Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Triam Float Magazine Leren En Innoveren

526 views

Published on

Het nieuwe TriamFloat magazine is uit!

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Triam Float Magazine Leren En Innoveren

 1. 1. samen leren groeien 1 leren en innoveren In dit nummer onder andere: Relatie + Relatie + (…) = Innovatie Kun je innoveren leren? Acht succesfactoren Leren en innoveren in het onderwijs MAJIBU: wie geen enkel risico neemt, zet alles op het spel
 2. 2. 2 Hans van der Velden
 3. 3. 3Alstublieft!Met trots presenteren we de tweede Innoveren is als organisatie je product Leren is ons vak en onze passie! Weeditie van het magazine samen leren of dienst laten aansluiten op nieuwe wisselen regelmatig en met plezier vangroeien. We koppelen ontwikkelingen wensen en eisen vanuit de omgeving. gedachten over de ontwikkelingen op ditover leren aan onze eigen visie en Een organisatie kan innoveren als zij oog vlak met elkaar en met onze klanten. Inlaten u kennismaken met onze eigen heeft voor de omgeving en flexibel kan dit magazine delen wij zoals gezegd onzeervaringen. Dit nummer staat in het inspelen op de wijzigingen vanuit de expertise met u, maar we nodigen u ookteken van leren en innoveren. omgeving. Een innoverende is constant uit te reageren. Uw reactie en mening in beweging. Veranderingen en leren zijn leiden bij ons weer tot nieuwe ideeën onlosmakelijk met elkaar verbonden. In en kennis. Veel leesplezier! dit magazine willen we onze kijk op de relatie tussen leren en innoveren met u Hans van der Velden delen. samen leren groeien
 4. 4. 4Even voorstellen...Wij zijn TriamFloat Wat wij doen Wij leren zelf ookWij zijn TriamFloat, een ambitieus Opleidingskundige dienstverlening Onze consultants werken samen metbureau met eigen-wijze professionals bieden op maat, dat is wat TriamFloat hun collega’s van ons zusterbedrijfmet een passie voor leren en doet. We adviseren, onderzoeken, Giraffe HR aan hun expertise. Thema’sontwikkelen. Wij hebben naam en faam ontwerpen en ontwikkelen. die zij, om u van dienst te zijn, samenopgebouwd als Triam (sinds 1983), Float Voorbeelden van ons werk: uitdiepen zijn: Positioneren enOpleidingspartners (sinds 1997) en Float implementatie van nieuwe vormen Professionaliseren van Leren (PPL),Onderwijspartners (sinds 2005). Per 1 van leren en toetsen, formulering van Talent- en Organisatieontwikkeling,januari 2010 vormen we samen met strategisch opleidingsbeleid, uitvoering E-HRM & leren en ICT,Giraffe HR de HR-tak van The Human onderzoek naar leerbehoeften, Generatiemanagement, HR in hetNetwork for Professionals. ontwerp van leertrajecten en curricula onderwijs en Compensation & Benefits. op maat, ontwikkeling van (blended) leermiddelen en toetsen. We hebben ervaring in de branches Onderwijs, Overheid, Zorg & Welzijn, Techniek, Logistiek & Industrie en Zakelijke Dienstverlening & Retail.
 5. 5. 5Typisch een TriamFloaterToont passie voor lerenBrengt op eigen wijze zijn visie op lerenLaat zijn bijdrage aan uw groei zienMaakt u enthousiast voor lerenWerkt eigen-wijsStaat voor zijn deskundig adviesStelt met hoofd en hart kritische vragenImplementeert met lef inventieve oplossingenTrekt samen opMaakt u mede eigenaarDeelt deskundigheidStemt af op uw situatie Typisch een TriamFloater
 6. 6. 6Joop van DiepenJoop heeft een onderwijshart. Immers, in Innovatie in het onderwijs is aandachthet onderwijs wordt de basis gelegd voor voor de ontwikkeling van talenten, vanieders toekomst. Hij vindt het prachtig zowel leerlingen als docenten.om een bijdrage te kunnen leveren aan Joop weet door zijn ontspannen manierde belangrijke ontwikkeling die elke van werken snel aansluiting te vindenleerling in deze periode doormaakt. Hoe in een team en verantwoordelijkheiddichter bij het leerproces van de leerling, bij de betrokkenen te creëren. Hij werkthoe interessanter. De leerling centraal. vanuit gezamenlijkheid en probeert opEchter, de kwaliteit van het onderwijs die manier de talenten van docenten testaat of valt bij het meesterschap van de benutten en te ontwikkelen. Weer eendocent. stap dichter bij de school als lerende organisatie, voor zowel leerlingen als docenten. Typisch een TriamFloater
 7. 7. 7Nancy Naber“Met veel toewijding u uitdagen om Vragen stellen,te leren en te innoveren” dat is het structuurmotto van Nancy. Nancy is een aanbrengen engedreven leerdeskundige die graag doelgerichtheidsamen met de klant meedenkt kenmerken haaren vervolgens meewerkt om te manier van werken.komen tot een antwoord op de Uitgangspunt is tevragen die er zijn. Met haar sensitieve allen tijde een positieve,aanpak sluit ze aan op de wens van waarderende benaderinguw organisatie. Nancy is goed in het van de mens en zijn talenten.analyseren van situaties. Samen bouwen, (ver)binden, leren en beleven is haar passie! Typisch een TriamFloater
 8. 8. 8Onze werkwijzeWe streven naar doordachte Onze expertise staat in dienst van umaatwerkoplossingen zodat u onafhankelijk blijftOnze oplossingen zijn afgestemd op uw We dragen zorgvuldig onze kennis over.situatie, verrassend én toepasbaar. Door ons in te zetten, investeert u in uw eigen expertise.We zorgen voor de juiste mensen op dejuiste plaats We stellen u kritische vragen om hetWe zetten uitsluitend consultants in die beste resultaat te bereikenqua expertise en persoonlijkheid geknipt We blijven altijd vriendelijk, maarzijn voor de job. vragen door als dit noodzakelijk is om tot een goed resultaat te komen.We communiceren open en directWe ontvangen graag feedback. Zo leren Voor ons telt alleen úw einddoelwe zelf ook. Hoeveel passie we ook hebben voor ons vak, we verliezen uw organisatiedoelen nooit uit het oog. samen leren groeien
 9. 9. 9Relatie + Relatie + (…) = Innovatiedoor: Jorien Oosterman en Femke SikkemaUit onderzoek van de Vrije De kracht van het netwerk is TriamFloat * Zie hiervoor de masterthesis van HajarUniversiteit* blijkt dat bedrijven niet vreemd. Als onderdeel van The Siamar (december 2010): Rethinking therelaties gebruiken om innovatieve of Human Network zijn we groot geworden Boundaries of Competition: Uncoveringverbeterde diensten te leveren. Een met het delen en verrijken van kennis a strategic alliance portfolio for servicesterke, vaste kern van relaties, die en ervaring. Ons netwerk is groot en innovationsbovendien voldoende breedte heeft, bestaat zowel uit universiteiten engeeft toegang tot vernieuwende hogescholen met hun studenten, onzeinformatie. professionals, onze samenwerkpartners en natuurlijk onze gesprekspartners in de organisaties die wij ondersteunen.
 10. 10. 10De netwerkgedachte en het uitgangspuntdat delen leidt tot groei, inspireert onstot concrete acties. Zo doen studentenonderwijskunde of HRM onderzoek naarthema’s op het gebied van leren enontwikkelen, in samenwerking met onzeprofessionals en gesprekspartners. Dezeverdieping van onze ervaringen in depraktijk leidt tot bruikbare expertise. Wijdelen deze expertise graag, want delengeeft energie. Getuige de ontbijtsessiedie begin 2011 plaatsvond.
 11. 11. 11Ontbijtsessie effectief coachgedrag in retailorganisatiesTriamFloat faciliteert graag Vervolgens werd gebrainstormd overontmoetingen tussen relaties. Immers: hoe de resultaten handen en voetenrelatie + relatie + … = innovatie. Op kunnen krijgen in de praktijk van de4 februari 2011 vond bijvoorbeeld retailers. Zowel de bedrijven uit deeen inspirerende ontbijtsessie over onderzoeksgroep, Deen Supermarkten,coaching in de retail plaats in ons pand Welkoop, Kruidvat, De Tuinen en HEMA,in Utrecht. Na een gezamenlijk ontbijt als andere geïnteresseerde retailerspresenteerde Jorien Oosterman de als Cool Cat, Nike, Plus Retail, Aholdresultaten van haar onderzoek naar en de Coltex Retail Group, wareneffectief coachgedrag in de retail. vertegenwoordigd. samen leren groeien
 12. 12. 12 “Het spelen van MAJIBU vond ik erg leuk. Deze werkvorm is echt een aanrader voor organisaties die met thema’s aan de slag willen gaan en een vertrekpunt zoeken. Het is energievol, je komt snel met inhoudelijke punten en het geeft aanleiding voor discussie.” Bas SchoonisDe deelnemers kregen pittige en Zo leverde de sessie een aantal COOLCATprikkelende vragen voorgeschoteld in concrete ideeën op, zoals rollenspellenhet spel MAJIBU (zie ook bladzijde 12 ontwikkelen, peer-to-peer coaching “MAJIBU geeft je op een ongedwongentot 20), waardoor de energie er direct inzetten, werken aan een gezamenlijke manier inzicht in verschillende thema’s,in zat. Na heel wat inzichten verzameld mindset en MAJIBU inzetten om tot een tevens is het spel breed inzetbaar.te hebben, inspireerden deelnemers eenduidige interne werkwijze te komen. Een nuttige tool voor trainingen enelkaar om ambitieus maar realistisch Als de organisaties deze energie kunnen groepssessies.”naar de eigen situatie en mogelijkheden vasthouden bij de realisatie van hunte kijken. plannen, belooft dit heel veel! Kimm van der Meer COLTEX Retail Group
 13. 13. 13MAJIBUWie geen enkel risico neemtzet alles op het spel De kracht van een spel Uitgangspuntendoor: Krista Peeters en Sjors van Gils Ooit behoefte gehad om out of the box Met deze uitgangspunten in het te brainstormen, beslissingen te nemen, achterhoofd heeft TriamFloat het tot een gemeenschappelijk gedeelde spel MAJIBU ontwikkeld. Een spel dat visie te komen of thema’s te verkennen? voor verschillende doelstellingen en De kans is groot van wel … Waarom dan onderwerpen gebruikt kan worden. geen spel inzetten? Tijdens het spelen worden rollen en regels doorbroken en ontstaat er een De kracht van een spel zit hem in het waardevolle groepsdynamiek. samenspel, de kennisoverdracht én het competitie- en kanselement: er wordt In een veilige omgeving, even los van op een speelse manier doelgericht de waan van de dag, komen belangrijke gewerkt aan serieuze thema’s. onderwerpen aan de orde tijdens het spelen van MAJIBU. En het mooiste is: het spel is volledig op maat te maken, passend bij iedere situatie en organisatie.
 14. 14. 14 Wat levert het spelen van MAJIBU op? MAJIBU betekent antwoorden in het De output van het spel biedt De dynamiek die tijdens het spelen Swahili. En dat is precies wat het spelen organisaties een handvat om ontstaat zorgt voor teambinding, van het spel oplevert: antwoorden prioriteiten te stellen en actiepunten motivatie en het genereren van op vragen en dilemma’s die binnen te formuleren. Het spelen van MAJIBU creatieve ideeën die wat minder voor organisaties voorkomen. Doordat spelers zorgt voor bewustwording van actuele de hand liggen. Kortom, het spelen antwoorden geven op de gestelde thema`s en het uitwisselen van van MAJIBU is een luchtige en speelse vragen, wordt er in een korte tijd een ervaringen en kennis met betrekking manier om voor inspiratie en innovatie schat aan informatie verzameld. tot de betreffende thema`s. Doordat binnen uw organisatie te zorgen. het een spel is, wordt iedere speler gemotiveerd om zijn of haar visie te geven, want de teams strijden om het beste antwoord.
 15. 15. 15samen leren groeien
 16. 16. 16
 17. 17. 17samen leren groeien
 18. 18. 18“Het spel Majibu is zeer interessant. “De business game is een ontspannende “Ik heb Majibu ervaren als eenDoor de juiste strategische vragen te en interactieve manier om in teams motiverend spel om op een originele,stellen, kom je tot de hoofdpunten van verschillende perspectieven rondom leuke manier ideeën en inzichten meteen strategisch plan.” een bepaald thema aan bod te laten elkaar te delen, te bespreken en te komen. Je wordt getriggerd zowel dieper waarderen. Ik heb het met veel plezierRobby Maas na te denken over aspecten van het gespeeld.”DIT Vakopleidingen thema, maar ook om creatief te zijn en tactisch te spelen met betrekking tot de Willem-Jan Aarts gedachtegang van andere teams. Leuk SCA Hygiene Products Gennep B.V. om op deze manier tot verschillende inzichten te komen.” Marleen van der Weijde en Anna Bouman Van Lanschot Bankiers
 19. 19. 19Ons aanbodWij bieden u het gebruik van hetMAJIBU spelbord, spelvoorbereiding,spelbegeleiding en spelafronding.Tijdens het spel MAJIBU verwerkenwij met u en uw collega’s de gegevenantwoorden tot een visie over decontext waarin het spel is ingezet.Samen geven we beslissingen,inzichten of uitgangspunten een plekin een actieplan voor een vervolg inde praktijk na het spel MAJIBU. samen leren groeien
 20. 20. 20 door: Brenda Zandsteeg
 21. 21. 21Kun je innoveren leren? Acht succesfactorenNederland voelt de adem van de snel Technische innovatie en sociale De roep om innovatie in Nederlandgroeiende economieën van China en innovatie gaan hand in hand: de komst is niet los te zien van de tijdgeestIndia in de nek. Maxime Verhagen en van het internet leidt samen met de van vergrijzing en ontgroening,Barack Obama zijn het eens: investeren ontwikkeling van e-business-strategieën veranderingen in sociale verhoudingen,in innovatie èn onderwijs is nodig om tot meerwaarde voor de klant èn het in opvattingen over werk ende internationale concurrentieslag niet bedrijfsleven. Het gebruik van sociale maatschappij. Deze factoren dwingente verliezen. media is een technische en sociale organisaties na te denken over werven, ontwikkeling die enorme kansen biedt selecteren, ontwikkelen en boeien vanInnovatie gaat over het ontwerpen, voor de communicatie tussen bedrijven medewerkers, en het verhogen vanuitvinden, ontwikkelen, en/of en hun shareholders. arbeidsparticipatie of productiviteit.implementeren van nieuwe ofaangepaste producten, diensten,processen, organisatiestructuren,businessmodellen met als doel nieuwewaarde creëren voor klanten en winstvoor de eigen organisatie. samen leren groeien
 22. 22. 22Wikipedia noemt vier factoren die innovatie stimuleren. Helaas doven deze succesfactoren vaak uit tijdens deTwee externe: eisen vanuit de overheid en concurrentiedruk. schoolloopbaan of in een werkomgeving. Een uitdaging dusTwee interne: het betrekken van shareholders bij voor zowel het onderwijs als het bedrijfsleven.productontwikkeling en het beschikken over uitvinders metgoede ideeën èn commerciële inslag. Werkend leren Bedrijven kunnen niet meer bestaan van goed zijn in eenWaar raakt leren aan innovatie? kunstje. De focus verschuift van de dingen beter doen, naarHoewel er een HBO Minor Innovatie en Leren bestaat, lijkt de goede dingen doen. Innovatie vraagt naast meesterschaphet alsof je innoveren niet op school leert. Neem de tiener een blik naar buiten. Het vraagt om denken buiten de kadersdie op zijn kamer nieuwe apps ontwikkelt. Echter, als je goed en nieuwe dingen bedenken, of het combineren van kenniskijkt, zijn het slimme en ondernemende kids die handig zijn in vanuit verschillende werkgebieden.iets, veel tijd achter de pc doorbrengen, dat erg leuk vindenen die iets willen maken dat werkt en het ook gewoon doen. Voor innovatie heb je competente en meedenkendeNiet gehinderd door opvattingen over hoe het hoort en kan. medewerkers nodig die flexibel meebewegen met deKenmerken die opvallend overeen komen met factoren die organisatie en een bijdrage kunnen leveren aan blijvendebijdragen aan professioneel leren en expertiseontwikkeling. toegevoegde waarde voor de klant. Medewerkers dieDus leren en innoveren hebben wel degelijk raakvlakken! werkend leren, dragen bij aan innovatie!
 23. 23. 23Leren tijdens het werk gaat echter niet vanzelf. Talent genoeg, Innovatie en HRmaar motivatie, drive en zelfvertrouwen raken vermorzeld Inzetten op HR beleid werkt: uit onderzoek onderin bureaucratie en hiërarchie. Het moet anders: er moet Belgische MKB-bedrijven blijkt dat meer aandacht vooraandacht komen voor het koppelen van talent aan strategie, HRM samenhangt met een hogere arbeidsproductiviteitvoor het waarderen van sterke punten. Die benadering werkt, en rentabiliteit. Er is gekeken naar werving en selectie,zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Tilburg. loopbaanmanagement, opleiding, participatie werknemers in de besluitvorming, beloning en resultaatmanagement.Er moet uitwisseling zijn tussen disciplines, tussen oudere enjongere medewerkers. Er moet minder gemanaged en meer Jong geleerd…aangemoedigd worden, fouten maken moet kunnen. Als je wilt Het is doodzonde als in het onderwijs de drive om te lereninnoveren is er bij het management meer kennis nodig over waarmee je bent geboren, verdwijnt. Even voor de goedeleren en ontwikkelen. orde: er gaat veel goed in het Nederlands onderwijs: we scoren op rekenen en taal hoger dan Engeland, Duitsland en de VS. Het aantal mensen met een HBO of WO diploma is enorm gestegen de laatste 20 jaar. Toch kunnen ook in het onderwijs dingen beter. Wat het lastig maakt: er verandert veel en vaak en iedereen heeft verstand van onderwijs, zo schijnt.
 24. 24. 24 Wat is nodig in onze scholen om innovatie te versterken? 1 Meesterschap 3 Goede leerdoelen Het opleiden tot expert in een vak of professie vraagt veel: Stel meesterschap doelen (ik wil mijn prestatie verbeteren, selectie van talent en een intensief en rijk leertraject. het beste uit mezelf halen) in plaats van professionele doelen Onderwijsinstellingen in hoger onderwijs moeten kunnen (ik wil mijn ouders of docent tevreden stellen). Meesterschap selecteren aan de poort. Een school die wordt gedreven door doelen leiden tot succesvol leren en tot ontwikkeling van het zoveel mogelijk studenten gediplomeerd afleveren, gaat expertise niet voor kwaliteit. 2 Hoge eisen aan inzet en prestatie 4 Waarderend denken Leerlingen voelen aan of er hoge verwachtingen zijn van hun Het benadrukken van sterke punten werkt ook in het inzet. Als er lage eisen worden gesteld, als er geen beloning onderwijs. Wel samen met een realistisch beeld van hoe je is als je het maximale uit jezelf haalt, leidt dat tot een zesjes prestatie kunt verbeteren, want ergens goed in worden kost cultuur en gêne over je eigen opleiding. tijd en inzet, ook als je talent hebt. Enkel benadrukken van talent, kan soms zelfs leiden tot uitval, als verwachtingen onhaalbaar lijken.
 25. 25. 255 Creativiteit en spiritualiteit 7 Samenwerkend lerenIk zou wat vaker de Bono willen tegenkomen, lateraal denken Samenwerkvaardigheden zijn onmisbaar, evenalsis bijvoorbeeld een krachtige methode. interdisciplinair werken.Ook van meditatie is aangetoond dat het de concentratie en Zorg wel voor balans in het curriculum.het lerend vermogen bevordert.6 Ondernemerschap en experimenteren 8 Goede docentenVeel HBO en MBO scholen experimenteren succesvol met De grootste voorspeller van een goed leerresultaat is eenondernemen. Door leerlingen te laten experimenteren in en goede docent. Daarvan zijn er gelukkig veel in het Nederlandsbuiten de school, help je ze leren van proberen: onmisbaar bij onderwijs. Goede docenten zijn lerende meesters.innovatief gedrag. Zij verdienen dan ook zelf een goed HRM en HRD beleid!
 26. 26. 26Leren en innoveren in het onderwijsdoor: Sanna LangerakIn dit artikel wil ik graag mijn gedachten met u delen over Wijzigingen in de beroepspraktijk worden viahoe lerend en innovatief onderwijsinstellingen zijn. competentieprofielen en kwalificatiedossiers in de opleidingenHierbij ga ik uit van wat ik zie en hoor in de praktijk. opgenomen. Daarnaast maken opleidingen continu kleine aanpassingen in het programma of de manier van werken opIn de praktijk zie ik dat onderwijsinstellingen op twee niveaus basis van hun ervaringen bij het uitvoeren. De implementatieinnoveren. Zij innoveren op het niveau van het primaire van competentiegericht onderwijs is hier een voorbeeld van.proces, de opleidingen, en op het niveau van de organisatie. In Met de implementatie van CGO is er ook meer aandachthet primaire proces brengen instellingen met grote regelmaat gekomen voor de loopbaan en talenten van de student.veranderingen aan. Om de paar jaar implementeert menwel een nieuw onderwijsconcept. Nieuwe landelijke kaders Op het niveau van de organisatie zie ik dat innovatie metvormen vaak de bron voor deze veranderingen. name gericht is op efficiënter en goedkoper werken of de implementatie van de CAO. Het gaat hier om verbeterslagen vanuit beheersmatig en financieel oogpunt. De invulling van de professionalisering van medewerkers is bijvoorbeeld met name gericht op de functie van de medewerker. Men legt lang niet altijd de verbinding tussen de doelen van de organisatie en de daarbij horende competenties en de talenten van de individuele medewerkers.
 27. 27. 27Dat er in de organisatie beheersmatig wordt geïnnoveerd enweinig aandacht is voor (de talenten van) het individu heeft totgevolg dat docenten hun motivatie en energie verliezen. Dat isletterlijk zichtbaar als je in scholen rondloopt en met docentenspreekt. Docenten worden immers niet in hun volle potentieelingezet en door de context niet uitgedaagd tot creativiteit. Hetlerend vermogen van docenten en daarmee van de organisatie isdaardoor, naar mijn mening, beperkt.Kunnen onderwijsinstellingen hierin een positieve draai maken?Ja! Ik zie hier voor de afdeling HR een sleutelfunctie in. Deafdeling HR kan een aantal stappen zetten. Als eerste is het vanbelang om te zorgen voor stroomlijning met de strategischedoelen van de organisatie en (het leren van de deelnemers in)het primaire proces van de organisatie. Ook de afdeling HR kaneen stap zetten door verbinding te leggen met de stafdienstenOnderwijs & Kwaliteit en de interne Academie. Samen kunnen zijde partner zijn in het vertalen van de organisatiedoelen naar depraktijk van de deelnemer en medewerker.
 28. 28. 28De afdeling HR kan ook een bijdrage leveren door zichzelf een Als het HR-afdelingen lukt om deze draai te maken, zullenaantal vragen te stellen. medewerkers op individueel niveau gemotiveerder zijn. En elk individu kan vanuit zijn kwaliteiten een optimale meerwaarde• Wat betekent professionaliteit binnen de eigen organisatie voor de organisatie leveren. en welke kaders wil je stellen voor de ontwikkeling van de Eenieder voelt de ruimte om te creëren en te leren. medewerkers? Er ontstaat innovatieve energie van onderop. De organisatie als lerend wezen komt tot leven en geeft een positieve boost• Welke stijl van leidinggeven past hierbij en op welke wijze aan de kwaliteit van het onderwijs. maken we resultaatafspraken met elkaar?• Hoe kunnen de HR-processen het beste ingericht worden om ondersteunend te zijn aan de cultuur die je wilt neerzetten? Denk bijvoorbeeld aan de inhoud van de beoordelingscyclus. HR als motor in het creëren van een meer loopbaangerichte, talentgerichte en innovatieve cultuur.
 29. 29. 29
 30. 30. 30minicolumndoor: Esther ScheffenerAan de hemel hangt een zeilboot,Wolken liggen op het strand.Ja, de wereld is veel leuker,Van de omgekeerde kant!Shel SilversteinInnoveren gaat om risico’s durvennemen om tot iets nieuws te komen.Leren doe je om te verbeteren, teveranderen en daardoor successen teboeken!Het is niet moeilijk, je moet alleen destap durven te nemen. Wij bieden jegraag een helpende hand.
 31. 31. 31leestipsDe kracht van de zwerm Easycratie De Stip Jaap van Ginneken Martijn Aslander Peter H. Reynolds ISBN-13: 9789047001706 Erwin Witteveen ISBN: 9789056375546 ISBN-13: 9789052617022Zelfsturing in de organisatie. De toekomst van werken en organiseren. Innoveren is anders durven denken enInspirerend en prikkelend voor eenieder In de organisatie van de toekomst op een andere manier naar de werelddie zich vaker afvraagt of het niet met mobiliseren mensen gelijkgestemden die kijken. Talent moet je zien!wat minder regels en managers kan. sympathiseren met hun doelen en henVeel vergelijkingen die tot denken helpen deze te halen. De echte easycraat En wat is nou een stip? Geen woorden,aanzetten, maar ook ruimte laten. Roept is vol zelfvertrouwen en pragmatisch. gewoon lezen.de vraag op: “Zijn we als mens nog Sociale media spelen een belangrijke rol.in staat om de (vaak schijn) controle Geld en hiërarchie bepalen niet meer delos te laten en ons over te geven aan keuzes. Easycratie begint bij jezelf, doorzelforganisatie”. medestanders te vinden die je helpen. Het boek is als iPhone / iPad app (gratis) te downloaden. samen leren groeien
 32. 32. 32 Geïnspireerd geraakt? Neem vrijblijvend contact met ons op Samen leren groeien is een uitgave om te bespreken wat we voor u kunnen van TriamFloat. betekenen. © 2011 ontwerp: coen.info TriamFloat Redactie: Orteliuslaan 855 Sanna Langerak 3528 BE UTRECHT Marieke Megens T: 030 - 890 54 30 Brenda Zandsteeg F: 030 - 890 54 47 Renée van der Most E: office@triamfloat.nl I: www.triamfloat.nl www.samenlerengroeien.nl

×