Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Suring pelikula format

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Mga Sangkap Ng Pelikula
Mga Sangkap Ng Pelikula
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 4 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Advertisement

More from Allan Ortiz (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Suring pelikula format

  1. 1. Elizabeth Seton School Yunit ng Mataas na Paaralan Taong Panuruan: 2011-2012 Isang Suring Pelikula sa Pelikulang __________________ Isang Komplisyon sa Ikaapat na Markahan sa Asignaturang Filipino II Isinumite kay: G. Allan A. Ortiz Ipinasa ni: ____________ Petsa: _______
  2. 2. I. Panimula . Ito ba ay komersyal o isang art film? Ano ang sinaryo sa isang bansang pinanggalingan ng pelikula nang isinagawa ito? Ano sa iyong hinuha ang mga layunin ng pelikula? Sa panimula, kinakailangang banggitin ang pamagat n g pelikula, produksyong gumawa ng pelikula, ang mga artistang nagsipagganap, sumulat ng pelikula, production designer, director ng photogtapiya, producers, executive producers, at director. Maaring idagdag sa panimula kung ito ay halaw sa isang nobela, kung saan nakabase ang pelikula. II. Pamagat Ano ang ipinahihiwatig ng pamagat ng pelikula? May mensahe bang ipinahihiwatig ang pamagat? ang font na ginamit? Ang kulay na ginamit sa pamagat? Ipaliwanag ang ipnahihiwatig nito. III. Karakterisasyon at Pagganap A. Pangunahing Tauhan Sino-sino ang mga pangunahing tauhan sa pelikula? Ilarawan ang karakter ng pangunahing tauhan. Ano ang karakter ng pangunahing tauhan sa pelikula? Sino ang artistang gumanap sa mga karakter sa pelikula? Mahusay ba niyang nagampanan ang karakter sa pelikula? Saang bahagi ng pelikula nagpakita ang artista ng kahusayan sa pagganap o kahinaan sa pagganap? B. Katuwang na Tauhan Sino-sino ang mga katuwang na tauhan sa pelikula? Ilarawan ang karakter ng mga katuwang na tauhan. Ano-anong mga karakter ng katuwang na tauhan sa pelikula? Sino-sino ang mga artistang gumanap sa mga karakter sa pelikula? Mahusay ba niyang nagampanan ang karakter sa pelikula? Saang bahagi ng pelikula nagpakita ang artista ng kahusayan sa pagganap o kahinaan sa pagganap? III. Uri ng Genre ng Pelikula Ipaliwanag ang genre ng pelikula. IV. Tema o Paksa ng Akda Ipaliwanag ang tema ng pelikula. Ibigay ang mensaheng nais iparating ng pelikula sa mga manunood. V. Sinematograpiya
  3. 3. Mahusay ba ang mga shots na ginamit sa pelikula. Paano nagbigay daan ang mga shots na ginamit sa daloy ng pagsasalaysay ng pangyayari sa pelikula. Ipaliwanag ang mga shots kung anong ipinahihiwatig ng mga ito sa kabuoan ng kuwento ng pelikula? Nakatulong ba ang mga shots, ilaw sa pagsasalaysay ng kuwento ng pelikula? VI. Paglalapat ng Tunog at Musika Malinaw at maayos bang nailapat ang mga tunog sa mga bahagi ng pelikula na nagbigay daan upang bigyang linaw ang mga pangyayari at maramdaman ng manunood ang sitwasyon, tagpuan at kalagayan ng pangyayari sa pelikula. Maganda at may kaugnayan ba ang paglalapat ng musika sa bahagi ng pelikula? Nagbigay daan ba ito sa damdamin upang mapadama s amga manunood ang sitwasyon sa pelikula? Ang mga boses ba ng mga tauhan sa pelikula ay nakapekto ba sa mga pangyayari, sitwasyon, kalagayan at estetika ng pelikula? Ipaliwanag ang esensya ng paglalapat ng musika, tunog at boses sa mga bahagi ng pelikula. VII. Editing Mahusay ba ang pagkakatagni-tagni ng mga pangyayari ng pelikula? May mga bahagi bang tumalon o di magkakaugnay o di maunawaang pangyayari dahil sa editing? VIII. Production Design A. Ang lokasyon ang mga props na ginamit sa mga eksena ng pelikula ay makatotohanan at nagpadama sa mga manunood ng totoong kalagayan ng buhay ng mga tauhan sa pelikula? B. Ang kasuotan ng mga artista, maging ang make-up ay mahusay na naipamalas sa mga bahagi ng pelikula upang maipadama ang totoong kalagayan ng pangyayari ng mga tauhan sa pelikula? C. Ang mga tagpuan o lokasyong ginamit sa pelikula ay akmang-akma sa sitwasyong hinihingi sa kuwento ng pelikulas? IX. Direksyon Mahusay bang nagampanan ng direktor ang kanyang tungkulin upang maiparating ang tunay na mensahe ng pelikula batay sa pagkakasulat ng iskrip? Matagumpay bang naisakatuparan ng direktor ang paglalapat ng lahat ng elemento ng pelikula upang maipakita ang kagandahan at kahusayan ng kalidad ng isang tunay na pelikula? Patunayan kung bakit mahusay o hindi ang direktor sa pelikulang pinanood. X. Buod o Synopsis Ibigay ang buod ng pelikula. Ilahad ang daloy ng mga pangyayari mulsa sa simula, mga mahahalagang pangyayari, kasukdulan hanggang wakas.
  4. 4. Bigyan ng masusing pagsusuri ang storyline. XI. Kuwento Paano pinaunlad ng manunulat ang kasaysayan ng pelikula. Akma ba ang mga tagpuan? Anu-ano ang mga tagpuan? Anu-ano ang mga suliraning umusbong sa pelikula? ang mga sub-plots? Ito ba ay kinakailangan? Lahat ba ng mga tagpo ay kinakailangan upang mapaunlad ang kasaysayan ng pelikula? Ano ang suliranin? Paano ito nilutas? Ano ang nais iparating ng pelikula sa kabuoan? Ano ang aral na makikita sa pelikula? Ano ang istilo ng manunulat upang ipakita at inilapat sa pelikula? Paano ito nakatulong sa kabuoan ng pelikula? Paano ipinamalas ang kasukdulan ng pelikula? Paano nagwakas ang pelikula? Nakamit ba ng gumawa ng pelikula ang kanilang layunin nang gawin ang pelikula? XII. Mga Kasipan o Aral ng Pelikula Ano ang kaisipan o aral na matatagpuan sa pelikula? Ipaliwanag ang kaisipang iyong ibinigay. XIII. Konklusyon at Rekomendasyon Sa bahaging ito, maaaring ilagay ang iyong pagbubuod o paglalagom sa mga key points na tinukoy sa iyong ginawang pagsusuri. Balikan ang mga elemnto ng pelikula na binigyang suri at mula rito ay maaaring magbigay ng sariling rekomendasyon kung paano pa mapagbubuti ang isang pelikula mula sa iyong saring paghuhusga.

×