SlideShare a Scribd company logo
1 of 85
Download to read offline
Ús de sistemes de posicionament
i navegació en agricultura:
L’Agricultura de Precisió
Àlex Escolà
aescola@eagrof.udl.cat
El Servei de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya 2014
Dijous 24 d’abril de 2014
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
2
Maneig agrícola
Homogeni (i l’heterogeneïtat?)
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
3
Maneig agrícola
Variabilitat interparcel·lària
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
5
Maneig agrícola
Variabilitat intraparcel·lària
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
6
Agricultura de Precisió
Variabilitat intraparcel·lària
Variabilitat en què/per què?
• Relleu de la parcel·la
• Paràmetres del sòl:
 Profunditat, composició, fertilitat, etc.
• Paràmetres del cultiu:
 Fertilitat, densitat, dimensions, insolació, etc.
• Maneig:
 Sistema de reg, maneig diferenciat involuntari, etc.
• Incidència de plagues i malalties
• ...
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
7
Agricultura de Precisió
Variabilitat intraparcel·lària
Com es determina la variabilitat?
• Observació georeferenciada
 A partir d’estimacions visuals
 A partir de sensors propers
 A partir de sensors remots
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
8
Agricultura de Precisió
Bases
• Detectar i localitzar la variabilitat
• Quantificar i classificar les diferències
• Gestionar la variabilitat
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
9
Agricultura de Precisió
Definicions
• Usar las noves tecnologies de la informació, juntament amb
l'experiència agronòmica, de manera localitzada per a
maximitzar l'eficiència de producció, la qualitat, minimitzar
l'impacte ambiental i minimitzar els seus riscos.
• El maneig de cultius agrícoles a una escala espacial menor que
la de la parcel·la.
• Site-specific management: maneig específic localitzat.
• Convertir dades en decisions (McBratney i Whelan, 2001)
• Una adequada actuació en el temps i en l’espai.
• Realitzar l’operació agrícola adequada, al lloc adequat, al
moment adequat, de la manera adequada i en la quantitat
adequada (Pierre C. Robert, 2000).
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
10
L’Agricultura de Precisió
Objectius
• Incrementar la producció
- D rendiments
- Estabilitzar les produccions
• Incrementar l'eficiència
- Usar més inputs en zones “capaces”
- Usar menys inputs en zones “saturades”
- Utilitzar tècniques d'aplicació que distribueixin els
inputs de forma més eficaç i eficient
• Incrementar la qualitat de les produccions
• Minimitzar l’impacte ambiental de l’agricultura
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
11
Agricultura de Precisió
El cicle Dades del cultiu
Dades del sòl
DSS
Sembra variable
Fertilització variable
Polvorització variable
Reg variable
Altres...
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
12
Agricultura de Precisió
Opcions
 Agricultura de precisió basada
en sensors i a temps real
(sensor-based PA)
 No requereix SSNG.
 Agricultura de precisió basada
en mapes digitals d'informació
(map-based PA)
 Requereix SSNG.
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
13
Agricultura de Precisió
Opcions: basada en sensors en TR
dT = segons
o milisegons
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
14
Agricultura de Precisió
Opcions: basada en mapes
dT = dies, setmanes, mesos
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
15
Automatització
i control de
processos
Agricultura de Precisió
El cicle
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
16
Agricultura de Precisió
El cicle
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
17
AP-Adquisició de dades
Sistemes Satel·litaris de Navegació Global
Rockell Collins
Any 1976-77
Skylab
Any 2011
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
18
AP-Adquisició de dades
Sistemes Satel·litaris de Navegació Global
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
19
AP-Adquisició de dades
Observació del cultiu
www.ipm.iastate.edu/ipm/icm/2002/4-15-2002/precisionaglessons.html
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
20
Gerhards & Oebel, 2006
AP-Adquisició de dades
Generació de mapes
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
21
AP-Adquisició de dades
Sensors remots de cultiu
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
22
AP-Adquisició de dades
Sensors remots de cultiu
• Mapat de característiques del cultiu
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
23
• Mapat de la collita
AP-Adquisició de dades
Sensors propers de cultiu
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
24
• Mapat de la collita
AP-Adquisició de dades
Sensors propers de cultiu
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
25
Veremadora
amb SSNG
Cinta de descàrrega
amb sensor de mesura
• Mapat de la collita
AP-Adquisició de dades
Sensors propers de cultiu
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
26
AP-Adquisició de dades
Generació de mapes del cultiu
• Ús de tècniques geostadístiques
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
27
• Mapat de paràmetres del sòl
AP-Adquisició de dades
Mostreig manual del sòl
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
28
• Mapat de paràmetres del sòl
AP-Adquisició de dades
Mostreig semi-automàtic del sòl
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
29
• Mapat de paràmetres del sòl en continu
AP-Adquisició de dades
Sensors propers de sòl
www.veristech.com
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
30
• Mapat de paràmetres del sòl en continu
AP-Adquisició de dades
Sensors propers de sòl
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
31
• Mapat de paràmetres del sòl en continu
AP-Adquisició de dades
Sensors propers de sòl
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
32
• Mapat de paràmetres del sòl en continu
AP-Adquisició de dades
Sensors propers de sòl
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
33
Soil pH
AP-Adquisició de dades
Generació de mapes del sòl
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
34
Agricultura de Precisió
El cicle
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
35
Agricultura de Precisió
Opcions: basada en mapes
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
36
Gerhards & Oebel, 2006
AP-Adquisició de dades
Generació de mapes
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
37
Automatització
i control de
processos
Agricultura de Precisió
El cicle
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
38
Finalitat:
A. Realitzar una aplicació selectiva (ON/OFF)
 Variació de la sortida dels equips per tal de realitzar
una acció només allà on sigui necessari.
B. Realitzar una aplicació diferencial (Dosi variable)
 Variació de la sortida dels equips per tal de realitzar
accions diferents en diferents zones de la parcel·la.
AP-Actuació
Tecnologies d’actuació variable (VRT)
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
39
A. Realitzar una aplicació selectiva (ON/OFF)
 Basada en sensors i en temps real (sense SSNG)
 Basada en la posició de l’equip (amb SSNG)
 Control de solapament:
 Sembra
 Aplicació de fitosanitaris
 Aplicació de fertilitzants
 Basada en mapes d’actuació (amb SSNG)
 Aplicar només on calgui
 Evitar aplicar en zones vulnerables
AP-Actuació
Tecnologies d’actuació variable (VRT)
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
40
A. Realitzar una aplicació selectiva (ON/OFF)
 Basada en sensors i en temps real (sense SSNG)
 Basada en la posició de l’equip (amb SSNG)
 Control de solapament:
 Sembra
 Aplicació de fitosanitaris
 Aplicació de fertilitzants
 Basada en mapes d’actuació (amb SSNG)
 Aplicar només on calgui
 Evitar aplicar en zones vulnerables
AP-Actuació
Tecnologies d’actuació variable (VRT)
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
42
CONTROL
Presa de decisió
i ordre
ADQUISICIÓ
Sensor òptic
ACTUACIÓ
Broquet i circuit
hidràulic Tot/Res
AP-Actuació
VRT-Polvorització selectiva (sensors)
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
43
AP-Actuació
VRT-Polvorització selectiva (sensors)
youtu.be/C9iqxZuZOqc
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
44
A. Realitzar una aplicació selectiva (ON/OFF)
 Basada en sensors i en temps real (sense SSNG)
 Basada en la posició de l’equip (amb SSNG)
 Control de solapament:
 Sembra
 Aplicació de fitosanitaris
 Aplicació de fertilitzants
 Basada en mapes d’actuació (amb SSNG)
 Aplicar només on calgui
 Evitar aplicar en zones vulnerables
AP-Actuació
Tecnologies d’actuació variable (VRT)
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
45
Control de la meitat
de les botes
Control de bota individuals
AP-Actuació
VRT-Control de solapament en sembra
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
46
AP-Actuació
VRT-Control de solapament en sembra
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
47
AP-Actuació
VRT-Control de solapament fitosanitaris
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
48
www.youtube.com/watch?v=ww59wxFcfmQ&feature=share&list=PL9DA4F5DC6FFD527A&index=20
AP-Actuació
VRT-Control de solapament fitosanitaris
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
49
Finalitat:
A. Realitzar una aplicació selectiva (ON/OFF)
 Variació de la sortida dels equips per tal de realitzar
una acció només allà on sigui necessari.
B. Realitzar una aplicació diferencial (Dosi variable)
 Variació de la sortida dels equips per tal de realitzar
accions diferents en diferents zones de la parcel·la.
AP-Actuació
Tecnologies d’actuació variable (VRT)
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
50
B. Realitzar una aplicació diferencial
 Basada en sensors i en temps real (sense SSNG)
 Basada en mapes d’actuació (amb SSNG)
AP-Actuació
Tecnologies d’actuació variable (VRT)
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
51
AP-Actuació
VRT-Fertilització variable (sensors)
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
52
AP-Actuació
VRT-Fertilització variable (mapes)
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
53
• Mapat de recorreguts i actuació
www.epl.agropolis.fr/ticsad
AP-Actuació
Traçabilitat de les operacions (SSNG)
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
54
• Mapat de recorreguts i actuació
www.epl.agropolis.fr/ticsad
AP-Actuació
Traçabilitat de les operacions (SSNG)
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
Auernhammer, H., 2001. Precision farming — the environmental challenge.
Computers and Electronics in Agricicuture 30, 31–43.
55
Agricultura de Precisió
Aplicacions dels SSNG
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
56
www.agleader.com
• Patrons
Agricultura de Precisió
Guiatge
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
57
• Guiatge d’equips passius
Agricultura de Precisió
Guiatge
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
58
• Guiatge d’equips actius
Agricultura de Precisió
Guiatge
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
59
• De cultius baixos i arboris
AP-Actuació
Sembra/transplantament
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
60
Agricultura de Precisió
Necessitats de precisió
La precisió necessària està relacionada amb
l’equipament que fem servir en l’actuació.
Evolució del maneig agrícola:
1) Maneig uniforme
2) Maneig per zones
3) Maneig de plantes individuals
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
61
Agricultura de Precisió
Necessitats de precisió
La precisió necessària està relacionada amb
l’equipament que fem servir en cada operació.
Evolució de l’equipament agrícola. P. ex. aplicació de
fitosanitaris en cultius baixos:
1) Barres sense seccions independents (5-30 m)
2) Barres amb seccions independents (2 m)
3) Barres amb control individual dels broquets
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
62
Operació Precisió
Identificació de parcel·les  20 m
Identificació de zones dins les parcel·les
Mostreig del sòl i Mapes de collita
 1 m
Treball del sòl general
Polvorització i Fertilització uniformes
 30 cm
Polvorització i fertilització de precisió
Sembra / Sega
 10 cm
Guiatge de tractors
Preparació de llits de sembra
 5cm
Sembra/Trasplantament de precisió
Guiatge d’eines inter i intra línia de cultiu
< 2 cm
Agricultura de Precisió
Necessitats de precisió (orientatives)
FREQÜÈNCIES D’ACTUALITZACIÓ EL MÉS ELEVADES POSSIBLE
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
Elbahhar, F.B., Rivenq, A. (Eds.), 2012. New Approach of Indoor and Outdoor
Localization Systems. InTech. Chapter 1
Agricultura de Precisió
Necessitats de precisió futures
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
64
Inclinació
(º)
Error
(cm)
1 4
2 9
3 13
4 17
5 22
6 26
7 31
8 35
9 40
10 44
15 67
20 91
25 117
30 144
Per una antena a 2,5m
• Correccions inercials
Agricultura de Precisió
Necessitats de correcció
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
65
• Correccions inercials
Agricultura de Precisió
Solucions
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
66
www.agleader.com
GBAS
SBAS
pagament
SBAS
pagament
SBAS
lliures
Agricultura de Precisió
Solucions
Topcon
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
Agricultura de Precisió
Solucions
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
68
Agricultura de Precisió
Oferta d’equips
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
69
Agricultura de Precisió
Oferta d’equips
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
70
Agricultura de Precisió
Oferta d’equips
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
71
Agricultura de Precisió
Aplicacions d’alta precisió
• Terrestrial laser scanning
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
72
• 87,000,000 punts 1r eco
• 8,500,000 punts 2n eco
• >8,000 punts/m2
Agricultura de Precisió
Aplicacions d’alta precisió
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
73
Agricultura de Precisió
Aplicacions d’alta precisió
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
74
Mapes 
• Alçada arbre
• Amplada capçada
• Frondositat (i.e.)
• Volum capçada
• Índex Àrea Foliar
• Comptatge fruits?
• Etc.
Agricultura de Precisió
Aplicacions d’alta precisió
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
75
http://www.icc.cat
Correcció GBAS: xarxa pública  ICGC
Agricultura de Precisió
Solucions d’alta precisió
(cm) (dm)
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
76
Correcció GBAS: xarxa pública  ICGC
Agricultura de Precisió
Solucions d’alta precisió
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
77
Correcció GBAS: xarxes privades  Leica
http://www.smartnet-eu.com
Agricultura de Precisió
Solucions d’alta precisió
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
78
Correcció GBAS: xarxes privades  Leica
http://www.smartnet-eu.com
Agricultura de Precisió
Solucions d’alta precisió
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
79
http://www.topconpositioning.es/
soluciones/Red-GNSS.php
Correcció GBAS: xarxes privades  Topcon
Agricultura de Precisió
Solucions d’alta precisió
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
80
http://www.trimble.com/infrastructure/gnss_realtime_networks.aspx
Correcció GBAS: xarxes privades  Trimble
Agricultura de Precisió
Solucions d’alta precisió
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
81
http://www.trimble.com/agriculture/
CorrectionServices/high-
accuracy.aspx
Correcció GBAS: xarxes privades
Agricultura de Precisió
Solucions d’alta precisió
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
82
Cobertura mòbil en zones agrícoles
Agricultura de Precisió
Solucions d’alta precisió - Limitacions
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
http://www.al-top.com
83
geneq.com/en/departments/geomatics/product/rtk-bridge-c-from-intuicom
Repetidors senyals de correcció via ràdio
Agricultura de Precisió
Solucions d’alta precisió - Solucions
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
84
Agricultura de Precisió
Aplicacions d’alta precisió
• I la millor solució, quina és?
vs
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
85
Agricultura de Precisió
Aplicacions d’alta precisió
• I la millor solució, quina és?
vs
RTK 
+ Sistema “independent”
+ No requereix cobertura GPRS
+ Genera correccions més
properes al rover
− Inversió més elevada
(2 equips)
− Muntatge complex i voluminós
− Requereix un punt conegut per
a tenir coordenades absolutes
• Freqüència d’actualització?
RTKAT 
− Sistema “dependent”
− Requereix cobertura GPRS
− Les correccions es basen en
una xarxa fixa d’estacions
+ Inversió més reduïda
(1 sol equip)
+ Muntatge simple i reduït
+ Dóna directament
coordenades absolutes
• Freqüència d’actualització
Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP
Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
86
Agricultura de Precisió
I en el futur?
Blue River TechnologyHortibot
Amazone Harper Adams / AGCO www.sdu.dk
www.unibots.com/RoboWeed.htm
Ús de sistemes de posicionament
i navegació en agricultura:
L’Agricultura de Precisió
Àlex Escolà
aescola@eagrof.udl.cat
El Servei de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya 2014
Dijous 24 d’abril de 2014

More Related Content

More from ICGCat

Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...
Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...
Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...ICGCat
 
Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
 Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide... Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...ICGCat
 
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdfIntroducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdfICGCat
 
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONSEls corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONSICGCat
 
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
20231005_atrauredescobrirentendre.pdfICGCat
 
Auscultació del massís per anticipar els despreniments
Auscultació del massís per anticipar els desprenimentsAuscultació del massís per anticipar els despreniments
Auscultació del massís per anticipar els desprenimentsICGCat
 
L’observació contínua i la interpretació de la perillositat
L’observació contínua i la interpretació de la perillositatL’observació contínua i la interpretació de la perillositat
L’observació contínua i la interpretació de la perillositatICGCat
 
Per què parlem de mitigar els riscos?
Per què parlem de mitigar els riscos?Per què parlem de mitigar els riscos?
Per què parlem de mitigar els riscos?ICGCat
 
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?Quins riscos geològics trobem a Montserrat?
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?ICGCat
 
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdfPresentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdfICGCat
 
Casos d'ús: de la dada a la usabilitat
Casos d'ús: de la dada a la usabilitatCasos d'ús: de la dada a la usabilitat
Casos d'ús: de la dada a la usabilitatICGCat
 
Aspectes tècnics de la mesura radar
Aspectes tècnics de la mesura radarAspectes tècnics de la mesura radar
Aspectes tècnics de la mesura radarICGCat
 
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitatCom des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitatICGCat
 
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?ICGCat
 
Competències per a la sostenibilitat
Competències per a la sostenibilitatCompetències per a la sostenibilitat
Competències per a la sostenibilitatICGCat
 
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòlsEl Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòlsICGCat
 
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territoriR+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territoriICGCat
 
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...ICGCat
 
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...ICGCat
 
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...ICGCat
 

More from ICGCat (20)

Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...
Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...
Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...
 
Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
 Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide... Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
 
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdfIntroducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf
 
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONSEls corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS
 
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
 
Auscultació del massís per anticipar els despreniments
Auscultació del massís per anticipar els desprenimentsAuscultació del massís per anticipar els despreniments
Auscultació del massís per anticipar els despreniments
 
L’observació contínua i la interpretació de la perillositat
L’observació contínua i la interpretació de la perillositatL’observació contínua i la interpretació de la perillositat
L’observació contínua i la interpretació de la perillositat
 
Per què parlem de mitigar els riscos?
Per què parlem de mitigar els riscos?Per què parlem de mitigar els riscos?
Per què parlem de mitigar els riscos?
 
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?Quins riscos geològics trobem a Montserrat?
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?
 
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdfPresentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
 
Casos d'ús: de la dada a la usabilitat
Casos d'ús: de la dada a la usabilitatCasos d'ús: de la dada a la usabilitat
Casos d'ús: de la dada a la usabilitat
 
Aspectes tècnics de la mesura radar
Aspectes tècnics de la mesura radarAspectes tècnics de la mesura radar
Aspectes tècnics de la mesura radar
 
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitatCom des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
 
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
 
Competències per a la sostenibilitat
Competències per a la sostenibilitatCompetències per a la sostenibilitat
Competències per a la sostenibilitat
 
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòlsEl Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territoriR+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
 
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
 
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
 
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
 

Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura: l'Agricultura de Precisió

 • 1. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura: L’Agricultura de Precisió Àlex Escolà aescola@eagrof.udl.cat El Servei de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya 2014 Dijous 24 d’abril de 2014
 • 2. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 2 Maneig agrícola Homogeni (i l’heterogeneïtat?)
 • 3. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 3 Maneig agrícola Variabilitat interparcel·lària
 • 4. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 5 Maneig agrícola Variabilitat intraparcel·lària
 • 5. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 6 Agricultura de Precisió Variabilitat intraparcel·lària Variabilitat en què/per què? • Relleu de la parcel·la • Paràmetres del sòl:  Profunditat, composició, fertilitat, etc. • Paràmetres del cultiu:  Fertilitat, densitat, dimensions, insolació, etc. • Maneig:  Sistema de reg, maneig diferenciat involuntari, etc. • Incidència de plagues i malalties • ...
 • 6. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 7 Agricultura de Precisió Variabilitat intraparcel·lària Com es determina la variabilitat? • Observació georeferenciada  A partir d’estimacions visuals  A partir de sensors propers  A partir de sensors remots
 • 7. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 8 Agricultura de Precisió Bases • Detectar i localitzar la variabilitat • Quantificar i classificar les diferències • Gestionar la variabilitat
 • 8. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 9 Agricultura de Precisió Definicions • Usar las noves tecnologies de la informació, juntament amb l'experiència agronòmica, de manera localitzada per a maximitzar l'eficiència de producció, la qualitat, minimitzar l'impacte ambiental i minimitzar els seus riscos. • El maneig de cultius agrícoles a una escala espacial menor que la de la parcel·la. • Site-specific management: maneig específic localitzat. • Convertir dades en decisions (McBratney i Whelan, 2001) • Una adequada actuació en el temps i en l’espai. • Realitzar l’operació agrícola adequada, al lloc adequat, al moment adequat, de la manera adequada i en la quantitat adequada (Pierre C. Robert, 2000).
 • 9. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 10 L’Agricultura de Precisió Objectius • Incrementar la producció - D rendiments - Estabilitzar les produccions • Incrementar l'eficiència - Usar més inputs en zones “capaces” - Usar menys inputs en zones “saturades” - Utilitzar tècniques d'aplicació que distribueixin els inputs de forma més eficaç i eficient • Incrementar la qualitat de les produccions • Minimitzar l’impacte ambiental de l’agricultura
 • 10. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 11 Agricultura de Precisió El cicle Dades del cultiu Dades del sòl DSS Sembra variable Fertilització variable Polvorització variable Reg variable Altres...
 • 11. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 12 Agricultura de Precisió Opcions  Agricultura de precisió basada en sensors i a temps real (sensor-based PA)  No requereix SSNG.  Agricultura de precisió basada en mapes digitals d'informació (map-based PA)  Requereix SSNG.
 • 12. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 13 Agricultura de Precisió Opcions: basada en sensors en TR dT = segons o milisegons
 • 13. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 14 Agricultura de Precisió Opcions: basada en mapes dT = dies, setmanes, mesos
 • 14. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 15 Automatització i control de processos Agricultura de Precisió El cicle
 • 15. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 16 Agricultura de Precisió El cicle
 • 16. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 17 AP-Adquisició de dades Sistemes Satel·litaris de Navegació Global Rockell Collins Any 1976-77 Skylab Any 2011
 • 17. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 18 AP-Adquisició de dades Sistemes Satel·litaris de Navegació Global
 • 18. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 19 AP-Adquisició de dades Observació del cultiu www.ipm.iastate.edu/ipm/icm/2002/4-15-2002/precisionaglessons.html
 • 19. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 20 Gerhards & Oebel, 2006 AP-Adquisició de dades Generació de mapes
 • 20. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 21 AP-Adquisició de dades Sensors remots de cultiu
 • 21. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 22 AP-Adquisició de dades Sensors remots de cultiu • Mapat de característiques del cultiu
 • 22. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 23 • Mapat de la collita AP-Adquisició de dades Sensors propers de cultiu
 • 23. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 24 • Mapat de la collita AP-Adquisició de dades Sensors propers de cultiu
 • 24. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 25 Veremadora amb SSNG Cinta de descàrrega amb sensor de mesura • Mapat de la collita AP-Adquisició de dades Sensors propers de cultiu
 • 25. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 26 AP-Adquisició de dades Generació de mapes del cultiu • Ús de tècniques geostadístiques
 • 26. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 27 • Mapat de paràmetres del sòl AP-Adquisició de dades Mostreig manual del sòl
 • 27. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 28 • Mapat de paràmetres del sòl AP-Adquisició de dades Mostreig semi-automàtic del sòl
 • 28. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 29 • Mapat de paràmetres del sòl en continu AP-Adquisició de dades Sensors propers de sòl www.veristech.com
 • 29. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 30 • Mapat de paràmetres del sòl en continu AP-Adquisició de dades Sensors propers de sòl
 • 30. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 31 • Mapat de paràmetres del sòl en continu AP-Adquisició de dades Sensors propers de sòl
 • 31. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 32 • Mapat de paràmetres del sòl en continu AP-Adquisició de dades Sensors propers de sòl
 • 32. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 33 Soil pH AP-Adquisició de dades Generació de mapes del sòl
 • 33. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 34 Agricultura de Precisió El cicle
 • 34. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 35 Agricultura de Precisió Opcions: basada en mapes
 • 35. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 36 Gerhards & Oebel, 2006 AP-Adquisició de dades Generació de mapes
 • 36. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 37 Automatització i control de processos Agricultura de Precisió El cicle
 • 37. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 38 Finalitat: A. Realitzar una aplicació selectiva (ON/OFF)  Variació de la sortida dels equips per tal de realitzar una acció només allà on sigui necessari. B. Realitzar una aplicació diferencial (Dosi variable)  Variació de la sortida dels equips per tal de realitzar accions diferents en diferents zones de la parcel·la. AP-Actuació Tecnologies d’actuació variable (VRT)
 • 38. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 39 A. Realitzar una aplicació selectiva (ON/OFF)  Basada en sensors i en temps real (sense SSNG)  Basada en la posició de l’equip (amb SSNG)  Control de solapament:  Sembra  Aplicació de fitosanitaris  Aplicació de fertilitzants  Basada en mapes d’actuació (amb SSNG)  Aplicar només on calgui  Evitar aplicar en zones vulnerables AP-Actuació Tecnologies d’actuació variable (VRT)
 • 39. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 40 A. Realitzar una aplicació selectiva (ON/OFF)  Basada en sensors i en temps real (sense SSNG)  Basada en la posició de l’equip (amb SSNG)  Control de solapament:  Sembra  Aplicació de fitosanitaris  Aplicació de fertilitzants  Basada en mapes d’actuació (amb SSNG)  Aplicar només on calgui  Evitar aplicar en zones vulnerables AP-Actuació Tecnologies d’actuació variable (VRT)
 • 40. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 42 CONTROL Presa de decisió i ordre ADQUISICIÓ Sensor òptic ACTUACIÓ Broquet i circuit hidràulic Tot/Res AP-Actuació VRT-Polvorització selectiva (sensors)
 • 41. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 43 AP-Actuació VRT-Polvorització selectiva (sensors) youtu.be/C9iqxZuZOqc
 • 42. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 44 A. Realitzar una aplicació selectiva (ON/OFF)  Basada en sensors i en temps real (sense SSNG)  Basada en la posició de l’equip (amb SSNG)  Control de solapament:  Sembra  Aplicació de fitosanitaris  Aplicació de fertilitzants  Basada en mapes d’actuació (amb SSNG)  Aplicar només on calgui  Evitar aplicar en zones vulnerables AP-Actuació Tecnologies d’actuació variable (VRT)
 • 43. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 45 Control de la meitat de les botes Control de bota individuals AP-Actuació VRT-Control de solapament en sembra
 • 44. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 46 AP-Actuació VRT-Control de solapament en sembra
 • 45. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 47 AP-Actuació VRT-Control de solapament fitosanitaris
 • 46. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 48 www.youtube.com/watch?v=ww59wxFcfmQ&feature=share&list=PL9DA4F5DC6FFD527A&index=20 AP-Actuació VRT-Control de solapament fitosanitaris
 • 47. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 49 Finalitat: A. Realitzar una aplicació selectiva (ON/OFF)  Variació de la sortida dels equips per tal de realitzar una acció només allà on sigui necessari. B. Realitzar una aplicació diferencial (Dosi variable)  Variació de la sortida dels equips per tal de realitzar accions diferents en diferents zones de la parcel·la. AP-Actuació Tecnologies d’actuació variable (VRT)
 • 48. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 50 B. Realitzar una aplicació diferencial  Basada en sensors i en temps real (sense SSNG)  Basada en mapes d’actuació (amb SSNG) AP-Actuació Tecnologies d’actuació variable (VRT)
 • 49. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 51 AP-Actuació VRT-Fertilització variable (sensors)
 • 50. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 52 AP-Actuació VRT-Fertilització variable (mapes)
 • 51. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 53 • Mapat de recorreguts i actuació www.epl.agropolis.fr/ticsad AP-Actuació Traçabilitat de les operacions (SSNG)
 • 52. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 54 • Mapat de recorreguts i actuació www.epl.agropolis.fr/ticsad AP-Actuació Traçabilitat de les operacions (SSNG)
 • 53. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió Auernhammer, H., 2001. Precision farming — the environmental challenge. Computers and Electronics in Agricicuture 30, 31–43. 55 Agricultura de Precisió Aplicacions dels SSNG
 • 54. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 56 www.agleader.com • Patrons Agricultura de Precisió Guiatge
 • 55. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 57 • Guiatge d’equips passius Agricultura de Precisió Guiatge
 • 56. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 58 • Guiatge d’equips actius Agricultura de Precisió Guiatge
 • 57. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 59 • De cultius baixos i arboris AP-Actuació Sembra/transplantament
 • 58. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 60 Agricultura de Precisió Necessitats de precisió La precisió necessària està relacionada amb l’equipament que fem servir en l’actuació. Evolució del maneig agrícola: 1) Maneig uniforme 2) Maneig per zones 3) Maneig de plantes individuals
 • 59. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 61 Agricultura de Precisió Necessitats de precisió La precisió necessària està relacionada amb l’equipament que fem servir en cada operació. Evolució de l’equipament agrícola. P. ex. aplicació de fitosanitaris en cultius baixos: 1) Barres sense seccions independents (5-30 m) 2) Barres amb seccions independents (2 m) 3) Barres amb control individual dels broquets
 • 60. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 62 Operació Precisió Identificació de parcel·les  20 m Identificació de zones dins les parcel·les Mostreig del sòl i Mapes de collita  1 m Treball del sòl general Polvorització i Fertilització uniformes  30 cm Polvorització i fertilització de precisió Sembra / Sega  10 cm Guiatge de tractors Preparació de llits de sembra  5cm Sembra/Trasplantament de precisió Guiatge d’eines inter i intra línia de cultiu < 2 cm Agricultura de Precisió Necessitats de precisió (orientatives) FREQÜÈNCIES D’ACTUALITZACIÓ EL MÉS ELEVADES POSSIBLE
 • 61. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió Elbahhar, F.B., Rivenq, A. (Eds.), 2012. New Approach of Indoor and Outdoor Localization Systems. InTech. Chapter 1 Agricultura de Precisió Necessitats de precisió futures
 • 62. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 64 Inclinació (º) Error (cm) 1 4 2 9 3 13 4 17 5 22 6 26 7 31 8 35 9 40 10 44 15 67 20 91 25 117 30 144 Per una antena a 2,5m • Correccions inercials Agricultura de Precisió Necessitats de correcció
 • 63. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 65 • Correccions inercials Agricultura de Precisió Solucions
 • 64. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 66 www.agleader.com GBAS SBAS pagament SBAS pagament SBAS lliures Agricultura de Precisió Solucions Topcon
 • 65. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió Agricultura de Precisió Solucions
 • 66. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 68 Agricultura de Precisió Oferta d’equips
 • 67. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 69 Agricultura de Precisió Oferta d’equips
 • 68. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 70 Agricultura de Precisió Oferta d’equips
 • 69. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 71 Agricultura de Precisió Aplicacions d’alta precisió • Terrestrial laser scanning
 • 70. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 72 • 87,000,000 punts 1r eco • 8,500,000 punts 2n eco • >8,000 punts/m2 Agricultura de Precisió Aplicacions d’alta precisió
 • 71. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 73 Agricultura de Precisió Aplicacions d’alta precisió
 • 72. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 74 Mapes  • Alçada arbre • Amplada capçada • Frondositat (i.e.) • Volum capçada • Índex Àrea Foliar • Comptatge fruits? • Etc. Agricultura de Precisió Aplicacions d’alta precisió
 • 73. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 75 http://www.icc.cat Correcció GBAS: xarxa pública  ICGC Agricultura de Precisió Solucions d’alta precisió (cm) (dm)
 • 74. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 76 Correcció GBAS: xarxa pública  ICGC Agricultura de Precisió Solucions d’alta precisió
 • 75. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 77 Correcció GBAS: xarxes privades  Leica http://www.smartnet-eu.com Agricultura de Precisió Solucions d’alta precisió
 • 76. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 78 Correcció GBAS: xarxes privades  Leica http://www.smartnet-eu.com Agricultura de Precisió Solucions d’alta precisió
 • 77. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 79 http://www.topconpositioning.es/ soluciones/Red-GNSS.php Correcció GBAS: xarxes privades  Topcon Agricultura de Precisió Solucions d’alta precisió
 • 78. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 80 http://www.trimble.com/infrastructure/gnss_realtime_networks.aspx Correcció GBAS: xarxes privades  Trimble Agricultura de Precisió Solucions d’alta precisió
 • 79. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 81 http://www.trimble.com/agriculture/ CorrectionServices/high- accuracy.aspx Correcció GBAS: xarxes privades Agricultura de Precisió Solucions d’alta precisió
 • 80. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 82 Cobertura mòbil en zones agrícoles Agricultura de Precisió Solucions d’alta precisió - Limitacions
 • 81. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió http://www.al-top.com 83 geneq.com/en/departments/geomatics/product/rtk-bridge-c-from-intuicom Repetidors senyals de correcció via ràdio Agricultura de Precisió Solucions d’alta precisió - Solucions
 • 82. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 84 Agricultura de Precisió Aplicacions d’alta precisió • I la millor solució, quina és? vs
 • 83. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 85 Agricultura de Precisió Aplicacions d’alta precisió • I la millor solució, quina és? vs RTK  + Sistema “independent” + No requereix cobertura GPRS + Genera correccions més properes al rover − Inversió més elevada (2 equips) − Muntatge complex i voluminós − Requereix un punt conegut per a tenir coordenades absolutes • Freqüència d’actualització? RTKAT  − Sistema “dependent” − Requereix cobertura GPRS − Les correccions es basen en una xarxa fixa d’estacions + Inversió més reduïda (1 sol equip) + Muntatge simple i reduït + Dóna directament coordenades absolutes • Freqüència d’actualització
 • 84. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura. L’AP Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió 86 Agricultura de Precisió I en el futur? Blue River TechnologyHortibot Amazone Harper Adams / AGCO www.sdu.dk www.unibots.com/RoboWeed.htm
 • 85. Ús de sistemes de posicionament i navegació en agricultura: L’Agricultura de Precisió Àlex Escolà aescola@eagrof.udl.cat El Servei de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya 2014 Dijous 24 d’abril de 2014