SlideShare a Scribd company logo
Poreklo ozona  .
  Ozon se u Chapmanovom ozonskom ciklusu, uz pomoć
ultraljubičastog zračenja sa Sunca, raspada reakcijom sa
  jednoatomnim kisikom O, što se odvija uz prisustvo 
katalizatora, a to su prisutni slobodni radikali u atmosferi,
 od kojih su najvažniji hidroksil (OH), dušikov oksid (NO),
 didušikov oksid (N2O), atomski klor (Cl) i brom (Br). [3]
   Sredinom sedamdesetih godina 20. stoljeća nad
   Antarktikom je u ozonskom omotaču uočeno veliko
 smanjenje koncentracije ozona (ozonske rupe) s obzirom
  na ranija razdoblja. Kemičari atmosfere pripisuju to
 smanjenje ljudskom djelovanju, odnosno ljudskoj emisiji
  klorofluorougljika (CFC, koji su poznati i pod nazivom 
  freoni) i halona. Najveće smanjenje (ponegdje čak do
99%) uočeno je na visinama od 14-19 km nad tlom. Kako bi
 spriječila pogubno djelovanje ozonske rupe na život na
 Zemlji, međunarodna zajednica ulaže velike napore da se
       emisija CFC svede na minimum. [4]
 2009., didušikov oksid (N2O) je kemijska tvar, koja je
   najviše osiromašila ozonski omotač, zbog ljudskog
             djelovanja.
Ozonska rupa
•  .
•  Ozon se u Chapmanovom ozonskom ciklusu, uz pomoć ultraljubičastog
  zračenja sa Sunca, raspada reakcijom sa jednoatomnim kisikom O, što se
  odvija uz prisustvo katalizatora, a to su prisutni slobodni radikali u
  atmosferi, od kojih su najvažniji hidroksil (OH), dušikov oksid (NO),
  didušikov oksid (N2O), atomski klor (Cl) i brom (Br). [3]
•  Sredinom sedamdesetih godina 20. stoljeća nad Antarktikom je u ozonskom
  omotaču uočeno veliko smanjenje koncentracije ozona (ozonske rupe) s
  obzirom na ranija razdoblja. Kemičari atmosfere pripisuju to smanjenje
  ljudskom djelovanju, odnosno ljudskoj emisijiklorofluorougljika (CFC, koji su
  poznati i pod nazivom freoni) i halona. Najveće smanjenje (ponegdje čak do
  99%) uočeno je na visinama od 14-19 km nad tlom. Kako bi spriječila
  pogubno djelovanje ozonske rupe na život na Zemlji, međunarodna zajednica
  ulaže velike napore da se emisija CFC svede na minimum. [4]
•  2009., didušikov oksid (N2O) je kemijska tvar, koja je najviše osiromašila
  ozonski omotač, zbog ljudskog djelovanja.
Ultraljubicasto zracenje
     I ozon
• Premda je količina ozona u atmosferi relativno
 mala, njegova važnost za život na Zemlji je
 ogromna. Kada se promatra njegovo djelovanje na
 ljudsko zdravlje i okolinu, ultraljubičasto zračenje
  se obično dijeli na UVA (400–315 nm) ili
 dugovalno (crno svjetlo), UVB (315–280 nm) ili
 srednjevalno i UVC (< 280 nm) ili kratkovalno
 (antimikrobno).
• UVC zračenje blokira ozonski omotač i trenutno
 ne predstavlja neposrednu prijetnju.
Ozonski omotac
• Ozonski omotač ili ozonski sloj je dio Zemljine atmosfere (
 stratosfera) koji sadrži relativno visoku koncentraciju ozona
 , a to je između 10 do 50 km iznad Zemljine površine.
 Premda je količina ozona u atmosferi relativno mala
 (maksimalne koncentracije ne prelaze 0,001 %), njegova
 važnost za život na Zemlji je ogromna. To je filter za 
 ultraljubičasto zračenje saSunca, koje ima valnu duljinu
  manju od 320 nm (UVB i UVC). Osim ozona ni jedan od
 preostalih sastojaka atmosfere ne apsorbira UV zračenje u
 rasponu od 240 do 290 nm. Kad bi to zračenje došlo do
 Zemljine površine, oštetilo bi genetički materijal (DNK), a 
 fotosinteza, koja je neophodna za biljni svijet, bila bi
 onemogućena. 
Primena UV zracenja
•  Crna svetlost 
•
•
•  Kada se moderna VISA kartica osvetli UV lampom na njoj se pojavi, inače
  nevidljiva, slika ptice u letu.
•  Izvor "crne svetlosti" je lampa koja emituje dugotalasno UV zračenje i vrlo
  malo vidljive svetlosti. Ona se pravi kao i normalna flurescentna lampa osim
  što se koristi samo jedan fosfor a obična staklena cev zameni duboko
  plavim ljubičastim staklom takozvanim Vudovim staklom.
•  Da bi se sprečilo falsifikovanje osetljivih dokumenata, (kreditnih kartica,
  vozačkih dozvola, pasoša) ona se prave sa UV vodenim žigom koji se može
  videti jedino kada se dokument obasja UV zracima. Danas najveći broj
  zemalja izdaje pasoše sa mastilom i drugim zaštitnim 'šarama' koje postaju
  vidljive tek pri obasjavanju UV zracima.
Ozon
• Озон (О3) (од грчког "οζειν" (озеин "мирис")) је
 састављен од триатома
 кисеоника у молекулу. Трагови озонског гаса у
 ваздуху се распадне под нормалним условима у
 року од неколико дана додимериц кисеоника. С
 једне стране, постоји јак оксидант, што може
 довести до иритације код људи и
 животиња у дисајним путевима. С друге
 стране, гас у озонском омотачу штити жива
 бића од оштећења од
 стране високог зрачења енергијеултраљубичаст
 ог од сунца.
UV zracenje
• UV zraci spadaju u nevidljivi spektar sunčevih
 zraka talasne dužine od 10 do 400 nanometara.
 Zavisno od talasne dužine UV talasi se dele na: UV
 vakuum (10-200
 nm), UVC (200-280nm), UVB (280-315nm)
 i UVA (315-400 nm).
• UVB i UVA zraci predstavljaju posebnu
 opasnost jer su to najjači karcinogeni faktori
 za čoveka koji direktno uzrokuju pojavu tumora
 kože i melanoma. Pri tome UVB zraci su
 opasniji od UVA.
Nastajanje ozona u
      troposferi
•  U troposferi se izgaranjem fosilnih goriva (drvo, ugljen, nafta) i biomase oslobađaju
  ugljikov (IV) oksid, vodena para, ugljikovodici te dušikovi oksidi. Za nastajanje ozona
  je potrebna sunčeva energija. Čitav niz kemijskih reakcija započinje tako da molekula
  NO2 apsorbira energiju svjetla te se raspada na NO i O. Time započinje ciklus
  reakcija između NO2 , NO, O3 i O2 .
•  NO2 + hv ---> NO + O
  O + M + O2 ---> O3 + M
  NO + O3 --->NO2 + O2
•  U atmosferi, gdje su prisutni samo NOX bez reaktivnih ugljikovodika, pretvorba NO2
  u O3 je u ravnoteži i s povratnom reakcijom pretvorbe NO u NO2 čime se troši
  nastali O3 , tako da je rezultat ciklusa određeno zagrijavanje atmosfere zbog
  apsorpcije svjetla. Reaktivni ugljikovodici u zraku mogu izvesti pretvorbu NO u NO2
  čak i bez prisustva O3 koji je normalno potreban za tu reakciju, zbog čega dolazi do
  akumulacije ozona koji je jedan od glavnih sastojaka fotokemijskog snopa. Noviji
  eksperimentalni rezultati provedeni u laboratorijskim uvjetima ukazuju na moguću
  razgradnju ozona na krutim česticama (kalcit, aluminij oksid, drveni pepeo, saharski
  pijesak...), no zasad je dobivene rezultate teško kvantificirati, prenijeti na
  atmosferske uvjete. S druge strane, smanjenje koncentracije ozona u atmosferi nakon
  vulkanskih erupcija, te u vrijeme pustinjskih oluja u saharskom području navode na tu
  mogućnost.
Otkrice UV zracenja
• Otkriće UV zračenja tesno je povezano sa opažanjem da soli
 srebra potamne kada se izlože sunčevoj svetlosti. Godine
 1801. nemački istraživač Johan Riter napravio je ključno
 otkriće da su nevidljivi zraci na samom kraju ljubičaste
 oblasti vidljivog spektra izuzetno efikasni u zatamnjivanju
 papira natopljenog srebrohloridom. Da bi naglasio njihovu
 hemijsku reaktivnost nazvao ih je "deoksidujućim zracima"
 naspram "toplotnih zraka" na drugom kraju vidljivog spektra.
 Deoksidujućim zracima ime je ubrzo promenjeno u "hemijske
 zrake" i takvo se održalo tokom 19. veka. Kasnije su hemijski
 i toplotni zraci zamenjeni modernim nazivima ultraljubičasti
 i infracrveni zraci.
Ostecenja ozonskog
      omotaca
•  Posljedice po cjelokupan život bile bi katastrofalne: količina   UV-
  B zračenja pristiglog na Zemlju bila bi dvostruko veća na srednjim
  širinama sjeverne hemisfere i četverostruko veća na južnoj
  hemisferi - melanomi kože, katarakti očiju i druga oboljenja
  zahvatili bi milijune smatraju znanstvenici.
•  Zaključak NASA-e poslije višegodišnjih promatranja tokom   kojih
  su vršena neprekidna mjerenja viših slojeva atmosfere je   da
  zapravo najveći utjecaj na gubitak ozona imaju   meteorološke
  pojave odnosno stabilnost zagrijanosti zraka   iznad polova. Još
  uvijek se ne može sa sigurnošću reći da li je   glavni uzrok prirodna
  varijabilnost ili promjena klime.   Smanjenje ozonskog omotača
  iznad Arktika iz osamdesetih godina prošlog stoljeća je pratilo i
  povećanje količine nivoa   hlorina tako da je uzrok najvjerojatnije
  bio kemijske prirod
Ozonski sloj u atmosferi
 štiti život na Zemlji
• Ozonski omotač zaustavlja većinu
 štetnih sunčevih UV-B zraka, a
 potpuno nas štiti i od smrtonosnog
 UV-C zračenja.Zato je ozonski
 omotač uistinu prijeko potreban štit
 za održanje života na planetu Zemlji.
•  
Ko sve ugrozava ozonski
     omotac
• Najčešće uništavamo ozonski omotač ispuštajući
 postojane kemikalije koje sadrže klor i brom, koji
 onda sudjeluju u složenim kemijskim reakcijama
 koje neminovno dovode do uništenja ozonskog
 omotača. Od brojnih kemikalija koje je stvorio
 čovjek najviše ozon uništavaju -kloroflorougljici
 (CFC) (sredstva za hlađenje, potisni plin u
 sprejevima ...), zatim nepotpunohalogenizirani
 kloroflorougljici (HCFC), potom ugljik-
 tetraklorid i metil-kloroform (otapala), haloni
 (BFC) (aparati za gašenje požara) pesticidi i
 drugi.
Unistavanje ozonskog
     omotaca
• Уништавање озонског омотача описује две различите
 али у вези појаве уочене још од касних 1970-их:
 а стално опадање одоко 4% по деценији у укупном
 обиму од озона у стратосфериЗемље (озонски
 омотач), и много
 већи пролеће пад устратосфери озона изнад Земље пола
 рни региони.Другифеномен се назива озонске
 рупе. Поред ових познатихстратосфере појава, постоје
 и поларне Прољецетропосферских уништавање озонског
 омотача догађаји.
 Детаљи поларног формирања озонске рупе разликује
 одсредње географске ширине проређивање, али
 је најважнијипроцес
 у обе је каталитички уништавање озона од атомскиххало
 гена [1] Главни извор тих халогених атома
 у стратосфери јепхотодиссоциатион од човека. маде хал
 оцарбон хлађење(ЦФЦ, фреона, Халоне). Ова
 једињења су транспортовани устратосферу након што
 је емитована на површини. [2] Обе врсте уништавање
 озонског омотача је примећено да се повећа као хало-
Ozonski omotac I
     stratosfera
• Најизраженији пад озона је
 у доњој стратосфери. Међутим,Озонска
 рупа се најчешће не мери у смислу озон концентрацијена
 овим нивоима (који су обично од неколико делова на
 милион), али је смањење у
 укупном колони озона, изнад тачке на површини Земље,
 који се
 обично изражава у Добсоновихјединица, скраћено
 као "Ду". Означене колоне смањења озона уантарктичког 
 пролећа и почетком лета у односу на раних 1970-
 их и пре него
 што су приметили коришћењем инструмената као што је
 укупан спектрометра озонског мапирање (томови) [6].
 Смањење до 70 одсто у озонском колони посматрати
 у Аустрал(Соутхерн хемисферичан) пролеће изнад
 Антарктика и прво пријављено у 1985 (фарман ет
 ал 1985.) Се наставља [7]Током 1990-
 их,. Укупно колона озона у септембру и октобру су
 наставили да буде 40-50% мања него пре озон-
 холе vrednosti.
Raspodela ozona u stratosferi
•  Debljina ozonskog omotača se razlikuje, tako je uglavnom u blizini 
  ekvatora manja i povećava se prema polovima. Debljina se mijenja
  ovisno o godišnjim dobima i uglavnom je ozonski omotač najdeblji u
  proljeće i najtanji u jesen, posebno na sjevernoj polutki. Razlog za
  to su zračna strujanja, a i intenzitet Sunčevog zračenja.
•  Budući da se stratosferski ozon stvara zbog Sunčevog
  ultraljubičastog zračenja, normalno je očekivati da bi najviše
  ozona trebalo biti utropskom pojasu, a najmanje u 
  polarnim regijama. Isto bi bilo normalno da je najviše ozona po
  ljeti, a najmanje u zimu. Promatranja pokazuju sasvim nešto drugo,
  najviše ozona ima u umjerenom pojasu na sjevernoj i južnoj polutki,
  i najviše ga ima u proljeće, a najmanje u jesen.
•  To se objašnjava sa prevladavajućim stratosferskim vjetrovima,
  što je poznato kao Brewer-Dobsonovo strujanje zraka.

•  Dragičević Desanka

More Related Content

What's hot

Omotac
OmotacOmotac
Omotac
saculatac
 
Ozon
OzonOzon
Ozon
saculatac
 
Ozon
OzonOzon
загађивање ваздуха
загађивање ваздухазагађивање ваздуха
загађивање ваздуха
Марко Димитров
 
загађивање ваздуха давидовић, ракинић и пенов
загађивање ваздуха  давидовић, ракинић и пеновзагађивање ваздуха  давидовић, ракинић и пенов
загађивање ваздуха давидовић, ракинић и пенов
dusanjerkovic
 
Загађење Ваздуха
Загађење Ваздуха Загађење Ваздуха
Загађење Ваздуха
Marija Predic
 
Maturski rad-Osnovne zagađujuće supstance u vazduhu
Maturski rad-Osnovne zagađujuće supstance u vazduhuMaturski rad-Osnovne zagađujuće supstance u vazduhu
Maturski rad-Osnovne zagađujuće supstance u vazduhu
VečitiStudent
 
05 vazduh
05 vazduh05 vazduh
05 vazduh
ilrun70
 
Efekat staklene baste, ozonske rupe, kisele kise
Efekat staklene baste, ozonske rupe, kisele kiseEfekat staklene baste, ozonske rupe, kisele kise
Efekat staklene baste, ozonske rupe, kisele kise
saculatac
 
Ekologija zagadjenje vazduha_konacno_28032011
Ekologija zagadjenje vazduha_konacno_28032011Ekologija zagadjenje vazduha_konacno_28032011
Ekologija zagadjenje vazduha_konacno_28032011
nikolija
 
ХААРП и климатске промене
ХААРП и климатске променеХААРП и климатске промене
ХААРП и климатске промене
Весна Гошовић
 
Kisele kise i susenje suma 1
Kisele kise i susenje suma 1Kisele kise i susenje suma 1
Kisele kise i susenje suma 1
Elementary school Sveti Sava Kragujevac
 
Efekat staklene bašte
Efekat staklene bašteEfekat staklene bašte
Efekat staklene bašte
plavaplaneta
 
Kisele kiše
Kisele kišeKisele kiše
Kisele kiše
Ena Horvat
 
Fotohemijski procesi u Atmosferi
Fotohemijski procesi u AtmosferiFotohemijski procesi u Atmosferi
Fotohemijski procesi u Atmosferi
dragoljub vuksic
 
Životna sredina
Životna sredinaŽivotna sredina
Životna sredina
Mevluda
 

What's hot (20)

Omotac
OmotacOmotac
Omotac
 
Ozon
OzonOzon
Ozon
 
Atmosfera
AtmosferaAtmosfera
Atmosfera
 
Aerozagadjenje
AerozagadjenjeAerozagadjenje
Aerozagadjenje
 
Ozon
OzonOzon
Ozon
 
загађивање ваздуха
загађивање ваздухазагађивање ваздуха
загађивање ваздуха
 
загађивање ваздуха давидовић, ракинић и пенов
загађивање ваздуха  давидовић, ракинић и пеновзагађивање ваздуха  давидовић, ракинић и пенов
загађивање ваздуха давидовић, ракинић и пенов
 
Загађење Ваздуха
Загађење Ваздуха Загађење Ваздуха
Загађење Ваздуха
 
Maturski rad-Osnovne zagađujuće supstance u vazduhu
Maturski rad-Osnovne zagađujuće supstance u vazduhuMaturski rad-Osnovne zagađujuće supstance u vazduhu
Maturski rad-Osnovne zagađujuće supstance u vazduhu
 
05 vazduh
05 vazduh05 vazduh
05 vazduh
 
Zagađenje vazduha
Zagađenje vazduhaZagađenje vazduha
Zagađenje vazduha
 
Efekat staklene baste, ozonske rupe, kisele kise
Efekat staklene baste, ozonske rupe, kisele kiseEfekat staklene baste, ozonske rupe, kisele kise
Efekat staklene baste, ozonske rupe, kisele kise
 
Ekologija zagadjenje vazduha_konacno_28032011
Ekologija zagadjenje vazduha_konacno_28032011Ekologija zagadjenje vazduha_konacno_28032011
Ekologija zagadjenje vazduha_konacno_28032011
 
ХААРП и климатске промене
ХААРП и климатске променеХААРП и климатске промене
ХААРП и климатске промене
 
Kisele kise i susenje suma 1
Kisele kise i susenje suma 1Kisele kise i susenje suma 1
Kisele kise i susenje suma 1
 
Efekat staklene bašte
Efekat staklene bašteEfekat staklene bašte
Efekat staklene bašte
 
Kisele kiše
Kisele kišeKisele kiše
Kisele kiše
 
Kisele kiše
Kisele kišeKisele kiše
Kisele kiše
 
Fotohemijski procesi u Atmosferi
Fotohemijski procesi u AtmosferiFotohemijski procesi u Atmosferi
Fotohemijski procesi u Atmosferi
 
Životna sredina
Životna sredinaŽivotna sredina
Životna sredina
 

Viewers also liked

šIrenje pustinja radivojević, sušić, pavičić
šIrenje pustinja  radivojević, sušić, pavičićšIrenje pustinja  radivojević, sušić, pavičić
šIrenje pustinja radivojević, sušić, pavičić
dusanjerkovic
 
Podizanje nivoa mora banić, smiljanić
Podizanje nivoa mora banić, smiljanićPodizanje nivoa mora banić, smiljanić
Podizanje nivoa mora banić, smiljanić
dusanjerkovic
 
Podizanje nivo mora drljača, pavković, pećer
Podizanje nivo mora drljača, pavković, pećerPodizanje nivo mora drljača, pavković, pećer
Podizanje nivo mora drljača, pavković, pećer
dusanjerkovic
 
Efekat staklene baste andrej krnjajic, mile milosevic, stanko tatic
Efekat staklene baste andrej krnjajic, mile milosevic, stanko taticEfekat staklene baste andrej krnjajic, mile milosevic, stanko tatic
Efekat staklene baste andrej krnjajic, mile milosevic, stanko tatic
dusanjerkovic
 
Oblici reljefa nastali radom spoljašnjih sila
Oblici reljefa nastali radom spoljašnjih silaOblici reljefa nastali radom spoljašnjih sila
Oblici reljefa nastali radom spoljašnjih sila
radmila10
 
Charlie crocodile
Charlie crocodileCharlie crocodile
Charlie crocodile
Worserbay
 
Reljefni oblici
Reljefni obliciReljefni oblici
Reljefni oblici
OsJob
 
Unutrašnje sile zemlje ljđ
Unutrašnje sile zemlje ljđUnutrašnje sile zemlje ljđ
Unutrašnje sile zemlje ljđ
ljubicadj1
 
Krokodil slide
Krokodil slideKrokodil slide
Krokodil slide
khowe6
 
Nestanak životinjskih vrsta miljković, milinković
Nestanak životinjskih vrsta  miljković, milinkovićNestanak životinjskih vrsta  miljković, milinković
Nestanak životinjskih vrsta miljković, milinković
dusanjerkovic
 
Crocodile PPT
Crocodile PPTCrocodile PPT
Crocodile PPT
AltairKorea
 
Unutrasnje sile zemlje
Unutrasnje sile zemljeUnutrasnje sile zemlje
Unutrasnje sile zemlje
dusanjerkovic
 
Nestajanje biljnih vrsta kovačević, uzelac, lukić
Nestajanje biljnih vrsta  kovačević, uzelac, lukićNestajanje biljnih vrsta  kovačević, uzelac, lukić
Nestajanje biljnih vrsta kovačević, uzelac, lukić
dusanjerkovic
 
Erozija zemljista jović, vujičić
Erozija zemljista  jović, vujičićErozija zemljista  jović, vujičić
Erozija zemljista jović, vujičić
dusanjerkovic
 
Crocodiles
CrocodilesCrocodiles
Crocodiles
anifi
 
Gmizavci, opšte odlike i raznovrsnost
Gmizavci, opšte odlike i raznovrsnostGmizavci, opšte odlike i raznovrsnost
Gmizavci, opšte odlike i raznovrsnost
Ivana Damnjanović
 

Viewers also liked (17)

šIrenje pustinja radivojević, sušić, pavičić
šIrenje pustinja  radivojević, sušić, pavičićšIrenje pustinja  radivojević, sušić, pavičić
šIrenje pustinja radivojević, sušić, pavičić
 
Prica Nemanja
Prica NemanjaPrica Nemanja
Prica Nemanja
 
Podizanje nivoa mora banić, smiljanić
Podizanje nivoa mora banić, smiljanićPodizanje nivoa mora banić, smiljanić
Podizanje nivoa mora banić, smiljanić
 
Podizanje nivo mora drljača, pavković, pećer
Podizanje nivo mora drljača, pavković, pećerPodizanje nivo mora drljača, pavković, pećer
Podizanje nivo mora drljača, pavković, pećer
 
Efekat staklene baste andrej krnjajic, mile milosevic, stanko tatic
Efekat staklene baste andrej krnjajic, mile milosevic, stanko taticEfekat staklene baste andrej krnjajic, mile milosevic, stanko tatic
Efekat staklene baste andrej krnjajic, mile milosevic, stanko tatic
 
Oblici reljefa nastali radom spoljašnjih sila
Oblici reljefa nastali radom spoljašnjih silaOblici reljefa nastali radom spoljašnjih sila
Oblici reljefa nastali radom spoljašnjih sila
 
Charlie crocodile
Charlie crocodileCharlie crocodile
Charlie crocodile
 
Reljefni oblici
Reljefni obliciReljefni oblici
Reljefni oblici
 
Unutrašnje sile zemlje ljđ
Unutrašnje sile zemlje ljđUnutrašnje sile zemlje ljđ
Unutrašnje sile zemlje ljđ
 
Krokodil slide
Krokodil slideKrokodil slide
Krokodil slide
 
Nestanak životinjskih vrsta miljković, milinković
Nestanak životinjskih vrsta  miljković, milinkovićNestanak životinjskih vrsta  miljković, milinković
Nestanak životinjskih vrsta miljković, milinković
 
Crocodile PPT
Crocodile PPTCrocodile PPT
Crocodile PPT
 
Unutrasnje sile zemlje
Unutrasnje sile zemljeUnutrasnje sile zemlje
Unutrasnje sile zemlje
 
Nestajanje biljnih vrsta kovačević, uzelac, lukić
Nestajanje biljnih vrsta  kovačević, uzelac, lukićNestajanje biljnih vrsta  kovačević, uzelac, lukić
Nestajanje biljnih vrsta kovačević, uzelac, lukić
 
Erozija zemljista jović, vujičić
Erozija zemljista  jović, vujičićErozija zemljista  jović, vujičić
Erozija zemljista jović, vujičić
 
Crocodiles
CrocodilesCrocodiles
Crocodiles
 
Gmizavci, opšte odlike i raznovrsnost
Gmizavci, opšte odlike i raznovrsnostGmizavci, opšte odlike i raznovrsnost
Gmizavci, opšte odlike i raznovrsnost
 

Similar to Poreklo ozona1 dragičević

кисеоник
кисеониккисеоник
кисеоник
Biljana Ristic
 
Uticaj termoelektrane
Uticaj termoelektraneUticaj termoelektrane
Spektar elektromagnetnih talasa
Spektar elektromagnetnih talasaSpektar elektromagnetnih talasa
Spektar elektromagnetnih talasa
Slavica Tomic
 
Struktura atmosfere i njeno zagrevanje
Struktura atmosfere i njeno zagrevanjeStruktura atmosfere i njeno zagrevanje
Struktura atmosfere i njeno zagrevanje
swag messiah
 
Ozonski omotač.pptx
Ozonski omotač.pptxOzonski omotač.pptx
Ozonski omotač.pptx
Marijana70
 
Spektar elektromagnetnih talasa - Ksenija Tomić - Vladimir Milićević
Spektar elektromagnetnih talasa - Ksenija Tomić - Vladimir MilićevićSpektar elektromagnetnih talasa - Ksenija Tomić - Vladimir Milićević
Spektar elektromagnetnih talasa - Ksenija Tomić - Vladimir Milićević
NašaŠkola.Net
 
Fizika okoline atmosfera
Fizika okoline atmosferaFizika okoline atmosfera
Fizika okoline atmosfera
Mirela Casic
 
Ostecenje ozonskog omotaca
Ostecenje ozonskog omotacaOstecenje ozonskog omotaca
Ostecenje ozonskog omotaca
DraganGrujic6
 
Atmosfera
AtmosferaAtmosfera
Covek i klima
Covek i klimaCovek i klima
Covek i klima
Dragan Antić
 
Eko menadzment rezime
Eko menadzment  rezimeEko menadzment  rezime
Eko menadzment rezime
Ceca Savic
 
Kisele kise
Kisele kiseKisele kise
Kisele kise
Djurdjica Simin
 
Cas 56. Zakon radioaktivnog raspada
Cas 56. Zakon radioaktivnog raspadaCas 56. Zakon radioaktivnog raspada
Cas 56. Zakon radioaktivnog raspada
savo preradovic
 
3. Nastanak i znacaj fotosinteze
3. Nastanak i znacaj fotosinteze3. Nastanak i znacaj fotosinteze
3. Nastanak i znacaj fotosinteze
ltixomir
 
Prirodna radijacija radon i zdravlje ljudi
Prirodna radijacija radon i zdravlje ljudiPrirodna radijacija radon i zdravlje ljudi
Prirodna radijacija radon i zdravlje ljudi
goranseminarski
 

Similar to Poreklo ozona1 dragičević (18)

Atmosfera
AtmosferaAtmosfera
Atmosfera
 
KISEONIK
KISEONIKKISEONIK
KISEONIK
 
кисеоник
кисеониккисеоник
кисеоник
 
Uticaj termoelektrane
Uticaj termoelektraneUticaj termoelektrane
Uticaj termoelektrane
 
Spektar elektromagnetnih talasa
Spektar elektromagnetnih talasaSpektar elektromagnetnih talasa
Spektar elektromagnetnih talasa
 
Prezentacija
PrezentacijaPrezentacija
Prezentacija
 
Struktura atmosfere i njeno zagrevanje
Struktura atmosfere i njeno zagrevanjeStruktura atmosfere i njeno zagrevanje
Struktura atmosfere i njeno zagrevanje
 
Ozonski omotač.pptx
Ozonski omotač.pptxOzonski omotač.pptx
Ozonski omotač.pptx
 
Spektar elektromagnetnih talasa - Ksenija Tomić - Vladimir Milićević
Spektar elektromagnetnih talasa - Ksenija Tomić - Vladimir MilićevićSpektar elektromagnetnih talasa - Ksenija Tomić - Vladimir Milićević
Spektar elektromagnetnih talasa - Ksenija Tomić - Vladimir Milićević
 
Fizika okoline atmosfera
Fizika okoline atmosferaFizika okoline atmosfera
Fizika okoline atmosfera
 
Ostecenje ozonskog omotaca
Ostecenje ozonskog omotacaOstecenje ozonskog omotaca
Ostecenje ozonskog omotaca
 
Atmosfera
AtmosferaAtmosfera
Atmosfera
 
Covek i klima
Covek i klimaCovek i klima
Covek i klima
 
Eko menadzment rezime
Eko menadzment  rezimeEko menadzment  rezime
Eko menadzment rezime
 
Kisele kise
Kisele kiseKisele kise
Kisele kise
 
Cas 56. Zakon radioaktivnog raspada
Cas 56. Zakon radioaktivnog raspadaCas 56. Zakon radioaktivnog raspada
Cas 56. Zakon radioaktivnog raspada
 
3. Nastanak i znacaj fotosinteze
3. Nastanak i znacaj fotosinteze3. Nastanak i znacaj fotosinteze
3. Nastanak i znacaj fotosinteze
 
Prirodna radijacija radon i zdravlje ljudi
Prirodna radijacija radon i zdravlje ljudiPrirodna radijacija radon i zdravlje ljudi
Prirodna radijacija radon i zdravlje ljudi
 

More from dusanjerkovic

Nacionalni parkovi zajec, mišić, jovanović
Nacionalni parkovi  zajec, mišić, jovanovićNacionalni parkovi  zajec, mišić, jovanović
Nacionalni parkovi zajec, mišić, jovanović
dusanjerkovic
 
Nacionalni parkovi vitas, milošev, đurić
Nacionalni parkovi  vitas, milošev, đurićNacionalni parkovi  vitas, milošev, đurić
Nacionalni parkovi vitas, milošev, đurić
dusanjerkovic
 
Kisele kise matijević, miljević
Kisele kise matijević, miljevićKisele kise matijević, miljević
Kisele kise matijević, miljević
dusanjerkovic
 
E r o z i j a zemljišta jojić, majkić, vučković
E r o z i j a zemljišta  jojić, majkić, vučkovićE r o z i j a zemljišta  jojić, majkić, vučković
E r o z i j a zemljišta jojić, majkić, vučković
dusanjerkovic
 
Sta je efekat staklene baste bulatović, nedić, marjanović
Sta je efekat staklene baste bulatović, nedić, marjanovićSta je efekat staklene baste bulatović, nedić, marjanović
Sta je efekat staklene baste bulatović, nedić, marjanović
dusanjerkovic
 
Nestajanje zivotinjskih vrsta crnomarković, ralić, kadijević
Nestajanje zivotinjskih vrsta crnomarković, ralić, kadijevićNestajanje zivotinjskih vrsta crnomarković, ralić, kadijević
Nestajanje zivotinjskih vrsta crnomarković, ralić, kadijević
dusanjerkovic
 
Nestajanje biljnih vrsta despotović, kovačević, milojević
Nestajanje biljnih vrsta despotović, kovačević, milojevićNestajanje biljnih vrsta despotović, kovačević, milojević
Nestajanje biljnih vrsta despotović, kovačević, milojević
dusanjerkovic
 
Nacionalni parkovi srbije- gligorić sara i mihajlo
Nacionalni parkovi  srbije- gligorić sara i mihajloNacionalni parkovi  srbije- gligorić sara i mihajlo
Nacionalni parkovi srbije- gligorić sara i mihajlo
dusanjerkovic
 
Nacionalni parkovi momčilović, alfirović, petrović
Nacionalni parkovi  momčilović, alfirović, petrovićNacionalni parkovi  momčilović, alfirović, petrović
Nacionalni parkovi momčilović, alfirović, petrović
dusanjerkovic
 
Kisele kise ivaz, savić, marinković
Kisele kise  ivaz, savić, marinkovićKisele kise  ivaz, savić, marinković
Kisele kise ivaz, savić, marinković
dusanjerkovic
 
Podizanje nivoa mora marinković
Podizanje nivoa mora  marinkovićPodizanje nivoa mora  marinković
Podizanje nivoa mora marinković
dusanjerkovic
 
Nestajanje zivotinjskih vrsta trivić, bobar, bižić
Nestajanje zivotinjskih vrsta  trivić, bobar, bižićNestajanje zivotinjskih vrsta  trivić, bobar, bižić
Nestajanje zivotinjskih vrsta trivić, bobar, bižić
dusanjerkovic
 
Nacionalni parkovi vučenić, magdić
Nacionalni parkovi  vučenić, magdićNacionalni parkovi  vučenić, magdić
Nacionalni parkovi vučenić, magdić
dusanjerkovic
 
Nacinalni parkovi srbije nikolić, krstić, džonić
Nacinalni parkovi srbije  nikolić, krstić, džonićNacinalni parkovi srbije  nikolić, krstić, džonić
Nacinalni parkovi srbije nikolić, krstić, džonić
dusanjerkovic
 
Kisele kiše basara, babić
Kisele kiše basara, babićKisele kiše basara, babić
Kisele kiše basara, babić
dusanjerkovic
 
Erozija zemljista ivanović, lazić, poštić
Erozija zemljista ivanović, lazić, poštićErozija zemljista ivanović, lazić, poštić
Erozija zemljista ivanović, lazić, poštić
dusanjerkovic
 
Efekat staklene baste godić, šerbedžija, crnčević
Efekat staklene baste godić, šerbedžija, crnčevićEfekat staklene baste godić, šerbedžija, crnčević
Efekat staklene baste godić, šerbedžija, crnčević
dusanjerkovic
 
šIrenje pustinja knežević, kostić, jokić
šIrenje pustinja  knežević, kostić, jokićšIrenje pustinja  knežević, kostić, jokić
šIrenje pustinja knežević, kostić, jokić
dusanjerkovic
 
Orijentacija u prostoru
Orijentacija u prostoruOrijentacija u prostoru
Orijentacija u prostoru
dusanjerkovic
 

More from dusanjerkovic (20)

Nacionalni parkovi zajec, mišić, jovanović
Nacionalni parkovi  zajec, mišić, jovanovićNacionalni parkovi  zajec, mišić, jovanović
Nacionalni parkovi zajec, mišić, jovanović
 
Nacionalni parkovi vitas, milošev, đurić
Nacionalni parkovi  vitas, milošev, đurićNacionalni parkovi  vitas, milošev, đurić
Nacionalni parkovi vitas, milošev, đurić
 
Kisele kise matijević, miljević
Kisele kise matijević, miljevićKisele kise matijević, miljević
Kisele kise matijević, miljević
 
E r o z i j a zemljišta jojić, majkić, vučković
E r o z i j a zemljišta  jojić, majkić, vučkovićE r o z i j a zemljišta  jojić, majkić, vučković
E r o z i j a zemljišta jojić, majkić, vučković
 
Sta je efekat staklene baste bulatović, nedić, marjanović
Sta je efekat staklene baste bulatović, nedić, marjanovićSta je efekat staklene baste bulatović, nedić, marjanović
Sta je efekat staklene baste bulatović, nedić, marjanović
 
Nestajanje zivotinjskih vrsta crnomarković, ralić, kadijević
Nestajanje zivotinjskih vrsta crnomarković, ralić, kadijevićNestajanje zivotinjskih vrsta crnomarković, ralić, kadijević
Nestajanje zivotinjskih vrsta crnomarković, ralić, kadijević
 
Nestajanje biljnih vrsta despotović, kovačević, milojević
Nestajanje biljnih vrsta despotović, kovačević, milojevićNestajanje biljnih vrsta despotović, kovačević, milojević
Nestajanje biljnih vrsta despotović, kovačević, milojević
 
Nacionalni parkovi srbije- gligorić sara i mihajlo
Nacionalni parkovi  srbije- gligorić sara i mihajloNacionalni parkovi  srbije- gligorić sara i mihajlo
Nacionalni parkovi srbije- gligorić sara i mihajlo
 
Nacionalni parkovi momčilović, alfirović, petrović
Nacionalni parkovi  momčilović, alfirović, petrovićNacionalni parkovi  momčilović, alfirović, petrović
Nacionalni parkovi momčilović, alfirović, petrović
 
Kisele kise ivaz, savić, marinković
Kisele kise  ivaz, savić, marinkovićKisele kise  ivaz, savić, marinković
Kisele kise ivaz, savić, marinković
 
Podizanje nivoa mora marinković
Podizanje nivoa mora  marinkovićPodizanje nivoa mora  marinković
Podizanje nivoa mora marinković
 
Nestajanje zivotinjskih vrsta trivić, bobar, bižić
Nestajanje zivotinjskih vrsta  trivić, bobar, bižićNestajanje zivotinjskih vrsta  trivić, bobar, bižić
Nestajanje zivotinjskih vrsta trivić, bobar, bižić
 
Nacionalni parkovi vučenić, magdić
Nacionalni parkovi  vučenić, magdićNacionalni parkovi  vučenić, magdić
Nacionalni parkovi vučenić, magdić
 
Nacinalni parkovi srbije nikolić, krstić, džonić
Nacinalni parkovi srbije  nikolić, krstić, džonićNacinalni parkovi srbije  nikolić, krstić, džonić
Nacinalni parkovi srbije nikolić, krstić, džonić
 
Kisele kiše basara, babić
Kisele kiše basara, babićKisele kiše basara, babić
Kisele kiše basara, babić
 
Erozija zemljista ivanović, lazić, poštić
Erozija zemljista ivanović, lazić, poštićErozija zemljista ivanović, lazić, poštić
Erozija zemljista ivanović, lazić, poštić
 
Efekat staklene baste godić, šerbedžija, crnčević
Efekat staklene baste godić, šerbedžija, crnčevićEfekat staklene baste godić, šerbedžija, crnčević
Efekat staklene baste godić, šerbedžija, crnčević
 
šIrenje pustinja knežević, kostić, jokić
šIrenje pustinja  knežević, kostić, jokićšIrenje pustinja  knežević, kostić, jokić
šIrenje pustinja knežević, kostić, jokić
 
Orijentacija u prostoru
Orijentacija u prostoruOrijentacija u prostoru
Orijentacija u prostoru
 
Kosovo i metohija
Kosovo i metohijaKosovo i metohija
Kosovo i metohija
 

Poreklo ozona1 dragičević

 • 1. Poreklo ozona . Ozon se u Chapmanovom ozonskom ciklusu, uz pomoć ultraljubičastog zračenja sa Sunca, raspada reakcijom sa jednoatomnim kisikom O, što se odvija uz prisustvo  katalizatora, a to su prisutni slobodni radikali u atmosferi, od kojih su najvažniji hidroksil (OH), dušikov oksid (NO), didušikov oksid (N2O), atomski klor (Cl) i brom (Br). [3] Sredinom sedamdesetih godina 20. stoljeća nad Antarktikom je u ozonskom omotaču uočeno veliko smanjenje koncentracije ozona (ozonske rupe) s obzirom na ranija razdoblja. Kemičari atmosfere pripisuju to smanjenje ljudskom djelovanju, odnosno ljudskoj emisiji klorofluorougljika (CFC, koji su poznati i pod nazivom  freoni) i halona. Najveće smanjenje (ponegdje čak do 99%) uočeno je na visinama od 14-19 km nad tlom. Kako bi spriječila pogubno djelovanje ozonske rupe na život na Zemlji, međunarodna zajednica ulaže velike napore da se emisija CFC svede na minimum. [4] 2009., didušikov oksid (N2O) je kemijska tvar, koja je najviše osiromašila ozonski omotač, zbog ljudskog djelovanja.
 • 2. Ozonska rupa • . • Ozon se u Chapmanovom ozonskom ciklusu, uz pomoć ultraljubičastog zračenja sa Sunca, raspada reakcijom sa jednoatomnim kisikom O, što se odvija uz prisustvo katalizatora, a to su prisutni slobodni radikali u atmosferi, od kojih su najvažniji hidroksil (OH), dušikov oksid (NO), didušikov oksid (N2O), atomski klor (Cl) i brom (Br). [3] • Sredinom sedamdesetih godina 20. stoljeća nad Antarktikom je u ozonskom omotaču uočeno veliko smanjenje koncentracije ozona (ozonske rupe) s obzirom na ranija razdoblja. Kemičari atmosfere pripisuju to smanjenje ljudskom djelovanju, odnosno ljudskoj emisijiklorofluorougljika (CFC, koji su poznati i pod nazivom freoni) i halona. Najveće smanjenje (ponegdje čak do 99%) uočeno je na visinama od 14-19 km nad tlom. Kako bi spriječila pogubno djelovanje ozonske rupe na život na Zemlji, međunarodna zajednica ulaže velike napore da se emisija CFC svede na minimum. [4] • 2009., didušikov oksid (N2O) je kemijska tvar, koja je najviše osiromašila ozonski omotač, zbog ljudskog djelovanja.
 • 3. Ultraljubicasto zracenje I ozon • Premda je količina ozona u atmosferi relativno mala, njegova važnost za život na Zemlji je ogromna. Kada se promatra njegovo djelovanje na ljudsko zdravlje i okolinu, ultraljubičasto zračenje  se obično dijeli na UVA (400–315 nm) ili dugovalno (crno svjetlo), UVB (315–280 nm) ili srednjevalno i UVC (< 280 nm) ili kratkovalno (antimikrobno). • UVC zračenje blokira ozonski omotač i trenutno ne predstavlja neposrednu prijetnju.
 • 4. Ozonski omotac • Ozonski omotač ili ozonski sloj je dio Zemljine atmosfere ( stratosfera) koji sadrži relativno visoku koncentraciju ozona , a to je između 10 do 50 km iznad Zemljine površine. Premda je količina ozona u atmosferi relativno mala (maksimalne koncentracije ne prelaze 0,001 %), njegova važnost za život na Zemlji je ogromna. To je filter za  ultraljubičasto zračenje saSunca, koje ima valnu duljinu  manju od 320 nm (UVB i UVC). Osim ozona ni jedan od preostalih sastojaka atmosfere ne apsorbira UV zračenje u rasponu od 240 do 290 nm. Kad bi to zračenje došlo do Zemljine površine, oštetilo bi genetički materijal (DNK), a  fotosinteza, koja je neophodna za biljni svijet, bila bi onemogućena. 
 • 5. Primena UV zracenja • Crna svetlost  • • • Kada se moderna VISA kartica osvetli UV lampom na njoj se pojavi, inače nevidljiva, slika ptice u letu. • Izvor "crne svetlosti" je lampa koja emituje dugotalasno UV zračenje i vrlo malo vidljive svetlosti. Ona se pravi kao i normalna flurescentna lampa osim što se koristi samo jedan fosfor a obična staklena cev zameni duboko plavim ljubičastim staklom takozvanim Vudovim staklom. • Da bi se sprečilo falsifikovanje osetljivih dokumenata, (kreditnih kartica, vozačkih dozvola, pasoša) ona se prave sa UV vodenim žigom koji se može videti jedino kada se dokument obasja UV zracima. Danas najveći broj zemalja izdaje pasoše sa mastilom i drugim zaštitnim 'šarama' koje postaju vidljive tek pri obasjavanju UV zracima.
 • 6. Ozon • Озон (О3) (од грчког "οζειν" (озеин "мирис")) је састављен од триатома кисеоника у молекулу. Трагови озонског гаса у ваздуху се распадне под нормалним условима у року од неколико дана додимериц кисеоника. С једне стране, постоји јак оксидант, што може довести до иритације код људи и животиња у дисајним путевима. С друге стране, гас у озонском омотачу штити жива бића од оштећења од стране високог зрачења енергијеултраљубичаст ог од сунца.
 • 7. UV zracenje • UV zraci spadaju u nevidljivi spektar sunčevih zraka talasne dužine od 10 do 400 nanometara. Zavisno od talasne dužine UV talasi se dele na: UV vakuum (10-200 nm), UVC (200-280nm), UVB (280-315nm) i UVA (315-400 nm). • UVB i UVA zraci predstavljaju posebnu opasnost jer su to najjači karcinogeni faktori za čoveka koji direktno uzrokuju pojavu tumora kože i melanoma. Pri tome UVB zraci su opasniji od UVA.
 • 8. Nastajanje ozona u troposferi • U troposferi se izgaranjem fosilnih goriva (drvo, ugljen, nafta) i biomase oslobađaju ugljikov (IV) oksid, vodena para, ugljikovodici te dušikovi oksidi. Za nastajanje ozona je potrebna sunčeva energija. Čitav niz kemijskih reakcija započinje tako da molekula NO2 apsorbira energiju svjetla te se raspada na NO i O. Time započinje ciklus reakcija između NO2 , NO, O3 i O2 . • NO2 + hv ---> NO + O O + M + O2 ---> O3 + M NO + O3 --->NO2 + O2 • U atmosferi, gdje su prisutni samo NOX bez reaktivnih ugljikovodika, pretvorba NO2 u O3 je u ravnoteži i s povratnom reakcijom pretvorbe NO u NO2 čime se troši nastali O3 , tako da je rezultat ciklusa određeno zagrijavanje atmosfere zbog apsorpcije svjetla. Reaktivni ugljikovodici u zraku mogu izvesti pretvorbu NO u NO2 čak i bez prisustva O3 koji je normalno potreban za tu reakciju, zbog čega dolazi do akumulacije ozona koji je jedan od glavnih sastojaka fotokemijskog snopa. Noviji eksperimentalni rezultati provedeni u laboratorijskim uvjetima ukazuju na moguću razgradnju ozona na krutim česticama (kalcit, aluminij oksid, drveni pepeo, saharski pijesak...), no zasad je dobivene rezultate teško kvantificirati, prenijeti na atmosferske uvjete. S druge strane, smanjenje koncentracije ozona u atmosferi nakon vulkanskih erupcija, te u vrijeme pustinjskih oluja u saharskom području navode na tu mogućnost.
 • 9. Otkrice UV zracenja • Otkriće UV zračenja tesno je povezano sa opažanjem da soli srebra potamne kada se izlože sunčevoj svetlosti. Godine 1801. nemački istraživač Johan Riter napravio je ključno otkriće da su nevidljivi zraci na samom kraju ljubičaste oblasti vidljivog spektra izuzetno efikasni u zatamnjivanju papira natopljenog srebrohloridom. Da bi naglasio njihovu hemijsku reaktivnost nazvao ih je "deoksidujućim zracima" naspram "toplotnih zraka" na drugom kraju vidljivog spektra. Deoksidujućim zracima ime je ubrzo promenjeno u "hemijske zrake" i takvo se održalo tokom 19. veka. Kasnije su hemijski i toplotni zraci zamenjeni modernim nazivima ultraljubičasti i infracrveni zraci.
 • 10. Ostecenja ozonskog omotaca • Posljedice po cjelokupan život bile bi katastrofalne: količina   UV- B zračenja pristiglog na Zemlju bila bi dvostruko veća na srednjim širinama sjeverne hemisfere i četverostruko veća na južnoj hemisferi - melanomi kože, katarakti očiju i druga oboljenja zahvatili bi milijune smatraju znanstvenici. • Zaključak NASA-e poslije višegodišnjih promatranja tokom   kojih su vršena neprekidna mjerenja viših slojeva atmosfere je   da zapravo najveći utjecaj na gubitak ozona imaju   meteorološke pojave odnosno stabilnost zagrijanosti zraka   iznad polova. Još uvijek se ne može sa sigurnošću reći da li je   glavni uzrok prirodna varijabilnost ili promjena klime.   Smanjenje ozonskog omotača iznad Arktika iz osamdesetih godina prošlog stoljeća je pratilo i povećanje količine nivoa   hlorina tako da je uzrok najvjerojatnije bio kemijske prirod
 • 11. Ozonski sloj u atmosferi štiti život na Zemlji • Ozonski omotač zaustavlja većinu štetnih sunčevih UV-B zraka, a potpuno nas štiti i od smrtonosnog UV-C zračenja.Zato je ozonski omotač uistinu prijeko potreban štit za održanje života na planetu Zemlji. •  
 • 12. Ko sve ugrozava ozonski omotac • Najčešće uništavamo ozonski omotač ispuštajući postojane kemikalije koje sadrže klor i brom, koji onda sudjeluju u složenim kemijskim reakcijama koje neminovno dovode do uništenja ozonskog omotača. Od brojnih kemikalija koje je stvorio čovjek najviše ozon uništavaju -kloroflorougljici (CFC) (sredstva za hlađenje, potisni plin u sprejevima ...), zatim nepotpunohalogenizirani kloroflorougljici (HCFC), potom ugljik- tetraklorid i metil-kloroform (otapala), haloni (BFC) (aparati za gašenje požara) pesticidi i drugi.
 • 13. Unistavanje ozonskog omotaca • Уништавање озонског омотача описује две различите али у вези појаве уочене још од касних 1970-их: а стално опадање одоко 4% по деценији у укупном обиму од озона у стратосфериЗемље (озонски омотач), и много већи пролеће пад устратосфери озона изнад Земље пола рни региони.Другифеномен се назива озонске рупе. Поред ових познатихстратосфере појава, постоје и поларне Прољецетропосферских уништавање озонског омотача догађаји. Детаљи поларног формирања озонске рупе разликује одсредње географске ширине проређивање, али је најважнијипроцес у обе је каталитички уништавање озона од атомскиххало гена [1] Главни извор тих халогених атома у стратосфери јепхотодиссоциатион од човека. маде хал оцарбон хлађење(ЦФЦ, фреона, Халоне). Ова једињења су транспортовани устратосферу након што је емитована на површини. [2] Обе врсте уништавање озонског омотача је примећено да се повећа као хало-
 • 14. Ozonski omotac I stratosfera • Најизраженији пад озона је у доњој стратосфери. Међутим,Озонска рупа се најчешће не мери у смислу озон концентрацијена овим нивоима (који су обично од неколико делова на милион), али је смањење у укупном колони озона, изнад тачке на површини Земље, који се обично изражава у Добсоновихјединица, скраћено као "Ду". Означене колоне смањења озона уантарктичког  пролећа и почетком лета у односу на раних 1970- их и пре него што су приметили коришћењем инструмената као што је укупан спектрометра озонског мапирање (томови) [6]. Смањење до 70 одсто у озонском колони посматрати у Аустрал(Соутхерн хемисферичан) пролеће изнад Антарктика и прво пријављено у 1985 (фарман ет ал 1985.) Се наставља [7]Током 1990- их,. Укупно колона озона у септембру и октобру су наставили да буде 40-50% мања него пре озон- холе vrednosti.
 • 15. Raspodela ozona u stratosferi • Debljina ozonskog omotača se razlikuje, tako je uglavnom u blizini  ekvatora manja i povećava se prema polovima. Debljina se mijenja ovisno o godišnjim dobima i uglavnom je ozonski omotač najdeblji u proljeće i najtanji u jesen, posebno na sjevernoj polutki. Razlog za to su zračna strujanja, a i intenzitet Sunčevog zračenja. • Budući da se stratosferski ozon stvara zbog Sunčevog ultraljubičastog zračenja, normalno je očekivati da bi najviše ozona trebalo biti utropskom pojasu, a najmanje u  polarnim regijama. Isto bi bilo normalno da je najviše ozona po ljeti, a najmanje u zimu. Promatranja pokazuju sasvim nešto drugo, najviše ozona ima u umjerenom pojasu na sjevernoj i južnoj polutki, i najviše ga ima u proljeće, a najmanje u jesen. • To se objašnjava sa prevladavajućim stratosferskim vjetrovima, što je poznato kao Brewer-Dobsonovo strujanje zraka. • Dragičević Desanka