Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PROPOSTA:
REGLAMENT GENERAL
D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
DELS DISTRICTES

Resum del Projecte Normatiu:
Reglament dels Dis...
UNA QÜESTIÓ PRÈVIA…
Què és la participació?
És el dret de la ciutadania a intervenir
activament en la creació i definició ...
Com es regula la
participació a Barcelona?
La participació a la ciutat de Barcelona està reglamentada
a les Normes de Part...
Són tres reglaments que es tramiten en
paral·lel però que estan relacionats

Els tres reglaments
van ser creats per al
des...
Procés d’aprovació dels
tres projectes normatius
En aquest moment és
quan els ciutadans i
ciutadanes poden fer
al·legacion...
REGLAMENT DELS DISTRICTES

TÍTOL 1:

TÍTOL 2:

Competències
dels districtes

Organització dels
districtes

TÍTOL 3:

TÍTOL...
PREGUNTES PER AFAVORIR EL DEBAT
Alguns exemples…
Considereu que el funcionament dels òrgans, dels
espais i dels processos ...
TÍTOL PRIMER: COMPETÈNCIES DELS
DISTRICTES
El Títol 1 es refereix a les competències dels districtes –cal distingir entre ...
TÍTOL PRIMER: COMPETÈNCIES DELS
DISTRICTES
El Consell de Districte és el màxim òrgan de govern. Està format pels represent...
ORGANIGRAMA
CONSELL DE DISTRICTE:
Format per: el president o presidenta de
Districte; el regidor o regidora; els
regidors ...
TÍTOL SEGON: Organització dels
districtes
El Títol 2 regula l’organització dels districtes. Ho fa en nou capítols, referit...
TÍTOL SEGON: Organització dels
districtes
A les normes vigents al capítol II estaven les comissions consultives, eren
prec...
TÍTOL SEGON: Organització dels
districtes
Alguns aclariments
• Quines són les funcions dels consellers i conselleres de Di...
TÍTOL SEGON: Organització dels
districtes
• La Comissió de Govern
La Comissió de Govern està formada pel regidor o regidor...
TÍTOL SEGON: Organització dels districtes
Alguns aclariments
Els espais de participació (consells, comissions, taules) són...
TÍTOL TERCER: Règim de funcionament
del Consell de Districte
El Títol 3 estableix el règim de funcionament del Consell de ...
TÍTOL QUART: La participació ciutadana
als districtes
El Títol 4 ordena els diversos instruments de participació ciutadana...
TÍTOL QUART: La participació ciutadana
als districtes
El Consell Ciutadà, què es?
És un òrgan consultiu i de participació ...
TÍTOL QUART: La participació ciutadana
als districtes
El Consell Ciutadà , què es proposa?

De manera similar al Consell d...
TÍTOL QUART: La participació ciutadana
als districtes
Els Consells de Barri

S’incorporen al projecte normatiu els article...
TÍTOL QUART: La participació ciutadana
als districtes
Propostes de modificació
Comissions de Treball, Consells Sectorials ...
TÍTOL QUART: La participació ciutadana
als districtes
Alguns aclariments
ESPAIS DE LLIURE
ACCÉS A LA
CIUTADANIA
Audièn
cia...
A més de les entitats, de la ciutadania i dels grups municipals...
Cada Consell Sectorial designa un representant al Conse...
Algunes preguntes
• Si sou una entitat i voleu demanar un punt de l’ordre del dia al plenari,
com ho heu de fer?
Us podeu ...
PREGUNTES PER AFAVORIR EL DEBAT
Alguns exemples…

Les Audiències són espais que permeten la participació eficaç de
la ciut...
PREGUNTES PER AFAVORIR EL DEBAT
Alguns exemples…

Quina hauria de ser la unitat territorial
mínima per a convocar consulte...
TÍTOL CINQUÈ: Règim d’acords dels
Òrgans de Districte
El Títol 5 del Reglament es refereix al règim d’acords dels Òrgans d...
Documents de consulta
per saber-ne més.
• Pla Director Municipal de Participació Ciutadana 2010-2015.
• Mesura de Govern d...
Proposta: Reglament general d'organització i funcionament dels districtes
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Proposta: Reglament general d'organització i funcionament dels districtes

2,132 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Proposta: Reglament general d'organització i funcionament dels districtes

 1. 1. PROPOSTA: REGLAMENT GENERAL D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS DISTRICTES Resum del Projecte Normatiu: Reglament dels Districtes
 2. 2. UNA QÜESTIÓ PRÈVIA… Què és la participació? És el dret de la ciutadania a intervenir activament en la creació i definició de polítiques públiques. Permet complementar la legitimitat del sistema representatiu, que atorga al govern la capacitat de prendre les decisions que consideri més oportunes, en un marc de legalitat i transparència, però millorant-lo amb un sistema participatiu. 2
 3. 3. Com es regula la participació a Barcelona? La participació a la ciutat de Barcelona està reglamentada a les Normes de Participació Ciutadana. És el document marc que regula els òrgans, els processos i els mecanismes de la participació de Barcelona, així com els drets i deures de la ciutadania en matèria de participació. Els districtes disposen d’un reglament marc, i cada districte pot desenvolupar el seu propi reglament. 3
 4. 4. Són tres reglaments que es tramiten en paral·lel però que estan relacionats Els tres reglaments van ser creats per al desenvolupament dels drets de participació. Reglament de Participació Ciutadana (elaborat el 1986 i reelaborat el 2002; darrera modificació: 2009) Reglament Intern del Consell de Ciutat (elaborat el 2005) Reglament General d’Organització i Funcionament dels Districtes (elaborat el 2001 i modificat el 2009 pels Consells de Barri) 4
 5. 5. Procés d’aprovació dels tres projectes normatius En aquest moment és quan els ciutadans i ciutadanes poden fer al·legacions, suggeriments, etc. COMISSIÓ DE GOVERN El govern QUINZE DIES PER A AL·LEGACIONS DELS PARTITS Partits de l’oposició COMISSIÓ DE GOVERN AMB INCORPORACIONS COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA El govern El govern i l’oposició EXPOSICIÓ PÚBLICA PROCÉS PARTICIPATIU La ciutadania COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA El govern i l’oposició I per què és així? Perquè ho estableix el Reglament Orgànic Municipal (ROM), que és la norma que regula com es tramiten les disposicions normatives a l’Ajuntament. Articles 108-114 5 PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL El govern i l’oposició
 6. 6. REGLAMENT DELS DISTRICTES TÍTOL 1: TÍTOL 2: Competències dels districtes Organització dels districtes TÍTOL 3: TÍTOL 4: Règim de funcionament del Consell de Districte La participació ciutadana als districtes TÍTOL 5: Règim d’acords dels Òrgans de Districte 6
 7. 7. PREGUNTES PER AFAVORIR EL DEBAT Alguns exemples… Considereu que el funcionament dels òrgans, dels espais i dels processos de participació a la ciutat de Barcelona és bo? Per què? Què creieu que falla a la participació de Barcelona? Feu una proposta de millora amb relació a allò que considereu que falla. Com creieu que es pot millorar la participació ciutadana a Barcelona? Penseu que els reglaments i les estructures actuals recullen de manera adequada totes les formes de participació que es produeixen a la ciutat? Creieu que la participació de les entitats i de la ciutadania té un impacte real en la gestió de la ciutat o del districte? Quins recursos econòmics, humans i materials hauria de destinar l’Ajuntament a la participació 7
 8. 8. TÍTOL PRIMER: COMPETÈNCIES DELS DISTRICTES El Títol 1 es refereix a les competències dels districtes –cal distingir entre les competències de gestió i les competències en matèria de participació ciutadana-, i estableix com assignar noves competències a favor dels districtes, així com la possibilitat que aquests mantinguin relacions d’agermanament o de col·laboració amb altres ajuntaments o institucions d’arreu del món per delegació de l’òrgan municipal competent. ALGUNS ACLARIMENTS Com s’organitzen els districtes i quines funcions tenen atribuïdes Organització dels districtes: • El Consell de Districte • El president o presidenta del Consell de Districte • El regidor o regidora de Districte • La Comissió de Govern de Districte • Les comissions i els òrgans consultius i de participació 8
 9. 9. TÍTOL PRIMER: COMPETÈNCIES DELS DISTRICTES El Consell de Districte és el màxim òrgan de govern. Està format pels representants dels diferents grups polítics del Districte i articula el seu funcionament mitjançant la Junta de Portaveus i els grups municipals del Districte. És presidit per un regidor o regidora, nomenat per l’alcalde o alcaldessa d’entre els regidors i regidores a proposta del Consell, que s’anomena president o presidenta de Districte. El Consell de Districte té atribuïdes les funcions de representació de l’Ajuntament en el territori, la relació i la interlocució amb veïns i veïnes i entitats, i l’impuls o la proposta de serveis i actuacions en l’àmbit territorial. També emet informe preceptiu (de compliment obligat) de: − El Programa d’Actuació Municipal (full de ruta d’inici de mandat). − Els instruments d’ordenació urbanística que afectin l’àmbit territorial del Districte. − Els projectes d’equipaments del Districte. − L’estudi de les peticions i les iniciatives individuals i col·lectives dels veïns i veïnes. − Els pressupostos municipals. 9
 10. 10. ORGANIGRAMA CONSELL DE DISTRICTE: Format per: el president o presidenta de Districte; el regidor o regidora; els regidors i regidores adscrits; els consellers i conselleres de govern i oposició. ÀMBIT POLÍTIC REGIDOR/A DE DISTRICTE CONSELLERS DE GOVERN Empreses GERENT UTE GUB Direcció de Serveis Generals Direcció de Serveis de Territori i Serveis a les Persones Direcció de Serveis de Llicència i Espai Públic 10 ÀMBIT EXECUTI U
 11. 11. TÍTOL SEGON: Organització dels districtes El Títol 2 regula l’organització dels districtes. Ho fa en nou capítols, referits, respectivament, a l’estructura orgànica, al Consell de Districte, al president o presidenta del Consell de Districte, als consellers i conselleres de Districte, als regidors i regidores adscrits al Districte, a la Junta de Portaveus, als grups municipals de Districte, al regidor o regidora de Districte, i a la Comissió de Govern de Districte. Propostes de modificació El Consell de Districte, a proposta de la Comissió de Govern, crearà o dissoldrà els consells sectorials. Es proposen un total de 12 articles nous a l’apartat de Consellers de Districte, els quals recullen alguns aspectes que no constaven al reglament dels districtes i d’altres de nous. La durada de les intervencions als espais de participació, tant per part dels polítics com de la ciutadania, l’establirà la Junta de Portaveus. 11
 12. 12. TÍTOL SEGON: Organització dels districtes A les normes vigents al capítol II estaven les comissions consultives, eren preceptives les de: • • • Medi ambient, urbanisme i obres Serveis a les persones i benestar social Via pública, seguretat Eren sessions obertes a la ciutadania que es convocaven abans de cada plenari per tractar els temes de l’ordre del dia del ple Propostes de modificació Es proposa l’eliminació de les consultives, es vehiculen les funcions per els consells sectorials, els consells sectorials s’hauran de reunir sempre al ple hi hagi un punt de l’ordre del dia sobre la temàtica del consell. Per exemple si el ple presenta una mesura de serveis socials, abans el consell pertinent s’ha de reunir. 12
 13. 13. TÍTOL SEGON: Organització dels districtes Alguns aclariments • Quines són les funcions dels consellers i conselleres de Districte? Els membres del Consell de Districte són responsables de diversos àmbits temàtics i territorials. Són un dels canals de relació entre la ciutadania i els assumptes municipals. L'elecció dels seus membres es realitza de forma indirecta a partir dels resultats electorals registrats a cadascun dels districtes en les eleccions municipals. El nombre de consellers o conselleres que conformen cada Consell de Districte es determina en funció del nombre de persones inscrites en el padró municipal que resideixin en el respectiu districte a data 1 de gener de l’any en què se celebrin les eleccions locals i d’acord amb la següent escala: * Fins a 90.000 persones empadronades: 15 consellers o conselleres. * De 90.001 a 140.000: 17 consellers o conselleres. * De 140.001 a 190.000: 19 consellers o conselleres. Qualsevol ciutadà o ciutadana o associació que ho desitgi pot demanar una reunió amb el seu conseller o consellera d’àmbit temàtic o territorial. Els consellers s’agrupen en el seu Grup Polític Municipal. D’entre tots els consellers i conselleres del Grup, un n’ostenta la representació i és el Portaveu del Grup. També assisteix a la Junta de Portaveus. 13
 14. 14. TÍTOL SEGON: Organització dels districtes • La Comissió de Govern La Comissió de Govern està formada pel regidor o regidora i els consellers que el regidor nomeni, i és assistida pel secretari o secretària tècnica jurídica. Hi poden assistir, amb veu i sense vot, totes aquelles persones que s’estimi convenient amb relació als temes a tractar, com el conseller o consellera tècnica o la Gerència. S’ha de reunir de manera ordinària un cop al mes. • La Junta de Portaveus És l’espai previ a cada plenari on s’estableix l’ordre del dia i el temps d’intervenció, així com altres aspectes relatius al plenari. Hi assisteixen els portaveus de cada grup municipal amb representació al Consell Plenari de Districte, el regidor o regidora (pot delegar la seva presència) i és presidida pel president o presidenta de Districte i assistida pel secretari o secretària tècnica jurídica. Propostes de modificació Es proposa que la Junta de Portaveus pugui limitar el temps d’intervenció en els espais de participació, tant per part dels grups com de la ciutadania. 14
 15. 15. TÍTOL SEGON: Organització dels districtes Alguns aclariments Els espais de participació (consells, comissions, taules) són oberts a la ciutadania, bé perquè són d’accés lliure o perquè, com en el cas dels consells, se n’és membre. El Consell Plenari de Districte també és de lliure accés. Tanmateix, hi ha altres espais de deliberació -no pas de participació- que no són oberts. Espais oberts • Òrgans de participació a la ciutadania • Consell de Districte Espais tancats • Junta de Portaveus • Comissió de Govern 15
 16. 16. TÍTOL TERCER: Règim de funcionament del Consell de Districte El Títol 3 estableix el règim de funcionament del Consell de Districte. Regula la iniciativa per a l’adopció d’acords, la realització de les sessions (ordinàries i extraordinàries), l’estructura de l’ordre del dia, els debats i les intervencions de les entitats i dels ciutadans i ciutadanes. Propostes de modificació S’incorpora la possibilitat que la presidència garanteixi el bon funcionament de la sessió i del debat. 16
 17. 17. TÍTOL QUART: La participació ciutadana als districtes El Títol 4 ordena els diversos instruments de participació ciutadana als districtes. Es divideix en quatre capítols, relatius a: • l’Audiència Pública de l’estat del Districte; • el Consell Ciutadà de Districte, Consell de Barri; • les Comissions de Treball, els Consells Sectorials i d’Equipament. Propostes de modificació • L’Audiència de Districte En cas que el president no pugui presidir l’Audiència, pot delegar en el vicepresident del Consell Plenari (és un conseller o consellera) a fi de donar rellevància a aquesta figura. 17
 18. 18. TÍTOL QUART: La participació ciutadana als districtes El Consell Ciutadà, què es? És un òrgan consultiu i de participació de districte de districte en totes les qüestions referents a les seves competències. Les seves resolucions tenen caràcter de recomanació per als òrgans de govern Qui en forma part? • Hi ha representants de tots els consells sectorials del districte. • Inclou un mínim de 17 representants d’entitats de districte. • Un terç del consell són ciutadans i ciutadanes escollits aleatòriament del cens del districte. • Personal tècnic del districte si es creu oportú. Quins temes tracta. Els temes cabdals del districte, el programa d’actuació, les ordenances i reglaments generals, els pressupostos. 18
 19. 19. TÍTOL QUART: La participació ciutadana als districtes El Consell Ciutadà , què es proposa? De manera similar al Consell de Ciutat, els Consells Ciutadans podran proposar punts de l’ordre del dia al Consell Plenari de Districte. El secretari o secretària tècnica jurídica valorarà la forma jurídica que determini cada cas. Es garanteix que la representació associativa sempre serà 1/3 part del total del consell. Els ciutadans individuals seran escollits d’entre els membres del Registre Ciutadà, no pas del cens, atès que el Registre és la base de dades que inclou els ciutadans i ciutadanes que han manifestat el seu interès a participar-hi. Es vertebra la relació amb els Consells de Barri, ja que el vicepresident de cada Consell de Barri forma part del Consell Ciutadà. S’introdueix un article nou amb la finalitat de crear una Comissió Permanent del Consell Ciutadà. La permanent inclou representants de tots els àmbits que conformen el consell ciutadà, ( article 55 bis) 19
 20. 20. TÍTOL QUART: La participació ciutadana als districtes Els Consells de Barri S’incorporen al projecte normatiu els articles corresponents als Consells de Barri que mancaven, ja que les normes són del 2001 i aquests articles es van aprovar i publicar el 2009. Els Consells sectorials i d’equipament Els Consells sectorials són consells per tractar àmbits temàtics amb les entitats del sector i els consells d’equipament són espais que tenen la funció de seguiment de la gestió i programació els equipaments municipals. Propostes de modificació Consells de barri. S’obre la possibilitat que es puguin proposar punts per a l’ordre del dia del Plenari, pel procediment regulat per l’article 58. Queda concretat a la Comissió de Seguiment el nombre d’entitats i de ciutadans i ciutadanes que formen part de la Comissió: fins a quatre entitats i fins a dos ciutadans o ciutadanes individuals del Registre Ciutadà. 20
 21. 21. TÍTOL QUART: La participació ciutadana als districtes Propostes de modificació Comissions de Treball, Consells Sectorials i d’Equipament Les Comissions de Treball es podran crear a proposta de la Comissió de Govern i a proposta dels Consells Sectorials, sempre de manera justificada. Els Consells Sectorials podran proposar punts per a l’ordre del dia del Plenari mitjançant el Consell Ciutadà de Districte. Quan el Consell Plenari tracti d’un tema relatiu a la competència d’un consell, caldrà que aquest consell es reuneixi prèviament. Es regula que cada districte tingui un mínim de dos consells sectorials i un màxim de vuit, però hi ha temes que s’hi han de tractar ineludiblement, com ara els de benestar social, urbanisme, equipaments, etc. Es regula la dissolució i la fusió dels consells: si al llarg d’un any no s’han reunit, el Consell Plenari els podrà eliminar o fusionar. 21
 22. 22. TÍTOL QUART: La participació ciutadana als districtes Alguns aclariments ESPAIS DE LLIURE ACCÉS A LA CIUTADANIA Audièn cia Pública Consells de Barri ESPAIS ON L’ASSISTÈNCIA ES RESTRINGEIX ALS MEMBRES Comissions de Seguiment Consell de Barri Consells d’equip a-ment Consells Sectoria ls Comission s de Treball Consell Ciutadà 22
 23. 23. A més de les entitats, de la ciutadania i dels grups municipals... Cada Consell Sectorial designa un representant al Consell Ciutadà, i cada Consell de Barri té com a representant el vicepresident; per consegüent, és un lloc de trobada i de debat transversal, tant a escala temàtica com territorial. CONSELL DE BARRI: vicepresidents CONSELL CIUTADÀ CONSELL SECTORIAL: representants 23
 24. 24. Algunes preguntes • Si sou una entitat i voleu demanar un punt de l’ordre del dia al plenari, com ho heu de fer? Us podeu adreçar al Consell de Barri o, si formeu part d’un Consell Sectorial, al vostre Consell Sectorial. En tot cas, caldrà que sigui valorat pel Consell Ciutadà de Districte. • I si sou un ciutadà o ciutadana? Us podeu adreçar al Consell de Barri, o bé al Consell Ciutadà, si en formeu part. 24
 25. 25. PREGUNTES PER AFAVORIR EL DEBAT Alguns exemples… Les Audiències són espais que permeten la participació eficaç de la ciutadania? El terme audiència és apropiat per un espai de participació, Creieu que els Consells de barri poden complir aquesta funció i que l’Audiència és encara necessària? Considereu necessari que es facin Audiències de Districte? Cada quant creieu que caldria fer-les? Creieu que els Consells d’Equipament són necessaris, o penseu que hi ha alguna alternativa, com ara incorporarlos als Consells Sectorials? Creieu que caldria reduir el nombre de consells als districtes? 25
 26. 26. PREGUNTES PER AFAVORIR EL DEBAT Alguns exemples… Quina hauria de ser la unitat territorial mínima per a convocar consultes ciutadanes? Ciutat, districte, barri o carrer? Considereu que la racionalització d’òrgans de participació s’ha de limitar a una reducció quantitativa? Com es podria fer d’una manera més qualitativa? 26
 27. 27. TÍTOL CINQUÈ: Règim d’acords dels Òrgans de Districte El Títol 5 del Reglament es refereix al règim d’acords dels Òrgans de Districte: estableix els quòrums i les majories necessàries, la possibilitat d’interposar recursos administratius contra actes dels districtes, i la potestat de l’alcalde o alcaldessa de suspendre els acords dels Òrgans de Districte que vulnerin l’ordenament jurídic o l’abast de les competències assignades als districtes, d’acord amb un procediment establert. És a dir, aspectes bàsicament de gestió interna. 27
 28. 28. Documents de consulta per saber-ne més. • Pla Director Municipal de Participació Ciutadana 2010-2015. • Mesura de Govern del Registre Ciutadà. 28

×