SlideShare a Scribd company logo
1 of 57
5. ORTOPEDİ BULUŞMASI
              Nisan 2010 - ANTALYA
    ADOLESAN
   HALLUKS VALGUS
        Dr Tahir ÖĞÜT

            İ.Ü.
      CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
  ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI
ADOLESAN HALLUKS VALGUS         ÖĞÜT
SUNU AKIŞI
   • TEMEL PRENSİPLER
   • LİTERATÜR IŞIĞINDA
    ADOLESAN HV
   • KENDİ TECRÜBEM
ADOLESAN HALLUKS VALGUS   ÖĞÜT
HALLUKS VALGUS TEK TİP DEĞİLDİR


TEDAVİ PROSEDÜRÜ DE TEK TİP OLAMAZ
ADOLESAN HALLUKS VALGUS       ÖĞÜT
RADYOGRAFİK DEĞERLENDİRME
   AYAKTA BASARKEN ÇEKİLEN AP GRAFİ !!!

1)  Eklem uyumu
2)  Hallux valgus açısı
3)  İntermetatarsal açı
4)  Distal Metatarsal Artiküler Açı
5)  MC eklem açısı
6)  MP eklemde artroz varlığı
7)  Medial eminens büyüklüğü
8)  Sesamoidlerin pozisyonu


ADOLESAN HALLUKS VALGUS           ÖĞÜT
ADOLESAN HALLUKS VALGUS  ÖĞÜT
1) EKLEM UYUMU
ADOLESAN HALLUKS VALGUS  ÖĞÜT
Uyumlu eklemi olan HV’larda tedavi şekli:

       Distal metatarsal osteotomi
ADOLESAN HALLUKS VALGUS            ÖĞÜT
2) HALLUX VALGUS AÇISI
              ≤150
ADOLESAN HALLUKS VALGUS      ÖĞÜT
VALGUS İNTERFALANGEUS’A DİKKAT!
             AKIN OSTEOTOMİSİ

ADOLESAN HALLUKS VALGUS           ÖĞÜT
3) İNTERMETATARSAL AÇI


   >150
                ≤ 90MP SUBLÜKSASYON
İLERİ DEFORMİTE
             200
ADOLESAN HALLUKS VALGUS        ÖĞÜT
4) DİSTAL METATARSAL ARTİKÜLER AÇI
           ≤ 100
ADOLESAN HALLUKS VALGUS     ÖĞÜT
4) DİSTAL METATARSAL ARTİKÜLER AÇI
             Radyografiler de yanıltıcı olabilir
ADOLESAN HALLUKS VALGUS                ÖĞÜT
UYUMLU EKLEM + ARTMIŞ DMAA
  MEDİAL KAMA
ÇIKARTMA OSTEOTOMİSİ
           REVERDIN
             DYD + REVERDIN  Postop 3 yıl

ADOLESAN HALLUKS VALGUS              ÖĞÜT
SUBLÜKSASYON VARSA:
  DİSTAL YUMUŞAK DOKU PROSEDÜRÜ
ADOLESAN HALLUKS VALGUS       ÖĞÜT
5) BİRİNCİ SIRA İNSTABLİTESİ
ADOLESAN HALLUKS VALGUS     ÖĞÜT
5) BİRİNCİ SIRA İNSTABLİTESİ
             LAPIDUS
ADOLESAN HALLUKS VALGUS       ÖĞÜT
6) MEDİAL EMİNENS BÜYÜKLÜĞÜ
ADOLESAN HALLUKS VALGUS     ÖĞÜT
LİTERATÜR NE DİYOR    ?
ADOLESAN HALLUKS VALGUS    ÖĞÜT
ADOLESAN HV’ta
 CERRAHİ TEDAVİ İLE YÜKSEK BAŞARISIZLIK ORANI

 •Ball & Sullivan, Orthopaedics, 1985.
 •Bonney & Mac Nab, JBJS-B, 1952.
 •Geissle & Stanton, J Pediatr Orthop, 1990.
 •Helal, Clin Orthop, 1981.
 •Mahan & Jacko, JAPMA, 1991.
 •Pontious, Mahan,Carter, JAPMA, 1994.
 •Scranton & Zuckerman, J Pediatr Orthop, 1984.

     Çoğu tek bir teknikle yapılmış


ADOLESAN HALLUKS VALGUS              ÖĞÜT
ERKEN YAŞTA CERRAHİ SONRASI YÜKSEK NÜKS ORANI

 •Bonney & Mac Nab, JBJS-B, 1952.
 •Halebain & Gaines, J Foot Surg, 1983.
 •Helal, Clin Orthop, 1981.
 •Luba & Rosman, J Pediatr Orthop, 1984.
 •Meehan, AAOS Instr Course Lect, 1982.
 •Scranton & Zuckerman, J Pediatr Orthop, 1984.
ADOLESAN HALLUKS VALGUS              ÖĞÜT
KİŞİYE ÖZEL PATOLOJİ SPESİFİK CERRAHİ


 Adölesan HV yüksek nüks oranından dolayı  Coughlin M: AAOS Instr Course Lect, 1987
ADOLESAN HALLUKS VALGUS            ÖĞÜT
PES PLANUS
 ADOLESAN HV OLUŞMASI İÇİN BİR RİSK FAKTÖRÜDÜR

     Kalen & Brecher, Foot Ankle, 1988.
ADOLESAN HALLUKS VALGUS            ÖĞÜT
PES PLANUS
 HV’un NÜKS RİSKİNİ ARTIRIR

 •Amarnek,Jacobs,Oloff, J Foot Surg, 1985.
 •Greenberg, JAPMA, 1979.
 •Halebain & Gaines, J Foot Surg, 1983.
 •Inman, Orthop Clin North Am, 1974.
 •Kalen & Brecher, Foot Ankle, 1988.
 •Mahan & Jacko, JAPMA, 1991.
 •Pontious, Mahan, Carter, JAPMA,1994.
 •Scranton & Zuckerman, J Pediatr Orthop, 1984.


ADOLESAN HALLUKS VALGUS              ÖĞÜT
ADOLESAN HV OLUŞMASINDAKİ RİSK FAKTÖRLERİ


   •PES PLANUS
   •UZUN 1. METATARS
   •METATARSUS ADDUKTUS
   •ARTMIŞ DMAA
ADOLESAN HALLUKS VALGUS           ÖĞÜT
Coughlin, MJ, Juvenile Hallux Valgus: Etiology and Treatment
Foot and Ankle International, 1995
Roger Mann Award


45 hasta 60 ayak 11 yıllık takip
ADOLESAN HALLUKS VALGUS                  ÖĞÜT
Coughlin & Smith, Treatment of Hallux Valgus with increased
DMAA: Use of Double and Triple Osteotomies
Foot Ankle Clin N Am, 2009
ADOLESAN HALLUKS VALGUS                  ÖĞÜT
ADOLESAN HALLUKS VALGUS  ÖĞÜT
1
Coughlin 1995-2009


Olguların %40ında deformite oluşma yaşı < 10
 Adolesan yerine “juvenil” demek daha doğru olabilir Küçük yaşta cerrahi tedavi
 kontrendike değildir!


ADOLESAN HALLUKS VALGUS                ÖĞÜT
2
Coughlin 1995-2009
    Olguların %88i kız
    %84 pozitif aile hikayesi
    Yüksek oranda anneden geçiş sözkonusudur    Literatürle ve erişkinlerdeki oranla uyumlu
    •X’e bağlı dominant
    •Otozomal dominant
    •Veya Poiligenik geçişADOLESAN HALLUKS VALGUS               ÖĞÜT
3
Coughlin 1995-2009
 1.MTın uzun olması postop nüksü direkt artırmaz
 fakat DMAAnın artmasına yol açabileceğinden
 “eklem içi” bir düzeltme uygulandığında indirekt
 olarak nükse neden olmuş olur.
ADOLESAN HALLUKS VALGUS               ÖĞÜT
4
 Coughlin 1995-2009

Metatarsus Adduktus’un Juvenil HV ile kuvvetli bir ilişkisi vardır
Fakat M.A., HV nüksü ile ilişkili değildir.
M.A. varlığı, Juvenil HV’un tedavisini güçleştiren bir durumdur.

                >210
ADOLESAN HALLUKS VALGUS                   ÖĞÜT
5
Coughlin 1995-2009

Pes Planus varlığı
HV cerrahi tedavi başarısını ve nüks riskini etkilemez

           Canale et al, JBJS-A, 1993.
           Kilmartin & Wallace, Foot Ankle, 1992.
ADOLESAN HALLUKS VALGUS                 ÖĞÜT
6
Coughlin 1995-2009

 Erişkin HV’larda uyumlu eklem oranı %9
  Juvenil ve Adolesan HVlarda ise % 47
 Uyumlu eklem      Adolesan HV için
            çok karakteristik
 Artmış DMAA
ADOLESAN HALLUKS VALGUS           ÖĞÜT
7
Coughlin 1995-2009


Mc Bride işleminin DMAAsı artmış HV olgularında
BİR YERİ YOKTUR


Bunun yerini ileri olmayan olgularda Chevron işlemi almıştır
ADOLESAN HALLUKS VALGUS                  ÖĞÜT
8
Coughlin 1995-2009
DYD İşlemi + Metatars Osteotomisi
Sublüksasyonu olan orta ve ileri deformitelerde başarılı
Uyumlu eklemlerde çok başarılı değil
ADOLESAN HALLUKS VALGUS                ÖĞÜT
9
Coughlin 1995-2009

 •Uyumlu eklem
 •Artmış DMAA

     En etkili cerrahi
     yöntem


 Ekstraartiküler rekonstrüksiyon
 İKİLİ OSTEOTOMİ
 ÜÇLÜ OSTEOTOMİ

ADOLESAN HALLUKS VALGUS      ÖĞÜT
İKİLİ OSTEOTOMİ
 Proksimal Metatarsal Osteotomi + Reverdin
 Chevron + Akin
 Metatars diafiz osteotomisi + Akin

 ÜÇLÜ OSTEOTOMİ
 Proksimal Metatarsal Osteotomi + Reverdin + Akin
ADOLESAN HALLUKS VALGUS               ÖĞÜT
İKİLİ OSTEOTOMİ: Örnek 1
ADOLESAN HALLUKS VALGUS  ÖĞÜT
İKİLİ OSTEOTOMİ: Örnek 2
              Postop 1 seneADOLESAN HALLUKS VALGUS          ÖĞÜT
İKİLİ OSTEOTOMİ: Örnek 3
              Postop 7 ay

ADOLESAN HALLUKS VALGUS         ÖĞÜT
Coughlin 1995-2009

 ÖZET

                       İkili Osteotomi
Chevron < DYD + Metatarsal Osteotomi <
                       Üçlü Osteotomi


 Uyumlu eklem ve artmış DMAA varlığında cerrahi tedavi
 etkinliği
ADOLESAN HALLUKS VALGUS                  ÖĞÜT
OLGU ÖRNEKLERİ
ADOLESAN HALLUKS VALGUS     ÖĞÜT
OLGU No1   G.C., 20 y, K, 2006
ADOLESAN HALLUKS VALGUS       ÖĞÜT
Erken postop

ADOLESAN HALLUKS VALGUS  ÖĞÜT
Postop 1 sene

ADOLESAN HALLUKS VALGUS  ÖĞÜT
OLGU No2   BT, 22 y, K, 2007
                 Postop 6 ay
ADOLESAN HALLUKS VALGUS             ÖĞÜT
ADOLESAN HALLUKS VALGUS  ÖĞÜT
OLGU No3   NE, 22y, K, 2003
           Postop 6 hafta  Postop 6 sene
ADOLESAN HALLUKS VALGUS             ÖĞÜT
OLGU No4
 İŞ, 12y, K
 2009
ADOLESAN HALLUKS VALGUS  ÖĞÜT
Ludloff + DYD + Akin
             Postop 7 ay


ADOLESAN HALLUKS VALGUS      ÖĞÜT
OLGU No5   SE, 25y, K, 2010  Offset V
ADOLESAN HALLUKS VALGUS           ÖĞÜT
“OFFSET V” OSTEOTOMİSİ
      Ludloff + Chevron

ADOLESAN HALLUKS VALGUS     ÖĞÜT
Offset V
ADOLESAN HALLUKS VALGUS     ÖĞÜT
ADOLESAN HALLUKS VALGUS  ÖĞÜT
ADOLESAN HALLUKS VALGUS  ÖĞÜT
ADOLESAN HALLUKS VALGUS  ÖĞÜT
TEŞEKKÜR
             EDERİM
ADOLESAN HALLUKS VALGUS     Tahir ÖĞÜT

More Related Content

More from Ayak ve Bilek Cerrahisi (13)

TOPUK ve AYAK ARKASI AĞRILARI
TOPUK ve AYAK ARKASI AĞRILARITOPUK ve AYAK ARKASI AĞRILARI
TOPUK ve AYAK ARKASI AĞRILARI
 
ORTA ve ARKA AYAK HASTALIKLARI
ORTA ve ARKA AYAK HASTALIKLARIORTA ve ARKA AYAK HASTALIKLARI
ORTA ve ARKA AYAK HASTALIKLARI
 
“OFFSET V” OSTEOTOMİSİ
“OFFSET V” OSTEOTOMİSİ“OFFSET V” OSTEOTOMİSİ
“OFFSET V” OSTEOTOMİSİ
 
ENDOSKOPİK KALKANEOPLASTİ
ENDOSKOPİK KALKANEOPLASTİENDOSKOPİK KALKANEOPLASTİ
ENDOSKOPİK KALKANEOPLASTİ
 
Ayak bilegi artroskopisi
Ayak bilegi artroskopisiAyak bilegi artroskopisi
Ayak bilegi artroskopisi
 
Orta ayak artrozu
Orta ayak artrozuOrta ayak artrozu
Orta ayak artrozu
 
Ayak bileği dondurma ameliyati
Ayak bileği dondurma ameliyatiAyak bileği dondurma ameliyati
Ayak bileği dondurma ameliyati
 
Ayak bilegi eğrilikleri
Ayak bilegi eğrilikleriAyak bilegi eğrilikleri
Ayak bilegi eğrilikleri
 
Charcot Artropatisi
Charcot ArtropatisiCharcot Artropatisi
Charcot Artropatisi
 
Aşil Tendon Yaralanmaları
Aşil Tendon YaralanmalarıAşil Tendon Yaralanmaları
Aşil Tendon Yaralanmaları
 
Ayak Bileği Kırıklarında Artroskopinin Yeri
Ayak Bileği Kırıklarında Artroskopinin YeriAyak Bileği Kırıklarında Artroskopinin Yeri
Ayak Bileği Kırıklarında Artroskopinin Yeri
 
Erişkin Düz Tabanlık
Erişkin Düz TabanlıkErişkin Düz Tabanlık
Erişkin Düz Tabanlık
 
Çocuklarda Ayak Problemleri
Çocuklarda Ayak ProblemleriÇocuklarda Ayak Problemleri
Çocuklarda Ayak Problemleri
 

Çocuklarda Ayak Problemleri - 2

 • 1. 5. ORTOPEDİ BULUŞMASI Nisan 2010 - ANTALYA ADOLESAN HALLUKS VALGUS Dr Tahir ÖĞÜT İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 • 2. SUNU AKIŞI • TEMEL PRENSİPLER • LİTERATÜR IŞIĞINDA ADOLESAN HV • KENDİ TECRÜBEM ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 • 3. HALLUKS VALGUS TEK TİP DEĞİLDİR TEDAVİ PROSEDÜRÜ DE TEK TİP OLAMAZ ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 • 4. RADYOGRAFİK DEĞERLENDİRME AYAKTA BASARKEN ÇEKİLEN AP GRAFİ !!! 1) Eklem uyumu 2) Hallux valgus açısı 3) İntermetatarsal açı 4) Distal Metatarsal Artiküler Açı 5) MC eklem açısı 6) MP eklemde artroz varlığı 7) Medial eminens büyüklüğü 8) Sesamoidlerin pozisyonu ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 • 6. 1) EKLEM UYUMU ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 • 7. Uyumlu eklemi olan HV’larda tedavi şekli: Distal metatarsal osteotomi ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 • 8. 2) HALLUX VALGUS AÇISI ≤150 ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 • 9. VALGUS İNTERFALANGEUS’A DİKKAT! AKIN OSTEOTOMİSİ ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 • 10. 3) İNTERMETATARSAL AÇI >150 ≤ 90 MP SUBLÜKSASYON İLERİ DEFORMİTE 200 ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 • 11. 4) DİSTAL METATARSAL ARTİKÜLER AÇI ≤ 100 ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 • 12. 4) DİSTAL METATARSAL ARTİKÜLER AÇI Radyografiler de yanıltıcı olabilir ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 • 13. UYUMLU EKLEM + ARTMIŞ DMAA MEDİAL KAMA ÇIKARTMA OSTEOTOMİSİ REVERDIN DYD + REVERDIN Postop 3 yıl ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 • 14. SUBLÜKSASYON VARSA: DİSTAL YUMUŞAK DOKU PROSEDÜRÜ ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 • 15. 5) BİRİNCİ SIRA İNSTABLİTESİ ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 • 16. 5) BİRİNCİ SIRA İNSTABLİTESİ LAPIDUS ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 • 17. 6) MEDİAL EMİNENS BÜYÜKLÜĞÜ ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 • 18. LİTERATÜR NE DİYOR ? ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 • 19. ADOLESAN HV’ta CERRAHİ TEDAVİ İLE YÜKSEK BAŞARISIZLIK ORANI •Ball & Sullivan, Orthopaedics, 1985. •Bonney & Mac Nab, JBJS-B, 1952. •Geissle & Stanton, J Pediatr Orthop, 1990. •Helal, Clin Orthop, 1981. •Mahan & Jacko, JAPMA, 1991. •Pontious, Mahan,Carter, JAPMA, 1994. •Scranton & Zuckerman, J Pediatr Orthop, 1984. Çoğu tek bir teknikle yapılmış ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 • 20. ERKEN YAŞTA CERRAHİ SONRASI YÜKSEK NÜKS ORANI •Bonney & Mac Nab, JBJS-B, 1952. •Halebain & Gaines, J Foot Surg, 1983. •Helal, Clin Orthop, 1981. •Luba & Rosman, J Pediatr Orthop, 1984. •Meehan, AAOS Instr Course Lect, 1982. •Scranton & Zuckerman, J Pediatr Orthop, 1984. ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 • 21. KİŞİYE ÖZEL PATOLOJİ SPESİFİK CERRAHİ Adölesan HV yüksek nüks oranından dolayı Coughlin M: AAOS Instr Course Lect, 1987 ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 • 22. PES PLANUS ADOLESAN HV OLUŞMASI İÇİN BİR RİSK FAKTÖRÜDÜR Kalen & Brecher, Foot Ankle, 1988. ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 • 23. PES PLANUS HV’un NÜKS RİSKİNİ ARTIRIR •Amarnek,Jacobs,Oloff, J Foot Surg, 1985. •Greenberg, JAPMA, 1979. •Halebain & Gaines, J Foot Surg, 1983. •Inman, Orthop Clin North Am, 1974. •Kalen & Brecher, Foot Ankle, 1988. •Mahan & Jacko, JAPMA, 1991. •Pontious, Mahan, Carter, JAPMA,1994. •Scranton & Zuckerman, J Pediatr Orthop, 1984. ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 • 24. ADOLESAN HV OLUŞMASINDAKİ RİSK FAKTÖRLERİ •PES PLANUS •UZUN 1. METATARS •METATARSUS ADDUKTUS •ARTMIŞ DMAA ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 • 25. Coughlin, MJ, Juvenile Hallux Valgus: Etiology and Treatment Foot and Ankle International, 1995 Roger Mann Award 45 hasta 60 ayak 11 yıllık takip ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 • 26. Coughlin & Smith, Treatment of Hallux Valgus with increased DMAA: Use of Double and Triple Osteotomies Foot Ankle Clin N Am, 2009 ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 • 28. 1 Coughlin 1995-2009 Olguların %40ında deformite oluşma yaşı < 10 Adolesan yerine “juvenil” demek daha doğru olabilir Küçük yaşta cerrahi tedavi kontrendike değildir! ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 • 29. 2 Coughlin 1995-2009 Olguların %88i kız %84 pozitif aile hikayesi Yüksek oranda anneden geçiş sözkonusudur Literatürle ve erişkinlerdeki oranla uyumlu •X’e bağlı dominant •Otozomal dominant •Veya Poiligenik geçiş ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 • 30. 3 Coughlin 1995-2009 1.MTın uzun olması postop nüksü direkt artırmaz fakat DMAAnın artmasına yol açabileceğinden “eklem içi” bir düzeltme uygulandığında indirekt olarak nükse neden olmuş olur. ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 • 31. 4 Coughlin 1995-2009 Metatarsus Adduktus’un Juvenil HV ile kuvvetli bir ilişkisi vardır Fakat M.A., HV nüksü ile ilişkili değildir. M.A. varlığı, Juvenil HV’un tedavisini güçleştiren bir durumdur. >210 ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 • 32. 5 Coughlin 1995-2009 Pes Planus varlığı HV cerrahi tedavi başarısını ve nüks riskini etkilemez Canale et al, JBJS-A, 1993. Kilmartin & Wallace, Foot Ankle, 1992. ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 • 33. 6 Coughlin 1995-2009 Erişkin HV’larda uyumlu eklem oranı %9 Juvenil ve Adolesan HVlarda ise % 47 Uyumlu eklem Adolesan HV için çok karakteristik Artmış DMAA ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 • 34. 7 Coughlin 1995-2009 Mc Bride işleminin DMAAsı artmış HV olgularında BİR YERİ YOKTUR Bunun yerini ileri olmayan olgularda Chevron işlemi almıştır ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 • 35. 8 Coughlin 1995-2009 DYD İşlemi + Metatars Osteotomisi Sublüksasyonu olan orta ve ileri deformitelerde başarılı Uyumlu eklemlerde çok başarılı değil ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 • 36. 9 Coughlin 1995-2009 •Uyumlu eklem •Artmış DMAA En etkili cerrahi yöntem Ekstraartiküler rekonstrüksiyon İKİLİ OSTEOTOMİ ÜÇLÜ OSTEOTOMİ ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 • 37. İKİLİ OSTEOTOMİ Proksimal Metatarsal Osteotomi + Reverdin Chevron + Akin Metatars diafiz osteotomisi + Akin ÜÇLÜ OSTEOTOMİ Proksimal Metatarsal Osteotomi + Reverdin + Akin ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 • 38. İKİLİ OSTEOTOMİ: Örnek 1 ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 • 39. İKİLİ OSTEOTOMİ: Örnek 2 Postop 1 sene ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 • 40. İKİLİ OSTEOTOMİ: Örnek 3 Postop 7 ay ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 • 41. Coughlin 1995-2009 ÖZET İkili Osteotomi Chevron < DYD + Metatarsal Osteotomi < Üçlü Osteotomi Uyumlu eklem ve artmış DMAA varlığında cerrahi tedavi etkinliği ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 • 43. OLGU No1 G.C., 20 y, K, 2006 ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 • 45. Postop 1 sene ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 • 46. OLGU No2 BT, 22 y, K, 2007 Postop 6 ay ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 • 48. OLGU No3 NE, 22y, K, 2003 Postop 6 hafta Postop 6 sene ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 • 49. OLGU No4 İŞ, 12y, K 2009 ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 • 50. Ludloff + DYD + Akin Postop 7 ay ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 • 51. OLGU No5 SE, 25y, K, 2010 Offset V ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 • 52. “OFFSET V” OSTEOTOMİSİ Ludloff + Chevron ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 • 53. Offset V ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 • 57. TEŞEKKÜR EDERİM ADOLESAN HALLUKS VALGUS Tahir ÖĞÜT