SlideShare a Scribd company logo
Зміни в законодавстві України з 2013
року, що стосуються ринку
альтернативного палива та
енергетики.
Зміст
1

Основні нормативно-правові акти, що регулюють
ринок альтернативного палива та енергетики в
Україні.

2

Зміни в законодавстві України з 2013 року, що
стосуються ринку альтернативного палива та
енергетики.

3

Підсумки
Основні нормативно – правові акти, регулячі ринок альтернативної энергетики
та палива в Україні:
1. Закон Украині «Про альтернативні джерела енергії» від 20.02.2003, № 555-IV
Визначає принципи використання альтернативних джерел енергії та сприяння
розширенню їх використання у паливно-енергетичному комплексі.

2. Закон України «Про альтернативні види палива» від 14.01.200 № 1391-XIV
Визначає принципи діяльності в електроенергетиці і регулює відносини, пов'язані з
виробництвом, передачею, постачанням і використанням енергії, забезпеченням
енергетичної безпеки України, конкуренцією та захистом прав споживачів і працівників
галузі.

3. Закон України «Про електроенергетику» від 16.10.1997, № 575/97-ВР
Визначає принципи виробництва (видобутку) і використання альтернативних видів палива,
а також стимулювання збільшення частки їх використання до 20 відсотків від загального
обсягу споживання палива в Україні до 2020 року.

4. Закон України «Про внесення змін до Закону України" Про
електроенергетику "щодо стимулювання виробництва електроенергії з
альтернативних джерел енергії» від 20.11.2012, № 5485-VI.
Цим Законом внесено зміни до закону «Про електроенергетику», що стосуються
стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії.
Основні нормативно – правові акти, регулячі ринок
альтернативної энергетики та палива в Україні:
1. Постанова КМУ «Про особливості приєднання до електричних мереж
об'єктів електроенергетики, які виробляють електричну енергію з
використанням альтернативних джерел» від 19.02.2009

№ 126

2. Постанова КМУ «Про питання ввезення на митну територію
України енергозберігаючих матеріалів, обладнання та
комплектуючих» від 14.05.2008,

№ 444

3. Постанова

КМУ «Про Комплексну програму
будівництва вітрових електростанцій» від 03.02.1997 №
137
4. Постанова КМУ «Про порядок видачі
свідоцтва про належність палива до
альтернативного» від 05.10.2004

№ 1307
Зміни в законодавстві України з 2013 року, ѐкі стосуятьсѐ ринку альтернативної
энергетики та палива в Україні, стосовно Закону № 5485-VI
1 квітнѐ 2013 г.
набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України«
Про електроенергетику »щодо стимулювання виробництва
електроенергії з альтернативних джерел енергії» від 20.11.2012, № 5485VI.

змінені
вимоги до
«місцевого
складника»

Нове
Визначеннѐ
понѐттѐ біомасы

знижені
коефіціюнти
«зеленого тарифу»
на сонѐчну
энергія

введеннѐ
«зеленого
тарифу» на
электроенергія,
вироблену з
біогазу
Зміни в законодавстві України з 2013 року, що стосуятьсѐ ринку альтернативної
енергетики і палива в Україні, відповідно до Закону № 5485-VI
Значно звузилося поняття «біомаси»
в Законі «Про електроенергетику» (редакція від 16.10.2012):
продукти, що складаються повністю або частково з речовин рослинного
походження, які можуть бути використані як паливо з метою перетворення
енергії, що міститься в них.

в Законі 5485-VI:
невикопного біологічно поновлюване речовина органічного
походження у вигляді відходів лісового та сільського господарства
(рослинництва
і
тваринництва),
рибного
господарства
та
технологічно пов'язаних з ними галузей промисловості, яке
піддається
біологічному
розкладанню,
а
також
складова
промислових або побутових відходів, здатна до біологічного
розкладання.

Директиві ЄС 2009/28/ЄС від 29.04.2009:
речовина органічного походження, яке піддається біологічному розкладанню продукти, відходи і залишки сільського господарства (включаючи речовини
рослинного і тваринного походження), лісового господарства та пов'язаних з ними
галузей, враховуючи рибальство та рибництво, а також частина промислових та
побутових відходів, що піддаються біологічному розкладанню.
Зміни в законодавстві України з 2013 року, що стосуятьсѐ ринку альтернативної
енергетики і палива в Україні, відповідно до Закону № 5485-VI

Введено:

«Зелений тариф» на біогаз

на електроенергію, вироблену з біогазу і складових твердих
побутових відходів (ТПВ), що підлягають біологічному
розкладанню коефіціюнт

- 2,3. з 01.04.2013 р.- по

31.12.2014 р.

право на отримання мають тільки
компанії, які запустили
виробництво біогазу з 01.04.2013р.

!
!
!

компанії, які запустили
виробництво біогазу до
квітня 2013 року позбавлені права на
"зелений тариф"

Світова практика: середні
показники коефіцієнта
"зеленого тарифу" на біогаз
на 30% вище, ніж на
електроенергію з біомаси
Зміни в законодавстві України з 2013 року, що стосуятьсѐ ринку альтернативної
енергетики і палива в Україні, відповідно до Закону № 5485-VI

«Зелений тариф»
на електроенергія з сонѐчної енергії
вид електростанції

від 31.03.2013 року

від 01.04.2013 року

Сонѐчних електростанцій
наземного типу

4,8

3,5

длѐ дахових (настінних)
потужностей вище 100 кВт

4,6

3,6

длѐ дахових (настінних)
потужностей нище 100 кВт

4,4

3,7

З 01.04.2013 року вводиться коефіцієнт «зеленого тарифу» для
господарств, експлуатуючих сонячні установки потужністю до
10 кВт, на рівні 3,7!
Зміни в законодавстві України з 2013 року, що стосуятьсѐ ринку альтернативної
енергетики і палива в Україні, відповідно до Закону № 5485-VI

«Зелений тариф» для ГЕС (при введенні в експлуатацію
з 01 квітня 2013 року):
а) станції потужністя до 200
кВт - «мікро»!
б) станції потужністя від 200
кВт - до 1 МВт - «міні»!

в) станції потужністя від 1 до
10 МВт - «мала»!

Коефіціюнт – 2;

Коефіціюнт – 1,6;

Коефіціюнт - 1,2;

При запуску всіх перерахованих видів ГЕС до 1 квітня 2013
коефіцієнт «зеленого тарифу» = 1,2!
Зміни в законодавстві України з 2013 року, що стосуятьсѐ ринку альтернативної
енергетики і палива в Україні, відповідно до Закону № 5485-VI

Подальша зміна коефіціюнтів «зеленого тарифу»
длѐ всіх видів
електростанцій на
відновлявальних
джерелах:

при введенні в експлуатацію з 01.01.2015

на 10% по відношенню
до рівня 2013 року;

При введенні в експлуатацію з 01.01.2020

на 20% по відношенню
до рівня 2013 року;

При введенні в експлуатацію з 01.01.2025

на 30% по відношенню
до рівня 2013 року;
Зміни в законодавстві України з 2013 року, що стосуються ринку
альтернативної енергетики і палива в Україні
З 1 липня 2013 року «місцева складова» (питома вага сировини, матеріалів,
основних засобів, робіт та послуг українського походження у вартості
будівництва відповідного об'єкта електроенергетики) у відсотковому
відношенні повинна

складати:

15%
для об'єктів усіх видів
відновлюваної
енергетики, які введені
в експлуатацію до
01.07.2013 року;

Недолік
-

30%

30%
сонячних електростанцій,
вітроелектростанцій, Біомасова
установок, введених в
експлуатацію з 01.07.2013 року, 50%
- з 01.07.2014 року;

для біогазових установок,
які будуть введені в
експлуатацію з 01.01.2014
року, 50% - з 01.01.2015
року;

досить нечітко визначено і не конкретизовано перелік елементів

«місцевої складової»

В результаті

може ускладнити відбір необхідної

частки для підприємств, що претендують на отримання «зеленого тарифу».
Підсумовуячи:

1

Для порівняно нової галузі альтернативного палива та енергетики зміни в
законодавстві є позитивним зрушенням, проте, до приведення його у
відповідність з міжнародними зобов'язаннями України, зокрема, Директивою
ЄС 2009/28/ЕС від 29.04.2009 року потрібно подолати чимало бар'єрів.

2

Згідно із Законом № 5485-VI Держава гарантує інвестору незмінність
стимулюючих заходів шляхом «​​заморожування» на рівні реєстрації урядом
тарифів
на
електроенергію
для
підприємств,
що
виробляють
сировину, матеріали та комплектуючі для відновлюваної енергетики
(зареєстрованих як інноваційне виробництво).

3

Відчутно занижені коефіцієнти зеленого тарифу для електроенергії з
біогазу, твердих побутових відходів, сонячної енергії; звужене визначення
біомаси; нечітко визначено перелік елементів «місцевої складової» при досить
високих відсотках її складу в об'єкті електроенергетики - досить критично
сприйняті експертами ринку, як перешкоди в його розвитку .
14A, Artema str., off. 43
Kyiv, 04053, Ukraine
t. +38 (044) 499-56-37
f. +38 (044) 331-40-30
www.dominion.in.ua
office@dominion.in.ua

Дѐкуюмо за увагу
Ліліѐ Литвинець
Адвокат Адвокатського об'єднання
«Правова група «Домініон»
+38 067 4473392
litvinets@dominion.in.ua

More Related Content

What's hot

Text committee of vr on fec
Text committee of vr on fecText committee of vr on fec
Text committee of vr on fecindrih
 
Енергетичний перехід України на відновлювані джерела енергії до 2050 р. Револ...
Енергетичний перехід України на відновлювані джерела енергії до 2050 р. Револ...Енергетичний перехід України на відновлювані джерела енергії до 2050 р. Револ...
Енергетичний перехід України на відновлювані джерела енергії до 2050 р. Револ...
Oleksandra Tryboi
 
Zakonoproekt efimova zi zminamy
Zakonoproekt efimova zi zminamyZakonoproekt efimova zi zminamy
Zakonoproekt efimova zi zminamy
Dima Lukyanenko
 
Протоколы открытого обсуждения проекта постановления НКРЭКУ о тарифах для «Н...
Протоколы открытого обсуждения проекта постановления НКРЭКУ о тарифах для «Н...Протоколы открытого обсуждения проекта постановления НКРЭКУ о тарифах для «Н...
Протоколы открытого обсуждения проекта постановления НКРЭКУ о тарифах для «Н...
Taras Leontyan
 
Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з ...
Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з ...Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з ...
Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з ...
DonbassFullAccess
 
Перехід енергетичного сектору України на 100% ВДЕ у 2050 р.
Перехід енергетичного сектору України на 100% ВДЕ у 2050 р.Перехід енергетичного сектору України на 100% ВДЕ у 2050 р.
Перехід енергетичного сектору України на 100% ВДЕ у 2050 р.
Oleksandra Tryboi
 
Практичний досвід реалізації проектів сонячних електростанцій для приватних д...
Практичний досвід реалізації проектів сонячних електростанцій для приватних д...Практичний досвід реалізації проектів сонячних електростанцій для приватних д...
Практичний досвід реалізації проектів сонячних електростанцій для приватних д...
Oleksii Khabatiuk
 
Стан таперспективи розвитку біоенергетики в Україні. Перспективи створення ри...
Стан таперспективи розвитку біоенергетики в Україні. Перспективи створення ри...Стан таперспективи розвитку біоенергетики в Україні. Перспективи створення ри...
Стан таперспективи розвитку біоенергетики в Україні. Перспективи створення ри...
Oleksandra Tryboi
 
Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з ...
Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з ...Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з ...
Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з ...
DonbassFullAccess
 
Naftogaz gaz-prices-pso-june-2020
Naftogaz gaz-prices-pso-june-2020Naftogaz gaz-prices-pso-june-2020
Naftogaz gaz-prices-pso-june-2020
Oleksandr Bilous
 
Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з ...
Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з ...Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з ...
Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з ...
DonbassFullAccess
 
Ціна за електроенергію при аварійній допомозі
Ціна за електроенергію при аварійній допомозіЦіна за електроенергію при аварійній допомозі
Ціна за електроенергію при аварійній допомозі
НЕК Укренерго - NPC Ukrenergo
 
Тарас Миколаєнко, Українська асоціація виробників альтернативних транспортних...
Тарас Миколаєнко, Українська асоціація виробників альтернативних транспортних...Тарас Миколаєнко, Українська асоціація виробників альтернативних транспортних...
Тарас Миколаєнко, Українська асоціація виробників альтернативних транспортних...
Oleksandra Tryboi
 
4527
45274527

What's hot (16)

Text committee of vr on fec
Text committee of vr on fecText committee of vr on fec
Text committee of vr on fec
 
Енергетичний перехід України на відновлювані джерела енергії до 2050 р. Револ...
Енергетичний перехід України на відновлювані джерела енергії до 2050 р. Револ...Енергетичний перехід України на відновлювані джерела енергії до 2050 р. Револ...
Енергетичний перехід України на відновлювані джерела енергії до 2050 р. Револ...
 
Zakonoproekt efimova zi zminamy
Zakonoproekt efimova zi zminamyZakonoproekt efimova zi zminamy
Zakonoproekt efimova zi zminamy
 
Протоколы открытого обсуждения проекта постановления НКРЭКУ о тарифах для «Н...
Протоколы открытого обсуждения проекта постановления НКРЭКУ о тарифах для «Н...Протоколы открытого обсуждения проекта постановления НКРЭКУ о тарифах для «Н...
Протоколы открытого обсуждения проекта постановления НКРЭКУ о тарифах для «Н...
 
Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з ...
Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з ...Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з ...
Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з ...
 
Перехід енергетичного сектору України на 100% ВДЕ у 2050 р.
Перехід енергетичного сектору України на 100% ВДЕ у 2050 р.Перехід енергетичного сектору України на 100% ВДЕ у 2050 р.
Перехід енергетичного сектору України на 100% ВДЕ у 2050 р.
 
Практичний досвід реалізації проектів сонячних електростанцій для приватних д...
Практичний досвід реалізації проектів сонячних електростанцій для приватних д...Практичний досвід реалізації проектів сонячних електростанцій для приватних д...
Практичний досвід реалізації проектів сонячних електростанцій для приватних д...
 
Tariff 04-2017 piple
Tariff 04-2017 pipleTariff 04-2017 piple
Tariff 04-2017 piple
 
Стан таперспективи розвитку біоенергетики в Україні. Перспективи створення ри...
Стан таперспективи розвитку біоенергетики в Україні. Перспективи створення ри...Стан таперспективи розвитку біоенергетики в Україні. Перспективи створення ри...
Стан таперспективи розвитку біоенергетики в Україні. Перспективи створення ри...
 
Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з ...
Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з ...Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з ...
Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з ...
 
Naftogaz gaz-prices-pso-june-2020
Naftogaz gaz-prices-pso-june-2020Naftogaz gaz-prices-pso-june-2020
Naftogaz gaz-prices-pso-june-2020
 
Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з ...
Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з ...Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з ...
Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з ...
 
Ціна за електроенергію при аварійній допомозі
Ціна за електроенергію при аварійній допомозіЦіна за електроенергію при аварійній допомозі
Ціна за електроенергію при аварійній допомозі
 
Тарас Миколаєнко, Українська асоціація виробників альтернативних транспортних...
Тарас Миколаєнко, Українська асоціація виробників альтернативних транспортних...Тарас Миколаєнко, Українська асоціація виробників альтернативних транспортних...
Тарас Миколаєнко, Українська асоціація виробників альтернативних транспортних...
 
4527
45274527
4527
 
energm
energmenergm
energm
 

Viewers also liked

Taller 2 de word
Taller 2 de wordTaller 2 de word
Taller 2 de word
Sergio Valencia
 
органы пищеварения 2
органы пищеварения 2органы пищеварения 2
органы пищеварения 2Helen74
 
แบบฝึกเสริมทักษะที่ 1.4
แบบฝึกเสริมทักษะที่ 1.4แบบฝึกเสริมทักษะที่ 1.4
แบบฝึกเสริมทักษะที่ 1.4
Rung Kru
 
Emanuel
EmanuelEmanuel
Emanuel
guestbf3d10
 
I.E. Suan
I.E. Suan I.E. Suan
I.E. Suan
Mariabarrios
 
Merlo
MerloMerlo
Merlo
siemprefm
 
Конструктивное преобразование агрессии
Конструктивное преобразование агрессииКонструктивное преобразование агрессии
Конструктивное преобразование агрессии
Inelymy
 
ใบความรู้ที่ 5
ใบความรู้ที่ 5ใบความรู้ที่ 5
ใบความรู้ที่ 5
rorsuelee
 
галкова арина
галкова аринагалкова арина
галкова аринаalnevina
 
Vacation Planner
Vacation PlannerVacation Planner
Vacation Planner
buikie
 
ใบความรู้ เค้าโครงข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยครูละออง
ใบความรู้ เค้าโครงข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยครูละอองใบความรู้ เค้าโครงข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยครูละออง
ใบความรู้ เค้าโครงข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยครูละออง
อองเอง จ้า
 
06 08-10
06 08-1006 08-10
Война народная, великая война: 27.04.2010
Война народная, великая война: 27.04.2010Война народная, великая война: 27.04.2010
Война народная, великая война: 27.04.2010
ВЦИОМ
 
อุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ptwnice01
 
6.คำสั่งตรวจสอบเบื้องต้น
6.คำสั่งตรวจสอบเบื้องต้น6.คำสั่งตรวจสอบเบื้องต้น
6.คำสั่งตรวจสอบเบื้องต้น
Saksakon Sanor
 
Ciberbullying
CiberbullyingCiberbullying
Ciberbullying
Gabriel Ibarra
 
クロームインストール4
クロームインストール4クロームインストール4
クロームインストール4support Kato
 

Viewers also liked (20)

Taller 2 de word
Taller 2 de wordTaller 2 de word
Taller 2 de word
 
органы пищеварения 2
органы пищеварения 2органы пищеварения 2
органы пищеварения 2
 
แบบฝึกเสริมทักษะที่ 1.4
แบบฝึกเสริมทักษะที่ 1.4แบบฝึกเสริมทักษะที่ 1.4
แบบฝึกเสริมทักษะที่ 1.4
 
тема 2 8
тема 2 8тема 2 8
тема 2 8
 
Emanuel
EmanuelEmanuel
Emanuel
 
I.E. Suan
I.E. Suan I.E. Suan
I.E. Suan
 
Merlo
MerloMerlo
Merlo
 
Конструктивное преобразование агрессии
Конструктивное преобразование агрессииКонструктивное преобразование агрессии
Конструктивное преобразование агрессии
 
ใบความรู้ที่ 5
ใบความรู้ที่ 5ใบความรู้ที่ 5
ใบความรู้ที่ 5
 
ใบงาน
ใบงานใบงาน
ใบงาน
 
галкова арина
галкова аринагалкова арина
галкова арина
 
Vacation Planner
Vacation PlannerVacation Planner
Vacation Planner
 
ใบความรู้ เค้าโครงข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยครูละออง
ใบความรู้ เค้าโครงข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยครูละอองใบความรู้ เค้าโครงข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยครูละออง
ใบความรู้ เค้าโครงข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยครูละออง
 
06 08-10
06 08-1006 08-10
06 08-10
 
Война народная, великая война: 27.04.2010
Война народная, великая война: 27.04.2010Война народная, великая война: 27.04.2010
Война народная, великая война: 27.04.2010
 
อุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
 
6.คำสั่งตรวจสอบเบื้องต้น
6.คำสั่งตรวจสอบเบื้องต้น6.คำสั่งตรวจสอบเบื้องต้น
6.คำสั่งตรวจสอบเบื้องต้น
 
Ciberbullying
CiberbullyingCiberbullying
Ciberbullying
 
Clipmail
ClipmailClipmail
Clipmail
 
クロームインストール4
クロームインストール4クロームインストール4
クロームインストール4
 

Similar to Зміни на ринку альтернативного палива та енергетики

"Місцева складова" в альтернативній енергетиці
"Місцева складова" в альтернативній енергетиці"Місцева складова" в альтернативній енергетиці
"Місцева складова" в альтернативній енергетиці
Dominion legal group
 
Технічний законопроект (3447 від 10.11.2015)
Технічний законопроект (3447 від 10.11.2015)Технічний законопроект (3447 від 10.11.2015)
Технічний законопроект (3447 від 10.11.2015)
Українська Асоціація Відновлюваної Енергетики
 
Успішні приклади реалізації проектів із заміщення газу. Юрій Шафаренко, начал...
Успішні приклади реалізації проектів із заміщення газу. Юрій Шафаренко, начал...Успішні приклади реалізації проектів із заміщення газу. Юрій Шафаренко, начал...
Успішні приклади реалізації проектів із заміщення газу. Юрій Шафаренко, начал...
CSIUKRAINE
 
Презентація "Особливості роботи ВДЕ на оптовому ринкуелектричної енергії з ур...
Презентація "Особливості роботи ВДЕ на оптовому ринкуелектричної енергії з ур...Презентація "Особливості роботи ВДЕ на оптовому ринкуелектричної енергії з ур...
Презентація "Особливості роботи ВДЕ на оптовому ринкуелектричної енергії з ур...
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
 
Результати моніторингу ринку теплової енергії за лютий 2024 року
Результати моніторингу ринку теплової енергії за лютий 2024 рокуРезультати моніторингу ринку теплової енергії за лютий 2024 року
Моніторингу ринку теплової енергії за березень 2024 року
Моніторингу ринку теплової енергії за березень 2024 рокуМоніторингу ринку теплової енергії за березень 2024 року
Моніторингу ринку теплової енергії за березень 2024 року
Моніторингу ринку теплової енергії за березень 2024 рокуМоніторингу ринку теплової енергії за березень 2024 року
Моніторинг ринку теплової енергії за січень 2024 року
Моніторинг ринку теплової енергії за січень 2024 рокуМоніторинг ринку теплової енергії за січень 2024 року
Міненерго_Сафаров.docx
Міненерго_Сафаров.docxМіненерго_Сафаров.docx
Міненерго_Сафаров.docx
elizaveta_ell
 
Міненерго_Сафаров.docx
Міненерго_Сафаров.docxМіненерго_Сафаров.docx
Міненерго_Сафаров.docx
elizaveta_ell
 
Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з ...
Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з ...Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з ...
Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з ...
DonbassFullAccess
 
День атомної енергетики 2015. "Реформа енергоринку: місце та роль Енергоатому"
День атомної енергетики 2015. "Реформа енергоринку: місце та роль Енергоатому"День атомної енергетики 2015. "Реформа енергоринку: місце та роль Енергоатому"
День атомної енергетики 2015. "Реформа енергоринку: місце та роль Енергоатому"
НАЕК «Енергоатом»
 
9 сонячні батареї
9 сонячні батареї9 сонячні батареї
9 сонячні батареї
RomanPankiv3
 
Заходи, які здійсненні урядом у сфері енергоефективності та енергозбереження,...
Заходи, які здійсненні урядом у сфері енергоефективності та енергозбереження,...Заходи, які здійсненні урядом у сфері енергоефективності та енергозбереження,...
Заходи, які здійсненні урядом у сфері енергоефективності та енергозбереження,...
tsnua
 
Засідання НРР. Енергоефективність - С.Д.Савчук
Засідання НРР. Енергоефективність - С.Д.СавчукЗасідання НРР. Енергоефективність - С.Д.Савчук
Засідання НРР. Енергоефективність - С.Д.Савчук
Nataliya Boyko
 
130704 АЕА звіт за 1пр та план на 2пр 2013
130704 АЕА звіт за 1пр та план на 2пр 2013130704 АЕА звіт за 1пр та план на 2пр 2013
130704 АЕА звіт за 1пр та план на 2пр 2013
Association of Energy Auditors of Ukraine
 
Реформування ринку електроенергії в Україні: виклики та можливості
Реформування ринку електроенергії в Україні: виклики та можливостіРеформування ринку електроенергії в Україні: виклики та можливості
Реформування ринку електроенергії в Україні: виклики та можливості
UIFuture
 
Результати моніторингу ринку теплової енергії за листопад 2023 року
Результати моніторингу ринку теплової енергії за листопад 2023 рокуРезультати моніторингу ринку теплової енергії за листопад 2023 року
Результати моніторингу ринку теплової енергії за листопад 2023 року
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
 
Позов до НКРЕКУ про опалення і гарячу воду
Позов до НКРЕКУ про опалення і гарячу водуПозов до НКРЕКУ про опалення і гарячу воду
Позов до НКРЕКУ про опалення і гарячу воду
Andrew Vodianyi
 

Similar to Зміни на ринку альтернативного палива та енергетики (19)

"Місцева складова" в альтернативній енергетиці
"Місцева складова" в альтернативній енергетиці"Місцева складова" в альтернативній енергетиці
"Місцева складова" в альтернативній енергетиці
 
Технічний законопроект (3447 від 10.11.2015)
Технічний законопроект (3447 від 10.11.2015)Технічний законопроект (3447 від 10.11.2015)
Технічний законопроект (3447 від 10.11.2015)
 
Успішні приклади реалізації проектів із заміщення газу. Юрій Шафаренко, начал...
Успішні приклади реалізації проектів із заміщення газу. Юрій Шафаренко, начал...Успішні приклади реалізації проектів із заміщення газу. Юрій Шафаренко, начал...
Успішні приклади реалізації проектів із заміщення газу. Юрій Шафаренко, начал...
 
Презентація "Особливості роботи ВДЕ на оптовому ринкуелектричної енергії з ур...
Презентація "Особливості роботи ВДЕ на оптовому ринкуелектричної енергії з ур...Презентація "Особливості роботи ВДЕ на оптовому ринкуелектричної енергії з ур...
Презентація "Особливості роботи ВДЕ на оптовому ринкуелектричної енергії з ур...
 
Результати моніторингу ринку теплової енергії за лютий 2024 року
Результати моніторингу ринку теплової енергії за лютий 2024 рокуРезультати моніторингу ринку теплової енергії за лютий 2024 року
Результати моніторингу ринку теплової енергії за лютий 2024 року
 
Моніторингу ринку теплової енергії за березень 2024 року
Моніторингу ринку теплової енергії за березень 2024 рокуМоніторингу ринку теплової енергії за березень 2024 року
Моніторингу ринку теплової енергії за березень 2024 року
 
Моніторингу ринку теплової енергії за березень 2024 року
Моніторингу ринку теплової енергії за березень 2024 рокуМоніторингу ринку теплової енергії за березень 2024 року
Моніторингу ринку теплової енергії за березень 2024 року
 
Моніторинг ринку теплової енергії за січень 2024 року
Моніторинг ринку теплової енергії за січень 2024 рокуМоніторинг ринку теплової енергії за січень 2024 року
Моніторинг ринку теплової енергії за січень 2024 року
 
Міненерго_Сафаров.docx
Міненерго_Сафаров.docxМіненерго_Сафаров.docx
Міненерго_Сафаров.docx
 
Міненерго_Сафаров.docx
Міненерго_Сафаров.docxМіненерго_Сафаров.docx
Міненерго_Сафаров.docx
 
Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з ...
Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з ...Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з ...
Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про Асоціацію з ...
 
День атомної енергетики 2015. "Реформа енергоринку: місце та роль Енергоатому"
День атомної енергетики 2015. "Реформа енергоринку: місце та роль Енергоатому"День атомної енергетики 2015. "Реформа енергоринку: місце та роль Енергоатому"
День атомної енергетики 2015. "Реформа енергоринку: місце та роль Енергоатому"
 
9 сонячні батареї
9 сонячні батареї9 сонячні батареї
9 сонячні батареї
 
Заходи, які здійсненні урядом у сфері енергоефективності та енергозбереження,...
Заходи, які здійсненні урядом у сфері енергоефективності та енергозбереження,...Заходи, які здійсненні урядом у сфері енергоефективності та енергозбереження,...
Заходи, які здійсненні урядом у сфері енергоефективності та енергозбереження,...
 
Засідання НРР. Енергоефективність - С.Д.Савчук
Засідання НРР. Енергоефективність - С.Д.СавчукЗасідання НРР. Енергоефективність - С.Д.Савчук
Засідання НРР. Енергоефективність - С.Д.Савчук
 
130704 АЕА звіт за 1пр та план на 2пр 2013
130704 АЕА звіт за 1пр та план на 2пр 2013130704 АЕА звіт за 1пр та план на 2пр 2013
130704 АЕА звіт за 1пр та план на 2пр 2013
 
Реформування ринку електроенергії в Україні: виклики та можливості
Реформування ринку електроенергії в Україні: виклики та можливостіРеформування ринку електроенергії в Україні: виклики та можливості
Реформування ринку електроенергії в Україні: виклики та можливості
 
Результати моніторингу ринку теплової енергії за листопад 2023 року
Результати моніторингу ринку теплової енергії за листопад 2023 рокуРезультати моніторингу ринку теплової енергії за листопад 2023 року
Результати моніторингу ринку теплової енергії за листопад 2023 року
 
Позов до НКРЕКУ про опалення і гарячу воду
Позов до НКРЕКУ про опалення і гарячу водуПозов до НКРЕКУ про опалення і гарячу воду
Позов до НКРЕКУ про опалення і гарячу воду
 

More from Dominion legal group

Юридична безпека IT - проектів
Юридична безпека IT - проектівЮридична безпека IT - проектів
Юридична безпека IT - проектів
Dominion legal group
 
Податкові спори
Податкові спориПодаткові спори
Податкові спори
Dominion legal group
 
Налоговые споры
Налоговые спорыНалоговые споры
Налоговые споры
Dominion legal group
 
Податкові пільги на ринку відновлювальних джерел енергії
Податкові пільги на ринку відновлювальних джерел енергіїПодаткові пільги на ринку відновлювальних джерел енергії
Податкові пільги на ринку відновлювальних джерел енергії
Dominion legal group
 
Налоговые льготы на рынке возобновляемых источников энергии
Налоговые льготы на рынке возобновляемых источников энергииНалоговые льготы на рынке возобновляемых источников энергии
Налоговые льготы на рынке возобновляемых источников энергии
Dominion legal group
 
"Местная составляющая" в альтернативной энергетике
"Местная составляющая" в альтернативной энергетике"Местная составляющая" в альтернативной энергетике
"Местная составляющая" в альтернативной энергетике
Dominion legal group
 
Изменения на рынке альтернативного топлива и энергетики
Изменения на рынке альтернативного топлива и энергетикиИзменения на рынке альтернативного топлива и энергетики
Изменения на рынке альтернативного топлива и энергетики
Dominion legal group
 
Інтернет - бізнес Presentation-dominion_2013 (укр)
Інтернет - бізнес Presentation-dominion_2013 (укр)Інтернет - бізнес Presentation-dominion_2013 (укр)
Інтернет - бізнес Presentation-dominion_2013 (укр)
Dominion legal group
 
Интернет-бизнес Presentation-dominion_2013
Интернет-бизнес Presentation-dominion_2013Интернет-бизнес Presentation-dominion_2013
Интернет-бизнес Presentation-dominion_2013
Dominion legal group
 
Податкові перевірки. Допомога юриста в податкових спорах
Податкові перевірки. Допомога юриста в податкових спорахПодаткові перевірки. Допомога юриста в податкових спорах
Податкові перевірки. Допомога юриста в податкових спорах
Dominion legal group
 
податкові спори в україні (налоговые споры на украине)
податкові спори в україні (налоговые споры на украине)податкові спори в україні (налоговые споры на украине)
податкові спори в україні (налоговые споры на украине)Dominion legal group
 
адамовскаядоминион контрол орган
адамовскаядоминион контрол органадамовскаядоминион контрол орган
адамовскаядоминион контрол органDominion legal group
 
Кадровый и управленческий аудит - комплекс
Кадровый и управленческий аудит - комплексКадровый и управленческий аудит - комплекс
Кадровый и управленческий аудит - комплекс
Dominion legal group
 

More from Dominion legal group (16)

Юридична безпека IT - проектів
Юридична безпека IT - проектівЮридична безпека IT - проектів
Юридична безпека IT - проектів
 
Податкові спори
Податкові спориПодаткові спори
Податкові спори
 
Налоговые споры
Налоговые спорыНалоговые споры
Налоговые споры
 
Податкові пільги на ринку відновлювальних джерел енергії
Податкові пільги на ринку відновлювальних джерел енергіїПодаткові пільги на ринку відновлювальних джерел енергії
Податкові пільги на ринку відновлювальних джерел енергії
 
Налоговые льготы на рынке возобновляемых источников энергии
Налоговые льготы на рынке возобновляемых источников энергииНалоговые льготы на рынке возобновляемых источников энергии
Налоговые льготы на рынке возобновляемых источников энергии
 
"Местная составляющая" в альтернативной энергетике
"Местная составляющая" в альтернативной энергетике"Местная составляющая" в альтернативной энергетике
"Местная составляющая" в альтернативной энергетике
 
Изменения на рынке альтернативного топлива и энергетики
Изменения на рынке альтернативного топлива и энергетикиИзменения на рынке альтернативного топлива и энергетики
Изменения на рынке альтернативного топлива и энергетики
 
Інтернет - бізнес Presentation-dominion_2013 (укр)
Інтернет - бізнес Presentation-dominion_2013 (укр)Інтернет - бізнес Presentation-dominion_2013 (укр)
Інтернет - бізнес Presentation-dominion_2013 (укр)
 
Интернет-бизнес Presentation-dominion_2013
Интернет-бизнес Presentation-dominion_2013Интернет-бизнес Presentation-dominion_2013
Интернет-бизнес Presentation-dominion_2013
 
Податкові перевірки. Допомога юриста в податкових спорах
Податкові перевірки. Допомога юриста в податкових спорахПодаткові перевірки. Допомога юриста в податкових спорах
Податкові перевірки. Допомога юриста в податкових спорах
 
податкові спори в україні (налоговые споры на украине)
податкові спори в україні (налоговые споры на украине)податкові спори в україні (налоговые споры на украине)
податкові спори в україні (налоговые споры на украине)
 
2012 120510070841-phpapp01
2012 120510070841-phpapp012012 120510070841-phpapp01
2012 120510070841-phpapp01
 
Dominion adamovskaya
Dominion adamovskayaDominion adamovskaya
Dominion adamovskaya
 
Dominion adamovskaya
Dominion adamovskayaDominion adamovskaya
Dominion adamovskaya
 
адамовскаядоминион контрол орган
адамовскаядоминион контрол органадамовскаядоминион контрол орган
адамовскаядоминион контрол орган
 
Кадровый и управленческий аудит - комплекс
Кадровый и управленческий аудит - комплексКадровый и управленческий аудит - комплекс
Кадровый и управленческий аудит - комплекс
 

Зміни на ринку альтернативного палива та енергетики

 • 1. Зміни в законодавстві України з 2013 року, що стосуються ринку альтернативного палива та енергетики.
 • 2. Зміст 1 Основні нормативно-правові акти, що регулюють ринок альтернативного палива та енергетики в Україні. 2 Зміни в законодавстві України з 2013 року, що стосуються ринку альтернативного палива та енергетики. 3 Підсумки
 • 3. Основні нормативно – правові акти, регулячі ринок альтернативної энергетики та палива в Україні: 1. Закон Украині «Про альтернативні джерела енергії» від 20.02.2003, № 555-IV Визначає принципи використання альтернативних джерел енергії та сприяння розширенню їх використання у паливно-енергетичному комплексі. 2. Закон України «Про альтернативні види палива» від 14.01.200 № 1391-XIV Визначає принципи діяльності в електроенергетиці і регулює відносини, пов'язані з виробництвом, передачею, постачанням і використанням енергії, забезпеченням енергетичної безпеки України, конкуренцією та захистом прав споживачів і працівників галузі. 3. Закон України «Про електроенергетику» від 16.10.1997, № 575/97-ВР Визначає принципи виробництва (видобутку) і використання альтернативних видів палива, а також стимулювання збільшення частки їх використання до 20 відсотків від загального обсягу споживання палива в Україні до 2020 року. 4. Закон України «Про внесення змін до Закону України" Про електроенергетику "щодо стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії» від 20.11.2012, № 5485-VI. Цим Законом внесено зміни до закону «Про електроенергетику», що стосуються стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії.
 • 4. Основні нормативно – правові акти, регулячі ринок альтернативної энергетики та палива в Україні: 1. Постанова КМУ «Про особливості приєднання до електричних мереж об'єктів електроенергетики, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел» від 19.02.2009 № 126 2. Постанова КМУ «Про питання ввезення на митну територію України енергозберігаючих матеріалів, обладнання та комплектуючих» від 14.05.2008, № 444 3. Постанова КМУ «Про Комплексну програму будівництва вітрових електростанцій» від 03.02.1997 № 137 4. Постанова КМУ «Про порядок видачі свідоцтва про належність палива до альтернативного» від 05.10.2004 № 1307
 • 5. Зміни в законодавстві України з 2013 року, ѐкі стосуятьсѐ ринку альтернативної энергетики та палива в Україні, стосовно Закону № 5485-VI 1 квітнѐ 2013 г. набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України« Про електроенергетику »щодо стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії» від 20.11.2012, № 5485VI. змінені вимоги до «місцевого складника» Нове Визначеннѐ понѐттѐ біомасы знижені коефіціюнти «зеленого тарифу» на сонѐчну энергія введеннѐ «зеленого тарифу» на электроенергія, вироблену з біогазу
 • 6. Зміни в законодавстві України з 2013 року, що стосуятьсѐ ринку альтернативної енергетики і палива в Україні, відповідно до Закону № 5485-VI Значно звузилося поняття «біомаси» в Законі «Про електроенергетику» (редакція від 16.10.2012): продукти, що складаються повністю або частково з речовин рослинного походження, які можуть бути використані як паливо з метою перетворення енергії, що міститься в них. в Законі 5485-VI: невикопного біологічно поновлюване речовина органічного походження у вигляді відходів лісового та сільського господарства (рослинництва і тваринництва), рибного господарства та технологічно пов'язаних з ними галузей промисловості, яке піддається біологічному розкладанню, а також складова промислових або побутових відходів, здатна до біологічного розкладання. Директиві ЄС 2009/28/ЄС від 29.04.2009: речовина органічного походження, яке піддається біологічному розкладанню продукти, відходи і залишки сільського господарства (включаючи речовини рослинного і тваринного походження), лісового господарства та пов'язаних з ними галузей, враховуючи рибальство та рибництво, а також частина промислових та побутових відходів, що піддаються біологічному розкладанню.
 • 7. Зміни в законодавстві України з 2013 року, що стосуятьсѐ ринку альтернативної енергетики і палива в Україні, відповідно до Закону № 5485-VI Введено: «Зелений тариф» на біогаз на електроенергію, вироблену з біогазу і складових твердих побутових відходів (ТПВ), що підлягають біологічному розкладанню коефіціюнт - 2,3. з 01.04.2013 р.- по 31.12.2014 р. право на отримання мають тільки компанії, які запустили виробництво біогазу з 01.04.2013р. ! ! ! компанії, які запустили виробництво біогазу до квітня 2013 року позбавлені права на "зелений тариф" Світова практика: середні показники коефіцієнта "зеленого тарифу" на біогаз на 30% вище, ніж на електроенергію з біомаси
 • 8. Зміни в законодавстві України з 2013 року, що стосуятьсѐ ринку альтернативної енергетики і палива в Україні, відповідно до Закону № 5485-VI «Зелений тариф» на електроенергія з сонѐчної енергії вид електростанції від 31.03.2013 року від 01.04.2013 року Сонѐчних електростанцій наземного типу 4,8 3,5 длѐ дахових (настінних) потужностей вище 100 кВт 4,6 3,6 длѐ дахових (настінних) потужностей нище 100 кВт 4,4 3,7 З 01.04.2013 року вводиться коефіцієнт «зеленого тарифу» для господарств, експлуатуючих сонячні установки потужністю до 10 кВт, на рівні 3,7!
 • 9. Зміни в законодавстві України з 2013 року, що стосуятьсѐ ринку альтернативної енергетики і палива в Україні, відповідно до Закону № 5485-VI «Зелений тариф» для ГЕС (при введенні в експлуатацію з 01 квітня 2013 року): а) станції потужністя до 200 кВт - «мікро»! б) станції потужністя від 200 кВт - до 1 МВт - «міні»! в) станції потужністя від 1 до 10 МВт - «мала»! Коефіціюнт – 2; Коефіціюнт – 1,6; Коефіціюнт - 1,2; При запуску всіх перерахованих видів ГЕС до 1 квітня 2013 коефіцієнт «зеленого тарифу» = 1,2!
 • 10. Зміни в законодавстві України з 2013 року, що стосуятьсѐ ринку альтернативної енергетики і палива в Україні, відповідно до Закону № 5485-VI Подальша зміна коефіціюнтів «зеленого тарифу» длѐ всіх видів електростанцій на відновлявальних джерелах: при введенні в експлуатацію з 01.01.2015 на 10% по відношенню до рівня 2013 року; При введенні в експлуатацію з 01.01.2020 на 20% по відношенню до рівня 2013 року; При введенні в експлуатацію з 01.01.2025 на 30% по відношенню до рівня 2013 року;
 • 11. Зміни в законодавстві України з 2013 року, що стосуються ринку альтернативної енергетики і палива в Україні З 1 липня 2013 року «місцева складова» (питома вага сировини, матеріалів, основних засобів, робіт та послуг українського походження у вартості будівництва відповідного об'єкта електроенергетики) у відсотковому відношенні повинна складати: 15% для об'єктів усіх видів відновлюваної енергетики, які введені в експлуатацію до 01.07.2013 року; Недолік - 30% 30% сонячних електростанцій, вітроелектростанцій, Біомасова установок, введених в експлуатацію з 01.07.2013 року, 50% - з 01.07.2014 року; для біогазових установок, які будуть введені в експлуатацію з 01.01.2014 року, 50% - з 01.01.2015 року; досить нечітко визначено і не конкретизовано перелік елементів «місцевої складової» В результаті може ускладнити відбір необхідної частки для підприємств, що претендують на отримання «зеленого тарифу».
 • 12. Підсумовуячи: 1 Для порівняно нової галузі альтернативного палива та енергетики зміни в законодавстві є позитивним зрушенням, проте, до приведення його у відповідність з міжнародними зобов'язаннями України, зокрема, Директивою ЄС 2009/28/ЕС від 29.04.2009 року потрібно подолати чимало бар'єрів. 2 Згідно із Законом № 5485-VI Держава гарантує інвестору незмінність стимулюючих заходів шляхом «​​заморожування» на рівні реєстрації урядом тарифів на електроенергію для підприємств, що виробляють сировину, матеріали та комплектуючі для відновлюваної енергетики (зареєстрованих як інноваційне виробництво). 3 Відчутно занижені коефіцієнти зеленого тарифу для електроенергії з біогазу, твердих побутових відходів, сонячної енергії; звужене визначення біомаси; нечітко визначено перелік елементів «місцевої складової» при досить високих відсотках її складу в об'єкті електроенергетики - досить критично сприйняті експертами ринку, як перешкоди в його розвитку .
 • 13. 14A, Artema str., off. 43 Kyiv, 04053, Ukraine t. +38 (044) 499-56-37 f. +38 (044) 331-40-30 www.dominion.in.ua office@dominion.in.ua Дѐкуюмо за увагу Ліліѐ Литвинець Адвокат Адвокатського об'єднання «Правова група «Домініон» +38 067 4473392 litvinets@dominion.in.ua