SlideShare a Scribd company logo
1 of 277
Download to read offline
‫دش‬
‫القديس‬
‫أسا‬
‫مغار‬
‫برية‬
‫شيهيت‬
‫الرجمة‬
‫السبعبنية‬
‫للكتاب‬
‫المقدس‬
‫بالمقارنة‬
‫هع‬
‫الص‬
‫العبري‬
‫والترجمة‬
‫القبطية‬
‫سعر‬
‫إ‬
‫سحا‬
‫ء‬
‫إعداد‬
‫المتنجح‬
‫أنبا‬
‫إبيغانيوس‬
‫أسقف‬
‫ورئيس‬
‫ديرالقديس‬
‫أنبا‬
‫مقار‬
‫وادي‬
‫ابطرون‬
www.christianlib.com
:‫كاب‬
‫سفر‬
‫إشباء‬
-
.‫عربي‬
:‫إعداد‬
‫المتيح‬
‫نيافة‬
‫األنبا‬
‫إيفانيوس‬
‫أسقف‬
‫ورئيس‬
‫دير‬
‫القديس‬
‫أنبا‬
.‫مقار‬
:‫مراجعة‬
‫األب‬
‫الراهب‬
‫وديد‬
‫المقاري‬
‫الطبعة‬
١
:‫ألولى‬
٠٢٠٢٠
‫مطبعة‬
‫دير‬
‫القديى‬
‫أنبا‬
‫مقار‬
‫وادي‬
‫الطرون‬
:‫الناشر‬
‫دار‬
‫مجلة‬
‫مرفى‬
:‫ب‬.‫ص‬
٢٧٨٠
-
‫القاهرة‬
‫رقم‬
‫اإليداع‬
‫بدار‬
‫الكتب‬
:‫الممرية‬
٢٠٢٠/٣٥٥٦
‫رقم‬
‫اإليداع‬
:‫الدولي‬
1
-
6911
-
90
-
977
‫־‬
978
ISBN
‫جميع‬
‫الحقوق‬
‫محفوظة‬
.‫للناشر‬
،‫إيفاتيوس‬
‫األتبا‬
‫سقر‬
:‫إخعياء‬
‫عرني‬
‫ا‬
‫إعداد‬
‫أتبا‬
،‫إيفاتيوس‬
‫تحرير‬
‫وإشراف‬
‫الراهب‬
‫باسيليوس‬
‫المقاري؛‬
‫مراجعة‬
‫األب‬
‫وديد‬
‫المقاري‬
—
‫االنكندرية‬
‫األنبا‬
،‫إبيغانيوس‬
٢٠٢٠
٢٨٠
،‫ص‬
١٧
‫سم‬
‫البرجمة‬
‫البعينية‬
‫للكتاب‬
‫المقدس‬
‫بالمقارنة‬
‫مع‬
‫النص‬
‫العبري‬
‫والبرجمة‬
‫القبطية‬
‫تدمك‬
٦٩١١١
٩٧٨٩٧٧٩٠
١
-
‫الكتاب‬
.‫المقدس‬
‫العهد‬
.‫القديم‬
‫األسفار‬
.‫التبوية‬
‫معاجم‬-‫اشعياء‬,
٢
-
‫اللغة‬
‫العرية‬
—
‫معاجم‬
-‫ا‬
‫المغاري؛‬
‫باسيليوس‬
‫(محرر‬
)‫ومثرف‬
-‫ب‬
،‫المقاري‬
‫وديد‬
)‫(مراجع‬
‫العنوان‬-‫ه‬
٢٧٢,٤١٠٣
www.christianlib.com
‫هراب‬
‫بئ‬/
‫توالكوس‬
‫رئز‬/
‫باكا‬
‫وكندرخد‬/
‫ورمك‬
‫ربوه‬/
‫اولع‬
www.christianlib.com
‫ًا‬‫ي‬‫ز‬
‫بى‬
‫االب‬
‫ًا‬‫ق‬‫اري‬
‫حيوكب‬
‫(ارتم‬
‫د‬ ‫ركن‬
‫وزن‬
‫حرإرًا‬
،‫ح‬
www.christianlib.com
‫المحتويات‬
‫مقدمة‬
.....................................................................................................
......
‫سفرإشعياء‬
‫في‬
‫الغرإ*ات‬
‫الكنية‬
............................................................................
٩
١
‫اصوص‬
‫ولزجات‬
‫التي‬
‫تم‬
‫االعتماد‬
‫عليها‬
.................................................................
٤
٢
‫آألظخاخ‬
‫األؤل‬
..................................................................................................
٣٣
‫آألنخاخ‬
‫القافي‬
..................................................................................................
٣٩
‫آألطخاخ‬
‫القايث‬
................................................................................................
٤٤
‫آألنخاخ‬
‫الزاح‬
.................................................................................................
٤٨
‫آألنخاخ‬
‫اخابره‬
..............................................................................................
٥٠
‫آألنخاخ‬
‫الائدس‬
...............................................................................................
٥٧
‫آألنخاخ‬
‫الائخ‬
.................................................................................................
٦٢
‫األنخاخ‬
‫القاين‬
.................................................................................................
٦٦
‫ًاألذخاخ‬
‫التابيع‬
.................................................................................................
٧٠
‫أالناح‬
‫انتاجز‬
.
.
......................................................................
.
......................
٧٤
‫آألنخاخ‬
‫الهادي‬
‫غقز‬
........................................................................................
٨١
‫أألنخاخ‬
‫القافي‬
‫غئز‬
...........................................................................................
٨٥
‫أألضخاخ‬
‫اقاين‬
.‫غقز‬
......................................................................................
‘
.
٠
٨٧
‫األنخاخ‬
‫الئإدخ‬
‫غثز‬
..........................................................................................
٩١
-
٧
-
www.christianlib.com
١
‫ألذحاخ‬
‫الخايى‬
‫غخز‬
................................................................
٩٦
‫آألضخاح‬
‫الثادى‬
‫عقز‬
...........................................................................................
٩٨
‫األطخاح‬
‫الثادع‬
.‫غمز‬
...........................................................................................
.
١
‫آالصخاح‬
‫القاس‬
‫غئز‬
...........................................................................................
١٠٣
‫آالخاخ‬
‫القاسع‬
.‫غقز‬
..........................................................................................
١٠٥
‫األشحاخ‬
‫ائيئزوى‬
..............................................................................................
١١١
‫آالخالح‬
‫الحادي‬
‫ؤائعئزوة‬
...................................................................................
١١٢
‫آألمحاخ‬
‫الثزفي‬
‫زائعئرون‬
.....................................................................................
١١٥
‫آألصحاخ‬
‫القابث‬
‫زائعئزوذ‬
...................................................................................
١١٨
‫آالخاخ‬
‫الراخ‬
‫زاتعئزوذ‬
.....................................................................................
١٢١
‫آألضخاخ‬
‫الخاص‬
‫وإكنزون‬
.............................................................................
١٢٤
‫األشخاخ‬
١
‫تيس‬
‫والعشزون‬
.................................................................................
١٢٨
‫أالفاخ‬
١
‫تبح‬
‫ذانعنزوذ‬
...................................................................................
١٣٢
‫آآلضخاغ‬
‫القابى‬
‫زانيئزوذ‬
...................................................................................
.....
‫آأل‬
‫ذ‬
‫خاحالتمثخذالخزوذ‬
..................................................................................
.....
‫آأل‬
’
...................‫ذخاغاقةوذ‬
.......
‫آألطخاخ‬
‫الخادي‬
‫ولقآلوئث‬
٠
.
٠
.................
'
‫آألطخالح‬
‫اقاتي‬
‫ؤالقآلقون‬
....................
‫آألضفاخ‬
‫اقايذ‬
‫زالقآلقوث‬
٠.٠.٠٠
.......
‫أأل‬
‫ذ‬
.‫غالحاآلاعزاقجرن‬
.........
٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٨
,
www.christianlib.com
‫آألفلحاخ‬
‫اشمئر‬
٠
‫وإلثالرن‬
.................................................................................
.....
‫آألغخاغ‬
‫الغاوس‬
‫ولقآلوئة‬
..............................................
...............................
١٦٦
‫ًاألضغاخ‬
‫الائئ‬
‫ولئآلقون‬
...................................................................................
.....
‫آألضخاخ‬
‫القاس‬
‫ولقألوئة‬
...................................................................................
.....
‫آألشخاخ‬
‫القاسع‬
‫ولئآلوئذ‬
..................................................................................
.....
‫آألشخاخ‬
‫األنقثوة‬
...........................................................................................
.....
‫آألضخالح‬
‫اخاوي‬
‫وإألزبوئذ‬
................................................................................
.....
‫آألنخاخ‬
‫اقاني‬
‫وإألزبعون‬
..................................................................................
١٨٧
‫آالخاخالقايث‬
‫وألرثون‬
.................................................................................
١٩١
‫آألضخالح‬
‫الرابع‬
‫وألروئن‬
..................................................................................
١٩٦
‫آألشحاخ‬
‫اخايئى‬
‫وألزبوئن‬
.........................................................................
٢
‫آألنخاخ‬
‫الغاوس‬
‫وألرعون‬
...................
٠٠
...........
............................
٠
........,.
٣
٢٠
‫آألنخاخ‬
‫الائدع‬
‫وألزلثون‬
................................................................................
٦
*
٢
‫آألضخاخ‬
‫الغايى‬
‫وألروئن‬
...
٠.٠
..
٠.٠
..........
٠.٠
.
.......................
.
٠٠٠
...............
٠٨٠.٠٠.٠٠
٢
‫أألدخاخ‬
‫التاسلخ‬
‫وألنيثون‬
...............................................................................
٢١٢
‫أألضخاخ‬
‫اخننوذ‬
.........................................................................................
٢١٧
‫أألضخاغ‬
‫اخاوي‬
‫وخننوذ‬
..............................................................................
٢١٩
‫الخاغ‬
‫اداني‬
‫ولخننوق‬
.................................................................................
٢٢٣
‫آألضخاخ‬
١
‫لقايث‬
‫واخننون‬
...............................................................................
٢٢٧
‫آألضخاخ‬
‫الناع‬
‫وخننوذ‬
.................................................................................
٣٣١
٩
"
www.christianlib.com
‫أألضخاح‬
‫الخانى‬
‫زالهننوة‬
.........................................................................
٢٣٣
‫آألضخاخ‬
‫الائؤس‬
‫زالهننوئ‬
........................................................................
٢٣٦
‫آألضخاغ‬
‫الساي‬
‫زالهنشون‬
..........................................................................
٢٣٨
‫آألضخاغ‬
‫القاس‬
‫زالهننوذ‬
..........................................................................
٢٤١
‫آألضخاخ‬
‫القامع‬
‫زالهنوئذ‬
.........................................................................
٢٤٤
‫آألنخاغ‬
‫اثغون‬
..................................................................................
٢٤٨
‫آألضخاخ‬
‫الحادي‬
‫زالئوئذ‬
.........................................................................
٢٥٣
............‫ًاألضخاخالقائزالئوئذ‬
......................................
........
٦
‫ه‬
٢
‫آألضخاغ‬
‫القايف‬
‫زالئوئذ‬
...................................................................................
٢٥٩
‫آألضخالح‬
‫الراي‬
‫زائغون‬
....................................................................................
٢٦٣
‫آألضخاغ‬
‫الهايش‬
‫زائغون‬
.................................................................................
٢٦٦
‫آألضخاع‬
‫السادس‬
‫زائغون‬
................................................................................
٢٧
‫كتب‬
‫كفس‬
‫الكالب‬
..........
..........................................................
٢٧٦
١٠
-
www.christianlib.com
‫معدمه‬
‫نظرث‬
‫كنيسثنا‬
‫القبطية‬
‫إلى‬
‫إشعياء‬
‫الني‬
‫بصفبه‬
‫العظيم‬
‫بثن‬
،‫األنبياء‬
‫وذلك‬
‫يسبب‬
‫كئرة‬
‫النبوءات‬
‫الواردة‬
‫في‬
‫سفره‬
‫عن‬
‫تجسد‬
‫الريب‬
‫يسوع‬
‫وخدمته‬
‫وصلبه‬
.‫وقيامته‬
‫ففي‬
‫يوم‬
‫عيد‬
‫انتقاله‬
‫يوم‬
‫السادس‬
‫من‬
،‫شهرتوت‬
‫حسب‬
‫طقس‬
‫الكنيسة‬
،‫القبطية‬
‫تركل‬
‫له‬
‫الكنيسة‬
‫في‬
‫كتاب‬
:‫الدفنار‬
‫[كل‬
‫األنبياء‬
‫والمعلمين‬
‫الحكماء‬
‫يمدحون‬
‫هذا‬
‫ابى‬
‫العظيم‬
‫الذي‬
‫هوإشعياء‬
‫ذو‬
‫الصوت‬
‫العظيم‬
‫في‬
‫وسط‬
‫أنبياه‬
...‫العتيقة‬
‫هذا‬
‫هو‬
‫النى‬
‫الذي‬
‫صرخ‬
‫بصوت‬
‫عظيم‬
‫من‬
‫أجل‬
‫مجيء‬
‫المسبح‬
:‫قائأل‬
‫هوذا‬
‫العذراه‬
‫تحبل‬
‫وتلد‬
‫ابائ‬
‫حقيقيا‬
‫ودما‬
‫اسمه‬
‫عانوئيل‬
‫الذي‬
‫تفسير‬
‫الله‬
.‫معنا‬
‫ثم‬
‫زاد‬
‫أيصا‬
‫هذا‬
‫العفيف‬
‫في‬
‫األنبياء‬
:‫وقال‬
‫إن‬
‫نبائ‬
‫يولد‬
‫با‬
‫وعظى‬
‫ابائ‬
‫الذي‬
‫رائسته‬
‫على‬
‫كفه‬
‘
‫الله‬
‫القوي‬
‫المتسلط‬
‫ومالك‬
‫المشورة‬
.)'(]‫اسى‬
‫ال‬
‫يخرم‬
‫اصا‬
‫إشعياء‬
‫الي‬
‫بصفته‬
‫أحد‬
‫أنبياه‬
‫العهد‬
‫القديم‬
،‫وحسب‬
‫ولحكن‬
‫ألهمية‬
‫النبوات‬
‫الواردة‬
‫في‬
‫السفرالذي‬
،‫كتبه‬
‫والي‬
‫سبقت‬
‫ووصفت‬
‫حياة‬
‫الرب‬
‫فسرعيئهإيذ‬
١
.
‫كتاب‬
،‫الدنار‬
‫ويحتوي‬
‫عفى‬
‫طروحات‬
‫واطى‬
‫وآدام‬
‫بطول‬
‫أيام‬
‫انة‬
‘
‫عف‬
‫بطبعه‬
‫الفن‬
‫طعب‬،‫دوماديوسالبرمرسي‬
٠
(‫بةءينشس‬
١٦٣٨
-‫ش‬
٢
‫؟‬
١٩
‫م)ص‬
١١
.
,
١١
www.christianlib.com
‫فبالنسبة‬
‫لمعظم‬
‫مفسري‬
‫الكتاب‬
،‫المقدس‬
‫سواه‬
‫في‬
‫الكنيسة‬
‫األولى‬
‫أو‬
‫في‬
،‫العصورالوسطى‬
‫أوحق‬
‫في‬
‫العصرالحديث؛‬
‫فإن‬
‫الهدف‬
‫ارئيي‬
‫من‬
‫كتابة‬
‫العهد‬
،‫القديم‬
‫هو‬
‫اإلعداد‬
‫كجسد‬
‫الرب‬
‫يسوع؛‬
‫أوحسب‬
‫ما‬
‫كتب‬
‫القديس‬
‫بولس‬
:‫الرسول‬
‫((كاذ‬
‫الائثرش‬
‫نودتاإلى‬
»‫التبج‬
‫(غل‬
٢٤٠٠٣
،)
‫أو‬
‫كا‬
‫قال‬
‫الرت‬
‫يسوع‬
‫نفسه‬
‫عن‬
‫موس‬
‫الخي؛‬
‫(اال‬
‫خذكقب‬
))‫غي‬
‫(يو‬
‫ه‬
;
٤٦
)
٠
‫لقد‬
‫׳كتبت‬
‫أسفار‬
‫العهد‬
‫القديم‬
‫بطبيعة‬
‫الحال‬
‫قبل‬
‫مبيء‬
‫الرت‬
‫يموع‬
،‫بالجسد‬
‫لذلك‬
‫فمهمة‬
‫علم‬
‫التفسير‬
‫هو‬
‫قراءة‬
‫النبوءة‬
‫من‬
‫خالل‬
‫البيئة‬
‫التي‬
‫اكتبت‬
»‫فيها‬
‫وقد‬
‫أيقن‬
‫المسيحيون‬
‫األوائل‬
‫تمانا‬
‫أن‬
‫هذه‬
‫األسفار‬
‫ليست‬
‫مجرد‬
‫وثائق‬
،‫قديمة‬
‫لكنها‬
‫شهادات‬
‫حية‬
‫للواح‬
‫اإللس‬
‫الذي‬
‫تحياه‬
‫الكنية‬
.)
‫يئتب‬
‫القديس‬
‫جيروم‬
‫في‬
‫مقدمة‬
‫تغيره‬
‫لغر‬
:«‫إشعيا‬
‫[إن‬
«‫إشعيا‬
‫يس‬
‫مجرد‬
‫ني‬
‘
‫بل‬
‫هوإنجيلي‬
.‫ورسول‬
‫ألنه‬
‫هو‬
‫نفسه‬
‫يغول‬
‫عن‬
‫شه‬
‫وعن‬
‫بافي‬
:‫اإلنجيليين‬
‫ما‬
‫أجمل‬
‫أقدام‬
‫المبشرين‬
‘
‫المبشرين‬
،‫بالخثرات‬
‫المبضن‬
‫بالالم‬
‫(إس‬
٥٢
:
٧
‫؛‬
‫رو‬
'
١
:
١٥
-)
‫وقد‬
‫تهكلم‬
‫الله‬
‫معه‬
‫كا‬
‫لوكان‬
‫يهكئم‬
‫رسوال‬
‫ض‬
‫أرل؟‬
‫وض‬
‫يذهب‬
‫لهذا‬
‫الشعب؟‬
:‫فأجاب‬
‫هاأذد‬
1
‫أرسلني‬
‫(إش‬
٦
=
٨
-‫)״‬
‫زهدا‬
‫افش‬
‫من‬
‫نس‬
‫أسفار‬
.‫الكأب‬
١
‫سى‬
‫يحوي‬
‫ؤ‬
‫أسرار‬
1 ‫حعألألبآل‬
‫ةغ‬
٠١
‫احج‬
0
‫و‬ aia Interpreted by Early Christian, and.
Medieval Commentators, w. B. Eerdmans Publishing Company, ran
Rapids, Michigan / Cambridge, UK. 2007, p. xiii.
١٢
-
www.christianlib.com
،‫الرت‬
‫فهو‬
‫يعلن‬
‫صراحة‬
‫آنه‬
‫عمانوئيل‬
‫المولود‬
‫من‬
،‫العذراء‬
‫الضابع‬
‫العجائب‬
‫والمعجزات؛‬
‫الذي‬
‫مات‬
‫وذفن‬
،‫وقام‬
‫وصعد‬
‫من‬
،‫الجحيم‬
‫وأنه‬
‫مخلص‬
‫كل‬
‫المسكونة؛‬
٠
‫كما‬
‫يتكتب‬
‫جيروم‬
‫في‬
‫إحدى‬
:‫رسائله‬
‫[يبدو‬
‫لي‬
‫أن‬
‫إشعيا‬
۶
‫لم‬
‫يئتب‬
،‫نبوءة‬
‫بل‬
]‫إنجثأل‬
.
‫وإطالق‬
‫لقب‬
‫إنجيلي‬
‫على‬
‫إشعياء‬
‫الضبي‬
‫على‬
‫فم‬
‫القديس‬
‫جيروم‬
‫لم‬
‫يأت‬
‫من‬
‫فراغ؛‬
‫بل‬
‫هوانعكاس‬
‫لما‬
‫ورد‬
‫في‬
‫سفر‬
‫أعمال‬
‫الرعل‬
.‫نفسه‬
‫فبعد‬
‫صعود‬
‫الرب‬
‫يسرع‬
‫إلى‬
،‫السماء‬
‫خرج‬
‫الرسل‬
،‫للكرازة‬
‫فتقابل‬
‫فيلبس‬
‫الرسول‬
‫مع‬
‫الخعي‬
‫الحبشي‬
‫وزير‬
‫كنداكة‬
‫ملكة‬
،‫الحبشة‬
‫وان‬
‫يقرأ‬
‫في‬
:‫سفرإشعياء‬
‫(اؤأثا‬
‫دغل‬
‫الكثاب‬
‫الدي‬
‫كاق‬
‫ئئرأة‬
‫ئعائ‬
:‫خذا‬
‫مثنى‬
‫ساة‬
*
‫سيق؛لي‬
‫اآلج‬
‫زمثل‬
‫حروف‬
‫ضاب‬
‫أتالم‬
‫اندي‬
‫قبرة‬
‫خكدا‬
‫نلم‬
‫تئثخ‬
.‫ائة‬
‫في‬
‫تؤاصعه‬
‫انئزغ‬
‫دقاو‬
‫زحيله‬
‫مئ‬
،‫مريه‬
‫ألة‬
‫خياقة‬
‫قئئؤغ‬
‫من‬
»‫األرض؟‬
‫(أع‬
٨
:
٣٣,٣٣
‫؛‬
‫عن‬
‫إشعياء‬
٥٣
:
٧
-
٨
.)
‫وعندما‬
‫قرأ‬
‫الخعي‬
‫هذا‬
‫الكالم‬
‫سأل‬
.‫فيلبس‬
‫((أطلت‬
:‫إتيلق‬
‫غئ‬
‫تئ‬
‫يعول‬
‫الئى‬
‫هدا؟‬
‫غئ‬
‫قئسه‬
‫ألم‬
‫غئ‬
‫واجد‬
‫أحر؟‬
‫ًافيتثحريج‬‫ذ‬‫قادئ‬
‫من‬
‫خذا‬
‫الكائب‬
‫تئثزة‬
»‫سوغ‬
‫(أع‬
٨
:
٣٤
-
٣٥
.)
3 St Jerome, Commentary on Isaiah. Translated by Thomas p. Scheck,
Ancient Christian Writers, vol. 68 (The Newman Press, New
York/Mahwah, NJ, 2015) p. 67-68.
4 St Jerome, Epistle ad Paulinum. Cited by‫؛‬ Albert Banes, The Book of
the Prophet Isaiah, London (1849) vol. l,p. 15.
-
١٣
www.christianlib.com
‫الهرة‬
‫السبعينية‬
:‫لسفرإشعياء‬
١
.
‫الترجمة‬
‫المبيية‬
‫هي‬
‫أقدم‬
‫ترجمة‬
‫يهودية‬
‫للعهد‬
‫القديم‬
‫إلى‬
‫اللغة‬
.‫ايونانية‬
‫وحسب‬
‫الرسالة‬
‫المعروفة‬
‫باسم‬
‫رسالة‬
‫أرسنياس‬
(
Letter of
Aristeas
،)
‫فقد‬
‫تمت‬
‫الترجمة‬
‫في‬
‫مدينة‬
‫اإلسكندرية‬
‫في‬
‫عهد‬
‫بطليموس‬
‫فيالدلفوس‬
Ptolemy Philadelphus
(
٢٨٥
-
٢٤٧
،)‫م‬.‫ق‬
‫بواسطة‬
‫سبعين‬
‫شيحا‬
‫من‬
‫شيوخ‬
‫بني‬
‫إسرائيل‬
‫(أو‬
٧٢
‫شيحا‬
‫على‬
‫وجه‬
)‫الدقة‬
.
‫وما‬
‫تم‬
‫ترجته‬
‫في‬
‫ذلك‬
‫الوقت‬
‫كان‬
‫خمسة‬
‫أسفار‬
‫موسى‬
،‫فقط‬
‫ثم‬
‫تتابعت‬
‫ترجمة‬
‫بافي‬
‫أسفار‬
‫العهد‬
‫القديم‬
‫في‬
‫سنوات‬
،‫الحقة‬
‫بواسطة‬
‫مجموعة‬
‫كبيرة‬
‫من‬
،‫المترجمين‬
‫والتي‬
‫ربما‬
‫تتكون‬
‫قد‬
‫اكتملت‬
‫في‬
‫الريع‬
‫األول‬
‫من‬
‫القرن‬
‫األول‬
‫قبل‬
،‫الميالد‬
‫ألنه‬
‫من‬
‫افتتاحية‬
‫سفريشع‬
‫بن‬
‫سيراخ‬
‫ايونافي‬
‫نعلم‬
‫أنه‬
‫كان‬
‫قد‬
‫تم‬
‫ترجمة‬
‫معظم‬
‫أسفار‬
‫العهد‬
‫القديم‬
‫في‬
‫نهاية‬
‫القرن‬
‫الثافي‬
‫قبل‬
‫الميالد‬
٠
‫ويعتقد‬
‫بعض‬
‫علماء‬
‫السبعينية‬
‫أنه‬
‫قد‬
‫تم‬
‫ترجمة‬
‫سفر‬
‫إشعياه‬
‫اطا‬
‫لي‬
‫االسكندرية‬
‫(حوالي‬
‫عام‬
-
١٥
،‫ي‬.‫ق‬
‫ألن‬
‫هناك‬
‫تأثرا‬
‫واضخا‬
‫بالثقافة‬
)‫المصرية‬
‫وأن‬
‫الفرجة‬
‫تعت‬
‫بواسعلة‬
‫مرجم‬
‫واحد‬
‫سق‬
‫الزجة‬
‫■اطربن؛‬
‫مخسر‬
‫؛‬
:‫ءنالزجمةابتيةفيىب‬
٠
‫خمالئضن‬
‫يوافي‬
،‫عربي‬
‫اص‬
١
‫د‬
‫الر‬
١
‫ب‬
‫إبيغائيوس‬
،‫المقاري‬
‫ديرالقدبى‬
‫أنبامقار‬
‫(؟‬
١
*
‫ז‬
)
‫ًا‬-‫صه‬
١
.
6 Alfred Rahlfs, Septuaginta, Id est Vetus Testamentum graece iuxta
LXX interpretes, Wtirttembergische Bibelanstalt Stuttgart, printed in
Germany 1962, p. χχ ٠
‫״‬
‫اعتدن‬
‫على‬
‫الغص‬
‫ايونافي‬
‫المنشورفي‬
‫هذ«الطبعة‬ .
١٤
www.christianlib.com
‫عل‬
‫مدى‬
‫السفركله‬
.
‫وتربع‬
‫أهمية‬
‫الهرجمة‬
‫السبعينية‬
‫أنها‬
‫كانت‬
‫الكتاب‬
‫المقدس‬
‫المعروف‬
‫وتداول‬
‫بعن‬
‫أيدي‬
‫الرسل‬
‫وباء‬
‫الكنيسة‬
‫الناطقين‬
‫باللغة‬
‫اليونانية؛‬
‫فهو‬
‫النص‬
‫الذي‬
‫استعمله‬
‫الرسل‬
‫في‬
‫كرازتهم‬
‘
‫وان‬
‫هوالعى‬
‫الذي‬
‫استشهدوا‬
‫به‬
‫هرار‬
‫في‬
‫كتابة‬
‫األناجيل‬
،‫ولرسائل‬
‫وهو‬
‫الص‬
‫الذي‬
‫فئره‬
،‫اآلباء‬
‫كما‬
‫أنه‬
‫النص‬
‫الذي‬
‫اسئعمل‬
‫في‬
‫نصوص‬
‫الصلوات‬
‫الليتورة‬
‫لمعظم‬
‫الكنائس‬
‫الررلية‬
‫القديمة‬
٠
‫وعدم‬
‫معرفتنا‬
‫بهذه‬
‫الهرمة‬
‫يفقدنا‬
‫وسيلة‬
‫هامة‬
‫لفهم‬
‫النصوص‬
‫الليتورة‬
‫ولفهم‬
‫تفاسير‬
‫وقو‬
'‫ل‬
‫آباء‬
‫الكنيسة‬
-‫األولى‬
‫إن‬
‫نصوض‬
‫صلوات‬
‫الكنيسة‬
‫القديمة‬
‫مملوء‬
‫من‬
‫العبارات‬
‫المأخوذة‬
‫من‬
‫القرجمة‬
،‫السبعينية‬
‫ومن‬
‫العبارات‬
‫الهامة‬
‫الني‬
‫دخلت‬
‫نصوص‬
‫صلواتنا‬
‫والمقتبسة‬
‫من‬
،‫سفرإشعياء‬
‫عبارة‬
‫«مالك‬
‫المشورة‬
))‫العظمى‬
‫(انظرإش‬
٠٠٩
)‫ه‬
‫التي‬
‫تتكرر‬
‫كثيرا‬
‫في‬
‫صلوت‬
،‫الكية‬
‫والتي‬
‫وردت‬
‫ي‬
‫ض‬
‫ادفنار‬
‫الذي‬
،‫أوردنا‬
‫البثا؛‬
:‫وعبارة‬
‫«أعمتي‬
‫االموس‬
‫عونا״‬
‫(انظرإش‬
٨
:
-
٢
)
‫التي‬
‫وردت‬
‫في‬
‫القداس‬
‫الغريغوري؛‬
:‫وحبارة‬
‫«بذك‬
‫ظهرك‬
‫للسياد‬
‘
‫وخديك‬
ü
|
!‫י‬ ,
١٥
-
www.christianlib.com
‫أهملتهما‬
،‫لئطم‬
‫ألجلي‬
‫لم‬
‫ترد‬
‫وحهلى‬
‫عن‬
‫خزي‬
»‫البصاق‬
‫(انظرإش‬
٥٠
:
٦
)
‫وإلني‬
‫وردت‬
‫أيصا‬
‫في‬
‫القداس‬
.‫الغريغوري‬
‫كما‬
‫يرد‬
‫أيصا‬
‫في‬
‫صالة‬
‫الصلح‬
‫في‬
‫نفس‬
‫القداس‬
‫هذه‬
:‫الجملة‬
‫(اال‬
‫مالكا‬
‫وال‬
‫رئيس‬
‫مالئحكة‬
‫وال‬
‫رئيس‬
‫آباء‬
‫وال‬
‫نبيا‬
‫ائتمنتهم‬
‫عل‬
،‫خالصنا‬
‫بل‬
‫أنت‬
‫بغير‬
‫تغيير‬
،))‫تجثدنئط‬
‫والتي‬
‫ال‬
‫يمحكن‬
‫معرفة‬
‫مصدرها‬
‫إال‬
‫من‬
‫الترعة‬
‫السبعينية‬
‫(انظرإش‬
٦٣
:
٩
.)
٠٢
‫هناك‬
‫بعفى‬
‫االخالفات‬
‫بين‬
‫التعس‬
‫العبري‬
‫والترجة‬
‫السبعينية‬
‫لسفر‬
،‫إشعياه‬
‫ونحن‬
‫ال‬
‫نستطع‬
‫أن‬
‫نجرم‬
‫هل‬
‫هكذا‬
‫فهم‬
‫المترجم‬
‫النعى‬
،‫العبري‬
‫أم‬
‫أنه‬
‫كان‬
‫تحت‬
‫يدي‬
‫المترم‬
‫نسخة‬
‫عبرية‬
‫يترجم‬
‫عنها‬
‫بها‬
‫بعض‬
‫االختالفات‬
‫عن‬
‫النعى‬
‫العبري‬
‫الشابع‬
‫االستخدام‬
‫بعد‬
‫ذلك‬
.
‫فمخطوطات‬
‫الترجة‬
‫السبعينية‬
‫تعود‬
‫للقرون‬
‫األولى‬
،‫للمسيحية‬
‫أما‬
‫النعى‬
‫العبري‬
‫الشابع‬
‫اآلن‬
(
Textus Receptus
)
‫ولمعروف‬
‫باسم‬
‫النص‬
‫الماسوري‬
‫ووهو‬
‫النص‬
،)‫الئثعل‬
‫فقد‬
‫اكتمل‬
‫إعداده‬
‫بين‬
‫القرنين‬
‫الخامس‬
‫والعاشر‬
،‫الميالديين‬
‫ولذي‬
‫اعتمدث‬
‫عليه‬
‫معظم‬
‫النزعات‬
‫الحديثة‬
‫للكتاب‬
‫المقدس‬
‫للعهد‬
،‫القديم‬
‫وذلك‬
‫قبل‬
‫اكتشاف‬
‫مخطوطات‬
‫قمران‬
‫والتي‬
‫يتراوح‬
‫زمنها‬
‫ما‬
‫بين‬
‫القرن‬
‫األول‬
‫قبل‬
‫الميالد‬
‫والقرن‬
‫األول‬
(‫الميالدي‬
‫)؛‬
‫أومخطوطات‬
‫المجمع‬
‫التهردي‬
‫بالقاهرة‬
(
Cairo Genizah
)
‫التي‬
‫اكئشفت‬
‫في‬
‫نهاية‬
‫القرن‬
‫التاسع‬
John Goldingay and David Payne, Isaiah 40-55, Bloomsbury τ&τ
.
12
.
C!ark2014, ρ
Johanna Manley, Isaiah Through the Ages, Monastery Books, Menlo
.
Park, California, 1995, p. xi
٦
www.christianlib.com
‫عشر؛‬
‫والتي‬
‫تعود‬
‫إلى‬
‫ما‬
‫قبل‬
‫القرن‬
‫التاسع‬
‫وند‬
‫الحظ‬
‫اس‬
‫أن‬
‫بعض‬
‫االختالفات‬
‫في‬
‫الشجة‬
‫اسنية‬
‫تم‬
‫العثور‬
‫عليها‬
‫في‬
‫مخطوطات‬
.‫قمران‬
‫عل‬
‫سبيل‬
‫المثال؛‬
‫في‬
‫ختام‬
‫أصحاح‬
٥٣
‫(إش‬
٥٣
:
١١
)
‫يأفي‬
‫الص‬
‫اكبري‬
:‫هكذا‬
‫((ص‬
‫ئغب‬
‫تبه‬
‫يرى‬
،))‫وبئ‬
‫لكنها‬
‫تأتي‬
‫في‬
:‫اسنية‬
‫اين‬
‫تعب‬
،‫لى‬
‫ليريه‬
،‫يوتإال‬
‫وتتفق‬
‫مخطوطات‬
‫قمران‬
‫مع‬
‫الزحمة‬
‫استية؛‬
‫كذلك‬
‫في‬
‫(إش‬
٥٣
:
١٢
)
‫يأتي‬
‫اض‬
‫العيري‬
‫هكذا‬
٠
.
‫((زخو‬
‫حمل‬
‫غئه‬
‫كمين‬
‫زئعغ‬
‫في‬
،»‫العديبت‬
‫لكنها‬
‫تأتي‬
‫في‬
:‫اسنية‬
‫((زهو‬
‫حمل‬
‫حظإيإ‬
‫كميق‬
‫واكم‬
،‫ألجز‬
))‫خظاكاهم‬
‫وهكذا‬
‫أيظما‬
‫تأتي‬
‫مخطوطات‬
‫قمران‬
‫لتؤكد‬
‫صحة‬
‫الزجمة‬
‫اسنية‬
(
٥,١٩lQIsa
.)
٣
.
‫حاولت‬
‫الشيفة‬
‫السبعينية‬
‫تفسير‬
‫بعض‬
‫العبارات‬
‫التي‬
‫تبدو‬
‫غريبة‬
‫عل‬
‫يهود‬
‫الشتات‬
‫الذين‬
‫صاروا‬
‫غيرقادرين‬
‫عل‬
‫القراءة‬
‫في‬
‫التورة‬
،‫العبرية‬
‫وذلك‬
‫لي‬
‫توضح‬
‫لهم‬
‫تعاليم‬
‫العهد‬
‫القديم‬
،‫عموا‬
‫كما‬
‫حاول‬
‫المشبم‬
‫استعمال‬
‫عبارات‬
‫معاصرة‬
‫لزمانه‬
.
‫فعل‬
‫سبيل‬
‫المثال‬
‫في‬
‫إشعياء‬
:‫(ه‬
٨
)
Te interpreter's Dictionary of the .M. dsky, ”GemzaK’ 'm٠
‫ة‬.
٦

ϊ
.
381
.
Bible, Abingdon Press, Nashville 1989, vol. 2, p
12
Arie Van Der Kooij, "The Old Greek of Isaiah in Relation to the
Qumran Texts ofIsaiah, Some General Comments”, in: Septuagint, Scrolls
and Cognate Writings, Papers presented to the International Symposium
on the Septuagint and its Relations to the Dead Sea Scrolls and Other
.
199
.
Writings, (Manchester 1990) p
.
13
.
13
John Goldingay and David Payne, Isaiah 40-55, op. cit, p
-
١٧
-
www.christianlib.com
‫بأفي‬
‫الص‬
‫في‬
‫العبري‬
‫هكذا؛‬
‫أول‬
‫يئديق‬
‫يصلون‬
‫بنائ‬
‫دتئت‬
‫زتقرنوئ‬
‫خئأل‬
‫يخمل‬
‫خى‬
‫تلم‬
‫يق‬
‫مذفخ‬
1
’
·
‫فتم‬
‫ترجمتها‬
:‫إلى‬
‫«زيله‬
‫هـيق‬
‫نصلون‬
‫ي‬
‫بيج‬
‫وعرون‬
‫خئأل‬
،‫يخئلي‬
‫لتي‬
‫يرغوا‬
‫تا‬
.‫للقريب״‬
‫أي‬
‫حق‬
‫ال‬
‫يتمكوا‬
‫زوايا‬
‫الحقل‬
‫للغريب‬
‫والفقيرؤانظرالويين‬
٢٣
:
٢٢
.)
‫كما‬
‫أن‬
‫عبارة‬
‫((ترضعين‬
‫ثدي‬
،»‫ملوك‬
‫تم‬
‫ترجمتها‬
‫كزجمة‬
:‫تفسيرية‬
‫((تأكلين‬
‫ثروة‬
»‫ملوك‬
‫(إش‬
٦٠
:
١٦
.)
‫وفي‬
‫إشعياه‬
(
١
:
٢٥
)
‫يأتي‬
‫الخص‬
‫العبري‬
:‫هكذا‬
‫((ؤأرد‬
‫يدي‬
،‫غلتلثع‬
‫وعي‬
‫رنعللغة‬
‫كأدة‬
،‫ياليؤر‬
‫وإلزغ‬
‫نمدل‬
،»‫قضديرله‬
‫فتم‬
‫ترجمته‬
‫هكذا‬
‫في‬
:‫اليونانية‬
،‫ًالجلخ‬‫و‬((
‫يدي‬
،‫غليلي‬
‫ؤاصعبلئه‬
‫يالتار‬
‫حق‬
،‫الثثازؤ‬
‫ولث‬
‫العضاة‬
‫ولع‬
‫غللي‬
‫جميغ‬
.»‫األقته‬
‫وفي‬
‫إشعياء‬
(
٨
:
١
)
‫يأتي‬
‫الخص‬
‫العبري‬
:‫هكذا‬
‫((زقاق‬
‫لي‬
:‫الرت‬
‫لحن‬
‫يتئسلق‬
‫لوائ‬
‫تجرا‬
،‫زاككتخ‬
.))‫غي‬
‫ألن‬
‫وسيلة‬
‫الكتابة‬
‫في‬
‫اليهودية‬
‫وقت‬
‫كتابة‬
‫سفرإشعياه‬
‫كانت‬
.‫األلواح‬
‫فتم‬
‫ترجمتها‬
‫إلى‬
:‫اليونانية‬
‫((لخن‬
‫يئئبق‬
‫ضجيثه‬
‫جن‬
)‫(درج‬
‫لجديد‬
»‫كثير‬
،
‫ألن‬
‫وسيلة‬
‫الكتابة‬
‫وقت‬
‫الترجمة‬
‫لليونانية‬
‫كانت‬
،‫الرقوق‬
‫والمرجح‬
‫أن‬
‫يطون‬
‫الرق‬
‫على‬
‫هيئة‬
‫درج‬
،)‫(لفافة‬
‫ألن‬
‫الترجمة‬
:‫تقول‬
‫جديد‬
،‫كبير‬
‫أي‬
‫درج‬
‫كببر‬
‫يسع‬
.‫الكتابة‬
‫ولما‬
‫تمت‬
‫الترجمة‬
،‫للقبطية‬
‫وانت‬
‫الكتب‬
‫المخطوطة‬
Codex
‫قد‬
‫غرفت‬
‫في‬
،‫مصر‬
‫تمت‬
‫الترجمة‬
:‫هكذا‬
‫خذ‬
‫لنفسك‬
‫صحيفة‬
‫كبيرة‬
‫من‬
‫كتاب‬
.‫جديد‬
-
١٨
www.christianlib.com
‫سفرإشعياء‬
‫في‬
‫القراءات‬
‫الكنسية‬
‫بسبب‬
‫النبوءات‬
‫الكثيرة‬
‫الي‬
‫يحويها‬
‫هذا‬
‫المغر‬
‫عن‬
‫الرب‬
‫يسوع‬
‫المسيح‬
‫وعن‬
،‫الكنيسة‬
‫اختارت‬
‫الكنيسة‬
‫فصوأل‬
‫كثيرة‬
‫منه‬
‫القرًا‬
‫داخل‬
‫صلواتها‬
،‫الليتورجية‬
‫وقد‬
‫حاولن‬
‫أن‬
‫أجمع‬
‫هنا‬
‫الفصول‬
‫التي‬
‫ؤقرأ‬
‫من‬
‫هذا‬
‫السفرفي‬
‫صلوات‬
‫الكنيسة‬
‫على‬
‫مدارالعام‬
‫الليتوري‬
‫حسب‬
‫ما‬
‫هومئع‬
،‫اآلن‬
‫وقد‬
‫ربث‬
‫القراء‬
‫ات‬
‫يحسب‬
‫ترتيب‬
‫سفر‬
،‫إشعياه‬
‫وأهمية‬
‫هذه‬
‫القراءات‬
‫أنها‬
‫تعطينا‬
‫الترجمة‬
‫العربية‬
‫عن‬
‫القبطية‬
‫البحيرية‬
‫لسفرإشعياء‬
‫داخل‬
‫كتبنا‬
‫الطقسية‬
:‫المختلفة‬
‫المناسبة‬
‫الكنسية‬ ‫القراءة‬ ‫م‬
‫الساعة‬
‫السادسة‬
‫من‬
‫يوم‬
‫الثالثاء‬
‫من‬
‫البصخة‬ ١:١
-
٩ ١
٠
‫(أ‬
١
)
‫المقدسة‬
‫باكريوم‬
‫الجمعة‬
‫من‬
‫البصخة‬
‫المقدسة‬ ٢:١
-
٩ ٢
‫باكريوم‬
‫االثنين‬
‫من‬
‫األسبوع‬
‫األول‬
‫من‬
‫الصوم‬
‫المقدس‬ ٢:١
-
١٨ ٣
‫لقان‬
‫خميس‬
‫العهد‬ ١٦:١
‫ًا‬.- ٤
‫لقان‬
‫عيد‬
‫الرل‬ ١٦:١
-
٢٦ ٥
‫باكريوم‬
‫الثالثاء‬
‫من‬
‫األسبوع‬
‫األول‬
‫من‬
‫الصرم‬
‫المقدس‬ ١٩:١
-
٣١
‫؛‬
١:٢
-
٣ ٦
‫باكريوم‬
‫األربعاء‬
‫من‬
‫األسبوع‬
‫األول‬
‫من‬
‫الصوم‬
‫المقدس‬ :‫؟‬
٣
-
١١ ‫ال‬
‫باكر‬
‫يوم‬
‫الجمعة‬
‫من‬
‫البصخة‬
‫المقدسة‬ ١٠:٢
-
٢١ ٨
‫باكريوم‬
‫الخميس‬
‫من‬
‫األسبع‬
‫األول‬
‫ض‬
‫الصوم‬
‫المقدس‬ :‫؟‬
١٩,١١ ٩
‫حب‬
‫بعض‬
‫كتب‬
‫القرا‬
*
‫ت‬‫ا‬
‫الكنية‬
‫الحديثة‬
.)‫(القطارات‬
‫حب‬
‫مخطوط‬
‫البصخة‬
‫المقدة‬
(
109
Borg. Copto
.)
١٩
-
www.christianlib.com
١٠
١:٣
-
١٤
١١
٣
:
٢٦,٨
‫؟‬
١
٩:٣
-
١٥
١٣
١:٤
-
٤
١٤
٢:٤
-
٦
‫؛‬
١:٥
-
٧
١٥
١:٥
-
٩
١٦
٧:٥
-
١٦
١٧
١٧.٠٥
-
٥
‫؟‬
١٨
١٩
١
‫؟‬
‫ًا؟‬
١٨:٥
-
٥
‫؟‬
٥
.-‫؟‬.:
٣
١:٦
‫؟‬-
١
١:٧
-
١٤
١٣:٨
‫ً؛‬‫ا‬‫ًا‬-
١:٩
-
٧
٣
‫؟‬
٢,١٠٠٩
٢٤
٩:٩
_
٢١
‫؛‬
١:١٠
-
٤
‫هًا‬
‫ا‬
١٠
:
‫ًا‬
١
-
٠
‫ًا‬
٢٦
١١
:
١٦,١٠
‫؛‬
١٢
:
١
-
٢
٢٧
٦,٢٠٠١٢
‫؛‬
١:١٣
.-
١
٢٨
٠.١٣
-‫؟‬
١٣
٩
‫ًا‬
٤:١٤
-‫ًا‬
٣٢
٣٠
١٩:١٩
_
٢٥
‫باكريوم‬
‫الجعة‬
‫ض‬
‫األسبوع‬
‫األول‬
‫من‬
‫الصوم‬
‫المندس‬
)‫״‬, ‫باكريوم‬
‫الجمعة‬
‫العقلية‬
‫الساعة‬
‫ابابة‬
‫من‬
‫يوم‬
‫الجئ‬
‫ض‬
‫ابمخة‬
‫المفدح‬
‫لقان‬
‫خميس‬
‫العهد‬
‫باكريوم‬
١
‫الثذذن‬
‫من‬
‫الوع‬
‫االن‬
‫الهومالمغدس‬
‫باكريوم‬
‫االثنين‬
‫ض‬
‫ابصخة‬
‫المقدسة‬
‫باكر‬
‫يوم‬
‫ابالثام‬
‫من‬
‫األسبوع‬
‫االني‬
‫ض‬
‫الصوم‬
‫المقدس‬
‫باكر‬
‫يوماألر‬
١
.‫ا‬
‫من‬
‫االوع‬
‫االفيساموم'لمغدس‬
(
١٧
)
‫السامة‬
‫الثالثة‬
‫من‬
‫يوم‬
‫الجعة‬
‫العظيمة‬
‫انامة‬
‫الثالثة‬
‫هن‬
‫يوم‬
‫االثنين‬
‫من‬
‫البصخة‬
‫المقدسة‬
‫باكريوم‬
‫الخميس‬
‫ض‬
‫األسبوع‬
‫الثافي‬
‫من‬
‫الهرم‬
‫المقدس‬
‫باكريوم‬
‫الجعة‬
‫من‬
‫األسبوع‬
‫الثافي‬
‫هن‬
‫الصوم‬
‫المقدس‬
‫باكر‬
‫يوم‬
‫االثنين‬
‫من‬
‫األسبوع‬
‫الثالث‬
‫من‬
‫الصوم‬
‫المقدس‬
‫لقان‬
‫عيد‬
‫الفطايس‬
‫باكريوم‬
‫األربعاء‬
‫من‬
‫األسبوع‬
‫الثالث‬
‫من‬
‫الصوم‬
‫المقدس‬
‫باكريوم‬
،‫الثالثا‬
‫من‬
‫األسبع‬
‫الثالث‬
‫ض‬
‫الصوم‬
‫المقدس‬
‫باكريوم‬
‫الخميس‬
‫ض‬
‫األسبوع‬
‫الثالث‬
‫من‬
‫الصوم‬
‫المقدس‬
‫الساعة‬
‫السادسة‬
‫من‬
‫يوم‬
‫الجمعة‬
‫من‬
‫البصخة‬
‫المقدسة‬
‫باكريوم‬
‫الجعة‬
‫من‬
‫األسبوع‬
‫الثالث‬
‫من‬
‫الصوم‬
‫المقدس‬
‫باكريوم‬
‫االثنين‬
‫من‬
‫األسبوع‬
‫الراكع‬
‫من‬
‫الصوم‬
‫المقدس‬
‫لساخة‬
‫الحادية‬
‫عشر‬
‫من‬
‫يوم‬
‫الخميس‬
‫من‬
‫البصخة‬
‫المقدسة‬
‫حسب‬
‫مخطوط‬
‫البصخة‬
‫المقدسة‬
(
109
Borg. Copto
.)
١٧
‫حسب‬
‫مخطوط‬
‫البصخة‬
‫المقدسة‬
(
109
Borg. Copto
.)
٢٠
-
www.christianlib.com
‫باكريوم‬
‫الجمعة‬
‫من‬
‫ابصخة‬
‫المقدسة‬ ١:٢٤
-
١٣ ٣١
‫سخر‬
‫سبت‬
‫الفرح‬ ١:٢٥
-
١٢ ٣٢
‫باكر‬
‫يوم‬
‫الثالثاء‬
‫ض‬
‫األسبوع‬
‫الراح‬
‫من‬
‫الصوم‬
‫المقدس‬ ١:٢٥
-
١٢
‫؛‬
١:٢٦
-
٨ ٣٣
‫سخرسبت‬
‫الفرح‬ ١:٢٦
_
٩ ٣٤
‫سخر‬
‫سبت‬
‫الفرح‬ ٩:٢٦
-
٢٠ ٣٥
‫باكريوم‬
‫األربعا‬
٠
‫من‬
‫األسبوع‬
‫الراح‬
‫ض‬
‫الصرم‬
‫المقدس‬ ١:٢٦
‫؟؛‬
١:٢٧
-
٩ ٣٦
‫المالخة‬
‫الحادية‬
‫عشر‬
‫س‬
‫بلة‬
‫الجمعة‬
‫ض‬
‫ابصخة‬
‫المقدسة‬ ١١:٢٧
-
١٣
‫؛‬
١:٢٨
_
١٥
- ٣٧
‫باكر‬
‫يوم‬
‫الحيى‬
‫من‬
‫األسبوع‬
‫الراح‬
‫من‬
‫الصوم‬
‫المقدس‬ ٢٨
:
١٤
-
٢٢ ٣٨
‫الساعة‬
‫الحادية‬
‫عثر‬
‫من‬
‫يوم‬
‫األربعام‬
‫من‬
‫ابصخة‬
‫المقدسة‬ ١٦:٢٨
-
٢٦ ٣٩
‫باكريوم‬
‫الحعة‬
‫من‬
‫األسبوع‬
‫الراح‬
‫من‬
‫الصوم‬
‫المقدس‬ ٢٣,١٣٠٠٢٩ ٤٠
‫الساعة‬
‫الحادية‬
‫عشرس‬
‫يوم‬
،‫الثالثا‬
‫من‬
‫ابصخة‬
‫المقدسة‬ ٣٣,٢٥٠٠٣٠ ٤١
‫لقان‬
‫عيد‬
‫الغطاسى‬ ١:٣٥
-
٢ ٤٢
‫لقان‬
‫عيد‬
‫الريل‬ ١:٣٥
.-
١ ٤٣
‫باكريوم‬
‫االثنين‬
‫من‬
‫األسبوع‬
‫الحامس‬
‫من‬
‫الصوم‬
‫المقدس‬ ٣٧
:
٣٨,٣٣
‫؛‬
١:٣٨
-
٦ ٤٤
‫ستخر‬
‫سبت‬
‫اللفرًا‬ ٣٨
:
٢٠,١٠ ٤٥
‫الساعة‬
‫التاسعة‬
‫من‬
‫يوم‬
‫االثنين‬
‫من‬
‫البصخة‬
‫المقدسة‬ ١:٤٠
—
٥ ٤٦
‫لقان‬
‫عيد‬
‫الغطاسى‬ ١:٤٠
—
٥ ٤٧
‫باكريوم‬
‫الثالثا‬
*
‫من‬
‫األسوع‬
‫الخامس‬
‫من‬
‫الصوم‬
‫المقدس‬ ١:٤٠
—
٨ ٤٨
‫با‬
‫كريوم‬
‫يبت‬
‫لعازر‬ ٤٠
:
٣١,٩ ٤٩
‫الساعة‬
‫التاسعة‬
‫من‬
‫يوم‬
‫الثالثا‬
*
‫من‬
‫ابصخة‬
‫المقدسة‬ ٩:٤٠
_
٣١ ٥٠
‫باكر‬
‫يوم‬
‫األربعا‬
*
‫من‬
‫األسبوع‬
‫الخامس‬
‫ض‬
‫الصوم‬ ٤:٤١
-
١٤ ٥١
‫المقدس‬
__ _ 1
‫حب‬
‫بعض‬
‫كتب‬
‫القرا‬
٠
‫ات‬
‫الكنية‬
‫الحديثة‬
.)‫(القطارات‬
-
٢١
-
www.christianlib.com
‫باكر‬
‫يوم‬
‫الخميس‬
‫من‬
‫األسبوع‬
‫الخامس‬
‫من‬
‫الصوم‬ ٤٢
:
-‫ه‬
١٦ ٥٢
‫المقدس‬ ‫اسيداألودللب‬
(‫األلم‬
”
)
‫ليلة‬
‫عيد‬
‫القيامة‬ ٥:٤٢
_
١٧ ٥٣
‫باكريوم‬
‫الجعة‬
‫من‬
‫األسبوع‬
‫الخامس‬
‫من‬
‫الصوم‬
‫المقدس‬ ١٠.٤٣
-
٩ ٥٤
‫بابمريوم‬
‫االثنين‬
‫من‬
‫األسبوع‬
‫السادس‬
‫من‬
‫الصوم‬
‫المقدس‬ ١٠٠.٤٣
-
٢٨ ٥٥
‫لقان‬
‫عيد‬
‫الرسله‬ ٤٣
:
١٦
‫؛‬
٤٤
:
٦,١ ٥٦
‫باكريوم‬
‫الثالثا‬
*
‫ض‬
‫األسوع‬
‫السادس‬
‫ض‬
‫الصوم‬
‫المقدس‬ ١:٤٤
-
٨ ٥٧
‫باكريوم‬
‫االربعا‬
*
‫ض‬
‫األسبوع‬
‫العادس‬
‫من‬
‫الصوم‬
‫المقدس‬ ٤٤
:
٢٨,٢١ ٥٨
‫باكريوم‬
‫الحيى‬
‫من‬
‫األسوع‬
‫السادس‬
‫من‬
‫الصوم‬
‫المقدس‬ ١:٤٥
.-
١ ٥٩
‫باكريوم‬
‫الجعة‬
‫ض‬
‫األسبوع‬
‫السادس‬
‫ض‬
‫الصوم‬
‫المقدس‬ ٤٠
:
١١
-
١٧ .
٦
‫الساعة‬
‫التاسعة‬
‫من‬
‫سبت‬
‫الفرح‬ ٤٥
:
١٥
—
٢٠ ٦١
‫الساعة‬
‫السادسة‬
‫من‬
‫يوم‬
‫األربعا‬
*
‫من‬
‫ابصخة‬
‫المقدسة‬ ١:٤٨
-
٦ ٦٢
‫اداعة‬
‫الحادية‬
‫عشرس‬
‫أحدالثعانين‬ ٤٨
:
٢٢٠١٢ ٦٣
‫باكريوم‬
‫االثندن‬
‫من‬
‫األسبوع‬
‫الساح‬
‫ض‬
‫الصرم‬
‫المقدس‬ ١٧:٤٨
-
٢٢
‫؛‬
١:٤٩
-
٤ ٦٤
‫باكر‬
‫يوم‬
‫الثالثا‬
*
‫من‬
‫األسوع‬
‫الماح‬
‫من‬
‫الصوم‬ ٦:٤٩
-
١٠ ٦٥
‫المقدس‬ ‫النشيد‬
‫الثافي‬
‫للعبد‬
‫المتألم‬
‫بلة‬
‫عيد‬
‫القيامة‬ ٦:٤٩
-
١١ ٦٦
‫بلة‬
‫عيد‬
‫القيامة‬ ٤٩
:
٢٣,١٣ ٦٧
‫الساعة‬
‫الحادية‬
‫مشرض‬
‫يوم‬
‫االثننن‬
‫من‬
‫ابصخة‬
‫المقدسة‬ .
١:٥
-
٣ ٦٨
‫أناشيد‬
‫العبد‬
‫المتألم‬
:‫ي‬
‫النشيد‬
‫األول‬
‫إش‬
٤٢
:
١
‫ال‬
‫(البعض‬
‫يقولون‬
‫حق‬
‫عدد‬
٩
)
‘
‫النشيد‬
‫الثافي‬
‫إش‬
٤٩
:
١
‫־‬
٦
‫(أو‬
‫ض‬
‫عدد‬
١٣
،)
‫النشيد‬
‫الثالث‬
‫إش‬
٥٠
:
٤
-
٩
‫(أو‬
‫حق‬
‫العدد‬
١١
)
‫والنشيد‬
‫الرايع‬
‫إش‬
٥٢
:
١٣
-
٠٣
:
٠١٢
’
‫حسب‬
‫بعض‬
‫كتب‬
‫القرا‬
*
‫ت‬‫ا‬
‫الكنسية‬
‫الحديثة‬
.)‫(القطارات‬
٢٢
www.christianlib.com
‫الساعة‬
‫الغالثة‬
‫من‬
‫يوم‬
‫الجمعة‬
‫من‬
‫ابصخة‬
‫المقدسة‬ ٠
:‫ه‬
٤
-
٩ ٦٩
‫النشيد‬
‫ابالث‬
‫للعبد‬
‫المتألم‬
‫الساعة‬
‫السادسة‬
‫من‬
‫يوم‬
‫سبت‬
‫الفرح‬ .
١٠:٥
-
١١
‫؛‬
١:٥١
-
٨ ٧٠
‫الساعة‬
‫الحادية‬
‫عشر‬
‫من‬
‫يوم‬
‫الخميس‬
‫من‬
‫البصخة‬ ‫؟‬
٥
;
١٣
-
١٥
‫؛‬
١:٠٣
‫؟‬-
١ ٧١
‫المعدمة‬
‫(يقرأضمن‬
‫تقريرالشعب‬
‫فوق‬
)‫االنبل‬ ‫اسيد‬
‫الراي‬
‫للب‬
‫األلم‬
‫الساعة‬
‫السادسة‬
‫من‬
‫يوم‬
‫الجمعة‬
‫من‬
‫ابصخة‬
‫المقدسة‬ ٧:٥٣
‫؟‬،
١ ‫؟‬
٧
‫لقان‬
‫حميمى‬
‫العهد‬ ١٠.٠٥
-
١٣
‫؛‬
٥٦
:
١ ٧٣
‫باكرسبت‬
‫الفرح‬ ٥٥
:
-‫؟‬
١٣ ٧t
‫باكريوم‬
‫الخميس‬
‫من‬
‫ابصخة‬
‫المقدسة‬ ٨
:‫ه‬
١
—
٩ ٧٥
‫باكريوم‬
‫االربعاء‬
‫من‬
‫األسبوع‬
‫الساع‬
‫من‬
‫الصوم‬
‫المقدس‬ ٥٨
:
١١,١ ٧٦
‫الساعة‬
‫التاسعة‬
‫من‬
‫يوم‬
‫األربعاه‬
‫من‬
‫ابصخة‬ ٥٩
:
١٧,١ ٧٧
(
٢٣
)
‫المقدسة‬
‫بلة‬
‫عيد‬
‫القيامة‬ ’
١:٦
-
٨ ٧٨
‫الساعة‬
‫التاسعة‬
‫من‬
‫يوم‬
‫الخميس‬
‫من‬
‫البصخة‬
‫المقدسة‬ ١:٦١
-
٧ ٧٩
‫الساعة‬
‫الثالثة‬
‫من‬
‫يوم‬
‫الجمعة‬
‫من‬
‫ابصخة‬
‫المقدسة‬ ١:٦٣
-
٧ ٨٠
‫باكريوم‬,
‫الخميس‬
‫من‬
‫األسبوع‬
‫الماى‬
‫من‬
‫الصوم‬
‫المقدس‬ ٨:٦٥
-
١٦ ٨١
‫ياكر‬
‫يوم‬
‫الجعة‬
‫من‬
‫األسبوع‬
‫الساى‬
‫من‬
‫الصوم‬
‫المقدس‬ ٦٦
.:
١
'
٢٤ ‫؟‬
٨
‫كتاب‬
‫ديل‬
‫النكار‬
،‫القبطي‬
‫وفيه‬
‫فصول‬
‫األيام‬
‫والحدود‬
‫واألعياد‬
‫الني‬
‫تقرا‬
‫في‬
‫الكنية‬
‫المرقية‬
.‫األرثوذكية‬
‫جع‬
‫الدعى‬
‫يوسف‬
،‫حبشي‬
‫الطبعة‬
،‫ولى‬,‫اال‬
١٦١١
،‫للثهدا‬
‫طغ‬
‫بمطبعة‬
‫جريدة‬
‫الرأي‬
‫العام‬
‫بمرشة‬
١٨٩٤
‫م‬
٠
‫وفي‬
‫مخطوط‬
(
109
Borg. Copto
)
‫يذكرأن‬
‫هذه‬
‫البوة‬
‫ؤقرأ‬
‫في‬
‫الداعة‬
‫السادسة‬
‫من‬
‫يوم‬
‫الجمعة‬
.‫العظيمة‬
‫حب‬
‫يعفى‬
‫كتب‬
‫القرا‬
*
‫ات‬
‫الكنسية‬
‫الحديثة‬
.)‫(القطارات‬
‫ح‬
٠
‫ب‬
‫بعفى‬
‫كب‬
‫القرا‬
*
‫ت‬‫ا‬
‫الكنية‬
‫الحديثة‬
.)‫(القطارات‬
-
٢٣
www.christianlib.com
‫النصوص‬
‫ولهرجمات‬
‫التي‬
‫تم‬
‫االعتماد‬
‫عليها‬
‫لم‬
‫يطن‬
‫الهدف‬
‫إضافة‬
‫تفسير‬
‫لسفر‬
،‫إشعياء‬
‫لطن‬
‫وضعث‬
‫تفسيرا‬
‫بعض‬
‫اآليات‬
‫لمساعدة‬
‫القارئ‬
‫على‬
‫فهم‬
‫بعض‬
‫النصوص‬
،‫الغامضة‬
‫أو‬
‫بعض‬
‫اآليات‬
‫األساسية‬
‫في‬
‫كل‬
،‫أصحاح‬
‫وقد‬
‫اعتمدث‬
‫على‬
‫بعض‬
‫آباء‬
‫الكنيسة‬
‫في‬
‫هذه‬
.‫التفاسير‬
‫ومرفق‬
‫أسماه‬
‫اآلباه‬
‫والكتابات‬
‫الى‬
‫كتبوها‬
‫التي‬
‫استعنن‬
‫بها‬
*
‫وقد‬
‫أوردث‬
‫أوأل‬
‫بعض‬
‫االختصارات‬
‫الواردة‬
‫في‬
:‫ع‬-‫المرا‬
ACW Ancient Christian Writers, Paulist Press, 1946,
ANF Ante-Nicene Fathers, 10 vols.
CCSL Corpus Christianorum. Series Latina, 1953-
cs Cistercian Studies. Kalamazoo, 1973-
CSEL Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum
FC Fathers of the Church, Catholic University Press,
1947-
Ges Die griechischen christlichen Schriftsteller der
ersten drie Jahrhunderte
LFC Library of the Fathers ofthe Holy Catholic Church
NPNF a Select Library of Nicene and Post-Nicene
Fathers, 2 series
PG J. p. Migne, Patrologiae cursus completus. Series
Graeca, 166 vols.
۶٠ Patrologia Orientals
SC Sources Chrétiennes, Editions du Cerf, 1941-
SPCK Society for Promoting Christian Knowledge
WSA Works of Saint Augustine, Brooklyn, NY, New
York City Press
٢٤
٦
www.christianlib.com
١
.
‫القديس‬
‫كلمندس‬
‫الروماني‬
‫(أ؟‬
١٠١/٩
،)‫م‬
‫أسقف‬
‫روما‬
‫في‬
‫نهاية‬
‫القرن‬
،‫األول‬
‫من‬
‫اآلباء‬
،‫الرسولين‬
‫له‬
‫رسالة‬
‫لكنيسة‬
.‫كورنثوس‬
Clement of Rome
,
‫ل‬
FC
,
‫ר‬
٦6
,^
Letter to the Corinthians
٢
.
‫القديس‬
‫يوستينوس‬
‫الشهيد‬
‫(أه‬
١٦
،)‫م‬
‫له‬
‫كتابان‬
‫دفاعيان‬
‫عن‬
،‫المسيحية‬
‫كما‬
‫له‬
‫حوار‬
‫مع‬
‫معلم‬
‫يهودي‬
‫يدض‬
‫تريفو‬
‫عن‬
‫معى‬
‫بعض‬
‫آيات‬
‫العهد‬
،‫القديم‬
‫ومقال‬
‫عن‬
.‫القيامة‬
Justin Martyr,
IApology, PG VI, ANF I
Dialogue with Trypho, ANF 1
On the Resurrection, ‫ل‬
‫آلس‬
٣
,
‫القديس‬
‫إيريئيثوس‬
‫(حوالي‬
١٣٠
-
٠٠
)‫ًام‬
‫أسقف‬
‫ليون‬
،)‫(فرضا‬
‫له‬
‫كتاب‬
‫بعنوان‬
‫ضد‬
‫الهرطقات‬
‫يرد‬
‫على‬
‫الهراطقة‬
‫الفوئيين‬ .
Irenaeus of Lyon,
Against the Heresies, ANF 1, sc 100, 153, 211, 264,
294
٤
*
‫القديس‬
‫كلمندس‬
‫اإلسكندري‬
‫(حوالي‬
٠
‫ه‬
١
‫ه‬-
١
،)‫ًام‬
‫مديرمدرة‬
‫اإلسكندرية‬
،‫الالهوتية‬
‫هن‬
‫اآلباء‬
‫المدافعين‬
‫وهن‬
‫أوائل‬
‫من‬
‫استعان‬
‫بالفلسفة‬
‫اليونانية‬
‫في‬
:‫كتاباته‬
Clement ofAlexandria
2
Exhortation to the Greeks, ANF
5
<
‫؟‬
Stromateis,vc
٠٥
‫العالمة‬
‫أوريجاوئس‬
‫اإلسكندري‬
‫(ه‬
١٨
-
٤
،)‫ه؟م‬
‫مدير‬
‫مدرة‬
‫اإلسكندرية‬
،‫الالهوتية‬
‫يعتبره‬
‫العلماه‬
‫مومس‬
‫علم‬
‫تفسير‬
‫الكتاب‬
-
٢٥
-
www.christianlib.com
‫المقدس‬
(
Godfather of Christian biblical scholarship and
interpretation
)
‫له‬
‫تفاسير‬
‫على‬
‫معظم‬
‫أسفار‬
‫الكتاب‬
‫المقدس؛‬
‫ووصل‬
‫إيناتع‬
‫عظات‬
‫من‬
‫تغسثره‬
‫عل‬
‫سفرإشعيا‬
‫من‬
‫ترجمة‬
‫القديس‬
‫جيروم‬
.‫لالتينية‬
‫ومن‬
‫كتبه‬
‫األخرى‬
‫الي‬
‫ذوكرت‬
‫في‬
‫هذا‬
:‫الكتاب‬
Origen of Alexandria,
Homily on Genesis, sc 7
Homily on Exodus, sc 321, FC 71
Homily on Leviticus, sc 286
Homilies on Samuel, sc 328
Commentary on Song ofSongs, sc 376
Homilies on Isaiah, ACW 68
Commentary on Matthew, PG 13, sc 162, ANF 9
Commentary on John, sc 120, FC 89
Commentary on Romans, Romerbriefkommentar, Fontes
Christiani 2
On First Principles, sc 252, 268
Against Celsus, sc 132,147,150
Exhortation to Martyrdom, Origenes Werke, vol. 1, GCS,
Leipzig, 1899
On Prayer, Origenes Werke, vol. 2, GCS, Leipzig, 1897
Dialogue with Heraclides, sc 67
٠٦
‫الشهيد‬
‫كبرياذوس(أ‬
٨
)‫هًام‬
٤
‫أسقف‬
‫قرطاجنة‬
‫بشمال‬
،‫أفريقيا‬
‫من‬
:‫كتاباته‬
Cyprian,
The Dress of Virgins, FC 36
٢٦
-
www.christianlib.com
٧
.
‫األسقف‬
‫يوسابيوس‬
‫القيصري‬
(
٦٠
-‫ًا‬
٣٣٩
)‫م‬
‫أسقف‬
‫قيصرية‬
،‫فلسطين‬
‫غرف‬
‫باسم‬
‫أبي‬
‫التاريخ‬
،‫الكنسي‬
‫له‬
‫تفسخبر‬
‫كامل‬
‫على‬
‫سفر‬
:‫إشعياء‬
Eusebius of Caesarea,
Commentary on Isaiah, PG 24, Eusebius Werke, vol.
9, GCS, Berlin, 1975
٠٨
‫القديس‬
‫أنبا‬
‫باخوميوس‬
(
٢٩٢
-
٣٤٧
)‫م‬
‫موس‬
‫رهبنة‬
‫اكركة‬
‫في‬
‫صعيد‬
،‫مصر‬
‫ووافع‬
،‫قوانينها‬
‫التي‬
‫كان‬
‫لها‬
‫دور‬
‫هام‬
‫في‬
‫تأسيس‬
‫الرهبنة‬
‫في‬
.‫الغرب‬
P homiu
Pachomian Koinonia, Pachomius Chronicles and Rules, ‫هتًا‬
46
Instructions, cs 47
٠٩
‫القديس‬
‫أثناسيوس‬
‫الرسولي‬
(
٩٦
-‫؟‬
٣٧٣
)‫م‬
‫بابا‬
‫االسكندرية‬
‫العشرون‬
‫والمدافع‬
‫األول‬
‫عن‬
‫إيمان‬
‫مجمع‬
،‫نيقية‬
‫من‬
:‫كتاباته‬
Athanasius ofAlexandria,
On the Incarnation, sc 199, NPNF 2 d 4
The Festal Letters, PG 26, NPNF 2nd. 4
Discourse Against the Arians, PG 26, NPNF 2 d 4
١٠
.
‫القديس‬
‫أفرام‬
‫السرياني‬
(
٣٠٦
-
٣٧٣
،)‫م‬
‫كاب‬
‫وشاعرسرياني‬
‫من‬
‫بلدة‬
‫نصيبين‬
‫وي‬
‫اآلن‬
‫جنوب‬
‫شرق‬
‫تركيا؛‬
‫له‬
‫الكثيرمزا‬
‫الكتابات‬
‫النسكية‬
‫والتفاسخبرواألشعارباللغة‬
،‫الربانية‬
‫غرف‬
‫باسم‬
‫قيثارة‬
‫اروح‬
،‫القدس‬
‫له‬
‫تفسيركامل‬
‫على‬
.‫سفرإشعياء‬
Ephrem the Syrian,
-
٢٧
,
www.christianlib.com
Commentary on Isaiah, Ephraem Syri Opera Omnia,
Rome 1737, 2, quoted in: Robert Louis Wilken,
Isaiah, Interpreted by Early Christian and Medieval
Commentators.
١١
.
‫القديس‬
‫باسيليوس‬
‫الكبير‬
(
٣٣٠
-
٣٧٩
،)‫م‬
‫أسقف‬
‫قيصرية‬
‫الكبادوك‬
‫في‬
‫أسيا‬
،‫الصغرى‬
‫وأحد‬
‫اآلباه‬
‫الكبادوك‬
‫اكالثة‬
‫(هع‬
‫ق‬
٠
‫غريغوريوس‬
‫التيمي‬
‫وغريغوريوس‬
،)‫الريوي‬
‫له‬
‫كتابات‬
:‫كثبرة‬
Basil the Great,
Homilies on the Psalms, PG 29, FC 46
١٢
.
‫القديس‬
‫كيرلس‬
‫األورشليي‬
‫(ه‬
٣١
-
٣٨٧
،)‫م‬
‫أسقف‬
‫أورشليم‬
‘
‫له‬
‫عظات‬
‫للموعوظين‬
‫المقبلين‬
‫على‬
.‫المعمودية‬
Cyril of Jerusalem,
Catechetical Lectures PG 33, NPNF 2"٥. 7
٠١٣
‫القديس‬
‫غريغوريوس‬
‫الهزيوي‬
(
٩
‫ًا‬
٣
-
٣٨٩
)‫م‬
‫أو‬
‫الناطق‬
،‫باإللهيات‬
‫أسقف‬
‫ساسيما‬
Sasima
،
‫وي‬
‫قرية‬
‫صغيرة‬
‫في‬
‫منطقة‬
‫الكبادوك‬
‘
‫ولمدة‬
‫وزة‬
‫صار‬
‫أسقعا‬
‫على‬
‫مدينة‬
‫القسطنطينية‬
‘
‫أحد‬
‫اآلباه‬
‫الكبادوك‬
‘
‫وأحد‬
‫المدافعين‬
‫عن‬
‫إيان‬
‫محمع‬
‫نيقية‬
‫وعن‬
‫ألوهية‬
‫اروح‬
.‫القدس‬
Gregory of Nazianzus,
On the Holy Spirit, PG 36, NPNF 2 .7
١٤
-
‫القديس‬
‫مغروس‬
‫الكبير‬
‫(״‬
٣
--
٣٩
)‫م‬
‫مؤس‬
‫الرهبنة‬
‫في‬
‫برية‬
‫وادي‬
'‫الطرون‬
‫األطيط‬
‘
‫تتلن‬
‫على‬
‫يديه‬
‫العديد‬
‫من‬
‫تدبي‬
‫الرهبنة‬
-‫المفهودين‬
‫وقد‬
‫أوردناأقواله‬
‫عن‬
‫كتاب‬
‫عظات‬
‫أنبامقار‬
‘
-
٢٨
"
www.christianlib.com
‫وعنى‬
‫كتاب‬
‫فضائل‬
‫آئبا‬
‫مقار‬
‫الذي‬
‫نشره‬
:‫آميلينر‬
Macarius the Great,
‫د‬
١
‫ةهاًاذسخم‬ , Histoire des Monastères De La Basse-
Egypte; Texte copte et traduction française, 1894.
Fifty Spiritual Homilies, translated by A. ‫ل‬. Mason,
SPCK, London, 1921.
‫العظات‬
‫الخمسون‬
‫عن‬
‫األصل‬
،‫اليوناني‬
‫ترجمة‬
‫الراهب‬
‫يونان‬
،‫المقاري‬
‫ديرالقديس‬
‫أنبا‬
‫مقاروادي‬
،‫النطرون‬
٠٢٠١٦
‫ه‬
١
.
‫القديس‬
‫غريغوريوس‬
‫ابيسي‬
(
٣٣٠
‫ه‬-
٣٩
،)‫م‬
‫أسقف‬
‫نيصص‬
‫وسقيق‬
‫القديس‬
‫باسيليوس‬
،‫الكبير‬
‫وحد‬
‫اآلباء‬
‫الكبادوك‬
،‫الثالثة‬
‫اشتهربحكتاباته‬
‫الالهوتية‬
‫والمستيكية‬
.)‫(التصوفية‬
Gregory ofNyssa,
On the Baptism ‫اره‬ Christ, PG 46, quoted in: Robert
١.١
‫آجأل‬
١
‫ةخم‬
٦
‫<؟أل‬
0١
‫ا‬ Isaiah, Interpreted by Early Christian
and Medieval Commentators.
٠١٦
‫القديس‬
‫أميروسيوس‬
‫(حوالي‬
٣٩٧,٣٣٩
،)
‫أسقف‬
‫ميالن‬,
‫عاصة‬
‫اإلمبراطورية‬
‫الرومانية‬
‫الغربية‬
‫في‬
‫أواخرالقرن‬
‫الراى؛‬
‫وأحد‬
‫اآلباه‬
‫األربعة‬
‫المعتيرين‬
‫مطي‬
‫الكنيسة‬
‫الالتينية‬
‫(مع‬
.‫ق‬
‫أغسيوس‬
‫وروم‬
‫وغريغوريوس‬
)‫الكبير‬
‫ل‬
‫كتاباتكثيرة‬
‘
‫وت؛‬
Ambrose ofMilan,
Exposition ofPsalms,CSEL١67.
‫ج‬ bono mortis, CSEL, 32, Funeral - - FC 22.
Depatriarchis, CSEL, 32
OfChristian Faith, NPNF 2»d. vol. X
١٧
‫الغديس‬.
‫ديد‬
‫الغرير‬
(
٣١٣
-
٣٩٨
)‫م‬
‘
‫مدير‬
‫مدرسة‬
-
٢٩
www.christianlib.com
‫اإلسكندرية‬
،‫الالهوتية‬
‫له‬
‫كتاب‬
‫عن‬
‫الروح‬
‫القدس‬
‫وتغاسبر‬
‫لمعفلم‬
.‫أسفارالكتاب‬
Didymus the Blind,
Commentary on Zechariah, sc 83, 84
٠١٨
‫القديس‬
‫يوحنا‬
‫ذهي‬
‫الغم‬
‫(ال‬
٣٤
‫ج‬
٤٠١
،)‫م‬
‫أسقف‬
،‫القسطنطينية‬
‫ومن‬
‫أشهروعاظ‬
‫الكنيسة‬
‫حق‬
‫نال‬
‫لقب‬
‫ذهبي‬
،‫الغم‬
‫له‬
‫عظات‬
‫عل‬
‫معظم‬
‫أسفارالكتاب‬
:‫المقدس‬
John Chrysostom,
Commentary on Isaiah, PG 56, sc 304
Commentary on the Gospel ofJohn, PG 59, FC 33
Demonstrations Against the Pagans, PG 50, quoted in:
Isaiah 1-39 (2004), and Isaiah 40-66 (2007), Ancient
Christian Commentary on Scripture, IVP, Downers
Groove, Illinois.
١٩
.
‫القديس‬
‫جيروم‬
‫(ه‬
٣٤
-
٠
‫ًا‬
٤
)‫م‬
‫ناسك‬
‫وهغر‬
‫للكتاب‬
‫المقدس؛‬
‫واشتهر‬
‫بزجمته‬
‫للكتاب‬
‫المقدس‬
‫المعروفة‬
‫باسم‬
‫الغولجاتامن‬
‫اللغتين‬
‫العبرية‬
‫وايونانية‬
‫إلى‬
،‫الالتينية‬
‫له‬
‫تفسيركامل‬
‫عل‬
.‫سفرإشعيا‬
Jerome,
Commentary on Isaiah, CCSL 73, ACW 68
Letter 28,130, CSEL 54, 55, 56
‫ب‬
٠
‫القدس‬
‫أغسطينوس‬
(
٣٥٤
-
٢٤٣٠
،)
‫أسقف‬
‫هيبوبشمال‬
‫أفريقيا؛‬
‫ض‬-
‫أشهرآباه‬
‫الكنيسة‬
،‫الالتينية‬
‫وهن‬
:‫كتاباته‬
Augustine,
City ofGod, PL 41, CCSL, 47, 48, NPNF Ist. 2
Sermon 45,PL38,WSA3
,
٣
-
www.christianlib.com
Expositions of the Psalms, PL 37, 38, CCSL 38 39 40
NPNF 1 ٤٦ 8 ’39’40,
٠٢١
‫القديس‬
‫يوحائ‬
‫كاسيان‬
(
٣٦٠
-
٤٣٠
)‫م‬
‫راهب‬
‫زار‬
‫براري‬
‫مصر‬
‫وكب‬
‫سدرة‬
‫حياة‬
‫وأقوال‬
،‫رهبانها‬
‫وأسس‬
‫أديرة‬
‫جنوب‬
‫فرنسا‬
John Cassian,
Institutes, CSEL 17, ACW 58
٢٢
.
‫القديس‬
‫كيرلس‬
‫الكبير‬
‫(ه‬
٣٧
-
٤٤٤
:)‫م‬
‫بابا‬
‫اإلسكندرية‬
‫الرابع‬
،‫والعشرون‬
‫لعب‬
‫دورا‬
‫هاائ‬
‫افي‬
‫التفسير‬
‫الخرتولوي‬
‫الخاص‬
‫بطبيعة‬
‫الرب‬
‫يسوع‬
‫المسيح‬
،
‫وقد‬
‫قاوم‬
‫بدعة‬
،‫نسعلور‬
‫له‬
‫كتابات‬
،‫وتغاسيركثيرة‬
‫وله‬
‫تفسيركامل‬
‫على‬
:‫سفرإشعياء‬
Cyril ofAlexandria,
Commentary on Isaiah, PG 70, Robert Charles Hill,
Commentary on Isaiah vol. 1-4, Holy Cross
Orthodox Press, 2008.
Commentary on the Gospel of Saint Luke, ١1 ‫ןך‬
‫ل‬
٢
‫بآ‬
Payne Smith, A Commentary upon the Gospel
according to St Luke by St Cyril, Patriarch of
Alexandria, 2 vols, Oxford, 1859.
Commentary on the Gospel ofSaint John, PG 73, Ε.Β.
Pusey, On John, LFC, 43, Oxford, 1832.
Letter 17, The third Letter to Nestorius,‫؟‬G ‫ן‬
٠
,?
٠
‫רר‬ ,
The Three Epistles ofCyril, ‫ןןץ‬
١
‫هًاد‬,
٢
‫؟لز‬
٢
Letter 39, to John ofAntioch, PG 77‫؛‬ Pusey, The Three
Epistles ofCyril, , ‫هآد‬
٢
‫ألؤ‬
٢
٠٢٣
‫سيزاريوس‬
‫أسقف‬
‫آرلس‬
(
٤٧٠
-
٤٣
،)‫هم‬
‫في‬
‫جنوب‬
‫بالد‬
‫الغال‬
‫فرنما‬):)
Caesarius ofArles, Sermons, FC 31
-
٣١
-
www.christianlib.com
٠٢٤
‫يوحنا‬
‫الدري‬
(
٦٤٩
،)‫م‬
‫راهب‬
‫سريافي‬
‫كتب‬
‫باللغة‬
‫اليونانية؛‬
‫عاش‬
‫في‬
‫جبل‬
،‫سيناء‬
‫واشتهر‬
‫اسمه‬
‫باسم‬
‫الكتاب‬
‫الذي‬
،‫كتبه‬
‫سلم‬
،‫السماء‬
‫حشي‬
‫يوحنا‬
‫الدري‬
‫أوالسلمي‬
*
John Climacus,
The Ladder ojDivine Ascent١VG
‫ه‬
٢
.
‫القديس‬
‫اياباأنبابتياس‬
‫(أ‬
٦٦٣
،)‫م‬
‫رؤية‬
‫على‬
‫تطريس‬
‫هيكل‬
‫أنبا‬
‫مقار‬
Benjamin,
Livre de ia consecration du sanctuaire de Benjamin^.
G. Coquin, Institut Français d’archéologie orientale
du Caire, 1975.
٠٢٦
‫القديس‬
‫يولس‬
‫البوشي‬
‫أسقف‬
‫ممر‬
‫في‬
‫القرن‬
‫الثالث‬
،‫عشر‬
‫له‬
‫معامر‬
‫عل‬
‫األعياد‬
‫اإللهية‬
‫(ميامر‬
‫األعياد‬
،‫االلهية‬
‫إعداد‬
‫أنبا‬
،‫إبيغانعوس‬
‫ديرالقديس‬
‫أنبا‬
،‫مقار‬
٠١٨
.)‫؟‬
٣٢
-
www.christianlib.com
‫ًاألئخاغاألؤل‬
‫'آلؤؤائ‬
‫الى‬
‫زآنا‬
‫إشت‬
١
‫ئ‬
‫بني‬
،‫آثوض‬
‫الى‬
‫رخا‬
‫ضن‬
‫يهوذا‬
‫وبمن‬
‫أورقملهيم‬
‫بي‬
‫مللي‬
‫غرا‬
‫ووقام‬
،‫وخاززخرقائ‬
‫الدس‬
‫تلكوا‬
‫عل‬
:‫يلوذا‬
‫يعها‬،‫؟إستبي‬
‫الغماء‬
‫وضني‬
‫ائثغا‬
‫األزش‬
‫ألة‬
‫الرت‬
:‫ثطئز‬
‫«ؤلدت‬
‫بيدق‬
‫ززدئثفلم‬
٤
‫اائ‬
‫م‬
‫ثزثشوني‬
.
٣
‫آلئؤز‬
‫غرق‬
(‫ثانيه‬
)
‫ؤ‬
١
‫لجتاز‬
‫يعلف‬
،‫ضاحبه‬
‫أما‬
‫شراييل‬
‫قلم‬
·‫يعرش‬
‫وسعي‬
‫لم‬
‫يئهئى‬
.))
٤
،‫زئل‬
‫قاأة‬
،‫خاأل‬
‫سفت‬
‫لمتئ‬
،‫لخظآائ‬
‫شل‬
،‫ثؤيئ‬
!‫اؤالداقتًا‬
‫يقم‬
‫الرت‬
‫ؤأغئلثلم‬
‫قدوس‬
‫إسرائيل‬
٠
‫آللتاذا‬
‫قعئزوئذ‬
‫بئن‬
‫إذ‬
‫الفعل‬
‫ايوناني‬
ύψόω
‫يعي‬
‫يربع‬
‫أويعلي‬
.‫أويععلم‬
‫الفعل‬
‫ايوناني‬
άθετέω
‫يعي‬
‫يرفض‬
‫أويخالف‬
.‫أويرذل‬
٣
‫الفعل‬
‫العبري‬
‫؛‬،‫?־‬
‫ה‬
)‫(قنا‬
‫يعى‬
‫اس‬
‫أو‬
،‫اشهرى‬
‫وهكذا‬
‫في‬
‫ايوناني‬
κτάομαι
‫يعني‬
‫يقتني‬
‫أو‬
‫يعلك‬
‫أو‬
،‫يحوذ‬
‫ويأتي‬
‫في‬
‫القبطي‬
‫ايحيري‬
0π٩
(
φΗ€7ά٩٥
:‫يمعى‬
‫من‬
،,‫اشترا‬
‫أي‬
‫عرف‬
‫من‬
.‫اشتراه‬
‫لكنه‬
‫يأتي‬
‫في‬
‫القبطي‬
‫الصعيدي‬
neqzoeic
‫بمعق‬
،‫سيده‬
‫أي‬
‫عرف‬
‫سيده‬
.‫أومالكه‬
‘
‫يأتي‬
‫اسل‬
‫األول‬
‫في‬
:‫اسري‬
‫?יא‬
‫?דע‬
‫(لو‬
،)‫قذع‬
‫أي‬
‫لم‬
،‫يرف‬
:‫واالني‬
?
“
‫א‬
‫התבונן‬
)‫(لو«صونان‬
‫أي‬
‫لم‬
،‫يفهم‬
‫ويأتي‬
‫اسل‬
‫األول‬
‫في‬
‫ايرذافين‬
٤٣
με ούκ
‫أي‬
‫الم‬
.‫يعرفني‬
‘
‫واالفي‬
με ού συνήκεν
‫أي‬
‫«لم‬
,‫يفهمني‬
‘
‫وهكذا‬
‫أيقا‬
‫يأني‬
‫في‬
‫القبطي‬
:‫ايحثري‬
nneqcoTaiHT
‫الم‬
»‫يعرفني‬
‘
,
Jtinequt 'epo
،
‫«لم‬
،»‫يفهمني‬
‫أما‬
‫في‬
‫القبطي‬
‫المعيدي‬
‫فيأني‬
‫־‬
ΰπε٩٠οτωΗ٦
‫الم‬
،»‫يعرفني‬
WÏM ΰπε٩6ή ίπ٢
‫«لم‬
‫يعرف‬
‫من‬
.»‫أنا‬
٠
‫تأتي‬
‫في‬
‫اص‬
:‫يحيري‬,
OHNOT
‫ط‬
pe7€HXa, HOC
^
٠
‫وفي‬
‫القبطي‬
‫المعيدي‬
ïïïoe’ic wcœTW
‫هة‬
7
€
،‫آة‬
)‫سعنى‬
‫مكتم‬
‫عنكم‬
،‫الرب‬
‫أو‬
‫أبعدتم‬
‫الرب‬
‫عنم־‬
٦
‫يضيف‬
‫النص‬
:‫العبري‬
‫״ارثدواإلى‬
‫ؤز‬
‫ا־‬
-
٣٣
www.christianlib.com
<‫تزذادون‬
)
١
‫ئائ؟‬
‫دق‬
‫زل‬
‫التقب‬
‫وئؤ‬
‫ف‬
‫ينفري»־‬
٦
‫ون‬
‫اتقدس‬
‫إق‬
(‫״زل‬
*
،)
‫بش‬
‫خزلخ‬
‫ؤأل‬
‫كدنة‬
‫زأل‬
‫ظزتة‬
،‫ثلكهغ‬
‫يوجن‬
‫لها‬
‫مرخم‬
‫قفخ‬
'‫زال‬
‫زيغ‬
'‫زال‬
'(‫ضتاذات‬
.
٧
‫أزئطذ‬
،‫قربًا‬
‫نذئخز‬
‫محزدت‬
‫ياثار‬
‫أرشفًا‬
‫نائيا‬
‫عزباء‬
،‫ئداتخلم‬
‫زي‬
‫قذ‬
‫خريق‬
‫نشارن‬
‫تثغوًا‬
‫ذؤابظؤ‬
‫شغوب‬
‫لمؤب‬
٠
‫'بتًا‬
‫هجتذن‬
‫كيئة‬
‫في‬
‫ي‬
‫ذكتقيغة<رفى‬
»‫حثل‬
،‫يائء‬
‫كتدين؛‬
.‫ئطش‬
‫'ؤآل‬
‫أة‬
‫زت‬
‫الئباؤوت‬
‫ل‬
‫نتا‬
،‫نسأل‬
‫تيزى‬
‫يثق‬
‫سذوًا‬
٧
١
‫لغعل‬
‫اليوناني‬
προστίθημι
‫يعي‬
‫يزيد‬
‫أويضيف‬
،‫أويحتض‬
‫أي‬
‫تضيفون‬
‫إثتا‬
‫على‬
،‫إي‬
‫وهكذا‬
‫نأتي‬
‫في‬
‫القبطي‬
‫البحيرى‬
'‫آدة‬
Ϊ€Ν
€
٠
&.
ΝΟΜΙ
&
‫ح‬€
0٢
‫״‬
em
€‫أ‬
۶
€
‫اصيفون‬
‫اثتاعلى‬
.‫إدا‬
٨
‫تأتي‬
‫في‬
‫النص‬
:‫العبري‬
‫ليس‬
‫نيه‬
،‫صحة‬
‫وهكذا‬
‫تأتي‬
‫في‬
‫ترجمة‬
‫لوسيان‬
‫اليونانية‬
ουκ εστιν
αυτω ολοκληρία
.‫الع‬
'
‫[فاأللم‬
‫الذي‬
‫كابده‬
‫ذاك‬
،)‫(آدم‬
‫كابدناه‬
‫غن‬
‫جميتاألنتامن‬
‫زرع‬
‫آدم‬
‫إذعثنامثل‬
،‫هذااأللم‬
‫كايقول‬
:‫إشعياء‬
‫الكتى‬
‫جمع‬
‫زالكدتنة‬
‫زالظزتة‬
،‫ثنخة‬
‫ئذج‬
‫لقازهجب‬
‫لوئخخ‬
‫زآلزئت‬
»‫زآلبتاذات‬
(
١
‫ش‬
١
:
٦
.)
‫هكذانحن‬
‫قد‬
‫لجرحائيجرح‬
‫عديم‬
،‫انر‬
‫والرت‬
‫وحده‬
‫هو‬
‫الغادرأن‬
.‫يداويه‬
‫فإنه‬
‫ض‬
‫أجل‬
‫هذا‬
‫قد‬
‫جام‬
‫هو‬
‫بنغه‬
‘
‫ألن‬
‫أحذا‬
‫من‬
‫القدما‬
*
‫لم‬
‫يستبع‬
‫أن‬
‫يداوي‬
‫هذا‬
‫الجرح‬
‘
‫فال‬
‫الناموس‬
،‫نفسه‬
‫وال‬
،‫األنبيا‬
‫بل‬
‫هو‬
‫وحده‬
‫حن‬
‫جاء‬
‫داوكاضربة‬
‫النس‬
‫مدية‬
‫الشفا‬
*
]
‫(القديس‬
‫مقاريوس‬
،‫الكخر‬
‫عظة‬
٣٠
:
٨
.)
‫الكة‬
‫״־وانية‬
όπωροφυλάκιον
‫تعنى‬
‫كوخ‬
‫أوضة‬
‫لحارس‬
١
،‫لحغت‬
‫وتأتي‬
‫أيش‬
١
‫في‬
‫(أش‬
،)‫ًا‬-
‫انظر‬
‫أينا‬
‫(مز‬
٧٨
:
١
‫سع؛‬
‫سخا‬
١
:
٦
‫؛‬
٣
:
‫ז‬
١
.)
‫وبس‬
.‫«ن‬
‫'نكدة‬
‫في‬
‫نبطية‬,
‫ابحربة‬
ΗΧ1Ϊ1
‫ةغ‬
۶
‫ةه״‬
0٢
‫بض‬
‫مكان‬
‫حراسة‬
‫ابار‬
)‫(مفتأة‬
‘
‫وض‬
‫سنى‬
‫في‬
‫صبر‬
‫الصعيدي‬
ÏÏBome
‫لد‬€‫ع‬
‫د‬
0
،‫(مقثأة‬
‫أي‬
‫مكان‬
‫لحرة‬
.)‫ثمرالقثإ‬
١١
‫كدة‬
‫المبازوت‬
‫معناها‬
،‫الجنود‬
‫ورب‬
،‫الصبازوت‬
‫أي‬
‫رب‬
‫الجنود‬
‘
‫وي‬
‫باليونانية‬
κύριος
σαβαωθ
،
‫وي‬
‫خبة‬
‫عن‬
‫ابص‬
‫اسري‬
‫؟‬
‫באות‬
)‫(يباؤوت‬
‫وق‬
‫دركت‬
‫في‬
‫ابوذاذ־ة‬
‫هكن؛‬
٣٤
-
www.christianlib.com
.)"(‫ؤشاغتاغوئزة‬
‫'التعوا‬
‫ديته‬
‫الرت‬
‫يا‬
‫رواة‬
!‫سدوم‬
‫أصعوا‬
‫إلى‬
‫نريقه‬
‫الله‬
‫يا‬
‫كعب‬
.‫غثوزة‬
١١
‫«يتاذا‬
‫لي‬
‫كوة‬
»‫دتاتجخلم؟‬
‫تثول‬
،‫الرت‬
‫((امتألت‬
‫ين‬
‫زقات‬
‫كباش؛‬
‫وسم‬
‫خزوان‬
‫ألم‬
‫يخزان‬
‫ويى‬
‫أل‬
،‫أرين‬
‫؟الخلى‬
‫زآل‬
‫جئ‬
‫دادون‬
‫يقئلفزوا‬
.‫أتاي‬
‫ألده‬
‫من‬
‫ظلت‬
‫خذا‬
‫يز‬
‫أيييطم؟‬
‫لذ‬
‫ثوئذوا‬
‫ثذووذ‬
،‫ذاري‬
١٣
‫إذ‬
‫قذتم‬
،‫سهدا‬
‫باطل‬
.‫لهؤ‬
‫البحور‬
‫لهو‬
‫ر‬
.‫لي‬
‫أل‬
‫أحل‬
‫رؤؤش‬
‫سهونكم‬
‫ؤالثيوبق‬
‫زالين؛‬
.‫انقنلم‬
‫ضؤمطلم‬
‫زاعتكائكلم‬
١٤
‫زرؤوس‬
‫ثهوركم‬
‫زاغباذظر‬
‫بغشها‬
‫ثنيي‬
٠
‫يزم‬
‫لي‬
.‫ئ‬
‫تن‬
‫يتطغما‬
،‫العبري‬
‫وأيصا‬
‫في‬
‫القبطي‬
‫البحيري‬
‫والصعيدي‬
‫وأيطا‬
‫في‬
‫ترجمات‬
‫البعينية‬
‫إلى‬
‫اللفات‬
‫األوربية‬
‫الحديثة‬
Sabaoth
،
‫لذلك‬
‫نهناهاكا‬
.‫ي‬
‫يقتبس‬
‫القديس‬
‫بولس‬
‫هذه‬
‫اآلية‬
‫حرفيا‬
‫عن‬
،‫البعينية‬
:‫فيقول‬
)‫أبو‬
‫با‬
:‫نسأل‬
٠
‫وكتا‬
‫طيق‬
‫إغباة‬
:‫نعاق‬
‫الأل‬
‫أة‬
‫زب‬
‫ايود‬
‫أنق‬
‫تقا‬
،‫ئنأل‬
‫تهزائ‬
‫يفق‬
‫طذولم‬
‫زقاتضنا‬
‫غوئز؛‬
٠
‫(رو‬
٩
:
٢٩
،)
‫أما‬
‫ابص‬
‫العبري‬
:‫فيأتي‬
‫«أبئ‬
‫لنا‬
‫بغية‬
.»‫صغيرة‬
١٢
‫[العيد‬
‫ليس‬
‫من‬
‫أجل‬
‫األيام‬
‫بل‬
‫من‬
‫أجل‬
.‫الرب‬
‫فتحن‬
‫نعيد‬
‫له‬
‫ألنه‬
‫تألم‬
،‫منأجلتا‬
‫إذ‬
‫فصحنا‬
‫أيخا‬
‫المبح‬
‫قد‬
‫ذدح‬
‫ألجلنا‬
(
١
:‫كوه‬
٧
•)
‫رقد‬
‫عثم‬
‫موسى‬
‫اليهود‬
‫أال‬
‫يحكون‬
‫العيد‬
‫ألجل‬
‫األيام‬
‫بل‬
‫من‬
‫أجل‬
‫الرب‬
:‫قاتأل‬
‫هو‬
‫فصح‬
‫الرب‬
‫(خر‬
١٢
:
١١
,)
‫لئن‬
‫إذ‬
‫فكرايهود‬
‫أن‬
‫يحفظوا‬
‫العيد‬
‫بطل‬
‫فصحهم‬
‫ببب‬
‫اضطهادهم‬
،‫للرب‬
‫ولم‬
‫يعد‬
‫فصحهم‬
‫بعد‬
‫منسوبا‬
،‫للرب‬
‫إنا‬
‫هار‬
‫منوا‬
‫إيهم‬
‫(يو‬
٦
:
٤
،)
‫ألنهم‬
‫فد‬
‫أسروا‬
‫يا‬
‫إخوتي‬
‫رت‬
.‫الفصح‬
‫ألجل‬
‫هذا‬
‫حول‬
‫الرز‬
‫وجهه‬
‫عن‬
‫تعالبهم‬
:‫قائأل‬
‫زؤرش‬
‫ئهوركم‬
‫زأغتادكلم‬
‫سفحتا‬
،‫ثنيي](القديسأثناسيوس‬
6
FestalLetter
.)
‫تأتي‬
‫في‬
‫ابص‬
:‫العبري‬
‫«صارت‬
‫(هذه‬
)‫المناسبات‬
‫علي‬
،،‫ثقأل‬
‫لكنهاتأني‬
‫في‬
:‫ايونانية‬
‫امرتم‬
)‫(أنتم‬
‫لي‬
έγενήθητε μοι
.»‫كالئخمة‬
-
٣٥
www.christianlib.com
‫أغغزخئد‬
.)'،(‫تفئ‬
‫·انحين‬
‫تشغلون‬
،‫أندعكرمحوي‬
‫أخول‬
‫يي‬
‫ئئ‬
٠
‫ضال‬
‫ققء‬
‫غآلأ‬
‫حق‬
‫ألةأيتلغلم‬.‫جثسلم‬
‫تآلنة‬
.‫ذئ‬
١٦
.‫إغقيوئا‬
‫كولوا‬
.‫أنلهازا‬
‫ائرغوا‬
‫الفزوز‬
‫ض‬
‫أسفر‬
‫ينث‬
‫أتام‬
.‫غيى‬
‫ص‬
٢
‫غئ‬
.‫غزونكلم‬
‫الالئوئإ‬
‫ينق‬
.‫اؤ‬
‫احوا‬
‫اكذل‬
‫أنفذوا‬
.‫التثلوئلم‬
‫اقفوا‬
·‫لليتيم‬
‫ذأبوا‬
.‫األرتئن‬
٨
‫أ‬
١
‫زغللم‬
F
‫تثول‬
‫الزش‬
‫فا‬
‫ذ‬
‫كاث‬
‫خظاكاطلم‬
‫حمزاء‬
،‫كاالرلحوان‬
‫أيئغا‬
.‫كاأللج‬
‫زان‬
‫كائئ‬
‫كالقزمر‬
‫أتتصها‬
·‫كالضوف‬
‫"إذ‬
‫سئثلم‬
‫وك‬
*
‫م‬
‫لى‬
‫تًاكلون‬
‫حخزات‬
.‫األزنى‬
‫''زان‬
‫لر‬
‫تريدوا‬
‫زللم‬
‫ئنتثوا‬
‫لي‬
‘
-
٦
‫ه‬
‫ت‬
‫ا‬
.,‫الغاد‬
‫ألنقتم‬
‫اآلت‬
‫تخثر‬
.‫يغذا‬
‫'أكتفت‬
‫ضازت‬
‫يفتؤن‬
،‫راسن‬
‫القزتة‬
‫االئ‬
‫التآلثة‬
،‫غذأل‬
‫ائى‬
‫كاذ‬
‫'نبؤسن‬
،‫يفا‬
‫زأائ‬
‫اآلن‬
.‫قانعايتوئ‬
‫"فئشظلم‬
.‫مؤبعه‬
‫جازك‬
‫قئيثلون‬
‫اخنز‬
.‫يتا؛‬
‫״زوتاؤفي‬
،‫غضا؛‬
‫لهزتاة‬
،‫اشوص‬
‫نجوئذ‬
‫الرو‬
‫تنقون‬.
١
‫يأتي‬
‫العددان‬
١٣
‫واال‬
‫في‬
‫القبطي‬
‫البحدري‬
:‫هكذا‬
‫«الذي‬
‫يقدم‬
‫لي‬
‫سيذا‬
‫نباطل‬
‫هولي‬
‘
‫البخورهو‬
‫هو‬
‫رجى‬
‫لي‬
٠
‫أصوامحكم‬
‫وأواثل‬
‫شهونكم‬
‫وأيام‬
‫اعيادكم‬
‫العظيمة‬
‫تحكرهها‬
.‫نفي‬
‫اعتكاناتحكم‬
‫وكم‬
‫وأوانل‬
‫شهرركم‬
‫لن‬
:،‫أحتملها‬
ΗΗΙ π€ 0٢ce0!N0٢٩i φλΗΟ٢
€
Φη€7ιπι νηι NOTceueUhioN Ο٢
٩
,^
ΠεΊεπΗΜΟΊΐί، neu ΗεΊεποοηι neu ne٦enn
٠
€
οτωρεβ ΗΗΙ Π
neu JUJUWOT Η€Ί€ΝΚωρ٩
*
‫؛‬
7Λ.ψ٢ΧΗ uoc
Η€&00٢
H^epknexecee uiKuoT Λ.Ν
·
‫ب‬
Μετεποάββ^Ίΐ neu πε7εποο٢Λ.ι
‫تأتي‬
‫في‬
‫القبطي‬
:‫المعيدي‬
‫رب‬
‫الصبازوت‬
unxoelc c&.fia،we
٣٦
-
www.christianlib.com
‫زز‬
١
‫ة‬
.‫ائئكاقأة‬
‫أل‬
‫يعشون‬
‫ينسافى‬
‫زذغزى‬
‫األزتنة‬
‫أل‬
‫تغثغثون‬
·‫إيها‬
٢٤
‫لثلليا‬
‫هكدا‬
‫يعول‬
‫الثئذ‬
‫زي‬
‫الئباؤوت‬
:
‫(ازيزا‬
‫يا‬
‫اووياء‬
،‫إلمزابيق‬
‫ألئه‬
‫لن‬
‫يطلى‬
‫تخش‬
‫غن‬
،‫معائب‬
،‫وتأجعل‬
‫وشاتي‬
‫بلى‬
.‫أغذاتي‬
‫ه‬
‫واحبت‬
‫يدي‬
،‫غيبى‬
‫زأضئئلبى‬
‫داكار‬
‫حى‬
،‫الثقازؤ‬
‫زاسث‬
‫العضاه‬
‫زائزغ‬
‫غئلبى‬
‫جميغ‬
،‫األدمة‬
‫وإوفع‬
‫جميغ‬
‫المستكبرين‬
.
٢٦
‫زًاقيم‬
‫وضاثلبى‬
‫كتا‬
‫بي‬
‫األولي‬
‫زتسيريلبى‬
‫كتا‬
‫فى‬
.‫البذاة؛‬
‫يغذ‬
‫ذيلق‬
‫دذغين‬
‫تدية‬
.»‫النسةاألما')صهتزناألميه‬،‫الر‬
‫زأيثا‬،‫تسفا‬,‫الطيالتذليقئ‬
.)"(‫دالزحمة‬
‫وئخق‬
‫األئ‬
‫وفظا‬
،‫ئائ‬
‫زتانكو‬
‫الوث‬
.‫يعثون‬
‫'أألنيلم‬
‫يأني‬
‫في‬
‫الص‬
‫العبري‬
‫بعد‬
‫السيد‬
‫رب‬
:‫الصباؤوت‬
‫عزيز‬
‫إسرائيل‬
‫א;יר‬
‫ל‬£,:
،)‫(آببريسرائيل‬
‫أما‬
‫في‬
‫البعينية‬
:‫فيرجم‬
)‫(ويل‬
‫يا‬
‫أقويا‬
*
،‫إسرائيل‬
‫وهكذا‬
‫أيثا‬
‫تأني‬
‫في‬
‫الترجمة‬
‫القبطية‬
‫ابحبرية‬
ΟΤΟΙ ΠΗΗ€ΤΧ0ρ Ντε Πί٠λ
‫(ويل‬
‫ألقوياه‬
.)‫إسرائيل‬
‫الص‬
:‫العبري‬
*
‫د‬‫ور‬
‫يدي‬
‫غليك‬
‫وأش‬
‫رعلك‬
‫كاره‬
‫بانبززي‬
‫وج‬
‫رغ‬
‫مل‬
.‫تنديريه‬
‫أط‬
‫الترمة‬
‫البعينية‬
‫فقد‬
‫تزجت‬
‫عبارة‬
‫تنقية‬
،‫الزغل‬
‫بالتصفية‬
‫بالائر‬
‫حق‬
،‫الغاوة‬
‫ونزع‬
‫القصدير‬
‫بإزالة‬
‫األثة‬
‫والمستكبرين‬
‘
‫وفد‬
‫تبعتها‬
‫في‬
‫ذلك‬
‫القزمة‬
:‫القبطية‬
*
‫ي‬‫وصفيل‬
‫(على‬
)‫التار‬
،‫للطهارة‬
‫وبيد‬
،‫العصاة‬
‫وأنزع‬
‫األثمة‬
‫من‬
،‫وسطك‬
‫والمتكبرين‬
‫جميعا‬
.‫أوضعهم»־‬
<‫ד»&»ד‬
1
)
٠
‫דג‬
٠
/
0
NNHeioi
‫يخةًا‬
€
1
€
‫ة‬
0٢0
ΟΤΟ& ει٠٠۴ βοτ7ο٢βο
NrSkcr^in ΊΉροΤ
‫ة‬
0٢0
ειεωλι HHliiHOUOC εάολ HjÎHÎ
‫ة‬
0٢0
٢٠
eieecBitvo
"
‫تاني‬
‫في‬
:‫اليونانية‬
μητρόττοΛις
)‫(ميرس‬
‫أي‬
‫المدينة‬
‫األم‬
‫(أو‬
.)‫العاصة‬
‫وقد‬
‫جا‬
٠
‫ت‬
‫في‬
‫القبطي‬
‫ابحيري‬
‫هكذا‬
.
πε’τροπολίϋ’ΤΗΟ
‫؛‬
٠
.
.
.
‫تأني‬
‫في‬
‫الص‬
:‫العبري‬
‫اصنيون‬
‫كقذى‬
‫يالخى‬
‫زثاسوخا‬
.‫يانبر‬
‫وفي‬
‫الترجمة‬
‫القبطية‬
:‫ابحبرية‬
‫ألنه‬
‫بالقضا‬
*
‫سقن‬
،‫سبيها‬
‫وبالرحمة‬
‫الراجعون‬
‫إيها‬
:،‫بعدل‬
-
٣٧
www.christianlib.com
‫يخجلون‬
(‫ينأختامهم‬
)
‫الى‬
،‫ازاذوخا‬
‫زيخرزذ‬
‫من‬
‫جنايهم‬
‫اثى‬
.‫اشتهوها‬
٣٠
‫الذةلم‬
‫تصيرون‬
‫كثئلتة‬
‫قت‬
‫ظذخئعززقما‬
‫ؤكخنة‬
‫شنى‬
‫لدا‬
.‫تائ‬
٣١
‫زصئ‬
‫ئؤئهلم‬
‫بش‬
‫قش‬
‫الكآني‬
‫ؤأغائلقلم‬
‫كئزار‬
‫األر‬
‫يخرق‬
‫األئ‬
‫زالخاطوئث‬
،‫معا‬
‫زيق‬
‫من‬
-‫يئإفكلخ‬
hen ο ‫؟‬
٢ ι٥.π np C€€NO٥€U ηχε ٦ε٠εχπ&٠λωαλ ٠٢٠٥
πε٠٥,ητλ ٥
٠٠٠ en ٠٢^,K.€OC٢«H ٥εη οτηεβΝΙΗΊ·
١
’
‫تأتي‬
‫في‬
‫الص‬
‫اسدي؛‬
‫األم‬
‫يخطون‬
‫ين‬
.«‫اشجاراكتج‬
‫وقد‬
‫فيت‬
‫الرجمة‬
،‫اليونانية‬
‫ومعها‬
‫اسة‬
‫البحبرية‬
‘
‫أشجارالبطم‬
‫كتاية‬
‫ض‬
‫األمنام‬
‫الي‬
‫كانوايبخرون‬
‫لها(انظرهوع‬
٤
:
١٣
.)
٣٨
-
www.christianlib.com
‫آألضخاغ‬
‫الى‬
١
‫ًالكلمه‬
‫اش‬
‫ضازت‬
‫وئ‬
‫الرب‬
‫إلى‬
‫إسعياة‬
‫دني‬
‫آثوض‬
‫مئ‬
‫جهة‬
‫اليهودية‬
‫زين‬
‫جهؤ‬
:‫أورشليم‬
‫؟ادة‬
‫في‬
‫آخر‬
‫األدام‬
‫بطون‬
‫لجلى‬
‫الرت‬
،‫ظاجزا‬
‫ذيف‬
‫الله‬
‫في‬
‫رس‬
‫الجالي‬
٤
‫زئرقعع‬
‫قوق‬
،‫الئآللي‬
‫زثأتي‬
‫إنيه‬
I
(‫األتم‬
.)
٣
‫ؤيخزأملم‬
‫كثيرة‬
:‫زبعولون‬
‫((فللم‬
‫قثضقذ‬
‫إلى‬
‫حبلي‬
،‫الرت‬
‫زإلى‬
‫ست‬
‫إله‬
‫يععوب‬
،
‫بحبندا‬
‫الكالم‬
‫في‬
‫الص‬
‫العبري‬
‫عن‬
‫اجبل‬
‫بيت‬
،‫الرب‬
‘
‫أما‬
‫في‬
‫اليونانية‬
‫والقبطية‬
‫البحيرية‬
‫فعن‬
‫اجبل‬
،,‫الرب‬
‫ثم‬
‫عن‬
‫ابيت‬
،‫الله‬
‫(انظرالعدد‬
‫ابالي‬
‫إش‬
٢
:
٣
،
‫آيقا‬
‫ميخا‬
٤
:
١
.)
‫ويتكررابص‬
،‫إشعيا‬
:‫؟‬
٢
-
٤
‫في‬
،‫نبو‬
‫ة‬
‫ميخا‬
٤
:
١
-
٣
.
٢
‫يرى‬
،‫اآلبا‬
‫أن‬
‫اصود‬
‫هنا‬
،‫الكنية‬
‫يقول‬
‫القديس‬
‫كيرلى‬
:‫الكبير‬
‫[يقعد‬
‫بهذا‬
‫الكالم‬
‫أوبك‬
‫الذين‬
‫على‬
‫األرض‬
‫في‬
‫األيام‬
،‫األخيرة‬
‫أي‬
‫في‬
‫األزمنة‬
‫ابهائية‬
‫في‬
‫الدهر‬
.‫الحافر‬
‫حيث‬
‫أنار‬
‫عليهم‬
‫كلة‬
‫الله‬
،‫الوحيد‬
‫الذي‬
‫صارمن‬
.‫امرأة‬
‫عندما‬
‫أحضربغه‬
‫اليهودية‬
،‫الروحية‬
‫أقصد‬
،‫أورشليم‬
‫أي‬
،‫الكنية‬
‫عذران‬
‫عفيفًا‬
(
٢
‫كو‬
١١
:
٢
)
‫ليس‬
‫بها‬
‫دنى‬
‫أو‬
‫غضن‬
‫أوشي‬
*
‫مثل‬
،‫هذا‬
‫حب‬
‫المكتوب‬
‫(أف‬
:‫ه‬
٢٧
،)
‫بل‬
‫مقدسة‬
‫باألحرى‬
‫وبال‬
.‫عيب‬
‫فمن‬
‫أجلها‬
‫يقول‬
‫إنه‬
‫يهكون‬
‫جبل‬
‫الرب‬
‫في‬
‫األيام‬
‫األخيرة‬
،‫ظاهرا‬
‫وبيت‬
‫إد‬
‫يعقرب‬
‫فوق‬
‫نم‬
]‫الجبال‬
(
68
,
70
G
.)/<
‫انظر‬
:‫أيشا‬
‫يوابيوس‬
(
7
16
,
3s
)/<)
،
‫ويوحنا‬
‫ذهي‬
‫الغم‬
(
56
,
29
,
I.16s
)‫ىم‬
٣
‫ايثجعنا‬
‫القديسون‬
:‫فانلين‬
‫هلب‬
‫نتضعن‬
‫إلى‬
‫تل‬
‫الرت‬
‫وإلى‬
‫تيب‬
‫إد‬
.‫بنعوت‬
‫لكن‬
‫هذا‬
‫العيد‬
‫ليس‬
‫لغير‬
،‫الطاهرين‬
‫وال‬
‫الصعود‬
،‫للخطأة‬
‫لكن‬
‫ألصحاب‬
‫الفضيلة‬
،‫والمتيقظين‬
‫وألوبك‬
‫الذي‬
‫يلكون‬
‫بئغس‬
‫الهدف‬
‫الذي‬
،‫للقديين‬
‫ألنه‬
‫من‬
‫يصعد‬
‫الى‬
‫جبل‬
،‫الرب‬
‫أوس‬
‫يقف‬
‫في‬
‫هيكله‬
،‫المقدس‬
‫إال‬
‫الطاهر‬
‫اليدين‬
‫وابتي‬
،‫القلب‬
‫الذي‬
‫لم‬
‫يحمل‬
‫نفه‬
،‫للباطل‬
‫ولم‬
‫يحلف‬
‫لقرببه‬
.‫زورا‬
‫ألنه‬
‫عندما‬
‫يمعد‬
‫إلى‬
،‫هناك‬
‫كا‬
‫يقول‬
‫ماحب‬
،‫المزامير‬
‫سينال‬
‫بركة‬
‫من‬
‫الرب‬
‫(مز‬
٢٤
:
٣
])
‫(القديس‬
‫أثناسيوس‬
‘
η
‫؟‬
٠
١ν
‫ال‬
١
.
٢Fesral Letter 6, NPNF
.
-
٣٩
www.christianlib.com
،‫ظريعه‬
‫زئئتلق‬
·»‫فيها‬
‫ألنه‬
‫مئ‬
‫صهيون‬
‫كرغ‬
،‫الثريعه‬
‫وئ‬
‫أورقليم‬
‫كلته‬
.‫الرت‬
‫׳انخجي‬
‫تثن‬
‫األمم‬
‫زيبكف‬
‫قتل‬
‫كبيرا‬
،
‫يععلثون‬
‫تودم‬
‫سكع‬
‫زرما‬
‫خم‬
(‫نثاحق‬
.)
‫أل‬
‫ثزئغ‬
‫أئ‬
‫غلى‬
‫أثة‬
‫سطعا‬
،‫بئت‬
‫زأل‬
‫يقثوئن‬
‫اذ‬
.)‫موئرفيتاتغئ(ه‬
،‫وؤاآلت‬
‫يا‬
،‫تنق‬
،‫تفعوب‬
‫هلب‬
‫ثئئللقفي‬
‫وئرالرت‬
.
٦
‫دإئه‬
‫درك‬
‫شته‬
‫بغث‬
،‫إئزائيق‬
‫ألة‬
‫رقغم‬
‫امتألت‬
‫مى‬
‫العراقة؛‬
‫كتا‬
‫كاذ‬
‫في‬
‫البئ‬
‫ع‬
،
1
‫أي‬
‫يحولون‬
‫األسلحة‬
‫لمعدات‬
‫زراعية‬
‫كالكك‬
‫الح‬-(
‫أو‬
‫حديدة‬
)‫المحراث‬
‫والمناجل‬
‫(سالح‬
‫جمع‬
‫أوضم‬
.)‫ايبات‬
‫اس‬
‫هوادا‬
‫الذي‬
‫فعل‬
،‫هذا‬
‫وس‬
‫هوالذي‬
‫وئد‬
‫بين‬
‫الذين‬
‫كانوا‬
‫يبغضون‬
‫بعضهم‬
‫بعقا‬
‫وجعلهم‬
‫في‬
‫سالم‬
‫سرى‬
‫ابن‬
‫اآلب‬
،‫المحبوب‬
‫مخلص‬
،‫الكل‬
‫برع‬
،‫المبح‬
‫الذي‬
‫بمحبته‬
‫احتمل‬
‫كل‬
‫ثيء‬
‫ألجل‬
‫خالصنا؟‬
‫نقد‬
‫تم‬
‫التنبؤ‬
‫منذ‬
‫القدم‬
‫عن‬
‫الالم‬
‫الذي‬
‫كان‬
‫مزمعاأن‬
‫يأتي‬
‫به‬
‫إذ‬
‫يقول‬
:‫الكتاب‬
‫ئئثئلوئذ‬
‫سثودهم‬
‫سككاورماحهم‬
.‫تتاحن‬
‫آلقرح‬
‫أثًاغلى‬
‫أئه‬
،‫كعابفن‬
‫ؤأليتشوق‬
‫أن‬
‫في‬,‫يقاروا‬
·]‫تاتفئ‬
‫(القديس‬
،‫أثناسيرس‬
‫تجد‬
‫الكلة‬
٥٢
:
١
)
٠
‫[واآلن‬
‫ياسق‬
،‫يئعوت‬
‫في‬,‫خنًاشغلن‬
.‫دورالرت‬
‫لماذاالييرهزال‬
*
‫باألحرى‬
‫في‬
‫نورهم‬
‫الخاص؟‬
‫ألص‬
‫ألن‬
‫االبن‬
‫الوحيد‬
‫هوالذي‬
‫بشرق‬
‫عليهم‬
‫وبيث‬
‫فيهم‬
‫صالح‬
‫جوهر‬
٠
‫الخاص؟‬
‫ولكونهم‬
‫ال‬
‫يثغرن‬
‫فيا‬
‫شكون‬
‘
‫لذلك‬
‫يحتاجون‬
‫ما‬
‫لآلخر‬
‫(أي‬
،)‫نورالمسح‬
‫ألنهم‬
‫ال‬
‫يلكون‬
.]‫شيائ‬
‫(القديس‬
‫كثرلس‬
،‫الكبير‬
‫تفسيرإنجيل‬
‫يوحنا‬
١
:
٩
.)
‫منعت‬
‫الشريعة‬
‫منائ‬
‫مطلثا‬
‫التجا‬
*
‫الثعب‬
،‫للحروالعرافة‬
‫وأمرت‬
‫بإبادة‬
‫الئحرة‬
‫من‬
‫األرض‬
‘
‫وند‬
‫تعض‬
‫األس‬
‫عدة‬
،‫مراث‬
‫ممايعي‬
‫انتشار‬
‫بين‬
‫الثعب‬
‫(خروج‬
٢٢
:
١٨
‫؛‬
‫الويين‬
١٩
:
٤٣١
’
‫ًا؛‬
٢٧
‫ا‬
‫ندية‬
٠١٨
'
١٠
-
١١
.)
‫كما‬
‫حذرت‬
‫الثعب‬
‫س‬
‫الرواح‬
‫ض‬
‫األجنبيات‬
‫(نث‬
٧
:
٣
-
٤
)
‫خوقا‬
‫من‬
‫استماال‬
‫الثعب‬
‫لعبادة‬
‫اآللهة‬
.‫الغريبة‬
www.christianlib.com
‫يئل‬
‫أزاجبي‬
،‫انفراع‬
‫زحتمان‬
‫لهم‬
‫أزالد‬
‫برتاء‬
‫مييرون‬
٠
‫الألن‬
‫اذظهم‬
‫انقال‬
‫فئة‬
‫زذج‬
‫زالم‬
‫اخضاق‬
،‫لكنوزهب‬
‫زاتتألت‬
‫األرش‬
،‫جالم‬
‫زأل‬
‫إلحقاة‬
‫يتزكيايهز‬
.
٨
‫زاذئال‬
‫األرش‬
‫زلجاساب‬
‫ض‬
‫غملي‬
‫أيديبز‬
،
‫وخذوا‬
‫يتا‬
‫ضتثئة‬
.‫أحتابثغز‬
٩
‫ز‬
١
‫فى‬
‫اإلنتان‬
‫زؤغخ‬
‫الزحق‬
‫نلذ‬،
.‫أعفزلئز‬
‫واآلن؛‬
‫أنحلواإلى‬
‫اشحورزالحقيئزافي‬
‫الغراب‬
‫من‬
‫زجه‬
‫خية‬
‫الزب‬
‫زين‬
‫محي‬
،)',(‫ي‬
‫نى‬
‫قام‬
‫ينخق‬
.)‫األزش(״‬
‫"ألن‬
‫غتي‬
‫'لرب‬
،‫غاية‬
*
‫نتكرر‬
‫كلة‬
‫غربا״‬
‫في‬
‫هذا‬
‫العدد‬
،‫مرتين‬
‫المرة‬
‫األولى‬
‫تأتي‬
‫كرجمة‬
‫لكدة‬
‫כפל‬
٠
‫ת‬
٦
‫ם‬
_‫(ك‬
)‫نلشنيم‬
‫أي‬
،‫كالهلإلين‬
‫وتد‬
‫اعتادت‬
‫البعينية‬
‫ترجمة‬
‫هذه‬
‫الكلة‬
‫العبرية‬
‫إلى‬
*‫الزبا‬
αλλοφύλων
‫(رفي‬
‫الغبطي‬
‫البحيري‬
ΗΗίλλοφτλοο
)
‫ما‬
‫عدا‬
‫تي‬
‫أطار‬
‫مرس‬
‫الخة‬
‫وتي‬
‫طراساة‬
‫التي‬
‫ترجمها‬
.‫الغلطين‬
‫والكلة‬
‫العانية‬
‫ترجمة‬
‫لكلة‬
-?‫؛؟‬
‫ים‬
)‫(نجيم‬
‫ومضاها‬
،‫األجانب‬
‫وتد‬
‫اعتادت‬
‫البعبنية‬
‫على‬
‫ترجمتها‬
‫إلى‬
άλλότριαι
‫(األجانب‬
‫أوالغربا‬
،
‫وبالغبطي‬
‫البحيري‬
0
‫ال‬€‫عععع‬
٩
،)‫حمهة‬
‫لكنها‬
‫تأتي‬
‫هنا‬
‫بنفس‬
‫الكلة‬
‫ادابغة‬
άΛΛόφυλα
،*‫(الزبا‬
‫وفي‬
‫القبطي‬
‫البحيري‬
Νίιλλοφτλοο
.)*
‫اتد‬
‫يقول‬
،‫قائل‬
‫ما‬
‫ض‬
‫الجربة‬
‫في‬
‫امتالكهم‬
،‫للمقتئيات‬
‫أو‬
...‫للخيل‬
‫إن‬
‫الغي‬
‫ال‬
‫يدين‬
‫هنا‬
‫االشعال‬
‫الضروري‬
.‫لهن‬
،«‫األشيا‬
‫بل‬
‫رغبتهم‬
‫في‬
*‫االقتنا‬
‫أكر‬
‫من‬
‫احتياجهم‬
—
‫إنه‬
‫ال‬
‫يوبخهم‬
‫على‬
‫امتالك‬
‫المغتنيات‬
‫بل‬
‫على‬
‫جمعهابغزارة‬
‫أكترمن‬
‫احتياجهمًا(القدبى‬
‫يوحناذهي‬
،‫الغم‬
‫على‬
‫إش‬
:‫ًا‬
٧
)
٠
‫[أتوجد‬
‫مهزلة‬
‫أكترمن‬
‫هذ‬
٠
،
‫أن‬
‫يوئن‬
‫اإلتان‬
‫صانائ‬
‫لله؟‬
‫إن‬
‫الكثب‬
‫المقدسة‬
‫عادة‬
‫ما‬
‫تدعو‬
‫األمنام‬
:
‫رجتا(انظرمق‬
٢٤
:
١٥
،
‫دانيال‬
١١
:
٣١
،
١٢
:
١١
])
‫(القدبى‬
‫يوحناذهبي‬
‫الغم‬
‫على‬
‫اش‬
:‫ًا‬
٨
.)
"
‫اكا‬
‫أن‬
‫الجود‬
‫لله‬
‫يربع‬
)‫(االنان‬
‫إلى‬
،‫فوق‬
‫هكذا‬
‫الجود‬
‫لتلك‬
‫األصنام‬
‫تجدز‬
‫وبخط‬
‫من‬
‫ندرا؛‬
‫(الغدبى‬
‫يؤجناذهي‬
‫الغم‬
‫على‬
‫إش‬
:‫ًا‬
٩
,)
‫اتبل‬
‫أن‬
‫يتعم‬
‫عن‬
،‫الحرب‬
‫فإنه‬
‫يعلن‬
‫لهم‬
،‫نتاتجها‬
‫حاائإياهم‬
‫أن‬
‫يدخلوا‬
‫الصخوروأن‬
‫كنفوا‬
www.christianlib.com
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء
سفر أشعياء

More Related Content

More from Bassem Matta

Coptic Lamentations of Jeremiah, Sahidic
Coptic Lamentations of Jeremiah, SahidicCoptic Lamentations of Jeremiah, Sahidic
Coptic Lamentations of Jeremiah, SahidicBassem Matta
 
Coptic Lamentations of Jeremiah, Bohairic
Coptic Lamentations of Jeremiah, BohairicCoptic Lamentations of Jeremiah, Bohairic
Coptic Lamentations of Jeremiah, BohairicBassem Matta
 
Coptic Wisdom of Solomon
Coptic Wisdom of SolomonCoptic Wisdom of Solomon
Coptic Wisdom of SolomonBassem Matta
 
Coptic Songs of Solomon
Coptic Songs of SolomonCoptic Songs of Solomon
Coptic Songs of SolomonBassem Matta
 
Coptic Ecclesiastes
Coptic EcclesiastesCoptic Ecclesiastes
Coptic EcclesiastesBassem Matta
 
Coptic, Tattam, Ezekiel, and Daniel
Coptic, Tattam, Ezekiel, and DanielCoptic, Tattam, Ezekiel, and Daniel
Coptic, Tattam, Ezekiel, and DanielBassem Matta
 
Coptic, Tattam, Isiah, and Jeremiah
Coptic, Tattam, Isiah, and JeremiahCoptic, Tattam, Isiah, and Jeremiah
Coptic, Tattam, Isiah, and JeremiahBassem Matta
 

More from Bassem Matta (20)

Coptic Habakkuk
Coptic HabakkukCoptic Habakkuk
Coptic Habakkuk
 
Coptic Nahum
Coptic NahumCoptic Nahum
Coptic Nahum
 
Coptic Obedia
Coptic ObediaCoptic Obedia
Coptic Obedia
 
Coptic Joel
Coptic JoelCoptic Joel
Coptic Joel
 
Coptic Micah
Coptic MicahCoptic Micah
Coptic Micah
 
Coptic Amos
Coptic AmosCoptic Amos
Coptic Amos
 
Coptic Hoshua
Coptic HoshuaCoptic Hoshua
Coptic Hoshua
 
Coptic Esther
Coptic EstherCoptic Esther
Coptic Esther
 
Coptic Daniel
Coptic DanielCoptic Daniel
Coptic Daniel
 
Coptic Ezekiel
Coptic EzekielCoptic Ezekiel
Coptic Ezekiel
 
Coptic Lamentations of Jeremiah, Sahidic
Coptic Lamentations of Jeremiah, SahidicCoptic Lamentations of Jeremiah, Sahidic
Coptic Lamentations of Jeremiah, Sahidic
 
Coptic Lamentations of Jeremiah, Bohairic
Coptic Lamentations of Jeremiah, BohairicCoptic Lamentations of Jeremiah, Bohairic
Coptic Lamentations of Jeremiah, Bohairic
 
Coptic Jeremiah
Coptic JeremiahCoptic Jeremiah
Coptic Jeremiah
 
Coptic Isaiah
Coptic IsaiahCoptic Isaiah
Coptic Isaiah
 
Coptic Wisdom of Solomon
Coptic Wisdom of SolomonCoptic Wisdom of Solomon
Coptic Wisdom of Solomon
 
Coptic Songs of Solomon
Coptic Songs of SolomonCoptic Songs of Solomon
Coptic Songs of Solomon
 
Coptic Ecclesiastes
Coptic EcclesiastesCoptic Ecclesiastes
Coptic Ecclesiastes
 
Coptic Proverbs
Coptic ProverbsCoptic Proverbs
Coptic Proverbs
 
Coptic, Tattam, Ezekiel, and Daniel
Coptic, Tattam, Ezekiel, and DanielCoptic, Tattam, Ezekiel, and Daniel
Coptic, Tattam, Ezekiel, and Daniel
 
Coptic, Tattam, Isiah, and Jeremiah
Coptic, Tattam, Isiah, and JeremiahCoptic, Tattam, Isiah, and Jeremiah
Coptic, Tattam, Isiah, and Jeremiah
 

سفر أشعياء