SlideShare a Scribd company logo
LA TASCA DEL DOCENT,
 ESSENCIAL EN EL PROCÉS
  D’APRENENTATGE DE
    L’ALUMNAT

  LA DIVERSITAT A L’AULA

Humbert Garriga, Jordi Soliguer, Judith Vidal
Adquisició i aprenentatge de llengua catalana
Universitat Oberta de Catalunya
HOMINES, DUM DOCENT,
     DISCUNT“Els homes, ensenyant, aprenen”.
           Sèneca, Epístoles 7, 8
ÍNDEX
1. Diversitat a l’aula
2. L’origen de l’aprenent
  2.1. La gestió de la diversitat lingüística
3. Els estils d’aprenentatge
  3.1. Motivació, factor d’èxit de l’aprenentatge d’una L2
      3.1.2. Tipus de motivació
      3.1.3. La motivació integradora
      3.1.4. La motivació instrumental
      3.1.5. La motivació extrínseca
      3.1.6. La motivació intrínseca
      3.1.7. Motivació i motivacions
      3.1.8 El rol del docent
  3.2. La personalitat de l’alumne
  3.3. Aspecte cognitiu: aptitud
  3.4. La gestió de la personalitat i l’aptitud
4. Conclusions
5. Bibliografia
1. DIVERSITAT A L’AULA
 La diversitat a l’aula és el mirall de la diversitat a la
             societat
Diferències entre l’alumnat:

 Origen  dels estudiants > diversitat lingüística, cultural,
 etc.
 Estil d’aprenentatge:
  Factors afectius: motivació > diversitat de motivacions
  Personalitat de l’estudiant > ansietat, extraversió, assumir
  riscos
  Factors cognitius: aptitud
La tasca del docent és

 saber gestionar les

diferències entre els
   aprenents
2. ORIGEN DE L’APRENENT

La procedència de l’alumnat implica:

 Diferències  culturals

 Diferències  socials

 Diferències  lingüístiques
2.1. LA GESTIÓ DE LA DIVERSITAT
        LINGÜÍSTICA

El docent té dues possibilitats:

  Aprofitar els coneixements previs que
  els aprenents tenen de la L1 per iniciar el
  procés d’aprenentatge de la L2
  (Eurocom)

  Incloureen la pràctica educativa el seus
  coneixements sobre la L1 dels alumnes
3. ELS ESTIL D’APRENENTATGE

Segons Reid (1995), és el mode amb què
l’aprenent absorbeix, processa i reté informació
i adquireix noves habilitats.

 L’estil
    d'aprenentatge depèn de:
  Factors afectius
  La personalitat de l’aprenent
  Aspectes cognitius
3.1. MOTIVACIÓ, FACTOR D’ÈXIT DE
   L’APRENENTATGE D’UNA L2


Seguint Gardner (1985), la motivació és:

        Desig  d’aprendre

       Esforç  per aprendre

       Satisfacció  personal
3.1.2. TIPUS DE MOTIVACIÓ

    Motivació
    Integradora
    Instrumental
    Extrínseca
    Intrínseca
3.1.3. LA MOTIVACIÓ INTEGRADORA

Vida en una societat diferent. Cal adaptar-se a:

  Llengua diferent
  Cultura diferent
  Religió diferent
  Hàbits diferents
3.1.4. LA MOTIVACIÓ INSTRUMENTAL

Raons pràctiques: econòmiques o de lleure.

  Emigració a fi de trobar feina
  Aprenentatge a fi de millorar l’actual
  situació econòmica
  Viatges per raons professionals o de
  lleure
3.1.5. LA MOTIVACIÓ EXTRÍNSECA

És la que provoca que l’individu adopti una
 determinada actitud.

 – La necessitat (per raons de treball, etc.)
 – L’afany de millora en el coneixement
  d’una llengua per raons pràctiques (llegir
  en aquesta llengua, poder visitar el país,
  etc.)
 – La competitivitat
 –…
3.1.6. LA MOTIVACIÓ INTRÍNSECA

Provocada pel mateix individu.

  Necessitat interna i personal (plaer,
  cultura, etc.)
  Satisfacció provocada per la realització
  d’una activitat
  Afany per aconseguir una fita
 …
3.1.7. MOTIVACIONS I MOTIVACIÓ

         Motivació
         integradora
  Motivació  MOTI     Motivació
 instrumental
         VACIÓ     intrínseca
         Motivació
         extrínseca
3.1.8. LA GESTIÓ DE LA MOTIVACIÓ


   Motivar        Conservar


Factors de motivació  Factors de conservació


Procés de motivació  Procés de conservació
3.2. LA PERSONALITAT DE L’ALUMNE
Aspectes de la personalitat que influeixen en
l'aprenentatge d’una L2:

 Ansietat:  por, dubte o preocupació

 Extraversió: interacció amb el grup classe
 (l’alumne assumeix riscos conversacionals)

 Introversió:interiorització individual
 (l’alumne evita assumir riscos conversacionals)
3.3. ASPECTE COGNITIU: APTITUD
 En l'àmbit general, aptitud és el temps
 necessari per aprendre o per arribar a un cert
 nivell competencial.

 Enl’aprenentatge d’una L2, segons Carroll
 (1962), l’aptitud consta de quatre habilitats:

  Codificació fonètica
  Sensibilitat gramatical
  Aprenentatge memorístic
  Aprenentatge inductiu
3.4. LA GESTIÓ DE LA PERSONALITAT
      I L’APTITUD
 Crearentorns acollidors: oferir comprensió,
 control de l’ansietat.

 Evitar  situacions puntuals estressants.

 Fomentar la participació dels alumnes
 introvertits.

 Detectar les mancances aptitudinals de
 l’alumnat i oferir recursos per millorar l’aptitud.
4. CONCLUSIONS
 L’aula és una autèntica petita comunitat on
 els alumnes aprenen a conviure i el professor
 ha de gestionar els petits conflictes que
 sorgeixin.

 L’atenció a la diversitat de l’alumnat és un
 procés de recerca i millora que mai s’acaba.

 S’hade crear un context d’aprenentatge
 flexible que faciliti l’autonomia de l’alumnat i
 la seva participació.
Per ajustar la programació a les necessitats
del grup, el docent haurà de:
 Adequar els objectius a les característiques
 dels diversos alumnes i preveure activitats
 amb diferents graus de complexitat.

 Gestionar
     els grups, les rutines i els
 comportaments.

 Crear
   un bon clima d’aula que faciliti la
 convivència.
La majoria de continguts permeten aproximacions
diverses i aprenentatges diferents, per tant, el
docent haurà de procurar:
 Identificar  les activitats més adequades per a cada
 alumne.

 Planificar
      estratègies didàctiques que facilitin la
 participació de l’alumnat.

 Diversificar  procediments d’avaluació.

 Planificar mesures de reforç de les matèries que
 resultin insuficients per a determinats alumnes.
MARC EUROPEU DE REFERÈNCIA
Sobre l'activitat comunicativa dels usuaris o aprenents
no només influeixen els seus coneixements, la seva
capacitat de comprendre i les seves habilitats, sinó
també factors personals lligats a la pròpia personalitat
i caracteritzats per les actituds, les motivacions, els
valors, les creences, els seus estils cognitius i els trets de
la personalitat que contribueixen a la seva identitat
personal .

             Marc europeu, 2003, p. 127
5. BIBLIOGRAFIA
  Carroll, J. B. (1962). Citat a: Solé i Sanosa, M. Mercè (coord.). Metodologia de
  l’ensenyament de la llengua catalana. Mòdul 2, p. 23. UOC, 2005


  Deci, R.; Ryan, M.D. The what and why of global pursuits: human needs and the self-
  determination of behaviour. Psichological inquiry 11 (4), 2000, p. 227-268.


  Deci, R.; Ryan, M.D. Handbook of self-determination research. Rochester: The
  University of Rochester Press, 2002.


  Dörney, Zoltán. Motivational strategies in the language classroom. Cambridge:
  Cambridge University, 2001.


  Gardner, Robert. Social psychology and second language learning: The role of attitudes
  and motivation. Londres: Arnold, 1985.


  Lorenzo (2004). Citat a: Ramajo, Ana. La importancia de la motivación en el proceso de
  adquisición de una lengua extranjera. Pàg. 19. Universitat Antonio de Nebrija, 2008.
  Mallart i Navarra, Joan. Fonamentació i didàctica de la motivació a l'àmbit de les
  llengües. Barcelona: Revista catalana de pedagogia, 2007-2008, p. 105-129.


  Marquès Graells, Pere. Enseñanza de adultos. Barcelona: Departament de
  Pedagogia Aplicada, Facultat d'Educació UAB, 2004 (última revisió
  09/07/2005).


  Miquel, Lourdes. Reflexions sobre la metodologia d'ensenyament de llengua a
  immigrants. Llengua i ús, núm. 34, 2005.


  Ramajo, Ana. La importancia de la motivación en el proceso de adquisición de una
  lengua extranjera. Universitat Antonio de Nebrija, 2008.


  Solé i Sanosa, M. Mercè (coord.). Metodologia de l’ensenyament de la llengua
  catalana. Mòdul 2. UOC, 2005


  XTEC. Currículum. Atenció a la diversitat. Aula. [consulta: octubre 2012]
  http://www.xtec.cat/web/curriculum/diversitat/aula

More Related Content

Viewers also liked

Swiss Culinary Cup 2016 - Règles en français
Swiss Culinary Cup 2016 - Règles en françaisSwiss Culinary Cup 2016 - Règles en français
Swiss Culinary Cup 2016 - Règles en français
Mirjam Trinkler
 
Criticones
CriticonesCriticones
Criticones
weykiwels
 
Ulises - octubre 2016 | Índice Ánimo Ciudadano
Ulises - octubre 2016 | Índice Ánimo CiudadanoUlises - octubre 2016 | Índice Ánimo Ciudadano
Ulises - octubre 2016 | Índice Ánimo Ciudadano
Álex Herrera Díaz
 
Retail marketing final project
Retail marketing final projectRetail marketing final project
Retail marketing final project
Hafeez Rehman
 
Sangamesh reddy CV.
Sangamesh reddy CV.Sangamesh reddy CV.
Sangamesh reddy CV.
Sangamesh Reddy
 
Entrevista a Miguel Enriquez
Entrevista a Miguel EnriquezEntrevista a Miguel Enriquez
Entrevista a Miguel Enriquez
nuestrocanto
 
Flores para Barbatona
Flores para BarbatonaFlores para Barbatona
Flores para Barbatona
SoniaLG
 
Marketing Educativo Colegio Loreto Noviembre 2009
Marketing Educativo Colegio Loreto Noviembre 2009Marketing Educativo Colegio Loreto Noviembre 2009
Marketing Educativo Colegio Loreto Noviembre 2009
javier2009
 
Manual Tesorero 2013
Manual Tesorero 2013Manual Tesorero 2013
Manual Tesorero 2013
Rotary 4320
 
Speedbit 5 Sep07-Travel Tips for your Internet Ride-Ariel Yarnitsky
Speedbit 5 Sep07-Travel Tips for your Internet Ride-Ariel YarnitskySpeedbit 5 Sep07-Travel Tips for your Internet Ride-Ariel Yarnitsky
Speedbit 5 Sep07-Travel Tips for your Internet Ride-Ariel Yarnitsky
Josh (Tzvika) Avnery
 
Estrategia para la venta de servicios web
Estrategia para la venta de servicios webEstrategia para la venta de servicios web
Estrategia para la venta de servicios web
Isai Pantoja Roque
 
What did she say - Reminders of what you learned from Amanda Gore
What did she say - Reminders of what you learned from Amanda GoreWhat did she say - Reminders of what you learned from Amanda Gore
What did she say - Reminders of what you learned from Amanda Gore
Amanda Gore
 
Plan de competitividad de risaralda
Plan de competitividad de risaraldaPlan de competitividad de risaralda
Plan de competitividad de risaralda
fundacionarboles
 
458660 458660
458660 458660458660 458660
458660 458660
준 송
 
Hepatopatía no alcoholica
Hepatopatía no alcoholicaHepatopatía no alcoholica
Hepatopatía no alcoholica
Fernando Robles
 
Usablebrands c36daily brand_experience
Usablebrands c36daily brand_experienceUsablebrands c36daily brand_experience
Usablebrands c36daily brand_experience
Digicomp Academy AG
 

Viewers also liked (17)

Swiss Culinary Cup 2016 - Règles en français
Swiss Culinary Cup 2016 - Règles en françaisSwiss Culinary Cup 2016 - Règles en français
Swiss Culinary Cup 2016 - Règles en français
 
Spanien austausch 2011 in rottenburg
Spanien austausch 2011 in rottenburgSpanien austausch 2011 in rottenburg
Spanien austausch 2011 in rottenburg
 
Criticones
CriticonesCriticones
Criticones
 
Ulises - octubre 2016 | Índice Ánimo Ciudadano
Ulises - octubre 2016 | Índice Ánimo CiudadanoUlises - octubre 2016 | Índice Ánimo Ciudadano
Ulises - octubre 2016 | Índice Ánimo Ciudadano
 
Retail marketing final project
Retail marketing final projectRetail marketing final project
Retail marketing final project
 
Sangamesh reddy CV.
Sangamesh reddy CV.Sangamesh reddy CV.
Sangamesh reddy CV.
 
Entrevista a Miguel Enriquez
Entrevista a Miguel EnriquezEntrevista a Miguel Enriquez
Entrevista a Miguel Enriquez
 
Flores para Barbatona
Flores para BarbatonaFlores para Barbatona
Flores para Barbatona
 
Marketing Educativo Colegio Loreto Noviembre 2009
Marketing Educativo Colegio Loreto Noviembre 2009Marketing Educativo Colegio Loreto Noviembre 2009
Marketing Educativo Colegio Loreto Noviembre 2009
 
Manual Tesorero 2013
Manual Tesorero 2013Manual Tesorero 2013
Manual Tesorero 2013
 
Speedbit 5 Sep07-Travel Tips for your Internet Ride-Ariel Yarnitsky
Speedbit 5 Sep07-Travel Tips for your Internet Ride-Ariel YarnitskySpeedbit 5 Sep07-Travel Tips for your Internet Ride-Ariel Yarnitsky
Speedbit 5 Sep07-Travel Tips for your Internet Ride-Ariel Yarnitsky
 
Estrategia para la venta de servicios web
Estrategia para la venta de servicios webEstrategia para la venta de servicios web
Estrategia para la venta de servicios web
 
What did she say - Reminders of what you learned from Amanda Gore
What did she say - Reminders of what you learned from Amanda GoreWhat did she say - Reminders of what you learned from Amanda Gore
What did she say - Reminders of what you learned from Amanda Gore
 
Plan de competitividad de risaralda
Plan de competitividad de risaraldaPlan de competitividad de risaralda
Plan de competitividad de risaralda
 
458660 458660
458660 458660458660 458660
458660 458660
 
Hepatopatía no alcoholica
Hepatopatía no alcoholicaHepatopatía no alcoholica
Hepatopatía no alcoholica
 
Usablebrands c36daily brand_experience
Usablebrands c36daily brand_experienceUsablebrands c36daily brand_experience
Usablebrands c36daily brand_experience
 

Similar to La tasca del docent: diversitat a l'aula. Garriga, Soliguer i Vidal

La motivació i la seva importància en el procés d'aprenentatge de llengües se...
La motivació i la seva importància en el procés d'aprenentatge de llengües se...La motivació i la seva importància en el procés d'aprenentatge de llengües se...
La motivació i la seva importància en el procés d'aprenentatge de llengües se...
Consorci per a la Normalització Lingüística
 
Grup1 unabonapracticaperaprendrellengua eso
Grup1 unabonapracticaperaprendrellengua esoGrup1 unabonapracticaperaprendrellengua eso
Grup1 unabonapracticaperaprendrellengua eso
aalc_uoc
 
Presentació motivació
Presentació motivacióPresentació motivació
Presentació motivació
mariasaenzpalau
 
Presentació clemente fernàndez
Presentació clemente fernàndezPresentació clemente fernàndez
Presentació clemente fernàndez
iftolos
 
Diversitat IM
Diversitat IMDiversitat IM
Diversitat IM
Nuria Alart
 
Yesenia i Núria - PAC 2 (guia)
Yesenia i Núria - PAC 2 (guia)Yesenia i Núria - PAC 2 (guia)
Yesenia i Núria - PAC 2 (guia)Carme Bové
 
Yesenia i Núria - PAC 2
Yesenia i Núria - PAC 2Yesenia i Núria - PAC 2
Yesenia i Núria - PAC 2Carme Bové
 
Seqüència didàctica El medi ambient
Seqüència didàctica El medi ambientSeqüència didàctica El medi ambient
Seqüència didàctica El medi ambientLauraRomeu
 
Motivar per aprendre llengües
Motivar per aprendre llengüesMotivar per aprendre llengües
Motivar per aprendre llengüesCarme Bové
 
Adquisició L2
Adquisició L2Adquisició L2
Adquisició L2mjvercher
 
Motivar
MotivarMotivar
Memòria i avaluació del projecte 2003 aprofundiment anglès
Memòria i avaluació del projecte 2003 aprofundiment anglèsMemòria i avaluació del projecte 2003 aprofundiment anglès
Memòria i avaluació del projecte 2003 aprofundiment anglèsceippuigdenvalls
 
Memòria i avaluació aprofundiment interculturalitat
Memòria i avaluació aprofundiment interculturalitatMemòria i avaluació aprofundiment interculturalitat
Memòria i avaluació aprofundiment interculturalitatceippuigdenvalls
 
competències bàsiques
competències bàsiquescompetències bàsiques
competències bàsiques
Vicent
 
Competències bàsiques
Competències bàsiquesCompetències bàsiques
Competències bàsiques
Nuria Alart
 
Les organitzacions pedagògiques en un enfocament comunicatiu de la llengua
Les organitzacions pedagògiques en un enfocament comunicatiu de la llenguaLes organitzacions pedagògiques en un enfocament comunicatiu de la llengua
Les organitzacions pedagògiques en un enfocament comunicatiu de la llengualauraciv
 

Similar to La tasca del docent: diversitat a l'aula. Garriga, Soliguer i Vidal (20)

La motivació i la seva importància en el procés d'aprenentatge de llengües se...
La motivació i la seva importància en el procés d'aprenentatge de llengües se...La motivació i la seva importància en el procés d'aprenentatge de llengües se...
La motivació i la seva importància en el procés d'aprenentatge de llengües se...
 
Grup1 unabonapracticaperaprendrellengua eso
Grup1 unabonapracticaperaprendrellengua esoGrup1 unabonapracticaperaprendrellengua eso
Grup1 unabonapracticaperaprendrellengua eso
 
U.d. sant jordi
U.d. sant jordiU.d. sant jordi
U.d. sant jordi
 
Presentació motivació
Presentació motivacióPresentació motivació
Presentació motivació
 
Presentació clemente fernàndez
Presentació clemente fernàndezPresentació clemente fernàndez
Presentació clemente fernàndez
 
Diversitat IM
Diversitat IMDiversitat IM
Diversitat IM
 
Yesenia i Núria - PAC 2 (guia)
Yesenia i Núria - PAC 2 (guia)Yesenia i Núria - PAC 2 (guia)
Yesenia i Núria - PAC 2 (guia)
 
Yesenia i Núria - PAC 2
Yesenia i Núria - PAC 2Yesenia i Núria - PAC 2
Yesenia i Núria - PAC 2
 
Eivissa Aa 1
Eivissa Aa 1Eivissa Aa 1
Eivissa Aa 1
 
Seqüència didàctica El medi ambient
Seqüència didàctica El medi ambientSeqüència didàctica El medi ambient
Seqüència didàctica El medi ambient
 
Motivar per aprendre llengües
Motivar per aprendre llengüesMotivar per aprendre llengües
Motivar per aprendre llengües
 
Adquisició L2
Adquisició L2Adquisició L2
Adquisició L2
 
Motivar
MotivarMotivar
Motivar
 
Motivar
MotivarMotivar
Motivar
 
Memòria i avaluació del projecte 2003 aprofundiment anglès
Memòria i avaluació del projecte 2003 aprofundiment anglèsMemòria i avaluació del projecte 2003 aprofundiment anglès
Memòria i avaluació del projecte 2003 aprofundiment anglès
 
Memòria i avaluació aprofundiment interculturalitat
Memòria i avaluació aprofundiment interculturalitatMemòria i avaluació aprofundiment interculturalitat
Memòria i avaluació aprofundiment interculturalitat
 
competències bàsiques
competències bàsiquescompetències bàsiques
competències bàsiques
 
Competències bàsiques
Competències bàsiquesCompetències bàsiques
Competències bàsiques
 
treball per projectes
treball per projectestreball per projectes
treball per projectes
 
Les organitzacions pedagògiques en un enfocament comunicatiu de la llengua
Les organitzacions pedagògiques en un enfocament comunicatiu de la llenguaLes organitzacions pedagògiques en un enfocament comunicatiu de la llengua
Les organitzacions pedagògiques en un enfocament comunicatiu de la llengua
 

Recently uploaded

INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
Ernest Lluch
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
LLuelles Perera Maria del Mar
 
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatinsViceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Daniel Fernández
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
Ernest Lluch
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Institut-Escola Les Vinyes
 
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
SuperAdmin9
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
EscolaRoserCapdevila18
 
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
Ernest Lluch
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
EscolaRoserCapdevila18
 

Recently uploaded (9)

INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
 
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatinsViceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
 
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
 
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
 

La tasca del docent: diversitat a l'aula. Garriga, Soliguer i Vidal

 • 1. LA TASCA DEL DOCENT, ESSENCIAL EN EL PROCÉS D’APRENENTATGE DE L’ALUMNAT LA DIVERSITAT A L’AULA Humbert Garriga, Jordi Soliguer, Judith Vidal Adquisició i aprenentatge de llengua catalana Universitat Oberta de Catalunya
 • 2. HOMINES, DUM DOCENT, DISCUNT “Els homes, ensenyant, aprenen”. Sèneca, Epístoles 7, 8
 • 3. ÍNDEX 1. Diversitat a l’aula 2. L’origen de l’aprenent 2.1. La gestió de la diversitat lingüística 3. Els estils d’aprenentatge 3.1. Motivació, factor d’èxit de l’aprenentatge d’una L2 3.1.2. Tipus de motivació 3.1.3. La motivació integradora 3.1.4. La motivació instrumental 3.1.5. La motivació extrínseca 3.1.6. La motivació intrínseca 3.1.7. Motivació i motivacions 3.1.8 El rol del docent 3.2. La personalitat de l’alumne 3.3. Aspecte cognitiu: aptitud 3.4. La gestió de la personalitat i l’aptitud 4. Conclusions 5. Bibliografia
 • 4. 1. DIVERSITAT A L’AULA La diversitat a l’aula és el mirall de la diversitat a la societat Diferències entre l’alumnat:  Origen dels estudiants > diversitat lingüística, cultural, etc.  Estil d’aprenentatge:  Factors afectius: motivació > diversitat de motivacions  Personalitat de l’estudiant > ansietat, extraversió, assumir riscos  Factors cognitius: aptitud
 • 5. La tasca del docent és saber gestionar les diferències entre els aprenents
 • 6. 2. ORIGEN DE L’APRENENT La procedència de l’alumnat implica:  Diferències culturals  Diferències socials  Diferències lingüístiques
 • 7. 2.1. LA GESTIÓ DE LA DIVERSITAT LINGÜÍSTICA El docent té dues possibilitats:  Aprofitar els coneixements previs que els aprenents tenen de la L1 per iniciar el procés d’aprenentatge de la L2 (Eurocom)  Incloureen la pràctica educativa el seus coneixements sobre la L1 dels alumnes
 • 8. 3. ELS ESTIL D’APRENENTATGE Segons Reid (1995), és el mode amb què l’aprenent absorbeix, processa i reté informació i adquireix noves habilitats.  L’estil d'aprenentatge depèn de:  Factors afectius  La personalitat de l’aprenent  Aspectes cognitius
 • 9. 3.1. MOTIVACIÓ, FACTOR D’ÈXIT DE L’APRENENTATGE D’UNA L2 Seguint Gardner (1985), la motivació és:  Desig d’aprendre  Esforç per aprendre  Satisfacció personal
 • 10. 3.1.2. TIPUS DE MOTIVACIÓ Motivació Integradora Instrumental Extrínseca Intrínseca
 • 11. 3.1.3. LA MOTIVACIÓ INTEGRADORA Vida en una societat diferent. Cal adaptar-se a:  Llengua diferent  Cultura diferent  Religió diferent  Hàbits diferents
 • 12. 3.1.4. LA MOTIVACIÓ INSTRUMENTAL Raons pràctiques: econòmiques o de lleure.  Emigració a fi de trobar feina  Aprenentatge a fi de millorar l’actual situació econòmica  Viatges per raons professionals o de lleure
 • 13. 3.1.5. LA MOTIVACIÓ EXTRÍNSECA És la que provoca que l’individu adopti una determinada actitud. – La necessitat (per raons de treball, etc.) – L’afany de millora en el coneixement d’una llengua per raons pràctiques (llegir en aquesta llengua, poder visitar el país, etc.) – La competitivitat –…
 • 14. 3.1.6. LA MOTIVACIÓ INTRÍNSECA Provocada pel mateix individu.  Necessitat interna i personal (plaer, cultura, etc.)  Satisfacció provocada per la realització d’una activitat  Afany per aconseguir una fita …
 • 15. 3.1.7. MOTIVACIONS I MOTIVACIÓ Motivació integradora Motivació MOTI Motivació instrumental VACIÓ intrínseca Motivació extrínseca
 • 16. 3.1.8. LA GESTIÓ DE LA MOTIVACIÓ Motivar Conservar Factors de motivació Factors de conservació Procés de motivació Procés de conservació
 • 17. 3.2. LA PERSONALITAT DE L’ALUMNE Aspectes de la personalitat que influeixen en l'aprenentatge d’una L2:  Ansietat: por, dubte o preocupació  Extraversió: interacció amb el grup classe (l’alumne assumeix riscos conversacionals)  Introversió:interiorització individual (l’alumne evita assumir riscos conversacionals)
 • 18. 3.3. ASPECTE COGNITIU: APTITUD  En l'àmbit general, aptitud és el temps necessari per aprendre o per arribar a un cert nivell competencial.  Enl’aprenentatge d’una L2, segons Carroll (1962), l’aptitud consta de quatre habilitats:  Codificació fonètica  Sensibilitat gramatical  Aprenentatge memorístic  Aprenentatge inductiu
 • 19. 3.4. LA GESTIÓ DE LA PERSONALITAT I L’APTITUD  Crearentorns acollidors: oferir comprensió, control de l’ansietat.  Evitar situacions puntuals estressants.  Fomentar la participació dels alumnes introvertits.  Detectar les mancances aptitudinals de l’alumnat i oferir recursos per millorar l’aptitud.
 • 20. 4. CONCLUSIONS  L’aula és una autèntica petita comunitat on els alumnes aprenen a conviure i el professor ha de gestionar els petits conflictes que sorgeixin.  L’atenció a la diversitat de l’alumnat és un procés de recerca i millora que mai s’acaba.  S’hade crear un context d’aprenentatge flexible que faciliti l’autonomia de l’alumnat i la seva participació.
 • 21. Per ajustar la programació a les necessitats del grup, el docent haurà de:  Adequar els objectius a les característiques dels diversos alumnes i preveure activitats amb diferents graus de complexitat.  Gestionar els grups, les rutines i els comportaments.  Crear un bon clima d’aula que faciliti la convivència.
 • 22. La majoria de continguts permeten aproximacions diverses i aprenentatges diferents, per tant, el docent haurà de procurar:  Identificar les activitats més adequades per a cada alumne.  Planificar estratègies didàctiques que facilitin la participació de l’alumnat.  Diversificar procediments d’avaluació.  Planificar mesures de reforç de les matèries que resultin insuficients per a determinats alumnes.
 • 23. MARC EUROPEU DE REFERÈNCIA Sobre l'activitat comunicativa dels usuaris o aprenents no només influeixen els seus coneixements, la seva capacitat de comprendre i les seves habilitats, sinó també factors personals lligats a la pròpia personalitat i caracteritzats per les actituds, les motivacions, els valors, les creences, els seus estils cognitius i els trets de la personalitat que contribueixen a la seva identitat personal . Marc europeu, 2003, p. 127
 • 24. 5. BIBLIOGRAFIA  Carroll, J. B. (1962). Citat a: Solé i Sanosa, M. Mercè (coord.). Metodologia de l’ensenyament de la llengua catalana. Mòdul 2, p. 23. UOC, 2005  Deci, R.; Ryan, M.D. The what and why of global pursuits: human needs and the self- determination of behaviour. Psichological inquiry 11 (4), 2000, p. 227-268.  Deci, R.; Ryan, M.D. Handbook of self-determination research. Rochester: The University of Rochester Press, 2002.  Dörney, Zoltán. Motivational strategies in the language classroom. Cambridge: Cambridge University, 2001.  Gardner, Robert. Social psychology and second language learning: The role of attitudes and motivation. Londres: Arnold, 1985.  Lorenzo (2004). Citat a: Ramajo, Ana. La importancia de la motivación en el proceso de adquisición de una lengua extranjera. Pàg. 19. Universitat Antonio de Nebrija, 2008.
 • 25. Mallart i Navarra, Joan. Fonamentació i didàctica de la motivació a l'àmbit de les llengües. Barcelona: Revista catalana de pedagogia, 2007-2008, p. 105-129.  Marquès Graells, Pere. Enseñanza de adultos. Barcelona: Departament de Pedagogia Aplicada, Facultat d'Educació UAB, 2004 (última revisió 09/07/2005).  Miquel, Lourdes. Reflexions sobre la metodologia d'ensenyament de llengua a immigrants. Llengua i ús, núm. 34, 2005.  Ramajo, Ana. La importancia de la motivación en el proceso de adquisición de una lengua extranjera. Universitat Antonio de Nebrija, 2008.  Solé i Sanosa, M. Mercè (coord.). Metodologia de l’ensenyament de la llengua catalana. Mòdul 2. UOC, 2005  XTEC. Currículum. Atenció a la diversitat. Aula. [consulta: octubre 2012] http://www.xtec.cat/web/curriculum/diversitat/aula