Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
De smidigste vinnerGlenn Myklebust, MarkUp ConsultingConfex – 17.april 2013Agile Marketing
2De neste 40 minuttene..HVORFOR er smidighet og gjennomføringsevne stadig viktigereforutsetninger for å lykkes i markedsar...
3Siste sliden først…INDIVIDER OG HANDLINGOVERPROSESSER OG SYSTEMERINNHOLD OG MÅLGRUPPEROVERKAMPANJER OG KANALERRESPONDERE ...
4Under 1 minutt på internett…6 mill.Facebook views1.3 mill.Videoer sett påYouTube100.000Nye tweets på Twitter2 mill.Google...
5RiktigpersonRiktigbudskapRetttid og stedRiktigkanalHURTIGHET/ side 5RELEVANS OG PRESISJONHVORFOR1HVA2HVORDAN3
6Stadig større og nye utfordringerStore muligheterDigital kommunikasjonSosiale medierBig DataGlobale produksjonsressurserK...
7HVORFOR1HVA2HVORDAN3
885% av toppledere forventer økt turbulens og kompleksitet i årene somkommer.FACT #170% av ”ikke vellykkede” endringer og ...
9Hva er de største barrierene for å kunne gjøre de riktige tingeneraskere i din bedrift?HVORFOR1HVA2HVORDAN3
10De neste 40 minuttene..HVORFOR er smidighet og gjennomføringsevne stadig viktigereforutsetninger for å lykkes i markedsa...
11Hvordan planlegger og gjennomfører dere markedsaktiviteter?HVORFOR1HVA2HVORDAN3
12Typisk markedsplanJAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DESOutbound marketingE-dialogInbound marketingEvents og sp...
13Typisk markedsføringsprosessUtsendelsePretestOppretting avaktivitet i systemerKorrektur ogkorrigeringerGrafiskproduksjon...
14«Same procedure as every year, James…»• Store kampanjer krever ofte mye internkoordinering og har relativt lange ledetid...
15To ulike tilnærminger til strategi og planleggingLangsiktig• Prosessuelt• Analytisk• Målbilder• Planlagt• Store grepNært...
16Hvorfor tenke Agile i markedsarbeidet?• Historisk sterkt fokus på å analysere situasjonenog planlegge for fremtiden» Def...
17Dell Command CenterHVORFOR1HVA2HVORDAN3
18Klassisk tilnærming til markedsføringAnalyse Plan Utvikling Kampanje#1 Kampanje#2InnsatsTidHVORFOR1HVA2HVORDAN3
19Sannsynligheten for å slå hole-in-one:På en gitt runde: 1:5 000På et enkelt hull: 1:20 000To spillere i samme foursome f...
20”Agile Marketing” tilnærmingInnsatsTidGjennomføringAnalyseUtviklingGjennomføringAnalyseUtviklingHVORFOR1HVA2HVORDAN3
21Mot en definisjon…«Create, communicate and deliverunique value to an always-changingcustomer, in an always-changingmarke...
22Prinsipper i Agile MarketingHVORFOR1HVA2HVORDAN3INDIVIDER OG HANDLING FREMFOR PROSESSER OG SYSTEMERINNHOLD OG MÅLGRUPPER...
23Hvis dere vil at disse prinsippene skal kjennetegne deresorganisasjon, hva må dere endre først?HVORFOR1HVA2HVORDAN3
24De neste 40 minuttene..HVORFOR er smidighet og gjennomføringsevne stadig viktigereforutsetninger for å lykkes i markedsa...
25FRIHET vs. KONTROLLHVORFOR1HVA2HVORDAN3
26Hva er den mest smidige, tilpasningsdyktige, innovative ogengasjerende tingen i verden?(og samtidig den minst kontroller...
27PlanleggingBudsjetteringAllokeringMålingEvalueringOrganiseringKoordineringOvervåkingStruktureringMotiveringBelønningOppl...
28Agile Marketing er et «mindset»HVORFOR1HVA2HVORDAN3
29”Test, Lær ,Forplikt” loopenMåleeffektTESTEksperimenteremed nye tilbudLÆRIdentifisere vinnere ogfjerne mislykkedeforsøkF...
30Test, lær og forplikt i praksis• Starter med eksisterende produkt ellerbudskap, lager variasjoner og tester nyetilbud• M...
31Eksempel på gjennomføringsmodell for Agile MarketingHVORFOR1HVA2HVORDAN3
32Daglige/ukentlige «stand-ups»• Hva gjorde vi i går?• Hva skal vi gjøre i dag?• Hvilke hindringer måoverkommes for at vi ...
33Verktøy som stimulerer kreativitet i hverdagen”The best way to have a good idea, is to have lotsof ideas”Dr. Linus Pauli...
345 råd på veienHVORFOR1HVA2HVORDAN3Bytt fra lengre planer til to ukers "spurter"Ha daglige 15 minutters «sprint møter». F...
© MarkUp Consultingwww.markup.no
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

De smidige vinner - Agile Marketing

917 views

Published on

Foredrag på Confex sin Smart Marketing konferanse april 2013. Fokus på agile marketing og hvordan få mer effekt mer effektivt ut av markedsinvesteringene.

Published in: Business
 • Be the first to comment

De smidige vinner - Agile Marketing

 1. 1. De smidigste vinnerGlenn Myklebust, MarkUp ConsultingConfex – 17.april 2013Agile Marketing
 2. 2. 2De neste 40 minuttene..HVORFOR er smidighet og gjennomføringsevne stadig viktigereforutsetninger for å lykkes i markedsarbeidet?1HVA innebærer Agile Marketing?2HVORDAN kan du bli mer Agile i markedsarbeidet?3
 3. 3. 3Siste sliden først…INDIVIDER OG HANDLINGOVERPROSESSER OG SYSTEMERINNHOLD OG MÅLGRUPPEROVERKAMPANJER OG KANALERRESPONDERE PÅ ENDRINGOVERFØLGE EN PLANTESTE OG MÅLEOVERSYNSE OG MENEGJØRE MERAV DET SOM FUNGERERRASKERE
 4. 4. 4Under 1 minutt på internett…6 mill.Facebook views1.3 mill.Videoer sett påYouTube100.000Nye tweets på Twitter2 mill.Google searches20 mill.Bilder sett på Flickr320Nye konti på TwitterHVORFOR1HVA2HVORDAN3
 5. 5. 5RiktigpersonRiktigbudskapRetttid og stedRiktigkanalHURTIGHET/ side 5RELEVANS OG PRESISJONHVORFOR1HVA2HVORDAN3
 6. 6. 6Stadig større og nye utfordringerStore muligheterDigital kommunikasjonSosiale medierBig DataGlobale produksjonsressurserKrav og forventningerFra kunderFra eiereFra samfunnetØkt konkurranseEffektivitet og lønnsomhetFlere konkurrenterØkt transparensVerdi for pengeneØkt ressursutnyttelseFra ansatteØkonomiske resultaterUnngå sløsingHVORFOR1HVA2HVORDAN3
 7. 7. 7HVORFOR1HVA2HVORDAN3
 8. 8. 885% av toppledere forventer økt turbulens og kompleksitet i årene somkommer.FACT #170% av ”ikke vellykkede” endringer og gjennomføringer blir planlagt av 10eller færre mennesker.FACT #290% av strategier som svikter gjør det som følge av for dårlig implementering.FACT #314% av ansatte i bedrifter anser seg selv for å være fullt engasjert i jobbensin.FACT #4Når ansatte i ”frontlinjen” føler seg engasjert, er det en 70% suksessrate iendring og gjennomføring.FACT #5HVORFOR1HVA2HVORDAN35 utvalgte facts
 9. 9. 9Hva er de største barrierene for å kunne gjøre de riktige tingeneraskere i din bedrift?HVORFOR1HVA2HVORDAN3
 10. 10. 10De neste 40 minuttene..HVORFOR er smidighet og gjennomføringsevne stadig viktigereforutsetninger for å lykkes i markedsarbeidet?1HVA innebærer Agile Marketing?2HVORDAN kan du bli mer Agile i markedsarbeidet?3
 11. 11. 11Hvordan planlegger og gjennomfører dere markedsaktiviteter?HVORFOR1HVA2HVORDAN3
 12. 12. 12Typisk markedsplanJAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DESOutbound marketingE-dialogInbound marketingEvents og sponsoraterSegmentert nyhetsbrevDigital annonseringAnnonsering outdoor/printSøkemotormarkedsføringInnhold digitale flaterStands på events/messePresse/informasjonSponsorat XSponsorat YStillingsannonserLøpende PR og mediehåndteringKampanje Oppsalg Produkt XSosiale kampanje YSponsorat ZKundearrangement Bransje XHVORFOR1HVA2HVORDAN3
 13. 13. 13Typisk markedsføringsprosessUtsendelsePretestOppretting avaktivitet i systemerKorrektur ogkorrigeringerGrafiskproduksjonProduksjon avtekst oginnholdPrioriteringav innhold ogfordeling avoppgaverPlanmøte /idémyldringUtvikling av nyhetsbrev og fakturavedleggUke 1 Uke 4HVORFOR1HVA2HVORDAN3
 14. 14. 14«Same procedure as every year, James…»• Store kampanjer krever ofte mye internkoordinering og har relativt lange ledetider• Budsjetter og markedsplaner lages ut fra hvaman har pleid å gjøre de siste årene• Kunde og markedsinnsikt er ofte statisk ogblir raskt utdatert• «Skudd i mørket» - lav grad av oversikt ogkontroll over kampanjeeffekter• Høyt fokus på betalt markedsføring (reklameog mediebyrå)• Vanskelig å forsvare markedsbudsjettene ogstørre krav til dokumenterbar ROIHVORFOR1HVA2HVORDAN3
 15. 15. 15To ulike tilnærminger til strategi og planleggingLangsiktig• Prosessuelt• Analytisk• Målbilder• Planlagt• Store grepNært• Handlingsrettet• Konkret• Læring og forbedring• Dynamisk og kontinuerlig• Små grep• Kort vei til gjennomføringHVORFOR1HVA2HVORDAN3
 16. 16. 16Hvorfor tenke Agile i markedsarbeidet?• Historisk sterkt fokus på å analysere situasjonenog planlegge for fremtiden» Definere problemstilling» Analysere og vurdere» Utvikle tiltak» Definere implementeringsplan» Gjennomføre• Utfordringen i dag er at man ikke rekker ågjennomføre prosessen før markedet har endretseg, og noen helt fundamentale forbehold» Forbruker vet ikke selv hvordan de vil reagere ivirkeligheten/fremtiden» Vi vet ikke hva konkurrenter kommer til å gjøre» Vi vet ikke nøyaktig hvordan tilbudet fra vår side blirlevert» Etc.Dermed blir det viktigere hva kunder ogkonkurrenter gjør enn hva de planlegger å gjøreHVORFOR1HVA2HVORDAN3SIKTE MOTHVA VI TRORREAGERE PÅDET VI VET
 17. 17. 17Dell Command CenterHVORFOR1HVA2HVORDAN3
 18. 18. 18Klassisk tilnærming til markedsføringAnalyse Plan Utvikling Kampanje#1 Kampanje#2InnsatsTidHVORFOR1HVA2HVORDAN3
 19. 19. 19Sannsynligheten for å slå hole-in-one:På en gitt runde: 1:5 000På et enkelt hull: 1:20 000To spillere i samme foursome får hole-in-one på samme hull: 1:17 millionerTo spillere på samme hull på en runde: 1:5 000HVORFOR1HVA2HVORDAN3
 20. 20. 20”Agile Marketing” tilnærmingInnsatsTidGjennomføringAnalyseUtviklingGjennomføringAnalyseUtviklingHVORFOR1HVA2HVORDAN3
 21. 21. 21Mot en definisjon…«Create, communicate and deliverunique value to an always-changingcustomer, in an always-changingmarket, with an always-changingproduct»Greg MeyerHVORFOR1HVA2HVORDAN3Målsetning:• Forbedre hastighet, forutsigbarhet,gjennomsiktighet oggjennomføringsevne
 22. 22. 22Prinsipper i Agile MarketingHVORFOR1HVA2HVORDAN3INDIVIDER OG HANDLING FREMFOR PROSESSER OG SYSTEMERINNHOLD OG MÅLGRUPPER FREMFOR KAMPANJER OG KANALERRESPONDERE PÅ ENDRING FREMFOR FØLGE EN PLANTESTE OG MÅLE FREMFOR SYNSE OG MENESMÅ ENDRINGER FREMFOR STORE KAMPANJERLYTTE TIL HVA KUNDEN ØNSKER FREMFOR SPÅ HVA KUNDEN ØNSKER
 23. 23. 23Hvis dere vil at disse prinsippene skal kjennetegne deresorganisasjon, hva må dere endre først?HVORFOR1HVA2HVORDAN3
 24. 24. 24De neste 40 minuttene..HVORFOR er smidighet og gjennomføringsevne stadig viktigereforutsetninger for å lykkes i markedsarbeidet?1HVA innebærer Agile Marketing?2HVORDAN kan du bli mer Agile i markedsarbeidet?3
 25. 25. 25FRIHET vs. KONTROLLHVORFOR1HVA2HVORDAN3
 26. 26. 26Hva er den mest smidige, tilpasningsdyktige, innovative ogengasjerende tingen i verden?(og samtidig den minst kontrollerte…)HVORFOR1HVA2HVORDAN3
 27. 27. 27PlanleggingBudsjetteringAllokeringMålingEvalueringOrganiseringKoordineringOvervåkingStruktureringMotiveringBelønningOpplæringRSSBloggerPodcastsCrowdsourcingOpen sourceSosiale nettverkBrukerstyrte salgsportalerOnline forumsRatingsMash-upsWikisTagsKONTROLL(BYRÅKRATISK)FRIHET(DEMOKRATISK)HVORFOR1HVA2HVORDAN3
 28. 28. 28Agile Marketing er et «mindset»HVORFOR1HVA2HVORDAN3
 29. 29. 29”Test, Lær ,Forplikt” loopenMåleeffektTESTEksperimenteremed nye tilbudLÆRIdentifisere vinnere ogfjerne mislykkedeforsøkFORPLIKTSkalere vellykkedetilbudKilde: Anthony Freeling,2011HVORFOR1HVA2HVORDAN3
 30. 30. 30Test, lær og forplikt i praksis• Starter med eksisterende produkt ellerbudskap, lager variasjoner og tester nyetilbud• Måler hva som fungerer i markedet• Ny læring, flere tester• Når man er fornøyd med tilbudet,forplikter man ressurser til å rulle ut detvalgte tilbudet1. Intuisjon og situasjonsforståelse2. Smart, metodisk eksperimentering3. Atferdsbasert markedsanalyse4. En enhetlig tilnærming til utførelseHVORFOR1HVA2HVORDAN3
 31. 31. 31Eksempel på gjennomføringsmodell for Agile MarketingHVORFOR1HVA2HVORDAN3
 32. 32. 32Daglige/ukentlige «stand-ups»• Hva gjorde vi i går?• Hva skal vi gjøre i dag?• Hvilke hindringer måoverkommes for at vi skallykkes?HVORFOR1HVA2HVORDAN3
 33. 33. 33Verktøy som stimulerer kreativitet i hverdagen”The best way to have a good idea, is to have lotsof ideas”Dr. Linus PaulingHVORFOR1HVA2HVORDAN32)Fasilitere innovasjonUnderstøtte og legge til rette for samhandlingLøpende og systematisk dele erfaringer og læringINVOLVERE3) Utvikle strategi og planAllokere ressurserTildele ansvarPRIORITERE1)Fasilitere dialog og kommunikasjonDele og tilgjengeliggjøre innsiktFære men tydeligere policies og standarderINFORMERE
 34. 34. 345 råd på veienHVORFOR1HVA2HVORDAN3Bytt fra lengre planer til to ukers "spurter"Ha daglige 15 minutters «sprint møter». Få oversikt over hva alle jobber med, hvordan detgår, og om det er noe hindrer i å få oppgavene gjortSørg for å ha oversikt og kontroll på kapasiteten til teamet til enhver tid, slik at du har styrpå «hastigheten» (hvor mye som kan gjøres på hvor lang tid)Ha iherdig og kontinuerlig fokus på pilottesting og faktiske effektberegninger.La alle få rom for å legge til nye ideer, oppgaver og aktiviteter. La det alltid være litt tid imøter til «last minute changes»
 35. 35. © MarkUp Consultingwww.markup.no

×