SlideShare a Scribd company logo
TÜRKİYE ŞEHİTLERİ – Anadolu'daki
Hıristiyan zulmünün tarihi
Türkiye'de
yaşayan Katolik
azınlığı 770
Katolik aziz ve
geçmişlerinden
gelen
kutsanmışlarla
övünebilir.
Bu sayıdan 660'ı
şehit olarak öldü.
Yeni Ahit birçok Türk azizini listeler. Havari Philip'in
Türkiye'de şehit edildiği söyleniyor (diğer kaynaklar
onun Yunanistan'da öldüğünü söylese de),
bazı
gelenekler
Evangelist
Aziz
Luka'nın
orada
doğduğunu
söylüyor.
Havari Pavlus'un iki mektup yazdığı Aziz Timoteos,
günümüz Selçuk yakınlarındaki Efes'in piskoposuydu.
Aziz Pavlus ayrıca mektuplarında seyahat arkadaşlarından biri olan
Aziz Epafras'tan da söz eder; Pavlus, Epafras'ın günümüz Honaz
yakınlarındaki antik bir şehir olan Kolose'den olduğunu belirtir.
Aziz Manaen
ve Agabus,
Antakya'daki
(şimdi Antakya)
Kilise'nin
peygamberleri ve
liderleriydi -
Manaen, birinci
yüzyılda
Antakya'daki
Hıristiyan
Kilisesi'nde 'Herod
Antipas'la
yetiştirilmiş' bir
öğretmen olarak.
Elçilerin İşleri 11:27-28'e
göre Agabus, Kudüs'ten
Antakya'ya seyahat eden
bir grup peygamberden
biriydi.
Agabus kehanet
armağanını almıştı ve
imparator Claudius'un
hükümdarlığı sırasında
şiddetli bir kıtlığın
yaşanacağını
öngörmüştü.
Romalı bir asker
olan Aziz George
Kapadokya'da
doğmuştur.
Efsane, Libya'nın
Silene kentinde
bir ejderhayı
öldürdüğünü
söylüyor.
Ünlü efsaneye göre
şeytana hizmet
etmekten vazgeçip
Kralların Kralına
hizmet eden Aziz
Kristof, Antik
Likya'da (bugünkü
Antalya ve
Antalya) vefat
etmiştir Türkiye'de
Muğla).
Aziz Margaret –
9. yüzyıldan kalma
Rabanus Maurus
şehitliğine göre, 304
civarında, Diocletianus
zulmü sırasında
Pisidia'daki Antakya'da
(şu an Türkiye'de) acı
çekmiştir. Aedesius
adında pagan bir
rahibin kızıydı.
Hıristiyanlığı benimseyen ve
bekaretini Tanrı'ya adayan
Margaret, babası tarafından
evlatlıktan reddedildi, hemşiresi
tarafından evlat edinildi ve
yanında koyun besleyerek
taşrada yaşadı.üvey anne.
Doğu Roma Piskoposluğunun
Valisi Olybrius onunla evlenmek
istedi ancak Hıristiyanlıktan
vazgeçmesi talebiyle.
Reddetmesi üzerine acımasızca
işkence gördü. Şeytan onu,
çarmıhta öldürdüğü bir ejderha
şeklinde tehdit etti.
Aziz Blaise
(boğulan bir
çocuğu
dualarıyla
kurtardı) ve
boğaz
hastalıklarının
koruyucusu
oldu
Aziz Barbara, Nikomedia'nın Hiepolis şehrinde doğdu. Hıristiyan
olmakla suçlanan Vali Marianus'un emriyle başı kesildi.
Aziz Pantaleon'un
(doktor) hepsinin
Türkiye'de öldüğü
söyleniyor.
Zengin bir pagan
olan Nicomedia'lı
Eustorgius'un oğluydu
ve Hıristiyan annesi
Aziz Eubula tarafından
Hıristiyanlık
eğitimi almıştı.
Hatta Noel
Baba'nın ünlü
Aziz Nicholas'ı
bile, şimdi
Demre olarak
bilinen Türk
şehri Myra'nın
piskoposuydu.
Türkiye'deki ilk Katolik Kilisesi, Roma ordusu tarafından esir
alınan ve açlıktan ölmek üzere olan binlerce Pers'in bakımı için
müminleri örgütleyen Amidalı Aziz Acacius (modern Diyarbakır)
gibi birçok kutsal piskoposla övünmektedir.
Aziz Gregory
Thaumaturgus (ikinci
adı “mucizeler yaratan”
anlamına gelir)
Neocaesarea'nın
(modern Niksar)
üçüncü yüzyıldaki
piskoposuydu ve
yaşamı boyunca
dualarından
kaynaklanan
mucizelerle
tanınıyordu.
Aziz John Sessiz, altıncı yüzyıldan kalma bir keşişti. John bir
piskopos olarak seçilmişti, ancak bunun yerine manastır hayatının
inzivasına çağrıldığını hissetti ve mütevazı bir keşiş olarak
yaşamak için gizlice kaçtı. Yıllarca sırrını kimseye söylemedi.
Aziz Simeon Stylite, beşinci yüzyılda yaşamış bir keşişti.onlarca
yıldır bir kefaret olarak vahşi doğada bir sütunun (stilit)
tepesinde; birçok kişi vaazını dinlemek için onu aradı
Büyük Konstantinopolis
şehri şu anda İstanbul
olarak biliniyor olabilir,
ancak bu şehrin etkileyici
sayıdaki patrikleri aziz
olarak adlandırılmıştır.
Vaiz, şehit ve Kilise Doktoru olan John Chrysostom,
kesinlikle bu şehrin en ünlü patriğidir.
Aziz olarak kabul edilen
diğer Konstantinopolis
patrikleri arasında
şunlar yer alır:
Alexander, Anatolius,
Antony Kauleas, Cyrus,
Azizler
Eutychius,
Flavian,
Ignatius,
Germanus I,
Aziz
Menas,
Methodius I,
Metrophanes
Nicephorus
Aziz Paul I, Peter
Thomas, Proclus
ve Tarasius
Nazianzos'lu Aziz Gregory ve Büyük Basil, Türkiye'nin yakın
dostları ve piskoposlarıydı ve her ikisi de parlak ve etkili
yazılarından dolayı Kilise Doktorları olarak adlandırıldılar.
Aziz Basil ve Gregory
dindar ailelerde
büyümüşlerdi, o kadar
dindarlardı ki, aile
üyelerinin çoğu da
ölümlerinden sonra aziz
olarak tanındı. Örneğin
Aziz Basil'in anne
babası ve dört kardeşi
aziz kabul edilir.
Aziz Gregory'nin
annesi, kız kardeşi ve
erkek kardeşinin hepsi
aziz olarak tanınır
Kilisenin diğer iki Türk Doktoru arasında onuncu yüzyılda yaşamış
bir rahip, keşiş ve şair olan Narek'li Aziz Krikor yer almaktadır.
ve Edessa'da (modern Urfa) ölen dördüncü
yüzyıldan kalma papaz, şair ve mistik Aziz Ephraem
Diğer ilham verici Türk
kadın azizleri arasında
Aziz Olympiada da
bulunmaktadır.
Olympiada dördüncü
yüzyılda Nicomedia'da
(bugünkü İzmit) dul
kaldıktan sonra bir
yetimhane kurdu.bir
hastane ve rahibelerden
oluşan dini bir tarikat.
Aziz Pulcheria, beşinci yüzyılda Bizans prensesiydi, bir süre kardeşinin
naibi olarak görev yaptı ve daha sonra siyasi istikrar uğruna iffetli bir
evlilik yaptı. Onun kişisel bağlılığı ve Kilise'yi koruması, imparatorluğun
her yerinde uzun süreli etkiler yarattı. - Eudoxio ve Pulcheria
Aziz Anthusa,
sekizinci yüzyılda
yaşamış bir Bizans
prensesiydi
ve nüfuzunu
manastırları ve
yoksulları
desteklemek
için kullandı.
Daha yeni şehitler
arasında Kutsal
Ignazio Maloyan
(Kilise tarafından
11 Haziran'da
kutlanır)
bulunmaktadır.
ve 1915 Ermeni
soykırımının diğer
kurbanları
Katliamlar esas olarak Ermenileri hedef alsa da, bazı durumlarda
ayrım gözetmeyen Hıristiyanlık karşıtı pogromlara dönüştü;
bunlara en azından çağdaş bir kaynağa göre 25.000'e kadar
Süryani'nin de öldürüldüğü Diyarbekir katliamları da dahil.
Hıristiyan toplulukların yok
edilmesi, birbirini takip eden üç
Osmanlı ve Türk hükümetinin
kasıtlı politikasının sonucuydu.
Türk hükümetleri
–Abdülhamid II, 1894–1896,
-İttihat ve Terakki (Jön
Türkler)1914–1918 arası,
-ve Atatürk yönetimindeki
Milliyetçi rejim 1919–1924
–Ülkenin Müslüman sakinlerinin
çoğunun karşı çıkmadığı ve
birçoğunun coşkuyla
desteklediği bir politika.
Katliamlara,
gerileyen Osmanlı
İmparatorluğu'nun
imparatorluk alanını
koruma çabalarında
pan-İslamcılığı bir
devlet ideolojisi
olarak yeniden öne
süren Sultan II.
Abdülhamid'in adı
verilmiştir.
Ermeni katliamları olarak da adlandırılan Hamidiye katliamları,
1890'ların ortalarında Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere yönelik
katliamlardı. Tahmini kayıplar 100.000 ile 300.000 arasında
değişiyordu, bu da 50.000 çocuğun yetim kalmasıyla sonuçlandı.
Kitlesel katliam ve etnik temizlik kampanyası, 1894-1924 yılları
arasında otuz yıllık bir süre boyunca kademeli olarak yürütüldü. Sadece
Türkiye Ermenilerini değil, başta Rumlar olmak üzere ülkedeki diğer
tüm Hıristiyan toplulukları da kapsadı. ayrıca çeşitli Asur mezhepleri.
Etnik-dini temizlik süreci
karakterize edildisistematik
sınır dışı etmeler, zorla din
değiştirmeler ve hepsi birlikte
soykırıma varan kültürel yok
etmelerin yanı sıra kasıtlı
olarak büyük ölçekli
katliamlar yoluyla.
Cinayetler, sınır dışı etmeler ve zorla
din değiştirmeler hükümet
yetkilileri tarafından emredildi
ve diğer yetkililer, askerler,
jandarmalar, polisler ve çoğu zaman
aşiret mensupları ile kasaba
ve köylerin sivil sakinleri
tarafından gerçekleştirildi.
Bütün bunlar Müslüman din adamlarının aktif
katılımı ve Türkçe basının teşviki ile gerçekleşti.
1915-1916 yılları arasındaki Birinci Dünya
Savaşı sırasında yaklaşık 1-1,5 milyon
Ermeni'nin öldürüldüğü tahmin
edilmektedir.
Bu dönemin başında Hıristiyanlar Küçük Asya nüfusunun
yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyordu; 1924'e gelindiğinde
Türkiye'deki Hıristiyanların oranı yüzde 2'ye düşmüştü.
LIST OF PRESENTATIONS IN ENGLISH
CHRIST
Resurrection – according to the gospels
Christ the King
Christ lives
Body of Christ - Corpus Christi 1,2,3,4
Christ and his Kingdom
Sacred Heart 1 + 2 – bible and doctrine –
Haurietis aquas – the cult of the Sacred Heart
Vocation to beatitude
Vocation to evangelize with Christ
CHURCH
Divine Revelation
Priestly Ministry
Human Community
Church, Mother and Teacher
Signs of hope
youth synod
CULTURE and HISTORY
Columbus and the discovery of America
Confraternities and processions– Hispanic
Diwali – Festival of lights – Hindi feast
Football in Spain
President Trump
Russian Revolution and Communism 1, 2, 3
Sevilla's fair
Virgen del Pilar and Hispanicity
FAMILY, CHILDREN
Grandparents
Love and Marriage 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9
Dignity of women – John Paul II
God of Love (sex)
World Meeting of Families Rome 2022 – festival of families
Familiaris Consortium 1,2,3,4
GOD
Angels
Come Holy Spirit
God is Love 1,2– Benedict XVI
Man, image of God
Trinity
LITURGICAL YEAR
Advent and Christmas, 1 + 2
All departed souls
All Saints – Halloween for Christians
Carnival and Lent
Christmas – the birth of our Lord
Holy Week for adults
Holy Week for children 8+ years
Holy Week - drawings for children
Holy Week – Views of the last hours of JC – the passion
Sunday – Lord's Day – JP2
Thanksgiving
POPE FRANCIS – TRAVEL
Pope Francis in Africa
Pope Francis in America
Pope Francis in Bahrain 1+ 2
Pope Francis in Brazil WYD 2013
Pope Francis in Bulgaria and Macedonia
Pope Francis in Canada 1,2,3
Pope Francis in Central African Republic
Pope Francis in Chile 1 + 2
Pope Francis in Cyprus
Pope Francis in Colombia 1 + 2
Pope Francis in Congo 1+ 2
Pope Francis in Cuba 2015
Pope Francis in Egype
Pope Francis in Slovakia 1 + 2
Pope Francis in Europe – parliament
Pope Francis in Fatima
Pope Francis in Greece
Pope Francis in Holy Land,
- Israel, Palestine Jordan
Pope Francis in Hungary 2021 + 2023
Pope Francis in Iraq 1,2,3
Pope Francis in Ireland
– world meeting of families
Pope Francis in Kenya
Pope Francis in Japan
Pope Francis in Kazakhstan 1+ 2
Pope Francis in Malta
Pope Francis in Mexico
Pope Francis in Mexico 2016
Pope Francis in Mongolia
Pope Francis in Morocco
Pope Francis in Panama – WYD 2019
Pope Francis in Peru
Pope Francis in Poland - Auschwitz
Pope Francis in Poland WYD 2016
Pope Francis in Portugal 2021 + WYD 2023
Pope Francis in Romania
Pope Francis in Sudan
Pope francis in Sweden
Pope Francis in Thailand
Pope Francis in Uganda
Pope Francis in United Arab Emirates
MARIA
Fatima – History of the Apparitions of the Virgin
Mary and the Bible
Mary Doctrine and Dogmas
Medjugore pilgrimage
Virgin of Guadalupe, Mexico – apparitions
Virgen de Pilar – Hispanic festival
Our Lady of Sheshan, China
SCIENCE
Mars Rover Perseverence – Spanish
Juno explores Jupiter
Parker Solar Test
MORAL AND ETHICAL
Christian holidays - JP2
Conscience, human community,
human freedom and salvation
justification and grace, Life in Christ, merit and holiness
moral law, Morality of human acts, Passions, Sin, Sincerity
social justice, Social Life – participation, Virtue, vice
United Nations and the Universal Declaration of Human Rights
Human Dignity – declaration of dicastery for doctrine of faith
Vocation – www.vocation.org
Vocation to evangelize
Vocation to beatitude
Pope John XXIII – Peace on Earth
Pope Paul VI
Pope Juan Pablo II –
Redeemer of man,
Karol Wojtyla + Pontificado 1+2
Pope Benedict XVII - in Germany WYD 2005
POPE FRANCIS – DOCUMENTS
love and marriage - Amoris Laetitia – 1.2 – 3.4 –
5.6
Christ lives - 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9
Evangelii Gaudium 1,2,3,4,5
Gaudete et Exultate 1,2,3,4,5
FRATELLI TUTTI - 1,2 – 3,4,5 – 6,7,8
LAUDATE Sii
1 – care of the common home
2 – gospel of creation
3 – The root of the ecological crisis
4 – integral ecology
5 – lines of action
6 – Ecological Education and Spirituality
LAUDATE DEUM
LUMEN FIDEI – chapter 1,2, - 3,4
Misericordiae Vultus in Spanish – Face of Mercy
Dear Amazonia 1,2,3,4
SAINTS and MARTYRS
Martyrs of Albania
Martyrs of Algeria
Martyrs of Korea
Martyrs of Libya
Martyrs of Japan
Martyrs of Turkey - Anatolia
Martyrs of Uganda
Martyrs of Vietnam
Martires North American
Saint Albert the Great
Saint Alphonsus Maria Liguori
Saint Ambrose of Milan
Saint Andrew, Apostle
Saint Anthony of Padua
Saint Anthony of the desert (Egypt)
Saint Bruno, founder of the Carthusians
Saint Charles Borromeo
Saint Clement of Rome, Pope and Martyr
Saint Ciyil y Methodius
Saint Columbanus 1,2
Saint Donnán, irish mok and missionary to Scotland
Saint Daniel Comboni
Saint Dominic de Guzman, Dominican founder
Saint George and the legend of the dragon
Saint Dominic Savio
Saint Stephen, proto-martyr
Saint Philip Neri
Saint Fidelis of Simaringen, martyr
Saint Francis of Assisi 1,2,3,4
Saint Francis de Sales
Saint Francis Xavier
Saint Ignatius of Loyola
Saint Joaquin and Saint Ana
Saint Joseph, worker, husband, father
Saint John Bosco, founder of the Salesians
Saint John Chrysostom
Saint John of Damascus
Saint John of God
Saint John of the Cross
Saint John Ma Vianney, Curé de'Ars
Saint John Henry Newman, Cardinal
Saint John N. Neumann, of Philadelphia
Saint John Paul II, Karol Wojtyla
Saint John Ogilvie, Scottish Jesuir Martyr
Saint John, Apostle and Evangelist
Saint Leo the Great
Saint Luke the Evangelist
Saint Mark the Evangelist
Saint Martin de Porres
Saint Martin of Tours
Saint Matthew, Apostle and Evangelist
Saint Maximilian Kolbe
Saint Nazarius and Celsus
Saint Nicholas (Santa Claus)
Saint Paul, 1 + 2
Saint Padre Pio of Pietralcina
Saint Patrick and Ireland
Saint Perpetua and Felicity
Saint Peter Claver
Saint Robert Bellarmine
Saint James the Apostle
Saint Simon and Judah Thaddeus, apostles
Saints Timothy and Titus, bishops, martyrs
Saint Zacharias and Elizabeth,
- parents of John the Baptist
Saint Thomas Becket
Saint Thomas Aquinas
Saint Valentine
Saint Vincent of Paul
Saint Zacharias and Saint Elizabeth
Saint Agatha, virgin and martyr
Saint Agnes of Rome, virgin and martyr
Saint Bernadette of Lourdes
Saint Brigid of Ireland
Saint Catherine of Alexandria,
- virgin and martyr
Saint Catherine of Siena
Saint Cecilia
Saint Faustina and divine mercy
Saint Elizabeth of Hungary
Saint Lucia, virgin and martyr
Saint Margaret of Scotland
Saint Maria Goretti
Saint Mary Magdalene
Saint Martha, Mary and Lazarus
Saint Monica, mother of Saint Augustine
Saint Rita of Cascia
Saint Teresa of Avila
Saint Teresa of Calcutta
Saint Therese of Lisieux 1 + 2
Saints Martha, Mary, and Lazarus
For comments – email –
mflynn@lcegionaries.org –
fb – Martin M Flynn
Donations to
IBAN CH51 0900 0000 1612 7928 5 CHF
Account number 16-127928-5 BIC
POFICHBEXXX
LISTA de PRESENTACIONES en ESPAÑOL
CRISTO
Resurrección – según los evangelios
Cristo Rey
Cristo vive
Cuerpo de Crito - Corpus Christi 1,2,3,4
Cristo y su Reino
Sagrado Corazón 1 + 2 – biblia y doctrina–
Haurietis aquas – el culto del Sagrado Corazón
Vocación a la bienaventuranza
Vocación a evangelizar con Cristo
IGLESIA
Revelacíon Divina
Ministerio sacerdotal
Comunidad humana
Iglesia, madre y maestra
Signos de esperanza
Sinodo jovenes
CULTURA Y HISTORIA
Colón y el descubriento de America
Confraternitdades y processiones– Hispanic
Diwali – Festival de luz – Fiesta Hindi
Futbol en España
Presidente Trump
Revolución y el Comunismo 1, 2, 3
Feria de Sevilla
Virgen del Pilar y Hispanicidad
FAMILIA, HIJOS, NIÑOS
Abuelos
Amor y Matrimonio 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9
Dignidad de la mujer – John Paul II
Dios de Amor (sexo)
Encuentro Mundial de Familias - Roma 2022 – festival de ls familias
Familiaris Consortium 1,2,3,4
DIOS
Angeles
Ven Espiritu Santo
Dios es Amor 1,2– Benedicto XVI
El hombre, imagen de Dios
Trinidad
AÑO LITURGICO
Adviento y Navidad 1 + 2
Todos las Almas
Todos los Santos– Halloween para Cristianos
Carnival y Cuaresma
Navidad– el nacimiento del Señor
Semana Santa para adullos
Semana Santa para niños 8+ años
Semana Santa – dibujos para niños
Semana Santa– Vistas de las ultimas oras de JC – La Pasión
Domingo– Dia del Señor – JP2
Accion de Gracias - Thanksgiving
MARIA
Fátima – Historia de las Aparitciones de la Virgen
Maria y la Biblia
Maria Doctrina y Dogmas
Medjugore peregrinación
Virgen de Guadalupe, Mexico – aparitciónes
Virgen del Pilar –festival hispanica
Nuestra Señora de Sheshan, China
SCIENCE
Mars Rover Perseverence – Spanish
Juno explora Jupiter
Parker Sonda Solar
MORAL Y ETICA
Vacaciones Cristianos - JP2
Conciencia, Comunidad Humana, Libertad Humana y
Salvacion
Justificación y gracia, Vida en Cristo, Merito y Santidad, Ley
moral
Moraliidad de actos humanos, Pasiones, Pecado ,
Sinceridad
Justicia social ,Vida Social– participacion,Virtud
Las Naciones Unidas y la declaración universal de los
derechos humanos.
Dignidad Humana – declaracion del dicasterio por la
doctrina de la fe
Vocación– www.vocation.org
Vocación a evangelizar
Vocación a la bienaventuranza
Papa John XXIII – Paz en la tTerra
Papa Paul VI
Papa Juan Pablo II –
Redentor del hombre,
Karol Wojtyla + Pontificado 1+2
Papa Benedicto XVII – en Alemania JMJ 2005
PAPA FRANCISCO – DOCUMENTOS
Amor y matrimonio- Amoris Laetitia – 1.2 – 3.4
– 5.6
Cristo vive - 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9
Evangelii Gaudium 1,2,3,4,5
Gaudete et Exultate 1,2,3,4,5
FRATELLI TUTTI - 1,2 – 3,4,5 – 6,7,8 (somos todos hermanos)
LAUDATE Sii
1 – cuidado de la casa común
2 – evangelio de la creación
3 – la raiz de la crisis ecologica
4 – ecologia integral
5 – lineas de acción
6 –Educación y Espiritualidad Ecological
LAUDATUM DEUM
LUMEN FIDEI – capitulo 1,2, - 3,4
Misericordiae Vultus in Spanish – Rostro del Perdón
Querida Amazonia 1,2,3,4
PAPA FRANCISCO – VIAJES
Papa Francisco en Africa
Papa Francisco en America
Papa Francisco en Bahrain 1+ 2
Papa Francisco en Brazil WYD 2013
Papa Francisco en Bulgaria and Macedonia
Papa Francisco en Canada 1,2,3
Papa Francisco en Central African Republic
Papa Francisco en Chile 1 + 2
Papa Francisco en Chipre
Papa Francisco en Colombia 1 + 2
Papa Francisco en Congo 1+ 2
Papa Francisco en Cuba 2015
Papa Francisco en Egypto
Papa Francisco en Eslovaqiia 1 + 2
Papa Francisco en Europa – parliamento
Papa Francisco en Fatima, Portugal
Papa Francisco en Grecia
Papa Francisco en Tierra Santa, Israel, Palestine Jordan
Papa Francisco en Hungria 2021 + 2023
Papa Francisco en Iraq 1,2,3
Papa Francisco en Ireanda – encuentro mundial de familias
Papa Francisco en Kenia
Papa Francisco en Japón
Papa Francisco en Kazaquistan 1+ 2
Papa Francisco en Malta
Papa Francisco en Marruecos
Papa Francisco en México
Papa Francisco en México 2016
Papa Francisco en Mongolia
Papa Francisco en Panama – JMJ 2019
Papa Francisco en Peru
Papa Francisco en Polonia- Auschwitz
Papa Francisco en Polonia – JMU - 2016
Papa Francisco en Portugal 2021 + JMJ 2023
Papa Francisco en Romania
Papa Francisco en Sudan
Papa Francisco en Suecia
Pope Francis en Tailandiia
Papa Francisco en Uganda
Papa Francisco en United Arab Emirates
SANTOS Y MÁRTIRES
Mártires de Albania
Mártires de Algeria
Mártires de Corea
Mártires de Libia
Mártires de Japón
Mártires de Turquía - Anatolia
Mártires de Uganda
Mártires de Vietnam
Mártires de Nortd America
San Alberto Magno
San Alfonso Maria Liguori
San Ambrosio de Milan
San Andrés, Apostol
San Antonio de Padua
San Antonio del desierto (Egypto)
San Bruno,
- fundador de los cartujos
San Carlos Borromeo
San Ciril and Metodio
San Clemente de Roma, papa y martir
San Columbanus 1,2
San Daniel Comboni
San Domingo de Guzman,
-fundador de los Dominicos
San Dominic Savio
San Donnán, misionario a Escocia
San Esteban, proto-martir
San Felipe Neri
San Fidelis of Simaringen, martir
San Francis co de Asís 1,2,3,4
San Francisco de Sales
San Francisco Xavier
San Ignacio de Loyola
San Joaquin y Santa Ana
San Jorge, y la leyenda del dragón
San José, obrero, marido, padre
San Juan Bosco, fundador de los Salesianos
San Juan Crisostom
San Juan Damascene
San Juan de Dios
San Juan de la cruz
San Juan Ma Vianney, Curé de'Ars
San Juan E. Newman, cardinal
San Juan N. Neumann, obispo de Filadelfia
San Juan Ogilvie, Jesuita, Escosés, Martir
San Juan Paul II, Karol Wojtyla
San Juan, Apostol y Evangelista
San Leon el Grande
San Lukas, Evangelista
San Marcos, Evangelista
San Martin de Porres
San Martin de Tours
San Mateo, Apostol y Evangelista
San Maximiliana Kolbe
San Nazareo y Celso, martires
San Nicolas (Santa Claus)
San Pablo, 1 + 2
San Padre Pio de Pietralcina
San Patricio de Irlanda
San Pedro Claver
Santa Perpetua y Felicidad
San Roberto Bellarmino
Santiago, Apostol
San Simon y Judas Tadeo, apostoles
Santos Timoteo y Tito, obispos, mártires
San Zacharias e Isavel,
- padres de Juan el Bautista
San Tomás Beckett
San Tomás de Aquinas
San Valentino
San Vincent e de Paul
San Zacharias y Santa Isabel
Sant’ Agueda, virgen and martir
Santa Bernadita de Lourdes
Santa Brigid a de Irlanda
Santa Caterina de Alexandria, virgen y martir
Santa Caterina de Siena
Santa Cecilia, virgen e martir
Santa Faustina and divine mercy
Sant’ Agnes of Rome, virgen y martir
Sant’ Isabel de Hungria
Sant’ Inés, virgen y martir
Santa Lucia, virgen y martir
Santa Margarita de Escocia
Santa Maria Goretti
Santa Maria Magdalena
Santa Marta, Maria y Lazaro
Santa Monica, madre de San Augustine
Santa Rita de Cascia
Santa Teresa deAvila
Santa Teresa de Calcutta
Santa Terese de Lisieux 1 + 2
Para commentarioa – email –
mflynn@lcegionaries.org fb – Martin M Flynn
Donativos a
IBAN CH51 0900 0000 1612 7928 5 CHF Account
number 16-127928-5 BIC POFICHBEXXX
Martyrs of Turkey; a history of Christian persecution in Anatolia (Turkish).pptx

More Related Content

Similar to Martyrs of Turkey; a history of Christian persecution in Anatolia (Turkish).pptx

İslamiyet ve Kültür
İslamiyet ve Kültürİslamiyet ve Kültür
İslamiyet ve Kültür
burcintavsan
 
Hristiyanlik
HristiyanlikHristiyanlik
Hristiyanlik
yolyordam yolyordam
 
HZ. MUSA VE SALİH KUL
HZ. MUSA VE SALİH KULHZ. MUSA VE SALİH KUL
HZ. MUSA VE SALİH KUL
Necmettin Çalışkan
 
OSMANLI İDARESİ'NİN İLK YÜZYILINDA KUDÜS-İ ŞERİF SANCAĞI'NDA YAHUDİ NÜFUSU
OSMANLI İDARESİ'NİN İLK YÜZYILINDA KUDÜS-İ ŞERİF SANCAĞI'NDA YAHUDİ NÜFUSUOSMANLI İDARESİ'NİN İLK YÜZYILINDA KUDÜS-İ ŞERİF SANCAĞI'NDA YAHUDİ NÜFUSU
OSMANLI İDARESİ'NİN İLK YÜZYILINDA KUDÜS-İ ŞERİF SANCAĞI'NDA YAHUDİ NÜFUSU
islamicjerusalem
 
Bizans
BizansBizans
Bizansymb
 
Hacli seferleri
Hacli seferleriHacli seferleri
Hacli seferleri
malidogan
 
Osmanli devletinin yükselme devri (1453 1579) (2)
Osmanli devletinin yükselme devri (1453 1579) (2)Osmanli devletinin yükselme devri (1453 1579) (2)
Osmanli devletinin yükselme devri (1453 1579) (2)
semagur
 
Hierapolis Bilgi Ve Foto
Hierapolis Bilgi Ve FotoHierapolis Bilgi Ve Foto
Hierapolis Bilgi Ve Fotogulcingunay
 
1. i̇slamiyet öncesi türk tarihi
1. i̇slamiyet öncesi türk tarihi1. i̇slamiyet öncesi türk tarihi
1. i̇slamiyet öncesi türk tarihismh-slider
 
1.30.nadirogullari ile yapilan savaslar islam tarihi il üniversitesi kopie
1.30.nadirogullari ile yapilan savaslar islam tarihi il üniversitesi kopie1.30.nadirogullari ile yapilan savaslar islam tarihi il üniversitesi kopie
1.30.nadirogullari ile yapilan savaslar islam tarihi il üniversitesi kopie
Colorado Theology University
 
Türk Edebiyatının Dönemleri
Türk Edebiyatının DönemleriTürk Edebiyatının Dönemleri
Türk Edebiyatının DönemleriZEKOCA
 
Ilk TüRk Devletlerinde KüLtüR Ve Medeniyet (Yeni) 1
Ilk TüRk Devletlerinde KüLtüR Ve Medeniyet (Yeni) 1Ilk TüRk Devletlerinde KüLtüR Ve Medeniyet (Yeni) 1
Ilk TüRk Devletlerinde KüLtüR Ve Medeniyet (Yeni) 1esmus2
 
Endülüs Medeniyeti Sunu Metinleri Tam Değil.doc
Endülüs Medeniyeti Sunu Metinleri Tam Değil.docEndülüs Medeniyeti Sunu Metinleri Tam Değil.doc
Endülüs Medeniyeti Sunu Metinleri Tam Değil.doc
efekucukates6
 
Isevilikten hiristiyanliga
Isevilikten hiristiyanliga Isevilikten hiristiyanliga
Isevilikten hiristiyanliga
Kürsü hitabeleri
 
2. konu anlatimi
2. konu anlatimi2. konu anlatimi
2. konu anlatimi
Yiğitcan BALCI
 
OrtaçAğDa Avrupa Sunum
OrtaçAğDa Avrupa SunumOrtaçAğDa Avrupa Sunum
OrtaçAğDa Avrupa Sunumderslopedi
 
Türkiye'de ve Dünya'da Engelli Turizmi
Türkiye'de ve Dünya'da Engelli TurizmiTürkiye'de ve Dünya'da Engelli Turizmi
Türkiye'de ve Dünya'da Engelli Turizmi
Ezo Ebru Bağcı
 

Similar to Martyrs of Turkey; a history of Christian persecution in Anatolia (Turkish).pptx (20)

İslamiyet ve Kültür
İslamiyet ve Kültürİslamiyet ve Kültür
İslamiyet ve Kültür
 
Hristiyanlik
HristiyanlikHristiyanlik
Hristiyanlik
 
Hristiyanlik
HristiyanlikHristiyanlik
Hristiyanlik
 
HZ. MUSA VE SALİH KUL
HZ. MUSA VE SALİH KULHZ. MUSA VE SALİH KUL
HZ. MUSA VE SALİH KUL
 
OSMANLI İDARESİ'NİN İLK YÜZYILINDA KUDÜS-İ ŞERİF SANCAĞI'NDA YAHUDİ NÜFUSU
OSMANLI İDARESİ'NİN İLK YÜZYILINDA KUDÜS-İ ŞERİF SANCAĞI'NDA YAHUDİ NÜFUSUOSMANLI İDARESİ'NİN İLK YÜZYILINDA KUDÜS-İ ŞERİF SANCAĞI'NDA YAHUDİ NÜFUSU
OSMANLI İDARESİ'NİN İLK YÜZYILINDA KUDÜS-İ ŞERİF SANCAĞI'NDA YAHUDİ NÜFUSU
 
Bizans
BizansBizans
Bizans
 
Hacli seferleri
Hacli seferleriHacli seferleri
Hacli seferleri
 
Osmanli devletinin yükselme devri (1453 1579) (2)
Osmanli devletinin yükselme devri (1453 1579) (2)Osmanli devletinin yükselme devri (1453 1579) (2)
Osmanli devletinin yükselme devri (1453 1579) (2)
 
Hierapolis Bilgi Ve Foto
Hierapolis Bilgi Ve FotoHierapolis Bilgi Ve Foto
Hierapolis Bilgi Ve Foto
 
1. i̇slamiyet öncesi türk tarihi
1. i̇slamiyet öncesi türk tarihi1. i̇slamiyet öncesi türk tarihi
1. i̇slamiyet öncesi türk tarihi
 
1.30.nadirogullari ile yapilan savaslar islam tarihi il üniversitesi kopie
1.30.nadirogullari ile yapilan savaslar islam tarihi il üniversitesi kopie1.30.nadirogullari ile yapilan savaslar islam tarihi il üniversitesi kopie
1.30.nadirogullari ile yapilan savaslar islam tarihi il üniversitesi kopie
 
Türk Edebiyatının Dönemleri
Türk Edebiyatının DönemleriTürk Edebiyatının Dönemleri
Türk Edebiyatının Dönemleri
 
Ilk TüRk Devletlerinde KüLtüR Ve Medeniyet (Yeni) 1
Ilk TüRk Devletlerinde KüLtüR Ve Medeniyet (Yeni) 1Ilk TüRk Devletlerinde KüLtüR Ve Medeniyet (Yeni) 1
Ilk TüRk Devletlerinde KüLtüR Ve Medeniyet (Yeni) 1
 
Endülüs Medeniyeti Sunu Metinleri Tam Değil.doc
Endülüs Medeniyeti Sunu Metinleri Tam Değil.docEndülüs Medeniyeti Sunu Metinleri Tam Değil.doc
Endülüs Medeniyeti Sunu Metinleri Tam Değil.doc
 
Isevilikten hiristiyanliga
Isevilikten hiristiyanliga Isevilikten hiristiyanliga
Isevilikten hiristiyanliga
 
Iskitler
IskitlerIskitler
Iskitler
 
2. konu anlatimi
2. konu anlatimi2. konu anlatimi
2. konu anlatimi
 
Hristiyanlik
HristiyanlikHristiyanlik
Hristiyanlik
 
OrtaçAğDa Avrupa Sunum
OrtaçAğDa Avrupa SunumOrtaçAğDa Avrupa Sunum
OrtaçAğDa Avrupa Sunum
 
Türkiye'de ve Dünya'da Engelli Turizmi
Türkiye'de ve Dünya'da Engelli TurizmiTürkiye'de ve Dünya'da Engelli Turizmi
Türkiye'de ve Dünya'da Engelli Turizmi
 

More from Martin M Flynn

Vacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Chino).pptx
Vacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Chino).pptxVacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Chino).pptx
Vacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Chino).pptx
Martin M Flynn
 
Vacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Ruso).pptx
Vacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Ruso).pptxVacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Ruso).pptx
Vacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Ruso).pptx
Martin M Flynn
 
Saint Anthony of Padua, doctor of the church (Indonesian).pptx
Saint Anthony of Padua, doctor of the church (Indonesian).pptxSaint Anthony of Padua, doctor of the church (Indonesian).pptx
Saint Anthony of Padua, doctor of the church (Indonesian).pptx
Martin M Flynn
 
San Bonaventura, vescovo francescano, dottore della Chiesa, (1221-1274).pptx
San Bonaventura, vescovo francescano, dottore della Chiesa, (1221-1274).pptxSan Bonaventura, vescovo francescano, dottore della Chiesa, (1221-1274).pptx
San Bonaventura, vescovo francescano, dottore della Chiesa, (1221-1274).pptx
Martin M Flynn
 
Saint Bonaventure, évêque franciscain, docteur de l'Église, (1221-1274).pptx
Saint Bonaventure, évêque franciscain, docteur de l'Église, (1221-1274).pptxSaint Bonaventure, évêque franciscain, docteur de l'Église, (1221-1274).pptx
Saint Bonaventure, évêque franciscain, docteur de l'Église, (1221-1274).pptx
Martin M Flynn
 
San Buenaventura, obispo franciscano, doctor de la Iglesia (1221-1274).pptx
San Buenaventura, obispo franciscano, doctor de la Iglesia (1221-1274).pptxSan Buenaventura, obispo franciscano, doctor de la Iglesia (1221-1274).pptx
San Buenaventura, obispo franciscano, doctor de la Iglesia (1221-1274).pptx
Martin M Flynn
 
Saint Bonaventure, Franciscan Bishop, Doctor of the Church, (1221-1274).pptx
Saint Bonaventure, Franciscan Bishop, Doctor of the Church, (1221-1274).pptxSaint Bonaventure, Franciscan Bishop, Doctor of the Church, (1221-1274).pptx
Saint Bonaventure, Franciscan Bishop, Doctor of the Church, (1221-1274).pptx
Martin M Flynn
 
MÄRTYRER VON UGANDA - Konvertiten zum Christentum - 1885-1887.pptx
MÄRTYRER VON UGANDA - Konvertiten zum Christentum - 1885-1887.pptxMÄRTYRER VON UGANDA - Konvertiten zum Christentum - 1885-1887.pptx
MÄRTYRER VON UGANDA - Konvertiten zum Christentum - 1885-1887.pptx
Martin M Flynn
 
MÁRTIRES DE UGANDA Convertem-se ao Cristianismo - 1885-1887.pptx
MÁRTIRES DE UGANDA Convertem-se ao Cristianismo - 1885-1887.pptxMÁRTIRES DE UGANDA Convertem-se ao Cristianismo - 1885-1887.pptx
MÁRTIRES DE UGANDA Convertem-se ao Cristianismo - 1885-1887.pptx
Martin M Flynn
 
MARTIRI DELL'UGANDA convertiti al cristianesimo 1885-87.pptx
MARTIRI DELL'UGANDA convertiti al cristianesimo 1885-87.pptxMARTIRI DELL'UGANDA convertiti al cristianesimo 1885-87.pptx
MARTIRI DELL'UGANDA convertiti al cristianesimo 1885-87.pptx
Martin M Flynn
 
THE WORSHIP OF THE BODY - CORPUS CHRISTI (Filippino).pptx
THE WORSHIP OF THE BODY - CORPUS CHRISTI (Filippino).pptxTHE WORSHIP OF THE BODY - CORPUS CHRISTI (Filippino).pptx
THE WORSHIP OF THE BODY - CORPUS CHRISTI (Filippino).pptx
Martin M Flynn
 
Corpus Christi - Worship of the Body - (Polish).pptx
Corpus Christi - Worship of the Body - (Polish).pptxCorpus Christi - Worship of the Body - (Polish).pptx
Corpus Christi - Worship of the Body - (Polish).pptx
Martin M Flynn
 
Papa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Griego).pptx
Papa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Griego).pptxPapa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Griego).pptx
Papa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Griego).pptx
Martin M Flynn
 
PAPA FRANCESCO e LA CANONIZZAZIONE dei MARTIRI DELLA ROMANIA.pptx
PAPA FRANCESCO e LA CANONIZZAZIONE dei MARTIRI DELLA ROMANIA.pptxPAPA FRANCESCO e LA CANONIZZAZIONE dei MARTIRI DELLA ROMANIA.pptx
PAPA FRANCESCO e LA CANONIZZAZIONE dei MARTIRI DELLA ROMANIA.pptx
Martin M Flynn
 
Papa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Rumanian).pptx
Papa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Rumanian).pptxPapa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Rumanian).pptx
Papa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Rumanian).pptx
Martin M Flynn
 
POPE FRANCIS’ CANONIZATION of the MARTYRS OF ROMANIA.pptx
POPE FRANCIS’ CANONIZATION of the MARTYRS OF ROMANIA.pptxPOPE FRANCIS’ CANONIZATION of the MARTYRS OF ROMANIA.pptx
POPE FRANCIS’ CANONIZATION of the MARTYRS OF ROMANIA.pptx
Martin M Flynn
 
Papa Francisco canoniza Martires de Rumanía (Ruso).pptx
Papa Francisco canoniza Martires de Rumanía (Ruso).pptxPapa Francisco canoniza Martires de Rumanía (Ruso).pptx
Papa Francisco canoniza Martires de Rumanía (Ruso).pptx
Martin M Flynn
 
Saint Justin, martyr, doctor of the Church (Chinese).pptx
Saint Justin, martyr, doctor of the Church (Chinese).pptxSaint Justin, martyr, doctor of the Church (Chinese).pptx
Saint Justin, martyr, doctor of the Church (Chinese).pptx
Martin M Flynn
 
Saint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Russian).pptx
Saint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Russian).pptxSaint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Russian).pptx
Saint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Russian).pptx
Martin M Flynn
 
Saint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Chinese).pptx
Saint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Chinese).pptxSaint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Chinese).pptx
Saint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Chinese).pptx
Martin M Flynn
 

More from Martin M Flynn (20)

Vacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Chino).pptx
Vacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Chino).pptxVacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Chino).pptx
Vacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Chino).pptx
 
Vacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Ruso).pptx
Vacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Ruso).pptxVacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Ruso).pptx
Vacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Ruso).pptx
 
Saint Anthony of Padua, doctor of the church (Indonesian).pptx
Saint Anthony of Padua, doctor of the church (Indonesian).pptxSaint Anthony of Padua, doctor of the church (Indonesian).pptx
Saint Anthony of Padua, doctor of the church (Indonesian).pptx
 
San Bonaventura, vescovo francescano, dottore della Chiesa, (1221-1274).pptx
San Bonaventura, vescovo francescano, dottore della Chiesa, (1221-1274).pptxSan Bonaventura, vescovo francescano, dottore della Chiesa, (1221-1274).pptx
San Bonaventura, vescovo francescano, dottore della Chiesa, (1221-1274).pptx
 
Saint Bonaventure, évêque franciscain, docteur de l'Église, (1221-1274).pptx
Saint Bonaventure, évêque franciscain, docteur de l'Église, (1221-1274).pptxSaint Bonaventure, évêque franciscain, docteur de l'Église, (1221-1274).pptx
Saint Bonaventure, évêque franciscain, docteur de l'Église, (1221-1274).pptx
 
San Buenaventura, obispo franciscano, doctor de la Iglesia (1221-1274).pptx
San Buenaventura, obispo franciscano, doctor de la Iglesia (1221-1274).pptxSan Buenaventura, obispo franciscano, doctor de la Iglesia (1221-1274).pptx
San Buenaventura, obispo franciscano, doctor de la Iglesia (1221-1274).pptx
 
Saint Bonaventure, Franciscan Bishop, Doctor of the Church, (1221-1274).pptx
Saint Bonaventure, Franciscan Bishop, Doctor of the Church, (1221-1274).pptxSaint Bonaventure, Franciscan Bishop, Doctor of the Church, (1221-1274).pptx
Saint Bonaventure, Franciscan Bishop, Doctor of the Church, (1221-1274).pptx
 
MÄRTYRER VON UGANDA - Konvertiten zum Christentum - 1885-1887.pptx
MÄRTYRER VON UGANDA - Konvertiten zum Christentum - 1885-1887.pptxMÄRTYRER VON UGANDA - Konvertiten zum Christentum - 1885-1887.pptx
MÄRTYRER VON UGANDA - Konvertiten zum Christentum - 1885-1887.pptx
 
MÁRTIRES DE UGANDA Convertem-se ao Cristianismo - 1885-1887.pptx
MÁRTIRES DE UGANDA Convertem-se ao Cristianismo - 1885-1887.pptxMÁRTIRES DE UGANDA Convertem-se ao Cristianismo - 1885-1887.pptx
MÁRTIRES DE UGANDA Convertem-se ao Cristianismo - 1885-1887.pptx
 
MARTIRI DELL'UGANDA convertiti al cristianesimo 1885-87.pptx
MARTIRI DELL'UGANDA convertiti al cristianesimo 1885-87.pptxMARTIRI DELL'UGANDA convertiti al cristianesimo 1885-87.pptx
MARTIRI DELL'UGANDA convertiti al cristianesimo 1885-87.pptx
 
THE WORSHIP OF THE BODY - CORPUS CHRISTI (Filippino).pptx
THE WORSHIP OF THE BODY - CORPUS CHRISTI (Filippino).pptxTHE WORSHIP OF THE BODY - CORPUS CHRISTI (Filippino).pptx
THE WORSHIP OF THE BODY - CORPUS CHRISTI (Filippino).pptx
 
Corpus Christi - Worship of the Body - (Polish).pptx
Corpus Christi - Worship of the Body - (Polish).pptxCorpus Christi - Worship of the Body - (Polish).pptx
Corpus Christi - Worship of the Body - (Polish).pptx
 
Papa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Griego).pptx
Papa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Griego).pptxPapa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Griego).pptx
Papa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Griego).pptx
 
PAPA FRANCESCO e LA CANONIZZAZIONE dei MARTIRI DELLA ROMANIA.pptx
PAPA FRANCESCO e LA CANONIZZAZIONE dei MARTIRI DELLA ROMANIA.pptxPAPA FRANCESCO e LA CANONIZZAZIONE dei MARTIRI DELLA ROMANIA.pptx
PAPA FRANCESCO e LA CANONIZZAZIONE dei MARTIRI DELLA ROMANIA.pptx
 
Papa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Rumanian).pptx
Papa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Rumanian).pptxPapa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Rumanian).pptx
Papa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Rumanian).pptx
 
POPE FRANCIS’ CANONIZATION of the MARTYRS OF ROMANIA.pptx
POPE FRANCIS’ CANONIZATION of the MARTYRS OF ROMANIA.pptxPOPE FRANCIS’ CANONIZATION of the MARTYRS OF ROMANIA.pptx
POPE FRANCIS’ CANONIZATION of the MARTYRS OF ROMANIA.pptx
 
Papa Francisco canoniza Martires de Rumanía (Ruso).pptx
Papa Francisco canoniza Martires de Rumanía (Ruso).pptxPapa Francisco canoniza Martires de Rumanía (Ruso).pptx
Papa Francisco canoniza Martires de Rumanía (Ruso).pptx
 
Saint Justin, martyr, doctor of the Church (Chinese).pptx
Saint Justin, martyr, doctor of the Church (Chinese).pptxSaint Justin, martyr, doctor of the Church (Chinese).pptx
Saint Justin, martyr, doctor of the Church (Chinese).pptx
 
Saint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Russian).pptx
Saint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Russian).pptxSaint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Russian).pptx
Saint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Russian).pptx
 
Saint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Chinese).pptx
Saint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Chinese).pptxSaint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Chinese).pptx
Saint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Chinese).pptx
 

Martyrs of Turkey; a history of Christian persecution in Anatolia (Turkish).pptx

 • 1. TÜRKİYE ŞEHİTLERİ – Anadolu'daki Hıristiyan zulmünün tarihi
 • 2. Türkiye'de yaşayan Katolik azınlığı 770 Katolik aziz ve geçmişlerinden gelen kutsanmışlarla övünebilir. Bu sayıdan 660'ı şehit olarak öldü.
 • 3. Yeni Ahit birçok Türk azizini listeler. Havari Philip'in Türkiye'de şehit edildiği söyleniyor (diğer kaynaklar onun Yunanistan'da öldüğünü söylese de),
 • 5. Havari Pavlus'un iki mektup yazdığı Aziz Timoteos, günümüz Selçuk yakınlarındaki Efes'in piskoposuydu.
 • 6. Aziz Pavlus ayrıca mektuplarında seyahat arkadaşlarından biri olan Aziz Epafras'tan da söz eder; Pavlus, Epafras'ın günümüz Honaz yakınlarındaki antik bir şehir olan Kolose'den olduğunu belirtir.
 • 7. Aziz Manaen ve Agabus, Antakya'daki (şimdi Antakya) Kilise'nin peygamberleri ve liderleriydi - Manaen, birinci yüzyılda Antakya'daki Hıristiyan Kilisesi'nde 'Herod Antipas'la yetiştirilmiş' bir öğretmen olarak.
 • 8. Elçilerin İşleri 11:27-28'e göre Agabus, Kudüs'ten Antakya'ya seyahat eden bir grup peygamberden biriydi. Agabus kehanet armağanını almıştı ve imparator Claudius'un hükümdarlığı sırasında şiddetli bir kıtlığın yaşanacağını öngörmüştü.
 • 9. Romalı bir asker olan Aziz George Kapadokya'da doğmuştur. Efsane, Libya'nın Silene kentinde bir ejderhayı öldürdüğünü söylüyor.
 • 10. Ünlü efsaneye göre şeytana hizmet etmekten vazgeçip Kralların Kralına hizmet eden Aziz Kristof, Antik Likya'da (bugünkü Antalya ve Antalya) vefat etmiştir Türkiye'de Muğla).
 • 11. Aziz Margaret – 9. yüzyıldan kalma Rabanus Maurus şehitliğine göre, 304 civarında, Diocletianus zulmü sırasında Pisidia'daki Antakya'da (şu an Türkiye'de) acı çekmiştir. Aedesius adında pagan bir rahibin kızıydı.
 • 12. Hıristiyanlığı benimseyen ve bekaretini Tanrı'ya adayan Margaret, babası tarafından evlatlıktan reddedildi, hemşiresi tarafından evlat edinildi ve yanında koyun besleyerek taşrada yaşadı.üvey anne. Doğu Roma Piskoposluğunun Valisi Olybrius onunla evlenmek istedi ancak Hıristiyanlıktan vazgeçmesi talebiyle. Reddetmesi üzerine acımasızca işkence gördü. Şeytan onu, çarmıhta öldürdüğü bir ejderha şeklinde tehdit etti.
 • 13. Aziz Blaise (boğulan bir çocuğu dualarıyla kurtardı) ve boğaz hastalıklarının koruyucusu oldu
 • 14. Aziz Barbara, Nikomedia'nın Hiepolis şehrinde doğdu. Hıristiyan olmakla suçlanan Vali Marianus'un emriyle başı kesildi.
 • 15. Aziz Pantaleon'un (doktor) hepsinin Türkiye'de öldüğü söyleniyor. Zengin bir pagan olan Nicomedia'lı Eustorgius'un oğluydu ve Hıristiyan annesi Aziz Eubula tarafından Hıristiyanlık eğitimi almıştı.
 • 16. Hatta Noel Baba'nın ünlü Aziz Nicholas'ı bile, şimdi Demre olarak bilinen Türk şehri Myra'nın piskoposuydu.
 • 17. Türkiye'deki ilk Katolik Kilisesi, Roma ordusu tarafından esir alınan ve açlıktan ölmek üzere olan binlerce Pers'in bakımı için müminleri örgütleyen Amidalı Aziz Acacius (modern Diyarbakır) gibi birçok kutsal piskoposla övünmektedir.
 • 18. Aziz Gregory Thaumaturgus (ikinci adı “mucizeler yaratan” anlamına gelir) Neocaesarea'nın (modern Niksar) üçüncü yüzyıldaki piskoposuydu ve yaşamı boyunca dualarından kaynaklanan mucizelerle tanınıyordu.
 • 19. Aziz John Sessiz, altıncı yüzyıldan kalma bir keşişti. John bir piskopos olarak seçilmişti, ancak bunun yerine manastır hayatının inzivasına çağrıldığını hissetti ve mütevazı bir keşiş olarak yaşamak için gizlice kaçtı. Yıllarca sırrını kimseye söylemedi.
 • 20. Aziz Simeon Stylite, beşinci yüzyılda yaşamış bir keşişti.onlarca yıldır bir kefaret olarak vahşi doğada bir sütunun (stilit) tepesinde; birçok kişi vaazını dinlemek için onu aradı
 • 21. Büyük Konstantinopolis şehri şu anda İstanbul olarak biliniyor olabilir, ancak bu şehrin etkileyici sayıdaki patrikleri aziz olarak adlandırılmıştır.
 • 22. Vaiz, şehit ve Kilise Doktoru olan John Chrysostom, kesinlikle bu şehrin en ünlü patriğidir.
 • 23. Aziz olarak kabul edilen diğer Konstantinopolis patrikleri arasında şunlar yer alır: Alexander, Anatolius, Antony Kauleas, Cyrus,
 • 26. Aziz Paul I, Peter Thomas, Proclus ve Tarasius
 • 27. Nazianzos'lu Aziz Gregory ve Büyük Basil, Türkiye'nin yakın dostları ve piskoposlarıydı ve her ikisi de parlak ve etkili yazılarından dolayı Kilise Doktorları olarak adlandırıldılar.
 • 28. Aziz Basil ve Gregory dindar ailelerde büyümüşlerdi, o kadar dindarlardı ki, aile üyelerinin çoğu da ölümlerinden sonra aziz olarak tanındı. Örneğin Aziz Basil'in anne babası ve dört kardeşi aziz kabul edilir. Aziz Gregory'nin annesi, kız kardeşi ve erkek kardeşinin hepsi aziz olarak tanınır
 • 29. Kilisenin diğer iki Türk Doktoru arasında onuncu yüzyılda yaşamış bir rahip, keşiş ve şair olan Narek'li Aziz Krikor yer almaktadır.
 • 30. ve Edessa'da (modern Urfa) ölen dördüncü yüzyıldan kalma papaz, şair ve mistik Aziz Ephraem
 • 31. Diğer ilham verici Türk kadın azizleri arasında Aziz Olympiada da bulunmaktadır. Olympiada dördüncü yüzyılda Nicomedia'da (bugünkü İzmit) dul kaldıktan sonra bir yetimhane kurdu.bir hastane ve rahibelerden oluşan dini bir tarikat.
 • 32. Aziz Pulcheria, beşinci yüzyılda Bizans prensesiydi, bir süre kardeşinin naibi olarak görev yaptı ve daha sonra siyasi istikrar uğruna iffetli bir evlilik yaptı. Onun kişisel bağlılığı ve Kilise'yi koruması, imparatorluğun her yerinde uzun süreli etkiler yarattı. - Eudoxio ve Pulcheria
 • 33. Aziz Anthusa, sekizinci yüzyılda yaşamış bir Bizans prensesiydi ve nüfuzunu manastırları ve yoksulları desteklemek için kullandı.
 • 34. Daha yeni şehitler arasında Kutsal Ignazio Maloyan (Kilise tarafından 11 Haziran'da kutlanır) bulunmaktadır. ve 1915 Ermeni soykırımının diğer kurbanları
 • 35. Katliamlar esas olarak Ermenileri hedef alsa da, bazı durumlarda ayrım gözetmeyen Hıristiyanlık karşıtı pogromlara dönüştü; bunlara en azından çağdaş bir kaynağa göre 25.000'e kadar Süryani'nin de öldürüldüğü Diyarbekir katliamları da dahil.
 • 36.
 • 37. Hıristiyan toplulukların yok edilmesi, birbirini takip eden üç Osmanlı ve Türk hükümetinin kasıtlı politikasının sonucuydu. Türk hükümetleri –Abdülhamid II, 1894–1896, -İttihat ve Terakki (Jön Türkler)1914–1918 arası, -ve Atatürk yönetimindeki Milliyetçi rejim 1919–1924 –Ülkenin Müslüman sakinlerinin çoğunun karşı çıkmadığı ve birçoğunun coşkuyla desteklediği bir politika.
 • 38. Katliamlara, gerileyen Osmanlı İmparatorluğu'nun imparatorluk alanını koruma çabalarında pan-İslamcılığı bir devlet ideolojisi olarak yeniden öne süren Sultan II. Abdülhamid'in adı verilmiştir.
 • 39. Ermeni katliamları olarak da adlandırılan Hamidiye katliamları, 1890'ların ortalarında Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere yönelik katliamlardı. Tahmini kayıplar 100.000 ile 300.000 arasında değişiyordu, bu da 50.000 çocuğun yetim kalmasıyla sonuçlandı.
 • 40. Kitlesel katliam ve etnik temizlik kampanyası, 1894-1924 yılları arasında otuz yıllık bir süre boyunca kademeli olarak yürütüldü. Sadece Türkiye Ermenilerini değil, başta Rumlar olmak üzere ülkedeki diğer tüm Hıristiyan toplulukları da kapsadı. ayrıca çeşitli Asur mezhepleri.
 • 41. Etnik-dini temizlik süreci karakterize edildisistematik sınır dışı etmeler, zorla din değiştirmeler ve hepsi birlikte soykırıma varan kültürel yok etmelerin yanı sıra kasıtlı olarak büyük ölçekli katliamlar yoluyla.
 • 42. Cinayetler, sınır dışı etmeler ve zorla din değiştirmeler hükümet yetkilileri tarafından emredildi ve diğer yetkililer, askerler, jandarmalar, polisler ve çoğu zaman aşiret mensupları ile kasaba ve köylerin sivil sakinleri tarafından gerçekleştirildi.
 • 43. Bütün bunlar Müslüman din adamlarının aktif katılımı ve Türkçe basının teşviki ile gerçekleşti.
 • 44. 1915-1916 yılları arasındaki Birinci Dünya Savaşı sırasında yaklaşık 1-1,5 milyon Ermeni'nin öldürüldüğü tahmin edilmektedir.
 • 45. Bu dönemin başında Hıristiyanlar Küçük Asya nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyordu; 1924'e gelindiğinde Türkiye'deki Hıristiyanların oranı yüzde 2'ye düşmüştü.
 • 46. LIST OF PRESENTATIONS IN ENGLISH CHRIST Resurrection – according to the gospels Christ the King Christ lives Body of Christ - Corpus Christi 1,2,3,4 Christ and his Kingdom Sacred Heart 1 + 2 – bible and doctrine – Haurietis aquas – the cult of the Sacred Heart Vocation to beatitude Vocation to evangelize with Christ CHURCH Divine Revelation Priestly Ministry Human Community Church, Mother and Teacher Signs of hope youth synod CULTURE and HISTORY Columbus and the discovery of America Confraternities and processions– Hispanic Diwali – Festival of lights – Hindi feast Football in Spain President Trump Russian Revolution and Communism 1, 2, 3 Sevilla's fair Virgen del Pilar and Hispanicity FAMILY, CHILDREN Grandparents Love and Marriage 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9 Dignity of women – John Paul II God of Love (sex) World Meeting of Families Rome 2022 – festival of families Familiaris Consortium 1,2,3,4 GOD Angels Come Holy Spirit God is Love 1,2– Benedict XVI Man, image of God Trinity LITURGICAL YEAR Advent and Christmas, 1 + 2 All departed souls All Saints – Halloween for Christians Carnival and Lent Christmas – the birth of our Lord Holy Week for adults Holy Week for children 8+ years Holy Week - drawings for children Holy Week – Views of the last hours of JC – the passion Sunday – Lord's Day – JP2 Thanksgiving POPE FRANCIS – TRAVEL Pope Francis in Africa Pope Francis in America Pope Francis in Bahrain 1+ 2 Pope Francis in Brazil WYD 2013 Pope Francis in Bulgaria and Macedonia Pope Francis in Canada 1,2,3 Pope Francis in Central African Republic Pope Francis in Chile 1 + 2 Pope Francis in Cyprus Pope Francis in Colombia 1 + 2 Pope Francis in Congo 1+ 2 Pope Francis in Cuba 2015 Pope Francis in Egype Pope Francis in Slovakia 1 + 2 Pope Francis in Europe – parliament Pope Francis in Fatima Pope Francis in Greece Pope Francis in Holy Land, - Israel, Palestine Jordan Pope Francis in Hungary 2021 + 2023 Pope Francis in Iraq 1,2,3 Pope Francis in Ireland – world meeting of families Pope Francis in Kenya Pope Francis in Japan Pope Francis in Kazakhstan 1+ 2 Pope Francis in Malta Pope Francis in Mexico Pope Francis in Mexico 2016 Pope Francis in Mongolia Pope Francis in Morocco Pope Francis in Panama – WYD 2019 Pope Francis in Peru Pope Francis in Poland - Auschwitz Pope Francis in Poland WYD 2016 Pope Francis in Portugal 2021 + WYD 2023 Pope Francis in Romania Pope Francis in Sudan Pope francis in Sweden Pope Francis in Thailand Pope Francis in Uganda Pope Francis in United Arab Emirates MARIA Fatima – History of the Apparitions of the Virgin Mary and the Bible Mary Doctrine and Dogmas Medjugore pilgrimage Virgin of Guadalupe, Mexico – apparitions Virgen de Pilar – Hispanic festival Our Lady of Sheshan, China SCIENCE Mars Rover Perseverence – Spanish Juno explores Jupiter Parker Solar Test MORAL AND ETHICAL Christian holidays - JP2 Conscience, human community, human freedom and salvation justification and grace, Life in Christ, merit and holiness moral law, Morality of human acts, Passions, Sin, Sincerity social justice, Social Life – participation, Virtue, vice United Nations and the Universal Declaration of Human Rights Human Dignity – declaration of dicastery for doctrine of faith Vocation – www.vocation.org Vocation to evangelize Vocation to beatitude Pope John XXIII – Peace on Earth Pope Paul VI Pope Juan Pablo II – Redeemer of man, Karol Wojtyla + Pontificado 1+2 Pope Benedict XVII - in Germany WYD 2005 POPE FRANCIS – DOCUMENTS love and marriage - Amoris Laetitia – 1.2 – 3.4 – 5.6 Christ lives - 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9 Evangelii Gaudium 1,2,3,4,5 Gaudete et Exultate 1,2,3,4,5 FRATELLI TUTTI - 1,2 – 3,4,5 – 6,7,8 LAUDATE Sii 1 – care of the common home 2 – gospel of creation 3 – The root of the ecological crisis 4 – integral ecology 5 – lines of action 6 – Ecological Education and Spirituality LAUDATE DEUM LUMEN FIDEI – chapter 1,2, - 3,4 Misericordiae Vultus in Spanish – Face of Mercy Dear Amazonia 1,2,3,4
 • 47. SAINTS and MARTYRS Martyrs of Albania Martyrs of Algeria Martyrs of Korea Martyrs of Libya Martyrs of Japan Martyrs of Turkey - Anatolia Martyrs of Uganda Martyrs of Vietnam Martires North American Saint Albert the Great Saint Alphonsus Maria Liguori Saint Ambrose of Milan Saint Andrew, Apostle Saint Anthony of Padua Saint Anthony of the desert (Egypt) Saint Bruno, founder of the Carthusians Saint Charles Borromeo Saint Clement of Rome, Pope and Martyr Saint Ciyil y Methodius Saint Columbanus 1,2 Saint Donnán, irish mok and missionary to Scotland Saint Daniel Comboni Saint Dominic de Guzman, Dominican founder Saint George and the legend of the dragon Saint Dominic Savio Saint Stephen, proto-martyr Saint Philip Neri Saint Fidelis of Simaringen, martyr Saint Francis of Assisi 1,2,3,4 Saint Francis de Sales Saint Francis Xavier Saint Ignatius of Loyola Saint Joaquin and Saint Ana Saint Joseph, worker, husband, father Saint John Bosco, founder of the Salesians Saint John Chrysostom Saint John of Damascus Saint John of God Saint John of the Cross Saint John Ma Vianney, Curé de'Ars Saint John Henry Newman, Cardinal Saint John N. Neumann, of Philadelphia Saint John Paul II, Karol Wojtyla Saint John Ogilvie, Scottish Jesuir Martyr Saint John, Apostle and Evangelist Saint Leo the Great Saint Luke the Evangelist Saint Mark the Evangelist Saint Martin de Porres Saint Martin of Tours Saint Matthew, Apostle and Evangelist Saint Maximilian Kolbe Saint Nazarius and Celsus Saint Nicholas (Santa Claus) Saint Paul, 1 + 2 Saint Padre Pio of Pietralcina Saint Patrick and Ireland Saint Perpetua and Felicity Saint Peter Claver Saint Robert Bellarmine Saint James the Apostle Saint Simon and Judah Thaddeus, apostles Saints Timothy and Titus, bishops, martyrs Saint Zacharias and Elizabeth, - parents of John the Baptist Saint Thomas Becket Saint Thomas Aquinas Saint Valentine Saint Vincent of Paul Saint Zacharias and Saint Elizabeth Saint Agatha, virgin and martyr Saint Agnes of Rome, virgin and martyr Saint Bernadette of Lourdes Saint Brigid of Ireland Saint Catherine of Alexandria, - virgin and martyr Saint Catherine of Siena Saint Cecilia Saint Faustina and divine mercy Saint Elizabeth of Hungary Saint Lucia, virgin and martyr Saint Margaret of Scotland Saint Maria Goretti Saint Mary Magdalene Saint Martha, Mary and Lazarus Saint Monica, mother of Saint Augustine Saint Rita of Cascia Saint Teresa of Avila Saint Teresa of Calcutta Saint Therese of Lisieux 1 + 2 Saints Martha, Mary, and Lazarus For comments – email – mflynn@lcegionaries.org – fb – Martin M Flynn Donations to IBAN CH51 0900 0000 1612 7928 5 CHF Account number 16-127928-5 BIC POFICHBEXXX
 • 48. LISTA de PRESENTACIONES en ESPAÑOL CRISTO Resurrección – según los evangelios Cristo Rey Cristo vive Cuerpo de Crito - Corpus Christi 1,2,3,4 Cristo y su Reino Sagrado Corazón 1 + 2 – biblia y doctrina– Haurietis aquas – el culto del Sagrado Corazón Vocación a la bienaventuranza Vocación a evangelizar con Cristo IGLESIA Revelacíon Divina Ministerio sacerdotal Comunidad humana Iglesia, madre y maestra Signos de esperanza Sinodo jovenes CULTURA Y HISTORIA Colón y el descubriento de America Confraternitdades y processiones– Hispanic Diwali – Festival de luz – Fiesta Hindi Futbol en España Presidente Trump Revolución y el Comunismo 1, 2, 3 Feria de Sevilla Virgen del Pilar y Hispanicidad FAMILIA, HIJOS, NIÑOS Abuelos Amor y Matrimonio 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9 Dignidad de la mujer – John Paul II Dios de Amor (sexo) Encuentro Mundial de Familias - Roma 2022 – festival de ls familias Familiaris Consortium 1,2,3,4 DIOS Angeles Ven Espiritu Santo Dios es Amor 1,2– Benedicto XVI El hombre, imagen de Dios Trinidad AÑO LITURGICO Adviento y Navidad 1 + 2 Todos las Almas Todos los Santos– Halloween para Cristianos Carnival y Cuaresma Navidad– el nacimiento del Señor Semana Santa para adullos Semana Santa para niños 8+ años Semana Santa – dibujos para niños Semana Santa– Vistas de las ultimas oras de JC – La Pasión Domingo– Dia del Señor – JP2 Accion de Gracias - Thanksgiving MARIA Fátima – Historia de las Aparitciones de la Virgen Maria y la Biblia Maria Doctrina y Dogmas Medjugore peregrinación Virgen de Guadalupe, Mexico – aparitciónes Virgen del Pilar –festival hispanica Nuestra Señora de Sheshan, China SCIENCE Mars Rover Perseverence – Spanish Juno explora Jupiter Parker Sonda Solar MORAL Y ETICA Vacaciones Cristianos - JP2 Conciencia, Comunidad Humana, Libertad Humana y Salvacion Justificación y gracia, Vida en Cristo, Merito y Santidad, Ley moral Moraliidad de actos humanos, Pasiones, Pecado , Sinceridad Justicia social ,Vida Social– participacion,Virtud Las Naciones Unidas y la declaración universal de los derechos humanos. Dignidad Humana – declaracion del dicasterio por la doctrina de la fe Vocación– www.vocation.org Vocación a evangelizar Vocación a la bienaventuranza Papa John XXIII – Paz en la tTerra Papa Paul VI Papa Juan Pablo II – Redentor del hombre, Karol Wojtyla + Pontificado 1+2 Papa Benedicto XVII – en Alemania JMJ 2005 PAPA FRANCISCO – DOCUMENTOS Amor y matrimonio- Amoris Laetitia – 1.2 – 3.4 – 5.6 Cristo vive - 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9 Evangelii Gaudium 1,2,3,4,5 Gaudete et Exultate 1,2,3,4,5 FRATELLI TUTTI - 1,2 – 3,4,5 – 6,7,8 (somos todos hermanos) LAUDATE Sii 1 – cuidado de la casa común 2 – evangelio de la creación 3 – la raiz de la crisis ecologica 4 – ecologia integral 5 – lineas de acción 6 –Educación y Espiritualidad Ecological LAUDATUM DEUM LUMEN FIDEI – capitulo 1,2, - 3,4 Misericordiae Vultus in Spanish – Rostro del Perdón Querida Amazonia 1,2,3,4 PAPA FRANCISCO – VIAJES Papa Francisco en Africa Papa Francisco en America Papa Francisco en Bahrain 1+ 2 Papa Francisco en Brazil WYD 2013 Papa Francisco en Bulgaria and Macedonia Papa Francisco en Canada 1,2,3 Papa Francisco en Central African Republic Papa Francisco en Chile 1 + 2 Papa Francisco en Chipre Papa Francisco en Colombia 1 + 2 Papa Francisco en Congo 1+ 2 Papa Francisco en Cuba 2015 Papa Francisco en Egypto Papa Francisco en Eslovaqiia 1 + 2 Papa Francisco en Europa – parliamento Papa Francisco en Fatima, Portugal Papa Francisco en Grecia Papa Francisco en Tierra Santa, Israel, Palestine Jordan Papa Francisco en Hungria 2021 + 2023 Papa Francisco en Iraq 1,2,3 Papa Francisco en Ireanda – encuentro mundial de familias Papa Francisco en Kenia Papa Francisco en Japón Papa Francisco en Kazaquistan 1+ 2 Papa Francisco en Malta Papa Francisco en Marruecos Papa Francisco en México Papa Francisco en México 2016 Papa Francisco en Mongolia Papa Francisco en Panama – JMJ 2019 Papa Francisco en Peru Papa Francisco en Polonia- Auschwitz Papa Francisco en Polonia – JMU - 2016 Papa Francisco en Portugal 2021 + JMJ 2023 Papa Francisco en Romania Papa Francisco en Sudan Papa Francisco en Suecia Pope Francis en Tailandiia Papa Francisco en Uganda Papa Francisco en United Arab Emirates
 • 49. SANTOS Y MÁRTIRES Mártires de Albania Mártires de Algeria Mártires de Corea Mártires de Libia Mártires de Japón Mártires de Turquía - Anatolia Mártires de Uganda Mártires de Vietnam Mártires de Nortd America San Alberto Magno San Alfonso Maria Liguori San Ambrosio de Milan San Andrés, Apostol San Antonio de Padua San Antonio del desierto (Egypto) San Bruno, - fundador de los cartujos San Carlos Borromeo San Ciril and Metodio San Clemente de Roma, papa y martir San Columbanus 1,2 San Daniel Comboni San Domingo de Guzman, -fundador de los Dominicos San Dominic Savio San Donnán, misionario a Escocia San Esteban, proto-martir San Felipe Neri San Fidelis of Simaringen, martir San Francis co de Asís 1,2,3,4 San Francisco de Sales San Francisco Xavier San Ignacio de Loyola San Joaquin y Santa Ana San Jorge, y la leyenda del dragón San José, obrero, marido, padre San Juan Bosco, fundador de los Salesianos San Juan Crisostom San Juan Damascene San Juan de Dios San Juan de la cruz San Juan Ma Vianney, Curé de'Ars San Juan E. Newman, cardinal San Juan N. Neumann, obispo de Filadelfia San Juan Ogilvie, Jesuita, Escosés, Martir San Juan Paul II, Karol Wojtyla San Juan, Apostol y Evangelista San Leon el Grande San Lukas, Evangelista San Marcos, Evangelista San Martin de Porres San Martin de Tours San Mateo, Apostol y Evangelista San Maximiliana Kolbe San Nazareo y Celso, martires San Nicolas (Santa Claus) San Pablo, 1 + 2 San Padre Pio de Pietralcina San Patricio de Irlanda San Pedro Claver Santa Perpetua y Felicidad San Roberto Bellarmino Santiago, Apostol San Simon y Judas Tadeo, apostoles Santos Timoteo y Tito, obispos, mártires San Zacharias e Isavel, - padres de Juan el Bautista San Tomás Beckett San Tomás de Aquinas San Valentino San Vincent e de Paul San Zacharias y Santa Isabel Sant’ Agueda, virgen and martir Santa Bernadita de Lourdes Santa Brigid a de Irlanda Santa Caterina de Alexandria, virgen y martir Santa Caterina de Siena Santa Cecilia, virgen e martir Santa Faustina and divine mercy Sant’ Agnes of Rome, virgen y martir Sant’ Isabel de Hungria Sant’ Inés, virgen y martir Santa Lucia, virgen y martir Santa Margarita de Escocia Santa Maria Goretti Santa Maria Magdalena Santa Marta, Maria y Lazaro Santa Monica, madre de San Augustine Santa Rita de Cascia Santa Teresa deAvila Santa Teresa de Calcutta Santa Terese de Lisieux 1 + 2 Para commentarioa – email – mflynn@lcegionaries.org fb – Martin M Flynn Donativos a IBAN CH51 0900 0000 1612 7928 5 CHF Account number 16-127928-5 BIC POFICHBEXXX