SlideShare a Scribd company logo
L’ESPANYA DE FRANCO.
DE LA CARTILLA DE RACIONAMENT AL 600.
Continguts:
 1r franquisme, 1939-1951.
 Anys quaranta.
 Postguerra. Autarquia
 Racionament. Estraperlo. FAM
 Final de l'aïllament: Inici relacions internacionals: Vaticà, EEUU
 2n franquisme. Redefinició i consolidació del règim,
1951-1975
 Anys cinquanta.
 Obertura: OCDE, ONU
 Tecnòcrates al poder. L’Opus Dei.
 Pla d’Estabilització, 1959
2
 Anys seixanta. El preu del creixement
 Creixement i urbanisme salvatge
 Desarrollisme a qualsevol preu
 Èxode rural i barraquisme franquista
 Moviments migratoris. Interns i externs
 Les balances econòmiques: comercial i de pagaments
 L’oposició antifranquista
 Anys setanta. Crisi final.
 Petroli, atur, inflació
 Mort del dictador
 DONA i FRANQUISME. Obediència i Submissió
3
Cronologia bàsica, 1939-1975
 1939-1951: 1ª Postguerra. Anys quaranta
 Aïllament internacional. Neutralitat i guerra freda
 autarquía.
 Fam, restriccions i cartillas de racionamiento
 Inici relacions internacionals. Vaticà, EEUU
 1951-1973: Obertura i desarrollisme. 1959 (Pla
d’Estabilització); 1962 (1r Pla de Desarrollo)
 1951-59: Revisió de la política econòmica.
 1957. OCDE, ONU. Tecnòcrates: Opus Dei
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
4
 1959- 1973
 Desarrollisme econòmic. Anys seixanta
 creixement urbà. Èxode rural
 moviments migratoris interns: Catalunya, Madrid i País Basc
externs: França, Alemanya i Suïssa
 Dèficit de la balança comercial. Remeses i turisme (equilibri
de balança de pagaments)
 Increment de l’oposició al franquisme: SDEUB, Assemblea de
Catalunya, Moviment obrer i veïnal, etc.
 1973-1975: Crisi final del franquisme
 Crisi del petroli, 1973:
 atur, inflació galopant.
 Crisi econòmica i social generals que coincideixen amb la mort del dictador.
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
5
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
Revisar la Història del franquisme:
La imatge de la impotència, la por, la ràbia...
6
1. L’Europa
dels anys
40
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
7
a)Autarquia i guerra freda, Franco i Hitler, Hendaia 1940.
De la neutralitat a la no-beligerància.
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
8
La misèria dominant.
Pobres, perduts, derrotats
Mendicitat a la porta del
restaurant
Lhardy de Madrid. 1940.
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
9
Repressió i por
Presoner a Polier, Madrid, 1939
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
10
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
5 agost 1939. Madrid. Assassinat de les 13 roses
11
Franco, 1946
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
12
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
b) Autarquia. FAM i misèria
13
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
14
Cupons de racionament
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
15
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
16
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
17
Ens podem fer una idea dels aliments que rebia cada persona per setmana, que
podien canviar segons la quantitat i els aliments circulants en cada moment , i
segons criteri de la Comisaría de Abastecimientos:
• Un quart de litre d’oli.
• Cent grams de sucre.
• Cent grams de cigrons.
• Dos-cents grams de sabó.
• Un quilo de patates.
• Un llonguet de pa.
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
18
Cua per recollir aliments a Sevilla. Juny del 1940
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
19
L’estraperlo i el mercat negre
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
20
Èxode i misèria.
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
21
Somorrostro de Barcelona
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
22
Barraques a Montjuïc
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
23
Camp de la Bota, actual Fòrum de Barcelona
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
24
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
25
Concordat del 1953
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
c) L’inici dels canvis. La fi de l’aïllament internacional. Vaticà i EEUU
26
Franco al valle caidos, 1959
Pius XII. 13 juny 1939
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
27
Franco sota pal.li,
1959.
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
28
2. Segon franquisme, 1951-1975
a) Arribada d’Eisenhower a Madrid, 1959
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
29
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
b i c)La nova política econòmica franquista, 1957
30
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
31
a) Urbanisme
salvatge. El
creixement a
qualsevol preu.
3. El desarrollisme
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
32
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
L’impacte sobre la
Costa Brava.
Palamós
33
b) El 600 i la SEAT: imatge de marca de l’Espanya franquista.
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
34
35
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
36
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
37
c) Població. Èxode rural. Barraquisme
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
d) La família: eix vertebrador social. Moviments migratoris
38
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
Premis nacionals a les famílies nombroses. En aquest cas, 16 fills.
39
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
40
L’emigració: vàlvula de fuita de pressions socials
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
41
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
42
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
43
La base del creixement:
turisme, remeses i
inversions estrangeres
En milions de dòlars
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
e) Les balances
44
Turisme, la gallina dels ous d’or
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
45
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
Sol i platja. El reclam espanyol. La salvació econòmica
46
Beatriz Ledesma.
Benidorm.
Primera dona espanyola en
bikini. 1955.
Quatre anys abans, sembla
que una turista britànica
va ser multada amb 40.000
ptes. per usar-lo en una
terrassa.
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
El 1953, l’alcalde de Benidorm
“tolerava” el bikini
47
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
Els efectes del turisme sobre el territori.
La Manga del Mar Menor. Múrcia
48
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
L’Olot de l’alcalde Bretcha. Els cinquanta i seixanta
49
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
L’Olot que no havia d’haver estat...
50
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
Sant Roc.
Blocs de la Verge del Portal
51
f) L’oposició antifranquista
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
52
TOP
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
53
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
54
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
Lluita obrera.
Caputxinada i creació de
l’SDEUB
55
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
La caputxinada,
març del 1966.
Constitució del
SDEUB56
Assemblea
d’intel·lectuals
a Montserrat,
1970
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
57
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
Franco ha muerto... 20 novembre 1975
58
4. Dona i franquisme
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
59
LA DONA IDEAL DE PILAR PRIMO DE RIVERA.
- "Gracias a Falange, las mujeres van a ser más limpias, los niños más sanos,
los pueblos más alegres y las casas más claras".
- "Todos los días deberíamos de dar gracias a Dios por habernos privado a la
mayoría de las mujeres del don de la palabra, porque si lo tuviéramos, quién
sabe si caeríamos en la vanidad de exhibirlo en las plazas".
- "Las mujeres nunca descubren nada; les falta el talento creador reservado por
Dios para inteligencias varoniles".
- "La vida de toda mujer, a pesar de cuanto ella quiera simular -o disimular- no
es más que un eterno deseo de encontrar a quien someterse".
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
60
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
Guia... 1953
61
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
62
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
63
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
64
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
65
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
66
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
67
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
68
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
69
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
70
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
71
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
72
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
73
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
Dona i publicitat
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
74
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
75
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
76
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
77
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
78
De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
79

More Related Content

What's hot

TEMA 9. La població a Espanya i Catalunya (2). GEOGRAFIA (2n BATXILLERAT)
TEMA 9. La població a Espanya i Catalunya (2). GEOGRAFIA (2n BATXILLERAT)TEMA 9. La població a Espanya i Catalunya (2). GEOGRAFIA (2n BATXILLERAT)
TEMA 9. La població a Espanya i Catalunya (2). GEOGRAFIA (2n BATXILLERAT)
Rafael Palomero Caro
 
Tema 6 societats i moviments socials al segle xix
Tema 6 societats i moviments socials al segle xixTema 6 societats i moviments socials al segle xix
Tema 6 societats i moviments socials al segle xixcivilitzacions
 
EXERCICIS T6 SOCIETAT...
EXERCICIS T6 SOCIETAT...EXERCICIS T6 SOCIETAT...
EXERCICIS T6 SOCIETAT...
jcorbala
 
CORRECCIÓ EXERCICIS T6 D'HISTÒRIA
CORRECCIÓ EXERCICIS T6 D'HISTÒRIACORRECCIÓ EXERCICIS T6 D'HISTÒRIA
CORRECCIÓ EXERCICIS T6 D'HISTÒRIA
jcorbala
 
Economia i societat XIX
Economia i societat XIXEconomia i societat XIX
Economia i societat XIX
Armand Figuera
 
06. LA SOCIETAT DEL SEGLE XIX
06. LA SOCIETAT DEL SEGLE XIX06. LA SOCIETAT DEL SEGLE XIX
06. LA SOCIETAT DEL SEGLE XIX
jcorbala
 
Exercicis tema 1
Exercicis tema 1Exercicis tema 1
Exercicis tema 1
finamorenoo
 
SOCIETAT I MOVIMENTS SOCIALS AL S.XIX
SOCIETAT I MOVIMENTS SOCIALS AL S.XIXSOCIETAT I MOVIMENTS SOCIALS AL S.XIX
SOCIETAT I MOVIMENTS SOCIALS AL S.XIXonamenorca
 
9 i 10 TRANSFORMACIONS SOCIALS I ECONÒMIQUES AL PRIMER TERÇ DEL SEGLE XX. LA ...
9 i 10 TRANSFORMACIONS SOCIALS I ECONÒMIQUES AL PRIMER TERÇ DEL SEGLE XX. LA ...9 i 10 TRANSFORMACIONS SOCIALS I ECONÒMIQUES AL PRIMER TERÇ DEL SEGLE XX. LA ...
9 i 10 TRANSFORMACIONS SOCIALS I ECONÒMIQUES AL PRIMER TERÇ DEL SEGLE XX. LA ...martav57
 
7 CATALUNYA I ESPANYA 1898-1931 4ESO 2013-2014
7 CATALUNYA I ESPANYA 1898-1931 4ESO 2013-20147 CATALUNYA I ESPANYA 1898-1931 4ESO 2013-2014
7 CATALUNYA I ESPANYA 1898-1931 4ESO 2013-2014martav57
 
TRANSFORMACIONS ECONÒMIQUES I SOCIALS AL 1/3 S. XX
TRANSFORMACIONS ECONÒMIQUES I SOCIALS AL 1/3 S. XXTRANSFORMACIONS ECONÒMIQUES I SOCIALS AL 1/3 S. XX
TRANSFORMACIONS ECONÒMIQUES I SOCIALS AL 1/3 S. XX
jcorbala
 
Economia segle XIX a Espanya
Economia segle XIX a EspanyaEconomia segle XIX a Espanya
Economia segle XIX a Espanya
Juan Escrivá Enguix
 
Unitat 6. societa i moviments socials al segle xix
Unitat 6. societa i moviments socials al segle xixUnitat 6. societa i moviments socials al segle xix
Unitat 6. societa i moviments socials al segle xix
Julia Valera
 

What's hot (17)

TEMA 9. La població a Espanya i Catalunya (2). GEOGRAFIA (2n BATXILLERAT)
TEMA 9. La població a Espanya i Catalunya (2). GEOGRAFIA (2n BATXILLERAT)TEMA 9. La població a Espanya i Catalunya (2). GEOGRAFIA (2n BATXILLERAT)
TEMA 9. La població a Espanya i Catalunya (2). GEOGRAFIA (2n BATXILLERAT)
 
Tema 6 societats i moviments socials al segle xix
Tema 6 societats i moviments socials al segle xixTema 6 societats i moviments socials al segle xix
Tema 6 societats i moviments socials al segle xix
 
EXERCICIS T6 SOCIETAT...
EXERCICIS T6 SOCIETAT...EXERCICIS T6 SOCIETAT...
EXERCICIS T6 SOCIETAT...
 
Tema 5 .2
Tema 5 .2Tema 5 .2
Tema 5 .2
 
CORRECCIÓ EXERCICIS T6 D'HISTÒRIA
CORRECCIÓ EXERCICIS T6 D'HISTÒRIACORRECCIÓ EXERCICIS T6 D'HISTÒRIA
CORRECCIÓ EXERCICIS T6 D'HISTÒRIA
 
Economia i societat XIX
Economia i societat XIXEconomia i societat XIX
Economia i societat XIX
 
Tema 5. 1
Tema 5. 1Tema 5. 1
Tema 5. 1
 
El Franquisme (1939 - 1975)
El Franquisme (1939 - 1975)El Franquisme (1939 - 1975)
El Franquisme (1939 - 1975)
 
06. LA SOCIETAT DEL SEGLE XIX
06. LA SOCIETAT DEL SEGLE XIX06. LA SOCIETAT DEL SEGLE XIX
06. LA SOCIETAT DEL SEGLE XIX
 
Exercicis tema 1
Exercicis tema 1Exercicis tema 1
Exercicis tema 1
 
Transformacions econ. segle xx
Transformacions econ. segle xxTransformacions econ. segle xx
Transformacions econ. segle xx
 
SOCIETAT I MOVIMENTS SOCIALS AL S.XIX
SOCIETAT I MOVIMENTS SOCIALS AL S.XIXSOCIETAT I MOVIMENTS SOCIALS AL S.XIX
SOCIETAT I MOVIMENTS SOCIALS AL S.XIX
 
9 i 10 TRANSFORMACIONS SOCIALS I ECONÒMIQUES AL PRIMER TERÇ DEL SEGLE XX. LA ...
9 i 10 TRANSFORMACIONS SOCIALS I ECONÒMIQUES AL PRIMER TERÇ DEL SEGLE XX. LA ...9 i 10 TRANSFORMACIONS SOCIALS I ECONÒMIQUES AL PRIMER TERÇ DEL SEGLE XX. LA ...
9 i 10 TRANSFORMACIONS SOCIALS I ECONÒMIQUES AL PRIMER TERÇ DEL SEGLE XX. LA ...
 
7 CATALUNYA I ESPANYA 1898-1931 4ESO 2013-2014
7 CATALUNYA I ESPANYA 1898-1931 4ESO 2013-20147 CATALUNYA I ESPANYA 1898-1931 4ESO 2013-2014
7 CATALUNYA I ESPANYA 1898-1931 4ESO 2013-2014
 
TRANSFORMACIONS ECONÒMIQUES I SOCIALS AL 1/3 S. XX
TRANSFORMACIONS ECONÒMIQUES I SOCIALS AL 1/3 S. XXTRANSFORMACIONS ECONÒMIQUES I SOCIALS AL 1/3 S. XX
TRANSFORMACIONS ECONÒMIQUES I SOCIALS AL 1/3 S. XX
 
Economia segle XIX a Espanya
Economia segle XIX a EspanyaEconomia segle XIX a Espanya
Economia segle XIX a Espanya
 
Unitat 6. societa i moviments socials al segle xix
Unitat 6. societa i moviments socials al segle xixUnitat 6. societa i moviments socials al segle xix
Unitat 6. societa i moviments socials al segle xix
 

Viewers also liked

P.p. conferència del mar 04.03.14
P.p. conferència del mar 04.03.14P.p. conferència del mar 04.03.14
P.p. conferència del mar 04.03.14mtriay
 
Desalación
DesalaciónDesalación
Desalación
frankespulpo
 
Rius i mars
Rius i marsRius i mars
1º de ESO - Tema 3 - La hidrosfera
1º de ESO - Tema 3 - La hidrosfera1º de ESO - Tema 3 - La hidrosfera
1º de ESO - Tema 3 - La hidrosfera
Sergio García Arama
 
6. joan miró. dona i ocell.
6. joan miró. dona i ocell.6. joan miró. dona i ocell.
6. joan miró. dona i ocell.jesus gutierrez
 

Viewers also liked (6)

T3terracontoceans
T3terracontoceansT3terracontoceans
T3terracontoceans
 
P.p. conferència del mar 04.03.14
P.p. conferència del mar 04.03.14P.p. conferència del mar 04.03.14
P.p. conferència del mar 04.03.14
 
Desalación
DesalaciónDesalación
Desalación
 
Rius i mars
Rius i marsRius i mars
Rius i mars
 
1º de ESO - Tema 3 - La hidrosfera
1º de ESO - Tema 3 - La hidrosfera1º de ESO - Tema 3 - La hidrosfera
1º de ESO - Tema 3 - La hidrosfera
 
6. joan miró. dona i ocell.
6. joan miró. dona i ocell.6. joan miró. dona i ocell.
6. joan miró. dona i ocell.
 

Similar to De la cartilla de racionament al seat 600

Sociales Blanca iesquartodeportmany tema6 revolucion industrial 3eso
Sociales Blanca iesquartodeportmany tema6 revolucion industrial 3esoSociales Blanca iesquartodeportmany tema6 revolucion industrial 3eso
Sociales Blanca iesquartodeportmany tema6 revolucion industrial 3eso
nairda1974
 
Sessió 7 projecte 2n eso 2012 - socis - context històric bcn ii
Sessió 7  projecte 2n eso 2012 - socis - context històric bcn iiSessió 7  projecte 2n eso 2012 - socis - context històric bcn ii
Sessió 7 projecte 2n eso 2012 - socis - context històric bcn iiisabel_rm
 
Imperialisme.v03
Imperialisme.v03Imperialisme.v03
Imperialisme.v03
jescriva
 
Literatura catalana de postguerra
Literatura catalana de postguerraLiteratura catalana de postguerra
Literatura catalana de postguerra
Lluis Rius
 
Transformacions agràries i industrialització (1850 1930)
Transformacions agràries i industrialització (1850 1930)Transformacions agràries i industrialització (1850 1930)
Transformacions agràries i industrialització (1850 1930)ahidalg_04
 
Edat contemporania final
Edat contemporania finalEdat contemporania final
Edat contemporania finalivcs
 
Restauració: primera part
Restauració: primera partRestauració: primera part
Restauració: primera part
jescriva
 
Narcís Monturiol
Narcís MonturiolNarcís Monturiol
Narcís Monturioleugenidors
 
Narcís Monturiol
Narcís MonturiolNarcís Monturiol
Narcís Monturioleugenidors
 
Dossier Quinquis dels 80
Dossier Quinquis dels 80Dossier Quinquis dels 80
Dossier Quinquis dels 80
Maria Bobes
 
1714 2014
1714 20141714 2014
1714 2014o.guell
 
Caaco dos 1718_mt004_r1_historia_2n_tema_6_
Caaco dos 1718_mt004_r1_historia_2n_tema_6_Caaco dos 1718_mt004_r1_historia_2n_tema_6_
Caaco dos 1718_mt004_r1_historia_2n_tema_6_
M T
 
El Segle XVIII. La crisi de l' Antic Règim
El Segle XVIII. La crisi de l' Antic RègimEl Segle XVIII. La crisi de l' Antic Règim
El Segle XVIII. La crisi de l' Antic Règim
Lourdes Escobar
 
Moviments de població a catalunya olivera moran
Moviments de població a catalunya olivera moranMoviments de població a catalunya olivera moran
Moviments de població a catalunya olivera moranToni Guirao
 
El Modernisme
El ModernismeEl Modernisme
El Modernismedolors
 
Història t9 economia i societat 1 3 s.xx
Història t9 economia i societat 1 3 s.xxHistòria t9 economia i societat 1 3 s.xx
Història t9 economia i societat 1 3 s.xx
jcorbala
 
DIADA L `ONZE DE SETEMBRE 2013 - CATALÁ
DIADA L `ONZE DE SETEMBRE 2013 - CATALÁDIADA L `ONZE DE SETEMBRE 2013 - CATALÁ
DIADA L `ONZE DE SETEMBRE 2013 - CATALÁManel Cantos
 
El segle XX a Espanya i Catalunya
El segle XX a Espanya i CatalunyaEl segle XX a Espanya i Catalunya
El segle XX a Espanya i Catalunyamarcapmany
 

Similar to De la cartilla de racionament al seat 600 (20)

Sociales Blanca iesquartodeportmany tema6 revolucion industrial 3eso
Sociales Blanca iesquartodeportmany tema6 revolucion industrial 3esoSociales Blanca iesquartodeportmany tema6 revolucion industrial 3eso
Sociales Blanca iesquartodeportmany tema6 revolucion industrial 3eso
 
Sessió 7 projecte 2n eso 2012 - socis - context històric bcn ii
Sessió 7  projecte 2n eso 2012 - socis - context històric bcn iiSessió 7  projecte 2n eso 2012 - socis - context històric bcn ii
Sessió 7 projecte 2n eso 2012 - socis - context històric bcn ii
 
Imperialisme.v03
Imperialisme.v03Imperialisme.v03
Imperialisme.v03
 
Literatura catalana de postguerra
Literatura catalana de postguerraLiteratura catalana de postguerra
Literatura catalana de postguerra
 
Transformacions agràries i industrialització (1850 1930)
Transformacions agràries i industrialització (1850 1930)Transformacions agràries i industrialització (1850 1930)
Transformacions agràries i industrialització (1850 1930)
 
Edat contemporania final
Edat contemporania finalEdat contemporania final
Edat contemporania final
 
Restauració: primera part
Restauració: primera partRestauració: primera part
Restauració: primera part
 
Narcís Monturiol
Narcís MonturiolNarcís Monturiol
Narcís Monturiol
 
Narcís Monturiol
Narcís MonturiolNarcís Monturiol
Narcís Monturiol
 
Dossier Quinquis dels 80
Dossier Quinquis dels 80Dossier Quinquis dels 80
Dossier Quinquis dels 80
 
Franquisme
FranquismeFranquisme
Franquisme
 
1714 2014
1714 20141714 2014
1714 2014
 
Caaco dos 1718_mt004_r1_historia_2n_tema_6_
Caaco dos 1718_mt004_r1_historia_2n_tema_6_Caaco dos 1718_mt004_r1_historia_2n_tema_6_
Caaco dos 1718_mt004_r1_historia_2n_tema_6_
 
Conclusions
ConclusionsConclusions
Conclusions
 
El Segle XVIII. La crisi de l' Antic Règim
El Segle XVIII. La crisi de l' Antic RègimEl Segle XVIII. La crisi de l' Antic Règim
El Segle XVIII. La crisi de l' Antic Règim
 
Moviments de població a catalunya olivera moran
Moviments de població a catalunya olivera moranMoviments de població a catalunya olivera moran
Moviments de població a catalunya olivera moran
 
El Modernisme
El ModernismeEl Modernisme
El Modernisme
 
Història t9 economia i societat 1 3 s.xx
Història t9 economia i societat 1 3 s.xxHistòria t9 economia i societat 1 3 s.xx
Història t9 economia i societat 1 3 s.xx
 
DIADA L `ONZE DE SETEMBRE 2013 - CATALÁ
DIADA L `ONZE DE SETEMBRE 2013 - CATALÁDIADA L `ONZE DE SETEMBRE 2013 - CATALÁ
DIADA L `ONZE DE SETEMBRE 2013 - CATALÁ
 
El segle XX a Espanya i Catalunya
El segle XX a Espanya i CatalunyaEl segle XX a Espanya i Catalunya
El segle XX a Espanya i Catalunya
 

More from jesus gutierrez

3. estudi de la població
3. estudi de la població3. estudi de la població
3. estudi de la poblaciójesus gutierrez
 
3. estudi de la població
3. estudi de la població3. estudi de la població
3. estudi de la poblaciójesus gutierrez
 
La persistència de la memòria jana pujol guàrdia
La persistència de la memòria  jana pujol guàrdiaLa persistència de la memòria  jana pujol guàrdia
La persistència de la memòria jana pujol guàrdiajesus gutierrez
 
Jackson pollock (mireia ribera)
Jackson pollock (mireia ribera)Jackson pollock (mireia ribera)
Jackson pollock (mireia ribera)jesus gutierrez
 
Historia de l'art. composicio iv
Historia de l'art. composicio ivHistoria de l'art. composicio iv
Historia de l'art. composicio ivjesus gutierrez
 
Frida kahlo (amb text expl.)
Frida kahlo (amb text expl.)Frida kahlo (amb text expl.)
Frida kahlo (amb text expl.)jesus gutierrez
 
Creu i r. marina sánchez
Creu i r. marina sánchezCreu i r. marina sánchez
Creu i r. marina sánchezjesus gutierrez
 
Andy warhol. bernat ribó
Andy warhol. bernat ribóAndy warhol. bernat ribó
Andy warhol. bernat ribójesus gutierrez
 
V. kandinsky. lluïsa faxedas
V. kandinsky. lluïsa faxedasV. kandinsky. lluïsa faxedas
V. kandinsky. lluïsa faxedasjesus gutierrez
 
Maman laura monells solà
Maman laura monells solàMaman laura monells solà
Maman laura monells solàjesus gutierrez
 
L.cristòfol. nit de lluna. a marguí
L.cristòfol. nit de lluna. a marguíL.cristòfol. nit de lluna. a marguí
L.cristòfol. nit de lluna. a marguíjesus gutierrez
 
Joan miró (escultura) cristina minobas
Joan miró (escultura) cristina minobasJoan miró (escultura) cristina minobas
Joan miró (escultura) cristina minobasjesus gutierrez
 
El profeta pablo gargallo.laia luque
El profeta pablo gargallo.laia luqueEl profeta pablo gargallo.laia luque
El profeta pablo gargallo.laia luquejesus gutierrez
 
Edvard munch ibone díaz martínez
Edvard munch ibone díaz martínezEdvard munch ibone díaz martínez
Edvard munch ibone díaz martínezjesus gutierrez
 
Eduardo chillida. dina mohamed
Eduardo chillida. dina mohamedEduardo chillida. dina mohamed
Eduardo chillida. dina mohamedjesus gutierrez
 

More from jesus gutierrez (20)

3. estudi de la població
3. estudi de la població3. estudi de la població
3. estudi de la població
 
3. estudi de la població
3. estudi de la població3. estudi de la població
3. estudi de la població
 
Otto dix. m tunkara
Otto dix. m tunkaraOtto dix. m tunkara
Otto dix. m tunkara
 
La persistència de la memòria jana pujol guàrdia
La persistència de la memòria  jana pujol guàrdiaLa persistència de la memòria  jana pujol guàrdia
La persistència de la memòria jana pujol guàrdia
 
Joan miró. mar reixach
Joan miró. mar reixachJoan miró. mar reixach
Joan miró. mar reixach
 
Jackson pollock (mireia ribera)
Jackson pollock (mireia ribera)Jackson pollock (mireia ribera)
Jackson pollock (mireia ribera)
 
Historia de l'art. composicio iv
Historia de l'art. composicio ivHistoria de l'art. composicio iv
Historia de l'art. composicio iv
 
Henri matisse
Henri matisseHenri matisse
Henri matisse
 
Guernica laiapuig
Guernica laiapuigGuernica laiapuig
Guernica laiapuig
 
Frida kahlo (amb text expl.)
Frida kahlo (amb text expl.)Frida kahlo (amb text expl.)
Frida kahlo (amb text expl.)
 
Creu i r. marina sánchez
Creu i r. marina sánchezCreu i r. marina sánchez
Creu i r. marina sánchez
 
Andy warhol. bernat ribó
Andy warhol. bernat ribóAndy warhol. bernat ribó
Andy warhol. bernat ribó
 
V. kandinsky. lluïsa faxedas
V. kandinsky. lluïsa faxedasV. kandinsky. lluïsa faxedas
V. kandinsky. lluïsa faxedas
 
Maman laura monells solà
Maman laura monells solàMaman laura monells solà
Maman laura monells solà
 
L.cristòfol. nit de lluna. a marguí
L.cristòfol. nit de lluna. a marguíL.cristòfol. nit de lluna. a marguí
L.cristòfol. nit de lluna. a marguí
 
Joan miró (escultura) cristina minobas
Joan miró (escultura) cristina minobasJoan miró (escultura) cristina minobas
Joan miró (escultura) cristina minobas
 
El profeta pablo gargallo.laia luque
El profeta pablo gargallo.laia luqueEl profeta pablo gargallo.laia luque
El profeta pablo gargallo.laia luque
 
Edvard munch ibone díaz martínez
Edvard munch ibone díaz martínezEdvard munch ibone díaz martínez
Edvard munch ibone díaz martínez
 
Eduardo chillida. dina mohamed
Eduardo chillida. dina mohamedEduardo chillida. dina mohamed
Eduardo chillida. dina mohamed
 
Boccioni
BoccioniBoccioni
Boccioni
 

Recently uploaded

INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
EscolaRoserCapdevila18
 
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
SuperAdmin9
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
EscolaRoserCapdevila18
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Institut-Escola Les Vinyes
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
Ernest Lluch
 
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
Ernest Lluch
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
LLuelles Perera Maria del Mar
 
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILABOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
EMMAMUOZMARTINEZ
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
Ernest Lluch
 

Recently uploaded (9)

INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
 
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
 
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
 
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILABOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
 

De la cartilla de racionament al seat 600

 • 1. L’ESPANYA DE FRANCO. DE LA CARTILLA DE RACIONAMENT AL 600.
 • 2. Continguts:  1r franquisme, 1939-1951.  Anys quaranta.  Postguerra. Autarquia  Racionament. Estraperlo. FAM  Final de l'aïllament: Inici relacions internacionals: Vaticà, EEUU  2n franquisme. Redefinició i consolidació del règim, 1951-1975  Anys cinquanta.  Obertura: OCDE, ONU  Tecnòcrates al poder. L’Opus Dei.  Pla d’Estabilització, 1959 2
 • 3.  Anys seixanta. El preu del creixement  Creixement i urbanisme salvatge  Desarrollisme a qualsevol preu  Èxode rural i barraquisme franquista  Moviments migratoris. Interns i externs  Les balances econòmiques: comercial i de pagaments  L’oposició antifranquista  Anys setanta. Crisi final.  Petroli, atur, inflació  Mort del dictador  DONA i FRANQUISME. Obediència i Submissió 3
 • 4. Cronologia bàsica, 1939-1975  1939-1951: 1ª Postguerra. Anys quaranta  Aïllament internacional. Neutralitat i guerra freda  autarquía.  Fam, restriccions i cartillas de racionamiento  Inici relacions internacionals. Vaticà, EEUU  1951-1973: Obertura i desarrollisme. 1959 (Pla d’Estabilització); 1962 (1r Pla de Desarrollo)  1951-59: Revisió de la política econòmica.  1957. OCDE, ONU. Tecnòcrates: Opus Dei De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot 4
 • 5.  1959- 1973  Desarrollisme econòmic. Anys seixanta  creixement urbà. Èxode rural  moviments migratoris interns: Catalunya, Madrid i País Basc externs: França, Alemanya i Suïssa  Dèficit de la balança comercial. Remeses i turisme (equilibri de balança de pagaments)  Increment de l’oposició al franquisme: SDEUB, Assemblea de Catalunya, Moviment obrer i veïnal, etc.  1973-1975: Crisi final del franquisme  Crisi del petroli, 1973:  atur, inflació galopant.  Crisi econòmica i social generals que coincideixen amb la mort del dictador. De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot 5
 • 6. De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot Revisar la Història del franquisme: La imatge de la impotència, la por, la ràbia... 6
 • 7. 1. L’Europa dels anys 40 De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot 7
 • 8. a)Autarquia i guerra freda, Franco i Hitler, Hendaia 1940. De la neutralitat a la no-beligerància. De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot 8
 • 9. La misèria dominant. Pobres, perduts, derrotats Mendicitat a la porta del restaurant Lhardy de Madrid. 1940. De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot 9
 • 10. Repressió i por Presoner a Polier, Madrid, 1939 De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot 10
 • 11. De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot 5 agost 1939. Madrid. Assassinat de les 13 roses 11
 • 12. Franco, 1946 De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot 12
 • 13. De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot b) Autarquia. FAM i misèria 13
 • 14. De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot 14
 • 15. Cupons de racionament De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot 15
 • 16. De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot 16
 • 17. De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot 17
 • 18. Ens podem fer una idea dels aliments que rebia cada persona per setmana, que podien canviar segons la quantitat i els aliments circulants en cada moment , i segons criteri de la Comisaría de Abastecimientos: • Un quart de litre d’oli. • Cent grams de sucre. • Cent grams de cigrons. • Dos-cents grams de sabó. • Un quilo de patates. • Un llonguet de pa. De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot 18
 • 19. Cua per recollir aliments a Sevilla. Juny del 1940 De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot 19
 • 20. L’estraperlo i el mercat negre De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot 20
 • 21. Èxode i misèria. De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot 21
 • 22. Somorrostro de Barcelona De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot 22
 • 23. Barraques a Montjuïc De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot 23
 • 24. Camp de la Bota, actual Fòrum de Barcelona De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot 24
 • 25. De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot 25
 • 26. Concordat del 1953 De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot c) L’inici dels canvis. La fi de l’aïllament internacional. Vaticà i EEUU 26
 • 27. Franco al valle caidos, 1959 Pius XII. 13 juny 1939 De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot 27
 • 28. Franco sota pal.li, 1959. De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot 28 2. Segon franquisme, 1951-1975
 • 29. a) Arribada d’Eisenhower a Madrid, 1959 De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot 29
 • 30. De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot b i c)La nova política econòmica franquista, 1957 30
 • 31. De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot 31 a) Urbanisme salvatge. El creixement a qualsevol preu. 3. El desarrollisme
 • 32. De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot 32
 • 33. De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot L’impacte sobre la Costa Brava. Palamós 33
 • 34. b) El 600 i la SEAT: imatge de marca de l’Espanya franquista. De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot 34
 • 35. 35 De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot
 • 36. De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot 36
 • 37. De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot 37 c) Població. Èxode rural. Barraquisme
 • 38. De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot d) La família: eix vertebrador social. Moviments migratoris 38
 • 39. De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot Premis nacionals a les famílies nombroses. En aquest cas, 16 fills. 39
 • 40. De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot 40
 • 41. L’emigració: vàlvula de fuita de pressions socials De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot 41
 • 42. De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot 42
 • 43. De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot 43
 • 44. La base del creixement: turisme, remeses i inversions estrangeres En milions de dòlars De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot e) Les balances 44
 • 45. Turisme, la gallina dels ous d’or De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot 45
 • 46. De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot Sol i platja. El reclam espanyol. La salvació econòmica 46
 • 47. Beatriz Ledesma. Benidorm. Primera dona espanyola en bikini. 1955. Quatre anys abans, sembla que una turista britànica va ser multada amb 40.000 ptes. per usar-lo en una terrassa. De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot El 1953, l’alcalde de Benidorm “tolerava” el bikini 47
 • 48. De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot Els efectes del turisme sobre el territori. La Manga del Mar Menor. Múrcia 48
 • 49. De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot L’Olot de l’alcalde Bretcha. Els cinquanta i seixanta 49
 • 50. De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot L’Olot que no havia d’haver estat... 50
 • 51. De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot Sant Roc. Blocs de la Verge del Portal 51
 • 52. f) L’oposició antifranquista De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot 52 TOP
 • 53. De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot 53
 • 54. De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot 54
 • 55. De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot Lluita obrera. Caputxinada i creació de l’SDEUB 55
 • 56. De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot La caputxinada, març del 1966. Constitució del SDEUB56 Assemblea d’intel·lectuals a Montserrat, 1970
 • 57. De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot 57
 • 58. De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot Franco ha muerto... 20 novembre 1975 58
 • 59. 4. Dona i franquisme De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot 59
 • 60. LA DONA IDEAL DE PILAR PRIMO DE RIVERA. - "Gracias a Falange, las mujeres van a ser más limpias, los niños más sanos, los pueblos más alegres y las casas más claras". - "Todos los días deberíamos de dar gracias a Dios por habernos privado a la mayoría de las mujeres del don de la palabra, porque si lo tuviéramos, quién sabe si caeríamos en la vanidad de exhibirlo en las plazas". - "Las mujeres nunca descubren nada; les falta el talento creador reservado por Dios para inteligencias varoniles". - "La vida de toda mujer, a pesar de cuanto ella quiera simular -o disimular- no es más que un eterno deseo de encontrar a quien someterse". De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot 60
 • 61. De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot Guia... 1953 61
 • 62. De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot 62
 • 63. De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot 63
 • 64. De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot 64
 • 65. De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot 65
 • 66. De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot 66
 • 67. De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot 67
 • 68. De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot 68
 • 69. De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot 69
 • 70. De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot 70
 • 71. De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot 71
 • 72. De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot 72
 • 73. De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot 73
 • 74. De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot Dona i publicitat De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot 74
 • 75. De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot 75
 • 76. De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot 76
 • 77. De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot 77
 • 78. De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot 78
 • 79. De la cartilla de racionament al 600. 24 febrer 2016. Aules de Cultura. Olot 79