Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Jornada sobre
exploració i
aprofitaments d'energia
geotèrmica de - molt-
baixa temperatura
24 de novembre de 2015
Organitz...
2
Jornada sobre exploració i
aprofitaments d'energia
geotèrmica de - molt- baixa
temperatura
24 de novembre de 2015
Organi...
Índex
3
Jornada sobre exploració i aprofitaments d'energia geotèrmica de molt baixa temperatura – 24 de novembre de 2015
-...
Introducció
4
Jornada sobre exploració i aprofitaments d'energia geotèrmica de molt baixa temperatura – 24 de novembre de ...
Context
5
Jornada sobre exploració i aprofitaments d'energia geotèrmica de molt baixa temperatura – 24 de novembre de 2015...
Objectius
6
Jornada sobre exploració i aprofitaments d'energia geotèrmica de molt baixa temperatura – 24 de novembre de 20...
Objectius
7
Jornada sobre exploració i aprofitaments d'energia geotèrmica de molt baixa temperatura – 24 de novembre de 20...
Tècniques
Geofísiques
8
Jornada sobre exploració i aprofitaments d'energia geotèrmica de molt baixa temperatura – 24 de no...
Tècniques
Geofísiques
9
Jornada sobre exploració i aprofitaments d'energia geotèrmica de molt baixa temperatura – 24 de no...
Paràmetres físics importants en geotèrmia:
 Temperatura
 Porositat
 Permeabilitat
 Continguts químics (salinitat)
Molt...
TOMOGRAFIA
ELÈCTRICA
11
Jornada sobre exploració i aprofitaments d'energia geotèrmica de molt baixa temperatura – 24 de no...
TOMOGRAFIA
ELÈCTRICA
12
Jornada sobre exploració i aprofitaments d'energia geotèrmica de molt baixa temperatura – 24 de no...
TOMOGRAFIA
ELÈCTRICA
13
Resistivitat elèctrica: propietat física dels materials que descriu la
capacitat que tenen els dif...
TOMOGRAFIA
ELÈCTRICA: Exemple
detecció litològica
14
Jornada sobre exploració i aprofitaments d'energia geotèrmica de molt...
TESTIFICACIÓ
GEOFÍSICA
La testificació geofísica proporciona perfils verticals dels
paràmetres geofísics de les diferents ...
TESTIFICACIÓ
GEOFÍSICA
• Sonda temperatura i conductivitat de l’aigua. (T, f)
• Sonda inducció electromagnètica.(GN, cur...
TESTIFICACIÓ
GEOFÍSICA:
Exemple
Barrera
Hidràulica
17
Jornada sobre exploració i aprofitaments d'energia geotèrmica de mol...
Perfil 2D de variació de la conductivitat al llarg de la costa- Delta del Llobregat
Caracterització hidrogeològica
18
Jorn...
SÍSMICA
ACTIVA
(SRA/SW)
19
Jornada sobre exploració i aprofitaments d'energia geotèrmica de molt baixa temperatura – 24 de...
SÍSMICA
ACTIVA
(SRA/SW)
La propagació de l’energia es realitza de forma elàstica
complint l’equació d’ones sísmiques. La s...
TOMOGRAFIA SÍSMICA DE REFRACCIÓ
SRA: Exemple a Bigues i Riells
21
Sísmica de refracció (SRA): utilitzen
la refracció de la...
SÍSMICA
PASSIVA (H/V)
22
Jornada sobre exploració i aprofitaments d'energia geotèrmica de molt baixa temperatura – 24 de n...
H/V: Exemples de registres del quocient espectral en roca i en sòl.
23
Jornada sobre exploració i aprofitaments d'energia ...
Densitat important de punts en una zona permet
descriure la geometria del basament rocós.
Exemple: La Cerdanya, mesures al...
Geometria del basament rocós
25
H/V-Array:
Exemple
La Cerdanya
Jornada sobre exploració i aprofitaments d'energia geotèrmi...
Combinació de mètodes
26
Mètodes
sísmics
SRA/SW
Model 2D de Vp/Vs
Tècnica H/V
Mètodes
elèctrics
Tomografia elèctrica
Model...
Exemple 1:
Determinació
de la
Temperatura a
partir de ERT
27
Jornada sobre exploració i aprofitaments d'energia geotèrmica...
Exemple 2:
Determinació
de paràmetres
geomecànics
a partir de
SRA/SW
28
Jornada sobre exploració i aprofitaments d'energia...
Exemple 2:
Determinació
de paràmetres
geomecànics
a partir de
SRA/SW
29
Jornada sobre exploració i aprofitaments d'energia...
Exemple 2:
Determinació
de paràmetres
geomecànics
a partir de
SRA/SW
30
Jornada sobre exploració i aprofitaments d'energia...
Jornada sobre exploració i aprofitaments d'energia geotèrmica de molt baixa temperatura – 24 de novembre de 2015
Diagrafia...
32
Exemple 3:
Determinació
de la porositat
a partir de la
sísmica
Jornada sobre exploració i aprofitaments d'energia geotè...
Archie’s Law, per a materials saturats lliures d’argiles:
aqüífer=aigua·F, on F= factor de forma i es descriu com F=a·-...
CONCLUSIONS
Les tècniques geofísiques caracteritzen el subsòl de manera detallada i ajuden a un
millor coneixement d’aques...
Gràcies per la seva atenció Institut Cartogràfic i Geològic
de Catalunya
Parc de Montjuïc,
E-08038 Barcelona
41º22’12” N, ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Caracterització del subsòl mitjançant tècniques geofísiques per a l'aprofitament de recursos geotèrmics de B/MBT

1,243 views

Published on

Presentació realitzada per Anna Gabàs (ICGC) a la Jornada sobre Exploració i aprofitaments d'energia geotèrmica de -molt- baixa temperatura (24/11/2015)

Published in: Engineering
 • DOWNLOAD FULL eBOOK INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, CookeBOOK Crime, eeBOOK Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Caracterització del subsòl mitjançant tècniques geofísiques per a l'aprofitament de recursos geotèrmics de B/MBT

 1. 1. Jornada sobre exploració i aprofitaments d'energia geotèrmica de - molt- baixa temperatura 24 de novembre de 2015 Organitza: Participants: Patrocinador: Col·laborador:
 2. 2. 2 Jornada sobre exploració i aprofitaments d'energia geotèrmica de - molt- baixa temperatura 24 de novembre de 2015 Organitza: Participants: Patrocinador: Col·laborador: Caracterització del subsòl mitjançant tècniques geofísiques per a l'aprofitament de recursos geotèrmics de B/MBT Anna Gabàs, Sara Figueras, Bea Benjumea, Albert Macau, Fabián Bellmunt Àrea de Geofísica i Sismologia, ICGC
 3. 3. Índex 3 Jornada sobre exploració i aprofitaments d'energia geotèrmica de molt baixa temperatura – 24 de novembre de 2015 - Introducció - Context - Objectius geofísica -Tècniques Geofísiques aplicades a la geotèrmia de molt baixa temperatura • ERT • DIAGRAFIES • SRA/SW • HV/ARRAY -Exemples • Resistivitat – Temperatura • Velocitat ones sísmiques - Paràmetres geomecànics • Velocitat ones sísmiques-Porositat • Resistivitat - Porositat -Conclusions
 4. 4. Introducció 4 Jornada sobre exploració i aprofitaments d'energia geotèrmica de molt baixa temperatura – 24 de novembre de 2015 Es defineix l'energia geotèrmica com aquella energia que en forma de calor s’emmagatzema a l’interior de la Terra i que es troba disponible per a ús humà. Es tracta d’una font d’energia renovable, inesgotable, d’exploració viable i que evita emissions de gasos que produeixen l’efecte hivernacle. Per aquesta raó, està guanyant importància com a energia alternativa als hidrocarburs. La Geotèrmia és la ciència que s'ocupa de l'estudi teòric del règim tèrmic de la terra.
 5. 5. Context 5 Jornada sobre exploració i aprofitaments d'energia geotèrmica de molt baixa temperatura – 24 de novembre de 2015 Els mètodes geofísics juntament la geologia i la geoquímica son les tres disciplines principals utilitzades per a l’exploració dels recursos geotèrmics des de la superfície. L'exploració de recursos geotèrmics és important des del punt de vista energètic i per això és bàsic entendre i conèixer bé: Sistema Geotèrmic  Bon coneixement del subsòl que permeti avaluar la seva idoneïtat per a l'exploració geotèrmica.
 6. 6. Objectius 6 Jornada sobre exploració i aprofitaments d'energia geotèrmica de molt baixa temperatura – 24 de novembre de 2015 El principal propòsit en l’exploració geofísica aplicat a la GEOTÈRMIA és establir l’estructura del subsòl definint algunes de les seves característiques: • la dimensió del reservori geotèrmic (espai bidimensional o tridimensional), • la diferenciació i distribució dels materials (litologia), • la detecció de les falles i/o fractures (discontinuïtats), • la detecció de la fondària i geometria del substrat rocós, • nivell freàtic, entrada i qualitat de l’aigua a través de la conductivitat del fluid... Amb tota aquesta informació es pretén fer una pre-valoració del camp geotèrmic i ajudar i orientar per a una millor ubicació dels pous. Alta temperatura > 150 º Mitjana temperatura 90º - 150º Baixa temperatura 30º - 90º Molt baixa temperatura < 30º GEOFÍSICA PROFUNDA GEOFÍSICA SUPERFICIAL
 7. 7. Objectius 7 Jornada sobre exploració i aprofitaments d'energia geotèrmica de molt baixa temperatura – 24 de novembre de 2015 GEOTÈRMIA Alta temperatura T > 150 º Mitjana temperatura 90º - 150º Molt baixa temperatura T< 30º Geofísica Profunda Geofísica Superficial (500 m – 1km)(z> 1km) (150 m – 500m) ( z<150 m) Escala de treball Profunditat d’investigació Baixa temperatura 30º - 90º
 8. 8. Tècniques Geofísiques 8 Jornada sobre exploració i aprofitaments d'energia geotèrmica de molt baixa temperatura – 24 de novembre de 2015 Mètodes directes: com ara els registres en pous (diagrafies) i el mètode geoelèctric permeten mesurar els paràmetres que estan directament influenciats per l'activitat geotèrmica. Mètodes indirectes: aporten paràmetres geofísics que poden revelar informació de les estructures geològiques que són importants per a la comprensió del sistema geotèrmic com ara els paràmetres físics de la roca, les propietats magnètiques, la densitat o la velocitat sísmica. Tècniques geofísiques superficials Z<150 m
 9. 9. Tècniques Geofísiques 9 Jornada sobre exploració i aprofitaments d'energia geotèrmica de molt baixa temperatura – 24 de novembre de 2015 Tomografia elèctrica Sísmics actius Sísmica passiva (H/V) COMBINACIÓ DE MÈTODES DIRECTES I INDIRECTES Mesura de diferents paràmetres per a millorar la interpretació final, reduint les incerteses que es produeixen quan s’aplica una sola tècnica geofísica. Testificació geofísica • TOMOGRAFIA ELÈCTRICA • TESTIFICACIÓ GEOFÍSICA • SÍSMICS ACTIUS (SRA/SW) • SÍSMICA PASSIVA (HV) Directes Indirectes
 10. 10. Paràmetres físics importants en geotèrmia:  Temperatura  Porositat  Permeabilitat  Continguts químics (salinitat) Molts d’ells no es poden mesurar directament amb les tècniques geofísiques des de la superfície, però si que estan relacionats:  Temperatura  Resistivitat elèctrica  Porositat  Sísmica, resistivitat elèctrica  Permeabilitat  Sísmica  Densitat  Sísmica  Continguts químics (salinitat) Resistivitat elèctrica  Paràmetres geomecànics  Sísmica 10 Tècniques Geofísiques Jornada sobre exploració i aprofitaments d'energia geotèrmica de molt baixa temperatura – 24 de novembre de 2015
 11. 11. TOMOGRAFIA ELÈCTRICA 11 Jornada sobre exploració i aprofitaments d'energia geotèrmica de molt baixa temperatura – 24 de novembre de 2015 La propietat física més important associada amb la geotèrmia, a més a més de la temperatura o el flux de calor, és la baixa resistivitat elèctrica resultat de l’elevada temperatura dels fluids, l’augment de la concentració dels ions dissolts, i la disminució de la resistivitat de la roca mare associada als processos d’alteració.  Alta entalpia Aquestes característiques són menys destacades quan s’estudien els primers 150 m del subsòl perquè la temperatura no és tan elevada i produeix canvis menors en el paràmetre de la resistivitat elèctrica. Ara bé, la tècnica elèctrica permet detectar perfectament les litologies (estructures horitzontals i verticals) i si aquestes es troben afectades per la presència de fluids. Coneixement molt valuós  Baixa o molt baixa entalpia Els perfils de tomografia elèctrica mesuren les variacions de la resistivitat elèctrica dels materials del subsòl i aporten una imatge en fondària del comportament elèctric.
 12. 12. TOMOGRAFIA ELÈCTRICA 12 Jornada sobre exploració i aprofitaments d'energia geotèrmica de molt baixa temperatura – 24 de novembre de 2015 •Determinació de la distribució del potencial elèctric en la superfície terrestre a partir de la injecció de corrent elèctric utilitzant una font artificial. • Mesura de la variació del potencial elèctric per a obtenir el valor de la resistivitat aparent del medi a partir de la intetsitat (I) injectada: a=K(V)/I
 13. 13. TOMOGRAFIA ELÈCTRICA 13 Resistivitat elèctrica: propietat física dels materials que descriu la capacitat que tenen els diferents materials del subsòl per a transportar les càrregues elèctriques. Modificat d’Orellana, 1982 Materials conductius Materials resistius Jornada sobre exploració i aprofitaments d'energia geotèrmica de molt baixa temperatura – 24 de novembre de 2015 Rang de variació elevat: • composició química (salinitat) • quantitat d’aigua • temperatura • contingut d’argila i minerals conductius
 14. 14. TOMOGRAFIA ELÈCTRICA: Exemple detecció litològica 14 Jornada sobre exploració i aprofitaments d'energia geotèrmica de molt baixa temperatura – 24 de novembre de 2015 Tram I: material quaternari (argiles i llims) conductiu en superfície substrat del pliocè (argiles blaves) conductiu en fondària Tram II: material quaternari (sorres i graves)resistiu Tram III: substrat rocós del paleozoic (pissarra) molt resistiu
 15. 15. TESTIFICACIÓ GEOFÍSICA La testificació geofísica proporciona perfils verticals dels paràmetres geofísics de les diferents capes litològiques travessades. (Caracterització geològica 1D). Informació molt detallada, presenta molta resolució ja que pren dades cada cm. Pous oberts Pous entubats Instrumentació: • Sonda temperatura i conductivitat de l’aigua. (T, f) • Sonda inducció electromagnètica.(Gamma Natural, curta,llarga) • Sonda sònica. (Vp, Vs, detecció fractures) • Sonda acústica. (Imatge fractures) 15 Jornada sobre exploració i aprofitaments d'energia geotèrmica de molt baixa temperatura – 24 de novembre de 2015
 16. 16. TESTIFICACIÓ GEOFÍSICA • Sonda temperatura i conductivitat de l’aigua. (T, f) • Sonda inducció electromagnètica.(GN, curta, llarga) • Sonda sònica. (Vp, Vs) • Sonda acústica. (Imatge fractures) 16 Jornada sobre exploració i aprofitaments d'energia geotèrmica de molt baixa temperatura – 24 de novembre de 2015
 17. 17. TESTIFICACIÓ GEOFÍSICA: Exemple Barrera Hidràulica 17 Jornada sobre exploració i aprofitaments d'energia geotèrmica de molt baixa temperatura – 24 de novembre de 2015 Exemple: Barrera hidràulica al Delta del Llobregat (2009-2010-2011) PERFIL 1
 18. 18. Perfil 2D de variació de la conductivitat al llarg de la costa- Delta del Llobregat Caracterització hidrogeològica 18 Jornada sobre exploració i aprofitaments d'energia geotèrmica de molt baixa temperatura – 24 de novembre de 2015 SW NE PERFIL 1 Depth PP2 PP3 PP1 PP5 PP7 BH7PP6 BH9PP15 BH10 PP4 PP17 PP14PP12 BH8 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Aqüitard Aqüífer superficial Aqüífer profund Aqüífers connectatsAqüífer separats per Aqüitard
 19. 19. SÍSMICA ACTIVA (SRA/SW) 19 Jornada sobre exploració i aprofitaments d'energia geotèrmica de molt baixa temperatura – 24 de novembre de 2015 Les tècniques sísmiques actives estudien el subsòl a partir de l’anàlisi de la propagació de les ones sísmiques produïdes artificialment sobre el terreny. Per tant, aquestes tècniques impliquen la generació (font sísmica), la transmissió i la detecció de senyals sísmics (sensors sísmics).
 20. 20. SÍSMICA ACTIVA (SRA/SW) La propagació de l’energia es realitza de forma elàstica complint l’equació d’ones sísmiques. La solució d’aquesta equació dóna lloc a diferents tipus d’ones: ones internes i superficials. Les ones internes poden ser compressionals (ones P) o de cisalla (ones S). Les ones superficials (SW) es generen per la presència de discontinuïtat als medis i viatgen paral·lelament a la superfície de discontinuïtat. 20 Jornada sobre exploració i aprofitaments d'energia geotèrmica de molt baixa temperatura – 24 de novembre de 2015
 21. 21. TOMOGRAFIA SÍSMICA DE REFRACCIÓ SRA: Exemple a Bigues i Riells 21 Sísmica de refracció (SRA): utilitzen la refracció de las ones sísmiques (Vp) al llarg dels contactes entre les capes del subsòl per obtenir un model de velocitat sísmica. Les dades emprades per obtenir aquest model són els temps d’arribada d’aquestes ones en funció de la distància receptor- font sísmica. El model de velocitat resultant es pot relacionar amb la litologia, la fondària i/o l’estat geomecànic del materials del subsòl (grau compactació, ripabilitat...).
 22. 22. SÍSMICA PASSIVA (H/V) 22 Jornada sobre exploració i aprofitaments d'energia geotèrmica de molt baixa temperatura – 24 de novembre de 2015 Mesura de les components horitzontals (H) i vertical (V) del soroll sísmic natural en superfície. El quocient entre les components aporta la freqüència fonamental del sòl (f0). Aquesta es relaciona amb el gruix de la capa de sediment i la Vs. Sistema d’adquisició: sismòmetre Lennartz 5 ó 20 segons triaxial i digitalitzador SARA.
 23. 23. H/V: Exemples de registres del quocient espectral en roca i en sòl. 23 Jornada sobre exploració i aprofitaments d'energia geotèrmica de molt baixa temperatura – 24 de novembre de 2015 S’observa un pic al voltant de 3.5 Hz = freqüència fonamental del sòl (f0). Emplaçament en sòl Emplaçament en roca No s’observa cap pic significatiu Gruix de la capa de sòl sobre el basament rocós és proporcional a la Vs de la capa de sòls i f0.
 24. 24. Densitat important de punts en una zona permet descriure la geometria del basament rocós. Exemple: La Cerdanya, mesures al voltant d’un perfil entre Ger i Alp. Total d’uns 40 punts de mesura H/V: Exemple La Cerdanya 24 Jornada sobre exploració i aprofitaments d'energia geotèrmica de molt baixa temperatura – 24 de novembre de 2015
 25. 25. Geometria del basament rocós 25 H/V-Array: Exemple La Cerdanya Jornada sobre exploració i aprofitaments d'energia geotèrmica de molt baixa temperatura – 24 de novembre de 2015 N (m)
 26. 26. Combinació de mètodes 26 Mètodes sísmics SRA/SW Model 2D de Vp/Vs Tècnica H/V Mètodes elèctrics Tomografia elèctrica Model 2D resistivitat INTERPRETACIÓ CONJUNTA Caracterització del subsòl Paràmetres que poden aportar informació d’utilitat als estudis GEOTÈRMICS DE MOLT BAIXA TEMPERATURA: Fondària basament, discontinuïtats, falles, nivell freàtic i qualitat aigua... Diagrafia Model Inicial Jornada sobre exploració i aprofitaments d'energia geotèrmica de molt baixa temperatura – 24 de novembre de 2015
 27. 27. Exemple 1: Determinació de la Temperatura a partir de ERT 27 Jornada sobre exploració i aprofitaments d'energia geotèrmica de molt baixa temperatura – 24 de novembre de 2015 Variacions de la resistivitat elèctrica/conductivitat elèctrica aporten la variació de la temperatura Càlcul de la temperatura en un monitoratge amb ERT en un aqüífer (zona saturada). T0= 25 ºC, T1= Temp ini. Hermans et al., 2014. (Energies 2014, 7, 5083-5118; doi: 10.3390/en7085083) Hermans et al., 2012 (Geophysics) Mf25 = 0.018 ºC-1 (Hayley et al., 2007) Resistivitat Experiment d’injecció d’aigua calenta a 48ºC durant 70 h a 87l/h en un aqüífer amb una temperatura inicial de 10,5ºC. Quantitatiu: T Qualitatiu: models de resistivitat elèctrica mostren l’evolució espaial de la ploma d’aigua calenta injectada
 28. 28. Exemple 2: Determinació de paràmetres geomecànics a partir de SRA/SW 28 Jornada sobre exploració i aprofitaments d'energia geotèrmica de molt baixa temperatura – 24 de novembre de 2015
 29. 29. Exemple 2: Determinació de paràmetres geomecànics a partir de SRA/SW 29 Jornada sobre exploració i aprofitaments d'energia geotèrmica de molt baixa temperatura – 24 de novembre de 2015 143 m
 30. 30. Exemple 2: Determinació de paràmetres geomecànics a partir de SRA/SW 30 Jornada sobre exploració i aprofitaments d'energia geotèrmica de molt baixa temperatura – 24 de novembre de 2015 Cross-Plot Mòdul Cisalla - Mòdul compressibilitat en tres perfils PG01-PG02-PG03
 31. 31. Jornada sobre exploració i aprofitaments d'energia geotèrmica de molt baixa temperatura – 24 de novembre de 2015 Diagrafia (Vp) + Diagrafia (densitat) + Diagrafia (permeabilitat) + Diagrafia (porositat) 31 Exemple 3: Determinació de la porositat a partir de la sísmica
 32. 32. 32 Exemple 3: Determinació de la porositat a partir de la sísmica Jornada sobre exploració i aprofitaments d'energia geotèrmica de molt baixa temperatura – 24 de novembre de 2015 Porositat (%) És possible fer-ho amb perfils des de la superfície, per exemple amb un perfil de sísmica? Impedància acústica Porositat (%) Sí, desprès de trobar la relació lineal anterior.
 33. 33. Archie’s Law, per a materials saturats lliures d’argiles: aqüífer=aigua·F, on F= factor de forma i es descriu com F=a·-m, on a i m varien en funció dels materials i hi ha certs valors establerts per taules (Schön, 1996). aqüífer=aigua·(a· -m) aqüífer  diagrafia conductivitat del medi aigua  diagrafia conductivitat aigua a, m  taules (estudi detallat) Tomografia elèctrica permetria parametritzar litologies i extrapolaria una estimació de la porositat a tot el perfil 33 Exemple 4: Determinació de la porositat a partir de la resistivitat elèctrica Jornada sobre exploració i aprofitaments d'energia geotèrmica de molt baixa temperatura – 24 de novembre de 2015
 34. 34. CONCLUSIONS Les tècniques geofísiques caracteritzen el subsòl de manera detallada i ajuden a un millor coneixement d’aquest  apte per ser aplicat al camp de la geotèrmia a molt baixa temperatura. 1) Litologia 2) Nivell aigua i la seva qualitat (intrusions) 3) Paràmetres geomecànics (mòdul de compressió, cissalla, Young, Poisson). 4) Fractures i falles 5) Profunditat del basament rocós 6) Estimacions de la temperatura en situacions controlades de monitoratge Els resultats de les dades geofísiques no es poden interpretar sols. S’han d’integrar amb la informació geològica de l’àrea estudiada, amb la geoquímica dels fluids que hi circulen per a un bon coneixement i per a entendre correctament el sistema geotèrmic. Els resultats de la geofísica ajuden i orienten a la ubicació dels pous per obtenir uns òptims resultats. 34 Jornada sobre exploració i aprofitaments d'energia geotèrmica de molt baixa temperatura – 24 de novembre de 2015
 35. 35. Gràcies per la seva atenció Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Parc de Montjuïc, E-08038 Barcelona 41º22’12” N, 2º09’20” E (ETRS89) www.icgc.cat icgc@icgc.cat twitter.com/ICGCat facebook.com/ICGCat Tel. (+34) 93 567 15 00 Fax (+34) 93 567 15 67 35 Jornada sobre exploració i aprofitaments d'energia geotèrmica de molt baixa temperatura – 24 de novembre de 2015

×