Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PROKSİMAL METATARSAL OSTEOTOMİ

1,436 views

Published on

PROKSİMAL METATARSAL OSTEOTOMİ

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PROKSİMAL METATARSAL OSTEOTOMİ

 1. 1. PROKSİMAL METATARSAL OSTEOTOMİ Doç. Dr. Tahir Öğüt İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI
 2. 2. ENDİKASYONLARI1) ARTMIŞ İM AÇI ve UYUMSUZ MP EKLEM• DYDP ile birlikte yapılır• >150Tekbaşına DYDP HVaçısında ort 170 İM açıda ort 50 lik düzeltme yapar+ Proks Osteotomi HV açısında ort 300 İM açıda ort 80 lik düzeltme yapar Mann&Coughlin, AAOS Instr Course Lectures, !992.
 3. 3. ENDİKASYONLARI1) ARTMIŞ İM AÇI ve UYUMSUZ MP EKLEMİM açı <150 Tek başına DYDP yeterli olabilirHV açısı <250İM açı >150 PMO eklenmelidirHV açısı >350
 4. 4. ENDİKASYONLARI2) RİJİD (FIRST RAY) BİRİNCİ SIRA:• Orta derecede artmış İM açısı olanlarda (120-150)• Birinci sırada hareket kısıtlılığı da varsaDistal osteotomi yerine Proks Osteotomi tercih edilmeli
 5. 5. ENDİKASYONLARI3) BİRİNCİ SIRA SAGİTAL PLAN ANOMALİSİÖrn:Birinci metatarsta elevasyon PO ile im açıyı küçültüp birinci metatarsı da aynı zamanda plantarfleksiyona getirebiliriz.
 6. 6. ENDİKASYONLARI4) METATARSUS ADDUKTUS VARSA• Tartışmalı. Konturendike diyenler var.• MA açısı arttıkça HV açısı da artıyor.• Gerçek İM açı = (MA açısı – 150) + İM açı• Ameliyatta İM açı 00 hatta negatife getirilmeli ki nüks olmasın.
 7. 7. ENDİKASYONLARI5) JÜVENİL HV• Büyük oranda MA ve pes valgus gibi diğer deformiteler eşlik ederler• Ameliyattan sonra nüks olasılığı yüksektir, özellikle de DYDP veya distal osteotomiden sonra• İM açı 00 ve negatife getirilenlerde nüks daha az oluyor• Bu da en iyi PO ile sağlanır
 8. 8. ENDİKASYONLARI6) İATROJENİK DEFORMİTELER İM açı düşük bile olsa iatrojenik bir HV deformitesi en iyi PO ile düzeltilir
 9. 9. ENDİKASYONLARI7) HASTANIN BEKLENTİSİKozmetik değil ağrı ön planda olmalı
 10. 10. KONTURENDİKASYONLARI1) MP eklem artriti2) Aşırı metatarsus adduktus3) Aktif enfeksiyon4) Aşırı artmış DMAA ile birlikte uyumlu MP eklem• Yaş, tek başına konturendikasyon teşkil etmez• Jüvenillerde epifiz plağına dikkat etmeli
 11. 11. TEKNİKİNSİZYON
 12. 12. TEKNİK 1) KRESENTİK OSTEOTOMİDorsifleksiyon, malunyon Deplasmanı zor
 13. 13. TEKNİK1) KRESENTİK OSTEOTOMİ 2-3 mm deplasman yeterli Konkav taraf proxde → Kolay deplase edilir Konkav taraf distalde → Aşırı düzeltim riski az
 14. 14. TEKNİK1) KRESENTİK OSTEOTOMİ
 15. 15. TEKNİK1) KRESENTİK OSTEOTOMİAVANTAJLARI:•Yüksek düzeltme kapasitesi•Minimum kısalık DEZAVANTAJLARI: •İnstablite riski •1. Metatarsta elevasyon ve metatarsalji riski
 16. 16. TEKNİK 2) KAPALI KAMA OSTEOTOMİSİ Sağlam apex menteşe görevi görür Frontal planda menteşe •Dorsomedialde olursa plantar flex •Plantar medialde olursa elevasyonTransvers Oblik
 17. 17. TEKNİK2) KAPALI KAMA OSTEOTOMİSİ Testere aksı metatarsa dik Testere aksı yere dikMetatars başında elevasyon
 18. 18. TEKNİK2) KAPALI KAMA OSTEOTOMİSİ
 19. 19. TEKNİK2) KAPALI KAMA OSTEOTOMİSİAVANTAJI:StabliteMUHTEMEL KOMPLİKASYONLARI:•Kısalık•Metatarsta elevasyon
 20. 20. TEKNİK 3) CHEVRON OSTEOTOMİSİApex distal veya proksimalde
 21. 21. TEKNİK 4) AÇIK KAMA OSTEOTOMİSİ•Nadiren•Aşırı kısa metatarslarda•Kemik greft kullanılır•İyileşme süresi uzun•Hallux limitus veya hallux rijidusaneden olabilir (MP ekleme bası)
 22. 22. POSTOPERATİF DÖNEM• 2 hafta atel• 2-3. hafta MP eklem ROM egzersizleri• 6. hafta parsiyel yük• 7-8. hafta tam yük• Medial ark desteği
 23. 23. KİŞİSEL TECRÜBE• İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında• Temmuz 2001- Şubat 2005 arasında• 12 hastanın 16 ayağı→ DYDP + Proks osteotomi• Hepsi kresentik osteotomi• Hepsi bayan• Yaş ortalaması 43,12 15,68• 7 hastanın 11 ayağı ort. 23 ay takip edildi
 24. 24. KİŞİSEL TECRÜBE HV açısı IM açı DMAaçı (derece) (derece) (derece)Preop 38,18 7,61 16,37 3,26 12,37 7,99Postop 15,50 7,08 7,31 4,54 9,50 4,46Kontrol 19,09 8,45 6,45 3,01 8,77 4,907 hasta,11 ayak
 25. 25. F.K.,24,L Şubat 2004 36 1018
 26. 26. 16 109 Erken postop
 27. 27. 18 12 Postop 15. ay10
 28. 28. 30 1425 12 R.B., 23, R 1312L R
 29. 29. Erken postop
 30. 30. 14 10 25 5 711 Postop 3. ay
 31. 31. Postop 3. ay
 32. 32. 32 N.T., 21, R 12 40 10 Eylül,2003 1612
 33. 33. R: Erken postop
 34. 34. L: Erken postop
 35. 35. 12 30 13 1210 5 Postop 21. ay
 36. 36. Postop 21. ay
 37. 37. C.C., 24, R15 36 Temmuz 2001 17
 38. 38. 45 7 Postop 2. ay
 39. 39. 34 12S.Ç., 58, RŞubat 2005 18
 40. 40. Postop 3. ay
 41. 41. 40N.M., 32, L 12Şubat 2005
 42. 42. TEŞEKKÜREDERİM!

×