competències bàsiques

3,902 views

Published on

competències bàsiques

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,902
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,821
Actions
Shares
0
Downloads
41
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Tot plegat ens planteja la necessitat de repensar LES FINALITATS DE L’EDUCACIÓ OBLIGATÒRIA I com hem d’orientar la nostra intervenció per...
 • Nou currículum té tres trets característics: Transversalitat Funcionalitat Autonomia
 • Continguts / competències: Els continguts canvien quan canvia el referent científic en canvi les competències són perdurables i possibiliten aprendre al llarg de la vida. Les competències expressen les finalitats a assolir a partir dels continguts. Bàsiques son per tots i seleccionen el més important
 • S’agrupen en dos grans blocs: transversals (totes les àrees) i les específiques més pròpies de determinats àmbits del coneixement. comunicatives: competències permeten construir i comunicar coneixement. metodològiques: eines per assolir altres coneixements i habilitats Personals: tenen en compte el desenvolupament global de l’alumnat en la seva dimensió personal, afectiva i humana. Competències específiques que proporcionen els continguts a partir dels quals es poden desenvolupar totes les competències.
 • competències bàsiques

  1. 1. COMPETÈNCIES BÀSIQUES
  2. 2. ENS PRESENTEM - Adjectius positius amb la inicial del nostre nom. Exemple: Núria = natural - La gran cadena de noms DINÀMIQUES DE PRESENTACIÓ
  3. 3. ÍNDEX 1. Context i justificació 2. Un currículum per a l’adquisició de les competències bàsiques 3. Estratègies d’aula i flexibilitat en l’organització del currículum
  4. 4. <ul><li>Per què hem de parlar de competències? </li></ul><ul><li>Què hem d’entendre per competències? </li></ul><ul><li>Com ensenyar les competències? </li></ul><ul><li>Com programar amb competències? </li></ul><ul><li>Com avaluar les competències? </li></ul>1. Context i justificació
  5. 5. Per què hem de parlar de competències? <ul><ul><li>Els canvis i transformacions de la societat anomenada de la informació i el coneixement com ara: </li></ul></ul><ul><ul><li>Irrupció de les TIC (internet) </li></ul></ul><ul><ul><li>Canvis en l´economia global </li></ul></ul><ul><ul><li>Consolidació de sistemes democràtics </li></ul></ul><ul><ul><li>Creixement exponencial del coneixement </li></ul></ul><ul><ul><li>Ràpida obsolescència. </li></ul></ul>
  6. 6. <ul><li>Els coneixements que són rellevants </li></ul><ul><li>Les metodologies i estratègies d’aula </li></ul><ul><li>El treball en equip del professorat </li></ul>Les finalitats de l’educació obligatòria educar persones que Tinguin coneixement sobre el món Disposin de les eines per comprendre’l Puguin habitar-lo i millorar-lo Cal revisar, actualitzar i replantejar... SABER SABER FER SABER SER I ESTAR Ref: Roser Canals
  7. 7. Què entenem per competència? PARAULES CLAU Contingut Habilitat Actitud Estratègies Autoestima …
  8. 8. Què hem d’entendre per competències? Ref: A. Zabala Al mateix temps i de forma interrelacionada Com Mobilitzar actituds, habilitats i coneixements Per mitjà de En un context determinat A on De forma eficaç De quina manera D’efectuar tasques o fer front a situacions diverses Per a què És la capacitat o habilitat Què
  9. 9. Què hem d’entendre per competències? <ul><li>En l’àmbit de l’educació una competència consistirà en: </li></ul><ul><li>Una intervenció eficaç en els diferents àmbits de la vida per mitjà d’accions en les que es mobilitzen, al mateix temps i de manera interrelacionada, components actitudinals, procedimentals i conceptuals. Ex: truita </li></ul>
  10. 10. Què hem d’entendre per competències? <ul><li>Generalitat de Catalunya 2004 </li></ul><ul><li>“ La capacitat que tenen els alumnes de posar en pràctica d’una manera integrada coneixements, habilitats i actituds de caire transversal que serveixen per a resoldre problemes diversos de la vida real”. </li></ul>
  11. 11. Vivim en societat Aprenem interactuant
  12. 12. És la que mobilitza adequadament determinats coneixements, habilitats, estratègies ... de manera integrada per resoldre eficaçment els problemes, les necessitats que li genera una situació determinada en contextos concrets. Té la capacitat de construir en cada situació un projecte d’acció. Té la capacitat de comprendre, reflexionar ... Disposa d’ uns sabers suficients, potents i eficaços i d’un saber fer. PERSONA COMPETENT
  13. 13. Què vol dir ser competent?
  14. 14. La resposta és metodològica. Treball per projectes, anàlisi d'objectes, estudi de casos, PBL .... són alguns bons exemples en aquest sentit. Això també implica arribar a acords amb tot l'equip docent... cosa gens fàcil !!! La resposta passa per a que en el centre existeixi la metodologia del centre . CONSEQÜÈNCIES D’UNA EDUCACIÓ PER COMPETÈNCIES
  15. 15. UNA EDUCACIÓ PER COMPETÈNCIES <ul><li>Les disciplines no són suficients per aprendre les competències. </li></ul><ul><li>2. Un treball d'equip. </li></ul><ul><li>3. Els mètodes per a l'ensenyament de les competències </li></ul><ul><li>han de tenir un enfocament globalitzador. </li></ul><ul><li>4. Avaluar competències és avaluar processos en la resolució </li></ul><ul><li>de situacions-problema. </li></ul>
  16. 16. APRENENTATGE DE LES COMPETÈNCIES ENSENYAMENT APRENENTATGE ENSENYAR A APRENDRE
  17. 17. Factors que intervenen en l’aprenentatge ACTITUDS HABILITATS CONTINGUTS INTEL·LECTIVES PROCEDIMENTALS Capacitats mentals: depenen de les IM Capacitats per actuar i fer Afectivitat Motivació Interès Conceptes a aprendre SER PENSAR FER SABER COMPETÈNCIA APRENENTATGE SOCIALS Empatia, assertivitat
  18. 18. Winslow Homer. Country School,1871
  19. 19. Percentatges de retenció - mètode d’aprenentatge ( National Training Labs., Bethel, Maine) Aprenentatge escola activa “Aprenem fent” “ Escolto i oblido, veig i crec, faig i comprenc ” ( Confucio) Grups de discussió Demostrant Audiovisual Llegint Escoltant 95 % Ensenyant i avaluant mútuament 90 % Ensenyant mútuament 75 % Fent 50 % 30 % 20 % 10 % 5 %
  20. 20. Processos mentals d’ordre superior Identificar Coneixement Enumerar Classificar Comprensió Explicar Calcular Aplicació Usar Compara Anàlisi Elegir Crear Síntesi Contrastar Avaluació Justificar Taxonomia de Bloom Competències Bàsiques Prendre decisions
  21. 21. <ul><li>El nou currículum tracta de donar resposta als nous reptes que l´educació té plantejats en el marc del segle XXI </li></ul>2. Un currículum per a l’adquisició de les competències bàsiques
  22. 22. Disseny del nou currículum Competències Bàsiques: s’entén per competència la capacitat d’utilitzar coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers Currículum: S’entén per currículum el conjunt de competències bàsiques, objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació.
  23. 23. <ul><ul><li>CONEIXEMENTS = continguts conceptuals SABER </li></ul></ul><ul><ul><li>HABILITATS = continguts procedimentals SABER FER </li></ul></ul><ul><ul><li>ACTITUDS = continguts actitudinals SABER SER I SABER ESTAR </li></ul></ul><ul><ul><li>Competència = aplicació de coneixements, habilitats i actituds </li></ul></ul><ul><ul><li>a la resolució de problemes en contextos diferents amb qualitat i eficàcia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bàsiques = per exercir com a ciutadà i resoldre situacions i problemes de la vida quotidiana. </li></ul></ul>COMPETÈNCIES INTEGRATS
  24. 24. COMPETÈNCIES TRANSVERSALS ESPECÍFIQUES
  25. 25. COMPETÈNCIES BASIQUES <ul><li>Comunicatives </li></ul><ul><li>1- lingüística i audiovisual </li></ul><ul><li>2 - artística i cultural </li></ul><ul><li>Metodològiques </li></ul><ul><li>3 - tractament de la informació </li></ul><ul><li>4 - matemàtica </li></ul><ul><li>5 - aprendre a aprendre </li></ul><ul><li>Personals </li></ul><ul><li>6 - autonomia i iniciativa personal </li></ul><ul><li>Conviure i habitar el món </li></ul><ul><li>7- coneixement i interacció amb el món físic </li></ul><ul><li>8 - social i ciutadania </li></ul>TRANVERSALS ESPECÍFIQUES
  26. 26. CONTROL INICIAL: dinàmica competències bàsiques
  27. 27. Ref: Roser Canals 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual <ul><li>COMPETÈN </li></ul><ul><li>CIES </li></ul><ul><li>COMUNICA </li></ul><ul><li>TIVES </li></ul>6. Competències d’autonomia i iniciativa personal <ul><li>COMPETÈN </li></ul><ul><li>CIES PERSONALS </li></ul>5. Competència d’aprendre a aprendre 8. Competència social i ciutadana 4. Competència matemàtica 3. Tractament de la informació i competència digital <ul><li>COMPETÈN </li></ul><ul><li>CIES </li></ul><ul><li>METODOLÒGIQUES </li></ul>7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 2. Competències artística i audiovisual COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES PER CONVIURE I HABITAR EL MÓN COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
  28. 28. Característiques de les competències <ul><li>La seva funcionalitat </li></ul><ul><li>La complexitat de la situació en la que s’ha d’aplicar. </li></ul><ul><li>El seu caràcter procedimental. </li></ul><ul><li>Estar constituïdes per una integració de components que s’han d’ensenyar de manera diferenciada. </li></ul>
  29. 29. Diversos estils d’aprenentatge i intel·ligències Saber interaccionar oralment i per escrit. Saber expressar fets, conceptes, emocions, sentiments i idees... Llenguatges audiovisuals Diversitat de llengües Diferents suports Diversitat de llenguatges Diferents situacions comunicatives
  30. 30. LES 8 INTEL·LIGÈNCIES DE H. GARNER <ul><li>Lingüística </li></ul><ul><li>Sensibilitat especial pel </li></ul><ul><li>llenguatge parlat i escrit </li></ul><ul><li>Musical </li></ul><ul><li>Capacitat de produir i </li></ul><ul><li>apreciar ritmes, tons, </li></ul><ul><li>timbres… </li></ul><ul><li>Visualespacial </li></ul><ul><li>Capacitat de reconèixer </li></ul><ul><li>i manipular espais. </li></ul><ul><li>Lògica </li></ul><ul><li>matemàtica </li></ul><ul><li>Sensibilitat als patrons </li></ul><ul><li>lògics o numèrics. </li></ul><ul><li>Cinestèsicacorporal </li></ul><ul><li>Capacitat de controlar els </li></ul><ul><li>moviments corporals i de </li></ul><ul><li>manipular objectes amb </li></ul><ul><li>habilitat. </li></ul><ul><li>Naturalista </li></ul><ul><li>Capacitat d’identificació </li></ul><ul><li>del llenguatge natural. </li></ul><ul><li>Intrapersonal </li></ul><ul><li>Capacitat d’autoestima </li></ul><ul><li>i automotivació. </li></ul><ul><li>Interpersonal </li></ul><ul><li>Capacitat de percebre i </li></ul><ul><li>comprendre a les altres </li></ul><ul><li>persones. </li></ul>
  31. 32. Les I.M. al sistema educatiu. Howard Gardner Ref: Àlex Sala
  32. 33. Procès d’implantació de les IM i CB a l’aula i/o centre (esglaons) BASE: HARMONIA ENTRE TOTHOM (CULTURA DE GRUP) Coneixement del subjecte d’aprenentatge (Test IM) Objectius vinculats amb el propi valor cognitiu. (Perfil personalitzat) Diversificació dels estils d’aprenentatge ( TIC , lleng. multimèdia, blocs, Moodle, pissarra digital,…) Diversificació de les formes d’avaluació (A. Portfoli) Emfatització dels resultats (Revista, presentacions … Reconeixement per a l’excel·lència (Val) Ref: Àlex Sala
  33. 34. Objectius clars <ul><li>Implantació de les CB per decret 142 i 143 </li></ul><ul><li>Coneixement de les IM </li></ul><ul><li>Treball per projectes. PBL </li></ul><ul><li>Programes de competències socials transversals </li></ul><ul><li>Implantació de les TIC dins del currículum (WebQuest, Caceres, blocs, pissares digitals, …) </li></ul><ul><li>Treball en xarxa </li></ul>
  34. 35. 3. Estratègies d’aula i flexibilitat en l’organització del currículum
  35. 36. Els métodes es poden classificar en: Métodes expositius: centrats en el professorat Métodes interactius: centrats en l’alumnat Sovint es combinen Ref: Roser Canals
  36. 37. Copiar Contestar Escoltar Treball individual Transmissió i reproducció del coneixement
  37. 38. Discutir Treball cooperatiu Preguntar Parlar Reconstrucció compartida del coneixement
  38. 39. ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES Tutoria entre iguals Treball per projectes Pla de treball Racons Grups cooperatius Tallers Treball per parelles PBL
  39. 40. PROGRAMAR UNITATS DIDÀCTIQUES PER COMPETÈNCIES Document pedagògic de la pràctica diària del professorat Planificació del procès d’aprenentatge Atendre les diferents intel·ligències, estils d’aprenentatge de l’alumnat i l’atenció a la diversitat.
  40. 41. <ul><li>Objectius. </li></ul><ul><li>2. Elements de les competències bàsiques: </li></ul><ul><li>-Continguts </li></ul><ul><li>-Habilitats </li></ul><ul><li>-Actituds </li></ul><ul><li>-Estratègies d’aprenentatge. </li></ul><ul><li>3. Metodologia. </li></ul><ul><li>4. Materials i recursos didàctics </li></ul><ul><li>5. Activitats temporitzades </li></ul><ul><li>6. Criteris i instruments d’avaluació </li></ul>U N I T A T D I D À C T I C A
  41. 42. Teories socioconstructivistes per al desenvolupament de les CB QUÈ VOLEM SABER? QUÈ SABEM? COM APRENEM? QUÈ HEM APRÈS ? QUÈ SABEM? Avaluació inicial Objectius Continguts Metodologies i estratègies d’aprenentatge Avaluació formativa i sumativa M O D E L D I D À C T I C Ref: Roser Canals
  42. 43. GRAELLA DE PROGRAMACIÓ EN CB Autonomia personal Aprendre a aprendre Cultural i artística Social i ciutadana Tractament informació digital (TIC) Interacció món físic Matemàtica Comunicació lingüística Estratègies aprenentatge Actituds i valors Habilitats Continguts integrats COMPETÈNCIES BÀSIQUES OBJECTIUS: UNITAT DIDÀCTICA: SESSIONS: TRIMESTRE: NIVELL: ETAPA: ÀREA:
  43. 44. Una activitat a l’aula que m’agrada explicar
  44. 45. <ul><li>El currículum prioritza les estratègies i metodologies que possibiliten un plantejament transversal dels continguts per això proposa la realització de projectes de treball interdisciplinaris </li></ul><ul><li>El treball per projectes és un marc molt adequat per a l’adquisició de les Competències Bàsiques, atès que permet treballar: </li></ul><ul><ul><li>la construcció compartida del coneixement a través del treball cooperatiu </li></ul></ul><ul><ul><li>l´ús de la llengua en la reconstrucció i comunicació del coneixement </li></ul></ul><ul><ul><li>la recerca, selecció, organització i interpretació de la informació (WQ, caceres del tresor) </li></ul></ul><ul><ul><li>un plantejament del coneixement aplicat a la resolució de situacions-problema. (PBL) </li></ul></ul><ul><ul><li>La iniciativa personal i la capacitat per prendre decisions </li></ul></ul>Algunes estratègies i metodologies d’aula
  45. 46. Noves metodologies a l’aula WebQuest: és una proposta didàctica  de recerca guiada, que utilitza principalment recursos d’Internet. Té en compte el desenvolupament de les  competències bàsiques, contempla el treball cooperatiu i la responsabilitat individual, prioritza la construcció del coneixement mitjançant la transformació de la informació en la creació d’un producte i conté una avaluació directa del procés i dels resultats. Caceres del Tresor: és un tipus d'activitat didàctica molt senzilla que utilitzen els docents que integren Internet en el currículum. Consisteix en un seguit de preguntes i una llista de direccions de pàgines web, de les quals es pot extreure o inferir les respostes. PBL : Aprenentatge basat en problemes. Els centres d’interès de Decroly parteixen d’un nucli motivador per l’estudiant El mètode de projectes de Kilpatrik: elaboració d’algun objecte o muntatge, audiovisual, un hort escolar, màquina,….) Els projectes de treball global : objectiu de conèixer un tema que escolleix l’alumnat, elaborant un dossier resultant d’una recerca personal.
  46. 47. PORTFOLI ALUMNE Un dels diversos tipus d’avaluació
  47. 48. PORTFOLI com a sistema d’ensenyament i aprenentatge <ul><li>El portfoli el podem entendre com un sistema d’avaluació integrat en el procés d’ensenyament i aprenentatge. </li></ul><ul><li>Consisteix en una selecció d’evidències/mostres (activitats acadèmiques) que permeten a l’alumne demostrar allò que està aprenent, i alhora possibiliten al professor un seguiment del progrés d’aquest aprenentatge. </li></ul><ul><li>Barberà, 2005 </li></ul>
  48. 49. DEFINICIÓ <ul><li>CONSENS EN CONSIDERAR-LO COM: </li></ul><ul><li>“ Col·lecció de materials seleccionats </li></ul><ul><li>amb la intenció d’explicar el rendiment </li></ul><ul><li>o l’aprenentatge realitzat, reflexionar </li></ul><ul><li>sobre aquest i avaluar-ho” </li></ul>
  49. 50. AVALUACIÓ ALTERNATIVA CANVI <ul><li>Poden mesurar-se: </li></ul><ul><li>Els coneixements </li></ul><ul><li>Les habilitats </li></ul><ul><li>Les actituds </li></ul>
  50. 52. Webs d’ajut CB <ul><li>Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu </li></ul><ul><li>Entrar al web del Departament; abaix a la dreta hi és l’enllaç </li></ul><ul><li>Xarxa CB </li></ul><ul><li>http://phobos.xtec.cat/xarxacb/ </li></ul><ul><li>Suport als centres i serveis educatius </li></ul><ul><li>http://blocs.xtec.cat/manuelarubio/category/competencies/ </li></ul><ul><li>Congreso Competencias básicas. Santander, abril 2007 </li></ul><ul><li>http://213.0.8.18/portal/Educantabria/Congreso%20Competencias%20Basicas/index.html </li></ul><ul><li>Las competencias básicas </li></ul><ul><li>http: // lascompetenciasbasicas.wordpress.com / </li></ul>

  ×