SlideShare a Scribd company logo
Muzeum Okręgowe im. Leona
Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Od kościoła Klarysek po
Wyspę Młyńską.
Wystawa Jubileuszowa z okazji 85-lecia
Muzeum Okręgowego im. Leona
Wyczółkowskiego
Od kościoła Klarysek po Wyspę Młyńską.
Od kościoła Klarysek po Wyspę Młyńską.
Od kościoła Klarysek po Wyspę Młyńską.
Od kościoła Klarysek po Wyspę Młyńską.
Od kościoła Klarysek po Wyspę Młyńską.
Od kościoła Klarysek po Wyspę Młyńską.
Od kościoła Klarysek po Wyspę Młyńską.
Od kościoła Klarysek po Wyspę Młyńską.
Dwutomowy katalog jubileuszowy pt.
Muzeum w Bydgoszczy 1923-2008.
Dzieje i zbiory. Od kościoła Klarysek po
Wyspę Młyńską doceniono doroczną
nagrodą Prezydenta Miasta Bydgoszczy –
Strzałą Łuczniczki w kategorii edytorskiej
za Bydgoską Książkę Roku 2008 w
ramach VII Ogólnopolskiego Trójkąta
Literackiego.

Od kościoła Klarysek po Wyspę Młyńską.
II nagroda w XXIX edycji konkursu na
Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2008
w kategorii wystaw historycznych,
biograficznych
i
literackich
za
organizację wystawy jubileuszowej Od
kościoła Klarysek po Wyspę Młyńską.
Muzeum w Bydgoszczy 1923-2008.
Dzieje i zbiory.

Od kościoła Klarysek po Wyspę Młyńską.
Wyspa Młyńska.
Zagospodarowanie budynków.
Dom Leona Wyczółkowskiego –
ul. Mennica 7
Dom Leona Wyczółkowskiego – ul. Mennica 7
Dom Leona Wyczółkowskiego – ul. Mennica 7
Dom Leona Wyczółkowskiego – ul. Mennica 7
Galeria Sztuki Nowoczesnej –
ul. Mennica 8
Galeria Sztuki Nowoczesnej – ul. Mennica 8
Galeria Sztuki Nowoczesnej – ul. Mennica 8
Galeria Sztuki Nowoczesnej – ul. Mennica 8
W roku 2010 Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego zostało nominowane w
konkursie Sybilla 2009 w kategorii Dokonania z zakresu zarządzania i organizacji za
Roboty budowlane polegające na przebudowie Czerwonego Spichlerza i Domu
Młynarza Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy na Galerię
Sztuki Nowoczesnej. Warto zaznaczyć, że zeszłoroczna edycja konkursu odbywała się
w nowej formule, gdzie wśród 3 nominacji wybierano tylko 1 nagrodę. Dlatego sama
nominacja ma według dawnych zasad rangę nagrody.
Galeria Sztuki Nowoczesnej – ul. Mennica 8
Agnieszka Lasota
Stół z cyklu Mebli z Pamięcią (1/5), 2008 r.
Zbiory Archeologiczne –
ul. Mennica 2
Zbiory Archeologiczne – ul. Mennica 2
Zbiory Archeologiczne – ul. Mennica 2
Zbiory Archeologiczne – ul. Mennica 2
Dużym wydarzeniem dla Muzeum, a zarazem znaczącym wyróżnieniem, była
nominacja
ekspozycji
W
grodzie
Bydgosta.
Tajemnice
życia
wczesnośredniowiecznych mieszkańców Bydgoszczy i okolic w konkursie
Muzealne Wydarzenie Roku SYBILLA 2010, w kategorii wystawy etnograficznych i
archeologicznych. Dzięki w/w nominacji o naszej wystawie, a co za tym idzie
również o Muzeum i Bydgoszczy mówiono nie tylko w kręgach muzealnych, ale
także – poprzez zamieszczenie relacji z konkursu w wielu mediach – wśród
licznych zwiedzających.

Zbiory Archeologiczne – ul. Mennica 2
Europejskie Centrum Pieniądza –
ul. Mennica 4
Europejskie Centrum Pieniądza – ul. Mennica 4
Ważnym wydarzeniem dla muzeum była również nominacja i wygrana projektu Rewitalizacji
Wyspy Młyńskiej w III edycji prestiżowego konkursu 7 Cudów Unijnych Funduszy w kategorii
Rewitalizacja, zorganizowanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
Muzeum wraz z Urzędem Miasta Bydgoszczy otrzymało nagrodę główną w kategorii obiekty
zabytkowe i sakralne w konkursie „Kujawsko-Pomorskie bez barier” za przystosowanie
budynków na Wyspie Młyńskiej dla osób niepełnosprawnych. Celem konkursu jest zwrócenie
uwagi na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz dostrzeżenie konieczności dostosowywania
budynków do tych potrzeb.
Europejskie Centrum Pieniądza – ul. Mennica 4
Europejskie Centrum Pieniądza – ul. Mennica 4
Exploseum –
tereny dawnej fabryki koncernu DAG
Exploseum –
tereny dawnej fabryki koncernu DAG
Exploseum –
tereny dawnej fabryki koncernu DAG
Exploseum –
tereny dawnej fabryki koncernu DAG
Exploseum –
tereny dawnej fabryki koncernu DAG
Exploseum –
tereny dawnej fabryki koncernu DAG
Exploseum –
tereny dawnej fabryki koncernu DAG
Exploseum –
tereny dawnej fabryki koncernu DAG
Exploseum –
tereny dawnej fabryki koncernu DAG
W maju 2012 r Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy uhonorowane zostało
w prestiżowym Konkursie o Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego na Wydarzenie Muzealne Roku SYBILLA, w kategorii
wystawy techniki za ekspozycję Exploseum – Centrum techniki wojennej
DAG Fabrik Bromberg. Bydgoskie Muzeum wygrało po raz pierwszy w
XXXII-letniej historii konkursu, pokonując trzech innych konkurentów
zakwalifikowanych do finału.
W tym samym miesiącu Muzeum Okręgowe zostało nominowane do
nagrody w V edycji konkursu Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy
Europejskich przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
w kategorii rewitalizacja za Exploseum – Centrum techniki wojennej DAG
Fabrik Bromberg. W/w kategorii nominowane zostały jedynie dwa
przedsięwzięcia, co jeszcze bardziej podnosi wartość owej nominacji.
W czerwcu 2012 r. Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy za Exploseum –
Centrum Techniki Wojennej DAG Fabrik Bromberg nominowane zostało
w plebiscycie 7 nowych cudów Polski ogłoszonym przez miesięcznik
National Geographic Traveler.
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy za stworzenie
Exploseum – Centrum techniki wojennej DAG Fabrik otrzymało: od KujawskoPomorskiej Organizacji Turystycznej –
tytułu Najlepszego produktu
turystycznego regionu Kujawsku-pomorskiego 2011 r. oraz miano Perły w
koronie województwa kujawsko-pomorskiego 2011
Kolejne wyróżnienie projekt Exploseum uzyskał od Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego – nominację w konkursie
ODKRYWCA 2011 r. w kategorii Promocja turystyczna regionu. Wręczenie
tytułów i nominacji odbyło się 30 września 2012 r. w Dobrzyniu n/d
Wisłą.
Dyrektor Muzeum dr Michał F. Woźniak oraz pracownicy: dr
Michał Pszczółkowski i Maciej Kułakowski (były i obecny kierownik
Działu Architektury Przemysłowej) otrzymali
prestiżowe
wyróżnienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Piotra Całbeckiego w dziedzinie Fundusze Unijne.
Od Starego Rynku do
Placu Wolności.
Spacer ulicami międzywojennej
Bydgoszczy
Od Starego Rynku do
Placu Wolności.
Spacer ulicami międzywojennej
Bydgoszczy
Od Starego Rynku do Placu Wolności.
Spacer ulicami międzywojennej Bydgoszczy
Od Starego Rynku do Placu Wolności.
Spacer ulicami międzywojennej Bydgoszczy
Od Starego Rynku do Placu Wolności.
Spacer ulicami międzywojennej Bydgoszczy
Od Starego Rynku do Placu Wolności.
Spacer ulicami międzywojennej Bydgoszczy
Od Starego Rynku do Placu Wolności.
Spacer ulicami międzywojennej Bydgoszczy
Od Starego Rynku do Placu Wolności.
Spacer ulicami międzywojennej Bydgoszczy
Hermann Schnee
Stary młyn wodny. Motyw z Bydgoszczy, IV ćw. XIX w.
Zakup obrazu dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
oraz Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Bydgoszczy.
WYSTAWY CZASOWE
przykłady
Bydgoszcz 1939.
Ludność cywilna w przededniu i początkach
wojny.
Bydgoszcz 1939.
Ludność cywilna w przededniu i początkach wojny.
Bydgoszcz 1939.
Ludność cywilna w przededniu i początkach wojny.
Bydgoszcz 1939.
Ludność cywilna w przededniu i początkach wojny.
Wielość w jedności.
Drzeworyt polski po 1900 r.
Wielość w jedności.
Drzeworyt polski po 1900 r.
Wielość w jedności.
Drzeworyt polski po 1900 r.
Wielość w jedności.
Drzeworyt polski po 1900 r.

Realizacja wystawy dofinansowana
przez Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Wielość w jedności.
Sesja naukowa
Wielość w jedności.
Sesja naukowa
Wielość w jedności.
Sesja naukowa
Wielość w jedności.
Techniki wklęsłodruku w Polsce po 1900 r.
Wielość w jedności.
Techniki wklęsłodruku w Polsce po 1900 r.
Wielość w jedności.
Techniki wklęsłodruku w Polsce po 1900 r.
Wielość w jedności.
Techniki wklęsłodruku w Polsce po 1900 r.
Wielość w jedności.
Sesja naukowa

Wielość w jedności.
Sesja naukowa
Najprawdziwsze historie
miłosne.
Alegorie miłości we współczesnej sztuce
polskiej
Najprawdziwsze historie miłosne.
Najprawdziwsze historie miłosne.
Najprawdziwsze historie miłosne.
Rembrandt i krąg jego tradycji.
Rembrandt i krąg jego tradycji.
Rembrandt i krąg jego tradycji.
Rembrandt i krąg jego tradycji.
Rewolucje graficzne.
Albrecht Dürer i szkoła niemiecka XVI wieku.
Rewolucje graficzne.
Albrecht Dürer i szkoła niemiecka XVI wieku.
Rewolucje graficzne.
Albrecht Dürer i szkoła niemiecka XVI wieku.
Rewolucje graficzne.
Albrecht Dürer i szkoła niemiecka XVI wieku.
Rewolucje graficzne.
Albrecht Dürer i szkoła niemiecka XVI wieku.

Realizacja wystawy dofinansowana przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
oraz Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej
Wizerunki Chrystusa
w polskiej sztuce ludowej.
Wizerunki Chrystusa
w polskiej sztuce ludowej.
Wizerunki Chrystusa
w polskiej sztuce ludowej.
Wizerunki Chrystusa
w polskiej sztuce ludowej.
Pieniądz w kulturze.
Między sacrum a profanum.
Pieniądz w kulturze.
Między sacrum a profanum.
Pieniądz w kulturze.
Między sacrum a profanum.
Pieniądz w kulturze.
Między sacrum a profanum.

Realizacja wystawy dofinansowana przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
oraz Narodowy Bank Polski.
Meblarium Pawła Grunerta.
Meblarium Pawła Grunerta.
Meblarium Pawła Grunerta.
Meblarium Pawła Grunerta.
Polskie malarstwo i grafika XIX i
XX w.
Ze zbiorów Muzeum Okręgowego im. Leona
Wyczółkowskiego.
Muzeum w Ningbo, Chiny
Polskie malarstwo i grafika XIX i XX w.
Polskie malarstwo i grafika XIX i XX w.
Polskie malarstwo i grafika XIX i XX w.
Dar Leona Wyczółkowskiego
dla Muzeum Wielkopolskiego w
Poznaniu.
Karol Mondral (1880-1957).
Grafika okresu paryskiego, bydgoskiego i
poznańskiego.
Karol Mondral (1880-1957).
Grafika okresu paryskiego, bydgoskiego i poznańskiego.
Karol Mondral (1880-1957).
Grafika okresu paryskiego, bydgoskiego i poznańskiego.
Karol Mondral (1880-1957).
Grafika okresu paryskiego, bydgoskiego i poznańskiego.
Razem tworzymy historię.
Historia bydgoszczan – historia muzeum.
Historia bydgoszczan –
historia muzeum.
Historia bydgoszczan –
historia muzeum.
Historia bydgoszczan –
historia muzeum.

Realizacja wystawy dofinansowana przez PGE
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA
Działania edukacyjne i
Eventy
Niedziela w muzeum
Niedziela w muzeum.
Niedziela w muzeum.
Niedziela w muzeum.
Niedziela w muzeum.
Niedziela w muzeum.
Ferie w muzeum.
Wakacyjna oferta
muzealna.
Wakacyjna oferta muzealna.
Wakacyjna oferta muzealna.
Projekt
edukacyjny
Sztuka nie
wyklucza

Projekt edukacyjny
Sztuka nie wyklucza
Noce muzeów.
Noce muzeów.
Noce muzeów.
Noce muzeów.
Noce muzeów.
Noce muzeów.
Noce muzeów.
Noce muzeów.
Przykładowe Wydawnictwa
ROK
LEONA
WYCZÓŁKOWSKIEGO
Wokół daru
Franciszki i Leona
Wyczółkowskich
Leon Wyczółkowski.
Artysta - profesor
Leon Wyczółkowski.
Artysta - profesor
Leon Wyczółkowski.
Artysta - profesor
Leon Wyczółkowski.
Artysta - profesor

Realizacja wystawy dofinansowana przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
W kręgu Wyczóła.
Sesja naukowa.
Śladami Leona Wyczółkowskiego
(wystawa posterowa)
Leon Wyczółkowski.
Wrażenia z Pomorza.
(wystawa objazdowa)
Wyczółkobus – autobus, w którego wnętrzu
zaaranżowanemu na przestrzeń
wystawienniczą, podziwiać można
reprodukcje dzieł Leona Wyczółkowskiego.
Wystawia, której towarzyszyły happeningi,
warsztaty plastyczne dla dzieci, odwiedziła
12 miast.
Projekt organizowany przez Muzeum
Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w
Bydgoszczy, Urząd Miasta Bydgoszcz oraz
Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy.
projekt "Wyczółko-bus" uzyskał nominację do
nagrody Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2012
w kategorii Przedsięwzięcia edukacyjne.
Leon Wyczółkowski.
- kolejne życie
A tyle pozostało…
(film)
Leon Wyczółkowski
Brama Floriańska, 1906 r.
Historia w muzeum.
Formy i środki prezentacji. (15.09-17.09.2011)

Historia w muzeum.
Formy i środki prezentacji.
Historia w muzeum.
Formy i środki prezentacji.

Realizacja konferencji dofinansowana przez
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
XI Konferencja polskiego muzealnictwa morskiego i
rzecznego. (31.05-1.06.2012)

XI Konferencja polskiego muzealnictwa
morskiego i rzecznego.
Wczesnośredniowieczne grodzisko w
Bydgoszczy.
Problemy badawcze i konserwatorskie.

Wczesnośredniowieczne grodzisko w Bydgoszczy.
Problemy badawcze i konserwatorskie.
Wczesnośredniowieczne grodzisko w Bydgoszczy.
Problemy badawcze i konserwatorskie.
Technika i nauka w muzeum.
Formy i środki prezentacji. (09.09-11.09.2011)
Technika i nauka w muzeum.
Formy i środki prezentacji.

Realizacja konferencji dofinansowana przez
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony
Zbiorów
Wyzwania stojące
przed muzeum
Rewitalizacja, adaptacja i rozbudowa
budynku przy ul. Gdańskiej 4.
(ekspozycja sztuki dawnej, w tym malarstwa, rzemiosła i
fonografii)

Józef Chełmoński
Trojka, 1875
Zagospodarowanie pozostałych stref
dawnej fabryki DAG/Exploseum
Budowa rezerwatu archeologicznoarchitektonicznego na miejscu grodziska
z ekspozycja wału drewniano-ziemnego

More Related Content

What's hot

Patroni naszych ulic stefan kopciński
Patroni naszych ulic stefan kopcińskiPatroni naszych ulic stefan kopciński
Patroni naszych ulic stefan kopciński
manteska
 
Tuwim pokaz filip marczak
Tuwim pokaz filip marczakTuwim pokaz filip marczak
Tuwim pokaz filip marczakmanteska
 
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 31
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 31Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 31
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 31
Koprzywnica_PatrzyMy
 
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 28
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 28Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 28
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 28
Koprzywnica_PatrzyMy
 
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 29
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 29Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 29
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 29
Koprzywnica_PatrzyMy
 
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 24
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 24Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 24
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 24
Koprzywnica_PatrzyMy
 
Prezentacja olkusz.
Prezentacja olkusz.Prezentacja olkusz.
Prezentacja olkusz.
msowula
 
Prezentacja Miasta Olkusz
Prezentacja Miasta OlkuszPrezentacja Miasta Olkusz
Prezentacja Miasta Olkuszmsowula
 
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 19
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 19Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 19
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 19
Koprzywnica_PatrzyMy
 
Tablice z rzutem fortu 50 1/2 O Barycz i fortu 51 Rajsko w Krakowie
Tablice z rzutem fortu 50 1/2 O Barycz i fortu 51 Rajsko w KrakowieTablice z rzutem fortu 50 1/2 O Barycz i fortu 51 Rajsko w Krakowie
Tablice z rzutem fortu 50 1/2 O Barycz i fortu 51 Rajsko w Krakowie
Małopolski Instytut Kultury
 
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 23
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 23Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 23
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 23
Koprzywnica_PatrzyMy
 
KOŚCIÓŁ PW. NAWIEDZENIA NMP W IWKOWEJ "Pamiątki z przeszłości" (wystawa)
KOŚCIÓŁ PW. NAWIEDZENIA NMP W IWKOWEJ "Pamiątki z przeszłości" (wystawa)KOŚCIÓŁ PW. NAWIEDZENIA NMP W IWKOWEJ "Pamiątki z przeszłości" (wystawa)
KOŚCIÓŁ PW. NAWIEDZENIA NMP W IWKOWEJ "Pamiątki z przeszłości" (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury
 
Patroni j karski
Patroni j karskiPatroni j karski
Patroni j karskiAgata
 
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE "Tajemnice pałacu na Wesołej" (prezentacja)
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE "Tajemnice pałacu na Wesołej" (prezentacja)PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE "Tajemnice pałacu na Wesołej" (prezentacja)
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE "Tajemnice pałacu na Wesołej" (prezentacja)
Małopolski Instytut Kultury
 
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury
 
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...
Małopolski Instytut Kultury
 
Ulica jaracza
Ulica jaraczaUlica jaracza
Ulica jaraczaAgata
 
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury
 
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 26
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 26Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 26
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 26
Koprzywnica_PatrzyMy
 
Patroni naszych ulic raj. rembieliński (1)
Patroni naszych ulic  raj. rembieliński (1)Patroni naszych ulic  raj. rembieliński (1)
Patroni naszych ulic raj. rembieliński (1)Agata
 

What's hot (20)

Patroni naszych ulic stefan kopciński
Patroni naszych ulic stefan kopcińskiPatroni naszych ulic stefan kopciński
Patroni naszych ulic stefan kopciński
 
Tuwim pokaz filip marczak
Tuwim pokaz filip marczakTuwim pokaz filip marczak
Tuwim pokaz filip marczak
 
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 31
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 31Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 31
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 31
 
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 28
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 28Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 28
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 28
 
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 29
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 29Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 29
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 29
 
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 24
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 24Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 24
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 24
 
Prezentacja olkusz.
Prezentacja olkusz.Prezentacja olkusz.
Prezentacja olkusz.
 
Prezentacja Miasta Olkusz
Prezentacja Miasta OlkuszPrezentacja Miasta Olkusz
Prezentacja Miasta Olkusz
 
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 19
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 19Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 19
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 19
 
Tablice z rzutem fortu 50 1/2 O Barycz i fortu 51 Rajsko w Krakowie
Tablice z rzutem fortu 50 1/2 O Barycz i fortu 51 Rajsko w KrakowieTablice z rzutem fortu 50 1/2 O Barycz i fortu 51 Rajsko w Krakowie
Tablice z rzutem fortu 50 1/2 O Barycz i fortu 51 Rajsko w Krakowie
 
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 23
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 23Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 23
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 23
 
KOŚCIÓŁ PW. NAWIEDZENIA NMP W IWKOWEJ "Pamiątki z przeszłości" (wystawa)
KOŚCIÓŁ PW. NAWIEDZENIA NMP W IWKOWEJ "Pamiątki z przeszłości" (wystawa)KOŚCIÓŁ PW. NAWIEDZENIA NMP W IWKOWEJ "Pamiątki z przeszłości" (wystawa)
KOŚCIÓŁ PW. NAWIEDZENIA NMP W IWKOWEJ "Pamiątki z przeszłości" (wystawa)
 
Patroni j karski
Patroni j karskiPatroni j karski
Patroni j karski
 
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE "Tajemnice pałacu na Wesołej" (prezentacja)
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE "Tajemnice pałacu na Wesołej" (prezentacja)PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE "Tajemnice pałacu na Wesołej" (prezentacja)
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE "Tajemnice pałacu na Wesołej" (prezentacja)
 
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)
 
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...
 
Ulica jaracza
Ulica jaraczaUlica jaracza
Ulica jaracza
 
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)
 
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 26
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 26Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 26
Koprzywnica Patrzy/My - kontynuacje. Pocztówka nr 26
 
Patroni naszych ulic raj. rembieliński (1)
Patroni naszych ulic  raj. rembieliński (1)Patroni naszych ulic  raj. rembieliński (1)
Patroni naszych ulic raj. rembieliński (1)
 

Viewers also liked

Prezentacje, fotokasty, filmiki. Jak się chwalić, żeby zrobić wrażenie na wła...
Prezentacje, fotokasty, filmiki. Jak się chwalić, żeby zrobić wrażenie na wła...Prezentacje, fotokasty, filmiki. Jak się chwalić, żeby zrobić wrażenie na wła...
Prezentacje, fotokasty, filmiki. Jak się chwalić, żeby zrobić wrażenie na wła...
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 
Prezentacje według Ojca Chrzestnego
Prezentacje według Ojca ChrzestnegoPrezentacje według Ojca Chrzestnego
Prezentacje według Ojca Chrzestnego
Pitted Cherries
 
Niech Cię zobaczą! Prezentacje multimedialne.
Niech Cię zobaczą! Prezentacje multimedialne.Niech Cię zobaczą! Prezentacje multimedialne.
Niech Cię zobaczą! Prezentacje multimedialne.
Michał Żurawski
 
PBC - prezentacja dla Polskiego Klubu Biznesu
PBC - prezentacja dla Polskiego Klubu BiznesuPBC - prezentacja dla Polskiego Klubu Biznesu
PBC - prezentacja dla Polskiego Klubu Biznesu
Pitted Cherries
 
Raport aktywności branż na facebooku styczeń 2012
Raport aktywności branż na facebooku styczeń 2012Raport aktywności branż na facebooku styczeń 2012
Raport aktywności branż na facebooku styczeń 2012NapoleonCat.com
 
Co knuje Kot Simona?
Co knuje Kot Simona?Co knuje Kot Simona?
Co knuje Kot Simona?
Pitted Cherries
 
Ekonomia współpracy - prezentacja
Ekonomia współpracy - prezentacjaEkonomia współpracy - prezentacja
Ekonomia współpracy - prezentacja
Pitted Cherries
 
VII Targi eHandlu Prezentacje, Paweł Sala, FreshMail
VII Targi eHandlu Prezentacje, Paweł Sala, FreshMailVII Targi eHandlu Prezentacje, Paweł Sala, FreshMail
VII Targi eHandlu Prezentacje, Paweł Sala, FreshMail
ecommerce poland expo
 
Prezentacje multimedialne w wystąpieniach publicznych. Anna Milcarek
Prezentacje multimedialne w wystąpieniach publicznych. Anna MilcarekPrezentacje multimedialne w wystąpieniach publicznych. Anna Milcarek
Prezentacje multimedialne w wystąpieniach publicznych. Anna Milcarek
Eureka Technology Park / Eureka Hub
 
Mts 2013 tomasz kopacz - wydajność aplikacji dla windows 8 - jak ją mierzyć...
Mts 2013  tomasz kopacz - wydajność aplikacji dla windows 8 - jak ją mierzyć...Mts 2013  tomasz kopacz - wydajność aplikacji dla windows 8 - jak ją mierzyć...
Mts 2013 tomasz kopacz - wydajność aplikacji dla windows 8 - jak ją mierzyć...Tomasz Kopacz
 
Skuteczne Prezentacje Biznesowe
Skuteczne Prezentacje BiznesoweSkuteczne Prezentacje Biznesowe
Skuteczne Prezentacje Biznesowe
Adam
 
Bilo poland - prezentacja
Bilo poland - prezentacjaBilo poland - prezentacja
Bilo poland - prezentacja
Pitted Cherries
 
Pulp prezentacja fiction concordia design
Pulp prezentacja fiction concordia designPulp prezentacja fiction concordia design
Pulp prezentacja fiction concordia designconcordiadesign
 
Ciekawe kampanie społeczne i akcje stawiające na komunikację wizualną
Ciekawe kampanie społeczne i akcje stawiające na komunikację wizualnąCiekawe kampanie społeczne i akcje stawiające na komunikację wizualną
Ciekawe kampanie społeczne i akcje stawiające na komunikację wizualną
wzmacniacz.org
 
Ekonomia współpracy a biznes
Ekonomia współpracy a biznesEkonomia współpracy a biznes
Ekonomia współpracy a biznes
Pitted Cherries
 
Wystąpienia publiczne i prezentacje? To lubię lub polubię! / Dominika Cieślik...
Wystąpienia publiczne i prezentacje? To lubię lub polubię! / Dominika Cieślik...Wystąpienia publiczne i prezentacje? To lubię lub polubię! / Dominika Cieślik...
Wystąpienia publiczne i prezentacje? To lubię lub polubię! / Dominika Cieślik...
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 
10 przykazań budowania wizerunku w mediach społecznościowych
10 przykazań budowania wizerunku w mediach społecznościowych10 przykazań budowania wizerunku w mediach społecznościowych
10 przykazań budowania wizerunku w mediach społecznościowych
Paweł Krzych
 
Mój pierwszy biznes interaktywne warsztaty
Mój pierwszy biznes interaktywne warsztatyMój pierwszy biznes interaktywne warsztaty
Mój pierwszy biznes interaktywne warsztaty
Akademia Liderów Innowacji i Przedsiebiorczosci
 
Zawód: Game Designer. Jak zacząć pracę w branży?
Zawód: Game Designer. Jak zacząć pracę w branży?Zawód: Game Designer. Jak zacząć pracę w branży?
Zawód: Game Designer. Jak zacząć pracę w branży?
GameDesire Company
 
Prezentacja pracy dyplomowej Execurive DBA - Robert Loanc, INE PAN
Prezentacja pracy dyplomowej Execurive DBA - Robert Loanc, INE PANPrezentacja pracy dyplomowej Execurive DBA - Robert Loanc, INE PAN
Prezentacja pracy dyplomowej Execurive DBA - Robert Loanc, INE PAN
Robert Loranc
 

Viewers also liked (20)

Prezentacje, fotokasty, filmiki. Jak się chwalić, żeby zrobić wrażenie na wła...
Prezentacje, fotokasty, filmiki. Jak się chwalić, żeby zrobić wrażenie na wła...Prezentacje, fotokasty, filmiki. Jak się chwalić, żeby zrobić wrażenie na wła...
Prezentacje, fotokasty, filmiki. Jak się chwalić, żeby zrobić wrażenie na wła...
 
Prezentacje według Ojca Chrzestnego
Prezentacje według Ojca ChrzestnegoPrezentacje według Ojca Chrzestnego
Prezentacje według Ojca Chrzestnego
 
Niech Cię zobaczą! Prezentacje multimedialne.
Niech Cię zobaczą! Prezentacje multimedialne.Niech Cię zobaczą! Prezentacje multimedialne.
Niech Cię zobaczą! Prezentacje multimedialne.
 
PBC - prezentacja dla Polskiego Klubu Biznesu
PBC - prezentacja dla Polskiego Klubu BiznesuPBC - prezentacja dla Polskiego Klubu Biznesu
PBC - prezentacja dla Polskiego Klubu Biznesu
 
Raport aktywności branż na facebooku styczeń 2012
Raport aktywności branż na facebooku styczeń 2012Raport aktywności branż na facebooku styczeń 2012
Raport aktywności branż na facebooku styczeń 2012
 
Co knuje Kot Simona?
Co knuje Kot Simona?Co knuje Kot Simona?
Co knuje Kot Simona?
 
Ekonomia współpracy - prezentacja
Ekonomia współpracy - prezentacjaEkonomia współpracy - prezentacja
Ekonomia współpracy - prezentacja
 
VII Targi eHandlu Prezentacje, Paweł Sala, FreshMail
VII Targi eHandlu Prezentacje, Paweł Sala, FreshMailVII Targi eHandlu Prezentacje, Paweł Sala, FreshMail
VII Targi eHandlu Prezentacje, Paweł Sala, FreshMail
 
Prezentacje multimedialne w wystąpieniach publicznych. Anna Milcarek
Prezentacje multimedialne w wystąpieniach publicznych. Anna MilcarekPrezentacje multimedialne w wystąpieniach publicznych. Anna Milcarek
Prezentacje multimedialne w wystąpieniach publicznych. Anna Milcarek
 
Mts 2013 tomasz kopacz - wydajność aplikacji dla windows 8 - jak ją mierzyć...
Mts 2013  tomasz kopacz - wydajność aplikacji dla windows 8 - jak ją mierzyć...Mts 2013  tomasz kopacz - wydajność aplikacji dla windows 8 - jak ją mierzyć...
Mts 2013 tomasz kopacz - wydajność aplikacji dla windows 8 - jak ją mierzyć...
 
Skuteczne Prezentacje Biznesowe
Skuteczne Prezentacje BiznesoweSkuteczne Prezentacje Biznesowe
Skuteczne Prezentacje Biznesowe
 
Bilo poland - prezentacja
Bilo poland - prezentacjaBilo poland - prezentacja
Bilo poland - prezentacja
 
Pulp prezentacja fiction concordia design
Pulp prezentacja fiction concordia designPulp prezentacja fiction concordia design
Pulp prezentacja fiction concordia design
 
Ciekawe kampanie społeczne i akcje stawiające na komunikację wizualną
Ciekawe kampanie społeczne i akcje stawiające na komunikację wizualnąCiekawe kampanie społeczne i akcje stawiające na komunikację wizualną
Ciekawe kampanie społeczne i akcje stawiające na komunikację wizualną
 
Ekonomia współpracy a biznes
Ekonomia współpracy a biznesEkonomia współpracy a biznes
Ekonomia współpracy a biznes
 
Wystąpienia publiczne i prezentacje? To lubię lub polubię! / Dominika Cieślik...
Wystąpienia publiczne i prezentacje? To lubię lub polubię! / Dominika Cieślik...Wystąpienia publiczne i prezentacje? To lubię lub polubię! / Dominika Cieślik...
Wystąpienia publiczne i prezentacje? To lubię lub polubię! / Dominika Cieślik...
 
10 przykazań budowania wizerunku w mediach społecznościowych
10 przykazań budowania wizerunku w mediach społecznościowych10 przykazań budowania wizerunku w mediach społecznościowych
10 przykazań budowania wizerunku w mediach społecznościowych
 
Mój pierwszy biznes interaktywne warsztaty
Mój pierwszy biznes interaktywne warsztatyMój pierwszy biznes interaktywne warsztaty
Mój pierwszy biznes interaktywne warsztaty
 
Zawód: Game Designer. Jak zacząć pracę w branży?
Zawód: Game Designer. Jak zacząć pracę w branży?Zawód: Game Designer. Jak zacząć pracę w branży?
Zawód: Game Designer. Jak zacząć pracę w branży?
 
Prezentacja pracy dyplomowej Execurive DBA - Robert Loanc, INE PAN
Prezentacja pracy dyplomowej Execurive DBA - Robert Loanc, INE PANPrezentacja pracy dyplomowej Execurive DBA - Robert Loanc, INE PAN
Prezentacja pracy dyplomowej Execurive DBA - Robert Loanc, INE PAN
 

Similar to Jubileusz 90-lecia Muzeum

Program urodziny starówki 20 21.07.13
Program urodziny starówki 20 21.07.13Program urodziny starówki 20 21.07.13
Program urodziny starówki 20 21.07.13TTG_Central_Europe
 
XV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2013). Sprawozdanie merytoryczne
XV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2013). Sprawozdanie merytoryczne XV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2013). Sprawozdanie merytoryczne
XV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2013). Sprawozdanie merytoryczne
Małopolski Instytut Kultury
 
A guidebook about Krosno. Przewodnik po Krośnie.
A guidebook about Krosno. Przewodnik po Krośnie.A guidebook about Krosno. Przewodnik po Krośnie.
A guidebook about Krosno. Przewodnik po Krośnie.
gosia_p
 
Tygodniówka Senioralna nr 32
Tygodniówka Senioralna nr 32Tygodniówka Senioralna nr 32
Tygodniówka Senioralna nr 32
Iwona Przybyła
 
K raków moja skarbnica wiedzy muzeum archeologiczne
K raków moja skarbnica wiedzy muzeum archeologiczneK raków moja skarbnica wiedzy muzeum archeologiczne
K raków moja skarbnica wiedzy muzeum archeologiczneAldona Walas
 
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...
Małopolski Instytut Kultury
 
38 Tygodniówka
38 Tygodniówka38 Tygodniówka
38 Tygodniówka
B G
 
Sprawozdanie merytoryczne Dni Dziedzictwa 2015
Sprawozdanie merytoryczne Dni Dziedzictwa 2015Sprawozdanie merytoryczne Dni Dziedzictwa 2015
Sprawozdanie merytoryczne Dni Dziedzictwa 2015
Małopolski Instytut Kultury
 
III Festiwal Folkloru i Twórczości Ludowej Karolewo 2012 r.
III Festiwal Folkloru i Twórczości Ludowej Karolewo 2012 r.III Festiwal Folkloru i Twórczości Ludowej Karolewo 2012 r.
III Festiwal Folkloru i Twórczości Ludowej Karolewo 2012 r.
gokdobrcz
 
Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej - podsumowanie 2012 (runda I)
Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej - podsumowanie 2012 (runda I)Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej - podsumowanie 2012 (runda I)
Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej - podsumowanie 2012 (runda I)catl_ok
 
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
Małopolski Instytut Kultury
 
Galeria zacheta
Galeria zachetaGaleria zacheta
Galeria zacheta
Nataliaabiska
 
ArtNastup_Lwow_folder_PL
ArtNastup_Lwow_folder_PLArtNastup_Lwow_folder_PL
Tygodniówka Senioralna nr 37
Tygodniówka Senioralna nr 37Tygodniówka Senioralna nr 37
Tygodniówka Senioralna nr 37
B G
 
37 tygodniowka
37 tygodniowka37 tygodniowka
37 tygodniowka
Iwona Przybyła
 
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 43-156-2023.pdf
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 43-156-2023.pdfbiuletyn-wroclaw-pl-Nr 43-156-2023.pdf
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 43-156-2023.pdf
Wroclaw
 
Projekt Wirtualne Muzea Małopolski
Projekt Wirtualne Muzea MałopolskiProjekt Wirtualne Muzea Małopolski
Projekt Wirtualne Muzea Małopolski
Małopolski Instytut Kultury
 

Similar to Jubileusz 90-lecia Muzeum (20)

Program urodziny starówki 20 21.07.13
Program urodziny starówki 20 21.07.13Program urodziny starówki 20 21.07.13
Program urodziny starówki 20 21.07.13
 
XV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2013). Sprawozdanie merytoryczne
XV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2013). Sprawozdanie merytoryczne XV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2013). Sprawozdanie merytoryczne
XV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2013). Sprawozdanie merytoryczne
 
A guidebook about Krosno. Przewodnik po Krośnie.
A guidebook about Krosno. Przewodnik po Krośnie.A guidebook about Krosno. Przewodnik po Krośnie.
A guidebook about Krosno. Przewodnik po Krośnie.
 
Tygodniówka Senioralna nr 32
Tygodniówka Senioralna nr 32Tygodniówka Senioralna nr 32
Tygodniówka Senioralna nr 32
 
K raków moja skarbnica wiedzy muzeum archeologiczne
K raków moja skarbnica wiedzy muzeum archeologiczneK raków moja skarbnica wiedzy muzeum archeologiczne
K raków moja skarbnica wiedzy muzeum archeologiczne
 
Sprawozdanie z realizacji budżetu 2010 MIK
Sprawozdanie z realizacji budżetu 2010 MIKSprawozdanie z realizacji budżetu 2010 MIK
Sprawozdanie z realizacji budżetu 2010 MIK
 
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...
 
38 Tygodniówka
38 Tygodniówka38 Tygodniówka
38 Tygodniówka
 
Sprawozdanie merytoryczne Dni Dziedzictwa 2015
Sprawozdanie merytoryczne Dni Dziedzictwa 2015Sprawozdanie merytoryczne Dni Dziedzictwa 2015
Sprawozdanie merytoryczne Dni Dziedzictwa 2015
 
III Festiwal Folkloru i Twórczości Ludowej Karolewo 2012 r.
III Festiwal Folkloru i Twórczości Ludowej Karolewo 2012 r.III Festiwal Folkloru i Twórczości Ludowej Karolewo 2012 r.
III Festiwal Folkloru i Twórczości Ludowej Karolewo 2012 r.
 
Archeo folder
Archeo folderArcheo folder
Archeo folder
 
Sprawozdanie Dni Małopolski w Brukseli
Sprawozdanie Dni Małopolski w BrukseliSprawozdanie Dni Małopolski w Brukseli
Sprawozdanie Dni Małopolski w Brukseli
 
Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej - podsumowanie 2012 (runda I)
Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej - podsumowanie 2012 (runda I)Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej - podsumowanie 2012 (runda I)
Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej - podsumowanie 2012 (runda I)
 
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
 
Galeria zacheta
Galeria zachetaGaleria zacheta
Galeria zacheta
 
ArtNastup_Lwow_folder_PL
ArtNastup_Lwow_folder_PLArtNastup_Lwow_folder_PL
ArtNastup_Lwow_folder_PL
 
Tygodniówka Senioralna nr 37
Tygodniówka Senioralna nr 37Tygodniówka Senioralna nr 37
Tygodniówka Senioralna nr 37
 
37 tygodniowka
37 tygodniowka37 tygodniowka
37 tygodniowka
 
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 43-156-2023.pdf
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 43-156-2023.pdfbiuletyn-wroclaw-pl-Nr 43-156-2023.pdf
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 43-156-2023.pdf
 
Projekt Wirtualne Muzea Małopolski
Projekt Wirtualne Muzea MałopolskiProjekt Wirtualne Muzea Małopolski
Projekt Wirtualne Muzea Małopolski
 

More from MuzeumBydgoszcz

Gdańska 4 prezentacja
Gdańska 4  prezentacjaGdańska 4  prezentacja
Gdańska 4 prezentacja
MuzeumBydgoszcz
 
Muzeumbydgoszcz
MuzeumbydgoszczMuzeumbydgoszcz
Muzeumbydgoszcz
MuzeumBydgoszcz
 
MOB folder zbiorczy
MOB  folder zbiorczyMOB  folder zbiorczy
MOB folder zbiorczy
MuzeumBydgoszcz
 
Folder archeologia
Folder archeologiaFolder archeologia
Folder archeologia
MuzeumBydgoszcz
 
Program konferencji technika i nauka w muzeum
Program konferencji  technika i nauka w muzeumProgram konferencji  technika i nauka w muzeum
Program konferencji technika i nauka w muzeumMuzeumBydgoszcz
 
Wortal - Leon Wyczółkowski - prezentacja
Wortal - Leon Wyczółkowski - prezentacjaWortal - Leon Wyczółkowski - prezentacja
Wortal - Leon Wyczółkowski - prezentacjaMuzeumBydgoszcz
 
Technology and science in the museum mob 2013
Technology and science in the museum  mob 2013Technology and science in the museum  mob 2013
Technology and science in the museum mob 2013
MuzeumBydgoszcz
 
Informator dla przedszkoli i klas 1-3
Informator dla przedszkoli i klas 1-3Informator dla przedszkoli i klas 1-3
Informator dla przedszkoli i klas 1-3
MuzeumBydgoszcz
 
Rok Leona Wyczolkowskiego - podsumowanie
Rok Leona Wyczolkowskiego - podsumowanieRok Leona Wyczolkowskiego - podsumowanie
Rok Leona Wyczolkowskiego - podsumowanieMuzeumBydgoszcz
 
Leon Wyczółkowski - 2012
Leon Wyczółkowski - 2012  Leon Wyczółkowski - 2012
Leon Wyczółkowski - 2012
MuzeumBydgoszcz
 
Współcześni. Zrozumieć niezrozumiałe. Edukacja artystyczna w społeczeństwie.
Współcześni. Zrozumieć niezrozumiałe. Edukacja artystyczna w społeczeństwie.Współcześni. Zrozumieć niezrozumiałe. Edukacja artystyczna w społeczeństwie.
Współcześni. Zrozumieć niezrozumiałe. Edukacja artystyczna w społeczeństwie.
MuzeumBydgoszcz
 

More from MuzeumBydgoszcz (12)

Gdańska 4 prezentacja
Gdańska 4  prezentacjaGdańska 4  prezentacja
Gdańska 4 prezentacja
 
Muzeumbydgoszcz
MuzeumbydgoszczMuzeumbydgoszcz
Muzeumbydgoszcz
 
MOB folder zbiorczy
MOB  folder zbiorczyMOB  folder zbiorczy
MOB folder zbiorczy
 
Folder archeologia
Folder archeologiaFolder archeologia
Folder archeologia
 
Folder archeologia
Folder archeologiaFolder archeologia
Folder archeologia
 
Program konferencji technika i nauka w muzeum
Program konferencji  technika i nauka w muzeumProgram konferencji  technika i nauka w muzeum
Program konferencji technika i nauka w muzeum
 
Wortal - Leon Wyczółkowski - prezentacja
Wortal - Leon Wyczółkowski - prezentacjaWortal - Leon Wyczółkowski - prezentacja
Wortal - Leon Wyczółkowski - prezentacja
 
Technology and science in the museum mob 2013
Technology and science in the museum  mob 2013Technology and science in the museum  mob 2013
Technology and science in the museum mob 2013
 
Informator dla przedszkoli i klas 1-3
Informator dla przedszkoli i klas 1-3Informator dla przedszkoli i klas 1-3
Informator dla przedszkoli i klas 1-3
 
Rok Leona Wyczolkowskiego - podsumowanie
Rok Leona Wyczolkowskiego - podsumowanieRok Leona Wyczolkowskiego - podsumowanie
Rok Leona Wyczolkowskiego - podsumowanie
 
Leon Wyczółkowski - 2012
Leon Wyczółkowski - 2012  Leon Wyczółkowski - 2012
Leon Wyczółkowski - 2012
 
Współcześni. Zrozumieć niezrozumiałe. Edukacja artystyczna w społeczeństwie.
Współcześni. Zrozumieć niezrozumiałe. Edukacja artystyczna w społeczeństwie.Współcześni. Zrozumieć niezrozumiałe. Edukacja artystyczna w społeczeństwie.
Współcześni. Zrozumieć niezrozumiałe. Edukacja artystyczna w społeczeństwie.
 

Jubileusz 90-lecia Muzeum