SlideShare a Scribd company logo
Howard
GARDNER
8 typov inteligencií
Ivana Miklovič GtoG, s.r.o.
Ste šikovní?
Všetci sme
šikovní.
Iným spôsobom.
Howard Gardner • Profesor na Harwardskej
univerzite
• Napísal cez 20 kníh
preložených do 30 jazykov
• Najznámejšia kniha:
Frames of Mind: The Theory of
Multiple Intelligences (1983)
8 TYPOV INTELIGENCIÍ
CVIČENIE:
Ako môžete VY
učiť efektívnejšie
s využitím 8 typov inteligencií?
(Ako môžete aplikovať poznatky o MI
do vašej praxe?)
TIPY DO PRAXE: Ako školiť efektívnejšie?
VIZUÁLNO-PRIESTOROVÝ
 Obrazy, tvary, poznámky, video
 Použite symboly namiesto slov.
 Zapíšte kľúčové myšlienky,
pripravte si plagáty
 Farebne zvýraznite kľúčové
myšlienky.
 Pripravte si grafy a diagramy
Multiple Intelligences
Mind Map
Review tipy
 Označ chybu
• úlohou účastníkov je nájsť v texte chybu
 Využitie handoutov, farieb, obrázkov, kariet
• označiť vety pravda nepravda,
• vyplniť medzery v texte,
• flip s dobre ilustrovanými review aktivitami.
 Puzzle
• kde finálny obrázok skompletizuje proces (napr.
predajný proces) krok za krokom.
 Počuté slovo, hudba, zvuky,
rytmus
 Počúvanie Hot tipov od lektora
či druhých účastníkov
 Rytmické učenie sa kľúčových
konceptov či série krokov
v procese
 Vhodná hudba v pozadí
Vyberte si hudbu, ktorá
reprezentuje, čo ste sa naučili.
Pokojná vážna hudba stimuluje
pravú hemisféru.
AUDITÍVNY – Sluchový, Hudobný
https://www.youtube.com/https://www.youtube.com/watch?v=gNaDvAYC0Jw
watch?v=gNaDvAYC0Jw
Príklad (pozri): Spievajúci učiteľ
https://www.youtube.com/watch?v=gNaDvAYC0Jw
 Odkomunikovanie druhým, čo sa naučili
 Na kľúčové myšlienky vytvorte pesničku, vymyslite
báseň, reklamný džingel ...
Review tipy
 Fyzická aktivita a pohyb, hmat a
pocit
 Možnosť dotýkať sa predmetov,
prístrojov, učebných pomôcok
 Praktický nácvik naučeného
 Umožnite pohybovať sa po
miestnosti počas školenia
KINESTETICKÝ – Pohybový
 Umožnite precvičiť si zručnosť toho, čo sa účastníci
naučili ihneď, ako je to možné.
 Zahrajte role play toho, čo ste sa naučili
 Fyzické rozdelenie kárt do rozličných kategórií
(pravda/nepravda; pojem/definícia ...)
 Stolová hra, kde súťažia tímy
 Puzzle či skladačka, do ktorej účastníci môžu byť
zapojení
Review tipy
 Slová a jazyk
 Čítanie, písanie, diskutovanie, počúvanie
JAZYKOVÝ – Verbálno lingvistický
 Umožnite nahlas vyjadriť, čo účastníci počuli, čítali, čo si
uvedomili.
 Nechajte účastníkov vyjadriť HOT TIPY do praxe, ktoré si
odnášajú
 Nechajte účastníkov diskutovať (v skupine, dvojiciach)
Review tipy
 Čísla, logika
 Odhaľovanie krokov, sekvencií,
postupov
 Získané poznatky prezentujte v
logických, číselných sekvencií
(krok za krokom)
LOGICKO – MATEMATICKÝ
 Vytvorte mind map, a nechajte objaviť nové súvislosti
 Prepíšte si poznámky na karty/pohľadnice a usporiadajte
ich do klustrov, pokiaľ vám nedajú zmysel.
 Review aktivity, mapujúce krok po kroku istý proces,
usporiadanie obsahu do zrozumiteľných častí ...
 Zadanie: Dajte jednotlivé body do poradia
 ČO AK aktivity - Dotazovanie, čo sa stane ak by sme
nejaký krok v procese vymenili, vytváranie „Čo ak“
scenárov
Review tipy
 Ľudský kontakt, komunikácia,
spolupráca a práca v tíme
 Majú ju ľudia, ktorí dokážu
porozumieť druhým
INTERPERSONÁLNY
 Majú radosť zo skupinových
tréningových situácií,
v ktorých nové informácie
môžu byť zdieľané
a diskutované s ostatnými.
 Diskutujte o téme s niekým ďalším.
 Zaraďte skupinové diskusie facilitované daným
účastníkom
 Vytvorte priestor na zdieľanie myšlienok
- Naučte ostatných to, čo ste sa naučili.
- Porovnajte si vaše poznámky s poznámkami niekoho
iného.
 Využite stolové hry či iné tímové aktivity, kde bude
možné zapojiť interpersonálne zručnosti.
Review tipy
 Reflexia, sebaspoznávanie
 Učia sa radšej osamote
 Vyžadujú čas na reflexiu
 Schopnosť vcítiť sa do kože
druhých, interpretovať správanie
a komunikáciu.
 Chápanie vzťahov medzi ľuďmi
a situáciami
INTRAPERSONÁLNY
 Nechajte priestor na premýšľanie (o aplikácii poznatkov do
praxe ...)
 Dajte účastníkom vytvoriť „EQ network tabuľku“, kde môžu
vyplniť, kto im môže pomôcť pri aplikovaní naučeného.
 Zaraďte individuálne review napr.:
Spôsoby, ako môžem aplikovať naučené...
Ako využijem získané informácie
Premýšľajte nad správnou odpoveďou v kvíze
Uviesť koncept do akcie
Zoradiť kroky do správneho poradia
 Poskytnite účastníkom Tréningový journal, kde si môžu
poznamenať, čo sa naučili a ako to uplatnia po návrate.
Review tipy
 Zmysel
 Poskytujte informácie z
nadhľadu (helicopter view)
 Odpovedajte na otázky,
prečo sa je dôležité
zaoberať témou
EXISTENCIÁLNA
 Nechajte priestor na premýšľanie (o zmysle naučeného)
 Nechajte nájsť význam pre rôzne skupiny:
firmu,
oddelenie,
osobný význam,
pre jednoltivcov ... v tom, čo sa účastník naučil.
Review tipy
Staňte sa Multi Inteligence lektorom
Rozšírte
spôsob,
ktorým
školíte.
GtoG, s.r.o.
Ivana Miklovič
www.gtog.eu

More Related Content

What's hot

Metodologia a-ponte
Metodologia a-ponteMetodologia a-ponte
Metodologia a-ponte
Shirley Suene
 
디발자가 말하는 시선을 끄는 PPT
디발자가 말하는 시선을 끄는 PPT디발자가 말하는 시선을 끄는 PPT
디발자가 말하는 시선을 끄는 PPT
Jungwon An
 
업무 기술 향상을 위한 스마트워크 실천 가이드
업무 기술 향상을 위한 스마트워크 실천 가이드업무 기술 향상을 위한 스마트워크 실천 가이드
업무 기술 향상을 위한 스마트워크 실천 가이드
HwanJin 'David' Choi
 
시장검증계획서 김철석
시장검증계획서 김철석시장검증계획서 김철석
시장검증계획서 김철석
cskima
 
[프랜차이즈] 4팀 ver1.0
[프랜차이즈] 4팀 ver1.0[프랜차이즈] 4팀 ver1.0
[프랜차이즈] 4팀 ver1.0nceo
 
питома теплота плввлення. тепловий баланс
питома теплота плввлення. тепловий баланспитома теплота плввлення. тепловий баланс
питома теплота плввлення. тепловий балансЕвгения Сажнева
 
“ロジカル・プレゼンテーション” で実践的な論理的思考力を身につける
“ロジカル・プレゼンテーション”で実践的な論理的思考力を身につける“ロジカル・プレゼンテーション”で実践的な論理的思考力を身につける
“ロジカル・プレゼンテーション” で実践的な論理的思考力を身につける
bijikin
 
야놀자펜션 회사소개서
야놀자펜션 회사소개서야놀자펜션 회사소개서
야놀자펜션 회사소개서Hanna Hong
 
ТПЛМ 1022 Системний підхід як методологічна база логістики. О.М.Горяїнов (2009)
ТПЛМ 1022 Системний підхід як методологічна база логістики. О.М.Горяїнов (2009)ТПЛМ 1022 Системний підхід як методологічна база логістики. О.М.Горяїнов (2009)
ТПЛМ 1022 Системний підхід як методологічна база логістики. О.М.Горяїнов (2009)
Oleksiy Goryayinov
 
01 브랜드 마케팅 컨설팅 new
01 브랜드 마케팅 컨설팅 new01 브랜드 마케팅 컨설팅 new
01 브랜드 마케팅 컨설팅 new
unitasclass
 
퇴근 후 해볼만한 N 가지 활동(개발자 ver.)
퇴근 후 해볼만한 N 가지 활동(개발자 ver.)퇴근 후 해볼만한 N 가지 활동(개발자 ver.)
퇴근 후 해볼만한 N 가지 활동(개발자 ver.)
Seokjae Lee
 
PT_Brand name_(마카롱)_1809_sharing.pdf
PT_Brand name_(마카롱)_1809_sharing.pdfPT_Brand name_(마카롱)_1809_sharing.pdf
PT_Brand name_(마카롱)_1809_sharing.pdf
Namhee Choi
 
Фармацевтика України
Фармацевтика УкраїниФармацевтика України
Фармацевтика України
mResearcher
 
NDC 2010 이은석 - 마비노기 영웅전 포스트모템 2부
NDC 2010 이은석 - 마비노기 영웅전 포스트모템 2부NDC 2010 이은석 - 마비노기 영웅전 포스트모템 2부
NDC 2010 이은석 - 마비노기 영웅전 포스트모템 2부
Eunseok Yi
 
"맺어주개" 앱 서비스 디자인
"맺어주개" 앱 서비스 디자인"맺어주개" 앱 서비스 디자인
"맺어주개" 앱 서비스 디자인
정민 이
 
린스타트업 이해와 Case study(Lean Startup and Case Study)
린스타트업 이해와 Case study(Lean Startup and Case Study)린스타트업 이해와 Case study(Lean Startup and Case Study)
린스타트업 이해와 Case study(Lean Startup and Case Study)
Matthew Lee
 
사업계획서 작성법 (How to write a Business Plan)
사업계획서 작성법 (How to write a Business Plan)사업계획서 작성법 (How to write a Business Plan)
사업계획서 작성법 (How to write a Business Plan)
Matthew Lee
 
기획력_기획을 잘 하는 방법
기획력_기획을 잘 하는 방법 기획력_기획을 잘 하는 방법
기획력_기획을 잘 하는 방법
Jong taek OH
 
Інфінітив. Герундій. Термінологічний глосарій за фахом
Інфінітив. Герундій. Термінологічний глосарій за фахомІнфінітив. Герундій. Термінологічний глосарій за фахом
Інфінітив. Герундій. Термінологічний глосарій за фахом
Julia Iuras-Murava
 
게임 개발자들을 위한 마케팅 상식 (BDC 발표)
게임 개발자들을 위한 마케팅 상식 (BDC 발표)게임 개발자들을 위한 마케팅 상식 (BDC 발표)
게임 개발자들을 위한 마케팅 상식 (BDC 발표)
Harns (Nak-Hyoung) Kim
 

What's hot (20)

Metodologia a-ponte
Metodologia a-ponteMetodologia a-ponte
Metodologia a-ponte
 
디발자가 말하는 시선을 끄는 PPT
디발자가 말하는 시선을 끄는 PPT디발자가 말하는 시선을 끄는 PPT
디발자가 말하는 시선을 끄는 PPT
 
업무 기술 향상을 위한 스마트워크 실천 가이드
업무 기술 향상을 위한 스마트워크 실천 가이드업무 기술 향상을 위한 스마트워크 실천 가이드
업무 기술 향상을 위한 스마트워크 실천 가이드
 
시장검증계획서 김철석
시장검증계획서 김철석시장검증계획서 김철석
시장검증계획서 김철석
 
[프랜차이즈] 4팀 ver1.0
[프랜차이즈] 4팀 ver1.0[프랜차이즈] 4팀 ver1.0
[프랜차이즈] 4팀 ver1.0
 
питома теплота плввлення. тепловий баланс
питома теплота плввлення. тепловий баланспитома теплота плввлення. тепловий баланс
питома теплота плввлення. тепловий баланс
 
“ロジカル・プレゼンテーション” で実践的な論理的思考力を身につける
“ロジカル・プレゼンテーション”で実践的な論理的思考力を身につける“ロジカル・プレゼンテーション”で実践的な論理的思考力を身につける
“ロジカル・プレゼンテーション” で実践的な論理的思考力を身につける
 
야놀자펜션 회사소개서
야놀자펜션 회사소개서야놀자펜션 회사소개서
야놀자펜션 회사소개서
 
ТПЛМ 1022 Системний підхід як методологічна база логістики. О.М.Горяїнов (2009)
ТПЛМ 1022 Системний підхід як методологічна база логістики. О.М.Горяїнов (2009)ТПЛМ 1022 Системний підхід як методологічна база логістики. О.М.Горяїнов (2009)
ТПЛМ 1022 Системний підхід як методологічна база логістики. О.М.Горяїнов (2009)
 
01 브랜드 마케팅 컨설팅 new
01 브랜드 마케팅 컨설팅 new01 브랜드 마케팅 컨설팅 new
01 브랜드 마케팅 컨설팅 new
 
퇴근 후 해볼만한 N 가지 활동(개발자 ver.)
퇴근 후 해볼만한 N 가지 활동(개발자 ver.)퇴근 후 해볼만한 N 가지 활동(개발자 ver.)
퇴근 후 해볼만한 N 가지 활동(개발자 ver.)
 
PT_Brand name_(마카롱)_1809_sharing.pdf
PT_Brand name_(마카롱)_1809_sharing.pdfPT_Brand name_(마카롱)_1809_sharing.pdf
PT_Brand name_(마카롱)_1809_sharing.pdf
 
Фармацевтика України
Фармацевтика УкраїниФармацевтика України
Фармацевтика України
 
NDC 2010 이은석 - 마비노기 영웅전 포스트모템 2부
NDC 2010 이은석 - 마비노기 영웅전 포스트모템 2부NDC 2010 이은석 - 마비노기 영웅전 포스트모템 2부
NDC 2010 이은석 - 마비노기 영웅전 포스트모템 2부
 
"맺어주개" 앱 서비스 디자인
"맺어주개" 앱 서비스 디자인"맺어주개" 앱 서비스 디자인
"맺어주개" 앱 서비스 디자인
 
린스타트업 이해와 Case study(Lean Startup and Case Study)
린스타트업 이해와 Case study(Lean Startup and Case Study)린스타트업 이해와 Case study(Lean Startup and Case Study)
린스타트업 이해와 Case study(Lean Startup and Case Study)
 
사업계획서 작성법 (How to write a Business Plan)
사업계획서 작성법 (How to write a Business Plan)사업계획서 작성법 (How to write a Business Plan)
사업계획서 작성법 (How to write a Business Plan)
 
기획력_기획을 잘 하는 방법
기획력_기획을 잘 하는 방법 기획력_기획을 잘 하는 방법
기획력_기획을 잘 하는 방법
 
Інфінітив. Герундій. Термінологічний глосарій за фахом
Інфінітив. Герундій. Термінологічний глосарій за фахомІнфінітив. Герундій. Термінологічний глосарій за фахом
Інфінітив. Герундій. Термінологічний глосарій за фахом
 
게임 개발자들을 위한 마케팅 상식 (BDC 발표)
게임 개발자들을 위한 마케팅 상식 (BDC 발표)게임 개발자들을 위한 마케팅 상식 (BDC 발표)
게임 개발자들을 위한 마케팅 상식 (BDC 발표)
 

Viewers also liked

Sila manažéra
Sila manažéraSila manažéra
Sila manažéra
Ivana Miklovic
 
Zrodeni pre neuspech
Zrodeni pre neuspechZrodeni pre neuspech
Zrodeni pre neuspech
Ivana Miklovic
 
TRAINING FOR SUCCESS - A Guide for Novice Trainers
TRAINING FOR SUCCESS - A Guide for Novice TrainersTRAINING FOR SUCCESS - A Guide for Novice Trainers
TRAINING FOR SUCCESS - A Guide for Novice Trainers
Ivana Miklovic
 
LÍDERSTVO vs. RODIČOVSTVO
LÍDERSTVO vs. RODIČOVSTVOLÍDERSTVO vs. RODIČOVSTVO
LÍDERSTVO vs. RODIČOVSTVO
Ivana Miklovic
 
Nováčik na riadiacom poste
Nováčik na riadiacom posteNováčik na riadiacom poste
Nováčik na riadiacom poste
Ivana Miklovic
 
Dávaj pozor, s kým sa radíš
Dávaj pozor, s kým sa radíšDávaj pozor, s kým sa radíš
Dávaj pozor, s kým sa radíš
Ivana Miklovic
 
Priputany slon
Priputany slon Priputany slon
Priputany slon
Ivana Miklovic
 
LEKTORSKÉ ZRUČNOSTI - Tipy z praxe
LEKTORSKÉ ZRUČNOSTI - Tipy z praxeLEKTORSKÉ ZRUČNOSTI - Tipy z praxe
LEKTORSKÉ ZRUČNOSTI - Tipy z praxe
Ivana Miklovic
 
PREZENTUJ AKO STEVE JOBS
PREZENTUJ AKO STEVE JOBSPREZENTUJ AKO STEVE JOBS
PREZENTUJ AKO STEVE JOBS
Ivana Miklovic
 
Komunikacne zrucnosti zaklady
Komunikacne zrucnosti zakladyKomunikacne zrucnosti zaklady
Komunikacne zrucnosti zaklady
Ivana Miklovic
 
ODVAHA ČELIŤ TVRDÝM FAKTOM
ODVAHA ČELIŤ TVRDÝM FAKTOMODVAHA ČELIŤ TVRDÝM FAKTOM
ODVAHA ČELIŤ TVRDÝM FAKTOM
Ivana Miklovic
 
Ako sa stat majstrom vo svojej oblasti_Profesia Days
Ako sa stat majstrom vo svojej oblasti_Profesia DaysAko sa stat majstrom vo svojej oblasti_Profesia Days
Ako sa stat majstrom vo svojej oblasti_Profesia Days
Ivana Miklovic
 
Spartan - Ako prekonávať prekážky a dosiahnuť v živote maximálneho úspechu
Spartan - Ako prekonávať prekážky a dosiahnuť v živote maximálneho úspechuSpartan - Ako prekonávať prekážky a dosiahnuť v živote maximálneho úspechu
Spartan - Ako prekonávať prekážky a dosiahnuť v živote maximálneho úspechu
Ivana Miklovic
 
REC TELA
REC TELA REC TELA
REC TELA
Ivana Miklovic
 
Vrchy a udolia ... alebo ako byť v živote šťastný, nech sa deje čokoľvek
Vrchy a udolia ... alebo ako byť v živote šťastný, nech sa deje čokoľvekVrchy a udolia ... alebo ako byť v živote šťastný, nech sa deje čokoľvek
Vrchy a udolia ... alebo ako byť v živote šťastný, nech sa deje čokoľvek
Ivana Miklovic
 
Prezentačné zručnosti - nové trendy
Prezentačné zručnosti - nové trendyPrezentačné zručnosti - nové trendy
Prezentačné zručnosti - nové trendy
Ivana Miklovic
 

Viewers also liked (17)

Sila manažéra
Sila manažéraSila manažéra
Sila manažéra
 
Zrodeni pre neuspech
Zrodeni pre neuspechZrodeni pre neuspech
Zrodeni pre neuspech
 
TRAINING FOR SUCCESS - A Guide for Novice Trainers
TRAINING FOR SUCCESS - A Guide for Novice TrainersTRAINING FOR SUCCESS - A Guide for Novice Trainers
TRAINING FOR SUCCESS - A Guide for Novice Trainers
 
LÍDERSTVO vs. RODIČOVSTVO
LÍDERSTVO vs. RODIČOVSTVOLÍDERSTVO vs. RODIČOVSTVO
LÍDERSTVO vs. RODIČOVSTVO
 
Nováčik na riadiacom poste
Nováčik na riadiacom posteNováčik na riadiacom poste
Nováčik na riadiacom poste
 
Delegovanie
DelegovanieDelegovanie
Delegovanie
 
Dávaj pozor, s kým sa radíš
Dávaj pozor, s kým sa radíšDávaj pozor, s kým sa radíš
Dávaj pozor, s kým sa radíš
 
Priputany slon
Priputany slon Priputany slon
Priputany slon
 
LEKTORSKÉ ZRUČNOSTI - Tipy z praxe
LEKTORSKÉ ZRUČNOSTI - Tipy z praxeLEKTORSKÉ ZRUČNOSTI - Tipy z praxe
LEKTORSKÉ ZRUČNOSTI - Tipy z praxe
 
PREZENTUJ AKO STEVE JOBS
PREZENTUJ AKO STEVE JOBSPREZENTUJ AKO STEVE JOBS
PREZENTUJ AKO STEVE JOBS
 
Komunikacne zrucnosti zaklady
Komunikacne zrucnosti zakladyKomunikacne zrucnosti zaklady
Komunikacne zrucnosti zaklady
 
ODVAHA ČELIŤ TVRDÝM FAKTOM
ODVAHA ČELIŤ TVRDÝM FAKTOMODVAHA ČELIŤ TVRDÝM FAKTOM
ODVAHA ČELIŤ TVRDÝM FAKTOM
 
Ako sa stat majstrom vo svojej oblasti_Profesia Days
Ako sa stat majstrom vo svojej oblasti_Profesia DaysAko sa stat majstrom vo svojej oblasti_Profesia Days
Ako sa stat majstrom vo svojej oblasti_Profesia Days
 
Spartan - Ako prekonávať prekážky a dosiahnuť v živote maximálneho úspechu
Spartan - Ako prekonávať prekážky a dosiahnuť v živote maximálneho úspechuSpartan - Ako prekonávať prekážky a dosiahnuť v živote maximálneho úspechu
Spartan - Ako prekonávať prekážky a dosiahnuť v živote maximálneho úspechu
 
REC TELA
REC TELA REC TELA
REC TELA
 
Vrchy a udolia ... alebo ako byť v živote šťastný, nech sa deje čokoľvek
Vrchy a udolia ... alebo ako byť v živote šťastný, nech sa deje čokoľvekVrchy a udolia ... alebo ako byť v živote šťastný, nech sa deje čokoľvek
Vrchy a udolia ... alebo ako byť v živote šťastný, nech sa deje čokoľvek
 
Prezentačné zručnosti - nové trendy
Prezentačné zručnosti - nové trendyPrezentačné zručnosti - nové trendy
Prezentačné zručnosti - nové trendy
 

Similar to Howard Gardner - 8 typov inteligencií

Ako Develor Tréneri Prekračujú Očakávania účastníkov
Ako Develor Tréneri Prekračujú Očakávania účastníkovAko Develor Tréneri Prekračujú Očakávania účastníkov
Ako Develor Tréneri Prekračujú Očakávania účastníkov
Martina Georgievova
 
Prezentačné zručnosti develor
Prezentačné zručnosti develorPrezentačné zručnosti develor
Prezentačné zručnosti develor
Martina Georgievova
 
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnostiPrezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Brano Frk
 
Cesty k dobrej škole
Cesty k dobrej školeCesty k dobrej škole
Cesty k dobrej škole
lepsiageografia
 
Workshop ako na to?
Workshop ako na to?Workshop ako na to?
Workshop ako na to?
Brano Frk
 
Def.prezentácia modul 1.1. projekt amv2 (1)
Def.prezentácia modul 1.1. projekt amv2 (1)Def.prezentácia modul 1.1. projekt amv2 (1)
Def.prezentácia modul 1.1. projekt amv2 (1)
Eva Evicka
 
2UspesnaPrezentacia.ppt
2UspesnaPrezentacia.ppt2UspesnaPrezentacia.ppt
2UspesnaPrezentacia.ppt
MartinKovik2
 
Objaviteľská informatika
Objaviteľská informatikaObjaviteľská informatika
Objaviteľská informatika
Indicia
 
Rozvíjame tímovú prácu
Rozvíjame tímovú prácuRozvíjame tímovú prácu
Rozvíjame tímovú prácuIndicia
 
Treba rozvíjať podnikateľské kompetencie už od detstva?_Lohyňová
Treba rozvíjať podnikateľské kompetencie už od detstva?_LohyňováTreba rozvíjať podnikateľské kompetencie už od detstva?_Lohyňová
Treba rozvíjať podnikateľské kompetencie už od detstva?_Lohyňová
Indicia
 
Tanito - akademicka debata a tvorive pisanie
Tanito - akademicka debata a tvorive pisanieTanito - akademicka debata a tvorive pisanie
Tanito - akademicka debata a tvorive pisanieIndicia
 
Prezentácia
PrezentáciaPrezentácia
Prezentácia
Marta Krajčíová
 

Similar to Howard Gardner - 8 typov inteligencií (13)

Ako Develor Tréneri Prekračujú Očakávania účastníkov
Ako Develor Tréneri Prekračujú Očakávania účastníkovAko Develor Tréneri Prekračujú Očakávania účastníkov
Ako Develor Tréneri Prekračujú Očakávania účastníkov
 
Prezentačné zručnosti develor
Prezentačné zručnosti develorPrezentačné zručnosti develor
Prezentačné zručnosti develor
 
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnostiPrezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
 
Cesty k dobrej škole
Cesty k dobrej školeCesty k dobrej škole
Cesty k dobrej škole
 
Workshop ako na to?
Workshop ako na to?Workshop ako na to?
Workshop ako na to?
 
Def.prezentácia modul 1.1. projekt amv2 (1)
Def.prezentácia modul 1.1. projekt amv2 (1)Def.prezentácia modul 1.1. projekt amv2 (1)
Def.prezentácia modul 1.1. projekt amv2 (1)
 
2UspesnaPrezentacia.ppt
2UspesnaPrezentacia.ppt2UspesnaPrezentacia.ppt
2UspesnaPrezentacia.ppt
 
Objaviteľská informatika
Objaviteľská informatikaObjaviteľská informatika
Objaviteľská informatika
 
Rozvíjame tímovú prácu
Rozvíjame tímovú prácuRozvíjame tímovú prácu
Rozvíjame tímovú prácu
 
Treba rozvíjať podnikateľské kompetencie už od detstva?_Lohyňová
Treba rozvíjať podnikateľské kompetencie už od detstva?_LohyňováTreba rozvíjať podnikateľské kompetencie už od detstva?_Lohyňová
Treba rozvíjať podnikateľské kompetencie už od detstva?_Lohyňová
 
Tanito - akademicka debata a tvorive pisanie
Tanito - akademicka debata a tvorive pisanieTanito - akademicka debata a tvorive pisanie
Tanito - akademicka debata a tvorive pisanie
 
Prezentácia
PrezentáciaPrezentácia
Prezentácia
 
Emocna inteligencia
Emocna inteligenciaEmocna inteligencia
Emocna inteligencia
 

More from Ivana Miklovic

Ako viest hodnotiace rozhovory_ukazka.pdf
Ako viest hodnotiace rozhovory_ukazka.pdfAko viest hodnotiace rozhovory_ukazka.pdf
Ako viest hodnotiace rozhovory_ukazka.pdf
Ivana Miklovic
 
TIME MANAGEMENT - užitočné návyky, LORNA JANE
TIME MANAGEMENT - užitočné návyky, LORNA JANETIME MANAGEMENT - užitočné návyky, LORNA JANE
TIME MANAGEMENT - užitočné návyky, LORNA JANE
Ivana Miklovic
 
ADVERZITY MANAŽMENT - 80 techník na podporu psychickej odolnosti
ADVERZITY MANAŽMENT - 80 techník na podporu psychickej odolnostiADVERZITY MANAŽMENT - 80 techník na podporu psychickej odolnosti
ADVERZITY MANAŽMENT - 80 techník na podporu psychickej odolnosti
Ivana Miklovic
 
Trendy a novinky_v_starostlivosti_o_zdravie_zamestnancov_vo_firmach_v_holandsku
Trendy a novinky_v_starostlivosti_o_zdravie_zamestnancov_vo_firmach_v_holandskuTrendy a novinky_v_starostlivosti_o_zdravie_zamestnancov_vo_firmach_v_holandsku
Trendy a novinky_v_starostlivosti_o_zdravie_zamestnancov_vo_firmach_v_holandsku
Ivana Miklovic
 
PREDAJNÉ ZRUČNOSTI - PREDAJ KOMPLETNÝCH RIEŠENÍ
PREDAJNÉ ZRUČNOSTI - PREDAJ KOMPLETNÝCH RIEŠENÍPREDAJNÉ ZRUČNOSTI - PREDAJ KOMPLETNÝCH RIEŠENÍ
PREDAJNÉ ZRUČNOSTI - PREDAJ KOMPLETNÝCH RIEŠENÍ
Ivana Miklovic
 
Facilitacia a vedenie meetingov
Facilitacia a vedenie meetingovFacilitacia a vedenie meetingov
Facilitacia a vedenie meetingov
Ivana Miklovic
 
Ako viesť výberový rozhovor - Behaviorálne interview
Ako viesť výberový rozhovor - Behaviorálne interviewAko viesť výberový rozhovor - Behaviorálne interview
Ako viesť výberový rozhovor - Behaviorálne interview
Ivana Miklovic
 
Ako prežiť vo firemnej džungli
Ako prežiť vo firemnej džungliAko prežiť vo firemnej džungli
Ako prežiť vo firemnej džungli
Ivana Miklovic
 
Prečo prijímať spätnú väzbu
Prečo prijímať spätnú väzbuPrečo prijímať spätnú väzbu
Prečo prijímať spätnú väzbu
Ivana Miklovic
 
Vlastiveda 3. ročník ZŠ
Vlastiveda 3. ročník ZŠVlastiveda 3. ročník ZŠ
Vlastiveda 3. ročník ZŠ
Ivana Miklovic
 
Prírodoveda pre 3. roč. ZŠ
Prírodoveda pre 3. roč. ZŠPrírodoveda pre 3. roč. ZŠ
Prírodoveda pre 3. roč. ZŠ
Ivana Miklovic
 
SPIN selling - strategia predaja
SPIN selling - strategia predajaSPIN selling - strategia predaja
SPIN selling - strategia predaja
Ivana Miklovic
 
Prirodoveda pre 2.ročník ZŠ
Prirodoveda pre 2.ročník ZŠPrirodoveda pre 2.ročník ZŠ
Prirodoveda pre 2.ročník ZŠ
Ivana Miklovic
 

More from Ivana Miklovic (13)

Ako viest hodnotiace rozhovory_ukazka.pdf
Ako viest hodnotiace rozhovory_ukazka.pdfAko viest hodnotiace rozhovory_ukazka.pdf
Ako viest hodnotiace rozhovory_ukazka.pdf
 
TIME MANAGEMENT - užitočné návyky, LORNA JANE
TIME MANAGEMENT - užitočné návyky, LORNA JANETIME MANAGEMENT - užitočné návyky, LORNA JANE
TIME MANAGEMENT - užitočné návyky, LORNA JANE
 
ADVERZITY MANAŽMENT - 80 techník na podporu psychickej odolnosti
ADVERZITY MANAŽMENT - 80 techník na podporu psychickej odolnostiADVERZITY MANAŽMENT - 80 techník na podporu psychickej odolnosti
ADVERZITY MANAŽMENT - 80 techník na podporu psychickej odolnosti
 
Trendy a novinky_v_starostlivosti_o_zdravie_zamestnancov_vo_firmach_v_holandsku
Trendy a novinky_v_starostlivosti_o_zdravie_zamestnancov_vo_firmach_v_holandskuTrendy a novinky_v_starostlivosti_o_zdravie_zamestnancov_vo_firmach_v_holandsku
Trendy a novinky_v_starostlivosti_o_zdravie_zamestnancov_vo_firmach_v_holandsku
 
PREDAJNÉ ZRUČNOSTI - PREDAJ KOMPLETNÝCH RIEŠENÍ
PREDAJNÉ ZRUČNOSTI - PREDAJ KOMPLETNÝCH RIEŠENÍPREDAJNÉ ZRUČNOSTI - PREDAJ KOMPLETNÝCH RIEŠENÍ
PREDAJNÉ ZRUČNOSTI - PREDAJ KOMPLETNÝCH RIEŠENÍ
 
Facilitacia a vedenie meetingov
Facilitacia a vedenie meetingovFacilitacia a vedenie meetingov
Facilitacia a vedenie meetingov
 
Ako viesť výberový rozhovor - Behaviorálne interview
Ako viesť výberový rozhovor - Behaviorálne interviewAko viesť výberový rozhovor - Behaviorálne interview
Ako viesť výberový rozhovor - Behaviorálne interview
 
Ako prežiť vo firemnej džungli
Ako prežiť vo firemnej džungliAko prežiť vo firemnej džungli
Ako prežiť vo firemnej džungli
 
Prečo prijímať spätnú väzbu
Prečo prijímať spätnú väzbuPrečo prijímať spätnú väzbu
Prečo prijímať spätnú väzbu
 
Vlastiveda 3. ročník ZŠ
Vlastiveda 3. ročník ZŠVlastiveda 3. ročník ZŠ
Vlastiveda 3. ročník ZŠ
 
Prírodoveda pre 3. roč. ZŠ
Prírodoveda pre 3. roč. ZŠPrírodoveda pre 3. roč. ZŠ
Prírodoveda pre 3. roč. ZŠ
 
SPIN selling - strategia predaja
SPIN selling - strategia predajaSPIN selling - strategia predaja
SPIN selling - strategia predaja
 
Prirodoveda pre 2.ročník ZŠ
Prirodoveda pre 2.ročník ZŠPrirodoveda pre 2.ročník ZŠ
Prirodoveda pre 2.ročník ZŠ
 

Howard Gardner - 8 typov inteligencií

 • 4. Howard Gardner • Profesor na Harwardskej univerzite • Napísal cez 20 kníh preložených do 30 jazykov • Najznámejšia kniha: Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences (1983)
 • 6. CVIČENIE: Ako môžete VY učiť efektívnejšie s využitím 8 typov inteligencií? (Ako môžete aplikovať poznatky o MI do vašej praxe?)
 • 7. TIPY DO PRAXE: Ako školiť efektívnejšie?
 • 8. VIZUÁLNO-PRIESTOROVÝ  Obrazy, tvary, poznámky, video  Použite symboly namiesto slov.  Zapíšte kľúčové myšlienky, pripravte si plagáty  Farebne zvýraznite kľúčové myšlienky.  Pripravte si grafy a diagramy
 • 10. Review tipy  Označ chybu • úlohou účastníkov je nájsť v texte chybu  Využitie handoutov, farieb, obrázkov, kariet • označiť vety pravda nepravda, • vyplniť medzery v texte, • flip s dobre ilustrovanými review aktivitami.  Puzzle • kde finálny obrázok skompletizuje proces (napr. predajný proces) krok za krokom.
 • 11.  Počuté slovo, hudba, zvuky, rytmus  Počúvanie Hot tipov od lektora či druhých účastníkov  Rytmické učenie sa kľúčových konceptov či série krokov v procese  Vhodná hudba v pozadí Vyberte si hudbu, ktorá reprezentuje, čo ste sa naučili. Pokojná vážna hudba stimuluje pravú hemisféru. AUDITÍVNY – Sluchový, Hudobný
 • 13.  Odkomunikovanie druhým, čo sa naučili  Na kľúčové myšlienky vytvorte pesničku, vymyslite báseň, reklamný džingel ... Review tipy
 • 14.  Fyzická aktivita a pohyb, hmat a pocit  Možnosť dotýkať sa predmetov, prístrojov, učebných pomôcok  Praktický nácvik naučeného  Umožnite pohybovať sa po miestnosti počas školenia KINESTETICKÝ – Pohybový
 • 15.  Umožnite precvičiť si zručnosť toho, čo sa účastníci naučili ihneď, ako je to možné.  Zahrajte role play toho, čo ste sa naučili  Fyzické rozdelenie kárt do rozličných kategórií (pravda/nepravda; pojem/definícia ...)  Stolová hra, kde súťažia tímy  Puzzle či skladačka, do ktorej účastníci môžu byť zapojení Review tipy
 • 16.  Slová a jazyk  Čítanie, písanie, diskutovanie, počúvanie JAZYKOVÝ – Verbálno lingvistický
 • 17.  Umožnite nahlas vyjadriť, čo účastníci počuli, čítali, čo si uvedomili.  Nechajte účastníkov vyjadriť HOT TIPY do praxe, ktoré si odnášajú  Nechajte účastníkov diskutovať (v skupine, dvojiciach) Review tipy
 • 18.  Čísla, logika  Odhaľovanie krokov, sekvencií, postupov  Získané poznatky prezentujte v logických, číselných sekvencií (krok za krokom) LOGICKO – MATEMATICKÝ
 • 19.  Vytvorte mind map, a nechajte objaviť nové súvislosti  Prepíšte si poznámky na karty/pohľadnice a usporiadajte ich do klustrov, pokiaľ vám nedajú zmysel.  Review aktivity, mapujúce krok po kroku istý proces, usporiadanie obsahu do zrozumiteľných častí ...  Zadanie: Dajte jednotlivé body do poradia  ČO AK aktivity - Dotazovanie, čo sa stane ak by sme nejaký krok v procese vymenili, vytváranie „Čo ak“ scenárov Review tipy
 • 20.  Ľudský kontakt, komunikácia, spolupráca a práca v tíme  Majú ju ľudia, ktorí dokážu porozumieť druhým INTERPERSONÁLNY  Majú radosť zo skupinových tréningových situácií, v ktorých nové informácie môžu byť zdieľané a diskutované s ostatnými.
 • 21.  Diskutujte o téme s niekým ďalším.  Zaraďte skupinové diskusie facilitované daným účastníkom  Vytvorte priestor na zdieľanie myšlienok - Naučte ostatných to, čo ste sa naučili. - Porovnajte si vaše poznámky s poznámkami niekoho iného.  Využite stolové hry či iné tímové aktivity, kde bude možné zapojiť interpersonálne zručnosti. Review tipy
 • 22.  Reflexia, sebaspoznávanie  Učia sa radšej osamote  Vyžadujú čas na reflexiu  Schopnosť vcítiť sa do kože druhých, interpretovať správanie a komunikáciu.  Chápanie vzťahov medzi ľuďmi a situáciami INTRAPERSONÁLNY
 • 23.  Nechajte priestor na premýšľanie (o aplikácii poznatkov do praxe ...)  Dajte účastníkom vytvoriť „EQ network tabuľku“, kde môžu vyplniť, kto im môže pomôcť pri aplikovaní naučeného.  Zaraďte individuálne review napr.: Spôsoby, ako môžem aplikovať naučené... Ako využijem získané informácie Premýšľajte nad správnou odpoveďou v kvíze Uviesť koncept do akcie Zoradiť kroky do správneho poradia  Poskytnite účastníkom Tréningový journal, kde si môžu poznamenať, čo sa naučili a ako to uplatnia po návrate. Review tipy
 • 24.  Zmysel  Poskytujte informácie z nadhľadu (helicopter view)  Odpovedajte na otázky, prečo sa je dôležité zaoberať témou EXISTENCIÁLNA
 • 25.  Nechajte priestor na premýšľanie (o zmysle naučeného)  Nechajte nájsť význam pre rôzne skupiny: firmu, oddelenie, osobný význam, pre jednoltivcov ... v tom, čo sa účastník naučil. Review tipy
 • 26. Staňte sa Multi Inteligence lektorom Rozšírte spôsob, ktorým školíte.