SlideShare a Scribd company logo
NEDEN ÜRÜN YÖNETİMİ
27 Ekim 2022
İlhan Bağören
HTK, UUYM5G, HİB, YASAD, TOBB, AE, BİED, Telenity
PM Türkiye
AKIŞ
■ Dünya’da ve Türkiye’de Ürün Yönetimi
■ Ürün Yönetici Rolü ve Sorumlulukları
■ Ürün Yönetimi Kaynakları
■ Yazılım İhracat/Ticarileşme Destekleri
DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE
ÜRÜN YÖNETİMİ
ÜRÜN Tanımı
■ ayırıcı özelliği: Geniş müşteri kitlesinin ihtiyaçlarına
hitap etmeli ve çok sayıda satılabilmeli.
TDK : Türlü endüstri alanlarında ham maddelerin işlenmesiyle elde edilen
şey.
Oxford: Satılmak üzere yetiştirilen, üretilen veya yaratılan şey.
Sayısal Ürün Nedir?
• Sayısal (Digital) Ürün: Önemli bir kısmı sayısal teknoloji ile
oluşturulan, yazılımın kayda değer katkısı olan ürün.
• Hayat döngüsü boyunca üretici tarafından yönetilir.
Sayısal Ürün alanında Yerli Sanayi
yeni ve verimsiz
■ Sektör eski, ama ithalatçılık, danışmanlık, sistem
entegrasyonu, bayilik üzerine kurulu.
■ Yazılım 4 sene önce “sanayi ürünü” kabul edildi.
■ Bilişim ve Yazılım için İhracatçılar Birliği hala kurulamadı, 4
sene evvel “Hizmet İhracatçılar Birliği” alt komitesi olarak
kuruldu.
■ Devlet destekleri yüksek.
■ Teknolojik yetkinlik yüksek
Ancak “Lig atlatacak sektör”, 3
senedir büyümüyor, cirolar ve ihracat
artmıyor.
Sektörde Verimi Nasıl Ölçmeli?
■ Firmalarda ölçü – Çalışan başına gelir (Revenuer per Employee – RPE)
■ Ülkede ölçü - ArGe Harcamaları ile İhracat ilişkisi
– OECD Ortalaması oranı 110%, Türkiye %20 => 5.5 Kat
Teknoloji Sektörü/
Firmalar
Destekler
İK
Sermaye
Patentler?
Makaleler?
Çalışan Başına Gelir (Revenue per employee -
RPE)
■ S&P 500 Teknoloji firmaları ortalaması
700 Bin USD
■ 2019 #1 Netflix 2.3 Milyon USD.
■ 2019 #2 Apple 1.9 Milyon USD,
■ Global rekabetçi KOBİ’ler ortalama 150-
200 Bin USD
Maliyet: 240
Destek: 120
Satış: 195
Toplam Gelir: 315
Kar: 75
-30
-20
-10
0
10
20
30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Efor bazlı proje (%25 marjin)
Maliyet Satış Nakit Akışı
Tipik Yazılım
Firması
-40
-20
0
20
40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Destek Projeleri %50
Maliyet Destek Nakit Akışı
GM/Patron
Mühendisler
Asistan
-40
-20
0
20
40
60
80
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Turnkey Proje %100 kar
Maliyet Satış Nakit Akışı
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Toplam Nakit Akışı
Maliyet Toplam Gelir Nakit Akışı
ArGe-ÜrGe-Girişimcilik Dengesi
Girişimcilik
ÜrGe
ArGe Girişimcilik
ÜrGe
ArGe
İdea
l
Türkiy
e
Girişim ekosistemi ÜrGe yapan firmalardan
beslenmeli
Destek
Destek
Destek
Kamu (Başta Savunma), Enstitüler ve Kullanıcılar (Banka & Operatörler) bu resimdeki dengeleri iyice bozmakt
Çalışan başına gelir (Revenue per
employee)
■ S&P 500 Teknoloji firmaları ortalaması
700 Bin USD
■ 2019 #1 Apple 2 Milyon USD,
■ 2020 #1 Netflix 2.3 Milyon USD.
■ Global rekabetçi KOBİ’ler ortalama 150-
200 Bin USD
■ Peak Games 6 Milyon USD
■ Gram Games 1 Milyon USD
■ Türk Teknoloji Firması
– yüklü çalışan gideri 35 Bin USD
– destekler 15 bin USD
– “İstihdam” modunda gereken gelir
20 Bin USD
■ Firmalarda ölçü – Çalışan başına gelir (Revenuer per Employee – RPE) => 7.5 Kat
■ Ülkede ölçü - ArGe Harcamaları ile İhracat ilişkisi
– OECD Ortalaması oranı 110%, Türkiye %20 => 5.5 Kat
Stratejik Karar: Teknoloji Sektörü “Yüksek Katma
Değerle” lig atlamak için mi kullanılmalı, yoksa
“İstihdam sektörü” olarak mı kalmalı?
Yüksek Katma Değer (150 Bin USD+) için
■ Çalışan başına 150 Bin USD demek, geliştirme mühendisi (ArGe değil!) başına
sektörüne göre 300 Bin USD – 1 Milyon USD demek.
– Proje, system entegrasyonu, ArGe taşeronluğu, hizmet ile kazanılamaz.
■ Ürün ekosistemine geçilmeli – eleman sayısı ile limitli değil.
– Ayırıcı özelliği: Geniş müşteri kitlesinin ihtiyaçlarına hitap etmek üzere
geliştirilmeli ve defalarca satılabilmeli.
Ürün Geliştirme Süreci
Fikir
Üretme
Pazar
Analizi
Geliştirme
Fizibilite
Analizi
Pazarlama
Satış
Kurulum
Destek
%100 Ürün Yöneticisi sorumluluk alanı
Ürün
Yöneticisi
Oyun Kurucudur
Gerekirse
ArGe
Bilimsel ve teknolojik
alanlardaki
belirsizlikleri gidermek
amacıyla, bilim ve
teknolojinin
gelişmesini sağlayacak
yeni teknik bilgilerin
Proje - ArGe Satış
(Müşteri/TEYDEB)
Ürün Yöneticileri
teknolojik ürün
firmaları için
“olmazsa olmaz”
İzleyerek Öğrenme
Arı Sürüsü
GM/Patron
Mühendisler
Asistan
GM
Operasyon Mühendislik
Ürün
Yönetimi
Satış ve
Pazarlama
Destek
İK/Legal
İdeal Ürün Yönetici/Mühendislik
Oranı
■ Google’da ürün yönetimi konusunda guru sayılan Ken Norton 7 ± 2 mühendise
bir ürün yöneticisi öneriyor.
■ Pandora’nın lideri Jack Krawczyk, erken aşamalarda altın oranın 1:5 olduğunu
söylüyor
■ ABD’de bu oran 1:8
■ Avrupa’da 1:24 – hala Proje Yöneticilerini tercih eden geleneksel firmalar
çoğunlukta
■ Türkiye’de 150 Bin “Sayısal” Mühendis var, 20 Bin civarı Ürün Yöneticisi
gerekiyor, 100’den fazla olduğu şüpheli .
Yüksek Katma Değer (150 Bin USD+) için
■ Proje, çözüm, hizmet ile kazanılamaz - Çalışan başına 150 Bin USD demek,
geliştirme mühendisi (ArGe değil!) başına sektörüne göre 300 Bin USD – 1
Milyon USD demek.
■ Ürün ekosistemine geçilmeli
– ArGe ve Mühendisliğin yanında, diğer anahtar ekiplere yatırım yapmalı
– Satış ve Pazarlamanın da değeri anlaşılmalı
– Ürün yöneticisi farkındalığı oluşturulmalı
– Bu yeni elemanlar için destekler oluşturulmalı
■ Firmaların ürüne yatırım yapması desteklenmeli
Ürün – Proje Karşılaştırması
Proje Ürün
Müşteri Tek Pazar
Fiyatlandırma Maliyet bazlı Değer ve pazar bazlı
Hayat Döngüsü
Sorumlusu
Müşteri Üretici
Entegrasyon Müşteriye özel Genele uyumlu
Yatırım Düşük Yüksek
İsterler Müşteriden - hazır Pazardan toplayarak
Ölçek Çalışanla oranlı - limitli Pazarla oranlı
Ürün
Çözüm
Hizmetler SaaS de bir ürün
Ürünleşme, Öngörü, Öngörüye
Güvenerek Risk Alma ve Yatırım
Gerektirir Ürün Proje, Destek, Çözüm
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Toplam Nakit Akışı
Maliyet Toplam Gelir Nakit Akışı
“Ulaşılan performansın mevcut şartlar
altında ulaşılabilecek en iyi performansa
oranı.”
■ Mühendislerin ve Desteklerin en iyi performansa göre optimizasyonu yapılmalı
– “İstihdam modu”nda çalışan firmalara hiç bir destek verilmemeli.
– “çalışan başına gelir”i arttıracak, ürün yönetimi pratiklerini uygulayacak
firmalara destek verilmeli
– En iyi mühendislerin, en yüksek ”çalışan başına gelir” sağlayacak
firmalara yönlendirecek destekler planlanmalı.
“Mühendisler Karneyle Verilmeli, mühendis başına $20K civarında kalan
firmalara destek verilmemeli”
Strateji belirleme, Başarı tanımı
İş planı geliştirmek, paylaşmak ve yönetmek için ideal.
Amaç - Araç
(Ends - Means)
İş Motivasyon
Modeli
OMG BMM
Tecrübeler
■ Turkcell Teknoloji – Üretici tecrübesi
– Big4: “80+ Ürün var, NOKIA’dan iyi olabilir”
– 500 kişilik ekip
– 7 sene, 2 ürün satışı
– Problemler:
■ Ürün değil, çözüm
■ Yol haritası yok – tek ve son version
■ Tek konfigürasyon
■ Eğitim, kurulum, destek ekibi yok
■ OpsGenie – ODTÜ Teknokent
– Atlassian 295 Milyon USD’ye satin aldı
– CEO Berkay Mustafoğlu: “Teknolojimiz çok daha iyi, Ürün yönetimini şimdi
öğreniyoruz – Müşteriyi düşünerek ürün yapmamışız geçmişte”
■ ETİYA – 800 çalışandan sonra ihracat için transformasyon – Yeni ürünler için PM
ÜRÜN YÖNETİCİSİ ROLÜ,
KULLANILAN METODLAR
Ürün Yöneticisi Kimdir?
■ Şirketin stratejisini ürün seviyesinde uygular
■ Ürünün hayatı süresince ekonomik değeri maksimize etmeye çalışır
■ İşlevsel (functional) bakış açısının savunucusu
– Ürün Yöneticisi - İşlevsel: dıştan bakış, Özellik, Ne (ve Neden)
– Mühendislik - Teknik: içten bakış, Gerçekleme, Nasıl
■ Bütün paydaşların etkinliklerinin orkestra yöneticisi – otorite olmadan
■ Ürünün satılmaya hazır olmasından sorumludur.
Doğru ürünün, doğru zamanda, doğru pazara, şirket
stratejisine uygun ve karlı olarak sürülmesinden sorumludur.
Problem çözücü, koordinatör, eğitici, pazarlıkçı, lider
Ürün Yöneticisi her bölümün
ortasında
Ürün
Yöneticis
i
Satış/Ön satış
Profesyonel
Servisler
Destek
Pazarlama
Proje Yönetimi
Mühendislik
Tasarım/UX
Yönetim
Rafa Koyanlar Raftan Alanlar
Ürün Yöneticisinde Aranan Özellikler
■ Otonomluk
■ Yetkisiz etki
– (influence w/o authority)
■ Otoriteye karşı durabilmek
■ Müşteri temsili
■ Kemikleşmemiş güçlü görüş
– (Strong opinion, loosely held)
■ Dinleyiciyi elinde tutmak
– (owning the audience)
■ Çırak-usta eğitimi
■ En sık görünen: CS+MBA
■ KPI’lar:
– Vizyon ve strateji
– Plan ve icraat
– Sahiplenme ve merak
– Takımlar arası işbirliği
Mini-CEO (Yetkisiz!)
Önemli Ürün Yönetim Süreçleri
■ Strateji geliştirmek/hizalamak
■ Ürün keşfi
■ Pazar analizi
■ Müşteri analizi
■ Gereksinimler
■ Yol haritası
Ürün Keşfi:
Problemle (keyif vericiyle) başlayın
CAZİBE
(DESIRABILITY)
YAŞAYABİLİRLİK
(VIABILITY)
YAPILABİLİRLİK
(FEASIBILITY)
İş Modeli
Değer önerisi
Temel özellikler
Teknoloji
Mimari
Buradan başlayın, ikna
olmadan aşağıya inmeyin
En sık rastlanan hata:
“Ne kadar çok özelliği ekonomik
olarak tıkıştırırım”
Çevik Yazılım Geliştirme Manifestosu
Şelale – Çevik iş
modeli
TASARIM
GELİŞTİRME
UYGULAMA
TEST
GEREKSİNİM
GEREKSİNİM TASARIM
GELİŞTİRME
TEST
UYGULAMA
PERSONA HİKAYE
TARTIŞMA
GELİŞTİRME
ÜRÜN
Venture Design/
Design Thinking
Ürün Yönetim süreçlerinde de kullanılan bu iş
modeli ile fikir parçalara bölerek israftan
kaçınılabilir.
İş Modeli
Değer yaratma, iletme ve kazanma
mantığı
■ Yazıcı: yazıcı mı? mürekkep mi?
■ Sinema: bilet? mısır/soda?
■ Restaurant: yemek? içecek?
■ Benzin istasyonu: benzin? market
■ Araba: servis
■ Film: Starwars lisans
■ McDonalds: Hamburger? Emlak?
■ Sporcu: Kontrat? Endorsment
Strateji ve Pazar gerçekleri ile uyumlu olmalı!
İş Modeli Kanvası (2008)
Temel Ortaklar
ve İşbirlikleri
Temel
Faaliyetler
Değer
Önerileri
Müşteri
İlişkileri
Müşteri
Kesitleri
Temel
Kaynaklar
Dağıtım
Kanalları
Maliyet Yapısı Gelir Kaynaklar
nonlinearthinking.typepad.com, July 05, 2008. Accessed Feb 25, 2010, based on Osterwalder, Pigneur (2010): Business Model Generation.
31
İşletmelere uygun
Dış paydaşlara uygun
Yapılabilirli
k
Yaşayabilirlik
Cazibe
CAZİBE
(DESIRABILI
TY)
YAŞAYABİLİRLİ
K
(VIABILITY)
YAPILABİLİRLİK
(FEASIBILITY)
Yalın Kanvas (Lean Canvas)
Problem Çözüm Benzersiz Değer
Önerileri
HaksızAvantaj Hedef Kitle
TemelÖlçütler Kanallar
MaliyetYapısı Gelir Kaynakları
Ürün Pazar 32
• Ürün/müşteri/değe
r önerisine odaklı
• Tek projeye uygun
• 20 Dakika!
Yapılabilirlik
Yaşayabilirlik
Cazibe
CAZİBE
(DESIRABILI
TY)
YAŞAYABİLİRLİ
K
(VIABILITY)
YAPILABİLİRLİK
(FEASIBILITY)
Pazar Analizi
■ Pazarın dinamiklerinin ve çekiciliğinin çalışılması
■ Pazarlama Liderlik etmeli, PM destekler.
■ Kaynaklar:
– Pazar Analistleri
– Satıcılar
– Endüstri periyodik yayınları
– Google alerts!
■ Pazar karakteristikleri:
– Büyüklüğü – ciro beklentisi, müşteri sayısı – Toplam, Servis edilebilir,
Martket payı
– Büyüme oranı
– Trendler
– Alternatifler, rakipler
– Kesitler – Pazarın benzer ihtiyaç, ilgi ve öncelikleri olan alt parçası
Kesit (Segmentation) Analizi
■ B2C
– Davranış bazlı
– Psikografik
■ Faaliyet ve ilgi
alanı
■ Davranış ve tavır
■ Değerler ve
inançlar
– Demografik
■ Yaş, eğitim, adres
■ B2B
– Firmagrafik
■ Adres, ciro, performans,
karlılık, endüstri
– Üreticiye bağlılık
■ İlişki süresi
■ Satış
■ Memnuniyet
– Ürün kullanmaya kararlılık
■ Green field/değiştirme
Önemi: Coğrafi öncelikleme, özellik önceliklemesi, maliyet
etkin pazarlama, etkin satış ve iş geliştirme odaklanma
Pazar Kesiti: Genel pazarın ortak ihtiyaç, çıkar ve öncelikleri olan alt kümesi
Rekabet Analizi
■ Rakip tipleri
■ Kesitlere göre kilit rakipler, kazandıkları/kayıpları
■ Kendilerini ve bizi pozisyonlamaları
■ Güçlü ve zayıf yanları
■ Etik, legal durumları
■ Kaynaklar:
– Rakiplerin materyalleri
– Endüstri analizleri
– Satış
– Müşteri ve adaylar
– Partnerler
Gereksinim (Requirement)
Özellik (Feature)
■ Gereksinim: İhtiyaç beyanı – “Otururken kollarımı dayamam lazım”
■ Özellik: Müşteri bakışı ile ürünün karakteristiği – “Koltuğun yastıklı kolçağı”
■ Özellikler, gereksinimleri karşılar.
■ Gereksinimler “Neden?”, Özellikler “Ne?” sorularını temsil eder.
■ Örnekler
– Otururken kolların koyulacağı yer/koltuklara kolçaklar
– URL’leri unutma/Tarayıcılarda yer imi (bookmark)
– Şekiller hizalanmadı/PowerPoint’de “Düzenle”
– Yeni müzik grubu bulamıyorum/Spotify’da öneriler
Önceliklendirme
■ Değer – Komplekslik
■ Değer, maliyet ve risk (ağırlıklı skorlama)
■ Kano – Kullanıcı tatmini
■ Buy-a-feature – bütçe oyunu
■ MoSCoW: Must-Should-Could-Will not
■ Senaryo - Özellik
■ Kaçınılacak:
– Müşteri isteği – ihtiyacı
– Sızıntı
Son karar: Kişisel Yargı
Değer Önermesi
■ Müşterinin ödediğine karşı alacağı teknik, ekonomik, sosyal faydanın parasal
değeridir. – Harward Business Review.
■ Göreceli kıymet, liyakat/erdem (merit), önem
■ Özellik ya da işlev değil
■ Pazar sekmesine özel
■ Problemleri anlamanızın bir yansıması
■ Değer Önermesi (PM) -> Pozisyonlama (Pazarlama) -> Mesajlaşma (S&M)
■ Biz X’in Y yapmasına Z ile yardım ediyoruz (diğerlerinden farklı olarak)
– Biz sürücülerin park yeri bulmasına anlık seçenekler gösterek yardım
ediyoruz
– Biz park etmenin AirBNB’siyiz.
Yol Haritası
Vizyon ve Strateji’nin Hayata Geçişi
■ Faktörler
– Zamanlama
– Sürümler
– Ana konu/ana özellikler
– Hedef Pazar
– Ürün Bağımlılıkları
– Teknoloji
– Bütçe ve öngörü
– Portföy
– Legal
■ Müşteriler/muhataplar
– İçeride
■ Satış
■ Diğer ürün grupları
■ Yönetim
– Dışarıda
■ Müşteriler
■ Analistler
■ Rakipler
Müşterilerin vizyon ve stratejiniz hakkında bilgi sahibi olduğu ve
çıkarımlar yaptığı öncelikli kaynak Yol Haritanızdır
ÜRÜN YÖNETİMİ KAYNAKLARI
PM Türkiye
■ Mustafa Kuğu tarafından kurulan yeni komünite
– Web sayfası
– Whatsapp grubu
■ Teknolojik Grup (3000+), BT İhracat (700+) ailesinden
TTGV - PDM
■ PDMA’in Türkiye Chapter’i kuruldu – Sertifikasyon
■ Komünite kuruldu – 300+ üye
■ LinkedIn sayfası var: Ürün Yönetimi Türkiye | Product Management Turkey
■ Aylık tecrübe paylaşımı webinarları düzenleniyor
■ Ankara ve İstanbul Yaz Buluşmaları düzenlendi
■ https://turkish-chapter.pdma.org/
Qualified One - Burak Neslitürk
Coach PM – Greg Prickril
■ Ürün Yönetimi eğitimleri
■ Ürün Yöneticisi eğitimleri
■ Strateji eğitimleri
■ Coaching – coachpms.com
■ Facebook grubu:
– Product Management (43K Üye)
Üretim Bandı – Eran Filiba
■ Slack Grubu – 2400+ üye
■ Podcast
■ Eğitimler
■ Kaynak paylaşımı
YAZILIM
İHRACAT/TİCARİLEŞME
DESTEKLERİ
TÜRKİYE BİLİŞİM SEKTÖRÜNÜN
ULUSLARARASILAŞMASI VE E-TURQUALITY
(BİLİŞİMİN YILDIZLARI) PROGRAMI
İlhan-Bagoren-Urun-Yonetimi-Sunumu-PMTürkiye.pptx
İlhan-Bagoren-Urun-Yonetimi-Sunumu-PMTürkiye.pptx
İlhan-Bagoren-Urun-Yonetimi-Sunumu-PMTürkiye.pptx

More Related Content

Similar to İlhan-Bagoren-Urun-Yonetimi-Sunumu-PMTürkiye.pptx

Hydron Group Kurumsal Sunumu
Hydron Group Kurumsal SunumuHydron Group Kurumsal Sunumu
Hydron Group Kurumsal Sunumu
Hydron Consulting Grup
 
İdealkoç Tanıtım
İdealkoç Tanıtımİdealkoç Tanıtım
İdealkoç Tanıtım
idealkoc
 
İTÜ İşletme Fakültesi - E-ticarette Yazılım ve Altyapı
İTÜ İşletme Fakültesi - E-ticarette Yazılım ve AltyapıİTÜ İşletme Fakültesi - E-ticarette Yazılım ve Altyapı
İTÜ İşletme Fakültesi - E-ticarette Yazılım ve Altyapı
Murat Kader
 
Ürün Yönetimi Nedir
Ürün Yönetimi NedirÜrün Yönetimi Nedir
Ürün Yönetimi Nedir
Dr.Hakan Tetik
 
Ürün yönetimi nedir
Ürün yönetimi nedirÜrün yönetimi nedir
Ürün yönetimi nedirDr.Hakan Tetik
 
BiGG SEA - Hızlı Başla, Temmuz 2015
BiGG SEA - Hızlı Başla, Temmuz 2015BiGG SEA - Hızlı Başla, Temmuz 2015
BiGG SEA - Hızlı Başla, Temmuz 2015
SUCOOL Incubation Center
 
Capsim Turkey Tanıtım
Capsim Turkey Tanıtım Capsim Turkey Tanıtım
Tekno Girişim Sermaye Desteği Bilgilendirme Sunumu
Tekno Girişim Sermaye Desteği Bilgilendirme SunumuTekno Girişim Sermaye Desteği Bilgilendirme Sunumu
Tekno Girişim Sermaye Desteği Bilgilendirme Sunumu
Yılmaz ÜRGÜN
 
Oyun ve Uygulama Geliştiricilerine Yönelik “Devlet Destekleri Bilgilendirme S...
Oyun ve Uygulama Geliştiricilerine Yönelik “Devlet Destekleri Bilgilendirme S...Oyun ve Uygulama Geliştiricilerine Yönelik “Devlet Destekleri Bilgilendirme S...
Oyun ve Uygulama Geliştiricilerine Yönelik “Devlet Destekleri Bilgilendirme S...
DOGED TR
 
Sanayide Sürekli Gelisme için: “KAIZEN”
Sanayide Sürekli Gelisme için: “KAIZEN”Sanayide Sürekli Gelisme için: “KAIZEN”
Sanayide Sürekli Gelisme için: “KAIZEN”
Melih ÖZCANLI
 
Tuketici odakli urun yonetimi
Tuketici odakli urun yonetimiTuketici odakli urun yonetimi
Tuketici odakli urun yonetimiulkuberna
 
Bağlantıları Kurabilen Kazanır
Bağlantıları Kurabilen KazanırBağlantıları Kurabilen Kazanır
Bağlantıları Kurabilen Kazanır
Novida Global
 
Success factors ile hedef ve performans deneyimi
Success factors ile hedef ve performans deneyimiSuccess factors ile hedef ve performans deneyimi
Success factors ile hedef ve performans deneyimi
itelligence TR
 
Melda Polat Dinamikler 2016
Melda Polat Dinamikler 2016Melda Polat Dinamikler 2016
Melda Polat Dinamikler 2016
Dinamikler
 
Idea teknoloji e-fatura donusumune hazir misiniz?
Idea teknoloji e-fatura donusumune hazir misiniz?Idea teknoloji e-fatura donusumune hazir misiniz?
Idea teknoloji e-fatura donusumune hazir misiniz?
İdea Teknoloji Çözümleri
 
Yönetici Denetçi ve Son Kullanıcı Bilişim Akademisi
Yönetici Denetçi ve Son Kullanıcı Bilişim AkademisiYönetici Denetçi ve Son Kullanıcı Bilişim Akademisi
Yönetici Denetçi ve Son Kullanıcı Bilişim Akademisi
alinizam99
 
Mikideas Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Broşürü
Mikideas Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri BroşürüMikideas Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Broşürü
Mikideas Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Broşürü
Erol Bozkurt
 
E-ticarette Yazılım ve Altyapı
E-ticarette Yazılım ve AltyapıE-ticarette Yazılım ve Altyapı
E-ticarette Yazılım ve Altyapı
Murat Kader
 
İş'te Novida... Novida Çözüm Portföyü
İş'te Novida... Novida Çözüm Portföyüİş'te Novida... Novida Çözüm Portföyü
İş'te Novida... Novida Çözüm Portföyü
Novida Global
 

Similar to İlhan-Bagoren-Urun-Yonetimi-Sunumu-PMTürkiye.pptx (20)

Hydron Group Kurumsal Sunumu
Hydron Group Kurumsal SunumuHydron Group Kurumsal Sunumu
Hydron Group Kurumsal Sunumu
 
İdealkoç Tanıtım
İdealkoç Tanıtımİdealkoç Tanıtım
İdealkoç Tanıtım
 
İTÜ İşletme Fakültesi - E-ticarette Yazılım ve Altyapı
İTÜ İşletme Fakültesi - E-ticarette Yazılım ve AltyapıİTÜ İşletme Fakültesi - E-ticarette Yazılım ve Altyapı
İTÜ İşletme Fakültesi - E-ticarette Yazılım ve Altyapı
 
Agile proje yönetimi
Agile proje yönetimiAgile proje yönetimi
Agile proje yönetimi
 
Ürün Yönetimi Nedir
Ürün Yönetimi NedirÜrün Yönetimi Nedir
Ürün Yönetimi Nedir
 
Ürün yönetimi nedir
Ürün yönetimi nedirÜrün yönetimi nedir
Ürün yönetimi nedir
 
BiGG SEA - Hızlı Başla, Temmuz 2015
BiGG SEA - Hızlı Başla, Temmuz 2015BiGG SEA - Hızlı Başla, Temmuz 2015
BiGG SEA - Hızlı Başla, Temmuz 2015
 
Capsim Turkey Tanıtım
Capsim Turkey Tanıtım Capsim Turkey Tanıtım
Capsim Turkey Tanıtım
 
Tekno Girişim Sermaye Desteği Bilgilendirme Sunumu
Tekno Girişim Sermaye Desteği Bilgilendirme SunumuTekno Girişim Sermaye Desteği Bilgilendirme Sunumu
Tekno Girişim Sermaye Desteği Bilgilendirme Sunumu
 
Oyun ve Uygulama Geliştiricilerine Yönelik “Devlet Destekleri Bilgilendirme S...
Oyun ve Uygulama Geliştiricilerine Yönelik “Devlet Destekleri Bilgilendirme S...Oyun ve Uygulama Geliştiricilerine Yönelik “Devlet Destekleri Bilgilendirme S...
Oyun ve Uygulama Geliştiricilerine Yönelik “Devlet Destekleri Bilgilendirme S...
 
Sanayide Sürekli Gelisme için: “KAIZEN”
Sanayide Sürekli Gelisme için: “KAIZEN”Sanayide Sürekli Gelisme için: “KAIZEN”
Sanayide Sürekli Gelisme için: “KAIZEN”
 
Tuketici odakli urun yonetimi
Tuketici odakli urun yonetimiTuketici odakli urun yonetimi
Tuketici odakli urun yonetimi
 
Bağlantıları Kurabilen Kazanır
Bağlantıları Kurabilen KazanırBağlantıları Kurabilen Kazanır
Bağlantıları Kurabilen Kazanır
 
Success factors ile hedef ve performans deneyimi
Success factors ile hedef ve performans deneyimiSuccess factors ile hedef ve performans deneyimi
Success factors ile hedef ve performans deneyimi
 
Melda Polat Dinamikler 2016
Melda Polat Dinamikler 2016Melda Polat Dinamikler 2016
Melda Polat Dinamikler 2016
 
Idea teknoloji e-fatura donusumune hazir misiniz?
Idea teknoloji e-fatura donusumune hazir misiniz?Idea teknoloji e-fatura donusumune hazir misiniz?
Idea teknoloji e-fatura donusumune hazir misiniz?
 
Yönetici Denetçi ve Son Kullanıcı Bilişim Akademisi
Yönetici Denetçi ve Son Kullanıcı Bilişim AkademisiYönetici Denetçi ve Son Kullanıcı Bilişim Akademisi
Yönetici Denetçi ve Son Kullanıcı Bilişim Akademisi
 
Mikideas Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Broşürü
Mikideas Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri BroşürüMikideas Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Broşürü
Mikideas Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Broşürü
 
E-ticarette Yazılım ve Altyapı
E-ticarette Yazılım ve AltyapıE-ticarette Yazılım ve Altyapı
E-ticarette Yazılım ve Altyapı
 
İş'te Novida... Novida Çözüm Portföyü
İş'te Novida... Novida Çözüm Portföyüİş'te Novida... Novida Çözüm Portföyü
İş'te Novida... Novida Çözüm Portföyü
 

More from Mustafa Kuğu

Marmara Üniversitesi Mx Yaratıcı Endüstriler Çalıştayı 2024 (1).pdf
Marmara Üniversitesi Mx Yaratıcı Endüstriler Çalıştayı 2024 (1).pdfMarmara Üniversitesi Mx Yaratıcı Endüstriler Çalıştayı 2024 (1).pdf
Marmara Üniversitesi Mx Yaratıcı Endüstriler Çalıştayı 2024 (1).pdf
Mustafa Kuğu
 
KVKK v.2.0 Güncel Yasa Değişiklikleri Notu.pdf
KVKK v.2.0 Güncel Yasa Değişiklikleri Notu.pdfKVKK v.2.0 Güncel Yasa Değişiklikleri Notu.pdf
KVKK v.2.0 Güncel Yasa Değişiklikleri Notu.pdf
Mustafa Kuğu
 
PrismCRM-RealEstate-SalesCRM_byCode5Company
PrismCRM-RealEstate-SalesCRM_byCode5CompanyPrismCRM-RealEstate-SalesCRM_byCode5Company
PrismCRM-RealEstate-SalesCRM_byCode5Company
Mustafa Kuğu
 
KVKK-Kararlar.pdf
KVKK-Kararlar.pdfKVKK-Kararlar.pdf
KVKK-Kararlar.pdf
Mustafa Kuğu
 
CenturyDX-IT-Company
CenturyDX-IT-CompanyCenturyDX-IT-Company
CenturyDX-IT-Company
Mustafa Kuğu
 
Dataliva Company Brief 2024
Dataliva Company Brief 2024Dataliva Company Brief 2024
Dataliva Company Brief 2024
Mustafa Kuğu
 
Right Consulting Turkiye - Eng.pptx
Right Consulting Turkiye - Eng.pptxRight Consulting Turkiye - Eng.pptx
Right Consulting Turkiye - Eng.pptx
Mustafa Kuğu
 
Three-S Retail Automation (AcilimSoft Product)
Three-S Retail Automation (AcilimSoft Product)Three-S Retail Automation (AcilimSoft Product)
Three-S Retail Automation (AcilimSoft Product)
Mustafa Kuğu
 
Eng Three-S Hq (AcilimSoft Product)
Eng Three-S Hq (AcilimSoft Product)Eng Three-S Hq (AcilimSoft Product)
Eng Three-S Hq (AcilimSoft Product)
Mustafa Kuğu
 
Telenity Solutions Brief
Telenity Solutions BriefTelenity Solutions Brief
Telenity Solutions Brief
Mustafa Kuğu
 
Netmera Presentation.pdf
Netmera Presentation.pdfNetmera Presentation.pdf
Netmera Presentation.pdf
Mustafa Kuğu
 
NTGapps NTG LowCode Platform
NTGapps NTG LowCode Platform NTGapps NTG LowCode Platform
NTGapps NTG LowCode Platform
Mustafa Kuğu
 
NTGapps DTB Platform.pdf
NTGapps DTB Platform.pdfNTGapps DTB Platform.pdf
NTGapps DTB Platform.pdf
Mustafa Kuğu
 
PRISMCRM_ENG_Real-Estate-CRM
PRISMCRM_ENG_Real-Estate-CRMPRISMCRM_ENG_Real-Estate-CRM
PRISMCRM_ENG_Real-Estate-CRM
Mustafa Kuğu
 
Inypay Pitch Deck - March 2023-Latest copy 2.pdf
Inypay Pitch Deck - March 2023-Latest copy 2.pdfInypay Pitch Deck - March 2023-Latest copy 2.pdf
Inypay Pitch Deck - March 2023-Latest copy 2.pdf
Mustafa Kuğu
 
Açık-Kaynak-Kod-Geçiş-Rehberi-2023.pdf
Açık-Kaynak-Kod-Geçiş-Rehberi-2023.pdfAçık-Kaynak-Kod-Geçiş-Rehberi-2023.pdf
Açık-Kaynak-Kod-Geçiş-Rehberi-2023.pdf
Mustafa Kuğu
 
Startup Business Models
Startup Business ModelsStartup Business Models
Startup Business Models
Mustafa Kuğu
 
Navigating VC Negotiations
Navigating VC NegotiationsNavigating VC Negotiations
Navigating VC Negotiations
Mustafa Kuğu
 
Quantum Computing Market Report
Quantum Computing Market ReportQuantum Computing Market Report
Quantum Computing Market Report
Mustafa Kuğu
 
Product Metrics
Product MetricsProduct Metrics
Product Metrics
Mustafa Kuğu
 

More from Mustafa Kuğu (20)

Marmara Üniversitesi Mx Yaratıcı Endüstriler Çalıştayı 2024 (1).pdf
Marmara Üniversitesi Mx Yaratıcı Endüstriler Çalıştayı 2024 (1).pdfMarmara Üniversitesi Mx Yaratıcı Endüstriler Çalıştayı 2024 (1).pdf
Marmara Üniversitesi Mx Yaratıcı Endüstriler Çalıştayı 2024 (1).pdf
 
KVKK v.2.0 Güncel Yasa Değişiklikleri Notu.pdf
KVKK v.2.0 Güncel Yasa Değişiklikleri Notu.pdfKVKK v.2.0 Güncel Yasa Değişiklikleri Notu.pdf
KVKK v.2.0 Güncel Yasa Değişiklikleri Notu.pdf
 
PrismCRM-RealEstate-SalesCRM_byCode5Company
PrismCRM-RealEstate-SalesCRM_byCode5CompanyPrismCRM-RealEstate-SalesCRM_byCode5Company
PrismCRM-RealEstate-SalesCRM_byCode5Company
 
KVKK-Kararlar.pdf
KVKK-Kararlar.pdfKVKK-Kararlar.pdf
KVKK-Kararlar.pdf
 
CenturyDX-IT-Company
CenturyDX-IT-CompanyCenturyDX-IT-Company
CenturyDX-IT-Company
 
Dataliva Company Brief 2024
Dataliva Company Brief 2024Dataliva Company Brief 2024
Dataliva Company Brief 2024
 
Right Consulting Turkiye - Eng.pptx
Right Consulting Turkiye - Eng.pptxRight Consulting Turkiye - Eng.pptx
Right Consulting Turkiye - Eng.pptx
 
Three-S Retail Automation (AcilimSoft Product)
Three-S Retail Automation (AcilimSoft Product)Three-S Retail Automation (AcilimSoft Product)
Three-S Retail Automation (AcilimSoft Product)
 
Eng Three-S Hq (AcilimSoft Product)
Eng Three-S Hq (AcilimSoft Product)Eng Three-S Hq (AcilimSoft Product)
Eng Three-S Hq (AcilimSoft Product)
 
Telenity Solutions Brief
Telenity Solutions BriefTelenity Solutions Brief
Telenity Solutions Brief
 
Netmera Presentation.pdf
Netmera Presentation.pdfNetmera Presentation.pdf
Netmera Presentation.pdf
 
NTGapps NTG LowCode Platform
NTGapps NTG LowCode Platform NTGapps NTG LowCode Platform
NTGapps NTG LowCode Platform
 
NTGapps DTB Platform.pdf
NTGapps DTB Platform.pdfNTGapps DTB Platform.pdf
NTGapps DTB Platform.pdf
 
PRISMCRM_ENG_Real-Estate-CRM
PRISMCRM_ENG_Real-Estate-CRMPRISMCRM_ENG_Real-Estate-CRM
PRISMCRM_ENG_Real-Estate-CRM
 
Inypay Pitch Deck - March 2023-Latest copy 2.pdf
Inypay Pitch Deck - March 2023-Latest copy 2.pdfInypay Pitch Deck - March 2023-Latest copy 2.pdf
Inypay Pitch Deck - March 2023-Latest copy 2.pdf
 
Açık-Kaynak-Kod-Geçiş-Rehberi-2023.pdf
Açık-Kaynak-Kod-Geçiş-Rehberi-2023.pdfAçık-Kaynak-Kod-Geçiş-Rehberi-2023.pdf
Açık-Kaynak-Kod-Geçiş-Rehberi-2023.pdf
 
Startup Business Models
Startup Business ModelsStartup Business Models
Startup Business Models
 
Navigating VC Negotiations
Navigating VC NegotiationsNavigating VC Negotiations
Navigating VC Negotiations
 
Quantum Computing Market Report
Quantum Computing Market ReportQuantum Computing Market Report
Quantum Computing Market Report
 
Product Metrics
Product MetricsProduct Metrics
Product Metrics
 

İlhan-Bagoren-Urun-Yonetimi-Sunumu-PMTürkiye.pptx

 • 1. NEDEN ÜRÜN YÖNETİMİ 27 Ekim 2022 İlhan Bağören HTK, UUYM5G, HİB, YASAD, TOBB, AE, BİED, Telenity PM Türkiye
 • 2. AKIŞ ■ Dünya’da ve Türkiye’de Ürün Yönetimi ■ Ürün Yönetici Rolü ve Sorumlulukları ■ Ürün Yönetimi Kaynakları ■ Yazılım İhracat/Ticarileşme Destekleri
 • 4. ÜRÜN Tanımı ■ ayırıcı özelliği: Geniş müşteri kitlesinin ihtiyaçlarına hitap etmeli ve çok sayıda satılabilmeli. TDK : Türlü endüstri alanlarında ham maddelerin işlenmesiyle elde edilen şey. Oxford: Satılmak üzere yetiştirilen, üretilen veya yaratılan şey. Sayısal Ürün Nedir? • Sayısal (Digital) Ürün: Önemli bir kısmı sayısal teknoloji ile oluşturulan, yazılımın kayda değer katkısı olan ürün. • Hayat döngüsü boyunca üretici tarafından yönetilir.
 • 5. Sayısal Ürün alanında Yerli Sanayi yeni ve verimsiz ■ Sektör eski, ama ithalatçılık, danışmanlık, sistem entegrasyonu, bayilik üzerine kurulu. ■ Yazılım 4 sene önce “sanayi ürünü” kabul edildi. ■ Bilişim ve Yazılım için İhracatçılar Birliği hala kurulamadı, 4 sene evvel “Hizmet İhracatçılar Birliği” alt komitesi olarak kuruldu. ■ Devlet destekleri yüksek. ■ Teknolojik yetkinlik yüksek Ancak “Lig atlatacak sektör”, 3 senedir büyümüyor, cirolar ve ihracat artmıyor.
 • 6. Sektörde Verimi Nasıl Ölçmeli? ■ Firmalarda ölçü – Çalışan başına gelir (Revenuer per Employee – RPE) ■ Ülkede ölçü - ArGe Harcamaları ile İhracat ilişkisi – OECD Ortalaması oranı 110%, Türkiye %20 => 5.5 Kat Teknoloji Sektörü/ Firmalar Destekler İK Sermaye Patentler? Makaleler?
 • 7. Çalışan Başına Gelir (Revenue per employee - RPE) ■ S&P 500 Teknoloji firmaları ortalaması 700 Bin USD ■ 2019 #1 Netflix 2.3 Milyon USD. ■ 2019 #2 Apple 1.9 Milyon USD, ■ Global rekabetçi KOBİ’ler ortalama 150- 200 Bin USD
 • 8. Maliyet: 240 Destek: 120 Satış: 195 Toplam Gelir: 315 Kar: 75 -30 -20 -10 0 10 20 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Efor bazlı proje (%25 marjin) Maliyet Satış Nakit Akışı Tipik Yazılım Firması -40 -20 0 20 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Destek Projeleri %50 Maliyet Destek Nakit Akışı GM/Patron Mühendisler Asistan -40 -20 0 20 40 60 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Turnkey Proje %100 kar Maliyet Satış Nakit Akışı -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Toplam Nakit Akışı Maliyet Toplam Gelir Nakit Akışı
 • 9. ArGe-ÜrGe-Girişimcilik Dengesi Girişimcilik ÜrGe ArGe Girişimcilik ÜrGe ArGe İdea l Türkiy e Girişim ekosistemi ÜrGe yapan firmalardan beslenmeli Destek Destek Destek Kamu (Başta Savunma), Enstitüler ve Kullanıcılar (Banka & Operatörler) bu resimdeki dengeleri iyice bozmakt
 • 10. Çalışan başına gelir (Revenue per employee) ■ S&P 500 Teknoloji firmaları ortalaması 700 Bin USD ■ 2019 #1 Apple 2 Milyon USD, ■ 2020 #1 Netflix 2.3 Milyon USD. ■ Global rekabetçi KOBİ’ler ortalama 150- 200 Bin USD ■ Peak Games 6 Milyon USD ■ Gram Games 1 Milyon USD ■ Türk Teknoloji Firması – yüklü çalışan gideri 35 Bin USD – destekler 15 bin USD – “İstihdam” modunda gereken gelir 20 Bin USD ■ Firmalarda ölçü – Çalışan başına gelir (Revenuer per Employee – RPE) => 7.5 Kat ■ Ülkede ölçü - ArGe Harcamaları ile İhracat ilişkisi – OECD Ortalaması oranı 110%, Türkiye %20 => 5.5 Kat Stratejik Karar: Teknoloji Sektörü “Yüksek Katma Değerle” lig atlamak için mi kullanılmalı, yoksa “İstihdam sektörü” olarak mı kalmalı?
 • 11. Yüksek Katma Değer (150 Bin USD+) için ■ Çalışan başına 150 Bin USD demek, geliştirme mühendisi (ArGe değil!) başına sektörüne göre 300 Bin USD – 1 Milyon USD demek. – Proje, system entegrasyonu, ArGe taşeronluğu, hizmet ile kazanılamaz. ■ Ürün ekosistemine geçilmeli – eleman sayısı ile limitli değil. – Ayırıcı özelliği: Geniş müşteri kitlesinin ihtiyaçlarına hitap etmek üzere geliştirilmeli ve defalarca satılabilmeli.
 • 12. Ürün Geliştirme Süreci Fikir Üretme Pazar Analizi Geliştirme Fizibilite Analizi Pazarlama Satış Kurulum Destek %100 Ürün Yöneticisi sorumluluk alanı Ürün Yöneticisi Oyun Kurucudur Gerekirse ArGe Bilimsel ve teknolojik alanlardaki belirsizlikleri gidermek amacıyla, bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni teknik bilgilerin Proje - ArGe Satış (Müşteri/TEYDEB)
 • 14. İzleyerek Öğrenme Arı Sürüsü GM/Patron Mühendisler Asistan GM Operasyon Mühendislik Ürün Yönetimi Satış ve Pazarlama Destek İK/Legal
 • 15. İdeal Ürün Yönetici/Mühendislik Oranı ■ Google’da ürün yönetimi konusunda guru sayılan Ken Norton 7 ± 2 mühendise bir ürün yöneticisi öneriyor. ■ Pandora’nın lideri Jack Krawczyk, erken aşamalarda altın oranın 1:5 olduğunu söylüyor ■ ABD’de bu oran 1:8 ■ Avrupa’da 1:24 – hala Proje Yöneticilerini tercih eden geleneksel firmalar çoğunlukta ■ Türkiye’de 150 Bin “Sayısal” Mühendis var, 20 Bin civarı Ürün Yöneticisi gerekiyor, 100’den fazla olduğu şüpheli .
 • 16. Yüksek Katma Değer (150 Bin USD+) için ■ Proje, çözüm, hizmet ile kazanılamaz - Çalışan başına 150 Bin USD demek, geliştirme mühendisi (ArGe değil!) başına sektörüne göre 300 Bin USD – 1 Milyon USD demek. ■ Ürün ekosistemine geçilmeli – ArGe ve Mühendisliğin yanında, diğer anahtar ekiplere yatırım yapmalı – Satış ve Pazarlamanın da değeri anlaşılmalı – Ürün yöneticisi farkındalığı oluşturulmalı – Bu yeni elemanlar için destekler oluşturulmalı ■ Firmaların ürüne yatırım yapması desteklenmeli
 • 17. Ürün – Proje Karşılaştırması Proje Ürün Müşteri Tek Pazar Fiyatlandırma Maliyet bazlı Değer ve pazar bazlı Hayat Döngüsü Sorumlusu Müşteri Üretici Entegrasyon Müşteriye özel Genele uyumlu Yatırım Düşük Yüksek İsterler Müşteriden - hazır Pazardan toplayarak Ölçek Çalışanla oranlı - limitli Pazarla oranlı Ürün Çözüm Hizmetler SaaS de bir ürün
 • 18. Ürünleşme, Öngörü, Öngörüye Güvenerek Risk Alma ve Yatırım Gerektirir Ürün Proje, Destek, Çözüm -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Toplam Nakit Akışı Maliyet Toplam Gelir Nakit Akışı
 • 19. “Ulaşılan performansın mevcut şartlar altında ulaşılabilecek en iyi performansa oranı.” ■ Mühendislerin ve Desteklerin en iyi performansa göre optimizasyonu yapılmalı – “İstihdam modu”nda çalışan firmalara hiç bir destek verilmemeli. – “çalışan başına gelir”i arttıracak, ürün yönetimi pratiklerini uygulayacak firmalara destek verilmeli – En iyi mühendislerin, en yüksek ”çalışan başına gelir” sağlayacak firmalara yönlendirecek destekler planlanmalı. “Mühendisler Karneyle Verilmeli, mühendis başına $20K civarında kalan firmalara destek verilmemeli”
 • 20. Strateji belirleme, Başarı tanımı İş planı geliştirmek, paylaşmak ve yönetmek için ideal. Amaç - Araç (Ends - Means) İş Motivasyon Modeli OMG BMM
 • 21. Tecrübeler ■ Turkcell Teknoloji – Üretici tecrübesi – Big4: “80+ Ürün var, NOKIA’dan iyi olabilir” – 500 kişilik ekip – 7 sene, 2 ürün satışı – Problemler: ■ Ürün değil, çözüm ■ Yol haritası yok – tek ve son version ■ Tek konfigürasyon ■ Eğitim, kurulum, destek ekibi yok ■ OpsGenie – ODTÜ Teknokent – Atlassian 295 Milyon USD’ye satin aldı – CEO Berkay Mustafoğlu: “Teknolojimiz çok daha iyi, Ürün yönetimini şimdi öğreniyoruz – Müşteriyi düşünerek ürün yapmamışız geçmişte” ■ ETİYA – 800 çalışandan sonra ihracat için transformasyon – Yeni ürünler için PM
 • 23. Ürün Yöneticisi Kimdir? ■ Şirketin stratejisini ürün seviyesinde uygular ■ Ürünün hayatı süresince ekonomik değeri maksimize etmeye çalışır ■ İşlevsel (functional) bakış açısının savunucusu – Ürün Yöneticisi - İşlevsel: dıştan bakış, Özellik, Ne (ve Neden) – Mühendislik - Teknik: içten bakış, Gerçekleme, Nasıl ■ Bütün paydaşların etkinliklerinin orkestra yöneticisi – otorite olmadan ■ Ürünün satılmaya hazır olmasından sorumludur. Doğru ürünün, doğru zamanda, doğru pazara, şirket stratejisine uygun ve karlı olarak sürülmesinden sorumludur. Problem çözücü, koordinatör, eğitici, pazarlıkçı, lider
 • 24. Ürün Yöneticisi her bölümün ortasında Ürün Yöneticis i Satış/Ön satış Profesyonel Servisler Destek Pazarlama Proje Yönetimi Mühendislik Tasarım/UX Yönetim Rafa Koyanlar Raftan Alanlar
 • 25. Ürün Yöneticisinde Aranan Özellikler ■ Otonomluk ■ Yetkisiz etki – (influence w/o authority) ■ Otoriteye karşı durabilmek ■ Müşteri temsili ■ Kemikleşmemiş güçlü görüş – (Strong opinion, loosely held) ■ Dinleyiciyi elinde tutmak – (owning the audience) ■ Çırak-usta eğitimi ■ En sık görünen: CS+MBA ■ KPI’lar: – Vizyon ve strateji – Plan ve icraat – Sahiplenme ve merak – Takımlar arası işbirliği Mini-CEO (Yetkisiz!)
 • 26. Önemli Ürün Yönetim Süreçleri ■ Strateji geliştirmek/hizalamak ■ Ürün keşfi ■ Pazar analizi ■ Müşteri analizi ■ Gereksinimler ■ Yol haritası
 • 27. Ürün Keşfi: Problemle (keyif vericiyle) başlayın CAZİBE (DESIRABILITY) YAŞAYABİLİRLİK (VIABILITY) YAPILABİLİRLİK (FEASIBILITY) İş Modeli Değer önerisi Temel özellikler Teknoloji Mimari Buradan başlayın, ikna olmadan aşağıya inmeyin En sık rastlanan hata: “Ne kadar çok özelliği ekonomik olarak tıkıştırırım”
 • 29. Şelale – Çevik iş modeli TASARIM GELİŞTİRME UYGULAMA TEST GEREKSİNİM GEREKSİNİM TASARIM GELİŞTİRME TEST UYGULAMA PERSONA HİKAYE TARTIŞMA GELİŞTİRME ÜRÜN Venture Design/ Design Thinking Ürün Yönetim süreçlerinde de kullanılan bu iş modeli ile fikir parçalara bölerek israftan kaçınılabilir.
 • 30. İş Modeli Değer yaratma, iletme ve kazanma mantığı ■ Yazıcı: yazıcı mı? mürekkep mi? ■ Sinema: bilet? mısır/soda? ■ Restaurant: yemek? içecek? ■ Benzin istasyonu: benzin? market ■ Araba: servis ■ Film: Starwars lisans ■ McDonalds: Hamburger? Emlak? ■ Sporcu: Kontrat? Endorsment Strateji ve Pazar gerçekleri ile uyumlu olmalı!
 • 31. İş Modeli Kanvası (2008) Temel Ortaklar ve İşbirlikleri Temel Faaliyetler Değer Önerileri Müşteri İlişkileri Müşteri Kesitleri Temel Kaynaklar Dağıtım Kanalları Maliyet Yapısı Gelir Kaynaklar nonlinearthinking.typepad.com, July 05, 2008. Accessed Feb 25, 2010, based on Osterwalder, Pigneur (2010): Business Model Generation. 31 İşletmelere uygun Dış paydaşlara uygun Yapılabilirli k Yaşayabilirlik Cazibe CAZİBE (DESIRABILI TY) YAŞAYABİLİRLİ K (VIABILITY) YAPILABİLİRLİK (FEASIBILITY)
 • 32. Yalın Kanvas (Lean Canvas) Problem Çözüm Benzersiz Değer Önerileri HaksızAvantaj Hedef Kitle TemelÖlçütler Kanallar MaliyetYapısı Gelir Kaynakları Ürün Pazar 32 • Ürün/müşteri/değe r önerisine odaklı • Tek projeye uygun • 20 Dakika! Yapılabilirlik Yaşayabilirlik Cazibe CAZİBE (DESIRABILI TY) YAŞAYABİLİRLİ K (VIABILITY) YAPILABİLİRLİK (FEASIBILITY)
 • 33. Pazar Analizi ■ Pazarın dinamiklerinin ve çekiciliğinin çalışılması ■ Pazarlama Liderlik etmeli, PM destekler. ■ Kaynaklar: – Pazar Analistleri – Satıcılar – Endüstri periyodik yayınları – Google alerts! ■ Pazar karakteristikleri: – Büyüklüğü – ciro beklentisi, müşteri sayısı – Toplam, Servis edilebilir, Martket payı – Büyüme oranı – Trendler – Alternatifler, rakipler – Kesitler – Pazarın benzer ihtiyaç, ilgi ve öncelikleri olan alt parçası
 • 34. Kesit (Segmentation) Analizi ■ B2C – Davranış bazlı – Psikografik ■ Faaliyet ve ilgi alanı ■ Davranış ve tavır ■ Değerler ve inançlar – Demografik ■ Yaş, eğitim, adres ■ B2B – Firmagrafik ■ Adres, ciro, performans, karlılık, endüstri – Üreticiye bağlılık ■ İlişki süresi ■ Satış ■ Memnuniyet – Ürün kullanmaya kararlılık ■ Green field/değiştirme Önemi: Coğrafi öncelikleme, özellik önceliklemesi, maliyet etkin pazarlama, etkin satış ve iş geliştirme odaklanma Pazar Kesiti: Genel pazarın ortak ihtiyaç, çıkar ve öncelikleri olan alt kümesi
 • 35. Rekabet Analizi ■ Rakip tipleri ■ Kesitlere göre kilit rakipler, kazandıkları/kayıpları ■ Kendilerini ve bizi pozisyonlamaları ■ Güçlü ve zayıf yanları ■ Etik, legal durumları ■ Kaynaklar: – Rakiplerin materyalleri – Endüstri analizleri – Satış – Müşteri ve adaylar – Partnerler
 • 36. Gereksinim (Requirement) Özellik (Feature) ■ Gereksinim: İhtiyaç beyanı – “Otururken kollarımı dayamam lazım” ■ Özellik: Müşteri bakışı ile ürünün karakteristiği – “Koltuğun yastıklı kolçağı” ■ Özellikler, gereksinimleri karşılar. ■ Gereksinimler “Neden?”, Özellikler “Ne?” sorularını temsil eder. ■ Örnekler – Otururken kolların koyulacağı yer/koltuklara kolçaklar – URL’leri unutma/Tarayıcılarda yer imi (bookmark) – Şekiller hizalanmadı/PowerPoint’de “Düzenle” – Yeni müzik grubu bulamıyorum/Spotify’da öneriler
 • 37. Önceliklendirme ■ Değer – Komplekslik ■ Değer, maliyet ve risk (ağırlıklı skorlama) ■ Kano – Kullanıcı tatmini ■ Buy-a-feature – bütçe oyunu ■ MoSCoW: Must-Should-Could-Will not ■ Senaryo - Özellik ■ Kaçınılacak: – Müşteri isteği – ihtiyacı – Sızıntı Son karar: Kişisel Yargı
 • 38. Değer Önermesi ■ Müşterinin ödediğine karşı alacağı teknik, ekonomik, sosyal faydanın parasal değeridir. – Harward Business Review. ■ Göreceli kıymet, liyakat/erdem (merit), önem ■ Özellik ya da işlev değil ■ Pazar sekmesine özel ■ Problemleri anlamanızın bir yansıması ■ Değer Önermesi (PM) -> Pozisyonlama (Pazarlama) -> Mesajlaşma (S&M) ■ Biz X’in Y yapmasına Z ile yardım ediyoruz (diğerlerinden farklı olarak) – Biz sürücülerin park yeri bulmasına anlık seçenekler gösterek yardım ediyoruz – Biz park etmenin AirBNB’siyiz.
 • 39. Yol Haritası Vizyon ve Strateji’nin Hayata Geçişi ■ Faktörler – Zamanlama – Sürümler – Ana konu/ana özellikler – Hedef Pazar – Ürün Bağımlılıkları – Teknoloji – Bütçe ve öngörü – Portföy – Legal ■ Müşteriler/muhataplar – İçeride ■ Satış ■ Diğer ürün grupları ■ Yönetim – Dışarıda ■ Müşteriler ■ Analistler ■ Rakipler Müşterilerin vizyon ve stratejiniz hakkında bilgi sahibi olduğu ve çıkarımlar yaptığı öncelikli kaynak Yol Haritanızdır
 • 41. PM Türkiye ■ Mustafa Kuğu tarafından kurulan yeni komünite – Web sayfası – Whatsapp grubu ■ Teknolojik Grup (3000+), BT İhracat (700+) ailesinden
 • 42. TTGV - PDM ■ PDMA’in Türkiye Chapter’i kuruldu – Sertifikasyon ■ Komünite kuruldu – 300+ üye ■ LinkedIn sayfası var: Ürün Yönetimi Türkiye | Product Management Turkey ■ Aylık tecrübe paylaşımı webinarları düzenleniyor ■ Ankara ve İstanbul Yaz Buluşmaları düzenlendi ■ https://turkish-chapter.pdma.org/
 • 43. Qualified One - Burak Neslitürk Coach PM – Greg Prickril ■ Ürün Yönetimi eğitimleri ■ Ürün Yöneticisi eğitimleri ■ Strateji eğitimleri ■ Coaching – coachpms.com ■ Facebook grubu: – Product Management (43K Üye)
 • 44. Üretim Bandı – Eran Filiba ■ Slack Grubu – 2400+ üye ■ Podcast ■ Eğitimler ■ Kaynak paylaşımı

Editor's Notes

 1. PM olmadan olur mu?