Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Coaching Voor Managers1

3,040 views

Published on

 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2F90ZZC ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2F90ZZC ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Coaching Voor Managers1

 1. 1. Petro van Pelt Emoratio Coaching & Counselling & Training.
 2. 2. 10 gouden coachingsregels <ul><li>Wees een OEN, (open, eerlijk, nieuwsgierig). </li></ul><ul><li>Gebruik LSD, (luisteren, samenvatten, doorvragen). </li></ul><ul><li>Laat OMA thuis, (oordelen, meningen, adviezen). </li></ul><ul><li>Wees ‘lui’, (eigenaarschap blijft bij de medewerker). </li></ul><ul><li>Blijf een ‘dom blondje’, (nee, ik snap het niet, vertel…). </li></ul><ul><li>Storingen (rondom proces), hebben voorrang. </li></ul>Petro van Pelt Emoratio Coaching & Counselling & Training.
 3. 3. <ul><li>Zwem onder de waterlijn, (opvattingen, zelfbeeld, motivatie). </li></ul><ul><li>Wees duidelijk over de ‘meetlat’, (welk gedrag wens je te zien als resultaat). </li></ul><ul><li>Houd je petten uit elkaar: </li></ul><ul><li>pet van de leider houd je altijd op:visie, missie, doelen en waarden van de organisatie </li></ul><ul><li>pet als manager: structuur, controle, beoordelen, etc. </li></ul><ul><li>Pet als coach: ontwikkelingsgericht op de medewerker onverwachte wisseling van managerspet en coachpet levert wantrouwen en gesloten communicatie op. </li></ul><ul><li>Let op patronen in gedrag en opvattingen in de hier-en-nu-situatie: </li></ul><ul><li>1x = toeval. </li></ul><ul><li>2x = opmerkelijk. </li></ul><ul><li>3x = patroon. </li></ul>Petro van Pelt Emoratio Coaching & Counselling & Training.
 4. 4. De 4 succesfactoren van coaching <ul><li>Los van werk- zienswijzen kent (individueel- en team), coachen vier succesfactoren: </li></ul><ul><li>Meetlat. </li></ul><ul><li>Eigenaarschap. </li></ul><ul><li>Ijsberg </li></ul><ul><li>Hier-en-nu. </li></ul><ul><li>Zoek de disbalans in relatie met de coachvraag en vind de sleutel tot de oplossing! </li></ul><ul><li>Wat valt op? Waar zit de angel? </li></ul><ul><li>Iedereen heeft problemen, maar wat maakt dit probleem tot het probleem? </li></ul><ul><li>Hoe houdt iemand/ het team de huidige situatie in stand? </li></ul><ul><li>Hoe zet iemand/ het team zichzelf klem? </li></ul>Petro van Pelt Emoratio Coaching & Counselling & Training.
 5. 5. De 4 succesfactoren <ul><li>Meetlat </li></ul><ul><li>Hoe verhoudt zich de eigen visie met de visie van het bedrijf en de werkcontext? Wordt er een duidelijk (visueel) doel positief geformuleerd? </li></ul><ul><li>Eigenaarschap </li></ul><ul><li>Hoe gaat iemand of een team om met eigenaarschap, c.q. verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag, de effecten ervan op anderen en het resultaat daarvan? Een coachvraag impliceert eigenaarschap: “Hoe kan ik …?” </li></ul><ul><li>De ijsberg </li></ul><ul><li>Welke opvattingen ondersteunen de huidige situatie? Welke opvattingen ondersteunen de huidige doelstelling? </li></ul><ul><li>Hier-en-nu-situatie </li></ul><ul><li>Klopt het getoonde gedrag met wat de bedoeling is? Of zie je gedrag dat duidelijk maakt hoe de huidige situatie in stand wordt gehouden? Bijvoorbeeld niet naar elkaar luisteren, elkaar niet aanspreken, afspraken vergeten, initiatief bij de manager leggen. </li></ul>Petro van Pelt Emoratio Coaching & Counselling & Training.
 6. 6. De ijsberg Petro van Pelt Emoratio Coaching & Counselling & Training. Wat wil je? Wat denk je? Wat doe je? Kennis Gedragsvaardigheden Opvattingen Normen en waarden Eigenschappen Drijfveren
 7. 7. Nulmeting <ul><li>Waarom: </li></ul><ul><li>Voor niveau team en effectiviteit leiderschapsstijl te meten op een lijn van 0-10 </li></ul><ul><li>Succesvolle teams onderscheiden zich door: </li></ul><ul><li>Een gemeenschappelijk geformuleerde doelstelling. </li></ul><ul><li>Kwaliteit van de daarbij behorende interactie. </li></ul><ul><li>Hoog teameigenaarschap: teamverantwoordelijkheid, voorrang aan teamdoelstellingen boven individuele doelen. </li></ul>Petro van Pelt Emoratio Coaching & Counselling & Training.
 8. 8. Zonder coachvraag is coachen niet mogelijk. <ul><li>U kunt reactief en proactief coachen: </li></ul><ul><li>Reactief coachen </li></ul><ul><li>U krijgt een coachvraag en u beslist of u hierop in gaat of doorverwijst. U ‘volgt’ als het ware. De ander toont eigenaarschap voor zijn leerproces. </li></ul><ul><li>Proactief coachen </li></ul><ul><li>- U bent actief in het aanbieden van coachen. U ziet een probleem in het functioneren van de medewerker en voorspelt dat daar geen verandering in komt. De ander toont geen eigenaarschap en heeft geen coachvraag. </li></ul>Petro van Pelt Emoratio Coaching & Counselling & Training.
 9. 9. STARR vraagmethode <ul><li>STARR : </li></ul><ul><li>S ituatie </li></ul><ul><li>Korte beschrijving, tegenwoordige tijd, ik…. </li></ul><ul><li>T aak </li></ul><ul><li>Laat de taak toelichten. </li></ul><ul><li>A cties </li></ul><ul><li>Concreet gedrag, effect zichzelf/ander, vraag door. </li></ul><ul><li>R esultaat </li></ul><ul><li>Laat het resultaat toelichten en vraag door. </li></ul><ul><li>R eflectie </li></ul><ul><li>- Sta stil bij het leereffect. </li></ul>Petro van Pelt Emoratio Coaching & Counselling & Training.
 10. 10. Van centraal aansturen…naar elkaar aansturen Petro van Pelt Emoratio Coaching & Counselling & Training. regelend coachend 1 2
 11. 11. Vatstellen niveau team <ul><li>Quickscan: </li></ul><ul><li>Gaat het om een laag taakverantwoordelijk ofwel juniorteam of een hoog taakverantwoordelijk c.q. seniorteam? </li></ul><ul><li>Missen ze informatie, bekwaamheden en gezamenlijk eigenaarschap, (juniorteam)? </li></ul><ul><li>Gaat het meer om blokkerende gedachten en gebrek aan teamcompetenties, (gevorderd junior- en seniorteam)? </li></ul><ul><li>Wat mag je reëel verwachten gezien de doelstelling? </li></ul>Petro van Pelt Emoratio Coaching & Counselling & Training.
 12. 12. Regels voor communicatie <ul><li>“ Hoezo communicatie, waarom weet ik daar niets vanaf?” </li></ul><ul><li>Hoog taakverantwoordelijke teams hanteren de 7 regels van communicatie: </li></ul><ul><li>Onderscheidt hoofd- en bijzaken, (doel- en resultaatgericht). </li></ul><ul><li>Je beïnvloedt elkaar altijd. </li></ul><ul><li>Storingen hebben voorrang. </li></ul><ul><li>Luister actief= L uisteren- S amenvatten- D oorvragen . </li></ul>Petro van Pelt Emoratio Coaching & Counselling & Training.
 13. 13. Regels voor communicatie <ul><li>Geef afwijkende meningen de ruimte? </li></ul><ul><li>Controleer of je boodschap aankomt? </li></ul><ul><li>Eenieder is verantwoordelijk dat inhoud, formele procedures en interactieprocessen met elkaar in balans zijn, en… voor zijn eigen bijdrage hierin. </li></ul>Petro van Pelt Emoratio Coaching & Counselling & Training.
 14. 14. Coachen op conflicten <ul><li>Blijf onpartijdig anders kun je het coachen wel vergeten! </li></ul><ul><li>De manager richt zich op: </li></ul><ul><li>Wat speelt er? </li></ul><ul><li>Vaststellen waarom het draait. </li></ul><ul><li>Brainstormen over mogelijke oplossingen. </li></ul><ul><li>Onderhandelen over het resultaat. </li></ul><ul><li>Afronden. </li></ul>Petro van Pelt Emoratio Coaching & Counselling & Training.
 15. 15. De escalatietrap Petro van Pelt Emoratio Coaching & Counselling & Training. Verharding Debat en polemiek Geen woorden …daden Imago’s + coalities Gezichtsverlies Dreigstrategieën Beperkte vernietiging acties Vernietiging van de vijand Samen de afgrond in
 16. 16. Vragen voor de manager <ul><li>waar zitten jullie op de trap? </li></ul><ul><li>hoe zijn jullie daar gekomen? </li></ul><ul><li>wie is verantwoordelijk voor een oplossing? </li></ul><ul><li>wat verwachten jullie van mij hierin? </li></ul>Petro van Pelt Emoratio Coaching & Counselling & Training.
 17. 17. Spelregels voor de betrokkenen <ul><li>Scheid probleem van de persoon. </li></ul><ul><li>Praat in ik-termen. </li></ul><ul><li>Laat elkaar uitspreken. </li></ul><ul><li>Communiceer nonverbaal rustig. </li></ul><ul><li>Denk in win-win belangen. </li></ul><ul><li>Stel gezamenlijke criteria vast. </li></ul><ul><li>Creëer diverse oplossingen. </li></ul>Petro van Pelt Emoratio Coaching & Counselling & Training.
 18. 18. Succes Petro van Pelt Emoratio Coaching & Counselling & Training.

×