SlideShare a Scribd company logo
El projecte de recerca
Informació general
Mercedes Ros. Coord.4rt 2009-2010
El projecte de recerca està constituït per
una sèrie d’activitats de descoberta i
recerca realitzades pel vostre grup entorn
al tema que heu escollit.
• Està supervisat per un
o més professors
• La seva superació és
imprescindible per la
nota de final de curs
• Independentment del
format de presentació
final, TOTS ELS
TREBALLS tindran
una part escrita
estructurada en:
– Introducció
– Procés de treball
– Conclusions
• Hi haurà una
PRESENTACIÓ
ORAL de la recerca i
els resultats obtinguts
PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ
• S'avalua tenint en compte:
L’actuació durant la realització del treball, tant
individual com de grup,
El treball escrit i
La presentació oral.
Full informatiu amb les
rúbriques d’avaluació
en el dossier de grup
Normes bàsiques
• Si sortiu del centre, heu d’informar al professor
encarregat del grup de l’horari de sortida i
d’entrada.
• A més, caldrà avisar a Consergeria
• Els alumnes que tinguin previst sortir de Canet,
han de lliurar AVUI les autoritzacions al
professor encarregat.
• Horari: 9’00 – 13’30
• Exposicions orals: divendres 11’30 a 13’30
Com iniciar el projecte de
recerca
1r pas:Determinació del problema
Què vull investigar?
Quin és el problema
que vull abordar?
Quina pregunta vull
respondre i per què?
• Que tingui un interès
científic, històric, social o
intel·lectual en general.
• Que admeti respostes
concretes i objectives
• Que sigui precís, sense
vaguetats i dispersió
• Que s’adapti a les vostres
possibilitats i habilitats.
• Realista: proporcionat
als recursos materials,
personals, tècnics i de
temps que teniu!!!!
La pregunta o problema
plantejat ens ha de servir
com a fil conductor de la
recerca
2n pas:Focalitza el tema
Especificació dels objectius
• Quins són els tres o
quatre aspectes que
m’interessen d’aquest
tema?
• Desglossem el tema
de la recerca
• Expressats en forma
d’enunciats amb
verbs com....conèixer,
saber, comprendre,
analitzar...
3r pas: disseny i aplicació de
l’estratègia metodològica
• COM ENFOCARÉ EL
TREBALL PER RESPONDRE
A LA PREGUNTA
PLANTEJADA?
• QUINS PASSOS SEGUIRÉ?
• Marc teòric i guió de treball
• Cerca d’informació
• Tractament de la informació
• Comunicació de la
informació
1ª etapa
CERCAR INFORMACIÓ
2ª etapa
ANALITZAR I TRACTAR LA INFORMACIÓ
3ª etapa
COMUNICAR LA INFORMACIO
Final
Inici
Les etapes del treball d’investigació
El marc teòric per organitzar la
investigació
• Quines lectures he
de fer per situarme
en el tema o
conèixer l’estat de la
qüestió?
• Quins conceptes o
teories previs he de
conèixer per tal de
poder emprendre la
recerca?
El guió de treball
• Consulta fonts d’informació de referència: enciclopèdies
generals o especialitzades.
• Extreu les idees i conceptes més importants .
• Ordena les idees i conceptes establint categories i
relacions de jerarquia. Quines són les principals i les
secundàries ?
• Quines són les paraules clau?
Cal elaborar el guió de treball
• Nom de la recerca
• Concreció d’apartats i subapartats
• Quins aspectes treballarem del tema?
El pla d’acció
Planifica’t
5è pas: Cerca d’informació
• Amb quin material treballaré?
• D’on obtindré la informació? Com la
valoraré?
Metodologia en la cerca
1. Què cerco i per què ?
Determineu quina informació necessiteu
2. Com i on trobaré la informació ?
Identifiqueu les fonts d’informació més apropiades
Determinar eines per a localitzar la informació
3. Què he trobat del que buscava ?
Comparar informació de diverses fonts.
Aplicar criteris per a valorar la qualitat de la informació.
Com i on trobaré la
informació ?
Les fonts
1. Pensa en quin tipus d’informació necessites
En l’elaboració d’un treball de recerca
necessites informació amb rigor acadèmic,
documents elaborats per experts.
Informació fiable
que et mereixi
credibilitat
✔ textos (literaris, històrics, filosòfics ...)
✔ obres artístiques
✔ documents (d’arxiu
hemeroteca ...)
✔ premsa diària
✔ internet
✔ documents digitals
✔ entrevistes
✔ enquestes
✔ observació
✔ experiment
✔ altres
No et conformis amb el primer que trobis
Què he trobat del
que buscava ?
Els documents
Selecciona els documents útils
Rellevant
La informació
Valora el contingut dels documents
Fiabilitat i
l’actualització
.
Cal anotar les referències
dels documents
seleccionats per a poder
demostrar les fonts
consultades
BIBLIOGRAFIA
6è pas:Tractament de la informació
• QUÈ FARÉ AMB LA INFORMACIÓ
OBTINGUDA?
✔ tractament estadístic
✔ classificació o tipologia
✔ tractament comparatiu
✔ formulació/comprovació
d’hipòtesis explicatives o
interpretatives
✔ reconstrucció biogràfica o
d’un fet històric
✔ caracterització d’un grup,
institució, estil o moviment
social
✔ altres
Reelaboració del guió de treball
Replanteja’t, si s’escau, el guió
de treball segons els resultats
de la recerca
Per últim.....Avaluació de resultats i
conclusions
• QUÈ HE FET? FINS ON HE ARRIBAT I
PER QUÈ? QUÈ HE APRÈS?
Parts de la conclusió
• Recull i presentació sintètica dels resultats
obtinguts.
• Valoració dels resultats: per què és important o
significatiu allò que s’ha trobat o aconseguit?
• Valoració de l’estratègia metodològica: S’ha respòs la
pregunta?S’han assolit els objectius proposats?
• Obstacles i problemes que puguin haver aparegut
durant la recerca, com han influït i com s’han intentat
resoldre.
• Valoració personal de tot el procés de recerca i del què
s’ha après. Extrapolacions
Elaboració del treball
• En el dossier de grup, hi ha un GUIÓ amb
pautes per l’elaboració del treball escrit.
LLEGIU-LO i teniu-lo present com a GUIA
ORIENTATIVA.
• Les parts bàsiques sempre seran:
– Introducció
– Cos del treball
– Conclusions

More Related Content

What's hot

Com Fer Un Treball De Recerca 2
Com Fer Un Treball De Recerca 2Com Fer Un Treball De Recerca 2
Com Fer Un Treball De Recerca 2
Biblioteca IES Alcanar puntedu
 
Treball de Recerca
Treball de RecercaTreball de Recerca
Treball de Recerca
escriurealaxarxa
 
Un treball de recerca sobre el treball de recerca - pre-Projecte
Un treball de recerca sobre el treball de recerca - pre-ProjecteUn treball de recerca sobre el treball de recerca - pre-Projecte
Un treball de recerca sobre el treball de recerca - pre-Projecte
Agustí Estévez
 
Treball de recerca 2
Treball de recerca 2Treball de recerca 2
Treball de recerca 2fcabanillasa
 
Treball de recerca 4t ESO
Treball de recerca 4t ESOTreball de recerca 4t ESO
Treball de recerca 4t ESOjosepmlavado
 
Com fer un treball de recerca.
Com fer un treball de recerca.Com fer un treball de recerca.
Com fer un treball de recerca.fcabanillasa
 
Plantejament recerca
Plantejament recercaPlantejament recerca
Plantejament recerca
Anabel Ponce
 
Informació general
Informació generalInformació general
Informació generalLuís Rovira
 
Treballs Recerca Batxillerat 2008
Treballs Recerca Batxillerat 2008Treballs Recerca Batxillerat 2008
Treballs Recerca Batxillerat 2008Daniel Fernández
 
Parts del PdR
Parts del PdRParts del PdR
Parts del PdR
Luís Rovira
 
El Projecte de Recerca de 4t d'ESO
El Projecte de Recerca de 4t d'ESOEl Projecte de Recerca de 4t d'ESO
El Projecte de Recerca de 4t d'ESO
Marcel Jorba
 
Recerca
RecercaRecerca
Recerca
Erradier
 
Treball recerca general
Treball recerca generalTreball recerca general
Treball recerca general
lluís nater
 
Scopus
ScopusScopus
Elabora la teva tesi doctoral: publicació, visibilitat i indicadors d’impacte
Elabora la teva tesi doctoral: publicació, visibilitat i indicadors d’impacteElabora la teva tesi doctoral: publicació, visibilitat i indicadors d’impacte
Elabora la teva tesi doctoral: publicació, visibilitat i indicadors d’impacte
Biblioteca del Campus Terrassa
 
Projecte de Recerca
Projecte de RecercaProjecte de Recerca
Projecte de Recerca
Manel miguela
 
Recerca
RecercaRecerca
Recerca
Manel miguela
 
Guia investigacio per a l'alumnat de batxillerat
Guia investigacio per a l'alumnat de batxilleratGuia investigacio per a l'alumnat de batxillerat
Guia investigacio per a l'alumnat de batxillerat
booksworld
 
Treball de Recerca, document per als alumnes
Treball de Recerca, document per als alumnesTreball de Recerca, document per als alumnes
Treball de Recerca, document per als alumnes
INS Hug Roger III
 

What's hot (20)

Com Fer Un Treball De Recerca 2
Com Fer Un Treball De Recerca 2Com Fer Un Treball De Recerca 2
Com Fer Un Treball De Recerca 2
 
Treball de Recerca
Treball de RecercaTreball de Recerca
Treball de Recerca
 
Un treball de recerca sobre el treball de recerca - pre-Projecte
Un treball de recerca sobre el treball de recerca - pre-ProjecteUn treball de recerca sobre el treball de recerca - pre-Projecte
Un treball de recerca sobre el treball de recerca - pre-Projecte
 
Treball de recerca 2
Treball de recerca 2Treball de recerca 2
Treball de recerca 2
 
Treball de recerca 4t ESO
Treball de recerca 4t ESOTreball de recerca 4t ESO
Treball de recerca 4t ESO
 
Com fer un treball de recerca.
Com fer un treball de recerca.Com fer un treball de recerca.
Com fer un treball de recerca.
 
Plantejament recerca
Plantejament recercaPlantejament recerca
Plantejament recerca
 
Informació general
Informació generalInformació general
Informació general
 
El treball de recerca 1
El treball de recerca 1El treball de recerca 1
El treball de recerca 1
 
Treballs Recerca Batxillerat 2008
Treballs Recerca Batxillerat 2008Treballs Recerca Batxillerat 2008
Treballs Recerca Batxillerat 2008
 
Parts del PdR
Parts del PdRParts del PdR
Parts del PdR
 
El Projecte de Recerca de 4t d'ESO
El Projecte de Recerca de 4t d'ESOEl Projecte de Recerca de 4t d'ESO
El Projecte de Recerca de 4t d'ESO
 
Recerca
RecercaRecerca
Recerca
 
Treball recerca general
Treball recerca generalTreball recerca general
Treball recerca general
 
Scopus
ScopusScopus
Scopus
 
Elabora la teva tesi doctoral: publicació, visibilitat i indicadors d’impacte
Elabora la teva tesi doctoral: publicació, visibilitat i indicadors d’impacteElabora la teva tesi doctoral: publicació, visibilitat i indicadors d’impacte
Elabora la teva tesi doctoral: publicació, visibilitat i indicadors d’impacte
 
Projecte de Recerca
Projecte de RecercaProjecte de Recerca
Projecte de Recerca
 
Recerca
RecercaRecerca
Recerca
 
Guia investigacio per a l'alumnat de batxillerat
Guia investigacio per a l'alumnat de batxilleratGuia investigacio per a l'alumnat de batxillerat
Guia investigacio per a l'alumnat de batxillerat
 
Treball de Recerca, document per als alumnes
Treball de Recerca, document per als alumnesTreball de Recerca, document per als alumnes
Treball de Recerca, document per als alumnes
 

Viewers also liked

Diferents sistemes per recercar informació.
Diferents sistemes per recercar informació.Diferents sistemes per recercar informació.
Diferents sistemes per recercar informació.
Hiba Hassoune
 
Sistemes per la recerca de la informació
Sistemes per la recerca de la informacióSistemes per la recerca de la informació
Sistemes per la recerca de la informació
Jennifer Fernandes
 
Búsqueda información internet charla excelencia
Búsqueda información internet charla excelenciaBúsqueda información internet charla excelencia
Búsqueda información internet charla excelencia
ismael2404
 
Recerca d'informació. Carme Barba
Recerca d'informació. Carme BarbaRecerca d'informació. Carme Barba
Recerca d'informació. Carme Barba
Anna Pérez
 
Sessio Informatica
Sessio InformaticaSessio Informatica
Sessio InformaticaLlurba
 
Bachillerato de excelencia ies villa de valdemoro
Bachillerato de excelencia ies villa de valdemoroBachillerato de excelencia ies villa de valdemoro
Bachillerato de excelencia ies villa de valdemoro
ismael2404
 
Biblioteca digital, Repositoris, Open Access, el Portal de la Recerca a Catal...
Biblioteca digital, Repositoris, Open Access, el Portal de la Recerca a Catal...Biblioteca digital, Repositoris, Open Access, el Portal de la Recerca a Catal...
Biblioteca digital, Repositoris, Open Access, el Portal de la Recerca a Catal...
CSUC - Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya
 
Estructura TDR
Estructura TDREstructura TDR
Estructura TDR
Anabel Ponce
 
Comentario lingüístico (guía elaboración)
Comentario lingüístico (guía elaboración)Comentario lingüístico (guía elaboración)
Comentario lingüístico (guía elaboración)
ismael2404
 
Presentacioalehoop2013
Presentacioalehoop2013Presentacioalehoop2013
Treball recerca
Treball recercaTreball recerca
Treball recercadolors
 
Diferents sistemes de recerca d’informació
Diferents sistemes de recerca d’informacióDiferents sistemes de recerca d’informació
Diferents sistemes de recerca d’informació
Judith Castilla
 

Viewers also liked (12)

Diferents sistemes per recercar informació.
Diferents sistemes per recercar informació.Diferents sistemes per recercar informació.
Diferents sistemes per recercar informació.
 
Sistemes per la recerca de la informació
Sistemes per la recerca de la informacióSistemes per la recerca de la informació
Sistemes per la recerca de la informació
 
Búsqueda información internet charla excelencia
Búsqueda información internet charla excelenciaBúsqueda información internet charla excelencia
Búsqueda información internet charla excelencia
 
Recerca d'informació. Carme Barba
Recerca d'informació. Carme BarbaRecerca d'informació. Carme Barba
Recerca d'informació. Carme Barba
 
Sessio Informatica
Sessio InformaticaSessio Informatica
Sessio Informatica
 
Bachillerato de excelencia ies villa de valdemoro
Bachillerato de excelencia ies villa de valdemoroBachillerato de excelencia ies villa de valdemoro
Bachillerato de excelencia ies villa de valdemoro
 
Biblioteca digital, Repositoris, Open Access, el Portal de la Recerca a Catal...
Biblioteca digital, Repositoris, Open Access, el Portal de la Recerca a Catal...Biblioteca digital, Repositoris, Open Access, el Portal de la Recerca a Catal...
Biblioteca digital, Repositoris, Open Access, el Portal de la Recerca a Catal...
 
Estructura TDR
Estructura TDREstructura TDR
Estructura TDR
 
Comentario lingüístico (guía elaboración)
Comentario lingüístico (guía elaboración)Comentario lingüístico (guía elaboración)
Comentario lingüístico (guía elaboración)
 
Presentacioalehoop2013
Presentacioalehoop2013Presentacioalehoop2013
Presentacioalehoop2013
 
Treball recerca
Treball recercaTreball recerca
Treball recerca
 
Diferents sistemes de recerca d’informació
Diferents sistemes de recerca d’informacióDiferents sistemes de recerca d’informació
Diferents sistemes de recerca d’informació
 

Similar to Presentació projecte recerca 4t (1)

Presentació 2016 17
Presentació 2016 17Presentació 2016 17
Presentació 2016 17
Albert Castro
 
Com elaborar un treball de recerca?
Com elaborar un treball de recerca?Com elaborar un treball de recerca?
Com elaborar un treball de recerca?
actividadestransversales
 
Tdr definitiu
Tdr definitiuTdr definitiu
Tdr definitiu
Anabel Ponce
 
Comferuntreballderecerca
ComferuntreballderecercaComferuntreballderecerca
Comferuntreballderecercafiloinfanta
 
1._Portafoli_ Elaboració d'un portafoli per l'alumnat. Guia de treball
1._Portafoli_ Elaboració d'un portafoli per l'alumnat. Guia de treball1._Portafoli_ Elaboració d'un portafoli per l'alumnat. Guia de treball
1._Portafoli_ Elaboració d'un portafoli per l'alumnat. Guia de treball
MaribelLpez49
 
Els projectes i les competencies
Els projectes i les competenciesEls projectes i les competencies
Els projectes i les competenciesrosycalvo
 
Power treball per projectes
Power treball per projectes Power treball per projectes
Power treball per projectes monik3mng
 
Guia de l'alumne
Guia de l'alumneGuia de l'alumne
Guia de l'alumneLlurba
 
Pautes per elaborar estructurar i redactar un TFG/TFM
Pautes per elaborar estructurar i redactar un TFG/TFMPautes per elaborar estructurar i redactar un TFG/TFM
Pautes per elaborar estructurar i redactar un TFG/TFM
Biblioteca del Campus Terrassa
 
IES Francesc Macià: El treball de recerca - Pautes
IES Francesc Macià: El treball de recerca - PautesIES Francesc Macià: El treball de recerca - Pautes
IES Francesc Macià: El treball de recerca - Pauteslurudwig
 
Pautes per elaborar, estructurar i redactar un TFG/TFM
Pautes per elaborar, estructurar i redactar un TFG/TFMPautes per elaborar, estructurar i redactar un TFG/TFM
Pautes per elaborar, estructurar i redactar un TFG/TFM
Biblioteca del Campus Terrassa
 
1er Congrès d'Enginyeria Clínica, Sistemes de Salut i Ètica 2016/17
1er Congrès d'Enginyeria Clínica, Sistemes de Salut i Ètica 2016/171er Congrès d'Enginyeria Clínica, Sistemes de Salut i Ètica 2016/17
1er Congrès d'Enginyeria Clínica, Sistemes de Salut i Ètica 2016/17
JAUME GRAU CANO
 
Bloc 2
Bloc 2Bloc 2
Bloc 2
Rosabel UA
 
Presentació tdr
Presentació tdrPresentació tdr
Presentació tdr
Anabel Ponce
 
Metodologia de la Investigació en Educació - TFG
Metodologia de la Investigació en Educació - TFGMetodologia de la Investigació en Educació - TFG
Metodologia de la Investigació en Educació - TFG
Francesc Esteve
 
Guia1 cerca
Guia1 cercaGuia1 cerca
Treball de recerca 2018-19
Treball de recerca 2018-19Treball de recerca 2018-19
Treball de recerca 2018-19
INS Hug Roger III
 
Escriptura d'articles de didàctica
Escriptura d'articles de didàcticaEscriptura d'articles de didàctica
Escriptura d'articles de didàctica
jdomen44
 
Treball recerca reduït def
Treball recerca reduït defTreball recerca reduït def
Treball recerca reduït def
masocias
 
Treball de recerca
Treball de recercaTreball de recerca
Treball de recerca
Caterina Ferreres Català
 

Similar to Presentació projecte recerca 4t (1) (20)

Presentació 2016 17
Presentació 2016 17Presentació 2016 17
Presentació 2016 17
 
Com elaborar un treball de recerca?
Com elaborar un treball de recerca?Com elaborar un treball de recerca?
Com elaborar un treball de recerca?
 
Tdr definitiu
Tdr definitiuTdr definitiu
Tdr definitiu
 
Comferuntreballderecerca
ComferuntreballderecercaComferuntreballderecerca
Comferuntreballderecerca
 
1._Portafoli_ Elaboració d'un portafoli per l'alumnat. Guia de treball
1._Portafoli_ Elaboració d'un portafoli per l'alumnat. Guia de treball1._Portafoli_ Elaboració d'un portafoli per l'alumnat. Guia de treball
1._Portafoli_ Elaboració d'un portafoli per l'alumnat. Guia de treball
 
Els projectes i les competencies
Els projectes i les competenciesEls projectes i les competencies
Els projectes i les competencies
 
Power treball per projectes
Power treball per projectes Power treball per projectes
Power treball per projectes
 
Guia de l'alumne
Guia de l'alumneGuia de l'alumne
Guia de l'alumne
 
Pautes per elaborar estructurar i redactar un TFG/TFM
Pautes per elaborar estructurar i redactar un TFG/TFMPautes per elaborar estructurar i redactar un TFG/TFM
Pautes per elaborar estructurar i redactar un TFG/TFM
 
IES Francesc Macià: El treball de recerca - Pautes
IES Francesc Macià: El treball de recerca - PautesIES Francesc Macià: El treball de recerca - Pautes
IES Francesc Macià: El treball de recerca - Pautes
 
Pautes per elaborar, estructurar i redactar un TFG/TFM
Pautes per elaborar, estructurar i redactar un TFG/TFMPautes per elaborar, estructurar i redactar un TFG/TFM
Pautes per elaborar, estructurar i redactar un TFG/TFM
 
1er Congrès d'Enginyeria Clínica, Sistemes de Salut i Ètica 2016/17
1er Congrès d'Enginyeria Clínica, Sistemes de Salut i Ètica 2016/171er Congrès d'Enginyeria Clínica, Sistemes de Salut i Ètica 2016/17
1er Congrès d'Enginyeria Clínica, Sistemes de Salut i Ètica 2016/17
 
Bloc 2
Bloc 2Bloc 2
Bloc 2
 
Presentació tdr
Presentació tdrPresentació tdr
Presentació tdr
 
Metodologia de la Investigació en Educació - TFG
Metodologia de la Investigació en Educació - TFGMetodologia de la Investigació en Educació - TFG
Metodologia de la Investigació en Educació - TFG
 
Guia1 cerca
Guia1 cercaGuia1 cerca
Guia1 cerca
 
Treball de recerca 2018-19
Treball de recerca 2018-19Treball de recerca 2018-19
Treball de recerca 2018-19
 
Escriptura d'articles de didàctica
Escriptura d'articles de didàcticaEscriptura d'articles de didàctica
Escriptura d'articles de didàctica
 
Treball recerca reduït def
Treball recerca reduït defTreball recerca reduït def
Treball recerca reduït def
 
Treball de recerca
Treball de recercaTreball de recerca
Treball de recerca
 

More from fsanch10

Projecte de recerca 4t 14_15_definitiva
Projecte de recerca 4t 14_15_definitivaProjecte de recerca 4t 14_15_definitiva
Projecte de recerca 4t 14_15_definitiva
fsanch10
 
Projecte de recerca 4t 14_15_definitiva
Projecte de recerca 4t 14_15_definitivaProjecte de recerca 4t 14_15_definitiva
Projecte de recerca 4t 14_15_definitiva
fsanch10
 
La publicidad. esquema refuerzo.
La publicidad. esquema refuerzo.La publicidad. esquema refuerzo.
La publicidad. esquema refuerzo.
fsanch10
 
Full de proposta. alumnes per omplir els alumnes
Full de proposta. alumnes per omplir els alumnesFull de proposta. alumnes per omplir els alumnes
Full de proposta. alumnes per omplir els alumnesfsanch10
 
Orientacions per a la presentació de treballs 2
Orientacions per a la presentació de treballs 2Orientacions per a la presentació de treballs 2
Orientacions per a la presentació de treballs 2
fsanch10
 
Projecte de recerca 4t eso curs 14 15 graella
Projecte de recerca 4t eso curs 14 15 graellaProjecte de recerca 4t eso curs 14 15 graella
Projecte de recerca 4t eso curs 14 15 graellafsanch10
 
Projecte de recerca 4t eso curs 14 15 graella
Projecte de recerca 4t eso curs 14 15 graellaProjecte de recerca 4t eso curs 14 15 graella
Projecte de recerca 4t eso curs 14 15 graella
fsanch10
 
Normativa del tr 2015 16 i fulls de seguiment
Normativa del tr 2015 16 i fulls de seguimentNormativa del tr 2015 16 i fulls de seguiment
Normativa del tr 2015 16 i fulls de seguimentfsanch10
 
Normativa del tr 2014 15 i fulls de seguiment
Normativa del tr 2014 15 i fulls de seguimentNormativa del tr 2014 15 i fulls de seguiment
Normativa del tr 2014 15 i fulls de seguimentfsanch10
 
Treball recerca evaluación memoria escrita
Treball recerca evaluación memoria escritaTreball recerca evaluación memoria escrita
Treball recerca evaluación memoria escritafsanch10
 
Premi bonal 2013 2014-bases
Premi bonal 2013 2014-basesPremi bonal 2013 2014-bases
Premi bonal 2013 2014-basesfsanch10
 
Memoria valorativa del curso de blogs 2012
Memoria valorativa del curso de blogs 2012Memoria valorativa del curso de blogs 2012
Memoria valorativa del curso de blogs 2012
fsanch10
 
Valoro este proyecto de recerca
Valoro este proyecto de recercaValoro este proyecto de recerca
Valoro este proyecto de recerca
fsanch10
 
(Para el tema blog) avaluació del treball de recerca draft
(Para el tema blog) avaluació del treball de recerca draft(Para el tema blog) avaluació del treball de recerca draft
(Para el tema blog) avaluació del treball de recerca draftfsanch10
 
Boy de roald dahl
Boy de roald dahlBoy de roald dahl
Boy de roald dahlfsanch10
 
Boy de roald dahl
Boy de roald dahlBoy de roald dahl
Boy de roald dahlfsanch10
 
Raís de amor
Raís de amorRaís de amor
Raís de amorfsanch10
 

More from fsanch10 (20)

Projecte de recerca 4t 14_15_definitiva
Projecte de recerca 4t 14_15_definitivaProjecte de recerca 4t 14_15_definitiva
Projecte de recerca 4t 14_15_definitiva
 
Projecte de recerca 4t 14_15_definitiva
Projecte de recerca 4t 14_15_definitivaProjecte de recerca 4t 14_15_definitiva
Projecte de recerca 4t 14_15_definitiva
 
La publicidad. esquema refuerzo.
La publicidad. esquema refuerzo.La publicidad. esquema refuerzo.
La publicidad. esquema refuerzo.
 
Full de proposta. alumnes per omplir els alumnes
Full de proposta. alumnes per omplir els alumnesFull de proposta. alumnes per omplir els alumnes
Full de proposta. alumnes per omplir els alumnes
 
Orientacions per a la presentació de treballs 2
Orientacions per a la presentació de treballs 2Orientacions per a la presentació de treballs 2
Orientacions per a la presentació de treballs 2
 
Projecte de recerca 4t eso curs 14 15 graella
Projecte de recerca 4t eso curs 14 15 graellaProjecte de recerca 4t eso curs 14 15 graella
Projecte de recerca 4t eso curs 14 15 graella
 
Projecte de recerca 4t eso curs 14 15 graella
Projecte de recerca 4t eso curs 14 15 graellaProjecte de recerca 4t eso curs 14 15 graella
Projecte de recerca 4t eso curs 14 15 graella
 
Normativa del tr 2015 16 i fulls de seguiment
Normativa del tr 2015 16 i fulls de seguimentNormativa del tr 2015 16 i fulls de seguiment
Normativa del tr 2015 16 i fulls de seguiment
 
Normativa del tr 2014 15 i fulls de seguiment
Normativa del tr 2014 15 i fulls de seguimentNormativa del tr 2014 15 i fulls de seguiment
Normativa del tr 2014 15 i fulls de seguiment
 
Treball recerca evaluación memoria escrita
Treball recerca evaluación memoria escritaTreball recerca evaluación memoria escrita
Treball recerca evaluación memoria escrita
 
Premi bonal 2013 2014-bases
Premi bonal 2013 2014-basesPremi bonal 2013 2014-bases
Premi bonal 2013 2014-bases
 
Memoria valorativa del curso de blogs 2012
Memoria valorativa del curso de blogs 2012Memoria valorativa del curso de blogs 2012
Memoria valorativa del curso de blogs 2012
 
Valoro este proyecto de recerca
Valoro este proyecto de recercaValoro este proyecto de recerca
Valoro este proyecto de recerca
 
(Para el tema blog) avaluació del treball de recerca draft
(Para el tema blog) avaluació del treball de recerca draft(Para el tema blog) avaluació del treball de recerca draft
(Para el tema blog) avaluació del treball de recerca draft
 
Métrica
MétricaMétrica
Métrica
 
Boy de roald dahl
Boy de roald dahlBoy de roald dahl
Boy de roald dahl
 
Boy de roald dahl
Boy de roald dahlBoy de roald dahl
Boy de roald dahl
 
Raís de amor
Raís de amorRaís de amor
Raís de amor
 
Métrica
MétricaMétrica
Métrica
 
Métrica
MétricaMétrica
Métrica
 

Recently uploaded

INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
EscolaRoserCapdevila18
 
llengua catalana exercicis catala_web.pdf
llengua catalana exercicis catala_web.pdfllengua catalana exercicis catala_web.pdf
llengua catalana exercicis catala_web.pdf
MireiaForcadaSabat
 
Revista Miroscopi 79 (AMPA Escola Joan Miró) Juny 2024
Revista Miroscopi 79 (AMPA Escola Joan Miró) Juny 2024Revista Miroscopi 79 (AMPA Escola Joan Miró) Juny 2024
Revista Miroscopi 79 (AMPA Escola Joan Miró) Juny 2024
mmcastillo01
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
LLuelles Perera Maria del Mar
 
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILABOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
EMMAMUOZMARTINEZ
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
EscolaRoserCapdevila18
 

Recently uploaded (6)

INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
 
llengua catalana exercicis catala_web.pdf
llengua catalana exercicis catala_web.pdfllengua catalana exercicis catala_web.pdf
llengua catalana exercicis catala_web.pdf
 
Revista Miroscopi 79 (AMPA Escola Joan Miró) Juny 2024
Revista Miroscopi 79 (AMPA Escola Joan Miró) Juny 2024Revista Miroscopi 79 (AMPA Escola Joan Miró) Juny 2024
Revista Miroscopi 79 (AMPA Escola Joan Miró) Juny 2024
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
 
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILABOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
 

Presentació projecte recerca 4t (1)

 • 1. El projecte de recerca Informació general Mercedes Ros. Coord.4rt 2009-2010
 • 2. El projecte de recerca està constituït per una sèrie d’activitats de descoberta i recerca realitzades pel vostre grup entorn al tema que heu escollit.
 • 3. • Està supervisat per un o més professors • La seva superació és imprescindible per la nota de final de curs
 • 4. • Independentment del format de presentació final, TOTS ELS TREBALLS tindran una part escrita estructurada en: – Introducció – Procés de treball – Conclusions
 • 5. • Hi haurà una PRESENTACIÓ ORAL de la recerca i els resultats obtinguts
 • 6. PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ • S'avalua tenint en compte: L’actuació durant la realització del treball, tant individual com de grup, El treball escrit i La presentació oral.
 • 7. Full informatiu amb les rúbriques d’avaluació en el dossier de grup
 • 8. Normes bàsiques • Si sortiu del centre, heu d’informar al professor encarregat del grup de l’horari de sortida i d’entrada. • A més, caldrà avisar a Consergeria • Els alumnes que tinguin previst sortir de Canet, han de lliurar AVUI les autoritzacions al professor encarregat. • Horari: 9’00 – 13’30 • Exposicions orals: divendres 11’30 a 13’30
 • 9. Com iniciar el projecte de recerca
 • 10. 1r pas:Determinació del problema Què vull investigar? Quin és el problema que vull abordar? Quina pregunta vull respondre i per què? • Que tingui un interès científic, històric, social o intel·lectual en general. • Que admeti respostes concretes i objectives • Que sigui precís, sense vaguetats i dispersió • Que s’adapti a les vostres possibilitats i habilitats. • Realista: proporcionat als recursos materials, personals, tècnics i de temps que teniu!!!!
 • 11. La pregunta o problema plantejat ens ha de servir com a fil conductor de la recerca
 • 12. 2n pas:Focalitza el tema Especificació dels objectius • Quins són els tres o quatre aspectes que m’interessen d’aquest tema? • Desglossem el tema de la recerca • Expressats en forma d’enunciats amb verbs com....conèixer, saber, comprendre, analitzar...
 • 13. 3r pas: disseny i aplicació de l’estratègia metodològica • COM ENFOCARÉ EL TREBALL PER RESPONDRE A LA PREGUNTA PLANTEJADA? • QUINS PASSOS SEGUIRÉ? • Marc teòric i guió de treball • Cerca d’informació • Tractament de la informació • Comunicació de la informació
 • 14. 1ª etapa CERCAR INFORMACIÓ 2ª etapa ANALITZAR I TRACTAR LA INFORMACIÓ 3ª etapa COMUNICAR LA INFORMACIO Final Inici Les etapes del treball d’investigació
 • 15. El marc teòric per organitzar la investigació • Quines lectures he de fer per situarme en el tema o conèixer l’estat de la qüestió? • Quins conceptes o teories previs he de conèixer per tal de poder emprendre la recerca?
 • 16. El guió de treball • Consulta fonts d’informació de referència: enciclopèdies generals o especialitzades. • Extreu les idees i conceptes més importants . • Ordena les idees i conceptes establint categories i relacions de jerarquia. Quines són les principals i les secundàries ? • Quines són les paraules clau? Cal elaborar el guió de treball • Nom de la recerca • Concreció d’apartats i subapartats • Quins aspectes treballarem del tema?
 • 18. 5è pas: Cerca d’informació • Amb quin material treballaré? • D’on obtindré la informació? Com la valoraré?
 • 19. Metodologia en la cerca 1. Què cerco i per què ? Determineu quina informació necessiteu 2. Com i on trobaré la informació ? Identifiqueu les fonts d’informació més apropiades Determinar eines per a localitzar la informació 3. Què he trobat del que buscava ? Comparar informació de diverses fonts. Aplicar criteris per a valorar la qualitat de la informació.
 • 20. Com i on trobaré la informació ?
 • 21. Les fonts 1. Pensa en quin tipus d’informació necessites
 • 22. En l’elaboració d’un treball de recerca necessites informació amb rigor acadèmic, documents elaborats per experts. Informació fiable que et mereixi credibilitat
 • 23. ✔ textos (literaris, històrics, filosòfics ...) ✔ obres artístiques ✔ documents (d’arxiu hemeroteca ...) ✔ premsa diària ✔ internet ✔ documents digitals ✔ entrevistes ✔ enquestes ✔ observació ✔ experiment ✔ altres
 • 24. No et conformis amb el primer que trobis
 • 25. Què he trobat del que buscava ?
 • 26. Els documents Selecciona els documents útils Rellevant
 • 27. La informació Valora el contingut dels documents Fiabilitat i l’actualització
 • 28. . Cal anotar les referències dels documents seleccionats per a poder demostrar les fonts consultades BIBLIOGRAFIA
 • 29. 6è pas:Tractament de la informació • QUÈ FARÉ AMB LA INFORMACIÓ OBTINGUDA?
 • 30. ✔ tractament estadístic ✔ classificació o tipologia ✔ tractament comparatiu ✔ formulació/comprovació d’hipòtesis explicatives o interpretatives ✔ reconstrucció biogràfica o d’un fet històric ✔ caracterització d’un grup, institució, estil o moviment social ✔ altres
 • 31. Reelaboració del guió de treball Replanteja’t, si s’escau, el guió de treball segons els resultats de la recerca
 • 32. Per últim.....Avaluació de resultats i conclusions • QUÈ HE FET? FINS ON HE ARRIBAT I PER QUÈ? QUÈ HE APRÈS?
 • 33. Parts de la conclusió • Recull i presentació sintètica dels resultats obtinguts. • Valoració dels resultats: per què és important o significatiu allò que s’ha trobat o aconseguit? • Valoració de l’estratègia metodològica: S’ha respòs la pregunta?S’han assolit els objectius proposats? • Obstacles i problemes que puguin haver aparegut durant la recerca, com han influït i com s’han intentat resoldre. • Valoració personal de tot el procés de recerca i del què s’ha après. Extrapolacions
 • 34. Elaboració del treball • En el dossier de grup, hi ha un GUIÓ amb pautes per l’elaboració del treball escrit. LLEGIU-LO i teniu-lo present com a GUIA ORIENTATIVA. • Les parts bàsiques sempre seran: – Introducció – Cos del treball – Conclusions