Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 
Управление на качеството за училищни инспектори Резултати от регионалните проекти
РЕГИОНАЛЕН ПРОЕКТ - БЛАГОЕВГРАД ФОРУМ  Качество на организационната и управленската дейност на училищния директор ЦЕЛ: ...
Споделяне на добри организационни и управленски практики във форума  <ul><li>ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС </li></ul><ul><li>ПРЕМЕСТ...
Чрез определяне силните страни в управленската дейност на директора и онези, които се нуждаят от подобрение да се усъвърше...
&quot;На човек, който знае къде отива, светът дава път и посока!&quot; РИО - Бургас Пепа Бакалова
<ul><li>Причини, които правят “проблемни” децата: </li></ul><ul><li>С e мейни проблеми </li></ul><ul><li>Проблеми на възра...
<ul><li>Ново или старо явление в българското образование. </li></ul><ul><li>Причини за проявление на агресия. Кое провокир...
Споделяне на опита за повишаване качеството на образованието чрез публикуване на педагогически разработки в Интернет СИЛНИ...
 
РИО-  гр. Велико Търново Цели Създаване на интернет страница с материали и линкове за педагогически разработки по различ...
РИО-  гр. Велико Търново Ако можеш помогни, ако не можеш не пречи. Драгомир Драганов
Утвърждаване на партньорството между институциите като предпоставка за успешен училищен мениджмънт за пълноценно осмисля...
Да се установят резултатите и постиженията на ученици от закрити училища и проблемите, свързани с приспособяването им в пр...
Съвещание с директори на средищни училища в РИО -  Ловеч: м.Февруари, 2009г. Заседание на Педагогически съвет на средищно...
„ Сам си избрах тази съдба…”  Поля Димова, РИО - Ловеч
Да се установи до каква степен каталогът на критериите и индикаторите за оценка на качеството ще бъде приет в училищата ка...
РИО – гр. Монтана На верния път ли сме? Каталогът на критериите и индикаторите за оценка на качеството на образованието-п...
Цели: 1. Осигуряване на равен достъп до образование. 2. Създаване предпоставки за качествен ОВП. 3. Икономическа целесъо...
 
РИО – П азарджик и Смолян Радка Желева &quot;ПРАВИЛАТА СА ЗА ТОВА , ЗА ДА СЕ СПАЗВАТ, ЗАКОНИТЕ СЪЩО- УСПЕХЪТ НИКОГА НЕ Е...
<ul><li>Създаване на комуникационна култура и  култура за сътрудничество Създаване на социални умения сред учениците Усъв...
 
<ul><li>Цел: Изграждане на умения за изработване на гъвкави и актуални годишни планове. </li></ul><ul><li>Конкретни стъпк...
Примерни критерии Обвързване и ресурсно осигуряване на поставените цели. Системност - използване на интелектуални модели. ...
Съпротиви  Липса на убеденост в малка част от служителите, че планирането е залог за качествено изпълнение на преките зад...
РИО – гр. Пловдив Квалификация на ръководителите в сферата на образованието ПЕТЪР НЕЙЧЕВ Чрез повишаването на квалификация...
ПЛОВДИВ-ДРЕВЕН И ВЕЧЕН
Ранно идентифициране на проблемите, обуславящи изоставането в изучаването на учебния материал, както и отсъствията от учеб...
Ученици с противообществени прояви изпълняват общественополезен труд с акцент – приобщаване към училищния живот: подготовк...
Да позволим на мечтите си да се сбъдват! РИО-РАЗГРАД ЖИВКА ПАНЧЕВА
Управление на качеството на училищни инспекторати Резултати от регионалните проекти РИО – гр. Силистра Повишаване квалифик...
Работен семинар
РИО – гр. Силистра М. Ботев “ Да се питаме повече, за да грешим по-малко”
<ul><li>Ц Е Л И </li></ul><ul><li>1. Образование, основано на уважение на правата на човека и съдействащо за разбирателств...
<ul><li>Програма „Управление на училището” </li></ul><ul><li>Квалификационен курс за директори на детски градини и училища...
„ Ние сме равни – учим и творим заедно”
РИО, София - град Св. Димитрова &quot;Достиженията на настоящето се коренят в опита от миналото и стремежът на обществото ...
<ul><li>“ Образованието в Софийска област – реалности предизвикателства и перспективи” </li></ul><ul><li>“ Европейски прак...
РИО – Софийска област Надя Атанасова   &quot;Не е важно колко знаеш, важно е как го знаеш!&quot;
РИО – СТАРА ЗАГОРА Превенция на отпадането от училище на деца в задължителна училищна възраст <ul><li>ЕТАПИ </li></ul><ul>...
РЕЗУЛТАТ <ul><li>Наблюдава се трайна тенденция към намаляване на отпадналите ученици: </li></ul><ul><li>През учебната 200...
ВАНЯ ДИМОВА началник на отдел “Инспектиране и организационно-методическа дейност” РИО-Стара Загора <ul><li>Винаги правя то...
Повишаване на интереса на учениците към извънкласната и извънурочната дейности, осмисляне на свободното им време и задовол...
 
<ul><li>РЕГИОНАЛНИ НАМЕРЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С КАЧЕСТВОТО </li></ul><ul><li>ПРОТОКОЛ С РЕЗУЛТАТИ </li></ul><ul><li>Регион: ТЪРГ...
Ние – началниците на отдели за инспектиране и организационно-методическа дейност, обичаме да мечтаем. Мечтите ни са големи...
Управление на качеството за училищни инспектори Резултати от регионалните проекти Краят е началото от другата страна …
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Final

2,838 views

Published on

Управление на качеството за училищни инспектори
Резултати от регионалните проекти

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Final

 1. 2. Управление на качеството за училищни инспектори Резултати от регионалните проекти
 2. 3. РЕГИОНАЛЕН ПРОЕКТ - БЛАГОЕВГРАД ФОРУМ Качество на организационната и управленската дейност на училищния директор ЦЕЛ: Повишаване нивото на организационната и управленската култура на училищните директори от региона чрез споделяне на опит във форума при решаването на различни казуси от организационно и управленско естество МОТО на проекта: Помогни на другия до тебе, за да стигнете заедно до общата цел
 3. 4. Споделяне на добри организационни и управленски практики във форума <ul><li>ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС </li></ul><ul><li>ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ </li></ul><ul><li>ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ </li></ul><ul><li>ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ </li></ul><ul><li>СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ </li></ul><ul><li>ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ </li></ul><ul><li>ПРОВЕРКА НА УЧЕНИЦИТЕ </li></ul><ul><li>УЧАСТНИЦИ В УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ </li></ul><ul><li>УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМАТА </li></ul><ul><li>ФИНАНСИРАНЕ </li></ul>
 4. 5. Чрез определяне силните страни в управленската дейност на директора и онези, които се нуждаят от подобрение да се усъвършенстват уменията на директора като училищен мениджър <ul><li>Подобряване администрирането и организацията на училището </li></ul><ul><li>Коректно водене на задължителната документация </li></ul><ul><li>Усъвършенстване уменията за взимане на решения и координиране изпълне - нието на възложените задачи </li></ul><ul><li>Обновяване на материалната и техническата база </li></ul><ul><li>Активизиране разработването и участието в работа по проекти </li></ul> Р егионален инспекторат по образованието – Бургас РИО – Бургас и формиране на директора - мениджър Резултати : Цели:
 5. 6. &quot;На човек, който знае къде отива, светът дава път и посока!&quot; РИО - Бургас Пепа Бакалова
 6. 7. <ul><li>Причини, които правят “проблемни” децата: </li></ul><ul><li>С e мейни проблеми </li></ul><ul><li>Проблеми на възрастта </li></ul><ul><li>Проблеми с комуникацията </li></ul><ul><li>Проблеми със здравето </li></ul><ul><li>Влияние на различни фактори </li></ul><ul><li>Дейности, предприети от РИО за превенция и интеграция: </li></ul><ul><li>Провеждане на работна среща с директори и педагогически съветници </li></ul><ul><li>Обобщаване на предложенията </li></ul><ul><li>Набелязване на мерки свързани с конкретните случаи и с предотвратяването на последващи събития </li></ul><ul><li>Обобщаване на резултатите </li></ul><ul><li>Популяризиране на “добрите” практики. </li></ul>“ Проблемните” в училище Добрина Радева
 7. 8. <ul><li>Ново или старо явление в българското образование. </li></ul><ul><li>Причини за проявление на агресия. Кое провокира агресивните постъпки. </li></ul><ul><li>Нови форми на проявление на агресията </li></ul><ul><li>Превенция на различните видове агресия </li></ul><ul><li>Колко “проблемни” са агресивните деца </li></ul><ul><li>Съвместни дейности с центрове за консултации, училищни психолози, фондации за работа с родители и деца и др. </li></ul><ul><li>Активна работа с родители </li></ul><ul><li>Ангажиране на свободното време на учениците като превенция на агресията </li></ul>Агресията - аспекти
 8. 9. Споделяне на опита за повишаване качеството на образованието чрез публикуване на педагогически разработки в Интернет СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ Популяризиране на педагоги-чески разработки в Интернет и използването им от голям брой учители в пряката им работа. Нерешителността на голям брой от добрите учители да направят публично достояние методическите си разработки в Интернет. http:// riovt.net-bg.info РИО- гр. Велико Търново Регионални намерения във връзка с качеството на образованието
 9. 11. РИО- гр. Велико Търново Цели Създаване на интернет страница с материали и линкове за педагогически разработки по различни учебни предмети КОНКРЕТНИ СТЪПКИ <ul><li>Изготвяне на писма до учители. </li></ul><ul><li>Вземане на съгласие за използване на съответния материал. </li></ul><ul><li>Събиране на материали. </li></ul><ul><li>Публикуване на материалите. </li></ul>Какво е постигнато <ul><li>Създаване на интернет страницата на РИО – http :// riovt . net-bg . info </li></ul><ul><li>Намиране на линкове към други интернет страници . </li></ul><ul><li>Популяризиране на интернет страницата сред учители, ученици и родители. </li></ul>
 10. 12. РИО- гр. Велико Търново Ако можеш помогни, ако не можеш не пречи. Драгомир Драганов
 11. 13. Утвърждаване на партньорството между институциите като предпоставка за успешен училищен мениджмънт за пълноценно осмисляне на свободното време на учениците РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО - ВИДИН Оптимизиране на механизмите за пълноценно осмисляне на свободното време на ученика снимки Провеждане на виртуална конференция „Ресурсите на училището за организиране на извънкласните дейности с учениците” Хепънинг за изява на Училищните дейности 27-28 май 2009 година
 12. 14. Да се установят резултатите и постиженията на ученици от закрити училища и проблемите, свързани с приспособяването им в приемащите училища. -Открояване на проблемите на ниво училище и на ниво ученик; -Работна среща за обсъждане на възможни решения; -Отчитане на резултатите в края на учебната година РИО – гр. Ловеч Резултати от обучението, проблеми и постижения в училищата, определени за средищни Име : Поля Димова РИО - Ловеч Резултати : Цели :
 13. 15. Съвещание с директори на средищни училища в РИО - Ловеч: м.Февруари, 2009г. Заседание на Педагогически съвет на средищно училище СОУ”Алеко Константинов”-Луковит
 14. 16. „ Сам си избрах тази съдба…” Поля Димова, РИО - Ловеч
 15. 17. Да се установи до каква степен каталогът на критериите и индикаторите за оценка на качеството ще бъде приет в училищата като работещ документ и да се “доразвие” с нови предложения. <ul><li>Провеждане на двудневна работна среща с директори на различни по вид училища от област Монтана, на която е обсъден проекта на каталога на критериите и индикаторите за оценка на качеството на образованието; </li></ul><ul><li>Извършени корекции и допълнения от работната група, които са взети предвид при изготвяне на окончателния вариант на каталога; </li></ul><ul><li>Предизвикано истинско одобрение у директорите, че е поискано и чуто тяхното професионално мнение. </li></ul>РИО – гр. Монтана На верния път ли сме? Каталогът на критериите и индикаторите за оценка на качеството на образованието-през погледа на тези, които ще бъдат инспектирани Трайка Тодорова Трайкова Регионален инспекторат по образованието-Монтана
 16. 18. РИО – гр. Монтана На верния път ли сме? Каталогът на критериите и индикаторите за оценка на качеството на образованието-през погледа на тези, които ще бъдат инспектирани Трайка Тодорова Трайкова Регионален инспекторат по образованието - Монтана “ Ако няма къде да отидеш, ела на себе си !”
 17. 19. Цели: 1. Осигуряване на равен достъп до образование. 2. Създаване предпоставки за качествен ОВП. 3. Икономическа целесъобразност. Конкретни стъпки: 1. Срещи с кметове и председатели на Общински съвети за реализиране на държавната политика в образованието по този проблем. 2. Аргументи (научни и материални) в полза на оптимизация на мрежата и обосноваването им пред общинските ръководства. 3. Следване на всички процедури по чл.12 от ППЗНП. РИО – П азарджик и Смолян Оптимизиране на училищната мрежа в област Пазарджик и Смолян <ul><li>Очакван резултат: </li></ul><ul><li>Качествен ОВП. </li></ul><ul><li>Добри резултати от ОВП, показани при външното оценяване. </li></ul><ul><li>Чуждоезиково обучение и ИКТ на по-добро ниво. </li></ul><ul><li>Съвременна МТБ и УТС. </li></ul><ul><li>Реализиране на Националните програми. </li></ul>
 18. 21. РИО – П азарджик и Смолян Радка Желева &quot;ПРАВИЛАТА СА ЗА ТОВА , ЗА ДА СЕ СПАЗВАТ, ЗАКОНИТЕ СЪЩО- УСПЕХЪТ НИКОГА НЕ Е СЛУЧАЕН&quot; &quot;ПРАВИ КАКВОТО ТРЯБВА, ДА СТАВА КАКВОТО ЩЕ!&quot; Николай Гунчев
 19. 22. <ul><li>Създаване на комуникационна култура и култура за сътрудничество Създаване на социални умения сред учениците Усъвършенстване на уменията за общуване и работа в екип Постигане на висока степен на мотивация за учене Преодоляване на асоциално поведение на учениците </li></ul><ul><li>Учениците с удоволствие участват в учебната работа и са мотивирани за това </li></ul><ul><li>Създаден е колектив </li></ul><ul><li>Учениците сами определят правила и ги спазват </li></ul><ul><li>Няма конфликти </li></ul><ul><li>Самодисциплина и самоконтрол </li></ul>РИО – Перник Взаимоотношенията и взаимодействието между учители, ученици и родители за по-добро качество на образованието Румяна Гьорева
 20. 24. <ul><li>Цел: Изграждане на умения за изработване на гъвкави и актуални годишни планове. </li></ul><ul><li>Конкретни стъпки </li></ul><ul><li>Мониторинг на сега действащата нормативна уредба. </li></ul><ul><li>Обсъждане на проекти на нормативни документи. </li></ul><ul><li>Анализ на дейностите заложени в длъжностната характеристика на старши експертите и началник отдела. </li></ul><ul><li>Анализ на традиционно допусканите слабости. </li></ul><ul><li>Изработване на критерии. </li></ul><ul><li>Изработване на примерни балансирани структури на годишни планове. </li></ul>РИО – П левен Критерии за изработване от служителите на отдел ИОМД на актуални планове
 21. 25. Примерни критерии Обвързване и ресурсно осигуряване на поставените цели. Системност - използване на интелектуални модели. Непрекъснатост и приемственост. Надграждаща последователност. Реалистичност и актуалност. Гъвкавост и переспективност. Резултати Изграждане и развитие на умения за работа в екип. Изграждане и развиване на лидерски умения. Умения за подбор на разнообразни дейности като огледален образ на формулираните цели в годишните планове. Анализ, самооценка, оценка. Изработване на актуални годишни планове. РИО – П левен Критерии за изработване от служителите на отдел ИОМД на актуални планове
 22. 26. Съпротиви Липса на убеденост в малка част от служителите, че планирането е залог за качествено изпълнение на преките задължения по длъжностната характеристика. Препятствия Поради различни служебни ангажименти на служителите в региона и извън него системно синхронизиране съвместната дейност по проекта съобразно дните, в които служителите са в РИО. РИО – П левен Критерии за изработване от служителите на отдел ИОМД на актуални планове
 23. 27. РИО – гр. Пловдив Квалификация на ръководителите в сферата на образованието ПЕТЪР НЕЙЧЕВ Чрез повишаването на квалификацията на ръководителя да се постигне по-високо качество на образование 1.Повишено самочувствие на училищния ръководител 2.Повишена увереност на училищния ръководител; 3.Повишено качество на управление
 24. 28. ПЛОВДИВ-ДРЕВЕН И ВЕЧЕН
 25. 29. Ранно идентифициране на проблемите, обуславящи изоставането в изучаването на учебния материал, както и отсъствията от учебни занятия. Ефективно приобщаване към училищния живот. Проучване на интересите на учениците; изготвяне на оценка на потребностите Възстановяване или развиване на важни социални умения –общуване, отговорност, самоорганизираност; Осъществяване на ефективен диалог училище – родители -ученик РИО – гр. Разград Преодоляване на съпротивата на “трудните” ученици за приобщаването им към училищния живот Живка Димитрова Панчева РИО - Разград
 26. 30. Ученици с противообществени прояви изпълняват общественополезен труд с акцент – приобщаване към училищния живот: подготовка на сцена за патронен празник; подреждане (маси, столове) на зала за шахматен турнир Търсене на творческия потенциал на учениците – с цел приобщаване към училищния живот: Стихосбирка “самиздат” с творби на ученици; участници в конкурса “Живот без дрога”; журиране на конкурс за рисунки. 9 май- ден на ученическото самоуправление
 27. 31. Да позволим на мечтите си да се сбъдват! РИО-РАЗГРАД ЖИВКА ПАНЧЕВА
 28. 32. Управление на качеството на училищни инспекторати Резултати от регионалните проекти РИО – гр. Силистра Повишаване квалификацията на ръководителите в сферата на образованието <ul><li>Цели: Изработване на критерии към всеки показател от формуляра за ДТВ; Усъвършенстване уменията на директорите за работа с делегирани бюджети с цел ефективно управление на образованието. </li></ul><ul><li>Резултати: </li></ul><ul><li>Разработени две карти за определяне на ДТВ на директор на училище и на директор на обслужващо звено; </li></ul><ul><li>За първи път е дадена възможност на директорите да се самооценят; </li></ul><ul><li>Комисията в РИО е значително улеснена при определяне на ДТВ. </li></ul>
 29. 33. Работен семинар
 30. 34. РИО – гр. Силистра М. Ботев “ Да се питаме повече, за да грешим по-малко”
 31. 35. <ul><li>Ц Е Л И </li></ul><ul><li>1. Образование, основано на уважение на правата на човека и съдействащо за разбирателство, търпимост и зачитане на личността на детето и ученика, независимо от етническа, расова и религиозна принадлежност или здравословен статус. </li></ul><ul><li>2. Развитие на уменията на учителите и директорите от град София за управление на „другостта” – толерантност и мултикултурен диалог в детските градини и училищата. </li></ul><ul><li>3. Разнообразие на реализираните форми за квалификация, при мотивирано от страна на РИО съпартньорство от МОН, Столична община, Национален институт за обучение на директори, неправителствени организации, фондации и родители на деца и ученици. </li></ul><ul><li>Р Е З У Л Т А Т И </li></ul><ul><li>Кръгла маса </li></ul><ul><li>„ Толерантността и мултикултурният диалог в детската градина и училище – гаранция за качество и равен достъп до образование” / 10 декември 2008 година/ 1. Дефиниране на проблема за толерантността и мултикултурният диалог – представители на фондации „Междуетническа инициатива” и „Романи Бахт”. </li></ul><ul><li>2. „Добри” педагогически практики: </li></ul><ul><li>► ЦДГ № 110 / ЦДГ № 17; </li></ul><ul><li>► 4 ОУ / 67 ОУ /106 ОУ; </li></ul><ul><li>► 28 СОУ / 66 СОУ / 74 СОУ; </li></ul><ul><li>► СОУ с ДГ за деца с увреден слух / СОУ за деца с нарушено зрение/. </li></ul>РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО , СОФИЯ –ГРАД „ ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ, ЗА РАВЕН ДОСТЪП И КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ” „ Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.” / „Всеобща Декларация за правата на човека” –Общо събрание на ООН, 10 декември 1948 г ./
 32. 36. <ul><li>Програма „Управление на училището” </li></ul><ul><li>Квалификационен курс за директори на детски градини и училища /съвместно с Национален институт за обучение на директори/, на тема: „Интегриране на ученици със специални образователни потребности”/април 2009 година/ </li></ul><ul><li>„ Аз и моят свят” </li></ul><ul><li>Пътуваща ученическа изложба на Професионална гимназия по текстил и моден дизайн – гр. София, 62 ОУ „Христо Ботев” – гр. София, 1 ОУ „Васил Левски” – гр. Костинброд , РИО, София – град /съпартньор / /май 2009 година/ </li></ul><ul><li> Идеята на колективния проект е, в г оди н ата на творчеството и иновациите да се създаде нова практика на взаимодействие между училища с различен профил и от различни населени места, с оглед разширяване на възможностите за творческа изява на учениците, независимо от тяхната възраст, здравословен статус, етническа или религиозна принадлежност. </li></ul><ul><li>Хранилище на идеи </li></ul><ul><li>/перспективи за продължаваща работа по проекта/ </li></ul><ul><li>1. Децата и учениците – пример за толерантно поведение. </li></ul><ul><li>2. Превръщане на родителите в активен партньор на детската градина и училището, за приемане на „другостта” и развитие на интегрираното обучение. </li></ul><ul><li>3. Формиране на умения у директорите на детските градини и училищата за управление на делегираните бюджети с оглед осигуряване на „подкрепяща среда” за обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности. </li></ul>РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО , СОФИЯ –ГРАД „ ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ, ЗА РАВЕН ДОСТЪП И КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ” „ Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.” / „Всеобща Декларация за правата на човека” –Общо събрание на ООН, 10 декември 1948 г ./
 33. 37. „ Ние сме равни – учим и творим заедно”
 34. 38. РИО, София - град Св. Димитрова &quot;Достиженията на настоящето се коренят в опита от миналото и стремежът на обществото да върви напред и да усвоява непознатото.&quot;
 35. 39. <ul><li>“ Образованието в Софийска област – реалности предизвикателства и перспективи” </li></ul><ul><li>“ Европейски практики и програми в образованието” </li></ul><ul><li>“ Функциониране, адекватност, ефективност на системата за финансово управление и контрол в училище” </li></ul>РИО – Софийска област
 36. 40.
 37. 41. РИО – Софийска област Надя Атанасова   &quot;Не е важно колко знаеш, важно е как го знаеш!&quot;
 38. 42. РИО – СТАРА ЗАГОРА Превенция на отпадането от училище на деца в задължителна училищна възраст <ul><li>ЕТАПИ </li></ul><ul><li>Анализ на резултатите от изпълнението на училищните планове за превенция през предходната година </li></ul><ul><li>Дискусия по проблема с участие на представители на общините, на дирекции “Социално подпомагане”, директорите на училища и РИО </li></ul><ul><li>По-ефективно сътрудничество между посочените институции – ежемесечен обмен на информация; съвместни проверки; прилагане на чл. 17, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца (спиране на семейните добавки) и чл. 47 и 48 от Закона за народната просвета (налагане на глоби на родители, които не осигуряват присъствието на децата в училище) </li></ul>училища родители общини Дирекции “ Социално подпомагане” РИО
 39. 43. РЕЗУЛТАТ <ul><li>Наблюдава се трайна тенденция към намаляване на отпадналите ученици: </li></ul><ul><li>През учебната 2006/2007 година – 3,6 % отпаднали ученици </li></ul><ul><li>През учебната 2007/2008 година – 3,4 % отпаднали ученици </li></ul><ul><li>През учебната 2008/2009 година – 2 % отпаднали ученици </li></ul>
 40. 44. ВАНЯ ДИМОВА началник на отдел “Инспектиране и организационно-методическа дейност” РИО-Стара Загора <ul><li>Винаги правя това, което не мога, за да мога да се науча да го правя. </li></ul><ul><li> Пабло Пикасо </li></ul>
 41. 45. Повишаване на интереса на учениците към извънкласната и извънурочната дейности, осмисляне на свободното им време и задоволяване на индивидуалните им потребности. <ul><li>Засилен интерес към извънкласната и извънурочната дейност. </li></ul><ul><li>-Осигурени възможности за изява. </li></ul><ul><li>Осмисляне на свободното време </li></ul><ul><li>Задоволяване на индивидуалните потребности </li></ul>РИО – гр. Ямбол Подобряване на качеството на извънкласната работа Николай Богдев
 42. 47. <ul><li>РЕГИОНАЛНИ НАМЕРЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С КАЧЕСТВОТО </li></ul><ul><li>ПРОТОКОЛ С РЕЗУЛТАТИ </li></ul><ul><li>Регион: ТЪРГОВИЩЕ </li></ul><ul><li>Тема: Отразяване на резултатите от контролната дейност на директора и помощник-директора </li></ul><ul><li>Цели: </li></ul><ul><li>Повишаване на компетентността за реализиране </li></ul><ul><li>на контролна дейност </li></ul><ul><li>Усъвършенстване на уменията за отразяване </li></ul><ul><li>на осъществена контролна дейност </li></ul><ul><li>Конкретни стъпки: Семинар </li></ul><ul><li>Какво е постигнато: </li></ul><ul><li>Умение за посочване на силни и слаби страни на КП </li></ul><ul><li>Реализиран контрол в малки групи и изработени КП </li></ul><ul><li>Изработен формуляр на КП </li></ul><ul><li>Формулярът – изпратен до всички училища за ползване </li></ul>
 43. 48. Ние – началниците на отдели за инспектиране и организационно-методическа дейност, обичаме да мечтаем. Мечтите ни са големи, както големи са сърцата ни. Работихме упорито по време на проекта, защото нашата мечта за качество на образованието ни дава крила за полет. Ние полетяхме и повярвахме, че мечтите се сбъдват. Качеството на образованието е постижимо, стига всички да вярват, че то зависи от нас – ученици, учители, родители, служители. Благодарим на КултурКонтакт и на всички организатори за преживените мигове на ползотворно професионално взаимодействие. РИО - Търговище Дарина Георгиева
 44. 49. Управление на качеството за училищни инспектори Резултати от регионалните проекти Краят е началото от другата страна …

×