SlideShare a Scribd company logo
La LOE i el nou currículum a l’educació primària Generalitat de Catalunya Departament d’Educació
Índex ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Generalitat de Catalunya Departament d’Educació
I. DE QUIN MARC NORMATIU PARLEM? Índex ,[object Object],[object Object],[object Object],Generalitat de Catalunya Departament d’Educació
II. L’ENFOCAMENT COMPETENCIAL DEL CURRÍCULUM ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Índex Generalitat de Catalunya Departament d’Educació
1. Finalitat de l’educació primària ,[object Object],Torna Generalitat de Catalunya Departament d’Educació
2. Què entenem per currículum? ,[object Object],Torna Generalitat de Catalunya Departament d’Educació
3. Què entenem per competència? ,[object Object],Torna Generalitat de Catalunya Departament d’Educació
Les 8 Cb que cal desenvolupar en l’alumnat a l’ensenyament obligatori  Torna Generalitat de Catalunya Departament d’Educació ,[object Object],[object Object],Conviure i habitar el món ,[object Object],Personals ,[object Object],[object Object],[object Object],Metodològiques ,[object Object],[object Object],Comunicatives
4. A quins grans eixos fa referència? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Torna ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Generalitat de Catalunya Departament d’Educació
5. Què comporta aquest enfocament? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Índex ... Ep! Generalitat de Catalunya Departament d’Educació
Índex Es realitzarà, com a mínim, un treball o projecte interdisciplinari de caire competencial sobre un aspecte de la realitat, amb activitats que requereixin l’aplicació de coneixements de diverses àrees. ... Ep! Generalitat de Catalunya Departament d’Educació
III. ÀREES DE CONEIXEMENT Índex Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Religió (voluntària) /Atenció educativa Religió (voluntària)/Alternativa (hores d’estudi a l’àrea de Coneix del medi Social i cultural) Ed per la ciutadania i els drets humans Educació artística: visual i plàstica Educació artística Educació artística: Música Educació física Educació física Coneixement del medi: Natural Coneixement del medi natural, social i cultural Coneixement del medi: Social i cultural Matemàtiques Matemàtiques Llengües estrangeres Llengües estrangeres Llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i aranès, a la Val d'Aran Llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i aranès, a la Val d'Aran LOE LOGSE
IV. QUINA INFORMACIÓ CONTÉ DE CADA ÀREA? Índex ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Generalitat de Catalunya Departament d’Educació
V. L’ÀREA DE LLENGUA (1/4)  Ordre EDU/221/2007 (principis aplicació art. 4.4 Decret 142/2007) Cont. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Generalitat de Catalunya Departament d’Educació
V. L’ÀREA DE LLENGUA (2/4)  Ordre EDU/221/2007 (principis aplicació art. 4.4 Decret 142/2007) Cont. ,[object Object],[object Object],[object Object],Generalitat de Catalunya Departament d’Educació
V. L’ÀREA DE LLENGUA (3/4)  Ordre EDU/221/2007 (principis aplicació art. 4.4 Decret 142/2007) Cont. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Generalitat de Catalunya Departament d’Educació
V. L’ÀREA DE LLENGUA (4/4)  Instruccions inici de curs Índex ,[object Object],[object Object],[object Object],Generalitat de Catalunya Departament d’Educació
VI. QUÈ CAL TREBALLAR DES DE TOTES LES ÀREES AL LLARG DE L’ETAPA? Índex ... Ep! ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Generalitat de Catalunya Departament d’Educació
Importància de la lectura ... com a factor fonamental per al desenvolupament de les Cb Índex Els centres, en organitzar la seva pràctica docent, han de garantir una mitjana mínima de 30 minuts diaris destinats a la lectura. ... Ep! Generalitat de Catalunya Departament d’Educació
VII. L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 1/2 Cont. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Generalitat de Catalunya Departament d’Educació
VII. L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 2/2 Índex ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Generalitat de Catalunya Departament d’Educació
VIII. L’ACCIÓ TUTORIAL ,[object Object],Índex ,[object Object],[object Object],[object Object],Generalitat de Catalunya Departament d’Educació
IX. L’AVALUACIÓ 1/3 Cont. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Generalitat de Catalunya Departament d’Educació
IX. L’AVALUACIÓ 2/3 Cont. ,[object Object],[object Object],[object Object],Generalitat de Catalunya Departament d’Educació
IX. L’AVALUACIÓ 3/3 Índex ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Generalitat de Catalunya Departament d’Educació
X. CALENDARI D’APLICACIÓ Índex Generalitat de Catalunya Departament d’Educació CICLE SUPERIOR 2009-2010 CICLE MITJÀ 2008-2009 CICLE INICIAL 2007-2008 Implantació de la nova ordenació dels ensenyaments Any acadèmic
Annexos ,[object Object],[object Object],Cont. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació
5250 5250 5250 50 1750 50 1750 50 1750 50 1750 50 1750 50 1750 TOTAL TOTAL -840 665 1505 490 14 490 4 140 14 490 4 140 15 525 6 210 Lliure disposició Lliure disposició 36 46 36 46 35 44 ∑ 525 525 525 5 175 5 175 5 175 5 175 5 175 5 175 Esbarjo Esbarjo 315 315 315 3 105 3 105 3 105 3 105 3 105 3 105 Religió/Atenció educativa alternativa Religió/Alternativa (*) 35 35 1 35 Ed per la ciutadania i els drets humans 245 2 70 2 70 3 105 Ed visual i plàstica 8 -280 525 245 245 2 70 2 70 3 105 2 70 2 70 3 105 Educació artística Música 4 -140 385 245 525 2 70 5 175 2 70 5 175 3 105 5 175 Educació física Educació física 420 4 140 4 140 4 140 Coneix. del medi Nat 5 -175 630 455 420 4 140 4 140 5 175 4 140 4 140 4 140 Coneixement del medi natural, social i cultural CM Sòcio Cultural i Art (*) 4 -140 665 525 630 5 175 6 210 5 175 6 210 5 175 6 210 Matemàtiques Matemàtiques 3 -105 420 315 350 4 140 5 175 3 105 5 175 2 70 Llengua estrangera Llengua estrangera 245 245 245 2 70 2 70 2 70 2 70 3 105 3 105 Estructures lingüístiques comuns Estructures lingüístiques comuns 420 420 420 4 140 4 140 4 140 4 140 4 140 4 140 llengua castellana i literatura llengua castellana i literatura 420 420 420 4 140 4 140 4 140 4 140 4 140 4 140 Llengua catalana i literatura i Llengua catalana i literatura i h que manquen Mínims etapa ∑ ∑ h set. h x cicle h set. h x cicle h set. h x cicle h set. h x cicle h set. h x cicle h set. h x cicle LOE LOGSE LOE LOGSE LOE LOGSE LOE LOGSE ETAPA CS CM CI LOE LOGSE
5250 5250 50 1750 25 25 50 1750 25 25 50 1750 25 25 TOTAL 665 1505/ 665 14 /6 490 2,5 3,5 14 /7 490 3,5 3,5 15 /6 525  /210 3 3 Lliure disposició 665 36 /44 36 /43 35 /44 525 525 5 175 2,5 2,5 5 175 2,5 2,5 5 175 2,5 2,5 Esbarjo 315 315 3 105 1,5 1,5 3 105 1,5 1,5 3 105 1,5 1,5 Religió/Atenció educativa alternativa 35 35 1 35 1 Ed per la ciutadania i els drets humans 525 245 +280 2 +3 70 +105 1 / 2,5 1 / 2,5 3 +2 105 +70 1,5 / 2,5 1,5 / 2,5 2 +3 70 +105 1 / 2,5 1 / 2,5 Educació artística 385 245 +140 2 +1 70 +35 1 1 / 2 2 +2 70 +70 1 / 2 1 / 2 3 +1 105 +35 1,5 / 2 1,5 / 2 Educació física 630 455 +175 4 +2 140 +70 2 / 3 2 / 3 5 +1 175 +35 2,5 / 3 2,5 / 3 4 +2 140 +70 2 / 3 2 / 3 Coneixement del medi natural, social i cultural 665 525 +140 5 +2 175 +70 2,5 / 4 2,5 / 3 5 +1 175 +35 2,5 / 3 2,5 / 3 5 +1 175 +35 2,5 / 3 2,5 / 3 Matemàtiques 420 315 +105 4 140 2 2 3 +1 105 +35 1,5 / 2 1,5 / 2 2 +2 70 +70 1 / 2 1 / 2 Llengua estrangera 245 245 2 70 1 1 2 70 1 1 3 105 1,5 1,5 Estructures lingüístiques comuns 420 420 4 140 2 2 4 140 2 2 4 140 2 2 llengua castellana i literatura 420 420 4 140 2 2 4 140 2 2 4 140 2 6 Llengua catalana i literatura i Mínims etapa ∑ h set. h x cicle H/Set 6è H/Set 5è h set. h x cicle H/Set 4t H/Set 3r h set. h x cicle H/Set 2n H/Set 1r PER CICLE PER NIVELL PER CICLE PER NIVELL PER CICLE PER NIVELL ETAPA CS CM CI
 
 
BON CURS 2007-08 I aneu en compte... No quedéssiu atrapats Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

More Related Content

What's hot

PEPLI i Projecte Lingüístic de Centre en Secundària (ESO)
PEPLI i Projecte Lingüístic de Centre en Secundària (ESO)PEPLI i Projecte Lingüístic de Centre en Secundària (ESO)
PEPLI i Projecte Lingüístic de Centre en Secundària (ESO)
Fred Sentandreu
 
2019 Projecte lingüístic quercus
2019 Projecte lingüístic quercus 2019 Projecte lingüístic quercus
2019 Projecte lingüístic quercus
instiquercus
 
Pl quercus 2018
Pl quercus 2018Pl quercus 2018
Pl quercus 2018
instiquercus
 
Experiències des de Catalunya: la recerca als ensenyaments secundaris
Experiències des de Catalunya: la recerca als ensenyaments secundarisExperiències des de Catalunya: la recerca als ensenyaments secundaris
Experiències des de Catalunya: la recerca als ensenyaments secundaris
agueda.gras
 
Decrets Competènciew bàsiques
Decrets Competènciew bàsiquesDecrets Competènciew bàsiques
Decrets Competènciew bàsiques
mfolguer
 
LD03 Llei 4_2018. PEPLI. PLC. PNL
LD03 Llei 4_2018. PEPLI. PLC. PNLLD03 Llei 4_2018. PEPLI. PLC. PNL
LD03 Llei 4_2018. PEPLI. PLC. PNL
Fred Sentandreu
 
Programació aula sisé
Programació aula sisé Programació aula sisé
Programació aula sisé
susananavarrotarin
 
La continuïtat en l'aprenentatge del català dels aprenents poc o gens alfabet...
La continuïtat en l'aprenentatge del català dels aprenents poc o gens alfabet...La continuïtat en l'aprenentatge del català dels aprenents poc o gens alfabet...
La continuïtat en l'aprenentatge del català dels aprenents poc o gens alfabet...Aurora Garcia
 
Unitat didàctica. bauza, margarita. gonzález, andrea
Unitat didàctica. bauza, margarita. gonzález, andreaUnitat didàctica. bauza, margarita. gonzález, andrea
Unitat didàctica. bauza, margarita. gonzález, andreaMarga Bauçà Cerro
 
Com aplicar metodologies TILC/CLIL correctament: 10 preguntes
Com aplicar metodologies TILC/CLIL correctament: 10 preguntesCom aplicar metodologies TILC/CLIL correctament: 10 preguntes
Com aplicar metodologies TILC/CLIL correctament: 10 preguntes
Fred Sentandreu
 
Programació
ProgramacióProgramació
Programació
Imma Clua
 

What's hot (18)

PEPLI i Projecte Lingüístic de Centre en Secundària (ESO)
PEPLI i Projecte Lingüístic de Centre en Secundària (ESO)PEPLI i Projecte Lingüístic de Centre en Secundària (ESO)
PEPLI i Projecte Lingüístic de Centre en Secundària (ESO)
 
2019 Projecte lingüístic quercus
2019 Projecte lingüístic quercus 2019 Projecte lingüístic quercus
2019 Projecte lingüístic quercus
 
Pl quercus 2018
Pl quercus 2018Pl quercus 2018
Pl quercus 2018
 
Presentació de 1r i 2n d'ESO
Presentació de 1r i 2n d'ESOPresentació de 1r i 2n d'ESO
Presentació de 1r i 2n d'ESO
 
Experiències des de Catalunya: la recerca als ensenyaments secundaris
Experiències des de Catalunya: la recerca als ensenyaments secundarisExperiències des de Catalunya: la recerca als ensenyaments secundaris
Experiències des de Catalunya: la recerca als ensenyaments secundaris
 
Decret baxtillerat
Decret baxtilleratDecret baxtillerat
Decret baxtillerat
 
Decrets Competènciew bàsiques
Decrets Competènciew bàsiquesDecrets Competènciew bàsiques
Decrets Competènciew bàsiques
 
Pla integrat de llengües estrangeres
Pla integrat de llengües estrangeresPla integrat de llengües estrangeres
Pla integrat de llengües estrangeres
 
LD03 Llei 4_2018. PEPLI. PLC. PNL
LD03 Llei 4_2018. PEPLI. PLC. PNLLD03 Llei 4_2018. PEPLI. PLC. PNL
LD03 Llei 4_2018. PEPLI. PLC. PNL
 
Prese Consell
Prese ConsellPrese Consell
Prese Consell
 
LOE
LOE LOE
LOE
 
Ppt tema 1
Ppt tema 1Ppt tema 1
Ppt tema 1
 
1r esborrany til
1r esborrany til1r esborrany til
1r esborrany til
 
Programació aula sisé
Programació aula sisé Programació aula sisé
Programació aula sisé
 
La continuïtat en l'aprenentatge del català dels aprenents poc o gens alfabet...
La continuïtat en l'aprenentatge del català dels aprenents poc o gens alfabet...La continuïtat en l'aprenentatge del català dels aprenents poc o gens alfabet...
La continuïtat en l'aprenentatge del català dels aprenents poc o gens alfabet...
 
Unitat didàctica. bauza, margarita. gonzález, andrea
Unitat didàctica. bauza, margarita. gonzález, andreaUnitat didàctica. bauza, margarita. gonzález, andrea
Unitat didàctica. bauza, margarita. gonzález, andrea
 
Com aplicar metodologies TILC/CLIL correctament: 10 preguntes
Com aplicar metodologies TILC/CLIL correctament: 10 preguntesCom aplicar metodologies TILC/CLIL correctament: 10 preguntes
Com aplicar metodologies TILC/CLIL correctament: 10 preguntes
 
Programació
ProgramacióProgramació
Programació
 

Similar to loe10desembre

Pla de promoció de l’ús de la llengua catalana
Pla de promoció de l’ús de la llengua catalanaPla de promoció de l’ús de la llengua catalana
Pla de promoció de l’ús de la llengua catalana
Francesc Vila i Batallé
 
Badalona Gener08
Badalona Gener08Badalona Gener08
Badalona Gener08mfolguer
 
Decret Primaria Difusio
Decret Primaria DifusioDecret Primaria Difusio
Decret Primaria DifusioManuela Rubio
 
Presentació programa AVANCEM 2023
Presentació programa AVANCEM 2023Presentació programa AVANCEM 2023
Presentació programa AVANCEM 2023
Francesc Vila i Batallé
 
Del curriculum a les programacions
Del curriculum a les programacionsDel curriculum a les programacions
Del curriculum a les programacions
albert818
 
Definitu ptil 2014 15
Definitu  ptil 2014 15Definitu  ptil 2014 15
Definitu ptil 2014 15ceippere
 
Del currículum a les programacions
Del currículum a les programacionsDel currículum a les programacions
Del currículum a les programacionsnmurillo
 
Pele secundària 2010
Pele secundària 2010Pele secundària 2010
Pele secundària 2010
Servei de Llengües Estrangeres
 
Pga2021
Pga2021Pga2021
Pga2021
Ernest Lluch
 
Eso linguistic-estrangeres
Eso linguistic-estrangeresEso linguistic-estrangeres
Eso linguistic-estrangeres
M T
 
Til 2014 15
Til 2014 15 Til 2014 15
Til 2014 15 ceippere
 
Sessió GEP per a equips directius de 2n any (Edició 2015-17)
Sessió GEP per a equips directius de 2n any (Edició 2015-17)Sessió GEP per a equips directius de 2n any (Edició 2015-17)
Sessió GEP per a equips directius de 2n any (Edició 2015-17)
Servei de Llengües Estrangeres
 
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUALPROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL
Ernest Lluch
 
PELE infantil i primaria 2010
PELE infantil i primaria 2010PELE infantil i primaria 2010
PELE infantil i primaria 2010
Servei de Llengües Estrangeres
 
Curriculum llengües estrangeres- Catalunya
Curriculum llengües estrangeres- CatalunyaCurriculum llengües estrangeres- Catalunya
Curriculum llengües estrangeres- Catalunya
losplanetas
 
pga2324OK.doc
pga2324OK.docpga2324OK.doc
pga2324OK.doc
Ernest Lluch
 

Similar to loe10desembre (20)

Pla de promoció de l’ús de la llengua catalana
Pla de promoció de l’ús de la llengua catalanaPla de promoció de l’ús de la llengua catalana
Pla de promoció de l’ús de la llengua catalana
 
Badalona Gener08
Badalona Gener08Badalona Gener08
Badalona Gener08
 
Decret Primaria Difusio
Decret Primaria DifusioDecret Primaria Difusio
Decret Primaria Difusio
 
Currículum ESO
Currículum ESOCurrículum ESO
Currículum ESO
 
Presentació programa AVANCEM 2023
Presentació programa AVANCEM 2023Presentació programa AVANCEM 2023
Presentació programa AVANCEM 2023
 
Del curriculum a les programacions
Del curriculum a les programacionsDel curriculum a les programacions
Del curriculum a les programacions
 
Definitu ptil 2014 15
Definitu  ptil 2014 15Definitu  ptil 2014 15
Definitu ptil 2014 15
 
Del currículum a les programacions
Del currículum a les programacionsDel currículum a les programacions
Del currículum a les programacions
 
Pwp secundaria singuerlin 1-2
Pwp secundaria singuerlin 1-2Pwp secundaria singuerlin 1-2
Pwp secundaria singuerlin 1-2
 
Pele secundària 2010
Pele secundària 2010Pele secundària 2010
Pele secundària 2010
 
Decretprimaria
DecretprimariaDecretprimaria
Decretprimaria
 
Decretprimaria
DecretprimariaDecretprimaria
Decretprimaria
 
Pga2021
Pga2021Pga2021
Pga2021
 
Eso linguistic-estrangeres
Eso linguistic-estrangeresEso linguistic-estrangeres
Eso linguistic-estrangeres
 
Til 2014 15
Til 2014 15 Til 2014 15
Til 2014 15
 
Sessió GEP per a equips directius de 2n any (Edició 2015-17)
Sessió GEP per a equips directius de 2n any (Edició 2015-17)Sessió GEP per a equips directius de 2n any (Edició 2015-17)
Sessió GEP per a equips directius de 2n any (Edició 2015-17)
 
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUALPROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL
 
PELE infantil i primaria 2010
PELE infantil i primaria 2010PELE infantil i primaria 2010
PELE infantil i primaria 2010
 
Curriculum llengües estrangeres- Catalunya
Curriculum llengües estrangeres- CatalunyaCurriculum llengües estrangeres- Catalunya
Curriculum llengües estrangeres- Catalunya
 
pga2324OK.doc
pga2324OK.docpga2324OK.doc
pga2324OK.doc
 

Recently uploaded

INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
Ernest Lluch
 
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatinsViceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Daniel Fernández
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
Ernest Lluch
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
EscolaRoserCapdevila18
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Institut-Escola Les Vinyes
 
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
SuperAdmin9
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
Ernest Lluch
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
EscolaRoserCapdevila18
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
LLuelles Perera Maria del Mar
 

Recently uploaded (9)

INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
 
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatinsViceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
 
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
 

loe10desembre

 • 1. La LOE i el nou currículum a l’educació primària Generalitat de Catalunya Departament d’Educació
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11. Índex Es realitzarà, com a mínim, un treball o projecte interdisciplinari de caire competencial sobre un aspecte de la realitat, amb activitats que requereixin l’aplicació de coneixements de diverses àrees. ... Ep! Generalitat de Catalunya Departament d’Educació
 • 12. III. ÀREES DE CONEIXEMENT Índex Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Religió (voluntària) /Atenció educativa Religió (voluntària)/Alternativa (hores d’estudi a l’àrea de Coneix del medi Social i cultural) Ed per la ciutadania i els drets humans Educació artística: visual i plàstica Educació artística Educació artística: Música Educació física Educació física Coneixement del medi: Natural Coneixement del medi natural, social i cultural Coneixement del medi: Social i cultural Matemàtiques Matemàtiques Llengües estrangeres Llengües estrangeres Llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i aranès, a la Val d'Aran Llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i aranès, a la Val d'Aran LOE LOGSE
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19. Importància de la lectura ... com a factor fonamental per al desenvolupament de les Cb Índex Els centres, en organitzar la seva pràctica docent, han de garantir una mitjana mínima de 30 minuts diaris destinats a la lectura. ... Ep! Generalitat de Catalunya Departament d’Educació
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 25.
 • 26. X. CALENDARI D’APLICACIÓ Índex Generalitat de Catalunya Departament d’Educació CICLE SUPERIOR 2009-2010 CICLE MITJÀ 2008-2009 CICLE INICIAL 2007-2008 Implantació de la nova ordenació dels ensenyaments Any acadèmic
 • 27.
 • 28. 5250 5250 5250 50 1750 50 1750 50 1750 50 1750 50 1750 50 1750 TOTAL TOTAL -840 665 1505 490 14 490 4 140 14 490 4 140 15 525 6 210 Lliure disposició Lliure disposició 36 46 36 46 35 44 ∑ 525 525 525 5 175 5 175 5 175 5 175 5 175 5 175 Esbarjo Esbarjo 315 315 315 3 105 3 105 3 105 3 105 3 105 3 105 Religió/Atenció educativa alternativa Religió/Alternativa (*) 35 35 1 35 Ed per la ciutadania i els drets humans 245 2 70 2 70 3 105 Ed visual i plàstica 8 -280 525 245 245 2 70 2 70 3 105 2 70 2 70 3 105 Educació artística Música 4 -140 385 245 525 2 70 5 175 2 70 5 175 3 105 5 175 Educació física Educació física 420 4 140 4 140 4 140 Coneix. del medi Nat 5 -175 630 455 420 4 140 4 140 5 175 4 140 4 140 4 140 Coneixement del medi natural, social i cultural CM Sòcio Cultural i Art (*) 4 -140 665 525 630 5 175 6 210 5 175 6 210 5 175 6 210 Matemàtiques Matemàtiques 3 -105 420 315 350 4 140 5 175 3 105 5 175 2 70 Llengua estrangera Llengua estrangera 245 245 245 2 70 2 70 2 70 2 70 3 105 3 105 Estructures lingüístiques comuns Estructures lingüístiques comuns 420 420 420 4 140 4 140 4 140 4 140 4 140 4 140 llengua castellana i literatura llengua castellana i literatura 420 420 420 4 140 4 140 4 140 4 140 4 140 4 140 Llengua catalana i literatura i Llengua catalana i literatura i h que manquen Mínims etapa ∑ ∑ h set. h x cicle h set. h x cicle h set. h x cicle h set. h x cicle h set. h x cicle h set. h x cicle LOE LOGSE LOE LOGSE LOE LOGSE LOE LOGSE ETAPA CS CM CI LOE LOGSE
 • 29. 5250 5250 50 1750 25 25 50 1750 25 25 50 1750 25 25 TOTAL 665 1505/ 665 14 /6 490 2,5 3,5 14 /7 490 3,5 3,5 15 /6 525 /210 3 3 Lliure disposició 665 36 /44 36 /43 35 /44 525 525 5 175 2,5 2,5 5 175 2,5 2,5 5 175 2,5 2,5 Esbarjo 315 315 3 105 1,5 1,5 3 105 1,5 1,5 3 105 1,5 1,5 Religió/Atenció educativa alternativa 35 35 1 35 1 Ed per la ciutadania i els drets humans 525 245 +280 2 +3 70 +105 1 / 2,5 1 / 2,5 3 +2 105 +70 1,5 / 2,5 1,5 / 2,5 2 +3 70 +105 1 / 2,5 1 / 2,5 Educació artística 385 245 +140 2 +1 70 +35 1 1 / 2 2 +2 70 +70 1 / 2 1 / 2 3 +1 105 +35 1,5 / 2 1,5 / 2 Educació física 630 455 +175 4 +2 140 +70 2 / 3 2 / 3 5 +1 175 +35 2,5 / 3 2,5 / 3 4 +2 140 +70 2 / 3 2 / 3 Coneixement del medi natural, social i cultural 665 525 +140 5 +2 175 +70 2,5 / 4 2,5 / 3 5 +1 175 +35 2,5 / 3 2,5 / 3 5 +1 175 +35 2,5 / 3 2,5 / 3 Matemàtiques 420 315 +105 4 140 2 2 3 +1 105 +35 1,5 / 2 1,5 / 2 2 +2 70 +70 1 / 2 1 / 2 Llengua estrangera 245 245 2 70 1 1 2 70 1 1 3 105 1,5 1,5 Estructures lingüístiques comuns 420 420 4 140 2 2 4 140 2 2 4 140 2 2 llengua castellana i literatura 420 420 4 140 2 2 4 140 2 2 4 140 2 6 Llengua catalana i literatura i Mínims etapa ∑ h set. h x cicle H/Set 6è H/Set 5è h set. h x cicle H/Set 4t H/Set 3r h set. h x cicle H/Set 2n H/Set 1r PER CICLE PER NIVELL PER CICLE PER NIVELL PER CICLE PER NIVELL ETAPA CS CM CI
 • 30.  
 • 31.  
 • 32. BON CURS 2007-08 I aneu en compte... No quedéssiu atrapats Generalitat de Catalunya Departament d’Educació