Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
NOUS DECRETS D’ORDENACIÓ DELS ENSENYAMENTS DE L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA  <ul><li>Conxita Mayós </li></...
Decrets EP i ESO. Idees força <ul><li>Donar estabilitat al sistema (continuïtat) </li></ul><ul><li>Remarcar la llengua cat...
Competències bàsiques <ul><ul><li>Competència és la capacitat d’ utilitzar els coneixements i habilitats , de manera tr...
Competències bàsiques
Competències bàsiques
Competències bàsiques
Competències bàsiques
Competències bàsiques
Les competències bàsiques i les àrees <ul><li>Aportacions de l’àrea a les competències bàsiques </li></ul><ul><li>Conting...
Estructura del currículum <ul><li>LOGSE </li></ul><ul><li>Objectius generals de l’etapa. </li></ul><ul><li>Objectius gener...
Àrees Primària Àmbit de llengües (llengua i lit. catalana, llengua i lit. castellana, llengua estrangera) Coneixement del ...
Àmbit de llengües. Competències pròpies  <ul><li>Competència comunicativa : </li></ul><ul><li>Oral </li></ul><ul><li>Es...
Àmbit de llengües. Continguts <ul><li>Primària </li></ul><ul><li>Dimensió comunicativa </li></ul><ul><li>Parlar i convers...
Àmbit de llengües  <ul><li>Ensenyar i aprendre llengua </li></ul><ul><li>Àmbit de preocupació de tots i totes, no solame...
Autonomia de centre  Pedagògica i organitzativa - treball en equip, reflexió i recerca a partir de la pràctica docent P...
Decret de primària Annex 3: Horaris globals L’assignació horària global de les àrees de l’educació primària és la següent...
Decret d’ESO Annex 4: Assignacions horàries M. Optatives específiques Tres d’entre les següents: Biologia i geologia Físic...
Decret d’ESO Annex 5: Organitzacions pròpies de centres Assignació horària mínima de les matèries de quart curs ... Tecnol...
Decret Articulat Disposicions addicionals, derogatòria i finals Capítol II. Currículum Capítol III. Organització dels ens...
Programes de diversificació curricular <ul><li>des de 3r d’ESO </li></ul><ul><li>organització curricular i horari diferent...
Programes de qualificació professional inicial <ul><li>majors de 16 anys sense graduat ESO </li></ul><ul><li>mòduls especí...
Documentació www.xtec.cat/estudis
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Decrets Competènciew bàsiques

1,636 views

Published on

1ª sessió intercanvi curs 07-08

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Decrets Competènciew bàsiques

 1. 1. NOUS DECRETS D’ORDENACIÓ DELS ENSENYAMENTS DE L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA <ul><li>Conxita Mayós </li></ul><ul><li>Servei d’Ordenació Curricular </li></ul><ul><li>Badalona, 7 de novembre de 2007 </li></ul>
 2. 2. Decrets EP i ESO. Idees força <ul><li>Donar estabilitat al sistema (continuïtat) </li></ul><ul><li>Remarcar la llengua catalana com a eix vertebrador de l’educació </li></ul><ul><li>Reforçar l’educació plurilingüe </li></ul><ul><li>Establir les competències bàsiques com a marc de referència curricular </li></ul><ul><li>Crear àmbits de coneixement </li></ul><ul><li>Fomentar l’autonomia dels centres </li></ul><ul><li>Remarcar la inclusió </li></ul><ul><li>..... ESO </li></ul><ul><li>Diferenciar entre els tres primers cursos i el quart curs </li></ul><ul><li>Normalitzar els programes de diversificació curricular </li></ul><ul><li>Crear els programes de qualificació professional inicial </li></ul><ul><li>Introduir a quart el projecte de recerca “col·lectiu” </li></ul>
 3. 3. Competències bàsiques <ul><ul><li>Competència és la capacitat d’ utilitzar els coneixements i habilitats , de manera transversal i interactiva , en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió , la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació . </li></ul></ul>
 4. 4. Competències bàsiques
 5. 5. Competències bàsiques
 6. 6. Competències bàsiques
 7. 7. Competències bàsiques
 8. 8. Competències bàsiques
 9. 9. Les competències bàsiques i les àrees <ul><li>Aportacions de l’àrea a les competències bàsiques </li></ul><ul><li>Continguts i criteris d’avaluació per cicle/curs </li></ul><ul><li>Competències pròpies de l’àrea </li></ul><ul><li>Objectius </li></ul><ul><li>Connexions amb altres àrees </li></ul>
 10. 10. Estructura del currículum <ul><li>LOGSE </li></ul><ul><li>Objectius generals de l’etapa. </li></ul><ul><li>Objectius generals de l’àrea i etapa. </li></ul><ul><li>Continguts. </li></ul><ul><ul><li>Procediments … </li></ul></ul><ul><ul><li>Fets … </li></ul></ul><ul><ul><li>Valors … </li></ul></ul><ul><li>Objectius terminals. </li></ul><ul><li>Orientacions didàctiques. </li></ul><ul><ul><li>Ensenyament i aprenentatge </li></ul></ul><ul><ul><li>Avaluació </li></ul></ul>LOE Objectius generals de l’etapa. Competències bàsiques de l’educació obligatòria. Objectius generals de l’àrea i etapa. Competències bàsiques de l'àrea. Continguts per cursos. Criteris d’avaluació per cursos. Connexions amb altres matèries Projecte curricular: tres nivells de concreció
 11. 11. Àrees Primària Àmbit de llengües (llengua i lit. catalana, llengua i lit. castellana, llengua estrangera) Coneixement del medi natural i social Educació artística Educació física Matemàtiques Educació per a la ciutadania i els drets humans (cicle superior) ESO (1r-3r) Àmbit de llengües (llengua i lit. catalana, llengua i lit. castellana, llengues estrangeres) Ciències socials, geografia i hª Ciències de la naturalesa Tecnologies Educació visual i plàstica Música Educació física Matemàtiques Educació per a la ciutadania i els drets humans
 12. 12. Àmbit de llengües. Competències pròpies <ul><li>Competència comunicativa : </li></ul><ul><li>Oral </li></ul><ul><li>Escrita </li></ul><ul><li>Audiovisual </li></ul><ul><li>Competència literària </li></ul><ul><li>Competència plurilingüe i intercultural </li></ul>
 13. 13. Àmbit de llengües. Continguts <ul><li>Primària </li></ul><ul><li>Dimensió comunicativa </li></ul><ul><li>Parlar i conversar </li></ul><ul><li>Escoltar i comprendre </li></ul><ul><li>Llegir i comprendre </li></ul><ul><li>Escriure </li></ul><ul><li>Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge </li></ul><ul><li>Continguts comuns amb altres àrees </li></ul><ul><li>Dimensió literària </li></ul><ul><li>Dimensió plurilingüe i pluricultural (llengua i lit. catalana, llengua i lit. castellana, llengües estrangeres) </li></ul><ul><li>ESO </li></ul><ul><li>Dimensió comunicativa </li></ul><ul><li>Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals </li></ul><ul><li>Comprensió de missatges orals, escrits i audiovisuals </li></ul><ul><li>Expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals </li></ul><ul><li>Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge </li></ul><ul><li>Continguts comuns amb altres àrees </li></ul><ul><li>Dimensió literària </li></ul><ul><li>Dimensió plurilingüe i pluricultural (llengua i lit. catalana, llengua i lit. castellana, llengües estrangeres) </li></ul>
 14. 14. Àmbit de llengües <ul><li>Ensenyar i aprendre llengua </li></ul><ul><li>Àmbit de preocupació de tots i totes, no solament d’una àrea o matèria curricular. </li></ul><ul><li>Coordinació afectiva i planificada entre tot el professorat </li></ul><ul><li>La coordinació millora més el domini de la llengua, que no pas l’augment d’hores de docència. </li></ul><ul><li>Aprenentatges lingüístics comuns a totes les àrees o matèries en un marc plurilingüe </li></ul><ul><li>- La comprensivitat i la inclusió. </li></ul><ul><li>- L’aprenentatge mitjançant l’ús de la llengua. </li></ul><ul><li>- L’enfocament comunicatiu. </li></ul><ul><li>- L’educació dels valors i les actituds respecte de la llengua . </li></ul>
 15. 15. Autonomia de centre Pedagògica i organitzativa - treball en equip, reflexió i recerca a partir de la pràctica docent Projecte educatiu Projectes didàctics propis - horaris diferents compromís 4 cursos, seguiment i avaluació
 16. 16. Decret de primària Annex 3: Horaris globals L’assignació horària global de les àrees de l’educació primària és la següent: Educació artística: 525 hores Annex 4: Horaris mínims per cicles Cicle inicial Educació artística: 70 hores Cicle mitjà Educació artística: 105 hores Cicle superior Educació artística: 70 hores Per assignar: 240 hores
 17. 17. Decret d’ESO Annex 4: Assignacions horàries M. Optatives específiques Tres d’entre les següents: Biologia i geologia Física i química Educació visual i plàstica Informàtica Llatí Música Tecnologia Segona llengua estrangera
 18. 18. Decret d’ESO Annex 5: Organitzacions pròpies de centres Assignació horària mínima de les matèries de quart curs ... Tecnologia: 70 hores
 19. 19. Decret Articulat Disposicions addicionals, derogatòria i finals Capítol II. Currículum Capítol III. Organització dels ensenyaments Capítol IV. Atenció a la diversitat Capítol V. Acció tutorial i orientació Capítol VI. Avaluació i promoció Capítol VII. Desenvolupament del currículum i autonomia de centres Capítol I. Disposicions de caràcter general Capítol VIII. Programes de qualificació professional inicial
 20. 20. Programes de diversificació curricular <ul><li>des de 3r d’ESO </li></ul><ul><li>organització curricular i horari diferent </li></ul><ul><li>possibilitat activitats externes al centre </li></ul><ul><li>àmbits lingüístic i social, científic i tecnològic, pràctic </li></ul><ul><li>3 matèries en grup ordinari </li></ul><ul><li>criteris d’avaluació específics </li></ul><ul><li>1 o 2 cursos </li></ul>
 21. 21. Programes de qualificació professional inicial <ul><li>majors de 16 anys sense graduat ESO </li></ul><ul><li>mòduls específics (competències professionals) </li></ul><ul><li>mòduls formatius (inserció laboral) </li></ul><ul><li>mòduls per a l’obtenció del graduat ESO (àmbit comunicació, social, científic i tecnològic) </li></ul>
 22. 22. Documentació www.xtec.cat/estudis

×