Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to היועץ כמוביל קהילות(20)

Advertisement

היועץ כמוביל קהילות

 1. ‫קהילות‬ ‫כמוביל‬ ‫היועץ‬ ‫כהן‬ ‫אלינור‬ ‫ספטמבר‬2017
 2. ‫עניינים‬ ‫תוכן‬ ‫היום‬ ‫עושה‬ ‫אני‬ ‫ומה‬ ‫אני‬ ‫מי‬? ‫קהילה‬ ‫בכלל‬ ‫זו‬ ‫מה‬? ‫יזם‬ ‫של‬ ‫המיוחדים‬ ‫הצרכים‬ ‫ומה‬ ‫יזמות‬ ‫זו‬ ‫מה‬? ‫צמיחה‬ ‫מנוע‬ ‫ומשמשות‬ ‫מוסף‬ ‫ערך‬ ‫לנו‬ ‫נותנות‬ ‫קהילות‬ ‫כיצד‬? ‫להוביל‬ ‫קריירה‬ ‫יועצי‬ ‫יכולים‬ ‫קהילות‬ ‫איזה‬? ‫קהילה‬ ‫לבניית‬ ‫ניגשים‬ ‫איך‬?
 3. ‫אני‬ ‫מי‬ ‫נמצאת‬ ‫שאני‬ ‫לאן‬ ‫הגעתי‬ ‫ואיך‬?
 4. YOU DON’T HAVE TO BE CRAZY TO WORK HERE… WE’LL TRAIN YOU ‫שלי‬ ‫ההשראה‬ ‫פינת‬
 5. ‫התחיל‬ ‫הכל‬ ‫איך‬... •‫לילדים‬ ‫פרטיים‬ ‫שיעורים‬(‫וערבית‬ ‫אנגלית‬+‫למידה‬ ‫כישורי‬) •‫תרגומים‬ •‫אקדמיות‬ ‫בעבודות‬ ‫סיוע‬ •‫פרטיים‬ ‫שיעורים‬(‫אנגלית‬+‫אקדמיות‬ ‫מיומנויות‬)‫לסטודנטים‬ •‫ביטוח‬ ‫שיווק‬ •‫מרקט‬ ‫בסופר‬ ‫עבודה‬(‫קלים‬ ‫משקאות‬ ‫דיילת‬) •‫בינלאומיים‬ ‫ביחסים‬ ‫ושני‬ ‫ראשון‬ ‫תואר‬ •‫ג‬ ‫לתכנות‬ ‫מקצועית‬ ‫הסבה‬'‫אתרים‬ ‫ובנית‬ ‫אווה‬ •‫בטכניון‬ ‫הסנט‬ ‫במזכירות‬ ‫עבודה‬–‫הנשיא‬ ‫לשכת‬ •‫אישי‬ ‫אימון‬ ‫קורס‬(‫קואוצ‬'‫ינג‬) •‫התוכן‬ ‫מערך‬ ‫והקמת‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתרי‬ ‫לבניית‬ ‫לחברה‬ ‫מעבר‬ ‫בחברה‬ ‫החברתית‬ ‫והמדיה‬ •‫קהילות‬ ‫כמנהלת‬ ‫משחקים‬ ‫לפיתוח‬ ‫בסטארטאפ‬ ‫עבודה‬ ‫ושיווק‬ •‫עצמאית‬...
 6. ‫היום‬...
 7. ‫קהילה‬ ‫זו‬ ‫מה‬
 8. ‫היא‬ ‫קהילה‬ ‫מטרה‬ ‫סביב‬ ‫המאוגדת‬ ‫אנשים‬ ‫קבוצת‬,‫משותפים‬ ‫אינטרס‬ ‫או‬ ‫עניין‬.‫של‬ ‫קבוצה‬ ‫משותף‬ ‫ציר‬ ‫או‬ ‫מקשר‬ ‫חוט‬ ‫ביניהם‬ ‫שיש‬ ‫אנשים‬,‫עצמם‬ ‫לבין‬ ‫בינם‬ ‫המקיימים‬ ‫תקשורת‬(‫רב‬-‫כיוונית‬.)
 9. ‫קהילות‬ ‫מנהלים‬ ‫כבר‬ ‫בעצם‬ ‫כולנו‬
 10. ‫יזמות‬ ‫זו‬ ‫מה‬ ‫שאינו‬ ‫מאדם‬ ‫יזמי‬ ‫אופי‬ ‫בעל‬ ‫אדם‬ ‫מבדיל‬ ‫מה‬ ‫יזמי‬ ‫אופי‬ ‫בעל‬
 11. ‫בעל‬ ‫היזם‬ ‫החלומות‬... ‫יזם‬,‫הרשמית‬ ‫ההגדרה‬:‫היוזם‬ ‫אדם‬ ‫הוא‬ ‫יזם‬,‫מחליט‬ ‫קיים‬ ‫או‬ ‫חדש‬ ‫מיזם‬ ‫או‬ ‫מסחרי‬ ‫עסק‬ ‫ומארגן‬,‫להשיג‬ ‫כדי‬ ‫מסוימות‬ ‫עסקיות‬ ‫מטרות‬. ‫יזם‬,‫המעשית‬ ‫ההגדרה‬:‫חזון‬ ‫בעל‬ ‫אדם‬,‫חלומות‬ ‫בעל‬, ‫רעיונות‬ ‫כמה‬ ‫לפחות‬ ‫עם‬ ‫בבוקר‬ ‫בכל‬ ‫שקם‬ ‫רעיונאי‬ ‫מהם‬ ‫אחד‬ ‫וליישם‬ ‫לפעול‬ ‫אחד‬ ‫יום‬ ‫ומחליט‬ ‫חדשים‬.
 12. ‫החלום‬ ‫ושברו‬ ‫להתעורר‬ ‫כשצריך‬ ‫קורה‬ ‫מה‬ ‫או‬?
 13. ‫מיוחדת‬ ‫חיה‬ ‫היא‬ ‫יזמות‬ .1‫סיכונים‬ ‫לקחת‬ ‫נכונות‬ .2‫השוק‬ ‫של‬ ‫מעמיקה‬ ‫הבנה‬ .3‫מחקר‬ ‫לערוך‬ ‫יכולת‬ .4‫נתונים‬ ‫ולנתח‬ ‫להבין‬ ‫יכולת‬ .5‫טכנולוגיים‬ ‫כלים‬ ‫הכרת‬,‫ואדמיניסטרטיביים‬ ‫פיננסיים‬ .6‫ארוך‬ ‫לטווח‬ ‫תכנון‬ ‫יכולת‬ .7‫חשוב‬ ‫והכי‬...
 14. ‫הנכונות‬ ‫באי‬ ‫להודות‬ ‫ידיעה‬ ‫יודע‬ ‫שאינו‬ ‫בכך‬ ‫להודות‬ ‫היכולת‬ ‫הכל‬...‫וללמוד‬!
 15. ‫יכולה‬ ‫כיצד‬ ‫לעזור‬ ‫קהילה‬ ‫ליזם‬?
 16. ‫מאפשרת‬ ‫קהילה‬ .1‫אתגרים‬ ‫באותם‬ ‫המתמודדים‬ ‫לי‬ ‫דומים‬ ‫לאנשים‬ ‫חיבור‬ .2‫ועסקי‬ ‫אישי‬ ‫ופיתוח‬ ‫נטוורקינג‬ .3‫ו‬ ‫הקהילה‬ ‫מחברי‬ ‫מקצועית‬ ‫עזרה‬ ‫קבלת‬/‫מוביליה‬ ‫או‬ .4‫לימוד‬ ‫קבוצת‬ .5‫שונים‬ ‫לכלים‬ ‫רכישה‬ ‫כוח‬(‫קבוצתית‬) .6‫מוחות‬ ‫סיעור‬ .7‫הרבה‬ ‫ועוד‬...
 17. ‫קהילות‬ ‫איזה‬ ‫יועץ‬ ‫יכול‬ ‫להוביל‬? ‫ליזמים‬ ‫לסייע‬ ‫יכולות‬ ‫הן‬ ‫ואיך‬?
 18. ‫היועץ‬ ‫כמוביל‬ ‫קהילות‬ ‫נועצים‬–‫לזה‬ ‫זה‬ ‫נועצים‬ ‫של‬ ‫חיבור‬,‫זה‬ ‫את‬ ‫זה‬ ‫שיפרו‬ ‫כדי‬,‫מזה‬ ‫זה‬ ‫ילמדו‬ ‫לזה‬ ‫זה‬ ‫ויסייעו‬. ‫קולגות‬(‫אחרים‬ ‫מתחומים‬ ‫אפילו‬ ‫אחרים‬ ‫יועצים‬)–‫משלו‬ ‫שיטות‬ ‫יועץ‬ ‫לכל‬, ‫את‬ ‫לו‬ ‫שישלימו‬ ‫נוספים‬ ‫יועצים‬ ‫למצוא‬ ‫יכול‬ ‫יזם‬ ‫ולפעמים‬ ‫משלו‬ ‫עולם‬ ‫ראיית‬ ‫התמונה‬. ‫שירותים‬ ‫נותני‬–‫רבים‬ ‫שירות‬ ‫נותני‬ ‫יועצים‬ ‫פוגשים‬ ‫הייעוץ‬ ‫במסגרת‬ ‫אפילו‬ ‫ואולי‬ ‫ליזמים‬ ‫שירות‬ ‫לספק‬ ‫שיכולים‬,‫מ‬ ‫חלק‬ ‫היותם‬ ‫בגלל‬"‫קהילה‬" ‫בסבסוד‬. ‫פוטנציאליים‬ ‫לקוחות‬–‫לקוחות‬ ‫להיות‬ ‫יכולות‬ ‫לעיל‬ ‫הקבוצות‬ ‫כל‬ ‫שוק‬ ‫לחקר‬ ‫מיקוד‬ ‫קבוצת‬ ‫לפחות‬ ‫או‬ ‫יזם‬ ‫של‬ ‫פוטנציאליים‬,‫של‬ ‫ראשון‬ ‫ניסוי‬ ‫ועוד‬ ‫מוצר‬. ‫נוספות‬ ‫קהילות‬ ‫על‬ ‫לחשוב‬ ‫יכולים‬?
 19. ‫בונים‬ ‫איך‬ ‫קהילה‬?
 20. ‫אחת‬ ‫רגל‬ ‫על‬ ‫קהילה‬ ‫פיתוח‬ ‫תהליך‬ .1‫המשותף‬ ‫הציר‬ ‫זיהוי‬(‫למה‬?) .2‫הקהילה‬ ‫חברי‬ ‫הגדרת‬(‫מי‬?) .3‫קהילה‬ ‫של‬ ‫הערך‬ ‫זיהוי‬(‫מה‬?) .4‫הרצויה‬ ‫והתקשורת‬ ‫המעורבות‬ ‫איכות‬ ‫הגדרת‬ .5‫לקהילה‬ ‫המתאים‬ ‫התוכן‬ ‫הגדרת‬ .6‫הקשרים‬ ‫לניהול‬ ‫והכלים‬ ‫התקשורת‬ ‫ערוצי‬ ‫על‬ ‫החלטה‬ .7‫קהילה‬ ‫ערוצי‬ ‫ופתיחת‬ ‫תוכן‬ ‫תכנית‬ ‫הכנת‬ .8‫הראשוני‬ ‫הגרעין‬ ‫הזמנת‬
 21. ‫טכנולוגיים‬ ‫וערוצים‬ ‫כלים‬ (‫ואחרים‬)‫קהילות‬ ‫לניהול‬ .1‫פייסבוק‬(‫קבוצות‬) .2‫לינקדאין‬(‫קבוצות‬) .3‫וואטסאפ‬ .4‫סלאק‬ .5‫וובינרים‬ .6‫במייל‬ ‫תפוצה‬ ‫רשימות‬ .7‫שיחה‬ ‫מעגלי‬/‫נטוורקינג‬ ‫מפגשי‬ .8‫מקצועיים‬ ‫פורומים‬ .9‫ועוד‬....
 22. ‫רבה‬ ‫תודה‬! Elinor@engstr.com www.engstr.com www.socialfairy.com
Advertisement