SlideShare a Scribd company logo
1 of 24
ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището
         привлекателно за младите хора”
       Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
      Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
    съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИЗВЪНКЛАСНИТЕ И
    ИЗВЪНУЧИЛИЩНИТЕ ДЕЙНОСТИ
 ПО ПРОЕКТ BG051РО001-4.2.05 -0001 „ ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО
      ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА“

  В СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО
          СМИРНЕНСКИ“
         ГР. СТАРА ЗАГОРА       Пенка Трандева – Рибарска
          Директор на
Средно общообразователно училище „Христо Смирненски”
         гр. Стара Загора
  Учебна 2011/2012- сформирани са 28 паралелки от I до
  XII клас;
  Обучени са 612 ученици- преобладаващо от ромски и
  турски етнически произход;
  20 сформирани групи в 10 области за извънучилищни
  дейности;
  300 ученици (49% от общия брой в училището);
  85 ученици в риск.
ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ПРОЕКТ
   “УСПЕХ” НА НИВО УЧИЛИЩЕ

         УЧИЛИЩЕ         ДИРЕКТОРАсистент оперативно          Ръководители
  изпълнение              на ИИД


              Ученици
ЗАДЪЛЖЕНИЯ

            Директор     Стартиране
    на проекта в        Финансовото
                  oбезпечаване
     училището Дейности       Контролна      Корективни
 свързани с       дейност       действия
публичността
ОРГАНИЗАЦИОННИ
           ДЕЙНОСТИ
  Директорът представя подробна информация относно
  целите на проекта на Педагогически съвет;

  Представне в РИО на заявление за участие в проекта;

  Приемане на тригодишна програма за развитието на
  извънкласните и извънучилищните дейности в училището;
  Заседание на Педагогическия съвет за избор на форми и
  ръководители на ИИД;

  Обобщаване на подадените от учениците заявления за
  участие в ИИД и сформиране на групите;
ОРГАНИЗАЦИОННИ
           ДЕЙНОСТИ
  Заповед на директора (Приложение №18) за определяне
  на ръководителите на ИИД, тематичните направления,
  графика за провеждане на занятията, възнагражденията
  за проведен час и броя часове по ИИД;

  Подписване на споразумения по чл.119 с учителите от
  училището ,ръководители на групи и асистент оперативно
  изпълнение на проекта;

  Утвърждаване от директора на представените от
  ръководителите на ИИД тематични разпределения,
  данните за групите и списъка с учениците;

  Определяне със заповед на директора на мястото, срока и
  отговорните длъжностни лица за съхраняването на
  проектната документация;

  Издаване на заповед за спазване на изискванията за
  безопасни условия за обучение, възпитание и труд по
  време на провеждане на дейностите по проекта.
ФИНАНСОВОТО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ
     И ОСИГУРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ
          И КОНСУМАТИВИ
  Изготвяне на годишен план за разходване на средствата
  -Приложение №20;
  Промяна на Вътрешните правила за работната заплата в
  училище – заповед на директора;
  Обобщаване на заявките и проверка за допустимост на
  разходите;
  Сключване на договор с фирма доставчик за материали и
  консумативи за обезпечаване дейностите;
  Предаване и приемане на материалите от ръководителите на
  ИИД веднага след получаването им от доставчика срещу
  приемателно-предавателен протокол;
  Сключване на договори за външни услуги.
СЪВМЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ДИРЕКТОРА
   И УЧИЛИЩНИЯ ЕКИП ЗА РАБОТА
        ПО ПРОЕКТА
    Ежеседмични работни съвещания с:

  Ръководителите на групите за ИИД;
  Асистент оперативно изпълнение на проекта.
ПУБЛИЧНОСТ

  Изработване и поставяне на табели с логото на проекта;

  Създаване на информационен кът;

  Съгласуване и изпращане на информация до медиите за
  проведените представителни изяви;

  Отразяване на работата на групите по проект «Успех» в
  местната преса, сайта на училището и в сайта на проекта.
КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ

  Въвеждане на    Правилно
   данните в     водене и
  електронната   съхранение на
   система    документацията
Приемане на
               Посещение
ежемесечни
               на часовете
  отчети


       Целесъобразно
        разходване
        на материали
       и консумативи
КОРЕКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ

          Актуализация на
          бюджета на проекта
                     Промяна в
Промяна в списъка на      тематичните разпределения
 учениците в групите       и графика за провеждане
                   на ИИД в групите
РЕЗУЛТАТИ

     Осмисляне на свободното
     време на учениците;
     Засилване на интереса им
     към образователно-
     възпитателния процес;
     Намаляване на броя на
     отпадналите ученици и
     на застрашените от
     отпадане;
     Намаляване на
     агресивното поведение
     сред учениците.
ГАЛЕРИЯ


                Клуб „Звездоброец”
” Клуб „Историята на град Стара Загора и неговите
       исторически паметници”
ГАЛЕРИЯ
                 Клуб „Приказен свят”
Клуб „Светът на животните”
ГАЛЕРИЯ

               Клуб „Здравословно хранене”
Секция „Спортни състезания-
  баскетбол, волейбол ”
ГАЛЕРИЯ
Секция „Спортни състезания-    „Театрално студио ”
     футбол ”
Клуб „Историята на моето селище”
ГАЛЕРИЯ

             Клуб „Как да се обличам и държа в
                  обществото”
Клуб „Аз и градът”
ГАЛЕРИЯ
Студио „Моден дизайн”
       дизайн
ГАЛЕРИЯ
Арт студио „Пъстър свят”
ГАЛЕРИЯ
Клуб „Чудесата на Уолт Дисни”
ГАЛЕРИЯ
              Секция „Екоразходки,
                 екопътеки”
Клуб „Играя и се уча на
   компютър”
ГАЛЕРИЯ
              Клуб „Виртуална разходка - 3D
                  панорама”
Клуб „Български и ромски
 обичаи, представени в
компютърни презентации”
ГАЛЕРИЯ
Студио „Славееви гласове”
         гласове
ЗА КОНТАКТИ СОУ “Христо Смирненски”
  гр. Стара Загора 6000,
 кв. "Лозенец", ул. Знание 2

http://souhssz.webnode.com
Ел. поща: souxrssz@abv.bg

  тел : 042/649 175;
     042/625 334

More Related Content

What's hot (6)

,,Експериментът - най-доброто обучение за децатаот ПУВ'',Eразъм +(2014-2016г.)
,,Експериментът - най-доброто обучение за децатаот ПУВ'',Eразъм +(2014-2016г.),,Експериментът - най-доброто обучение за децатаот ПУВ'',Eразъм +(2014-2016г.)
,,Експериментът - най-доброто обучение за децатаот ПУВ'',Eразъм +(2014-2016г.)
 
Nastojatelstvo deinosti
Nastojatelstvo deinostiNastojatelstvo deinosti
Nastojatelstvo deinosti
 
Проект "Водите в моя роден край" - презентация
Проект "Водите в моя роден край" - презентацияПроект "Водите в моя роден край" - презентация
Проект "Водите в моя роден край" - презентация
 
K256 2013
K256 2013K256 2013
K256 2013
 
Childhood under the rainbow( Детство под дъгата)
Childhood under the rainbow( Детство под дъгата)Childhood under the rainbow( Детство под дъгата)
Childhood under the rainbow( Детство под дъгата)
 
Etwinning
EtwinningEtwinning
Etwinning
 

Similar to Проект "УСПЕХ"

Burgas
BurgasBurgas
Burgas
niod
 
Индивидуален план на артстудио "Палитра"
Индивидуален план на артстудио "Палитра"Индивидуален план на артстудио "Палитра"
Индивидуален план на артстудио "Палитра"
mnpc2012
 
Портфолио2 на Исмаил Цикалов.docx
Портфолио2 на Исмаил Цикалов.docxПортфолио2 на Исмаил Цикалов.docx
Портфолио2 на Исмаил Цикалов.docx
IsmailRedjepIsmail
 
индивидуален план Etnoritmi
индивидуален план Etnoritmiиндивидуален план Etnoritmi
индивидуален план Etnoritmi
mnpc2012
 
Obchta Posledna12 11 09 New
Obchta Posledna12 11 09 NewObchta Posledna12 11 09 New
Obchta Posledna12 11 09 New
guesteab4c9
 
НБУ - Предложения за кампании насърчаващи кандидат-студентите
НБУ - Предложения за кампании насърчаващи кандидат-студентитеНБУ - Предложения за кампании насърчаващи кандидат-студентите
НБУ - Предложения за кампании насърчаващи кандидат-студентите
Antonio Chakov
 
gabrovo1
gabrovo1gabrovo1
gabrovo1
niod
 

Similar to Проект "УСПЕХ" (20)

Burgas
BurgasBurgas
Burgas
 
Pgrto up
Pgrto upPgrto up
Pgrto up
 
Индивидуален план на артстудио "Палитра"
Индивидуален план на артстудио "Палитра"Индивидуален план на артстудио "Палитра"
Индивидуален план на артстудио "Палитра"
 
Ролята на комуникациите в проекта "Заедно в учене и игра"
Ролята на комуникациите в проекта "Заедно в учене и игра"Ролята на комуникациите в проекта "Заедно в учене и игра"
Ролята на комуникациите в проекта "Заедно в учене и игра"
 
Портфолио2 на Исмаил Цикалов.docx
Портфолио2 на Исмаил Цикалов.docxПортфолио2 на Исмаил Цикалов.docx
Портфолио2 на Исмаил Цикалов.docx
 
НФСГ София - резюме
НФСГ София - резюмеНФСГ София - резюме
НФСГ София - резюме
 
индивидуален план Etnoritmi
индивидуален план Etnoritmiиндивидуален план Etnoritmi
индивидуален план Etnoritmi
 
M1
M1M1
M1
 
Obchta Posledna12 11 09 New
Obchta Posledna12 11 09 NewObchta Posledna12 11 09 New
Obchta Posledna12 11 09 New
 
Зимен семестър 2014 - Занятие #6А
Зимен семестър 2014 - Занятие #6АЗимен семестър 2014 - Занятие #6А
Зимен семестър 2014 - Занятие #6А
 
PMG inovativno.pptx
PMG inovativno.pptxPMG inovativno.pptx
PMG inovativno.pptx
 
икс с глогстер еду
икс с глогстер едуикс с глогстер еду
икс с глогстер еду
 
Final
FinalFinal
Final
 
НБУ - Предложения за кампании насърчаващи кандидат-студентите
НБУ - Предложения за кампании насърчаващи кандидат-студентитеНБУ - Предложения за кампании насърчаващи кандидат-студентите
НБУ - Предложения за кампании насърчаващи кандидат-студентите
 
Prezent pgz usuk
Prezent pgz usukPrezent pgz usuk
Prezent pgz usuk
 
Sd konzepzia 14_05
Sd konzepzia 14_05Sd konzepzia 14_05
Sd konzepzia 14_05
 
Проект ,,Експериментът - най-доброто обучение за децата от ПУВ'', програма Ер...
Проект ,,Експериментът - най-доброто обучение за децата от ПУВ'', програма Ер...Проект ,,Експериментът - най-доброто обучение за децата от ПУВ'', програма Ер...
Проект ,,Експериментът - най-доброто обучение за децата от ПУВ'', програма Ер...
 
Брой 1
Брой 1Брой 1
Брой 1
 
мерки за повишаване на качеството
мерки за повишаване на качествотомерки за повишаване на качеството
мерки за повишаване на качеството
 
gabrovo1
gabrovo1gabrovo1
gabrovo1
 

More from souhs

More from souhs (20)

Правила за безопасност в мрежата - киберсигурност
Правила за безопасност в мрежата - киберсигурностПравила за безопасност в мрежата - киберсигурност
Правила за безопасност в мрежата - киберсигурност
 
Ar sic preporuki-za-uchiteli
Ar sic preporuki-za-uchiteliAr sic preporuki-za-uchiteli
Ar sic preporuki-za-uchiteli
 
Профил за 8. клас
Профил за 8. класПрофил за 8. клас
Профил за 8. клас
 
Христо Ботев
Христо БотевХристо Ботев
Христо Ботев
 
Банго Васили
Банго ВасилиБанго Васили
Банго Васили
 
Проект "Азбука"
Проект "Азбука"Проект "Азбука"
Проект "Азбука"
 
Forum
ForumForum
Forum
 
Отчет за работата на групата МОЯТ ЧАС ПО БЕЛ
Отчет за работата на групата МОЯТ ЧАС ПО БЕЛОтчет за работата на групата МОЯТ ЧАС ПО БЕЛ
Отчет за работата на групата МОЯТ ЧАС ПО БЕЛ
 
Храни се здравословно!
Храни се здравословно!Храни се здравословно!
Храни се здравословно!
 
Билките в моя роден край
Билките в моя роден крайБилките в моя роден край
Билките в моя роден край
 
Билките в моя роден край
Билките в моя роден крайБилките в моя роден край
Билките в моя роден край
 
Билките в моя роден край - липата
Билките в моя роден край - липатаБилките в моя роден край - липата
Билките в моя роден край - липата
 
Билките в моя роден край - липа
Билките в моя роден край - липаБилките в моя роден край - липа
Билките в моя роден край - липа
 
Билките в моя роден край
Билките в моя роден крайБилките в моя роден край
Билките в моя роден край
 
Билките в България
Билките в БългарияБилките в България
Билките в България
 
Сребърна - кътче от рая
Сребърна - кътче от раяСребърна - кътче от рая
Сребърна - кътче от рая
 
Вазовата България
Вазовата БългарияВазовата България
Вазовата България
 
Йордан Йовков - електронна литературна карта
Йордан Йовков - електронна литературна картаЙордан Йовков - електронна литературна карта
Йордан Йовков - електронна литературна карта
 
Кукерите - борци срещу злото
Кукерите - борци срещу злотоКукерите - борци срещу злото
Кукерите - борци срещу злото
 
Наръчник за първокласници - 2015
Наръчник за първокласници - 2015Наръчник за първокласници - 2015
Наръчник за първокласници - 2015
 

Проект "УСПЕХ"

 • 1. ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИЗВЪНКЛАСНИТЕ И ИЗВЪНУЧИЛИЩНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ BG051РО001-4.2.05 -0001 „ ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА“ В СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ ГР. СТАРА ЗАГОРА Пенка Трандева – Рибарска Директор на Средно общообразователно училище „Христо Смирненски” гр. Стара Загора
 • 2. Учебна 2011/2012- сформирани са 28 паралелки от I до XII клас;  Обучени са 612 ученици- преобладаващо от ромски и турски етнически произход;  20 сформирани групи в 10 области за извънучилищни дейности;  300 ученици (49% от общия брой в училището);  85 ученици в риск.
 • 3. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ПРОЕКТ “УСПЕХ” НА НИВО УЧИЛИЩЕ УЧИЛИЩЕ ДИРЕКТОР Асистент оперативно Ръководители изпълнение на ИИД Ученици
 • 4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ Директор Стартиране на проекта в Финансовото oбезпечаване училището Дейности Контролна Корективни свързани с дейност действия публичността
 • 5. ОРГАНИЗАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ  Директорът представя подробна информация относно целите на проекта на Педагогически съвет;  Представне в РИО на заявление за участие в проекта;  Приемане на тригодишна програма за развитието на извънкласните и извънучилищните дейности в училището;  Заседание на Педагогическия съвет за избор на форми и ръководители на ИИД;  Обобщаване на подадените от учениците заявления за участие в ИИД и сформиране на групите;
 • 6. ОРГАНИЗАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ  Заповед на директора (Приложение №18) за определяне на ръководителите на ИИД, тематичните направления, графика за провеждане на занятията, възнагражденията за проведен час и броя часове по ИИД;  Подписване на споразумения по чл.119 с учителите от училището ,ръководители на групи и асистент оперативно изпълнение на проекта;  Утвърждаване от директора на представените от ръководителите на ИИД тематични разпределения, данните за групите и списъка с учениците;  Определяне със заповед на директора на мястото, срока и отговорните длъжностни лица за съхраняването на проектната документация;  Издаване на заповед за спазване на изискванията за безопасни условия за обучение, възпитание и труд по време на провеждане на дейностите по проекта.
 • 7. ФИНАНСОВОТО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ  Изготвяне на годишен план за разходване на средствата -Приложение №20;  Промяна на Вътрешните правила за работната заплата в училище – заповед на директора;  Обобщаване на заявките и проверка за допустимост на разходите;  Сключване на договор с фирма доставчик за материали и консумативи за обезпечаване дейностите;  Предаване и приемане на материалите от ръководителите на ИИД веднага след получаването им от доставчика срещу приемателно-предавателен протокол;  Сключване на договори за външни услуги.
 • 8. СЪВМЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ДИРЕКТОРА И УЧИЛИЩНИЯ ЕКИП ЗА РАБОТА ПО ПРОЕКТА Ежеседмични работни съвещания с:  Ръководителите на групите за ИИД;  Асистент оперативно изпълнение на проекта.
 • 9. ПУБЛИЧНОСТ  Изработване и поставяне на табели с логото на проекта;  Създаване на информационен кът;  Съгласуване и изпращане на информация до медиите за проведените представителни изяви;  Отразяване на работата на групите по проект «Успех» в местната преса, сайта на училището и в сайта на проекта.
 • 10. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ Въвеждане на Правилно данните в водене и електронната съхранение на система документацията Приемане на Посещение ежемесечни на часовете отчети Целесъобразно разходване на материали и консумативи
 • 11. КОРЕКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ Актуализация на бюджета на проекта Промяна в Промяна в списъка на тематичните разпределения учениците в групите и графика за провеждане на ИИД в групите
 • 12. РЕЗУЛТАТИ  Осмисляне на свободното време на учениците;  Засилване на интереса им към образователно- възпитателния процес;  Намаляване на броя на отпадналите ученици и на застрашените от отпадане;  Намаляване на агресивното поведение сред учениците.
 • 13. ГАЛЕРИЯ Клуб „Звездоброец” ” Клуб „Историята на град Стара Загора и неговите исторически паметници”
 • 14. ГАЛЕРИЯ Клуб „Приказен свят” Клуб „Светът на животните”
 • 15. ГАЛЕРИЯ Клуб „Здравословно хранене” Секция „Спортни състезания- баскетбол, волейбол ”
 • 16. ГАЛЕРИЯ Секция „Спортни състезания- „Театрално студио ” футбол ” Клуб „Историята на моето селище”
 • 17. ГАЛЕРИЯ Клуб „Как да се обличам и държа в обществото” Клуб „Аз и градът”
 • 21. ГАЛЕРИЯ Секция „Екоразходки, екопътеки” Клуб „Играя и се уча на компютър”
 • 22. ГАЛЕРИЯ Клуб „Виртуална разходка - 3D панорама” Клуб „Български и ромски обичаи, представени в компютърни презентации”
 • 24. ЗА КОНТАКТИ СОУ “Христо Смирненски” гр. Стара Загора 6000, кв. "Лозенец", ул. Знание 2 http://souhssz.webnode.com Ел. поща: souxrssz@abv.bg тел : 042/649 175; 042/625 334