SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Download to read offline
΢ΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑ΢ΚΑΛΙΑ΢ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗ΢Η ΤΛΙΚΟΤ ΣΟΤ ΠΕΜ
1. Σαυτότητα του σεναρίου
Σίτλος: Ο Β ΄ Παγκόσμιος πόλεμος
Δημιουργός: Mακρής ΢ωτήρης ( somakris.blogspot.gr)
Διδακτικό αντικείμενο: Ιστορία
Διδακτική ενότητα: Ενότητα 46 : Ο Β ΄ Παγκόσμιος πόλεμος
Σάξη: Γ΄ (Γ2) – 22 μαθητές (6 μουσουλμάνοι)
Απαιτούμενος χρόνος διδασκαλίας: 2 ώρες
Προϋποθέσεις υλοποίησης: H εξοικείωση των μαθητών με τη «φιλοσοφία» του υλικού του
ΠΕΜ στην Ιστορία της Γ΄Γυμνασίου
2. ΢ύντομη περιγραφή
Σο παρόν σενάριο απευθύνεται στους μαθητές της Γ΄Γυμνασίου και στοχεύει στη διερεύνηση
του Β΄Παγκοσμίου πολέμου μέσα από πηγές , χάρτες , εικόνες που αντλούνται
αποκλειστικά από το υλικό του ΠΕΜ (κεφ 10 σελ.192-199, ΛΑΙ σελ.1-7,19-21).
3. ΢τόχοι – σκεπτικό
Γνώσεις για το γνωστικό αντικείμενο
Να γνωρίσουν κύρια γεγονότα του Β΄ Παγκόσμιου πολέμου
Να γνωρίσουν τα αντίπαλα στρατόπεδα
Να κατανοήσουν τη διαδικασία μαζικής εξόντωσης των Εβραίων
Να αντιληφθούν βασικά σημεία της ναζιστικής θεωρίας περί υπεροχής της Άριας φυλής
Γνώσεις για τον κόσμο
Να συνειδητοποιήσουν τον συσχετισμό της Ναζιστικής θεωρίας με σύγχρονα ρατσιστικά
μορφώματα .
Nα εξοικειωθούν οι μαθητές με τον ιστορικό χώρο μέσω των χαρτών.
Γνωστικό αντικείμενο και Γραμματισμοί
Να ασκηθούν οι μαθητές στην παρατήρηση, στην κριτική επεξεργασία των γραπτών πηγών ,
των χαρτών, των εικόνων, ως ιστορικών τεκμηρίων , ώστε να αναπτυχθούν οι κατάλληλες
δεξιότητες για την προσέγγιση των ιστορικών φαινομένων.
Να εντρυφήσουν στην ομαδοσυνεργατική μάθηση.
4. Λεπτομερής παρουσίαση της πρότασης
Η σχέση του σεναρίου με το αναλυτικό πρόγραμμα:
Η επιλογή του θέματος αντλήθηκε από την 38η ενότητας της Ιστορίας (Γ΄Γυμνασίου) και
ανταποκρίνεται στους στόχους του ΑΠ΢ (βιβλίο εκπαιδευτικού σελ. 117-118).
Διδακτικές πρακτικές
Οικοδομισμός (Η μάθηση ενσωματώνεται σε ρεαλιστικά περιβάλλοντα και έτσι
επέρχεται η εμπέδωση μέσω της κοινωνικής εμπειρίας π.χ με την επεξεργασία
ιστορικών πηγών)
Διερευνητική – ανακαλυπτική μάθηση ( Οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες μέσω
πειραματισμού και πρακτικής κατασκευάζοντας ένα προϊόν π.χ δημιουργώντας ένα
ημερολόγιο , ραδιοφωνικό μήνυμα .)
Σο παιδί δεν είναι παθητικός δέκτης αλλά δρων υποκείμενο
Ο δάσκαλος είναι εμψυχωτής καθοδηγητής, συνερευνητής, συνοδοιπόρος και
συντονιστής στη διαδικασία μάθησης. Οδηγεί τα παιδιά στην ανακάλυψη της γνώσης.
΢τόχος του, είναι να κάνει τα παιδιά ικανά να κατανοούν, ν΄ αποκωδικοποιούν, να
κρίνουν. Να οικοδομούν τη γνώση μόνα τους.
Συνεργατική μάθηση
Πορεία διδασκαλίας
Φωρίζουμε τους μαθητές σε τέσσερις ομάδες (5-6ατόμων). Η κάθε ομάδα αναλαμβάνει να
διεκπεραιώσει δραστηριότητες που σχετίζονται με τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο.
Οι μαθητές της Α ομάδας αναλαμβάνουν να τοποθετήσουν βασικά ιστορικά γεγονότα στην
ιστορική γραμμή, δίνοντας τους την αφόρμηση να τα γνωρίσουν εκτενέστερα. Παράλληλα
οι μαθητές διατυπώνουν την αποψή τους για το ποιο γεγονός κατά τη γνώμη τους ήταν το
πιο καθοριστικό και ποιο το πιο τραγικό, ενισχύοντας έτσι την κριτική τους ικανότητα .΢τη
συνέχεια μέσω των χαρτών 10.1, 10.2 οι μαθητές προσπαθούν να καταγράψουν τα αντίπαλα
στρατόπεδα , καθώς και τις χώρες που έμειναν ουδέτερες σε πρώτη φάση και έπειτα τις
χώρες που κατακτήθηκαν από τον Άξονα .
Οι μαθητές της Β΄ομάδας αναλαμβάνουν να δημιουργήσουν ένα ραδιοφωνικό μήνυμα του
ΒΒC προκειμένου να μας μεταφέρουν το κλίμα και τα συναισθήματα των Βρετανών από τους
βομβαρδισμούς των Γερμανών. ΢τη συνέχεια με αφορμή την Π 10.11 ΛΑΙ καταγράφουν σε
αντιδιαστολή τα συναισθήματα των κατοίκων του Λένινγκραντ για την συνθηκολόγηση των
Γερμανών , τονίζοντας παράλληλα το αντιπολεμικό συναίσθημα.
Οι μαθητές της Γ΄ομάδας καλούνται να ανασυνθέσουν βασικά σημεία της ναζιστικής
θεωρίας με αφορμή τις πηγές 10.15 και 10.17. ΢τη συνέχεια καλούνται να συνδέσουν τη
ναζιστική θεωρία με σύγχρονες ρατσιστικές περιστάσεις , αναγνωρίζοντας την
διαχρονικότητα και την εγγύτητα του θέματος. Επιπλέον προσπαθούν να συντάξουν
αυθεντικό γραπτό λόγο μέσω της παραγωγής ενός ημερολογίου ,αναπτύσσοντας έτσι την
ενσυναισθητική φαντασία των μαθητών.
Οι μαθητές της Δ΄ομάδας αναλαμβάνουν να μελετήσουν το σχέδιο εξόντωσης που
εφάρμοσαν οι Γερμανοί σε βάρος Εβραίων και άλλων εθνοτήτων μέσω της πηγής 10.30 και
των προσωπικών ημερολογίων . Καλούνται να μεταφέρουν στους συμμαθητές τους τα
σκληρά μέτρα που έλαβαν εναντίον των Εβραίων και άλλων εθνοτήτων και μειονοτήτων και
να μοιραστούν σκέψεις και συναισθήματα για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης , που
μετατράπηκαν σε τόπους εξόντωσης συνανθρώπων.
Κοινή δραστηριότητα επέκτασης
Οι μαθητές μπορούν να αναζητήσουν κινηματογραφικές ταινίες(π.χ Η διάσωση του
στρατιώτη Ράιαν, Ο Πιανίστας ) και βιβλία που έχουν ως θέμα τον Β΄Παγκόσμιο και να
παρουσιάσουν τον τρόπο που παρουσιάζεται ο πόλεμος. Επιπλέον θα μπορούσαν να
συγκρίνουν τους δύο παγκοσμίους πολέμους (π.χ ως προς τα αντίπαλα στρατόπεδα, τις
απώλειες κ.α).
ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ 1
1. Να τοποθετήσετε τα παρακάτω γεγονότα στην ιστορική γραμμή.Ποιο γεγονός πιστεύετε ότι
ήταν καθοριστικό για την εξέλιξη του πολέμου; Ποιο ήταν το ποιο τραγικό; Επιλέξτε δύο
απ΄αυτά και παρουσιάστε τα στην τάξη.( Μπορείτε να μελετήσετε και τις εικόνες στη σελ.194)
2. Με μολύβια διαφορετικών χρωμάτων να σημειώσετε στον παρακάτω χάρτη. Μελετήστε και
τις σελίδες 192-193 και τους χάρτες 10.1 , 10.2.
α) ποια ευρωπαϊκά κράτη αποτελούσαν τον Άξονα και ποια τους ευρωπαϊκούς συμμάχους;
β) ποιες περιοχές στην Ευρώπη είχαν καταλάβει οι δυνάμεις του Άξονα από το ΢επτέμβριο του 1939
μέχρι και τα τέλη του 1942;
γ) ποιες ευρωπαϊκές χώρες δεν μπόρεσαν να καταλάβουν οι δυνάμεις του Άξονα σε αυτό το
χρονικό διάστημα; Ποια η σημασία για την έκβαση του πολέμου;
δ) ποια ευρωπαϊκά κράτη ήταν ουδέτερα;
ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ 2
1. Δουλεύετε στο βρετανικό ραδιοφωνικό σταθμό BBC και πρέπει να ετοιμάσετε
σύντομα ραδιοφωνικά μηνύματα που θα μεταδίδονται ανάμεσα στις διάφορες εκπομπές με
στόχο να δώσετε κουράγιο στους Βρετανούς πολίτες που υποφέρουν από τους βομβαρδισμούς.
Λαμβάνοντας υπόψη σας τις πληροφορίες από το κείμενα Π 10.2 αλλά και τις εικόνες 10.4, 10.5
ετοιμάζετε ραδιοφωνικά μηνύματα. Παρουσιάστε τη δουλειά σας στην τάξη!
«Η εκκλησία ήταν το πιο δημοφιλές καταφύγιο. Ο κόσμος αισθανόταν ότι πουθενά δεν ήταν
ασφαλέστερος από [...] την εκκλησία και έτσι ήταν γεμάτη την ώρα που έπεσε η βόμβα. Η βόμβα έσκασε
στη μέση του ναού. Οι άνθρωποι κυριολεκτικά έγιναν κομμάτια».
Μαρτυρία από μέλος των Πρώτων Βοηθειών για το βομβαρδισμό του καθεδρικού ναού του Κόβεντρι
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.
2. ΢το απόσπασμα 10.11 ένας κάτοικος του Λένινγκραντ μας μιλάει για το πώς υποδέχτηκαν
την είδηση για τη συνθηκολόγηση της Γερμανίας.Ποια ήταν τα συναισθήματα των ανθρώπων;
Να τα συγκρίνετε με το παραπάνω απόσπασμα και να τα καταγράψετε σε δυο στήλες με τίτλο
Ειρήνη-Πόλεμος.
«Η μέρα της νίκης; Στις 9 Μαΐου 1945 πήγαμε σε ένα μικρό
θέατρο να δούμε όπερα [...]. Ξαφνικά η παράσταση σταμάτησε
και ο μαέστρος ανέβηκε [στη σκηνή] και είπε
ότι οι Γερμανοί παραδόθηκαν. Όλοι στο θέατρο βγήκαν έξω στην
πλατεία. Είδα εκατοντάδες, χιλιάδες ανθρώπους να χορεύουν και
να αγκαλιάζουν ο ένας τον άλλο. Να σηκώνουν τους στρατιώτες
στον αέρα. Όλοι έκλαιγαν και φιλούσε ο ένας τον άλλο. Ήμουν
εννιά χρονών».
Μαρτυρία του Όλεγκ Σσακούμοφ
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ 3
1. ΢το παρακάτω απόσπασμα από ομιλία του Γερμανού διοικητή της κατεχόμενης
Ουκρανίας διαβάζουμε σχετικά με την καταναγκαστική εργασία.Ποιες είναι οι απόψεις
του; ΢χετίζονται με τον ρατσισμό; Είναι επίκαιρες;Γιατί έχουν απήχηση σε κάποιους;
«Είμαστε η ανώτερη φυλή [...]. Οι κάτοικοι πρέπει να εργάζονται, να εργάζονται και να
ξαναεργάζονται. Ορισμένοι ανησυχούν πως οι πολίτες δεν έχουν να φάνε. Δεν μπορούν να
απαιτήσουν κάτι τέτοιο [...]. Είμαστε η ανώτερη φυλή, και δεν πρέπει να ξεχνάμε πως και ο πιο
ασήμαντος Γερμανός εργάτης είναι από φυλετική άποψη χίλιες φορές πολυτιμότερος απ’ όλον
αυτόν εδώ τον πληθυσμό.» Ομιλία του Έριχ Κοχ, 5 Μαρτίου 1943
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.
2.Ποια αντίληψη είχαν οι ναζί για τους Πολωνούς; Σι επιπτώσεις είχε αυτή η αντίληψη στη ζωή
τους; Αναφέρετε τρεις τουλάχιστον λόγους για τους οποίους ο Φίμλερ δεν ήθελε να μορφώνονται
οι Πολωνοί.
«Ο μη γερμανικός πληθυσμός των ανατολικών εδαφών [οι Πολωνοί] δε θα πρέπει να έχει οποιαδήποτε
εκπαίδευση ανώτερη από τη στοιχειώδη [=τα βασικά, τα απολύτως απαραίτητα] [...]. Θα πρέπει να
διδάσκονται μόνο απλή αριθμητική έως το 500 το πολύ, [να ξέρουν] πώς να γράφουν το όνομά τους, ότι
είναι εντολή του Θεού να υπακούνε τους Γερμανούς, να είναι ειλικρινείς, να δουλεύουν σκληρά και να
φέρονται καλά. Βρίσκω περιττή τη διδασκαλία της ανάγνωσης.»
Φάινριχ Φίμλερ, Τπόμνημα στο Φίτλερ *για την κατάσταση στην Πολωνία+, Μάιος 1940
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.
3. ΢τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής σε διάφορες χώρες της Ευρώπης πολλά παιδιά
κράτησαν ημερολόγιο όπου έγραψαν τις εμπειρίες τους και όσα ζούσαν καθημερινά.
Αναλαμβάνετε να γράψετε ένα τέτοιο ημερολόγιο που κράτησε στη διάρκεια του 1942 σε κάποια
ευρωπαϊκή χώρα ένα νεαρό αγόρι ή κορίτσι. Μιλήστε για τη ζωή σας, ποιοι είστε, για τα
προβλήματα που αντιμετωπίζετε εσείς, η οικογένειά σας και οι συνάνθρωποί σας, τα
συναισθήματα που σας δημιουργούνται, πώς βλέπετε τα πράγματα κτλ. Δείτε και το
ημερολόγιο της Αννα Υράνκ παρακάτω.
«Από το Σάββατο το πρόγραμμά μας έχει αλλάξει. Τρώμε για μεσημέρι στις 12.30 και το πρωί μόνο ένα
πιάτο πόριτζ [=χυλός από βρόμη]. ΄Ετσι γλιτώνουμε ένα γεύμα [...]. Το μεσημέρι τρώγαμε βρασμένα
χόρτα πουρέ. Ωμά χόρτα, σπανάκι, βρασμένα χόρτα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Συγγνώμη, ξέχασα,
υπάρχουν και πατάτες. Θαυμάσιος συνδυασμός. Συνέχεια αναρωτιόμαστε απελπισμένα: «Γιατί γίνεται
αυτός ο πόλεμος; Γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν ειρηνικά; Γιατί όλη αυτή η καταστροφή;» Το
ερώτημα είναι εύλογο [=λογικό, δικαιολογημένο], αλλά δεν μπορούμε να βρούμε απάντηση [<]. Έχω
νιώσει πολλές φορές παγιδευμένη αλλά ποτέ απελπισμένη. Θεωρώ τη διαμονή μας εδώ σαν μια
επικίνδυνη περιπέτεια, ρομαντική και ενδιαφέρουσα. Στο ημερολόγιό μου μιλάω για τις στερήσεις σαν
να πρόκειται για κάτι διασκεδαστικό [<]. Κάθε μέρα αισθάνομαι ότι ωριμάζω εσωτερικά, αισθάνομαι
την ελευθερία να πλησιάζει, αισθάνομαι την ομορφιά της φύσης και την καλοσύνη των ανθρώπων.
Αισθάνομαι πόσο ενδιαφέρουσα είναι η περιπέτεια! Γιατί, λοιπόν, είμαι τόσο απελπισμένη;»
Άννα Υρανκ, Ημερολόγιο, 3 Μαΐου 1944
ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ 4
1.Ο σοβιετικός στρατιώτης Πάβελ ΢τένκιν πιάστηκε αιχμάλωτος στην αρχή του πολέμου και οι
Γερμανοί τον μεταφέρανε σ’ ένα στρατόπεδο μαζί με χιλιάδες άλλους ΢οβιετικούς αιχμάλωτους
στρατιώτες. Οι σύντροφοί του άρχισαν να πεθαίνουν από την πείνα, αλλά αυτός κατάφερε να
επιζήσει. Σον Οκτώβριο του 1941 τον μεταφέρανε στο Άουσβιτς–Μπιρκενάου. Να πώς περιγράφει
ο ίδιος τη ζωή του εκεί:
«Ο μέσος όρος ζωής ενός [Σοβιετικού] κρατούμενου στο [Άουσβιτς–] Μπίρκεναου ήταν δύο βδομάδες. Αν
έβρισκες κάτι έπρεπε να το φας, έπρεπε να το καταπιείς. Ωμή πατάτα ή όχι – δεν είχε σημασία. Καθαρή,
βρόμικη, όλα ήταν ίδια. Δεν υπήρχε μέρος να την πλύνεις. Όταν ερχόταν η ώρα να σηκωθούμε το πρωί,
όσοι ήταν ζωντανοί κοίταζαν και γύρω τους μπορεί να υπήρχαν και δύο και τρεις νεκροί. Το μόνο που
υπήρχε ήταν θάνατος, θάνατος, θάνατος. Θάνατος το βράδυ, θάνατος το πρωί, θάνατος το απόγευμα.
Διαρκώς ο θάνατος.»
Μαρτυρία του Πάβελ ΢τένκιν
Ποιες σκέψεις σας διακατέχουν διαβάζοντας την παραπάνω μαρτυρία;
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
2. α) Διαβάστε τα παρακάτω αποσπάσματα που προέρχονται από ημερολόγια που έγραψαν
Εβραίοι, νεαρά αγόρια και κορίτσια, σε διάφορες κατακτημένες χώρες της Ευρώπης. Πότε
γράφτηκε το καθένα; Γράφτηκε την ίδια εποχή για την οποία μιλάει ή αργότερα; Δικαιολογήστε
την απάντησή σας.
β) Για ποια μέτρα των ναζί κάνουν λόγο τα συγκεκριμένα αποσπάσματα; Σι λένε γι’ αυτά; Σι
πληροφορίες μας δίνουν;
24 Νοεμβρίου 1942
Κατά τη διάρκεια της χρονιάς είδα να αυξάνονται πολύ οι απαγορεύσεις εναντίον μας [...]. Έπρεπε να
παραδώσουμε τα ποδήλατά μας στην αστυνομία. Από εκείνη τη στιγμή πήγαινα στο σχολείο με το
λεωφορείο, αλλά μια δυο μέρες πριν αρχίσουν οι διακοπές απαγορεύτηκε στους Εβραίους να
χρησιμοποιούν τα λεωφορεία. Έπρεπε πλέον να πηγαίνω στο σχολείο με τα πόδια, πράγμα που μου
έπαιρνε περίπου μιάμιση ώρα [...]. Τότε ακόμη πίστευα ότι θα γύριζα στο σχολείο μετά τις διακοπές·
αλλά έκανα λάθος.
Μοσέ Φλίνκερ, Βέλγιο
1 Μαΐου 1944
Το πρωί η Μαρίσκα [η υπηρέτρια της οικογένειας] όρμηξε στο σπίτι και είπε: «Είδατε τις ανακοινώσεις;»
Όχι, δεν τις είδαμε, δεν μάς επιτρέπουν να βγούμε έξω, παρά μόνο ανάμεσα στις εννιά με δέκα! [...]. Η
Μαρίσκα άρχισε να μαζεύει τα πράγματα [...], διάβασε στην ανακοίνωση ότι μάς επέτρεπαν να πάρουμε
μαζί μας μόνο μια αλλαξιά εσώρουχα, τα ρούχα και τα παπούτσια που φορούσαμε [...]. Αγαπημένο
ημερολόγιο, από δω και πέρα φαντάζομαι πώς όλα αυτά είναι μόνο ένα όνειρο [...]. Το ξέρω ότι δεν είναι
όνειρο, αλλά δεν μπορώ να πιστέψω τίποτα [...]. Κανένας δε λέει κουβέντα. Αγαπημένο ημερολόγιο, ποτέ
δεν έχω φοβηθεί περισσότερο [...].
Εύα Φέιμαν, Ουγγαρία
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.

More Related Content

What's hot

1. Η εποχή του Διαφωτισμού
1. Η εποχή του Διαφωτισμού1. Η εποχή του Διαφωτισμού
1. Η εποχή του ΔιαφωτισμούKvarnalis75
 
2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός
2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός
2. Αναγέννηση και ΑνθρωπισμόςKvarnalis75
 
Η διδασκαλία της Ιστορίας στο Γυμνάσιο - Δύο σχέδια μαθήματος
Η διδασκαλία της Ιστορίας στο Γυμνάσιο - Δύο σχέδια μαθήματοςΗ διδασκαλία της Ιστορίας στο Γυμνάσιο - Δύο σχέδια μαθήματος
Η διδασκαλία της Ιστορίας στο Γυμνάσιο - Δύο σχέδια μαθήματοςPanos Pir
 
τελικό διαγωνισμα- ιστορια- β γυμνασίου
τελικό διαγωνισμα- ιστορια- β γυμνασίουτελικό διαγωνισμα- ιστορια- β γυμνασίου
τελικό διαγωνισμα- ιστορια- β γυμνασίουRia Papamanoli
 
Ιστορία του Μεσαιωνικού & Νεότερου κόσμου Β' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων - Κεφά...
Ιστορία του Μεσαιωνικού & Νεότερου κόσμου Β' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων - Κεφά...Ιστορία του Μεσαιωνικού & Νεότερου κόσμου Β' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων - Κεφά...
Ιστορία του Μεσαιωνικού & Νεότερου κόσμου Β' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων - Κεφά...Thanos Stavropoulos
 
Π. Δέλτα,Πρώτες ενθυμήσεις, ερμηνευτικό σχεδιάγραμμα
Π. Δέλτα,Πρώτες ενθυμήσεις, ερμηνευτικό σχεδιάγραμμαΠ. Δέλτα,Πρώτες ενθυμήσεις, ερμηνευτικό σχεδιάγραμμα
Π. Δέλτα,Πρώτες ενθυμήσεις, ερμηνευτικό σχεδιάγραμμαGeorgia Dimitropoulou
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ_ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ_ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ_ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ_ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑNasia Fatsi
 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΥΚΗΝΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΕΛ. 65-69
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΥΚΗΝΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΕΛ. 65-69ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΥΚΗΝΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΕΛ. 65-69
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΥΚΗΝΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΕΛ. 65-69George Yiallouris
 
Εποχή του Χαλκού στην Κύπρο
Εποχή του Χαλκού στην ΚύπροΕποχή του Χαλκού στην Κύπρο
Εποχή του Χαλκού στην ΚύπροFlora Kyprianou
 
TO ΠΟΤΑΜΙ, Α. ΣΑΜΑΡΑΚΗ
TO ΠΟΤΑΜΙ, Α. ΣΑΜΑΡΑΚΗTO ΠΟΤΑΜΙ, Α. ΣΑΜΑΡΑΚΗ
TO ΠΟΤΑΜΙ, Α. ΣΑΜΑΡΑΚΗdimitra sav
 
διαγωνισμα ε' κεφάλαιο - Ιστορία Γ' Λυκείου
διαγωνισμα ε' κεφάλαιο - Ιστορία Γ' Λυκείουδιαγωνισμα ε' κεφάλαιο - Ιστορία Γ' Λυκείου
διαγωνισμα ε' κεφάλαιο - Ιστορία Γ' ΛυκείουMaria Marselou
 
5. Η Βυζαντινή Εποποιία. Επικοί αγώνες και επέκταση της Αυτοκρατορίας
5. Η Βυζαντινή Εποποιία. Επικοί αγώνες και επέκταση της Αυτοκρατορίας5. Η Βυζαντινή Εποποιία. Επικοί αγώνες και επέκταση της Αυτοκρατορίας
5. Η Βυζαντινή Εποποιία. Επικοί αγώνες και επέκταση της ΑυτοκρατορίαςKvarnalis75
 
2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων
2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων
2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνωνKvarnalis75
 
το τέχνασμα του Θεμιστοκλή
το τέχνασμα του Θεμιστοκλήτο τέχνασμα του Θεμιστοκλή
το τέχνασμα του Θεμιστοκλήkaterina_skordou
 

What's hot (20)

1. Η εποχή του Διαφωτισμού
1. Η εποχή του Διαφωτισμού1. Η εποχή του Διαφωτισμού
1. Η εποχή του Διαφωτισμού
 
1. Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ιστορία Β...
1. Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ιστορία Β...1. Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ιστορία Β...
1. Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ιστορία Β...
 
2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός
2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός
2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός
 
Η διδασκαλία της Ιστορίας στο Γυμνάσιο - Δύο σχέδια μαθήματος
Η διδασκαλία της Ιστορίας στο Γυμνάσιο - Δύο σχέδια μαθήματοςΗ διδασκαλία της Ιστορίας στο Γυμνάσιο - Δύο σχέδια μαθήματος
Η διδασκαλία της Ιστορίας στο Γυμνάσιο - Δύο σχέδια μαθήματος
 
τελικό διαγωνισμα- ιστορια- β γυμνασίου
τελικό διαγωνισμα- ιστορια- β γυμνασίουτελικό διαγωνισμα- ιστορια- β γυμνασίου
τελικό διαγωνισμα- ιστορια- β γυμνασίου
 
Ιστορία του Μεσαιωνικού & Νεότερου κόσμου Β' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων - Κεφά...
Ιστορία του Μεσαιωνικού & Νεότερου κόσμου Β' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων - Κεφά...Ιστορία του Μεσαιωνικού & Νεότερου κόσμου Β' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων - Κεφά...
Ιστορία του Μεσαιωνικού & Νεότερου κόσμου Β' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων - Κεφά...
 
Π. Δέλτα,Πρώτες ενθυμήσεις, ερμηνευτικό σχεδιάγραμμα
Π. Δέλτα,Πρώτες ενθυμήσεις, ερμηνευτικό σχεδιάγραμμαΠ. Δέλτα,Πρώτες ενθυμήσεις, ερμηνευτικό σχεδιάγραμμα
Π. Δέλτα,Πρώτες ενθυμήσεις, ερμηνευτικό σχεδιάγραμμα
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ_ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ_ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ_ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ_ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΥΚΗΝΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΕΛ. 65-69
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΥΚΗΝΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΕΛ. 65-69ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΥΚΗΝΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΕΛ. 65-69
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΥΚΗΝΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΕΛ. 65-69
 
Εποχή του Χαλκού στην Κύπρο
Εποχή του Χαλκού στην ΚύπροΕποχή του Χαλκού στην Κύπρο
Εποχή του Χαλκού στην Κύπρο
 
επαναληπτικες ασκησεις
επαναληπτικες ασκησειςεπαναληπτικες ασκησεις
επαναληπτικες ασκησεις
 
TO ΠΟΤΑΜΙ, Α. ΣΑΜΑΡΑΚΗ
TO ΠΟΤΑΜΙ, Α. ΣΑΜΑΡΑΚΗTO ΠΟΤΑΜΙ, Α. ΣΑΜΑΡΑΚΗ
TO ΠΟΤΑΜΙ, Α. ΣΑΜΑΡΑΚΗ
 
διαγωνισμα ε' κεφάλαιο - Ιστορία Γ' Λυκείου
διαγωνισμα ε' κεφάλαιο - Ιστορία Γ' Λυκείουδιαγωνισμα ε' κεφάλαιο - Ιστορία Γ' Λυκείου
διαγωνισμα ε' κεφάλαιο - Ιστορία Γ' Λυκείου
 
3. Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ και η αυγή της Νέας Εποχής. Ιστορία Β΄ Γυμνασίου
3. Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ και η αυγή της Νέας Εποχής. Ιστορία Β΄ Γυμνασίου3. Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ και η αυγή της Νέας Εποχής. Ιστορία Β΄ Γυμνασίου
3. Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ και η αυγή της Νέας Εποχής. Ιστορία Β΄ Γυμνασίου
 
βαλκανικοι πολεμοι
βαλκανικοι πολεμοιβαλκανικοι πολεμοι
βαλκανικοι πολεμοι
 
5. Η Βυζαντινή Εποποιία. Επικοί αγώνες και επέκταση της Αυτοκρατορίας
5. Η Βυζαντινή Εποποιία. Επικοί αγώνες και επέκταση της Αυτοκρατορίας5. Η Βυζαντινή Εποποιία. Επικοί αγώνες και επέκταση της Αυτοκρατορίας
5. Η Βυζαντινή Εποποιία. Επικοί αγώνες και επέκταση της Αυτοκρατορίας
 
5. Η Βυζαντινή Εποποιία. Επικοί αγώνες και επέκταση της Αυτοκρατορίας. Ιστορί...
5. Η Βυζαντινή Εποποιία. Επικοί αγώνες και επέκταση της Αυτοκρατορίας. Ιστορί...5. Η Βυζαντινή Εποποιία. Επικοί αγώνες και επέκταση της Αυτοκρατορίας. Ιστορί...
5. Η Βυζαντινή Εποποιία. Επικοί αγώνες και επέκταση της Αυτοκρατορίας. Ιστορί...
 
1. Η εξάπλωση των Αράβων. Ο κόσμος του Ισλάμ κατά την περίοδο του Μεσαίωνα. Ι...
1. Η εξάπλωση των Αράβων. Ο κόσμος του Ισλάμ κατά την περίοδο του Μεσαίωνα. Ι...1. Η εξάπλωση των Αράβων. Ο κόσμος του Ισλάμ κατά την περίοδο του Μεσαίωνα. Ι...
1. Η εξάπλωση των Αράβων. Ο κόσμος του Ισλάμ κατά την περίοδο του Μεσαίωνα. Ι...
 
2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων
2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων
2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων
 
το τέχνασμα του Θεμιστοκλή
το τέχνασμα του Θεμιστοκλήτο τέχνασμα του Θεμιστοκλή
το τέχνασμα του Θεμιστοκλή
 

Similar to σεναριο Β΄ Παγκοσμιος Πόλεμος

σεναριο διδασκαλιας στην_ιστορια γ΄γυμνασιου (Α΄Παγκόσμιος Πόλεμος)
σεναριο διδασκαλιας στην_ιστορια γ΄γυμνασιου (Α΄Παγκόσμιος Πόλεμος)σεναριο διδασκαλιας στην_ιστορια γ΄γυμνασιου (Α΄Παγκόσμιος Πόλεμος)
σεναριο διδασκαλιας στην_ιστορια γ΄γυμνασιου (Α΄Παγκόσμιος Πόλεμος)somakris
 
διδακτικο σεναριο στην ιστορια με αξιοποιηση του διδακτικου πακετου του ΠΕΜ
διδακτικο σεναριο στην ιστορια με αξιοποιηση του διδακτικου πακετου του ΠΕΜδιδακτικο σεναριο στην ιστορια με αξιοποιηση του διδακτικου πακετου του ΠΕΜ
διδακτικο σεναριο στην ιστορια με αξιοποιηση του διδακτικου πακετου του ΠΕΜsomakris
 
ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΑΖΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ Από την ιστοριογραφία και την...
ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΑΖΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ Από την ιστοριογραφία και την...ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΑΖΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ Από την ιστοριογραφία και την...
ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΑΖΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ Από την ιστοριογραφία και την...Kvarnalis75
 
μικρασιατικος
μικρασιατικοςμικρασιατικος
μικρασιατικοςsomakris
 
Gia ton valtino
Gia ton valtinoGia ton valtino
Gia ton valtinoilineotis
 
46. Ο ελληνισμός της διασποράς
46. Ο ελληνισμός της διασποράς46. Ο ελληνισμός της διασποράς
46. Ο ελληνισμός της διασποράςPetros Michailidis
 
28-10-2022 (2).pptx Γιορτη 28ης Οκτωβρίου
28-10-2022 (2).pptx Γιορτη 28ης Οκτωβρίου28-10-2022 (2).pptx Γιορτη 28ης Οκτωβρίου
28-10-2022 (2).pptx Γιορτη 28ης ΟκτωβρίουGeorgiaNikolopoulou5
 
θέματα ιστορίας γενικής παιδείας πανελλαδικών εξετάσεων 2017
θέματα ιστορίας γενικής παιδείας πανελλαδικών εξετάσεων 2017θέματα ιστορίας γενικής παιδείας πανελλαδικών εξετάσεων 2017
θέματα ιστορίας γενικής παιδείας πανελλαδικών εξετάσεων 2017gina zaza
 
τα θέματα της ιστορίας γενικής παιδείας
τα θέματα της ιστορίας γενικής παιδείας τα θέματα της ιστορίας γενικής παιδείας
τα θέματα της ιστορίας γενικής παιδείας guest7a7eb67f
 
Οι πιτσιρίκοι , Δ. Ψαθάς Λογοτεχνία Α Γυμνασίου Φύλλο εργασίας
Οι πιτσιρίκοι , Δ. Ψαθάς Λογοτεχνία Α Γυμνασίου Φύλλο εργασίαςΟι πιτσιρίκοι , Δ. Ψαθάς Λογοτεχνία Α Γυμνασίου Φύλλο εργασίας
Οι πιτσιρίκοι , Δ. Ψαθάς Λογοτεχνία Α Γυμνασίου Φύλλο εργασίαςmvourtsian
 
θέματα ιστορίας γενικής παιδείας πανελλαδικών εξετάσεων 2017
θέματα ιστορίας γενικής παιδείας πανελλαδικών εξετάσεων 2017θέματα ιστορίας γενικής παιδείας πανελλαδικών εξετάσεων 2017
θέματα ιστορίας γενικής παιδείας πανελλαδικών εξετάσεων 2017gina zaza
 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΟΜΑΔΑ Α
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΟΜΑΔΑ ΑΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΟΜΑΔΑ Α
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΟΜΑΔΑ Αaxrysan
 
συνομιλώντας με τον πανεπιστημιακό και συγγραφέα νίκο μαραντζίδη
συνομιλώντας με τον πανεπιστημιακό και συγγραφέα νίκο μαραντζίδησυνομιλώντας με τον πανεπιστημιακό και συγγραφέα νίκο μαραντζίδη
συνομιλώντας με τον πανεπιστημιακό και συγγραφέα νίκο μαραντζίδηKostas Panagio
 
History club Ionideios school
History club Ionideios schoolHistory club Ionideios school
History club Ionideios schoolkaterinageo
 
εκπαιδευση και παγκοσμια ειρηνη Pp neo
εκπαιδευση και παγκοσμια ειρηνη Pp neoεκπαιδευση και παγκοσμια ειρηνη Pp neo
εκπαιδευση και παγκοσμια ειρηνη Pp neokimanou
 
Λογοτεχνία και Ιστορία_1940
Λογοτεχνία και Ιστορία_1940Λογοτεχνία και Ιστορία_1940
Λογοτεχνία και Ιστορία_1940STALENA
 
Aιγός ποταμοί: Περιγραφή & περιεχόμενο διδακτικού σεναρίου με χρήση Τ.Π.Ε.
Aιγός ποταμοί: Περιγραφή & περιεχόμενο διδακτικού σεναρίου με χρήση Τ.Π.Ε.Aιγός ποταμοί: Περιγραφή & περιεχόμενο διδακτικού σεναρίου με χρήση Τ.Π.Ε.
Aιγός ποταμοί: Περιγραφή & περιεχόμενο διδακτικού σεναρίου με χρήση Τ.Π.Ε.Thanos Stavropoulos
 
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Webquest β΄λυκειου, εκφραση εκθεση, βιογραφια, κριτικη βιβλι...
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Webquest β΄λυκειου, εκφραση εκθεση, βιογραφια, κριτικη βιβλι...ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Webquest β΄λυκειου, εκφραση εκθεση, βιογραφια, κριτικη βιβλι...
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Webquest β΄λυκειου, εκφραση εκθεση, βιογραφια, κριτικη βιβλι...ftero
 

Similar to σεναριο Β΄ Παγκοσμιος Πόλεμος (20)

σεναριο διδασκαλιας στην_ιστορια γ΄γυμνασιου (Α΄Παγκόσμιος Πόλεμος)
σεναριο διδασκαλιας στην_ιστορια γ΄γυμνασιου (Α΄Παγκόσμιος Πόλεμος)σεναριο διδασκαλιας στην_ιστορια γ΄γυμνασιου (Α΄Παγκόσμιος Πόλεμος)
σεναριο διδασκαλιας στην_ιστορια γ΄γυμνασιου (Α΄Παγκόσμιος Πόλεμος)
 
διδακτικο σεναριο στην ιστορια με αξιοποιηση του διδακτικου πακετου του ΠΕΜ
διδακτικο σεναριο στην ιστορια με αξιοποιηση του διδακτικου πακετου του ΠΕΜδιδακτικο σεναριο στην ιστορια με αξιοποιηση του διδακτικου πακετου του ΠΕΜ
διδακτικο σεναριο στην ιστορια με αξιοποιηση του διδακτικου πακετου του ΠΕΜ
 
ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΑΖΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ Από την ιστοριογραφία και την...
ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΑΖΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ Από την ιστοριογραφία και την...ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΑΖΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ Από την ιστοριογραφία και την...
ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΑΖΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ Από την ιστοριογραφία και την...
 
3 6nazismos
3 6nazismos3 6nazismos
3 6nazismos
 
Dekemvriana
DekemvrianaDekemvriana
Dekemvriana
 
μικρασιατικος
μικρασιατικοςμικρασιατικος
μικρασιατικος
 
Gia ton valtino
Gia ton valtinoGia ton valtino
Gia ton valtino
 
46. Ο ελληνισμός της διασποράς
46. Ο ελληνισμός της διασποράς46. Ο ελληνισμός της διασποράς
46. Ο ελληνισμός της διασποράς
 
28-10-2022 (2).pptx Γιορτη 28ης Οκτωβρίου
28-10-2022 (2).pptx Γιορτη 28ης Οκτωβρίου28-10-2022 (2).pptx Γιορτη 28ης Οκτωβρίου
28-10-2022 (2).pptx Γιορτη 28ης Οκτωβρίου
 
θέματα ιστορίας γενικής παιδείας πανελλαδικών εξετάσεων 2017
θέματα ιστορίας γενικής παιδείας πανελλαδικών εξετάσεων 2017θέματα ιστορίας γενικής παιδείας πανελλαδικών εξετάσεων 2017
θέματα ιστορίας γενικής παιδείας πανελλαδικών εξετάσεων 2017
 
τα θέματα της ιστορίας γενικής παιδείας
τα θέματα της ιστορίας γενικής παιδείας τα θέματα της ιστορίας γενικής παιδείας
τα θέματα της ιστορίας γενικής παιδείας
 
Οι πιτσιρίκοι , Δ. Ψαθάς Λογοτεχνία Α Γυμνασίου Φύλλο εργασίας
Οι πιτσιρίκοι , Δ. Ψαθάς Λογοτεχνία Α Γυμνασίου Φύλλο εργασίαςΟι πιτσιρίκοι , Δ. Ψαθάς Λογοτεχνία Α Γυμνασίου Φύλλο εργασίας
Οι πιτσιρίκοι , Δ. Ψαθάς Λογοτεχνία Α Γυμνασίου Φύλλο εργασίας
 
θέματα ιστορίας γενικής παιδείας πανελλαδικών εξετάσεων 2017
θέματα ιστορίας γενικής παιδείας πανελλαδικών εξετάσεων 2017θέματα ιστορίας γενικής παιδείας πανελλαδικών εξετάσεων 2017
θέματα ιστορίας γενικής παιδείας πανελλαδικών εξετάσεων 2017
 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΟΜΑΔΑ Α
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΟΜΑΔΑ ΑΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΟΜΑΔΑ Α
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΟΜΑΔΑ Α
 
συνομιλώντας με τον πανεπιστημιακό και συγγραφέα νίκο μαραντζίδη
συνομιλώντας με τον πανεπιστημιακό και συγγραφέα νίκο μαραντζίδησυνομιλώντας με τον πανεπιστημιακό και συγγραφέα νίκο μαραντζίδη
συνομιλώντας με τον πανεπιστημιακό και συγγραφέα νίκο μαραντζίδη
 
History club Ionideios school
History club Ionideios schoolHistory club Ionideios school
History club Ionideios school
 
εκπαιδευση και παγκοσμια ειρηνη Pp neo
εκπαιδευση και παγκοσμια ειρηνη Pp neoεκπαιδευση και παγκοσμια ειρηνη Pp neo
εκπαιδευση και παγκοσμια ειρηνη Pp neo
 
Λογοτεχνία και Ιστορία_1940
Λογοτεχνία και Ιστορία_1940Λογοτεχνία και Ιστορία_1940
Λογοτεχνία και Ιστορία_1940
 
Aιγός ποταμοί: Περιγραφή & περιεχόμενο διδακτικού σεναρίου με χρήση Τ.Π.Ε.
Aιγός ποταμοί: Περιγραφή & περιεχόμενο διδακτικού σεναρίου με χρήση Τ.Π.Ε.Aιγός ποταμοί: Περιγραφή & περιεχόμενο διδακτικού σεναρίου με χρήση Τ.Π.Ε.
Aιγός ποταμοί: Περιγραφή & περιεχόμενο διδακτικού σεναρίου με χρήση Τ.Π.Ε.
 
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Webquest β΄λυκειου, εκφραση εκθεση, βιογραφια, κριτικη βιβλι...
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Webquest β΄λυκειου, εκφραση εκθεση, βιογραφια, κριτικη βιβλι...ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Webquest β΄λυκειου, εκφραση εκθεση, βιογραφια, κριτικη βιβλι...
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Webquest β΄λυκειου, εκφραση εκθεση, βιογραφια, κριτικη βιβλι...
 

More from somakris

ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥsomakris
 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΙΑ ΣΠΑΡΤΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΙΑ ΣΠΑΡΤΗΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΙΑ ΣΠΑΡΤΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΙΑ ΣΠΑΡΤΗsomakris
 
ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥsomakris
 
Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥsomakris
 
8 Η ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ
8 Η ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ 8 Η ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ
8 Η ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ somakris
 
7 ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΣΕΣ ΔΥΟ ΚΟΣΜΟΙ ΣΥΓΚΡΟΥΟΝΤΑΙ
7 ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΣΕΣ ΔΥΟ ΚΟΣΜΟΙ ΣΥΓΚΡΟΥΟΝΤΑΙ7 ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΣΕΣ ΔΥΟ ΚΟΣΜΟΙ ΣΥΓΚΡΟΥΟΝΤΑΙ
7 ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΣΕΣ ΔΥΟ ΚΟΣΜΟΙ ΣΥΓΚΡΟΥΟΝΤΑΙsomakris
 
ΣΤΑ 200πΧ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
ΣΤΑ 200πΧ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΤΑ 200πΧ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
ΣΤΑ 200πΧ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ somakris
 
περσικοι πολεμοι συνοπτικα
περσικοι πολεμοι συνοπτικα περσικοι πολεμοι συνοπτικα
περσικοι πολεμοι συνοπτικα somakris
 
ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ
ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ
ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗsomakris
 
ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ
ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ
ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗsomakris
 
ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ
ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ
ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗsomakris
 
ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ
ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ
ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗsomakris
 
ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ
ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ
ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗsomakris
 
ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ
ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ
ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗsomakris
 
ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ
ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ
ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗsomakris
 
Christmas webex quiz
Christmas webex quizChristmas webex quiz
Christmas webex quizsomakris
 
Η ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Η ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Η ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Η ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΣΧΟΛΗ somakris
 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟ
 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟ
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟ somakris
 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟ
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟ
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟsomakris
 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙsomakris
 

More from somakris (20)

ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΙΑ ΣΠΑΡΤΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΙΑ ΣΠΑΡΤΗΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΙΑ ΣΠΑΡΤΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΙΑ ΣΠΑΡΤΗ
 
ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 
Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 
8 Η ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ
8 Η ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ 8 Η ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ
8 Η ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ
 
7 ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΣΕΣ ΔΥΟ ΚΟΣΜΟΙ ΣΥΓΚΡΟΥΟΝΤΑΙ
7 ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΣΕΣ ΔΥΟ ΚΟΣΜΟΙ ΣΥΓΚΡΟΥΟΝΤΑΙ7 ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΣΕΣ ΔΥΟ ΚΟΣΜΟΙ ΣΥΓΚΡΟΥΟΝΤΑΙ
7 ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΣΕΣ ΔΥΟ ΚΟΣΜΟΙ ΣΥΓΚΡΟΥΟΝΤΑΙ
 
ΣΤΑ 200πΧ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
ΣΤΑ 200πΧ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΤΑ 200πΧ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
ΣΤΑ 200πΧ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
 
περσικοι πολεμοι συνοπτικα
περσικοι πολεμοι συνοπτικα περσικοι πολεμοι συνοπτικα
περσικοι πολεμοι συνοπτικα
 
ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ
ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ
ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ
 
ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ
ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ
ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ
 
ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ
ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ
ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ
 
ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ
ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ
ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ
 
ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ
ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ
ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ
 
ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ
ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ
ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ
 
ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ
ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ
ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ
 
Christmas webex quiz
Christmas webex quizChristmas webex quiz
Christmas webex quiz
 
Η ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Η ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Η ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Η ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟ
 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟ
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟ
 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟ
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟ
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟ
 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
 

σεναριο Β΄ Παγκοσμιος Πόλεμος

 • 1. ΢ΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑ΢ΚΑΛΙΑ΢ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗ΢Η ΤΛΙΚΟΤ ΣΟΤ ΠΕΜ 1. Σαυτότητα του σεναρίου Σίτλος: Ο Β ΄ Παγκόσμιος πόλεμος Δημιουργός: Mακρής ΢ωτήρης ( somakris.blogspot.gr) Διδακτικό αντικείμενο: Ιστορία Διδακτική ενότητα: Ενότητα 46 : Ο Β ΄ Παγκόσμιος πόλεμος Σάξη: Γ΄ (Γ2) – 22 μαθητές (6 μουσουλμάνοι) Απαιτούμενος χρόνος διδασκαλίας: 2 ώρες Προϋποθέσεις υλοποίησης: H εξοικείωση των μαθητών με τη «φιλοσοφία» του υλικού του ΠΕΜ στην Ιστορία της Γ΄Γυμνασίου 2. ΢ύντομη περιγραφή Σο παρόν σενάριο απευθύνεται στους μαθητές της Γ΄Γυμνασίου και στοχεύει στη διερεύνηση του Β΄Παγκοσμίου πολέμου μέσα από πηγές , χάρτες , εικόνες που αντλούνται αποκλειστικά από το υλικό του ΠΕΜ (κεφ 10 σελ.192-199, ΛΑΙ σελ.1-7,19-21). 3. ΢τόχοι – σκεπτικό Γνώσεις για το γνωστικό αντικείμενο Να γνωρίσουν κύρια γεγονότα του Β΄ Παγκόσμιου πολέμου Να γνωρίσουν τα αντίπαλα στρατόπεδα Να κατανοήσουν τη διαδικασία μαζικής εξόντωσης των Εβραίων Να αντιληφθούν βασικά σημεία της ναζιστικής θεωρίας περί υπεροχής της Άριας φυλής Γνώσεις για τον κόσμο Να συνειδητοποιήσουν τον συσχετισμό της Ναζιστικής θεωρίας με σύγχρονα ρατσιστικά μορφώματα . Nα εξοικειωθούν οι μαθητές με τον ιστορικό χώρο μέσω των χαρτών. Γνωστικό αντικείμενο και Γραμματισμοί Να ασκηθούν οι μαθητές στην παρατήρηση, στην κριτική επεξεργασία των γραπτών πηγών , των χαρτών, των εικόνων, ως ιστορικών τεκμηρίων , ώστε να αναπτυχθούν οι κατάλληλες δεξιότητες για την προσέγγιση των ιστορικών φαινομένων. Να εντρυφήσουν στην ομαδοσυνεργατική μάθηση. 4. Λεπτομερής παρουσίαση της πρότασης Η σχέση του σεναρίου με το αναλυτικό πρόγραμμα: Η επιλογή του θέματος αντλήθηκε από την 38η ενότητας της Ιστορίας (Γ΄Γυμνασίου) και ανταποκρίνεται στους στόχους του ΑΠ΢ (βιβλίο εκπαιδευτικού σελ. 117-118). Διδακτικές πρακτικές Οικοδομισμός (Η μάθηση ενσωματώνεται σε ρεαλιστικά περιβάλλοντα και έτσι επέρχεται η εμπέδωση μέσω της κοινωνικής εμπειρίας π.χ με την επεξεργασία ιστορικών πηγών) Διερευνητική – ανακαλυπτική μάθηση ( Οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες μέσω πειραματισμού και πρακτικής κατασκευάζοντας ένα προϊόν π.χ δημιουργώντας ένα ημερολόγιο , ραδιοφωνικό μήνυμα .)
 • 2. Σο παιδί δεν είναι παθητικός δέκτης αλλά δρων υποκείμενο Ο δάσκαλος είναι εμψυχωτής καθοδηγητής, συνερευνητής, συνοδοιπόρος και συντονιστής στη διαδικασία μάθησης. Οδηγεί τα παιδιά στην ανακάλυψη της γνώσης. ΢τόχος του, είναι να κάνει τα παιδιά ικανά να κατανοούν, ν΄ αποκωδικοποιούν, να κρίνουν. Να οικοδομούν τη γνώση μόνα τους. Συνεργατική μάθηση Πορεία διδασκαλίας Φωρίζουμε τους μαθητές σε τέσσερις ομάδες (5-6ατόμων). Η κάθε ομάδα αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει δραστηριότητες που σχετίζονται με τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι μαθητές της Α ομάδας αναλαμβάνουν να τοποθετήσουν βασικά ιστορικά γεγονότα στην ιστορική γραμμή, δίνοντας τους την αφόρμηση να τα γνωρίσουν εκτενέστερα. Παράλληλα οι μαθητές διατυπώνουν την αποψή τους για το ποιο γεγονός κατά τη γνώμη τους ήταν το πιο καθοριστικό και ποιο το πιο τραγικό, ενισχύοντας έτσι την κριτική τους ικανότητα .΢τη συνέχεια μέσω των χαρτών 10.1, 10.2 οι μαθητές προσπαθούν να καταγράψουν τα αντίπαλα στρατόπεδα , καθώς και τις χώρες που έμειναν ουδέτερες σε πρώτη φάση και έπειτα τις χώρες που κατακτήθηκαν από τον Άξονα . Οι μαθητές της Β΄ομάδας αναλαμβάνουν να δημιουργήσουν ένα ραδιοφωνικό μήνυμα του ΒΒC προκειμένου να μας μεταφέρουν το κλίμα και τα συναισθήματα των Βρετανών από τους βομβαρδισμούς των Γερμανών. ΢τη συνέχεια με αφορμή την Π 10.11 ΛΑΙ καταγράφουν σε αντιδιαστολή τα συναισθήματα των κατοίκων του Λένινγκραντ για την συνθηκολόγηση των Γερμανών , τονίζοντας παράλληλα το αντιπολεμικό συναίσθημα. Οι μαθητές της Γ΄ομάδας καλούνται να ανασυνθέσουν βασικά σημεία της ναζιστικής θεωρίας με αφορμή τις πηγές 10.15 και 10.17. ΢τη συνέχεια καλούνται να συνδέσουν τη ναζιστική θεωρία με σύγχρονες ρατσιστικές περιστάσεις , αναγνωρίζοντας την διαχρονικότητα και την εγγύτητα του θέματος. Επιπλέον προσπαθούν να συντάξουν αυθεντικό γραπτό λόγο μέσω της παραγωγής ενός ημερολογίου ,αναπτύσσοντας έτσι την ενσυναισθητική φαντασία των μαθητών. Οι μαθητές της Δ΄ομάδας αναλαμβάνουν να μελετήσουν το σχέδιο εξόντωσης που εφάρμοσαν οι Γερμανοί σε βάρος Εβραίων και άλλων εθνοτήτων μέσω της πηγής 10.30 και των προσωπικών ημερολογίων . Καλούνται να μεταφέρουν στους συμμαθητές τους τα σκληρά μέτρα που έλαβαν εναντίον των Εβραίων και άλλων εθνοτήτων και μειονοτήτων και να μοιραστούν σκέψεις και συναισθήματα για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης , που μετατράπηκαν σε τόπους εξόντωσης συνανθρώπων. Κοινή δραστηριότητα επέκτασης Οι μαθητές μπορούν να αναζητήσουν κινηματογραφικές ταινίες(π.χ Η διάσωση του στρατιώτη Ράιαν, Ο Πιανίστας ) και βιβλία που έχουν ως θέμα τον Β΄Παγκόσμιο και να παρουσιάσουν τον τρόπο που παρουσιάζεται ο πόλεμος. Επιπλέον θα μπορούσαν να συγκρίνουν τους δύο παγκοσμίους πολέμους (π.χ ως προς τα αντίπαλα στρατόπεδα, τις απώλειες κ.α).
 • 3. ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ 1 1. Να τοποθετήσετε τα παρακάτω γεγονότα στην ιστορική γραμμή.Ποιο γεγονός πιστεύετε ότι ήταν καθοριστικό για την εξέλιξη του πολέμου; Ποιο ήταν το ποιο τραγικό; Επιλέξτε δύο απ΄αυτά και παρουσιάστε τα στην τάξη.( Μπορείτε να μελετήσετε και τις εικόνες στη σελ.194) 2. Με μολύβια διαφορετικών χρωμάτων να σημειώσετε στον παρακάτω χάρτη. Μελετήστε και τις σελίδες 192-193 και τους χάρτες 10.1 , 10.2. α) ποια ευρωπαϊκά κράτη αποτελούσαν τον Άξονα και ποια τους ευρωπαϊκούς συμμάχους; β) ποιες περιοχές στην Ευρώπη είχαν καταλάβει οι δυνάμεις του Άξονα από το ΢επτέμβριο του 1939 μέχρι και τα τέλη του 1942; γ) ποιες ευρωπαϊκές χώρες δεν μπόρεσαν να καταλάβουν οι δυνάμεις του Άξονα σε αυτό το χρονικό διάστημα; Ποια η σημασία για την έκβαση του πολέμου; δ) ποια ευρωπαϊκά κράτη ήταν ουδέτερα;
 • 4. ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ 2 1. Δουλεύετε στο βρετανικό ραδιοφωνικό σταθμό BBC και πρέπει να ετοιμάσετε σύντομα ραδιοφωνικά μηνύματα που θα μεταδίδονται ανάμεσα στις διάφορες εκπομπές με στόχο να δώσετε κουράγιο στους Βρετανούς πολίτες που υποφέρουν από τους βομβαρδισμούς. Λαμβάνοντας υπόψη σας τις πληροφορίες από το κείμενα Π 10.2 αλλά και τις εικόνες 10.4, 10.5 ετοιμάζετε ραδιοφωνικά μηνύματα. Παρουσιάστε τη δουλειά σας στην τάξη! «Η εκκλησία ήταν το πιο δημοφιλές καταφύγιο. Ο κόσμος αισθανόταν ότι πουθενά δεν ήταν ασφαλέστερος από [...] την εκκλησία και έτσι ήταν γεμάτη την ώρα που έπεσε η βόμβα. Η βόμβα έσκασε στη μέση του ναού. Οι άνθρωποι κυριολεκτικά έγιναν κομμάτια». Μαρτυρία από μέλος των Πρώτων Βοηθειών για το βομβαρδισμό του καθεδρικού ναού του Κόβεντρι <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<. 2. ΢το απόσπασμα 10.11 ένας κάτοικος του Λένινγκραντ μας μιλάει για το πώς υποδέχτηκαν την είδηση για τη συνθηκολόγηση της Γερμανίας.Ποια ήταν τα συναισθήματα των ανθρώπων; Να τα συγκρίνετε με το παραπάνω απόσπασμα και να τα καταγράψετε σε δυο στήλες με τίτλο Ειρήνη-Πόλεμος. «Η μέρα της νίκης; Στις 9 Μαΐου 1945 πήγαμε σε ένα μικρό θέατρο να δούμε όπερα [...]. Ξαφνικά η παράσταση σταμάτησε και ο μαέστρος ανέβηκε [στη σκηνή] και είπε ότι οι Γερμανοί παραδόθηκαν. Όλοι στο θέατρο βγήκαν έξω στην πλατεία. Είδα εκατοντάδες, χιλιάδες ανθρώπους να χορεύουν και να αγκαλιάζουν ο ένας τον άλλο. Να σηκώνουν τους στρατιώτες στον αέρα. Όλοι έκλαιγαν και φιλούσε ο ένας τον άλλο. Ήμουν εννιά χρονών». Μαρτυρία του Όλεγκ Σσακούμοφ <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 • 5. ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ 3 1. ΢το παρακάτω απόσπασμα από ομιλία του Γερμανού διοικητή της κατεχόμενης Ουκρανίας διαβάζουμε σχετικά με την καταναγκαστική εργασία.Ποιες είναι οι απόψεις του; ΢χετίζονται με τον ρατσισμό; Είναι επίκαιρες;Γιατί έχουν απήχηση σε κάποιους; «Είμαστε η ανώτερη φυλή [...]. Οι κάτοικοι πρέπει να εργάζονται, να εργάζονται και να ξαναεργάζονται. Ορισμένοι ανησυχούν πως οι πολίτες δεν έχουν να φάνε. Δεν μπορούν να απαιτήσουν κάτι τέτοιο [...]. Είμαστε η ανώτερη φυλή, και δεν πρέπει να ξεχνάμε πως και ο πιο ασήμαντος Γερμανός εργάτης είναι από φυλετική άποψη χίλιες φορές πολυτιμότερος απ’ όλον αυτόν εδώ τον πληθυσμό.» Ομιλία του Έριχ Κοχ, 5 Μαρτίου 1943 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<. 2.Ποια αντίληψη είχαν οι ναζί για τους Πολωνούς; Σι επιπτώσεις είχε αυτή η αντίληψη στη ζωή τους; Αναφέρετε τρεις τουλάχιστον λόγους για τους οποίους ο Φίμλερ δεν ήθελε να μορφώνονται οι Πολωνοί. «Ο μη γερμανικός πληθυσμός των ανατολικών εδαφών [οι Πολωνοί] δε θα πρέπει να έχει οποιαδήποτε εκπαίδευση ανώτερη από τη στοιχειώδη [=τα βασικά, τα απολύτως απαραίτητα] [...]. Θα πρέπει να διδάσκονται μόνο απλή αριθμητική έως το 500 το πολύ, [να ξέρουν] πώς να γράφουν το όνομά τους, ότι είναι εντολή του Θεού να υπακούνε τους Γερμανούς, να είναι ειλικρινείς, να δουλεύουν σκληρά και να φέρονται καλά. Βρίσκω περιττή τη διδασκαλία της ανάγνωσης.» Φάινριχ Φίμλερ, Τπόμνημα στο Φίτλερ *για την κατάσταση στην Πολωνία+, Μάιος 1940 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<. 3. ΢τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής σε διάφορες χώρες της Ευρώπης πολλά παιδιά κράτησαν ημερολόγιο όπου έγραψαν τις εμπειρίες τους και όσα ζούσαν καθημερινά. Αναλαμβάνετε να γράψετε ένα τέτοιο ημερολόγιο που κράτησε στη διάρκεια του 1942 σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα ένα νεαρό αγόρι ή κορίτσι. Μιλήστε για τη ζωή σας, ποιοι είστε, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε εσείς, η οικογένειά σας και οι συνάνθρωποί σας, τα συναισθήματα που σας δημιουργούνται, πώς βλέπετε τα πράγματα κτλ. Δείτε και το ημερολόγιο της Αννα Υράνκ παρακάτω. «Από το Σάββατο το πρόγραμμά μας έχει αλλάξει. Τρώμε για μεσημέρι στις 12.30 και το πρωί μόνο ένα πιάτο πόριτζ [=χυλός από βρόμη]. ΄Ετσι γλιτώνουμε ένα γεύμα [...]. Το μεσημέρι τρώγαμε βρασμένα χόρτα πουρέ. Ωμά χόρτα, σπανάκι, βρασμένα χόρτα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Συγγνώμη, ξέχασα, υπάρχουν και πατάτες. Θαυμάσιος συνδυασμός. Συνέχεια αναρωτιόμαστε απελπισμένα: «Γιατί γίνεται αυτός ο πόλεμος; Γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν ειρηνικά; Γιατί όλη αυτή η καταστροφή;» Το ερώτημα είναι εύλογο [=λογικό, δικαιολογημένο], αλλά δεν μπορούμε να βρούμε απάντηση [<]. Έχω νιώσει πολλές φορές παγιδευμένη αλλά ποτέ απελπισμένη. Θεωρώ τη διαμονή μας εδώ σαν μια επικίνδυνη περιπέτεια, ρομαντική και ενδιαφέρουσα. Στο ημερολόγιό μου μιλάω για τις στερήσεις σαν να πρόκειται για κάτι διασκεδαστικό [<]. Κάθε μέρα αισθάνομαι ότι ωριμάζω εσωτερικά, αισθάνομαι την ελευθερία να πλησιάζει, αισθάνομαι την ομορφιά της φύσης και την καλοσύνη των ανθρώπων. Αισθάνομαι πόσο ενδιαφέρουσα είναι η περιπέτεια! Γιατί, λοιπόν, είμαι τόσο απελπισμένη;» Άννα Υρανκ, Ημερολόγιο, 3 Μαΐου 1944
 • 6. ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ 4 1.Ο σοβιετικός στρατιώτης Πάβελ ΢τένκιν πιάστηκε αιχμάλωτος στην αρχή του πολέμου και οι Γερμανοί τον μεταφέρανε σ’ ένα στρατόπεδο μαζί με χιλιάδες άλλους ΢οβιετικούς αιχμάλωτους στρατιώτες. Οι σύντροφοί του άρχισαν να πεθαίνουν από την πείνα, αλλά αυτός κατάφερε να επιζήσει. Σον Οκτώβριο του 1941 τον μεταφέρανε στο Άουσβιτς–Μπιρκενάου. Να πώς περιγράφει ο ίδιος τη ζωή του εκεί: «Ο μέσος όρος ζωής ενός [Σοβιετικού] κρατούμενου στο [Άουσβιτς–] Μπίρκεναου ήταν δύο βδομάδες. Αν έβρισκες κάτι έπρεπε να το φας, έπρεπε να το καταπιείς. Ωμή πατάτα ή όχι – δεν είχε σημασία. Καθαρή, βρόμικη, όλα ήταν ίδια. Δεν υπήρχε μέρος να την πλύνεις. Όταν ερχόταν η ώρα να σηκωθούμε το πρωί, όσοι ήταν ζωντανοί κοίταζαν και γύρω τους μπορεί να υπήρχαν και δύο και τρεις νεκροί. Το μόνο που υπήρχε ήταν θάνατος, θάνατος, θάνατος. Θάνατος το βράδυ, θάνατος το πρωί, θάνατος το απόγευμα. Διαρκώς ο θάνατος.» Μαρτυρία του Πάβελ ΢τένκιν Ποιες σκέψεις σας διακατέχουν διαβάζοντας την παραπάνω μαρτυρία; <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 2. α) Διαβάστε τα παρακάτω αποσπάσματα που προέρχονται από ημερολόγια που έγραψαν Εβραίοι, νεαρά αγόρια και κορίτσια, σε διάφορες κατακτημένες χώρες της Ευρώπης. Πότε γράφτηκε το καθένα; Γράφτηκε την ίδια εποχή για την οποία μιλάει ή αργότερα; Δικαιολογήστε την απάντησή σας. β) Για ποια μέτρα των ναζί κάνουν λόγο τα συγκεκριμένα αποσπάσματα; Σι λένε γι’ αυτά; Σι πληροφορίες μας δίνουν; 24 Νοεμβρίου 1942 Κατά τη διάρκεια της χρονιάς είδα να αυξάνονται πολύ οι απαγορεύσεις εναντίον μας [...]. Έπρεπε να παραδώσουμε τα ποδήλατά μας στην αστυνομία. Από εκείνη τη στιγμή πήγαινα στο σχολείο με το λεωφορείο, αλλά μια δυο μέρες πριν αρχίσουν οι διακοπές απαγορεύτηκε στους Εβραίους να χρησιμοποιούν τα λεωφορεία. Έπρεπε πλέον να πηγαίνω στο σχολείο με τα πόδια, πράγμα που μου έπαιρνε περίπου μιάμιση ώρα [...]. Τότε ακόμη πίστευα ότι θα γύριζα στο σχολείο μετά τις διακοπές· αλλά έκανα λάθος. Μοσέ Φλίνκερ, Βέλγιο 1 Μαΐου 1944 Το πρωί η Μαρίσκα [η υπηρέτρια της οικογένειας] όρμηξε στο σπίτι και είπε: «Είδατε τις ανακοινώσεις;» Όχι, δεν τις είδαμε, δεν μάς επιτρέπουν να βγούμε έξω, παρά μόνο ανάμεσα στις εννιά με δέκα! [...]. Η Μαρίσκα άρχισε να μαζεύει τα πράγματα [...], διάβασε στην ανακοίνωση ότι μάς επέτρεπαν να πάρουμε μαζί μας μόνο μια αλλαξιά εσώρουχα, τα ρούχα και τα παπούτσια που φορούσαμε [...]. Αγαπημένο ημερολόγιο, από δω και πέρα φαντάζομαι πώς όλα αυτά είναι μόνο ένα όνειρο [...]. Το ξέρω ότι δεν είναι όνειρο, αλλά δεν μπορώ να πιστέψω τίποτα [...]. Κανένας δε λέει κουβέντα. Αγαπημένο ημερολόγιο, ποτέ δεν έχω φοβηθεί περισσότερο [...]. Εύα Φέιμαν, Ουγγαρία <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.