SlideShare a Scribd company logo
1 of 104
Download to read offline
‫الشخص‬ ‫التسويق‬
‫م‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫األل‬ ‫ن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫ل‬‫ل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫اء‬
Personal Branding from A to B
:‫تأليف‬.‫م‬‫يع‬‫ب‬‫ر‬ ‫نني‬‫لع‬‫ا‬‫و‬‫ب‬‫أ‬ ‫محمد‬
‫أكتوبر‬ | ‫األول‬ ‫اإلصدار‬2019
‫عىل‬ ‫الكتاب‬ ‫صفحة‬goodreads
https://www.goodreads.com/book/show/48339352
‫الفهرس‬
‫إهداء‬........................................................................................................................6
‫مة‬
ِّ
‫قد‬ ُ‫م‬......................................................................................................................7
‫إيه‬ ‫ي‬‫يعن‬ ‫األول‬ ‫الفصل‬Brand.........................................................................................9
‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬ ‫أهمية‬ ‫ي‬‫الثان‬ ‫الفصل‬.............................................................................16
‫مغلوطة‬ ‫مفاهيم‬ ‫الثالث‬ ‫الفصل‬‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬ ‫عن‬.........................................................21
‫بس‬ ‫العامة‬ ‫للشخصيات‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬.....................................................................22
‫الشغل‬ ‫من‬ ‫أهم‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬................................................................................22
ُ‫أبيع‬!‫؟‬ ‫ي‬‫نفس‬..........................................................................................................23
‫الناس؟‬ ‫م‬
ِّ
‫أعل‬ ‫ي‬‫إن‬ ‫من‬ ‫إيه‬ ‫هستفاد‬..................................................................................23
...‫أخرى‬ ‫أهداف‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫للتسويق‬..............................................................................24
‫الشهرة؟‬ ‫حلم‬ ‫ي‬‫ل‬ ‫هيحقق‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬....................................................................26
‫اء‬ ‫ر‬‫الث‬ ‫وحلم‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬.....................................................................................27
‫ي‬‫حرين‬ ‫د‬ِّ‫هيقي‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬..................................................................................28
‫ليه؟‬ ‫ي‬‫شخص‬ ‫تسويق‬ ‫تعمل‬ ‫عايز‬ ‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫الفصل‬....................................................................30
‫كويس‬‫ستهدف‬ ُ‫الم‬ ‫العميل‬ ‫ذاكر‬ ‫الخامس‬ ‫الفصل‬..................................................................33
‫العميل‬ ‫ثقة‬ ‫اكسب‬ ‫السادس‬ ‫الفصل‬.................................................................................37
‫اي؟‬‫ز‬‫إ‬ ‫السوق‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫سعري‬ ‫أحدد‬ ‫السابع‬ ‫الفصل‬......................................................................42
‫التواصل‬ ‫مواقع‬ ‫عىل‬ ‫ي‬‫اف‬‫االحث‬ ‫اسمك‬ ‫تأسيس‬ ‫الثامن‬ ‫الفصل‬‫ي‬‫االجتماع‬.......................................45
‫ي‬‫ىل‬ْ‫ب‬
َ
‫الق‬ ‫التقييم‬Pre-Assessment...............................................................................47
‫ي‬‫اف‬‫االحث‬ ‫االسم‬Professional Name.........................................................................47
‫الشخصية‬ ‫الصورة‬Profile Picture............................................................................50
‫الغالف‬ ‫صورة‬Cover Photo....................................................................................52
‫ي‬‫اف‬‫االحث‬ ‫ي‬‫ون‬‫اإللكث‬ ‫يد‬ ‫ر‬‫الث‬Professional Email.............................................................53
‫ي‬‫ون‬‫اإللكث‬ ‫يد‬ ‫ر‬‫الث‬ ‫رسايل‬ ‫توقيع‬Email Signature............................................................58
‫خترص‬ ُ‫الم‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التعريف‬Headline/Short Biography.............................................60
‫ستخدم‬ ُ‫الم‬ ‫اسم‬Username/URL.............................................................................63
‫الشخصية‬ ‫البيانات‬About........................................................................................64
‫للناس‬ ‫اظهر‬Go Public...........................................................................................65
‫ي‬‫التبادل‬ ‫التسويق‬Cross Marketing...........................................................................66
‫كلمات‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫رسالتك‬Hashtag......................................................................................66
‫بالمحتوى‬ ‫التسويق‬ ‫التاسع‬ ‫الفصل‬Content Marketing...................................................68
‫المحتوى‬ ‫إنشاء‬ ‫خطوات‬............................................................................................70
‫تهمه‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫المواضيع‬ ‫واعرف‬ ‫العميل‬ ‫افهم‬.....................................................................70
‫عنه‬ ‫هتكتب‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫الموضوع‬ ‫حدد‬................................................................................71
‫الموضوع‬ ‫بيه‬ ‫هتناقش‬ ‫ي‬‫إلىل‬‫المنظور‬‫اختار‬....................................................................72
‫البحث‬...............................................................................................................73
‫اجعة‬‫ر‬‫والم‬ ‫الكتابة‬Storytelling & Proofreading.....................................................73
‫المناسب‬ ‫العنوان‬‫اختيار‬.........................................................................................75
‫بزيادة‬ ‫محتوى‬
‫ر‬
‫حرص‬.................................................................................................76
‫الموجة‬ ‫كب‬‫ار‬Trend Jacking...................................................................................77
‫المحتوى‬‫تدوير‬ ‫إعادة‬Content Curation...................................................................78
‫تقليد‬ ‫مش‬ ‫ي‬‫أصىل‬ ‫خليك‬Authenticity.........................................................................79
‫األساس‬ ‫ي‬‫ه‬ ‫ارية‬‫ر‬‫االستم‬Consistency.........................................................................79
‫للعميل‬ ‫المحتوى‬ ‫ل‬ ‫ر‬‫توص‬ ‫اي‬‫ز‬‫إ‬ ‫ر‬‫العاش‬ ‫الفصل‬Social Media Reach Algorithm......................81
‫المختلفة‬ ‫المحتوى‬ ‫أنواع‬ ‫ظهور‬ ‫أولويات‬.........................................................................82
‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫وزن‬Post...........................................................................................................82
‫أنت‬ ‫بتاعك‬ ‫بالمحتوى‬ ‫العميل‬ ‫اهتمام‬............................................................................83
‫مختلفة‬ ‫ألهداف‬ ‫المحتوى‬ ‫تقسيم‬................................................................................84
‫للنمو‬ ‫عامة‬‫أفكار‬ ‫ر‬‫عش‬ ‫الحادي‬ ‫الفصل‬Personal Branding Hacks......................................86
‫النصب‬ ‫من‬ ‫بالك‬ ‫ي‬‫خىل‬...............................................................................................87
‫األحسن‬ ‫إيه‬Facebook Page‫وال‬Personal Account‫؟‬................................................87
‫ي‬‫ون‬‫اإللكث‬ ‫يد‬ ‫ر‬‫الث‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫التسويق‬Email Marketing...................................................88
‫بذكاء‬ ‫اشتغل‬Don’t Work Hard, Work Smart.........................................................89
‫الجدولة‬Social Media Scheduling......................................................................89
‫المتابعة‬Social Media Monitoring.....................................................................90
‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬Brand Listening....................................................................................90
‫االطالع‬Field Updates.......................................................................................90
‫وتصمي‬ ‫اختيار‬‫الصور‬ ‫م‬Advanced Search & Graphic Design...................................91
‫بمجالك‬ ‫الخاصة‬ ‫للمواقع‬ ‫انضم‬Join The Community..................................................91
‫وتجري‬ ‫المحتوى‬ ‫ميش‬‫مث‬..........................................................................................92
‫تتساعد‬ ‫ساعد‬ ،‫الناس‬ ‫مع‬ ‫تفاعل‬..................................................................................93
‫عىل‬ ‫اقف‬‫العمالق‬ ‫كتف‬.............................................................................................93
‫ليك‬ ‫تكميلية‬ ‫خدمة‬ ‫م‬
ِّ
‫قد‬ ُ‫م‬ ‫أو‬ ‫منافس‬ ‫مع‬ ‫تعاون‬..................................................................94
‫ة‬ ‫ر‬‫الصغث‬ ‫اإلعالم‬ ‫وسائل‬ ‫استغل‬....................................................................................95
‫كفاحك‬‫قصة‬ ‫ي‬‫احك‬..................................................................................................95
‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫عىل‬ ‫ة‬ ‫ر‬‫الكبث‬ ‫الصفحات‬ ‫استغل‬Facebook..................................................................97
‫وحشة‬ ‫بطريقة‬ ‫حد‬ ‫عن‬ ‫مش‬
ِّ
‫متتكل‬.................................................................................98
‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫مع‬ ‫تتعامل‬ ‫اي‬‫ز‬‫إ‬Brand Attack...............................................................................98
‫ي‬‫المستقبىل‬ ‫عمليك‬ ‫من‬ ‫أهم‬ ‫السابق‬ ‫عمليك‬......................................................................99
‫؟‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬ ‫عىل‬ ‫أشتغل‬ ‫أبدأ‬ ‫امن‬.....................................................................100
!‫ده؟‬ ‫قلته‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫كل‬‫عىل‬ ‫ي‬
‫ر‬‫أمس‬ ‫الزم‬...............................................................................100
‫الخاتمة‬.................................................................................................................102
‫بالكاتب‬ ‫التعريف‬......................................................................................................103
6
‫إهداء‬
‫عمري‬ ‫يكة‬ ‫ر‬‫ش‬ ، ‫ي‬‫حيان‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫حاجة‬ ‫كل‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ي‬‫لهمن‬ ُ‫م‬ ‫إل‬
،‫الوحيد‬ ‫ي‬ ‫ر‬‫وحن‬‫لكتابة‬ ‫ع‬ ‫ر‬‫أتشج‬ ‫ي‬‫إن‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫والسبب‬
،‫ده‬ ‫الكتاب‬."‫عبدالحميد‬ ‫بسمة‬ ‫"أبلة‬ ‫ي‬‫زوجن‬
7
‫مة‬
ِّ
‫قد‬ ُ‫م‬
‫هتم‬ ُ‫م‬ ‫حد‬ ‫أكيد‬ ‫أنت‬ ‫يبق‬ ،‫ده‬ ‫الكتاب‬ ‫اءة‬‫ر‬‫ق‬ ‫تبدأ‬ ‫قررت‬ ‫مادام‬‫م‬
ُّ
‫بالتعل‬‫نفسك‬ ‫من‬ ‫والتطوير‬ ‫المستمر‬
‫جيت‬ ‫إنك‬ ‫ك‬
‫ر‬‫ر‬‫وأبش‬ ‫دي‬ ‫الروح‬ ‫عىل‬ ‫أحييك‬ .‫القتناصها‬ ‫مستعد‬ ‫تبق‬ ‫المناسبة‬ ‫الفرص‬ ‫ي‬ ‫ر‬‫تيج‬ ‫ما‬ ‫أول‬ ‫عشان‬
‫الفنية‬ ‫باللمسات‬ ُ
‫ر‬‫للتمث‬ ‫سعيك‬ ‫كل‬‫ج‬ِّ‫هيتو‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫الصح‬ ‫للمكان‬‫األساسية‬‫تظبيط‬ ‫الشغل‬ ‫من‬ ‫أهم‬ ‫بيقولوا‬ ‫مش‬ ،
!‫الشغل؟‬.‫الشغل‬ ‫تظبيط‬ ‫هدفنا‬ ‫بق‬ ‫هنا‬ ‫احنا‬ ‫أهو‬
‫من‬ ‫معاك‬ ‫ي‬
‫ر‬‫أمس‬ ‫هقدر‬ ‫مش‬ ،‫أوي‬ ‫ر‬‫كبث‬‫ده‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬ ‫مجال‬ ‫إلن‬ ‫للباء‬ ‫األلف‬ ‫من‬ ‫الكتاب‬ ‫اسم‬
.‫للباء‬ ‫األلف‬ ‫من‬ ‫ك‬‫ر‬‫ونتحر‬ ‫بعض‬ ‫مع‬ ‫األول‬ ‫الجزء‬ ‫ناخد‬ ‫خلينا‬ ‫لكن‬ ،‫للياء‬ ‫األلف‬‫أي‬ ‫مساعدة‬ ‫هو‬ ‫الكتاب‬ ‫هدف‬
‫حد‬‫تبق‬ ،‫أكث‬ ‫وعمالء‬ ‫أفضل‬ ‫لفرص‬ ‫يوصل‬ ‫إنه‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫مجاله‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ف‬‫محث‬‫علم‬ ‫عىل‬‫نار‬‫مجا‬ ‫ي‬‫ف‬‫حد‬ ‫أول‬ ‫تكون‬ ،‫لك‬
‫سواء‬ ‫دي‬ ‫الخدمة‬ ‫كانت‬
ً
‫أيا‬ ،‫مها‬
‫ر‬
‫بتقد‬ ‫أنت‬ ‫إلىل‬ ‫الخدمة‬ ‫أو‬ ‫المنتج‬ ‫يحتاجوا‬ ‫لما‬ ‫فيه‬ ‫ر‬
َّ
‫تفك‬ ‫الناس‬‫بتشتغل‬
‫مجال‬ ‫أي‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ف‬‫محث‬ ‫ب‬ ِّ‫در‬ ُ‫م‬‫أو‬ ‫ي‬‫قانون‬‫مستشار‬‫أو‬ ‫مج‬ ‫ر‬‫ث‬ ُ‫م‬‫أو‬Coach.‫بتشتغل‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫الناس‬ ‫بيخاطب‬‫هنا‬ ‫الكتاب‬
‫حر‬ ‫عمل‬ ‫ـ‬‫ك‬Freelance.‫كات‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ر‬‫موظفي‬ ‫حن‬ ‫أو‬‫واحدة‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫ش‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫شغال‬ ‫عادي‬ ‫موظف‬ ‫تبق‬ ‫ممكن‬
‫فرص‬ ‫قصادك‬ ‫إلن‬ ‫ر‬‫معي‬ ‫عمل‬ ‫بمكان‬ ‫مربوط‬ ‫مش‬ ‫تكون‬ ‫أو‬ ،‫المديرين‬ ‫من‬ ‫تتحط‬ ‫وط‬ ‫ر‬‫ش‬ ‫بأي‬ ‫تقبل‬ ‫ومضطر‬
‫بتشتغل‬ ‫أو‬ ‫مكان‬ ‫من‬ ‫أكث‬ ‫ي‬‫ف‬Part-Time‫الخاص‬ ‫شغلك‬ ‫وليك‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫ش‬ ‫مع‬ ‫شغال‬ ‫أو‬ ،‫مؤسسة‬ ‫من‬ ‫أكث‬ ‫مع‬
.‫بردو‬
‫أنت‬ ‫لو‬‫بق‬‫أسا‬ ‫بشكل‬ ‫معتمدة‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫الناس‬ ‫من‬‫اتهم‬‫ر‬‫بمها‬ ‫الحر‬ ‫العمل‬ ‫أو‬ ‫الخاص‬ ‫شغلها‬ ‫عىل‬ ‫ي‬‫س‬
‫ي‬‫إلىل‬ ‫ي‬‫ه‬ ‫إلنها‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬ ‫مهارة‬ ‫عن‬ ‫ليك‬ ‫غن‬ ‫ال‬ ‫يبق‬ ،‫اتهم‬ ‫ر‬‫وخث‬‫ي‬‫إلىل‬ ‫الحاجة‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫تستمر‬ ‫هتساعدك‬
‫ـ‬‫ك‬‫تشتغل‬‫عايز‬ ‫أنت‬‫لو‬‫هو‬ ‫ما‬ ،‫بتحبها‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫وبالطريقة‬ ‫بتحبها‬Freelancer
ً
‫مثال‬ ‫زي‬ ‫باسمك‬ ‫خدماتك‬ ‫م‬
ِّ
‫وتقد‬
‫أ‬ ‫خاصة‬ ‫عيادة‬ ‫فاتح‬ ‫طبيب‬‫ب‬ ‫ر‬‫يدر‬ ‫عايز‬ ‫جيم‬ ‫مدرب‬ ‫و‬Private‫الناس‬‫لو‬ ، ‫ر‬‫معي‬ ‫جيم‬ ‫بمكان‬ ‫مرتبط‬ ‫ميكونش‬
‫مقدر‬ ‫دي‬‫و‬‫ي‬‫ف‬ ‫للشغل‬ ‫يلجأوا‬ ‫هيضطروا‬ ‫كويس‬ ‫دخل‬ ‫مصدر‬ ‫لهم‬ ‫روا‬
‫ر‬
‫يوف‬ ‫ار‬‫ر‬‫باستم‬ ‫عمالء‬ ‫عندهم‬ ‫يبق‬ ‫ش‬
‫ي‬‫ف‬ ‫هيشتغل‬ ‫كذلك‬ ‫الجيم‬ ‫ومدرب‬ ‫حددة‬ ُ‫م‬ ‫عمل‬ ‫بمواعيد‬ ‫مستشق‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫يشتغل‬ ‫وح‬ ‫ر‬‫هث‬ ‫الطبيب‬ ،‫مؤسسات‬
‫بطريقة‬ ‫بس‬ ‫المجال‬ ‫نفس‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫وا‬ ُ‫استمر‬ ‫هم‬ ‫هنا‬ ،‫العمل‬ ‫أصحاب‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫تحت‬ ‫ويكونوا‬ ‫ثابتة‬ ‫بمواعيد‬ ‫جيم‬
‫شغل‬‫ر‬‫غث‬‫زي‬ ،‫العمالء‬ ‫قلة‬ ‫بسبب‬ ‫خالص‬ ‫ده‬ ‫الشغل‬ ‫مجال‬ ‫تسيب‬ ‫ناس‬ ‫ممكن‬ ‫المقابل‬ ‫ي‬‫ف‬ .‫فيها‬ ‫نفسهم‬ ‫ي‬‫إلىل‬
‫بنت‬ ‫أو‬ ،‫بيحبها‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫للحاجة‬ ‫غ‬‫ر‬‫ويتفر‬ ‫فيها‬ ‫شغال‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫يسيب‬ ‫وعايز‬ ‫التصوير‬ ‫بيحب‬ ‫حاسب‬ ُ‫م‬
ً
‫مثال‬
‫تبق‬ ‫ونفسها‬ ‫العمالء‬ ‫خدمة‬ ‫مجال‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫بتشتغل‬Makeup Artist
‫ر‬
‫متوف‬ ‫لو‬ ‫دول‬ ‫ر‬‫المثالي‬ ،‫عدد‬ ‫ليهم‬ ‫رش‬
!‫بيحبوه‬ ‫مش‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫السابق‬ ‫لشغلهم‬ ‫يرجعوا‬ ‫هيضطروا‬ ‫مناسب‬ ‫دخل‬ ‫ومصدر‬ ‫العمالء‬ ‫من‬ ‫مناسب‬
‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫بيخاطب‬ ‫مش‬ ‫الكتاب‬ ‫كمان‬Professionals‫لسه‬ ‫أنت‬ ‫لو‬ ،‫بس‬ ‫ة‬ ‫ر‬‫الخث‬ ‫من‬ ‫ر‬‫كتث‬ ‫ر‬‫سني‬ ‫ليهم‬ ‫ي‬‫إلىل‬
‫فيه‬ ‫تشتغل‬ ‫عايز‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫المجال‬ ‫وحددت‬ ‫الجامعة‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫طالب‬‫ت‬ ‫تقدر‬ ‫عشان‬ ‫اتك‬‫ر‬‫لمها‬ ‫ق‬ ‫ر‬‫تسو‬ ‫وعايز‬
ً
‫ماديا‬ ‫ستقل‬
8
‫رحلتك‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ر‬‫كتث‬‫وهيساعدك‬ ‫ليك‬ ‫ده‬ ‫الكتاب‬ ‫يبق‬ ،‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫جنب‬ ‫الخاص‬ ‫شغلك‬ ‫من‬ ‫دخل‬‫مصدر‬ ‫ليك‬ ‫ويبق‬
.‫الحر‬ ‫العمل‬ ‫لسوق‬
ُ‫م‬ ‫كده‬‫احنا‬ ‫يبق‬‫ر‬‫تفقي‬‫ي‬‫إلىل‬ ‫المجال‬ ‫كان‬
ً
‫أيا‬ ‫كلنا‬‫لينا‬
ً
‫جدا‬ ‫وأساسية‬ ‫مهمة‬ ‫حاجة‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬ ‫إن‬
‫ق‬ ‫بس‬ ...‫الكتاب‬ ‫مع‬ ‫رحلتنا‬ ‫بق‬ ‫نبدأ‬ ،‫فيه‬ ‫بنشتغل‬‫قبل‬ ‫أه‬‫ر‬‫بتق‬ ‫ي‬‫نمط‬ ‫كتاب‬‫هيكون‬ ‫مش‬ ‫ده‬ ،‫اية‬‫ر‬‫ق‬ ‫تبدأ‬ ‫ما‬ ‫بل‬
‫أكون‬ ‫أتمن‬ ‫كنت‬ ،‫حكومية‬ ‫مصلحة‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫دورك‬ ‫انتظارك‬ ‫أثناء‬ ‫أو‬ ‫المواصالت‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫بيه‬ ‫نفسك‬ ‫ي‬‫بتسىل‬ ‫أو‬ ‫تنام‬ ‫ما‬
.‫شوية‬ ‫مختلف‬ ‫ده‬ ‫الكتاب‬ ‫لألسف‬ ‫بس‬ ‫دي‬ ‫الطويلة‬ ‫المواقف‬ ‫ملل‬ ‫عنك‬ ‫وأخفف‬ ‫دي‬ ‫اللحظات‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫رفيقك‬
‫أكث‬ ‫الكتاب‬ ‫أ‬‫ر‬‫تق‬ ‫تحتاج‬ ‫ممكن‬.‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫عىل‬ ‫ومش‬ ،‫مرة‬ ‫من‬‫قلم‬ ‫معاك‬ ‫يكون‬ ‫محتاج‬‫هتكتب‬ ‫عشان‬‫أهم‬
‫قها‬‫ر‬‫تطب‬ ‫هتحتاج‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫النقط‬‫و‬ ،‫إجابة‬ ‫منك‬ ‫محتاجة‬ ‫أسئلة‬ ‫ي‬‫هتالف‬ ‫الكالم‬ ‫وسط‬ ‫ي‬‫ف‬‫ر‬‫تفكث‬ ‫أو‬‫ي‬‫عمىل‬ ‫تطبيق‬ ‫أو‬ ،
‫معينة‬ ‫حالة‬ ‫عىل‬‫ر‬‫في‬‫المحث‬ ‫ر‬‫أكث‬ ‫وسط‬ ‫أسمائنا‬ ‫ووضع‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫األول‬ ‫خطواتنا‬ ‫نبدأ‬ ‫بينا‬ ‫يال‬ ....
‫العنني‬‫و‬‫ب‬‫أ‬ ‫محمد‬‫بيع‬‫ر‬
9
‫األول‬ ‫الفصل‬
‫إيه‬ ‫ي‬‫يعن‬Brand
"Loyalty is not won by being first. It is won by being best"
– Stefan Persson
‫تكون‬ ‫بإنك‬ ‫ولكن‬ ،‫الخدمة‬ ‫م‬
ِّ
‫قد‬ ‫واحد‬ ‫أول‬ ‫تبق‬ ‫بإنك‬ ‫ي‬ ‫ر‬‫بتيج‬ ‫مش‬ ‫فيك‬ ‫العمالء‬ ‫ثقة‬
.‫مها‬
‫ر‬
‫بيقد‬ ‫واحد‬ ‫أحسن‬
10
‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫عن‬ ‫م‬
ِّ
‫هنتكل‬ ‫إننا‬ ‫بما‬Personal Branding‫ـ‬‫ل‬‫ا‬‫هو‬ ‫إيه‬ ‫نعرف‬ ‫األول‬ ‫ر‬‫محتاجي‬ ‫يبق‬ ،Brand‫وبعدين‬
‫ن‬‫كلمة‬‫عن‬ ‫مفهومك‬ ‫إيه‬ . ‫ي‬‫شخص‬ ‫بشكل‬ ‫عليه‬ ‫شتغل‬Brand‫ده‬ ‫البسه‬ ‫أنا‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫القميص‬ ‫لك‬ ‫أقول‬ ‫لما‬ ‫ي‬‫يعن‬ ‫؟‬
Brand‫عا‬ ‫مش‬ ‫جودته‬ ‫وال‬ ‫ي‬‫وغال‬ ‫كويس‬‫قميص‬ ‫إنه‬ ‫معناه‬ ‫ده‬ ‫هل‬ ‫الجملة؟‬ ‫من‬ ‫إيه‬ ‫تفهم‬ ،‫لية؟‬
‫كلمة‬‫إن‬ ‫معناه‬ ‫ده‬ ‫هل‬ ،‫كويسة‬‫وخامته‬ ‫ي‬‫غال‬ ‫وسعره‬ ‫ر‬‫كبث‬‫محل‬ ‫من‬ ‫ده‬ ‫القميص‬ ‫إن‬ ‫رت‬
ّ
‫فك‬ ‫ة‬ ‫ر‬‫كبث‬‫بنسبة‬
Brand‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ،‫صح‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫بس‬ ‫الجملة‬ ‫نص‬ ‫إن‬ ‫الحقيقة‬ ‫؟‬ ‫ي‬ ‫ر‬‫إيجان‬ ‫بشكل‬ ‫ة‬ ‫ر‬
‫ر‬‫مث‬ ُ‫م‬ ‫حاجة‬ ‫بيها‬ ‫مقصود‬
ً
‫دايما‬Brand
‫بشك‬ ‫تكون‬ ‫ممكن‬ ، ‫ي‬ ‫ر‬‫إيجان‬ ‫بشكل‬ ‫ة‬ ‫ر‬‫ممث‬ ‫تكون‬ ‫الزم‬ ‫مش‬ ‫بس‬ ،‫ة‬ ‫ر‬‫ممث‬ ‫حاجة‬ ‫بيه‬ ‫مقصود‬‫ده‬ ‫وهنشوف‬ ، ‫ي‬ ‫ر‬‫سلن‬ ‫ل‬
. ‫ي‬‫دلوقن‬ ‫األمثلة‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫بعض‬ ‫مع‬‫كلمة‬‫لمعن‬ ‫مخترص‬ ‫تعريف‬ ‫عىل‬ ‫نتفق‬ ‫خلينا‬ ‫كده‬‫عشان‬Brand.
‫ال‬‫ـ‬Brand‫بالك‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ي‬ ‫ر‬‫بتيج‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫واألفكار‬ ‫المشاعر‬ ‫مجموعة‬ ‫هو‬
‫بتاعها‬ ‫اللوجو‬ ‫تشوف‬‫أو‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫ش‬ ‫اسم‬ ‫بتسمع‬ ‫لما‬
‫بتحاول‬ ‫كات‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫ـ‬‫ف‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫عن‬ ‫انطباعك‬ ‫ي‬‫تخىل‬Brand‫انطباعك‬ ،‫منهم‬ ‫ي‬‫تشث‬ ‫تحب‬ ‫عشان‬ ‫ي‬ ‫ر‬‫إيجان‬ ‫بتاعهم‬
‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫بنسميها‬ ‫دي‬ ‫نات‬ ِّ‫كو‬ ُ‫الم‬ ،‫عليها‬ ‫تشتغل‬ ‫بتحاول‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫نات‬ ِّ‫كو‬ ُ‫الم‬ ‫بعض‬ ‫ليه‬ ‫إن‬ ‫تقول‬ ‫تقدر‬ ‫ده‬ ‫عنهم‬
Brand Mix.‫نقطة‬ ‫كام‬‫بس‬ ‫منهم‬ ‫هناخد‬ ‫ر‬‫كتث‬‫تفاصيل‬ ‫ليه‬ ،
ُ‫الس‬ ‫هو‬ ‫ن‬ ِّ‫كو‬ ُ‫م‬ ‫أول‬‫معة‬Reputation‫سمعة‬ ،‫ـ‬‫ل‬‫ا‬Brand‫ـ‬‫ل‬‫ل‬ ‫تقييمهم‬ ،‫الناس‬ ‫ر‬‫بي‬Brand‫من‬ ‫كام‬‫ده‬
10.
‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫شخصية‬ ‫ي‬‫ه‬ ‫حاجة‬ ‫ي‬‫تان‬Brand‫أو‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬Brand Personality‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫لت‬‫ر‬‫تخي‬ ‫لو‬ ‫ي‬‫يعن‬ ،Brand‫ده‬
،‫إيه‬ ‫شكله‬ ‫هيكون‬ ‫كشخص‬‫ر‬
‫ي‬‫عىل‬ ‫د‬ ‫ر‬‫بث‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫إن‬‫ر‬ ‫ر‬‫بتصو‬ ‫دي‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫بالش‬ ‫الخاصة‬ ‫العمالء‬ ‫بخدمة‬ ‫اتصلت‬‫لو‬
،‫إيه‬ ‫شكله‬‫بدلة‬ ‫البس‬ ،‫بنت‬ ‫وال‬ ‫ولد‬ ‫هيكون‬ ‫هل‬،‫شورت‬ ‫وال‬ ‫افتة‬‫ر‬‫وج‬‫وال‬ ‫افية‬‫احث‬ ‫بطريقة‬ ‫بيتعامل‬
.‫ئ‬ ‫ر‬‫سن‬ ‫تعامله‬
‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫شعار‬ ‫ي‬‫ه‬ ‫حاجة‬ ‫تالت‬Brand Message‫كل‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫عليها‬ ‫لك‬ ‫د‬
ّ
‫بتأك‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫الرسالة‬ ،
‫جملة‬ ‫اإلعالن‬‫آخر‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ي‬‫بتالف‬ ،‫اديو‬‫ر‬‫ال‬ ‫ي‬‫ف‬‫أو‬ ‫الطريق‬ ‫عىل‬ ‫اإلعالنات‬ ‫ي‬‫ف‬‫أو‬ ‫التليفزيون‬ ‫عىل‬ ‫سواء‬ ‫إعالناتها‬
‫ص‬
‫ر‬
‫تلخ‬ ‫بتتقال‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫لك‬ ‫مها‬
‫ر‬
‫بيقد‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫القيمة‬Brand‫مش‬ ‫فريدة‬ ‫بتجربة‬ ‫للعميل‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫من‬ ‫وعد‬ ‫ده‬ ،‫ده‬
. ‫ر‬‫المنافسي‬ ‫ي‬‫باف‬ ‫عند‬ ‫هيالقيها‬
‫الثقة‬ ‫ي‬‫ه‬ ‫حاجة‬ ‫ابع‬‫ر‬Trust‫والمنتج‬ ‫الخدمة‬ ‫جودة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫بس‬ ‫مش‬ ‫دي‬ ‫الثقة‬ ‫ن‬ ِّ‫بتكو‬ ‫كات‬ ‫ر‬‫الش‬ ،
‫باالنتما‬ ‫شعورك‬ ‫د‬ ‫ر‬‫تزو‬ ‫عشان‬ ‫البيع‬ ‫بعد‬ ‫ما‬ ‫خدمات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫كمان‬‫ولكن‬‫ـ‬‫ل‬‫ل‬ ‫ء‬Brand‫وإحساسك‬ ‫ده‬
‫ـ‬‫ف‬ ‫أكث‬ ‫ي‬ ‫ر‬‫إيجان‬ ‫بشكل‬ ‫عنهم‬ ‫م‬
ِّ
‫تتكل‬ ‫ي‬‫وبالتال‬ ،‫لك‬ ‫مها‬
‫ر‬
‫قد‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫بالخدمة‬ ‫الخاصة‬ ‫التفاصيل‬ ‫بكل‬ ‫باهتمامه‬
‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫معة‬ ُ‫س‬ ‫ن‬ ِّ‫تتحس‬Brand.‫األول‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ذكرناها‬ ‫ي‬‫إلىل‬
11
‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫ح‬
‫ر‬
‫نوض‬ ‫عشان‬Brand Mix‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫ونشوف‬ ‫كات‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫بعض‬ ‫عىل‬ ‫قه‬‫ر‬‫نطب‬ ‫خلينا‬ ،‫أفضل‬ ‫بصورة‬Brand
‫وم‬ ‫بتاعهم‬.‫اي‬‫ز‬‫إ‬ ‫عاملة‬ ‫عنهم‬ ‫وأفكارك‬ ‫شاعرك‬..
‫إيه؟‬ ‫اسمه‬ ،‫معاها‬ ‫اتعاملت‬ ‫نت‬‫انث‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫ش‬ ‫أسوأ‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫معايا‬ ‫ر‬
ّ
‫فك‬
..........................................................................................................................
‫ـ‬‫ك‬‫دي‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬Brand‫لك؟‬ ‫بالنسبة‬ ‫إيه‬ ‫معتها‬ ُ‫س‬
..........................................................................................................................
‫ر‬
ّ
‫فك‬ ‫لو‬‫ت‬‫لهم‬ ‫تبعت‬ ‫أو‬
ً
‫مثال‬ ‫العمالء‬ ‫بخدمة‬ ‫بتتصل‬ ‫لما‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫شخصية‬ ‫ي‬‫ف‬Email‫شكل‬ ‫ل‬‫ر‬‫بتتخي‬ ،
‫إيه؟‬ ‫د‬ ‫ر‬‫بث‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫الشخص‬
..........................................................................................................................
‫تعرف‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬Message‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫بتكرره‬ ‫ي‬‫إلىل‬‫الشعار‬ ‫أو‬‫دي‬‫إعالناتها‬ ‫ي‬‫ف‬‫؟‬
..........................................................................................................................
.
ً
‫جدا‬ ‫العالية‬ ‫والشعة‬ ‫للخدمة‬ ‫الفائقة‬ ‫الجودة‬ ‫عن‬ ‫ر‬
‫ر‬‫بيعث‬ ‫شعار‬ ‫بيكون‬
ً
‫غالبا‬
‫عىل‬ ‫يعتمد‬ ‫ده‬ ‫؟‬ ‫ي‬‫تان‬ ‫معاهم‬ ‫هتتعامل‬ ‫مرة‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫مع‬ ‫تعاملت‬ ‫لو‬ ‫هل‬ ،‫الثقة‬ ‫لنقطة‬ ‫جينا‬ ‫لو‬
ً
‫ا‬ ‫ر‬‫أخث‬
‫تك‬ ‫ر‬‫كتث‬‫ناس‬ ‫ممكن‬ ،‫معاهم‬ ‫الشخصية‬ ‫تجربتك‬،‫مختلفة‬ ‫معاهم‬ ‫تجربتك‬ ‫أنت‬ ‫لكن‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫من‬ ‫ي‬‫بتشتك‬ ‫ون‬
. ‫ي‬‫تان‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫نفس‬ ‫مع‬ ‫هتتعامل‬ ‫ي‬‫فبالتال‬ ‫أفضل‬ ‫بديل‬ ‫قصادك‬ ‫ميكونش‬ ‫أو‬
‫عشان‬ ‫#مقصودة‬ ‫كات‬ ‫ر‬‫للش‬ ‫هنذكرها‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫األمثلة‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫عىل‬ ‫قها‬‫ر‬‫ونطب‬ ‫المفاهيم‬ ‫بعض‬ ‫منها‬ ‫ناخد‬
Personal Brand.‫بتاعنا‬‫هيكون‬
ً
‫جدا‬ ‫ة‬ ‫ر‬‫كبث‬‫بنسبة‬ ‫ده‬ ‫األول‬ ‫المثال‬‫إن‬ ‫لك‬ ‫ح‬
‫ر‬
‫بيوض‬‫كلمة‬‫الزم‬ ‫مش‬Brand
‫معانا‬ ،‫اإليجابية‬ ‫عىل‬ ‫تشتمل‬ ‫ال‬ ‫ذاتها‬ ‫حد‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫الكلمة‬ ، ‫ي‬ ‫ر‬‫إيجان‬ ‫معناها‬ ‫يكون‬‫ها‬‫قلنا‬ ‫ما‬ ‫زي‬‫ي‬‫إلىل‬ ‫واألفكار‬ ‫المشاعر‬
‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫اسم‬ ‫تسمع‬ ‫لما‬ ‫لك‬ ‫ي‬ ‫ر‬‫بتيج‬Brand‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫تشوف‬ ‫أو‬Logo‫ده‬ ،‫سلبية‬ ‫تكون‬ ‫دي‬ ‫األفكار‬ ‫إن‬
ً
‫جدا‬ ‫عادي‬ ،‫بتاعه‬
‫ال‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫به‬
‫ر‬
‫هنتجن‬ ‫ي‬‫إلىل‬
ً
‫طبعا‬‫ـ‬Personal Brand‫ا‬ ‫من‬ ‫بيها‬ ‫نطلع‬ ‫تانية‬ ‫نقطة‬ .‫بتاعنا‬‫ده‬ ‫لمثال‬‫رسال‬ ‫ومن‬‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫ة‬
‫عندها‬ ‫ناس‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫إن‬ ‫ي‬‫وه‬Fake Brand‫حاجة‬‫بردو‬ ‫دي‬ ،‫عندهم‬ ‫مش‬ ‫حاجات‬ ‫نفسهم‬ ‫عىل‬ ‫يقولوا‬ ‫بيحاولوا‬‫أو‬
12
‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫إلن‬ ،‫هنعملها‬ ‫مش‬Brand‫منك‬ ‫هتبوظ‬ ‫الدنيا‬ ‫وإال‬ ‫ها‬
‫ر‬
‫قد‬ ‫تكون‬ ‫بحاجة‬ ‫توعد‬ ‫لما‬ ‫الزم‬ ‫ي‬‫وبالتال‬ ،‫وعد‬ ‫هو‬
.‫ئ‬ ‫ر‬‫سن‬ ‫عنك‬ ‫االنطباع‬ ‫ويبق‬
‫كة‬ ‫ر‬‫ش‬‫هو‬ ‫ي‬‫التان‬ ‫المثال‬Apple‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫سمعة‬ ‫إيه‬ ،Brand‫لك؟‬ ‫بالنسبة‬ ‫ده‬
..................................................................................................
‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫معاهم‬ ‫تواصلت‬‫لو‬Email‫شكله‬ ‫عليه‬ ‫د‬ ‫ر‬‫بث‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫إن‬ ‫ل‬‫ر‬‫بتتخي‬ ،‫عندك‬ ‫شكوى‬ ‫أي‬ ‫بخصوص‬
‫حد‬ ‫إيه؟‬Professional‫وال‬ ‫الخدمة‬ ‫من‬ ‫ومبسوط‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫أداء‬ ‫عن‬ ‫ي‬‫اض‬‫ر‬ ‫تخليك‬ ‫حاجة‬ ‫أي‬ ‫يعمل‬ ‫وعايز‬
‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫لك‬ ‫بيقول‬System‫خالل‬ ‫المشكلة‬ ‫وهنحل‬ ‫واقع‬48‫ساعة؟‬
..........................................................................................................................
‫ي‬‫ه‬ ‫إيه‬ ‫عارف‬‫كة‬ ‫ر‬‫ش‬ ‫رسالة‬Apple‫رسالتهم‬ ‫؟‬‫ي‬‫ه‬ ‫بيها‬ ‫بدأوا‬ ‫ي‬‫إلىل‬"Think Different"‫بشكل‬ ‫ر‬‫التفكث‬ ،
‫كة‬ ‫ر‬‫ش‬ ،‫منتجاتهم‬ ‫كل‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫مختلف‬Apple‫موبايالت‬ ‫عمل‬ ‫عىل‬ ‫اشتغلت‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫كات‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫أوائل‬ ‫من‬ ‫كانت‬‫باللمس‬
‫اير‬‫ر‬‫ز‬ ‫ر‬‫غث‬ ‫من‬Touchscreen Phone
ً
‫ا‬ ‫ر‬‫وأخث‬ .‫التكنولوجية‬ ‫المنتجات‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫ر‬‫كبث‬ ‫مجموعة‬ ‫جانب‬ ‫إل‬ ،
‫بيجيب‬ ‫ي‬‫إلىل‬
ً
‫فغالبا‬ ،‫الثقة‬ ‫لنقطة‬ ‫بالنسبة‬iPhone‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫لنظام‬ ‫ي‬‫تان‬ ‫جع‬ ‫ر‬‫بث‬ ‫مش‬Android‫معاه‬ ‫مش‬ ‫لو‬ ‫إال‬
‫يجيب‬ ‫فلوس‬iPhone‫ي‬‫تان‬.
‫وبات‬ ‫ر‬‫مش‬ ‫م‬
ِّ
‫بتقد‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫كوال‬‫سينا‬ ‫بالظبط‬ ‫أيوه‬ ،‫كوال‬‫سينا‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫ش‬‫هو‬ ‫التالت‬ ‫المثال‬
‫لك؟‬ ‫بالنسبة‬ ‫دي‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫معة‬ ُ‫س‬ ‫إيه‬ .‫غازية‬
..........................................................................................................................
‫إيه؟‬ ‫شكله‬ ‫هيكون‬ ،‫كشخص‬‫دي‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫لت‬‫ر‬‫تخي‬ ‫لو‬
..........................................................................................................................
13
‫بالنسبة‬
ً
‫ا‬ ‫ر‬‫وأخث‬ ."‫عطشان‬ ‫إنك‬ ‫"انس‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫رسالة‬ ،‫أنا‬ ‫لك‬ ‫أقول‬ ‫سيناكوال؟‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫ش‬ ‫رسالة‬ ‫ي‬‫ه‬ ‫إيه‬ ‫تعرف‬
‫بتهم‬ ‫ر‬‫جر‬ ‫لو‬ ‫أنت‬ ‫عليك‬ ‫هيعتمد‬ ‫ده‬ ‫ـ‬‫ف‬ ،‫للثقة‬.‫أل‬ ‫وال‬ ‫ي‬‫تان‬ ‫منهم‬ ‫ي‬‫تشث‬ ‫هتحب‬ ‫مرة‬
‫اب‬‫ر‬‫االستغ‬ ‫مالمح‬ ‫وشفت‬ ،‫سيناكوال‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫ش‬ ‫المثال‬ ‫إن‬ ‫لقيت‬ ‫لما‬ ‫لك‬ ‫حصل‬ ‫ي‬‫إلىل‬‫االنبهار‬ ‫حجم‬‫ر‬
ِّ
‫قد‬ ُ‫م‬ ‫أنا‬
‫عىل‬ ‫ظهرت‬ ‫ي‬‫إلىل‬‫وشك‬‫ب‬‫عالم‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫النجاح‬ .‫الناجحة‬ ‫كات‬ ‫ر‬‫للش‬ ‫مثال‬ ‫سيناكوال‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫ش‬ ‫إن‬ ‫لك‬ ‫أقول‬ ‫ي‬‫خلين‬ ‫س‬
‫عندك‬ ‫إن‬ ‫عىل‬ ‫عتمد‬ ُ‫م‬ ‫نس‬ ‫ر‬‫الث‬Target‫وبتحق‬‫سنة‬ ‫من‬ ‫المرصي‬ ‫السوق‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫موجودة‬ ‫سيناكوال‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫ش‬ ،‫قه‬
2008‫قفلوها‬ ‫كانوا‬‫بتكسب‬ ‫مش‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫لو‬ ‫سبيل؟‬ ‫دي‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫ر‬‫فاتحي‬ ‫ومؤسسيها‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫صاحب‬ ‫تفتكر‬ ،
.‫نا‬ ‫ر‬‫يهم‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫الجزء‬ ‫منهم‬ ‫م‬
ِّ
‫نتعل‬ ‫خلينا‬ . ‫ر‬‫سني‬ ‫من‬
،‫ى‬ ‫ر‬‫الكث‬ ‫القاهرة‬ ‫من‬ ‫أنت‬ ‫لو‬‫مش‬ ‫انطباع‬ ‫كتبت‬‫وسمعتها‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫عن‬ ‫انطباعك‬ ‫عن‬ ‫سألتك‬ ‫لما‬
ً
‫غالبا‬
، ‫ي‬ ‫ر‬‫إيجان‬ ‫عنها‬ ‫أنت‬ ‫انطباعك‬ ‫يكون‬ ‫إن‬ ‫مهتمة‬ ‫مش‬ ‫سيناكوال‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫ش‬ ... ‫ي‬‫يعن‬ ‫ي‬‫من‬ ‫تزعل‬ ‫ما‬ ‫ر‬‫غث‬ ‫من‬ ‫بس‬ ، ‫ي‬ ‫ر‬‫إيجان‬
‫من‬ ‫حد‬ ‫رت‬ ‫ر‬‫تصو‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫شخصية‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫رت‬
ّ
‫فك‬ ‫لما‬ .‫كة‬ ‫ر‬‫للش‬ ‫بالنسبة‬ ‫المستهدفة‬ ‫الفئة‬ ‫من‬ ‫مش‬ ‫ببساطة‬ ‫إلنك‬
‫خا‬ ‫المحافظات‬‫أكيد‬ ‫ـ‬‫ف‬ ،‫اوية‬‫ر‬‫صح‬ ‫ومناطق‬ ‫الصعيد‬ ‫أهل‬ ‫عىل‬ ‫أكث‬ ‫ز‬
ّ
‫ك‬‫بث‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫إعالنات‬ ‫إلن‬ ،‫القاهرة‬ ‫رج‬
‫ألهل‬ ‫لها‬‫ر‬‫بنتخي‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫النمطية‬ ‫الصورة‬ ،‫شنبه‬ ‫ي‬
ِّ
‫ر‬‫ومرن‬ ‫وت‬‫ر‬‫نب‬ ‫أو‬ ‫عصاية‬ ‫وماسك‬ ‫جالبية‬ ‫البس‬ ‫اجل‬‫ر‬ ‫لت‬‫ر‬‫تخي‬
‫ل‬ ‫نروح‬ ‫لما‬ .‫بتستهدفه‬ ‫سيناكوال‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫العميل‬ ‫مش‬ ‫واهتماماتك‬ ‫حياتك‬ ‫بطريقة‬ ‫أنت‬ .‫الصعيد‬‫رسالة‬ ‫نقطة‬
"‫تفرح‬ ‫"افتح‬ ‫لك‬ ‫بيقول‬
ً
‫مثال‬ ‫ي‬‫وبيبس‬ ‫كوكاكوال‬‫زي‬ ‫مش‬ "‫عطشان‬ ‫إنك‬ ‫"انس‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬‫شعار‬ ‫إن‬ ‫ي‬‫هتالف‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬
‫من‬ ‫ها‬ ‫ر‬‫وغث‬ "
ِّ
‫"اتجي‬ ‫أو‬ "‫أل‬ ‫"ليه‬ ‫أو‬ "‫تنا‬ ‫ر‬‫لم‬ ‫ل‬ ِّ‫نكم‬ ‫"يال‬ ‫أو‬ "‫ك‬
‫ر‬
‫قد‬ ‫ر‬‫مي‬ ‫ر‬
‫ر‬‫"عث‬ ‫أو‬‫مش‬ ‫سيناكوال‬ .‫ة‬ ‫ر‬‫الممث‬ ‫حمالتهم‬
‫ل‬ ‫يقول‬ ‫كوكاكوال‬ ‫له‬ ‫جبت‬ ‫لو‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫الشاب‬ ‫بتستهدف‬‫كوكاكوال‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫الصودا‬ ‫طعم‬ ‫عشان‬ ‫ي‬‫بيبس‬ ‫بحب‬ ‫أنا‬ ‫أل‬ ‫ك‬
،‫حلو‬ ‫مش‬‫ى‬‫اشث‬ ‫مياه‬ ‫ازة‬‫ز‬‫إ‬ ‫ي‬‫يشث‬ ‫ما‬ ‫بدل‬ ‫ـ‬‫ف‬ ‫عطشان‬ ‫واحد‬ ‫بيستهدف‬ ‫إنه‬ ‫احة‬‫رص‬‫ب‬ ‫لك‬ ‫بيقول‬ ‫بتاعهم‬‫الشعار‬
‫طعم‬ ‫معاه‬ ‫فارق‬ ‫مش‬ "‫للرجالة‬ ‫ساقع‬ ‫ل‬ِّ‫"نز‬ ‫للوالد‬ ‫بيقول‬ ‫ضيوف‬ ‫ي‬ ‫ر‬‫بيج‬ ‫لما‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫اجل‬‫ر‬‫ال‬ ‫أو‬ ،‫سيناكوال‬‫الصودا‬
،‫أوي‬‫إنه‬ ‫معاه‬ ‫فارق‬‫مع‬ ‫واجب‬ ‫يعمل‬‫الضيوف‬‫ي‬‫ف‬ ‫تالقيها‬ ‫بالساهل‬ ‫مش‬ ،‫القاهرة‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫سيناكوال‬ ‫ي‬‫تالف‬ ‫صعب‬ .
.‫لألقاليم‬ ‫ه‬ ‫ر‬‫وج‬ ُ‫م‬ ‫ة‬ ‫ر‬‫كبث‬‫بنسبة‬ ‫هيكون‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫التوز‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫هم‬ ‫ر‬‫كث‬‫تر‬ ‫إلن‬ ،‫محل‬ ‫أو‬ ‫كشك‬‫أي‬
‫أكون‬ ‫ي‬‫إن‬ ‫الهدف‬ ،‫الناس‬ ‫كل‬‫عند‬ ‫محبوب‬ ‫أكون‬ ‫الزم‬ ‫مش‬ ‫ي‬‫إن‬ ‫سيناكوال‬ ‫من‬ ‫م‬
ِّ
‫نتعل‬
‫ال‬ ،‫بس‬ ‫ي‬‫يلزمون‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫عند‬ ‫ومعروف‬ ‫محبوب‬. ‫ي‬‫من‬ ‫وا‬‫هيشث‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫ي‬‫بتوع‬ ‫عمالء‬
‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫شغل‬ ‫مجال‬ ‫لك‬ ‫هأقول‬ ‫أنا‬ ،‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫اسم‬ ‫لك‬ ‫هأقول‬ ‫مش‬ ‫بق‬ ‫جاي‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫المثال‬‫أ‬‫و‬‫بتاعها‬ ‫المنتج‬
‫ي‬‫إلىل‬ ‫وأنت‬‫بالك؟‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ي‬ ‫ر‬‫هيج‬ ‫حد‬ ‫أول‬ ‫ر‬‫مي‬ ،"‫طاقة‬ ‫وب‬ ‫ر‬‫"مش‬ ‫م‬
ِّ
‫بتقد‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫ش‬ ‫قلنا‬ ‫لو‬ .‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫اسم‬ ‫تقول‬
..........................................................................................................................
14
‫كة‬ ‫ر‬‫ش‬ ‫بالك‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ي‬ ‫ر‬‫هيج‬ ‫ة‬ ‫ر‬‫كبث‬‫بنسبة‬Red Bull‫تانية‬ ‫كات‬ ‫ر‬‫ش‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫إن‬ ‫مع‬
‫بس‬ ،‫ده‬ ‫نتج‬ ُ‫الم‬ ‫نفس‬ ‫م‬
ِّ
‫بتقد‬ ‫ر‬‫كتث‬‫أول‬‫ي‬‫ه‬ ‫ر‬‫كتث‬ ‫ناس‬ ‫بال‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ي‬ ‫ر‬‫بتيج‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫ش‬
Red Bull‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫مستويات‬ ‫يورينا‬ ‫وده‬ ،Branding‫نحققها‬ ‫عايزين‬ ‫ي‬‫إلىل‬
.‫بتاعنا‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬ ‫ي‬‫ف‬
‫شغلك‬ ‫مجال‬ ‫يعرفوا‬ ‫اسمك‬ ‫يسمعوا‬ ‫لما‬ ‫الناس‬ ‫إن‬ ‫عىل‬ ‫هتشتغل‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫هتبدأ‬ ‫ما‬ ‫أول‬
‫الناس‬ ‫بال‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ي‬ ‫ر‬‫يج‬ ‫حد‬ ‫أول‬ ‫أنت‬ ‫تكون‬ ‫مجالك‬ ‫اسم‬ ‫يتقال‬ ‫لما‬ ‫إنك‬ ‫عىل‬ ‫هتشتغل‬ ‫كده‬ ‫بعد‬ ،‫وتخصصك‬
‫ر‬
ّ
‫ويفك‬.‫فيك‬ ‫وا‬‫عن‬ ‫م‬
ِّ
‫بنتكل‬ ‫لو‬ ‫ي‬‫يعن‬Career Coach‫طول‬ ‫عىل‬ ‫نفتكر‬ ‫سارة‬ ‫اسم‬ ‫نقول‬ ‫لما‬ ‫ـ‬‫ف‬ ،‫سارة‬ ‫اسمها‬
‫ي‬‫الوظيق‬ ‫التوجيه‬ ‫مجال‬‫حد‬ ‫لما‬ ‫إن‬ ‫بق‬ ‫منه‬ ‫أعىل‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ، ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫األول‬ ‫المستوى‬ ‫كده‬‫ده‬ ،‫يقول‬
‫محتاج‬ ‫أنا‬Career Coach.‫بالنا‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ي‬ ‫ر‬‫يج‬ ‫حد‬ ‫أول‬ ‫سارة‬ ‫تكون‬
‫ـ‬‫ل‬‫ا‬‫هو‬ ‫هنا‬ ‫نستخدمه‬ ‫ممكن‬ ‫ي‬‫تان‬ ‫مثال‬iPhone‫كرر‬ ُ‫م‬ ‫ه‬ ‫ر‬‫تعتث‬ ‫ممكن‬ ،
‫عن‬ ‫منا‬
ّ
‫اتكل‬ ‫عشان‬Apple‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫هنتناول‬ ‫هنا‬ ‫لكن‬ ‫شوية‬ ‫من‬Brand‫جانب‬ ‫من‬
‫ينجح‬ ‫لما‬ ‫إنه‬ ‫وعده‬ ‫والده‬ ‫العامة‬ ‫الثانوية‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫طالب‬ ‫معايا‬ ‫ل‬‫ر‬‫تخي‬ . ‫ي‬‫تان‬
‫ب‬ ‫تالقيه‬ ‫ممكن‬ ،‫موبايل‬ ‫له‬ ‫هيجيب‬‫موبايل‬ ‫ي‬‫ل‬ ‫جاب‬ ‫بابا‬ ‫يقول‬Samsung
‫موبايل‬‫أو‬HTC‫موبايل‬‫أو‬Sony‫له‬ ‫جاب‬ ‫والده‬‫لو‬ ‫لكن‬ ،iPhone‫هتالقيه‬
‫ي‬‫ل‬ ‫جاب‬ ‫بابا‬ ‫بيقول‬iPhone‫موبايل‬ ‫يقول‬ ‫محتاج‬ ‫مش‬ ،iPhone‫كة‬ ‫ر‬‫ش‬ ،Apple‫عاملة‬ ‫خالص‬
Positioning‫لنفسها‬‫نفسها‬ ‫حطت‬ ،‫ي‬‫تان‬ ‫مكان‬ ‫ي‬‫ف‬‫ر‬‫المنافسي‬ ‫كل‬ ‫ر‬‫غث‬‫كلمة‬،iPhone‫مع‬ ‫لوحدها‬‫موبايل‬ ‫ناها‬
ً
‫جدا‬ ‫ر‬‫ممث‬.‫الناس‬ ‫ألغلبية‬ ‫واصل‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫ده‬ ‫أو‬ ،‫معاها‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫والناس‬iPhone‫إن‬ ‫تحس‬ ،‫بيه‬ ‫فخورين‬ ‫بيكونوا‬
‫معايا‬ ‫أنا‬ ‫كلها‬‫للدنيا‬ ‫يقولوا‬ ‫عايزين‬ ‫بيبقوا‬ ‫الناس‬ ‫بعض‬iPhone،‫مكان‬ ‫أي‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫وقعدت‬ ‫موبايل‬ ‫نوع‬ ‫أي‬ ‫معاك‬‫لو‬ .
‫معاك‬ ‫لو‬ ‫لكن‬ ،‫عادي‬ ‫جيبك‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫الموبايل‬ ‫تسيب‬ ‫ممكن‬iPhone‫لو‬ .‫ة‬ ‫ر‬‫ابث‬‫الث‬ ‫عىل‬ ‫قصادك‬ ‫تحطه‬ ‫الزم‬ ‫يبق‬
‫أثناء‬ ‫معاه‬ ‫يظهره‬ ‫إنه‬ ‫ميهتمش‬ ‫ممكن‬ ،‫نوع‬ ‫أي‬ ‫البتوب‬ ‫ومعاه‬ ‫فيديوهات‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫أونالين‬ ‫كورس‬ ‫م‬
ِّ
‫بيقد‬ ‫مدرب‬
‫معاه‬ ‫لو‬ ‫لكن‬ ،‫الكورس‬Mac‫الالبتو‬‫بتاع‬ ‫ب‬Apple‫هو‬ ‫لو‬ ‫حن‬ ‫التصوير‬ ‫أثناء‬ ‫قصاده‬ ‫يحطه‬ ‫الزم‬ ‫هتالقيه‬ ،
ً
‫أصال‬ ‫الالبتوب‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫بيبص‬ ‫ومش‬ ‫ورق‬ ‫من‬ ‫أ‬‫ر‬‫بيق‬‫الزم‬ ‫بس‬ ،‫ي‬‫و‬ ‫الالبتوب‬ ‫حط‬‫ي‬‫وري‬‫نا‬‫التفاحة‬
‫اح‬‫ر‬ ‫واحد‬ ‫لو‬ ،‫بردو‬ ‫ده‬ ‫السياق‬ ‫نفس‬ ‫ي‬‫ف‬Starbucks‫يعمل‬ ‫الزم‬ ،‫قهوة‬ ‫وطلب‬
Check in‫ي‬‫ف‬Starbucks‫وعليه‬ ‫الكوباية‬ ‫مع‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫ويتصو‬‫أي‬ ‫عىل‬ ‫د‬ ‫ر‬‫قع‬ ‫لو‬ ‫بعكس‬ ،‫اللوجو‬ ‫ا‬
‫ـ‬‫ب‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫القهوة‬ ‫كوباية‬‫بردو‬ ‫هو‬ ‫ما‬ .‫القهوة‬ ‫كوبايل‬‫نفس‬ ‫ب‬ ‫ر‬‫وش‬ ‫كافيه‬‫أو‬ ‫عادية‬ ‫قهوة‬60‫جنيه‬
‫ـ‬‫ب‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫عن‬ ‫تختلف‬10.‫جنيه‬
‫العميل‬ ‫إن‬ ‫ي‬‫هتالف‬ ‫دول‬ ‫ر‬‫المثالي‬ ‫ي‬‫ف‬‫فخور‬‫وبي‬ ‫المنتج‬ ‫ي‬‫بيشث‬ ‫وهو‬‫فلوس‬ ‫فيه‬ ‫دافع‬ ‫إنه‬ ‫مع‬ ‫ستخدمه‬
‫ن‬ ‫عايزين‬ ‫احنا‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫ده‬ ،‫أكث‬،‫معاك‬ ‫بتعاملها‬ ‫فخورة‬ ‫تكون‬ ‫الناس‬ ‫إن‬ ، ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫له‬ ‫وصل‬‫يبقوا‬
15
‫ـ‬‫ل‬‫ل‬ ‫بروح‬ ‫أنا‬ ‫ألصحابهم‬ ‫بيقولوا‬Personal Trainer‫ي‬‫الن‬
ُ
‫الف‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫ي‬‫ل‬ ‫مه‬
ّ
‫نظ‬ ‫ي‬‫فرح‬ ‫أو‬Wedding Planner
‫ي‬‫الن‬
ُ
‫الف‬‫المهندس‬ ‫مع‬ ‫ر‬‫غث‬ ‫الهندسية‬ ‫ات‬‫ر‬‫االستشا‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫بتتعامل‬ ‫مش‬ ‫ي‬‫كن‬ ‫ر‬‫ش‬ ‫أو‬‫ي‬‫الن‬
ُ
‫الف‬.
‫كلمة‬Brand‫ليه‬ ‫يكون‬ ‫ممكن‬ ‫ي‬‫تان‬ ‫إيه‬ ‫تفتكر‬ ،‫بس‬ ‫والمنتجات‬ ‫كات‬ ‫ر‬‫للش‬ ‫بنستخدمها‬ ‫مش‬ ‫كمان‬
Brand‫كات؟‬ ‫ر‬‫والش‬ ‫األشخاص‬ ‫ر‬‫غث‬
..........................................................................................................................
‫ليها‬ ‫كمان‬ ‫الدول‬Brand‫ازيل‬ ‫ر‬‫الث‬ ‫زي‬ ‫دولة‬ ،‫والتكنولوجيا‬ ‫بالصناعة‬ ‫مشهورة‬
ً
‫مثال‬ ‫اليابان‬ ‫زي‬ ‫دولة‬ ،
‫بالك‬ ‫مشهورة‬ ‫تانية‬ ‫ناس‬ ‫وعند‬ ، ُ
‫ر‬‫بالي‬ ‫مشهورة‬‫شهرة‬ .‫وهكذا‬ ‫بالسياحة‬ ‫مشهورة‬ ‫المالديف‬ ‫جزر‬ ،
ً
‫طبعا‬ ‫ورة‬
ً
‫مثال‬ ‫السياحة‬ ‫من‬ ‫العائد‬ ‫د‬ ِّ‫تزو‬ ‫عايزه‬ ‫دولة‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫لو‬ .‫للدولة‬ ‫ي‬‫القوم‬ ‫الدخل‬ ‫مصادر‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫بيساهم‬ ‫مجال‬ ‫بأي‬ ‫الدول‬
‫دعاية‬ ‫لعمل‬ ‫شاروخان‬ ‫الهندي‬ ‫الممثل‬ ‫مع‬ ‫تعاقدت‬
ً
‫مثال‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ،‫المختلفة‬ ‫اتها‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫م‬ ‫عن‬ ‫إعالنات‬ ‫بتعمل‬
‫هن‬ ‫للسياحة‬‫دولة‬ ،‫عندهم‬ ‫العسل‬‫شهر‬ ‫ي‬‫ويقص‬ ‫بتاعه‬ ‫الفرح‬ ‫يعمل‬ ‫إنه‬ ‫كرة‬‫العب‬ ‫مع‬ ‫تعاقدت‬ ‫تانية‬ ‫دولة‬ ،‫اك‬
‫طبيعية‬‫ومناظر‬‫وقصور‬ ‫سياحية‬ ‫أماكن‬ ‫فيها‬ ‫وتعرض‬ ‫امية‬‫ر‬‫د‬ ‫مسلسالت‬ ‫بتعمل‬ ‫تانية‬،‫ده‬ ‫الجانب‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫واألمثلة‬
‫ر‬‫كتث‬.‫ة‬
‫ليها‬ ‫كمان‬ ‫الكورة‬ ‫نوادي‬Brand‫أكث‬ ‫بطوالت‬ ‫وتحقق‬ ‫أكث‬ ‫ر‬‫عي‬ ِّ‫شج‬ ُ‫م‬ ‫تجذب‬ ‫عشان‬‫ي‬‫ف‬ ‫ويبق‬
.‫كفاءة‬ ‫ر‬‫أكث‬ ‫ر‬‫مدربي‬ ‫أو‬ ‫لعيبة‬ ‫ي‬‫يشث‬ ‫يقدر‬ ‫ـ‬‫ف‬ ‫ده‬ ‫النادي‬ ‫مع‬ ‫كاتهم‬ ‫ر‬‫ش‬ ‫عن‬ ‫باإلعالن‬ ‫ر‬‫مهتمي‬ ‫عاة‬ُ‫ور‬ ‫مستثمرين‬
‫ناقشنا‬ ‫ده‬ ‫الجزء‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫احنا‬ ‫يبق‬:
-‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫تعريف‬Brand
-‫ي‬ ‫ر‬‫إيجان‬
ً
‫دايما‬ ‫يكون‬ ‫الزم‬ ‫مش‬ ‫وإنه‬
-‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫الزم‬ ‫ومش‬Brand‫مكان‬ ‫كل‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫الناس‬ ‫كل‬‫عند‬ ‫معروف‬ ‫يبق‬ ‫هدفه‬ ‫يكون‬‫عند‬ ‫أكث‬ ‫معروف‬ ،
‫المستدفة‬ ‫يحة‬ ‫ر‬‫الش‬
‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫هنبدأ‬ ‫الجاية‬ ‫اء‬‫ز‬‫األج‬ ‫ي‬‫ف‬Personal Brand.‫أكث‬ ‫تخصص‬ ُ‫م‬ ‫بشكل‬
16
‫الفصل‬‫ي‬‫الثان‬
‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬ ‫أهمية‬
“Even individuals need to develop a brand for themselves…
whatever your area of expertise, you can take steps to make
people think of YOU when they think of your field”
– Accelepoint Webzine
‫ليهم‬ ‫اد‬‫ر‬‫األف‬ ‫حن‬Brand‫بعض‬ ‫تعمل‬ ‫تقدر‬ ،‫مجالك‬ ‫كان‬
ً
‫أيا‬ .‫بس‬ ‫كات‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫مش‬ ،
‫فيه‬ ‫ر‬
ّ
‫تفك‬ ‫الناس‬ ‫واحد‬ ‫أول‬ ‫تبق‬ ‫عشان‬ ‫الخطوات‬‫أنت‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫الخدمة‬ ‫يحتاجوا‬ ‫لما‬
.‫مها‬
‫ر‬
‫بتقد‬
17
‫فات‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫الفصل‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫عرفنا‬‫إيه‬ ‫ي‬‫يعن‬Brand‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫أهمية‬ ‫عن‬ ‫بالكالم‬ ‫نبدأ‬ ‫ما‬ ‫قبل‬Personal Branding
،‫ذه‬
ِّ
‫ننف‬ ‫اي‬‫ز‬‫وإ‬... ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬ ‫مفهوم‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ر‬‫تفقي‬ ُ‫وم‬ ‫الصفحة‬ ‫نفس‬ ‫عىل‬ ‫إننا‬ ‫د‬
ّ
‫نتأك‬ ‫خلينا‬
‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫عن‬ ‫منا‬
ّ
‫اتكل‬ ‫لما‬Brand‫كة‬ ‫ر‬‫ش‬ ‫اسم‬ ‫بسمع‬ ‫لما‬ ‫ي‬‫بال‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ي‬ ‫ر‬‫بتيج‬ ‫ي‬‫إلىل‬‫واألفكار‬ ‫المشاعر‬ ‫مجموعة‬ ‫إنه‬ ‫قلنا‬
‫أشوف‬‫أو‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬Logo‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫كذلك‬،‫بتاعها‬Personal Brand‫لما‬ ‫إيه‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫روا‬
ّ
‫بيفك‬ ،‫عنك‬ ‫الناس‬ ‫انطباع‬ ‫هيكون‬‫ي‬ ‫ر‬‫بتيج‬
‫شايفينك‬ ‫إنهم‬ ‫هنا‬ ‫مقصدش‬ ‫موجود؟‬ ‫مش‬ ‫وأنت‬ ‫إيه‬ ‫عليك‬ ‫بيقولوا‬ ‫تك؟‬ ‫ر‬‫سث‬‫دي‬ ،‫خفيف‬ ‫دمك‬ ‫وال‬ ‫رخم‬
‫أهمي‬ ‫ليها‬ ‫صحيح‬ ،‫أكث‬ ‫شخصية‬ ‫حاجات‬‫ة‬‫لو‬ ‫إلن‬ ‫حد‬ ‫بتضايق‬ ‫مش‬ ‫تكون‬ ‫التعامل‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫طريقتك‬ ‫محتاج‬ ‫إلنك‬
‫عند‬ ‫ر‬‫غث‬ ‫معاك‬ ‫هتتعامل‬ ‫ومش‬ ‫عنك‬ ‫هتبعد‬ ‫الناس‬ ،‫كويس‬‫مش‬ ‫التعامل‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫أسلوبك‬ ‫بس‬
ً
‫جدا‬ ‫عظيم‬ ‫شغلك‬
‫ال‬ ‫بال‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ي‬ ‫ر‬‫تيج‬ ‫حاجة‬ ‫أول‬ ‫إن‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬ ‫من‬ ‫الهدف‬ .‫ار‬‫ر‬‫االضط‬‫ي‬‫ف‬ ‫ك‬ ُ
‫ر‬‫تمث‬‫هو‬ ‫اسمك‬ ‫يسمعوا‬ ‫لما‬ ‫ناس‬
‫احتاجوا‬ ‫لو‬ ‫له‬ ‫هيلجأوا‬ ‫حد‬ ‫أول‬ ‫وإنك‬ ‫فيه‬ ‫شاطر‬ ‫وإنك‬ ‫وتخصصك‬ ‫مجالك‬ ‫ر‬‫عارفي‬ ‫يكونوا‬ ، ‫ر‬‫معي‬ ‫مجال‬
‫بالظبط‬ ‫ر‬‫عارفي‬ ‫مش‬ ‫وأهلهم‬ ‫اخواتهم‬ ‫حن‬ ،‫إيه‬ ‫بيشتغلوا‬ ‫هم‬ ‫يعرف‬ ‫محدش‬ ‫ناس‬ ‫ي‬‫ف‬ .‫ده‬ ‫المجال‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫مساعدة‬
‫هيك‬ ‫الكتاب‬ ‫بعد‬ ‫هللا‬ ‫شاء‬ ‫إن‬ ،‫إيه‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫شغال‬ ‫ابنهم‬.
ً
‫تماما‬ ‫اختلف‬ ‫الوضع‬ ‫ون‬
‫عندها‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫للناس‬
ً
‫جدا‬ ‫ر‬‫كتث‬‫األمثلة‬Personal Brand‫دول‬ ‫إلن‬ ‫ر‬‫المشاهث‬ ‫عىل‬ ‫مك‬
ِّ
‫هكل‬ ‫مش‬ ،‫قوي‬
ً
‫مثال‬ ‫ي‬‫يعن‬ ،‫بيها‬ ‫مهتمة‬
ً
‫جدا‬ ‫ر‬‫كتث‬ ‫ناس‬ ‫مجاالت‬ ‫ي‬‫وف‬ ‫أوي‬ ‫ة‬ ‫ر‬‫كبث‬ ‫نجاحات‬ ‫عملوا‬ ‫إلنهم‬ ‫قوية‬ ‫بقت‬ ‫سمعتهم‬
‫إنه‬ ‫ي‬‫طبيع‬ ‫ـ‬‫ف‬ ،‫لها‬ ‫يوصل‬ ‫ي‬‫إفريق‬ ‫ي‬ ‫ر‬‫عرن‬ ‫مرصي‬ ‫أول‬ ‫هو‬ ‫حاجات‬ ‫وحقق‬ ‫سابقة‬ ‫قياسية‬ ‫أرقام‬ ‫كش‬‫صالح‬ ‫محمد‬
‫زي‬
ً
‫مثال‬ ‫حد‬ ،
ً
‫جدا‬ ‫مشهور‬ ‫يكون‬.‫م‬ُ‫وم‬ ‫ر‬‫كبث‬ ‫أعمال‬ ‫رجل‬ ‫إلنه‬ ‫معروف‬ ‫ساويرس‬ ‫نجيب‬‫س‬‫وعنده‬ ‫مهم‬ ‫تثمر‬
‫وعىل‬ ‫مختلفة‬ ‫مجاالت‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫كات‬ ‫ر‬‫ش‬‫قائمة‬‫أغن‬10‫الكتاب‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫بنناقشها‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫األمثلة‬ ‫دي‬ ‫مش‬ .‫مرص‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫أشخاص‬
‫سواء‬ ‫شغلهم‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ين‬ ‫ر‬
‫ر‬‫مث‬ ُ‫م‬ ‫ولكن‬ ،‫وزيك‬ ‫ي‬ ‫ي‬‫زن‬ ‫ر‬‫عاديي‬ ‫أشخاص‬ ُ
‫ر‬‫تمث‬ ‫بنناقش‬ ‫هنا‬ ،‫ده‬Life Coach‫أو‬Recruiter
‫مدرس‬ ‫أو‬‫تانية‬ ‫ناس‬ ‫من‬ ‫أكث‬ ‫ر‬‫معروفي‬ ‫يكونوا‬ ‫يستحقوا‬ ‫إلنهم‬ ‫شغلهم‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫أفضل‬ ‫احل‬‫ر‬‫لم‬ ‫يوصلوا‬ ‫وعايزين‬
‫عندهم‬‫ولكن‬ ‫الكفاءة‬ ‫نص‬‫ظاهرين‬.‫أكث‬
‫إن‬ ‫نقول‬ ‫نقدر‬ ‫هنا‬ ‫من‬،‫فيه‬ ‫ر‬‫وممث‬ ‫إيه‬ ‫بتشتغل‬ ‫أنت‬ ‫عارفه‬ ‫تكون‬ ‫الناس‬ ‫إن‬ ‫هدفه‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬
‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫تعريف‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫حنا‬
‫ر‬
‫وض‬ ‫ما‬ ‫وزي‬Brand‫ذكرنا‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫واألمثلة‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫إن‬ ‫ها‬Personal Branding، ‫ر‬‫بمرحلتي‬ ‫هيعدي‬
‫الناس‬ ‫حد‬ ‫أول‬ ‫أنت‬ ‫تكون‬ ‫مجالك‬ ‫يتقال‬ ‫لما‬ ‫إن‬ ‫والتانية‬ ،‫مجالك‬ ‫تفتكر‬ ‫الناس‬ ‫اسمك‬ ‫يتقال‬ ‫لما‬ ‫إن‬ ‫األول‬
!‫دي؟‬ ‫زي‬ ‫حاجة‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬ ‫إيه‬ ، ‫ي‬‫مجال‬ ‫عارفه‬ ‫تبق‬ ‫الناس‬ ‫لما‬ ‫ي‬‫يعن‬ ‫إيه‬ !‫وبعدين؟‬ ‫طيب‬ .‫تفتكره‬
ً
‫جدا‬ ‫ة‬ ‫ر‬‫كبث‬‫االستفادة‬‫ه‬ ،‫يد‬‫ث‬‫فر‬.‫مختلفة‬ ‫جوانب‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫صك‬،‫لك‬ ‫بالنسبة‬ ‫حتمل‬ ُ‫الم‬ ‫العميل‬ ‫هم‬ ‫دي‬ ‫الناس‬
‫ي‬‫إلىل‬ ‫الخدمة‬ ‫أو‬ ‫المنتج‬ ‫محتاج‬ ‫حد‬ ‫يعرف‬ ‫أو‬ ،‫بكره‬ ‫معاك‬ ‫هيتواصل‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫العميل‬ ‫يكون‬ ‫ممكن‬ ‫منهم‬ ‫حد‬ ‫أي‬
‫ليه‬ ‫حك‬
‫ر‬
‫يرش‬ ‫ممكن‬ ‫ي‬‫وبالتال‬ ‫مها‬
‫ر‬
‫بتقد‬ ‫أنت‬.‫أو‬ ‫منح‬ ‫تكون‬ ‫ممكن‬ ،‫بس‬ ‫شغل‬ ‫بيها‬ ‫مقصود‬ ‫مش‬ ‫هنا‬ ‫والفرص‬
‫ال‬ ‫لما‬ ،‫سفر‬ ‫فرصة‬‫بيبعتوها‬ ‫هتالقيهم‬ ‫بيك‬ ‫عالقة‬ ‫ليها‬ ‫هيشوفوها‬ ‫حاجة‬ ‫أي‬ ‫ـ‬‫ف‬ ،‫مجالك‬ ‫ر‬‫عارفي‬ ‫هيكونوا‬ ‫ناس‬
18
‫لك‬ ‫بيعملوا‬ ‫أو‬ ‫لك‬Mention‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫عىل‬Facebook‫يالقوا‬ ‫لما‬Post‫المجال‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫حد‬ ‫ترشيح‬ ‫عىل‬ ‫بيسأل‬
ً
‫مثال‬
،‫اسية‬‫ر‬‫د‬ ‫منحة‬ ،‫مرص‬ ‫بره‬ ‫مؤتمر‬ ‫لحضور‬ ‫فرصة‬ ،‫بتاعك‬ ‫التخصص‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫حد‬ ‫يستضيف‬ ‫عايز‬ ‫مذيع‬ ،‫بتاعك‬
‫م‬‫فاتح‬ ‫ؤتمر‬Call for Speakers‫أل‬ ،‫الفرص‬ ‫عىل‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫بتدو‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫بس‬ ‫أنت‬ ‫هتبق‬ ‫مش‬ ،‫الفرص‬ ‫من‬ ‫ها‬ ‫ر‬‫وغث‬ ...
‫ر‬ ِ‫ع‬ ‫حد‬ ‫أي‬ ‫كمان‬‫مصادر‬ ‫من‬ ‫لك‬ ‫ي‬ ‫ر‬‫بتيج‬ ‫هتالقيها‬ ‫الفرص‬ ،‫هتقابله‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫بالفرص‬ ‫لك‬ ‫ر‬‫هيوص‬ ‫تخصصك‬ ‫ف‬
.‫مختلفة‬‫إ‬ ‫وقصادهم‬ ‫نفسك‬ ‫قصاد‬ ‫مسئول‬ ‫إنك‬ ‫هتحس‬ ‫عك‬ ‫ر‬‫وبتشج‬ ‫فيك‬ ‫بتثق‬ ‫الناس‬ ‫ي‬‫تالف‬ ‫لما‬ ‫كمان‬‫نك‬
.‫شغلك‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫أحسن‬ ‫تكون‬
⁉‫بالتسويق‬ ‫ي‬‫بال‬ ‫أشغل‬ ‫محتاج‬ ‫مش‬ ، ‫ي‬‫مجال‬ ‫ي‬‫ف‬
ً
‫جدا‬ ‫شاطر‬ ‫أنا‬‫ي‬‫لخدمان‬‫الكويسة‬ ‫الخدمة‬ ‫إلن‬
.‫لوحدها‬ ‫بتاعها‬ ‫العميل‬ ‫ي‬‫تالف‬ ‫هتعرف‬
‫صحيح‬ ‫مش‬ ‫ده‬ ‫الكالم‬ ‫إن‬ ‫لك‬ ‫أقول‬ ‫ي‬‫إن‬ ‫ي‬‫يؤسفن‬.‫ي‬‫ف‬ ‫شايلها‬ ‫بس‬ ‫تبيعها‬ ‫وعايز‬ ‫غالية‬ ‫جوهرة‬ ‫عندك‬ ‫لو‬
‫مك‬
ِّ
‫يكل‬ ‫ي‬ ‫ر‬‫هيج‬ ‫وال‬ ‫عنها‬ ‫هيعرف‬ ‫محدش‬ ،‫للناس‬ ‫عها‬
ّ
‫مطل‬ ‫ومش‬ ‫شنطتك‬.‫جنبك‬ ‫قاعد‬ ‫واحد‬ ‫لو‬ ‫المقابل‬ ‫ي‬‫ف‬
‫عىل‬ ‫لهم‬ ‫وبيقول‬ ‫مهم‬
ّ
‫وبيكل‬ ‫للناس‬ ‫وظاهرها‬ ‫دامه‬
ُ
‫أ‬ ‫حاططها‬ ‫بس‬ ‫معاك‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫عن‬ ‫القيمة‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫أقل‬ ‫جواهر‬ ‫ومعاه‬
‫له‬ ‫وح‬‫هث‬ ‫الناس‬ ،‫معاه‬ ‫ي‬‫إلىل‬‫التسويق‬ ‫إدارة‬ ‫تقفل‬ ‫كات‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫كل‬ ‫يبق‬ ،‫صحيح‬ ‫كالمك‬‫لو‬ .‫منه‬ ‫ي‬‫تشث‬ ‫وهتهتم‬
‫نتعب‬ ‫ما‬ ‫ر‬‫غث‬ ‫من‬ ‫لينا‬ ‫ر‬‫جايي‬ ‫وهنالقيهم‬ ‫حاجة‬ ‫أحسن‬ ‫م‬
ِّ
‫بنقد‬ ‫إننا‬ ‫عارفة‬ ‫الناس‬ ‫خالص‬ ‫وتقول‬ ‫عندها‬ ‫ي‬‫إلىل‬
.‫التسويق‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫نفسنا‬
،‫وك‬ ‫ر‬‫مث‬ ‫لك‬ ‫أقول‬ ‫فأحب‬ ‫باإليجاب‬ ‫إجابتك‬ ‫لو‬ !‫مجالك؟‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ر‬‫مث‬ ُ‫وم‬ ‫شاطر‬ ‫حد‬ ‫أنت‬
‫واحد‬ ‫أنت‬!‫بردو‬ ‫مجالك‬ ‫ي‬‫ف‬ ، ‫ر‬‫ممث‬ ‫واحد‬ ‫مليون‬ ‫من‬
‫ي‬‫هتالف‬ ،‫تخصصك‬ ‫كان‬
ً
‫أيا‬‫آالف‬‫وممكن‬
‫اآل‬ ‫مئات‬،‫شغلك‬ ‫نفس‬ ‫ر‬‫شغالي‬ ‫الناس‬ ‫من‬ ‫الف‬
‫واحد‬ ‫كام‬ ‫شوف‬ ، ‫ي‬‫محام‬ ‫بيشتغل‬ ‫واحد‬ ‫لو‬ ‫ي‬‫يعن‬
‫مستوى‬ ‫عىل‬ ‫الحقوق‬ ‫كليات‬ ‫من‬
ً
‫سنويا‬ ‫ج‬‫ر‬‫بيتخر‬
،‫الشباب‬ ‫من‬ ‫اآلالف‬ ‫ات‬ ‫ر‬‫عش‬ ،‫الجمهورية‬
‫هيكون‬ ‫مش‬ ‫جديد‬ ‫ج‬‫ر‬‫متخر‬ ‫لسه‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫ي‬‫المحام‬
‫ي‬‫ف‬ ‫جوا‬‫ر‬‫اتخر‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫اآلالف‬ ‫ات‬ ‫ر‬‫عش‬ ‫مع‬ ‫بينافس‬
‫ا‬ ‫جوا‬‫ر‬‫اتخر‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫الناس‬ ،‫بس‬ ‫دفعته‬‫ي‬‫إلىل‬ ‫ر‬‫لسني‬
‫ط‬‫بتشث‬ ‫مهنة‬ ‫إلنها‬ ‫شوية‬ ‫أحسن‬ ‫تبق‬ ‫حالته‬ ‫ممكن‬ ‫ي‬‫المحام‬ ‫حن‬ ‫طب‬ .‫بردو‬ ‫شغل‬ ‫عىل‬ ‫روا‬ ‫ر‬‫بيدو‬ ‫لسه‬ ‫فاتت‬
19
‫بيشتغل‬ ‫حد‬
ً
‫مثال‬ ‫عكس‬ ‫عىل‬ ، ‫ر‬‫معي‬ ‫ي‬‫اس‬‫ر‬‫د‬ ‫تخصص‬Business Trainer‫حد‬ ‫أي‬ ‫ممكن‬ ‫تخصص‬ ‫ده‬ ،
‫أي‬ ‫ممكن‬ ،‫الجامعية‬ ‫استه‬‫ر‬‫د‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬ ، ‫ر‬‫صغث‬ ‫أو‬ ‫ر‬‫كبث‬‫سنه‬ ‫سواء‬ ،‫يدخله‬Professional‫ي‬‫ف‬ ‫شغال‬
‫يعمل‬ ‫يقرر‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫ش‬Career Shift‫التسويق‬ .
ً
‫جدا‬ ‫ة‬ ‫ر‬‫كبث‬‫ده‬ ‫زي‬ ‫مجال‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫المنافسة‬ ‫ي‬‫وبالتال‬ .‫للتدريب‬ ‫ه‬ ِّ‫ويتج‬
. ‫ر‬‫المنافسي‬ ‫كل‬ ‫ر‬‫بي‬ ‫من‬ ‫نفسك‬ ‫ر‬
‫ر‬‫تمث‬ ‫يخليك‬ ‫ي‬‫إلىل‬‫هو‬ ‫بق‬ ‫ي‬‫الشخص‬
‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ ‫حد‬ ‫مع‬ ‫فيو‬‫انث‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫يقعد‬ ‫بيحتاج‬ ‫مش‬ ‫قوي‬ ‫ي‬‫شخص‬ ‫تسويق‬ ‫لنفسه‬ ‫عامل‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫الشخص‬HR
‫يحط‬ ‫ويحاول‬‫ودردشة‬ ‫لمقابلة‬ ‫دعوته‬ ‫يتم‬ ‫ممكن‬ ،
ً
‫تماما‬ ‫العكس‬ ‫عىل‬ .‫لسة‬ ِ‫غ‬ ‫أسئلة‬ ‫له‬ ‫ه‬ ‫ر‬‫يوج‬‫أو‬ ‫ضغط‬ ‫تحت‬ ‫ه‬
‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫مسئول‬ ‫مع‬ ‫سواء‬HR‫متوسطة‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫ش‬ ‫ولو‬ ،‫فيها‬ ‫معاهم‬ ‫يشتغل‬ ‫محتاجينه‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫لإلدارة‬ ‫ي‬‫الفن‬ ‫المدير‬ ‫أو‬
‫التأ‬ ‫منها‬ ‫الهدف‬ ‫بيكون‬ ‫والمقابلة‬ ،
ً
‫ة‬ ‫ر‬‫مباش‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫صاحب‬ ‫مع‬ ‫يقعد‬ ‫ممكن‬ ‫ة‬ ‫ر‬‫صغث‬ ‫أو‬ ‫الحجم‬‫اتك‬‫ر‬‫مها‬ ‫إن‬ ‫د‬
ّ
‫ك‬
،‫إيه‬ ‫هتبق‬ ‫الشغل‬ ‫من‬ ‫عات‬
‫ر‬
‫التوق‬ ‫بالظبط‬ ‫ر‬‫عارفي‬ ‫يبقوا‬ ‫عشان‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫محتاجاها‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫بالظبط‬ ‫ي‬‫ه‬ ‫اتك‬ ‫ر‬‫وخث‬
‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫عرض‬ ‫وبيتم‬Job Offer.‫قوة‬ ‫ع‬ ِ‫موض‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫وأنت‬ ‫فيه‬ ‫وتتناقش‬ ‫عليك‬
‫أو‬ ‫ة‬ ‫ر‬‫خث‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫ب‬‫ور‬ ‫سنة‬ ‫عنده‬ ‫واحد‬ ‫سواء‬ ،‫الناس‬ ‫كل‬‫بيحتاجه‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬15‫سنة‬
‫ي‬‫إلىل‬ ‫حن‬ ،‫ة‬ ‫ر‬‫خث‬‫وظيفة‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫بيشتغل‬Full-Time‫ار‬‫ر‬‫لالستق‬ ‫وصل‬ ‫كده‬‫إنه‬ ‫وشايف‬
.‫بيه‬ ‫بيحلم‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫ي‬‫والمال‬ ‫ي‬‫الوظيق‬
‫عنده‬ ‫موظف‬ ‫ي‬‫تالف‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫لما‬ ‫ي‬‫دلوقن‬ .‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫ي‬‫ف‬
ً
‫خاصة‬ ،‫وهم‬ ‫مجرد‬ ‫ده‬ ‫ي‬‫الوظيق‬ ‫ار‬‫ر‬‫االستق‬
15‫وبيقبض‬ ،‫األعمال‬ ‫إدارة‬ ‫ي‬‫ف‬
ً
‫مثال‬ ‫ر‬‫ماجستث‬ ‫ومعاه‬ ‫ة‬ ‫ر‬‫خث‬ ‫سنة‬30‫أي‬ ‫بيقعد‬ ‫ومش‬ ،‫الشهر‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫جنيه‬ ‫ألف‬
Over-Time‫الساعة‬ ‫بعد‬ ‫الشغل‬ ‫مكالمات‬ ‫عىل‬ ‫د‬ ‫ر‬‫بث‬ ‫ومش‬ ،‫الشغل‬ ‫بعد‬ ‫زيادة‬ ‫وقت‬‫أو‬5‫ر‬ ،‫وضعه‬ ‫واخد‬ ‫اجل‬
‫كزه‬‫ومر‬‫وتجيب‬ ‫ده‬ ‫الموظف‬ ‫ي‬
ِّ‫ر‬‫تمس‬ ‫وتقرر‬ ،‫عليها‬ ‫عبء‬ ‫ده‬ ‫إن‬ ‫بتشوف‬ ‫كات‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫بعض‬ .‫ته‬ ‫ر‬‫وخث‬ ‫سنه‬ ‫بحكم‬
‫بداله‬5
ً
‫مثال‬ ‫له‬ ‫ياخد‬ ‫واحد‬ ‫وكل‬ ‫قليلة‬ ‫تهم‬ ‫ر‬‫خث‬ ‫أو‬ ‫ر‬‫جي‬‫ر‬‫متخر‬ ‫لسه‬ ‫يكونوا‬ ‫داد‬ ُ‫ج‬ ‫ر‬‫موظفي‬4000‫وبدل‬ ،‫جنيه‬
‫لوحده‬ ‫بيعمل‬ ‫كان‬ ‫ر‬‫الكبث‬ ‫الموظف‬ ‫ما‬5‫الشغل‬ ‫موا‬ ‫ر‬‫يقس‬ ،‫شغالنات‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫عىل‬5‫دوهم‬ ‫ر‬‫ويقع‬ ،‫داد‬ ُ‫الج‬ ‫ر‬‫موظفي‬
‫ي‬‫شخص‬ ‫تسويق‬ ‫لنفسه‬ ‫عامل‬ ‫ده‬ ‫ر‬‫الكبث‬ ‫الموظف‬‫لو‬ ...‫ات‬‫ز‬‫األجا‬ ‫أيام‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫شغل‬ ‫لوهم‬‫ر‬‫ويث‬ ‫الشغل‬‫بعد‬ ‫زيادة‬ ‫وقت‬
‫هيدعوه‬ ،‫فيها‬ ‫كان‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫ساب‬ ‫إنه‬ ‫تعرف‬ ‫الناس‬ ‫إن‬ ‫مجرد‬ ،‫واحد‬ ‫يوم‬ ‫البيت‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫هيقعد‬ ‫مش‬ ،‫كويس‬
‫فرص‬ ‫ي‬‫يالف‬ ‫وممكن‬ ‫كاتهم‬ ‫ر‬‫لش‬ ‫ينضم‬ ‫عشان‬.‫كمان‬‫فيها‬ ‫كان‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫من‬ ‫أفضل‬‫بتوض‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫القوية‬ ‫األمثلة‬ ‫من‬‫ح‬
‫م‬‫هو‬ ‫دي‬ ‫النقطة‬.. ‫ي‬‫ان‬‫ر‬‫الفخ‬ ‫وائل‬
‫م‬.‫كة‬ ‫ر‬‫ش‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫شغال‬ ‫كان‬‫مرصي‬ ‫مهندس‬ ‫هو‬ ‫ي‬‫ان‬‫ر‬‫الفخ‬ ‫وائل‬Google‫لمدة‬9‫يستقيل‬ ‫إنه‬ ‫وقرر‬ ، ‫ر‬‫سني‬
‫كة‬ ‫ر‬‫لش‬ ‫وينضم‬ ‫منها‬Careem
ً
‫تقريبا‬ ‫أخد‬ ‫كريم‬‫كة‬ ‫ر‬‫لش‬ ‫انضم‬ ‫ما‬ ‫أول‬ .‫الطلب‬ ‫تحت‬ ‫خاصة‬ ‫ات‬‫ر‬‫سيا‬ ‫م‬
ِّ
‫بتقد‬ ‫ي‬‫إلىل‬
،‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫أسهم‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫حصة‬ ‫أو‬ ‫المرتب‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫مختلفة‬ ‫ايا‬‫ز‬‫م‬ ‫جانب‬ ‫إل‬ ،‫مرص‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫ع‬‫فر‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫منصب‬ ‫ر‬‫أكث‬
‫م‬ ‫إن‬ ‫عن‬ ‫بتعلن‬ ‫كانت‬ ‫ي‬‫إل‬ ‫ي‬‫ه‬ ‫نفسها‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬.‫وليه‬ ‫دة‬ ِ‫واع‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫ش‬ ‫إنهم‬ ‫بيقول‬ ‫ر‬‫خث‬ ‫ده‬ ‫إلن‬ ‫ليهم‬ ‫انضم‬ ‫وائل‬‫ا‬
‫م‬ ‫ومكانة‬ ‫ة‬ ‫ر‬‫بخث‬ ‫حد‬ ‫إن‬ ‫مستقبل‬.‫ساب‬ ‫ولما‬ ‫فيهم‬ ‫يثق‬‫يقرر‬ ‫وائل‬Google‫تانية‬ ‫كات‬ ‫ر‬‫ش‬ ‫عن‬
ً
‫دونا‬ ‫ليهم‬ ‫انضم‬
20
‫مع‬ ‫شغال‬ ‫مبقاش‬ ‫وائل‬ ‫والمهندس‬ ‫خالف‬ ‫حصل‬ ‫ة‬ ‫ر‬‫كبث‬ ‫مش‬ ‫ة‬‫فث‬ ‫بعد‬ .‫المرصي‬ ‫السوق‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫قوية‬ ‫ر‬‫كتث‬
Careem‫أي‬ ‫مع‬ ‫حصل‬ ‫ده‬ ‫زي‬ ‫موقف‬ ‫لو‬ ،Professional‫ال‬ ‫مستقبله‬ ‫عىل‬ ‫خايف‬ ‫هيكون‬
ً
‫عموما‬‫وظ‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬
‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫من‬ ‫الغلط‬ ‫ولو‬ ،‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫أوضاعه‬ ‫ح‬
ّ
‫يصل‬ ‫هيحاول‬ ‫عنده‬ ‫من‬ ‫الغلط‬ ‫ولو‬ ‫المادية‬ ‫اماته‬‫والث‬‫ر‬‫وقر‬‫روا‬
‫م‬ ‫حالة‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫لكن‬ ،‫عشانهم‬ ‫ة‬ ‫ر‬‫كبث‬‫تانية‬ ‫فرص‬ ‫ع‬‫ر‬‫ضي‬ ‫إنه‬ ‫وحاسس‬ ‫يائس‬ ‫هيكون‬ ‫عنه‬ ‫االستغناء‬.‫الموضوع‬ ‫وائل‬
‫مع‬ ‫مش‬ ‫إنه‬ ‫اإلعالن‬ ‫تم‬ ‫ما‬ ‫مجرد‬ ،‫كده‬‫مكانش‬Careem‫مناص‬ ‫عليه‬ ‫اتعرض‬‫جوا‬ ‫ة‬ ‫ر‬‫كبث‬‫كات‬ ‫ر‬‫ش‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫مختلفة‬ ‫ب‬
‫كة‬ ‫ر‬‫ش‬ ‫لفريق‬ ‫انضم‬ ‫إنه‬ ‫اإلعالن‬ ‫تم‬ ‫دي‬ ‫الواقعة‬ ‫بعد‬ ‫وبالفعل‬ ،‫مرص‬ ‫وبره‬Incorta‫منصب‬ ‫وأخد‬ ‫األمريكية‬
.‫وإفريقيا‬ ‫األوسط‬ ‫ق‬ ‫ر‬‫والش‬ ‫أوروبا‬ ‫لمنطقة‬ ‫العام‬‫والمدير‬ ‫فيها‬ ‫الرئيس‬ ‫نائب‬
‫و‬ ‫إيه‬ ‫بشتغل‬ ‫أنا‬ ‫ر‬‫عارفي‬ ‫يبقوا‬ ‫الناس‬ ‫إن‬ ‫ي‬‫ه‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬ ‫أهمية‬ ‫يبق‬‫أوصل‬‫أقدر‬ ‫عشان‬ ‫فيه‬ ‫ر‬‫ممث‬
. ‫ي‬‫وحيان‬ ‫ي‬‫شغىل‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫وأحسن‬ ‫أفضل‬ ‫لفرص‬
21
‫الفصل‬‫الثالث‬
‫مغلوطة‬ ‫مفاهيم‬
‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬ ‫عن‬
“Your personal brand is a promise to your clients… a promise
of quality, consistency, competency and reliability”
– Jason Hartman
‫تنافسية‬ ‫بجودة‬ ‫بخدمة‬ ‫وعد‬ ،‫لعمالئك‬ ‫وعد‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫هو‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬
.‫فيها‬ ‫ويثقوا‬ ‫عليها‬ ‫يعتمدوا‬ ‫يقدروا‬ ‫ومستمرة‬
22
‫عىل‬ ‫ر‬‫تفقي‬ ُ‫م‬ ‫ي‬‫دلوقن‬ ‫إننا‬ ‫بما‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫أهمية‬Personal Branding‫التسويق‬ ‫هنعمل‬ ‫نعرف‬ ‫فاضل‬ ‫يبق‬
‫ده‬ ‫ي‬‫الشخص‬‫اي‬‫ز‬‫إ‬‫األول‬ ‫بس‬ ،... ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬ ‫مفهوم‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ر‬‫تفقي‬ ُ‫وم‬ ‫الصفحة‬ ‫نفس‬ ‫عىل‬ ‫إننا‬ ‫د‬
ّ
‫نتأك‬ ‫خلينا‬
‫بس‬ ‫العامة‬ ‫للشخصيات‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬
⁉‫مش‬ ‫هو‬‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬‫بيبق‬ ‫ده‬،‫هم‬ ‫ر‬‫وغث‬ ‫ر‬‫والسياسيي‬ ‫ر‬‫والرياضيي‬ ‫ر‬‫المغنيي‬ ‫زي‬ ‫ر‬‫للمشاهث‬
‫حاجة‬ ‫عالقة‬ ‫إيه‬‫ايد؟‬‫ر‬‫الج‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫عنه‬ ‫بيتكتب‬ ‫وال‬ ‫التليفزيون‬ ‫ع‬ ‫بيطلع‬ ‫مش‬ ‫بواحد‬ ‫دي‬ ‫زي‬
‫فيها‬ ‫بتتلغبط‬ ‫ر‬‫كتث‬‫وناس‬ ‫مهمة‬ ‫نقطة‬ ‫دي‬
‫ـ‬‫ل‬‫ا‬Personal Branding‫ـ‬‫ل‬‫وا‬ ‫ر‬‫للمشاهث‬ ‫مش‬Public Figures‫بس‬
‫ي‬‫ف‬ ‫ر‬‫وتأثث‬ ‫أقوى‬ ‫تواجد‬ ‫ليهم‬ ‫بيضيف‬ ‫إلنه‬ ‫عنه‬ ‫غن‬ ‫ال‬ ‫لهم‬ ‫بالنسبة‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬ ‫صحيح‬‫الناس‬
‫وبتتابعهم‬ ‫بتحبهم‬ ‫ي‬‫إلىل‬‫عن‬ ‫يستغن‬ ‫ميقدرش‬‫بردو‬‫فهو‬ ‫ي‬‫تان‬ ‫مجال‬ ‫أي‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫بيشتغل‬ ‫حد‬ ‫أي‬ ‫إن‬ ‫يمنع‬ ‫ال‬ ‫ده‬ ‫لكن‬ ،
‫ـ‬‫ك‬‫بتشتغل‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫الناس‬ ‫عىل‬ ‫أكث‬ ‫ه‬ ‫ر‬‫تأثث‬ ‫بيظهر‬ ‫وده‬ ، ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬Freelancers‫بيشتغل‬ ‫حد‬
ً
‫مثال‬ ‫زي‬
Trainer‫أو‬ ‫طبيب‬ ‫أو‬ ،‫مجال‬ ‫أي‬ ‫ي‬‫ف‬Fashion Stylist‫أو‬ ‫ونحافة‬ ‫وسمنة‬ ‫تغذية‬ ‫دكتور‬ ‫أو‬ ‫جيم‬ ‫مدرب‬ ‫أو‬
Life Coach‫أو‬Consultant‫ـ‬‫ل‬‫وا‬ ‫تاب‬
ُ
‫والك‬ ‫ر‬‫المؤلفي‬ ‫كذلك‬،‫مجال‬ ‫أي‬ ‫ي‬‫ف‬Photographers، ‫ر‬‫والمدرسي‬
‫ـ‬‫ل‬‫ا‬
ً
‫جدا‬ ‫محتاجة‬ ‫دي‬ ‫الناس‬ ‫كل‬Personal Branding‫ي‬‫ف‬ ‫هتالحظ‬ ،‫هم‬ ‫ر‬‫وغث‬ ‫دول‬ ‫ذكرتهم‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫من‬ ‫مهنة‬ ‫كل‬
‫ي‬‫وف‬ ، ‫ر‬‫كتث‬ ‫لعمالء‬ ‫بيعتذروا‬ ‫إنهم‬
ً
‫أحيانا‬ ‫لدرجة‬ ‫ار‬‫ر‬‫باستم‬ ‫شغل‬ ‫لهم‬ ‫ي‬ ‫ر‬‫وبيج‬
ً
‫جدا‬ ‫مشهورة‬ ‫ناس‬ ‫ي‬‫هتالف‬ ، ‫ر‬‫كتث‬
.‫فيها‬ ‫شغال‬ ‫كان‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫ساب‬ ‫إنه‬ ‫ندمان‬
ً
‫دايما‬ ‫وإنه‬ ‫العمالء‬ ‫قلة‬ ‫من‬ ‫ي‬‫بيشتك‬ ‫ي‬‫تان‬ ‫حد‬ ‫ي‬‫هتالف‬ ‫المقابل‬
‫ر‬‫الشخصي‬ ‫ر‬‫بي‬ ‫ر‬‫األكث‬ ‫الفارق‬‫ة‬ ‫ر‬‫الخث‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫بعض‬ ‫زي‬ ‫ر‬‫االتني‬ ‫هم‬ ‫إن‬ ‫ضنا‬‫افث‬ ‫لو‬ ، ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬ ‫هو‬ ‫دول‬
.‫دي‬ ‫الجوانب‬ ‫ي‬‫باف‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ر‬‫التقصث‬ ‫بيسند‬ ‫كمان‬
ً
‫أحيانا‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬ ‫إن‬ ‫بل‬ ،‫الخدمة‬ ‫وجودة‬ ‫افية‬‫واالحث‬
‫الشغل‬ ‫من‬ ‫أهم‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬
⁉‫ا‬ ‫إن‬ ‫كده‬ ‫ي‬‫معن‬ ‫هل‬‫ب‬ ‫يهتم‬ ‫لواحد‬‫التسويق‬‫ل‬‫نفسه‬‫ومي‬‫شغل‬‫ش‬‫باله‬!‫نفسها؟‬ ‫بتاعته‬ ‫بالمهنة‬
‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫وإال‬ ،‫فيه‬ ‫وشاطر‬ ‫شغلك‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫موهوب‬ ‫تكون‬ ‫الزم‬ ،
ً
‫طبعا‬ ‫أل‬Personal Branding‫ضدك‬ ‫هيكون‬
‫عنك‬ ‫معارفه‬ ‫مع‬ ‫م‬
ِّ
‫وهيتكل‬ ،‫تفيده‬ ‫مقدرتش‬ ‫إلنك‬ ‫ي‬‫تان‬ ‫ومجاش‬ ‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫جه‬ ‫العميل‬ ‫ي‬‫هتالف‬ ،‫معاك‬ ‫مش‬
23
‫ي‬‫ف‬ ‫بتشكر‬ ‫ما‬ ‫أكث‬ ‫السيئة‬ ‫الخدمة‬ ‫من‬ ‫ي‬‫بتشتك‬ ‫الناس‬ ، ‫كفء‬‫مش‬ ‫إنك‬‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬ .‫الكويسة‬ ‫الخدمة‬
‫قوي‬ ‫مساعد‬ ‫عامل‬ ‫هو‬‫للنجاح‬‫مش‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫فالتسويق‬ ،‫شغله‬ ‫من‬ ‫ن‬
ِّ
‫تمك‬ ُ‫م‬ ‫مش‬ ‫نفسه‬ ‫الشخص‬ ‫لو‬ ‫لكن‬ ،
‫يساعده‬ ‫هيقدر‬.
!‫؟‬ ‫ي‬‫نفس‬ ُ‫أبيع‬
⁉‫جد‬ ‫جميل‬
ً
‫ا‬‫نقول‬ ‫مثال‬ ‫ي‬‫شغلن‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ف‬‫محث‬ ‫كشخص‬‫أنا‬ ‫طيب‬ ،Web Developer‫أو‬‫ام‬ ‫ر‬‫رس‬‫أو‬
‫مدير‬‫أو‬ ‫وعات‬ ‫ر‬‫مش‬‫ي‬‫مال‬ ‫مستشار‬‫يجيىل‬ ‫ممكن‬ ، ‫ي‬‫لشغىل‬ ‫ق‬ ‫ر‬‫أسو‬ ‫وبحاول‬‫إ‬‫ابتذال‬ ‫فيه‬ ‫الموضوع‬ ‫إن‬ ‫حساس‬
‫شوية؟‬‫فلوس‬ ‫ي‬‫ل‬ ‫وادفعوا‬ ‫ي‬‫من‬ ‫وا‬‫اشث‬ ‫تعالوا‬ ‫ي‬‫بنفس‬ ‫الناس‬ ‫م‬
ّ
‫بكل‬ ‫أبق‬ ‫ي‬‫يعن‬...‫أظهر‬ ‫ي‬‫إن‬ ‫ميسمحش‬ ‫ي‬‫وضع‬
.‫بردو‬ ‫دي‬ ‫بالصورة‬
‫ده‬ ،‫خالص‬ ‫كده‬‫نعمل‬ ‫هيقول‬ ‫محدش‬ ‫أكيد‬Misconception‫صحيح‬ ‫مش‬ ‫اعتقاد‬ ‫أو‬‫التسويق‬ ‫عن‬
‫ب‬ ، ‫ي‬‫الشخص‬‫ره‬‫مك‬
ّ
‫هعل‬ ‫لك‬ ‫بيقول‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬ ‫عن‬ ‫موا‬
ّ
‫بيتكل‬ ‫لما‬ ‫مرص‬How to Sell Yourself‫أو‬
‫الكلمة‬ ،‫نفسك‬ ‫تبيع‬ ‫اي‬‫ز‬‫إ‬‫المقصود‬ ‫لكن‬ ،‫حاجة‬ ‫أحسن‬ ‫مش‬ ‫مردودها‬ ‫ثقافتنا‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫يمكن‬ ‫بس‬ ‫عادية‬ ‫لهم‬ ‫بالنسبة‬
‫ي‬‫يعن‬ ،‫قها‬ ‫ر‬‫وتسو‬ ‫اتك‬‫ر‬‫مها‬ ‫تبيع‬ ‫اي‬‫ز‬‫إ‬ ‫إن‬‫بيها‬‫الديكور‬ ‫مهندس‬‫ـ‬‫ل‬‫وا‬Designer‫ذيع‬ ُ‫والم‬‫ه‬ ‫ر‬‫وغث‬‫ر‬‫الكتث‬ ‫األمثلة‬ ‫من‬ ‫م‬
‫ي‬‫ف‬ ‫مادي‬ ‫منتج‬ ‫موه‬
ِّ
‫بيسل‬ ‫مش‬ ،‫مادي‬ ‫بمقابل‬ ‫ة‬ ‫ر‬‫خث‬ ‫أو‬ ‫خدمة‬ ‫لعمالئهم‬ ‫موا‬
ِّ
‫بيقد‬ ‫دي‬ ‫الناس‬ ‫كل‬ ،‫قلناها‬ ‫ي‬‫إلىل‬
ِ‫ظه‬ِ‫ي‬ ‫ر‬‫محتاجي‬ ‫ـ‬‫ف‬ ،‫إيده‬‫للعميل‬ ‫توعية‬ ‫صورة‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫بيكون‬ ‫اتهم‬ ‫ر‬‫خث‬ ‫عن‬ ‫كالمهم‬.‫للعميل‬ ‫دي‬ ‫اتهم‬ ‫ر‬‫وخث‬ ‫اتهم‬‫ر‬‫مها‬ ‫روا‬
‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫عىل‬ ‫بيطلعوا‬ ‫مش‬ ،‫ده‬ ‫المجال‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫وتثقيفه‬Social Media‫اإلعالن‬ .‫وخالص‬ ‫مننا‬ ‫ي‬‫اشث‬ ‫تعال‬ ‫له‬ ‫يقولوا‬
.
ً
‫جدا‬
ً
‫جدا‬ ‫مؤثر‬ ‫ولكن‬ ، ‫ي‬‫من‬ ِ‫ض‬ ‫بيكون‬ ‫خدماتهم‬ ‫عن‬
‫من‬ ‫إيه‬ ‫هستفاد‬‫الناس؟‬ ‫م‬
ِّ
‫أعل‬ ‫ي‬‫إن‬
⁉‫إيه‬ ‫استفدت‬ ‫أنا‬ ‫طب‬ ‫؟‬
ً
‫مجانا‬ ‫الناس‬ ‫م‬
ِّ
‫ويعل‬ ‫مجاله‬ ‫عن‬ ‫م‬
ِّ
‫بيتكل‬ ‫الواحد‬ ‫ي‬‫يعن‬!
ً
‫طبعا‬ ‫استفدت‬...‫ة‬ ‫ر‬‫مباش‬ ‫ر‬‫غث‬ ‫بطريقة‬ ‫بس‬‫؛‬‫العميل‬ ‫بال‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ي‬ ‫ر‬‫يج‬ ‫واحد‬ ‫أول‬ ‫أكون‬ ‫عايز‬ ‫أنا‬‫ل‬‫يدفع‬‫يقرر‬ ‫ما‬
‫عن‬ ‫معلومات‬ ‫كه‬‫بيشار‬ ‫كان‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫الشخص‬ ‫هو‬ ‫باله‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ي‬ ‫ر‬‫هيج‬ ‫حد‬ ‫أول‬ ‫و‬ ،‫مها‬
‫ر‬
‫بقد‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫الخدمات‬ ‫مقابل‬ ‫فلوس‬
‫بإيميالت‬ ‫يزعجه‬‫أو‬ ‫شوية‬ ‫كل‬‫فلوس‬ ‫هات‬ ‫له‬ ‫يقول‬ ‫ما‬ ‫ر‬‫غث‬ ‫من‬ ‫يساعده‬ ‫وبيحاول‬‫ار‬‫ر‬‫باستم‬ ‫ده‬ ‫المجال‬‫و‬SMS
24
‫عند‬ ‫ر‬‫أكث‬ ‫ثقة‬ ‫أكسب‬ ‫ي‬‫وبالتال‬ ‫ي‬‫ان‬ ‫ر‬‫وخث‬ ‫ي‬ ‫ر‬‫مواهن‬ ‫بيه‬‫ر‬ ِ‫أظه‬‫استثمار‬ ‫بمثابة‬ ‫هيكون‬ ‫ده‬ ‫ي‬‫يعن‬ .‫خدماته‬ ‫عن‬ ‫لإلعالن‬
‫وأحقق‬ ‫المحتمل‬ ‫العميل‬Customer Acquisition.‫دد‬ ُ‫ج‬ ‫عمالء‬ ‫اكتساب‬‫أو‬
⁉‫مهتمة‬ ‫لناس‬ ‫الوصول‬‫هو‬‫اآلخر‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬ ‫من‬ ‫الهدف‬ ‫ي‬‫يعن‬ ،
ً
‫جدا‬ ‫تمام‬‫ي‬‫إلىل‬ ‫بالخدمة‬
.‫عليها‬ ‫للحصول‬ ‫معايا‬ ‫ويتواصلوا‬ ‫بيها‬ ‫فهم‬‫ر‬‫أعر‬ ‫ـ‬‫ف‬ ‫مها‬
‫ر‬
‫بقد‬
‫خالل‬ ‫عليه‬ ‫هنشتغل‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫الهدف‬ ‫ده‬ ‫هو‬ ‫إن‬ ‫نقول‬ ‫خلينا‬‫ده‬ ‫الكتاب‬‫نعمل‬ ،Outreach‫عشان‬ ‫قوي‬
‫نو‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫وتحويل‬ ‫ار‬‫ر‬‫باستم‬ ‫دد‬ ُ‫ج‬ ‫لعمالء‬ ‫صل‬Potential Customers‫ر‬‫محتملي‬ ‫العمالء‬‫إل‬Paying
Customers‫أو‬‫ع‬ ِ‫ف‬ ‫عمالء‬. ‫ر‬‫ليي‬
...‫أخرى‬ ‫أهداف‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫للتسويق‬
⁉‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬ ‫من‬ ‫بيها‬ ‫هستفيد‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫التانية‬ ‫األهداف‬ ‫إيه‬ ‫أمال‬‫؟‬
،‫عمالء‬ ‫وزيادة‬ ‫أفضل‬ ‫شغل‬ ‫فرص‬ ‫عىل‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫بتدو‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫للناس‬ ‫بس‬ ‫مش‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬ ‫الحقيقة‬
‫كلمة‬ ‫فيه‬ ‫المصطلح‬Branding،‫وتوعية‬ ‫وإعالن‬ ‫ـج‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫ترو‬ ‫ي‬‫يعن‬ ،‫الشخصية‬ ‫ات‬‫ر‬‫للمها‬ ‫يكون‬ ‫الزم‬ ‫مش‬ ‫وده‬
‫زي‬
ً
‫مثال‬ ‫واحد‬ ،‫بمثال‬ ‫أكث‬ ‫لك‬ ‫حها‬
‫ر‬
‫أوض‬ ‫ي‬‫خلين‬ . ‫ر‬‫أكث‬ ‫ألهداف‬ ‫أو‬ ‫لألفكار‬ ‫يكون‬ ‫ممكن‬ ،‫بس‬Elon Musk،
‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫عىل‬‫ار‬‫ر‬‫باستم‬ ‫بيشتغل‬Personal Brand‫ألفكاره‬ ‫ج‬‫ر‬‫و‬ ‫ر‬‫وبث‬ ‫بتاعه‬
‫عمالء‬ ‫أو‬ ‫أكث‬ ‫شغل‬ ‫عىل‬‫ر‬ ‫ر‬‫بيدو‬ ‫واحد‬ ‫ده‬ ‫هل‬ ،‫طول‬ ‫عىل‬ ‫ومشاريعه‬
‫بالع‬ ‫زيادة؟‬‫حد‬ ‫لو‬ ‫ي‬‫يعن‬ ،‫كات‬ ‫ر‬‫ش‬ ‫عدة‬ ‫وصاحب‬ ‫ملياردير‬ ‫ده‬ ‫كس‬
‫هو‬ ‫ر‬‫مي‬ ‫عارف‬ ‫مش‬Elon Musk‫التنفيذي‬ ‫المدير‬ ‫ر‬‫عتث‬ُ‫بي‬ ‫ده‬ ‫ـ‬‫ف‬ ،
‫للعالم‬‫بيعمل‬‫العالم‬ ‫ر‬
‫ر‬‫بتغث‬ ‫تكنولوجية‬ ‫وأفكار‬ ‫اعات‬‫اخث‬.
‫كة‬ ‫ر‬‫ش‬ ‫لما‬Marvel‫شخصية‬ ‫عت‬‫اخث‬Iron Man‫الممثل‬ ‫خلوا‬Robert Downy‫يقابل‬Elon
Musk‫و‬ ‫ر‬‫بيعتث‬ ‫هم‬ ‫عشان‬Iron Man‫ـ‬‫ل‬ ‫تجسيد‬Elon Musk.‫ده‬ ‫اجل‬‫ر‬‫ال‬‫العالم‬ ‫ر‬‫تغيث‬ ‫هدفه‬‫و‬‫األجيال‬ ‫إلهام‬
.‫كده‬‫قبل‬ ‫محصلتش‬ ‫حاجات‬ ‫وتعمل‬ ‫الواقع‬ ‫تتحدى‬ ‫إنها‬ ‫الجديدة‬
25
‫ر‬‫يعتث‬ ‫ماسك‬ ‫إلون‬‫مدير‬‫كة‬ ‫ر‬‫ش‬Tesla‫تطوير‬ ‫عىل‬ ‫شغال‬‫ار‬‫ر‬‫وباستم‬ ،‫الكهربائية‬ ‫ات‬‫ر‬‫السيا‬ ‫صناعة‬ ‫ائدة‬‫ر‬
‫كة‬ ‫ر‬‫ش‬ ‫أسس‬ ‫كمان‬ ،‫وجودتها‬ ‫دي‬ ‫العربيات‬ ‫أداء‬Space X‫مدن‬ ‫يأسس‬ ‫إنه‬ ‫رؤيته‬ ‫ومن‬ ،‫الفضاء‬ ‫الستكشاف‬
‫كة‬ ‫ر‬‫ش‬ ‫الفضاء‬ ‫مجال‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫إبداعات‬ ‫يعمل‬ ‫قدر‬ !‫ـخ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫المر‬ ‫عىل‬ ‫ر‬‫للبش‬ ‫سكنية‬NASA‫وصلت‬ ‫لسه‬ ‫مكانتش‬ ‫نفسها‬
،‫لها‬،‫ـخ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫والمر‬ ‫األرض‬ ‫ر‬‫بي‬ ‫جاي‬ ‫ايح‬‫ر‬ ‫الميكروباص‬ ‫زي‬ ‫الفضاء‬ ‫صاروخ‬ ‫ي‬‫وهيخىل‬ ‫شوية‬NASA‫بتبعت‬ ‫لما‬
‫ر‬ ‫ر‬‫بيتفج‬ ‫للفضاء‬ ‫صاروخ‬‫بمهمته‬ ‫يقوم‬ ‫ما‬ ‫بعد‬، ‫ي‬‫تان‬ ‫استخدامه‬ ‫بيتم‬ ‫ومش‬Elon Musk‫قدروا‬ ‫كته‬ ‫ر‬‫ش‬ ‫وفريق‬
.‫ية‬ ‫ر‬‫للبش‬ ‫مها‬
‫ر‬
‫قد‬ ‫تانية‬‫أفكار‬ ‫جانب‬ ‫إل‬ .‫تانية‬ ‫مرة‬ ‫استخدامها‬ ‫عاد‬ُ‫وي‬ ‫ي‬‫تان‬ ‫وترجع‬ ‫للفضاء‬ ‫بتطلع‬ ‫ـخ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫صوار‬ ‫روا‬ ‫ر‬‫يطو‬
Elon Musk‫كان‬‫ج‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫اه‬‫ر‬‫الدكتو‬ ‫اسة‬‫ر‬‫لد‬ ‫منحة‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫اتقبل‬‫امعة‬Stanford،‫بعد‬‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫يوم‬ ‫أول‬
‫جامعة‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫اسة‬‫ر‬‫للد‬ ‫منحة‬ ‫ياخد‬ ‫يطول‬ ‫حد‬ ،‫كده‬‫تعمل‬ ‫اي‬‫ز‬‫إ‬ ‫سألوه‬ ‫لما‬ ،‫لش‬ ِّ‫ومكم‬ ‫المنحة‬ ‫عن‬ ‫اعتذر‬‫ترتيبها‬
‫أول‬ ‫ر‬‫بي‬3‫جامعات‬‫العالم‬ ‫مستوى‬ ‫عىل‬‫هتساعد‬ ‫مش‬ ‫هنا‬ ‫اه‬‫ر‬‫للدكتو‬ ‫ي‬‫اسن‬‫ر‬‫د‬ ‫لهم‬ ‫قال‬ ‫؟‬‫ي‬‫ن‬‫ي‬‫ف‬‫حاجة‬ ‫تقديم‬
‫للناس‬ ‫عملية‬‫ـ‬‫ف‬ !‫هدف‬Elon Musk‫ا‬ ‫من‬‫ي‬‫ف‬ ‫معاه‬ ‫مستثمرين‬ ‫أو‬ ‫كاء‬ ‫ر‬‫لش‬ ‫يوصل‬ ‫إنه‬ ‫مش‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫لتسويق‬
.‫ده‬ ‫السياق‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫مختلفة‬ ‫مواقف‬ ‫وليه‬ ،‫العالم‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ر‬‫تغيث‬ ‫يصنع‬
ً
‫فعال‬ ‫إنه‬ ‫هدفه‬ ‫ما‬ ‫أد‬ ‫كاته‬ ‫ر‬‫ش‬
‫ي‬‫ف‬ ‫إنه‬
ً
‫مثال‬ ‫دي‬ ‫المواقف‬ ‫من‬2018‫ي‬‫ف‬ ‫كان‬12‫والمدرب‬ ‫هم‬ ‫خرجوا‬ ،‫تايالند‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫كورة‬ ‫فريق‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ولد‬
‫جبل‬ ‫ناحية‬ ‫احوا‬‫ر‬‫و‬ ‫بتاعهم‬‫ر‬‫كبث‬‫مسافة‬ ‫ودخلوا‬‫ة‬ِ‫مل‬‫أمطار‬ ‫لت‬‫ز‬‫ن‬ ،‫ده‬ ‫الجبل‬ ‫جوا‬‫مي‬ ‫الجبل‬ ‫ت‬‫ا‬‫جوا‬ ‫اتحبسوا‬ ‫ـ‬‫ف‬ ‫ه‬
ً
‫تقريبا‬ ‫بعد‬ ‫مكانهم‬ ‫عرفت‬ ‫الناس‬ ،‫يخرجوا‬ ‫ميعرفوش‬9‫ر‬‫كبث‬‫موضوع‬ ‫كان‬ ،‫جوهم‬‫ر‬‫يخر‬ ‫ر‬‫عارفي‬ ‫مش‬ ‫بس‬ ‫أيام‬
‫حاجة‬ ‫تعمل‬ ‫معرفتش‬ ‫المختلفة‬ ‫بأجهزتها‬ ‫والدولة‬.Elon Musk‫عربيته‬ ‫اكب‬‫ر‬ ‫كان‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬Tesla‫ر‬‫غث‬ ‫من‬ ‫ي‬‫إلىل‬
‫كاته‬ ‫ر‬‫ش‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫ر‬‫المهندسي‬ ‫من‬ ‫فريق‬ ‫ع‬ ‫ر‬‫جم‬ ،‫دول‬ ‫األوالد‬ ‫بتاع‬ ‫ر‬‫الخث‬ ‫لق‬ ‫األخبار‬ ‫أ‬‫ر‬‫بيق‬ ‫ـ‬‫ف‬ ‫شغله‬ ‫ايح‬‫ر‬‫و‬ ‫سواق‬
‫تقدر‬ ‫عشان‬ ‫ة‬ ‫ر‬‫صغث‬ ‫غواصات‬ ‫يعملوا‬ ‫إنهم‬ ‫بحل‬ ‫طلعوا‬ ،‫الكهف‬ ‫من‬ ‫األوالد‬ ‫عوا‬
ّ
‫يطل‬ ‫اي‬‫ز‬‫إ‬ ‫معاهم‬ ‫ر‬
ّ
‫يفك‬ ‫وقعد‬
،‫مياه‬ ‫اتملت‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫الجبل‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫الضيقة‬ ‫ات‬‫ر‬‫المم‬ ‫تناسب‬‫خالل‬ ‫ي‬‫ف‬ ،‫فيها‬ ‫األوالد‬ ‫يجيبوا‬ ‫ر‬‫غواصي‬ ‫ويدخل‬
‫لسفن‬ ‫كده‬‫قبل‬ ‫عليها‬ ‫ر‬‫شغالي‬ ‫كانوا‬‫نماذج‬ ‫من‬ ‫دي‬ ‫ة‬ ‫ر‬‫صغث‬ ‫غواصات‬ ‫زي‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫الكبسوالت‬ ‫عوا‬
‫ر‬
‫صن‬ ‫كانوا‬ ‫ر‬‫يومي‬
،‫حكومات‬ ‫عنها‬ ‫عجزت‬ ‫حاجة‬ ‫يعمل‬ ‫إنه‬ ‫قدر‬ ‫ي‬‫يعن‬ .‫األوالد‬ ‫ينقذوا‬
ً
‫فعال‬ ‫وقدروا‬ ،‫ة‬ ‫ر‬‫الصغث‬ ‫الفضاء‬‫و‬‫ده‬ ‫كل‬‫مع‬
‫تفاعل‬ ُ‫م‬
ً
‫دايما‬ ‫بتالقيه‬‫عىل‬Twitter،‫مشاريعه‬ "‫"بعض‬ ‫عن‬ ‫م‬
ِّ
‫وبيتكل‬‫ي‬‫ف‬ ‫إلن‬‫مأعلنش‬ ‫لسه‬ ‫تانية‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫مشار‬
‫عنها‬.
‫ر‬‫وغث‬Elon Musk‫ي‬‫ف‬‫زي‬ ‫ر‬‫كتث‬ ‫أمثلة‬Bill Gates‫كة‬ ‫ر‬‫ش‬ ‫مؤسس‬Microsoft‫أغلب‬ ‫خصص‬ ‫ي‬‫إلىل‬
‫و‬ ،‫ة‬ ‫ر‬‫الفقث‬ ‫الدول‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫الناس‬ ‫معيشة‬ ‫ر‬‫لتحسي‬ ‫الخاصة‬ ‫ثروته‬Mark Zuckerberg‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫مؤسس‬Facebook
‫تانية‬ ‫حتة‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫بق‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬ ‫من‬ ‫هدفه‬ ‫ده‬ ،‫أمريكا‬ ‫لرئاسة‬ ‫ح‬
ُ
‫ش‬‫بالث‬ ‫اهتمامه‬ ‫عن‬ ‫إشاعات‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ي‬‫إلىل‬
.‫خالص‬،‫الفلوس‬ ‫هدفه‬ ‫مش‬ ‫الناس‬ ‫ر‬‫بي‬ ‫ها‬ ‫ر‬‫ينش‬‫عايز‬ ‫ولمبادئ‬ ‫لفكره‬ ‫التسويق‬ ‫هدفه‬ ‫يكون‬ ‫الشخص‬ ‫ممكن‬ ‫ـ‬‫ف‬
،‫البيئية‬ ‫والتوعية‬ ‫البيئة‬ ‫عىل‬ ‫الحفاظ‬ ‫زي‬ ‫مبادئ‬ ‫ر‬‫لنش‬ ‫حياتها‬ ‫سة‬‫ر‬‫مكر‬ ‫ناس‬ ‫ي‬‫ف‬‫فرص‬ ‫خلق‬ ‫هدفها‬ ‫ناس‬ ‫ي‬‫ف‬
.‫وهكذا‬ ،‫اء‬‫ر‬‫والفق‬ ‫لألطفال‬ ‫أفضل‬ ‫معيشية‬
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع
التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع

More Related Content

What's hot

الأسواق المالية والمؤسسات والأوراق المالية - Financial markets, institutions ...
الأسواق المالية والمؤسسات والأوراق المالية - Financial markets, institutions ...الأسواق المالية والمؤسسات والأوراق المالية - Financial markets, institutions ...
الأسواق المالية والمؤسسات والأوراق المالية - Financial markets, institutions ...Ali Saad Alwan
 
السلامة المهنية.pptx
السلامة المهنية.pptxالسلامة المهنية.pptx
السلامة المهنية.pptxMONEERTHAMEER
 
Risk assessment - تقييم المخاطر
Risk assessment - تقييم المخاطر Risk assessment - تقييم المخاطر
Risk assessment - تقييم المخاطر Momen Muhsen
 
مقرر إدارة الجودة الشاملة.pptx
مقرر إدارة الجودة الشاملة.pptxمقرر إدارة الجودة الشاملة.pptx
مقرر إدارة الجودة الشاملة.pptxssuser654527
 
التخطيط الاستراتيجي
 التخطيط الاستراتيجي التخطيط الاستراتيجي
التخطيط الاستراتيجيDr. Abeer Alaqabawi
 
ملتقى التميز المؤسسي 2015 - اليوم الأول - إعداد قادة المستقبل
ملتقى التميز المؤسسي 2015 - اليوم الأول - إعداد قادة المستقبلملتقى التميز المؤسسي 2015 - اليوم الأول - إعداد قادة المستقبل
ملتقى التميز المؤسسي 2015 - اليوم الأول - إعداد قادة المستقبلExcellence Dayz - ملتقى التميز المؤسسي
 
دورة ادارة المشاريع Pmp
دورة ادارة المشاريع Pmpدورة ادارة المشاريع Pmp
دورة ادارة المشاريع PmpIREMTEC
 
الفارق بين القيادة و الإدارة
الفارق بين القيادة و الإدارةالفارق بين القيادة و الإدارة
الفارق بين القيادة و الإدارةHussam Alhajji
 
القيادة-الإدارية1.ppt
القيادة-الإدارية1.pptالقيادة-الإدارية1.ppt
القيادة-الإدارية1.pptDrAhmed315124
 
Iso 31000 تبني شركات التأمين السودانية لتطبيق إطار ادارة المخاطر المؤسسية با...
Iso 31000 تبني شركات التأمين السودانية لتطبيق إطار ادارة المخاطر المؤسسية با...Iso 31000 تبني شركات التأمين السودانية لتطبيق إطار ادارة المخاطر المؤسسية با...
Iso 31000 تبني شركات التأمين السودانية لتطبيق إطار ادارة المخاطر المؤسسية با...عبدالقادر مضوي الحاج
 
خطة تنفيذ برنامج خدمة ضيوف الرحمن.pdf
خطة تنفيذ برنامج خدمة ضيوف الرحمن.pdfخطة تنفيذ برنامج خدمة ضيوف الرحمن.pdf
خطة تنفيذ برنامج خدمة ضيوف الرحمن.pdfMohamedFayek11
 
دورة إدارة الجودة الشاملة
دورة إدارة الجودة الشاملة دورة إدارة الجودة الشاملة
دورة إدارة الجودة الشاملة Dr. Munthear Alqaderi
 
Chapter 5 - Organizing and Delegating Work
Chapter 5 - Organizing and Delegating WorkChapter 5 - Organizing and Delegating Work
Chapter 5 - Organizing and Delegating Workdpd
 

What's hot (20)

الأسواق المالية والمؤسسات والأوراق المالية - Financial markets, institutions ...
الأسواق المالية والمؤسسات والأوراق المالية - Financial markets, institutions ...الأسواق المالية والمؤسسات والأوراق المالية - Financial markets, institutions ...
الأسواق المالية والمؤسسات والأوراق المالية - Financial markets, institutions ...
 
Transformational leadership II
Transformational leadership IITransformational leadership II
Transformational leadership II
 
السلامة المهنية.pptx
السلامة المهنية.pptxالسلامة المهنية.pptx
السلامة المهنية.pptx
 
Risk assessment - تقييم المخاطر
Risk assessment - تقييم المخاطر Risk assessment - تقييم المخاطر
Risk assessment - تقييم المخاطر
 
مقرر إدارة الجودة الشاملة.pptx
مقرر إدارة الجودة الشاملة.pptxمقرر إدارة الجودة الشاملة.pptx
مقرر إدارة الجودة الشاملة.pptx
 
التخطيط الاستراتيجي
 التخطيط الاستراتيجي التخطيط الاستراتيجي
التخطيط الاستراتيجي
 
ملتقى التميز المؤسسي 2015 - اليوم الأول - إعداد قادة المستقبل
ملتقى التميز المؤسسي 2015 - اليوم الأول - إعداد قادة المستقبلملتقى التميز المؤسسي 2015 - اليوم الأول - إعداد قادة المستقبل
ملتقى التميز المؤسسي 2015 - اليوم الأول - إعداد قادة المستقبل
 
دورة ادارة المشاريع Pmp
دورة ادارة المشاريع Pmpدورة ادارة المشاريع Pmp
دورة ادارة المشاريع Pmp
 
ملخص متطلبات المواصفة الإرشادية لإدارة المخاطر Iso 31000
ملخص متطلبات المواصفة الإرشادية لإدارة المخاطر Iso 31000ملخص متطلبات المواصفة الإرشادية لإدارة المخاطر Iso 31000
ملخص متطلبات المواصفة الإرشادية لإدارة المخاطر Iso 31000
 
6 سيجما
6 سيجما6 سيجما
6 سيجما
 
الفارق بين القيادة و الإدارة
الفارق بين القيادة و الإدارةالفارق بين القيادة و الإدارة
الفارق بين القيادة و الإدارة
 
القيادة-الإدارية1.ppt
القيادة-الإدارية1.pptالقيادة-الإدارية1.ppt
القيادة-الإدارية1.ppt
 
الإدارة الإلكترونية للموارد البشرية
الإدارة الإلكترونية للموارد البشريةالإدارة الإلكترونية للموارد البشرية
الإدارة الإلكترونية للموارد البشرية
 
Leadership
LeadershipLeadership
Leadership
 
Iso 31000 تبني شركات التأمين السودانية لتطبيق إطار ادارة المخاطر المؤسسية با...
Iso 31000 تبني شركات التأمين السودانية لتطبيق إطار ادارة المخاطر المؤسسية با...Iso 31000 تبني شركات التأمين السودانية لتطبيق إطار ادارة المخاطر المؤسسية با...
Iso 31000 تبني شركات التأمين السودانية لتطبيق إطار ادارة المخاطر المؤسسية با...
 
خطة تنفيذ برنامج خدمة ضيوف الرحمن.pdf
خطة تنفيذ برنامج خدمة ضيوف الرحمن.pdfخطة تنفيذ برنامج خدمة ضيوف الرحمن.pdf
خطة تنفيذ برنامج خدمة ضيوف الرحمن.pdf
 
دورة إدارة الجودة الشاملة
دورة إدارة الجودة الشاملة دورة إدارة الجودة الشاملة
دورة إدارة الجودة الشاملة
 
Chapter 5 - Organizing and Delegating Work
Chapter 5 - Organizing and Delegating WorkChapter 5 - Organizing and Delegating Work
Chapter 5 - Organizing and Delegating Work
 
أدوات قياس الاداء
أدوات قياس الاداءأدوات قياس الاداء
أدوات قياس الاداء
 
دورة دراسة الجدوى الاقتصادية
دورة دراسة الجدوى الاقتصاديةدورة دراسة الجدوى الاقتصادية
دورة دراسة الجدوى الاقتصادية
 

Similar to التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع

تمكين المرأة والتنمية المستدامة.. تقرير المملكة المغربية/ نيويورك مارس2016
تمكين المرأة والتنمية المستدامة.. تقرير المملكة المغربية/ نيويورك مارس2016تمكين المرأة والتنمية المستدامة.. تقرير المملكة المغربية/ نيويورك مارس2016
تمكين المرأة والتنمية المستدامة.. تقرير المملكة المغربية/ نيويورك مارس2016Med Sugar Man
 
Project Writing Step by Step.pdf
Project Writing Step by Step.pdfProject Writing Step by Step.pdf
Project Writing Step by Step.pdfMutaharHussein
 
Np ar vr.pdf1
Np ar vr.pdf1Np ar vr.pdf1
Np ar vr.pdf1hyazzi90
 
Towards a better future excerptest
Towards a better future excerptestTowards a better future excerptest
Towards a better future excerptestSabry Shaheen
 
2015التقرير التحليلي
2015التقرير التحليلي2015التقرير التحليلي
2015التقرير التحليليmed Alilou
 
المعين في الادارة التربوية طبعة مزيدة و منقحة (1)
المعين في الادارة التربوية طبعة مزيدة و منقحة (1)المعين في الادارة التربوية طبعة مزيدة و منقحة (1)
المعين في الادارة التربوية طبعة مزيدة و منقحة (1)م م أولاد سيدي عبد النبي
 
Breaking the barriers_to_youth_inclusion_ara
Breaking the barriers_to_youth_inclusion_araBreaking the barriers_to_youth_inclusion_ara
Breaking the barriers_to_youth_inclusion_araJamaity
 
التحليل المالى
التحليل المالىالتحليل المالى
التحليل المالىMohammed Shaaban
 
ورقة عمل على اثبات نبوة محمد نسخة
ورقة عمل على اثبات نبوة محمد  نسخةورقة عمل على اثبات نبوة محمد  نسخة
ورقة عمل على اثبات نبوة محمد نسخةAsma Isleem
 
ورقة عمل على اثبات نبوة محمد
ورقة عمل على اثبات نبوة محمد  ورقة عمل على اثبات نبوة محمد
ورقة عمل على اثبات نبوة محمد Asma Isleem
 
المسابقة الأسرية
المسابقة الأسريةالمسابقة الأسرية
المسابقة الأسريةعلى لبيب
 
أسئلة مها
أسئلة مهاأسئلة مها
أسئلة مهاmktabatm
 
المعين في اﻹدارة التربوية.pdf
المعين في اﻹدارة التربوية.pdfالمعين في اﻹدارة التربوية.pdf
المعين في اﻹدارة التربوية.pdfJamalAGOUSSAL1
 
استعمال الزمن بالوسط الحضري
استعمال الزمن بالوسط الحضرياستعمال الزمن بالوسط الحضري
استعمال الزمن بالوسط الحضريTEFO1
 

Similar to التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع (20)

تمكين المرأة والتنمية المستدامة.. تقرير المملكة المغربية/ نيويورك مارس2016
تمكين المرأة والتنمية المستدامة.. تقرير المملكة المغربية/ نيويورك مارس2016تمكين المرأة والتنمية المستدامة.. تقرير المملكة المغربية/ نيويورك مارس2016
تمكين المرأة والتنمية المستدامة.. تقرير المملكة المغربية/ نيويورك مارس2016
 
Upt prog éco et social
Upt prog éco et socialUpt prog éco et social
Upt prog éco et social
 
Upt prog éco et social
Upt prog éco et socialUpt prog éco et social
Upt prog éco et social
 
Parent guide
Parent guideParent guide
Parent guide
 
Project Writing Step by Step.pdf
Project Writing Step by Step.pdfProject Writing Step by Step.pdf
Project Writing Step by Step.pdf
 
Np ar vr.pdf1
Np ar vr.pdf1Np ar vr.pdf1
Np ar vr.pdf1
 
Towards a better future excerptest
Towards a better future excerptestTowards a better future excerptest
Towards a better future excerptest
 
2015التقرير التحليلي
2015التقرير التحليلي2015التقرير التحليلي
2015التقرير التحليلي
 
المعين في الادارة التربوية طبعة مزيدة و منقحة (1)
المعين في الادارة التربوية طبعة مزيدة و منقحة (1)المعين في الادارة التربوية طبعة مزيدة و منقحة (1)
المعين في الادارة التربوية طبعة مزيدة و منقحة (1)
 
موضوع6 استكشاف الفضاء
موضوع6 استكشاف الفضاءموضوع6 استكشاف الفضاء
موضوع6 استكشاف الفضاء
 
Business plan
Business planBusiness plan
Business plan
 
Breaking the barriers_to_youth_inclusion_ara
Breaking the barriers_to_youth_inclusion_araBreaking the barriers_to_youth_inclusion_ara
Breaking the barriers_to_youth_inclusion_ara
 
التحليل المالى
التحليل المالىالتحليل المالى
التحليل المالى
 
ورقة عمل على اثبات نبوة محمد نسخة
ورقة عمل على اثبات نبوة محمد  نسخةورقة عمل على اثبات نبوة محمد  نسخة
ورقة عمل على اثبات نبوة محمد نسخة
 
ورقة عمل على اثبات نبوة محمد
ورقة عمل على اثبات نبوة محمد  ورقة عمل على اثبات نبوة محمد
ورقة عمل على اثبات نبوة محمد
 
المسابقة الأسرية
المسابقة الأسريةالمسابقة الأسرية
المسابقة الأسرية
 
أسئلة مها
أسئلة مهاأسئلة مها
أسئلة مها
 
ورقة أصمم عروضي 09
ورقة أصمم عروضي 09ورقة أصمم عروضي 09
ورقة أصمم عروضي 09
 
المعين في اﻹدارة التربوية.pdf
المعين في اﻹدارة التربوية.pdfالمعين في اﻹدارة التربوية.pdf
المعين في اﻹدارة التربوية.pdf
 
استعمال الزمن بالوسط الحضري
استعمال الزمن بالوسط الحضرياستعمال الزمن بالوسط الحضري
استعمال الزمن بالوسط الحضري
 

التسويق الشخصي من الألف للباء - محمد أبوالعنين ربيع

 • 1.
 • 2. ‫الشخص‬ ‫التسويق‬ ‫م‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫األل‬ ‫ن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫ل‬‫ل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫اء‬ Personal Branding from A to B :‫تأليف‬.‫م‬‫يع‬‫ب‬‫ر‬ ‫نني‬‫لع‬‫ا‬‫و‬‫ب‬‫أ‬ ‫محمد‬ ‫أكتوبر‬ | ‫األول‬ ‫اإلصدار‬2019 ‫عىل‬ ‫الكتاب‬ ‫صفحة‬goodreads https://www.goodreads.com/book/show/48339352
 • 3. ‫الفهرس‬ ‫إهداء‬........................................................................................................................6 ‫مة‬ ِّ ‫قد‬ ُ‫م‬......................................................................................................................7 ‫إيه‬ ‫ي‬‫يعن‬ ‫األول‬ ‫الفصل‬Brand.........................................................................................9 ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬ ‫أهمية‬ ‫ي‬‫الثان‬ ‫الفصل‬.............................................................................16 ‫مغلوطة‬ ‫مفاهيم‬ ‫الثالث‬ ‫الفصل‬‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬ ‫عن‬.........................................................21 ‫بس‬ ‫العامة‬ ‫للشخصيات‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬.....................................................................22 ‫الشغل‬ ‫من‬ ‫أهم‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬................................................................................22 ُ‫أبيع‬!‫؟‬ ‫ي‬‫نفس‬..........................................................................................................23 ‫الناس؟‬ ‫م‬ ِّ ‫أعل‬ ‫ي‬‫إن‬ ‫من‬ ‫إيه‬ ‫هستفاد‬..................................................................................23 ...‫أخرى‬ ‫أهداف‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫للتسويق‬..............................................................................24 ‫الشهرة؟‬ ‫حلم‬ ‫ي‬‫ل‬ ‫هيحقق‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬....................................................................26 ‫اء‬ ‫ر‬‫الث‬ ‫وحلم‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬.....................................................................................27 ‫ي‬‫حرين‬ ‫د‬ِّ‫هيقي‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬..................................................................................28 ‫ليه؟‬ ‫ي‬‫شخص‬ ‫تسويق‬ ‫تعمل‬ ‫عايز‬ ‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫الفصل‬....................................................................30 ‫كويس‬‫ستهدف‬ ُ‫الم‬ ‫العميل‬ ‫ذاكر‬ ‫الخامس‬ ‫الفصل‬..................................................................33 ‫العميل‬ ‫ثقة‬ ‫اكسب‬ ‫السادس‬ ‫الفصل‬.................................................................................37 ‫اي؟‬‫ز‬‫إ‬ ‫السوق‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫سعري‬ ‫أحدد‬ ‫السابع‬ ‫الفصل‬......................................................................42 ‫التواصل‬ ‫مواقع‬ ‫عىل‬ ‫ي‬‫اف‬‫االحث‬ ‫اسمك‬ ‫تأسيس‬ ‫الثامن‬ ‫الفصل‬‫ي‬‫االجتماع‬.......................................45 ‫ي‬‫ىل‬ْ‫ب‬ َ ‫الق‬ ‫التقييم‬Pre-Assessment...............................................................................47 ‫ي‬‫اف‬‫االحث‬ ‫االسم‬Professional Name.........................................................................47 ‫الشخصية‬ ‫الصورة‬Profile Picture............................................................................50 ‫الغالف‬ ‫صورة‬Cover Photo....................................................................................52
 • 4. ‫ي‬‫اف‬‫االحث‬ ‫ي‬‫ون‬‫اإللكث‬ ‫يد‬ ‫ر‬‫الث‬Professional Email.............................................................53 ‫ي‬‫ون‬‫اإللكث‬ ‫يد‬ ‫ر‬‫الث‬ ‫رسايل‬ ‫توقيع‬Email Signature............................................................58 ‫خترص‬ ُ‫الم‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التعريف‬Headline/Short Biography.............................................60 ‫ستخدم‬ ُ‫الم‬ ‫اسم‬Username/URL.............................................................................63 ‫الشخصية‬ ‫البيانات‬About........................................................................................64 ‫للناس‬ ‫اظهر‬Go Public...........................................................................................65 ‫ي‬‫التبادل‬ ‫التسويق‬Cross Marketing...........................................................................66 ‫كلمات‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫رسالتك‬Hashtag......................................................................................66 ‫بالمحتوى‬ ‫التسويق‬ ‫التاسع‬ ‫الفصل‬Content Marketing...................................................68 ‫المحتوى‬ ‫إنشاء‬ ‫خطوات‬............................................................................................70 ‫تهمه‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫المواضيع‬ ‫واعرف‬ ‫العميل‬ ‫افهم‬.....................................................................70 ‫عنه‬ ‫هتكتب‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫الموضوع‬ ‫حدد‬................................................................................71 ‫الموضوع‬ ‫بيه‬ ‫هتناقش‬ ‫ي‬‫إلىل‬‫المنظور‬‫اختار‬....................................................................72 ‫البحث‬...............................................................................................................73 ‫اجعة‬‫ر‬‫والم‬ ‫الكتابة‬Storytelling & Proofreading.....................................................73 ‫المناسب‬ ‫العنوان‬‫اختيار‬.........................................................................................75 ‫بزيادة‬ ‫محتوى‬ ‫ر‬ ‫حرص‬.................................................................................................76 ‫الموجة‬ ‫كب‬‫ار‬Trend Jacking...................................................................................77 ‫المحتوى‬‫تدوير‬ ‫إعادة‬Content Curation...................................................................78 ‫تقليد‬ ‫مش‬ ‫ي‬‫أصىل‬ ‫خليك‬Authenticity.........................................................................79 ‫األساس‬ ‫ي‬‫ه‬ ‫ارية‬‫ر‬‫االستم‬Consistency.........................................................................79 ‫للعميل‬ ‫المحتوى‬ ‫ل‬ ‫ر‬‫توص‬ ‫اي‬‫ز‬‫إ‬ ‫ر‬‫العاش‬ ‫الفصل‬Social Media Reach Algorithm......................81 ‫المختلفة‬ ‫المحتوى‬ ‫أنواع‬ ‫ظهور‬ ‫أولويات‬.........................................................................82 ‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫وزن‬Post...........................................................................................................82 ‫أنت‬ ‫بتاعك‬ ‫بالمحتوى‬ ‫العميل‬ ‫اهتمام‬............................................................................83 ‫مختلفة‬ ‫ألهداف‬ ‫المحتوى‬ ‫تقسيم‬................................................................................84
 • 5. ‫للنمو‬ ‫عامة‬‫أفكار‬ ‫ر‬‫عش‬ ‫الحادي‬ ‫الفصل‬Personal Branding Hacks......................................86 ‫النصب‬ ‫من‬ ‫بالك‬ ‫ي‬‫خىل‬...............................................................................................87 ‫األحسن‬ ‫إيه‬Facebook Page‫وال‬Personal Account‫؟‬................................................87 ‫ي‬‫ون‬‫اإللكث‬ ‫يد‬ ‫ر‬‫الث‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫التسويق‬Email Marketing...................................................88 ‫بذكاء‬ ‫اشتغل‬Don’t Work Hard, Work Smart.........................................................89 ‫الجدولة‬Social Media Scheduling......................................................................89 ‫المتابعة‬Social Media Monitoring.....................................................................90 ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬Brand Listening....................................................................................90 ‫االطالع‬Field Updates.......................................................................................90 ‫وتصمي‬ ‫اختيار‬‫الصور‬ ‫م‬Advanced Search & Graphic Design...................................91 ‫بمجالك‬ ‫الخاصة‬ ‫للمواقع‬ ‫انضم‬Join The Community..................................................91 ‫وتجري‬ ‫المحتوى‬ ‫ميش‬‫مث‬..........................................................................................92 ‫تتساعد‬ ‫ساعد‬ ،‫الناس‬ ‫مع‬ ‫تفاعل‬..................................................................................93 ‫عىل‬ ‫اقف‬‫العمالق‬ ‫كتف‬.............................................................................................93 ‫ليك‬ ‫تكميلية‬ ‫خدمة‬ ‫م‬ ِّ ‫قد‬ ُ‫م‬ ‫أو‬ ‫منافس‬ ‫مع‬ ‫تعاون‬..................................................................94 ‫ة‬ ‫ر‬‫الصغث‬ ‫اإلعالم‬ ‫وسائل‬ ‫استغل‬....................................................................................95 ‫كفاحك‬‫قصة‬ ‫ي‬‫احك‬..................................................................................................95 ‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫عىل‬ ‫ة‬ ‫ر‬‫الكبث‬ ‫الصفحات‬ ‫استغل‬Facebook..................................................................97 ‫وحشة‬ ‫بطريقة‬ ‫حد‬ ‫عن‬ ‫مش‬ ِّ ‫متتكل‬.................................................................................98 ‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫مع‬ ‫تتعامل‬ ‫اي‬‫ز‬‫إ‬Brand Attack...............................................................................98 ‫ي‬‫المستقبىل‬ ‫عمليك‬ ‫من‬ ‫أهم‬ ‫السابق‬ ‫عمليك‬......................................................................99 ‫؟‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬ ‫عىل‬ ‫أشتغل‬ ‫أبدأ‬ ‫امن‬.....................................................................100 !‫ده؟‬ ‫قلته‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫كل‬‫عىل‬ ‫ي‬ ‫ر‬‫أمس‬ ‫الزم‬...............................................................................100 ‫الخاتمة‬.................................................................................................................102 ‫بالكاتب‬ ‫التعريف‬......................................................................................................103
 • 6. 6 ‫إهداء‬ ‫عمري‬ ‫يكة‬ ‫ر‬‫ش‬ ، ‫ي‬‫حيان‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫حاجة‬ ‫كل‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ي‬‫لهمن‬ ُ‫م‬ ‫إل‬ ،‫الوحيد‬ ‫ي‬ ‫ر‬‫وحن‬‫لكتابة‬ ‫ع‬ ‫ر‬‫أتشج‬ ‫ي‬‫إن‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫والسبب‬ ،‫ده‬ ‫الكتاب‬."‫عبدالحميد‬ ‫بسمة‬ ‫"أبلة‬ ‫ي‬‫زوجن‬
 • 7. 7 ‫مة‬ ِّ ‫قد‬ ُ‫م‬ ‫هتم‬ ُ‫م‬ ‫حد‬ ‫أكيد‬ ‫أنت‬ ‫يبق‬ ،‫ده‬ ‫الكتاب‬ ‫اءة‬‫ر‬‫ق‬ ‫تبدأ‬ ‫قررت‬ ‫مادام‬‫م‬ ُّ ‫بالتعل‬‫نفسك‬ ‫من‬ ‫والتطوير‬ ‫المستمر‬ ‫جيت‬ ‫إنك‬ ‫ك‬ ‫ر‬‫ر‬‫وأبش‬ ‫دي‬ ‫الروح‬ ‫عىل‬ ‫أحييك‬ .‫القتناصها‬ ‫مستعد‬ ‫تبق‬ ‫المناسبة‬ ‫الفرص‬ ‫ي‬ ‫ر‬‫تيج‬ ‫ما‬ ‫أول‬ ‫عشان‬ ‫الفنية‬ ‫باللمسات‬ ُ ‫ر‬‫للتمث‬ ‫سعيك‬ ‫كل‬‫ج‬ِّ‫هيتو‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫الصح‬ ‫للمكان‬‫األساسية‬‫تظبيط‬ ‫الشغل‬ ‫من‬ ‫أهم‬ ‫بيقولوا‬ ‫مش‬ ، !‫الشغل؟‬.‫الشغل‬ ‫تظبيط‬ ‫هدفنا‬ ‫بق‬ ‫هنا‬ ‫احنا‬ ‫أهو‬ ‫من‬ ‫معاك‬ ‫ي‬ ‫ر‬‫أمس‬ ‫هقدر‬ ‫مش‬ ،‫أوي‬ ‫ر‬‫كبث‬‫ده‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬ ‫مجال‬ ‫إلن‬ ‫للباء‬ ‫األلف‬ ‫من‬ ‫الكتاب‬ ‫اسم‬ .‫للباء‬ ‫األلف‬ ‫من‬ ‫ك‬‫ر‬‫ونتحر‬ ‫بعض‬ ‫مع‬ ‫األول‬ ‫الجزء‬ ‫ناخد‬ ‫خلينا‬ ‫لكن‬ ،‫للياء‬ ‫األلف‬‫أي‬ ‫مساعدة‬ ‫هو‬ ‫الكتاب‬ ‫هدف‬ ‫حد‬‫تبق‬ ،‫أكث‬ ‫وعمالء‬ ‫أفضل‬ ‫لفرص‬ ‫يوصل‬ ‫إنه‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫مجاله‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ف‬‫محث‬‫علم‬ ‫عىل‬‫نار‬‫مجا‬ ‫ي‬‫ف‬‫حد‬ ‫أول‬ ‫تكون‬ ،‫لك‬ ‫سواء‬ ‫دي‬ ‫الخدمة‬ ‫كانت‬ ً ‫أيا‬ ،‫مها‬ ‫ر‬ ‫بتقد‬ ‫أنت‬ ‫إلىل‬ ‫الخدمة‬ ‫أو‬ ‫المنتج‬ ‫يحتاجوا‬ ‫لما‬ ‫فيه‬ ‫ر‬ َّ ‫تفك‬ ‫الناس‬‫بتشتغل‬ ‫مجال‬ ‫أي‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ف‬‫محث‬ ‫ب‬ ِّ‫در‬ ُ‫م‬‫أو‬ ‫ي‬‫قانون‬‫مستشار‬‫أو‬ ‫مج‬ ‫ر‬‫ث‬ ُ‫م‬‫أو‬Coach.‫بتشتغل‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫الناس‬ ‫بيخاطب‬‫هنا‬ ‫الكتاب‬ ‫حر‬ ‫عمل‬ ‫ـ‬‫ك‬Freelance.‫كات‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ر‬‫موظفي‬ ‫حن‬ ‫أو‬‫واحدة‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫ش‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫شغال‬ ‫عادي‬ ‫موظف‬ ‫تبق‬ ‫ممكن‬ ‫فرص‬ ‫قصادك‬ ‫إلن‬ ‫ر‬‫معي‬ ‫عمل‬ ‫بمكان‬ ‫مربوط‬ ‫مش‬ ‫تكون‬ ‫أو‬ ،‫المديرين‬ ‫من‬ ‫تتحط‬ ‫وط‬ ‫ر‬‫ش‬ ‫بأي‬ ‫تقبل‬ ‫ومضطر‬ ‫بتشتغل‬ ‫أو‬ ‫مكان‬ ‫من‬ ‫أكث‬ ‫ي‬‫ف‬Part-Time‫الخاص‬ ‫شغلك‬ ‫وليك‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫ش‬ ‫مع‬ ‫شغال‬ ‫أو‬ ،‫مؤسسة‬ ‫من‬ ‫أكث‬ ‫مع‬ .‫بردو‬ ‫أنت‬ ‫لو‬‫بق‬‫أسا‬ ‫بشكل‬ ‫معتمدة‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫الناس‬ ‫من‬‫اتهم‬‫ر‬‫بمها‬ ‫الحر‬ ‫العمل‬ ‫أو‬ ‫الخاص‬ ‫شغلها‬ ‫عىل‬ ‫ي‬‫س‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫ي‬‫ه‬ ‫إلنها‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬ ‫مهارة‬ ‫عن‬ ‫ليك‬ ‫غن‬ ‫ال‬ ‫يبق‬ ،‫اتهم‬ ‫ر‬‫وخث‬‫ي‬‫إلىل‬ ‫الحاجة‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫تستمر‬ ‫هتساعدك‬ ‫ـ‬‫ك‬‫تشتغل‬‫عايز‬ ‫أنت‬‫لو‬‫هو‬ ‫ما‬ ،‫بتحبها‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫وبالطريقة‬ ‫بتحبها‬Freelancer ً ‫مثال‬ ‫زي‬ ‫باسمك‬ ‫خدماتك‬ ‫م‬ ِّ ‫وتقد‬ ‫أ‬ ‫خاصة‬ ‫عيادة‬ ‫فاتح‬ ‫طبيب‬‫ب‬ ‫ر‬‫يدر‬ ‫عايز‬ ‫جيم‬ ‫مدرب‬ ‫و‬Private‫الناس‬‫لو‬ ، ‫ر‬‫معي‬ ‫جيم‬ ‫بمكان‬ ‫مرتبط‬ ‫ميكونش‬ ‫مقدر‬ ‫دي‬‫و‬‫ي‬‫ف‬ ‫للشغل‬ ‫يلجأوا‬ ‫هيضطروا‬ ‫كويس‬ ‫دخل‬ ‫مصدر‬ ‫لهم‬ ‫روا‬ ‫ر‬ ‫يوف‬ ‫ار‬‫ر‬‫باستم‬ ‫عمالء‬ ‫عندهم‬ ‫يبق‬ ‫ش‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫هيشتغل‬ ‫كذلك‬ ‫الجيم‬ ‫ومدرب‬ ‫حددة‬ ُ‫م‬ ‫عمل‬ ‫بمواعيد‬ ‫مستشق‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫يشتغل‬ ‫وح‬ ‫ر‬‫هث‬ ‫الطبيب‬ ،‫مؤسسات‬ ‫بطريقة‬ ‫بس‬ ‫المجال‬ ‫نفس‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫وا‬ ُ‫استمر‬ ‫هم‬ ‫هنا‬ ،‫العمل‬ ‫أصحاب‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫تحت‬ ‫ويكونوا‬ ‫ثابتة‬ ‫بمواعيد‬ ‫جيم‬ ‫شغل‬‫ر‬‫غث‬‫زي‬ ،‫العمالء‬ ‫قلة‬ ‫بسبب‬ ‫خالص‬ ‫ده‬ ‫الشغل‬ ‫مجال‬ ‫تسيب‬ ‫ناس‬ ‫ممكن‬ ‫المقابل‬ ‫ي‬‫ف‬ .‫فيها‬ ‫نفسهم‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫بنت‬ ‫أو‬ ،‫بيحبها‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫للحاجة‬ ‫غ‬‫ر‬‫ويتفر‬ ‫فيها‬ ‫شغال‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫يسيب‬ ‫وعايز‬ ‫التصوير‬ ‫بيحب‬ ‫حاسب‬ ُ‫م‬ ً ‫مثال‬ ‫تبق‬ ‫ونفسها‬ ‫العمالء‬ ‫خدمة‬ ‫مجال‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫بتشتغل‬Makeup Artist ‫ر‬ ‫متوف‬ ‫لو‬ ‫دول‬ ‫ر‬‫المثالي‬ ،‫عدد‬ ‫ليهم‬ ‫رش‬ !‫بيحبوه‬ ‫مش‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫السابق‬ ‫لشغلهم‬ ‫يرجعوا‬ ‫هيضطروا‬ ‫مناسب‬ ‫دخل‬ ‫ومصدر‬ ‫العمالء‬ ‫من‬ ‫مناسب‬ ‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫بيخاطب‬ ‫مش‬ ‫الكتاب‬ ‫كمان‬Professionals‫لسه‬ ‫أنت‬ ‫لو‬ ،‫بس‬ ‫ة‬ ‫ر‬‫الخث‬ ‫من‬ ‫ر‬‫كتث‬ ‫ر‬‫سني‬ ‫ليهم‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫فيه‬ ‫تشتغل‬ ‫عايز‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫المجال‬ ‫وحددت‬ ‫الجامعة‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫طالب‬‫ت‬ ‫تقدر‬ ‫عشان‬ ‫اتك‬‫ر‬‫لمها‬ ‫ق‬ ‫ر‬‫تسو‬ ‫وعايز‬ ً ‫ماديا‬ ‫ستقل‬
 • 8. 8 ‫رحلتك‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ر‬‫كتث‬‫وهيساعدك‬ ‫ليك‬ ‫ده‬ ‫الكتاب‬ ‫يبق‬ ،‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫جنب‬ ‫الخاص‬ ‫شغلك‬ ‫من‬ ‫دخل‬‫مصدر‬ ‫ليك‬ ‫ويبق‬ .‫الحر‬ ‫العمل‬ ‫لسوق‬ ُ‫م‬ ‫كده‬‫احنا‬ ‫يبق‬‫ر‬‫تفقي‬‫ي‬‫إلىل‬ ‫المجال‬ ‫كان‬ ً ‫أيا‬ ‫كلنا‬‫لينا‬ ً ‫جدا‬ ‫وأساسية‬ ‫مهمة‬ ‫حاجة‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬ ‫إن‬ ‫ق‬ ‫بس‬ ...‫الكتاب‬ ‫مع‬ ‫رحلتنا‬ ‫بق‬ ‫نبدأ‬ ،‫فيه‬ ‫بنشتغل‬‫قبل‬ ‫أه‬‫ر‬‫بتق‬ ‫ي‬‫نمط‬ ‫كتاب‬‫هيكون‬ ‫مش‬ ‫ده‬ ،‫اية‬‫ر‬‫ق‬ ‫تبدأ‬ ‫ما‬ ‫بل‬ ‫أكون‬ ‫أتمن‬ ‫كنت‬ ،‫حكومية‬ ‫مصلحة‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫دورك‬ ‫انتظارك‬ ‫أثناء‬ ‫أو‬ ‫المواصالت‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫بيه‬ ‫نفسك‬ ‫ي‬‫بتسىل‬ ‫أو‬ ‫تنام‬ ‫ما‬ .‫شوية‬ ‫مختلف‬ ‫ده‬ ‫الكتاب‬ ‫لألسف‬ ‫بس‬ ‫دي‬ ‫الطويلة‬ ‫المواقف‬ ‫ملل‬ ‫عنك‬ ‫وأخفف‬ ‫دي‬ ‫اللحظات‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫رفيقك‬ ‫أكث‬ ‫الكتاب‬ ‫أ‬‫ر‬‫تق‬ ‫تحتاج‬ ‫ممكن‬.‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫عىل‬ ‫ومش‬ ،‫مرة‬ ‫من‬‫قلم‬ ‫معاك‬ ‫يكون‬ ‫محتاج‬‫هتكتب‬ ‫عشان‬‫أهم‬ ‫قها‬‫ر‬‫تطب‬ ‫هتحتاج‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫النقط‬‫و‬ ،‫إجابة‬ ‫منك‬ ‫محتاجة‬ ‫أسئلة‬ ‫ي‬‫هتالف‬ ‫الكالم‬ ‫وسط‬ ‫ي‬‫ف‬‫ر‬‫تفكث‬ ‫أو‬‫ي‬‫عمىل‬ ‫تطبيق‬ ‫أو‬ ، ‫معينة‬ ‫حالة‬ ‫عىل‬‫ر‬‫في‬‫المحث‬ ‫ر‬‫أكث‬ ‫وسط‬ ‫أسمائنا‬ ‫ووضع‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫األول‬ ‫خطواتنا‬ ‫نبدأ‬ ‫بينا‬ ‫يال‬ .... ‫العنني‬‫و‬‫ب‬‫أ‬ ‫محمد‬‫بيع‬‫ر‬
 • 9. 9 ‫األول‬ ‫الفصل‬ ‫إيه‬ ‫ي‬‫يعن‬Brand "Loyalty is not won by being first. It is won by being best" – Stefan Persson ‫تكون‬ ‫بإنك‬ ‫ولكن‬ ،‫الخدمة‬ ‫م‬ ِّ ‫قد‬ ‫واحد‬ ‫أول‬ ‫تبق‬ ‫بإنك‬ ‫ي‬ ‫ر‬‫بتيج‬ ‫مش‬ ‫فيك‬ ‫العمالء‬ ‫ثقة‬ .‫مها‬ ‫ر‬ ‫بيقد‬ ‫واحد‬ ‫أحسن‬
 • 10. 10 ‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫عن‬ ‫م‬ ِّ ‫هنتكل‬ ‫إننا‬ ‫بما‬Personal Branding‫ـ‬‫ل‬‫ا‬‫هو‬ ‫إيه‬ ‫نعرف‬ ‫األول‬ ‫ر‬‫محتاجي‬ ‫يبق‬ ،Brand‫وبعدين‬ ‫ن‬‫كلمة‬‫عن‬ ‫مفهومك‬ ‫إيه‬ . ‫ي‬‫شخص‬ ‫بشكل‬ ‫عليه‬ ‫شتغل‬Brand‫ده‬ ‫البسه‬ ‫أنا‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫القميص‬ ‫لك‬ ‫أقول‬ ‫لما‬ ‫ي‬‫يعن‬ ‫؟‬ Brand‫عا‬ ‫مش‬ ‫جودته‬ ‫وال‬ ‫ي‬‫وغال‬ ‫كويس‬‫قميص‬ ‫إنه‬ ‫معناه‬ ‫ده‬ ‫هل‬ ‫الجملة؟‬ ‫من‬ ‫إيه‬ ‫تفهم‬ ،‫لية؟‬ ‫كلمة‬‫إن‬ ‫معناه‬ ‫ده‬ ‫هل‬ ،‫كويسة‬‫وخامته‬ ‫ي‬‫غال‬ ‫وسعره‬ ‫ر‬‫كبث‬‫محل‬ ‫من‬ ‫ده‬ ‫القميص‬ ‫إن‬ ‫رت‬ ّ ‫فك‬ ‫ة‬ ‫ر‬‫كبث‬‫بنسبة‬ Brand‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ،‫صح‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫بس‬ ‫الجملة‬ ‫نص‬ ‫إن‬ ‫الحقيقة‬ ‫؟‬ ‫ي‬ ‫ر‬‫إيجان‬ ‫بشكل‬ ‫ة‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫مث‬ ُ‫م‬ ‫حاجة‬ ‫بيها‬ ‫مقصود‬ ً ‫دايما‬Brand ‫بشك‬ ‫تكون‬ ‫ممكن‬ ، ‫ي‬ ‫ر‬‫إيجان‬ ‫بشكل‬ ‫ة‬ ‫ر‬‫ممث‬ ‫تكون‬ ‫الزم‬ ‫مش‬ ‫بس‬ ،‫ة‬ ‫ر‬‫ممث‬ ‫حاجة‬ ‫بيه‬ ‫مقصود‬‫ده‬ ‫وهنشوف‬ ، ‫ي‬ ‫ر‬‫سلن‬ ‫ل‬ . ‫ي‬‫دلوقن‬ ‫األمثلة‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫بعض‬ ‫مع‬‫كلمة‬‫لمعن‬ ‫مخترص‬ ‫تعريف‬ ‫عىل‬ ‫نتفق‬ ‫خلينا‬ ‫كده‬‫عشان‬Brand. ‫ال‬‫ـ‬Brand‫بالك‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ي‬ ‫ر‬‫بتيج‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫واألفكار‬ ‫المشاعر‬ ‫مجموعة‬ ‫هو‬ ‫بتاعها‬ ‫اللوجو‬ ‫تشوف‬‫أو‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫ش‬ ‫اسم‬ ‫بتسمع‬ ‫لما‬ ‫بتحاول‬ ‫كات‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫ـ‬‫ف‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫عن‬ ‫انطباعك‬ ‫ي‬‫تخىل‬Brand‫انطباعك‬ ،‫منهم‬ ‫ي‬‫تشث‬ ‫تحب‬ ‫عشان‬ ‫ي‬ ‫ر‬‫إيجان‬ ‫بتاعهم‬ ‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫بنسميها‬ ‫دي‬ ‫نات‬ ِّ‫كو‬ ُ‫الم‬ ،‫عليها‬ ‫تشتغل‬ ‫بتحاول‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫نات‬ ِّ‫كو‬ ُ‫الم‬ ‫بعض‬ ‫ليه‬ ‫إن‬ ‫تقول‬ ‫تقدر‬ ‫ده‬ ‫عنهم‬ Brand Mix.‫نقطة‬ ‫كام‬‫بس‬ ‫منهم‬ ‫هناخد‬ ‫ر‬‫كتث‬‫تفاصيل‬ ‫ليه‬ ، ُ‫الس‬ ‫هو‬ ‫ن‬ ِّ‫كو‬ ُ‫م‬ ‫أول‬‫معة‬Reputation‫سمعة‬ ،‫ـ‬‫ل‬‫ا‬Brand‫ـ‬‫ل‬‫ل‬ ‫تقييمهم‬ ،‫الناس‬ ‫ر‬‫بي‬Brand‫من‬ ‫كام‬‫ده‬ 10. ‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫شخصية‬ ‫ي‬‫ه‬ ‫حاجة‬ ‫ي‬‫تان‬Brand‫أو‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬Brand Personality‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫لت‬‫ر‬‫تخي‬ ‫لو‬ ‫ي‬‫يعن‬ ،Brand‫ده‬ ،‫إيه‬ ‫شكله‬ ‫هيكون‬ ‫كشخص‬‫ر‬ ‫ي‬‫عىل‬ ‫د‬ ‫ر‬‫بث‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫إن‬‫ر‬ ‫ر‬‫بتصو‬ ‫دي‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫بالش‬ ‫الخاصة‬ ‫العمالء‬ ‫بخدمة‬ ‫اتصلت‬‫لو‬ ،‫إيه‬ ‫شكله‬‫بدلة‬ ‫البس‬ ،‫بنت‬ ‫وال‬ ‫ولد‬ ‫هيكون‬ ‫هل‬،‫شورت‬ ‫وال‬ ‫افتة‬‫ر‬‫وج‬‫وال‬ ‫افية‬‫احث‬ ‫بطريقة‬ ‫بيتعامل‬ .‫ئ‬ ‫ر‬‫سن‬ ‫تعامله‬ ‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫شعار‬ ‫ي‬‫ه‬ ‫حاجة‬ ‫تالت‬Brand Message‫كل‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫عليها‬ ‫لك‬ ‫د‬ ّ ‫بتأك‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫الرسالة‬ ، ‫جملة‬ ‫اإلعالن‬‫آخر‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ي‬‫بتالف‬ ،‫اديو‬‫ر‬‫ال‬ ‫ي‬‫ف‬‫أو‬ ‫الطريق‬ ‫عىل‬ ‫اإلعالنات‬ ‫ي‬‫ف‬‫أو‬ ‫التليفزيون‬ ‫عىل‬ ‫سواء‬ ‫إعالناتها‬ ‫ص‬ ‫ر‬ ‫تلخ‬ ‫بتتقال‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫لك‬ ‫مها‬ ‫ر‬ ‫بيقد‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫القيمة‬Brand‫مش‬ ‫فريدة‬ ‫بتجربة‬ ‫للعميل‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫من‬ ‫وعد‬ ‫ده‬ ،‫ده‬ . ‫ر‬‫المنافسي‬ ‫ي‬‫باف‬ ‫عند‬ ‫هيالقيها‬ ‫الثقة‬ ‫ي‬‫ه‬ ‫حاجة‬ ‫ابع‬‫ر‬Trust‫والمنتج‬ ‫الخدمة‬ ‫جودة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫بس‬ ‫مش‬ ‫دي‬ ‫الثقة‬ ‫ن‬ ِّ‫بتكو‬ ‫كات‬ ‫ر‬‫الش‬ ، ‫باالنتما‬ ‫شعورك‬ ‫د‬ ‫ر‬‫تزو‬ ‫عشان‬ ‫البيع‬ ‫بعد‬ ‫ما‬ ‫خدمات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫كمان‬‫ولكن‬‫ـ‬‫ل‬‫ل‬ ‫ء‬Brand‫وإحساسك‬ ‫ده‬ ‫ـ‬‫ف‬ ‫أكث‬ ‫ي‬ ‫ر‬‫إيجان‬ ‫بشكل‬ ‫عنهم‬ ‫م‬ ِّ ‫تتكل‬ ‫ي‬‫وبالتال‬ ،‫لك‬ ‫مها‬ ‫ر‬ ‫قد‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫بالخدمة‬ ‫الخاصة‬ ‫التفاصيل‬ ‫بكل‬ ‫باهتمامه‬ ‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫معة‬ ُ‫س‬ ‫ن‬ ِّ‫تتحس‬Brand.‫األول‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ذكرناها‬ ‫ي‬‫إلىل‬
 • 11. 11 ‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫ح‬ ‫ر‬ ‫نوض‬ ‫عشان‬Brand Mix‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫ونشوف‬ ‫كات‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫بعض‬ ‫عىل‬ ‫قه‬‫ر‬‫نطب‬ ‫خلينا‬ ،‫أفضل‬ ‫بصورة‬Brand ‫وم‬ ‫بتاعهم‬.‫اي‬‫ز‬‫إ‬ ‫عاملة‬ ‫عنهم‬ ‫وأفكارك‬ ‫شاعرك‬.. ‫إيه؟‬ ‫اسمه‬ ،‫معاها‬ ‫اتعاملت‬ ‫نت‬‫انث‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫ش‬ ‫أسوأ‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫معايا‬ ‫ر‬ ّ ‫فك‬ .......................................................................................................................... ‫ـ‬‫ك‬‫دي‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬Brand‫لك؟‬ ‫بالنسبة‬ ‫إيه‬ ‫معتها‬ ُ‫س‬ .......................................................................................................................... ‫ر‬ ّ ‫فك‬ ‫لو‬‫ت‬‫لهم‬ ‫تبعت‬ ‫أو‬ ً ‫مثال‬ ‫العمالء‬ ‫بخدمة‬ ‫بتتصل‬ ‫لما‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫شخصية‬ ‫ي‬‫ف‬Email‫شكل‬ ‫ل‬‫ر‬‫بتتخي‬ ، ‫إيه؟‬ ‫د‬ ‫ر‬‫بث‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫الشخص‬ .......................................................................................................................... ‫تعرف‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬Message‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫بتكرره‬ ‫ي‬‫إلىل‬‫الشعار‬ ‫أو‬‫دي‬‫إعالناتها‬ ‫ي‬‫ف‬‫؟‬ .......................................................................................................................... . ً ‫جدا‬ ‫العالية‬ ‫والشعة‬ ‫للخدمة‬ ‫الفائقة‬ ‫الجودة‬ ‫عن‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫بيعث‬ ‫شعار‬ ‫بيكون‬ ً ‫غالبا‬ ‫عىل‬ ‫يعتمد‬ ‫ده‬ ‫؟‬ ‫ي‬‫تان‬ ‫معاهم‬ ‫هتتعامل‬ ‫مرة‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫مع‬ ‫تعاملت‬ ‫لو‬ ‫هل‬ ،‫الثقة‬ ‫لنقطة‬ ‫جينا‬ ‫لو‬ ً ‫ا‬ ‫ر‬‫أخث‬ ‫تك‬ ‫ر‬‫كتث‬‫ناس‬ ‫ممكن‬ ،‫معاهم‬ ‫الشخصية‬ ‫تجربتك‬،‫مختلفة‬ ‫معاهم‬ ‫تجربتك‬ ‫أنت‬ ‫لكن‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫من‬ ‫ي‬‫بتشتك‬ ‫ون‬ . ‫ي‬‫تان‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫نفس‬ ‫مع‬ ‫هتتعامل‬ ‫ي‬‫فبالتال‬ ‫أفضل‬ ‫بديل‬ ‫قصادك‬ ‫ميكونش‬ ‫أو‬ ‫عشان‬ ‫#مقصودة‬ ‫كات‬ ‫ر‬‫للش‬ ‫هنذكرها‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫األمثلة‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫عىل‬ ‫قها‬‫ر‬‫ونطب‬ ‫المفاهيم‬ ‫بعض‬ ‫منها‬ ‫ناخد‬ Personal Brand.‫بتاعنا‬‫هيكون‬ ً ‫جدا‬ ‫ة‬ ‫ر‬‫كبث‬‫بنسبة‬ ‫ده‬ ‫األول‬ ‫المثال‬‫إن‬ ‫لك‬ ‫ح‬ ‫ر‬ ‫بيوض‬‫كلمة‬‫الزم‬ ‫مش‬Brand ‫معانا‬ ،‫اإليجابية‬ ‫عىل‬ ‫تشتمل‬ ‫ال‬ ‫ذاتها‬ ‫حد‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫الكلمة‬ ، ‫ي‬ ‫ر‬‫إيجان‬ ‫معناها‬ ‫يكون‬‫ها‬‫قلنا‬ ‫ما‬ ‫زي‬‫ي‬‫إلىل‬ ‫واألفكار‬ ‫المشاعر‬ ‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫اسم‬ ‫تسمع‬ ‫لما‬ ‫لك‬ ‫ي‬ ‫ر‬‫بتيج‬Brand‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫تشوف‬ ‫أو‬Logo‫ده‬ ،‫سلبية‬ ‫تكون‬ ‫دي‬ ‫األفكار‬ ‫إن‬ ً ‫جدا‬ ‫عادي‬ ،‫بتاعه‬ ‫ال‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫به‬ ‫ر‬ ‫هنتجن‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ً ‫طبعا‬‫ـ‬Personal Brand‫ا‬ ‫من‬ ‫بيها‬ ‫نطلع‬ ‫تانية‬ ‫نقطة‬ .‫بتاعنا‬‫ده‬ ‫لمثال‬‫رسال‬ ‫ومن‬‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫ة‬ ‫عندها‬ ‫ناس‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫إن‬ ‫ي‬‫وه‬Fake Brand‫حاجة‬‫بردو‬ ‫دي‬ ،‫عندهم‬ ‫مش‬ ‫حاجات‬ ‫نفسهم‬ ‫عىل‬ ‫يقولوا‬ ‫بيحاولوا‬‫أو‬
 • 12. 12 ‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫إلن‬ ،‫هنعملها‬ ‫مش‬Brand‫منك‬ ‫هتبوظ‬ ‫الدنيا‬ ‫وإال‬ ‫ها‬ ‫ر‬ ‫قد‬ ‫تكون‬ ‫بحاجة‬ ‫توعد‬ ‫لما‬ ‫الزم‬ ‫ي‬‫وبالتال‬ ،‫وعد‬ ‫هو‬ .‫ئ‬ ‫ر‬‫سن‬ ‫عنك‬ ‫االنطباع‬ ‫ويبق‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫ش‬‫هو‬ ‫ي‬‫التان‬ ‫المثال‬Apple‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫سمعة‬ ‫إيه‬ ،Brand‫لك؟‬ ‫بالنسبة‬ ‫ده‬ .................................................................................................. ‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫معاهم‬ ‫تواصلت‬‫لو‬Email‫شكله‬ ‫عليه‬ ‫د‬ ‫ر‬‫بث‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫إن‬ ‫ل‬‫ر‬‫بتتخي‬ ،‫عندك‬ ‫شكوى‬ ‫أي‬ ‫بخصوص‬ ‫حد‬ ‫إيه؟‬Professional‫وال‬ ‫الخدمة‬ ‫من‬ ‫ومبسوط‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫أداء‬ ‫عن‬ ‫ي‬‫اض‬‫ر‬ ‫تخليك‬ ‫حاجة‬ ‫أي‬ ‫يعمل‬ ‫وعايز‬ ‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫لك‬ ‫بيقول‬System‫خالل‬ ‫المشكلة‬ ‫وهنحل‬ ‫واقع‬48‫ساعة؟‬ .......................................................................................................................... ‫ي‬‫ه‬ ‫إيه‬ ‫عارف‬‫كة‬ ‫ر‬‫ش‬ ‫رسالة‬Apple‫رسالتهم‬ ‫؟‬‫ي‬‫ه‬ ‫بيها‬ ‫بدأوا‬ ‫ي‬‫إلىل‬"Think Different"‫بشكل‬ ‫ر‬‫التفكث‬ ، ‫كة‬ ‫ر‬‫ش‬ ،‫منتجاتهم‬ ‫كل‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫مختلف‬Apple‫موبايالت‬ ‫عمل‬ ‫عىل‬ ‫اشتغلت‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫كات‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫أوائل‬ ‫من‬ ‫كانت‬‫باللمس‬ ‫اير‬‫ر‬‫ز‬ ‫ر‬‫غث‬ ‫من‬Touchscreen Phone ً ‫ا‬ ‫ر‬‫وأخث‬ .‫التكنولوجية‬ ‫المنتجات‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫ر‬‫كبث‬ ‫مجموعة‬ ‫جانب‬ ‫إل‬ ، ‫بيجيب‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ً ‫فغالبا‬ ،‫الثقة‬ ‫لنقطة‬ ‫بالنسبة‬iPhone‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫لنظام‬ ‫ي‬‫تان‬ ‫جع‬ ‫ر‬‫بث‬ ‫مش‬Android‫معاه‬ ‫مش‬ ‫لو‬ ‫إال‬ ‫يجيب‬ ‫فلوس‬iPhone‫ي‬‫تان‬. ‫وبات‬ ‫ر‬‫مش‬ ‫م‬ ِّ ‫بتقد‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫كوال‬‫سينا‬ ‫بالظبط‬ ‫أيوه‬ ،‫كوال‬‫سينا‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫ش‬‫هو‬ ‫التالت‬ ‫المثال‬ ‫لك؟‬ ‫بالنسبة‬ ‫دي‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫معة‬ ُ‫س‬ ‫إيه‬ .‫غازية‬ .......................................................................................................................... ‫إيه؟‬ ‫شكله‬ ‫هيكون‬ ،‫كشخص‬‫دي‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫لت‬‫ر‬‫تخي‬ ‫لو‬ ..........................................................................................................................
 • 13. 13 ‫بالنسبة‬ ً ‫ا‬ ‫ر‬‫وأخث‬ ."‫عطشان‬ ‫إنك‬ ‫"انس‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫رسالة‬ ،‫أنا‬ ‫لك‬ ‫أقول‬ ‫سيناكوال؟‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫ش‬ ‫رسالة‬ ‫ي‬‫ه‬ ‫إيه‬ ‫تعرف‬ ‫بتهم‬ ‫ر‬‫جر‬ ‫لو‬ ‫أنت‬ ‫عليك‬ ‫هيعتمد‬ ‫ده‬ ‫ـ‬‫ف‬ ،‫للثقة‬.‫أل‬ ‫وال‬ ‫ي‬‫تان‬ ‫منهم‬ ‫ي‬‫تشث‬ ‫هتحب‬ ‫مرة‬ ‫اب‬‫ر‬‫االستغ‬ ‫مالمح‬ ‫وشفت‬ ،‫سيناكوال‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫ش‬ ‫المثال‬ ‫إن‬ ‫لقيت‬ ‫لما‬ ‫لك‬ ‫حصل‬ ‫ي‬‫إلىل‬‫االنبهار‬ ‫حجم‬‫ر‬ ِّ ‫قد‬ ُ‫م‬ ‫أنا‬ ‫عىل‬ ‫ظهرت‬ ‫ي‬‫إلىل‬‫وشك‬‫ب‬‫عالم‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫النجاح‬ .‫الناجحة‬ ‫كات‬ ‫ر‬‫للش‬ ‫مثال‬ ‫سيناكوال‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫ش‬ ‫إن‬ ‫لك‬ ‫أقول‬ ‫ي‬‫خلين‬ ‫س‬ ‫عندك‬ ‫إن‬ ‫عىل‬ ‫عتمد‬ ُ‫م‬ ‫نس‬ ‫ر‬‫الث‬Target‫وبتحق‬‫سنة‬ ‫من‬ ‫المرصي‬ ‫السوق‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫موجودة‬ ‫سيناكوال‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫ش‬ ،‫قه‬ 2008‫قفلوها‬ ‫كانوا‬‫بتكسب‬ ‫مش‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫لو‬ ‫سبيل؟‬ ‫دي‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫ر‬‫فاتحي‬ ‫ومؤسسيها‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫صاحب‬ ‫تفتكر‬ ، .‫نا‬ ‫ر‬‫يهم‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫الجزء‬ ‫منهم‬ ‫م‬ ِّ ‫نتعل‬ ‫خلينا‬ . ‫ر‬‫سني‬ ‫من‬ ،‫ى‬ ‫ر‬‫الكث‬ ‫القاهرة‬ ‫من‬ ‫أنت‬ ‫لو‬‫مش‬ ‫انطباع‬ ‫كتبت‬‫وسمعتها‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫عن‬ ‫انطباعك‬ ‫عن‬ ‫سألتك‬ ‫لما‬ ً ‫غالبا‬ ، ‫ي‬ ‫ر‬‫إيجان‬ ‫عنها‬ ‫أنت‬ ‫انطباعك‬ ‫يكون‬ ‫إن‬ ‫مهتمة‬ ‫مش‬ ‫سيناكوال‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫ش‬ ... ‫ي‬‫يعن‬ ‫ي‬‫من‬ ‫تزعل‬ ‫ما‬ ‫ر‬‫غث‬ ‫من‬ ‫بس‬ ، ‫ي‬ ‫ر‬‫إيجان‬ ‫من‬ ‫حد‬ ‫رت‬ ‫ر‬‫تصو‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫شخصية‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫رت‬ ّ ‫فك‬ ‫لما‬ .‫كة‬ ‫ر‬‫للش‬ ‫بالنسبة‬ ‫المستهدفة‬ ‫الفئة‬ ‫من‬ ‫مش‬ ‫ببساطة‬ ‫إلنك‬ ‫خا‬ ‫المحافظات‬‫أكيد‬ ‫ـ‬‫ف‬ ،‫اوية‬‫ر‬‫صح‬ ‫ومناطق‬ ‫الصعيد‬ ‫أهل‬ ‫عىل‬ ‫أكث‬ ‫ز‬ ّ ‫ك‬‫بث‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫إعالنات‬ ‫إلن‬ ،‫القاهرة‬ ‫رج‬ ‫ألهل‬ ‫لها‬‫ر‬‫بنتخي‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫النمطية‬ ‫الصورة‬ ،‫شنبه‬ ‫ي‬ ِّ ‫ر‬‫ومرن‬ ‫وت‬‫ر‬‫نب‬ ‫أو‬ ‫عصاية‬ ‫وماسك‬ ‫جالبية‬ ‫البس‬ ‫اجل‬‫ر‬ ‫لت‬‫ر‬‫تخي‬ ‫ل‬ ‫نروح‬ ‫لما‬ .‫بتستهدفه‬ ‫سيناكوال‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫العميل‬ ‫مش‬ ‫واهتماماتك‬ ‫حياتك‬ ‫بطريقة‬ ‫أنت‬ .‫الصعيد‬‫رسالة‬ ‫نقطة‬ "‫تفرح‬ ‫"افتح‬ ‫لك‬ ‫بيقول‬ ً ‫مثال‬ ‫ي‬‫وبيبس‬ ‫كوكاكوال‬‫زي‬ ‫مش‬ "‫عطشان‬ ‫إنك‬ ‫"انس‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬‫شعار‬ ‫إن‬ ‫ي‬‫هتالف‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫من‬ ‫ها‬ ‫ر‬‫وغث‬ " ِّ ‫"اتجي‬ ‫أو‬ "‫أل‬ ‫"ليه‬ ‫أو‬ "‫تنا‬ ‫ر‬‫لم‬ ‫ل‬ ِّ‫نكم‬ ‫"يال‬ ‫أو‬ "‫ك‬ ‫ر‬ ‫قد‬ ‫ر‬‫مي‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫"عث‬ ‫أو‬‫مش‬ ‫سيناكوال‬ .‫ة‬ ‫ر‬‫الممث‬ ‫حمالتهم‬ ‫ل‬ ‫يقول‬ ‫كوكاكوال‬ ‫له‬ ‫جبت‬ ‫لو‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫الشاب‬ ‫بتستهدف‬‫كوكاكوال‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫الصودا‬ ‫طعم‬ ‫عشان‬ ‫ي‬‫بيبس‬ ‫بحب‬ ‫أنا‬ ‫أل‬ ‫ك‬ ،‫حلو‬ ‫مش‬‫ى‬‫اشث‬ ‫مياه‬ ‫ازة‬‫ز‬‫إ‬ ‫ي‬‫يشث‬ ‫ما‬ ‫بدل‬ ‫ـ‬‫ف‬ ‫عطشان‬ ‫واحد‬ ‫بيستهدف‬ ‫إنه‬ ‫احة‬‫رص‬‫ب‬ ‫لك‬ ‫بيقول‬ ‫بتاعهم‬‫الشعار‬ ‫طعم‬ ‫معاه‬ ‫فارق‬ ‫مش‬ "‫للرجالة‬ ‫ساقع‬ ‫ل‬ِّ‫"نز‬ ‫للوالد‬ ‫بيقول‬ ‫ضيوف‬ ‫ي‬ ‫ر‬‫بيج‬ ‫لما‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫اجل‬‫ر‬‫ال‬ ‫أو‬ ،‫سيناكوال‬‫الصودا‬ ،‫أوي‬‫إنه‬ ‫معاه‬ ‫فارق‬‫مع‬ ‫واجب‬ ‫يعمل‬‫الضيوف‬‫ي‬‫ف‬ ‫تالقيها‬ ‫بالساهل‬ ‫مش‬ ،‫القاهرة‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫سيناكوال‬ ‫ي‬‫تالف‬ ‫صعب‬ . .‫لألقاليم‬ ‫ه‬ ‫ر‬‫وج‬ ُ‫م‬ ‫ة‬ ‫ر‬‫كبث‬‫بنسبة‬ ‫هيكون‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫التوز‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫هم‬ ‫ر‬‫كث‬‫تر‬ ‫إلن‬ ،‫محل‬ ‫أو‬ ‫كشك‬‫أي‬ ‫أكون‬ ‫ي‬‫إن‬ ‫الهدف‬ ،‫الناس‬ ‫كل‬‫عند‬ ‫محبوب‬ ‫أكون‬ ‫الزم‬ ‫مش‬ ‫ي‬‫إن‬ ‫سيناكوال‬ ‫من‬ ‫م‬ ِّ ‫نتعل‬ ‫ال‬ ،‫بس‬ ‫ي‬‫يلزمون‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫عند‬ ‫ومعروف‬ ‫محبوب‬. ‫ي‬‫من‬ ‫وا‬‫هيشث‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫ي‬‫بتوع‬ ‫عمالء‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫شغل‬ ‫مجال‬ ‫لك‬ ‫هأقول‬ ‫أنا‬ ،‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫اسم‬ ‫لك‬ ‫هأقول‬ ‫مش‬ ‫بق‬ ‫جاي‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫المثال‬‫أ‬‫و‬‫بتاعها‬ ‫المنتج‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫وأنت‬‫بالك؟‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ي‬ ‫ر‬‫هيج‬ ‫حد‬ ‫أول‬ ‫ر‬‫مي‬ ،"‫طاقة‬ ‫وب‬ ‫ر‬‫"مش‬ ‫م‬ ِّ ‫بتقد‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫ش‬ ‫قلنا‬ ‫لو‬ .‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫اسم‬ ‫تقول‬ ..........................................................................................................................
 • 14. 14 ‫كة‬ ‫ر‬‫ش‬ ‫بالك‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ي‬ ‫ر‬‫هيج‬ ‫ة‬ ‫ر‬‫كبث‬‫بنسبة‬Red Bull‫تانية‬ ‫كات‬ ‫ر‬‫ش‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫إن‬ ‫مع‬ ‫بس‬ ،‫ده‬ ‫نتج‬ ُ‫الم‬ ‫نفس‬ ‫م‬ ِّ ‫بتقد‬ ‫ر‬‫كتث‬‫أول‬‫ي‬‫ه‬ ‫ر‬‫كتث‬ ‫ناس‬ ‫بال‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ي‬ ‫ر‬‫بتيج‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫ش‬ Red Bull‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫مستويات‬ ‫يورينا‬ ‫وده‬ ،Branding‫نحققها‬ ‫عايزين‬ ‫ي‬‫إلىل‬ .‫بتاعنا‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫شغلك‬ ‫مجال‬ ‫يعرفوا‬ ‫اسمك‬ ‫يسمعوا‬ ‫لما‬ ‫الناس‬ ‫إن‬ ‫عىل‬ ‫هتشتغل‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫هتبدأ‬ ‫ما‬ ‫أول‬ ‫الناس‬ ‫بال‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ي‬ ‫ر‬‫يج‬ ‫حد‬ ‫أول‬ ‫أنت‬ ‫تكون‬ ‫مجالك‬ ‫اسم‬ ‫يتقال‬ ‫لما‬ ‫إنك‬ ‫عىل‬ ‫هتشتغل‬ ‫كده‬ ‫بعد‬ ،‫وتخصصك‬ ‫ر‬ ّ ‫ويفك‬.‫فيك‬ ‫وا‬‫عن‬ ‫م‬ ِّ ‫بنتكل‬ ‫لو‬ ‫ي‬‫يعن‬Career Coach‫طول‬ ‫عىل‬ ‫نفتكر‬ ‫سارة‬ ‫اسم‬ ‫نقول‬ ‫لما‬ ‫ـ‬‫ف‬ ،‫سارة‬ ‫اسمها‬ ‫ي‬‫الوظيق‬ ‫التوجيه‬ ‫مجال‬‫حد‬ ‫لما‬ ‫إن‬ ‫بق‬ ‫منه‬ ‫أعىل‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ، ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫األول‬ ‫المستوى‬ ‫كده‬‫ده‬ ،‫يقول‬ ‫محتاج‬ ‫أنا‬Career Coach.‫بالنا‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ي‬ ‫ر‬‫يج‬ ‫حد‬ ‫أول‬ ‫سارة‬ ‫تكون‬ ‫ـ‬‫ل‬‫ا‬‫هو‬ ‫هنا‬ ‫نستخدمه‬ ‫ممكن‬ ‫ي‬‫تان‬ ‫مثال‬iPhone‫كرر‬ ُ‫م‬ ‫ه‬ ‫ر‬‫تعتث‬ ‫ممكن‬ ، ‫عن‬ ‫منا‬ ّ ‫اتكل‬ ‫عشان‬Apple‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫هنتناول‬ ‫هنا‬ ‫لكن‬ ‫شوية‬ ‫من‬Brand‫جانب‬ ‫من‬ ‫ينجح‬ ‫لما‬ ‫إنه‬ ‫وعده‬ ‫والده‬ ‫العامة‬ ‫الثانوية‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫طالب‬ ‫معايا‬ ‫ل‬‫ر‬‫تخي‬ . ‫ي‬‫تان‬ ‫ب‬ ‫تالقيه‬ ‫ممكن‬ ،‫موبايل‬ ‫له‬ ‫هيجيب‬‫موبايل‬ ‫ي‬‫ل‬ ‫جاب‬ ‫بابا‬ ‫يقول‬Samsung ‫موبايل‬‫أو‬HTC‫موبايل‬‫أو‬Sony‫له‬ ‫جاب‬ ‫والده‬‫لو‬ ‫لكن‬ ،iPhone‫هتالقيه‬ ‫ي‬‫ل‬ ‫جاب‬ ‫بابا‬ ‫بيقول‬iPhone‫موبايل‬ ‫يقول‬ ‫محتاج‬ ‫مش‬ ،iPhone‫كة‬ ‫ر‬‫ش‬ ،Apple‫عاملة‬ ‫خالص‬ Positioning‫لنفسها‬‫نفسها‬ ‫حطت‬ ،‫ي‬‫تان‬ ‫مكان‬ ‫ي‬‫ف‬‫ر‬‫المنافسي‬ ‫كل‬ ‫ر‬‫غث‬‫كلمة‬،iPhone‫مع‬ ‫لوحدها‬‫موبايل‬ ‫ناها‬ ً ‫جدا‬ ‫ر‬‫ممث‬.‫الناس‬ ‫ألغلبية‬ ‫واصل‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫ده‬ ‫أو‬ ،‫معاها‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫والناس‬iPhone‫إن‬ ‫تحس‬ ،‫بيه‬ ‫فخورين‬ ‫بيكونوا‬ ‫معايا‬ ‫أنا‬ ‫كلها‬‫للدنيا‬ ‫يقولوا‬ ‫عايزين‬ ‫بيبقوا‬ ‫الناس‬ ‫بعض‬iPhone،‫مكان‬ ‫أي‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫وقعدت‬ ‫موبايل‬ ‫نوع‬ ‫أي‬ ‫معاك‬‫لو‬ . ‫معاك‬ ‫لو‬ ‫لكن‬ ،‫عادي‬ ‫جيبك‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫الموبايل‬ ‫تسيب‬ ‫ممكن‬iPhone‫لو‬ .‫ة‬ ‫ر‬‫ابث‬‫الث‬ ‫عىل‬ ‫قصادك‬ ‫تحطه‬ ‫الزم‬ ‫يبق‬ ‫أثناء‬ ‫معاه‬ ‫يظهره‬ ‫إنه‬ ‫ميهتمش‬ ‫ممكن‬ ،‫نوع‬ ‫أي‬ ‫البتوب‬ ‫ومعاه‬ ‫فيديوهات‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫أونالين‬ ‫كورس‬ ‫م‬ ِّ ‫بيقد‬ ‫مدرب‬ ‫معاه‬ ‫لو‬ ‫لكن‬ ،‫الكورس‬Mac‫الالبتو‬‫بتاع‬ ‫ب‬Apple‫هو‬ ‫لو‬ ‫حن‬ ‫التصوير‬ ‫أثناء‬ ‫قصاده‬ ‫يحطه‬ ‫الزم‬ ‫هتالقيه‬ ، ً ‫أصال‬ ‫الالبتوب‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫بيبص‬ ‫ومش‬ ‫ورق‬ ‫من‬ ‫أ‬‫ر‬‫بيق‬‫الزم‬ ‫بس‬ ،‫ي‬‫و‬ ‫الالبتوب‬ ‫حط‬‫ي‬‫وري‬‫نا‬‫التفاحة‬ ‫اح‬‫ر‬ ‫واحد‬ ‫لو‬ ،‫بردو‬ ‫ده‬ ‫السياق‬ ‫نفس‬ ‫ي‬‫ف‬Starbucks‫يعمل‬ ‫الزم‬ ،‫قهوة‬ ‫وطلب‬ Check in‫ي‬‫ف‬Starbucks‫وعليه‬ ‫الكوباية‬ ‫مع‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫ويتصو‬‫أي‬ ‫عىل‬ ‫د‬ ‫ر‬‫قع‬ ‫لو‬ ‫بعكس‬ ،‫اللوجو‬ ‫ا‬ ‫ـ‬‫ب‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫القهوة‬ ‫كوباية‬‫بردو‬ ‫هو‬ ‫ما‬ .‫القهوة‬ ‫كوبايل‬‫نفس‬ ‫ب‬ ‫ر‬‫وش‬ ‫كافيه‬‫أو‬ ‫عادية‬ ‫قهوة‬60‫جنيه‬ ‫ـ‬‫ب‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫عن‬ ‫تختلف‬10.‫جنيه‬ ‫العميل‬ ‫إن‬ ‫ي‬‫هتالف‬ ‫دول‬ ‫ر‬‫المثالي‬ ‫ي‬‫ف‬‫فخور‬‫وبي‬ ‫المنتج‬ ‫ي‬‫بيشث‬ ‫وهو‬‫فلوس‬ ‫فيه‬ ‫دافع‬ ‫إنه‬ ‫مع‬ ‫ستخدمه‬ ‫ن‬ ‫عايزين‬ ‫احنا‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫ده‬ ،‫أكث‬،‫معاك‬ ‫بتعاملها‬ ‫فخورة‬ ‫تكون‬ ‫الناس‬ ‫إن‬ ، ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫له‬ ‫وصل‬‫يبقوا‬
 • 15. 15 ‫ـ‬‫ل‬‫ل‬ ‫بروح‬ ‫أنا‬ ‫ألصحابهم‬ ‫بيقولوا‬Personal Trainer‫ي‬‫الن‬ ُ ‫الف‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫ي‬‫ل‬ ‫مه‬ ّ ‫نظ‬ ‫ي‬‫فرح‬ ‫أو‬Wedding Planner ‫ي‬‫الن‬ ُ ‫الف‬‫المهندس‬ ‫مع‬ ‫ر‬‫غث‬ ‫الهندسية‬ ‫ات‬‫ر‬‫االستشا‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫بتتعامل‬ ‫مش‬ ‫ي‬‫كن‬ ‫ر‬‫ش‬ ‫أو‬‫ي‬‫الن‬ ُ ‫الف‬. ‫كلمة‬Brand‫ليه‬ ‫يكون‬ ‫ممكن‬ ‫ي‬‫تان‬ ‫إيه‬ ‫تفتكر‬ ،‫بس‬ ‫والمنتجات‬ ‫كات‬ ‫ر‬‫للش‬ ‫بنستخدمها‬ ‫مش‬ ‫كمان‬ Brand‫كات؟‬ ‫ر‬‫والش‬ ‫األشخاص‬ ‫ر‬‫غث‬ .......................................................................................................................... ‫ليها‬ ‫كمان‬ ‫الدول‬Brand‫ازيل‬ ‫ر‬‫الث‬ ‫زي‬ ‫دولة‬ ،‫والتكنولوجيا‬ ‫بالصناعة‬ ‫مشهورة‬ ً ‫مثال‬ ‫اليابان‬ ‫زي‬ ‫دولة‬ ، ‫بالك‬ ‫مشهورة‬ ‫تانية‬ ‫ناس‬ ‫وعند‬ ، ُ ‫ر‬‫بالي‬ ‫مشهورة‬‫شهرة‬ .‫وهكذا‬ ‫بالسياحة‬ ‫مشهورة‬ ‫المالديف‬ ‫جزر‬ ، ً ‫طبعا‬ ‫ورة‬ ً ‫مثال‬ ‫السياحة‬ ‫من‬ ‫العائد‬ ‫د‬ ِّ‫تزو‬ ‫عايزه‬ ‫دولة‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫لو‬ .‫للدولة‬ ‫ي‬‫القوم‬ ‫الدخل‬ ‫مصادر‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫بيساهم‬ ‫مجال‬ ‫بأي‬ ‫الدول‬ ‫دعاية‬ ‫لعمل‬ ‫شاروخان‬ ‫الهندي‬ ‫الممثل‬ ‫مع‬ ‫تعاقدت‬ ً ‫مثال‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ،‫المختلفة‬ ‫اتها‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫م‬ ‫عن‬ ‫إعالنات‬ ‫بتعمل‬ ‫هن‬ ‫للسياحة‬‫دولة‬ ،‫عندهم‬ ‫العسل‬‫شهر‬ ‫ي‬‫ويقص‬ ‫بتاعه‬ ‫الفرح‬ ‫يعمل‬ ‫إنه‬ ‫كرة‬‫العب‬ ‫مع‬ ‫تعاقدت‬ ‫تانية‬ ‫دولة‬ ،‫اك‬ ‫طبيعية‬‫ومناظر‬‫وقصور‬ ‫سياحية‬ ‫أماكن‬ ‫فيها‬ ‫وتعرض‬ ‫امية‬‫ر‬‫د‬ ‫مسلسالت‬ ‫بتعمل‬ ‫تانية‬،‫ده‬ ‫الجانب‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫واألمثلة‬ ‫ر‬‫كتث‬.‫ة‬ ‫ليها‬ ‫كمان‬ ‫الكورة‬ ‫نوادي‬Brand‫أكث‬ ‫بطوالت‬ ‫وتحقق‬ ‫أكث‬ ‫ر‬‫عي‬ ِّ‫شج‬ ُ‫م‬ ‫تجذب‬ ‫عشان‬‫ي‬‫ف‬ ‫ويبق‬ .‫كفاءة‬ ‫ر‬‫أكث‬ ‫ر‬‫مدربي‬ ‫أو‬ ‫لعيبة‬ ‫ي‬‫يشث‬ ‫يقدر‬ ‫ـ‬‫ف‬ ‫ده‬ ‫النادي‬ ‫مع‬ ‫كاتهم‬ ‫ر‬‫ش‬ ‫عن‬ ‫باإلعالن‬ ‫ر‬‫مهتمي‬ ‫عاة‬ُ‫ور‬ ‫مستثمرين‬ ‫ناقشنا‬ ‫ده‬ ‫الجزء‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫احنا‬ ‫يبق‬: -‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫تعريف‬Brand -‫ي‬ ‫ر‬‫إيجان‬ ً ‫دايما‬ ‫يكون‬ ‫الزم‬ ‫مش‬ ‫وإنه‬ -‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫الزم‬ ‫ومش‬Brand‫مكان‬ ‫كل‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫الناس‬ ‫كل‬‫عند‬ ‫معروف‬ ‫يبق‬ ‫هدفه‬ ‫يكون‬‫عند‬ ‫أكث‬ ‫معروف‬ ، ‫المستدفة‬ ‫يحة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫هنبدأ‬ ‫الجاية‬ ‫اء‬‫ز‬‫األج‬ ‫ي‬‫ف‬Personal Brand.‫أكث‬ ‫تخصص‬ ُ‫م‬ ‫بشكل‬
 • 16. 16 ‫الفصل‬‫ي‬‫الثان‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬ ‫أهمية‬ “Even individuals need to develop a brand for themselves… whatever your area of expertise, you can take steps to make people think of YOU when they think of your field” – Accelepoint Webzine ‫ليهم‬ ‫اد‬‫ر‬‫األف‬ ‫حن‬Brand‫بعض‬ ‫تعمل‬ ‫تقدر‬ ،‫مجالك‬ ‫كان‬ ً ‫أيا‬ .‫بس‬ ‫كات‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫مش‬ ، ‫فيه‬ ‫ر‬ ّ ‫تفك‬ ‫الناس‬ ‫واحد‬ ‫أول‬ ‫تبق‬ ‫عشان‬ ‫الخطوات‬‫أنت‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫الخدمة‬ ‫يحتاجوا‬ ‫لما‬ .‫مها‬ ‫ر‬ ‫بتقد‬
 • 17. 17 ‫فات‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫الفصل‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫عرفنا‬‫إيه‬ ‫ي‬‫يعن‬Brand‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫أهمية‬ ‫عن‬ ‫بالكالم‬ ‫نبدأ‬ ‫ما‬ ‫قبل‬Personal Branding ،‫ذه‬ ِّ ‫ننف‬ ‫اي‬‫ز‬‫وإ‬... ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬ ‫مفهوم‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ر‬‫تفقي‬ ُ‫وم‬ ‫الصفحة‬ ‫نفس‬ ‫عىل‬ ‫إننا‬ ‫د‬ ّ ‫نتأك‬ ‫خلينا‬ ‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫عن‬ ‫منا‬ ّ ‫اتكل‬ ‫لما‬Brand‫كة‬ ‫ر‬‫ش‬ ‫اسم‬ ‫بسمع‬ ‫لما‬ ‫ي‬‫بال‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ي‬ ‫ر‬‫بتيج‬ ‫ي‬‫إلىل‬‫واألفكار‬ ‫المشاعر‬ ‫مجموعة‬ ‫إنه‬ ‫قلنا‬ ‫أشوف‬‫أو‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬Logo‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫كذلك‬،‫بتاعها‬Personal Brand‫لما‬ ‫إيه‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫روا‬ ّ ‫بيفك‬ ،‫عنك‬ ‫الناس‬ ‫انطباع‬ ‫هيكون‬‫ي‬ ‫ر‬‫بتيج‬ ‫شايفينك‬ ‫إنهم‬ ‫هنا‬ ‫مقصدش‬ ‫موجود؟‬ ‫مش‬ ‫وأنت‬ ‫إيه‬ ‫عليك‬ ‫بيقولوا‬ ‫تك؟‬ ‫ر‬‫سث‬‫دي‬ ،‫خفيف‬ ‫دمك‬ ‫وال‬ ‫رخم‬ ‫أهمي‬ ‫ليها‬ ‫صحيح‬ ،‫أكث‬ ‫شخصية‬ ‫حاجات‬‫ة‬‫لو‬ ‫إلن‬ ‫حد‬ ‫بتضايق‬ ‫مش‬ ‫تكون‬ ‫التعامل‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫طريقتك‬ ‫محتاج‬ ‫إلنك‬ ‫عند‬ ‫ر‬‫غث‬ ‫معاك‬ ‫هتتعامل‬ ‫ومش‬ ‫عنك‬ ‫هتبعد‬ ‫الناس‬ ،‫كويس‬‫مش‬ ‫التعامل‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫أسلوبك‬ ‫بس‬ ً ‫جدا‬ ‫عظيم‬ ‫شغلك‬ ‫ال‬ ‫بال‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ي‬ ‫ر‬‫تيج‬ ‫حاجة‬ ‫أول‬ ‫إن‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬ ‫من‬ ‫الهدف‬ .‫ار‬‫ر‬‫االضط‬‫ي‬‫ف‬ ‫ك‬ ُ ‫ر‬‫تمث‬‫هو‬ ‫اسمك‬ ‫يسمعوا‬ ‫لما‬ ‫ناس‬ ‫احتاجوا‬ ‫لو‬ ‫له‬ ‫هيلجأوا‬ ‫حد‬ ‫أول‬ ‫وإنك‬ ‫فيه‬ ‫شاطر‬ ‫وإنك‬ ‫وتخصصك‬ ‫مجالك‬ ‫ر‬‫عارفي‬ ‫يكونوا‬ ، ‫ر‬‫معي‬ ‫مجال‬ ‫بالظبط‬ ‫ر‬‫عارفي‬ ‫مش‬ ‫وأهلهم‬ ‫اخواتهم‬ ‫حن‬ ،‫إيه‬ ‫بيشتغلوا‬ ‫هم‬ ‫يعرف‬ ‫محدش‬ ‫ناس‬ ‫ي‬‫ف‬ .‫ده‬ ‫المجال‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫مساعدة‬ ‫هيك‬ ‫الكتاب‬ ‫بعد‬ ‫هللا‬ ‫شاء‬ ‫إن‬ ،‫إيه‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫شغال‬ ‫ابنهم‬. ً ‫تماما‬ ‫اختلف‬ ‫الوضع‬ ‫ون‬ ‫عندها‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫للناس‬ ً ‫جدا‬ ‫ر‬‫كتث‬‫األمثلة‬Personal Brand‫دول‬ ‫إلن‬ ‫ر‬‫المشاهث‬ ‫عىل‬ ‫مك‬ ِّ ‫هكل‬ ‫مش‬ ،‫قوي‬ ً ‫مثال‬ ‫ي‬‫يعن‬ ،‫بيها‬ ‫مهتمة‬ ً ‫جدا‬ ‫ر‬‫كتث‬ ‫ناس‬ ‫مجاالت‬ ‫ي‬‫وف‬ ‫أوي‬ ‫ة‬ ‫ر‬‫كبث‬ ‫نجاحات‬ ‫عملوا‬ ‫إلنهم‬ ‫قوية‬ ‫بقت‬ ‫سمعتهم‬ ‫إنه‬ ‫ي‬‫طبيع‬ ‫ـ‬‫ف‬ ،‫لها‬ ‫يوصل‬ ‫ي‬‫إفريق‬ ‫ي‬ ‫ر‬‫عرن‬ ‫مرصي‬ ‫أول‬ ‫هو‬ ‫حاجات‬ ‫وحقق‬ ‫سابقة‬ ‫قياسية‬ ‫أرقام‬ ‫كش‬‫صالح‬ ‫محمد‬ ‫زي‬ ً ‫مثال‬ ‫حد‬ ، ً ‫جدا‬ ‫مشهور‬ ‫يكون‬.‫م‬ُ‫وم‬ ‫ر‬‫كبث‬ ‫أعمال‬ ‫رجل‬ ‫إلنه‬ ‫معروف‬ ‫ساويرس‬ ‫نجيب‬‫س‬‫وعنده‬ ‫مهم‬ ‫تثمر‬ ‫وعىل‬ ‫مختلفة‬ ‫مجاالت‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫كات‬ ‫ر‬‫ش‬‫قائمة‬‫أغن‬10‫الكتاب‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫بنناقشها‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫األمثلة‬ ‫دي‬ ‫مش‬ .‫مرص‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫أشخاص‬ ‫سواء‬ ‫شغلهم‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ين‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫مث‬ ُ‫م‬ ‫ولكن‬ ،‫وزيك‬ ‫ي‬ ‫ي‬‫زن‬ ‫ر‬‫عاديي‬ ‫أشخاص‬ ُ ‫ر‬‫تمث‬ ‫بنناقش‬ ‫هنا‬ ،‫ده‬Life Coach‫أو‬Recruiter ‫مدرس‬ ‫أو‬‫تانية‬ ‫ناس‬ ‫من‬ ‫أكث‬ ‫ر‬‫معروفي‬ ‫يكونوا‬ ‫يستحقوا‬ ‫إلنهم‬ ‫شغلهم‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫أفضل‬ ‫احل‬‫ر‬‫لم‬ ‫يوصلوا‬ ‫وعايزين‬ ‫عندهم‬‫ولكن‬ ‫الكفاءة‬ ‫نص‬‫ظاهرين‬.‫أكث‬ ‫إن‬ ‫نقول‬ ‫نقدر‬ ‫هنا‬ ‫من‬،‫فيه‬ ‫ر‬‫وممث‬ ‫إيه‬ ‫بتشتغل‬ ‫أنت‬ ‫عارفه‬ ‫تكون‬ ‫الناس‬ ‫إن‬ ‫هدفه‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬ ‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫تعريف‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫حنا‬ ‫ر‬ ‫وض‬ ‫ما‬ ‫وزي‬Brand‫ذكرنا‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫واألمثلة‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫إن‬ ‫ها‬Personal Branding، ‫ر‬‫بمرحلتي‬ ‫هيعدي‬ ‫الناس‬ ‫حد‬ ‫أول‬ ‫أنت‬ ‫تكون‬ ‫مجالك‬ ‫يتقال‬ ‫لما‬ ‫إن‬ ‫والتانية‬ ،‫مجالك‬ ‫تفتكر‬ ‫الناس‬ ‫اسمك‬ ‫يتقال‬ ‫لما‬ ‫إن‬ ‫األول‬ !‫دي؟‬ ‫زي‬ ‫حاجة‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬ ‫إيه‬ ، ‫ي‬‫مجال‬ ‫عارفه‬ ‫تبق‬ ‫الناس‬ ‫لما‬ ‫ي‬‫يعن‬ ‫إيه‬ !‫وبعدين؟‬ ‫طيب‬ .‫تفتكره‬ ً ‫جدا‬ ‫ة‬ ‫ر‬‫كبث‬‫االستفادة‬‫ه‬ ،‫يد‬‫ث‬‫فر‬.‫مختلفة‬ ‫جوانب‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫صك‬،‫لك‬ ‫بالنسبة‬ ‫حتمل‬ ُ‫الم‬ ‫العميل‬ ‫هم‬ ‫دي‬ ‫الناس‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫الخدمة‬ ‫أو‬ ‫المنتج‬ ‫محتاج‬ ‫حد‬ ‫يعرف‬ ‫أو‬ ،‫بكره‬ ‫معاك‬ ‫هيتواصل‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫العميل‬ ‫يكون‬ ‫ممكن‬ ‫منهم‬ ‫حد‬ ‫أي‬ ‫ليه‬ ‫حك‬ ‫ر‬ ‫يرش‬ ‫ممكن‬ ‫ي‬‫وبالتال‬ ‫مها‬ ‫ر‬ ‫بتقد‬ ‫أنت‬.‫أو‬ ‫منح‬ ‫تكون‬ ‫ممكن‬ ،‫بس‬ ‫شغل‬ ‫بيها‬ ‫مقصود‬ ‫مش‬ ‫هنا‬ ‫والفرص‬ ‫ال‬ ‫لما‬ ،‫سفر‬ ‫فرصة‬‫بيبعتوها‬ ‫هتالقيهم‬ ‫بيك‬ ‫عالقة‬ ‫ليها‬ ‫هيشوفوها‬ ‫حاجة‬ ‫أي‬ ‫ـ‬‫ف‬ ،‫مجالك‬ ‫ر‬‫عارفي‬ ‫هيكونوا‬ ‫ناس‬
 • 18. 18 ‫لك‬ ‫بيعملوا‬ ‫أو‬ ‫لك‬Mention‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫عىل‬Facebook‫يالقوا‬ ‫لما‬Post‫المجال‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫حد‬ ‫ترشيح‬ ‫عىل‬ ‫بيسأل‬ ً ‫مثال‬ ،‫اسية‬‫ر‬‫د‬ ‫منحة‬ ،‫مرص‬ ‫بره‬ ‫مؤتمر‬ ‫لحضور‬ ‫فرصة‬ ،‫بتاعك‬ ‫التخصص‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫حد‬ ‫يستضيف‬ ‫عايز‬ ‫مذيع‬ ،‫بتاعك‬ ‫م‬‫فاتح‬ ‫ؤتمر‬Call for Speakers‫أل‬ ،‫الفرص‬ ‫عىل‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫بتدو‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫بس‬ ‫أنت‬ ‫هتبق‬ ‫مش‬ ،‫الفرص‬ ‫من‬ ‫ها‬ ‫ر‬‫وغث‬ ... ‫ر‬ ِ‫ع‬ ‫حد‬ ‫أي‬ ‫كمان‬‫مصادر‬ ‫من‬ ‫لك‬ ‫ي‬ ‫ر‬‫بتيج‬ ‫هتالقيها‬ ‫الفرص‬ ،‫هتقابله‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫بالفرص‬ ‫لك‬ ‫ر‬‫هيوص‬ ‫تخصصك‬ ‫ف‬ .‫مختلفة‬‫إ‬ ‫وقصادهم‬ ‫نفسك‬ ‫قصاد‬ ‫مسئول‬ ‫إنك‬ ‫هتحس‬ ‫عك‬ ‫ر‬‫وبتشج‬ ‫فيك‬ ‫بتثق‬ ‫الناس‬ ‫ي‬‫تالف‬ ‫لما‬ ‫كمان‬‫نك‬ .‫شغلك‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫أحسن‬ ‫تكون‬ ⁉‫بالتسويق‬ ‫ي‬‫بال‬ ‫أشغل‬ ‫محتاج‬ ‫مش‬ ، ‫ي‬‫مجال‬ ‫ي‬‫ف‬ ً ‫جدا‬ ‫شاطر‬ ‫أنا‬‫ي‬‫لخدمان‬‫الكويسة‬ ‫الخدمة‬ ‫إلن‬ .‫لوحدها‬ ‫بتاعها‬ ‫العميل‬ ‫ي‬‫تالف‬ ‫هتعرف‬ ‫صحيح‬ ‫مش‬ ‫ده‬ ‫الكالم‬ ‫إن‬ ‫لك‬ ‫أقول‬ ‫ي‬‫إن‬ ‫ي‬‫يؤسفن‬.‫ي‬‫ف‬ ‫شايلها‬ ‫بس‬ ‫تبيعها‬ ‫وعايز‬ ‫غالية‬ ‫جوهرة‬ ‫عندك‬ ‫لو‬ ‫مك‬ ِّ ‫يكل‬ ‫ي‬ ‫ر‬‫هيج‬ ‫وال‬ ‫عنها‬ ‫هيعرف‬ ‫محدش‬ ،‫للناس‬ ‫عها‬ ّ ‫مطل‬ ‫ومش‬ ‫شنطتك‬.‫جنبك‬ ‫قاعد‬ ‫واحد‬ ‫لو‬ ‫المقابل‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫عىل‬ ‫لهم‬ ‫وبيقول‬ ‫مهم‬ ّ ‫وبيكل‬ ‫للناس‬ ‫وظاهرها‬ ‫دامه‬ ُ ‫أ‬ ‫حاططها‬ ‫بس‬ ‫معاك‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫عن‬ ‫القيمة‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫أقل‬ ‫جواهر‬ ‫ومعاه‬ ‫له‬ ‫وح‬‫هث‬ ‫الناس‬ ،‫معاه‬ ‫ي‬‫إلىل‬‫التسويق‬ ‫إدارة‬ ‫تقفل‬ ‫كات‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫كل‬ ‫يبق‬ ،‫صحيح‬ ‫كالمك‬‫لو‬ .‫منه‬ ‫ي‬‫تشث‬ ‫وهتهتم‬ ‫نتعب‬ ‫ما‬ ‫ر‬‫غث‬ ‫من‬ ‫لينا‬ ‫ر‬‫جايي‬ ‫وهنالقيهم‬ ‫حاجة‬ ‫أحسن‬ ‫م‬ ِّ ‫بنقد‬ ‫إننا‬ ‫عارفة‬ ‫الناس‬ ‫خالص‬ ‫وتقول‬ ‫عندها‬ ‫ي‬‫إلىل‬ .‫التسويق‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫نفسنا‬ ،‫وك‬ ‫ر‬‫مث‬ ‫لك‬ ‫أقول‬ ‫فأحب‬ ‫باإليجاب‬ ‫إجابتك‬ ‫لو‬ !‫مجالك؟‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ر‬‫مث‬ ُ‫وم‬ ‫شاطر‬ ‫حد‬ ‫أنت‬ ‫واحد‬ ‫أنت‬!‫بردو‬ ‫مجالك‬ ‫ي‬‫ف‬ ، ‫ر‬‫ممث‬ ‫واحد‬ ‫مليون‬ ‫من‬ ‫ي‬‫هتالف‬ ،‫تخصصك‬ ‫كان‬ ً ‫أيا‬‫آالف‬‫وممكن‬ ‫اآل‬ ‫مئات‬،‫شغلك‬ ‫نفس‬ ‫ر‬‫شغالي‬ ‫الناس‬ ‫من‬ ‫الف‬ ‫واحد‬ ‫كام‬ ‫شوف‬ ، ‫ي‬‫محام‬ ‫بيشتغل‬ ‫واحد‬ ‫لو‬ ‫ي‬‫يعن‬ ‫مستوى‬ ‫عىل‬ ‫الحقوق‬ ‫كليات‬ ‫من‬ ً ‫سنويا‬ ‫ج‬‫ر‬‫بيتخر‬ ،‫الشباب‬ ‫من‬ ‫اآلالف‬ ‫ات‬ ‫ر‬‫عش‬ ،‫الجمهورية‬ ‫هيكون‬ ‫مش‬ ‫جديد‬ ‫ج‬‫ر‬‫متخر‬ ‫لسه‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫ي‬‫المحام‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫جوا‬‫ر‬‫اتخر‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫اآلالف‬ ‫ات‬ ‫ر‬‫عش‬ ‫مع‬ ‫بينافس‬ ‫ا‬ ‫جوا‬‫ر‬‫اتخر‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫الناس‬ ،‫بس‬ ‫دفعته‬‫ي‬‫إلىل‬ ‫ر‬‫لسني‬ ‫ط‬‫بتشث‬ ‫مهنة‬ ‫إلنها‬ ‫شوية‬ ‫أحسن‬ ‫تبق‬ ‫حالته‬ ‫ممكن‬ ‫ي‬‫المحام‬ ‫حن‬ ‫طب‬ .‫بردو‬ ‫شغل‬ ‫عىل‬ ‫روا‬ ‫ر‬‫بيدو‬ ‫لسه‬ ‫فاتت‬
 • 19. 19 ‫بيشتغل‬ ‫حد‬ ً ‫مثال‬ ‫عكس‬ ‫عىل‬ ، ‫ر‬‫معي‬ ‫ي‬‫اس‬‫ر‬‫د‬ ‫تخصص‬Business Trainer‫حد‬ ‫أي‬ ‫ممكن‬ ‫تخصص‬ ‫ده‬ ، ‫أي‬ ‫ممكن‬ ،‫الجامعية‬ ‫استه‬‫ر‬‫د‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬ ، ‫ر‬‫صغث‬ ‫أو‬ ‫ر‬‫كبث‬‫سنه‬ ‫سواء‬ ،‫يدخله‬Professional‫ي‬‫ف‬ ‫شغال‬ ‫يعمل‬ ‫يقرر‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫ش‬Career Shift‫التسويق‬ . ً ‫جدا‬ ‫ة‬ ‫ر‬‫كبث‬‫ده‬ ‫زي‬ ‫مجال‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫المنافسة‬ ‫ي‬‫وبالتال‬ .‫للتدريب‬ ‫ه‬ ِّ‫ويتج‬ . ‫ر‬‫المنافسي‬ ‫كل‬ ‫ر‬‫بي‬ ‫من‬ ‫نفسك‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫تمث‬ ‫يخليك‬ ‫ي‬‫إلىل‬‫هو‬ ‫بق‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ ‫حد‬ ‫مع‬ ‫فيو‬‫انث‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫يقعد‬ ‫بيحتاج‬ ‫مش‬ ‫قوي‬ ‫ي‬‫شخص‬ ‫تسويق‬ ‫لنفسه‬ ‫عامل‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫الشخص‬HR ‫يحط‬ ‫ويحاول‬‫ودردشة‬ ‫لمقابلة‬ ‫دعوته‬ ‫يتم‬ ‫ممكن‬ ، ً ‫تماما‬ ‫العكس‬ ‫عىل‬ .‫لسة‬ ِ‫غ‬ ‫أسئلة‬ ‫له‬ ‫ه‬ ‫ر‬‫يوج‬‫أو‬ ‫ضغط‬ ‫تحت‬ ‫ه‬ ‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫مسئول‬ ‫مع‬ ‫سواء‬HR‫متوسطة‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫ش‬ ‫ولو‬ ،‫فيها‬ ‫معاهم‬ ‫يشتغل‬ ‫محتاجينه‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫لإلدارة‬ ‫ي‬‫الفن‬ ‫المدير‬ ‫أو‬ ‫التأ‬ ‫منها‬ ‫الهدف‬ ‫بيكون‬ ‫والمقابلة‬ ، ً ‫ة‬ ‫ر‬‫مباش‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫صاحب‬ ‫مع‬ ‫يقعد‬ ‫ممكن‬ ‫ة‬ ‫ر‬‫صغث‬ ‫أو‬ ‫الحجم‬‫اتك‬‫ر‬‫مها‬ ‫إن‬ ‫د‬ ّ ‫ك‬ ،‫إيه‬ ‫هتبق‬ ‫الشغل‬ ‫من‬ ‫عات‬ ‫ر‬ ‫التوق‬ ‫بالظبط‬ ‫ر‬‫عارفي‬ ‫يبقوا‬ ‫عشان‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫محتاجاها‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫بالظبط‬ ‫ي‬‫ه‬ ‫اتك‬ ‫ر‬‫وخث‬ ‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫عرض‬ ‫وبيتم‬Job Offer.‫قوة‬ ‫ع‬ ِ‫موض‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫وأنت‬ ‫فيه‬ ‫وتتناقش‬ ‫عليك‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ‫ر‬‫خث‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫ب‬‫ور‬ ‫سنة‬ ‫عنده‬ ‫واحد‬ ‫سواء‬ ،‫الناس‬ ‫كل‬‫بيحتاجه‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬15‫سنة‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫حن‬ ،‫ة‬ ‫ر‬‫خث‬‫وظيفة‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫بيشتغل‬Full-Time‫ار‬‫ر‬‫لالستق‬ ‫وصل‬ ‫كده‬‫إنه‬ ‫وشايف‬ .‫بيه‬ ‫بيحلم‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫ي‬‫والمال‬ ‫ي‬‫الوظيق‬ ‫عنده‬ ‫موظف‬ ‫ي‬‫تالف‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫لما‬ ‫ي‬‫دلوقن‬ .‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫ي‬‫ف‬ ً ‫خاصة‬ ،‫وهم‬ ‫مجرد‬ ‫ده‬ ‫ي‬‫الوظيق‬ ‫ار‬‫ر‬‫االستق‬ 15‫وبيقبض‬ ،‫األعمال‬ ‫إدارة‬ ‫ي‬‫ف‬ ً ‫مثال‬ ‫ر‬‫ماجستث‬ ‫ومعاه‬ ‫ة‬ ‫ر‬‫خث‬ ‫سنة‬30‫أي‬ ‫بيقعد‬ ‫ومش‬ ،‫الشهر‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫جنيه‬ ‫ألف‬ Over-Time‫الساعة‬ ‫بعد‬ ‫الشغل‬ ‫مكالمات‬ ‫عىل‬ ‫د‬ ‫ر‬‫بث‬ ‫ومش‬ ،‫الشغل‬ ‫بعد‬ ‫زيادة‬ ‫وقت‬‫أو‬5‫ر‬ ،‫وضعه‬ ‫واخد‬ ‫اجل‬ ‫كزه‬‫ومر‬‫وتجيب‬ ‫ده‬ ‫الموظف‬ ‫ي‬ ِّ‫ر‬‫تمس‬ ‫وتقرر‬ ،‫عليها‬ ‫عبء‬ ‫ده‬ ‫إن‬ ‫بتشوف‬ ‫كات‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫بعض‬ .‫ته‬ ‫ر‬‫وخث‬ ‫سنه‬ ‫بحكم‬ ‫بداله‬5 ً ‫مثال‬ ‫له‬ ‫ياخد‬ ‫واحد‬ ‫وكل‬ ‫قليلة‬ ‫تهم‬ ‫ر‬‫خث‬ ‫أو‬ ‫ر‬‫جي‬‫ر‬‫متخر‬ ‫لسه‬ ‫يكونوا‬ ‫داد‬ ُ‫ج‬ ‫ر‬‫موظفي‬4000‫وبدل‬ ،‫جنيه‬ ‫لوحده‬ ‫بيعمل‬ ‫كان‬ ‫ر‬‫الكبث‬ ‫الموظف‬ ‫ما‬5‫الشغل‬ ‫موا‬ ‫ر‬‫يقس‬ ،‫شغالنات‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫عىل‬5‫دوهم‬ ‫ر‬‫ويقع‬ ،‫داد‬ ُ‫الج‬ ‫ر‬‫موظفي‬ ‫ي‬‫شخص‬ ‫تسويق‬ ‫لنفسه‬ ‫عامل‬ ‫ده‬ ‫ر‬‫الكبث‬ ‫الموظف‬‫لو‬ ...‫ات‬‫ز‬‫األجا‬ ‫أيام‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫شغل‬ ‫لوهم‬‫ر‬‫ويث‬ ‫الشغل‬‫بعد‬ ‫زيادة‬ ‫وقت‬ ‫هيدعوه‬ ،‫فيها‬ ‫كان‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫ساب‬ ‫إنه‬ ‫تعرف‬ ‫الناس‬ ‫إن‬ ‫مجرد‬ ،‫واحد‬ ‫يوم‬ ‫البيت‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫هيقعد‬ ‫مش‬ ،‫كويس‬ ‫فرص‬ ‫ي‬‫يالف‬ ‫وممكن‬ ‫كاتهم‬ ‫ر‬‫لش‬ ‫ينضم‬ ‫عشان‬.‫كمان‬‫فيها‬ ‫كان‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫من‬ ‫أفضل‬‫بتوض‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫القوية‬ ‫األمثلة‬ ‫من‬‫ح‬ ‫م‬‫هو‬ ‫دي‬ ‫النقطة‬.. ‫ي‬‫ان‬‫ر‬‫الفخ‬ ‫وائل‬ ‫م‬.‫كة‬ ‫ر‬‫ش‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫شغال‬ ‫كان‬‫مرصي‬ ‫مهندس‬ ‫هو‬ ‫ي‬‫ان‬‫ر‬‫الفخ‬ ‫وائل‬Google‫لمدة‬9‫يستقيل‬ ‫إنه‬ ‫وقرر‬ ، ‫ر‬‫سني‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫لش‬ ‫وينضم‬ ‫منها‬Careem ً ‫تقريبا‬ ‫أخد‬ ‫كريم‬‫كة‬ ‫ر‬‫لش‬ ‫انضم‬ ‫ما‬ ‫أول‬ .‫الطلب‬ ‫تحت‬ ‫خاصة‬ ‫ات‬‫ر‬‫سيا‬ ‫م‬ ِّ ‫بتقد‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ،‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫أسهم‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫حصة‬ ‫أو‬ ‫المرتب‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫مختلفة‬ ‫ايا‬‫ز‬‫م‬ ‫جانب‬ ‫إل‬ ،‫مرص‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫ع‬‫فر‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫منصب‬ ‫ر‬‫أكث‬ ‫م‬ ‫إن‬ ‫عن‬ ‫بتعلن‬ ‫كانت‬ ‫ي‬‫إل‬ ‫ي‬‫ه‬ ‫نفسها‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬.‫وليه‬ ‫دة‬ ِ‫واع‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫ش‬ ‫إنهم‬ ‫بيقول‬ ‫ر‬‫خث‬ ‫ده‬ ‫إلن‬ ‫ليهم‬ ‫انضم‬ ‫وائل‬‫ا‬ ‫م‬ ‫ومكانة‬ ‫ة‬ ‫ر‬‫بخث‬ ‫حد‬ ‫إن‬ ‫مستقبل‬.‫ساب‬ ‫ولما‬ ‫فيهم‬ ‫يثق‬‫يقرر‬ ‫وائل‬Google‫تانية‬ ‫كات‬ ‫ر‬‫ش‬ ‫عن‬ ً ‫دونا‬ ‫ليهم‬ ‫انضم‬
 • 20. 20 ‫مع‬ ‫شغال‬ ‫مبقاش‬ ‫وائل‬ ‫والمهندس‬ ‫خالف‬ ‫حصل‬ ‫ة‬ ‫ر‬‫كبث‬ ‫مش‬ ‫ة‬‫فث‬ ‫بعد‬ .‫المرصي‬ ‫السوق‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫قوية‬ ‫ر‬‫كتث‬ Careem‫أي‬ ‫مع‬ ‫حصل‬ ‫ده‬ ‫زي‬ ‫موقف‬ ‫لو‬ ،Professional‫ال‬ ‫مستقبله‬ ‫عىل‬ ‫خايف‬ ‫هيكون‬ ً ‫عموما‬‫وظ‬‫ي‬‫ي‬‫ق‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫من‬ ‫الغلط‬ ‫ولو‬ ،‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫أوضاعه‬ ‫ح‬ ّ ‫يصل‬ ‫هيحاول‬ ‫عنده‬ ‫من‬ ‫الغلط‬ ‫ولو‬ ‫المادية‬ ‫اماته‬‫والث‬‫ر‬‫وقر‬‫روا‬ ‫م‬ ‫حالة‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫لكن‬ ،‫عشانهم‬ ‫ة‬ ‫ر‬‫كبث‬‫تانية‬ ‫فرص‬ ‫ع‬‫ر‬‫ضي‬ ‫إنه‬ ‫وحاسس‬ ‫يائس‬ ‫هيكون‬ ‫عنه‬ ‫االستغناء‬.‫الموضوع‬ ‫وائل‬ ‫مع‬ ‫مش‬ ‫إنه‬ ‫اإلعالن‬ ‫تم‬ ‫ما‬ ‫مجرد‬ ،‫كده‬‫مكانش‬Careem‫مناص‬ ‫عليه‬ ‫اتعرض‬‫جوا‬ ‫ة‬ ‫ر‬‫كبث‬‫كات‬ ‫ر‬‫ش‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫مختلفة‬ ‫ب‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫ش‬ ‫لفريق‬ ‫انضم‬ ‫إنه‬ ‫اإلعالن‬ ‫تم‬ ‫دي‬ ‫الواقعة‬ ‫بعد‬ ‫وبالفعل‬ ،‫مرص‬ ‫وبره‬Incorta‫منصب‬ ‫وأخد‬ ‫األمريكية‬ .‫وإفريقيا‬ ‫األوسط‬ ‫ق‬ ‫ر‬‫والش‬ ‫أوروبا‬ ‫لمنطقة‬ ‫العام‬‫والمدير‬ ‫فيها‬ ‫الرئيس‬ ‫نائب‬ ‫و‬ ‫إيه‬ ‫بشتغل‬ ‫أنا‬ ‫ر‬‫عارفي‬ ‫يبقوا‬ ‫الناس‬ ‫إن‬ ‫ي‬‫ه‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬ ‫أهمية‬ ‫يبق‬‫أوصل‬‫أقدر‬ ‫عشان‬ ‫فيه‬ ‫ر‬‫ممث‬ . ‫ي‬‫وحيان‬ ‫ي‬‫شغىل‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫وأحسن‬ ‫أفضل‬ ‫لفرص‬
 • 21. 21 ‫الفصل‬‫الثالث‬ ‫مغلوطة‬ ‫مفاهيم‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬ ‫عن‬ “Your personal brand is a promise to your clients… a promise of quality, consistency, competency and reliability” – Jason Hartman ‫تنافسية‬ ‫بجودة‬ ‫بخدمة‬ ‫وعد‬ ،‫لعمالئك‬ ‫وعد‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫هو‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬ .‫فيها‬ ‫ويثقوا‬ ‫عليها‬ ‫يعتمدوا‬ ‫يقدروا‬ ‫ومستمرة‬
 • 22. 22 ‫عىل‬ ‫ر‬‫تفقي‬ ُ‫م‬ ‫ي‬‫دلوقن‬ ‫إننا‬ ‫بما‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫أهمية‬Personal Branding‫التسويق‬ ‫هنعمل‬ ‫نعرف‬ ‫فاضل‬ ‫يبق‬ ‫ده‬ ‫ي‬‫الشخص‬‫اي‬‫ز‬‫إ‬‫األول‬ ‫بس‬ ،... ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬ ‫مفهوم‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ر‬‫تفقي‬ ُ‫وم‬ ‫الصفحة‬ ‫نفس‬ ‫عىل‬ ‫إننا‬ ‫د‬ ّ ‫نتأك‬ ‫خلينا‬ ‫بس‬ ‫العامة‬ ‫للشخصيات‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬ ⁉‫مش‬ ‫هو‬‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬‫بيبق‬ ‫ده‬،‫هم‬ ‫ر‬‫وغث‬ ‫ر‬‫والسياسيي‬ ‫ر‬‫والرياضيي‬ ‫ر‬‫المغنيي‬ ‫زي‬ ‫ر‬‫للمشاهث‬ ‫حاجة‬ ‫عالقة‬ ‫إيه‬‫ايد؟‬‫ر‬‫الج‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫عنه‬ ‫بيتكتب‬ ‫وال‬ ‫التليفزيون‬ ‫ع‬ ‫بيطلع‬ ‫مش‬ ‫بواحد‬ ‫دي‬ ‫زي‬ ‫فيها‬ ‫بتتلغبط‬ ‫ر‬‫كتث‬‫وناس‬ ‫مهمة‬ ‫نقطة‬ ‫دي‬ ‫ـ‬‫ل‬‫ا‬Personal Branding‫ـ‬‫ل‬‫وا‬ ‫ر‬‫للمشاهث‬ ‫مش‬Public Figures‫بس‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ر‬‫وتأثث‬ ‫أقوى‬ ‫تواجد‬ ‫ليهم‬ ‫بيضيف‬ ‫إلنه‬ ‫عنه‬ ‫غن‬ ‫ال‬ ‫لهم‬ ‫بالنسبة‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬ ‫صحيح‬‫الناس‬ ‫وبتتابعهم‬ ‫بتحبهم‬ ‫ي‬‫إلىل‬‫عن‬ ‫يستغن‬ ‫ميقدرش‬‫بردو‬‫فهو‬ ‫ي‬‫تان‬ ‫مجال‬ ‫أي‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫بيشتغل‬ ‫حد‬ ‫أي‬ ‫إن‬ ‫يمنع‬ ‫ال‬ ‫ده‬ ‫لكن‬ ، ‫ـ‬‫ك‬‫بتشتغل‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫الناس‬ ‫عىل‬ ‫أكث‬ ‫ه‬ ‫ر‬‫تأثث‬ ‫بيظهر‬ ‫وده‬ ، ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬Freelancers‫بيشتغل‬ ‫حد‬ ً ‫مثال‬ ‫زي‬ Trainer‫أو‬ ‫طبيب‬ ‫أو‬ ،‫مجال‬ ‫أي‬ ‫ي‬‫ف‬Fashion Stylist‫أو‬ ‫ونحافة‬ ‫وسمنة‬ ‫تغذية‬ ‫دكتور‬ ‫أو‬ ‫جيم‬ ‫مدرب‬ ‫أو‬ Life Coach‫أو‬Consultant‫ـ‬‫ل‬‫وا‬ ‫تاب‬ ُ ‫والك‬ ‫ر‬‫المؤلفي‬ ‫كذلك‬،‫مجال‬ ‫أي‬ ‫ي‬‫ف‬Photographers، ‫ر‬‫والمدرسي‬ ‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ً ‫جدا‬ ‫محتاجة‬ ‫دي‬ ‫الناس‬ ‫كل‬Personal Branding‫ي‬‫ف‬ ‫هتالحظ‬ ،‫هم‬ ‫ر‬‫وغث‬ ‫دول‬ ‫ذكرتهم‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫من‬ ‫مهنة‬ ‫كل‬ ‫ي‬‫وف‬ ، ‫ر‬‫كتث‬ ‫لعمالء‬ ‫بيعتذروا‬ ‫إنهم‬ ً ‫أحيانا‬ ‫لدرجة‬ ‫ار‬‫ر‬‫باستم‬ ‫شغل‬ ‫لهم‬ ‫ي‬ ‫ر‬‫وبيج‬ ً ‫جدا‬ ‫مشهورة‬ ‫ناس‬ ‫ي‬‫هتالف‬ ، ‫ر‬‫كتث‬ .‫فيها‬ ‫شغال‬ ‫كان‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫الش‬ ‫ساب‬ ‫إنه‬ ‫ندمان‬ ً ‫دايما‬ ‫وإنه‬ ‫العمالء‬ ‫قلة‬ ‫من‬ ‫ي‬‫بيشتك‬ ‫ي‬‫تان‬ ‫حد‬ ‫ي‬‫هتالف‬ ‫المقابل‬ ‫ر‬‫الشخصي‬ ‫ر‬‫بي‬ ‫ر‬‫األكث‬ ‫الفارق‬‫ة‬ ‫ر‬‫الخث‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫بعض‬ ‫زي‬ ‫ر‬‫االتني‬ ‫هم‬ ‫إن‬ ‫ضنا‬‫افث‬ ‫لو‬ ، ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬ ‫هو‬ ‫دول‬ .‫دي‬ ‫الجوانب‬ ‫ي‬‫باف‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ر‬‫التقصث‬ ‫بيسند‬ ‫كمان‬ ً ‫أحيانا‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬ ‫إن‬ ‫بل‬ ،‫الخدمة‬ ‫وجودة‬ ‫افية‬‫واالحث‬ ‫الشغل‬ ‫من‬ ‫أهم‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬ ⁉‫ا‬ ‫إن‬ ‫كده‬ ‫ي‬‫معن‬ ‫هل‬‫ب‬ ‫يهتم‬ ‫لواحد‬‫التسويق‬‫ل‬‫نفسه‬‫ومي‬‫شغل‬‫ش‬‫باله‬!‫نفسها؟‬ ‫بتاعته‬ ‫بالمهنة‬ ‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫وإال‬ ،‫فيه‬ ‫وشاطر‬ ‫شغلك‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫موهوب‬ ‫تكون‬ ‫الزم‬ ، ً ‫طبعا‬ ‫أل‬Personal Branding‫ضدك‬ ‫هيكون‬ ‫عنك‬ ‫معارفه‬ ‫مع‬ ‫م‬ ِّ ‫وهيتكل‬ ،‫تفيده‬ ‫مقدرتش‬ ‫إلنك‬ ‫ي‬‫تان‬ ‫ومجاش‬ ‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫جه‬ ‫العميل‬ ‫ي‬‫هتالف‬ ،‫معاك‬ ‫مش‬
 • 23. 23 ‫ي‬‫ف‬ ‫بتشكر‬ ‫ما‬ ‫أكث‬ ‫السيئة‬ ‫الخدمة‬ ‫من‬ ‫ي‬‫بتشتك‬ ‫الناس‬ ، ‫كفء‬‫مش‬ ‫إنك‬‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬ .‫الكويسة‬ ‫الخدمة‬ ‫قوي‬ ‫مساعد‬ ‫عامل‬ ‫هو‬‫للنجاح‬‫مش‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫فالتسويق‬ ،‫شغله‬ ‫من‬ ‫ن‬ ِّ ‫تمك‬ ُ‫م‬ ‫مش‬ ‫نفسه‬ ‫الشخص‬ ‫لو‬ ‫لكن‬ ، ‫يساعده‬ ‫هيقدر‬. !‫؟‬ ‫ي‬‫نفس‬ ُ‫أبيع‬ ⁉‫جد‬ ‫جميل‬ ً ‫ا‬‫نقول‬ ‫مثال‬ ‫ي‬‫شغلن‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ف‬‫محث‬ ‫كشخص‬‫أنا‬ ‫طيب‬ ،Web Developer‫أو‬‫ام‬ ‫ر‬‫رس‬‫أو‬ ‫مدير‬‫أو‬ ‫وعات‬ ‫ر‬‫مش‬‫ي‬‫مال‬ ‫مستشار‬‫يجيىل‬ ‫ممكن‬ ، ‫ي‬‫لشغىل‬ ‫ق‬ ‫ر‬‫أسو‬ ‫وبحاول‬‫إ‬‫ابتذال‬ ‫فيه‬ ‫الموضوع‬ ‫إن‬ ‫حساس‬ ‫شوية؟‬‫فلوس‬ ‫ي‬‫ل‬ ‫وادفعوا‬ ‫ي‬‫من‬ ‫وا‬‫اشث‬ ‫تعالوا‬ ‫ي‬‫بنفس‬ ‫الناس‬ ‫م‬ ّ ‫بكل‬ ‫أبق‬ ‫ي‬‫يعن‬...‫أظهر‬ ‫ي‬‫إن‬ ‫ميسمحش‬ ‫ي‬‫وضع‬ .‫بردو‬ ‫دي‬ ‫بالصورة‬ ‫ده‬ ،‫خالص‬ ‫كده‬‫نعمل‬ ‫هيقول‬ ‫محدش‬ ‫أكيد‬Misconception‫صحيح‬ ‫مش‬ ‫اعتقاد‬ ‫أو‬‫التسويق‬ ‫عن‬ ‫ب‬ ، ‫ي‬‫الشخص‬‫ره‬‫مك‬ ّ ‫هعل‬ ‫لك‬ ‫بيقول‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬ ‫عن‬ ‫موا‬ ّ ‫بيتكل‬ ‫لما‬ ‫مرص‬How to Sell Yourself‫أو‬ ‫الكلمة‬ ،‫نفسك‬ ‫تبيع‬ ‫اي‬‫ز‬‫إ‬‫المقصود‬ ‫لكن‬ ،‫حاجة‬ ‫أحسن‬ ‫مش‬ ‫مردودها‬ ‫ثقافتنا‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫يمكن‬ ‫بس‬ ‫عادية‬ ‫لهم‬ ‫بالنسبة‬ ‫ي‬‫يعن‬ ،‫قها‬ ‫ر‬‫وتسو‬ ‫اتك‬‫ر‬‫مها‬ ‫تبيع‬ ‫اي‬‫ز‬‫إ‬ ‫إن‬‫بيها‬‫الديكور‬ ‫مهندس‬‫ـ‬‫ل‬‫وا‬Designer‫ذيع‬ ُ‫والم‬‫ه‬ ‫ر‬‫وغث‬‫ر‬‫الكتث‬ ‫األمثلة‬ ‫من‬ ‫م‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫مادي‬ ‫منتج‬ ‫موه‬ ِّ ‫بيسل‬ ‫مش‬ ،‫مادي‬ ‫بمقابل‬ ‫ة‬ ‫ر‬‫خث‬ ‫أو‬ ‫خدمة‬ ‫لعمالئهم‬ ‫موا‬ ِّ ‫بيقد‬ ‫دي‬ ‫الناس‬ ‫كل‬ ،‫قلناها‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ِ‫ظه‬ِ‫ي‬ ‫ر‬‫محتاجي‬ ‫ـ‬‫ف‬ ،‫إيده‬‫للعميل‬ ‫توعية‬ ‫صورة‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫بيكون‬ ‫اتهم‬ ‫ر‬‫خث‬ ‫عن‬ ‫كالمهم‬.‫للعميل‬ ‫دي‬ ‫اتهم‬ ‫ر‬‫وخث‬ ‫اتهم‬‫ر‬‫مها‬ ‫روا‬ ‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫عىل‬ ‫بيطلعوا‬ ‫مش‬ ،‫ده‬ ‫المجال‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫وتثقيفه‬Social Media‫اإلعالن‬ .‫وخالص‬ ‫مننا‬ ‫ي‬‫اشث‬ ‫تعال‬ ‫له‬ ‫يقولوا‬ . ً ‫جدا‬ ً ‫جدا‬ ‫مؤثر‬ ‫ولكن‬ ، ‫ي‬‫من‬ ِ‫ض‬ ‫بيكون‬ ‫خدماتهم‬ ‫عن‬ ‫من‬ ‫إيه‬ ‫هستفاد‬‫الناس؟‬ ‫م‬ ِّ ‫أعل‬ ‫ي‬‫إن‬ ⁉‫إيه‬ ‫استفدت‬ ‫أنا‬ ‫طب‬ ‫؟‬ ً ‫مجانا‬ ‫الناس‬ ‫م‬ ِّ ‫ويعل‬ ‫مجاله‬ ‫عن‬ ‫م‬ ِّ ‫بيتكل‬ ‫الواحد‬ ‫ي‬‫يعن‬! ً ‫طبعا‬ ‫استفدت‬...‫ة‬ ‫ر‬‫مباش‬ ‫ر‬‫غث‬ ‫بطريقة‬ ‫بس‬‫؛‬‫العميل‬ ‫بال‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ي‬ ‫ر‬‫يج‬ ‫واحد‬ ‫أول‬ ‫أكون‬ ‫عايز‬ ‫أنا‬‫ل‬‫يدفع‬‫يقرر‬ ‫ما‬ ‫عن‬ ‫معلومات‬ ‫كه‬‫بيشار‬ ‫كان‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫الشخص‬ ‫هو‬ ‫باله‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ي‬ ‫ر‬‫هيج‬ ‫حد‬ ‫أول‬ ‫و‬ ،‫مها‬ ‫ر‬ ‫بقد‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫الخدمات‬ ‫مقابل‬ ‫فلوس‬ ‫بإيميالت‬ ‫يزعجه‬‫أو‬ ‫شوية‬ ‫كل‬‫فلوس‬ ‫هات‬ ‫له‬ ‫يقول‬ ‫ما‬ ‫ر‬‫غث‬ ‫من‬ ‫يساعده‬ ‫وبيحاول‬‫ار‬‫ر‬‫باستم‬ ‫ده‬ ‫المجال‬‫و‬SMS
 • 24. 24 ‫عند‬ ‫ر‬‫أكث‬ ‫ثقة‬ ‫أكسب‬ ‫ي‬‫وبالتال‬ ‫ي‬‫ان‬ ‫ر‬‫وخث‬ ‫ي‬ ‫ر‬‫مواهن‬ ‫بيه‬‫ر‬ ِ‫أظه‬‫استثمار‬ ‫بمثابة‬ ‫هيكون‬ ‫ده‬ ‫ي‬‫يعن‬ .‫خدماته‬ ‫عن‬ ‫لإلعالن‬ ‫وأحقق‬ ‫المحتمل‬ ‫العميل‬Customer Acquisition.‫دد‬ ُ‫ج‬ ‫عمالء‬ ‫اكتساب‬‫أو‬ ⁉‫مهتمة‬ ‫لناس‬ ‫الوصول‬‫هو‬‫اآلخر‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬ ‫من‬ ‫الهدف‬ ‫ي‬‫يعن‬ ، ً ‫جدا‬ ‫تمام‬‫ي‬‫إلىل‬ ‫بالخدمة‬ .‫عليها‬ ‫للحصول‬ ‫معايا‬ ‫ويتواصلوا‬ ‫بيها‬ ‫فهم‬‫ر‬‫أعر‬ ‫ـ‬‫ف‬ ‫مها‬ ‫ر‬ ‫بقد‬ ‫خالل‬ ‫عليه‬ ‫هنشتغل‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫الهدف‬ ‫ده‬ ‫هو‬ ‫إن‬ ‫نقول‬ ‫خلينا‬‫ده‬ ‫الكتاب‬‫نعمل‬ ،Outreach‫عشان‬ ‫قوي‬ ‫نو‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫وتحويل‬ ‫ار‬‫ر‬‫باستم‬ ‫دد‬ ُ‫ج‬ ‫لعمالء‬ ‫صل‬Potential Customers‫ر‬‫محتملي‬ ‫العمالء‬‫إل‬Paying Customers‫أو‬‫ع‬ ِ‫ف‬ ‫عمالء‬. ‫ر‬‫ليي‬ ...‫أخرى‬ ‫أهداف‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫للتسويق‬ ⁉‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬ ‫من‬ ‫بيها‬ ‫هستفيد‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫التانية‬ ‫األهداف‬ ‫إيه‬ ‫أمال‬‫؟‬ ،‫عمالء‬ ‫وزيادة‬ ‫أفضل‬ ‫شغل‬ ‫فرص‬ ‫عىل‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫بتدو‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫للناس‬ ‫بس‬ ‫مش‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬ ‫الحقيقة‬ ‫كلمة‬ ‫فيه‬ ‫المصطلح‬Branding،‫وتوعية‬ ‫وإعالن‬ ‫ـج‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫ترو‬ ‫ي‬‫يعن‬ ،‫الشخصية‬ ‫ات‬‫ر‬‫للمها‬ ‫يكون‬ ‫الزم‬ ‫مش‬ ‫وده‬ ‫زي‬ ً ‫مثال‬ ‫واحد‬ ،‫بمثال‬ ‫أكث‬ ‫لك‬ ‫حها‬ ‫ر‬ ‫أوض‬ ‫ي‬‫خلين‬ . ‫ر‬‫أكث‬ ‫ألهداف‬ ‫أو‬ ‫لألفكار‬ ‫يكون‬ ‫ممكن‬ ،‫بس‬Elon Musk، ‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫عىل‬‫ار‬‫ر‬‫باستم‬ ‫بيشتغل‬Personal Brand‫ألفكاره‬ ‫ج‬‫ر‬‫و‬ ‫ر‬‫وبث‬ ‫بتاعه‬ ‫عمالء‬ ‫أو‬ ‫أكث‬ ‫شغل‬ ‫عىل‬‫ر‬ ‫ر‬‫بيدو‬ ‫واحد‬ ‫ده‬ ‫هل‬ ،‫طول‬ ‫عىل‬ ‫ومشاريعه‬ ‫بالع‬ ‫زيادة؟‬‫حد‬ ‫لو‬ ‫ي‬‫يعن‬ ،‫كات‬ ‫ر‬‫ش‬ ‫عدة‬ ‫وصاحب‬ ‫ملياردير‬ ‫ده‬ ‫كس‬ ‫هو‬ ‫ر‬‫مي‬ ‫عارف‬ ‫مش‬Elon Musk‫التنفيذي‬ ‫المدير‬ ‫ر‬‫عتث‬ُ‫بي‬ ‫ده‬ ‫ـ‬‫ف‬ ، ‫للعالم‬‫بيعمل‬‫العالم‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫بتغث‬ ‫تكنولوجية‬ ‫وأفكار‬ ‫اعات‬‫اخث‬. ‫كة‬ ‫ر‬‫ش‬ ‫لما‬Marvel‫شخصية‬ ‫عت‬‫اخث‬Iron Man‫الممثل‬ ‫خلوا‬Robert Downy‫يقابل‬Elon Musk‫و‬ ‫ر‬‫بيعتث‬ ‫هم‬ ‫عشان‬Iron Man‫ـ‬‫ل‬ ‫تجسيد‬Elon Musk.‫ده‬ ‫اجل‬‫ر‬‫ال‬‫العالم‬ ‫ر‬‫تغيث‬ ‫هدفه‬‫و‬‫األجيال‬ ‫إلهام‬ .‫كده‬‫قبل‬ ‫محصلتش‬ ‫حاجات‬ ‫وتعمل‬ ‫الواقع‬ ‫تتحدى‬ ‫إنها‬ ‫الجديدة‬
 • 25. 25 ‫ر‬‫يعتث‬ ‫ماسك‬ ‫إلون‬‫مدير‬‫كة‬ ‫ر‬‫ش‬Tesla‫تطوير‬ ‫عىل‬ ‫شغال‬‫ار‬‫ر‬‫وباستم‬ ،‫الكهربائية‬ ‫ات‬‫ر‬‫السيا‬ ‫صناعة‬ ‫ائدة‬‫ر‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫ش‬ ‫أسس‬ ‫كمان‬ ،‫وجودتها‬ ‫دي‬ ‫العربيات‬ ‫أداء‬Space X‫مدن‬ ‫يأسس‬ ‫إنه‬ ‫رؤيته‬ ‫ومن‬ ،‫الفضاء‬ ‫الستكشاف‬ ‫كة‬ ‫ر‬‫ش‬ ‫الفضاء‬ ‫مجال‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫إبداعات‬ ‫يعمل‬ ‫قدر‬ !‫ـخ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫المر‬ ‫عىل‬ ‫ر‬‫للبش‬ ‫سكنية‬NASA‫وصلت‬ ‫لسه‬ ‫مكانتش‬ ‫نفسها‬ ،‫لها‬،‫ـخ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫والمر‬ ‫األرض‬ ‫ر‬‫بي‬ ‫جاي‬ ‫ايح‬‫ر‬ ‫الميكروباص‬ ‫زي‬ ‫الفضاء‬ ‫صاروخ‬ ‫ي‬‫وهيخىل‬ ‫شوية‬NASA‫بتبعت‬ ‫لما‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫بيتفج‬ ‫للفضاء‬ ‫صاروخ‬‫بمهمته‬ ‫يقوم‬ ‫ما‬ ‫بعد‬، ‫ي‬‫تان‬ ‫استخدامه‬ ‫بيتم‬ ‫ومش‬Elon Musk‫قدروا‬ ‫كته‬ ‫ر‬‫ش‬ ‫وفريق‬ .‫ية‬ ‫ر‬‫للبش‬ ‫مها‬ ‫ر‬ ‫قد‬ ‫تانية‬‫أفكار‬ ‫جانب‬ ‫إل‬ .‫تانية‬ ‫مرة‬ ‫استخدامها‬ ‫عاد‬ُ‫وي‬ ‫ي‬‫تان‬ ‫وترجع‬ ‫للفضاء‬ ‫بتطلع‬ ‫ـخ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫صوار‬ ‫روا‬ ‫ر‬‫يطو‬ Elon Musk‫كان‬‫ج‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫اه‬‫ر‬‫الدكتو‬ ‫اسة‬‫ر‬‫لد‬ ‫منحة‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫اتقبل‬‫امعة‬Stanford،‫بعد‬‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫يوم‬ ‫أول‬ ‫جامعة‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫اسة‬‫ر‬‫للد‬ ‫منحة‬ ‫ياخد‬ ‫يطول‬ ‫حد‬ ،‫كده‬‫تعمل‬ ‫اي‬‫ز‬‫إ‬ ‫سألوه‬ ‫لما‬ ،‫لش‬ ِّ‫ومكم‬ ‫المنحة‬ ‫عن‬ ‫اعتذر‬‫ترتيبها‬ ‫أول‬ ‫ر‬‫بي‬3‫جامعات‬‫العالم‬ ‫مستوى‬ ‫عىل‬‫هتساعد‬ ‫مش‬ ‫هنا‬ ‫اه‬‫ر‬‫للدكتو‬ ‫ي‬‫اسن‬‫ر‬‫د‬ ‫لهم‬ ‫قال‬ ‫؟‬‫ي‬‫ن‬‫ي‬‫ف‬‫حاجة‬ ‫تقديم‬ ‫للناس‬ ‫عملية‬‫ـ‬‫ف‬ !‫هدف‬Elon Musk‫ا‬ ‫من‬‫ي‬‫ف‬ ‫معاه‬ ‫مستثمرين‬ ‫أو‬ ‫كاء‬ ‫ر‬‫لش‬ ‫يوصل‬ ‫إنه‬ ‫مش‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫لتسويق‬ .‫ده‬ ‫السياق‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫مختلفة‬ ‫مواقف‬ ‫وليه‬ ،‫العالم‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ر‬‫تغيث‬ ‫يصنع‬ ً ‫فعال‬ ‫إنه‬ ‫هدفه‬ ‫ما‬ ‫أد‬ ‫كاته‬ ‫ر‬‫ش‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫إنه‬ ً ‫مثال‬ ‫دي‬ ‫المواقف‬ ‫من‬2018‫ي‬‫ف‬ ‫كان‬12‫والمدرب‬ ‫هم‬ ‫خرجوا‬ ،‫تايالند‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫كورة‬ ‫فريق‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ولد‬ ‫جبل‬ ‫ناحية‬ ‫احوا‬‫ر‬‫و‬ ‫بتاعهم‬‫ر‬‫كبث‬‫مسافة‬ ‫ودخلوا‬‫ة‬ِ‫مل‬‫أمطار‬ ‫لت‬‫ز‬‫ن‬ ،‫ده‬ ‫الجبل‬ ‫جوا‬‫مي‬ ‫الجبل‬ ‫ت‬‫ا‬‫جوا‬ ‫اتحبسوا‬ ‫ـ‬‫ف‬ ‫ه‬ ً ‫تقريبا‬ ‫بعد‬ ‫مكانهم‬ ‫عرفت‬ ‫الناس‬ ،‫يخرجوا‬ ‫ميعرفوش‬9‫ر‬‫كبث‬‫موضوع‬ ‫كان‬ ،‫جوهم‬‫ر‬‫يخر‬ ‫ر‬‫عارفي‬ ‫مش‬ ‫بس‬ ‫أيام‬ ‫حاجة‬ ‫تعمل‬ ‫معرفتش‬ ‫المختلفة‬ ‫بأجهزتها‬ ‫والدولة‬.Elon Musk‫عربيته‬ ‫اكب‬‫ر‬ ‫كان‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬Tesla‫ر‬‫غث‬ ‫من‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫كاته‬ ‫ر‬‫ش‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫ر‬‫المهندسي‬ ‫من‬ ‫فريق‬ ‫ع‬ ‫ر‬‫جم‬ ،‫دول‬ ‫األوالد‬ ‫بتاع‬ ‫ر‬‫الخث‬ ‫لق‬ ‫األخبار‬ ‫أ‬‫ر‬‫بيق‬ ‫ـ‬‫ف‬ ‫شغله‬ ‫ايح‬‫ر‬‫و‬ ‫سواق‬ ‫تقدر‬ ‫عشان‬ ‫ة‬ ‫ر‬‫صغث‬ ‫غواصات‬ ‫يعملوا‬ ‫إنهم‬ ‫بحل‬ ‫طلعوا‬ ،‫الكهف‬ ‫من‬ ‫األوالد‬ ‫عوا‬ ّ ‫يطل‬ ‫اي‬‫ز‬‫إ‬ ‫معاهم‬ ‫ر‬ ّ ‫يفك‬ ‫وقعد‬ ،‫مياه‬ ‫اتملت‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫الجبل‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫الضيقة‬ ‫ات‬‫ر‬‫المم‬ ‫تناسب‬‫خالل‬ ‫ي‬‫ف‬ ،‫فيها‬ ‫األوالد‬ ‫يجيبوا‬ ‫ر‬‫غواصي‬ ‫ويدخل‬ ‫لسفن‬ ‫كده‬‫قبل‬ ‫عليها‬ ‫ر‬‫شغالي‬ ‫كانوا‬‫نماذج‬ ‫من‬ ‫دي‬ ‫ة‬ ‫ر‬‫صغث‬ ‫غواصات‬ ‫زي‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫الكبسوالت‬ ‫عوا‬ ‫ر‬ ‫صن‬ ‫كانوا‬ ‫ر‬‫يومي‬ ،‫حكومات‬ ‫عنها‬ ‫عجزت‬ ‫حاجة‬ ‫يعمل‬ ‫إنه‬ ‫قدر‬ ‫ي‬‫يعن‬ .‫األوالد‬ ‫ينقذوا‬ ً ‫فعال‬ ‫وقدروا‬ ،‫ة‬ ‫ر‬‫الصغث‬ ‫الفضاء‬‫و‬‫ده‬ ‫كل‬‫مع‬ ‫تفاعل‬ ُ‫م‬ ً ‫دايما‬ ‫بتالقيه‬‫عىل‬Twitter،‫مشاريعه‬ "‫"بعض‬ ‫عن‬ ‫م‬ ِّ ‫وبيتكل‬‫ي‬‫ف‬ ‫إلن‬‫مأعلنش‬ ‫لسه‬ ‫تانية‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫مشار‬ ‫عنها‬. ‫ر‬‫وغث‬Elon Musk‫ي‬‫ف‬‫زي‬ ‫ر‬‫كتث‬ ‫أمثلة‬Bill Gates‫كة‬ ‫ر‬‫ش‬ ‫مؤسس‬Microsoft‫أغلب‬ ‫خصص‬ ‫ي‬‫إلىل‬ ‫و‬ ،‫ة‬ ‫ر‬‫الفقث‬ ‫الدول‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫الناس‬ ‫معيشة‬ ‫ر‬‫لتحسي‬ ‫الخاصة‬ ‫ثروته‬Mark Zuckerberg‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫مؤسس‬Facebook ‫تانية‬ ‫حتة‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫بق‬ ‫ي‬‫الشخص‬ ‫التسويق‬ ‫من‬ ‫هدفه‬ ‫ده‬ ،‫أمريكا‬ ‫لرئاسة‬ ‫ح‬ ُ ‫ش‬‫بالث‬ ‫اهتمامه‬ ‫عن‬ ‫إشاعات‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ي‬‫إلىل‬ .‫خالص‬،‫الفلوس‬ ‫هدفه‬ ‫مش‬ ‫الناس‬ ‫ر‬‫بي‬ ‫ها‬ ‫ر‬‫ينش‬‫عايز‬ ‫ولمبادئ‬ ‫لفكره‬ ‫التسويق‬ ‫هدفه‬ ‫يكون‬ ‫الشخص‬ ‫ممكن‬ ‫ـ‬‫ف‬ ،‫البيئية‬ ‫والتوعية‬ ‫البيئة‬ ‫عىل‬ ‫الحفاظ‬ ‫زي‬ ‫مبادئ‬ ‫ر‬‫لنش‬ ‫حياتها‬ ‫سة‬‫ر‬‫مكر‬ ‫ناس‬ ‫ي‬‫ف‬‫فرص‬ ‫خلق‬ ‫هدفها‬ ‫ناس‬ ‫ي‬‫ف‬ .‫وهكذا‬ ،‫اء‬‫ر‬‫والفق‬ ‫لألطفال‬ ‫أفضل‬ ‫معيشية‬