SlideShare a Scribd company logo
Józef Raczek (1922-1990) – malarz, rzeźbiarz, kolekcjoner,
autor sztuk teatralnych i bajek.
„Orędownik Sądecczyzny” swój dom, zwany „Oficyną Raczków”,
zamienił w niezwykłą galerię grafik, obrazów i rzeźb. Przez wiele
lat było to miejsce spotkań i twórczej pracy artystów. W pokoju
„Pod muzami” Raczek podejmował gości winem własnego wyrobu
z owoców głogu i dzikiej róży.
Sztuka była dla niego niczym pamiętnik – uwiecznił starosądecki
rynek, klasztor klarysek, kapliczki, św. Kingę. Malowidła znajdujące
się w sieni przybliżają nam kulturę i historię Starego Sącza, a na
podwórku wciąż jeszcze rzeczywistość miesza się z bajką.
Pierścień
św.
Kingi
J. Raczek, Błogosławiona Kinga
Oficyna Raczków
J.
Raczek,
Widok
Starego
Sącza
Bibliografia:
http://www.kurier.stary.sacz.pl/kur03-04-03.pdf
J. i P. Sułkowscy, Nazwy miejscowe Starego Sącza, „Kurier Starosądecki” nr 3/4, 2003.
Druk powstał w ramach projektu „Pierścień św. Kingi” 2008
Notkę o Józefie Raczku opracowała: Iwona Matejczuk
* * *
Wykonałeś wszystkie zadania? Wróć do punktu startu. Jeżeli wykonałeś
je prawidłowo, otrzymasz pieczęć uprawniającą do udziału w finale.
Partnerzy:
Wsparcie finansowe
Urząd Miasta
i Gminy
w Starym Sączu
Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury
w Starym Sączu
Muzeum Regionalne
im. S. Udzieli
w Starym Sączu
Powiatowa
i Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna
w Starym Sączu
Organizator:
Małopolski Instytut Kultury
ul. Karmelicka 27, Kraków
tel.: 012 422 18 84
www.mik.krakow.pl
instytucja kultury
Województwa Małopolskiego
©MIK, Kraków 2008
* * *
Wykonałeś wszystkie zadania? Wróć do punktu startu. Jeżeli wykonałeś
je prawidłowo, otrzymasz pieczęć uprawniającą do udziału w finale.
Partnerzy:
Wsparcie finansowe
Urząd Miasta
i Gminy
w Starym Sączu
Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury
w Starym Sączu
Muzeum Regionalne
im. S. Udzieli
w Starym Sączu
Powiatowa
i Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna
w Starym Sączu
Organizator:
Małopolski Instytut Kultury
ul. Karmelicka 27, Kraków
tel.: 012 422 18 84
www.mik.krakow.pl
instytucja kultury
Województwa Małopolskiego
©MIK, Kraków 2008
* * *
Wykonałeś wszystkie zadania? Wróć do punktu startu. Jeżeli wykonałeś
je prawidłowo, otrzymasz pieczęć uprawniającą do udziału w finale.
Partnerzy:
Wsparcie finansowe
Urząd Miasta
i Gminy
w Starym Sączu
Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury
w Starym Sączu
Muzeum Regionalne
im. S. Udzieli
w Starym Sączu
Powiatowa
i Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna
w Starym Sączu
Organizator:
Małopolski Instytut Kultury
ul. Karmelicka 27, Kraków
tel.: 012 422 18 84
www.mik.krakow.pl
instytucja kultury
Województwa Małopolskiego
©MIK, Kraków 2008
ODPOWIEDŹ
Malowidło
ilustruje
legendę,
we-
dle
której
po
założeniu
Nowego
Sącza
w
1292
roku,
władze
tego
miasta
zwróciły
się
do
starosą-
deczan
z
prośbą,
„aby
użyczyli
szubienicy”.
W
odpowiedzi
rajcy
Starego
Sącza
stwierdzili,
że
mają
ją
dla
miejscowych,
a
nie
dla
obcych.
ZAŁOŻENIE
MIASTA
STAREGO
SĄCZA
Na
malowidle
przedstawio-
na
jest
legenda
o
założeniu
miasta
przez
Sandka.
Nazwa
Sącz
pochodzi
od
imienia
sło-
wiańskiego
Sądek
lub
Sandek,
skrót
od
Sędzisława
i
Sędzi-
woja.
Imię
to
powszechnie
występowało
wśród
rycerstwa
i
dostojników.
1000-LECIE
PAŃSTWA
POLSKIEGO
Częściowo
zniszczone
malowid-
ło
pokazuje
obchody
milenijne
w
Starym
Sączu
(1966
rok).
Na
obrazie
przedstawieni
są
miesz-
kańcy
oraz
ówczesny
Arcybi-
skup
Metropolita
krakowski,
Karol
Wojtyła.
WESELE
W
BRYJOWIE
Malowidło
przedstawia
przygotowania
do
starosądeckiego
wesela.
Podpis
pod
nim
głosi:
„A
w
naszym
Bryjowie
takie
parad-
nice,
że
jedna
od
drugiej
pożyco
spódnice”.
Bryjów
to
potoczne
określenie
na
Stary
Sącz.
Na
przełomie
zimy
i
wiosny,
w
okre-
sie
tzw.
przednówka,
kiedy
brakowało
już
zapasów,
mieszkańcy
Starego
Sącza
przygotowywali
potrawę
z
mąki
razowej,
gotowanej
na
wodzie,
którą
maszczono
słoniną
lub
popijano
mlekiem.
Takie
danie
nazywane
było
bryjką.
700-LECIE
STAREGO
SĄCZA
Pokazano
tutaj
obchody
700-lecia
Starego
Sącza,
które
przypadły
na
rok
1957.
Słabo
widoczny
podpis
mówi:
„A
w
naszym
Bryjowie
takie
są
zwyczaje,
że
matka
za
córkę
worek
ziemniaków
daje”.
Zwróć
uwagę
na
charakterystyczny
strój
sądecki,
w
którym
przedsta-
wieni
są
starosądeczanie.
Składa
się
on
z
kaftana
szytego
z
granatowego
sukna
z
czerwonymi
obszyciami
oraz
czarnego,
filcowego
kapelusza.
WSTĄPIENIE
GRYFINY
DO
ZAKONU
Na
malowidle
pokazano
uroczystość
wstąpienia
księżnej
Gryfiny
do
staro-
sądeckiego
klasztoru.
Księżna
Kinga
przedstawiona
jest
za
klasztorną
kratą,
z
pastorałem
w
dłoni.
Obok
niej
klęczy
Gryfina.
Na
obrazie
przedstawiono
ponadto:
parę
królewską
Elżbietę
Ryksę
i
Wacława
II
(założyciela
Nowego
Są-
cza),
przedstawicieli
stanu
duchownego
i
parę
mieszczan
starosądeckich.
SPOTKANIE
JANA
III
SOBIESKIEGO
I
MARYSIEŃKI
Malowidło
ilustruje
spotkanie
Jana
III
Sobieskiego
z
Marysień-
ką
w
Starym
Sączu.
W
1683
roku
król
po
stoczonej
bitwie
pod
Wiedniem
postanowił
pokłonić
się
relikwiom
księżnej
Kingi.
Le-
genda
głosi,
że
na
przedmieściach
Starego
Sącza,
w
miejscu
zwanym
Poczekaj
królowa
Maria
Sobieska
oczekiwała
na
męża.
UFUNDOWANIE
KLASZTORU
KLARYSEK
Malowidło
przedstawia
księżną
Kingę
i
Bolesława
Wstydliwego
fundujących
klasztor
klarysek
w
Starym
Sączu.
Dar
fundacji
odbierają:
klaryska
–
ksieni,
oraz
brat
franciszkanin,
za
nimi
stoi
starosąde-
czanin
w
regionalnym
stroju.
Źródła
historyczne
wykluczają
jednak,
że
takie
przekazanie
miało
miejsce.
Książę
Bolesław
zmarł
w
1279
roku,
a
dopiero
rok
później
księżna
Kinga
ufundowała
w
Starym
Sączu
dwa
klasztory:
klarysek
i
franciszkanów.
Omnia beneficia
Malowidło na sklepieniu przedsta-
wia św. Kingę z nutami najstarszego
zabytku polskiej muzyki polifonicz-
nej Omnia beneficia (Wszelkie dobra).
Wykonanie tego utworu w 1975 roku
zapoczątkowało coroczny Starosąde-
cki Festiwal Muzyki Dawnej.

More Related Content

Similar to Oficyna Raczków- przewodnik.pdf

38 Tygodniówka
38 Tygodniówka38 Tygodniówka
38 Tygodniówka
B G
 
Stanowisko Forum Kraków w sprawie listy instytucji kultury
Stanowisko Forum Kraków w sprawie listy instytucji kulturyStanowisko Forum Kraków w sprawie listy instytucji kultury
Stanowisko Forum Kraków w sprawie listy instytucji kultury
Małopolski Instytut Kultury
 
Program urodziny starówki 20 21.07.13
Program urodziny starówki 20 21.07.13Program urodziny starówki 20 21.07.13
Program urodziny starówki 20 21.07.13
TTG_Central_Europe
 
Sztuka w naszym mieście
Sztuka w naszym mieścieSztuka w naszym mieście
Sztuka w naszym mieście
gosiak60
 
Noc muzeów w Szczecinie
Noc muzeów w SzczecinieNoc muzeów w Szczecinie
Noc muzeów w Szczecinie
Tomek Kuczyński
 
Jubileusz 90-lecia Muzeum
Jubileusz 90-lecia MuzeumJubileusz 90-lecia Muzeum
Jubileusz 90-lecia Muzeum
MuzeumBydgoszcz
 
Tygodniówka Senioralna nr 32
Tygodniówka Senioralna nr 32Tygodniówka Senioralna nr 32
Tygodniówka Senioralna nr 32
Iwona Przybyła
 
Tworcy ludowi
Tworcy ludowiTworcy ludowi
Tworcy ludowi
malgorzata_janik
 
Tygodniówka nr 26
Tygodniówka nr 26Tygodniówka nr 26
Tygodniówka nr 26
B G
 
Numer 46 Tygodniówki Senioralnej
Numer 46 Tygodniówki SenioralnejNumer 46 Tygodniówki Senioralnej
Numer 46 Tygodniówki Senioralnej
B G
 
Współpraca regionalna na przykładzie Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej, aut. M...
Współpraca regionalna na przykładzie Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej, aut. M...Współpraca regionalna na przykładzie Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej, aut. M...
Współpraca regionalna na przykładzie Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej, aut. M...
Śląska Biblioteka Cyfrowa
 
Ścieżki Opowieści - Grodzisk
Ścieżki Opowieści - GrodziskŚcieżki Opowieści - Grodzisk
Ścieżki Opowieści - Grodzisk
mivent
 
Prezentacja regionalizm w szkole
Prezentacja regionalizm w szkolePrezentacja regionalizm w szkole
Prezentacja regionalizm w szkole
sp-28
 
Nie tylko dla stałych bywalców, czyli turyści i letnicy w bibliotece - Biblio...
Nie tylko dla stałych bywalców, czyli turyści i letnicy w bibliotece - Biblio...Nie tylko dla stałych bywalców, czyli turyści i letnicy w bibliotece - Biblio...
Nie tylko dla stałych bywalców, czyli turyści i letnicy w bibliotece - Biblio...
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 
Malopolska Biblioteka Cyfrowa - regionalne repozytorium informacji o kulturze
Malopolska Biblioteka Cyfrowa - regionalne repozytorium informacji o kulturzeMalopolska Biblioteka Cyfrowa - regionalne repozytorium informacji o kulturze
Malopolska Biblioteka Cyfrowa - regionalne repozytorium informacji o kulturze
Wojciech Kowalewski
 
Polecane miejsce Warszawa
Polecane miejsce WarszawaPolecane miejsce Warszawa
Polecane miejsce Warszawa
piotrtata
 
Tygodniowka nr 29
Tygodniowka nr 29 Tygodniowka nr 29
Tygodniowka nr 29
B G
 
MUZEUM IM. ALEKSANDRA KŁOSIŃSKIEGO W KĘTACH (przewodnik)
MUZEUM IM. ALEKSANDRA KŁOSIŃSKIEGO W KĘTACH (przewodnik)MUZEUM IM. ALEKSANDRA KŁOSIŃSKIEGO W KĘTACH (przewodnik)
MUZEUM IM. ALEKSANDRA KŁOSIŃSKIEGO W KĘTACH (przewodnik)
Małopolski Instytut Kultury
 

Similar to Oficyna Raczków- przewodnik.pdf (20)

38 Tygodniówka
38 Tygodniówka38 Tygodniówka
38 Tygodniówka
 
Stanowisko Forum Kraków w sprawie listy instytucji kultury
Stanowisko Forum Kraków w sprawie listy instytucji kulturyStanowisko Forum Kraków w sprawie listy instytucji kultury
Stanowisko Forum Kraków w sprawie listy instytucji kultury
 
Program urodziny starówki 20 21.07.13
Program urodziny starówki 20 21.07.13Program urodziny starówki 20 21.07.13
Program urodziny starówki 20 21.07.13
 
Sztuka w naszym mieście
Sztuka w naszym mieścieSztuka w naszym mieście
Sztuka w naszym mieście
 
Noc muzeów w Szczecinie
Noc muzeów w SzczecinieNoc muzeów w Szczecinie
Noc muzeów w Szczecinie
 
Jubileusz 90-lecia Muzeum
Jubileusz 90-lecia MuzeumJubileusz 90-lecia Muzeum
Jubileusz 90-lecia Muzeum
 
Tygodniówka Senioralna nr 32
Tygodniówka Senioralna nr 32Tygodniówka Senioralna nr 32
Tygodniówka Senioralna nr 32
 
Tworcy ludowi
Tworcy ludowiTworcy ludowi
Tworcy ludowi
 
Sprawozdanie z realizacji budżetu 2010 MIK
Sprawozdanie z realizacji budżetu 2010 MIKSprawozdanie z realizacji budżetu 2010 MIK
Sprawozdanie z realizacji budżetu 2010 MIK
 
Tygodniówka nr 26
Tygodniówka nr 26Tygodniówka nr 26
Tygodniówka nr 26
 
Numer 46 Tygodniówki Senioralnej
Numer 46 Tygodniówki SenioralnejNumer 46 Tygodniówki Senioralnej
Numer 46 Tygodniówki Senioralnej
 
Współpraca regionalna na przykładzie Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej, aut. M...
Współpraca regionalna na przykładzie Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej, aut. M...Współpraca regionalna na przykładzie Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej, aut. M...
Współpraca regionalna na przykładzie Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej, aut. M...
 
Ścieżki Opowieści - Grodzisk
Ścieżki Opowieści - GrodziskŚcieżki Opowieści - Grodzisk
Ścieżki Opowieści - Grodzisk
 
Prezentacja regionalizm w szkole
Prezentacja regionalizm w szkolePrezentacja regionalizm w szkole
Prezentacja regionalizm w szkole
 
Nie tylko dla stałych bywalców, czyli turyści i letnicy w bibliotece - Biblio...
Nie tylko dla stałych bywalców, czyli turyści i letnicy w bibliotece - Biblio...Nie tylko dla stałych bywalców, czyli turyści i letnicy w bibliotece - Biblio...
Nie tylko dla stałych bywalców, czyli turyści i letnicy w bibliotece - Biblio...
 
Malopolska Biblioteka Cyfrowa - regionalne repozytorium informacji o kulturze
Malopolska Biblioteka Cyfrowa - regionalne repozytorium informacji o kulturzeMalopolska Biblioteka Cyfrowa - regionalne repozytorium informacji o kulturze
Malopolska Biblioteka Cyfrowa - regionalne repozytorium informacji o kulturze
 
Polecane miejsce Warszawa
Polecane miejsce WarszawaPolecane miejsce Warszawa
Polecane miejsce Warszawa
 
Gra terenowa Solny Szlak
Gra terenowa Solny SzlakGra terenowa Solny Szlak
Gra terenowa Solny Szlak
 
Tygodniowka nr 29
Tygodniowka nr 29 Tygodniowka nr 29
Tygodniowka nr 29
 
MUZEUM IM. ALEKSANDRA KŁOSIŃSKIEGO W KĘTACH (przewodnik)
MUZEUM IM. ALEKSANDRA KŁOSIŃSKIEGO W KĘTACH (przewodnik)MUZEUM IM. ALEKSANDRA KŁOSIŃSKIEGO W KĘTACH (przewodnik)
MUZEUM IM. ALEKSANDRA KŁOSIŃSKIEGO W KĘTACH (przewodnik)
 

More from Małopolski Instytut Kultury

PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury
 
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury
 
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury
 
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
Małopolski Instytut Kultury
 
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)
Małopolski Instytut Kultury
 
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...
Małopolski Instytut Kultury
 
PRACOWNIA LUTNICZA MARDUŁÓW W ZAKOPANEM - "Instrument z duszą" (wystawa)
PRACOWNIA LUTNICZA MARDUŁÓW W ZAKOPANEM - "Instrument z duszą" (wystawa)PRACOWNIA LUTNICZA MARDUŁÓW W ZAKOPANEM - "Instrument z duszą" (wystawa)
PRACOWNIA LUTNICZA MARDUŁÓW W ZAKOPANEM - "Instrument z duszą" (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury
 
ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)
ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)
ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
Małopolski Instytut Kultury
 
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...
Małopolski Instytut Kultury
 
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni"  (prezen...MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni"  (prezen...
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...
Małopolski Instytut Kultury
 
PARK KRAKOWSKI "Dla ciała i ducha " (wystawa)
PARK KRAKOWSKI "Dla ciała i ducha " (wystawa) PARK KRAKOWSKI "Dla ciała i ducha " (wystawa)
PARK KRAKOWSKI "Dla ciała i ducha " (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury
 
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE "Tajemnice pałacu na Wesołej" (prezentacja)
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE "Tajemnice pałacu na Wesołej" (prezentacja)PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE "Tajemnice pałacu na Wesołej" (prezentacja)
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE "Tajemnice pałacu na Wesołej" (prezentacja)
Małopolski Instytut Kultury
 
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury
 
BELUARD W ROŻNOWIE (przewodnik)
BELUARD W ROŻNOWIE (przewodnik)BELUARD W ROŻNOWIE (przewodnik)
BELUARD W ROŻNOWIE (przewodnik)
Małopolski Instytut Kultury
 
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...
Małopolski Instytut Kultury
 
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury
 
ZAMEK W CZCHOWIE (baner)
ZAMEK W CZCHOWIE (baner)ZAMEK W CZCHOWIE (baner)
ZAMEK W CZCHOWIE (baner)
Małopolski Instytut Kultury
 
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)
Małopolski Instytut Kultury
 
ZAMEK W CZCHOWIE (pocztówka)
ZAMEK W CZCHOWIE (pocztówka)ZAMEK W CZCHOWIE (pocztówka)
ZAMEK W CZCHOWIE (pocztówka)
Małopolski Instytut Kultury
 

More from Małopolski Instytut Kultury (20)

PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)
 
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)
 
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)
 
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
 
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)
 
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...
 
PRACOWNIA LUTNICZA MARDUŁÓW W ZAKOPANEM - "Instrument z duszą" (wystawa)
PRACOWNIA LUTNICZA MARDUŁÓW W ZAKOPANEM - "Instrument z duszą" (wystawa)PRACOWNIA LUTNICZA MARDUŁÓW W ZAKOPANEM - "Instrument z duszą" (wystawa)
PRACOWNIA LUTNICZA MARDUŁÓW W ZAKOPANEM - "Instrument z duszą" (wystawa)
 
ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)
ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)
ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
 
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...
 
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni"  (prezen...MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni"  (prezen...
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...
 
PARK KRAKOWSKI "Dla ciała i ducha " (wystawa)
PARK KRAKOWSKI "Dla ciała i ducha " (wystawa) PARK KRAKOWSKI "Dla ciała i ducha " (wystawa)
PARK KRAKOWSKI "Dla ciała i ducha " (wystawa)
 
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE "Tajemnice pałacu na Wesołej" (prezentacja)
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE "Tajemnice pałacu na Wesołej" (prezentacja)PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE "Tajemnice pałacu na Wesołej" (prezentacja)
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE "Tajemnice pałacu na Wesołej" (prezentacja)
 
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)
 
BELUARD W ROŻNOWIE (przewodnik)
BELUARD W ROŻNOWIE (przewodnik)BELUARD W ROŻNOWIE (przewodnik)
BELUARD W ROŻNOWIE (przewodnik)
 
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...
 
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)
 
ZAMEK W CZCHOWIE (baner)
ZAMEK W CZCHOWIE (baner)ZAMEK W CZCHOWIE (baner)
ZAMEK W CZCHOWIE (baner)
 
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)
 
ZAMEK W CZCHOWIE (pocztówka)
ZAMEK W CZCHOWIE (pocztówka)ZAMEK W CZCHOWIE (pocztówka)
ZAMEK W CZCHOWIE (pocztówka)
 

Oficyna Raczków- przewodnik.pdf