SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Download to read offline
18e
WORKSHOP CSPCOT:WORKSHOP CSPCOT:
“Nous sistemes satèl·lits d’alta resolució”
EL TERRITORI
AMB ELS ULLSAMB ELS ULLS
DE L’ ICGC
UN NOU PARADIGMA DE
PLATAFORMES I SENSORS EN
OBSERVACIÓ DE LA TERRAOBSERVACIÓ DE LA TERRA
3
UN NOU PARADIGMA DE
PLATAFORMES I SENSORS ENPLATAFORMES I SENSORS EN
OBSERVACIÓ DE LA TERRA
LA REVOLUCIÓ DE LA RESOLUCIÓ
• S’ha produït una revolució tècnica (miniaturització, consums, capacitat) a
nivell de sensors que ens permet un nou paradigma en termes de resolució
•Espacial: resolucions mètriques i sub mètriques formatEspacial: resolucions mètriques i sub mètriques, format
imatge i vídeo. Més resolució espacial, més informació
rellevant i no rellevant
•Espectral: De la multiespectralitat a la hiperespectralitat en•Espectral: De la multiespectralitat a la hiperespectralitat, en
nombre de bandes, i tipologia espectral en un mateix sensor
o mecanització a: SWIR, MWIR, LWIR. Més models físics que
l’aprofitin
•Temporal: El concepte de constel·lació s’està desplegant i
potenciant. Millor anàlisi a diferents escales temporals, més
alts requeriments tècnics i operacionals/gestió expectatives
Workshop CSPCOT_ICGC – 3 ABRIL 2014
q p g p
4
UN NOU PARADIGMA DE
PLATAFORMES I SENSORS ENPLATAFORMES I SENSORS EN
OBSERVACIÓ DE LA TERRA
OPORTUNITAT, IMPACTE I SOCIETAT
• l’oferta de dades d’observació de la terra a molt alta resolució ha fet créixer la
demanda d’aquest tipus de dades i amb ella la possibilitat d’ aplicatius amb fort
impacte socialp
•Energia: Potencial fotovoltaic, inventari forestal i biomassa,
coberta nival i hidroelèctrica induïda, gestió eficiència
energèticaenergètica
•Aigua: Prevenció - afectació- avaluació riscos associats a
l’aigua, gestió del recurs en agricultura, gestió aqüífers ...
•Medi ambient: contaminació, canvi climàtic, creixement
urbà, salut, canvis i seguiment de la mobilitat
Workshop CSPCOT_ICGC – 3 ABRIL 2014
5
UN NOU PARADIGMA DE
PLATAFORMES I SENSORS ENPLATAFORMES I SENSORS EN
OBSERVACIÓ DE LA TERRA
REPTES I TECNOLOGIA
l’ escenari d’oport nitat/e pectati es q e la re ol ció tecnològica i la trad cció• l’ escenari d’oportunitat/expectatives que la revolució tecnològica i la traducció
en usabilitat ofereix passa però per intentar resoldre o millor determinats reptes:
• Capacitat de computació: les dimensions cada cop més grans
d l i t l l it t d l l it j t t bde les imatges, la complexitat dels algoritmes, juntament amb
el budget de comunicacions, requereix disseny noves
arquitectures de computació i processat (onboard)
• Modelització física: El coneixement físic de l’ interacció
electromagnètica amb l’escena - atmòsfera i la dels sensors en
el seu calibratge esdevé primordial en la molt alta resolució
• Processament (signal and image processing): La nova
dimensionalitat, i.e. dades hiperespectrals, o la complexitat en
molt alta resolució d’una nova forma veure trama urbana,
demana re dissenyar la cadena de valor
Workshop CSPCOT_ICGC – 3 ABRIL 2014
demana re-dissenyar la cadena de valor
6
UN NOU PARADIGMA DE
PLATAFORMES I SENSORS ENPLATAFORMES I SENSORS EN
OBSERVACIÓ DE LA TERRA
UN NOU ESCENARI HIPERESPECTRAL
• l’ interès hiperespectral ha augmentat exponencialment, donada la
disponibilitat de noves dades/sensors (CHRIS-PROBA...) i ampliació oferta a
altres bandes de l’espectre, notablement en el tèrmic i en el SWIR.p
• Coneixement de la física en la compressió de les dades
• Calibratge i correcció atmosfèrica
•Reducció de la hiperespectralitat captada a l’òptima
•Determinació signatures espectrals tipus i classificació
• Soroll, estimació i extracció
Workshop CSPCOT_ICGC – 3 ABRIL 2014
7
UN NOU PARADIGMA DE
PLATAFORMES I SENSORS ENPLATAFORMES I SENSORS EN
OBSERVACIÓ DE LA TERRA
UNA MICA DE RADAR
• La inversió en plataformes civils d’alta resolució radar, increment de la
nuvolositat (climate changes), accesibilitat noves bandes, constel.lació i
pol.larimetria en són els nous i principals drivers:p p p
• Constel.lació: CosmoSkymed, Terrasar X (+Paz)
• Noves bandes i pol.larimetria: Radarsat2, AlosPalsar i
Alospalsar2, Sentinel 1 ....
•De la deformació en estàtic al seguiment de moviments perg p
interferometria i interferometria diferencial
Workshop CSPCOT_ICGC – 3 ABRIL 2014
8
UN NOU PARADIGMA DE
PLATAFORMES I SENSORS ENPLATAFORMES I SENSORS EN
OBSERVACIÓ DE LA TERRA
DIVERSITAT DE PLATAFORMES I REQUERIMENTS
• La “DISPONIBILITAT” de moltes més dades, de diferents sensors/plataformes
amb una millora de la reactivitat i de la resolució temporal ens porta a nous
escenaris:
• Fusió òptica i radar
• Programes a mida i complementaris en la cadena de valor
• Accessibilitat a l’espai & operativa pròpia plataforma
• Cap a una maduresa del mercat de l’Observació de la Terra
• Capacity Building/networking com a estratègia de
marketing
Workshop CSPCOT_ICGC – 3 ABRIL 2014
http://www.0ll00.com/
9
UN NOU PARADIGMA DE
PLATAFORMES I SENSORS ENPLATAFORMES I SENSORS EN
OBSERVACIÓ DE LA TERRA
WHAT ABOUT THE ROI ?
En els programes d’obser ació de la Terra l’ anàlisi• En els programes d’observació de la Terra, l’ anàlisi
socioeconòmic ha de considerar no tant sols el segment “espai”,
sinó els costos associats a l’execució i manteniment del programa,
així com els beneficis directes però també els indirectes:p
•El mercat de l’Observació de la Terra, no és un
mercat encara madur, en economia, els mercats
madurs són aquells on els usuaris finalsmadurs són aquells on els usuaris finals
contribueixen a la financiació i exerceixen per
tant una influencia determinada
•La cada cop més amplia oferta de plataformes iLa cada cop més amplia oferta de plataformes i
modes d’operació, situen cada cop més en les
necessitats de l’usuari, el driver principal per
analitzar quina aproximació comporta millors
Workshop CSPCOT_ICGC – 3 ABRIL 2014
resultats (CBA o CEA)
10
UN NOU PARADIGMA DE
PLATAFORMES I SENSORS ENPLATAFORMES I SENSORS EN
OBSERVACIÓ DE LA TERRA
TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT
• Hi ha un canvi de paradigma en Observació de la Terra, tecnològic,
operacional i de model de valor afegit, es necessita gent formada i capacitada
per afrontar-ho i potenciar-ho:
• Eines de capacitació formació en la gestió de tecnologies i
serveis tecnològicsg
• En un marc de networking internacional
• Orientats a la utilitat i transformació de necessitats en
requeriments tècnics, operacionals i econòmics
•Resultats favorables: increase sustainability and reduce recurring
costs
Workshop CSPCOT_ICGC – 3 ABRIL 2014
(www.iccartotechnology.com)
11
UN NOU PARADIGMA DE
PLATAFORMES I SENSORS ENPLATAFORMES I SENSORS EN
OBSERVACIÓ DE LA TERRA
VALORACIONS
• Noves arquitectures en la integració i processat de les dades, resultaran
fonamentals per cobrir el “gap” actual, entre el potencial ofert pels nous sensors i
plataformes i les necessitats del usuaris finals, per fer front al nous reptes.
(IMAGERY SCIENCE)(IMAGERY SCIENCE)
• Com a investigadors, desenvolupadors, “ANIMADORS” en Observació de la Terra,
des del CSPCOT ho veiem com una passió i a la vegada com una responsabilitat,
un nou paradigma que hauria de girar entorn de:un nou paradigma que hauria de girar entorn de:
• Fusió òptica i radar
• Programes a mida i complementaris en la cadena de valor
• Accessibilitat a l’espai & operativa pròpia plataforma
• Cap a una maduresa del mercat de l’Observació de la Terra
Workshop CSPCOT_ICGC – 3 ABRIL 2014
• Capacity Building/networking com a estratègia de marketing

More Related Content

Viewers also liked

Media140 frontiers
Media140 frontiersMedia140 frontiers
Media140 frontiersPau Llop
 
1 exodòncia (errors)
1 exodòncia (errors)1 exodòncia (errors)
1 exodòncia (errors)bertachico
 
10 bonnes raisons de choisir Tsuga
10 bonnes raisons de choisir Tsuga10 bonnes raisons de choisir Tsuga
10 bonnes raisons de choisir TsugaTsuga
 
APRESENTAÇÃO SINERGIAS
APRESENTAÇÃO SINERGIASAPRESENTAÇÃO SINERGIAS
APRESENTAÇÃO SINERGIASsinergias
 
04 01 configuration raid
04 01 configuration raid04 01 configuration raid
04 01 configuration raidNoël
 
Música en el cine
Música en el cineMúsica en el cine
Música en el cineanaisabel95
 
Luceor Villes 2 0 26 Juin 07
Luceor Villes 2 0 26 Juin 07Luceor Villes 2 0 26 Juin 07
Luceor Villes 2 0 26 Juin 07Thierry Marcou
 
Neue Fristen, Rechtsmittel Und GebüHren Fam Fg, F Am Gkg 9.9.2009
Neue Fristen, Rechtsmittel Und GebüHren Fam Fg, F Am Gkg 9.9.2009Neue Fristen, Rechtsmittel Und GebüHren Fam Fg, F Am Gkg 9.9.2009
Neue Fristen, Rechtsmittel Und GebüHren Fam Fg, F Am Gkg 9.9.2009interconti
 
Núvols alts, per andrea moreno. 1 eso a
Núvols alts, per andrea moreno. 1 eso aNúvols alts, per andrea moreno. 1 eso a
Núvols alts, per andrea moreno. 1 eso aTeresa Rodriguez Verdun
 

Viewers also liked (16)

Bso
BsoBso
Bso
 
pagina web Bandes
pagina web Bandespagina web Bandes
pagina web Bandes
 
Media140 frontiers
Media140 frontiersMedia140 frontiers
Media140 frontiers
 
1 exodòncia (errors)
1 exodòncia (errors)1 exodòncia (errors)
1 exodòncia (errors)
 
10 bonnes raisons de choisir Tsuga
10 bonnes raisons de choisir Tsuga10 bonnes raisons de choisir Tsuga
10 bonnes raisons de choisir Tsuga
 
2012
20122012
2012
 
APRESENTAÇÃO SINERGIAS
APRESENTAÇÃO SINERGIASAPRESENTAÇÃO SINERGIAS
APRESENTAÇÃO SINERGIAS
 
04 01 configuration raid
04 01 configuration raid04 01 configuration raid
04 01 configuration raid
 
Rapport demero commission ethique
Rapport demero commission ethiqueRapport demero commission ethique
Rapport demero commission ethique
 
Música en el cine
Música en el cineMúsica en el cine
Música en el cine
 
Luceor Villes 2 0 26 Juin 07
Luceor Villes 2 0 26 Juin 07Luceor Villes 2 0 26 Juin 07
Luceor Villes 2 0 26 Juin 07
 
Tema 3 Presentación
Tema 3 PresentaciónTema 3 Presentación
Tema 3 Presentación
 
Neue Fristen, Rechtsmittel Und GebüHren Fam Fg, F Am Gkg 9.9.2009
Neue Fristen, Rechtsmittel Und GebüHren Fam Fg, F Am Gkg 9.9.2009Neue Fristen, Rechtsmittel Und GebüHren Fam Fg, F Am Gkg 9.9.2009
Neue Fristen, Rechtsmittel Und GebüHren Fam Fg, F Am Gkg 9.9.2009
 
Núvols alts, per andrea moreno. 1 eso a
Núvols alts, per andrea moreno. 1 eso aNúvols alts, per andrea moreno. 1 eso a
Núvols alts, per andrea moreno. 1 eso a
 
Tutorium 3
Tutorium 3Tutorium 3
Tutorium 3
 
Aperçu sur le leadership
Aperçu sur le leadershipAperçu sur le leadership
Aperçu sur le leadership
 

Similar to Un nou paradigma de plataformes i sensors en observació de la Terra

Tècniques per a la detecció i seguiment de moviments del terreny
Tècniques per a la detecció i seguiment de moviments del terrenyTècniques per a la detecció i seguiment de moviments del terreny
Tècniques per a la detecció i seguiment de moviments del terrenyICGCat
 
Noves tecnologies i nous productes en observació de la Terra
Noves tecnologies i nous productes en observació de la TerraNoves tecnologies i nous productes en observació de la Terra
Noves tecnologies i nous productes en observació de la TerraICGCat
 
Productes ràster per a l'administració local
Productes ràster per a l'administració localProductes ràster per a l'administració local
Productes ràster per a l'administració localICGCat
 
Ciutat i sostenibilitat amb els ulls de l'ICGC
Ciutat i sostenibilitat amb els ulls de l'ICGCCiutat i sostenibilitat amb els ulls de l'ICGC
Ciutat i sostenibilitat amb els ulls de l'ICGCICGCat
 
Sensors de baix cost - Eduard Puig
Sensors de baix cost - Eduard PuigSensors de baix cost - Eduard Puig
Sensors de baix cost - Eduard PuigEduard Puig
 
CATNET avui i horitzons GNSS
CATNET avui i horitzons GNSSCATNET avui i horitzons GNSS
CATNET avui i horitzons GNSSICGCat
 
Enginyeria del software, especificació amb UML.pdf
Enginyeria del software, especificació amb UML.pdfEnginyeria del software, especificació amb UML.pdf
Enginyeria del software, especificació amb UML.pdfJeysonMendozaJimenez1
 
Anivellació trigonomètrica d'alta precisió. Concepte SDK Trimble
Anivellació trigonomètrica d'alta precisió. Concepte SDK TrimbleAnivellació trigonomètrica d'alta precisió. Concepte SDK Trimble
Anivellació trigonomètrica d'alta precisió. Concepte SDK TrimbleInstitut Cartogràfic de Catalunya
 
Instamaps - Marc conceptual i objectius del servei
Instamaps - Marc conceptual i objectius del serveiInstamaps - Marc conceptual i objectius del servei
Instamaps - Marc conceptual i objectius del serveiICGCat
 
Marenostrum
MarenostrumMarenostrum
Marenostrumhectorvb
 
Fase 2014 de la nova xarxa de bus
Fase 2014 de la nova xarxa de busFase 2014 de la nova xarxa de bus
Fase 2014 de la nova xarxa de busTMB
 
141016 smart programa_sensors_v3
141016 smart programa_sensors_v3141016 smart programa_sensors_v3
141016 smart programa_sensors_v3marta_feina
 
Implementación de un sistema 3D de información de servicios en el subsuelo en...
Implementación de un sistema 3D de información de servicios en el subsuelo en...Implementación de un sistema 3D de información de servicios en el subsuelo en...
Implementación de un sistema 3D de información de servicios en el subsuelo en...Carles Colás
 
Estudi de viabilitat d'un SAR orbital compacte
Estudi de viabilitat d'un SAR orbital compacteEstudi de viabilitat d'un SAR orbital compacte
Estudi de viabilitat d'un SAR orbital compactealbgarci
 

Similar to Un nou paradigma de plataformes i sensors en observació de la Terra (20)

Tècniques per a la detecció i seguiment de moviments del terreny
Tècniques per a la detecció i seguiment de moviments del terrenyTècniques per a la detecció i seguiment de moviments del terreny
Tècniques per a la detecció i seguiment de moviments del terreny
 
Noves tecnologies i nous productes en observació de la Terra
Noves tecnologies i nous productes en observació de la TerraNoves tecnologies i nous productes en observació de la Terra
Noves tecnologies i nous productes en observació de la Terra
 
Productes ràster per a l'administració local
Productes ràster per a l'administració localProductes ràster per a l'administració local
Productes ràster per a l'administració local
 
25 anys de l'Anella Científica: més que una xarxa
25 anys de l'Anella Científica: més que una xarxa25 anys de l'Anella Científica: més que una xarxa
25 anys de l'Anella Científica: més que una xarxa
 
Ciutat i sostenibilitat amb els ulls de l'ICGC
Ciutat i sostenibilitat amb els ulls de l'ICGCCiutat i sostenibilitat amb els ulls de l'ICGC
Ciutat i sostenibilitat amb els ulls de l'ICGC
 
Anàlisi i preservació de dades científiques: experiència i reptes de futur
Anàlisi i preservació de dades científiques: experiència i reptes de futurAnàlisi i preservació de dades científiques: experiència i reptes de futur
Anàlisi i preservació de dades científiques: experiència i reptes de futur
 
Sensors de baix cost - Eduard Puig
Sensors de baix cost - Eduard PuigSensors de baix cost - Eduard Puig
Sensors de baix cost - Eduard Puig
 
Noves tecnologies per a l'estudi de subsidències
Noves tecnologies per a l'estudi de subsidènciesNoves tecnologies per a l'estudi de subsidències
Noves tecnologies per a l'estudi de subsidències
 
Mont-blanc
Mont-blancMont-blanc
Mont-blanc
 
CATNET avui i horitzons GNSS
CATNET avui i horitzons GNSSCATNET avui i horitzons GNSS
CATNET avui i horitzons GNSS
 
L'experimentació a baix cost
L'experimentació a baix costL'experimentació a baix cost
L'experimentació a baix cost
 
Enginyeria del software, especificació amb UML.pdf
Enginyeria del software, especificació amb UML.pdfEnginyeria del software, especificació amb UML.pdf
Enginyeria del software, especificació amb UML.pdf
 
Anivellació trigonomètrica d'alta precisió. Concepte SDK Trimble
Anivellació trigonomètrica d'alta precisió. Concepte SDK TrimbleAnivellació trigonomètrica d'alta precisió. Concepte SDK Trimble
Anivellació trigonomètrica d'alta precisió. Concepte SDK Trimble
 
Instamaps - Marc conceptual i objectius del servei
Instamaps - Marc conceptual i objectius del serveiInstamaps - Marc conceptual i objectius del servei
Instamaps - Marc conceptual i objectius del servei
 
Marenostrum
MarenostrumMarenostrum
Marenostrum
 
Fase 2014 de la nova xarxa de bus
Fase 2014 de la nova xarxa de busFase 2014 de la nova xarxa de bus
Fase 2014 de la nova xarxa de bus
 
Meteorologia i contaminació. Models de retrotrajectòries
Meteorologia i contaminació. Models de retrotrajectòriesMeteorologia i contaminació. Models de retrotrajectòries
Meteorologia i contaminació. Models de retrotrajectòries
 
141016 smart programa_sensors_v3
141016 smart programa_sensors_v3141016 smart programa_sensors_v3
141016 smart programa_sensors_v3
 
Implementación de un sistema 3D de información de servicios en el subsuelo en...
Implementación de un sistema 3D de información de servicios en el subsuelo en...Implementación de un sistema 3D de información de servicios en el subsuelo en...
Implementación de un sistema 3D de información de servicios en el subsuelo en...
 
Estudi de viabilitat d'un SAR orbital compacte
Estudi de viabilitat d'un SAR orbital compacteEstudi de viabilitat d'un SAR orbital compacte
Estudi de viabilitat d'un SAR orbital compacte
 

More from ICGCat

Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...
Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...
Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...ICGCat
 
Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
 Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide... Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...ICGCat
 
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdfIntroducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdfICGCat
 
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONSEls corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONSICGCat
 
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
20231005_atrauredescobrirentendre.pdfICGCat
 
Auscultació del massís per anticipar els despreniments
Auscultació del massís per anticipar els desprenimentsAuscultació del massís per anticipar els despreniments
Auscultació del massís per anticipar els desprenimentsICGCat
 
L’observació contínua i la interpretació de la perillositat
L’observació contínua i la interpretació de la perillositatL’observació contínua i la interpretació de la perillositat
L’observació contínua i la interpretació de la perillositatICGCat
 
Per què parlem de mitigar els riscos?
Per què parlem de mitigar els riscos?Per què parlem de mitigar els riscos?
Per què parlem de mitigar els riscos?ICGCat
 
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?Quins riscos geològics trobem a Montserrat?
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?ICGCat
 
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdfPresentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdfICGCat
 
Casos d'ús: de la dada a la usabilitat
Casos d'ús: de la dada a la usabilitatCasos d'ús: de la dada a la usabilitat
Casos d'ús: de la dada a la usabilitatICGCat
 
Aspectes tècnics de la mesura radar
Aspectes tècnics de la mesura radarAspectes tècnics de la mesura radar
Aspectes tècnics de la mesura radarICGCat
 
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitatCom des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitatICGCat
 
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?ICGCat
 
Competències per a la sostenibilitat
Competències per a la sostenibilitatCompetències per a la sostenibilitat
Competències per a la sostenibilitatICGCat
 
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòlsEl Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòlsICGCat
 
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territoriR+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territoriICGCat
 
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...ICGCat
 
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...ICGCat
 
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...ICGCat
 

More from ICGCat (20)

Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...
Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...
Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...
 
Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
 Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide... Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
 
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdfIntroducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf
 
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONSEls corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS
 
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
 
Auscultació del massís per anticipar els despreniments
Auscultació del massís per anticipar els desprenimentsAuscultació del massís per anticipar els despreniments
Auscultació del massís per anticipar els despreniments
 
L’observació contínua i la interpretació de la perillositat
L’observació contínua i la interpretació de la perillositatL’observació contínua i la interpretació de la perillositat
L’observació contínua i la interpretació de la perillositat
 
Per què parlem de mitigar els riscos?
Per què parlem de mitigar els riscos?Per què parlem de mitigar els riscos?
Per què parlem de mitigar els riscos?
 
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?Quins riscos geològics trobem a Montserrat?
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?
 
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdfPresentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
 
Casos d'ús: de la dada a la usabilitat
Casos d'ús: de la dada a la usabilitatCasos d'ús: de la dada a la usabilitat
Casos d'ús: de la dada a la usabilitat
 
Aspectes tècnics de la mesura radar
Aspectes tècnics de la mesura radarAspectes tècnics de la mesura radar
Aspectes tècnics de la mesura radar
 
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitatCom des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
 
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
 
Competències per a la sostenibilitat
Competències per a la sostenibilitatCompetències per a la sostenibilitat
Competències per a la sostenibilitat
 
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòlsEl Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territoriR+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
 
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
 
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
 
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
 

Un nou paradigma de plataformes i sensors en observació de la Terra

 • 1. 18e WORKSHOP CSPCOT:WORKSHOP CSPCOT: “Nous sistemes satèl·lits d’alta resolució”
 • 2. EL TERRITORI AMB ELS ULLSAMB ELS ULLS DE L’ ICGC UN NOU PARADIGMA DE PLATAFORMES I SENSORS EN OBSERVACIÓ DE LA TERRAOBSERVACIÓ DE LA TERRA
 • 3. 3 UN NOU PARADIGMA DE PLATAFORMES I SENSORS ENPLATAFORMES I SENSORS EN OBSERVACIÓ DE LA TERRA LA REVOLUCIÓ DE LA RESOLUCIÓ • S’ha produït una revolució tècnica (miniaturització, consums, capacitat) a nivell de sensors que ens permet un nou paradigma en termes de resolució •Espacial: resolucions mètriques i sub mètriques formatEspacial: resolucions mètriques i sub mètriques, format imatge i vídeo. Més resolució espacial, més informació rellevant i no rellevant •Espectral: De la multiespectralitat a la hiperespectralitat en•Espectral: De la multiespectralitat a la hiperespectralitat, en nombre de bandes, i tipologia espectral en un mateix sensor o mecanització a: SWIR, MWIR, LWIR. Més models físics que l’aprofitin •Temporal: El concepte de constel·lació s’està desplegant i potenciant. Millor anàlisi a diferents escales temporals, més alts requeriments tècnics i operacionals/gestió expectatives Workshop CSPCOT_ICGC – 3 ABRIL 2014 q p g p
 • 4. 4 UN NOU PARADIGMA DE PLATAFORMES I SENSORS ENPLATAFORMES I SENSORS EN OBSERVACIÓ DE LA TERRA OPORTUNITAT, IMPACTE I SOCIETAT • l’oferta de dades d’observació de la terra a molt alta resolució ha fet créixer la demanda d’aquest tipus de dades i amb ella la possibilitat d’ aplicatius amb fort impacte socialp •Energia: Potencial fotovoltaic, inventari forestal i biomassa, coberta nival i hidroelèctrica induïda, gestió eficiència energèticaenergètica •Aigua: Prevenció - afectació- avaluació riscos associats a l’aigua, gestió del recurs en agricultura, gestió aqüífers ... •Medi ambient: contaminació, canvi climàtic, creixement urbà, salut, canvis i seguiment de la mobilitat Workshop CSPCOT_ICGC – 3 ABRIL 2014
 • 5. 5 UN NOU PARADIGMA DE PLATAFORMES I SENSORS ENPLATAFORMES I SENSORS EN OBSERVACIÓ DE LA TERRA REPTES I TECNOLOGIA l’ escenari d’oport nitat/e pectati es q e la re ol ció tecnològica i la trad cció• l’ escenari d’oportunitat/expectatives que la revolució tecnològica i la traducció en usabilitat ofereix passa però per intentar resoldre o millor determinats reptes: • Capacitat de computació: les dimensions cada cop més grans d l i t l l it t d l l it j t t bde les imatges, la complexitat dels algoritmes, juntament amb el budget de comunicacions, requereix disseny noves arquitectures de computació i processat (onboard) • Modelització física: El coneixement físic de l’ interacció electromagnètica amb l’escena - atmòsfera i la dels sensors en el seu calibratge esdevé primordial en la molt alta resolució • Processament (signal and image processing): La nova dimensionalitat, i.e. dades hiperespectrals, o la complexitat en molt alta resolució d’una nova forma veure trama urbana, demana re dissenyar la cadena de valor Workshop CSPCOT_ICGC – 3 ABRIL 2014 demana re-dissenyar la cadena de valor
 • 6. 6 UN NOU PARADIGMA DE PLATAFORMES I SENSORS ENPLATAFORMES I SENSORS EN OBSERVACIÓ DE LA TERRA UN NOU ESCENARI HIPERESPECTRAL • l’ interès hiperespectral ha augmentat exponencialment, donada la disponibilitat de noves dades/sensors (CHRIS-PROBA...) i ampliació oferta a altres bandes de l’espectre, notablement en el tèrmic i en el SWIR.p • Coneixement de la física en la compressió de les dades • Calibratge i correcció atmosfèrica •Reducció de la hiperespectralitat captada a l’òptima •Determinació signatures espectrals tipus i classificació • Soroll, estimació i extracció Workshop CSPCOT_ICGC – 3 ABRIL 2014
 • 7. 7 UN NOU PARADIGMA DE PLATAFORMES I SENSORS ENPLATAFORMES I SENSORS EN OBSERVACIÓ DE LA TERRA UNA MICA DE RADAR • La inversió en plataformes civils d’alta resolució radar, increment de la nuvolositat (climate changes), accesibilitat noves bandes, constel.lació i pol.larimetria en són els nous i principals drivers:p p p • Constel.lació: CosmoSkymed, Terrasar X (+Paz) • Noves bandes i pol.larimetria: Radarsat2, AlosPalsar i Alospalsar2, Sentinel 1 .... •De la deformació en estàtic al seguiment de moviments perg p interferometria i interferometria diferencial Workshop CSPCOT_ICGC – 3 ABRIL 2014
 • 8. 8 UN NOU PARADIGMA DE PLATAFORMES I SENSORS ENPLATAFORMES I SENSORS EN OBSERVACIÓ DE LA TERRA DIVERSITAT DE PLATAFORMES I REQUERIMENTS • La “DISPONIBILITAT” de moltes més dades, de diferents sensors/plataformes amb una millora de la reactivitat i de la resolució temporal ens porta a nous escenaris: • Fusió òptica i radar • Programes a mida i complementaris en la cadena de valor • Accessibilitat a l’espai & operativa pròpia plataforma • Cap a una maduresa del mercat de l’Observació de la Terra • Capacity Building/networking com a estratègia de marketing Workshop CSPCOT_ICGC – 3 ABRIL 2014 http://www.0ll00.com/
 • 9. 9 UN NOU PARADIGMA DE PLATAFORMES I SENSORS ENPLATAFORMES I SENSORS EN OBSERVACIÓ DE LA TERRA WHAT ABOUT THE ROI ? En els programes d’obser ació de la Terra l’ anàlisi• En els programes d’observació de la Terra, l’ anàlisi socioeconòmic ha de considerar no tant sols el segment “espai”, sinó els costos associats a l’execució i manteniment del programa, així com els beneficis directes però també els indirectes:p •El mercat de l’Observació de la Terra, no és un mercat encara madur, en economia, els mercats madurs són aquells on els usuaris finalsmadurs són aquells on els usuaris finals contribueixen a la financiació i exerceixen per tant una influencia determinada •La cada cop més amplia oferta de plataformes iLa cada cop més amplia oferta de plataformes i modes d’operació, situen cada cop més en les necessitats de l’usuari, el driver principal per analitzar quina aproximació comporta millors Workshop CSPCOT_ICGC – 3 ABRIL 2014 resultats (CBA o CEA)
 • 10. 10 UN NOU PARADIGMA DE PLATAFORMES I SENSORS ENPLATAFORMES I SENSORS EN OBSERVACIÓ DE LA TERRA TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT • Hi ha un canvi de paradigma en Observació de la Terra, tecnològic, operacional i de model de valor afegit, es necessita gent formada i capacitada per afrontar-ho i potenciar-ho: • Eines de capacitació formació en la gestió de tecnologies i serveis tecnològicsg • En un marc de networking internacional • Orientats a la utilitat i transformació de necessitats en requeriments tècnics, operacionals i econòmics •Resultats favorables: increase sustainability and reduce recurring costs Workshop CSPCOT_ICGC – 3 ABRIL 2014 (www.iccartotechnology.com)
 • 11. 11 UN NOU PARADIGMA DE PLATAFORMES I SENSORS ENPLATAFORMES I SENSORS EN OBSERVACIÓ DE LA TERRA VALORACIONS • Noves arquitectures en la integració i processat de les dades, resultaran fonamentals per cobrir el “gap” actual, entre el potencial ofert pels nous sensors i plataformes i les necessitats del usuaris finals, per fer front al nous reptes. (IMAGERY SCIENCE)(IMAGERY SCIENCE) • Com a investigadors, desenvolupadors, “ANIMADORS” en Observació de la Terra, des del CSPCOT ho veiem com una passió i a la vegada com una responsabilitat, un nou paradigma que hauria de girar entorn de:un nou paradigma que hauria de girar entorn de: • Fusió òptica i radar • Programes a mida i complementaris en la cadena de valor • Accessibilitat a l’espai & operativa pròpia plataforma • Cap a una maduresa del mercat de l’Observació de la Terra Workshop CSPCOT_ICGC – 3 ABRIL 2014 • Capacity Building/networking com a estratègia de marketing