SlideShare a Scribd company logo
Inihanda ni:
Panalangin
Pagtatala ng
Liban sa Klase
Mga Paalala
1. Hinihiling ang aktibong
partisipasyon ng bawat isa.
2. Panatilihing nakapatay ang
mikropono upang maiwasan
ang ingay at sagabal sa
ating pagtatalakay lalo na
kung walang nais sabihin o
itanong.
3. Kung nais sumagot,
magsalita o magtanong,
hangga’t maaari ay gamitin
ang mikropono.
4. Makinig nang mabuti sa
talakayan.
Pagbabalik-aral
Ano ang mga
tinalakay natin
noong
nakaraang
Mga Layunin
1. Naihahayag ang
sariling pananaw tungkol
sa mahahalagang isyung
mahihinuha sa napanood
na pelikula.
2. Nagagamit ang
kahusayang gramatikal
(may tamang bantas,
baybay, magkakaugnay
na pangungusap/ talata)
sa pagsulat ng isang
suring- pelikula.
My Ex and Whys’
Barcelona: ALoveUntold
Hello, Love, Goodbye
Ano ang Pelikula?
Ang pelikula, na kilala rin bilang
sine at pinilakang tabing, ay isang
larangan na sinasakop ang mga gumagalaw
na larawan bilang isang anyo ng sining o
bilangbahagingindustriya nglibangan.
Filipino -8 Documents pptxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ano nga ba
ang pagsusuri
ng pelikula?
Ang pagrerebyu o pagsusuri ng pelikula ay
isang paraan ng pagpapahalaga sa sining ng
pelikula kung saan ang manunuri ay maingat na
nagtitimbang at nagpapasya sa katangian nito.
Isinusuri dito
ang…
Kalakasan Kahinaan
Wastong mga
Hakbang sa Pagsuri
ng Pelikula
Sa pagbuo ng talataan, may mga
bahagi o hakbanging sinusunod upang
maging mabisa ang kabuuan nito. Maaaring
sundin ang anumang istilong nais subalit sa
pagkakataong ito, mahalagang isaalang-
alang ang pagkakasunud-sunod ng mga
talata upang magkaroon ng isang padron.
Narito ang mga sumusunod na hakbangin:
1. Isulat ang pamagat ng
pelikulang susuriin.
2. Simulan ang talata sa
paglalahad ng paksa at buod ng
pelikula. Isulat sa rebyu ang sa
tingin mong pinakamahalagang
eksena
3. Sa ikalawang talata isusulat ang
mga papuri/puna sa tauhang
nagsiganap. Magkomento kung
naging epektibo ba ang karakter
ng aktor/artista sa pelikula.
4. Sa ikatlong talata ilalahad ang
puna tungkol sa
direksyon/direktor ng nasabing
pelikula.
5. Sa ikaapat na talata naman ang
sinematograpiya at musika. Mga
eksenang tumatak sa isip dahil sa
mahusay na paggamit ng
kamera,ilaw at lokasyon
6. Sa ikalimang talata isusulat ang
kaugnayan ng pelikula sa
kasalukuyan at aral na mapupulot
7. Gumamit ng kahusayang
gramatikal at tamang bantas
upang mas maging epektibo ang
suring-pelikula.
Halimbawa:
 Ipinagkaiba ng raw at rin sa daw at
din
 Wastong paggamit ng “ng” at
“nang”
 Tamang paggamit ng bantas
 Pag-uulit ng panlapi ng salita
Filipino -8 Documents pptxxxxxxxxxxxxxxxxxx
“Heneral Luna”
Nakuha ng aking atensyon ang pelikulang “Heneral Luna”. Ang
kuwento ay umiikot sa nabanggit na bayani na patuloy na ipinaglalaban
ang kasarinlan ng ating bansa laban sa mananakop na Amerikano. Ang
pinakamahalagang eksena sa akin ay nang pinapili n'ya ang ibang
opisyales na gustong makipagnegosyo sa mga Amerikano ng, “Negosyo o
kalayaan,bayanosarili— mamilika!”.
Naging kahanga-hanga ang mga nagsiganap sa palabas dahil naging
epektibo silang angkinin ang iba’t ibang karakter sa pelikula. Nakakakilabot ang
pagganap ni John Arcilla bilang Heneral Luna dahil sa husay nito sa pag-arte.
Nakapanindig-balahiboangbawat bitawn'ya nglinyasa buongistorya.
𝒩ahusay rin ang direktor na si Jerold Tarog sa pagsisiwalat ng
kagandahan ng k'wento ng bayaning si Heneral Luna. 𝒩agaling ang padirehe
n'ya ng pelikula kaya nagresulta ito sa isang kaaya-ayang pagbabago-bago ng
mgasenaryosapalabas.
𝒩aganda ang bawat senaryo at ang mga “edit” na
nagpapakita ng pakiwari’y kalumaan ng panahon sa pelikula. Dahil dito’y
mas naging awtentik ang palabas. 𝒩aganda ang mga senaryo lalo na
iyong parte na pinatay ang heneral dahil sa tensyong nabuo ng anggulo,
ilaw at mga “effects” ng “editor”. Ang mga musika at “sound effects”
ay nakaragdag ng kiliti sa iba't ibang emosyon na gustong ilabas ng
palabas.
𝒩aihahalintulad natin ang pelikulang ito sa kasalukuyang
panahon. Kung papansinin, kapwa Pilipino ang nagpabagsak sa Pilipino.
Naging isang mentalidad at sakit sa lipunang ating ginagalawan ang
pagiging utak-talangka. Pilit nating ibinabagsak ang mga taong
umaangat na nagbibigay ng panganib sa ating katayuan, kakayahan at
antas sa lipunan. 𝒩aging aral nawa itong pelikula. Patuloy nating
suportahan ang mga umaangat at maghilahan tayo pataas para sa
ikauunlad hindi lang ng ating mga sarili, maging ng lipunang ating
ginagalawan.
Pangkatang Gawain
Pangkat
1
Pangkat1
:Gumawangiskrip
pandokumentaryona
nagpapahayagngiyong
pananawsadigmaangPilipino
at Amerikano.Isaalang-alang
angkahusayanggramatikal sa
paggawa.
Pangkat 2: Gumawa ng
isang sariling pamagat
n
a kaugnay sa larawan
at ilahad kung bakit ito
angiyongpinili.
Pangkat
2
Pangkat3:Gumawangsuring
pelikulapatungkolsa, “Goyo:Ang
BatangHeneral”, sa anyong
patalata. Gawinangikatlong
hakbangsapamamagitanng
pagbigay ngpunaat papurisa
pagganap niPauloAvelinobilang
“Goyo”sa pelikula.
Pangkat
3
Pangkat
4
Pangkat 4:SapamamagitanngVenn
Diagram, ihambingat magtalangtig-
isang isyu sa “Goyo:AngBatang
Heneral”, isyusa kasalukuyang
panahonat magkatuladnaisyusa
dalawa. Pagkatapos, sagutin ang
katanungan:
• Bilang mag-aaral, magmungkahi ng
solusyon sa isyu n
a nangibabaw sa
pelikula.
Isyu sa Pelikula
Isyu sa
Kasalukuyan
P
a
g
k
a
t
u
l
a
d
PAMANTAYAN PUNTOS
Nilalaman 35 puntos
Maayos na pagtatala at paglalahad ng
mga ideya
30 puntos
Gumamit ng kahusayang gramatikal at
tamang bantas
25 puntos
Natapos ang gawain sa itinakdang oras 10 puntos
Kabuuan 100 puntos
Pamantayan sa Pagmamarka
Bilang mag-aaral, ano
ang kahalagahan ng
pagsusuring pelikula?
Pagtataya
Panuto: Sagutin nang wasto ang
hinihingi ng sumusuod na
pahayag. Sagutan ito sa
pamamagitan ng Quiziz.com.
Pagninilay
PANUTO:Gamitanggabay sa
ibaba,ipaskilanginyong
natutunansapadlet.com.
Naunawaan kona..
Napagtanto kona..
Kailangan kopang malaman na..
Naunawaankonaangpagsusuringpelikulapo
ay isangparaanngpagpapahalagasasining
ngpelikulakungsaan angmanunuriay
maingatnanagtitimbangat nagpapasyasa
katangiannito.
Napagtanto kona kailanganngkahusayang
gramatikalupangmaslalongmagingmaganda
at mainamanggagawingangpagsusuring
pelikula
Kailangankopangmalamanna anopaang
ibangpamamaraanat kasanayanupangmas
magingmainamangsusulatingpagsusuring
pelikula
Takdang-Aralin
Panuto: Magsaliksik patungkol sa mga
sumusunod:
1. Pangkaligirang kasaysayan ng, “Florante
at Laura”.
2. Mga tauhan at mga katangian sa akda.
Filipino -8 Documents pptxxxxxxxxxxxxxxxxxx

More Related Content

Similar to Filipino -8 Documents pptxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Genre ng pelikula
Genre ng pelikula Genre ng pelikula
Genre ng pelikula
Almarie Mallabo
 
G6 Q4 W3_FILIPINO.docx
G6 Q4 W3_FILIPINO.docxG6 Q4 W3_FILIPINO.docx
G6 Q4 W3_FILIPINO.docx
CeciliaTolentino3
 
Klase ng pelikula
Klase ng pelikulaKlase ng pelikula
Klase ng pelikula
ElmerTaripe
 
Q2-PPT-FIL4
Q2-PPT-FIL4Q2-PPT-FIL4
Q2-PPT-FIL4
JonilynUbaldo1
 
Copy of FILIPINO 6_Modyul 10.pptx
Copy of FILIPINO 6_Modyul 10.pptxCopy of FILIPINO 6_Modyul 10.pptx
Copy of FILIPINO 6_Modyul 10.pptx
nerissadizon3
 
uri ng pelikula filipinofor greade vi.pptx
uri ng pelikula filipinofor greade vi.pptxuri ng pelikula filipinofor greade vi.pptx
uri ng pelikula filipinofor greade vi.pptx
LEVIEJANESENO1
 
DULA- TELESERYE - PAMPELIKULA - DAY2-3-MODYUL5.pptx
DULA- TELESERYE - PAMPELIKULA - DAY2-3-MODYUL5.pptxDULA- TELESERYE - PAMPELIKULA - DAY2-3-MODYUL5.pptx
DULA- TELESERYE - PAMPELIKULA - DAY2-3-MODYUL5.pptx
AprilJaneBacong3
 
pelikula ppt 3.pptx
pelikula ppt 3.pptxpelikula ppt 3.pptx
pelikula ppt 3.pptx
ChristelAvila3
 
pelikula ppt 3.pptx
pelikula ppt 3.pptxpelikula ppt 3.pptx
pelikula ppt 3.pptx
ChristelAvila3
 
Akdang Pampanitikan ng Africa at Persia Week 8.pptx
Akdang Pampanitikan ng Africa at Persia Week 8.pptxAkdang Pampanitikan ng Africa at Persia Week 8.pptx
Akdang Pampanitikan ng Africa at Persia Week 8.pptx
RheaSaguid1
 
Flmksay1-Wika at Pelikula.ppt
Flmksay1-Wika at Pelikula.pptFlmksay1-Wika at Pelikula.ppt
Flmksay1-Wika at Pelikula.ppt
JoseIsip3
 
PAGSUSURING PAMPELIKULA AT ANG MGA ELEMENTO NITO.pptx
PAGSUSURING PAMPELIKULA AT ANG MGA ELEMENTO NITO.pptxPAGSUSURING PAMPELIKULA AT ANG MGA ELEMENTO NITO.pptx
PAGSUSURING PAMPELIKULA AT ANG MGA ELEMENTO NITO.pptx
BinibiningLaraRodrig
 
FEB.14.-FIL.-PPT..pptx ibat ibang uri ng pelikula
FEB.14.-FIL.-PPT..pptx ibat ibang uri ng pelikulaFEB.14.-FIL.-PPT..pptx ibat ibang uri ng pelikula
FEB.14.-FIL.-PPT..pptx ibat ibang uri ng pelikula
RazieBelAlmarioPagca
 
Suring pelikula format
Suring pelikula formatSuring pelikula format
Suring pelikula format
Allan Ortiz
 
Fil12 cc leelimrobesrosalessembranotouy
Fil12 cc leelimrobesrosalessembranotouyFil12 cc leelimrobesrosalessembranotouy
Fil12 cc leelimrobesrosalessembranotouy
Camz Rosales
 
Sinesos__Week1__3AFuentes.pdf
Sinesos__Week1__3AFuentes.pdfSinesos__Week1__3AFuentes.pdf
Sinesos__Week1__3AFuentes.pdf
RoyanaJoyFuentes
 
LP 13 ppt..pptx
LP 13 ppt..pptxLP 13 ppt..pptx
LP 13 ppt..pptx
MinnieWagsingan1
 
Pagsusuring-Pampelikula_Dayo-sa-Mundo-ng-Elementalia_paki-proofread-pls.docx
Pagsusuring-Pampelikula_Dayo-sa-Mundo-ng-Elementalia_paki-proofread-pls.docxPagsusuring-Pampelikula_Dayo-sa-Mundo-ng-Elementalia_paki-proofread-pls.docx
Pagsusuring-Pampelikula_Dayo-sa-Mundo-ng-Elementalia_paki-proofread-pls.docx
RonaldFrancisSanchez
 
Pelikula
PelikulaPelikula
Pelikula
Anne
 
yunit 8.docx
yunit 8.docxyunit 8.docx
yunit 8.docx
DexterJamero1
 

Similar to Filipino -8 Documents pptxxxxxxxxxxxxxxxxxx (20)

Genre ng pelikula
Genre ng pelikula Genre ng pelikula
Genre ng pelikula
 
G6 Q4 W3_FILIPINO.docx
G6 Q4 W3_FILIPINO.docxG6 Q4 W3_FILIPINO.docx
G6 Q4 W3_FILIPINO.docx
 
Klase ng pelikula
Klase ng pelikulaKlase ng pelikula
Klase ng pelikula
 
Q2-PPT-FIL4
Q2-PPT-FIL4Q2-PPT-FIL4
Q2-PPT-FIL4
 
Copy of FILIPINO 6_Modyul 10.pptx
Copy of FILIPINO 6_Modyul 10.pptxCopy of FILIPINO 6_Modyul 10.pptx
Copy of FILIPINO 6_Modyul 10.pptx
 
uri ng pelikula filipinofor greade vi.pptx
uri ng pelikula filipinofor greade vi.pptxuri ng pelikula filipinofor greade vi.pptx
uri ng pelikula filipinofor greade vi.pptx
 
DULA- TELESERYE - PAMPELIKULA - DAY2-3-MODYUL5.pptx
DULA- TELESERYE - PAMPELIKULA - DAY2-3-MODYUL5.pptxDULA- TELESERYE - PAMPELIKULA - DAY2-3-MODYUL5.pptx
DULA- TELESERYE - PAMPELIKULA - DAY2-3-MODYUL5.pptx
 
pelikula ppt 3.pptx
pelikula ppt 3.pptxpelikula ppt 3.pptx
pelikula ppt 3.pptx
 
pelikula ppt 3.pptx
pelikula ppt 3.pptxpelikula ppt 3.pptx
pelikula ppt 3.pptx
 
Akdang Pampanitikan ng Africa at Persia Week 8.pptx
Akdang Pampanitikan ng Africa at Persia Week 8.pptxAkdang Pampanitikan ng Africa at Persia Week 8.pptx
Akdang Pampanitikan ng Africa at Persia Week 8.pptx
 
Flmksay1-Wika at Pelikula.ppt
Flmksay1-Wika at Pelikula.pptFlmksay1-Wika at Pelikula.ppt
Flmksay1-Wika at Pelikula.ppt
 
PAGSUSURING PAMPELIKULA AT ANG MGA ELEMENTO NITO.pptx
PAGSUSURING PAMPELIKULA AT ANG MGA ELEMENTO NITO.pptxPAGSUSURING PAMPELIKULA AT ANG MGA ELEMENTO NITO.pptx
PAGSUSURING PAMPELIKULA AT ANG MGA ELEMENTO NITO.pptx
 
FEB.14.-FIL.-PPT..pptx ibat ibang uri ng pelikula
FEB.14.-FIL.-PPT..pptx ibat ibang uri ng pelikulaFEB.14.-FIL.-PPT..pptx ibat ibang uri ng pelikula
FEB.14.-FIL.-PPT..pptx ibat ibang uri ng pelikula
 
Suring pelikula format
Suring pelikula formatSuring pelikula format
Suring pelikula format
 
Fil12 cc leelimrobesrosalessembranotouy
Fil12 cc leelimrobesrosalessembranotouyFil12 cc leelimrobesrosalessembranotouy
Fil12 cc leelimrobesrosalessembranotouy
 
Sinesos__Week1__3AFuentes.pdf
Sinesos__Week1__3AFuentes.pdfSinesos__Week1__3AFuentes.pdf
Sinesos__Week1__3AFuentes.pdf
 
LP 13 ppt..pptx
LP 13 ppt..pptxLP 13 ppt..pptx
LP 13 ppt..pptx
 
Pagsusuring-Pampelikula_Dayo-sa-Mundo-ng-Elementalia_paki-proofread-pls.docx
Pagsusuring-Pampelikula_Dayo-sa-Mundo-ng-Elementalia_paki-proofread-pls.docxPagsusuring-Pampelikula_Dayo-sa-Mundo-ng-Elementalia_paki-proofread-pls.docx
Pagsusuring-Pampelikula_Dayo-sa-Mundo-ng-Elementalia_paki-proofread-pls.docx
 
Pelikula
PelikulaPelikula
Pelikula
 
yunit 8.docx
yunit 8.docxyunit 8.docx
yunit 8.docx
 

More from CristinaGantasAloot

KONTEPORARYONG PANRADYO 8.pptxxxxxxxxxxxxxx
KONTEPORARYONG PANRADYO 8.pptxxxxxxxxxxxxxxKONTEPORARYONG PANRADYO 8.pptxxxxxxxxxxxxxx
KONTEPORARYONG PANRADYO 8.pptxxxxxxxxxxxxxx
CristinaGantasAloot
 
THE GOOD PRINCE PPT.pptxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
THE GOOD PRINCE PPT.pptxxxxxxxxxxxxxxxxxxxTHE GOOD PRINCE PPT.pptxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
THE GOOD PRINCE PPT.pptxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CristinaGantasAloot
 
Pelikula-converted.pptxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pelikula-converted.pptxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxPelikula-converted.pptxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pelikula-converted.pptxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CristinaGantasAloot
 
Book Review Scrapbook · SlidesMania.pptx
Book Review Scrapbook · SlidesMania.pptxBook Review Scrapbook · SlidesMania.pptx
Book Review Scrapbook · SlidesMania.pptx
CristinaGantasAloot
 
ESP 7.pdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ESP 7.pdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffESP 7.pdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ESP 7.pdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
CristinaGantasAloot
 
THE GOOD PRINCE BANTUGANNNNN.pptxxxxxxxxxxx
THE GOOD PRINCE BANTUGANNNNN.pptxxxxxxxxxxxTHE GOOD PRINCE BANTUGANNNNN.pptxxxxxxxxxxx
THE GOOD PRINCE BANTUGANNNNN.pptxxxxxxxxxxx
CristinaGantasAloot
 
English the simple_past_pdff....fffffffffffff
English the simple_past_pdff....fffffffffffffEnglish the simple_past_pdff....fffffffffffff
English the simple_past_pdff....fffffffffffff
CristinaGantasAloot
 
Grade 7 English Entitled album pdddddddddddfffffffffdddddd
Grade 7 English Entitled album pdddddddddddfffffffffddddddGrade 7 English Entitled album pdddddddddddfffffffffdddddd
Grade 7 English Entitled album pdddddddddddfffffffffdddddd
CristinaGantasAloot
 

More from CristinaGantasAloot (8)

KONTEPORARYONG PANRADYO 8.pptxxxxxxxxxxxxxx
KONTEPORARYONG PANRADYO 8.pptxxxxxxxxxxxxxxKONTEPORARYONG PANRADYO 8.pptxxxxxxxxxxxxxx
KONTEPORARYONG PANRADYO 8.pptxxxxxxxxxxxxxx
 
THE GOOD PRINCE PPT.pptxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
THE GOOD PRINCE PPT.pptxxxxxxxxxxxxxxxxxxxTHE GOOD PRINCE PPT.pptxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
THE GOOD PRINCE PPT.pptxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
Pelikula-converted.pptxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pelikula-converted.pptxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxPelikula-converted.pptxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pelikula-converted.pptxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
Book Review Scrapbook · SlidesMania.pptx
Book Review Scrapbook · SlidesMania.pptxBook Review Scrapbook · SlidesMania.pptx
Book Review Scrapbook · SlidesMania.pptx
 
ESP 7.pdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ESP 7.pdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffESP 7.pdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ESP 7.pdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
 
THE GOOD PRINCE BANTUGANNNNN.pptxxxxxxxxxxx
THE GOOD PRINCE BANTUGANNNNN.pptxxxxxxxxxxxTHE GOOD PRINCE BANTUGANNNNN.pptxxxxxxxxxxx
THE GOOD PRINCE BANTUGANNNNN.pptxxxxxxxxxxx
 
English the simple_past_pdff....fffffffffffff
English the simple_past_pdff....fffffffffffffEnglish the simple_past_pdff....fffffffffffff
English the simple_past_pdff....fffffffffffff
 
Grade 7 English Entitled album pdddddddddddfffffffffdddddd
Grade 7 English Entitled album pdddddddddddfffffffffddddddGrade 7 English Entitled album pdddddddddddfffffffffdddddd
Grade 7 English Entitled album pdddddddddddfffffffffdddddd
 

Recently uploaded

Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdfNatutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Myles V.
 
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Mack943419
 
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNANDETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
jpyago
 
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdfYUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
ErikaCapillo2
 
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasappt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
luzviminda birung
 
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
Just Passing By
 
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
DEBBIEMANAOIS2
 
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URIPOWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
carmelitalamug
 
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptxMga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
LorenzJoyImperial2
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
Just Passing By
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
MylaValencia
 

Recently uploaded (11)

Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdfNatutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
 
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
 
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNANDETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
 
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdfYUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
 
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasappt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
 
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
 
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
 
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URIPOWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
 
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptxMga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
 

Filipino -8 Documents pptxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • 5. 1. Hinihiling ang aktibong partisipasyon ng bawat isa. 2. Panatilihing nakapatay ang mikropono upang maiwasan ang ingay at sagabal sa ating pagtatalakay lalo na kung walang nais sabihin o itanong. 3. Kung nais sumagot, magsalita o magtanong, hangga’t maaari ay gamitin ang mikropono. 4. Makinig nang mabuti sa talakayan.
 • 7. Ano ang mga tinalakay natin noong nakaraang
 • 9. 1. Naihahayag ang sariling pananaw tungkol sa mahahalagang isyung mahihinuha sa napanood na pelikula. 2. Nagagamit ang kahusayang gramatikal (may tamang bantas, baybay, magkakaugnay na pangungusap/ talata) sa pagsulat ng isang suring- pelikula.
 • 10. My Ex and Whys’
 • 13. Ano ang Pelikula? Ang pelikula, na kilala rin bilang sine at pinilakang tabing, ay isang larangan na sinasakop ang mga gumagalaw na larawan bilang isang anyo ng sining o bilangbahagingindustriya nglibangan.
 • 15. Ano nga ba ang pagsusuri ng pelikula?
 • 16. Ang pagrerebyu o pagsusuri ng pelikula ay isang paraan ng pagpapahalaga sa sining ng pelikula kung saan ang manunuri ay maingat na nagtitimbang at nagpapasya sa katangian nito.
 • 18. Wastong mga Hakbang sa Pagsuri ng Pelikula
 • 19. Sa pagbuo ng talataan, may mga bahagi o hakbanging sinusunod upang maging mabisa ang kabuuan nito. Maaaring sundin ang anumang istilong nais subalit sa pagkakataong ito, mahalagang isaalang- alang ang pagkakasunud-sunod ng mga talata upang magkaroon ng isang padron. Narito ang mga sumusunod na hakbangin:
 • 20. 1. Isulat ang pamagat ng pelikulang susuriin. 2. Simulan ang talata sa paglalahad ng paksa at buod ng pelikula. Isulat sa rebyu ang sa tingin mong pinakamahalagang eksena 3. Sa ikalawang talata isusulat ang mga papuri/puna sa tauhang nagsiganap. Magkomento kung naging epektibo ba ang karakter ng aktor/artista sa pelikula.
 • 21. 4. Sa ikatlong talata ilalahad ang puna tungkol sa direksyon/direktor ng nasabing pelikula. 5. Sa ikaapat na talata naman ang sinematograpiya at musika. Mga eksenang tumatak sa isip dahil sa mahusay na paggamit ng kamera,ilaw at lokasyon 6. Sa ikalimang talata isusulat ang kaugnayan ng pelikula sa kasalukuyan at aral na mapupulot
 • 22. 7. Gumamit ng kahusayang gramatikal at tamang bantas upang mas maging epektibo ang suring-pelikula. Halimbawa:  Ipinagkaiba ng raw at rin sa daw at din  Wastong paggamit ng “ng” at “nang”  Tamang paggamit ng bantas  Pag-uulit ng panlapi ng salita
 • 24. “Heneral Luna” Nakuha ng aking atensyon ang pelikulang “Heneral Luna”. Ang kuwento ay umiikot sa nabanggit na bayani na patuloy na ipinaglalaban ang kasarinlan ng ating bansa laban sa mananakop na Amerikano. Ang pinakamahalagang eksena sa akin ay nang pinapili n'ya ang ibang opisyales na gustong makipagnegosyo sa mga Amerikano ng, “Negosyo o kalayaan,bayanosarili— mamilika!”.
 • 25. Naging kahanga-hanga ang mga nagsiganap sa palabas dahil naging epektibo silang angkinin ang iba’t ibang karakter sa pelikula. Nakakakilabot ang pagganap ni John Arcilla bilang Heneral Luna dahil sa husay nito sa pag-arte. Nakapanindig-balahiboangbawat bitawn'ya nglinyasa buongistorya. 𝒩ahusay rin ang direktor na si Jerold Tarog sa pagsisiwalat ng kagandahan ng k'wento ng bayaning si Heneral Luna. 𝒩agaling ang padirehe n'ya ng pelikula kaya nagresulta ito sa isang kaaya-ayang pagbabago-bago ng mgasenaryosapalabas.
 • 26. 𝒩aganda ang bawat senaryo at ang mga “edit” na nagpapakita ng pakiwari’y kalumaan ng panahon sa pelikula. Dahil dito’y mas naging awtentik ang palabas. 𝒩aganda ang mga senaryo lalo na iyong parte na pinatay ang heneral dahil sa tensyong nabuo ng anggulo, ilaw at mga “effects” ng “editor”. Ang mga musika at “sound effects” ay nakaragdag ng kiliti sa iba't ibang emosyon na gustong ilabas ng palabas.
 • 27. 𝒩aihahalintulad natin ang pelikulang ito sa kasalukuyang panahon. Kung papansinin, kapwa Pilipino ang nagpabagsak sa Pilipino. Naging isang mentalidad at sakit sa lipunang ating ginagalawan ang pagiging utak-talangka. Pilit nating ibinabagsak ang mga taong umaangat na nagbibigay ng panganib sa ating katayuan, kakayahan at antas sa lipunan. 𝒩aging aral nawa itong pelikula. Patuloy nating suportahan ang mga umaangat at maghilahan tayo pataas para sa ikauunlad hindi lang ng ating mga sarili, maging ng lipunang ating ginagalawan.
 • 30. Pangkat 2: Gumawa ng isang sariling pamagat n a kaugnay sa larawan at ilahad kung bakit ito angiyongpinili. Pangkat 2
 • 31. Pangkat3:Gumawangsuring pelikulapatungkolsa, “Goyo:Ang BatangHeneral”, sa anyong patalata. Gawinangikatlong hakbangsapamamagitanng pagbigay ngpunaat papurisa pagganap niPauloAvelinobilang “Goyo”sa pelikula. Pangkat 3
 • 32. Pangkat 4 Pangkat 4:SapamamagitanngVenn Diagram, ihambingat magtalangtig- isang isyu sa “Goyo:AngBatang Heneral”, isyusa kasalukuyang panahonat magkatuladnaisyusa dalawa. Pagkatapos, sagutin ang katanungan: • Bilang mag-aaral, magmungkahi ng solusyon sa isyu n a nangibabaw sa pelikula. Isyu sa Pelikula Isyu sa Kasalukuyan P a g k a t u l a d
 • 33. PAMANTAYAN PUNTOS Nilalaman 35 puntos Maayos na pagtatala at paglalahad ng mga ideya 30 puntos Gumamit ng kahusayang gramatikal at tamang bantas 25 puntos Natapos ang gawain sa itinakdang oras 10 puntos Kabuuan 100 puntos Pamantayan sa Pagmamarka
 • 34. Bilang mag-aaral, ano ang kahalagahan ng pagsusuring pelikula?
 • 36. Panuto: Sagutin nang wasto ang hinihingi ng sumusuod na pahayag. Sagutan ito sa pamamagitan ng Quiziz.com.
 • 39. Naunawaankonaangpagsusuringpelikulapo ay isangparaanngpagpapahalagasasining ngpelikulakungsaan angmanunuriay maingatnanagtitimbangat nagpapasyasa katangiannito. Napagtanto kona kailanganngkahusayang gramatikalupangmaslalongmagingmaganda at mainamanggagawingangpagsusuring pelikula Kailangankopangmalamanna anopaang ibangpamamaraanat kasanayanupangmas magingmainamangsusulatingpagsusuring pelikula
 • 40. Takdang-Aralin Panuto: Magsaliksik patungkol sa mga sumusunod: 1. Pangkaligirang kasaysayan ng, “Florante at Laura”. 2. Mga tauhan at mga katangian sa akda.