SlideShare a Scribd company logo

Kursprogram strategisk salg høst 2014

Line Marlene Helberg Young
Line Marlene Helberg Young
Line Marlene Helberg YoungKursansvarlig at Bright Performance AS

Kursprogram strategisk salg høst 2014

1 of 8
Download to read offline
Strategisk salg
- med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av
salgsprosesser
Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon?
Dette programmet skaper en rød tråd fra
selskapets strategier og markedsplaner, til
taktiske kundestrategier med tydelig fokus på å
sikre og videreutvikle bedriftens viktigste
kunder.
Programmet går over totalt 7 dager hvor en dag
er bedriftsintern rådgivning og støtte i hver
deltakerbedrift. Det legges opp til mange
praktiske gruppeoppgaver på tvers av bedriftene
for å dele erfaringer og ideer.
Programmet har som mål å bidra til rendyrking
og optimalisering av hvordan bedriften skal
arbeide for å styrke salget mot nye kunder,
samt hvordan vi tar ut potensialet i våre
eksisterende kunder og spesielt nøkkelkunder.
Programmet ønsker å utfordre ledere på
hvordan bedriften kontinuerlig og
systematisk kan forbedre sitt salgsarbeid på
strategisk, taktisk og operativt nivå.
– Hvordan konkretisere strategier for å
skaffe, beholde og utvikle bedriftens ulike
kundegrupper?
– Hvordan sikre kontroll på de kundene som
utgjør 70 % av bedriftens omsetning?
– Hvordan tydeliggjøre vår innsats mot
bedriftens nøkkelkunder (A-kunder)?
– Hvordan rendyrke og optimalisere
bedriftens viktigste salgsprosesser?
Programmet er aktuelt for:
– Ledere som skal legge føringer for
salgsarbeidet i bedriften
– Ledere med direkte ansvar for å lede og
utvikle egne selgere, og som skal sikre at
salgsmålene innfris
– Ansvarlige innen salg og kundearbeid som
trenger et rammeverk for hvordan de kan
jobbe mer strukturert og målrettet
Arbeidsform
Programmet består av samlinger, planarbeid mellom samlingen med rådgiverstøtte, løpende
support, maler, sjekklister og nettverk med andre bedrifter. Vi søker å ha en praktisk tilnærming
med oppgaver og diskusjoner underveis.
Under samlingene:
Første samling skal gi en helhet og oversikt for deltakerne og sikre at arbeider ut fra samme
plattform.
Under 2. samling og 3. samling vil deltakerne få en fordypning på kundestrategier og
nøkkelkundeutvikling/KAM strategier, med mye konkret og praktisk arbeid. Deltakerne vil få
tilgang på sjekklister og maler og kan begynne forberedelser for utarbeidelse av egen plan for
sin bedrift.
På 4. samling vil deltakerne få en oppsummering av hele programmet, med fokus på
erfaringsutveksling mellom deltakerne, og en innføring i optimalisering av de viktigste
salgsprosessene basert på Lean prinsipper og Lean metoder.
Mellom samlingene:
Mellom samlingene skal det utarbeides en plan for egen bedrift som er tenkt presentert for
ledelsen/styret. Dette bestemmes selvfølgelig av den enkelte bedrift. Deltakerne vil få tilgang på
ferdige dokumentmaler for hvordan planen kan se ut. Dato for ferdigstilling av planen fastsettes
ved programmets start.
Etter 2. og 3. samling, inngår det konsulentbistand hvor en rådgiver fra Bright kommer ut til
kunden og bistår med utvikling av kundestrategier og planarbeidet med å utvikle bedriftens
nøkkelkunder eller A-kunder. Dette utføres enten over en dag eller to halve dager per bedrift.
Alle deltakere vil i tillegg ha tilgang til løpende råd og støtte via e-post under hele planperioden.
Strategisk salg
-Fra strategi til optimalisering av salgsprosesser
Vi starter denne samlingen med å utfordre hverandre på spørsmålet:
” Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon?”
Samlingen gir deltakerne en grunnleggende plattform og et rammeverk omkring strategisk salg,
kundestrategier og nøkkelkundeutvikling, samt perspektiver på hvordan bedriftens
salgsprosesser kan optimaliseres.
Samlingen vil gi deltakerne kunnskaper og forståelse for koblingen mellom bedriftens
vekstambisjoner og hvordan de kan legge strategier og planer mot bedriftens ulike
kundegrupper.
I mange bedrifter er det gode mål, men stort behov for å tydeliggjøre hvordan målene skal nås
på salgssiden. Helt konkret og tydelig. Mye ansvar og forventninger havner hos salgsledelsen.
Dette kurset dekker et viktig område som er viet alt for lite oppmerksomhet. Vi kan kalle dette
den taktiske broen mellom strategi og operative salgsplaner.
Innhold:
 Sammenhengen mellom
bedriftsstrategier, valg av vekststrategi
og bedriftens markeds- og
kundestrategier.
 Handlingsplaner mot nye, eksisterende
og tapte kunder.
 Hvordan skape økt lojalitet og
lønnsomhet gjennom å utvikle våre
viktigste kunder på en bedre måte?
 Kan vi i større grad optimalisere og
rendyrke våre viktigste salgsprosesser?
Mål med denne samlingen:
 Skape innsikt i hvorvidt vi tar ut
potensialet i vår salgsorganisasjon
 Gi deltakerne en helhetsforståelse
for hvordan de kan forbedre
måten de arbeider med kunder og
salg
 Få nye idéer og tanker i felleskap
med andre bedriftsledere
 Inspirere til å utvikle egne
forbedringsplaner som sikrer
oppnåelse av salgsbudsjetter i
egen bedrift
1. Samling
Kundestrategier
Alle bedrifter, uavhengig av bransje, må forholde seg til 3 kundestrategier. Kunder deles ofte inn
i ulike kategorier, f.eks. i A, B, C kunder etter lønnsomhet, omsetning og potensialutvikling osv
Denne fordelingen blir ofte betegnet som bedriftens Kundeplattform. Avhengig om bedriften har
valgt en ekspansiv vekststrategi, eller ønsker å konsolidere sin posisjon før ny vekst, må alle ha
en klar strategi mot hver av disse grenene:
– Hvordan skaffe nye kunder?
– Hvordan beholde og sikre eksisterende kunder?
– Hvordan videreutvikle lønnsomhet og lojalitet hos våre A-kunder?
Hver av disse delstrategiene må tilpasses til de utfordringer den enkelte bedrift står ovenfor.
Gjennom denne delen av programmet vil vi søke og avklare hvilke mål og strategier vi skal ha
mot ulike kundegrupper for å ta ut det vekstpotensialet som stemmer overens med bedriftens
mål og ambisjoner.
Innhold:
 Hvilke kunder er mest verdifulle?
 Hvorfor er optimal kundemiks så viktig?
 Må kundene deles inn på en annen måte
enn i dag for å sikre fokus, lønnsomhet,
ressursutnyttelse og vekst?
 Hvordan legge bedre planer for
prospekting og arbeidet mot nye kunder.
 Trenger vi egne strategier mot tapte
kunder?
 Er det nødvendig med egne strategier
mot våre nøkkelkunder?
 Hvordan utvikler vi handlingsplaner
og tiltak mot nye, eksisterende og
tapte kunder.
Til eget planarbeid disponeres en halv
arbeidsdag med rådgiver fra Bright for
å bistå med utvikling av kunde-
strategier internt.
2. Samling
Nøkkelkundeutvikling
” Vi må aldri glemme at våre A-kunder står øverst på ønskelista til våre konkurrenter.”
Mange har nok gjort seg en slik erfaring. Et viktig spørsmål vi må stille oss er om vi har tydelige
planer for hvordan vi skal styrke lojalitets- og relasjonsnivået og utvikle våre viktigste A-kunder
eller nøkkelkunder?
Programmet tar for seg arbeidet med å utvikle bedriftens strategi for å sikre lojalitet og utvikling
av de kundene som det forventes vil stå for den største verdiskapning i selskapet.
Innhold:
 Hvordan kan vi utvikle mer helhetlige planer
mot den delen av kundemassen som utgjør
de mest strategisk viktige kundene våre?
 Hvem er dagens eksisterende A+/A kunder
og hvorfor?
 Hvilke kriterier bør vi legge til grunn for
hvilke av våre kunder som skal få strategisk
prioritet?
 Hvilke mål bør vi sette for våre nøkkelkunder
i lys av bedriftens overordnede mål og
strategier?
 Hvordan utvikle klare strategier mot nøkkel-
kunder avhengig av deres relasjon til oss?
 Hvilke konkrete momenter bør en
nøkkelkundestrategi inneholde?
 Hvordan gjøre våre nøkkelkunder til
ambassadører?
 Hvilke endringer må vi gjøre i vår salgs-
organisasjon?
 Hvordan planlegge utvikling av lønnsomhet
og lojalitet?
Til eget planarbeid disponeres
en halv arbeidsdag med
rådgiver fra Bright for å bistå
med utvikling av nøkkelkunder
internt.
Denne modellen viser hvordan man kan planlegge utvikling av lojalitet og lønnsomhet av våre viktigste
kunder ved å bearbeide den enkelte nøkkelkunde gjennom konkrete utviklingsstadier.
3. Samling
Ad

Recommended

Bright og Lean Construction i pressen!
Bright og Lean Construction i pressen!Bright og Lean Construction i pressen!
Bright og Lean Construction i pressen!Kai Henning Melberg
 
Analysen nr. 1, 2014: Implementering - hvordan bidra til reell endring?, av S...
Analysen nr. 1, 2014: Implementering - hvordan bidra til reell endring?, av S...Analysen nr. 1, 2014: Implementering - hvordan bidra til reell endring?, av S...
Analysen nr. 1, 2014: Implementering - hvordan bidra til reell endring?, av S...Norges_Markedsanalyseforening
 
Presentasjon Eureka Consulting Jan 2011
Presentasjon Eureka Consulting Jan 2011Presentasjon Eureka Consulting Jan 2011
Presentasjon Eureka Consulting Jan 2011Sidsel
 
Mark up digital_integrert_markedsføring
Mark up digital_integrert_markedsføringMark up digital_integrert_markedsføring
Mark up digital_integrert_markedsføringmarkup_consulting
 

More Related Content

Similar to Kursprogram strategisk salg høst 2014

Kurs i Key Account Management - Få mer ut av KAM rollen
Kurs i Key Account Management - Få mer ut av KAM rollenKurs i Key Account Management - Få mer ut av KAM rollen
Kurs i Key Account Management - Få mer ut av KAM rollenStein Ove Høgdahl
 
Elegante Sommerkampanje
Elegante SommerkampanjeElegante Sommerkampanje
Elegante SommerkampanjeSmilebolla
 
INMA Performance Awards 2016 Bohus Analyse Sølv
INMA Performance Awards 2016 Bohus Analyse SølvINMA Performance Awards 2016 Bohus Analyse Sølv
INMA Performance Awards 2016 Bohus Analyse SølvMagnus Strømnes Bøe
 
Strategi sosiale medier
Strategi sosiale medierStrategi sosiale medier
Strategi sosiale medierInger Nedberg
 
First Tuesday 090310 Media Total
First Tuesday 090310 Media TotalFirst Tuesday 090310 Media Total
First Tuesday 090310 Media TotalMedia Total AS
 
Forelesning forretningsplanen
Forelesning forretningsplanenForelesning forretningsplanen
Forelesning forretningsplanenMorten Nyhagen
 
Minimum Viable Innovasjonssystem
Minimum Viable InnovasjonssystemMinimum Viable Innovasjonssystem
Minimum Viable InnovasjonssystemOve Kvalsvik
 
Strategi for sosiale medier
Strategi for sosiale medierStrategi for sosiale medier
Strategi for sosiale mediernhvhansen
 
B2B Salg AS - din rekrutterings- og rådgivningspartner
B2B Salg AS - din rekrutterings- og rådgivningspartnerB2B Salg AS - din rekrutterings- og rådgivningspartner
B2B Salg AS - din rekrutterings- og rådgivningspartnerStein Ove Høgdahl
 
Digital marketing & web campaigns
Digital marketing & web campaignsDigital marketing & web campaigns
Digital marketing & web campaignsRune Haugestad
 
Hella
HellaHella
Hellacsw96
 
Strategi for sosiale medier
Strategi for sosiale medierStrategi for sosiale medier
Strategi for sosiale mediermatsgull
 
Prospera 2016. Pro bono for ideelle organisasjoner og sosial entreprenører
Prospera 2016. Pro bono for ideelle organisasjoner og sosial entreprenørerProspera 2016. Pro bono for ideelle organisasjoner og sosial entreprenører
Prospera 2016. Pro bono for ideelle organisasjoner og sosial entreprenørerProspera
 
Rapport - hvordan norske virksomheter jobber med målstyring, målinger og anal...
Rapport - hvordan norske virksomheter jobber med målstyring, målinger og anal...Rapport - hvordan norske virksomheter jobber med målstyring, målinger og anal...
Rapport - hvordan norske virksomheter jobber med målstyring, målinger og anal...Arve Kvalsvik
 

Similar to Kursprogram strategisk salg høst 2014 (20)

Kundestrategier
KundestrategierKundestrategier
Kundestrategier
 
Kurs i Key Account Management - Få mer ut av KAM rollen
Kurs i Key Account Management - Få mer ut av KAM rollenKurs i Key Account Management - Få mer ut av KAM rollen
Kurs i Key Account Management - Få mer ut av KAM rollen
 
Elegante Sommerkampanje
Elegante SommerkampanjeElegante Sommerkampanje
Elegante Sommerkampanje
 
05 Brainworker tjenester
05 Brainworker tjenester05 Brainworker tjenester
05 Brainworker tjenester
 
Salgsledelse - Næringsforeningen i Stavanger
Salgsledelse - Næringsforeningen i StavangerSalgsledelse - Næringsforeningen i Stavanger
Salgsledelse - Næringsforeningen i Stavanger
 
i styrerommet - samling 2 - strategi
i styrerommet - samling 2 - strategii styrerommet - samling 2 - strategi
i styrerommet - samling 2 - strategi
 
INMA Performance Awards 2016 Bohus Analyse Sølv
INMA Performance Awards 2016 Bohus Analyse SølvINMA Performance Awards 2016 Bohus Analyse Sølv
INMA Performance Awards 2016 Bohus Analyse Sølv
 
Strategi sosiale medier
Strategi sosiale medierStrategi sosiale medier
Strategi sosiale medier
 
First Tuesday 090310 Media Total
First Tuesday 090310 Media TotalFirst Tuesday 090310 Media Total
First Tuesday 090310 Media Total
 
Forelesning forretningsplanen
Forelesning forretningsplanenForelesning forretningsplanen
Forelesning forretningsplanen
 
Minimum Viable Innovasjonssystem
Minimum Viable InnovasjonssystemMinimum Viable Innovasjonssystem
Minimum Viable Innovasjonssystem
 
Strategi for sosiale medier
Strategi for sosiale medierStrategi for sosiale medier
Strategi for sosiale medier
 
B2B Salg AS - din rekrutterings- og rådgivningspartner
B2B Salg AS - din rekrutterings- og rådgivningspartnerB2B Salg AS - din rekrutterings- og rådgivningspartner
B2B Salg AS - din rekrutterings- og rådgivningspartner
 
Digital marketing & web campaigns
Digital marketing & web campaignsDigital marketing & web campaigns
Digital marketing & web campaigns
 
Suksess med lean i smb
Suksess med lean i smbSuksess med lean i smb
Suksess med lean i smb
 
Hella
HellaHella
Hella
 
Strategi for sosiale medier
Strategi for sosiale medierStrategi for sosiale medier
Strategi for sosiale medier
 
Prospera 2016. Pro bono for ideelle organisasjoner og sosial entreprenører
Prospera 2016. Pro bono for ideelle organisasjoner og sosial entreprenørerProspera 2016. Pro bono for ideelle organisasjoner og sosial entreprenører
Prospera 2016. Pro bono for ideelle organisasjoner og sosial entreprenører
 
Strategi
StrategiStrategi
Strategi
 
Rapport - hvordan norske virksomheter jobber med målstyring, målinger og anal...
Rapport - hvordan norske virksomheter jobber med målstyring, målinger og anal...Rapport - hvordan norske virksomheter jobber med målstyring, målinger og anal...
Rapport - hvordan norske virksomheter jobber med målstyring, målinger og anal...
 

Kursprogram strategisk salg høst 2014

 • 1. Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon?
 • 2. Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets strategier og markedsplaner, til taktiske kundestrategier med tydelig fokus på å sikre og videreutvikle bedriftens viktigste kunder. Programmet går over totalt 7 dager hvor en dag er bedriftsintern rådgivning og støtte i hver deltakerbedrift. Det legges opp til mange praktiske gruppeoppgaver på tvers av bedriftene for å dele erfaringer og ideer. Programmet har som mål å bidra til rendyrking og optimalisering av hvordan bedriften skal arbeide for å styrke salget mot nye kunder, samt hvordan vi tar ut potensialet i våre eksisterende kunder og spesielt nøkkelkunder. Programmet ønsker å utfordre ledere på hvordan bedriften kontinuerlig og systematisk kan forbedre sitt salgsarbeid på strategisk, taktisk og operativt nivå. – Hvordan konkretisere strategier for å skaffe, beholde og utvikle bedriftens ulike kundegrupper? – Hvordan sikre kontroll på de kundene som utgjør 70 % av bedriftens omsetning? – Hvordan tydeliggjøre vår innsats mot bedriftens nøkkelkunder (A-kunder)? – Hvordan rendyrke og optimalisere bedriftens viktigste salgsprosesser? Programmet er aktuelt for: – Ledere som skal legge føringer for salgsarbeidet i bedriften – Ledere med direkte ansvar for å lede og utvikle egne selgere, og som skal sikre at salgsmålene innfris – Ansvarlige innen salg og kundearbeid som trenger et rammeverk for hvordan de kan jobbe mer strukturert og målrettet
 • 3. Arbeidsform Programmet består av samlinger, planarbeid mellom samlingen med rådgiverstøtte, løpende support, maler, sjekklister og nettverk med andre bedrifter. Vi søker å ha en praktisk tilnærming med oppgaver og diskusjoner underveis. Under samlingene: Første samling skal gi en helhet og oversikt for deltakerne og sikre at arbeider ut fra samme plattform. Under 2. samling og 3. samling vil deltakerne få en fordypning på kundestrategier og nøkkelkundeutvikling/KAM strategier, med mye konkret og praktisk arbeid. Deltakerne vil få tilgang på sjekklister og maler og kan begynne forberedelser for utarbeidelse av egen plan for sin bedrift. På 4. samling vil deltakerne få en oppsummering av hele programmet, med fokus på erfaringsutveksling mellom deltakerne, og en innføring i optimalisering av de viktigste salgsprosessene basert på Lean prinsipper og Lean metoder. Mellom samlingene: Mellom samlingene skal det utarbeides en plan for egen bedrift som er tenkt presentert for ledelsen/styret. Dette bestemmes selvfølgelig av den enkelte bedrift. Deltakerne vil få tilgang på ferdige dokumentmaler for hvordan planen kan se ut. Dato for ferdigstilling av planen fastsettes ved programmets start. Etter 2. og 3. samling, inngår det konsulentbistand hvor en rådgiver fra Bright kommer ut til kunden og bistår med utvikling av kundestrategier og planarbeidet med å utvikle bedriftens nøkkelkunder eller A-kunder. Dette utføres enten over en dag eller to halve dager per bedrift. Alle deltakere vil i tillegg ha tilgang til løpende råd og støtte via e-post under hele planperioden.
 • 4. Strategisk salg -Fra strategi til optimalisering av salgsprosesser Vi starter denne samlingen med å utfordre hverandre på spørsmålet: ” Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon?” Samlingen gir deltakerne en grunnleggende plattform og et rammeverk omkring strategisk salg, kundestrategier og nøkkelkundeutvikling, samt perspektiver på hvordan bedriftens salgsprosesser kan optimaliseres. Samlingen vil gi deltakerne kunnskaper og forståelse for koblingen mellom bedriftens vekstambisjoner og hvordan de kan legge strategier og planer mot bedriftens ulike kundegrupper. I mange bedrifter er det gode mål, men stort behov for å tydeliggjøre hvordan målene skal nås på salgssiden. Helt konkret og tydelig. Mye ansvar og forventninger havner hos salgsledelsen. Dette kurset dekker et viktig område som er viet alt for lite oppmerksomhet. Vi kan kalle dette den taktiske broen mellom strategi og operative salgsplaner. Innhold:  Sammenhengen mellom bedriftsstrategier, valg av vekststrategi og bedriftens markeds- og kundestrategier.  Handlingsplaner mot nye, eksisterende og tapte kunder.  Hvordan skape økt lojalitet og lønnsomhet gjennom å utvikle våre viktigste kunder på en bedre måte?  Kan vi i større grad optimalisere og rendyrke våre viktigste salgsprosesser? Mål med denne samlingen:  Skape innsikt i hvorvidt vi tar ut potensialet i vår salgsorganisasjon  Gi deltakerne en helhetsforståelse for hvordan de kan forbedre måten de arbeider med kunder og salg  Få nye idéer og tanker i felleskap med andre bedriftsledere  Inspirere til å utvikle egne forbedringsplaner som sikrer oppnåelse av salgsbudsjetter i egen bedrift 1. Samling
 • 5. Kundestrategier Alle bedrifter, uavhengig av bransje, må forholde seg til 3 kundestrategier. Kunder deles ofte inn i ulike kategorier, f.eks. i A, B, C kunder etter lønnsomhet, omsetning og potensialutvikling osv Denne fordelingen blir ofte betegnet som bedriftens Kundeplattform. Avhengig om bedriften har valgt en ekspansiv vekststrategi, eller ønsker å konsolidere sin posisjon før ny vekst, må alle ha en klar strategi mot hver av disse grenene: – Hvordan skaffe nye kunder? – Hvordan beholde og sikre eksisterende kunder? – Hvordan videreutvikle lønnsomhet og lojalitet hos våre A-kunder? Hver av disse delstrategiene må tilpasses til de utfordringer den enkelte bedrift står ovenfor. Gjennom denne delen av programmet vil vi søke og avklare hvilke mål og strategier vi skal ha mot ulike kundegrupper for å ta ut det vekstpotensialet som stemmer overens med bedriftens mål og ambisjoner. Innhold:  Hvilke kunder er mest verdifulle?  Hvorfor er optimal kundemiks så viktig?  Må kundene deles inn på en annen måte enn i dag for å sikre fokus, lønnsomhet, ressursutnyttelse og vekst?  Hvordan legge bedre planer for prospekting og arbeidet mot nye kunder.  Trenger vi egne strategier mot tapte kunder?  Er det nødvendig med egne strategier mot våre nøkkelkunder?  Hvordan utvikler vi handlingsplaner og tiltak mot nye, eksisterende og tapte kunder. Til eget planarbeid disponeres en halv arbeidsdag med rådgiver fra Bright for å bistå med utvikling av kunde- strategier internt. 2. Samling
 • 6. Nøkkelkundeutvikling ” Vi må aldri glemme at våre A-kunder står øverst på ønskelista til våre konkurrenter.” Mange har nok gjort seg en slik erfaring. Et viktig spørsmål vi må stille oss er om vi har tydelige planer for hvordan vi skal styrke lojalitets- og relasjonsnivået og utvikle våre viktigste A-kunder eller nøkkelkunder? Programmet tar for seg arbeidet med å utvikle bedriftens strategi for å sikre lojalitet og utvikling av de kundene som det forventes vil stå for den største verdiskapning i selskapet. Innhold:  Hvordan kan vi utvikle mer helhetlige planer mot den delen av kundemassen som utgjør de mest strategisk viktige kundene våre?  Hvem er dagens eksisterende A+/A kunder og hvorfor?  Hvilke kriterier bør vi legge til grunn for hvilke av våre kunder som skal få strategisk prioritet?  Hvilke mål bør vi sette for våre nøkkelkunder i lys av bedriftens overordnede mål og strategier?  Hvordan utvikle klare strategier mot nøkkel- kunder avhengig av deres relasjon til oss?  Hvilke konkrete momenter bør en nøkkelkundestrategi inneholde?  Hvordan gjøre våre nøkkelkunder til ambassadører?  Hvilke endringer må vi gjøre i vår salgs- organisasjon?  Hvordan planlegge utvikling av lønnsomhet og lojalitet? Til eget planarbeid disponeres en halv arbeidsdag med rådgiver fra Bright for å bistå med utvikling av nøkkelkunder internt. Denne modellen viser hvordan man kan planlegge utvikling av lojalitet og lønnsomhet av våre viktigste kunder ved å bearbeide den enkelte nøkkelkunde gjennom konkrete utviklingsstadier. 3. Samling
 • 7. Optimalisering av salgsprosesser Når målene og kundestrategiene er forankret i salgsapparatet, kommer arbeidet med å rendyrke og optimalisere selve de operative salgsprosessene. Det er begrenset hvor mye mer vi kan jobbe. Vi må arbeide smartere og mer effektivt. Målet er å få mest mulig ut av de ressurser vi disponerer. Viktige tiltak blir da å fjerne alle former for sløsing av tid, penger og menneskelige ressurser, samt å skape flyt i salgsarbeidet. Mange bedrifter arbeider planmessig og langsiktig med forbedringsarbeid ved å optimalisere produksjon og interne prosesser ved hjelp av Lean. Selv om dette gjøres med stor suksess på mange områder er det likevel få bedrifter som bruker Lean for å forbedre de taktisk- operative prosessene innen salg. Kurset gir deltakerne nyttige innsikt i hvordan de kan gjøre dette. Innhold:  Prinsipper for prosessoptimalisering ved bruk av Lean.  Gjennomgang av hvert trinn i de overnevnte prosessene for salg mot nye og eksisterende kunder.  Kartlegge verdiskapningen i de ulike trinnene i salgsprosessen og skape FLYT i hverdagen.  Hvordan avdekke alle former for sløsing - ikke-verdiskapende aktiviteter (MUDA).  Hvordan engasjere de ansatte i arbeidet med å utvikle og bedre egen arbeids- prosess?  Hvordan utvikle gode operative prosesser som bygger på prinsippene fra arbeidet med kundestrategier og utvikling av nøkkelkunder.  Hvordan bygge en kultur for kontinuerlige forbedringer innen salg basert på KAIZEN prinsippene. Vi gjennomgår alle trinnene i verdikjeden der salgsarbeidet er involvert for å jakte på viktige forbedringsområder som kan bidra til en større effekt og kvalitative forbedringer. Nye og bedrede prosesser på salg skal samkjøres og integreres med bedriftens CRM-verktøy. Vi skal etablere gode prosesser hvor alle som jobber med salg kan si;” Dette er våre salgsprosesser. Slik jobber VI”. 4. Samling
 • 8. Administrative rammer Dato Tid Tema 1. Samling 25. september 09-16 Strategisk salg -Fra strategi til optimalisering av salgsprosesser 2. Samling 22.-23. oktober 09-16 Kundestrategier 3. Samling 18.-19. november 09-16 Nøkkelkundeutvikling 4. Samling 4. desember 09-16 Optimalisering av salgsprosesser 1 dag konsulentstøtte avtales i perioden programmet pågår Påmelding Påmelding til line@mybright.no Tlf 926 44 333 eller via QR kode: Skriftlig bekreftelse med betingelser vil bli sendt fra Bright ved påmelding. Pris Programmet koster 49.000,- og inkluderer deltakelse for to personer per bedrift. Dersom det ønskes å delta med tre personer, er prisen 67.000,- Prisene inkluderer hele programmet på 7 dager med lunsj og kursmateriell. Sted Kursene avholdes på Hotell Royal Christiania i Oslo sentrum. Se mer informasjon på www.royalchristiania.no 100 % Bright-garanti Vi arbeider hardt for at våre kunder skal være fornøyd. Dersom våre kunder ikke er fornøyd med vår leveranse, må vi varsles om dette uten ugrunnet opphold. Vi refunderer i slike tilfeller kursavgiften. Forutsetning for dette er at vi har hatt anledning til å få gjennomført en helhetlig leveranse, og at kunden har deltatt på hele kurset eller programmet. Refusjon gjøres ikke for utlegg til eksterne kostnader. Avbestillingsfrister Avbestilling fra kurskjøper må skje skriftlig senest 1 måned før kursstart, eller senest innen 3 dager fra mottatt bekreftelse dersom bestilling er gjort senere enn 1 måned før kursstart. Ved avbestilling fra 1 måned til 10 dager før kursstart faktureres 50 % av kursavgiften. Ved senere avbestilling enn dette, så faktureres kurset i sin helhet.