www.treasury.gov.ua/main/doccatalog/document?id=311708
27
Місячний звіт про виконання Державного бюджету за січень-липень 2016 року, Видатки за програмною
класифікацією видатків та кредитування державного бюджету// Державна казначейська служба України. –
http://www.treasury.gov.ua/main/doccatalog/document?id=330377
13
У 2014 році виділені державою гроші на підтримку вразливих споживачів, шляхом різних механізмів
згідно законодавства, складали 2,2% (8,8 млрд. грн. із 441 млрд. грн.) від всіх запланованих видатків.
Тим часом, у державному бюджеті на 2016 рік закладено вже 5,5%, а після змін ця частка зросла до
6,3% (42 млрд. грн. із 675 млрд. грн.). Якщо в 2014 році було освоєно близько 70% від виділених
коштів, то у 2016 році вже додатково виділили більше ніж 7 млрд. грн на надання пільг та субсидій
населенню для оплати послуг ЖКГ.
Це свідчить, що населення ще не адаптувалось до зростання тарифів на комунальні послуги, але
влада у свою чергу реагує, збільшуючи витрати на субсидії для більшої кількості домогосподарств
та на реалізацію державних програм з енергоефективності.
1
Хто має право на пільгу // 104.ua, 17.07.2015. – https://104.ua/ua/gas-and-money/how-costs/id/hto-maje-pravo-na-pilgu-
13200
14
Instytutska str. 18a, office 3
01021 Kyiv, Ukraine
Tel./Fax: +38 044 253 66 94
http://dixigroup.org/

More Related Content

What's hot

Ільдар ҐАЗІЗУЛЛІН "Вимоги Енергетичного Співтовариства до соціальної політики"
Ільдар ҐАЗІЗУЛЛІН "Вимоги Енергетичного Співтовариства до соціальної політики"Ільдар ҐАЗІЗУЛЛІН "Вимоги Енергетичного Співтовариства до соціальної політики"
Ільдар ҐАЗІЗУЛЛІН "Вимоги Енергетичного Співтовариства до соціальної політики"
ICPS
 
Naftogaz gaz-prices-pso-february-2021
Naftogaz gaz-prices-pso-february-2021Naftogaz gaz-prices-pso-february-2021
Naftogaz gaz-prices-pso-february-2021
Oleksandr Bilous
 
Energy poverty web
Energy poverty webEnergy poverty web
Energy poverty web
Денис Киркач
 
Тарифи Чернігів
Тарифи ЧернігівТарифи Чернігів
Тарифи Чернігів
Sveta Bilous
 

What's hot (14)

P16 23 12-20
P16 23 12-20P16 23 12-20
P16 23 12-20
 
Програма держпідтримки населення на впровадження заходів з енергоефективності...
Програма держпідтримки населення на впровадження заходів з енергоефективності...Програма держпідтримки населення на впровадження заходів з енергоефективності...
Програма держпідтримки населення на впровадження заходів з енергоефективності...
 
Doc 541554
Doc 541554Doc 541554
Doc 541554
 
Підсумки роботи ДП «НАЕК «Енергоатом» за січень 2019 року
Підсумки роботи ДП «НАЕК «Енергоатом» за січень 2019 рокуПідсумки роботи ДП «НАЕК «Енергоатом» за січень 2019 року
Підсумки роботи ДП «НАЕК «Енергоатом» за січень 2019 року
 
Шляхи виршення проблемних питань ОСББ
Шляхи виршення проблемних питань ОСББШляхи виршення проблемних питань ОСББ
Шляхи виршення проблемних питань ОСББ
 
Державна підтримка ОСББ до впровадження енергоефективних заходів
Державна підтримка ОСББ до впровадження енергоефективних заходівДержавна підтримка ОСББ до впровадження енергоефективних заходів
Державна підтримка ОСББ до впровадження енергоефективних заходів
 
Ільдар ҐАЗІЗУЛЛІН "Вимоги Енергетичного Співтовариства до соціальної політики"
Ільдар ҐАЗІЗУЛЛІН "Вимоги Енергетичного Співтовариства до соціальної політики"Ільдар ҐАЗІЗУЛЛІН "Вимоги Енергетичного Співтовариства до соціальної політики"
Ільдар ҐАЗІЗУЛЛІН "Вимоги Енергетичного Співтовариства до соціальної політики"
 
Зміни на ринку альтернативного палива та енергетики
Зміни на ринку альтернативного палива та енергетикиЗміни на ринку альтернативного палива та енергетики
Зміни на ринку альтернативного палива та енергетики
 
Naftogaz gaz-prices-pso-february-2021
Naftogaz gaz-prices-pso-february-2021Naftogaz gaz-prices-pso-february-2021
Naftogaz gaz-prices-pso-february-2021
 
Energy poverty web
Energy poverty webEnergy poverty web
Energy poverty web
 
Гордієнко Тетяна - Окупність заходів з енергозбереження в ОСББ. Давайте порах...
Гордієнко Тетяна - Окупність заходів з енергозбереження в ОСББ. Давайте порах...Гордієнко Тетяна - Окупність заходів з енергозбереження в ОСББ. Давайте порах...
Гордієнко Тетяна - Окупність заходів з енергозбереження в ОСББ. Давайте порах...
 
Концепція фонду Енергоефективності
Концепція фонду ЕнергоефективностіКонцепція фонду Енергоефективності
Концепція фонду Енергоефективності
 
Тарифи Чернігів
Тарифи ЧернігівТарифи Чернігів
Тарифи Чернігів
 
Стан таперспективи розвитку біоенергетики в Україні. Перспективи створення ри...
Стан таперспективи розвитку біоенергетики в Україні. Перспективи створення ри...Стан таперспективи розвитку біоенергетики в Україні. Перспективи створення ри...
Стан таперспективи розвитку біоенергетики в Україні. Перспективи створення ри...
 

Viewers also liked

Ganadores concursos_Semana Cultural 2014_Pereda_Leganés
Ganadores concursos_Semana Cultural 2014_Pereda_LeganésGanadores concursos_Semana Cultural 2014_Pereda_Leganés
Ganadores concursos_Semana Cultural 2014_Pereda_Leganés
evax14
 
عناصر انتل للتعليم
عناصر انتل للتعليمعناصر انتل للتعليم
عناصر انتل للتعليم
Mahmoud Abdelaal
 

Viewers also liked (14)

Mount kili
Mount kiliMount kili
Mount kili
 
Ogarenko energy subsidies kyiv_25.04.2016_ua
Ogarenko energy subsidies kyiv_25.04.2016_uaOgarenko energy subsidies kyiv_25.04.2016_ua
Ogarenko energy subsidies kyiv_25.04.2016_ua
 
Ganadores concursos_Semana Cultural 2014_Pereda_Leganés
Ganadores concursos_Semana Cultural 2014_Pereda_LeganésGanadores concursos_Semana Cultural 2014_Pereda_Leganés
Ganadores concursos_Semana Cultural 2014_Pereda_Leganés
 
Patent searching
Patent searchingPatent searching
Patent searching
 
All vs. All Correlation Using Spark/Hadoop
All vs. All Correlation Using Spark/HadoopAll vs. All Correlation Using Spark/Hadoop
All vs. All Correlation Using Spark/Hadoop
 
CFK Monteur
CFK MonteurCFK Monteur
CFK Monteur
 
1
11
1
 
resume 2
resume 2resume 2
resume 2
 
Лист на А.П.Яценюка щодо круглого столу
Лист на А.П.Яценюка щодо круглого столуЛист на А.П.Яценюка щодо круглого столу
Лист на А.П.Яценюка щодо круглого столу
 
นวัตกรรม
นวัตกรรมนวัตกรรม
นวัตกรรม
 
Project - Deep Locality Sensitive Hashing
Project - Deep Locality Sensitive HashingProject - Deep Locality Sensitive Hashing
Project - Deep Locality Sensitive Hashing
 
Energy Reforms: October 2016 review
Energy Reforms: October 2016 reviewEnergy Reforms: October 2016 review
Energy Reforms: October 2016 review
 
Usp notes unit6-8
Usp notes unit6-8Usp notes unit6-8
Usp notes unit6-8
 
عناصر انتل للتعليم
عناصر انتل للتعليمعناصر انتل للتعليم
عناصر انتل للتعليم
 

Similar to Європейський енергоринок: як захистити вразливих споживачів

Звіт: «Нові тарифи на газ та електроенергію: яким має бути соціальний план ді...
Звіт: «Нові тарифи на газ та електроенергію: яким має бути соціальний план ді...Звіт: «Нові тарифи на газ та електроенергію: яким має бути соціальний план ді...
Звіт: «Нові тарифи на газ та електроенергію: яким має бути соціальний план ді...
ICPS
 
Газета "Cамопоміч"
Газета "Cамопоміч"Газета "Cамопоміч"
Газета "Cамопоміч"
Arthur Zagatskyy
 
Дві складові реформи енергетичного сектору
Дві складові реформи енергетичного секторуДві складові реформи енергетичного сектору
Дві складові реформи енергетичного сектору
ICPS
 
Шляхи та фінансові механізми впровадження заходів з енергозбереження у бага...
Шляхи та фінансові механізми впровадження заходів з енергозбереження у  бага...Шляхи та фінансові механізми впровадження заходів з енергозбереження у  бага...
Шляхи та фінансові механізми впровадження заходів з енергозбереження у бага...
Victoria Best
 
презентация одесса
презентация одессапрезентация одесса
презентация одесса
Victoria Best
 

Similar to Європейський енергоринок: як захистити вразливих споживачів (20)

Україна на межі енергетичної бідності: як захистити вразливі соціальні групи?
Україна на межі енергетичної бідності: як захистити вразливі соціальні групи?Україна на межі енергетичної бідності: як захистити вразливі соціальні групи?
Україна на межі енергетичної бідності: як захистити вразливі соціальні групи?
 
Ee system
Ee systemEe system
Ee system
 
Сакалюк: Енергозбереження на локальному і глобальному рівнях
Сакалюк: Енергозбереження на локальному і глобальному рівняхСакалюк: Енергозбереження на локальному і глобальному рівнях
Сакалюк: Енергозбереження на локальному і глобальному рівнях
 
Україна на межі енергетичної бідності: як захистити вразливі соціальні групи
Україна на межі енергетичної бідності: як захистити вразливі соціальні групиУкраїна на межі енергетичної бідності: як захистити вразливі соціальні групи
Україна на межі енергетичної бідності: як захистити вразливі соціальні групи
 
Виступ 25.05.15 ДП "НАЕК "Енергоатом"- Запайщиков К.
Виступ 25.05.15 ДП "НАЕК "Енергоатом"- Запайщиков К. Виступ 25.05.15 ДП "НАЕК "Енергоатом"- Запайщиков К.
Виступ 25.05.15 ДП "НАЕК "Енергоатом"- Запайщиков К.
 
Звіт: «Нові тарифи на газ та електроенергію: яким має бути соціальний план ді...
Звіт: «Нові тарифи на газ та електроенергію: яким має бути соціальний план ді...Звіт: «Нові тарифи на газ та електроенергію: яким має бути соціальний план ді...
Звіт: «Нові тарифи на газ та електроенергію: яким має бути соціальний план ді...
 
Енергосервіс
ЕнергосервісЕнергосервіс
Енергосервіс
 
Газета "Cамопоміч"
Газета "Cамопоміч"Газета "Cамопоміч"
Газета "Cамопоміч"
 
Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з ...
Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з ...Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з ...
Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з ...
 
Дві складові реформи енергетичного сектору
Дві складові реформи енергетичного секторуДві складові реформи енергетичного сектору
Дві складові реформи енергетичного сектору
 
Шляхи та фінансові механізми впровадження заходів з енергозбереження у бага...
Шляхи та фінансові механізми впровадження заходів з енергозбереження у  бага...Шляхи та фінансові механізми впровадження заходів з енергозбереження у  бага...
Шляхи та фінансові механізми впровадження заходів з енергозбереження у бага...
 
Газета Самопоміч №22 (311)
Газета Самопоміч №22 (311)Газета Самопоміч №22 (311)
Газета Самопоміч №22 (311)
 
презентация одесса
презентация одессапрезентация одесса
презентация одесса
 
Stymuliuvannia promyslovosti do enerhoefektyvnosti ta zakhystu klimatu
Stymuliuvannia promyslovosti do enerhoefektyvnosti ta zakhystu klimatuStymuliuvannia promyslovosti do enerhoefektyvnosti ta zakhystu klimatu
Stymuliuvannia promyslovosti do enerhoefektyvnosti ta zakhystu klimatu
 
Implementatsiia dyrektyvy 2012 27 ye_s_
 Implementatsiia dyrektyvy 2012 27 ye_s_ Implementatsiia dyrektyvy 2012 27 ye_s_
Implementatsiia dyrektyvy 2012 27 ye_s_
 
Аналітичний звіт за результатами моніторингу діяльності органів виконавчої вл...
Аналітичний звіт за результатами моніторингу діяльності органів виконавчої вл...Аналітичний звіт за результатами моніторингу діяльності органів виконавчої вл...
Аналітичний звіт за результатами моніторингу діяльності органів виконавчої вл...
 
Розвиток ринку енергоаудиту
Розвиток ринку енергоаудитуРозвиток ринку енергоаудиту
Розвиток ринку енергоаудиту
 
СТАВЛЕННЯ-НАСЕЛЕННЯ-УКРАЇНИ-ДО-ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ-Результати-всеукраїнського-со...
СТАВЛЕННЯ-НАСЕЛЕННЯ-УКРАЇНИ-ДО-ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ-Результати-всеукраїнського-со...СТАВЛЕННЯ-НАСЕЛЕННЯ-УКРАЇНИ-ДО-ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ-Результати-всеукраїнського-со...
СТАВЛЕННЯ-НАСЕЛЕННЯ-УКРАЇНИ-ДО-ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ-Результати-всеукраїнського-со...
 
Субсидії: допомога вразливим домогосподарствам. Поширені запитання і відповіді
Субсидії: допомога вразливим домогосподарствам. Поширені запитання і відповідіСубсидії: допомога вразливим домогосподарствам. Поширені запитання і відповіді
Субсидії: допомога вразливим домогосподарствам. Поширені запитання і відповіді
 
Energy Freedom #4
Energy Freedom #4Energy Freedom #4
Energy Freedom #4
 

More from UA-Energy.org, DiXi Group

Олег Прохоренко. Стратегія розвитку та нові стандарти прозорості в ПАТ "Укрга...
Олег Прохоренко. Стратегія розвитку та нові стандарти прозорості в ПАТ "Укрга...Олег Прохоренко. Стратегія розвитку та нові стандарти прозорості в ПАТ "Укрга...
Олег Прохоренко. Стратегія розвитку та нові стандарти прозорості в ПАТ "Укрга...
UA-Energy.org, DiXi Group
 
Вадим Горюшко. Система збору та консолідації звіту "Укренерго"
Вадим Горюшко. Система збору та консолідації звіту "Укренерго"Вадим Горюшко. Система збору та консолідації звіту "Укренерго"
Вадим Горюшко. Система збору та консолідації звіту "Укренерго"
UA-Energy.org, DiXi Group
 
Олексій Гладков. Презентація статистичної бази відкритих даних Міненерговугілля
Олексій Гладков. Презентація статистичної бази відкритих даних МіненерговугілляОлексій Гладков. Презентація статистичної бази відкритих даних Міненерговугілля
Олексій Гладков. Презентація статистичної бази відкритих даних Міненерговугілля
UA-Energy.org, DiXi Group
 
Микола Бояркін. Досвід надання даних у видобувному секторі
Микола Бояркін. Досвід надання даних у видобувному секторіМикола Бояркін. Досвід надання даних у видобувному секторі
Микола Бояркін. Досвід надання даних у видобувному секторі
UA-Energy.org, DiXi Group
 
Олена Павленко. Важливість співпраці у форматі БГЗО для досягнення цілей щодо...
Олена Павленко. Важливість співпраці у форматі БГЗО для досягнення цілей щодо...Олена Павленко. Важливість співпраці у форматі БГЗО для досягнення цілей щодо...
Олена Павленко. Важливість співпраці у форматі БГЗО для досягнення цілей щодо...
UA-Energy.org, DiXi Group
 
Роман Ніцович. Онлайн-карта енергетичного сектору
Роман Ніцович. Онлайн-карта енергетичного секторуРоман Ніцович. Онлайн-карта енергетичного сектору
Роман Ніцович. Онлайн-карта енергетичного сектору
UA-Energy.org, DiXi Group
 
Віктор Коваленко. Національний Звіт ІПВГ України за 2014-2015 рр.
Віктор Коваленко. Національний Звіт ІПВГ України за 2014-2015 рр. Віктор Коваленко. Національний Звіт ІПВГ України за 2014-2015 рр.
Віктор Коваленко. Національний Звіт ІПВГ України за 2014-2015 рр.
UA-Energy.org, DiXi Group
 
Денис Гурський. Відкриті дані у політиці уряду, нові тенденції та пріоритети ...
Денис Гурський. Відкриті дані у політиці уряду, нові тенденції та пріоритети ...Денис Гурський. Відкриті дані у політиці уряду, нові тенденції та пріоритети ...
Денис Гурський. Відкриті дані у політиці уряду, нові тенденції та пріоритети ...
UA-Energy.org, DiXi Group
 
Роман Опімах. Звіт EITI України: важливість для газовидобувної галузі
Роман Опімах. Звіт EITI України: важливість для газовидобувної галузіРоман Опімах. Звіт EITI України: важливість для газовидобувної галузі
Роман Опімах. Звіт EITI України: важливість для газовидобувної галузі
UA-Energy.org, DiXi Group
 

More from UA-Energy.org, DiXi Group (20)

Війна РФ проти України_2022_05_03_UA.pdf
Війна РФ проти України_2022_05_03_UA.pdfВійна РФ проти України_2022_05_03_UA.pdf
Війна РФ проти України_2022_05_03_UA.pdf
 
Russian War Against Ukraine_2022_05_03 ENG.pdf
Russian War Against Ukraine_2022_05_03 ENG.pdfRussian War Against Ukraine_2022_05_03 ENG.pdf
Russian War Against Ukraine_2022_05_03 ENG.pdf
 
index
indexindex
index
 
Energy transparency index_2018_full
Energy transparency index_2018_fullEnergy transparency index_2018_full
Energy transparency index_2018_full
 
Strat plan 2018-2021_eng_public
Strat plan 2018-2021_eng_publicStrat plan 2018-2021_eng_public
Strat plan 2018-2021_eng_public
 
Strat plan 2018-2021_ukr_public
Strat plan 2018-2021_ukr_publicStrat plan 2018-2021_ukr_public
Strat plan 2018-2021_ukr_public
 
Dixi annual 2018 eng web
Dixi annual 2018 eng webDixi annual 2018 eng web
Dixi annual 2018 eng web
 
Dixi annual 2018 ukr web
Dixi annual 2018 ukr webDixi annual 2018 ukr web
Dixi annual 2018 ukr web
 
Energy transparencyindex eng
Energy transparencyindex engEnergy transparencyindex eng
Energy transparencyindex eng
 
Report antikor march_2017_rev_ii
Report antikor march_2017_rev_iiReport antikor march_2017_rev_ii
Report antikor march_2017_rev_ii
 
Neurc rotation statement
Neurc rotation statementNeurc rotation statement
Neurc rotation statement
 
Олег Прохоренко. Стратегія розвитку та нові стандарти прозорості в ПАТ "Укрга...
Олег Прохоренко. Стратегія розвитку та нові стандарти прозорості в ПАТ "Укрга...Олег Прохоренко. Стратегія розвитку та нові стандарти прозорості в ПАТ "Укрга...
Олег Прохоренко. Стратегія розвитку та нові стандарти прозорості в ПАТ "Укрга...
 
Вадим Горюшко. Система збору та консолідації звіту "Укренерго"
Вадим Горюшко. Система збору та консолідації звіту "Укренерго"Вадим Горюшко. Система збору та консолідації звіту "Укренерго"
Вадим Горюшко. Система збору та консолідації звіту "Укренерго"
 
Олексій Гладков. Презентація статистичної бази відкритих даних Міненерговугілля
Олексій Гладков. Презентація статистичної бази відкритих даних МіненерговугілляОлексій Гладков. Презентація статистичної бази відкритих даних Міненерговугілля
Олексій Гладков. Презентація статистичної бази відкритих даних Міненерговугілля
 
Микола Бояркін. Досвід надання даних у видобувному секторі
Микола Бояркін. Досвід надання даних у видобувному секторіМикола Бояркін. Досвід надання даних у видобувному секторі
Микола Бояркін. Досвід надання даних у видобувному секторі
 
Олена Павленко. Важливість співпраці у форматі БГЗО для досягнення цілей щодо...
Олена Павленко. Важливість співпраці у форматі БГЗО для досягнення цілей щодо...Олена Павленко. Важливість співпраці у форматі БГЗО для досягнення цілей щодо...
Олена Павленко. Важливість співпраці у форматі БГЗО для досягнення цілей щодо...
 
Роман Ніцович. Онлайн-карта енергетичного сектору
Роман Ніцович. Онлайн-карта енергетичного секторуРоман Ніцович. Онлайн-карта енергетичного сектору
Роман Ніцович. Онлайн-карта енергетичного сектору
 
Віктор Коваленко. Національний Звіт ІПВГ України за 2014-2015 рр.
Віктор Коваленко. Національний Звіт ІПВГ України за 2014-2015 рр. Віктор Коваленко. Національний Звіт ІПВГ України за 2014-2015 рр.
Віктор Коваленко. Національний Звіт ІПВГ України за 2014-2015 рр.
 
Денис Гурський. Відкриті дані у політиці уряду, нові тенденції та пріоритети ...
Денис Гурський. Відкриті дані у політиці уряду, нові тенденції та пріоритети ...Денис Гурський. Відкриті дані у політиці уряду, нові тенденції та пріоритети ...
Денис Гурський. Відкриті дані у політиці уряду, нові тенденції та пріоритети ...
 
Роман Опімах. Звіт EITI України: важливість для газовидобувної галузі
Роман Опімах. Звіт EITI України: важливість для газовидобувної галузіРоман Опімах. Звіт EITI України: важливість для газовидобувної галузі
Роман Опімах. Звіт EITI України: важливість для газовидобувної галузі
 

Європейський енергоринок: як захистити вразливих споживачів

 • 2.
 • 3. 2 Резюме Країни-члени ЄС застосовують різноманітні механізми захисту вразливих споживачів. Найчастіше використовується механізм обмежених відключень через несплату за використані енергоресурси, який за своєю суттю не передбачає будь яку фінансову підтримку споживача з боку держави, а має інформуючий характер та індивідуальний підхід до споживачів. Також поширеними є пільгові тарифи на енергоресурси та адресні соціальні виплати вразливим категоріям громадян країни (визначається законодавством кожної країни). Найрідше використовуються механізми захисту вразливих споживачів, такі як безкоштовні базові пакети енергоресурсів (Греція та Ірландія) і безкоштовна заміна неефективних базових приладів (Франція та Бельгія). Основними механізмами захисту вразливих споживачів, які діють в Україні є пільгові ціни і тарифи на енергоресурси, адресні соціальні виплати, безкоштовні консультації з питань енергозбереження, пільгове кредитування на купівлю енергозберігаючих матеріалів для утеплення будинків та енергоефективного обладнання, а також відповідних послуг. Підвищення цін і тарифів на окремі енергоносії, зокрема газ, електроенергію і тепло, а також водопостачання, призвели до зростання кількості отримувачів державної допомоги. У зв’язку з цим збільшились видатки державного бюджету з 19 млрд. грн. у 2015 році до 42 млрд. грн. у 2016 році. При цьому, частка допомоги у всіх бюджетних видатках у 2015 році становила 3,3%, а у 2016 – вже 6,3%. Зараз в Україні частка пільговиків складає близько 12% від постійного населення, частка домогосподарств, які отримують субсидії – 40%. Для порівняння, серед країн-членів ЄС найбільше вразливих споживачів у Румунії, при цьому їх частка лише 11%. Зазвичай лише 5- 8% громадян країн ЄС є вразливими і потребують підтримки зі сторони держав. Поки економічна ситуація не дозволяє говорити про швидке зменшення кількості споживачів, які потребують підтримки зі сторони держави. Однак є позитивні результати у напрямку зменшення споживання, що у майбутньому дозволить громадянам менше витрачати коштів на оплату за спожиті енергоресурси і, як наслідок, зменшить частку вразливих споживачів в Україні. Для цього, уряду України слід якнайшвидше перейти до монетизації наданих субсидій, яка має на меті стимулювати їх отримувачів до економії енергоресурсів, та запуску Фонду енергоефективності, головним завданням якого стане фінансування проектів модернізації житлового фонду.
 • 4. 3 Хто такі «вразливі споживачі»? Серед країн Європи немає загальноприйнятого визначення поняття «вразливі споживачі». Згідно статті 3 директив 72/2009/EC та 73/2009/EC, кожна країна-член ЄС самостійно визначає права, обов’язки та групи вразливих споживачів. Традиційно, дані визначення відображають соціально-економічні тенденції в державі, та зокрема в паливно-енергетичному секторі. Тобто, залежно від держави, критерії, за якими визначаються категорії вразливих споживачів енергоресурсів, можуть різнитися. Більшість законів мають на меті врегулювання діяльності, забезпечення прав чи зобов’язань середньостатистичних громадян, однак у цих законах переважно не враховуються потреби «вразливих споживачів». Це категорія споживачі, які в силу проблем зі здоров’ям, віком чи економічних обставин не можуть нарівні з іншими громадянами забезпечувати свої потреби. В Україні Конституція визначає право кожного громадянина на соціальний захист, але українське законодавство не має єдино визначеного для всіх законів поняття «вразливих споживачів». Відповідно до Закону «Про ринок природного газу», такими є побутові споживачі, які набувають право на державну допомогу в порядку, встановленому урядом1. Також існують спеціальні закони та постанови,які визначають категорії споживачів відповідно до яких застосовуються механізми соціального захисту. Найбільш поширеними механізмами захисту є надання пільг та субсидій. Право на пільги при сплаті за житлово-комунальні послуги визначає постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї»2. Умови та порядок надання субсидій регулюються іншими постановами уряду3. 1 Закон України від 09.04.2015 № 329-VIII «Про ринок природного газу» // Законодавство України. – http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/329-19 2 Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. №389 «Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї» // Законодавство України. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/389-2015-%D0%BF 3 Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» // Законодавство України. – http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/848-95-%D0%BF; Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 р. №475 «Про спрощення порядку призначення та надання населенню житлових субсидій» // Законодавство України. – http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/475-2015-%D0%BF
 • 5. 4 Практики в ЄС Зважаючи на вищезазначені обмеження, неможливо точно порівняти кількість вразливих споживачів по країнах, через відсутність загальноприйнятих універсальних критеріїв для їх визначення. Нижче представлена частка вразливих споживачів енергоресурсів (електроенергії та природного газу) серед різних країн-членів ЄС. Прослідковується тенденція, що частка домогосподарств, які визначаються кожною з країн як вразливі, знаходиться біля позначки 10% або менше від всього населення. Частка вразливих споживачів електроенергії від загальної кількості домогосподарств Джерело: Annual Report on the Results of Monitoring the Internal Electricity and Natural Gas Markets in 20144 4 Annual Report on the Results of Monitoring the Internal Electricity and Natural Gas Markets in 2014 // Agency for the Cooperation of Energy Regulators, November 2015. – http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER_Market_Monitoring_Report_2015. pdf
 • 6. 5 Частка вразливих споживачів природного газу від загальної кількості домогосподарств Джерело: Annual Report on the Results of Monitoring the Internal Electricity and Natural Gas Markets in 20144 Механізми підтримки таких категорій споживачів також можуть відрізнятися залежно від країни. Найбільш популярним способом захисту вразливих споживачів серед країн ЄС є обмеження відключень через несплату за використані енергоресурси. Даний механізм передбачає, в першу чергу, інформування споживача про заборгованість. Якщо дані заходи не приносять результату (погашення споживачем боргу), то в процес включаються соціальні служби, які визначають причину несплати. На основі звіту соціальних служб про причину несплати, відповідним уповноваженим органом приймається рішення про відключення споживача, який має заборгованість, або застосування у його відношенні механізмів захисту вразливих споживачів, що визначені законодавством країни. Також досить поширеними механізмами захисту вразливих споживачів є пільгові ціни на енергоресурси таадресні соціальні виплати. Розмір пільг тагруписпоживачів, якіотримують адресні соціальні виплати, визначаються законодавством кожної країни окремо.
 • 7. 6 Найбільш поширені способи захисту вразливих споживачів Механізми Країни, де застосовується Споживачі газу Споживачі електроенергії Обмежені відключення через несплату за використані енергоресурси (15) Австрія, Кіпр, Греція, Фінляндія, Франція, Британія, Угорщина, Ірландія, Італія, Люксембург, Литва, Нідерланди, Румунія, Словенія, Швеція (14) Австрія, Болгарія, Естонія, Греція, Фінляндія, Франція, Угорщина, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Румунія, Словенія, Швеція Пільгові ціни на енергоресурси (8) Бельгія, Кіпр, Греція, Іспанія, Франція, Британія, Португалія, Румунія (4) Бельгія, Франція, Британія, Португалія Безкоштовні базові пакети енергоресурсів (2) Греція, Ірландія (1) Ірландія Звільнення від сплати деяких складових ціни на енергоресурси (4) Австрія, Чехія, Франція, Італія (5) Австрія, Чехія, Естонія, Франція, Італія Додаткові соціальні виплати, в разі не повної сплати за використані енергоресурси (7) Австрія, Чехія, Німеччина, Франція, Угорщина, Норвегія, Швеція (7) Австрія, Чехія, Німеччина, Франція, Угорщина, Нідерланди, Швеція Адресні соціальні виплати, в разі не повної сплати за використані енергоресурси (9) Австрія, Німеччина, Фінляндія, Британія, Угорщина, Ірландія, Норвегія, Польща, Швеція (8) Австрія, Німеччина, Фінляндія, Британія, Угорщина, Ірландія, Польща, Швеція Безкоштовні консультації з питань енергозбереження (3) Австрія, Франція, Угорщина (3) Австрія, Франція, Угорщина Безкоштовна заміна неефективних базових приладів (1) Франція (2) Франція, Бельгія Субсидії на заміну неефективних базових приладів (3) Австрія, Кіпр, Франція (2) Австрія, Франція Право відстрочення по оплаті боргів (4) Кіпр, Франція, Угорщина, Литва (2) Франція, Угорщина Джерело: Annual Report on the Results of Monitoring the Internal Electricity and Natural Gas Markets in 2014
 • 8. 7 Найменш поширеними механізмами захисту вразливих споживачів серед країн ЄС є безоплатна заміна старих неефективних приладів на нові енергоефективні та надання обмеженої кількості безкоштовних ресурсів домогосподарствам. Безкоштовна заміна неефективних приладів практикується тільки у Франції та Бельгії. Надання пакетів безкоштовних ресурсів застосовуються також лише в двох країнах. Так, Греція забезпечує деякі групи населення (визначено законодавством) безкоштовними 300 кВт*год електроенергії на місяць. А в Ірландії незахищеним споживачам надають безкоштовно газ та електроенергію в еквіваленті 35 євро. Як в Греції, так і в Ірландії після вичерпання безкоштовних пакетів, всі наступні використані ресурси сплачуються за визначеними тарифами. Серед країн Європи по кількості впроваджених способів захисту споживачів лідирують Франція та Австрія – 8 та 6 механізмів, відповідно. Найменше механізмів захисту споживачів використовується у Португалії, де діють тільки пільгові (регульовані) ціни на енергоресурси. Практики в Україні Важливим аспектом у питанні «вразливих споживачів» стала ухвалена в березні 2015 року нова програма Extended Fund Facility фінансової підтримки України Міжнародним валютним фондом. Однією з ключових вимог для отримання фінансової допомоги від МВФ стала реструктуризація та припинення державної підтримки НАК «Нафтогаз України» з метою субсидування цін на газ. Відповідно до зобов’язання, в Україні почали поступово підвищуватись ціни і тарифи на комунальні послуги до таких, які є економічно обґрунтовані. Одночасно, згідно Угоди про асоціацію з ЄС (статті 337, 338)5, Україна має наблизити своє законодавство до європейського, у тому числі в сфері захисту споживачів енергоресурсів. Зокрема, це передбачає захист споживачів від нечесних методів ціноутворення, забезпечення доступу до енергетичних ресурсів для споживачів, а також сприяння енергоефективності та енергозбереженню. Ці виклики ввійшли до планів уряду як на 2015, так і на 2016 роки. До виконаного можна віднести скасування перехресного субсидування та перехід до адресних соціальних виплат, вдосконалення системи пільг та впровадження державної підтримки 5 «Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» від 30 листопада 2015 року // Законодавство України. – http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_011/page10
 • 9. 8 енергозберігаючих заходів6. У планах на майбутнє ввести монетизацію субсидій7, яка має на меті стимулювати субсидіантів до економії енергоресурсів наданих державою, та створити Фонд енергоефективності8, головним завданням якого стане фінансування проектів енергоефективного оновлення будинків. Діючими механізмами захисту вразливих споживачів в Україні є: пільгові тарифи на енергоресурси; адресні соціальні виплати; безкоштовні консультації з питань енергозбереження; пільгове кредитування закупівлі енергозберігаючих матеріалів для утеплення будинків та енергоефективного обладнання, а також відповідних послуг. Щоб претендувати на отримання пільги, споживач повинен підпадати під одну з визначених урядом9 пільгових категорій (див. Додаток). Для більшості категорій необхідною умовою є обмеження по середньомісячному сукупному доходу на одну особу10, який не повинен перевищувати 1930,00 грн. (станом на 2016 рік)11. При цьому розмір знижки на оплату житлово-комунальних послуг (пільга), залежно від категорії, може бути 100%, 75%, 50% та 25%. У 2014 році, згідно Соціальних звітів Мінсоцполітики за 201412 та 2015 роки13, таких пільговиків було більше ніж 4,7 млн. або 10,4% від постійного населення (45,4 млн осіб), а громадян, які мають право на пільгу без надання інформації про доходи – 800 тис. або 1,7%. Тобто, станом на 2015 рік, в Україні отримували пільги більше ніж 5,5 млн. громадян або 12% від постійного населення. 6 Енергоефективність // Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України. – http://saee.gov.ua/uk/activity/enerhoefektyvnist 7 Розенко пояснив, що таке монетизація субсидій // ua.112, 4.06.2016. – http://ua.112.ua/polityka/rozenko-poiasnyv- shcho-take-monetyzatsiia-ekonomii-316068.html 8 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 липня 2016 р. № 489-р «Про схвалення Концепції впровадження механізмів стабільного фінансування заходів з енергоефективності (створення Фонду енергоефективності)» // Законодавство України. – http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/489-2016-%D1%80 9 Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015р №389 «Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї» // Законодавство України. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/389-2015-%D0%BF 10 До сукупного доходу сім’ї включаються нараховані: доходи від підприємницької діяльності заробітна плата; стипендія; пенсія; соціальна допомога (крім одноразових допомог від органів виконавчої влади та місцевого самоврядування при народженні та усиновленні дитини, допомоги на поховання); інші грошові виплати, які мають систематичний характер. 11 Податкова соціальна пільга у 2016 році // Територіальні органи ДФС у Кіровоградській області, 16.01.2016. – http://kr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/231993.html 12 Соціальний звіт за 2014 рік від 22.05.2015 // Міністерство соціальної політики України. – http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/category?cat_id=160211 13 Соціальний звіт за 2015 рік від 12.05.2016 // Міністерство соціальної політики України. – http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/category?cat_id=160211
 • 10. 9 Наступним поширеним механізмом захисту вразливих споживачів послуг ЖКГ є механізм нарахування субсидій. Сьогодні в Україні, щоб отримати субсидію громадянину потрібно надіслати заяву та декларацію про доходи на адресу місцевого структурного підрозділу з питань соціального захисту населення. Рішення про надання чи відмову виноситься у 10 денний період. Надається субсидія на термін 12 місяців і розраховується в залежності від кількості осіб, що проживають в квартирі/будинку та від середнього сукупного доходу на 1 члена домогосподарства14. З липня 2014 року по червень 2016 плата за 1 м3 гарячої води виросла майже у 5 разів. Вартість тепла при наявності лічильника зросла більше ніж в 5 разів і в 10 разі при його відсутності, а вартість 1 кВт/год електроенергії, залежно від її спожитої кількості, зросла від 3 до 4 разів15. Кінцеві споживчі витрати домогосподарств на оплату житла, води, електроенергії, газу та інших видів палива, за I квартал 2016 року Джерело: Держстат16 14 Калькулятор розрахунку субсидії // Міністерство соціальної політики України, 13.03.2015. – http://www.kmu.gov.ua/control/calculator 15 Як зростуть всі комунальні тарифи (Інфографіка) // Економічна правда, 11.05.2016. – http://www.epravda.com.ua/cdn/cd1/2016/05/novi-tarifi-jkh-i-kalkulyator/ 16 Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями за I квартал 2016 року // Державна служба статистики України, – http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/vvp/kkv_vvp/kkv_vvp_u/ksv_dg0116_u_n.htm
 • 11. 10 При цьому, кінцеві споживчі витрати домогосподарств на оплату комунальних послуг з 2014 року по 2016 рік (у розрізі І кварталу) зросли лише на 62% або в 1,6 рази, що свідчить про загальне зменшення споживання енергоресурсів. У зв’язку із збільшенням витрат на оплату житлово-комунальних послуг, у період з 2014 по 2015 рік кількість домогосподарств, що отримує субсидії, зросла в 4 рази відповідно з 1,1 млн. до 4,6 млн. (згідно Соціального звіту за 2015 рік7). Станом на вересень 2016 року, кількість домогосподарств, які отримують субсидії зросла до 6 млн17 або 40% від всіх домогосподарств в Україні (15 млн). За прогнозом Мінсоцполітики після опалювального сезону 2016-2017 років кількість отримувачів зросте ще на 3 млн. домогосподарств до 9 млн.18 або 60% від всіх домогосподарств в Україні. Також підтримкою вразливих категорій споживачів займається Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України. Однією з функцій даного агентства є реалізація Державної цільової економічної програми енергоефективності. Даною програмою передбачається відшкодування державою частини кредиту на матеріали для утеплення житла та на енергоефективне обладнання для населення, ОСББ та ЖБК (від 20% до 70%)19. Також, громадяни можуть отримати безкоштовні консультації з енергоефективності20. Починаючи з 2014 року і до сьогодні, попит на «теплі» кредити продовжує зростати. Від початку дії Державної цільової економічної програми енергоефективностівидано більше ніж 120 тисяч кредитів на суму майже 2 млрд. грн.. з яких держава компенсувала близько 435 млн. грн. Динаміка за період квітень-липень 2016 року свідчить про активну підготовку населенням до майбутнього опалювального сезону. За даний період вже видано більше 43 тисяч «теплих» кредитів на суму більш ніж 700 млн. грн., при цьому компенсовано державою близько 130 млн. грн. 17 Органи соцзахисту з оформленням нових субсидіантів справляються без проблем // Міністерство соціальної політики України, 31.08.2016. – http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=193627&cat_id=107177 18 Уряд направить максимум зусиль на підвищення соціальних стандартів // Міністерство соціальної політики України, 26.08.2016. – http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=193376&cat_id=107177 19 Державна підтримка енергозбереження// Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України. – http://saee.gov.ua/uk/consumers/derzh-pidtrymka-energozabespechenya 20 Інформація для споживачів // Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України. – http://saee.gov.ua/uk/consumers
 • 12. 11 Динаміка попиту на державну підтримку з боку фізичних осіб та ОСББ Джерело: Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України за даними уповноважених банків21 Зростанню тарифів та збільшенню кількості отримувачів субсидій, відповідає збільшення і державних видатків. Так, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг зросли з майже 8,9 млрд. грн.. у 2014 році до 40,3 млрд. грн. у 2016 році, або у 4 рази. Також, значно зросло фінансування Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України. За два роки бюджет агентства зріс більш ніж у 27 разів з 30 млн. грн. у 2014 році до 812 млн. грн. у 2016 році. При цьому, на реалізацію Державної цільової економічної програми енергоефективності у 2014 році було виділено 6 млн. грн, у 2015 році фінансування зросло до 302 млн. грн, а на 2016 рік заплановано витратити на програму 790 млн. грн. 21 Попит на «теплі» кредити продовжує демонструвати позитивну динаміку // Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, 13.06.2016. – http://saee.gov.ua/uk/news/1180
 • 13. 12 Передбачені у Державному бюджеті витрати на підтримку вразливих споживачів Код видатку 2014 2015 2016 Статті витрат: Закладено, грн. Виконано, грн. Закладено, грн. Виконано, грн. Закладено, грн. Виконано, грн. * Видатки бюджету, всього 441,587,118,600 430,217,784,526 581,760,845,200 576,911,410,252 674,518,822,700 349,995,671,441 Коштів на підтримку, всього 9,700,316,200 6,913,648,466 19,244,556,200 19,441,315,443 42,285,822,200 24,564,825,557 Частка видатків 2.2 % 1.6 % 3.3 % 3.4 % 6,3 % 7 % 3511150 Субвенція місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати 8,863,043,900 6,172,822,622 18,414,219,300 17,994,857,895 40,269,000,000 ** 23,402,912,808 3511230 Субвенція місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 807,439,700 714,692,311 806,377,300 1,121,097,908 1,205,172,800 671,251,941 1206000 (2014) 2754000 (2015- 2016) Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України 29,832,600 26,133,553 23,959,600 325,359,640 811,649,400 490,660,808 2754060 у т.ч. реалізація Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010 - 2016 роки 6,000,000 2,745,708 0 301,873,654 790,402,900 478,541,970 Джерело: Закони «Про Державний бюджет України» на 2014 рік22, на 2015 рік23, на 2016 рік24; Звіт про виконання показників розподілу видатків Державного бюджету України за 2014 рік 25 та за 2015 рік26; Звіт про виконання показників розподілу видатків Державного бюджету України за I квартал 2016 року27 * Виконання показників розподілу видатків Державного бюджету України за січень-липень 2016 року ** У редакції Державного бюджету України на 2016 від 4 серпня 2016 року 22 Закон України від 16 січня 2014 року № 719-VII «Про Державний бюджет України на 2014 рік», Додаток №3 // Законодавство України. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/719-18 23 Закон України від 28 грудня 2014 року № 80-VIII «Про Державний бюджет України на 2015 рік», Додаток №3 // Законодавство України. – http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80-19 24 Закон України від 25 грудня 2015 року № 928-VIII «Про Державний бюджет України на 2016 рік», Додаток №3 // Законодавство України. – http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/928-19 25 Звіт про виконання показників розподілу видатків Державного бюджету України за 2014 рік, Додаток №18 // Державна казначейська служба України. – http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=217965 26 Звіт про виконання показників розподілу видатків Державного бюджету України за 2015 рік, Додаток №18 // Державна казначейська служба України. – http://www.treasury.gov.ua/main/doccatalog/document?id=311708 27 Місячний звіт про виконання Державного бюджету за січень-липень 2016 року, Видатки за програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету// Державна казначейська служба України. – http://www.treasury.gov.ua/main/doccatalog/document?id=330377
 • 14. 13 У 2014 році виділені державою гроші на підтримку вразливих споживачів, шляхом різних механізмів згідно законодавства, складали 2,2% (8,8 млрд. грн. із 441 млрд. грн.) від всіх запланованих видатків. Тим часом, у державному бюджеті на 2016 рік закладено вже 5,5%, а після змін ця частка зросла до 6,3% (42 млрд. грн. із 675 млрд. грн.). Якщо в 2014 році було освоєно близько 70% від виділених коштів, то у 2016 році вже додатково виділили більше ніж 7 млрд. грн на надання пільг та субсидій населенню для оплати послуг ЖКГ. Це свідчить, що населення ще не адаптувалось до зростання тарифів на комунальні послуги, але влада у свою чергу реагує, збільшуючи витрати на субсидії для більшої кількості домогосподарств та на реалізацію державних програм з енергоефективності.
 • 15.
 • 16.
 • 17. 1 Хто має право на пільгу // 104.ua, 17.07.2015. – https://104.ua/ua/gas-and-money/how-costs/id/hto-maje-pravo-na-pilgu- 13200
 • 18. 14 Instytutska str. 18a, office 3 01021 Kyiv, Ukraine Tel./Fax: +38 044 253 66 94 http://dixigroup.org/