SlideShare a Scribd company logo
Estratègia de
Transformació Digital a
l’Ajuntament de Barcelona
18 de setembre de 2019
#CGD2019
Visió de la transformació digital
La Transformació Digital consisteix en aplicar la tecnologia als serveis i processos de les
organitzacions per guanyar en flexibilitat, en agilitat i en eficiència.
La tecnologia és el vehicle per satisfer les seves noves exigències, però mai s’hauria de convertir en el fi
últim del procés transformador.
El punt de referència és l’usuari (plantilla municipal o ciutadan@s)
35%
creu que afectarà a alguna de les
principals activitats que es porten a
terme a l’empresa i/o entitat pública en
la que treballa
54%
assegura que afectarà al propi
model de negoci, reconeixent que
es tracta d’un procés transversal a
tota l’organització
La majoria dels directius responsables d’empreses comparteixen aquesta visió sobre la
Transformació digital i l’impacte que aquesta tindrà sobre les seves organitzacions.
Transformació del model de negoci
Spotify Airbnb
Atrapalo Uber
Factors clau d’èxit dels nous serveis
Ubiqüitat
Senzillesa
Centrats
en l’usuari
(participa)
Transparents
Creadors
de valor
afegit
Proactius
En molts
casos
disruptius
Cal repensar la cadena de valor fent servir les noves tecnologies, a causa de:
Aprenentatges
La innovació en
tecnologia
incorpora
contínuament
noves
possibilitats
La societat és
digital
L’acceleració en
tots els aspectes
relacionats amb la
provisió d’un
servei és cada
cop més alta
La ubiqüitat dels
serveis és un fet
a causa de les
comunicacions
mòbils
L’efecte i
influència de
les xarxes
socials és un
fet
I a l’Administració què?
En camí cap als serveis digitals
L’Administració local i els seus condicionats
Usuari captiu
Entorn altament
regulat
Estructures rígides
i molt jeràrquiques
Treballadors
majoritàriament analògics
o immigrants digitals
Prioritats canviants en
funció de l’equip de
govern
Entorn pressupostari
canviant
Un canvi impulsat per llei
Necessitat de modificar
l’organització cap a un model de
lideratge digital i capacitació dels
treballadors.
Urgència per construir noves
aplicacions tecnològiques i
adaptar les actuals per a la
tramitació electrònica.
Canvi organitzatiu Canvi tecnològic
Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques
Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic
La Transformació Digital de l’Ajuntament
Des de fa tres anys, l’Ajuntament està desplegant una sèrie d’iniciatives orientades a
millorar el Govern de la ciutat a través d’un Pla de Transformació Digital, que pretén
canviar tant la forma de gestionar l’Ajuntament i la ciutat, com la forma de relacionar-se
amb els ciutadans i altres administracions,.
En aquest àmbit, l’Ajuntament treballa en el desenvolupament d’un conjunt de projectes
que caldrà continuar impulsant en els propers anys per tal d’adequar-se al nou entorn.
Aquesta adequació es basa en un decàleg de principis.
Principisde la Transformació Digital
Dada única
Simplificació
Expedient electrònic
Interoperabilitat
Eficiència
Proactivitat
Orientació al ciutadà
Serveis digitals
Transparència digital
Mitjans digitals personals
A continuació es mostra el decàleg de principis que han de servir per alinear l’adaptació de
l’Ajuntament a la LPACAP i impulsar la Transformació Digital a l’Organització:
Un error habitual en les transformacions
organitzatives
Processos, eines i metodologies
On s’acostuma a
posar l’esforç a les
transformacions
Organització
Principis
Valors
Cultura
Sense canviar
això, el canvi
organitzatiu
no funciona bé
Reptes
L’estructura determina
la cultura1
L’agilitat organitzativa requereix
una amplia delegació2
Com equilibrar la delegació
i el control del risc?3
13
Taules Funcionals
Model d’Atenció
Ciutadana
Registre de
Procediments
Tramitació
d’Expedients
Documents
Taula de Gestió
del Canvi
Taula Jurídica
Projectes operatius i de definició de la implantació
de la LPACAP
Grups de treball
La Transformació Digital a l’Ajuntament
Com ho farem?
Seguretat
Arxiu
Portal
Atenció
presencial
Inter
Operabilitat
Seu
electròni
ca
Catàleg
Tràmits
Sac
Custodia
Registre
apoderats
Digitalització
Tràmit genèric
Tràmits
Còpia
CAOC
MCED
PDIB
Pagament
electrònic
Framework Documental
Notificació
electrònica
Signatura
electrònica
Traçabilitat
Seguretat
Registre de
funcionaris
habilitats
Carpetes
Identificació
digital
Fàcil!!!
Nova Arquitectura Tecnològica
Interfície unificada
Capa de Funcions, Tràmits i Accions
Capa de Serveis / Mòduls e-Admin
Dades
expedient
Registre
electrònic
Executor:
Informes MCI
Porta signatures
Interfícies...
Gestor Documental
eArxiu
Mòduls Documentals Mòduls Funcionals
PDIB
e-
Notificació
Identificaci
ó
Altres...
e-Decret
Signatura
Registre
de Procediments Administratius
Procediments
Tràmits Accions
Catàleg de
Documents
Operador genèric
d’Expedients
Seu electrònica Espai
personal
Assistent
Procedim.
Sol·licitud
Procedim.
(tràmits)
Dades
negoci
Nou Portal
de Tràmits
Mòduls Comuns
GPAAplicació de
negoci
Documents
Safata
Procediment
Dades de
Negoci
És l’aplicatiu de relació amb el ciutadà. El seu objectiu és habilitar un canal telemàtic unificat i
transformat que simplifiqui la relació del ciutadà cap a l’Administració. El Nou Portal respon als
següents reptes:
Es distingeixen els següents grans blocs:
Nou Portal
Nou disseny més intuïtiu i
homogeni, que impulsa la
tramitació telemàtica
Espai unificat per gestionar
totes les interaccions amb la
ciutadania
Eina versàtil que estandarditza
la producció de nous tràmits
gràcies a la integració amb la
resta de serveis i mòduls
Seu electrònica
Oficina Virtual de Tràmits
Espai informador Portal pels informadors i personal municipal que atén o es
relaciona amb el ciutadà, professional, empresa o entitat.
Àrea dins la Seu on es troba la informació dels tràmits
municipals i des d’on es pot accedir als tràmits telemàtics.
Punt d’accés virtual a la informació, els serveis i els tràmits
electrònics de l’Ajuntament.
Espai Personal del Ciutadà i d’Empresa en substitució de
les actuals Carpetes i els seus tràmits inclosos.
Espais Personals
El Gestor de Procediments Administratius (GPA) és el motor de la nova arquitectura, és a dir
l’element central en el que s’ha de basar la tramitació de procediments administratius de
l’Ajuntament de Barcelona.
Operador Genèric d’Expedients
(OGE)
Gestor Procediments Administratius
Inventari de procediments
administratius de l’Ajuntament de
Barcelona amb les seves regles de
tramitació.
Per tal de poder parametritzar un
procediment al RPA caldrà fer
prèviament un anàlisi i recollida
d’informació.
Registre de Procediments
Administratius (RPA)
Component no visible pels usuaris
que permet dur a terme totes les
accions previstes en un
procediment administratiu
mitjançant la interacció amb
diferents components i serveis.
(Exemple d’accions: crear expedient,
aportar documentació, notificar...
Exemple de serveis: Registre, Arxiu,
Aplicacions de negoci...)
Capa de Funcions, Tràmits i Accions
(Capa)
Eina que permet als tramitadors de
l’Ajuntament realitzar la gestió i
tramitació electrònica dels
expedients que tinguin assignats.
Des de l’OGE es realitzaran totes les
accions possibles sobre un expedient
en funció de l’estat de la tramitació
en que es trobi.
Components tecnològics del Gestor de Procediments Administratius
Conclusions
Els responsables dels serveis són el millor referent per identificar
oportunitats de canvi.
La resistència al canvi és una condició natural en entorns de
transformació.
És inadequat posar en electrònic un procediment que es va definir
abans de la introducció de les TIC a l’Administració.
Pròximament...
Inclou totes aquelles
iniciatives transversals i
que transformen la relació
amb el ciutadà.
Pla
TRANSVERSAL
Iniciatives de caràcter
tècnic orientades a la
incorporació de noves
solucions i la millora de les
TIC municipals
Pla
TECNOLOGIC
Dóna resposta a les
necessitats específiques
dels sectors de
l’Ajuntament de Barcelona.
Pla
SECTORIAL
Pla TIC Municipal
2020-2023
Això NO es farà en dos dies
ORGANITZA
#CGD2019
Gràcies!
governdigital.cat
@GovernDigital
prodriguez@bcn.cat

More Related Content

What's hot

Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016
Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016
Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
CGD2019 - Sessió: "Tecnologies disruptives en l'Administració Tributària 4.0"
CGD2019 - Sessió: "Tecnologies disruptives en l'Administració Tributària 4.0"CGD2019 - Sessió: "Tecnologies disruptives en l'Administració Tributària 4.0"
CGD2019 - Sessió: "Tecnologies disruptives en l'Administració Tributària 4.0"
Congrés Govern Digital
 
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...
Ajuntament de Barcelona
 
Factura electrònica 2015
Factura electrònica 2015Factura electrònica 2015
Resum ponències Congrés de Govern Digital 2015
Resum ponències Congrés de Govern Digital 2015Resum ponències Congrés de Govern Digital 2015
Resum ponències Congrés de Govern Digital 2015
Congrés Govern Digital
 
Jordi Cirera | Ajuntament de Barcelona | Smart Cities
Jordi Cirera | Ajuntament de Barcelona | Smart CitiesJordi Cirera | Ajuntament de Barcelona | Smart Cities
Jordi Cirera | Ajuntament de Barcelona | Smart Cities
Smash Tech
 
Projecte tramita
Projecte tramitaProjecte tramita
Projecte tramita
Ferran Muñoz
 
Cafè digital factura electrònica
Cafè digital factura electrònicaCafè digital factura electrònica
Cafè digital factura electrònica
TICAnoia
 
IMI Full de Ruta Pla de Transformació Digital (mandat 2015-2019)
IMI Full de Ruta Pla de Transformació Digital (mandat 2015-2019)IMI Full de Ruta Pla de Transformació Digital (mandat 2015-2019)
IMI Full de Ruta Pla de Transformació Digital (mandat 2015-2019)
Ajuntament de Barcelona
 
Alicia Besada
Alicia BesadaAlicia Besada
Alicia BesadaJSe
 
Bcn digital city
Bcn digital cityBcn digital city
Bcn digital city
Ajuntament de Barcelona
 

What's hot (11)

Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016
Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016
Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016
 
CGD2019 - Sessió: "Tecnologies disruptives en l'Administració Tributària 4.0"
CGD2019 - Sessió: "Tecnologies disruptives en l'Administració Tributària 4.0"CGD2019 - Sessió: "Tecnologies disruptives en l'Administració Tributària 4.0"
CGD2019 - Sessió: "Tecnologies disruptives en l'Administració Tributària 4.0"
 
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...
 
Factura electrònica 2015
Factura electrònica 2015Factura electrònica 2015
Factura electrònica 2015
 
Resum ponències Congrés de Govern Digital 2015
Resum ponències Congrés de Govern Digital 2015Resum ponències Congrés de Govern Digital 2015
Resum ponències Congrés de Govern Digital 2015
 
Jordi Cirera | Ajuntament de Barcelona | Smart Cities
Jordi Cirera | Ajuntament de Barcelona | Smart CitiesJordi Cirera | Ajuntament de Barcelona | Smart Cities
Jordi Cirera | Ajuntament de Barcelona | Smart Cities
 
Projecte tramita
Projecte tramitaProjecte tramita
Projecte tramita
 
Cafè digital factura electrònica
Cafè digital factura electrònicaCafè digital factura electrònica
Cafè digital factura electrònica
 
IMI Full de Ruta Pla de Transformació Digital (mandat 2015-2019)
IMI Full de Ruta Pla de Transformació Digital (mandat 2015-2019)IMI Full de Ruta Pla de Transformació Digital (mandat 2015-2019)
IMI Full de Ruta Pla de Transformació Digital (mandat 2015-2019)
 
Alicia Besada
Alicia BesadaAlicia Besada
Alicia Besada
 
Bcn digital city
Bcn digital cityBcn digital city
Bcn digital city
 

Similar to CGD2019 - Sessió: "Estratègia de transformació digital a l'Ajuntament de Barcelona"

Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en ma...
Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en ma...Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en ma...
Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en ma...
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
 
CGDL2018 - Live! Ple digital de l’Ajuntament eCityland sobre la contractació...
CGDL2018 - Live! Ple digital de l’Ajuntament eCityland sobre la contractació...CGDL2018 - Live! Ple digital de l’Ajuntament eCityland sobre la contractació...
CGDL2018 - Live! Ple digital de l’Ajuntament eCityland sobre la contractació...
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Els reptes d’adaptar un model de gestió a les diferents organitzacions
Els reptes d’adaptar un model de gestió a les diferents organitzacionsEls reptes d’adaptar un model de gestió a les diferents organitzacions
Els reptes d’adaptar un model de gestió a les diferents organitzacions
Localret
 
Experiencia eGOVERN Diputació de Tarragona
Experiencia eGOVERN Diputació de TarragonaExperiencia eGOVERN Diputació de Tarragona
Experiencia eGOVERN Diputació de TarragonaDiputacio de Tarragona
 
Presentació Antoni Saldaña (Accés Aj. Lleida)
Presentació Antoni Saldaña (Accés  Aj. Lleida)Presentació Antoni Saldaña (Accés  Aj. Lleida)
Presentació Antoni Saldaña (Accés Aj. Lleida)Localret
 
20190918 cgd toni merino - sigma
20190918 cgd toni merino - sigma20190918 cgd toni merino - sigma
20190918 cgd toni merino - sigma
Toni Merino
 
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (1/2)CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (1/2)
Congrés Govern Digital
 
Gestor expedients Tremp
Gestor expedients TrempGestor expedients Tremp
Gestor expedients TrempLocalret
 
El dret a relacionar-se amb l’Administració per mitjans electrònics: la seu e...
El dret a relacionar-se amb l’Administració per mitjans electrònics: la seu e...El dret a relacionar-se amb l’Administració per mitjans electrònics: la seu e...
El dret a relacionar-se amb l’Administració per mitjans electrònics: la seu e...
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
E Admin Ud G20080416
E Admin Ud G20080416E Admin Ud G20080416
E Admin Ud G20080416Dídac López
 
IT Governance, de l'administració en xarxa a l'administració-xara
IT Governance, de l'administració en xarxa a l'administració-xaraIT Governance, de l'administració en xarxa a l'administració-xara
IT Governance, de l'administració en xarxa a l'administració-xaraToni Figueroa Cubells
 
I Congrés de Govern Digital. Resum de les ponències
I Congrés de Govern Digital. Resum de les ponènciesI Congrés de Govern Digital. Resum de les ponències
I Congrés de Govern Digital. Resum de les ponències
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
I Congrés de Govern Digital. Resum de les ponències
I Congrés de Govern Digital. Resum de les ponènciesI Congrés de Govern Digital. Resum de les ponències
I Congrés de Govern Digital. Resum de les ponències
gencat .
 
Introducció a l'administració digital
Introducció a l'administració digitalIntroducció a l'administració digital
Introducció a l'administració digitalDinamoder
 
Introducció a l'Administració Digital
Introducció a l'Administració DigitalIntroducció a l'Administració Digital
Introducció a l'Administració DigitalDinamoder
 
Introducció a l'administració digital
Introducció a l'administració digitalIntroducció a l'administració digital
Introducció a l'administració digitalDinamoder
 
Factura electrònica Visió del sector privat - Andreu Brú PIMEC - 5/05/2015
Factura electrònica Visió del sector privat - Andreu Brú PIMEC - 5/05/2015Factura electrònica Visió del sector privat - Andreu Brú PIMEC - 5/05/2015
Factura electrònica Visió del sector privat - Andreu Brú PIMEC - 5/05/2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
CGD2019 - Sessió: "Apropem l’Administració Electrònica a la ciutadania: Cas d...
CGD2019 - Sessió: "Apropem l’Administració Electrònica a la ciutadania: Cas d...CGD2019 - Sessió: "Apropem l’Administració Electrònica a la ciutadania: Cas d...
CGD2019 - Sessió: "Apropem l’Administració Electrònica a la ciutadania: Cas d...
Congrés Govern Digital
 
Administració electrònica a les universitats catalanes: concursos de personal
Administració electrònica a les universitats catalanes: concursos de personalAdministració electrònica a les universitats catalanes: concursos de personal
Administració electrònica a les universitats catalanes: concursos de personal
CSUC - Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya
 
Administració electrònica i canvis organitzatius_Mòdul 2_Gestió per processos...
Administració electrònica i canvis organitzatius_Mòdul 2_Gestió per processos...Administració electrònica i canvis organitzatius_Mòdul 2_Gestió per processos...
Administració electrònica i canvis organitzatius_Mòdul 2_Gestió per processos...
GOBIERNO MUNICIPAL DE FRANCISCO DE ORELLANA
 

Similar to CGD2019 - Sessió: "Estratègia de transformació digital a l'Ajuntament de Barcelona" (20)

Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en ma...
Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en ma...Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en ma...
Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en ma...
 
CGDL2018 - Live! Ple digital de l’Ajuntament eCityland sobre la contractació...
CGDL2018 - Live! Ple digital de l’Ajuntament eCityland sobre la contractació...CGDL2018 - Live! Ple digital de l’Ajuntament eCityland sobre la contractació...
CGDL2018 - Live! Ple digital de l’Ajuntament eCityland sobre la contractació...
 
Els reptes d’adaptar un model de gestió a les diferents organitzacions
Els reptes d’adaptar un model de gestió a les diferents organitzacionsEls reptes d’adaptar un model de gestió a les diferents organitzacions
Els reptes d’adaptar un model de gestió a les diferents organitzacions
 
Experiencia eGOVERN Diputació de Tarragona
Experiencia eGOVERN Diputació de TarragonaExperiencia eGOVERN Diputació de Tarragona
Experiencia eGOVERN Diputació de Tarragona
 
Presentació Antoni Saldaña (Accés Aj. Lleida)
Presentació Antoni Saldaña (Accés  Aj. Lleida)Presentació Antoni Saldaña (Accés  Aj. Lleida)
Presentació Antoni Saldaña (Accés Aj. Lleida)
 
20190918 cgd toni merino - sigma
20190918 cgd toni merino - sigma20190918 cgd toni merino - sigma
20190918 cgd toni merino - sigma
 
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (1/2)CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (1/2)
 
Gestor expedients Tremp
Gestor expedients TrempGestor expedients Tremp
Gestor expedients Tremp
 
El dret a relacionar-se amb l’Administració per mitjans electrònics: la seu e...
El dret a relacionar-se amb l’Administració per mitjans electrònics: la seu e...El dret a relacionar-se amb l’Administració per mitjans electrònics: la seu e...
El dret a relacionar-se amb l’Administració per mitjans electrònics: la seu e...
 
E Admin Ud G20080416
E Admin Ud G20080416E Admin Ud G20080416
E Admin Ud G20080416
 
IT Governance, de l'administració en xarxa a l'administració-xara
IT Governance, de l'administració en xarxa a l'administració-xaraIT Governance, de l'administració en xarxa a l'administració-xara
IT Governance, de l'administració en xarxa a l'administració-xara
 
I Congrés de Govern Digital. Resum de les ponències
I Congrés de Govern Digital. Resum de les ponènciesI Congrés de Govern Digital. Resum de les ponències
I Congrés de Govern Digital. Resum de les ponències
 
I Congrés de Govern Digital. Resum de les ponències
I Congrés de Govern Digital. Resum de les ponènciesI Congrés de Govern Digital. Resum de les ponències
I Congrés de Govern Digital. Resum de les ponències
 
Introducció a l'administració digital
Introducció a l'administració digitalIntroducció a l'administració digital
Introducció a l'administració digital
 
Introducció a l'Administració Digital
Introducció a l'Administració DigitalIntroducció a l'Administració Digital
Introducció a l'Administració Digital
 
Introducció a l'administració digital
Introducció a l'administració digitalIntroducció a l'administració digital
Introducció a l'administració digital
 
Factura electrònica Visió del sector privat - Andreu Brú PIMEC - 5/05/2015
Factura electrònica Visió del sector privat - Andreu Brú PIMEC - 5/05/2015Factura electrònica Visió del sector privat - Andreu Brú PIMEC - 5/05/2015
Factura electrònica Visió del sector privat - Andreu Brú PIMEC - 5/05/2015
 
CGD2019 - Sessió: "Apropem l’Administració Electrònica a la ciutadania: Cas d...
CGD2019 - Sessió: "Apropem l’Administració Electrònica a la ciutadania: Cas d...CGD2019 - Sessió: "Apropem l’Administració Electrònica a la ciutadania: Cas d...
CGD2019 - Sessió: "Apropem l’Administració Electrònica a la ciutadania: Cas d...
 
Administració electrònica a les universitats catalanes: concursos de personal
Administració electrònica a les universitats catalanes: concursos de personalAdministració electrònica a les universitats catalanes: concursos de personal
Administració electrònica a les universitats catalanes: concursos de personal
 
Administració electrònica i canvis organitzatius_Mòdul 2_Gestió per processos...
Administració electrònica i canvis organitzatius_Mòdul 2_Gestió per processos...Administració electrònica i canvis organitzatius_Mòdul 2_Gestió per processos...
Administració electrònica i canvis organitzatius_Mòdul 2_Gestió per processos...
 

More from Congrés Govern Digital

CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"
CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"
CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...
CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...
CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...
Congrés Govern Digital
 
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
Congrés Govern Digital
 
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
Congrés Govern Digital
 
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "La xarxa pública de fibra òptica, infraestructura clau per a la tr...
CGD2021 - "La xarxa pública de fibra òptica, infraestructura clau per a la tr...CGD2021 - "La xarxa pública de fibra òptica, infraestructura clau per a la tr...
CGD2021 - "La xarxa pública de fibra òptica, infraestructura clau per a la tr...
Congrés Govern Digital
 
CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...
CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...
CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
Congrés Govern Digital
 

More from Congrés Govern Digital (20)

CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
 
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
 
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
 
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
 
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
 
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
 
CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"
CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"
CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"
 
CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...
CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...
CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...
 
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
 
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
 
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
 
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
 
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
 
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
 
CGD2021 - "La xarxa pública de fibra òptica, infraestructura clau per a la tr...
CGD2021 - "La xarxa pública de fibra òptica, infraestructura clau per a la tr...CGD2021 - "La xarxa pública de fibra òptica, infraestructura clau per a la tr...
CGD2021 - "La xarxa pública de fibra òptica, infraestructura clau per a la tr...
 
CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...
CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...
CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...
 
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
 
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
 
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
 
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
 

CGD2019 - Sessió: "Estratègia de transformació digital a l'Ajuntament de Barcelona"

 • 1. Estratègia de Transformació Digital a l’Ajuntament de Barcelona 18 de setembre de 2019 #CGD2019
 • 2. Visió de la transformació digital La Transformació Digital consisteix en aplicar la tecnologia als serveis i processos de les organitzacions per guanyar en flexibilitat, en agilitat i en eficiència. La tecnologia és el vehicle per satisfer les seves noves exigències, però mai s’hauria de convertir en el fi últim del procés transformador. El punt de referència és l’usuari (plantilla municipal o ciutadan@s) 35% creu que afectarà a alguna de les principals activitats que es porten a terme a l’empresa i/o entitat pública en la que treballa 54% assegura que afectarà al propi model de negoci, reconeixent que es tracta d’un procés transversal a tota l’organització La majoria dels directius responsables d’empreses comparteixen aquesta visió sobre la Transformació digital i l’impacte que aquesta tindrà sobre les seves organitzacions.
 • 3. Transformació del model de negoci Spotify Airbnb Atrapalo Uber
 • 4. Factors clau d’èxit dels nous serveis Ubiqüitat Senzillesa Centrats en l’usuari (participa) Transparents Creadors de valor afegit Proactius En molts casos disruptius
 • 5. Cal repensar la cadena de valor fent servir les noves tecnologies, a causa de: Aprenentatges La innovació en tecnologia incorpora contínuament noves possibilitats La societat és digital L’acceleració en tots els aspectes relacionats amb la provisió d’un servei és cada cop més alta La ubiqüitat dels serveis és un fet a causa de les comunicacions mòbils L’efecte i influència de les xarxes socials és un fet
 • 6. I a l’Administració què? En camí cap als serveis digitals
 • 7. L’Administració local i els seus condicionats Usuari captiu Entorn altament regulat Estructures rígides i molt jeràrquiques Treballadors majoritàriament analògics o immigrants digitals Prioritats canviants en funció de l’equip de govern Entorn pressupostari canviant
 • 8. Un canvi impulsat per llei Necessitat de modificar l’organització cap a un model de lideratge digital i capacitació dels treballadors. Urgència per construir noves aplicacions tecnològiques i adaptar les actuals per a la tramitació electrònica. Canvi organitzatiu Canvi tecnològic Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic
 • 9. La Transformació Digital de l’Ajuntament Des de fa tres anys, l’Ajuntament està desplegant una sèrie d’iniciatives orientades a millorar el Govern de la ciutat a través d’un Pla de Transformació Digital, que pretén canviar tant la forma de gestionar l’Ajuntament i la ciutat, com la forma de relacionar-se amb els ciutadans i altres administracions,. En aquest àmbit, l’Ajuntament treballa en el desenvolupament d’un conjunt de projectes que caldrà continuar impulsant en els propers anys per tal d’adequar-se al nou entorn. Aquesta adequació es basa en un decàleg de principis.
 • 10. Principisde la Transformació Digital Dada única Simplificació Expedient electrònic Interoperabilitat Eficiència Proactivitat Orientació al ciutadà Serveis digitals Transparència digital Mitjans digitals personals A continuació es mostra el decàleg de principis que han de servir per alinear l’adaptació de l’Ajuntament a la LPACAP i impulsar la Transformació Digital a l’Organització:
 • 11. Un error habitual en les transformacions organitzatives Processos, eines i metodologies On s’acostuma a posar l’esforç a les transformacions Organització Principis Valors Cultura Sense canviar això, el canvi organitzatiu no funciona bé
 • 12. Reptes L’estructura determina la cultura1 L’agilitat organitzativa requereix una amplia delegació2 Com equilibrar la delegació i el control del risc?3
 • 13. 13 Taules Funcionals Model d’Atenció Ciutadana Registre de Procediments Tramitació d’Expedients Documents Taula de Gestió del Canvi Taula Jurídica Projectes operatius i de definició de la implantació de la LPACAP Grups de treball
 • 14. La Transformació Digital a l’Ajuntament Com ho farem? Seguretat Arxiu Portal Atenció presencial Inter Operabilitat Seu electròni ca Catàleg Tràmits Sac Custodia Registre apoderats Digitalització Tràmit genèric Tràmits Còpia CAOC MCED PDIB Pagament electrònic Framework Documental Notificació electrònica Signatura electrònica Traçabilitat Seguretat Registre de funcionaris habilitats Carpetes Identificació digital Fàcil!!!
 • 15. Nova Arquitectura Tecnològica Interfície unificada Capa de Funcions, Tràmits i Accions Capa de Serveis / Mòduls e-Admin Dades expedient Registre electrònic Executor: Informes MCI Porta signatures Interfícies... Gestor Documental eArxiu Mòduls Documentals Mòduls Funcionals PDIB e- Notificació Identificaci ó Altres... e-Decret Signatura Registre de Procediments Administratius Procediments Tràmits Accions Catàleg de Documents Operador genèric d’Expedients Seu electrònica Espai personal Assistent Procedim. Sol·licitud Procedim. (tràmits) Dades negoci Nou Portal de Tràmits Mòduls Comuns GPAAplicació de negoci Documents Safata Procediment Dades de Negoci
 • 16. És l’aplicatiu de relació amb el ciutadà. El seu objectiu és habilitar un canal telemàtic unificat i transformat que simplifiqui la relació del ciutadà cap a l’Administració. El Nou Portal respon als següents reptes: Es distingeixen els següents grans blocs: Nou Portal Nou disseny més intuïtiu i homogeni, que impulsa la tramitació telemàtica Espai unificat per gestionar totes les interaccions amb la ciutadania Eina versàtil que estandarditza la producció de nous tràmits gràcies a la integració amb la resta de serveis i mòduls Seu electrònica Oficina Virtual de Tràmits Espai informador Portal pels informadors i personal municipal que atén o es relaciona amb el ciutadà, professional, empresa o entitat. Àrea dins la Seu on es troba la informació dels tràmits municipals i des d’on es pot accedir als tràmits telemàtics. Punt d’accés virtual a la informació, els serveis i els tràmits electrònics de l’Ajuntament. Espai Personal del Ciutadà i d’Empresa en substitució de les actuals Carpetes i els seus tràmits inclosos. Espais Personals
 • 17. El Gestor de Procediments Administratius (GPA) és el motor de la nova arquitectura, és a dir l’element central en el que s’ha de basar la tramitació de procediments administratius de l’Ajuntament de Barcelona. Operador Genèric d’Expedients (OGE) Gestor Procediments Administratius Inventari de procediments administratius de l’Ajuntament de Barcelona amb les seves regles de tramitació. Per tal de poder parametritzar un procediment al RPA caldrà fer prèviament un anàlisi i recollida d’informació. Registre de Procediments Administratius (RPA) Component no visible pels usuaris que permet dur a terme totes les accions previstes en un procediment administratiu mitjançant la interacció amb diferents components i serveis. (Exemple d’accions: crear expedient, aportar documentació, notificar... Exemple de serveis: Registre, Arxiu, Aplicacions de negoci...) Capa de Funcions, Tràmits i Accions (Capa) Eina que permet als tramitadors de l’Ajuntament realitzar la gestió i tramitació electrònica dels expedients que tinguin assignats. Des de l’OGE es realitzaran totes les accions possibles sobre un expedient en funció de l’estat de la tramitació en que es trobi. Components tecnològics del Gestor de Procediments Administratius
 • 18. Conclusions Els responsables dels serveis són el millor referent per identificar oportunitats de canvi. La resistència al canvi és una condició natural en entorns de transformació. És inadequat posar en electrònic un procediment que es va definir abans de la introducció de les TIC a l’Administració.
 • 19. Pròximament... Inclou totes aquelles iniciatives transversals i que transformen la relació amb el ciutadà. Pla TRANSVERSAL Iniciatives de caràcter tècnic orientades a la incorporació de noves solucions i la millora de les TIC municipals Pla TECNOLOGIC Dóna resposta a les necessitats específiques dels sectors de l’Ajuntament de Barcelona. Pla SECTORIAL Pla TIC Municipal 2020-2023
 • 20. Això NO es farà en dos dies