Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

,,Експериментът - най-доброто обучение за децатаот ПУВ'',Eразъм +(2014-2016г.)

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 42 Ad
Advertisement

More Related Content

Similar to ,,Експериментът - най-доброто обучение за децатаот ПУВ'',Eразъм +(2014-2016г.) (20)

More from Elena Iwanowa (9)

Advertisement

Recently uploaded (20)

,,Експериментът - най-доброто обучение за децатаот ПУВ'',Eразъм +(2014-2016г.)

 1. 1. Формиране на изследователско поведение при децата чрез работа по проекти ,,Изследователското поведение е дейност на детето насочена към получаване и обработване на нова информация от външното обкръжение, която се реализира в реални условия, а не в условия на въображаема ситуация на играта”. доц. Д-р К. Галчева
 2. 2. През учебната 2014-2015г и 2015-2016г в ОДЗ ,,Звънче,, формирахме изследователското поведение при децата чрез проект: «Експериментите– най- доброто обучение»
 3. 3. Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по Ключова дейност 2 – сътрудничество за иновации и обмен на добри практики по програма на ЕС Еразъм+ Продължителност на проекта: 2 години
 4. 4. Партньори по проекта: OBEDINENO DETSKO ZAVEDENIE 3 “ZVANCHE” BULGARIA DOBELES SPECIALA PRIMSSKOLAS IZGLITIBAS IESTADE “VALODINA” – LATVIA NACIYE KABAKCI ANAOKULU – TURKEY PRZEDSZKOLE GWIAZDECZKA – POLAND GRADINATA NR 37 BRAILA – ROMANIA ISTITUTO COMPRESIVO “MILITI” - ITALY
 5. 5. ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: • Да се подобрят знанията и уменията на учителите, обучението на децата да e въз основа на практическите и изследователските дейности. • Да се разработят методически материали в помощ на предучилищното обучение. • Да се подобри качеството на образованието в участващите страни, а също и в останалите европейски страни. • Да се подобри учебната програма чрез използване на иновативни методи на преподаване. • Да се подобрят чуждоезиковите умения на учителите. • Да се създаде по-добра информираност на образователната система в Европа, да се засили ролята на предучилищното образование.
 6. 6. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА Всяка страна- участник в проекта, работи по следните теми: « Експерименти в областта на химията» - Латвия «Експерименти в кухнята»- България "Експерименти с естествени цветове - Полша «Пространството- небе над нас» - Италия «Експерименти в областта на физиката» - Румъния «Експерименти с природни материали»- Турция
 7. 7. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА •Събиране на експериментален опит на организацията за всичките шест теми и споделяне на опита по време на всеки международен семинар. •Създаване на работни групи - за всяка страна. •Заседания на работната група - веднъж месечно. Срещи на учителите - един път в месеца (оценка на резултатите). Качването на материали, на интернет страницата на проекта (постоянни актуализации). Комуникация с партньорски организации чрез Skype, електронна поща, e-twinning. Оценка на резултатите, мониторинг (редовно). Постоянно сътрудничество с регионалните общини и местните власти. Постоянна връзка с родителите на децата. •Срещи с местните власти да определят условията на сътрудничеството. •Разпространяване на информация за проектите в регионални вестници и Интернет връзки. •Създаване на въпросници за учителите за проучване техния опит в провеждане на експерименти.
 8. 8. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА •Създаване на информационно табло на проекта. •Международен семинар обучене и транснационална среща в Латвия. •Създаване на уеб страница на проекта. •Създаване на въпросници за изследване опита на родителите в провеждането на експерименти. •Апробация / тестване на латвийския опит на "експерименти в областта на химията" във всяка страна-партньор. •Рисуване на коледни поздравителни картички за партньорските организации с използване на естествен цвят. •Международен семинар в България •Апробация / тестване на българския опит на "експерименти в кухнята" във всяка страна.
 9. 9. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА • Международен семинар обучение в Полша. Обмяна на опит и обучение и професионално развитие по време на работната среща на учителите « Експерименти с естествен цвят» • Апробация / тестване на полския опит на "Експерименти с естествен цвят" във всяка страна. Оценяването на изпълнението на първата година на проекта. • Международен семинар обучение в Италия. Обмяна на опит и обучение и професионално развитие по време на работна среща на учителите «Пространство - небе над нас» и апробация в другите страни. • Създаване на електронна версия на календара "ERASMUS ЕКСПЕРИМЕНТ 2016", както и публикуване на хартиен носител. • Създаване на карта „Моята малка екскурзия”, показва местата, където могат да се провеждат експерименти. • Организиране на семейни събития „Моята малка екскурзия” с помощта на карта на града от експерименти
 10. 10. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА • Международен семинар обучение в Румъния. «Експерименти в областта на физиката» и апробиране във всички страни. • Създаване на електронна версия, съдържаща обучителни материали и изпращане на всички партньори. • Международно обучение семинар в Турция. Обмяна на опит и обучение и професионално развитие по време на семинара "Експерименти с естествени материали«. • Събиране на снимки, видео материали и организиране на изложби Мобилността в Европа ще позволи споделяне на добри практики и опит в най-различен образователен контекст, обобщаване на идеи и новаторства на съответния персонал в рамките на всяка организация- партньор и съседните му учебни заведения.
 11. 11. Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Експериментите – най- доброто обучение” по програма „Еразъм“+ ,децата с помощта на учителите и родителите, проведоха интересни научни опити и експерименти в различни области.
 12. 12. « Експерименти в областта на химията» - Латвия
 13. 13. Експерименти в областта на химията ,апробирани в ОДЗ№3 „Звънче“ гр. Бургас: 1.Балон върху бутилка 2.Водата и нейните свойства 3.Гъвкаво яйце
 14. 14. 4.Две несъвместими 5.Звезда 6.Издухване на свещ 7.Писане с лимонов сок
 15. 15. 8.Плаващо яйце 9.Сапунени мехури 10.Свещ във вакуум 11.Трансформацията на яйцата Експерименти в областта на химията ,апробирани в ОДЗ№3 „Звънче“ гр. Бургас:
 16. 16. Експерименти в областта на кухнята, представени пред учителите от страните партньори по проекта по време на обучителния семинар в ОДЗ№3 „Звънче“ гр. Бургас: 1.Домашна лимонада 2.Кисело мляко 3.Айрян 4.Извара 5.Лаборатория за желирани бонбони 6.Вкусни филийки 7.Майонеза 8.Целувки 9.Пухкави пуканки 10. Свойствата на млякото 11.Таратор 12.Тесто
 17. 17. Как да направим истинско, българско кисело мляко
 18. 18. А ако прибавим малко вода….Какво ли ще се случи? Страхотна напитка….Айран А като прибавим и краставица, чудесна студена супа - Таратор
 19. 19. "Експерименти с естествени цветове” - Полша
 20. 20. Експерименти с естествени цветове ,апробирани в ОДЗ№3 „Звънче“ гр. Бургас: 1.Изчезващо мастило 2.Магическа светлина 3.Оцветяване на вода 4.Приятелството на цветовете 5.Свесване на цветове 6.Цветна въртележка 7.Цветни мехурчета
 21. 21. «Пространството- небе над нас» - Италия
 22. 22. Експерименти ,които подпомагат усвояване на знанията за космоса апробирани в ОДЗ№3 „Звънче“ гр. Бургас: 1.Вулкан 2.Ден и нощ 3.Вълшебство ли е ? 4.Затъмнение на Луната 5.Пумпали и слънчева система 6.Магически химикал 7.Кристали 8.Триизмерен модел на Слънчева система
 23. 23. «Експерименти в областта на физиката» - Румъния
 24. 24. Експерименти в областта на Физиката апробирани в ОДЗ ,,Звънче” гр. Бургас 1. Статично елактричество 2. Клоун-акробат 3. Падат ли по едно и също време? 4. Огнеупорен балон 5. Кога ще потъне? 6. Как влияе триенето? 7. Игра във водата 8. Водна магия
 25. 25. «Експерименти с природни материали»- Турция
 26. 26. Експерименти с естествени материали апробирани в ОДЗ ,,Звънче” гр. Бургас 1. Как се охлаждат по-бързо напитките? 2. Подскачащо яйце 3. Водни кристали 4. Пластилин от прясно мляко 5. Оцветяване с помощта на растения 6. Защо картофите са омекнали? 7. Какво бях и как се промених 8. Танцуващи зърна 9. Как се образува дъждът? 10. Разтваряне на захар 11. Водна илюзия 12. Познай по вкуса 13. Чичко тревичко
 27. 27. Във връзка с изпълнение на дейностите по проекта, след провеждане на обучителните семинари в различните държави, участниците включиха и нови експерименти. В областта на химията: -,, Да направим кристали” -,, Игра с желатин” -,, Невидимо писмо”
 28. 28. Експерименти в кухнята: -,,Вкусът на храната – рецептори за вкус” -,, Развито обоняние”
 29. 29. Експерименти с естествени цветове: -,, Отпечатък” -,, Естествени багрила
 30. 30. Пространство – небе над нас - ,, Ракета от балон” - ,, Вулканична лава в бутилка”
 31. 31. В областта на Физиката: -,, Електромагнит” -,, Привлечени един от друг” -,, Водно съпротивление”
 32. 32. Експерименти с природни материали: - ,,Ферма за червеи” - ,, Неуморно сърце”
 33. 33. Благодаря!Благодаря! http://odz3zvanche.orghttp://odz3zvanche.org

×