SlideShare a Scribd company logo
MENTORI
RENDSZEREK

 A tudásátadás
közvetlen módja
 2012. január 31.
Bővített Műhely
CÉLUNK A MAI NAPRA


• Tisztázzuk a mentorálás helyét, szerepét a TMR-
 ben.
• Tanuljunk az OTP (és a többi részvevő) gyakorlati
 tapasztalataiból.
• Mindenki vigyen legalább 1 konkrét ötletet, tippet
 a saját szervezetében zajló (tervezett) munkához.
• Erősödjön TM tudásközösségünk (impulzus a
 további közös munkához)!
• Legyen egy kellemes délutánunk!
MENETREND

 Bevezető előadás (Gyulay Tibor,
 POZITEAM)
  Az OTP mentori rendszere (Kerék
  László, OTP)

    Részvevők tapasztalatai

      Kérdések, feldolgozás


       Összegzés
POZITEAM BEMUTATKOZÁS

• Több, mint 20 éves tanácsadói,
 szervezetfejlesztői tapasztalat
• 2010: franchise szerződés Knoco Ltd. (UK)
• Profilunk: tudásmenedzsment rendszerek
 fejlesztése, bevezetése és működtetése,
 szervezeti és országos (nemzetközi) szinten
• TM képzési programok
• Legfontosabb referenciáink:
A MENTORING HELYE A TMR-BEN

• A tudásmenedzsment, mint
 a szervezeti értékteremtés
 eszköze!
• A mentoring története,
 értelmezése
• A mentori programok a TM
 rendszerekben
• Mire kell figyelni?
• Tanácsadói tapasztalataink
TUDÁS ÉS TELJESÍTMÉNY

                Alkalmazni
           Tudás       Teljesítmény
                 Tanulni


   © Minden jog fenntartva.
A TUDÁSMENEDZSMENT HASZNA

 Költség    Két fontos dimenzió               Költség


                    Érték
                A tanulás gyorsítása egyetlen
                vállalatnál
  Ismétlések száma                       Ismétlések száma
                   A tanulás
                    átadása és alkalmazása
                   több vállalat között

                 Költség
                       Ismétlések száma
      © Minden jog fenntartva.
SZÓVAL MI IS A TUDÁSMENEDZSMENT?


 „A kísérlet, hogy felismerjük, milyen értékek vannak
 eltemetve az egyének fejében és ezt felszabadítsuk
 vállalati szinten is, hogy több olyan egyén használhassa,
 akik döntésein a cég sikere múlik.”     Larry Prusak, IBM
       Úgy vezetünk, hogy közben figyelünk a tudás értékére.
   © Minden jog fenntartva.
A TUDÁSÁRAMLÁS
      Hova...

Honnan...            Emberek       Tudásbázis

           Kommunikáció      Összegyűjtés


 Emberek
           Elérés         Rendszerezés

 Tudásbázis
           Nonaka nyomán (1994)
      © Minden jog fenntartva.
MÁR AZ ÓKORI GÖRÖGÖK IS…
Mentor eredetileg Homérosz egyik hőse. Amikor Odüsszeusz,
Ithaka királya elment harcolni a trójai háborúba, megkérte
Mentort, hogy távolléte alatt legyen fiának, Télemakhosznak
segítője és támasza.
EGY DEFINÍCIÓ

Mentor az, aki
 • egyénre szabott szakmai
  fejlesztési terv alapján,
 • on-the-job jelleggel,
 • előre megtervezett ideig,
 • rendszeres találkozásokon
  keresztül,
 • kérdéseivel, tanácsaival,
  egyéb eszközökkel segíti a
  mentee-t a szükséges
  tudás elsajátításában.
MIT AD ÁT?

Személyes
 tudás
        Vezetői  • Felsővezetői tudás,
       utánpótlás
               tapasztalat megőrzése

              • Közép- és felsővezetők
               támogatása

              • Új, képzett munkatársak
               beillesztése a szervezetbe

              • Szervezeti kultúra, értékek,
               kapcsolatok átadása
 Kodifikált
 szervezeti  On-the-job
              • Szokásos szervezeti
  tudás    tréning    megoldások, eljárások átadása
SZEREPEK A MENTORÁLÁS FOLYAMATÁBAN

 Személyes   Fókusz a  Kérdések:
  tudás    mentoron
             • Hogyan adja át a
              tudását a mentor?
             • Érett-e a mentee a
              tudás befogadására?
             Kérdések:
 Kodifikált        • Mit ad át a mentor?
 szervezeti  Fókusz a
  tudás    mentee-n  • Képes-e átadni?
MIT VÁRUNK A MENTORTÓL?

•  Információk kezelése      •  Kérdezés technika
•  Raport építés          •  Értő figyelem
•  Az élethosszig tartó tanulás  •  Oktatási készségek
•  Érzelmi intelligencia      •  Problémamegoldás,
•  Tolerancia, a sokszínűség      hibaelhárítás, és akadályok
  megértése              kezelése
•  Mentor meeting levezetése    •  Kapcsolatok menedzselése
•  A mentori szerep megértése   •  Meta-pozíció, szakmai
•  A szervezeti kultúra és célok    távolságtartás
  megértése            •  Az eredmények felismerése, a
•  Tanácsadás             siker tettenérése
•  Akció tervezés és        •  Visszajelzések adása és fogadása
  célmeghatározás
MIÉRT JÓ A MENTEE-NEK?

• Gyorsítja a betanulást, beilleszkedést.
• Biztonságos fejlődési környezetet ad.
• Javítja a mentee karrier lehetőségeit, új
 karrier utakat nyithat meg.
• Megismerteti a cég szervezeti
 kultúráját, szokásos eljárásait.
• Megismerteti más részlegek feladatait,
 munkáját.
• Fejleszti a technikai készségeket.
• Segít értékes kapcsolatok
 kialakításában.
• Támogatja a vezetővé válást.
MIÉRT JÓ A MENTORNAK?

•  Szervezeti presztízs
•  Saját tudás rendszerezése
•  Fejlődés (tudásátadásban)
•  Anyagi elismerés
MIÉRT JÓ A SZERVEZETNEK? [2/1]


       • Lehetőséget teremt arra, hogy az új
        munkatársak könnyebben és gyorsabban
        beilleszkedjenek a szervezetbe
       • Felgyorsítja a tehetségek felismerését,
        fejlesztését, elősegíti a megtartásukat

       • Lehetőséget teremt a cég számára releváns
        vezetői modellek kialakítására és átadására
       • Segíti a kritikus tudás megőrzését.
MIÉRT JÓ A SZERVEZETNEK? [2/2]
       • Növeli az elégedettséget, javítja a
        szervezeti légkört.
       • Segít az egységes vezetői kultúra
        kialakításában.
       • Segít jobban kihasználni a rendelkezésre
        álló szellemi tőkét.

       • Olyan fejlesztési miliő kialakítása, amely
        az üzleti információk, készségek,
        attitűdök, viselkedés- és kommunikációs
        minták átadása révén elősegíti a
        munkatársak gyorsabb szakmai
        fejlődését.
KAPCSOLÓDÁS MÁS HR PROGRAMOKHOZ
OTP MENTORI RENDSZERE
            Kerék László
            osztályvezető
             előadása
OTP Bővített Műhely
Felkészülés hozzászólásra!
FELKÉSZÜLÉS HOZZÁSZÓLÁSRA!


 Az OTP mentoring rendszeréhez képest a mi
 szervezetünknél:
 • 3 dolog, ami nagyon hasonló
 • 3 jellemző különbség
 • 3 egyéb jellemző érdekesség
 (Kb. 6 perc/hozzászólás)
TANÁCSADÓ
  TÁMOGATÁS

1. Mentoring rendszer
   bevezetése
2. Mentorok felkészítő
   programja
1. MENTORI RENDSZER BEVEZETÉSE
  1. Célmeghatározás: mentoring szerepe a szervezeti
     TMR-ben és kapcsolódó HR rendszerekben

     2. Folyamat lépéseinek meghatározása


     3. Érintett szereplői kör beazonosítása


            4. Bevezetés


      5. Monitoring, folyamatos fejlesztés
BEVEZETÉSI PROJEKT FŐBB ELEMEI
•  Projekt definálása (célok, scope, KPI, illesztés, …)
•  Projekt team kialakítása (feladat, összetétel, működés)
•  Belső PR kialakítása (cél, csatornák, célcsoport, üzenetek)
•  Kiválasztás (mentorok, mentee-k)
•  Mentorok felkészítése (csapatépítés,
  kompetenciafejlesztés)
•  Mentee-k felkészítése
•  Mentorok támogatása (tapasztalatcsere, esetmegbeszélő,
  tudásközösség)
•  Mentorok teljesítmény-értékelése (önértékelés, men-
  tee-k, vezetők)
•  Mentori rendszer működésének értékelése (AAR,
  Retrospekt), folyamos fejlesztése
MENTOR FELKÉSZÍTŐ PROGRAM

• Cégre szabott
• Moduláris felépítés

Folyamat lépései:             Mentorfelkészítő
                        Mentorok
     Előkészítés  lebonyolítása (igény
                        támogatása
             szerinti ütemezés)
ELŐKÉSZÍTÉS
• Vezetői támogató környezet kialakítása
• Megosztandó tudás beazonosítása
• A programban érintettek körének meghatározása
• Keretfeltételek (munkakörök, ösztönzési módok)
 megteremtése
• Kapcsolódás más HR programokhoz
• Felkészítő program kialakítása és véglegesítése
FELKÉSZÍTŐ PROGRAM [3/1]

I. Alapok
  •  Mentori szerep
  •  Szervezeti közeg
  •  Keretek és korlátok
  •  A mentor felelősségei
  •  A mentori támogatás formáinak
    meghatározása (esetmegbeszélés,
    tudásközösség, stb.)
  •  Mentori tudásanyag rögzítése
FELKÉSZÍTŐ PROGRAM [3/2]


II.    Mentori kompetenciák
   •   Érzelmi intelligencia
   •   Aktív figyelem
   •   Feed-back
   •   Módszertani tudás
   •   Kérdezéstechnika
   •   Célkijelölés
FELKÉSZÍTŐ PROGRAM [3/3]
III. A mentori kapcsolat
  •  Egy mentori kapcsolat felépítése
  •  Kapcsolat-menedzselés
  •  Rapport, bizalomépítés
  •  Konfliktusok, elakadások kezelése
  •  Motiváció
  •  Személyiség szerepe
  •  Tanácsadás
  •  Leválasztás és elengedés
ZÁRSZÓ (ZÁRMONDATOK )

•  Az anyagokat közzétesszük.

•  Írjatok cikket, fórumozzatok! (web2)

•  Lájkoljátok FB oldalunkat:
  http://www.facebook.com/tudasmenedzsment

•  Gyertek el a márciusi tréningünkre!

• Várunk a következő műhelyeinken!
 2012 március 1.
  Tudásmegragadás módszerei

More Related Content

What's hot

Wiesner Edit - Coaching Gyakori Kérdések - Lemma Coaching
Wiesner Edit - Coaching Gyakori Kérdések - Lemma CoachingWiesner Edit - Coaching Gyakori Kérdések - Lemma Coaching
Wiesner Edit - Coaching Gyakori Kérdések - Lemma Coaching
Wiesner Edit
 
Hallgatói Katalógus 2016 - Lemma Coaching
Hallgatói Katalógus 2016 - Lemma CoachingHallgatói Katalógus 2016 - Lemma Coaching
Hallgatói Katalógus 2016 - Lemma Coaching
Wiesner Edit
 
Wiesner Edit - Szakmai bemutatkozó
Wiesner Edit - Szakmai bemutatkozóWiesner Edit - Szakmai bemutatkozó
Wiesner Edit - Szakmai bemutatkozó
Wiesner Edit
 
Coach Értékelő Ív - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.hu
Coach Értékelő Ív - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.huCoach Értékelő Ív - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.hu
Coach Értékelő Ív - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.hu
Wiesner Edit
 
Előkészítő Kérdések - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.hu
Előkészítő Kérdések - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.huElőkészítő Kérdések - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.hu
Előkészítő Kérdések - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.hu
Wiesner Edit
 
Lemma Coaching Tanítványi Visszajelzések könyv
Lemma Coaching Tanítványi Visszajelzések könyvLemma Coaching Tanítványi Visszajelzések könyv
Lemma Coaching Tanítványi Visszajelzések könyv
Wiesner Edit
 
40. osszefoglalo feljegyzes az agilis szemlelet es pm hatasai -2019januar24
40. osszefoglalo feljegyzes az agilis szemlelet es pm hatasai -2019januar2440. osszefoglalo feljegyzes az agilis szemlelet es pm hatasai -2019januar24
40. osszefoglalo feljegyzes az agilis szemlelet es pm hatasai -2019januar24
Pronay46
 
Neupert Siker Akadémia
Neupert Siker Akadémia Neupert Siker Akadémia
Neupert Siker Akadémia
Attila Neupert
 
Tudasmenedzsment eszköztár a kkv szektorban
Tudasmenedzsment eszköztár a kkv szektorbanTudasmenedzsment eszköztár a kkv szektorban
Tudasmenedzsment eszköztár a kkv szektorban
artudasmenedzsment
 
Meghivo kiss - peuker agilis szemlelet a pm-ben
Meghivo  kiss - peuker  agilis szemlelet a pm-benMeghivo  kiss - peuker  agilis szemlelet a pm-ben
Meghivo kiss - peuker agilis szemlelet a pm-ben
Pronay46
 
Tudásmenedzsment I.
Tudásmenedzsment I.Tudásmenedzsment I.
Tudásmenedzsment I.
Imre Vitenyi
 
Bárány Péter - Lean coaching - 2013
Bárány Péter - Lean coaching - 2013Bárány Péter - Lean coaching - 2013
Bárány Péter - Lean coaching - 2013
Peter Barany, CMC, LSSMBB
 
Munkatársak fejlesztése complett
Munkatársak fejlesztése complettMunkatársak fejlesztése complett
Munkatársak fejlesztése complett
Ferenc Pajor
 
43. pm muhely oosszefoglalo onszervezodo csapatok a pm-ben -2019november21
43. pm muhely oosszefoglalo  onszervezodo csapatok a pm-ben -2019november2143. pm muhely oosszefoglalo  onszervezodo csapatok a pm-ben -2019november21
43. pm muhely oosszefoglalo onszervezodo csapatok a pm-ben -2019november21
Pronay46
 

What's hot (18)

Wiesner Edit - Coaching Gyakori Kérdések - Lemma Coaching
Wiesner Edit - Coaching Gyakori Kérdések - Lemma CoachingWiesner Edit - Coaching Gyakori Kérdések - Lemma Coaching
Wiesner Edit - Coaching Gyakori Kérdések - Lemma Coaching
 
Hallgatói Katalógus 2016 - Lemma Coaching
Hallgatói Katalógus 2016 - Lemma CoachingHallgatói Katalógus 2016 - Lemma Coaching
Hallgatói Katalógus 2016 - Lemma Coaching
 
Wiesner Edit - Szakmai bemutatkozó
Wiesner Edit - Szakmai bemutatkozóWiesner Edit - Szakmai bemutatkozó
Wiesner Edit - Szakmai bemutatkozó
 
Coach Értékelő Ív - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.hu
Coach Értékelő Ív - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.huCoach Értékelő Ív - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.hu
Coach Értékelő Ív - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.hu
 
Előkészítő Kérdések - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.hu
Előkészítő Kérdések - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.huElőkészítő Kérdések - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.hu
Előkészítő Kérdések - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.hu
 
Lemma Coaching Tanítványi Visszajelzések könyv
Lemma Coaching Tanítványi Visszajelzések könyvLemma Coaching Tanítványi Visszajelzések könyv
Lemma Coaching Tanítványi Visszajelzések könyv
 
Tm poziteam intro
Tm poziteam introTm poziteam intro
Tm poziteam intro
 
Bemutatkozás
BemutatkozásBemutatkozás
Bemutatkozás
 
Tervezés 3
Tervezés 3Tervezés 3
Tervezés 3
 
40. osszefoglalo feljegyzes az agilis szemlelet es pm hatasai -2019januar24
40. osszefoglalo feljegyzes az agilis szemlelet es pm hatasai -2019januar2440. osszefoglalo feljegyzes az agilis szemlelet es pm hatasai -2019januar24
40. osszefoglalo feljegyzes az agilis szemlelet es pm hatasai -2019januar24
 
Neupert Siker Akadémia
Neupert Siker Akadémia Neupert Siker Akadémia
Neupert Siker Akadémia
 
Tudasmenedzsment eszköztár a kkv szektorban
Tudasmenedzsment eszköztár a kkv szektorbanTudasmenedzsment eszköztár a kkv szektorban
Tudasmenedzsment eszköztár a kkv szektorban
 
Meghivo kiss - peuker agilis szemlelet a pm-ben
Meghivo  kiss - peuker  agilis szemlelet a pm-benMeghivo  kiss - peuker  agilis szemlelet a pm-ben
Meghivo kiss - peuker agilis szemlelet a pm-ben
 
Fenntartható fejlődés és HR
Fenntartható fejlődés és HRFenntartható fejlődés és HR
Fenntartható fejlődés és HR
 
Tudásmenedzsment I.
Tudásmenedzsment I.Tudásmenedzsment I.
Tudásmenedzsment I.
 
Bárány Péter - Lean coaching - 2013
Bárány Péter - Lean coaching - 2013Bárány Péter - Lean coaching - 2013
Bárány Péter - Lean coaching - 2013
 
Munkatársak fejlesztése complett
Munkatársak fejlesztése complettMunkatársak fejlesztése complett
Munkatársak fejlesztése complett
 
43. pm muhely oosszefoglalo onszervezodo csapatok a pm-ben -2019november21
43. pm muhely oosszefoglalo  onszervezodo csapatok a pm-ben -2019november2143. pm muhely oosszefoglalo  onszervezodo csapatok a pm-ben -2019november21
43. pm muhely oosszefoglalo onszervezodo csapatok a pm-ben -2019november21
 

Similar to OTP Bővített Műhely

Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos
Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnosBővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos
Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos
Eszter Séra
 
Nyitott m tudásmegragadás_120301
Nyitott m tudásmegragadás_120301Nyitott m tudásmegragadás_120301
Nyitott m tudásmegragadás_120301
POZITEAM
 
Tudásmenedzsment a gyakorlatban tréning
Tudásmenedzsment a gyakorlatban tréningTudásmenedzsment a gyakorlatban tréning
Tudásmenedzsment a gyakorlatban tréning
Tibor Gyulay
 
Kkv tm műhely győr 130225
Kkv tm műhely győr 130225Kkv tm műhely győr 130225
Kkv tm műhely győr 130225
POZITEAM
 
Merényi Csoport portfólió
 Merényi Csoport portfólió Merényi Csoport portfólió
Merényi Csoport portfólió
Attila dr. Merényi
 
Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány)
Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány)Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány)
Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány)
Tibor Gyulay
 
Innoskart ws 121001 hun
Innoskart ws 121001 hunInnoskart ws 121001 hun
Innoskart ws 121001 hun
PoziTeam Csoport
 
Qualitas-kínálat
Qualitas-kínálatQualitas-kínálat
Qualitas-kínálat
csgyorgyi
 
Mta konf 120404_bevezető_ea
Mta konf 120404_bevezető_eaMta konf 120404_bevezető_ea
Mta konf 120404_bevezető_ea
POZITEAM
 
A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekben
A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekbenA coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekben
A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekben
György Fedor
 
Technikai expertből vezetővé válás managelése
Technikai expertből vezetővé válás manageléseTechnikai expertből vezetővé válás managelése
Technikai expertből vezetővé válás managelése
Ferenc Pajor
 
Takácsné palásthy erika.pdf2
Takácsné palásthy erika.pdf2Takácsné palásthy erika.pdf2
Takácsné palásthy erika.pdf2
palasthyerika
 
Telos partners bemutatkozunk 2012 sm
Telos partners bemutatkozunk 2012 smTelos partners bemutatkozunk 2012 sm
Telos partners bemutatkozunk 2012 sm
bbalogh75
 
Gyulay tibor tm és innováció műhely_120927
Gyulay tibor tm és innováció műhely_120927Gyulay tibor tm és innováció műhely_120927
Gyulay tibor tm és innováció műhely_120927
PoziTeam Csoport
 
HSUP Mentorfelkészitő.pptx
HSUP Mentorfelkészitő.pptxHSUP Mentorfelkészitő.pptx
HSUP Mentorfelkészitő.pptx
Imre Hild
 
Coaching és tudásmenedzsment műhely
Coaching és tudásmenedzsment műhely Coaching és tudásmenedzsment műhely
Coaching és tudásmenedzsment műhely
Tibor Gyulay
 
Brief leadership
Brief leadershipBrief leadership
Brief leadership
Imre Környei, PCC, MBA
 

Similar to OTP Bővített Műhely (20)

Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos
Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnosBővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos
Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos
 
Nyitott m tudásmegragadás_120301
Nyitott m tudásmegragadás_120301Nyitott m tudásmegragadás_120301
Nyitott m tudásmegragadás_120301
 
Tudásmenedzsment a gyakorlatban tréning
Tudásmenedzsment a gyakorlatban tréningTudásmenedzsment a gyakorlatban tréning
Tudásmenedzsment a gyakorlatban tréning
 
Kkv tm műhely győr 130225
Kkv tm műhely győr 130225Kkv tm műhely győr 130225
Kkv tm műhely győr 130225
 
Merényi Csoport portfólió
 Merényi Csoport portfólió Merényi Csoport portfólió
Merényi Csoport portfólió
 
Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány)
Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány)Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány)
Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány)
 
Innoskart ws 121001 hun
Innoskart ws 121001 hunInnoskart ws 121001 hun
Innoskart ws 121001 hun
 
Qualitas-kínálat
Qualitas-kínálatQualitas-kínálat
Qualitas-kínálat
 
TM vs HR
TM vs HRTM vs HR
TM vs HR
 
Mta konf 120404_bevezető_ea
Mta konf 120404_bevezető_eaMta konf 120404_bevezető_ea
Mta konf 120404_bevezető_ea
 
A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekben
A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekbenA coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekben
A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekben
 
Mentori tevekenysegek
Mentori tevekenysegekMentori tevekenysegek
Mentori tevekenysegek
 
Technikai expertből vezetővé válás managelése
Technikai expertből vezetővé válás manageléseTechnikai expertből vezetővé válás managelése
Technikai expertből vezetővé válás managelése
 
Takácsné palásthy erika.pdf2
Takácsné palásthy erika.pdf2Takácsné palásthy erika.pdf2
Takácsné palásthy erika.pdf2
 
Telos partners bemutatkozunk 2012 sm
Telos partners bemutatkozunk 2012 smTelos partners bemutatkozunk 2012 sm
Telos partners bemutatkozunk 2012 sm
 
Gyulay tibor tm és innováció műhely_120927
Gyulay tibor tm és innováció műhely_120927Gyulay tibor tm és innováció műhely_120927
Gyulay tibor tm és innováció műhely_120927
 
HSUP Mentorfelkészitő.pptx
HSUP Mentorfelkészitő.pptxHSUP Mentorfelkészitő.pptx
HSUP Mentorfelkészitő.pptx
 
Válaszok az államvizsga-kérdésekre
Válaszok az államvizsga-kérdésekreVálaszok az államvizsga-kérdésekre
Válaszok az államvizsga-kérdésekre
 
Coaching és tudásmenedzsment műhely
Coaching és tudásmenedzsment műhely Coaching és tudásmenedzsment műhely
Coaching és tudásmenedzsment műhely
 
Brief leadership
Brief leadershipBrief leadership
Brief leadership
 

OTP Bővített Műhely

 • 1. MENTORI RENDSZEREK A tudásátadás közvetlen módja 2012. január 31. Bővített Műhely
 • 2. CÉLUNK A MAI NAPRA • Tisztázzuk a mentorálás helyét, szerepét a TMR- ben. • Tanuljunk az OTP (és a többi részvevő) gyakorlati tapasztalataiból. • Mindenki vigyen legalább 1 konkrét ötletet, tippet a saját szervezetében zajló (tervezett) munkához. • Erősödjön TM tudásközösségünk (impulzus a további közös munkához)! • Legyen egy kellemes délutánunk!
 • 3. MENETREND Bevezető előadás (Gyulay Tibor, POZITEAM) Az OTP mentori rendszere (Kerék László, OTP) Részvevők tapasztalatai Kérdések, feldolgozás Összegzés
 • 4. POZITEAM BEMUTATKOZÁS • Több, mint 20 éves tanácsadói, szervezetfejlesztői tapasztalat • 2010: franchise szerződés Knoco Ltd. (UK) • Profilunk: tudásmenedzsment rendszerek fejlesztése, bevezetése és működtetése, szervezeti és országos (nemzetközi) szinten • TM képzési programok • Legfontosabb referenciáink:
 • 5. A MENTORING HELYE A TMR-BEN • A tudásmenedzsment, mint a szervezeti értékteremtés eszköze! • A mentoring története, értelmezése • A mentori programok a TM rendszerekben • Mire kell figyelni? • Tanácsadói tapasztalataink
 • 6. TUDÁS ÉS TELJESÍTMÉNY Alkalmazni Tudás Teljesítmény Tanulni © Minden jog fenntartva.
 • 7. A TUDÁSMENEDZSMENT HASZNA Költség Két fontos dimenzió Költség Érték A tanulás gyorsítása egyetlen vállalatnál Ismétlések száma Ismétlések száma A tanulás átadása és alkalmazása több vállalat között Költség Ismétlések száma © Minden jog fenntartva.
 • 8. SZÓVAL MI IS A TUDÁSMENEDZSMENT? „A kísérlet, hogy felismerjük, milyen értékek vannak eltemetve az egyének fejében és ezt felszabadítsuk vállalati szinten is, hogy több olyan egyén használhassa, akik döntésein a cég sikere múlik.” Larry Prusak, IBM Úgy vezetünk, hogy közben figyelünk a tudás értékére. © Minden jog fenntartva.
 • 9. A TUDÁSÁRAMLÁS Hova... Honnan... Emberek Tudásbázis Kommunikáció Összegyűjtés Emberek Elérés Rendszerezés Tudásbázis Nonaka nyomán (1994) © Minden jog fenntartva.
 • 10. MÁR AZ ÓKORI GÖRÖGÖK IS… Mentor eredetileg Homérosz egyik hőse. Amikor Odüsszeusz, Ithaka királya elment harcolni a trójai háborúba, megkérte Mentort, hogy távolléte alatt legyen fiának, Télemakhosznak segítője és támasza.
 • 11. EGY DEFINÍCIÓ Mentor az, aki • egyénre szabott szakmai fejlesztési terv alapján, • on-the-job jelleggel, • előre megtervezett ideig, • rendszeres találkozásokon keresztül, • kérdéseivel, tanácsaival, egyéb eszközökkel segíti a mentee-t a szükséges tudás elsajátításában.
 • 12. MIT AD ÁT? Személyes tudás Vezetői • Felsővezetői tudás, utánpótlás tapasztalat megőrzése • Közép- és felsővezetők támogatása • Új, képzett munkatársak beillesztése a szervezetbe • Szervezeti kultúra, értékek, kapcsolatok átadása Kodifikált szervezeti On-the-job • Szokásos szervezeti tudás tréning megoldások, eljárások átadása
 • 13. SZEREPEK A MENTORÁLÁS FOLYAMATÁBAN Személyes Fókusz a Kérdések: tudás mentoron • Hogyan adja át a tudását a mentor? • Érett-e a mentee a tudás befogadására? Kérdések: Kodifikált • Mit ad át a mentor? szervezeti Fókusz a tudás mentee-n • Képes-e átadni?
 • 14. MIT VÁRUNK A MENTORTÓL? • Információk kezelése • Kérdezés technika • Raport építés • Értő figyelem • Az élethosszig tartó tanulás • Oktatási készségek • Érzelmi intelligencia • Problémamegoldás, • Tolerancia, a sokszínűség hibaelhárítás, és akadályok megértése kezelése • Mentor meeting levezetése • Kapcsolatok menedzselése • A mentori szerep megértése • Meta-pozíció, szakmai • A szervezeti kultúra és célok távolságtartás megértése • Az eredmények felismerése, a • Tanácsadás siker tettenérése • Akció tervezés és • Visszajelzések adása és fogadása célmeghatározás
 • 15. MIÉRT JÓ A MENTEE-NEK? • Gyorsítja a betanulást, beilleszkedést. • Biztonságos fejlődési környezetet ad. • Javítja a mentee karrier lehetőségeit, új karrier utakat nyithat meg. • Megismerteti a cég szervezeti kultúráját, szokásos eljárásait. • Megismerteti más részlegek feladatait, munkáját. • Fejleszti a technikai készségeket. • Segít értékes kapcsolatok kialakításában. • Támogatja a vezetővé válást.
 • 16. MIÉRT JÓ A MENTORNAK? • Szervezeti presztízs • Saját tudás rendszerezése • Fejlődés (tudásátadásban) • Anyagi elismerés
 • 17. MIÉRT JÓ A SZERVEZETNEK? [2/1] • Lehetőséget teremt arra, hogy az új munkatársak könnyebben és gyorsabban beilleszkedjenek a szervezetbe • Felgyorsítja a tehetségek felismerését, fejlesztését, elősegíti a megtartásukat • Lehetőséget teremt a cég számára releváns vezetői modellek kialakítására és átadására • Segíti a kritikus tudás megőrzését.
 • 18. MIÉRT JÓ A SZERVEZETNEK? [2/2] • Növeli az elégedettséget, javítja a szervezeti légkört. • Segít az egységes vezetői kultúra kialakításában. • Segít jobban kihasználni a rendelkezésre álló szellemi tőkét. • Olyan fejlesztési miliő kialakítása, amely az üzleti információk, készségek, attitűdök, viselkedés- és kommunikációs minták átadása révén elősegíti a munkatársak gyorsabb szakmai fejlődését.
 • 19. KAPCSOLÓDÁS MÁS HR PROGRAMOKHOZ
 • 20. OTP MENTORI RENDSZERE Kerék László osztályvezető előadása
 • 22. Felkészülés hozzászólásra! FELKÉSZÜLÉS HOZZÁSZÓLÁSRA! Az OTP mentoring rendszeréhez képest a mi szervezetünknél: • 3 dolog, ami nagyon hasonló • 3 jellemző különbség • 3 egyéb jellemző érdekesség (Kb. 6 perc/hozzászólás)
 • 23. TANÁCSADÓ TÁMOGATÁS 1. Mentoring rendszer bevezetése 2. Mentorok felkészítő programja
 • 24. 1. MENTORI RENDSZER BEVEZETÉSE 1. Célmeghatározás: mentoring szerepe a szervezeti TMR-ben és kapcsolódó HR rendszerekben 2. Folyamat lépéseinek meghatározása 3. Érintett szereplői kör beazonosítása 4. Bevezetés 5. Monitoring, folyamatos fejlesztés
 • 25. BEVEZETÉSI PROJEKT FŐBB ELEMEI • Projekt definálása (célok, scope, KPI, illesztés, …) • Projekt team kialakítása (feladat, összetétel, működés) • Belső PR kialakítása (cél, csatornák, célcsoport, üzenetek) • Kiválasztás (mentorok, mentee-k) • Mentorok felkészítése (csapatépítés, kompetenciafejlesztés) • Mentee-k felkészítése • Mentorok támogatása (tapasztalatcsere, esetmegbeszélő, tudásközösség) • Mentorok teljesítmény-értékelése (önértékelés, men- tee-k, vezetők) • Mentori rendszer működésének értékelése (AAR, Retrospekt), folyamos fejlesztése
 • 26. MENTOR FELKÉSZÍTŐ PROGRAM • Cégre szabott • Moduláris felépítés Folyamat lépései: Mentorfelkészítő Mentorok Előkészítés lebonyolítása (igény támogatása szerinti ütemezés)
 • 27. ELŐKÉSZÍTÉS • Vezetői támogató környezet kialakítása • Megosztandó tudás beazonosítása • A programban érintettek körének meghatározása • Keretfeltételek (munkakörök, ösztönzési módok) megteremtése • Kapcsolódás más HR programokhoz • Felkészítő program kialakítása és véglegesítése
 • 28. FELKÉSZÍTŐ PROGRAM [3/1] I. Alapok • Mentori szerep • Szervezeti közeg • Keretek és korlátok • A mentor felelősségei • A mentori támogatás formáinak meghatározása (esetmegbeszélés, tudásközösség, stb.) • Mentori tudásanyag rögzítése
 • 29. FELKÉSZÍTŐ PROGRAM [3/2] II. Mentori kompetenciák • Érzelmi intelligencia • Aktív figyelem • Feed-back • Módszertani tudás • Kérdezéstechnika • Célkijelölés
 • 30. FELKÉSZÍTŐ PROGRAM [3/3] III. A mentori kapcsolat • Egy mentori kapcsolat felépítése • Kapcsolat-menedzselés • Rapport, bizalomépítés • Konfliktusok, elakadások kezelése • Motiváció • Személyiség szerepe • Tanácsadás • Leválasztás és elengedés
 • 31. ZÁRSZÓ (ZÁRMONDATOK ) • Az anyagokat közzétesszük. • Írjatok cikket, fórumozzatok! (web2) • Lájkoljátok FB oldalunkat: http://www.facebook.com/tudasmenedzsment • Gyertek el a márciusi tréningünkre! • Várunk a következő műhelyeinken!  2012 március 1. Tudásmegragadás módszerei

Editor's Notes

 1. Ez a kapcsolat a tudás és teljesítmény között alapvető a tudásmenedzsment számáraMinél többet tudunk, annál jobban teljesítünk, ha meg tudjuk találni a tudásunkat Minél többet tanulnunk saját teljesítményünkből, annál többet fogunk tudniEz egy önmagát erősítő körbe tesz minket – egy folyamatos fejlődési szakaszba – amely által folyamatosan fejlődik a tudásunk, javítva a teljesítményünket is TM, a legegyszerűbben nézve, biztosítja, hogy ez a kör bezároljon, szisztematikusan és menedzselt módon