SlideShare a Scribd company logo
 
Projecte de lliurament de PACs Nou RAC I Jornades d'Innovació 16 d'octubre de 2008
Objectiu del projecte El projecte vol millorar les eines d’avaluació contínua dins del nou marc d’aprenentatge de l’EEES i donant resposta a les necessitats i requeriments dels Estudis, facilitant la feina que els Consultors realitzen i donant més transparència del procés als Estudiants.
Situació Actual Fins ara, el lliurament de les PACs i activitats de l’aula per part dels estudiants es realitzava directament a una bústia del campus. Això comporta que: Estudiant Pot dubtar si el consultor ha rebut la seva PAC i si s’ha enviat correctament Cal enviar la PAC amb un nom específic per tal que el consultor pugui saber de quin estudiant es tracta A no ser que el consultor els ho enviï a la seva bústia personal, no disposen d'un espai de retorn per cada PAC, no disposen de la correcció de l'activitat i només poden saber-ne la qualificació a través del RAC Consultor i PRA Cal baixar-se una a una cada PAC recuperant les activitats en cada un dels missatges que han enviat els estudiants Un cop recuperades les PACs, cal realitzar una gestió prèvia d'ordenació manual per portar el control de lliurament i qualificació Molts dels consultors i estudiants demanen en les seves enquestes de satisfacció millores en aquest procés i repensar-ne la seva funcionalitat.

Recommended for you

Ehealth madrid 25/11/2010
Ehealth madrid 25/11/2010Ehealth madrid 25/11/2010
Ehealth madrid 25/11/2010

Este documento resume las experiencias y soluciones de una empresa de consultoría en tecnologías de la información en el campo de la imagen médica digital. Describe proyectos de digitalización de imágenes, implantación de sistemas RIS y PACS, integración con historias clínicas electrónicas y objetivos futuros como la imagen 100% digital, acceso universal a imágenes y consolidación de la información a nivel nacional y europeo.

ehealthpacstic
Bspp120010 jornada open-data
Bspp120010 jornada open-dataBspp120010 jornada open-data
Bspp120010 jornada open-data

Jornada Open Data y RISP Generando valor social y económico Transparencia e Innovación en la eAdministración 18/4/2012

opendatacpeigbahiasoftware
InforSalud 2011 - BayDicomMedia
InforSalud 2011 - BayDicomMediaInforSalud 2011 - BayDicomMedia
InforSalud 2011 - BayDicomMedia

Este documento presenta la solución BAY DICOM MEDIA de Bahía Software para el intercambio y almacenamiento de imágenes médicas digitales en formato DICOM. La solución permite exportar e importar imágenes e informes desde y hacia los sistemas de información clínicos de las organizaciones sanitarias. Se describe con éxito su implantación en el Institut Català de la Salut para digitalizar las imágenes en 7 hospitales y 22 centros de atención primaria.

cdehrhl7
Marc de treball Nou marc EEES (més pes a l'AC i feedback)‏ Requeriments dels Estudis a través del Grup de treball d’avaluació Projecte Campus de Tecnologia Educativa Disseny integrat al campus Millorar la usabilitat Es contempla la millora de les eines d'avaluació contínua Experiència d'altres eines d'avaluació: Accés a les proves finals digitalitzades Enviament PV virtuals Estudiants Estrangers
Unir els dos projectes de Tecnologia Educativa i de l'Àrea d’Operacions de Gestió Docent per elaborar un projecte molt més potent unint les forces de tres operatius que han coordinat el projecte a tres bandes: Tecnologia Educativa: Disseny centrat en l’usuari: focus grups, entrevistes i tests d’usuari amb PRAs, estudiants i consultors Disseny gràfic nou RAC Elaboració nou RAC Aplicacions i Processos Disseny i Requeriments nou RAC Elaboració nou RAC (webservices i vinculació GAT)‏ Operacions de Gestió Docent Requeriments nou RAC Coordinació grup de treball Avaluació (requeriments funcionals, compliment treball debats Avaluació EEES)‏ Vetllar pel funcionament del nou RAC Metodologia de treball
Planificació Durant el primer semestre del curs 2007-08 , varem recollir requeriments i es va treballar el disseny del nou RAC Grup de treball d'avaluació Focus grup i entrevistes a usuaris Durant el segon semestre del curs 2007-08 , s’ha desenvolupat el nou RAC El RAC es posa en marxa el primer semestre del curs 2008-09 en diferents fases: Totes les assignatures de Grau i equivalents a aquestes 3.014 estudiants 163 consultors 50 PRAs 156 assignatures Retorn/Feedback (caixeta comentaris) Enviament i accés de les PACs Noves funcionalitats (manera de qualificar, històric de l’estudiant,...)‏ Es posarà en funcionament en totes les assignatures de l'edició de Postgrau novembre 2008. En una segona fase es vol implantar: Totes les assignatures UOC Estudiar noves possibilitats funcionals (correcció digital PACs)‏ Valoració dels usuaris
El que teníem Visió PRA

Recommended for you

TENDENCIAS y FUTURO de la GESTIÓN de DATOS de Dosis en el SERVICIO de RADIOLOGÍA
TENDENCIAS y FUTURO de la GESTIÓN de DATOS de Dosis en el SERVICIO de RADIOLOGÍATENDENCIAS y FUTURO de la GESTIÓN de DATOS de Dosis en el SERVICIO de RADIOLOGÍA
TENDENCIAS y FUTURO de la GESTIÓN de DATOS de Dosis en el SERVICIO de RADIOLOGÍA

OBJETIVOS 1. Conocer la normativa más reciente del Consejo Europeo, Directiva 2013/59/EURATOM, sobre las normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes. 2. Conocer los modelos de software tecnológicos que la industria oferta para las tareas de gestión de datos de dosis, y sus opciones de alerta de Seguridad para el paciente radiológico. 3. Personalizar en el Técnico de Radiología el rol competencial - participativo en la gestión de los datos de dosis. 4. Asimilar los conceptos de Seguridad Radiológica, investigación en el daño biológico y Radiobiología, Mapas de Riesgos y gestión de eventos adversos para integrarlos en la Big Data de Radiología.

radiologiadosis radiologiaactedi
Apiscam DICOM 5/5/2011
Apiscam DICOM 5/5/2011Apiscam DICOM 5/5/2011
Apiscam DICOM 5/5/2011

Seminario sobre DICOM dado en las I Jornadas Técnicas de APISCAM de Informática Sanitaria: "Integración en SSII sanitarios" Salud Madrid

pacsapiscamdicom
Gestión de la Calidad en Radiología – Control Interno y Auditoría Odontológica
Gestión de la Calidad en Radiología – Control Interno y Auditoría OdontológicaGestión de la Calidad en Radiología – Control Interno y Auditoría Odontológica
Gestión de la Calidad en Radiología – Control Interno y Auditoría Odontológica

Este documento habla sobre la gestión de calidad en radiología, el control interno y la auditoría odontológica. Explica que la calidad en salud consiste en aplicar la ciencia y tecnología médica de forma que maximice los beneficios para la salud sin aumentar los riesgos de forma desproporcionada. También describe los sistemas de gestión de calidad, control interno y auditoría odontológica, así como sus objetivos de mejorar continuamente la atención al paciente y garantizar estándares de calidad.

controlcalidadauditoria
El que teníem Visió Consultor
El que teníem Visió Estudiant
El nou RAC Visió General del PRA
El nou RAC Visió General del Consultor

Recommended for you

Ssa tabasco
Ssa tabascoSsa tabasco
Ssa tabasco

Este documento presenta una propuesta para implementar un sistema de gestión de imágenes (PACS y RIS) en la Secretaría de Salud de Tabasco. La propuesta incluye instalar un PACS central y satélites para almacenar y visualizar imágenes desde varios hospitales. También propone implementar un módulo de diagnóstico para crear y firmar informes de manera digital e integrar el sistema con la historia clínica electrónica. El sistema permitiría gestionar flujos de trabajo y compartir imágenes de manera centralizada y escalable entre

pacsrislis.
Visor DICOM: Syngo
Visor DICOM: Syngo Visor DICOM: Syngo
Visor DICOM: Syngo

Syngo fastView es un visor de imágenes médicas DICOM que permite la visualización, navegación y procesamiento básico de imágenes, pero no está diseñado para el diagnóstico. Ofrece funciones como visualización de series y estudios DICOM, zoom, panorámica, cine, medición de distancias, procesamiento de ventanas y color, y guardado e impresión de imágenes. Presenta una interfaz principal con ventanas de visualización, menú, pestañas y barra de estado para acceder a sus funcionalidades.

Aproximació a l’e-assessment des de l’experiència de l’assignatura Avaluació ...
Aproximació a l’e-assessment des de l’experiència de l’assignatura Avaluació ...Aproximació a l’e-assessment des de l’experiència de l’assignatura Avaluació ...
Aproximació a l’e-assessment des de l’experiència de l’assignatura Avaluació ...

Aproximació a l’e-assessment des de l’experiència de l’assignatura Avaluació en línea: eines i estratègies Cristina Fuertes, Teresa Romeu 1st International Workshop on Technology-Enhanced Assessment, Analytics and Feedback (TEAAF2014)

teaaf2014eassessment
El nou RAC Visió del Consultor (Activitats d'un estudiant) ‏
El nou RAC Visió General de l'Estudiant
Sense el treball en equip aquest projecte no s’hagués pogut desenvolupar. Gràcies a tots els que hi heu participat. Moltes gràcies a tots !!! Toñy Pérez Eva Patrícia Gil Ferran Gifra 16 octubre 2008

More Related Content

Viewers also liked

Bspp120009 taller ihe-v.01.02
Bspp120009 taller ihe-v.01.02Bspp120009 taller ihe-v.01.02
Bspp120009 taller ihe-v.01.02
Bahía Software
 
Dicom Nancy Serrano
Dicom Nancy SerranoDicom Nancy Serrano
Dicom Nancy Serrano
Nan Serrano
 
Apiscam Interoperabilidad - 5/5/2011
Apiscam Interoperabilidad - 5/5/2011Apiscam Interoperabilidad - 5/5/2011
Apiscam Interoperabilidad - 5/5/2011
Bahía Software
 
Ehealth madrid 25/11/2010
Ehealth madrid 25/11/2010Ehealth madrid 25/11/2010
Ehealth madrid 25/11/2010
Bahía Software
 
Bspp120010 jornada open-data
Bspp120010 jornada open-dataBspp120010 jornada open-data
Bspp120010 jornada open-data
Bahía Software
 
InforSalud 2011 - BayDicomMedia
InforSalud 2011 - BayDicomMediaInforSalud 2011 - BayDicomMedia
InforSalud 2011 - BayDicomMedia
Bahía Software
 
TENDENCIAS y FUTURO de la GESTIÓN de DATOS de Dosis en el SERVICIO de RADIOLOGÍA
TENDENCIAS y FUTURO de la GESTIÓN de DATOS de Dosis en el SERVICIO de RADIOLOGÍATENDENCIAS y FUTURO de la GESTIÓN de DATOS de Dosis en el SERVICIO de RADIOLOGÍA
TENDENCIAS y FUTURO de la GESTIÓN de DATOS de Dosis en el SERVICIO de RADIOLOGÍA
Miguel Angel De la Cámara Egea
 
Apiscam DICOM 5/5/2011
Apiscam DICOM 5/5/2011Apiscam DICOM 5/5/2011
Apiscam DICOM 5/5/2011
Bahía Software
 
Gestión de la Calidad en Radiología – Control Interno y Auditoría Odontológica
Gestión de la Calidad en Radiología – Control Interno y Auditoría OdontológicaGestión de la Calidad en Radiología – Control Interno y Auditoría Odontológica
Gestión de la Calidad en Radiología – Control Interno y Auditoría Odontológica
Jorge Enrique Manrique-Chávez
 
Ssa tabasco
Ssa tabascoSsa tabasco
Ssa tabasco
SISERIN
 
Visor DICOM: Syngo
Visor DICOM: Syngo Visor DICOM: Syngo
Visor DICOM: Syngo
Ivan Garcia Zavaleta
 

Viewers also liked (11)

Bspp120009 taller ihe-v.01.02
Bspp120009 taller ihe-v.01.02Bspp120009 taller ihe-v.01.02
Bspp120009 taller ihe-v.01.02
 
Dicom Nancy Serrano
Dicom Nancy SerranoDicom Nancy Serrano
Dicom Nancy Serrano
 
Apiscam Interoperabilidad - 5/5/2011
Apiscam Interoperabilidad - 5/5/2011Apiscam Interoperabilidad - 5/5/2011
Apiscam Interoperabilidad - 5/5/2011
 
Ehealth madrid 25/11/2010
Ehealth madrid 25/11/2010Ehealth madrid 25/11/2010
Ehealth madrid 25/11/2010
 
Bspp120010 jornada open-data
Bspp120010 jornada open-dataBspp120010 jornada open-data
Bspp120010 jornada open-data
 
InforSalud 2011 - BayDicomMedia
InforSalud 2011 - BayDicomMediaInforSalud 2011 - BayDicomMedia
InforSalud 2011 - BayDicomMedia
 
TENDENCIAS y FUTURO de la GESTIÓN de DATOS de Dosis en el SERVICIO de RADIOLOGÍA
TENDENCIAS y FUTURO de la GESTIÓN de DATOS de Dosis en el SERVICIO de RADIOLOGÍATENDENCIAS y FUTURO de la GESTIÓN de DATOS de Dosis en el SERVICIO de RADIOLOGÍA
TENDENCIAS y FUTURO de la GESTIÓN de DATOS de Dosis en el SERVICIO de RADIOLOGÍA
 
Apiscam DICOM 5/5/2011
Apiscam DICOM 5/5/2011Apiscam DICOM 5/5/2011
Apiscam DICOM 5/5/2011
 
Gestión de la Calidad en Radiología – Control Interno y Auditoría Odontológica
Gestión de la Calidad en Radiología – Control Interno y Auditoría OdontológicaGestión de la Calidad en Radiología – Control Interno y Auditoría Odontológica
Gestión de la Calidad en Radiología – Control Interno y Auditoría Odontológica
 
Ssa tabasco
Ssa tabascoSsa tabasco
Ssa tabasco
 
Visor DICOM: Syngo
Visor DICOM: Syngo Visor DICOM: Syngo
Visor DICOM: Syngo
 

Similar to Projecte de Lliurament de PACs

Aproximació a l’e-assessment des de l’experiència de l’assignatura Avaluació ...
Aproximació a l’e-assessment des de l’experiència de l’assignatura Avaluació ...Aproximació a l’e-assessment des de l’experiència de l’assignatura Avaluació ...
Aproximació a l’e-assessment des de l’experiència de l’assignatura Avaluació ...
César Pablo Córcoles Briongos
 
Sessió 7 PILE 2n any_BCO_2014-15
Sessió 7 PILE 2n any_BCO_2014-15Sessió 7 PILE 2n any_BCO_2014-15
Sessió 7 PILE 2n any_BCO_2014-15
avitria
 
Cas 2 propi aprenentatge en l’assignatura nticedu
Cas 2 propi aprenentatge en l’assignatura nticeduCas 2 propi aprenentatge en l’assignatura nticedu
Cas 2 propi aprenentatge en l’assignatura nticedu
Nais_Sanjuan
 
Curs avaluadors e2cat
Curs avaluadors e2catCurs avaluadors e2cat
Curs avaluadors e2cat
Projecte de Qualitat
 
PROCÉS ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT -SGQ-
PROCÉS ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT -SGQ-PROCÉS ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT -SGQ-
PROCÉS ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT -SGQ-
Projecte de Qualitat
 
Egd consulting
Egd consultingEgd consulting
Egd consulting
estrellagd
 
Nova Presentacio Projecte Formatiu SavOng
Nova Presentacio Projecte Formatiu SavOngNova Presentacio Projecte Formatiu SavOng
Nova Presentacio Projecte Formatiu SavOng
ONG_arroba
 
pruebas Pac4 Ctic Ade
pruebas Pac4 Ctic Adepruebas Pac4 Ctic Ade
pruebas Pac4 Ctic Ade
RSC-PROJECT
 
El valor del títol de la UOC i el perfil dels graduats
El valor del títol de la UOC i el perfil dels graduatsEl valor del títol de la UOC i el perfil dels graduats
El valor del títol de la UOC i el perfil dels graduats
UNESCO Chair in Education & Technology for Social Change
 
Presentació del projecte
Presentació del projectePresentació del projecte
Presentació del projecte
innovaspais
 
Prova 4-Tasca 2: Avaluació d'un siste...
Prova 4-Tasca 2: Avaluació d'un siste...Prova 4-Tasca 2: Avaluació d'un siste...
Prova 4-Tasca 2: Avaluació d'un siste...
jpozom752
 
Sessió 7 pile 2n any 13 14 -voc
Sessió 7 pile 2n any 13 14 -vocSessió 7 pile 2n any 13 14 -voc
Sessió 7 pile 2n any 13 14 -voc
mortonob
 
Avaluació de la transferència en la formació
Avaluació de la transferència en la formacióAvaluació de la transferència en la formació
Avaluació de la transferència en la formació
ICE_URV_NU
 
Presentació dia 13 d'abril de 2011
Presentació dia 13 d'abril de 2011Presentació dia 13 d'abril de 2011
Presentació dia 13 d'abril de 2011
vilaur
 
Experiències de millora de funcionalitats del campus ub
Experiències de millora de funcionalitats del campus ubExperiències de millora de funcionalitats del campus ub
Experiències de millora de funcionalitats del campus ub
Francisco Perez
 
Programacio i avaluació
Programacio i avaluacióProgramacio i avaluació
Programacio i avaluació
Emili Grande
 
Sessió 7 pile 2n any bco ceb-bll-14-15
Sessió 7 pile 2n any bco ceb-bll-14-15Sessió 7 pile 2n any bco ceb-bll-14-15
Sessió 7 pile 2n any bco ceb-bll-14-15
aaguila4
 

Similar to Projecte de Lliurament de PACs (20)

Aproximació a l’e-assessment des de l’experiència de l’assignatura Avaluació ...
Aproximació a l’e-assessment des de l’experiència de l’assignatura Avaluació ...Aproximació a l’e-assessment des de l’experiència de l’assignatura Avaluació ...
Aproximació a l’e-assessment des de l’experiència de l’assignatura Avaluació ...
 
Quadre de Comandament i estàndards de Qualitat
Quadre de Comandament i estàndards de QualitatQuadre de Comandament i estàndards de Qualitat
Quadre de Comandament i estàndards de Qualitat
 
Sessió 7 PILE 2n any_BCO_2014-15
Sessió 7 PILE 2n any_BCO_2014-15Sessió 7 PILE 2n any_BCO_2014-15
Sessió 7 PILE 2n any_BCO_2014-15
 
Cas 2 propi aprenentatge en l’assignatura nticedu
Cas 2 propi aprenentatge en l’assignatura nticeduCas 2 propi aprenentatge en l’assignatura nticedu
Cas 2 propi aprenentatge en l’assignatura nticedu
 
Curs avaluadors e2cat
Curs avaluadors e2catCurs avaluadors e2cat
Curs avaluadors e2cat
 
PROCÉS ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT -SGQ-
PROCÉS ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT -SGQ-PROCÉS ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT -SGQ-
PROCÉS ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT -SGQ-
 
Egd consulting
Egd consultingEgd consulting
Egd consulting
 
Nova Presentacio Projecte Formatiu SavOng
Nova Presentacio Projecte Formatiu SavOngNova Presentacio Projecte Formatiu SavOng
Nova Presentacio Projecte Formatiu SavOng
 
pruebas Pac4 Ctic Ade
pruebas Pac4 Ctic Adepruebas Pac4 Ctic Ade
pruebas Pac4 Ctic Ade
 
El valor del títol de la UOC i el perfil dels graduats
El valor del títol de la UOC i el perfil dels graduatsEl valor del títol de la UOC i el perfil dels graduats
El valor del títol de la UOC i el perfil dels graduats
 
Presentació del projecte
Presentació del projectePresentació del projecte
Presentació del projecte
 
Prova 4-Tasca 2: Avaluació d'un siste...
Prova 4-Tasca 2: Avaluació d'un siste...Prova 4-Tasca 2: Avaluació d'un siste...
Prova 4-Tasca 2: Avaluació d'un siste...
 
Sessió 7 pile 2n any 13 14 -voc
Sessió 7 pile 2n any 13 14 -vocSessió 7 pile 2n any 13 14 -voc
Sessió 7 pile 2n any 13 14 -voc
 
Avaluació de la transferència en la formació
Avaluació de la transferència en la formacióAvaluació de la transferència en la formació
Avaluació de la transferència en la formació
 
Presentació dia 13 d'abril de 2011
Presentació dia 13 d'abril de 2011Presentació dia 13 d'abril de 2011
Presentació dia 13 d'abril de 2011
 
In lingua
In linguaIn lingua
In lingua
 
In lingua
In linguaIn lingua
In lingua
 
Experiències de millora de funcionalitats del campus ub
Experiències de millora de funcionalitats del campus ubExperiències de millora de funcionalitats del campus ub
Experiències de millora de funcionalitats del campus ub
 
Programacio i avaluació
Programacio i avaluacióProgramacio i avaluació
Programacio i avaluació
 
Sessió 7 pile 2n any bco ceb-bll-14-15
Sessió 7 pile 2n any bco ceb-bll-14-15Sessió 7 pile 2n any bco ceb-bll-14-15
Sessió 7 pile 2n any bco ceb-bll-14-15
 

More from Oficina Oberta d'Innovació

Presentacion proyecto Campus 3D congreso Virtual Educa_2008_Zaragoza
Presentacion proyecto Campus 3D congreso Virtual Educa_2008_ZaragozaPresentacion proyecto Campus 3D congreso Virtual Educa_2008_Zaragoza
Presentacion proyecto Campus 3D congreso Virtual Educa_2008_Zaragoza
Oficina Oberta d'Innovació
 
Interacción Social UOC
Interacción Social UOCInteracción Social UOC
Interacción Social UOC
Oficina Oberta d'Innovació
 
GPS elearning UOC
GPS elearning UOCGPS elearning UOC
GPS elearning UOC
Oficina Oberta d'Innovació
 
UOC Game Training
UOC Game TrainingUOC Game Training
UOC Game Training
Oficina Oberta d'Innovació
 
10è Fòrum d'Innovació - Realitat Augmentada
10è Fòrum d'Innovació - Realitat Augmentada10è Fòrum d'Innovació - Realitat Augmentada
10è Fòrum d'Innovació - Realitat Augmentada
Oficina Oberta d'Innovació
 
Tecnología Táctil
Tecnología TáctilTecnología Táctil
Tecnología Táctil
Oficina Oberta d'Innovació
 
UOC's Media Center presentation
UOC's Media Center presentationUOC's Media Center presentation
UOC's Media Center presentation
Oficina Oberta d'Innovació
 
Aplicaciones RIA (Silverlight) - 7 Foro Innovación
Aplicaciones RIA (Silverlight) - 7 Foro InnovaciónAplicaciones RIA (Silverlight) - 7 Foro Innovación
Aplicaciones RIA (Silverlight) - 7 Foro Innovación
Oficina Oberta d'Innovació
 
Aplicaciones RIA (Flex) - 7 Foro Innovación
Aplicaciones RIA (Flex) - 7 Foro InnovaciónAplicaciones RIA (Flex) - 7 Foro Innovación
Aplicaciones RIA (Flex) - 7 Foro Innovación
Oficina Oberta d'Innovació
 
Presentació UOC Media Center
Presentació UOC Media CenterPresentació UOC Media Center
Presentació UOC Media Center
Oficina Oberta d'Innovació
 
Presentación UOC Media Center
Presentación UOC Media CenterPresentación UOC Media Center
Presentación UOC Media Center
Oficina Oberta d'Innovació
 
Innovación y Espíritu Emprendedor
Innovación y Espíritu EmprendedorInnovación y Espíritu Emprendedor
Innovación y Espíritu Emprendedor
Oficina Oberta d'Innovació
 
Utilització de wikis a l’ensenyament universitari: Projecte EDIP
Utilització de wikis a l’ensenyament universitari: Projecte EDIPUtilització de wikis a l’ensenyament universitari: Projecte EDIP
Utilització de wikis a l’ensenyament universitari: Projecte EDIP
Oficina Oberta d'Innovació
 
Presentació Projectes Motors UOC - Novembre 2008
Presentació Projectes Motors UOC - Novembre 2008Presentació Projectes Motors UOC - Novembre 2008
Presentació Projectes Motors UOC - Novembre 2008
Oficina Oberta d'Innovació
 
Rodolfo: Repositorio Abierto de Locuciones de Fórmulas Matemáticas
Rodolfo: Repositorio Abierto de Locuciones de Fórmulas MatemáticasRodolfo: Repositorio Abierto de Locuciones de Fórmulas Matemáticas
Rodolfo: Repositorio Abierto de Locuciones de Fórmulas Matemáticas
Oficina Oberta d'Innovació
 
Formació docent virtual en la competència del treball en equip en xarxa
Formació docent virtual en la competència del treball en equip en xarxaFormació docent virtual en la competència del treball en equip en xarxa
Formació docent virtual en la competència del treball en equip en xarxa
Oficina Oberta d'Innovació
 
UOC-Speak Project: Providing distance language learners with teacher-less spe...
UOC-Speak Project: Providing distance language learners with teacher-less spe...UOC-Speak Project: Providing distance language learners with teacher-less spe...
UOC-Speak Project: Providing distance language learners with teacher-less spe...
Oficina Oberta d'Innovació
 

More from Oficina Oberta d'Innovació (20)

Biblioteca distribuida
Biblioteca distribuidaBiblioteca distribuida
Biblioteca distribuida
 
Presentacion proyecto Campus 3D congreso Virtual Educa_2008_Zaragoza
Presentacion proyecto Campus 3D congreso Virtual Educa_2008_ZaragozaPresentacion proyecto Campus 3D congreso Virtual Educa_2008_Zaragoza
Presentacion proyecto Campus 3D congreso Virtual Educa_2008_Zaragoza
 
Interacción Social UOC
Interacción Social UOCInteracción Social UOC
Interacción Social UOC
 
GPS elearning UOC
GPS elearning UOCGPS elearning UOC
GPS elearning UOC
 
UOC Game Training
UOC Game TrainingUOC Game Training
UOC Game Training
 
10è Fòrum d'Innovació - Realitat Augmentada
10è Fòrum d'Innovació - Realitat Augmentada10è Fòrum d'Innovació - Realitat Augmentada
10è Fòrum d'Innovació - Realitat Augmentada
 
Tecnología Táctil
Tecnología TáctilTecnología Táctil
Tecnología Táctil
 
UOC's Media Center presentation
UOC's Media Center presentationUOC's Media Center presentation
UOC's Media Center presentation
 
Aplicaciones RIA (Silverlight) - 7 Foro Innovación
Aplicaciones RIA (Silverlight) - 7 Foro InnovaciónAplicaciones RIA (Silverlight) - 7 Foro Innovación
Aplicaciones RIA (Silverlight) - 7 Foro Innovación
 
Aplicaciones RIA (Flex) - 7 Foro Innovación
Aplicaciones RIA (Flex) - 7 Foro InnovaciónAplicaciones RIA (Flex) - 7 Foro Innovación
Aplicaciones RIA (Flex) - 7 Foro Innovación
 
Presentació UOC Media Center
Presentació UOC Media CenterPresentació UOC Media Center
Presentació UOC Media Center
 
Presentación UOC Media Center
Presentación UOC Media CenterPresentación UOC Media Center
Presentación UOC Media Center
 
Innovación y Espíritu Emprendedor
Innovación y Espíritu EmprendedorInnovación y Espíritu Emprendedor
Innovación y Espíritu Emprendedor
 
Utilització de wikis a l’ensenyament universitari: Projecte EDIP
Utilització de wikis a l’ensenyament universitari: Projecte EDIPUtilització de wikis a l’ensenyament universitari: Projecte EDIP
Utilització de wikis a l’ensenyament universitari: Projecte EDIP
 
Presentació Projectes Motors UOC - Novembre 2008
Presentació Projectes Motors UOC - Novembre 2008Presentació Projectes Motors UOC - Novembre 2008
Presentació Projectes Motors UOC - Novembre 2008
 
Verbalització de fórmules matemàtiques
Verbalització de fórmules matemàtiquesVerbalització de fórmules matemàtiques
Verbalització de fórmules matemàtiques
 
Rodolfo: Repositorio Abierto de Locuciones de Fórmulas Matemáticas
Rodolfo: Repositorio Abierto de Locuciones de Fórmulas MatemáticasRodolfo: Repositorio Abierto de Locuciones de Fórmulas Matemáticas
Rodolfo: Repositorio Abierto de Locuciones de Fórmulas Matemáticas
 
UOC Media Art Wiki
UOC Media Art WikiUOC Media Art Wiki
UOC Media Art Wiki
 
Formació docent virtual en la competència del treball en equip en xarxa
Formació docent virtual en la competència del treball en equip en xarxaFormació docent virtual en la competència del treball en equip en xarxa
Formació docent virtual en la competència del treball en equip en xarxa
 
UOC-Speak Project: Providing distance language learners with teacher-less spe...
UOC-Speak Project: Providing distance language learners with teacher-less spe...UOC-Speak Project: Providing distance language learners with teacher-less spe...
UOC-Speak Project: Providing distance language learners with teacher-less spe...
 

Projecte de Lliurament de PACs

 • 1.  
 • 2. Projecte de lliurament de PACs Nou RAC I Jornades d'Innovació 16 d'octubre de 2008
 • 3. Objectiu del projecte El projecte vol millorar les eines d’avaluació contínua dins del nou marc d’aprenentatge de l’EEES i donant resposta a les necessitats i requeriments dels Estudis, facilitant la feina que els Consultors realitzen i donant més transparència del procés als Estudiants.
 • 4. Situació Actual Fins ara, el lliurament de les PACs i activitats de l’aula per part dels estudiants es realitzava directament a una bústia del campus. Això comporta que: Estudiant Pot dubtar si el consultor ha rebut la seva PAC i si s’ha enviat correctament Cal enviar la PAC amb un nom específic per tal que el consultor pugui saber de quin estudiant es tracta A no ser que el consultor els ho enviï a la seva bústia personal, no disposen d'un espai de retorn per cada PAC, no disposen de la correcció de l'activitat i només poden saber-ne la qualificació a través del RAC Consultor i PRA Cal baixar-se una a una cada PAC recuperant les activitats en cada un dels missatges que han enviat els estudiants Un cop recuperades les PACs, cal realitzar una gestió prèvia d'ordenació manual per portar el control de lliurament i qualificació Molts dels consultors i estudiants demanen en les seves enquestes de satisfacció millores en aquest procés i repensar-ne la seva funcionalitat.
 • 5. Marc de treball Nou marc EEES (més pes a l'AC i feedback)‏ Requeriments dels Estudis a través del Grup de treball d’avaluació Projecte Campus de Tecnologia Educativa Disseny integrat al campus Millorar la usabilitat Es contempla la millora de les eines d'avaluació contínua Experiència d'altres eines d'avaluació: Accés a les proves finals digitalitzades Enviament PV virtuals Estudiants Estrangers
 • 6. Unir els dos projectes de Tecnologia Educativa i de l'Àrea d’Operacions de Gestió Docent per elaborar un projecte molt més potent unint les forces de tres operatius que han coordinat el projecte a tres bandes: Tecnologia Educativa: Disseny centrat en l’usuari: focus grups, entrevistes i tests d’usuari amb PRAs, estudiants i consultors Disseny gràfic nou RAC Elaboració nou RAC Aplicacions i Processos Disseny i Requeriments nou RAC Elaboració nou RAC (webservices i vinculació GAT)‏ Operacions de Gestió Docent Requeriments nou RAC Coordinació grup de treball Avaluació (requeriments funcionals, compliment treball debats Avaluació EEES)‏ Vetllar pel funcionament del nou RAC Metodologia de treball
 • 7. Planificació Durant el primer semestre del curs 2007-08 , varem recollir requeriments i es va treballar el disseny del nou RAC Grup de treball d'avaluació Focus grup i entrevistes a usuaris Durant el segon semestre del curs 2007-08 , s’ha desenvolupat el nou RAC El RAC es posa en marxa el primer semestre del curs 2008-09 en diferents fases: Totes les assignatures de Grau i equivalents a aquestes 3.014 estudiants 163 consultors 50 PRAs 156 assignatures Retorn/Feedback (caixeta comentaris) Enviament i accés de les PACs Noves funcionalitats (manera de qualificar, històric de l’estudiant,...)‏ Es posarà en funcionament en totes les assignatures de l'edició de Postgrau novembre 2008. En una segona fase es vol implantar: Totes les assignatures UOC Estudiar noves possibilitats funcionals (correcció digital PACs)‏ Valoració dels usuaris
 • 8. El que teníem Visió PRA
 • 9. El que teníem Visió Consultor
 • 10. El que teníem Visió Estudiant
 • 11. El nou RAC Visió General del PRA
 • 12. El nou RAC Visió General del Consultor
 • 13. El nou RAC Visió del Consultor (Activitats d'un estudiant) ‏
 • 14. El nou RAC Visió General de l'Estudiant
 • 15. Sense el treball en equip aquest projecte no s’hagués pogut desenvolupar. Gràcies a tots els que hi heu participat. Moltes gràcies a tots !!! Toñy Pérez Eva Patrícia Gil Ferran Gifra 16 octubre 2008