SlideShare a Scribd company logo
side
side
Dine muligheter for å lykkes i rollen som selger, leder eller kundeservicemedarbeider
avhenger av riktig kunnskap og tilstrekkelige ferdigheter i å anvende kunnskapen på en
hensiktsmessig måte. Det er denne kombinasjonen vi kaller kompetanse.
For hver gang du fyller på med kunnskap og utvikler dine ferdigheter, øker mulighetene
til å påvirke din egen og bedriftens fremtid på en positiv måte.
Du sitter nå med en oversikt over hvilke åpne programmer vi tilbyr, når og hvor de
gjennomføres og hva som må investeres i tid og kroner. Du finner også informasjon om
hvordan du kan melde deg på ønsket kursprogram.
Vår pedagogiske form innebærer en veksling mellom korte forelesninger, plenums-
diskusjoner, gruppearbeid, avrapportering og en stor del trening. Vi anbefaler derfor
også at deltagerne bor på stedet, dette øker læringsutbyttet ytterligere.
Vi tilbyr også bedriftsinterne programmer og kartlegging/analyser.
Du er velkommen til å ta kontakt med oss for mer informasjon om dette.
1
Med vennlig hilsen
Stein Diesen | Managing Director
Mercuri International Norge AS
side
Stein
Ledelse, salgsledelse,
forhandlingsteknikk
og butikkøkonomi.
Trond
Ledelse, salgsledelse,
teamutvikling, kunde- og
medarbeiderutvikling.
Morten
Salg, salgsledelse,
presentasjonsteknikk
og møtebooking.
Trond R
Salg, salgsledelse,
KAM og
kundeundersøkelser.
Kristin
Ledelse og coaching.
Knut
Ledelse, salgsledelse og
teamutvikling.
Stig
Ledelse, salgsledelse,
kunde- og
medarbeiderutvikling.
Terje
Ledelse, salgsledelse og
salg.
Thor
Salg, kunde- og
medarbeiderutvikling.
Per Erik
Ledelse, salgsledelse,
KAM og
møtebooking.
Stein Ove
Ledelse, salgsledelse og
salg
Anne-Marie
Mercuri International
Business School (MIBS).
Birgitte
Markedsføring, koordinering,
kunde- og
medarbeiderundersøkelser.
Terje
Økonomi og IT.
Er dette deg?
Vi søker deg som har erfaring med- og kan
vise til gode resultater innen salg og
ledelse. Du motiveres av ansvar og frihet,
og har erfaring med å bygge og utvikle
egen plattform. Du har talent innen ditt
fag - og evnen til å formidle.
side
• Salgstrening
• Key Account Management
…..………...………………………………...Side 1
• Praktisk Ledelse
• Selgerledelse
• Strategisk Ledelse
• Ny som leder
• Kommuniser bedre – oppnå gjennomslag
• Forhandlingsteknikk
• Nå gjennom med ditt budskap - Presentasjonsteknikk
• Konflikthåndtering
• Retorikk – Kunsten å overbevise
• Møtebooking
• Kundeplattform
…..………...………………………………...Side 1
…..………...………………………………...Side 2
…..………...………………………………...Side 3
…..………...………………………………...Side 4
…..………...………………………………...Side 5
…..………...………………………………... Side 5
…..………...………………………………... Side 5
…..………...………………………………...Side 6
• Påmelding / kontaktpersoner
• Vår samarbeidspartner
• Referanser
…..………...………………………………...Side 8
…..………...………………………………...Side 9
…..………...………………………………...Side 10
…..………...………………………………...Side 4
…..………...………………………………... Side 6
…..………...………………………………... Side 6
…..………...………………………………...Side 6
side
I dagens komplekse og tøffe marked er det ikke tilstrekkelig at du kan fortelle mye om
ditt produkt - du oppnår bedre resultater hvis du også er trygg i å gjennomføre en god
salgsprosess.
Mercuri International Business Schools programmer i salg vil i tillegg til å gi deg nye
kunnskaper og nye ferdigheter, også gi nye opplevelser, nye relasjoner og et utvidet
nettverk. Våre læringsmetoder tar utgangspunkt i din situasjon slik at du kan omsette
det du lærer til din egen hverdag. Det du lærer å anvende i egen situasjon, er det som
gjør en forskjell.
1
Salgstrening
For både nye og erfarne selgere i B2B
Selgerrollen – Salgsmetodikk – DABA - Beslutningsbilde – Kommunikasjon – Selgerstil –
Møtebooking – Kundens behov – Selge utbytte – Håndtere kjøpsmotstand – Prispresentasjon
Salgstrening 1 17.-18. januar 2017 Thon Hotel Vettre
Salgstrening 2 7.-8 mars 2017 Thon Hotel Vettre 23 500
Salgstrening 3 25.-26.. april 2017 Thon Hotel Vettre 11 800
Salgstrening 1 5.-6. September 2017 Thon Hotel Vettre
Salgstrening 2 31. okt - 1. nov 2017 Thon Hotel Vettre 23 500
Salgstrening 3 12.-13. desember 2017 Thon Hotel Vettre 11 800
Pakkepris for alle 3 trinn 30 000
Key Account Management
For alle med ansvar for nøkkelkunder
Hva er KAM i din bedrift – KAM-rollen – Organisering – Ansvar/myndighet – KAM-teamet –
Plan på lang og kort sikt
Key Account Management 1 24.-25. januar 2017 Thon Hotel Vettre
Key Account Management 2 14. mars 2017 Thon Hotel Vettre 17 900
Key Account Management 1 12.-13. september 2017 Thon Hotel Vettre
Key Account Management 2 7. november 2017 Thon Hotel Vettre 17 900
side
Med ledelse kommer ansvar og forventninger – både ovenfra og nedenfra.
Uansett hvordan verden ser ut er lederens rolle knyttet til ønske om forbedringer. Det
forventes at du bidrar med din ledelse for å utvikle enkeltpersoner og derigjennom
organisasjonen. Du skal være mål- og resultatorientert og ta kloke beslutninger, nettopp
for å utvikle både godt lederskap og medarbeiderskap.
Mercuri International Business School – Ledelse knytter sammen alle våre programmer
innen utvikling av dine kunnskaper og ferdigheter som leder på alle nivåer i
organisasjonen. Du får også de nødvendige verktøy for å gjøre denne jobben. Enten du
er administrerende direktør eller nyansatt leder, har dere et felles ansvar – å bli bedre.
2
Praktisk Ledelse
For ledere på alle nivåer
Trinn 1
System og struktur – Målstyring – RIK som planleggingsverktøy – Situasjonsbestemt ledelse –
Motivasjon
Trinn 2
Rekruttering og opplæring – Kommunikasjon – Utviklingssamtaler – Delegering
Trinn 3
Samarbeid og team – Vanskelige samtaler – Konflikthåndtering – Endringsledelse
Praktisk ledelse trinn 1 31. jan - 1. februar 2017 Thon Hotel Vettre
Praktisk ledelse trinn 2 21.-22. mars 2017 Thon Hotel Vettre
Praktisk ledelse trinn 3 9.-10. mai 2017 Thon Hotel Vettre 35 900
Praktisk ledelse trinn 1 29.-30. august 2017 Thon Hotel Vettre
Praktisk ledelse trinn 2 10.-11. oktober 2017 Thon Hotel Vettre
Praktisk ledelse trinn 3 5.-6. desember 2017 Thon Hotel Vettre 35 900
side 3
Selgerledelse
For ledere med salgs- og personalansvar på alle nivåer
Trinn 1
Strategi til handling – Målstyre din organisasjon – Selgerleders rolle – RIK, et
planleggingsverktøy
Trinn 2
Coaching – Lære å lede seg selv og andre – Coachingkompasset – Casetrening
Trinn 3
Situasjonsbestemt ledelse – 360 graders analyse av din lederstil – Trene og anvende ulike
lederstiler
Trinn 4
Målsamtaler – Medarbeidersamtaler – Vanskelige samtaler – Rekruttering – Utvikling av egen
organisasjon
Selgerledelse trinn 1 31. jan - 1. februar 2017 Thon Hotel Vettre
Selgerledelse trinn 2 21.-22. mars 2017 Thon Hotel Vettre
Selgerledelse trinn 3 9.-10. mai 2017 Thon Hotel Vettre
Selgerledelse trinn 4 20.-21. juni 2017 Thon Hotel Vettre 49 900
Selgerledelse trinn 1 29.-30. august 2017 Thon Hotel Vettre
Selgerledelse trinn 2 10.-11. oktober 2017 Thon Hotel Vettre
Selgerledelse trinn 3 5.-6. desember 2017 Thon Hotel Vettre
Selgerledelse trinn 4 7.-8. februar 2018 Thon Hotel Vettre 49 900
side 4
Ny som leder
For deg som nettopp har blitt leder
Trinn 1
Målstyring som ledelsesfilosofi – Å lede og utvikle medarbeidere.
Lederens seks nøkkeloppgaver – Hvordan motivere og skape engasjement
Trinn 2
Situasjonsorientert ledelse – lederen som konfliktløser
Ny som leder trinn 1 14.-15. februar 2017 Thon Hotel Vettre
Ny som leder trinn 2 4.-5. april 2017 Thon Hotel Vettre 23 500
Ny som leder trinn 1 19.-20. september 2017 Thon Hotel Vettre
Ny som leder trinn 2 14.-15. november 2017 Thon Hotel Vettre 23 500
Strategisk Ledelse
For ledere med strategisk ansvar
Strategisk ledelse trinn 1 17.-18. oktober 2017 Thon Hotel Vettre
Strategisk ledelse trinn 2 12.-13. desember 2017 Thon Hotel Vettre
Strategisk ledelse trinn 3 7.-8. februar 2018 Thon Hotel Vettre 49 900
side
Tverrfaglige programmer er program som er uavhengig av trinnprogrammene, både for
salg og ledelse. De fleste fagkursene passer for personer i alle stillinger, og kan tas i
kombinasjon med trinnprogram, eller separat.
Kommuniser bedre – oppnå gjennomslag
For alle som vil utvikle sine kommunikasjonsevner
Større bevissthet på egen atferd – Åpenhet i kommunikasjonen – Kommunisere under stress
og i vanskelige situasjoner – Problemløsing - Oppnå gjennomslag som følge av forbedret
kommunikasjon med både kunder og kolleger
Kommuniser bedre – oppnå gjennomslag 14.-15. mars 2017 Thon Hotel Vettre 11 800
Kommuniser bedre – oppnå gjennomslag 13.-14. juni 2017 Thon Hotel Vettre 11 800
Kommuniser bedre – oppnå gjennomslag 24.-25. oktober 2017 Thon Hotel Vettre 11 800
Forhandlingsteknikk
For medarbeidere og ledere på alle nivåer
Hva er en forhandling – Hva er god forberedelse – Hvordan finne spillerom – Ytelse/Motytelse
– Hvilke holdninger fører frem – Taktisk utspill
Forhandlingsteknikk 15.-16. november 2016 Thon Hotel Vettre 11 800
Forhandlingsteknikk 14.-15. februar 2017 Thon Hotel Vettre 11 800
Forhandlingsteknikk 13.-14. juni 2017 Thon Hotel Vettre 11 800
Forhandlingsteknikk 24.-25. oktober 2017 Thon Hotel Vettre 11 800
Nå gjennom med ditt budskap - Presentasjonsteknikk
For medarbeidere og ledere på alle nivåer
Forberedelsen – Presentation ZEN (Powerpoint) – Styring av gruppen – Spørsmålsstilling –
Tilpasning av budskapet – Oppnå gjennomslag
Nå gjennom med ditt budskap 22.-23. november 2016 Thon Hotel Vettre 11 800
Nå gjennom med ditt budskap 4.-5. april 2017 Thon Hotel Vettre 11 800
Nå gjennom med ditt budskap 12.-13. september 2017 Thon Hotel Vettre 11 800
5
side
Tverrfaglige programmer er program som er uavhengig av trinnprogrammene, både for
salg og ledelse. De fleste fagkursene passer for personer i alle stillinger, og kan tas i
kombinasjon med trinnprogram, eller separat.
Konflikthåndtering
Lær å håndtere konflikter på en konstruktiv måte – bruk konflikter til å utvikle og skape et
positivt resultat
Konflikthåndtering 18. januar 2017 Torshov - MI Oslo
Konflikthåndtering 30. mai 2017 Oslo Sentrum 5 900
Konflikthåndtering 28. november 2017 Oslo Sentrum 5 900
Retorikk – Kunsten å overbevise
For medarbeidere og ledere som ønsker å utvikle sin talekunst
Styrke din troverdighet som taler - Analyse av publikum og situasjon - Oppbygging av
argumenter og bevis – Disposisjon - Skape god rytme og interesse gjennom retoriske teknikker
Retorikk – kunsten å overbevise 20. juni 2017 Oslo Sentrum 5 900
Retorikk – kunsten å overbevise 7. november 2017 Oslo Sentrum 5 900
Møtebooking
For alle som jobber med salg
Møtebooking 25. januar 2017 Torshov – MI Oslo
Møtebooking 30. mai 2017 Oslo Sentrum 5 900
Møtebooking 28. november 2017 Oslo Sentrum 5 900
6
Utvikle og beholde kunden - Kundeplattform
For alle som jobber med salg og har resultatansvar
Kartlegging av kundens potensial, kjøp i dag, og relasjon – Strategi og taktikk – Målstyring –
Resultat/Innsats/Kapasitet (RIK) Inngår også som Trinn 3 i Salgstrening til pakkepris (Trinn 1-3)
Kundeplattform 29.-30. november 2016 Thon Hotel Vettre 11 800
Kundeplattform 25.-26. april 2017 Thon Hotel Vettre 11 800
Kundeplattform 12.-13. desember 2017 Thon Hotel Vettre 11 800
side
I tillegg til våre kurs, inviterer vi jevnlig til Frokostmøter. Temaet varierer fra gang til gang,.
Vi byr på faglig innhold, frokost og kaffe/te.
Frokostmøtene er kostnadsfrie og varer fra kl. 08:00 – 10:00.
Tema kommer 4 november 2016 Bergen (Regus)
Tema kommer 18 november 2016 Sandakerveien 24 C
Tema kommer 9 desember 2016 Sandakerveien 24 C
7
side
Påmelding:
For å melde deg på våre kurs, ta kontakt med oss på telefon 23 39 63 00, eller på
e-post mercuri@mercuri.no.
Du kan også melde deg på via våre nettsider www.mercuri.no
Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon?
Dersom du har spørsmål knyttet til kursprogrammene ta kontakt med Stein Ove Høgdahl.
Inkludert i prisen
Konferansepakke med lunsj, og kursmateriell. Alle priser er eksklusive overnatting og mva.
Ønsker du overnatting?
Kursprogrammene våre går på Thon Hotel Vettre i Asker. Ønsker du overnatting kan du booke dette
direkte med hotellet og få våre avtalepriser. Eventuell kreditt må avtales med hotellet i forkant.
Påmelding og fakturering
Påmeldingen er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig.
Kunden faktureres med forfall 30 dager før kursstart. Etter forfall beregnes 1,5 % rente per påbegynt
måned. Fakturagebyr på NOK 56,- kommer i tillegg.
Mercuri International Norge AS forbeholder seg retten til å endre eller avlyse kurs.
8
Stein Ove Høgdahl
Tlf. 906 90 281
stein.ove.hogdahl@mercuri.no
side
• Ligger i landlige og rolige omgivelser i Asker, kun 20 minutters kjøretur fra Oslo
sentrum
• Har lyse og luftige møtelokaler og konferanserom med de nødvendige tekniske
hjelpemidler.
• På hotellet finner du mange små og hyggelige sittegrupper i fellesområdene, stort
innendørsbasseng, badstu og fitnessrom.
• Nylig åpnet Restaurant Ask hvor frokost, lunsj og middag blir servert. Innbydende og
uformell restaurant med åpent kjøkken og stor kullgrill hvor du ser kokkene tilberede
maten. Thon Hotel Vettre har alltid vært kjent for sin høye kvalitet på mat og service.
Kursprogrammene våre gjennomføres på Thon Hotel Vettre i Asker – 20 min / 25 km
fra Oslo Sentrum (mot køen). Her kan du nyte nærheten til sjøen, og vandre langs
kystkulturstien til idylliske Konglungen og Vollen.
Kursdeltagere fra Mercuri International har en egen fastpris, som garanterer at du
som kursdeltager alltid vil få en lav pris på overnatting – uansett sesong.
Thon Hotel Vettre, Konglungveien 201, 1392 Vettre
+47 66 90 22 11 | vettre.booking@thonhotels.no | www.vettre.no
9
side
Her ser du et lite utvalg av våre fornøyde kunder som har deltatt på Mercuri
International Business School.
10
side
Her ser du et lite utvalg av våre fornøyde kunder som har deltatt på Mercuri
International Business School.
11
side
Mercuri International Norge AS
Sandakerveien 24 C, bygg A1
0473 OSLO
Postboks 4204 Nydalen
0401 Oslo
Tlf. 23 39 63 00
mercuri@mercuri.no
www.mercuri.no
Dette er Mercuri International
Mercuri International ble grunnlagt tidlig på 1960-tallet for å hjelpe kunder
å realisere sine strategier. Femti år senere er dette fortsatt vår hverdag.
Mercuri International er et av verdens største konsulentselskaper innen
salg, ledelse og kundeservice, representert med over 700 konsulenter i
over 40 land.
Våre konsulenter har gjennom sin bakgrunn og kompetanse de beste
kvalifikasjoner for å bidra til utvikling i din bedrift. Når du tar kontakt med
Mercuri International kan du være sikker på at du får håndplukket
spisskompetanse.
V. nr 21.09.2016

More Related Content

Similar to Mercuri Business School - Programoversikt 2016 2017

i styrerommet - samling 2 - strategi
i styrerommet - samling 2 - strategii styrerommet - samling 2 - strategi
i styrerommet - samling 2 - strategi
Sigurd Grayston Skjørestad
 
Vingeslag_forhandlingskurs
Vingeslag_forhandlingskursVingeslag_forhandlingskurs
Vingeslag_forhandlingskurs
Sturla Vestly
 
Kurs i Key Account Management - Få mer ut av KAM rollen
Kurs i Key Account Management - Få mer ut av KAM rollenKurs i Key Account Management - Få mer ut av KAM rollen
Kurs i Key Account Management - Få mer ut av KAM rollen
Stein Ove Høgdahl
 
NWConsumerNorwayMarketUpdate2014(4)
NWConsumerNorwayMarketUpdate2014(4)NWConsumerNorwayMarketUpdate2014(4)
NWConsumerNorwayMarketUpdate2014(4)
Bård Kvamme
 
Nor selection presentasion jan 2014
Nor selection presentasion jan 2014Nor selection presentasion jan 2014
Nor selection presentasion jan 2014
Henning Sohlman Lund
 
B2B Salg og Rekruttering
B2B Salg og RekrutteringB2B Salg og Rekruttering
B2B Salg og Rekruttering
monahauge
 
Hvorfor smidig - for Sykehuspartner 2020
Hvorfor smidig - for Sykehuspartner 2020Hvorfor smidig - for Sykehuspartner 2020
Hvorfor smidig - for Sykehuspartner 2020
Ole Kristian Nystrøm
 
B2 b salg presentasjon_sshare_013
B2 b salg presentasjon_sshare_013B2 b salg presentasjon_sshare_013
B2 b salg presentasjon_sshare_013
B2B SALG AS
 
cv_marianne_hole_jan 2016
cv_marianne_hole_jan 2016cv_marianne_hole_jan 2016
cv_marianne_hole_jan 2016
Marianne Hole
 
God kunnskapsledelse i praksis, foredrag for Dataforeningen Summit
God kunnskapsledelse i praksis, foredrag for Dataforeningen SummitGod kunnskapsledelse i praksis, foredrag for Dataforeningen Summit
God kunnskapsledelse i praksis, foredrag for Dataforeningen Summit
Merete Berg
 
De smidige vinner - Agile Marketing
De smidige vinner - Agile MarketingDe smidige vinner - Agile Marketing
De smidige vinner - Agile Marketing
markup_consulting
 
Karriereforum presentasjon
Karriereforum presentasjonKarriereforum presentasjon
Karriereforum presentasjon
trinelisejagge
 
Rapport - hvordan norske virksomheter jobber med employer branding
Rapport - hvordan norske virksomheter jobber med employer brandingRapport - hvordan norske virksomheter jobber med employer branding
Rapport - hvordan norske virksomheter jobber med employer branding
Arve Kvalsvik
 
Kursprogram strategisk salg vår 2016
Kursprogram strategisk salg vår 2016Kursprogram strategisk salg vår 2016
Kursprogram strategisk salg vår 2016
Line Marlene Helberg Young
 
Digital markedsføring: Hvordan skape vekst med synlighet
Digital markedsføring: Hvordan skape vekst med synlighetDigital markedsføring: Hvordan skape vekst med synlighet
Digital markedsføring: Hvordan skape vekst med synlighet
David Aleksandersen
 
10 suksesskriterier i Omstillingsprosessen
10 suksesskriterier i Omstillingsprosessen 10 suksesskriterier i Omstillingsprosessen
10 suksesskriterier i Omstillingsprosessen
Organisasjonsrådgiveren
 

Similar to Mercuri Business School - Programoversikt 2016 2017 (20)

i styrerommet - samling 2 - strategi
i styrerommet - samling 2 - strategii styrerommet - samling 2 - strategi
i styrerommet - samling 2 - strategi
 
Vingeslag_forhandlingskurs
Vingeslag_forhandlingskursVingeslag_forhandlingskurs
Vingeslag_forhandlingskurs
 
Kurs i Key Account Management - Få mer ut av KAM rollen
Kurs i Key Account Management - Få mer ut av KAM rollenKurs i Key Account Management - Få mer ut av KAM rollen
Kurs i Key Account Management - Få mer ut av KAM rollen
 
NWConsumerNorwayMarketUpdate2014(4)
NWConsumerNorwayMarketUpdate2014(4)NWConsumerNorwayMarketUpdate2014(4)
NWConsumerNorwayMarketUpdate2014(4)
 
Suksess med lean i smb
Suksess med lean i smbSuksess med lean i smb
Suksess med lean i smb
 
Nor selection presentasion jan 2014
Nor selection presentasion jan 2014Nor selection presentasion jan 2014
Nor selection presentasion jan 2014
 
B2B Salg og Rekruttering
B2B Salg og RekrutteringB2B Salg og Rekruttering
B2B Salg og Rekruttering
 
Hvorfor smidig - for Sykehuspartner 2020
Hvorfor smidig - for Sykehuspartner 2020Hvorfor smidig - for Sykehuspartner 2020
Hvorfor smidig - for Sykehuspartner 2020
 
B2 b salg presentasjon_sshare_013
B2 b salg presentasjon_sshare_013B2 b salg presentasjon_sshare_013
B2 b salg presentasjon_sshare_013
 
cv_marianne_hole_jan 2016
cv_marianne_hole_jan 2016cv_marianne_hole_jan 2016
cv_marianne_hole_jan 2016
 
God kunnskapsledelse i praksis, foredrag for Dataforeningen Summit
God kunnskapsledelse i praksis, foredrag for Dataforeningen SummitGod kunnskapsledelse i praksis, foredrag for Dataforeningen Summit
God kunnskapsledelse i praksis, foredrag for Dataforeningen Summit
 
De smidige vinner - Agile Marketing
De smidige vinner - Agile MarketingDe smidige vinner - Agile Marketing
De smidige vinner - Agile Marketing
 
Karriereforum presentasjon
Karriereforum presentasjonKarriereforum presentasjon
Karriereforum presentasjon
 
Rapport - hvordan norske virksomheter jobber med employer branding
Rapport - hvordan norske virksomheter jobber med employer brandingRapport - hvordan norske virksomheter jobber med employer branding
Rapport - hvordan norske virksomheter jobber med employer branding
 
Kursprogram strategisk salg vår 2016
Kursprogram strategisk salg vår 2016Kursprogram strategisk salg vår 2016
Kursprogram strategisk salg vår 2016
 
Kursprogram strategisk salg høst 2014
Kursprogram strategisk salg høst 2014Kursprogram strategisk salg høst 2014
Kursprogram strategisk salg høst 2014
 
Kursprogram strategisk salg høst 2014
Kursprogram strategisk salg høst 2014Kursprogram strategisk salg høst 2014
Kursprogram strategisk salg høst 2014
 
Digital markedsføring: Hvordan skape vekst med synlighet
Digital markedsføring: Hvordan skape vekst med synlighetDigital markedsføring: Hvordan skape vekst med synlighet
Digital markedsføring: Hvordan skape vekst med synlighet
 
10 suksesskriterier i Omstillingsprosessen
10 suksesskriterier i Omstillingsprosessen 10 suksesskriterier i Omstillingsprosessen
10 suksesskriterier i Omstillingsprosessen
 
BEST Consulting Group
BEST Consulting GroupBEST Consulting Group
BEST Consulting Group
 

Mercuri Business School - Programoversikt 2016 2017

 • 2. side Dine muligheter for å lykkes i rollen som selger, leder eller kundeservicemedarbeider avhenger av riktig kunnskap og tilstrekkelige ferdigheter i å anvende kunnskapen på en hensiktsmessig måte. Det er denne kombinasjonen vi kaller kompetanse. For hver gang du fyller på med kunnskap og utvikler dine ferdigheter, øker mulighetene til å påvirke din egen og bedriftens fremtid på en positiv måte. Du sitter nå med en oversikt over hvilke åpne programmer vi tilbyr, når og hvor de gjennomføres og hva som må investeres i tid og kroner. Du finner også informasjon om hvordan du kan melde deg på ønsket kursprogram. Vår pedagogiske form innebærer en veksling mellom korte forelesninger, plenums- diskusjoner, gruppearbeid, avrapportering og en stor del trening. Vi anbefaler derfor også at deltagerne bor på stedet, dette øker læringsutbyttet ytterligere. Vi tilbyr også bedriftsinterne programmer og kartlegging/analyser. Du er velkommen til å ta kontakt med oss for mer informasjon om dette. 1 Med vennlig hilsen Stein Diesen | Managing Director Mercuri International Norge AS
 • 3. side Stein Ledelse, salgsledelse, forhandlingsteknikk og butikkøkonomi. Trond Ledelse, salgsledelse, teamutvikling, kunde- og medarbeiderutvikling. Morten Salg, salgsledelse, presentasjonsteknikk og møtebooking. Trond R Salg, salgsledelse, KAM og kundeundersøkelser. Kristin Ledelse og coaching. Knut Ledelse, salgsledelse og teamutvikling. Stig Ledelse, salgsledelse, kunde- og medarbeiderutvikling. Terje Ledelse, salgsledelse og salg. Thor Salg, kunde- og medarbeiderutvikling. Per Erik Ledelse, salgsledelse, KAM og møtebooking. Stein Ove Ledelse, salgsledelse og salg Anne-Marie Mercuri International Business School (MIBS). Birgitte Markedsføring, koordinering, kunde- og medarbeiderundersøkelser. Terje Økonomi og IT. Er dette deg? Vi søker deg som har erfaring med- og kan vise til gode resultater innen salg og ledelse. Du motiveres av ansvar og frihet, og har erfaring med å bygge og utvikle egen plattform. Du har talent innen ditt fag - og evnen til å formidle.
 • 4. side • Salgstrening • Key Account Management …..………...………………………………...Side 1 • Praktisk Ledelse • Selgerledelse • Strategisk Ledelse • Ny som leder • Kommuniser bedre – oppnå gjennomslag • Forhandlingsteknikk • Nå gjennom med ditt budskap - Presentasjonsteknikk • Konflikthåndtering • Retorikk – Kunsten å overbevise • Møtebooking • Kundeplattform …..………...………………………………...Side 1 …..………...………………………………...Side 2 …..………...………………………………...Side 3 …..………...………………………………...Side 4 …..………...………………………………...Side 5 …..………...………………………………... Side 5 …..………...………………………………... Side 5 …..………...………………………………...Side 6 • Påmelding / kontaktpersoner • Vår samarbeidspartner • Referanser …..………...………………………………...Side 8 …..………...………………………………...Side 9 …..………...………………………………...Side 10 …..………...………………………………...Side 4 …..………...………………………………... Side 6 …..………...………………………………... Side 6 …..………...………………………………...Side 6
 • 5. side I dagens komplekse og tøffe marked er det ikke tilstrekkelig at du kan fortelle mye om ditt produkt - du oppnår bedre resultater hvis du også er trygg i å gjennomføre en god salgsprosess. Mercuri International Business Schools programmer i salg vil i tillegg til å gi deg nye kunnskaper og nye ferdigheter, også gi nye opplevelser, nye relasjoner og et utvidet nettverk. Våre læringsmetoder tar utgangspunkt i din situasjon slik at du kan omsette det du lærer til din egen hverdag. Det du lærer å anvende i egen situasjon, er det som gjør en forskjell. 1 Salgstrening For både nye og erfarne selgere i B2B Selgerrollen – Salgsmetodikk – DABA - Beslutningsbilde – Kommunikasjon – Selgerstil – Møtebooking – Kundens behov – Selge utbytte – Håndtere kjøpsmotstand – Prispresentasjon Salgstrening 1 17.-18. januar 2017 Thon Hotel Vettre Salgstrening 2 7.-8 mars 2017 Thon Hotel Vettre 23 500 Salgstrening 3 25.-26.. april 2017 Thon Hotel Vettre 11 800 Salgstrening 1 5.-6. September 2017 Thon Hotel Vettre Salgstrening 2 31. okt - 1. nov 2017 Thon Hotel Vettre 23 500 Salgstrening 3 12.-13. desember 2017 Thon Hotel Vettre 11 800 Pakkepris for alle 3 trinn 30 000 Key Account Management For alle med ansvar for nøkkelkunder Hva er KAM i din bedrift – KAM-rollen – Organisering – Ansvar/myndighet – KAM-teamet – Plan på lang og kort sikt Key Account Management 1 24.-25. januar 2017 Thon Hotel Vettre Key Account Management 2 14. mars 2017 Thon Hotel Vettre 17 900 Key Account Management 1 12.-13. september 2017 Thon Hotel Vettre Key Account Management 2 7. november 2017 Thon Hotel Vettre 17 900
 • 6. side Med ledelse kommer ansvar og forventninger – både ovenfra og nedenfra. Uansett hvordan verden ser ut er lederens rolle knyttet til ønske om forbedringer. Det forventes at du bidrar med din ledelse for å utvikle enkeltpersoner og derigjennom organisasjonen. Du skal være mål- og resultatorientert og ta kloke beslutninger, nettopp for å utvikle både godt lederskap og medarbeiderskap. Mercuri International Business School – Ledelse knytter sammen alle våre programmer innen utvikling av dine kunnskaper og ferdigheter som leder på alle nivåer i organisasjonen. Du får også de nødvendige verktøy for å gjøre denne jobben. Enten du er administrerende direktør eller nyansatt leder, har dere et felles ansvar – å bli bedre. 2 Praktisk Ledelse For ledere på alle nivåer Trinn 1 System og struktur – Målstyring – RIK som planleggingsverktøy – Situasjonsbestemt ledelse – Motivasjon Trinn 2 Rekruttering og opplæring – Kommunikasjon – Utviklingssamtaler – Delegering Trinn 3 Samarbeid og team – Vanskelige samtaler – Konflikthåndtering – Endringsledelse Praktisk ledelse trinn 1 31. jan - 1. februar 2017 Thon Hotel Vettre Praktisk ledelse trinn 2 21.-22. mars 2017 Thon Hotel Vettre Praktisk ledelse trinn 3 9.-10. mai 2017 Thon Hotel Vettre 35 900 Praktisk ledelse trinn 1 29.-30. august 2017 Thon Hotel Vettre Praktisk ledelse trinn 2 10.-11. oktober 2017 Thon Hotel Vettre Praktisk ledelse trinn 3 5.-6. desember 2017 Thon Hotel Vettre 35 900
 • 7. side 3 Selgerledelse For ledere med salgs- og personalansvar på alle nivåer Trinn 1 Strategi til handling – Målstyre din organisasjon – Selgerleders rolle – RIK, et planleggingsverktøy Trinn 2 Coaching – Lære å lede seg selv og andre – Coachingkompasset – Casetrening Trinn 3 Situasjonsbestemt ledelse – 360 graders analyse av din lederstil – Trene og anvende ulike lederstiler Trinn 4 Målsamtaler – Medarbeidersamtaler – Vanskelige samtaler – Rekruttering – Utvikling av egen organisasjon Selgerledelse trinn 1 31. jan - 1. februar 2017 Thon Hotel Vettre Selgerledelse trinn 2 21.-22. mars 2017 Thon Hotel Vettre Selgerledelse trinn 3 9.-10. mai 2017 Thon Hotel Vettre Selgerledelse trinn 4 20.-21. juni 2017 Thon Hotel Vettre 49 900 Selgerledelse trinn 1 29.-30. august 2017 Thon Hotel Vettre Selgerledelse trinn 2 10.-11. oktober 2017 Thon Hotel Vettre Selgerledelse trinn 3 5.-6. desember 2017 Thon Hotel Vettre Selgerledelse trinn 4 7.-8. februar 2018 Thon Hotel Vettre 49 900
 • 8. side 4 Ny som leder For deg som nettopp har blitt leder Trinn 1 Målstyring som ledelsesfilosofi – Å lede og utvikle medarbeidere. Lederens seks nøkkeloppgaver – Hvordan motivere og skape engasjement Trinn 2 Situasjonsorientert ledelse – lederen som konfliktløser Ny som leder trinn 1 14.-15. februar 2017 Thon Hotel Vettre Ny som leder trinn 2 4.-5. april 2017 Thon Hotel Vettre 23 500 Ny som leder trinn 1 19.-20. september 2017 Thon Hotel Vettre Ny som leder trinn 2 14.-15. november 2017 Thon Hotel Vettre 23 500 Strategisk Ledelse For ledere med strategisk ansvar Strategisk ledelse trinn 1 17.-18. oktober 2017 Thon Hotel Vettre Strategisk ledelse trinn 2 12.-13. desember 2017 Thon Hotel Vettre Strategisk ledelse trinn 3 7.-8. februar 2018 Thon Hotel Vettre 49 900
 • 9. side Tverrfaglige programmer er program som er uavhengig av trinnprogrammene, både for salg og ledelse. De fleste fagkursene passer for personer i alle stillinger, og kan tas i kombinasjon med trinnprogram, eller separat. Kommuniser bedre – oppnå gjennomslag For alle som vil utvikle sine kommunikasjonsevner Større bevissthet på egen atferd – Åpenhet i kommunikasjonen – Kommunisere under stress og i vanskelige situasjoner – Problemløsing - Oppnå gjennomslag som følge av forbedret kommunikasjon med både kunder og kolleger Kommuniser bedre – oppnå gjennomslag 14.-15. mars 2017 Thon Hotel Vettre 11 800 Kommuniser bedre – oppnå gjennomslag 13.-14. juni 2017 Thon Hotel Vettre 11 800 Kommuniser bedre – oppnå gjennomslag 24.-25. oktober 2017 Thon Hotel Vettre 11 800 Forhandlingsteknikk For medarbeidere og ledere på alle nivåer Hva er en forhandling – Hva er god forberedelse – Hvordan finne spillerom – Ytelse/Motytelse – Hvilke holdninger fører frem – Taktisk utspill Forhandlingsteknikk 15.-16. november 2016 Thon Hotel Vettre 11 800 Forhandlingsteknikk 14.-15. februar 2017 Thon Hotel Vettre 11 800 Forhandlingsteknikk 13.-14. juni 2017 Thon Hotel Vettre 11 800 Forhandlingsteknikk 24.-25. oktober 2017 Thon Hotel Vettre 11 800 Nå gjennom med ditt budskap - Presentasjonsteknikk For medarbeidere og ledere på alle nivåer Forberedelsen – Presentation ZEN (Powerpoint) – Styring av gruppen – Spørsmålsstilling – Tilpasning av budskapet – Oppnå gjennomslag Nå gjennom med ditt budskap 22.-23. november 2016 Thon Hotel Vettre 11 800 Nå gjennom med ditt budskap 4.-5. april 2017 Thon Hotel Vettre 11 800 Nå gjennom med ditt budskap 12.-13. september 2017 Thon Hotel Vettre 11 800 5
 • 10. side Tverrfaglige programmer er program som er uavhengig av trinnprogrammene, både for salg og ledelse. De fleste fagkursene passer for personer i alle stillinger, og kan tas i kombinasjon med trinnprogram, eller separat. Konflikthåndtering Lær å håndtere konflikter på en konstruktiv måte – bruk konflikter til å utvikle og skape et positivt resultat Konflikthåndtering 18. januar 2017 Torshov - MI Oslo Konflikthåndtering 30. mai 2017 Oslo Sentrum 5 900 Konflikthåndtering 28. november 2017 Oslo Sentrum 5 900 Retorikk – Kunsten å overbevise For medarbeidere og ledere som ønsker å utvikle sin talekunst Styrke din troverdighet som taler - Analyse av publikum og situasjon - Oppbygging av argumenter og bevis – Disposisjon - Skape god rytme og interesse gjennom retoriske teknikker Retorikk – kunsten å overbevise 20. juni 2017 Oslo Sentrum 5 900 Retorikk – kunsten å overbevise 7. november 2017 Oslo Sentrum 5 900 Møtebooking For alle som jobber med salg Møtebooking 25. januar 2017 Torshov – MI Oslo Møtebooking 30. mai 2017 Oslo Sentrum 5 900 Møtebooking 28. november 2017 Oslo Sentrum 5 900 6 Utvikle og beholde kunden - Kundeplattform For alle som jobber med salg og har resultatansvar Kartlegging av kundens potensial, kjøp i dag, og relasjon – Strategi og taktikk – Målstyring – Resultat/Innsats/Kapasitet (RIK) Inngår også som Trinn 3 i Salgstrening til pakkepris (Trinn 1-3) Kundeplattform 29.-30. november 2016 Thon Hotel Vettre 11 800 Kundeplattform 25.-26. april 2017 Thon Hotel Vettre 11 800 Kundeplattform 12.-13. desember 2017 Thon Hotel Vettre 11 800
 • 11. side I tillegg til våre kurs, inviterer vi jevnlig til Frokostmøter. Temaet varierer fra gang til gang,. Vi byr på faglig innhold, frokost og kaffe/te. Frokostmøtene er kostnadsfrie og varer fra kl. 08:00 – 10:00. Tema kommer 4 november 2016 Bergen (Regus) Tema kommer 18 november 2016 Sandakerveien 24 C Tema kommer 9 desember 2016 Sandakerveien 24 C 7
 • 12. side Påmelding: For å melde deg på våre kurs, ta kontakt med oss på telefon 23 39 63 00, eller på e-post mercuri@mercuri.no. Du kan også melde deg på via våre nettsider www.mercuri.no Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon? Dersom du har spørsmål knyttet til kursprogrammene ta kontakt med Stein Ove Høgdahl. Inkludert i prisen Konferansepakke med lunsj, og kursmateriell. Alle priser er eksklusive overnatting og mva. Ønsker du overnatting? Kursprogrammene våre går på Thon Hotel Vettre i Asker. Ønsker du overnatting kan du booke dette direkte med hotellet og få våre avtalepriser. Eventuell kreditt må avtales med hotellet i forkant. Påmelding og fakturering Påmeldingen er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig. Kunden faktureres med forfall 30 dager før kursstart. Etter forfall beregnes 1,5 % rente per påbegynt måned. Fakturagebyr på NOK 56,- kommer i tillegg. Mercuri International Norge AS forbeholder seg retten til å endre eller avlyse kurs. 8 Stein Ove Høgdahl Tlf. 906 90 281 stein.ove.hogdahl@mercuri.no
 • 13. side • Ligger i landlige og rolige omgivelser i Asker, kun 20 minutters kjøretur fra Oslo sentrum • Har lyse og luftige møtelokaler og konferanserom med de nødvendige tekniske hjelpemidler. • På hotellet finner du mange små og hyggelige sittegrupper i fellesområdene, stort innendørsbasseng, badstu og fitnessrom. • Nylig åpnet Restaurant Ask hvor frokost, lunsj og middag blir servert. Innbydende og uformell restaurant med åpent kjøkken og stor kullgrill hvor du ser kokkene tilberede maten. Thon Hotel Vettre har alltid vært kjent for sin høye kvalitet på mat og service. Kursprogrammene våre gjennomføres på Thon Hotel Vettre i Asker – 20 min / 25 km fra Oslo Sentrum (mot køen). Her kan du nyte nærheten til sjøen, og vandre langs kystkulturstien til idylliske Konglungen og Vollen. Kursdeltagere fra Mercuri International har en egen fastpris, som garanterer at du som kursdeltager alltid vil få en lav pris på overnatting – uansett sesong. Thon Hotel Vettre, Konglungveien 201, 1392 Vettre +47 66 90 22 11 | vettre.booking@thonhotels.no | www.vettre.no 9
 • 14. side Her ser du et lite utvalg av våre fornøyde kunder som har deltatt på Mercuri International Business School. 10
 • 15. side Her ser du et lite utvalg av våre fornøyde kunder som har deltatt på Mercuri International Business School. 11
 • 16. side Mercuri International Norge AS Sandakerveien 24 C, bygg A1 0473 OSLO Postboks 4204 Nydalen 0401 Oslo Tlf. 23 39 63 00 mercuri@mercuri.no www.mercuri.no Dette er Mercuri International Mercuri International ble grunnlagt tidlig på 1960-tallet for å hjelpe kunder å realisere sine strategier. Femti år senere er dette fortsatt vår hverdag. Mercuri International er et av verdens største konsulentselskaper innen salg, ledelse og kundeservice, representert med over 700 konsulenter i over 40 land. Våre konsulenter har gjennom sin bakgrunn og kompetanse de beste kvalifikasjoner for å bidra til utvikling i din bedrift. Når du tar kontakt med Mercuri International kan du være sikker på at du får håndplukket spisskompetanse. V. nr 21.09.2016