SlideShare a Scribd company logo
Опасне материје јесу материје прописане
Европским споразумом о међународном превозу
опасних материја у друмском саобраћају ADR и
Међународним правилником о превозу опасних
материја на железницама RID
Опасне материје
Класе 1а - Експлозивне материје;
Класе 1б - Предмети пуњени експлозивним материјама;
Класе 1ц - Средства за паљење, ватрометни предмети и други предмети;
Класе 2 - Збијени гасови, гасови претворени у течност и гасови растворени под
притиском;
Класе 3 - Запаљиве течности;
Класе 4.1 - Запаљиве чврсте материје;
Класе 4.2 - Материје склоне самопаљењу;
Класе 4.3 - Материје које у додиру са водом развијају запаљиве гасове;
Класе 5.1 - Оксидирајуће материје
Класе 5.2 - Органски пероксиди;
Класе 6.1 - Отрови;
Класе 6.2 - Гадне и заразне материје;
Класе 7 - Радиоактивне материје;
Класе 8 - Корозивне (нагризајуће) материје;
Класе 9 - Остале опасне материј
З А К О Н О ПРЕВОЗУ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА
Opasne materije
Превоз опасних материја обухвата паковање, предају опасних
материја на превоз, вршење превоза опасних материја,
испоруку опасних материја, мере које се морају предузети у
припреми опасних материја за превоз при паковању, утовару,
истовару, вагању, утакању, претакању, истакању и другим
успутним манипулацијама са опасним материјама, као и
примопредаја транспортних средстава.
Превоз опасних материја врши се на начин да се не
доведе у опасност живот и здравље људи,
не загади животна средина, обезбеде и предузму
мере заштите од удеса и друге мере утврђене
законом
Opasne materije
na 70 kilometara na cas
vozila kojima se vrsi prevoz
opasnih materija .
Kada je na kolovozu zaustavljena kolona vozila, ili skup vozila,
odnosno vozilo za prevoz opasnih materija, postavljaju se na istoj
udaljenosti 2 vertikalna znaka, jedan pored drugog.
Opasne materije
Opasne materije
Opasne materije
Обележавање транспортних средстава које превозе
опасне материје
На цистернама и возилима која се крећу путевима под међународном
ADR регулативом на плакати (листици) која се на њима налази
наведени суКемлеров код (број дат у горњем делу) и одговарајући број
дат Препоруком УН за транспорт опасних материја (број у доњем
делу)[1]. Наранџаст чист плакат без бројева указује да возило превози
опасан терет (бурад, пакети итд.) или се ради о танкеру са шароликом
робом. Камиони односно цистерне које се крећу јавним путевима, а
преносе материје опасне по људе и њихову животну средину, морају
се обележити истоветним таблама са обе стране као и спреда и
позади.
Пример плакате са Кемлеровим кодом и
УН бројем
Прва цифра Кемлеровог кода
указује на примарну опасност
Друга и трећа цифра генерално
указују на секундарне опасности
0 Опасност је адекванто описана
првом цифром
2 Гас 2 (Запаљиво) може испаравати
3 Запаљива течност 3 Пожарна опасност
4 Запаљиве чврсте материје 4 Пожарна опасност
5 Оксидирајуће супстанце или
органски пероксиди
5 Оксидирајућа опасност
6 Токсична материја 6 Токсична опасност
7 Радиоактивна материја 7 Радиоактивна опасност
8 Корозивна материја 8 Корозивна опасност
9 Мешовите/Опасност по
животну средину (инфективне,
биолошке)
9 Саморазлагање или бурне
реакције настале услед
полимеризације
Реагује опасно са водом X
УН број је четвороцифрен и идентификује опасну
материју. Свака опасна супстанца има свој
јединствен УН број (Пример: за бензин је 1203).
УН бројеви иду у опсегу од 0001 до 3500 и
представљају део општег документа Уједињених
нација у виду Препорука о превозу опасних роба.
Класа 1. Експлозивне супстанце
1.1. Материје и предмети којима је иманента опасност од акумулиране
(концентрисане, масене) експлозије (акумулирана експлозија је она експлозија
која доводи до тога да практично целокупно пуњење тренутно
реагује). Примери: ТНТ, барут, нитроглицерин, ANFO (смеша амонијум
нитрата и дизел горива, понекад керозина). Овај експлозив је најзаступљенији у
рударству (угаљ, метали) и у грађевинарству.
1.2. Материје и предмети којима је иманентна опасност од расејавања
шарпнела али не и опасност од акумулиране
експлозије. Пример: бомбе, гранате,противградни пројектили.
1.3. Материје и предмети којима је иманентна опасност од ватре (пожара),
мањих детонација, расејавања шарпнела или од обе ове последње опасности
заједно али не и опасност од акумулиране експлозије. Које приликом
сагоревања ослобађају значајну енергију путем зрачења или које прогресивно
сагоревају производећи мање детонације, мања расејавања шрапнела или оба
ова ефекта заједно. Пример: ракетно гориво, средства ватромета.
1.4. Материје и предмети који представљају само мањи ризик од
експлозије у случају упаљења или иницијације (активирања) током
превоза. Ефекти су у великој мери ограничени на пакете тако да се
не очекује избацивање фрагмената знатније величине или опсега.
Спољашњи пожар не сме довести до тога да практично целокупни
садржај пакета тренутно
експлодира. Примеп: петарде, маневарски метак.
1.5. Материје којима је иманента опасност од акумулиране
експлозије али које су у тој мери неосетљиве да је вероватноћа
њиховог активирања или прелаза са нормалног на детонативно
сагоревање у условима нормалног превоза заиста врло мала.
Минимални захтев за ове материје је да не смеју да експлодирају
приликом испитивања у условима окружења захваћеног
пожаром. Пример: експлозив GX20
1.6. Изразито неосетљиви предмети којима није иманента
опасност од акумулиране експлозије. Предмети садрже искључиво
изразито неосетљиве детонативне материје код којих је могућност
акциденталног активирања или простирања сведена на минимум
Класа 2. Гасови под притиском, у течном стању или растворени под притиском
Opasne materije
Opasne materije
Opasne materije
Opasne materije
Opasne materije
Opasne materije
Opasne materije
Opasne materije

More Related Content

What's hot

Vozila u drumskom saobracaju
Vozila u drumskom saobracajuVozila u drumskom saobracaju
Vozila u drumskom saobracaju
igoriv
 
Saobracaj osnovni pojmovi
Saobracaj osnovni pojmoviSaobracaj osnovni pojmovi
Saobracaj osnovni pojmovi
bbilja
 
Kocioni sistem
Kocioni sistemKocioni sistem
Kocioni sistem
igoriv
 
Vrste kontejnera
Vrste kontejneraVrste kontejnera
Vrste kontejnera
HarisLigata
 
Teretna vozila
Teretna vozilaTeretna vozila
Teretna vozila
HarisLigata
 
Саобраћајни системи
Саобраћајни системиСаобраћајни системи
Саобраћајни системи
tio_marina
 
Kontejnerizacija
KontejnerizacijaKontejnerizacija
Kontejnerizacija
Milena
 
Ambalaže
AmbalažeAmbalaže
Ambalaže
Milena
 
Transportovanje tecnog goriva
Transportovanje tecnog gorivaTransportovanje tecnog goriva
Transportovanje tecnog goriva
igoriv
 
Uredjaji za napajenje motora gorivom
Uredjaji za napajenje motora gorivomUredjaji za napajenje motora gorivom
Uredjaji za napajenje motora gorivom
igoriv
 
Sistem paljenja i ubrizgavanja
Sistem paljenja i ubrizgavanjaSistem paljenja i ubrizgavanja
Sistem paljenja i ubrizgavanja
igoriv
 
Maziva
MazivaMaziva
Maziva
igoriv
 
Robno stransportni centri
Robno stransportni centriRobno stransportni centri
Robno stransportni centri
Milena
 
SUS motori - motori sa unutrasnjim sagorevanjem
SUS motori - motori sa unutrasnjim sagorevanjemSUS motori - motori sa unutrasnjim sagorevanjem
SUS motori - motori sa unutrasnjim sagorevanjem
Darko Vasilic
 
Vrste saobracaja
Vrste saobracajaVrste saobracaja
Vrste saobracaja
oslic
 
Dokumenti vozila
Dokumenti vozilaDokumenti vozila
Dokumenti vozila
HarisLigata
 
Razvodni mehanizam
Razvodni mehanizamRazvodni mehanizam
Razvodni mehanizam
igoriv
 
Istorijski razvoj automobilizma
Istorijski razvoj automobilizmaIstorijski razvoj automobilizma
Istorijski razvoj automobilizma
MuhedinDizdarevic
 
Pravila saobraćaja bicikl
Pravila saobraćaja  biciklPravila saobraćaja  bicikl
Pravila saobraćaja bicikl
bbilja
 

What's hot (20)

Vozila u drumskom saobracaju
Vozila u drumskom saobracajuVozila u drumskom saobracaju
Vozila u drumskom saobracaju
 
Saobracaj osnovni pojmovi
Saobracaj osnovni pojmoviSaobracaj osnovni pojmovi
Saobracaj osnovni pojmovi
 
Kocioni sistem
Kocioni sistemKocioni sistem
Kocioni sistem
 
Električni uređaji na motornim vozilima 444
Električni uređaji na motornim vozilima 444Električni uređaji na motornim vozilima 444
Električni uređaji na motornim vozilima 444
 
Vrste kontejnera
Vrste kontejneraVrste kontejnera
Vrste kontejnera
 
Teretna vozila
Teretna vozilaTeretna vozila
Teretna vozila
 
Саобраћајни системи
Саобраћајни системиСаобраћајни системи
Саобраћајни системи
 
Kontejnerizacija
KontejnerizacijaKontejnerizacija
Kontejnerizacija
 
Ambalaže
AmbalažeAmbalaže
Ambalaže
 
Transportovanje tecnog goriva
Transportovanje tecnog gorivaTransportovanje tecnog goriva
Transportovanje tecnog goriva
 
Uredjaji za napajenje motora gorivom
Uredjaji za napajenje motora gorivomUredjaji za napajenje motora gorivom
Uredjaji za napajenje motora gorivom
 
Sistem paljenja i ubrizgavanja
Sistem paljenja i ubrizgavanjaSistem paljenja i ubrizgavanja
Sistem paljenja i ubrizgavanja
 
Maziva
MazivaMaziva
Maziva
 
Robno stransportni centri
Robno stransportni centriRobno stransportni centri
Robno stransportni centri
 
SUS motori - motori sa unutrasnjim sagorevanjem
SUS motori - motori sa unutrasnjim sagorevanjemSUS motori - motori sa unutrasnjim sagorevanjem
SUS motori - motori sa unutrasnjim sagorevanjem
 
Vrste saobracaja
Vrste saobracajaVrste saobracaja
Vrste saobracaja
 
Dokumenti vozila
Dokumenti vozilaDokumenti vozila
Dokumenti vozila
 
Razvodni mehanizam
Razvodni mehanizamRazvodni mehanizam
Razvodni mehanizam
 
Istorijski razvoj automobilizma
Istorijski razvoj automobilizmaIstorijski razvoj automobilizma
Istorijski razvoj automobilizma
 
Pravila saobraćaja bicikl
Pravila saobraćaja  biciklPravila saobraćaja  bicikl
Pravila saobraćaja bicikl
 

Viewers also liked

Lemljenje
LemljenjeLemljenje
Lemljenje
igoriv
 
5 cas t9 vozacke dozvole
5 cas t9 vozacke dozvole5 cas t9 vozacke dozvole
5 cas t9 vozacke dozvole
igoriv
 
3, 4 i 4,5. cas t2 vozac
3, 4 i 4,5. cas t2 vozac3, 4 i 4,5. cas t2 vozac
3, 4 i 4,5. cas t2 vozac
igoriv
 
7 cas t4 vozilo
7 cas t4 vozilo7 cas t4 vozilo
7 cas t4 vozilo
igoriv
 
6. cas т3 put
6. cas т3 put6. cas т3 put
6. cas т3 put
igoriv
 
18 čas . t12 i t5 . polukružno, mimoilažewe...
18 čas . t12 i t5 . polukružno, mimoilažewe...18 čas . t12 i t5 . polukružno, mimoilažewe...
18 čas . t12 i t5 . polukružno, mimoilažewe...
igoriv
 
10 do 14 cas saobracajna signalizacija t7
10 do 14 cas saobracajna signalizacija t710 do 14 cas saobracajna signalizacija t7
10 do 14 cas saobracajna signalizacija t7
igoriv
 
15 и 16 час . т5 pravila saobracaja и т12
15 и 16 час . т5 pravila saobracaja и т1215 и 16 час . т5 pravila saobracaja и т12
15 и 16 час . т5 pravila saobracaja и т12
igoriv
 
Lasersko zavarivanje
Lasersko zavarivanjeLasersko zavarivanje
Lasersko zavarivanje
igoriv
 
17 час . т5 и т12 . кретање и брзина
17 час . т5 и т12 . кретање и брзина17 час . т5 и т12 . кретање и брзина
17 час . т5 и т12 . кретање и брзина
igoriv
 
Vrste i vidovi saobracaja
Vrste i vidovi saobracajaVrste i vidovi saobracaja
Vrste i vidovi saobracaja
igoriv
 
Gasno zavarivanje
Gasno zavarivanjeGasno zavarivanje
Gasno zavarivanje
igoriv
 
Uredjaji i oprema ya opsluzivanje vozila
Uredjaji i oprema ya opsluzivanje vozilaUredjaji i oprema ya opsluzivanje vozila
Uredjaji i oprema ya opsluzivanje vozila
igoriv
 
Zavarivanje
ZavarivanjeZavarivanje
Zavarivanje
igoriv
 
288134083363995073 sredstva za_rad
288134083363995073 sredstva za_rad288134083363995073 sredstva za_rad
288134083363995073 sredstva za_rad
igoriv
 

Viewers also liked (15)

Lemljenje
LemljenjeLemljenje
Lemljenje
 
5 cas t9 vozacke dozvole
5 cas t9 vozacke dozvole5 cas t9 vozacke dozvole
5 cas t9 vozacke dozvole
 
3, 4 i 4,5. cas t2 vozac
3, 4 i 4,5. cas t2 vozac3, 4 i 4,5. cas t2 vozac
3, 4 i 4,5. cas t2 vozac
 
7 cas t4 vozilo
7 cas t4 vozilo7 cas t4 vozilo
7 cas t4 vozilo
 
6. cas т3 put
6. cas т3 put6. cas т3 put
6. cas т3 put
 
18 čas . t12 i t5 . polukružno, mimoilažewe...
18 čas . t12 i t5 . polukružno, mimoilažewe...18 čas . t12 i t5 . polukružno, mimoilažewe...
18 čas . t12 i t5 . polukružno, mimoilažewe...
 
10 do 14 cas saobracajna signalizacija t7
10 do 14 cas saobracajna signalizacija t710 do 14 cas saobracajna signalizacija t7
10 do 14 cas saobracajna signalizacija t7
 
15 и 16 час . т5 pravila saobracaja и т12
15 и 16 час . т5 pravila saobracaja и т1215 и 16 час . т5 pravila saobracaja и т12
15 и 16 час . т5 pravila saobracaja и т12
 
Lasersko zavarivanje
Lasersko zavarivanjeLasersko zavarivanje
Lasersko zavarivanje
 
17 час . т5 и т12 . кретање и брзина
17 час . т5 и т12 . кретање и брзина17 час . т5 и т12 . кретање и брзина
17 час . т5 и т12 . кретање и брзина
 
Vrste i vidovi saobracaja
Vrste i vidovi saobracajaVrste i vidovi saobracaja
Vrste i vidovi saobracaja
 
Gasno zavarivanje
Gasno zavarivanjeGasno zavarivanje
Gasno zavarivanje
 
Uredjaji i oprema ya opsluzivanje vozila
Uredjaji i oprema ya opsluzivanje vozilaUredjaji i oprema ya opsluzivanje vozila
Uredjaji i oprema ya opsluzivanje vozila
 
Zavarivanje
ZavarivanjeZavarivanje
Zavarivanje
 
288134083363995073 sredstva za_rad
288134083363995073 sredstva za_rad288134083363995073 sredstva za_rad
288134083363995073 sredstva za_rad
 

More from igoriv

Znanjem do bezbednosti
Znanjem do bezbednostiZnanjem do bezbednosti
Znanjem do bezbednosti
igoriv
 
Ugradnja i izgradnja pokretnih delova motora
Ugradnja i izgradnja pokretnih delova motoraUgradnja i izgradnja pokretnih delova motora
Ugradnja i izgradnja pokretnih delova motora
igoriv
 
Izgradjivanje i ugradjivanje glave cilindra
Izgradjivanje i ugradjivanje glave cilindraIzgradjivanje i ugradjivanje glave cilindra
Izgradjivanje i ugradjivanje glave cilindra
igoriv
 
Kontrola i merenje_prenika_cilindara
Kontrola i merenje_prenika_cilindaraKontrola i merenje_prenika_cilindara
Kontrola i merenje_prenika_cilindara
igoriv
 
Rastavljanje i stastavljanje motora
Rastavljanje i stastavljanje motoraRastavljanje i stastavljanje motora
Rastavljanje i stastavljanje motora
igoriv
 
Prezentacija (1)
Prezentacija (1)Prezentacija (1)
Prezentacija (1)
igoriv
 
Pumpa za vodu
Pumpa za voduPumpa za vodu
Pumpa za vodu
igoriv
 
Presentation3
Presentation3Presentation3
Presentation3
igoriv
 
Glava motora i razvodni mehanizam
Glava motora i razvodni mehanizamGlava motora i razvodni mehanizam
Glava motora i razvodni mehanizam
igoriv
 
Pumpa za gorivo marko đurić
Pumpa za gorivo marko đurićPumpa za gorivo marko đurić
Pumpa za gorivo marko đurić
igoriv
 
Vazdušno hlađenje motora sus david stanojevic ii3
Vazdušno hlađenje motora sus  david stanojevic ii3Vazdušno hlađenje motora sus  david stanojevic ii3
Vazdušno hlađenje motora sus david stanojevic ii3
igoriv
 
Sistem za hlađenje motora stevanovic
Sistem za hlađenje motora stevanovicSistem za hlađenje motora stevanovic
Sistem za hlađenje motora stevanovic
igoriv
 
Prezentacija pumpe visokog i niskog pritiska
Prezentacija pumpe visokog i niskog pritiskaPrezentacija pumpe visokog i niskog pritiska
Prezentacija pumpe visokog i niskog pritiska
igoriv
 
Prečistači goriva, ulja, vazduha i vode
Prečistači goriva, ulja, vazduha i vodePrečistači goriva, ulja, vazduha i vode
Prečistači goriva, ulja, vazduha i vode
igoriv
 
Podmazivanje motora
Podmazivanje motoraPodmazivanje motora
Podmazivanje motora
igoriv
 
Ventilator u vozilu
Ventilator u voziluVentilator u vozilu
Ventilator u vozilu
igoriv
 
Podizaci stakala
Podizaci stakalaPodizaci stakala
Podizaci stakala
igoriv
 
Magnetno paljenje
Magnetno paljenjeMagnetno paljenje
Magnetno paljenje
igoriv
 
Gps
GpsGps
Gps
igoriv
 
Elektricne instalacije
Elektricne instalacijeElektricne instalacije
Elektricne instalacije
igoriv
 

More from igoriv (20)

Znanjem do bezbednosti
Znanjem do bezbednostiZnanjem do bezbednosti
Znanjem do bezbednosti
 
Ugradnja i izgradnja pokretnih delova motora
Ugradnja i izgradnja pokretnih delova motoraUgradnja i izgradnja pokretnih delova motora
Ugradnja i izgradnja pokretnih delova motora
 
Izgradjivanje i ugradjivanje glave cilindra
Izgradjivanje i ugradjivanje glave cilindraIzgradjivanje i ugradjivanje glave cilindra
Izgradjivanje i ugradjivanje glave cilindra
 
Kontrola i merenje_prenika_cilindara
Kontrola i merenje_prenika_cilindaraKontrola i merenje_prenika_cilindara
Kontrola i merenje_prenika_cilindara
 
Rastavljanje i stastavljanje motora
Rastavljanje i stastavljanje motoraRastavljanje i stastavljanje motora
Rastavljanje i stastavljanje motora
 
Prezentacija (1)
Prezentacija (1)Prezentacija (1)
Prezentacija (1)
 
Pumpa za vodu
Pumpa za voduPumpa za vodu
Pumpa za vodu
 
Presentation3
Presentation3Presentation3
Presentation3
 
Glava motora i razvodni mehanizam
Glava motora i razvodni mehanizamGlava motora i razvodni mehanizam
Glava motora i razvodni mehanizam
 
Pumpa za gorivo marko đurić
Pumpa za gorivo marko đurićPumpa za gorivo marko đurić
Pumpa za gorivo marko đurić
 
Vazdušno hlađenje motora sus david stanojevic ii3
Vazdušno hlađenje motora sus  david stanojevic ii3Vazdušno hlađenje motora sus  david stanojevic ii3
Vazdušno hlađenje motora sus david stanojevic ii3
 
Sistem za hlađenje motora stevanovic
Sistem za hlađenje motora stevanovicSistem za hlađenje motora stevanovic
Sistem za hlađenje motora stevanovic
 
Prezentacija pumpe visokog i niskog pritiska
Prezentacija pumpe visokog i niskog pritiskaPrezentacija pumpe visokog i niskog pritiska
Prezentacija pumpe visokog i niskog pritiska
 
Prečistači goriva, ulja, vazduha i vode
Prečistači goriva, ulja, vazduha i vodePrečistači goriva, ulja, vazduha i vode
Prečistači goriva, ulja, vazduha i vode
 
Podmazivanje motora
Podmazivanje motoraPodmazivanje motora
Podmazivanje motora
 
Ventilator u vozilu
Ventilator u voziluVentilator u vozilu
Ventilator u vozilu
 
Podizaci stakala
Podizaci stakalaPodizaci stakala
Podizaci stakala
 
Magnetno paljenje
Magnetno paljenjeMagnetno paljenje
Magnetno paljenje
 
Gps
GpsGps
Gps
 
Elektricne instalacije
Elektricne instalacijeElektricne instalacije
Elektricne instalacije
 

Opasne materije

 • 1. Опасне материје јесу материје прописане Европским споразумом о међународном превозу опасних материја у друмском саобраћају ADR и Међународним правилником о превозу опасних материја на железницама RID Опасне материје
 • 2. Класе 1а - Експлозивне материје; Класе 1б - Предмети пуњени експлозивним материјама; Класе 1ц - Средства за паљење, ватрометни предмети и други предмети; Класе 2 - Збијени гасови, гасови претворени у течност и гасови растворени под притиском; Класе 3 - Запаљиве течности; Класе 4.1 - Запаљиве чврсте материје; Класе 4.2 - Материје склоне самопаљењу; Класе 4.3 - Материје које у додиру са водом развијају запаљиве гасове; Класе 5.1 - Оксидирајуће материје Класе 5.2 - Органски пероксиди; Класе 6.1 - Отрови; Класе 6.2 - Гадне и заразне материје; Класе 7 - Радиоактивне материје; Класе 8 - Корозивне (нагризајуће) материје; Класе 9 - Остале опасне материј З А К О Н О ПРЕВОЗУ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА
 • 4. Превоз опасних материја обухвата паковање, предају опасних материја на превоз, вршење превоза опасних материја, испоруку опасних материја, мере које се морају предузети у припреми опасних материја за превоз при паковању, утовару, истовару, вагању, утакању, претакању, истакању и другим успутним манипулацијама са опасним материјама, као и примопредаја транспортних средстава. Превоз опасних материја врши се на начин да се не доведе у опасност живот и здравље људи, не загади животна средина, обезбеде и предузму мере заштите од удеса и друге мере утврђене законом
 • 6. na 70 kilometara na cas vozila kojima se vrsi prevoz opasnih materija . Kada je na kolovozu zaustavljena kolona vozila, ili skup vozila, odnosno vozilo za prevoz opasnih materija, postavljaju se na istoj udaljenosti 2 vertikalna znaka, jedan pored drugog.
 • 10. Обележавање транспортних средстава које превозе опасне материје На цистернама и возилима која се крећу путевима под међународном ADR регулативом на плакати (листици) која се на њима налази наведени суКемлеров код (број дат у горњем делу) и одговарајући број дат Препоруком УН за транспорт опасних материја (број у доњем делу)[1]. Наранџаст чист плакат без бројева указује да возило превози опасан терет (бурад, пакети итд.) или се ради о танкеру са шароликом робом. Камиони односно цистерне које се крећу јавним путевима, а преносе материје опасне по људе и њихову животну средину, морају се обележити истоветним таблама са обе стране као и спреда и позади. Пример плакате са Кемлеровим кодом и УН бројем
 • 11. Прва цифра Кемлеровог кода указује на примарну опасност Друга и трећа цифра генерално указују на секундарне опасности 0 Опасност је адекванто описана првом цифром 2 Гас 2 (Запаљиво) може испаравати 3 Запаљива течност 3 Пожарна опасност 4 Запаљиве чврсте материје 4 Пожарна опасност 5 Оксидирајуће супстанце или органски пероксиди 5 Оксидирајућа опасност 6 Токсична материја 6 Токсична опасност 7 Радиоактивна материја 7 Радиоактивна опасност 8 Корозивна материја 8 Корозивна опасност 9 Мешовите/Опасност по животну средину (инфективне, биолошке) 9 Саморазлагање или бурне реакције настале услед полимеризације Реагује опасно са водом X
 • 12. УН број је четвороцифрен и идентификује опасну материју. Свака опасна супстанца има свој јединствен УН број (Пример: за бензин је 1203). УН бројеви иду у опсегу од 0001 до 3500 и представљају део општег документа Уједињених нација у виду Препорука о превозу опасних роба.
 • 13. Класа 1. Експлозивне супстанце 1.1. Материје и предмети којима је иманента опасност од акумулиране (концентрисане, масене) експлозије (акумулирана експлозија је она експлозија која доводи до тога да практично целокупно пуњење тренутно реагује). Примери: ТНТ, барут, нитроглицерин, ANFO (смеша амонијум нитрата и дизел горива, понекад керозина). Овај експлозив је најзаступљенији у рударству (угаљ, метали) и у грађевинарству. 1.2. Материје и предмети којима је иманентна опасност од расејавања шарпнела али не и опасност од акумулиране експлозије. Пример: бомбе, гранате,противградни пројектили. 1.3. Материје и предмети којима је иманентна опасност од ватре (пожара), мањих детонација, расејавања шарпнела или од обе ове последње опасности заједно али не и опасност од акумулиране експлозије. Које приликом сагоревања ослобађају значајну енергију путем зрачења или које прогресивно сагоревају производећи мање детонације, мања расејавања шрапнела или оба ова ефекта заједно. Пример: ракетно гориво, средства ватромета.
 • 14. 1.4. Материје и предмети који представљају само мањи ризик од експлозије у случају упаљења или иницијације (активирања) током превоза. Ефекти су у великој мери ограничени на пакете тако да се не очекује избацивање фрагмената знатније величине или опсега. Спољашњи пожар не сме довести до тога да практично целокупни садржај пакета тренутно експлодира. Примеп: петарде, маневарски метак. 1.5. Материје којима је иманента опасност од акумулиране експлозије али које су у тој мери неосетљиве да је вероватноћа њиховог активирања или прелаза са нормалног на детонативно сагоревање у условима нормалног превоза заиста врло мала. Минимални захтев за ове материје је да не смеју да експлодирају приликом испитивања у условима окружења захваћеног пожаром. Пример: експлозив GX20 1.6. Изразито неосетљиви предмети којима није иманента опасност од акумулиране експлозије. Предмети садрже искључиво изразито неосетљиве детонативне материје код којих је могућност акциденталног активирања или простирања сведена на минимум
 • 15. Класа 2. Гасови под притиском, у течном стању или растворени под притиском