Operacions aèries a l'ICGC: 30 anys d'experiència amb múltiples sensors

ICGCat
Operacions aèries a l’ICGCOperacions aèries a l ICGC
Ernest Bosch
L’objectiu
2
L objectiu
 Capturar els observables requerits, en temps,
condicions ambientals resolució i georeferenciaciócondicions ambientals, resolució , i georeferenciació
òptimes per resoldre el problema de l’usuari final.
Operació aeronàutica
3
Operació aeronàutica
Operació aeronàutica
4
Operació aeronàutica
Equip Humà
5
Equip Humà
Recursos tècnics
Sensors Òptics
6
Sensors Òptics
Recursos tècnics
Sensors Òptics
7
Sensors Òptics
Recursos tècnics
Sensors Òptics
8
Sensors Òptics
Recursos tècnics
Sensors LIDAR
9
Sensors LIDAR
Recursos tècnics
Sensors Termics
10
Sensors Termics
Recursos tècnics
Missions Multi sensor
11
Missions Multi-sensor
Recursos tècnics
Avions
12
Avions
Partenavia P-68
Registration: EC- DTS
Acquisition: 1984
s/n 324-17 Ob
Indicative: CARTO-01
Engine: Piston
Traction: propellerTraction: propeller
Ceiling: 14.000ft.
V(Knots): 120-140
Non pressurizedNon pressurized
Cessna Caravan 208B
Registration: EC- IRV
Acquisition: 2003
s/n 1038
Indicative: CARTO-03
Engine: TurboPro
Traction: PropellerTraction: Propeller
Ceiling: 23.000 ft.
V(Knots): 120-220
Non pressurizedNon pressurized
Beechcraft King Airg
B200GT
Registration: EC- LJN
Acquisition: 2010
s/n BY-95
Indicative: CARTO-02
Engines: TurboPro
Traction: Propeller (2)Traction: Propeller (2)
Ceiling: 35 000 ft.
V(Knots): 300
PressurizedPressurized
Organització
16
Organització
Organització
17
Organització
Organització
18
Organització
Flux de producció
19
Flux de producció
Flux de producció
20
Flux de producció
METEO
21
METEO
Missions Rendiment
22
Missions . Rendiment
Sortida
Ferry
Passada
Gir
Passada
Gir
...
Gir
Ferry
Arribada
Missions Rendiment
23
Missions . Rendiment
Sortida
Ferry
Passada
Gir
Passada
Gir
...
Gir
Ferry
Arribada
Missions tipologia
24
Missions tipologia
Missions combinades
25
Missions combinades
Institut Cartogràfic i Geològic
26
g g
de Catalunya
Parc de Montjuïc,
E-08038 Barcelona
41º22’12” N 2º09’20” E (ETRS89)41º22’12” N, 2º09’20” E (ETRS89)
www.icgc.cat
icgc@icgc.cat
twitter.com/ICGCat
facebook.com/ICGCat
Tel. (+34) 93 567 15 00
Fax (+34) 93 567 15 67
1 of 26

More Related Content

More from ICGCat(20)

Operacions aèries a l'ICGC: 30 anys d'experiència amb múltiples sensors